מצגת יוסי גל חלק ג

‫הישגים עיקריים‬
‫מדיניות‬
‫האיכות‬
‫עדכון וכתיבת ‪ 137‬מסמכים (נהלים הוראות עבודה •‬
‫ופרוטוקולים בנושא איכות)‬
‫כיול‪ ,‬מיפוי ומתן תוקף לכל רגשי הטמפרטורה בכל •‬
‫)‪validation‬המחסנים (‬
‫מבדקים פנימיים ביחידות ובמחסנים השונים ‪•21‬‬
‫טופלו ‪ 164‬תלונות איכות מיחידות הקצה (‪ 64‬תרופות ו •‬
‫‪ 88‬צר"פ)‬
‫הוכנסה לומדת "אבטחת איכות" לעובד חדש•‬
‫‪capa‬בוצעו ‪ 84‬פעולות מתקנות‪/‬מונעות •‬
‫בוצעו ‪ 9‬מבדקי הערכת ספקים מ‪.‬ב‪.‬א הזורע‪ ,‬מדידות‪• ,‬‬
‫ביומטריקס‪,UTI ,‬תמר‪ ,‬פריגו‪DHL ,‬תובלה אווירית‬
‫פרומדיקו‪ ,‬לפידות‪.‬‬
‫מבוצע מעקב שוטף לחריגות ספקי ארץ‪/‬חו"ל •‬
‫בוצע פרויקט ניהול סיכונים בתהליך הקבלה•‬
‫היערכות לאבטחת איכות במרלו"ג שוהם•‬
‫מערך‬
‫הבטיחות‬
‫ביצוע הדרכות והשתלמויות לעובדים (כיבוי אש‪ ,‬עזרה ראשונה‪ ,‬עבודה בגובה וכו') •‬
‫בדיקות תקופתיות של מיכון וציוד•‬
‫השתלמויות לממונה ולנאמני בטיחות•‬
‫פרסום חוברת כללי התנהגות לעובד חדש בנושא בטיחות•‬
‫מיסוד הטיפול בנושא חומרים מסוכנים•‬
‫ביצוע סקרי סיכונים בנושא בטיחות אש ובטיחות כללית•‬
‫עדכון נהלים ואוגדן בטיחות•‬
‫מיסוד‬
‫תהליכי‬
‫‪MRP‬‬
‫במוסדות‬
‫סורוקה והעמק•‬
‫חיסכון באחוזים‬
‫לחודש אוקטובר ‪2013‬‬
‫וחיסכון מצטבר לחודשים‬
‫ינואר – אוקטובר ‪2013‬‬
‫מול התקופה המקבילה אשתקד‬
‫הישגים עיקריים‪‬‬
‫מעבדה אנליטית‬
‫ניהול הבטיחותבתחום‬
‫התחבורה‬
‫אבטחת המידע‬
‫אבטחת איכות‬
‫פיתוח‬
‫המשאב‬
‫האנושי‬
‫הדרכות‬
‫‪ 353‬עובדים‬
‫‪ 588‬הדרכות מקצועיות וימי עיון‬
‫‪ 1,141‬עובדים‪ 78GDP/GMP‬הדרכות בנושא‬
‫‪ ,‬נהלים‪ ,‬ציטוטוקסיקה‬
‫‪ 649‬עובדים‬
‫‪ 32‬הכשרות בנושא בטיחות‬
‫‪ 4‬עובדי‬
‫לימודי תואר אקדמי‬
‫‪ 375‬ימי אימון‪ :‬חדר כושר ניהולי‪" ,‬הולכים בשביל"‪ ,‬תובנה‪ ,‬מפנה‬
‫‪ 141‬מפגשי איכות‬
‫‪ 339‬עובדים‬
‫‪ 154‬עובדים‬
‫בממוצע ‪12.5‬‬
‫‪ 50‬עובדים‬
‫‪ 1,714‬עובדים‬
‫‪ 21ISO9001‬הדרכות בנושא‬
‫‪ 6‬הדרכות בנושא הגנת מידע‬
‫מפגשי השתלמות לעובד‬
‫בחינת הגדרות העיסוק במחלקת הכספים והתאמתן לדרישות‪•.‬‬
‫המשך פעילות בנושא בניית עיסוקים חדשים במרלו"ג צפון בכפוף •‬
‫המשאב האנושי‬
‫טיפול בפרט‬
‫לצרכים שנוצרו בשטח‪ ,‬עם ולאחר הפעלת המרלו"ג‪.‬‬
‫עדכון מבנה המחלקות השונות במינהל הספקה‪•.‬‬
‫התאמת שיטות העבודה במשאבי אנוש בהתאם לדרישות הרגולטור‪•.‬‬
‫הדרכות למנהלים חדשים‪ ,‬למנהלים ותיקים ולסגני מנהלים‪•.‬‬
‫סדנאות למנהלים בדרג ביניים בתחום תקשורת בינאישית•‬
