פורום הסגנים ומ;quot&מ ראשי הרשויות המקומיות ל ש שנתית ה השתלמות ה

‫בס"ד‬
‫‪15‬‬
‫כ"ה‬
‫מאי‬
‫אייר‬
‫‪1026‬‬
‫תשע"ד‬
‫לכבוד‬
‫סגנים ומ"מ ראשי רשויות ברשויות המקומיות‬
‫א‪.‬ג‪.‬נ‪,‬‬
‫ההשתלמות השנתית של פורום הסגנים ומ"מ ראשי הרשויות המקומיות‬
‫‪ 28-12‬באוקטובר ‪ ,1026‬כ"ה – כ"ז בתשרי תשע"ה‪ ,‬מלון "הילטון מלכת שבא" אילת‬
‫סגנים יקרים‪.‬‬
‫אנו נערכים לקראת השתלמות השנתית של פורום הסגנים ומ"מ ראשי הרשויות המקומיות‪.‬‬
‫ההשתלמות תתקיים במלון "הילטון מלכת שבא" אילת בין התאריכים ‪ 28-12‬באוקטובר ‪,1026‬‬
‫ימים ראשון עד שלישי‪ ,‬כ"ה – כ"ז בתשרי תשע"ה‪.‬‬
‫טפסים אלו יפורסמו גם באתר האינטרנט של הפורום בכתובת‪www.sganim.org.il :‬‬
‫את הטופס יש לשלוח חתום לפקס של הפורום שמספרו‪.00-0966120 :‬‬
‫תוכנית ההשתלמות תשלח אליכם דרך המייל ובמקביל תפורסם באתר האינטרנט של הפורום‪.‬‬
‫להלן מחירי ההשתתפות בהשתלמות‪:‬‬
‫סגן בחדר זוגי (חולק חדר עם סגן אחר)‬
‫משתתף בחדר יחיד‬
‫משתתף ‪ +‬ב‪.‬ז שאינו משתתף בהשתלמות (תוספת ‪)₪ 550‬‬
‫ללא לינה ‪ -‬כולל ארוחות מלאות (‪ 0‬ימים)‬
‫‪₪ 1,280‬‬
‫‪₪ 1,960‬‬
‫‪₪ 0,080‬‬
‫‪₪ 2,680‬‬
‫להשתלמות יוזמנו‪:‬‬
‫נשיא המדינה‪ ,‬ראש הממשלה‪ ,‬שר האוצר‪ ,‬שר החוץ‪ ,‬שר הפנים‪ ,‬שר הכלכלה והמסחר‪ ,‬שר החינוך‪,‬‬
‫שר הבינוי והשיכון‪ ,‬שר המדע והטכנולוגיה‪ ,‬שר המשפטים‪ ,‬שר התיירות‪ ,‬שר התקשורת‪ ,‬שרת התרבות‬
‫והספורט‪ ,‬שרת הקליטה‪ ,‬השר לביטחון פנים‪ ,‬השר להגנת הסביבה‪ ,‬שר להגנת העורף‪ ,‬שר לפיתוח הנגב‬
‫והגליל‪ ,‬הרבנים הראשיים לישראל‪ ,‬יו"ר מרכז השלטון המקומי‪-‬מר חיים ביבס‪ ,‬יו"ר מרכז המועצות‬
‫האזוריות‪-‬מר שלמה ריפמן וכן חברי כנסת‪ ,‬מנכ"לי משרדי ממשלה ואישים בולטים במשק ובחברה‬
‫הישראלית‪.‬‬
‫בין נושאי ההשתלמות‪( :‬תוכנית ההשתלמות תתפרסם גם באתר האינטרנט ‪) www.sganim.org.il‬‬
‫‪ ‬נושאי השלטון המקומי‬
‫‪ ‬תפקידי הסגן ברשויות המקומיות‬
‫‪ ‬סדנאות וכלים‬
‫‪1‬‬
‫רח' הארבעה ‪( 12‬מגדל פלטיניום) תל אביב ת‪.‬ד ‪ .10002‬מיקוד ‪02100‬‬
‫טל‪ ,00-0966186 :‬פקס‪E-mail: [email protected] :‬‬
‫אתר האינטרנט‪www.sganim.org.il:‬‬
‫בס"ד‬
‫ההשתתפות בכינוס רק לחברים‪/‬ות שרשותם שילמה את דמי החבר עד שנת ‪( 4102‬כולל)‪:‬‬
‫לתשלום דמי חבר ובירורים נוספים יש להתקשר למשרדי הפורום בימים א‪ -‬ה'‪ ,‬בין השעות ‪, 8:00-26:00‬‬
‫בטלפון ‪ 00-0966186‬או לפנות במייל‪[email protected] :‬‬
