ש - המרכז למיפוי ישראל

‫מדינת ישראל‬
‫משרד הבינוי והשיכון‬
‫המרכז למיפוי ישראל‬
‫שימוש בטכנולוגיות לייעול‬
‫תהליכים בשוק הנדל"ן‬
‫מפגש צוות הטכנולוגיות‬
‫‪31.7.2014‬‬
‫המרכז למיפוי ישראל‬
‫תוכן עניינים‪:‬‬
‫• מטרות‬
‫• הצגת הבעיות‬
‫• פתרונות‬
‫• דוגמאות‬
‫המרכז למיפוי ישראל‬
‫מטרות‬
‫• יצירת בסיס נתונים זמין‪ ,‬אמין ואיכותי לקבלת החלטות‬
‫מושכלות בתחום הנדל"ן‬
‫• מתן כלים לניתוח נתונים ומציאת פתרונות למשבר הדיור‬
‫• התייעלות בתהליכי מקרקעין (גביית מיסים‪ ,‬רישום‪ ,‬תכנון‪)..‬‬
‫• קיצור משך הזמן בין תכנון‪ ,‬בנייה לאכלוס‬
‫• שקיפות מידע לציבור‬
‫• הורדת מחירי הדיור‬
‫הבעיות‬
‫המרכז למיפוי ישראל‬
‫קיץ ‪2011‬‬
‫המרכז למיפוי ישראל‬
‫הבעיות‬
‫דו"ח מבקר המדינה ‪15/10/2013‬‬
‫• משרד מבקר המדינה מעיר כי היעדר נתונים מלאים ושלמים על‬
‫הדירות שבבעלותו‪ ,‬ובעצם בבעלות המדינה‪ ,‬משמעו פיקוח‬
‫רופף וחסר על נכסי המדינה‪.‬‬
‫• להתנהלות המשרד ללא מסד נתונים אמין ומרוכז על נכסיו יש‬
‫השלכות שליליות‪ ,‬בין היתר‪ ,‬על היעילות שבאופן ניהול הנכסים‪,‬‬
‫על מיצוי פוטנציאל האכלוס שלהם ועל הבקרה על גביית תשלומי‬
‫שכר הדירה ועל תשלומי דמי הניהול לחברות האכלוס‪.‬‬
‫‪http://www.mevaker.gov.il/he/Reports/Pages/113.aspx‬‬
‫המרכז למיפוי ישראל‬
‫קשיים קיימים בתהליך כיום‬
‫• איסוף והזנת נתונים ידני‬
‫• נתונים שגויים ללא בקרה‬
‫• שגיאות בכתובות ומספרי‬
‫גוש‪/‬חלקה‬
‫המרכז למיפוי ישראל‬
‫קשיים קיימים בתהליך כיום‬
‫• מידע טקסט ללא ציון‬
‫מיקום גיאוגרפי‬
‫• אין הצלבת ושפה‬
‫משותפת בין הגופים‬
‫המרכז למיפוי ישראל‬
‫פתרונות‬
‫החלטת ממשלה‬
‫‪( 374‬דר‪)10/‬‬
‫מתאריך ‪3.6‬‬
‫במסגרת‬
‫קבינט הדיור‪:‬‬
‫שיפור מסד‬
‫הנתונים הממשלתי‬
‫אודות שוק הנדל"ן‬
‫המרכז למיפוי ישראל‬
‫פרויקט קש"ת בענ"ן‬
‫הפתרון ‪ -‬קידום שיפור תשתית בענן נתוני נדל"ן‬
‫בניית תשתית מידע‬
‫ קישור מידע טבלאי לגאוגרפי‬‫ בנית טבלה המקשרת בין בסיסי נתונים‬‫ טיוב מידע נדל"ן ממשלתי באמצעות‬‫חיתוך מידע ממערכות שונות ועדכון גאוגרפי‬
‫‪ -‬שכבות מידע מקבילות (היסטורית‪ ,‬תכנונית)‬
‫בניית תשתית לתצוגה‪ ,‬ניהול וניתוח‬
‫ כלי המאפשר הצגה של נתונים נדל"ן‬‫ כלי תשאול והפקת דו"חות (בינה עסקית ‪)BI‬‬‫‪ -‬כלי המאפשר מעקב אחרי פעילות נדל"ן‬
‫המרכז למיפוי ישראל‬
‫פרויקט קש"ת בענ"ן‬
‫גופים מוסרי נתונים‬
