מעסיקים בשוויון

‫ד' אב תשע"ד‬
‫‪4132‬‬
‫‪ 13‬ביולי‬
‫לכבוד‬
‫המנכ"ל‬
‫שלום רב‪,‬‬
‫הנדון‪" :‬מעסיקים בשוויון" – תכנית משרד הכלכלה‬
‫למתן אותות הכרה ומענקים למעסיקים‬
‫משרד הכלכלה מפעיל תכנית חדשה "מעסיקים בשוויון" שמטרתה לעודד מעסיקים מהמגזר הפרטי‬
‫והציבורי ליצירת סביבת עבודה שוויונית נשים וגברים ואיזון בין הורות לבין עבודה‬
‫בהתאם ל" חוק לעידוד של שילוב וקידום נשים בעבודה ושל התאמת מקומות עבודה לנשים"‪ ,‬קבע שר‬
‫הכלכלה תקנות‪ ,‬לפיהן מעסיקים יכולים להגיש מועמדותם לקבלת מענק כספי ו‪/‬או אות הכרה על‬
‫העסקה שוויונית של נשים וגברים ועל פעולות לקידום נשים ומשפחה במקום העבודה‪.‬‬
‫החל מחודש אוקטובר ‪ 4132‬יוכל כל ארגון המעסיק מעל ‪ 6‬עובדים להגיש בקשה לפיה תיבחן התאמתו‬
‫על פי אמות מידה שנקבעו בתקנות לזכות במענק כספי בגובה ‪ ₪ 301,111‬ממשרד הכלכלה ו‪/‬או לקבל‬
‫אות הכרה משר הכלכלה‪.‬‬
‫אם להערכתכם מקום העבודה שלכם ראוי להכרה כארגון שמעסיק נשים וגברים בשוויוניות ומקיים‬
‫פעולות המאפשרות לעובדים לאזן בין עבודה ומשפחה‪ ,‬אנו ממליצים לכם להגיש מועמדות לקבלת אות‬
‫הכרה ‪ /‬מענק‪.‬‬
‫הגשת הבקשה באמצעות השאלון תאפשר לבחון את התאמת מקום העבודה לאמות המידה שנקבעו‬
‫בתקנות וכן לבחון בנוסף האם מנהל החברה‪ ,‬סמנכ"ל משאבי אנוש‪ ,‬ו‪/‬או מנהל הפעילות לקידום‬
‫העסקה שוויונית בארגונכם ראוי לאות הכרה אישי משר הכלכלה‪.‬‬
‫לצורך ניהול תהליך הגשת המועמדות נבחר במכרז פומבי מכון אופק לניהול בע"מ כמינהלת התכנית‬
‫הנותנת שירותים למשרד הכלכלה‪.‬‬
‫מינהלת התכנית עומדת לשירותכם לצורך הגשת המועמדות ותסייע לכם‪ ,‬במידת הצורך‪ ,‬במתן‬
‫הסברים כיצד למלא את השאלון ולהציג את המידע הנדרש לבחינת ההתאמה לאמות המידה שנקבעו‪.‬‬
‫הנכם מוזמנים לעיין בפרטי התכנית באתר האינטרנט שכתובתו‪www.shivion.org.il :‬‬
‫ניתן לפנות למינהלת התכנית באמצעות טלפון ‪ 11-0218216‬או בדוא"ל ‪[email protected]‬‬
‫בכבוד רב‬
‫בני פפרמן‬
‫מנהל מינהל מחקר וכלכלה‬
‫משרד הכלכלה‬
‫העתק‪:‬‬
‫גב' אורנה חביב‪ -‬תמיר – מנהלת התכנית לשילוב וקידום נשים בעבודה‪ ,‬מינהל מחקר וכלכלה‬
‫פרופ' אברהם אופק – מינהלת התכנית‬
‫משרד הכלכלה‬
‫בניין ג'נרי‪ ,‬רחוב בנק ישראל ‪ ,5‬קריית הממשלה‪ ,‬ת"ד ‪ ,6633‬ירושלים ‪1616616‬‬
‫טל' ‪ ,60-03630361/‬פקס ‪www.moital.gov.il/research [email protected] , .60-0363006‬‬