ילקמו הפרסומים

‫ר ש ־ ו ט ו ת‬
‫ילקמו הפרסומים‬
‫‪628‬‬
‫וזי בחשון תשי׳׳ט‬
‫‪ 19‬באוקטובר ‪1958‬‬
‫עמוד‬
‫רשימת רופאים המורשים לעסוק במקצועם‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫רשימת רופאי שיניים המורשים לעסוק במקצועם לפי פקודת רופאי שיניים‪. 1945 ,‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫רשימת הרוקחים המורשים לעסוק במקצועם‬
‫‪.‬‬
‫‪159‬‬
‫‪.‬‬
‫‪165‬‬
‫•‬
‫יי‬
‫‪1‬‬
‫פקודיו! יזמתעםקיט ברפואד!‪1947 ,‬‬
‫רשימת רופאים המורשים לעסוק במקצועם‬
‫בהתאם‬
‫במקצוע‬
‫ל ס ע י ף ‪ 19‬ל פ ק ו ד ת ה מ ת ע ס ק י ם ב ר פ ו א ה ! ‪,‬‬
‫הרפואה‬
‫מתפרסמת בזה‬
‫רשימה נוספת* ש ל שמותיהם‬
‫ומענם ש ל הרופאים‬
‫המורשים‬
‫לעסוק‬
‫ב א ר ץ ‪ ,‬ש ק י ב ל ו א ת ר ש י ו נ ו ת י ה ם מ י ו ם י י ט ב ש ב ט ה ש י י ז ) ‪ 2 1‬ב י נ ו א ר ־‪ (193‬ו ע ד י ו ם כ ‪ -‬ח ב ט נ ת ת ש י י ח ) « ‪ 2‬ב י נ ו א ר ‪.(1958‬‬
‫המען‬
‫מספר‬
‫המען‬
‫השש‬
‫הספר‬
‫הרשיון‬
‫הרשיון‬
‫אבן אדם‬
‫נ ת נ י ה ‪ ,‬ר ה ׳ ה ר צ ל ‪34‬‬
‫‪4503‬‬
‫אוקינפקי וילהלם‬
‫תל‪-‬אביב‪,‬‬
‫אדלר שלום‬
‫ש ע ר מנשה‪ ,‬שיכון עובדי מ ל ב י ן‬
‫‪4704‬‬
‫אורבוך מנעים‬
‫פתח־הקוה‪ ,‬ר ה ׳ גוטמן מסי ‪4‬‬
‫‪4574‬‬
‫אדלשטיין אליעזר‬
‫י ר ו ש ל י ם ‪ ,‬ר ה ׳ ח ל ר ״ פ ‪11‬‬
‫‪4307‬‬
‫אורסקה אלוירה‬
‫ת ל ‪ -‬א ב י ב ‪ ,‬ר ה ׳ ז ׳ ב ו ט י נ ס ק י ‪27‬‬
‫‪4481‬‬
‫אטוביץ אוסקר‬
‫מ ע י ה ‪ ,‬ר ה ׳ ד י ז נ ג ו ף ‪59‬‬
‫‪4526‬‬
‫מקסימיליאן‬
‫ת ל ‪ -‬א כ י ב ‪ ,‬ש י כ ו ן ע מ מ י ב י ת מ ס ׳ ‪78‬‬
‫‪4323‬‬
‫איזק אדוארד‬
‫ח י פ ה ‪ ,‬ר ח ׳ פ ב ז נ ר ‪ ,39‬א צ ל ו י ד ר י ך ‪+131‬‬
‫אוליגיק אפים‬
‫ה ל ־ א נ י ב ‪ ,‬ר ה ׳ ש ל ו ם ע ל י כ ם ‪33‬‬
‫‪4083‬‬
‫איחיקוביץ אפרים‬
‫ב נ י י ב ר ק ‪ ,‬ר ה ׳ י ר ו ש ל י ם ‪55‬‬
‫אולנר יאן‬
‫צריפין‪ ,‬ביית אסף הרופא‬
‫‪4483‬‬
‫אייזנברנ יצחק‬
