כנס משקיעים

‫כנס משקיעים‬
‫אוגוסט ‪2012‬‬
‫מידע צופה פני עתיד‬
‫מטרת מצגת זו היא להציג את חברת פוקס ויזל בע"מ )להלן ‪" -‬החברה"( על פעילותה ותוצאותיה‬
‫הכספיות‪ .‬היא אינה מהווה הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך של החברה או הזמנה לקבלת הצעות‬
‫כאמור והיא מיועדת למסירת מידע בלבד‪.‬‬
‫המידע המוצג במצגת הינו למטרות נוחות בלבד ואינו מהווה בסיס לקבלת החלטות השקעה‪,‬‬
‫אינו מחליף איסוף וניתוח מידע עצמאי‪ ,‬אינו מהווה המלצה או חוות דעת וכן אינו תחליף לשיקול דעת‬
‫עצמאי של כל משקיע ומשקיע‪ .‬החברה אינה אחראית לשלמות או דיוק המידע והיא לא תישא באחריות‬
‫לנזק העלול להיגרם כתוצאה מהשימוש בו‪ .‬בכל סתירה או אי התאמה בין המידע המפורט במצגת זו לבין‬
‫המידע הרשום בדוחות הכספיים של החברה יגבר האמור בדוחות הכספיים‪.‬‬
‫בנוסף‪ ,‬כוללת מצגת זו מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך‪ ,‬התשכ"ח – ‪.1968‬‬
‫מידע כאמור כולל‪ ,‬בין היתר‪ ,‬תחזיות‪ ,‬מטרות‪ ,‬הערכות ואומדנים‪ ,‬המתייחסים לאירועים עתידיים‪ ,‬אשר‬
‫התממשותם אינה ודאית ואינה בשליטת החברה‪ .‬התממשות המידע צופה פני עתיד מושפעת מגורמי‬
‫הסיכון המאפיינים את פעילות החברה וכן מהתפתחויות בסביבה הכלכלית ובגורמים חיצוניים המשפיעים‬
‫על פעילות החברה‪ ,‬אשר אינם ניתנים להערכה מראש ואינם מצויים בהכרח בשליטתה של החברה‪.‬‬
‫קוראי המצגת מוזהרים בזאת כי תוצאותיה והישגיה בפועל של החברה בעתיד עלולים להיות שונים מאלו‬
‫אשר הוצגו במסגרת המידע צופה פני עתיד אשר נכלל במצגת זו‪ .‬החברה אינה מתחייבת לעדכן או‬
‫לשנות תחזיות‪ ,‬נתונים‪ ,‬מידע או הערכות המוזכרים במצגת זו על מנת שישקפו אירועים או נסיבות שיחולו‬
‫לאחר מועד עריכת המצגת‪.‬‬
‫הנהלת חברת ‪FOX‬‬
‫‪ ‬הראל ויזל ‪ -‬יו"ר ומנכ"ל קבוצת ‪FOX‬‬
‫‪ ‬רן ארנון ‪ -‬מנכ"ל ‪ FOX‬ישראל‪ 18 ,‬שנים בקבוצת ‪FOX‬‬
‫‪ ‬טליה פורת ‪ -‬מנכ"ל ‪ ,FOX HOME‬הצטרפה עם הקמת הרשת‬
‫‪ ‬שרון ביטון ‪ -‬מנכ"ל ‪ 12 ,AMERICAN EAGLE‬שנים בקבוצת ‪FOX‬‬
‫לקבוצת ‪FOX‬‬
‫ף לפני כשנה ק‬
‫ק הבינלאומי‪ ,‬הצטרף‬
‫קן ‪ -‬סמנכ"ל השוק‬
‫מיקי ברקן‬
‫ק‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬אסי ויזל ‪ -‬סמנכ"ל פיתוח מוצר נשים וגברים‪ 18 ,‬שנים בקבוצת ‪FOX‬‬
‫‪ ‬מיכל ריבקינד ‪ -‬סמנכ"ל פיתוח מוצר ילדים ותינוקות‪ 19 ,‬שנים בקבוצת ‪FOX‬‬
‫‪ ‬אלעד ורד ‪ -‬סמנכ"ל ייצור ורכש‪12 ,‬שנים בקבוצת ‪FOX‬‬
‫‪ ‬דני גאוני ‪ -‬סמנכ"ל מכירות ‪ ,FOX‬הצטרף השנה לקבוצת ‪FOX‬‬
‫אליאב ‪ -‬סמנכ"ל כספים‪ ,‬הצטרף ללפני כשנתיים ללקבוצת ‪FOX‬‬
‫‪ ‬איציק ל‬
‫‪ ‬עינת פורטוגלי ‪ -‬סמנכ"ל שיווק ופרסום‪ 6 ,‬שנים בקבוצת ‪FOX‬‬
‫לפני כשנה לקבוצת ‪FOX‬‬
‫שראל‪ ,‬הצטרף לפנ‬
‫קה ישראל‬
‫ולוגיסטיקה‬
‫‪ ‬ברק מסה ‪ -‬סמנכ"ל תפעול ולוג סט‬
‫‪ ‬איריס איינהורן ‪ -‬סמנכ"ל משאבי אנוש‪ 5 ,‬שנים בקבוצת ‪FOX‬‬
‫‪ ‬אפי האוס ‪ -‬בעלים ומנכ"לית ‪BILABONG‬‬
‫‪ ‬אילן חלפון ‪ -‬בעלים ומנכ"ל ‪SACK’S‬‬
‫‪ ‬מירב כהן ורויטל לוי ‪ -‬בעלים; אילת לוי פלד ‪ -‬מנכ"ל ‪LALINE‬‬
‫חזון‬
‫להיות חברת הריטייל החזקה‪ ,‬המובילה‬
‫והרווחית בישראל‪ ,‬הנותנת מענה לקהלים‬
‫רחבים ככל האפשר במגוון תחומי אופנה‪.‬‬
‫אסטרטגיה‬
‫אסטרטגיית הקבוצה‪ :‬להיות השחקן המוביל בכל‬
‫פעילה‪.‬‬
‫ל‬
‫קטגוריה בו היא‬
‫האסטרטגיה מתבססת על גידול וצמיחה‬
‫בפעילות וברווחיות תוך שימוש במשאבים‬
