6.8 /2013 ` מליאת המועצה מס פרוטוקול 13.8.13 עשת" ג– באלול ז

‫‪1‬‬
‫י"ב אלול‪ ,‬תשע"ג‬
‫‪ 18‬אוגוסט‪2013 ,‬‬
‫‪142709 -2013‬‬
‫פרוטוקול מליאת המועצה מס' ‪6.8/2013‬‬
‫שהתקיימה בבית המועצה ביום ז' באלול תשע"ג – ‪13.8.13‬‬
‫נוכחים ‪:‬‬
‫יוסי ורדי – ראש המועצה‪ ,‬אהוד בן אפרים – אלומות‪ ,‬זהבה פרל – אלמגור‪ ,‬מוטי קומרוב –‬
‫אפיקים‪ ,‬יוסי ויסלר – אפיקים‪ ,‬אלמוג אביעוז – אשדות איחוד‪ ,‬נגר יגאל – גינוסר‪ ,‬שבתאי‬
‫קופלמן – חוקוק‪ ,‬עוזי קרן – עין גב‪ ,‬סימוני שמעון – פוריה נוה עובד‪ ,‬יהודה כהן – שער הגולן‪,‬‬
‫שמעון שושן – פוריה נוה עובד‪ ,‬אלי ארזי – אשדות מאוחד‪ ,‬רם חכמון – דגניה ב'‪ ,‬מירב כבשנה –‬
‫רביד‪ ,‬חיים אופיר – תל קציר ‪ ,‬חוה ישי – האון‪ ,‬גור מלמד – כנרת קיבוץ‪ ,‬ראובן סמית ‪ -‬מעגן‪.‬‬
‫חסרים ‪:‬‬
‫שרה יסעור – בית זרע‪ ,‬אמיר בדר – דגניה א'‪ ,‬גדי מאירי – כנרת מושבה‪ ,‬ניר מנצר – מסדה‪ ,‬יוסי‬
‫עמר – פוריה כפר עבודה‪ ,‬דני חסייק – פוריה עילית ‪.‬‬
‫מוזמנים ‪:‬‬
‫דודו פרץ‪ ,‬בועז יוסף‪ ,‬ד"ר ירח פארן‪ ,‬עפרה פייקוב‪ ,‬ערן שגיא ‪ ,‬עידן הלמן‪ ,‬מאורי ישראלי‪.‬‬
‫משתתפים ‪:‬‬
‫ענת גרה ‪ ,‬רותם אלטמן ‪.‬‬
‫סדר היום ‪:‬‬
‫‪ .1‬אישור פרוטוקול ישיבה קודמת מיום ‪.4.6.13‬‬
‫‪ .2‬אישור בטחונות ‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור רשימת חברי ועדת ביקורת בישובים ‪.‬‬
‫‪ .4‬שיפוץ מועדון בקיבוץ בית זרע ‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ .5‬ספריה אזורית – גביה עבור השתתפות בפעילות תרבות ‪.‬‬
‫‪ .6‬הרכב ועדת תמרור מקומית – אישור החלפת חבר ועדה ‪.‬‬
‫‪ .7‬תקציב ‪. 2013 – 2014‬‬
‫‪ .8‬אישור תבר"ים ‪.‬‬
‫‪ .9‬אינפורמציה ‪.‬‬
‫בתחילת הדיון מבקש ראש המועצה יוסי ורדי להוסיף נושא נוסף לדיון במליאה והוא שירות‬
‫אינטרנט לעסקים – האישור הוא לאינטרנט לעסקים לבנקים הבאים‪ :‬בנק הפועלים‪ ,‬בנק לאומי‪,‬‬
‫ובנק מזרחי ‪.‬‬
‫ברוב של ‪ 14‬וללא מתנגדים מאשרת המליאה את הוספת הנושא לסדר היום ‪.‬‬
‫נדון‪ ,‬סוכם הוחלט ‪:‬‬
‫‪ .1‬אישור פרוטוקול ישיבה קודמת מיום ‪: 6.4.13‬‬
‫ברוב של ‪ 12‬וללא מתנגדים מאשרת המליאה את הפרוטוקול מישיבה קודמת ‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור בטחונות – שיעבוד הכנסות לבנק לאומי להלואה שאושרה במליאה ביום ‪ 4.6.13‬ע"ס‬
‫‪ 6,560‬מלש"ח ‪:‬‬