‫עידוד העובדים ללמידה והעשרה‪•.‬‬
‫הדרכות והשתלמויות למכלול העובדים בתחומים אישיים כגון‪ :‬ביטוחים •‬
‫פנסיוניים‪ ,‬חדר כושר ניהולי והדרכות לקראת המעבר לשוהם‪.‬‬
‫שולחן עגול‪ -‬ימי הולדת ואירועים אישיים בחיי העובד‪•.‬‬
‫יום פתוח לעובדים‪•.‬‬
‫יום גיבוש •‬
‫טיפוח הקשר עם אוכלוסיית הגימלאים •‬
‫טיפול בפרט‪• .‬‬
‫חיילים בודדים‪‬‬
‫סיוע לניצולי שואה‪‬‬
‫אימוץ "בית חם" של נוער בסיכון‪‬‬
‫יעדים מרכזיים‬
‫ציון ‪+9‬‬
‫‪97.5%‬‬
‫‪95.0%‬‬
‫שרות‬
‫לקוחות‬
‫סקר‬
‫יהלום‬
‫רמת‬
‫רמת‬
‫שירות‬
‫שירות‬
‫מלאי‬
‫כמות‬
‫מועד‬
‫חד"צ‬
‫‪1.1‬‬
‫‪92.5%‬‬
‫עד‬
‫‪2.5%‬‬
‫עד‬
‫‪1.9%‬‬
‫חוסר‬
‫פריטים‬
‫חוסר‬
‫פריטים‬
‫תרופות‬
‫צר"פ‬
‫עמידה‬
‫‪100%‬‬
‫ב"רמת ביטחון" ב"רמת ביטחון"‬
‫מענה‬
‫טלפוני‬
‫בשירות‬
‫לקוחות‬
‫תקציב‬
‫הילום‬
‫המלאי‬
‫ביקורי עבודה במוסדות‪:‬‬
‫שרות לקוחות‪:‬‬
‫שיפור המענה הטלפוני ללקוחות •‬
‫מנה"ס ועמידה ביעד של ‪ 92.5%‬היענות‬
‫סקר שביעות רצון‪:‬‬
‫ניתוח ממצאים "סקר שביעות רצון לקוחות" ‪• ,‬‬
‫מיפוי הלקוחות שנסקרו ‪,‬מציאת נקודות חולשה‬
‫ובניית תוכנית ליישום הממצאים‪.‬‬
‫ביקורי הנהלה יזומים במחוזות ובבתי •‬
‫החולים‬
‫ביקורים שוטפים‪• -‬‬
‫שרות לקוחות נייד במחוזות ובתי חולים‬
‫קשר מול רוקחי הקהילה‪:‬‬
‫העמקת הקשר מול רוקחי הקהילה •‬
‫ימי עיון והדרכות‬
‫הקטנת חוסרים תוך ניצול מושכל של •‬
‫משאבים‪.‬‬
‫הזמנות לא מתוכננות‬
‫הורדת אחוז ההזמנות הלא מתוכננות •‬
‫(בשיתוף עם חטיבת הקהילה בכללית)‬
‫שיטת הספקה מעורבת‬
‫ביצוע פיילוט הספקה בדחיפה•‬
‫(מחוז ת"א)‬
‫חוסר מקום פיזי לאחסון‬
‫יישום פתרון לבעיית האחסון •‬
‫במינהל‪ ,‬כולל פינוי מחסנים‬
‫בסמוך לכביש המזרחי‪.‬‬
‫מרכזים לוגיסטיים‪:‬‬
‫פרויקט‪-‬אמצעי ליקוט חדשני‪:‬‬
‫בחינת שילוב מערכת ליקוט קולי •‬
‫”‪“PICK BY VOICE‬‬
‫במרלו"ג צפון‬
‫פרויקט מסר אלקטרוני‪:‬‬
‫הרחבת פרויקט מסר חשבוניות בקרב •‬
‫ספקי תרופות וצר"פ (עפ"י תוכנית עבודה)‬
‫וקליטת ספקים חדשים‬
‫מרלו"ג צפון‪ -‬המשך מדידה ושיפור •‬
‫ביצועים‬
‫מרלו"ג שוהם‪ -‬סיום בינוי ותשתיות‪• ,‬‬
‫בדיקות קבלה למערכות האוטומטיות‪.‬‬
‫היערכות לטעינת מלאי ועלייה לאוויר‬
‫הכנסת מע' מידע ושיפור תהליכים‪:‬‬
‫‪S&OP‬תהליך •‬
‫טקסונומיה•‬
‫‪CB4‬מע' •‬
‫חסכון באנרגיה‪:‬‬
‫‪ISO 14001:‬תקן‬
‫הערכות לדרישות תקן•‬
‫בנושא איכות הסביבה‪14001 ISO‬‬
‫התאמת הנדרש לעמידה ב"חוק •‬
‫האריזות"‬
‫חסכון בנייר‪:‬‬