‫בלבד‪.‬‬
‫שוליות ל‬
‫עלויות ל‬
‫הקיימים‪ ,‬בתוספת ל‬
‫אסטרטגיה‬
‫‪ ‬דמותה העתידית של קבוצת ‪ FOX‬מורכבת משבע חברות או יותר בתחומי‬
‫פעילות שונים המהוות יחידות רווח והפסד נפרדות‪ ,‬ובראשן מטה מקצועי אחד‪.‬‬
‫‪ ‬התבססות הקבוצה על מספר מנועי צמיחה במקביל‪ ,‬תוך כדי מקסום היתרונות‬
‫של הקבוצה )לוגיסטיקה והפצה‪ ,‬רכש‪ ,‬כספים‪ ,‬ניהול‪ ,‬שיווק‪ ,‬פיתוח קולקציה‪,‬‬
‫מיקומים וכדומה( ויצירת סינרגיה ביניהם‪.‬‬
‫מבנה ארגוני‬
‫מנכ"ל הקבוצה‬
‫כספים‬
‫פוקס‬
‫פוקס‬
‫הום‬
‫שיווק פרסום‬
‫לוגיסטיקה ותפעול‬
‫ללין‬
‫בילבונג‬
‫פוקס‬
‫בינלאומי‬
‫סאקס‬
‫משאבי אנוש‬
‫אמריקן‬
‫איגל‬
‫?‬
‫מבנה ארגוני‬
‫‪ ‬השינויים בשוק הקמעונאות המקומי לצד הצמיחה המתמדת בהיקף שטחי‬
‫לשנים‬
‫ם‬
‫האסטרטגיה לשנ‬
‫סייעו ל ‪ FOX -‬לגבש את האסטרטג ה‬
‫שראל ס עו‬
‫בישראל‬
‫הקמעונאי ב‬
‫המסחר הקמעונא‬
‫הקרובות‪ :‬מבנה של מספר חברות גדולות ויציבות‪.‬‬
‫‪ ‬היחידות התומכות הקונצרניות – כספים‪ ,‬פרסום ושיווק‪ ,‬תפעול‬
‫ולוגיסטיקה ומשאבי אנוש‪ ,‬יוזילו עלויות‪ ,‬ייעלו את תהליך העבודה ויספקו‬
‫לכל החברות בקבוצה את המשאבים הנדרשים ברמה הגבוהה ביותר‪,‬‬
‫בדומה לקבוצות קמעונאות מובילות בעולם‪.‬‬
‫סקירה פיננסית לתוצאות‬
‫ק‬
‫לות החברה‬
‫פעילות‬
‫פע‬
‫‪30.06.2012‬‬
‫מבנה אחזקות החברה‬
‫*החברה מחזיקה ‪ 50%‬מהון המניות של החברות‪ :‬בילי האוס בע"מ‪ ,‬ללין נרות וסבונים בע"מ וא‪.‬ח ייצור ושיווק אופנה בע"מ‪.‬‬
‫זל אחזקות א‪.‬י‪.‬ה‪.‬‬
‫וויזל‬
‫בע"מ‬
‫טריקו פוקס בע"מ‬
‫ממורנד נ הול‬
‫ניהול‬
‫)‪ (1998‬בע"מ‬
‫בעלי עניין אחרים‬
‫ל‬
‫הציבור‬
‫‪26.40%‬‬
‫‪25.80%‬‬
‫‪19.68%‬‬
‫‪0.08%‬‬
‫‪28.04%‬‬
‫פוקס ויזל בע"מ‬
‫אופנה ואופנת‬
‫הבית‬
‫ת‬
‫הב‬
‫בינ"ל‬
‫רשת ישראל‬
‫פוקס לבייב‬
‫* מתוך אחזקות הציבור חברת "כלל" הינה בעלת עניין עם ‪ 7.83%‬מאחזקות הקבוצה‪.‬‬
‫נתונים פיננסים לרבעון השני ‪ 2009-2012‬מאוחד‬
‫הנתונים מוצגים במיליוני ‪₪‬‬
‫רווח גולמי‬
‫מכירות‬
‫‪300‬‬
‫‪269.7‬‬
‫‪160‬‬
‫‪250‬‬
‫‪140‬‬
‫‪198.9‬‬
‫‪200‬‬
‫‪150‬‬
‫‪180‬‬
‫‪163.7‬‬
‫‪142.8‬‬
‫‪123.6‬‬
‫‪120‬‬
‫‪151.4‬‬
‫‪100‬‬
‫‪80‬‬
‫‪100‬‬
‫‪91.5‬‬
‫‪76.5‬‬
‫‪60‬‬
‫‪40‬‬
‫‪50‬‬
‫‪20‬‬
‫‪0‬‬
‫‪53.5%‬‬
‫‪60.4%‬‬
‫‪62.1%‬‬
‫‪60.7%‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫רווח תפעולי‬
‫‪45‬‬
‫רווח נקי‬
‫‪40.1‬‬
‫‪40‬‬
‫‪35.9‬‬
‫‪35‬‬
‫‪30‬‬
‫‪35‬‬
‫‪30‬‬
‫‪25‬‬
‫‪25‬‬
‫‪20‬‬
‫‪20‬‬
‫‪15‬‬
‫‪10‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0‬‬
‫‪29.7‬‬
‫‪15.4‬‬
‫‪23.4‬‬
‫‪14.8‬‬
‫‪15‬‬
‫‪10‬‬
‫‪76‬‬
‫‪7.6‬‬
‫‪5.3%‬‬
‫‪10.2%‬‬
‫‪18.0%‬‬
‫‪14.9%‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0‬‬
‫‪-5‬‬
‫‪-1.5%‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪-2.1‬‬
‫‪9.8%‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪11.8%‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪11.0%‬‬
‫‪2012‬‬
‫נתונים פיננסים לחציון הראשון ‪ 2009-2012‬מאוחד‬
‫הנתונים מוצגים במיליוני ‪₪‬‬
‫מכירות‬
‫רווח גולמי‬
‫‪600‬‬
‫‪300‬‬
‫‪486.8‬‬
‫‪500‬‬
‫‪400‬‬
‫‪300‬‬
‫‪319.4‬‬
‫‪364.6‬‬
‫‪250‬‬
‫‪273.6‬‬
‫‪150‬‬
‫‪200‬‬
‫‪100‬‬
‫‪50‬‬
‫‪185.8‬‬
‫‪136.5‬‬
‫‪49.9%‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪60‬‬
‫‪46.5‬‬
‫‪40‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪35‬‬
