טופס לתשלום חד פעמי

‫אל ‪ :‬יובל חינוך בע"מ‬
‫דיזנגוף ‪ 05‬ת"א ‪23446‬‬
‫הנדון ‪ :‬בקשה לתשלום חד פעמי‬
‫א‪ .‬פרטי העובד‬
‫שם משפחה‬
‫שם פרטי‬
‫רחוב‬
‫מס' זהות‬
‫עיר‬
‫בית‬
‫עבודה חד פעמית הינה עבודה במספר שעות‬
‫מוגבל לתקופת זמן קצובה מראש שלא תעלה על‬
‫‪ 4‬חודשים ואין רצף עבודה מתמשך לאחר מכן‪.‬‬
‫טלפון בית‬
‫מיקוד‬
‫טלפון נייד‬
‫ב‪ .‬סטטוס העובד‬
‫עובד יובל חינוך ( עובד המקבל תשלומים מיובל חינוך )‪.‬‬
‫אחר ( יש לצרף טופס ‪ + 151‬תאום מס ולמלא את פרטי חשבון הבנק )‪.‬‬
‫עוסק מורשה לענייני מע"מ ( יש לצרף אישור ניהול ספרים וניכוי מס במקור )‪.‬‬
‫מס' חשבון בנק‬
‫מס' סניף‬
‫שם וכתובת הבנק‬
‫מס' בנק‬
‫ג‪ .‬פרטי העסקה‬
‫פרויקט‬
‫מוסד‬
‫סמל‬
‫שם‬
‫ניהול עצמי‬
‫(נא לסמן ‪ ‬במשבצת משמאל)‬
‫ד‪ .‬תאור הפעילות _____ ________________________________________________________‬
‫ה‪ .‬מקום ביצוע הפעילות ________________________________________________________‬
‫ו‪ .‬פירוט התשלום‬
‫(נא לסמן ‪ ‬במשבצת מימין)‬
‫ימי עבודה‬
‫מס' שעות‬
‫לפי שעות‬
‫גלובלי‬
‫מחיר לשעה‬
‫הלשעה‬
‫סה"כ‬
‫נסיעות‬
‫סה"כ לתשלום‬
‫* נא לצרף טופס "פרוט עבודה לעובדים שעתיים" עבור כל חודש בנפרד ‪.‬‬
‫ז‪ .‬חתימות ואישורים‬
‫‪ . 1‬חתימת העובד _________________________ תאריך __________________‬
‫‪ . 6‬חתימת מנהל המוסד _____________________ תאריך __________________‬
‫‪ .4‬חתימת המח' היעודית ____________________ תאריך __________________‬
‫לשימוש יובל חינוך בע"מ ‪ -‬פנימי‬
‫קבלה במשרד‬
‫רישום וקליטה‬
‫ביצוע‬
‫אישור‬