קובץ למורה

‫רקע ליחידה "תרשימים מספר שופטים"‬
‫שם היחידה‪ :‬תרשימים מספר שופטים‬
‫תחום היחידה‪ :‬מקרא‬
‫קישור לטופס משוב מקוון‬
‫נושא השיעור‬
‫פיתוח‬
‫שכבת הגיל‬
‫משך היחידה‬
‫סביבת למידה‬
‫הצגת המחזוריות בספר שופטים ועוד אירועים נבחרים מן הספר בצורה גרפית‬
‫צוות פיתוח אוריינות מחשב ומידע ‪ -‬שירי גולצאקר‬
‫כיתות ד'‬
‫כשני שיעורים בבית הספר ‪ -‬שיעור הכנה ושיעור הצגת תוצרים‬
‫להכנה ‪ -‬מחשב עם תוכנת ‪Word‬‬
‫להצגה ‪ -‬מחשב עם אינטרנט‪ ,‬מקרן‬
‫ילדים מתקשים לעתים לזכור רצף של אירועים ולהבינו‪ .‬קושי זה בא לידי ביטוי בעיקר‬
‫בעיסוק בתנ"ך שבו מתווסף על הקושי בהבנת הנקרא גם קושי הנובע משפת התנ"ך‪.‬‬
‫למידה של תוכן ספר שופטים על ידי הצגתו בצורה גרפית מקלה על הילדים‪ .‬בדרך זו‪,‬‬
‫המציגה סדר כרונולוגי ברור‪ ,‬נעשית הלמידה פשוטה יותר להבנה בעבורם‪.‬‬
‫בפעילות המוצעת קיים גם תרגול של חשיבה מסדר גבוה ‪ -‬מיומנות של סיכום והוצאת‬
‫עיקר מטפל‪.‬‬
‫רציונל למורה‬
‫חוץ מהמיומנויות השפתיות הנדרשות נעשה בפעילות זו גם שימוש במיומנויות בסיסיות‬
‫של עבודה עם דיאגרמות ‪ Smartart‬במסמכי ‪.Word‬‬
‫הלמידה השיתופית באה אף היא לידי ביטוי וזאת על ידי העלאת התוצר הקבוצתי‬
‫למסמך כיתתי שיתופי‪ .‬הנושא יילמד בשיטת ג'יקסו ‪ -‬כל קבוצה תעסוק בנושא אחר ואז‬
‫תלמד את יתר חברי הכיתה‪.‬‬
‫מפעילות זו התלמיד מרוויח למידה משמעותית על ספר שופטים‪ ,‬מיומנות שפתית של‬
‫סיכום ולמידה משמעותית בתחום התקשוב‪.‬‬
‫תנ"ך כיתה ד' ‪ -‬ספר שופטים‬
‫הקשר לתכנית‬
‫הלימודים‬
‫מטרות בתחום‬
‫הדעת‬
‫‪ .1‬התלמיד ידע את המחזוריות בספר שופטים‪.‬‬
‫‪ .2‬התלמיד יכיר את רצף האירועים בהתרחשויות מרכזיות בספר שופטים‪.‬‬
‫מיומנויות חשיבה ולמידה‬
‫מיומנויות‬
‫המאה ה‪21-‬‬
‫ידע מוקדם‬
‫לשיעור‬
‫חומרי הוראה‬
‫(כתובים‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫עבודת חקר‬
‫עבודה ב‪Smartart -‬‬
‫עבודה בשיטת ג'יקסו‬
‫מיומנות של סיכום‬
‫המרת טקסט לדיאגרמה‬
‫עבודה במסמך שיתופי‬
‫בתחום הדעת‬
‫פרקים נבחרים בספר שופטים‬
‫באוריינות מחשב ומידע‬
‫מיומנויות בסיסיות של עבודה בסביבת ‪Office‬‬
‫סרטון הדרכה לשימוש ב‪Smartart-‬‬
‫סרטון הדרכה לשימוש ב‪Google Drive -‬‬
‫ומתוקשבים)‬
‫היענות לשונּות‬
‫תוצר הלמידה‬
‫המצופה מן‬
‫הפעילות‬
‫‪-‬‬
‫חלוקת הפרקים שיוצגו בדיאגרמה על פי רמת התלמידים‬
‫‪-‬‬
‫קבוצות חקר הטרוגניות‬
‫‪-‬‬
‫לקויי למידה ייתרמו מלמידה מדיאגרמה יותר מלמידה באמצעות שינון‪.‬‬
‫מסמך כיתתי משותף המכיל דיאגרמות המתארות אירועים בולטים מספר שופטים‪.‬‬
‫ניתן לדון במסמך בכיתה ולהיעזר בו לצורך למידה למבחן מסכם‪.‬‬
‫הפעילות‬
‫דגשים והנחיות למורה‬
‫פתיח במליאה ‪ -‬כיצד מסכמים באמצעות דיאגרמה?‬
‫הדגמה על ידי הצגת המחזוריות בספר שופטים‪.‬‬
‫היום נלמד כיצד לסכם אירועים בקיצור ובצורה ברורה‬
‫כדי שנוכל לזכור אותם ולהבינם ביתר קלות‪.‬‬
‫בואו ניזכר יחדיו מהי המחזוריות הקיימת בספר‬
‫שופטים?‬
‫שלב א – הכנת תרשים המציג את המחזוריות‬
‫בספר שופטים בעזרת ‪Smartart‬‬
‫הילדים יעבדו בזוגות ויתנסו בבחירת תרשים מחזורי‬
‫ובהכנסת טקסט‪ ,‬הממחיש את המחזוריות בספר‬
‫שופטים‪ ,‬לתוכו‪ .‬ניתן להקרין את המחזוריות על הלוח‬
‫וכך כולם יעבדו סימולטנית‪.‬‬
‫רצף‬
‫הלמידה‬
‫שלב ב – בחירת סיפור מספר שופטים והצגתו‬
‫בתרשים ‪ -‬עבודה בקבוצות‬
‫יש להדגיש את הסיבה לבחירה‬
‫דווקא בתרשים מעגלי ואת‬
‫המקרים שבהם ייבחרו תרשימים‬
‫אחרים‪ ,‬כגון היררכי או תהליכי‪.‬‬
‫סרטון הדרכה לשימוש ב‪SMARTART-‬‬
‫המורה י‪/‬תוודא כי לכל קבוצה‬
‫סיפור אחר‪.‬‬
‫על כל קבוצה לבחור סיפור אחד מספר שופטים ולהציגו‬
‫בתרשים באמצעות ‪.Smartart‬‬
‫ניתן להיעזר במיקראנט‪ .‬הילדים ימחישו את הסיפור‬
‫שבחרו בתרשים מתאים‪.‬‬
‫שלב ג – הוספת התרשים למסמך כיתתי משותף‬
‫המורה י‪/‬תפתח מצגת כיתתית משותפת ב‪Google -‬‬
‫‪ ,Drive‬והילדים יכניסו לתוכה את התרשימים שלהם‪.‬‬
‫סרטון הדרכה לשימוש ב‪Google -‬‬
‫‪Drive‬‬
‫במליאה ‪ -‬הצגת התרשימים ושיחה על היתרונות‬
‫בהצגת מידע בתרשים על פני סיכום רגיל במחברת וכן‬
‫על התועלת שניתן להפיק מלמידת עמיתים (כל קבוצה‬
‫מציגה תרשים העוסק בנושא אחר מספר שופטים)‪.‬‬
‫מענה לשונּות ‪ -‬לקויי למידה יפיקו‬
‫רבות מלמידה מתרשימים‪.‬‬