‫‪30‬‬
‫‪20‬‬
‫‪15‬‬
‫‪10‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪-3.3‬‬
‫‪28 9‬‬
‫‪28.9‬‬
‫‪23.9‬‬
‫‪25‬‬
‫‪20‬‬
‫‪-1.2%‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪37.3‬‬
‫‪30‬‬
‫‪30.3‬‬
‫‪9.5%‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪40‬‬
‫‪52.8‬‬
‫‪50‬‬
‫‪58.2%‬‬
‫‪59.2%‬‬
‫‪58.4%‬‬
‫רווח נקי‬
‫רווח תפעולי‬
‫‪-10‬‬
‫‪215.7‬‬
‫‪200‬‬
‫‪100‬‬
‫‪0‬‬
‫‪284.2‬‬
‫‪12.8%‬‬
‫‪10.8%‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪10‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.4‬‬
‫‪0.1%‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪7.5%‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪7.9%‬‬
‫‪7.7%‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫עיקרי תוצאות פעילות‬
‫לפיהן‪::‬‬
‫החברה מדווחת על שיא בתוצאותיה לפיהן‬
‫הרווח התפעולי במחצית הראשונה של שנת ‪ 2012‬הסתכם לכ‪ 52.8 -‬מיליון ‪ ,₪‬כ‪ 10.8% -‬מהמכירות‪ ,‬גידול‬
‫של כ‪ 6.2 -‬מיליון ‪ ₪‬בהשוואה לאשתקד‪.‬‬
‫הרווח התפעולי ברבעון השני הסתכם לכ‪ 40.1 -‬מיליון ‪ ,₪‬כ‪ 14.9% -‬מהמכירות‪ ,‬גידול של כ‪ 4.3 -‬מיליון ‪₪‬‬
‫בהשוואה לאשתקד‪.‬‬
‫ההכנסות במחצית הראשונה של שנת ‪ 2012‬עלו בכ‪ 33.5% -‬והסתכמו לכ‪ 486.8 -‬מיליון ‪ ,₪‬לעומת כ‪364.6 -‬‬
‫מיליון ‪ ₪‬אשתקד‪.‬‬
‫ברבעון השני ההכנסות עלו בכ‪ 35.6% -‬והסתכמו לכ‪ 269.7 -‬מיליון ‪ ,₪‬לעומת ‪198.9‬מיליון ‪ ₪‬אשתקד‪.‬‬
‫גולמי של כ‪-‬‬
‫מהמכירות‬
‫הינו‬
‫רות‪ ,‬לעומת רווח גולמ‬
‫נו כ‪ 58.4% -‬מהמכ‬
‫במחצית הראשונה של השנה ה‬
‫הגולמי במחצ ת‬
‫שיעור הרווח הגולמ‬
‫ש עור‬
‫‪ 59.2%‬מהמכירות אשתקד‪ .‬ברבעון השני הרווח הגולמי הינו כ‪ 60.7% -‬מהמכירות‪ ,‬לעומת רווח גולמי של‬
‫‪ 62.1%‬מהמכירות אשתקד‪.‬‬
‫‪ 7.7%‬מהמכירות‪ ,‬גידול של כ‪-‬‬
‫‪ 37.3‬מיליון ‪ ,₪‬כ‪7 7% -‬‬
‫הרווח הנקי במחצית הראשונה של שנת ‪ 2012‬הסתכם לכ‪37 3 -‬‬
‫‪ 8.4‬מיליון ‪ ₪‬בהשוואה לאשתקד‪.‬‬
‫ברבעון השני הרווח הנקי הסתכם לכ‪ 29.7 -‬מיליון ‪ ,₪‬כ‪ 11.0% -‬מהמכירות‪ ,‬גידול של כ‪ 6.3 -‬מיליון ‪₪‬‬
‫בהשוואה ללאשתקד‪.‬‬
‫נתונים פיננסים רבעון שני ‪ - 2012‬מגזרים‬
‫הנתונים מוצגים במיליוני ‪₪‬‬
‫מכירות‬
‫‪250.0‬‬
‫‪203.9‬‬
‫‪200 0‬‬
‫‪200.0‬‬
‫‪142.2‬‬
‫‪150.0‬‬
‫‪100 0‬‬
‫‪100.0‬‬
‫‪50.0‬‬
‫‪30.0‬‬
‫‪26.4‬‬
‫רווח תפעולי‬
‫‪27.8‬‬
‫‪27.4‬‬
‫‪33.4‬‬
‫‪00‬‬
‫‪0.0‬‬
‫פוקס בארץ‬
‫‪25.0‬‬
‫פוקס בינ "ל‬
‫‪Q2 2012‬‬
‫‪20.0‬‬
‫‪15.0‬‬
‫‪10.0‬‬
‫‪13.7% 18.5%‬‬
‫‪7.0‬‬
‫‪21.0% 14.1%‬‬
‫‪%‬‬
‫‪3.9‬‬
‫‪5.0‬‬
‫‪18.8% 23.8%‬‬
‫‪13.1% 14.0%‬‬
‫‪2.9‬‬
‫‪2.4‬‬
‫‪3.4‬‬
‫‪2.3‬‬
‫‪0.0‬‬
‫פוקס בארץ‬
‫פוקס בינ "ל‬
‫‪Q2 2012‬‬
‫ללין‬
‫‪Q2 2011‬‬
‫‪14.3‬‬
‫‪15.4‬‬
‫‪16.2‬‬
‫‪18.2‬‬
‫אחרים‬
‫ללין‬
‫‪Q2 2011‬‬
‫אחרים‬
‫נתונים פיננסים חציון ראשון ‪ - 2012‬מגזרים‬
‫הנתונים מוצגים במיליוני ‪₪‬‬
‫מכירות‬
‫‪400.0‬‬
‫‪366 3‬‬
‫‪366.3‬‬
‫‪350.0‬‬
‫‪300.0‬‬
‫‪257.1‬‬
‫‪250.0‬‬
‫‪200.0‬‬
‫‪150.0‬‬
‫‪100.0‬‬
‫‪35.0‬‬
‫‪30.7‬‬
‫‪50 0‬‬
‫‪50.0‬‬
‫רווח תפעולי‬
‫‪31.2‬‬
‫‪49.6‬‬
‫‪53.7‬‬
‫‪0.0‬‬
‫פוקס בארץ‬
‫‪30.0‬‬
‫פוקס בינ"ל‬
‫‪1-6/2012‬‬
‫‪25.0‬‬
‫‪20.0‬‬
‫‪11.3‬‬
‫‪15.0‬‬
‫‪8.5% 11.9%‬‬
‫‪10.0‬‬
‫‪16.9%‬‬
‫‪8.4‬‬
‫‪21.1%‬‬
‫‪19.1%‬‬
‫‪17.7%‬‬
‫‪5.0‬‬
‫‪53‬‬