‫ר מ ת ־ ג ן ‪ ,‬ר ה ׳ ה ת מ ר י ם ‪,10‬‬
‫אוננר נזה‬
‫הליאביג‪ ,‬יד אליהו‪ ,‬רה׳‬
‫אוברהרד מיקשה־‬
‫מרגולין ד‬
‫אופנהיימר־פישלר אלזה תל‪-‬אביב‪ ,‬ר ח ׳ בגרון ‪4‬‬
‫אוצ׳ניק פרידה‬
‫תל־אביב‪,‬‬
‫א צ ל ד י ר גוטליב‬
‫‪4393‬‬
‫נ‪«7‬‬
‫‪4421‬‬
‫אייכנולד אדולף‬
‫פ ת ח תקוה‪ ,‬בייח נילינםון‬
‫‪4644‬‬
‫‪4520‬‬
‫אייכנולד הלבה‬
‫פתה־תקוה‪ ,‬ב י ־ ח בילינםון‬
‫‪4643‬‬
‫א י ל צבי‬
‫י ר ו ש ל י ם ‪ ,‬ר ה ׳ ת ר ל י פ ‪39‬‬
‫‪4325‬‬
‫אילסר שמעון‬
‫ע פ ו ל ה ‪ ,‬ר ח ׳ ה ת ב ו ר ‪42‬‬
‫‪4322‬‬
‫רמת‪-‬אביב‪,‬‬
‫ב י ת ברודצקי‬
‫ר מ ת ־ א ב י ב ‪78‬‬
‫«‪43‬‬
‫‪1619‬‬
‫‪ 1‬ע י ר ‪ 1947‬מ ס ‪ ,1637 -‬ת ו ס ‪ ,1 -‬ע מ י ‪262‬‬
‫‪ 2‬י ״ פ ‪ ,536‬ת ש י ״ ז ‪ ,‬ע מ י ‪1371‬‬
‫ילקוט‬
‫ה פ ר ס ו מ י ם ‪ ,628‬ה ׳ ב ח ש ו ‪ :‬ת ש י ״ ט ‪10.10.1058 ,‬‬
‫‪159‬‬
‫השפ‬
‫אינטוביץ פ ר י ד ר י ו‬
‫המען‬
‫מהפר‬
‫הרשיון‬
‫ת ל ־ א כ י ב ‪ ,‬ר ה ׳ א ל נ ב י ‪,4‬‬
‫מלון גוה־ים‬
‫ק ר י ת ג ה ‪ ,138‬ש י כ ו ן מ ו מ ח י ם‬
‫‪4312‬‬
‫אלנים בלה‬
‫נתניה‪ ,‬ר ה ׳ השוק ‪8‬‬
‫‪4437‬‬
‫אליהו ישעיהו‬
‫ר מ ת ־ ג ן ‪ ,‬ס מ ט ת ה מ ע ל ו ת ב י ת פ ר ט י ‪4738‬‬
‫אלפין־רובילוביץ‬
‫ק ר י ת ־ ח י י ם ‪ ,‬ר ה ׳ כ י ח ‪74‬‬
‫‪4381‬‬
‫אלפנדרי חייט‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬מ ר כ ז מ ס ח ר י ‪60‬‬
‫‪4674‬‬
‫א ל ת ר יוליאן‬
‫רחובות‪ ,‬קופת חולים‬
‫א ל ת ר פרלד‪.‬‬
‫ב נ י ־ ב ר ק ‪ ,‬ר ה ׳ י ר ו ש ל י ם ‪55‬‬
‫םטניסלבה‬
‫אמנון דור‬
‫ח ל ‪ -‬א ב י ב ‪ ,‬ר ח ׳ א ב ן ‪ -‬ג ב י ר ו ל ‪58‬‬
‫אנדרמן מקס‬
‫חדרה‪ ,‬רח׳ גורדוי‪ ,‬בית‬
‫אפלר‬
‫הנריק‬
‫אפפל‬
‫אלכסנדר‬
‫אפשטיין אהרון‬
‫‪4582‬‬
‫‪4552‬‬
‫גרטן‪-‬סלובינםקה‬
‫קריסטינה‬
‫גחניה‪ ,‬שכון עמידר‪ ,‬ר ח ׳ איתמר‬
‫ב ן א ב י ‪10‬‬
‫ג ר ט ר יוסף‬
‫היפה‪ ,‬נס־ציונה‪ ,‬בייח ממשלתי‬
‫כ ר כ ק רייזה‬