‫בנק לאומי מבקש אישור מליאת המועצה לבטחונות ע"י שיעבוד הכנסות עצמיות של‬
‫המועצה כבטחונות להלואה ‪.‬‬
‫ברוב של ‪ 14‬וללא מתנגדים מאשרת המליאה את אישור שיעבוד ההכנסות העצמיות של‬
‫המועצה לטובת בנק לאומי כבטחונות להלוואה ע"ס ‪ 6,560‬אלש"ח‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור רשימת חברי ועדות ביקורת בישובים פוריה נוה עובד‪ ,‬מסדה‪ ,‬רביד‪ ,‬דגניה ב'‪ ,‬בית זרע‬
‫אשדות יעקב מאוחד ‪ ,‬כנרת קיבוץ‪:‬‬
‫יגאל רוט – נוה עובד פוריה‬
‫אמיר דואק – נוה עובד פוריה‬
‫יגאל עברו – נוה עובד פוריה‬
‫‪3‬‬
‫בטי הנגמן – מסדה‬
‫אליעזר גולדפרב – מסדה‬
‫תמי רוזנסקי – מסדה‬
‫טל כרמי – רביד‬
‫דני דותן – רביד‬
‫מיכאלוב דבורה – דגניה ב'‬
‫אמנון מישר – דגניה ב'‬
‫שמואל הראלי – בית זרע‬
‫דבורה גיצין – בית זרע‬
‫גדעון קטאי – בית זרע‬
‫חוה אלגריסי – אשדות יעקב מאוחד‬
‫אילנה בן יהודה – אשדות יעקב מאוחד‬
‫משה זילבר – אשדות יעקב מאוחד‬
‫אופיר בן ציון – כנרת קיבוץ‬
‫טל גולן – קבוץ כנרת‬
‫חנה ירקוני – כנרת קיבוץ‬
‫ברוב של ‪ 14‬וללא מתנגדים מאשרת המועצה את רשימת חברי ועדות הביקורת ‪.‬‬
‫‪ .4‬שיפוץ מועדון בקיבוץ בית זרע – אישור להגדלת חוזה שנחתם עם הקבלן ע"פ חוק חובת‬
‫המכרזים‪ ,‬הפרוייקט מבוצע במסגרת תב"ר שאושר במליאה‬
‫העבודות הנוספות בוצעו כבר ע"י הקבלן )מבלי שהיה להם כיסוי בחוזה( נדרש לאשר‬
‫במליאה את הגדלת החוזה בשיעור המבוקש )‪. (29%‬‬
‫ברוב של ‪ 16‬בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את הגדלת החוזה ב‪. 29% -‬‬
‫‪4‬‬
‫‪ .5‬ספריה אזורית – גביה עבור השתתפות בפעילות תרבות ‪:‬‬
‫* שעות סיפור ‪ ₪ 15 :‬לילד ‪ ₪ 10 .‬לילד אשר יש לו מנוי בספריה ‪ .‬הורה מלווה חינם ‪.‬‬
‫* מפגשי סופרים‪ ,‬הרצאות ומפגשי תרבות נוספים למבוגרים‪ . ₪ 20 :‬למנויים ‪. ₪ 15‬‬
‫ברוב של ‪ 14‬בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את הגביה עבור השתתפות בפעילות‬
‫התרבות ‪.‬‬
‫‪ .6‬הרכב ועדת תמרור מקומית – אישור‬
‫החלפת חבר ועדה‪ ,‬את מקומו של סגן ראש המועצה שסיים את תפקידו במועצה ימלא מנכ"ל‬
‫המועצה ‪.‬‬
‫ברוב של ‪ 16‬בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את מנכ"ל במועצה כחבר ועדת תמרור ‪.‬‬
‫‪ .7‬תקציב ‪2013 – 2014‬‬
‫ראש המועצה פתח בסקירה מקיפה על כל התהליכים ועבודת המטה שנעשתה עד כה במועצה‬
‫בנושא הכנת תוכנית התייעלות במועצה ראש המועצה מציין שהתקיימו דיונים בפורום‬
