הודעה בענייני עובדים מס` 2-2014 בנושא תוספת מנקו

‫בס"ד‪ ,‬י"ט שבט תשע"ד‬
‫‪ 02‬ינואר ‪0202‬‬
‫לכבוד‬
‫ראשי הרשויות המקומיות‬
‫יו"ר ועדי העובדים ברשויות המקומיות‬
‫ראשי המרחבים בהסתדרות‬
‫מזכירי הסתדרות המעו"ף במרחבים‬
‫שלום רב‪,‬‬
‫הנדון‪ :‬תוספת מנקו‬
‫בהמשך להודעה בענייני עובדים מספר ‪ 2122/3‬מיום ‪ 6‬בפברואר ‪ 22/3‬בנושא‬
‫שבנדון‪ ,‬ועקב עליית מדד בשיעור של ‪ /.8%‬בשנת ‪ 22/3‬עודכנו תעריפי "תוספת‬
‫מנקו" לזכאים והם כדלקמן‪:‬‬
‫מספר‬
‫‪./‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.0‬‬
‫סכום הגבייה השנתי בשקלים‬
‫עד ‪-‬‬
‫מ‪-‬‬
‫‪₪ 2/,022‬‬
‫‪₪ 0/,/2/‬‬
‫‪₪ 82,20/‬‬
‫‪₪ /60,20/‬‬
‫תוספת "מנקו" לחודש‬
‫‪₪ 02.22‬‬
‫‪₪ 7/.72‬‬
‫‪₪ //0.22‬‬
‫‪₪/83.72‬‬
‫‪₪ 0/,/22‬‬
‫‪₪ 82,202‬‬
‫‪₪ /60,202‬‬
‫ומעלה‬
‫תחולת העדכון מיום ‪. /121/0‬‬
‫ועל זה באנו על החתום‪,‬‬
‫__________________‬
‫דן בן‪-‬חיים‪ ,‬עו"ד‬
‫מרכז השלטון המקומי‬
‫___________________‬
‫שלמה שטרן‬
‫מרכז הסתדרות המעו"ף‬