הוראות הפעלה ותחזוקה Crazy fit 1000 VO2

‫הוראות הפעלה ותחזוקה‬
‫‪Crazy fit 1000 VO2‬‬
‫אזהרה‬
‫•‬
‫•‬
‫מומלץ להיוועץ ברופא לפני תחילת תוכנית אימונים‪.‬‬
‫יש להוציא את המכשיר מהחשמל בתום השימוש‪.‬‬
‫פרטים נוספים ושאלות‬
‫נא לפנות למחלקת שירות אנרג'ים בטלפון ‪09-9729100 :‬‬
‫לשאלות ומידע נוסף במייל ‪[email protected] :‬‬
‫תנוחות האימון השונות‬
‫הפעלה‬
‫‪1‬‬
‫‪ .‬חבר את המכשיר‬
‫‪ .2‬הפעל את המכשיר ע"י מתג ההפעלה‪ ,‬כאשר המכשיר יהיה מוכן התצוגה הדיגיטלית‬
‫תופעל‪.‬‬
‫תוכנית הפעלה אוטומטית‬
‫‪.1‬בחר תנוחה נוחה להתחלה‪.‬‬
‫‪.2‬לחץ על "‪ "Power On‬להתחלה‪.‬‬
‫‪.3‬כוונן את המהירות למהירות נוחה בעזרת מקש "‪ ."Speed‬זמן השימוש לא יעלה על ‪10‬‬
‫דקות‪.‬‬
‫‪ .4‬לחץ על מקש "‪ "Stop‬לעצירת המכשיר‪.‬‬
‫תנוחת עמידה מס' ‪1‬‬
‫עמוד על המשטח כפות‬
‫רגליים זו לצד זו‬
‫תנוחת עמידה מס' ‪2‬‬
‫הצלב רגליים והפנה גופך‬
‫לצד‬
‫הפעלת תוכניות‬
‫‪.1‬לחץ על מקש "‪ "Program‬לכניסה למצב תוכניות אימון‪.‬‬
‫‪.2‬לחץ על מקש "‪ "Program‬שוב לבחירת תוכנית "‪"P1","P2","P3‬או בדיקה‪.‬‬
‫‪.3‬לאחר בחירת ‪P2 P1‬או ‪ P3‬לחץ "‪ "Start‬להתחלה‪ .‬זמן התוכנית יהיה ‪ 10‬דקות‪.‬‬
‫‪ .4‬לחץ על מקש "‪ "Stop‬לעצירת המכשיר‪.‬‬
‫כיבוי‬
‫‪ .1‬יש לכבות את המכשיר בסיום השימוש תמיד‪.‬‬
‫‪ .2‬יש לנתק את המכשיר משקע החשמל לבטיחות‪.‬‬
‫שימוש בסריקת שומן גוף של ‪.Crazy Fit Massage‬‬
‫‪.1‬לחץ "‪ <"on‬לחץ "‪ 4 "fat test‬פעמים‪ .‬החלון השמאלי יציג "‪ "1‬חלון אמצעי יציג‬
‫"‪) "001‬לגבר(‪ ,‬לחץ "‪ "+‬לשינוי ל "‪) "002‬אשה(‪.‬‬
‫‪.2‬לחץ "‪ "time‬חלון אמצעי מציג גיל ‪ ,‬ניתן לשנות ע"י מקשי "‪ "+‬או "‪."-‬‬
‫‪.3‬לחץ "‪ "time‬חלון אמצעי מציג גובה ‪ ,‬ניתן לשנות ע"י מקשי "‪ "+‬או "‪."-‬‬
‫‪.4‬לחץ "‪ "time‬חלון אמצעי מציג משקל ‪ ,‬ניתן לשנות ע"י מקשי "‪ "+‬או "‪."-‬‬
‫‪.5‬לחץ "‪ "time‬חלון אמצעי מציג "‪ , "---‬אחוז בידיות הדופק לסריקת שומן‪.‬‬
‫לאחר הכנסת הנתונים ‪ ,‬לחץ "‪ "on‬להפעלת הבדיקה‪.‬‬
‫תנוחות כפות ידיים‬
‫מקם כפות ידיים על‬
‫המשטח ברוחב כתפיים‬
‫ותמוך בגופך‪.‬‬
‫תנוחת זינוק לריצה‬
‫מקם ידיים על המשטח‪,‬‬
‫השען משקל גופך על‬
‫לרגליים והידיים כזינוק‬
‫לריצה‪.‬‬
‫תנוחת רכיבה‬
‫מקם כפות רגליים על‬
‫המשטח ברוחב מעט יותר‬
‫מרוחב כתפיים‪ .‬כפוף‬
‫ברכיים ועמוד על בהונות‬
‫הרגליים‪.‬‬