‫‪5.3‬‬
‫‪5.0‬‬
‫‪7.3%‬‬
‫‪12.7%‬‬
‫‪4.9‬‬
‫‪2.5‬‬
‫‪0.0‬‬
‫פוקס בארץ‬
‫פוקס בינ"ל‬
‫‪1-6/2012‬‬
‫‪/‬‬
‫ללין‬
‫‪1-6/2011‬‬
‫‪/‬‬
‫‪26.1‬‬
‫‪30.1‬‬
‫‪33.8‬‬
‫‪38.8‬‬
‫אחרים‬
‫ללין‬
‫‪1-6/2011‬‬
‫אחרים‬
‫דיבידנד שנתי ואחוז מהרווח הנקי‬
‫הנתונים מוצגים במיליוני ‪₪‬‬
‫‪60‬‬
‫‪1.6‬‬
‫‪1.8‬‬
‫‪53 1%‬‬
‫‪53.1%‬‬
‫‪58 9%‬‬
‫‪58.9%‬‬
‫‪1.0‬‬
‫‪50 5%‬‬
‫‪50.5%‬‬
‫‪0.8‬‬
‫‪0.4‬‬
‫‪44 4%‬‬
‫‪44.4%‬‬
‫‪17 0%‬‬
‫‪17.0%‬‬
‫‪3.8‬‬
‫‪84 4%‬‬
‫‪84.4%‬‬
‫‪3.1‬‬
‫‪2.1‬‬
‫דיבידנד למניה‬
‫‪53 0%‬‬
‫‪53.0%‬‬
‫‪72 4%‬‬
‫‪72.4%‬‬
‫מרווח ננקי‬
‫‪ %‬מר ח‬
‫‪49.0‬‬
‫‪50‬‬
‫‪40.0‬‬
‫‪40‬‬
‫‪30‬‬
‫‪27.0‬‬
‫‪20.7‬‬
‫‪23.2‬‬
‫‪20‬‬
‫‪12.9‬‬
‫‪10.3‬‬
‫‪10‬‬
‫‪5.1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2005‬‬
‫‪2006‬‬
‫‪2007‬‬
‫‪2008‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪1-6/2012‬‬
‫‪ EBITDA‬ותזרים מזומנים חציון ראשון‬
‫הנתונים מוצגים במיליוני ‪₪‬‬
‫תזרים מפעילות שוטפת‬
‫השקעות ברכוש קבוע ונכסים בלתי‬
‫מוחשיים )ללא תנועות בהשקעות פיננסיות(‬
‫‪60‬‬
‫‪48.3‬‬
‫‪46.4‬‬
‫‪50‬‬
‫‪40‬‬
‫‪35 9‬‬
‫‪35.9‬‬
‫‪35‬‬
‫‪40‬‬
‫‪30‬‬
‫‪34.2‬‬
‫‪25‬‬
‫‪30‬‬
‫‪20‬‬
‫‪20‬‬
‫‪16.8‬‬
‫‪15.6‬‬
‫‪15‬‬
‫‪10‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11.3‬‬
‫‪5.5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1-6/2009‬‬
‫‪1-6/2010‬‬
‫‪1-6/2011‬‬
‫‪1-6/2012‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1-6/2009‬‬
‫תזרים פנוי )לפני החזר הלוואות ודיבידנד(‬
‫‪40‬‬
‫‪EBITDA‬‬
‫‪80‬‬
‫‪35 1‬‬
‫‪35.1‬‬
‫‪35‬‬
‫‪70‬‬
‫‪30‬‬
‫‪60‬‬
‫‪25‬‬
‫‪15‬‬
‫‪67.7‬‬
‫‪60.7‬‬
‫‪1.2%‬‬
‫‪50‬‬
‫‪18.7‬‬
‫‪20‬‬
‫‪1-6/2010‬‬
‫‪1-6/2011‬‬
‫‪1-6/2012‬‬
‫‪43.7‬‬
‫‪40‬‬
‫‪12.4‬‬
‫‪11.3‬‬
‫‪7.4%‬‬
‫‪8.3%‬‬
‫‪13.9%‬‬
‫‪30‬‬
‫‪10‬‬
‫‪20‬‬
‫‪5‬‬
‫‪10‬‬
‫‪0‬‬
‫‪7.9‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1-6/2009‬‬
‫‪1-6/2010‬‬
‫‪1-6/2011‬‬
‫‪1-6/2012‬‬
‫‪1-6/2009‬‬
‫‪1-6/2010‬‬
‫‪1-6/2011‬‬
‫‪1-6/2012‬‬
‫‪ EBITDA‬ותזרים מזומנים שנתי‬
‫הנתונים שנתיים ומוצגים במיליוני ‪₪‬‬
‫תזרים מפעילות שוטפת‬
‫השקעות ברכוש קבוע ונכסים בלתי‬
‫מוחשיים )ללא תנועות בהשקעות פיננסיות(‬
‫‪120‬‬
‫‪98.0‬‬
‫‪100‬‬
‫‪96.7‬‬
‫‪38.1‬‬
‫‪40‬‬
‫‪35‬‬
‫‪80‬‬
‫‪30‬‬
‫‪55.3‬‬
‫‪60‬‬
‫‪40‬‬
‫‪29.5‬‬
‫‪27.4‬‬
‫‪25‬‬
‫‪20‬‬
‫‪37.8‬‬
‫‪12.4‬‬
‫‪15‬‬
‫‪10‬‬
‫‪20‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2008‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫תזרים פנוי )לפני החזר הלוואות ודיבידנד(‬
‫‪0‬‬
‫‪2008‬‬
‫‪EBITDA‬‬
‫‪132.7‬‬
‫‪140‬‬
‫‪114.3‬‬
‫‪120‬‬
‫‪80‬‬
‫‪68.6‬‬
‫‪70‬‬
‫‪58.6‬‬
‫‪60‬‬
‫‪50‬‬
‫‪100‬‬
‫‪10.4%‬‬
‫‪80‬‬
‫‪71.1‬‬
‫‪6.3%‬‬
‫‪15.7%‬‬
‫‪16.2%‬‬
‫‪42 9‬‬
‫‪42.9‬‬
‫‪40‬‬
‫‪60‬‬
‫‪30‬‬
‫‪40‬‬
‫‪20‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪10.4‬‬
‫‪37.6‬‬
‫‪20‬‬
‫‪10‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2008‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2008‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫איתנות פיננסית‬
‫הנתונים שנתיים ומוצגים במיליוני ‪₪‬‬
‫‪300‬‬
‫‪62%‬‬
‫‪-0.6‬‬
‫‪57%‬‬
‫‪-0.5‬‬
‫‪54%‬‬
‫‪-0.4‬‬
‫‪54%‬‬
‫‪-0.5‬‬
‫‪255 4‬‬
‫‪255.4‬‬
‫‪250‬‬
