אוקטובר - רשות שדות התעופה

‫מח' איכות הסביבה ‪ /‬יחידת הניטור הסביבתית ‪Environmental Monitoring Unit‬‬
‫דו"ח חודשי‪ :‬אוקטובר ‪Monthly Report: October 2014‬‬
‫ניטור חריגות רעש‬
‫‪Noise Excesses Monitoring‬‬
‫מעקב נתיבי טיסה‬
‫‪Flight Track Surveillance‬‬
‫סטטיסטיקות רעש ומבצעים‬
‫‪Noise & Operational Statistics‬‬
‫חריגת רעש אחת בחודש אוקטובר ‪2014‬‬
‫) ראה בתקציר הדו"ח (‬
‫יוסי זוהר‬
‫בסיוע אתי ברבי ומירי בן ישי‬
‫‪October 2014‬‬
‫אוקטובר‪2014 ,‬‬
‫‪Noise & Operations Report‬‬
‫ניטור רעש ומעקב נתיבים – תקציר מנהלים‬
‫נתוני רעש מטוסים‬
‫תבנית תפעול ההמראות חזרה לפעילות רגילה כאשר המסלול המועדף להמראות‬
‫הוא ‪ ,26‬בהתאם לתמ"א‪.‬‬
‫באוקטובר‪ ,‬מסלול ‪ 21‬עדיין לא פעל במלא הקיבולת המתוכננת‪ .‬בחודש זה‪ ,‬בוצעו ‪ 320‬נחיתות‬
‫בלבד‪.‬‬
‫באוקטובר‪ ,‬בוצעו מנתב"ג‪ ,‬על פי נתוני ה‪ 5,101 ,CHOCS -‬המראות‪ .‬באוקטובר אשתקד‪ ,‬בוצעו‬
‫‪ 4,640‬המראות )עלייה של כ‪ 10% -‬בהמראות באוקטובר ‪.(2014‬‬
‫חריגת רעש אחת נרשמה באוקטובר‪ ,‬להמראת חברת אל על במטוס מדגם ‪ B744‬לניו יורק‪.‬‬
‫תלונות תושבים‬
‫במהלך חודש אוקטובר‪ ,‬נתקבלו במוקד המידע והתלונות ‪ 181‬תלונות בגין רעש מטוסים‪.‬‬
‫בחודש הקודם‪ ,‬ספטמבר‪ ,‬היגיעו למוקד ‪ 199‬תלונות‪.‬‬
‫התפלגות התלונות העיקריות )ב‪-‬‬
‫‪ %‬מסך כל התלונות(‬
‫התפלגות התלונות לישובים העיקריים‪:‬‬
‫פתח תקווה‬
‫ראש העין‬
‫‪3%‬‬
‫‪2%‬‬
‫)ראה בגרף משמאל(‬
‫רמלה‬
‫‪2%‬‬
‫משמרת‬
‫‪2%‬‬
‫רמת השרון‬
‫‪6%‬‬
‫בית דגן‬
‫‪7%‬‬
‫חולון‬
‫‪7%‬‬
‫יהוד‬
‫‪9%‬‬
‫תל אביב‬
‫‪21%‬‬
‫ראשל"צ‬
‫‪41%‬‬
‫מוקד המידע פתוח לציבור בערוצים שונים‪:‬‬
‫בטלפון‪ 03-9750287 :‬מענה אנושי בשעות העבודה‪,‬‬
‫מענה קולי בערבים ובסופי השבוע‬
‫דוא"ל‪[email protected] :‬‬
‫בברכה‪,‬‬
‫יוסי זוהר‬
‫להודעות בפקס‪03-9750282 :‬‬
‫אחראי ניטור סביבתי‬
‫רשות שדות התעופה בישראל‬
‫המשרד הראשי‬
ISRAEL AIRPORTS AUTHORITY
HEAD OFFICE
‫מערכת ניטור רעש ומעקב נתיב‬
Ben Gurion Airport
‫גוריון‬-‫נמל התעופה בן‬
Noise & Flight Track Monitoring System
:‫דו"ח פעילות וחריגות רעש לחודש‬
October
2014
Monthly report for:
1. General
:‫ כללי‬.1
‫מערכת ניטור הרעש של נתב"ג מנטרת‬
‫את מפלסי הרעש של ההמראות מהשדה‬
.‫לכוון מערב‬
‫מערכת מעקב הנתיב מאפשרת זיהוי מיקום‬
.‫נתיבי המטוסים ושיוכם לארועי הרעש‬
‫ מוצגת מפה של סביבת‬1 '‫בנספח מס‬
‫ מיקום תחנות הניטור ומפלסי‬,‫השדה‬
.‫הרעש המירביים המותרים בכל תחנה‬
Ben Gurion Airport Noise Monitoring
System, monitors the noise levels of
departures to the west.
The Flight Track Monitoring System
enables the identification of the tracks
and correlates them to noise events.
In appendix 1, a map of the airport and
it's vicinity is presented. On the map, the
location of the Noise Monitoring
Terminals (NMT) and the max. allowed
noise levels for each NMT are indicated.