‫מנהלי אגפים ובשתי ישיבות הנהלה ‪ .‬עוד ציין ראש המועצה שבתוכנית זו נבדקו ונבחנו כל‬
‫סעיפי התקציב ללא יוצא מן הכלל ‪ .‬בהמשך הדיון הציג גזבר המועצה את מבנה התקציב‬
‫ופירט בהרחבה את מרחב הדיון ‪ .‬התנהל דיון פתוח בו התייחסו חברי מליאה בהצעות‬
‫שגובשו וחלקם העלו חלופות לגבי חלק מסעיפי התוכנית‪ ,‬לקראת סיום הדיון ראש המועצה‬
‫ביקש להביא להצבעה את תוכנית ההתיעלות של המועצה וההצעות הנוספות שהוצגו ‪.‬‬
‫ראש המועצה מסר כי החלטות המליאה בנושא התקציב חייבות להתקבל לפני פתיחת שנת‬
‫הפעילות תשע"ד והן יהיו חלק מבסיס תקציב ‪. 2014‬‬
‫ראש המועצה מביא להצבעה את הצעתו של עוזי קרן המדגישה את תמהיל הקיצוץ ‪- 75%‬‬
‫פעולות ‪ 25%‬כ"א ‪ /‬תקורות ‪.‬‬
‫‪ 6‬בעד ו‪ 6-‬מתנגדים – ההצעה לא מתקבלת ‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫ראש המועצה מביא להצבעה את תוכנית ההתייעלות של המועצה לשנת ‪:2013‬‬
‫אגף חינוך נוער וספורט‪-‬‬
‫מרכז עידן – ‪ 100‬אלש"ח – ירידה בהוצאות ‪.‬‬
‫א(‬
‫מח' הספורט ‪ 140 -‬אלש"ח – ירידה בהוצאות ‪.‬‬
‫ב(‬
‫ ‪ 160‬אלש"ח – הגדלת הכנסות – ע"י תוספת של ‪ 10%‬בתעריף‬‫ההשתתפות ‪.‬‬
‫ביטול חלקי של הסעות לחוגים – ‪ 400‬אלש"ח – ירידה בהוצאות‪.‬‬
‫ג(‬
‫סה"כ – ‪ 800‬אלש"ח ‪.‬‬
‫מחלקת תרבות ‪ 250 -‬אלש"ח – ירידה בהוצאות‬
‫‪(2‬‬
‫‪ 150‬אלש"ח – הגדלת הכנסות – ראה פירוט בהמשך‬
‫סה"כ ‪ 400 :‬אלש"ח –‬
‫אגף לפיתוח כלכלי ‪ 440 -‬אלש"ח – ירידה בהוצאות‪.‬‬
‫‪(3‬‬
‫אגף תפעול ושפ"ע – ‪ 560‬אלש"ח – ירידה בהוצאות‪.‬‬
‫‪(4‬‬
‫אגף קהילה – ‪ 400‬אלש"ח ירידה בהוצאות‪.‬‬
‫‪(5‬‬
‫שנוי תבנית העבודה של המחלקה לשרותים חברתיים שתתבסס על ‪ 8.3‬תקנים תוך‬
‫הבטחת מתן שרות שווה לתושבים ‪ .‬הירידה בהוצאות נובעת מירידת מצבת תקני‬
‫כ"א במחלקה מ‪ 11.5 -‬תקנים ל‪ 8.3 -‬תקנים ‪.‬‬
‫שלא במסגרת האגפים – ‪ 300‬אלש"ח )ירידה בסעיף פרעון מלוות( ‪.‬‬
‫‪(6‬‬
‫במטרה לעמוד ביעדי התקציב ובמסגרת ההצעה למליאה מציע ראש המועצה להפחית‬
‫‪(7‬‬
‫בתשלומי הקצבת ועדים ב‪ 5% -‬בשנת ‪ 200 – 2013‬אלש"ח‪ ,‬וזאת במטרה להקטין את‬
‫הקיצוץ שתוכנן במרכז עידן מ‪ 300 -‬אלש"ח ל‪ 100 -‬אלש"ח‬
‫סה"כ הפחתה בהוצאות – ‪ 3.1‬מלש"ח ‪.‬‬
‫‪(8‬‬
‫צימצום תקני כ"א – במהלך שנת ‪ 2013‬מבצעת המועצה צימצום של ‪ 5‬תקנים‪ ,‬פעולה‬
‫הדורשת הערכות מתאימה שעקרה התייעלות – פירוט יוצג בנפרד ‪.‬‬
‫במקביל נבחנת מצבת כ"א לקראת שנת ‪. 2014‬‬