‫‪200‬‬
‫יחס הון למאזן‬
‫יחס כיסוי חוב נטו‬
‫‪225.4‬‬
‫‪198.2‬‬
‫‪179.3‬‬
‫‪179‬‬
‫‪3‬‬
‫‪159.8‬‬
‫‪184 6‬‬
‫‪184.6‬‬
‫‪168.8‬‬
‫‪150‬‬
‫‪126.6‬‬
‫‪100‬‬
‫‪71.5‬‬
‫‪70.9‬‬
‫‪56.6‬‬
‫‪50‬‬
‫‪19.5‬‬
‫‪0‬‬
‫דצמ ' ‪' 09‬‬
‫דצמ ' ‪11‬‬
‫דצמ ' ‪' 10‬‬
‫‪-50‬‬
‫נכסים פיננסים נטו‬
‫התחייבויות‬
‫מזומנים‬
‫יוני ‪' 12‬‬
‫מכירות חנויות זהות‬
‫‪19.00%‬‬
‫‪18.3%‬‬
‫‪17.1%‬‬
‫‪14.00%‬‬
‫‪12.6%‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪8.7%‬‬
‫‪9.00%‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪ 2012‬חציון ראשון‬
‫‪6 6%‬‬
‫‪6.6%‬‬
‫‪4.00%‬‬
‫‪0.0%‬‬
‫‪-1.00%‬‬
‫גידול מצטבר‬
‫הבית‬
‫ת‬
‫אופנה ואופנת הב‬
‫לליןן‬
‫לל‬
‫‪43.4%‬‬
‫‪26.0%‬‬
‫הגידול במכירות החנויות הזהות בהתאם ללדו"ח התקופתי ללשנת ‪ 2011‬סעיף ‪3 1 3‬‬
‫‪3.1.3‬‬
‫ל‬
‫*חישוב שיעור‬
‫יחסים פיננסים לחציון הראשון‬
‫‪2012‬‬
‫‪2011‬‬
‫תשואת דיבידנד למניה במונחים שנתיים‬
‫‪10.9%‬‬
‫‪9.7%‬‬
‫יחס שוטף‬
‫‪2.3‬‬
‫‪3.2‬‬
‫יחס מהיר‬
‫‪14‬‬
‫‪1.4‬‬
‫‪22‬‬
‫‪2.2‬‬
‫‪ – EBITDA‬מיליוני ‪₪‬‬
‫‪67.7‬‬
‫‪60.7‬‬
‫אחוז ‪ EBITDA‬ממכירות‬
‫‪13.9%‬‬
‫‪16.6%‬‬
‫יחס כיסוי חוב ברוטו‬
‫‪1.3‬‬
‫‪1.5‬‬
‫יחס כיסוי חוב נטו‬
‫‪-0.4‬‬
‫‪-0.4‬‬
‫ימי מלאי‬
‫‪140.2‬‬
‫‪140.2‬‬
‫ימי אשראי ללקוחות‬
‫‪31.4‬‬
‫‪40.6‬‬
‫מיליוני ‪₪‬‬
‫ם נטו – מ ל ונ‬
‫מזומנים‬
‫מזומנ‬
‫‪56.6‬‬
‫‪49.5‬‬
‫הון עצמי לסך מאזן‬
‫‪54%‬‬
‫‪54%‬‬
‫הון עצמי – מיליוני ‪₪‬‬
‫‪425.7‬‬
‫‪375.2‬‬
‫שוק ההון‬
‫מניה‬
‫אופק חיובי‬
‫אג"ח‬
‫אופק‬
‫יציב‬
‫דירוג‬
‫‪ FOX‬ישראל‬
‫‪ FOX‬ישראל פעילויות עיקריות בשנת ‪2012‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪2011‬‬
‫השטחת המבנה הארגוני‬
‫במערך המכירות‬
‫בוצע‬
‫בוצע‬
‫איחוד חנויות‪ :‬שיפור חוויית‬
‫הקניה בשטחים גדולים יותר‬
‫‪ 31‬חנויות אוחדו ל ‪12 -‬‬
‫חנויות‬
‫‪ 11‬חנויות נוספות אוחדו ל‪ 4 -‬חנויות‪ .‬כיום ללפוקס ‪135‬‬
‫חנויות מתוכן ‪ 79‬חנויות הכוללות ‪ 3-4‬מותגים‬
‫סגירת חנויות שאינן מתאימות‬
‫לאסטרטגיית החברה )עודפים‬
‫וחנויות קטנות(‬
‫נסגרו ‪ 12‬חנויות ונפתחו‬
‫‪ 5‬חנויות חדשות‬
‫נסגרו ‪ 3‬חנויות‬
‫נפתחו‪ /‬יפתחו ‪12‬חנויות חדשות בקניונים חדשים‬
‫שיפור הקולקציות ומיקוד בקו‬
‫קז'ואל בייסיק בתמחור‬
‫אטרקטיבי ללקוחות‬
‫ממשיכים לחזק את קו‬
‫הקז'ואל בייסיק‬
‫המשך המיקוד בקו הקז'ואל בייסיק על ידי הצגת מבחר‬
‫דגמים עד ‪ 18‬צבעים בתמחור אטרקטיבי‬
‫שיפור תהליכי התכנון‪ ,‬ניהול‬
‫הקולקציות והמלאי‬
‫המשך המגמה‬
‫שיפור משמעותי בתכנון וניהול הקולקציות ובמערכות‬
‫הבקרה לשיפור רמות המלאי האופטימאליות ומיקסום‬
‫הרווח הגולמי‬
‫שיפור בנראות החנויות‪,‬‬
‫בשירות‪ ,‬ובחוויית הקניה ללקוח‬
‫המשך המגמה תוך‬
‫התמקצעות בתחום‬
‫המשך שיפור בנראות החנויות על ידי הכנסת אלמנטים‬
‫חדשים של תצוגה ומעבר לחנויות גדולות המשפרות את‬
‫חווית הקנייה‬
‫מעבר לייצור ישיר ללא גורמים‬
‫מתווכים‬
‫המשרד בסין פועל‬
‫באופן כמעט ישיר וללא‬
‫מתווכים‬
‫המשך התמקצעות של המשרד בסין לרכישה ישירה תוך‬
‫כדי הוזלת עלויות‬
‫‪ - FOX‬אסטרטגיה‬
‫‪ ‬המשך חיזוק מסר הקז'ואל בייסיק – ‪.BASIC IS BEAUTIFUL‬‬
‫‪ ‬חיזוק מסר ‪ FOX‬ל ‪ -‬כ ‪ -‬ו ‪ -‬ל ‪ -‬ם‪ :‬נשים‪ ,‬גברים‪ ,‬ילדים ותינוקות‬
‫‪ ‬מדיניות מחירים אטרקטיבית יותר ‪:EVERY DAY LOW PRICE -‬‬
‫אטרקטיביים לאורך כל השנה‪.‬‬