‫*חשוב לציין כי במהלך ההשתלמות יונפקו "תעודת סגן" לשנת ‪( 4102‬בעלות ‪.)₪ 000‬‬
‫פרטים נוספים דרך משרדי הפורום‬
‫נוהל הרשמה‪:‬‬
‫לצורך הרשמה להשתלמות יש למלא את טופס ההרשמה המצ"ב‪ ,‬להחתים את ראש הרשות‪ /‬גזבר‪ /‬מנהל‬
‫כ"א או למלא פרטי כרטיס אשראי ולשלוח לפקס ‪.00-0966120‬‬
‫מס' המקומות מוגבל! נא הירשמו בהקדם‪.‬‬
‫הנרשמים יקבלו אישור על ההרשמה תוך שבוע באמצעות המייל‪ .‬אנא הימנעו מטלפונים בנושא‪.‬‬
‫ההרשמה מסתיימת ביום א' ‪ 05.20.1026‬או עד סיום מכסת החדרים (הראשון מבין השניים)‪.‬‬
‫טופס הרשמה שיגיע ללא התחייבות כספית לא יטופל וייחשב כטופס שלא התקבל!‬
‫להלן דרכי העברת התשלום‪:‬‬
‫‪ .1‬לפקודת מרכז השלטון המקומי (יש לציין עבור השתלמות של פורום סגנים) ‪-‬‬
‫יש לשלוח לפקס ‪ 00-0966120‬אסמכתא לביצוע הפעולות (פקודת הביצוע של הבנק או צילום ההמחאה)‬
‫בציון שם הרשות ושם המשתלם אותו מימנה הרשות‪.‬‬
‫א‪ .‬העברה בנקאית‪ :‬בנק דיסקונט (‪ ,)22‬סניף הקריה ת"א (‪ ,)006‬חשבון ‪.25506‬‬
‫ב‪ .‬המחאה‪ :‬רחוב הארבעה ‪( 12‬מגדל פלטיניום) ת"א מיקוד ‪ 02100‬ת‪.‬ד‪.10002.‬‬
‫‪ .2‬כרטיס אשראי – יש למלא את פרטי כרטיס האשראי בטופס ההרשמה (המצ"ב)‪.‬‬
‫לא תותר כניסה ללא תשלום בפועל‪.‬‬
‫נוהל ביטול הרשמה‪:‬‬
‫‪.00-0966120‬‬
‫ביטולים יתקבלו בכתב בלבד לפקס‪:‬‬
‫יש לוודא טלפונית קבלת הביטול‪ ,‬בטל'‪.00-0966186 :‬‬
‫ביטולים החל מ‪ 2 -‬ימי עבודה לפני ההשתלמות ‪ -‬יחויבו במחצית ממחיר העלות‪.‬‬
‫ביטולים החל מ‪ 0 -‬ימי עבודה לפני ההשתלמות ואי הגעה (ללא ביטול מראש) ‪ -‬יחויבו במלוא הסכום‪.‬‬
‫בכבוד רב‪,‬‬
‫חן ינקוביץ‪-‬עזרא‬
‫מנכ"לית פורום סגנים ומ"מ‬
‫העתקים‪:‬‬
‫מר אורי בוסקילה – יו"ר פורום סגנים ומ"מ ראשי רשויות מקומיות בישראל ומ"מ ראש עיריית בת‪-‬ים‬
‫מר חיים ביבס – יו"ר מרכז השלטון המקומי וראש עיריית מודיעין‪-‬מכבים‪-‬רעות‬
‫מר שמוליק ריפמן – יו"ר מרכז המועצות האזוריות וראש מועצת רמת נגב‬
‫חברי הנהלת הפורום‬
‫*מצ"ב טופס הרשמה‬
‫‪2‬‬
‫רח' הארבעה ‪( 12‬מגדל פלטיניום) תל אביב ת‪.‬ד ‪ .10002‬מיקוד ‪02100‬‬
‫טל‪ ,00-0966186 :‬פקס‪E-mail: [email protected] :‬‬
‫אתר האינטרנט‪www.sganim.org.il:‬‬
‫בס"ד‬
‫יש לשלוח טופס זה חתום‬
‫לפקס מס' ‪10-3722480‬‬
‫טופס שיגיע ללא התחייבות כספית‪,‬‬
‫לא יטופל וייחשב שלא התקבל!‬
‫לכבוד‪ :‬עמותת פורום סגנים‬
‫טופס הרשמה‬
‫ההשתלמות השנתית לפורום הסגנים ומ"מ ראשי הרשויות המקומיות‬
