הפקולטה למדעי המתימטיקה - The Faculty of Mathematics and

‫הפקולטה למתמטיקה ומדעי המחשב‬
‫מכון ויצמן למדע‬
The Faculty of Mathematics and Computer Science
The Weizmann Institute of Science
-‫מתכבדת להזמינך ל‬
cordially invites you to
‫הרצאת הזכרון החמישית‬
‫ע"ש אמיר פנואלי‬
The Fifth Amir Pnueli
Memorial Lecture
‫אשר תינתן (באנגלית) על ידי‬
to be delivered by
Professor Tom Henzinger
IST Austria
Sponsored by the Arthur and Rochelle Belfer
Institute of Mathematics and Computer Science
‫בחסות המכון למתמטיקה ולמדעי המחשב‬
‫ע"ש ארתור ורושל בלפר‬
:‫הנושא‬
The title:
From Boolean to Quantitative Methods
in Formal Verification
on Tuesday, 18 November 2014, at 11:30
The lecture will be delivered as part of the
PNUELI MEMORIAL SESSION in the
10th Haifa Verification Conference
88:12 ‫ בשעה‬,81.88.0284 ,‫ כ"ה חשוון תשע"ה‬,‫ביום שלישי‬
‫ההרצאה תינתן כחלק ממושב זיכרון לכבוד אמיר פנואלי‬
‫בכנס העשירי לאימות בחיפה‬
http://www.research.ibm.com/haifa/conferences/hvc2014/
IBM Research building
Haifa University Campus
IBM ‫בניין מעבדות המחקר של‬
‫קמפוס אוניברסיטת חיפה‬
Since the lecture is part of the Verification conference,
we recommend that you register (free) in the conference website:
http://www.research.ibm.com/haifa/conferences/hvc2014/registration.shtml
The Faculty of Mathematics and Computer Science is organizing transportation to the event
(leaving Weizmann at 9am and leaving IBM Haifa after the conference lunch, around 14:30.
If you intend to join the bus ride to Haifa, please email [email protected] .