:‫ נתונים סטטיסטיים‬.2
2. Statistical data:
Total departure movements (flight plans):
5,101
Departures recorded with tracks:
5,098
100%
% of Integrated departures (track & plans):
(‫סה"כ המראות בפועל )ע"פ תכניות טיסה‬
:‫סה"כ המראות שנקלטו במערכת עם נתיב מכ"מ‬
(‫ קליטה במערכת )נתיבים ותכניות טיסה‬%
‫סה"כ המראות שחרגו ממפלסי הרעש‬
Total number of departures excessed
1
:‫המירביים המותרים‬
General Percentage of Excesses
(GPE) for this month:
0.02%
‫אחוז החריגה הכללי‬
:‫לחודש זה‬
GPE in the previous month:
0.00%
:‫אחוז החריגה הכללי בחודש הקודם‬
GPE in same month of previous year:
0.08%
:‫אחוז החריגה בחודש המקביל אשתקד‬
from the max. allowed noise leves:
(2014 ,‫אחוזי חריגה מול ההמראות שנקלטו )חדשי‬
6,000‫המראות‬
5,000
4,000
3,000
2,000
‫חריגות‬
0.60%
0.40%
14
:‫נתונים מצטברים מתחילת השנה‬
**‫המראות מנתב"ג‬
‫חריגות מסיפי רעש מותרים‬
0.20%
1,000
0
42,492
0.00%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ‫חודש‬
‫**הההמראות מנתב"ג שנקלטו ושוייכו‬
‫לנתונים התפעוליים ולגביהן מבוצעים‬
.‫החישובים הסטטיסטיים השונים‬
October 2014 ‫אוקטובר‬
rwy-30
6.18%
rwy-26
94%
‫התפלגות ההמראות החודשית לפי מסלולים‬
‫‪monthly departures by runway‬‬
‫מסלול‬
‫‪runway‬‬
‫‪26‬‬
‫המראות‬
‫‪departures‬‬
‫‪4,778‬‬
‫‪30‬‬
‫‪315‬‬
‫‪08‬‬
‫‪8‬‬
‫סה"כ ‪total‬‬
‫‪5,101‬‬
‫‪0.22%‬‬
‫‪94%‬‬
‫מסלול ‪rwy 08‬‬
‫מסלול ‪rwy 30‬‬
‫מסלול ‪rwy 26‬‬
‫התפלגות הנחיתות החודשית לפי מסלולים‬
‫‪monthly arrivals by runway‬‬
‫מסלול‬
‫‪runway‬‬
‫‪12‬‬
‫נחיתות‬
‫‪arrivals‬‬
‫‪3,253‬‬
‫‪30‬‬
‫‪1,459‬‬
‫‪26‬‬
‫‪93‬‬
‫‪21‬‬
‫‪320‬‬
‫סה"כ ‪total‬‬
‫‪5,125‬‬
‫‪6%‬‬
‫‪2%‬‬
‫‪28%‬‬
‫‪64%‬‬
‫מסלול ‪rwy 21‬‬
‫מסלול ‪rwy 26‬‬
‫מסלול ‪rwy 30‬‬
‫מסלול ‪rwy 12‬‬
‫ חרגו‬,‫חברות התעופה הבאות‬
:‫ממפלסי הרעש המירביים‬
The following airlines exceeded
the maximum noise levels:
‫אחוזי חריגה‬
exceedances
‫מס' חריגות‬
number of
exceedances
‫מס' המראות‬
number of
.departures
‫חברות‬
airlines
0.1%
1
1,238
ELY
‫אחוז החריגות הכללי‬
general % of
excesses
‫סה"כ חברות‬
‫חורגות‬
total airlines
exceeding
‫סה"כ חריגות‬
total number
of excesses
‫סך ההמראות‬
‫שנקלטו במערכת‬
dep. Recorded
0.02%
1
1
5,097
percentage of
‫קודי החברות החורגות‬
Excessive Airlines Codes
ICAO
code
ELY
Airline
name
aircraft
type
B744
:‫פרטֵי ההמראות החורגות‬
Details of excessive departures: *
‫ לפי משקלי המראה‬- ‫סיפי רעש מקסימליים מותרים בתחנות הניטור‬
maximum allowable noise levels at NMTs - according A//C M.T.O.M.
'‫תחנת ניטור מס‬
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
300 tons and above
‫ טון ומעלה‬300
93
93
93
93
88
88
88
88
88
93
88
88
below 300 tons
‫ טון‬300 ‫מתחת‬
91
91
91
91
85
85
85
85
85
91
85
85
NMT number
operational data
Date & time
10/10/2014 01:14
noise levels registered by the system's NMTs by dB(A)
Airline &
flight
OPR number
D
ELY001
a/c
type
B744
Rwy
26
NMT-1 NMT-2 NMT-3
Shoham Oryehu Mismar
94
NMT-4
Dagan
NMT-5
Sharet
NMT-6
Ramat
77
81
78
NMT-7 NMT-8 NMT-9 NMT-10 NMT-11 NMT-12
Bengur Nevehof Eshkol Zafaria Batyam Tnuot
86
83
71
76
75
* Red figures - excessive noise values. Black figures - other (not excessive) recorded noise events associated with this departure.