TOP Life גיל שלישי

‫גיל שלישי ‪ -‬ניוד למוצרי ‪TOP Life‬‬
‫‪ T.L‬הון ‪ -‬הבטחת תשואה ‪ +‬מדד ‪ /‬מסלולי השקעה‬
‫צבירה‬
‫הונית‬
‫‪ T.L‬הכנסה חודשית ‪ -‬הבטחת תשואה ‪ +‬מדד ‪ /‬מסלולי השקעה‪ ,‬תשלום‬
‫חודשי ע"פ בחירת המבוטח‬
‫‬
‫גיל ‪+60‬‬
‫צבירה‬
‫קצבה‬
‫ניוד מקופת‬
‫גמל ‪ /‬מפול'‬
‫ביטוח‬
‫צבירה‬
‫הונית‬
‫גיל ‪55‬‬
‫הפקדה‬
‫ישירה‬
‫מגיל ‪+60‬‬
‫מנורה מבטחים ביטוח בע"מ‬
‫‪ T.L‬לפרוש בטוח ‪ -‬הבטחת תשואה ‪ +‬מדד ‪ /‬מסלולי השקעה‪ ,‬מקדם מובטח‪,‬‬
‫מסלול שאירים‬
‫‬
‫צבירה‬
‫קצבה‬
‫‪ T.L‬קצבה נדחית ‪ -‬הבטחת תשואה ‪ +‬מדד ‪ /‬מסלולי השקעה‪ ,‬מקדם מובטח‪,‬‬
‫מסלול שאירים‬
‫‬
‫‪ T.L‬קצבה מידית ‪ -‬הבטחת תשואה ‪ +‬מדד ‪ /‬מסלולי השקעה‪ ,‬מקדם מובטח‪,‬‬
‫מסלול שאירים‬
‫‬
‫‪ T.L‬הון ‪ -‬הבטחת תשואה ‪ +‬מדד ‪ /‬מסלולי השקעה‬
‫‪ T.L‬חסכון לפרישה ‪ -‬הבטחת תשואה ‪ +‬מדד ‪ /‬מסלולי השקעה‬
‫‪ T.L‬קצבה נדחית ‪ -‬הבטחת תשואה ‪ +‬מדד ‪ /‬מסלולי השקעה‪ ,‬ללא מקדם‬
‫מובטח‪ ,‬מסלול שאירים‬
‫‬
‫‪ T.L‬קצבה מידית ‪ -‬הבטחת תשואה ‪ +‬מדד ‪ /‬מסלולי השקעה‪ ,‬מקדם מובטח‪,‬‬
‫מסלול שאירים‬
‫‬
‫מוצרי ‪TOP Life‬‬
‫‪TOP Life‬‬
‫קופות גמל הונית‬
‫‪ Top Life‬לפרוש בטוח‬
‫(בגיל ‪ 60+‬ומעלה)‬
‫הבטחת אפשרות לקבל קצבה‬
‫בעתיד‬
‫הבטחת מקדם‬
‫(הגנה מפני שינוי בתוחלת החיים)‬
‫הבטחת תשואה‬
‫(הגנה מפני בתנודות בשוק ההון)‬
‫חוזה אישי‬
‫‪TOP Life TOP Life‬‬
‫קופות גמל‬
‫מ‪1/2008 -‬‬
‫פוליסת ביטוח‬
‫לקצבה‬
‫פנסיה‬
‫‪Top Life‬‬
‫קצבה נדחית‬
‫הבטחת אפשרות לקבל קצבה בעתיד‬
‫הבטחת מקדם‬
‫(הגנה מפני שינוי בתוחלת החיים)‬
‫בהתאם לתנאי‬
‫הפוליסה‬
‫הבטחת תשואה‬
‫(הגנה מפני בתנודות בשוק ההון)‬
‫חוזה אישי‬
‫●‬
‫‬
‫●‬
‫‪ 10‬מסלולי השקעה הניתנים לבחירה על ידי הלקוח וניתנים לשינוי ללא הגבלה‪.‬‬
‫כללי‪ ,‬שקלים‪ ,‬צמוד מדד‪ ,‬טווח קצר‪ ,‬כהלכה‪ ,‬אג"ח ממשלתי שקלי‪ ,‬אג"ח ממשלתי צמוד מדד‪ ,‬מט"ח‪ ,‬מניות‪ ,‬מניות חו"ל‪.‬‬
‫אפשרות להבטחת תשואה לתקופות של עד ‪ 15‬שנים = ריבית מובטחת ‪ +‬הצמדה למדד‪.‬‬