‫מעקב אחר צריכת נייר (תקציב מחלקתי)•‬
‫שימוש יעיל במערכות מיזוג האוויר‬
‫במחסן קבלה ובמשלוחי‬
‫עלייה בשיעור החיסכון בחשמל‬
‫במחסנים‪ ,‬במשרדים ובמקומות ציבוריי‬
‫מרלו"ג שוהם‪:‬‬
‫תקן ירוק למתקן שני כוכבים•‬
‫נהלים‪:‬‬
‫מערך הבטחת איכות‪:‬‬
‫כתיבה ותחזוקת נהלים והנחיות עבודה•‬
‫המשך התאמת מינהל הספקה •‬
‫לדרישות הרגולטור‬
‫‪G.M.P- good manufacturing practice‬‬
‫‪G.D.P- good distribution practice‬‬
‫ולידציה במרלו"ג צפון•‬
‫מפגשי איכות‪:‬‬
‫בקרב עובדי המינהל ליישום•‬
‫והטמעת נהלים‪,‬הנחיות עבודה ותהליכים חדשים‪.‬‬
‫עריכת מפגשי איכות עם מנהלי המחסנים לשיפור •‬
‫תהליכי האיכות במחסנים‪.‬‬
‫שנתית לעובדים‪gmp‬הדרכת •‬
‫פעילות מול ספקים‪:‬‬
‫יצירת חוזי איכות עם ספקים•‬
‫‪MRP:‬מודול‬
‫מרכזים לוגיסטיים חדשים‪:‬‬
‫‪SAP‬התאמת מערכת ה‪• -‬‬
‫לניהול התהליכים במרכזים‬
‫הלוגיסטיים החדשים‬
‫‪MRP‬לווי והטמעה של מודול ה‪• -‬‬
‫לשיפור תהליכי התכנון‬
‫והביצוע של ניהול המלאי בחדרי‬
‫הניתוח‬
‫‪APO:‬מודול ה‪-‬‬
‫קטלוג‪:‬‬
‫המשך מדידת ביצועים•‬
‫‪SAP‬טיוב נתונים בקטלוג ה‪• -‬‬
‫טיפול בפרט‪:‬‬
‫טיפוח המשאב האנושי‪:‬‬
‫קיום פעילויות רווחה•‬
‫קורסים והשתלמויות•‬
‫על פי הנדרש‬
‫תרומה לקהילה‪:‬‬
‫אימוץ חיילים בודדים•‬
‫אימוץ "בית חם" לנוער בסיכון•‬
‫טיפול שוטף במישור האישי •‬
‫והמחלקתי‬
‫הכשרת מנהלים‪:‬‬
‫הכשרת מנהלים חדשים וותיקים בקורסי •‬
‫תובנה‪,‬מפנה‪ ,‬ניהול פרויקטים – עפ"י‬
‫הקצאות‪.‬‬
‫המשפיעים מגמות וגורמים מרכזיים‬
‫על מינהל הספקה בשנת ‪2014‬‬
‫מרלוג שוהם‪‬‬
‫תחילת התקנת המערך האוטומטי‬
‫מרלו"ג צפון‪‬‬
‫הפעלה מיטבית של מרלו"ג צפון‬
‫חוסר מקום ‪‬‬
‫פיזי לאחסון‬
‫במרה"ס ת"א‬
‫צפי לגידול בהיקפי פעילות‪,‬‬
‫פינוי "כפוי" של מחסן‬
‫חבישה‪ ,‬אילוצי כיבוי אש‬
‫פרויקט פינוי ‪‬‬
‫הרצועה‬
‫המזרחית‬
‫רגולציה של ‪‬‬
‫משרד הבריאות‬
‫)‪(GDP/GMP‬‬
‫מרה"ס ת"א‬
‫עמידה בתקנות‬
‫הרוקחיות החדשות‪,‬‬
‫יצירת הסכמי איכות עם‬
‫ספקים‪ ,‬קישור נספח האיכות‬
‫להסכם המסחרי הכולל‬
‫מעבר ספקים ‪‬‬
‫מרכזיים לאתרים‬
‫חידוש הפעילות של ס‪.‬ל‪.‬א באתר החדש‬
‫חדשים‬
‫חוסרים אצל ‪‬‬
‫ספקים‬
‫שינויים ‪‬‬
‫במרכיבי‬
‫הגנריקה‬
‫הטמעת מסר ‪‬‬
‫חשבוניות‬
‫חוסרים וקבלת פגי תוקף קצרים‬
‫(השקעת מאמצים תפעוליים רבים)‬
‫ריבוי נתחי שוק לפריט‬
‫(משפיע על רמת שירות‪,‬‬
‫תפעול המינהל ושביעות‬
‫רצון לקוחות חיצוניים‬
‫ופנימיים)‬
‫שינויים בתהליכי‬
‫העבודה הפנימיים‬
‫מול הספקים‬