תוצאות מדידה במרכז טופז טו אשדוד 30 6 13

‫בס"ד‬
‫תמוז‬
‫כ"ב‬
‫יוני‬
‫‪21‬‬
‫קרינה\כללי‬
‫סימוכין‬
‫הנדון‪ :‬דו"ח מדידות צפיפות הספק קרינה אלקטרומגנטית בסביבות אתר השידור‬
‫‪31/6/72‬‬
‫תאריך ביקור באתר‬
‫מס' זיהוי האתר‬
‫סלקום ‪444‬‬
‫תיאור אזור האתר ומיקומו‬
‫אנטנת תורן על גג מבנה מרכז מסחרי טופז‪ ,‬רובע י"א אשדוד‬
‫המבנים הקרובים ביותר‬
‫דירות ברח' תל חי‪ ,‬וגן ילדים ממזרח לקניון‬
‫סוג אזור מאוכלס‬
‫ברציפות‬
‫דלת הגג או שער האתר‬
‫הגג נעול‬
‫אנטנות נוספות בקרבת מקום על גג מלון ארבע העונות‬
‫ציוד המדידה‪:‬‬
‫מודל‬
‫היצרן‬
‫תחום תדרים‬
‫מס' סידורי תוקף הכיול‬
‫מעבדת הכיול‬
‫‪100 KHz – 3 GHz‬‬
‫‪AY-0009‬‬
‫‪21/71/72‬‬
‫שורק‬
‫‪100 KHz – 3 GHz Probe type 8.3 W&G‬‬
‫‪AZ-0005‬‬
‫‪21/71/72‬‬
‫שורק‬
‫‪W&G‬‬
‫‪EMR-300‬‬
‫סוג המדידה‪ :‬מדידות צפיפות הספק קרינה אלקטרומגנטית‪.‬‬
‫סף חשיפה בריאותי‪ :‬רמות חשיפה מרביות מותרות לחשיפה קצרת מועד של בני אדם לשדות חשמליים‪,‬‬
‫מגנטיים או אלקטרומגנטיים משתנים‪ ,‬כמוגדר בהנחיות הוועדה הבין‪-‬לאומית להגנה מקרינה בלתי‬
‫מייננת‪ ,‬כפי שאימץ ארגון הבריאות העולמי‪.‬‬
‫‪ .7‬רמת צפיפות הספק הקרינה המותרת בתחום תדרי השידור הסלולרי (דור ‪ )III‬בשיטת ‪UTSM‬‬
‫בתדר ‪ MHz 3761‬היא ‪ 1000‬מיקרו וואט לסמ"ר‪1000W / cm 2 .‬‬
‫‪ .3‬רמת צפיפות הספק הקרינה המותרת בתחום תדרי השידור הסלולרי בשיטת ‪(1800 ,GSM‬‬
‫)‪ ,MHz‬היא ‪ 011‬מיקרו וואט לסמ"ר‪900W / cm 2  0.9mW / cm 2 .‬‬
‫‪ .3‬רמת צפיפות הספק הקרינה המותרת בתחום תדרי השידור הסלולרי )‪ ,(800 -900 MHz‬היא‬
‫‪ 411‬מיקרו וואט לסמ"ר‪400W / cm 2  4W / m 2 .‬‬
‫כיוון שהמדידה היא מדידה רחבת סרט המודדת את כל תדרי השידור הסלולרי ללא אבחנה‪ ,‬התוצאה‬
‫הושוותה לתקן המחמיר ביותר ‪ 411 -‬מיקרו וואט לסמ"ר‪.‬‬
‫תשע"ג‬
‫‪3172‬‬
‫‪331905:‬‬
‫הנחיות הממונה מכוח חוק הקרינה הבלתי מייננת‪( ,‬התשס"ו ‪:)6002 -‬‬
‫‪ .7‬בשום מקרה לא ייחשף הציבור כתוצאה מהפעלת אתר בודד‪ ,‬לרמות הקרינה העולות על ‪ 21%‬מסף‬
‫החשיפה הבריאותי‪.‬‬
‫‪ .3‬לא ייחשף הציבור חשיפה רציפה וממושכת כתוצאה מהפעלת אתר בודד‪ ,‬ברמות שעולות על ‪ 71%‬מסף‬
‫החשיפה הבריאותי‪ .‬חשיפה רצופה וממושכת מוגדרת כחשיפה של אדם לקרינה למשך ‪ 4‬שעות לפחות‬