‫‪ 9‬בעד ‪ 2‬מתנגדים – ההצעה מתקבלת ‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫* מחירי השתתפות במחלקת התרבות ‪:‬‬
‫– מחיר לתושב בכל הסדרות – ‪) . ₪ 50‬במקום ‪. (₪ 38‬‬
‫ מחיר לשאינו תושב בכל הסדרות – ‪. ₪ 65‬‬‫ מוסיקה ומחול לתושב – ‪) ₪ 70‬במקום ‪. (₪ 38‬‬‫ מוסיקה ומחול לשאינו תושב ‪. ₪ 90 -‬‬‫ מנוי תאטרון ‪ 7‬הצגות לתושב – ‪) ₪ 595‬במקום ‪. (₪ 540‬‬‫ מנוי תאטרון ‪ 7‬הצגות שאינו תושב – ‪. ₪ 700‬‬‫ השתתפות בגופים אומנותיים – מקהלה‪ ,‬מנדולינות‪ ,‬קולות ירדן – ‪ ₪ 1000‬בשנה‬‫)במקום ‪(₪ 750‬‬
‫ברוב של ‪ 7‬בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את מחיר השתתפות בפעילות התרבות‬
‫לשנת תשע"ד ‪.‬‬
‫‪ .8‬אישור תבר"ים‬
‫ברוב של ‪ 14‬בעד וללא מתנגדים מאשרת המליאה את רשימת התברים הרצ"ב ‪:‬‬
‫סימון כבישים והתקנים )הגדלת תב"ר(‪.‬‬
‫תב"ר מס' ‪:1846‬‬
‫‪.₪ 75,000‬‬
‫סכום קודם‪:‬‬
‫‪.₪ 28,718‬‬
‫סכום הגדלה‪:‬‬
‫‪.₪ 103,718‬‬
‫סה"כ ‪:‬‬
‫‪) ₪ 79,850‬היה ‪.(₪ 51,132‬‬
‫משרד התחבורה‬
‫מקורות מימון‪:‬‬
‫‪. ₪ 23,868‬‬
‫קרן פיתוח –‬
‫השתתפות בפיתוח טיילת צמח‪.‬‬
‫תב"ר מס' ‪:2069‬‬
‫‪.₪ 72,000‬‬
‫סכום‪:‬‬
‫‪.₪ 72,000‬‬
‫קרן פיתוח מועצה –‬
‫מקורות מימון‪:‬‬
‫הערה‪ :‬עלות הכוללת של הפרויקט ‪ .₪ 722,000 :‬הפרויקט מבוצע ע"י החמ"ת‪ .‬השתתפות המועצה בפרויקט‬
‫הינה ‪ ₪ 72,000‬בלבד‪.‬‬
‫סימון והתקני בטיחות ‪.2013‬‬
‫תב"ר מס' ‪:2070‬‬
‫‪.₪ 120,000‬‬
‫סכום‪:‬‬
‫‪.₪ 95,175‬‬
‫משרד התחבורה –‬
‫מקורות מימון‪:‬‬
‫‪.₪ 24,825‬‬
‫קרן פיתוח – מועצה‪-‬‬
‫החלפת גגות אסבסט במעונות יום בישובים‪ :‬גינוסר‪ ,‬ק‪ .‬כנרת‪ ,‬א‪ .‬יעקב איחוד‪ ,‬בית זרע‪ ,‬מעגן‪,‬‬
‫תב"ר מס' ‪:2071‬‬
‫אפיקים‪ ,‬דגניה ב'‪ ,‬שער הגולן‪.‬‬
‫‪.₪ 2,489,743‬‬
‫סכום‪:‬‬
‫‪.₪ 2,489,743‬‬
‫משרד התמ"ת –‬
‫מקורות מימון‪:‬‬
‫סלילת כביש גינה לויפאסנה – דגניה ב'‬
‫תב"ר מס' ‪:2072‬‬
‫‪.₪ 500,000‬‬
‫סכום‪:‬‬
‫קרן היטל סלילת כבישים דגניה ב' – ‪.₪ 500,000‬‬
‫מקורות מימון‪:‬‬
‫‪7‬‬
‫סעיף נוסף ‪ -‬שירות אינטרנט לעסקים עם בנק הפועלים‪ ,‬בנק לאומי‪ ,‬ובנק המזרחי ‪:‬‬
‫ברוב של ‪ 14‬וללא מתנגדים מאשרת המליאה את שירות אינטרנט לעסקים ‪.‬‬
‫ראש המועצה הודה לכל חברי המליאה ונעל את הישיבה ‪.‬‬
‫בברכה‬
‫____________________‬
‫דודו פרץ – רשם הפרוטוקול‬
‫______________________‬
‫יוסי ורדי – ראש המועצה‬