‫ם אטרקט ב ם‬
‫מחירים‬
‫מח ר‬
‫‪ ‬שיפור תהליכי התכנון‪ ,‬הרכש‪ ,‬מערכות הבקרה והמחשוב בכדי לשמור‬
‫על רמות מלאי אופטימאליות ומקסום המכירות והרווח הגולמי‪.‬‬
‫‪ FOX‬בינלאומי‬
‫נתונים‬
‫‪ FOX ‬הבינ"ל ממשיך להוות מנוע צמיחה של ‪ FOX‬ע"י יצירת רווח‬
‫משווקים בינלאומיים ‪.‬‬
‫‪ FOX ‬ממשיכה בימים אלו להעמיק אחיזתה בשווקים הקיימים‬
‫ולהתרחב למדינות חדשות בשווקים אסטרטגים‪.‬‬
‫‪ ‬כיום ‪ FOX‬פעילה בכ ‪ 14 -‬מדינות עם כ ‪ 230 -‬נקודות מכירה‬
‫ועשרות אחרות כחלק מחנויות קיימות דרך פעילות סיטונאית‬
‫במספר מדינות‪.‬‬
‫‪FOX HOME‬‬
‫‪ ‬רשת ‪ FOX HOME‬הושקה באוגוסט ‪ ,2011‬והחודש אנו חוגגים שנתיים‬
‫עם ‪ 24‬חנויות‪.‬‬
‫‪ ‬הרשת מעניקה חווית קנייה אחרת שטרם נראתה כמותה בארץ‬
‫בתחום המוצרים לבית‪ ,‬ומציעה מגוון רחב של מוצרים בתחום‬
‫המטבח‪ ,‬אירוח ושולחן‪ ,‬אמבטיה‪ ,‬טקסטיל ונוי‪ ,‬בחנויות גדולות‬
‫המשתרעות על שטח של כ ‪ 500 -‬מ"ר‪.‬‬
‫‪FOX HOME‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪2010‬‬
‫פעילות‬
‫לות‬
‫ות פע‬
‫חנויות‬
‫‪ 6‬חנו‬
‫פעילות‬
‫לות‬
‫ות פע‬
‫חנויות‬
‫‪ 18‬חנו‬
‫פעילות‬
‫לות‬
‫ות פע‬
‫חנויות‬
‫‪ 24‬חנו‬
‫הבטחנו פריסה של ‪12‬‬
‫חנויות עד סוף ‪2011‬‬
‫ף ‪ 2012‬תמנה הרשת‬
‫ף ‪ 2011‬מנתה הרשת עד סוף‬
‫עד סוף‬
‫כ‪ 27 -‬חנויות‬
‫‪ 18‬חנויות‬
‫הבטחנו ‪ 30‬סניפים תוך ‪3‬‬
‫שנים‬
‫הערכה כי עד סוף שנת‬
‫‪ 2012‬תמנה הרשת כ ‪30 -‬‬
‫סניפים‬
‫הערכה כי עד סוף שנת‬
‫‪ 2013‬תמנה הרשת כ ‪32-‬‬
‫סניפים כמתוכנן‬
‫סניפים שנפתחו בשנת ‪2010‬‬
‫‪‬‬
‫אשדוד‬
‫‪‬‬
‫באר שבע – מרכז ביג‬
‫‪‬‬
‫ביל"ו‬
‫‪‬‬
‫כפר סבא‬
‫‪‬‬
‫נתניה‬
‫‪‬‬
‫ראשוןן לציוןן‬
‫סניפים שנפתחו בשנת ‪2011‬‬
‫‪ ‬בני ברק‬
‫ק‬
‫תקווה‬
‫פתח תק‬
‫‪ ‬פת‬
‫‪ ‬חדרה‬
‫‪ ‬קריית אתא‬
‫‪ ‬חולון‬
‫‪ ‬קריית ביאליק‪ -‬קריון‬
‫‪ ‬חיפה‪ -‬גרנד קניון‬
‫‪ ‬קריית שמונה‬
‫חיפה‬
‫פה‬
‫קניוןון ח‬
‫פה‪ -‬קנ‬
‫חיפה‬
‫‪‬ח‬
‫ירושלים‬
‫ם‬
‫‪ ‬רושל‬
‫‪ ‬כרמיאל‬
‫‪ ‬תל אביב‪ -‬רמת אביב‬
‫סניפים שנפתחו בשנת ‪2012‬‬
‫‪ ‬באר שבע‬
‫‪ ‬מודיעין‬
‫‪ ‬נצרת‬
‫קניון עיר ימים‬
‫‪ ‬נתניה‪ -‬ק ן‬
‫‪ ‬עפולה‬
‫תל אביב‪ -‬דיזנגוף סנטר‬
‫‪ ‬ל‬
‫תוכנית פתיחת חנויות לשנת ‪2013‬‬
‫‪‬‬
‫הרצל ה‬
‫הרצליה‬
‫‪‬‬
‫אילת‬
‫‪‬‬
‫רחובות‬
‫‪‬‬
‫רמת גן‬
‫‪‬‬
‫ירושלים‬
‫אודות ‪Laline‬‬
‫‪ ,Laline ‬הרשת הבינלאומית לטיפוח הגוף והנפש‪ ,‬הינה המובילה‬
‫בארץ בקטגורית מוצרי הטיפוח‪ ,‬ומפעילה כיום ‪ 86‬סניפים בארץ‬
‫ובחו"ל‪.‬‬
‫‪ ‬ברשת ניתן להשיג מוצרי טיפוח לכל המשפחה ובנוסף מגוון מוצרי‬
‫לייף סטייל‪ ,‬אווירה וטקסטיל‪.‬‬
‫‪ Laline ‬מהווה נדבך חשוב בשוק המתנות בישראל וממצבת עצמה‬
‫למתנה‪.‬‬
‫ת ת‬
‫האולטימטיבית‬
‫ט ט‬
‫ככבחירה‬
‫סקירת פעילות‬
‫‪ Laline‬פועלת בשלשה תחומי פעילות עיקריים‪:‬‬
‫‪ ‬רשת החנויות בארץ המהווה כ‪ 90% -‬ממחזור המכירות‪.‬‬
‫‪ ‬השוק הבינלאומי המהווה כ‪ 5% -‬ממחזור המכירות‪.‬‬
‫‪ ‬השוק העסקי המהווה כ‪ 5% -‬ממחזור המכירות‪.‬‬
‫רשת החנויות‬
‫‪ ‬כיום מונה הרשת ‪ 73‬סניפים בארץ בפריסה ארצית‪.‬‬
‫‪ 40-70‬מ"ר‪ ,‬עפ"י הקונספט הלליני‬
‫‪ ‬החנויות מעוצבות על פני כ‪40 70 -‬‬
‫הלבן והמואר‪.‬‬
‫‪ ‬מיקומי החנויות הינם בפריים לוקיישנים‪.‬‬
‫של החנויות‪,‬‬
‫‪ Laline‬הינה ייחודית ‪ :‬עיצוב מוקפד ל‬
‫‪ ‬חווית הקנייה ב ‪L li‬‬
‫הרגשה של כניסה לעולם פנטסטי‪ ,‬מגוון מוצרים ושירות אישי‪.‬‬