‫• רשם המקרקעין – נתוני המרשם‬
‫• שע"מ – כרמ"ן‪ ,‬קובץ העסקאות‬
‫• מפ"י – קדסטר‪ ,‬טופוגרפיה‬
‫• משהב"ש – נתוני חוק המכר‬
‫• רמ"י – ספר הנכסים‬
‫גופים בשלב ב'‬
‫• משרד הפנים‪ ,‬למ"ס‪ ,‬חברת חשמל‪ ,‬דואר‪ ,‬עיריות‪...‬‬
‫יצירת תשתית גיאוגרפית לנתוני נדל"ן‬
‫‪ .1‬משרדי ממשלה מנהלים את נתוניהם בשימוש בגוש‪ /‬חלקה‪ /‬תת‪-‬חלקה‬
‫או כתובת‪.‬‬
‫‪ .2‬שימוש בנתונים גיאוגרפיים יאפשר זיהוי מדויק‪ ,‬התייעלות וכן טיוב‬
‫המידע הנדל"ני הממשלתי על בסיס גיאוגרפי‬
‫‪ .3‬התהליך הנדרש (גיאוקוד)‬
‫בית מזמ"ר פרטי קואורדינאטה קואורדינאטה‬
‫רחוב‬
‫גוש חלקה תת‪ -‬ישוב‬
‫מזרחית‬
‫צפונית‬
‫עסקה‬
‫חלקה‬
‫‪ 2‬רעננה ארלוזורוב ‪... 4448658 22‬‬
‫‪359 6586‬‬
‫‪188644‬‬
‫‪675934‬‬
‫המרכז למיפוי ישראל‬
‫הצלבת נתוני קדסטר עם נתונים טופוגרפיים‬
‫(מצב א‪ ,‬נפתר בקלות)‬
‫המרכז למיפוי ישראל‬
‫הצלבת נתונים אלפא‪-‬נומריים‬
‫‪ .1‬בחינת נתוני הגוש חלקה עם הכתובת והוספת קוארדינטה‬
‫ישוב‬
‫בית‬
‫רחוב‬
‫גוש חלקה תת‪-‬‬
‫חלקה‬
‫רענה ארלוזרוב‬
‫‪2‬‬
‫‪359 6586‬‬
‫‪22‬‬
‫פרטי‬
‫עסקה‬
‫‪...‬‬
‫מידת‬
‫קואו‪.‬‬
‫קואו‪.‬‬
‫צפונית מזרחית התאמה‬
‫‪90% 188644 675934‬‬
‫‪ .2‬מקרה שהגוש עבר שינוי (רה‪-‬פרצלציה) כולל העברה בין גושים שכנים‬
‫גוש‬
‫חלקה‬
‫‪1000‬‬
‫‪8‬‬
‫תת‪-‬‬
‫חלקה‬
‫‪2‬‬
‫ישוב‬
‫רענה‬
‫בית פרטי‬
‫רחוב‬
‫עסקה‬
‫‪...‬‬
‫ארלוזרוב ‪22‬‬
‫התאמה לרמת מיקום הגוש בלבד!‬
‫קואו‪.‬‬
‫צפונית‬
‫‪675934‬‬
‫גוש‬
‫ישן‬
‫‪1000‬‬
‫קואו‪.‬‬
‫מזרחית‬
‫‪188644‬‬
‫מידת‬
‫התאמה‬
‫‪30%‬‬
‫חלקה‬
‫ישן‬
‫‪8‬‬
‫גוש‬
‫חדש‬
‫‪6586‬‬
‫חלקה‬
‫חדש‬
‫‪359‬‬
‫המרכז למיפוי ישראל‬
‫"‬
‫תהליך בניית המוצר‬
‫"‬
‫‪.1‬‬
‫"‬
‫‪ .1‬שילוב נתוני מפ"י‬
‫(טופוגרפיה וקדסטר)‬
‫‪.2‬‬
‫‪2.3.2‬‬
‫‪ .2‬הצלבת מידע – רשם‬
‫המקרקעין‬
‫‪.3‬‬
‫‪ .3‬הצלבת מידע – שע"מ‬
‫‪2.3.2‬‬
‫"‬
‫‪ .4‬הצלבת מידע – רמ"י‬
‫‪ .5‬הפקת דו"ח שגויים‬
‫‪ .6‬אפשרי טיוב נוסף מנתוני‬
‫למ"ס ‪ /‬ח‪.‬חשמל ‪/‬עיריות‬
‫(ארנונה)‬
‫‪.5‬‬
‫" ‪/‬‬
‫"‪/‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫"‬
‫" ‪/‬‬
‫‪,‬‬
‫המרכז למיפוי ישראל‬
‫דוגמאות‬
‫פיתוח כלי תשאול ותצוגה‬
‫תשאול מתוך נתוני חוק מכר‬
‫המרכז למיפוי ישראל‬
‫דוגמאות‬
‫מערכת ‪BI‬‬
‫אפיון‪ ,‬ניתוח צרכים‪ ,‬בחינת טכנולוגיות‬
‫מערכת ה ‪ BI‬תפותח כתהליך הדרגתי בשיתוף פורום הנדל"ן‬