‫ביממה‪ ,‬במהלך ‪ 5‬ימים בשבוע‪ ,‬בכל מקום שהוא נמצא בו‪ ,‬ובכלל זה בדירת מגורים‪ ,‬מוסד חינוך‪,‬‬
‫מוסד לקשישים‪ ,‬בית חולים‪ ,‬משרד או שטח ציבורי פתוח המשמש כגן משחקים‪.‬‬
‫תוצאות המדידה‪:‬‬
‫מס'‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫תאור נקודת המדידה‬
‫רחבת כניסה לגן ילדים‬
‫רחבת כניסה לגן ילדים‬
‫רחבת כניסה לגן ילדים‬
‫רחבת כניסה לגן ילדים‬
‫רחבת כניסה לגן ילדים‬
‫רחבת כניסה לגן ילדים‬
‫מדרכה רח' תל חי‬
‫מדרכה רח' תל חי‬
‫מדרכה רח' תל חי‬
‫מדרכה רח' תל חי‬
‫מדרכה רח' תל חי‬
‫קניון טופז קומה ‪1‬‬
‫קניון טופז קומה ‪2‬‬
‫מגרש חנייה‬
‫מגרש חנייה‬
‫אכלוס‬
‫הפרש‬
‫מרחק‬
‫רצוף‪1-‬‬
‫לא‬
‫רצוף‪3-‬‬
‫גובה‬
‫אופקי‬
‫תוצאה ‪-‬‬
‫מיקרו‬
‫ואט‬
‫אחוז‬
‫מהתקן‬
‫הבריאותי‬
‫אחוז‬
‫מהסף‬
‫הסביבתי‬
‫מהמקור‬
‫מהמקור‬
‫לסמ"ר‬
‫‪400 µw/cm2‬‬
‫‪40 µm/cm2‬‬
‫‪0.15‬‬
‫‪0.17‬‬
‫‪0.33‬‬
‫‪0.33‬‬
‫‪0.16‬‬
‫‪0.19‬‬
‫‪0.05‬‬
‫‪0.11‬‬
‫‪0.17‬‬
‫‪0.05‬‬
‫‪0.07‬‬
‫‪0.05‬‬
‫‪0.08‬‬
‫‪0.08‬‬
‫‪0.06‬‬
‫‪1.50‬‬
‫‪1.73‬‬
‫‪3.30‬‬
‫‪3.30‬‬
‫‪1.60‬‬
‫‪1.85‬‬
‫‪0.16‬‬
‫‪0.36‬‬
‫‪0.57‬‬
‫‪0.18‬‬
‫‪0.23‬‬
‫‪0.17‬‬
‫‪0.28‬‬
‫‪0.28‬‬
‫‪0.20‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪9‬‬
‫‪9‬‬
‫‪9‬‬
‫‪9‬‬
‫‪9‬‬
‫‪9‬‬
‫‪4‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪75‬‬
‫‪75‬‬
‫‪75‬‬
‫‪75‬‬
‫‪75‬‬
‫‪75‬‬
‫‪30‬‬
‫‪30‬‬
‫‪30‬‬
‫‪35‬‬
‫‪35‬‬
‫‪10‬‬
‫‪10‬‬
‫‪30‬‬
‫‪30‬‬
‫‪0.60‬‬
‫‪0.69‬‬
‫‪1.32‬‬
‫‪1.32‬‬
‫‪0.64‬‬
‫‪0.74‬‬
‫‪0.19‬‬
‫‪0.43‬‬
‫‪0.68‬‬
‫‪0.21‬‬
‫‪0.28‬‬
‫‪0.20‬‬
‫‪0.33‬‬
‫‪0.33‬‬
‫‪0.24‬‬
‫תוצאות המדידה מובאות ללא הכפלתן במקדם נירמול‪ ,‬והן מבטאות את התוצאה שהתקבלה בשעת‬
‫המדידה‪ .‬הנרמול מבוצע על ידי חלוקת צפיפות ההספק שנמדדה באזורים השונים בהספק הממוצע בפועל‬
‫בזמן המדידה והכפלת התוצאה בהספק המקסימאלי המחושב האפשרי באתר‪.‬‬
‫מסקנות –‬
‫צפיפות הספק הקרינה שנמדדה נמוכה מהסף הסביבתי שנקבע על ידי המשרד להגנת הסביבה‪.‬‬
‫מידע נוסף בנושא קרינה בלתי מייננת‪ ,‬תקנים וערכי סף‪ ,‬ניתן למצוא באתר המשרד להגנת הסביבה‬
‫בכתובת‪ .sviva.gov.il :‬אשמח לעמוד לרשותך לשאלות נוספות‪.‬‬
‫העתק‪:‬‬
‫ריטה ווינרוב‪ ,‬פניות ציבור‪ ,‬איגוד ערים לאיכות הסביבה‬