‫השוק הבינלאומי‬
‫במסגרת התרחבות הרשת‪ ,‬נכנסה החברה לפני שנה וחצי לשוק‬
‫הבינלאומי‪.‬‬
‫ם‪:‬‬
‫אסטרטגיים‬
‫ם אסטרטג‬
‫במיקומים‬
‫ם בחו"ל‪ ,‬במ קומ‬
‫סניפים‬
‫ום נפתחו ‪ 15‬סנ פ‬
‫היום‬
‫עד ה‬
‫‪ ‬יפן )‪ 7‬סניפים(‬
‫‪ ‬סינגפור )סניף ‪(1‬‬
‫‪ ‬סן פרנסיסקו )‪ 3‬סניפים(‬
‫‪ ‬האיים הקריביים )‪ 2‬סניפים(‬
‫‪ ‬איטליה )‪ 2‬סניפים(‬
‫‪ Laline‬רואה בשוק הבינלאומי מנוע צמיחה לחברה ומתכננת לפתוח‬
‫סניפים נוספים ברחבי העולם ‪.‬‬
‫נתונים כספיים‬
‫‪ 73‬חנויות‬
‫‪ 54‬חנויות‬
‫‪140,000‬‬
‫‪,‬‬
‫‪18,324‬‬
‫‪ 50‬חנויות‬
‫‪13 000‬‬
‫‪13,000‬‬
‫רווח נקי‬
‫מחזור‬
‫‪8,512‬‬
‫‪120,000‬‬
‫‪100 000‬‬
‫‪100,000‬‬
‫‪ 39‬חנויות‬
‫‪80,000‬‬
‫‪7,409‬‬
‫‪5,994‬‬
‫‪111,339‬‬
‫‪ 29‬חנויות‬
‫‪89,000‬‬
‫‪67,200‬‬
‫‪,‬‬
‫‪60,291‬‬
‫‪55 337‬‬
‫‪55,337‬‬
‫‪60,000‬‬
‫‪1,015‬‬
‫‪40,000‬‬
‫‪30,968‬‬
‫‪20,000‬‬
‫‪0‬‬
‫שנת‬
‫‪2012‬‬
‫שנת‬
‫‪2011‬‬
‫שנת‬
‫‪2010‬‬
‫שנת‬
‫‪2009‬‬
‫* ‪ ₪ 750,000 :2011‬הכנסה חד פעמית משוקללת ברווח נטו‪ ,‬כתוצאה מסגירת פעילות אנגליה‬
‫* הנתונים כוללים גם את מכירות השוק הבינ"ל והשוק העסקי‬
‫שנת‬
‫‪2008‬‬
‫שנת‬
‫‪2007‬‬
‫‪LALINE‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪Q2 - 2012‬‬
‫מספר חנויות‬
‫בישראל‬
‫‪56‬‬
‫‪69‬‬
‫‪73‬‬
‫מספר מדינות ‪/‬‬
‫חנויות בחו"ל‬
‫‪ 2‬מדינות‬
‫‪ 2‬חנויות‬
‫‪ 3‬מדינות‬
‫‪ 7‬חנויות‬
‫‪ 5‬מדינות‬
‫‪ 15‬חנויות‬
‫ם‬
‫עד‬
‫יעדים‬
‫להובילל את‬
‫להוב‬
‫קטגוריית מוצרי‬
‫הטיפוח והיופי‬
‫לגוף בישראל‬
‫ולחדור לשוק‬
‫המתנות‪.‬‬
‫ולהובילל את‬
‫ך ולהוב‬
‫להמש‬
‫להמשיך‬
‫קטגוריית מוצרי‬
‫הטיפוח והיופי לגוף‬
‫בישראל‪ ,‬להוביל את‬
‫שוק המתנות‬
‫ולהתרחב בשוק‬
‫הבינלאומי‪.‬‬
‫ך להתרחב‬
‫להמש‬
‫להמשיך‬
‫ולהתבסס בשוק‬
‫המקומי ובשוק הבינ"ל‪.‬‬
‫לבסס מנועי צמיחה‬
‫נוספים כמו סחר‬
‫אלקטרוני מקומי ובינ"ל‬
‫ושוק עסקי‪/‬מוסדי‬
‫אודות ‪Billabong -‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫נוסדה באוסטרליה בשנת ‪.1973‬‬
‫בעולם‪.‬‬
‫בין מותגי האופנה המובילים ע‬
‫נכלל ן‬
‫מחזור מכירות עולמי ‪ -‬מעל מיליארד דולר‪.‬‬
‫נמכר בכ ‪ 75 -‬מדינות ברחבי העולם‪.‬‬
‫בישראל‪ ,‬הושק בשנת ‪1994‬במכירה לסיטונאים בלבד‪.‬‬
‫החל משנת ‪ ,2006‬שבה ‪ FOX‬רכשו ‪ 50%‬ממניות החברה בישראל‪ ,‬נמכרים‬
‫מוצרי החברה בעיקר ברשת חנויות "‪."BILLABONG BOARDSHOP‬‬
‫כיום הרשת מונה ‪ 28‬חנויות בקניונים מובילים בארץ‪.‬‬
‫עד סוף ‪ 2012‬יפתחו ‪ 2‬חנויות נוספות ‪ -‬רחובות ובאר שבע‪.‬‬
‫צפי ל ‪ 3 -2013‬חנויות‪.‬‬
‫מלבד המותג בילבונג‪ ,‬נמכרים ברשת גם המותגים הבאים‪:‬‬
‫אודות –‬
‫‪SACK’S‬‬
‫‪ ‬נוסדה בשנת ‪ 1984‬כחנות בוטיק המציגה עיצובים אופנתיים לנשים תוך‬
‫שימת דגש על חדשנות‪ ,‬איכות וייחודיות‪.‬‬
‫‪ ‬לרשת כיום ‪ 15‬חנויות בישראל‪.‬‬
‫‪ ‬בשנים האחרונות‪ SACK’S ,‬התרחבה לשוק הבינ"ל בעיקר למדינות מערב‬
‫אירופה ומוצגת בבוטיקים יוקרתיים בצרפת‪ ,‬בגרמניה‪ ,‬באיטליה‪ ,‬באנגליה‪,‬‬
‫בשבדיה ועוד‪.‬‬
‫פן‪ ,‬בדנמרק‪ ,‬בשבד ה‬
‫ביפן‬
‫בשוויץץ‪ ,‬ב‬
‫בהולנד‪ ,‬בשוו‬
‫‪ ‬השנה נפתחו ‪ 2‬חנויות חדשות בדרום אפריקה ובמוסקבה‪ ,‬קניון ‪.CROCKS‬‬
‫‪ ‬החנויות של ‪ SACK’S‬ידועות בעיצוב הייחודי והבלתי מתפשר‪ ,‬המעניק‬
‫ללקוחות חווית קנייה אחרת‪.‬‬
‫‪SACK’S‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪Q2 - 2012‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪ 9‬חנויות פעילות‪.‬‬