‫‪ 28-12‬באוקטובר ‪ ,1026‬כ"ה – כ"ז בתשרי תשע"ה‪ ,‬מלון " הילטון מלכת שבא " אילת‬
‫נא להקפיד על כתב ברור‬
‫מס' ת‪.‬ז‪ _________________ .‬שם משפחה ____________ שם פרטי ___________ מין ז ‪ /‬נ‬
‫שם הרשות המקומית __________________ תפקיד ___________________ בשכר ‪ /‬לא בשכר‬
‫כתובת לשליחת דואר ____________________________________________________________‬
‫כתובת ‪_______________________________________________________________ E-Mail‬‬
‫טלפונים‪:‬‬
‫עבודה _____________ פקס _____________ בית _____________ סלולרי _____________‬
‫מבקש להירשם (נא סמן ב‪-‬עיגול)‬
‫ללא לינה‬
‫משתתף ‪ +‬ב‪.‬ז‬
‫**משתתף‬
‫*סגן בחדר זוגי‬
‫(חדר עם סגן אחר) בחדר יחיד שאינו משתתף בהשתלמות כולל ארוחות‬
‫‪2,680‬‬
‫‪0,080‬‬
‫‪1,960‬‬
‫‪1,280‬‬
‫*מבקש לצרף לחדר את‪ :‬שם פרטי ומשפחה _______________ שם הרשות _______________‬
‫(במידה ולא תבקש‪/‬י שותף – נשבץ שותפ‪/‬ה באופן אקראי)‬
‫** מכסת החדרים הבודדים מוגבלת‪ .‬קבלת חדר בודד על בסיס כל הקודם זוכה ומחייבת קבלת אישור בפקס חוזר!‬
‫התחייבות הרשות לתשלום בסך _________ ‪₪‬‬
‫___________ _________________ _________________________ _________________‬
‫תפקיד‪ :‬ראש רשות‪/‬גזבר‪/‬מנהל כ"א חתימה וחותמת הרשות‬
‫שם הרשות‬
‫תאריך‬
‫* התחייבות אישית לבת\בן הזוג‬
‫לתשלום בסך __________ ‪ ₪‬נא לסמן‪ :‬לתשלום (מס תשלומים ‪ ) 1 / 2‬לפיקדון‬
‫מספר הכרטיס‪:‬‬
‫‪ 0‬ספרות אחרונות בגב הכרטיס‪:‬‬
‫‪‬ויזה (כאל‪/‬לאומי)‬
‫סוג כרטיס‪ :‬ישראכרט‬
‫תוקף עד _______ מס' ת‪.‬ז _________________‬
‫‪‬אמריקן אקספרס ‪‬אחר‪___________ :‬‬
‫חתימה _______________________‬
‫* ימולא רק במקרה של התחייבות אישית בלבד‬
‫טופס הרשמה שיגיע ללא התחייבות כספית לא יטופל וייחשב כטופס שלא התקבל!‬
‫לתשומת ליבך‪:‬‬
‫‪ .1‬מועד אחרון להרשמה‪ 05.20.1026 :‬או עם סיום מכסת החדרים (הראשון מבין השניים)‬
‫‪ .2‬נוהל ביטול – נא ראה בספח נהלי רישום ‪.‬‬
‫יש להגיע להשתלמות עם אחת מהאפשרויות הבאות‪:‬‬
‫‪ .1‬המחאת הרשות לפקודת מרכז השלטון המקומי‪.‬‬
‫‪ .2‬צילום הפקדה בנקאית‪.‬‬
‫‪ .3‬המחאה אישית שתשמש כפיקדון עד להעברת התשלום ע"י הרשות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫רח' הארבעה ‪( 12‬מגדל פלטיניום) תל אביב ת‪.‬ד ‪ .10002‬מיקוד ‪02100‬‬
‫טל‪ ,00-0966186 :‬פקס‪E-mail: [email protected] :‬‬
‫אתר האינטרנט‪www.sganim.org.il:‬‬