סקירה כלכלית אזימוט שוקי הון, סיכום שנת 2011 ותחזית לשנת 2012.

‫‪U‬‬
‫סקירה כלכלית לסיכום שנת ‪2011‬‬
‫‪U‬‬
‫‪U‬‬
‫והערכות ל‪2012-‬‬
‫שנתי‬
‫שנת ‪ 2011‬הייתה שנה לא פשוטה בשוקי ההון העולמיים ‪ .‬הנפגעים העיקרים היו המשקיעים‬
‫האקטיביים אשר ספגו הפסדי הון במניות ובאגרות חוב של חברות‬
‫‪ .‬הנפגעים פחות ‪ ,‬היו אלה‬
‫אשר השקיעו באג "ח של ממשלת ישר אל‪ .‬בראשית שנת ‪ 2012‬עומד המרווח בין אג "ח חברות‬
‫לאג"ח ממשלתי על למעלה מ‪ 2%-‬לשנה‪.‬‬
‫להלן תשואות המדדים העיקריים‪:‬‬
‫תשואה‬
‫תשואה‬
‫תשואה גלומה‬
‫‪01.10.2011-31.12.2011‬‬
‫‪01.01.2011-31.12.2011‬‬
‫נוכחית‬
‫ת"א ‪25‬‬
‫‪1.2%‬‬
‫‪-18.1%‬‬
‫ת"א ‪100‬‬
‫‪1.1%‬‬
‫‪-20%‬‬
‫ת"א ‪75‬‬
‫‪-0.1%‬‬
‫‪-25.8%‬‬
‫‪S&P500‬‬
‫‪7.0%‬‬
‫‪2%‬‬
‫אג"ח ממשלתי כללי‬
‫‪1.5%‬‬
‫‪4.9%‬‬
‫‪2.49%‬‬
‫ממשלתי צמוד‬
‫‪1.0%‬‬
‫‪3.9%‬‬
‫‪0.56%‬‬
‫ממשלתי שקלי‬
‫‪1.7%‬‬
‫‪5.7%‬‬
‫‪3.32%‬‬
‫תל בונד ‪ 20‬צמוד מדד‬
‫‪0.8%‬‬
‫‪0.7%‬‬
‫‪3.56%‬‬
‫תל בונד ‪ 40‬צמוד מדד‬
‫‪-0.6%‬‬
‫‪-1.6%‬‬
‫‪3.75%‬‬
‫תל בונד שקלי‬
‫‪1.6%‬‬
‫‪4.7%‬‬
‫‪5.02%‬‬
‫מדדים‬
‫מט"ח‬
‫שער חליפין נכון ל – ‪ 31‬לדצמבר ‪2011‬‬
‫‪ %‬שינוי מתחילת השנה‬
‫שקל‪-‬דולר‬
‫‪3.82‬‬
‫‪-7.5%‬‬
‫שקל ‪ -‬אירו‬
‫‪4.93‬‬
‫‪-3.7%‬‬
‫‪U‬‬
‫אינפלציה חודשית ‪2011‬‬
‫‪0.80%‬‬
‫‪0.60%‬‬
‫‪0.40%‬‬
‫‪0.20%‬‬
‫‪0.00%‬‬
‫‪-0.20%‬‬
‫‪-0.40%‬‬
‫דצמבר‬
‫נובמבר אוקטובר ספטמבר אוגוסט‬
‫יולי‬
‫יוני‬
‫מאי‬
‫אפריל‬
‫מרץ‬
‫פברואר‬
‫ינואר‬
‫אינפלציה‬
‫סה"כ אינפלציה מצטברת כולל תחזית לדצמבר ‪ 2.4% -‬שנתי‪.‬‬
‫תשואה מדדים מובילים שנת ‪2011‬‬
‫בלו טק‬
‫יתר ‪50‬‬
‫מדד נדל"ן‬
‫‪15‬‬
‫מדד בנקים ת"א ‪75‬‬
‫ת"א ‪25‬‬
‫‪0.00%‬‬
‫‪-10.00%‬‬
‫‪-20.00%‬‬
‫‪-30.00%‬‬
‫‪-40.00%‬‬
‫תשואה מדדים מובילים שנת ‪2011‬‬
‫‪U‬‬
‫תחזית לשנת ‪2012‬‬
‫‪31.12.2011‬‬
‫תחזית לסוף ‪2012‬‬
‫נתונים כלכליים‬
‫ריבית בנק ישראל‬
‫‪2.75%‬‬
‫‪2.25%‬‬
‫שקל ‪ -‬דולר‬
‫‪3.82‬‬
‫‪3.8‬‬
‫מדד אוקטובר‪+ 0.1% :‬‬
‫מדד המחירים לצרכן‬
‫מדד נובמבר‪- 0.1% :‬‬
‫‪1.5%‬‬
‫צפי למדד דצמבר‪+0.2% :‬‬
‫‪U‬‬
‫המדיניות המוניטארית של בנק ישראל‬
‫להערכתנו‪ ,‬בנק ישראל ינהג במחצית הראשונה של ‪ 2012‬במדיניות מוניטארית מרחיבה‪ .‬הווה‬
‫אומר‪ ,‬המשך הפחתת הריבית בחצי אחוז ‪ .‬מדיניות זו באה לעודד את הפעילות הכלכלית לאור‬
‫משבר החובות באירופה והתקררות שוק הנדל "ן הישראלי ‪ .‬מדיניות זו נתמכת גם ע "י הציפיות‬
‫‪U‬‬
‫האינפלציוניות לשנה הקרובה אשר נאמדות ב‪ 2%-‬בלבד‪.‬‬
‫ריבית בנק ישראל‬
‫להערכתנו‪ ,‬ריבית הבנק המרכזי אמורה לרדת לרמה של ‪ ,2.25%‬זאת לעומת רמתה הנוכחית‬
‫שהיא ‪ .2.75%‬להערכתנו‪ ,‬מהלך זה יעשה באופן מדורג ‪ ,‬תוך שבנק ישראל בוחן מידי חודש את‬