‫כיום ‪ 12 -‬חנויות‪.‬‬
‫עד סוף השנה ‪ 13 -‬חנויות‪.‬‬
‫במהלך ‪ - 2012‬תפתחנה‬
‫עוד כ ‪ 4 -‬חנויות‪.‬‬
‫כיום ‪ 15 -‬חנויות‪.‬‬
‫עד סוף השנה ‪ 16 -‬חנויות‪.‬‬
‫פעילות בכ – ‪200‬‬
‫ל‬
‫בוטיקים במערב‬
‫אירופה‪.‬‬
‫פעילות בכ ‪ 500 -‬בוטיקים‬
‫ל‬
‫במערב אירופה‪ ,‬תוך גידול‬
‫משמעותי במכירות‪.‬‬
‫פותחים חנות ראשונה‬
‫בדרום אפריקה בחודשים‬
‫בקניוןן‬
‫זכיין ק‬
‫ן‬
‫הקרובים ע"י‬
‫ק‬
‫היוקרתי ‪.SANTOS‬‬
‫בשבוע הקרוב תפתח חנות‬
‫במוסקבה עם זכיינים‬
‫מקומיים בקניון יוקרתי‬
‫שנקרא ‪CROCKS CITY‬‬
‫סניפי אמריקן איגל‬
‫פברואר ‪2012‬‬
‫מרץ ‪2012‬‬
‫‪ ‬קניון רמת אביב‬
‫‪ ‬קניון עיר ימים‪ ,‬נתניה‬
‫‪ ‬הקניון הגדול‪ ,‬פתח תקווה‬
‫‪ ‬קניון הזהב‪ ,‬ראשון ללציון‬
‫קריית אונו‬
‫קניון ק‬
‫‪‬ק ן‬
‫‪ ‬גרנד קניון‪ ,‬חיפה‬
‫‪ ‬קניון רננים‪ ,‬רעננה‬
‫‪ ‬קריון‪ ,‬קרית ביאליק‬
‫סניפי אמריקן איגל‬
‫אפריל ‪2012‬‬
‫‪ ‬קניון שבעת הכוכבים‪ ,‬הרצליה‬
‫מאי ‪2012‬‬
‫‪ ‬קניון עזריאלי חיפה‬
‫יוני ‪2012‬‬
‫‪ ‬דיזנגוף סנטר‬
‫שבע‬
‫ע‬
‫קניוןן הנגב‪ ,‬באר ש‬
‫‪‬ק‬
‫סניפי אמריקן איגל‬
‫ספטמבר ‪2012‬‬
‫‪ ‬קניון מלחה‪ ,‬ירושלים‬
‫‪ ‬שדרות ממילא‪ ,‬ירושלים‬
‫אוקטובר ‪2012‬‬
‫‪ ‬ביג נצרת‬
‫קניוןון רחובות‬
‫‪ ‬קנ‬
‫תוכנית פתיחת חנויות ללשנת ‪2013‬‬
‫‪ ‬גרנד באר שבע‬
‫‪ ‬מודיעין‬
‫‪ ‬ביג סנטר‪ ,‬באר שבע‬
‫‪ ‬בילו סנטר‬
‫ניו יורקר‬
‫בתאריך ‪ 28.07.2012‬יצאה הודעה לבורסה המדווחת‪:‬‬
‫החברה מתכבדת להודיע כי היא מנהלת מגעים לקבלת רישיון להקים‬
‫ולנהל בישראל רשת חנויות למכירת פרטי ביגוד‪ ,‬אופנה ואביזרים נלווים‬
‫של המותג " ‪."New Yorker‬‬
‫” ‪ "New Yorker‬היא חברת אופנה בינלאומית מובילה‪ ,‬בסיסה בגרמניה‬
‫והיא מפעילה כ‪ 950 -‬חנויות תחת שם המותג שלה‪ ,‬בעיקר באירופה‪.‬‬
‫בדיקה מקדימית של השוק הישראלי ושל קבוצת ‪ FOX‬ויכולותיה‬
‫הניהוליות‪ /‬לוגיסטיות הסתיימה בהצלחה‪.‬‬
‫מועדון לקוחות ‪FOX FRIENDS‬‬
‫‪‬‬
‫מעל ‪ 650,000‬לקוחות נאמנים‪.‬‬
‫‪‬‬
‫מתוקשרים על בסיס קבוע באמצעות הדואר‪ ,‬המייל ו‪ SMS‬בעדכונים‪,‬‬
‫מבצעים והטבות בלעדיות‪.‬‬
‫‪‬‬
‫מועדני‬
‫וביןן מועדנ‬
‫והריטיילל וב‬
‫ביותר בתחום האופנה והר ט‬
‫מועדון הלקוחות הגדול ב ותר‬
‫הלקוחות הגדולים ביותר בשוק הישראלי בכלל‪) .‬כולל רשתות מזון וכו'(‪.‬‬
‫משיקה את‬
‫ק‬
‫קבוצת ‪FOX‬‬
‫ק‬
‫‪-DREAM CARD‬כרטיס מתנות משולב לכל מותגי הקבוצה!‬
‫‪ ‬הכרטיס החדש יושק ברשתות החנויות‪.‬‬
‫העסקי כפיתרוןן אולטימטיבי לארגונים‬
‫ק‬
‫‪ ‬הכרטיס יוצע במגזר‬
‫ומקומות עבודה המעוניינים להעניק‪ :‬מתנות לחגים‪,‬‬
‫תמריצים‪ ,‬פרסי עובד מצטיין‪ ,‬מתנות ליום הולדת ועוד‪.‬‬
‫‪ ‬לקוחות פרטיים יוכלו לרכוש את הכרטיס המשולב ברשתות‬
‫הקבוצה‪.‬‬
‫ביןן ‪:‬‬
‫בחירה מגוונת ב‬
‫סטיילל בח רה‬
‫הלייף סט‬
‫לחובבי הל ף‬
‫אפשר לחובב‬
‫ס יאפשר‬
‫הכרטיס‬
‫‪ ‬הכרט‬
‫אופנה‪ ,‬טיפוח‪ ,‬קוסמטיקה או כלי בית מעוצבים‪.‬‬
‫כרטיס המתנה הינו בעל ערך חברתי כחלק מהאג'נדה של הקבוצה‬
‫להוביל את המכירות תוך הנהגת אחריות חברתית‪.‬‬
‫ל‬
‫ל‬
‫מתנה לך‪ ,‬מתנה לקהילה = ‪ 2%‬ממכירות הכרטיס יועברו כתרומה‬
‫החיים‬
‫ם‬
‫כון הח‬
‫בסיכון‬
‫ם בס‬
‫ילדים‬
‫‪ 10,000‬לד‬
‫בסיכוי" למען ‪10 000‬‬
‫ם בס כו‬
‫ילדים‬
‫לעמותת " לד‬
‫בפנימיות ומשפחות אומנה‪.‬‬
‫תודה רבה‬
‫שנה טובה!‬