‫ותתבסס על מספר עקרונות‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫איחוד של נתונים ממקורות שונים‬
‫מחסן נתונים (‪)data warehouse‬‬
‫כלי בקרת איכות וטיוב נתונים‬
‫כלי תשאול וחיתוך נתונים ממקורות שונים‬
‫כלי תצוגה גרפים (מפות‪ ,‬תרשימים)‪ ,‬דיווח והכנות דו"חות‬
‫כלי ניתוח אנליטי עסקי (יכולות תחזית)‬
‫המרכז למיפוי ישראל‬
‫בינה עסקית מבוססת מיקום‬
‫‪Location based Business Intelligence‬‬
‫שירותי רשת‬
‫יצא לקובץ‬
‫זיהוי מגמות‬
‫בניית שאילתות‬
‫מפורטות‬
‫הפקת‬
‫דוחות‬
‫מידע‬
‫אלפא‪-‬נומרי‬
‫מידע‬
‫מפה‬
‫שכבת ניתוח המידע הארגוני‬
‫ מערכת שאילתות חכמה‬‫ חישובים מרובי מימדים‬‫‪ -‬איחוד והצלבת נתונים‬
‫‪ WS‬משע"מ‬
‫נתוני חוק‬
‫מכר‪/‬משהב"ש‬
‫מחסן מידע ממ"י‬
‫מחסן מידע מפ"י‬
‫שכבת מקורות המידע‬
‫מחסן מידע רשם‬
‫המקרקעין‬
‫המרכז למיפוי ישראל‬
‫דוגמאות‬
‫מחקר משותף מפ"י – מדל"ן‬
‫לאפיון יכולות לבניית מערכת ‪ BI‬ממשלתית‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫ביצוע סקר ספרות בארץ ובעולם‪.‬‬
‫ניתוח מערכות ומאגרי‬
‫מידע קיימים‪.‬‬
‫פגישות עם צרכנים ממשרדי‬
‫הממשלה לאפיון השאילתות‬
‫אפיון "מערכת מומחה"‬
‫למשתמש הקצה‬
‫בניית דוחות וממשק משתמש‬
‫המרכז למיפוי ישראל‬
‫ניתוחי בינה עסקית עבור האגף להתחדשות עירונית‬
‫של משרד הבינוי והשיכון‬
‫• המטרה העיקרית של פרויקט ההתחדשות העירונית היא תוספת בנייה‬
‫באזורים מבונים‪.‬‬
‫• מטרת הניתוח‪ :‬איתור מתחמים פוטנציאליים להתחדשות עירונית‬
‫• תוצר‪ :‬מפת קרקעות פנויות‬
‫הצמודות לאזור עם פוטנציאל‬
‫התחדשות עירונית (גיל מבנה‪,‬‬
‫מספר קומות‪ ,‬יעוד‪ ,‬בעלות‪,‬‬
‫ושטח)‬
‫מתוך ‪http://noysher.com/?page_id=77‬‬
‫המרכז למיפוי ישראל‬
‫המרכז למיפוי ישראל‬
‫קיצור הזמן בין תכנון לאכלוס‬
‫• מעקב לאורך חיי נכס‬
‫• תשתית לממשקים בין משרדים‬
‫• תשתית לניהול זמני ושלבי בנייה‬
‫איתור‬
‫מתחמים‬
‫בינה‬
‫עסקית‬
‫קידום‬
‫התכנון‬
‫פדיון‬
‫קרקע‬
‫פיתוח‬
‫שיווק‬
‫פיקוח‬
‫ובקרה‬
‫מיפוי ומעקב אחרי פרויקט בכל שלביו (תכנון‪,‬‬
‫פיתוח‪ ,‬בניה‪ ,‬רישום)‪ ,‬באמצעות ממשקים‬
‫גיאוגרפיים למערכות מידע ותצלומי אויר‬
‫המרכז למיפוי ישראל‬
‫בניית פלטפורמה למעקב‬
‫אחרי נכס מתכנון לאכלוס‬
‫המרכז למיפוי ישראל‬
‫שקיפות לאזרח ‪ -‬מערכת למעקב תכנון‬
‫המרכז למיפוי ישראל‬
‫שקיפות לאזרח ‪ -‬מערכת למעקב תכנון‬
‫המרכז למיפוי ישראל‬