מ - איגוד הגזברים ברשויות המקומיות בישראל

‫לכבוד‬
‫איגוד הבנקים בישראל‬
‫לידי מר רפי רוס‬
‫רחוב לבונטין ‪55‬‬
‫ת"א‬
‫כ"ד בטבת תשע"ה‬
‫‪ 51‬בינואר ‪5151‬‬
‫סימוכין‪15115 :‬‬
‫הנדון‪ :‬החלת ההסכם בין מרכז השלטון המקומי לבין איגוד הבנקים בנושא צווי‬
‫עיקול ממוחשבים על הרשויות המקומיות ביהודה ושומרון‬
‫הריני להביא לידיעתכם‪ ,‬כי בהתאם לתיקון תקנון המועצות המקומיות ותקנון‬
‫המועצות האזוריות מכוח הצו בדבר ניהול מועצות מקומיות (יהודה ושומרון) (‪,)295‬‬
‫התשמ"א‪ 5925-‬וצו בדבר ניהול מועצות אזוריות (יהודה ושומרון) (מס' ‪,)527‬‬
‫התשל"ט‪ ,5959 -‬אשר נחתם בשבועות האחרונים ע"י אלוף הפיקוד‪ ,‬חלים מעתה‬
‫דיני הגביה המינהלית הנהוגים ברשויות המקומיות בתוך תחומי הקו הירוק‪ ,‬גם‬
‫ברשויות שמעבר לו‪.‬‬
‫לאור האמור‪ ,‬אנו מבקשים להחיל את ההסכם בין המרכז לאיגוד בדבר צווי עיקול‬
‫ממוחשבים‪ ,‬גם על הרשויות המקומיות ביהודה ושומרון שירצו בכך‪.‬‬
‫מצ"ב הצווים הרלוונטיים לעיונכם‪.‬‬
‫בברכה‪,‬‬
‫שלמה דולברג‬
‫מנהל כללי‬
‫העתק‪:‬‬
‫מר חיים ביבס‪ -‬ראש עיריית מודיעין‪ ,‬מכבים רעות ויו"ר מרכז השלטון המקומי‬
‫ראשי הרשויות ביהודה ושומרון‬
‫מנכ"לי הרשויות המקומיות ביהודה ושומרון‬
‫גזברי הרשויות המקומיות ביהודה ושומרון‬
‫מר איתי חוטר‪ -‬סמנכ"ל כלכלה‪ ,‬מרכז השלטון המקומי‬
‫עו"ד כפיר כהן‪ -‬סמנכ"ל משפט‪ ,‬רגולציה ובקרה‪ ,‬מרכז השלטון המקומי‬
‫עו"ד נועה בן‪-‬אריה ‪ -‬יועמ"ש מרכז השלטון המקומי‬
‫עו"ד עירית ורונין‪ -‬מנהלת תחום משפט וחקיקה‪ ,‬מרכז השלטון המקומי‬