‫עוצמת המשק בארץ ו ההתפתחויות בחו "ל‪ .‬מהלך ההורדה משתלב עם הורדת הריבית באירופה‬
‫ורמת הריבית הנמוכה בארצות הברית ‪.‬‬
‫לשם השוואה ‪ ,‬בארה"ב ריבית לטווח הקצר הינה ‪ 0.25%‬לשנה בלבד בעוד שבישראל היא‬
‫עומדת כעת על ‪.2.75%‬‬
‫‪U‬‬
‫שווקים פיננסיים‬
‫‪U‬‬
‫שוק אגרות החוב‬
‫שוק אגרות החוב גילה שונות ניכרת בשנת ‪ ,2011‬אג"ח של ממשלת ישראל ‪ ,‬בניגוד לתחזיות‬
‫ולמרות תשואתן הפנימית הנמוכה הפגינו יציבות ואף עלייה ריאלית קלה‬
‫‪ .‬מנגד אג "ח של‬
‫החברות השונות במשק הציגו לעיתים הפסדי הון‪.‬‬
‫אנו סבורים כי אג "ח החברות משקפות פרופיל סיכוי סיכון סביר הראוי להשקעה‪ .‬המשק הישראלי‬
‫והחברות המובילות בו ממשיכות להציג נתונים כלכליים‬
‫תקניים‪ .‬האג"ח הממשלתי ות מאידך‬
‫‪U‬‬
‫גיסא‪ ,‬יתקשו להמשיך ולהוביל בהישגיהם על רקע רמת הריבית הנמוכה הגלומה בהם ‪.‬‬
‫מדד‬
‫מח"מ‬
‫תשואה‬
‫‪ %‬מרווח מאג"ח ממשלתי‬
‫תל בונד ‪20‬‬
‫‪4.52‬‬
‫‪3.69%‬‬
‫‪2.49%‬‬
‫תל בונד ‪40‬‬
‫‪4.18‬‬
‫‪3.95%‬‬
‫‪2.84%‬‬
‫תל בונד ‪60‬‬
‫‪4.28‬‬
‫‪3.78%‬‬
‫‪2.65%‬‬
‫תל בונד שקלי‬
‫‪3.74‬‬
‫‪5.13%‬‬
‫‪1.81%‬‬
‫שוק המניות‬
‫בשנת ‪ 2011‬ירד מדד המניות ת "א ‪ 100‬ב‪ 20% -‬ורבות מהחברות המובילות ירדו בשיעורים של‬
‫כ‪ .30%-‬אנו סבורים שירידות אלה מקדימות את הציפיות להאטה בפעילות הכלכלית ‪.‬‬
‫מכאן‪ ,‬שלמרות הפעילות הכלכלית המוחלשת המניות‬
‫ישיאו תשואה חיובית ב‪ 2012-‬אם כי‬
‫מתונה‪.‬‬
‫לדעתנו‪ ,‬חלק מחששות המשקיעים גלומ ות במחירי המניות ‪ .‬ניתן לציין כדוגמא את מניות הבנקים‬
‫המובילים אשר נסחרות בכ‪ 30% - 40% -‬מתחת להונם העצמי‪.‬‬
‫מניות חברות התקשורת פחתו‬
‫בסקטור זה‪.‬‬
‫גם הן בציפייה לתחרות המחריפה ושחיקת הרווחים הצפויה‬
‫‪U‬‬
‫שוק המט"ח‬
‫השקל המקומי נחלש לעומת הדולר והאירו בשונה ממגמתו בשנים האחרונות ‪ .‬אחת הסיבות לכך‬
‫הינה "האביב הערבי" אשר הגדיל את פרמיית הסיכון של מדינות האזור בכלל וישראל בפרט‪.‬‬
‫אנו מעריכים כי ב‪ 2012-‬לא נחזה בשינוי משמעותי של השקל אל מול אותם מטבעות ‪.‬‬
‫מצד אחד ‪ ,‬הריבית בישראל‬
‫)הגבוהה מזו שבאירופה‬
‫ובארה"ב( תומכת במעבר לשקל‬
‫‪U‬‬
‫והתחזקותו‪ .‬מאידך‪ ,‬קיימת אי וודאות גיאו פוליטית המרחיקה משקיעים זרים ‪.‬‬
‫מבט לעתיד‬
‫להערכתנו‪ ,‬גם בשנת ‪ 2012‬תימשך התנודתיות בשווקים‬
‫ותאתגר את המשקיעים למציאת‬
‫פתרונות איכותיים ‪ .‬שוק ההון יושפע בעיקר מחדשות טובות או רעות אשר יגיעו מעבר לים‬
‫ובעיקר מגוש האירו אשר ימשיך להכביד‬
‫על השווקים העולמיים ‪ .‬יחד עם זאת ‪ ,‬נראה המשך‬
‫במגמת השיפור בכלכלה הריאלית של ארה"ב ו תוצאות טובות מן הצפוי של חברות מן הענפים‬
‫המסורתיים‪.‬‬