‫ת ל י א ב י ב ‪ ,‬ר ה ׳ ם י ר ק י ן ‪,26‬‬
‫נרנבלום ישראל‬
‫ע מ ק אילון ‪2‬‬
‫ברנצובסקי לאה‬
‫יולדות ש ל קופיח‬
‫‪4316‬‬
‫ע כ ו ‪ ,‬ר ה ׳ ע ב ו ד ה ‪21‬‬
‫‪4712‬‬
‫‪4370‬‬
‫ב ר ק אספיר‬
‫ביית ביליגםון‪ ,‬פתח־תקוה‬
‫‪4600‬‬
‫‪4487‬‬
‫בדקו שרה‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ה ׳ ר ו פ י ן ‪,51‬‬
‫באר‪-‬שבע‪,‬‬
‫ביה־ה הדסה‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ה ׳ י ו נ ה ה נ ב י א ‪40‬‬
‫ארנולד אדולף‬
‫הל־אביב‪,‬‬
‫ברקוביץ פרנץ‬
‫‪4372‬‬
‫רמח־חןרח׳ ב ך‬
‫ש כ ו ן מומחים ג ׳‬
‫‪4338‬‬
‫גבאי מרלנה‬
‫גודלבסקי יוסף‬
‫י ר ו ש ל י ם ‪ ,‬ש י כ ו ן ר ס ק ו ‪10‬‬
‫גוז ברוניסלבה‬
‫היפה‪ ,‬ר ה ׳ ישורון‪ ,‬מלון ישורון‬
‫‪4639‬‬
‫גיטל אליהו‬
‫צפת‪ ,‬שיכון עממי‬
‫‪4550‬‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ה ׳ ס י ר ק י ן ‪26‬‬
‫‪4716‬‬
‫חולון‪ ,‬ר ה ׳ טהון ‪8‬‬
‫‪4681‬‬
‫אשחר ירחמיאל‬
‫ח ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ה ‪ -‬ב ר נ ש ט י י ן כ ה ן ‪11‬‬
‫אשכנזי משה‬
‫קיבוץ נחשולים‬
‫‪4313‬‬
‫ב א ט לאון‬
‫ה ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ה ׳ ה י ר ד ן ‪,15‬‬
‫אלכסנדר‬
‫יעקב־יצחק‬
‫גולדברג יאן־פאול‬
‫א צ ל זעירא‬
‫‪4394‬‬
‫ב ת ־ י ס ‪ ,‬ר ה ׳ י ר ו ש ל י ם ‪38‬‬
‫‪4630‬‬
‫בואנו דוד‬
‫ב ת ־ י ם ‪ ,‬ר ה ׳ ב ל פ ו ר ‪28‬‬
‫‪4358‬‬
‫בוכנק אדם‬
‫חיפה‪ ,‬שיכון המומחים‪,‬‬
‫ק ר י ת א ל י ע ז ר ‪137 ,‬‬
‫י בית תינוקות ‪-‬ויציו*‬
‫ר מ ת א ב י ב ‪79‬‬
‫ב ת ־ י ם ‪ ,‬ר ה ׳ י ר ו ש ל י ם ‪69‬‬
‫בךחיל‬
‫‪4581‬‬
‫סלומאה‬
‫חל‪-‬אביב‪,‬‬
‫ב ל ו ק ‪1‬א‬
‫י ר ו ש ל י ם ‪ ,‬ר ה ׳ ב ך ט י ר א ‪21‬‬
‫י ר ו ש ל י ם ‪ ,‬ש י כ ו ן ר ס ק ו ‪17‬‬
‫הרצליה ב ׳ ‪ ,‬מעון אקדמאים‬
‫*הוסטל׳‬
‫‪4626‬‬
‫‪3‬אי‬
‫קרית־חיים‪ .,‬צריפים‬
‫א ק ד מ א י ם ‪ 41‬ב ׳‬
‫גולדשטיין יעקב‬
‫קרית־תייט‪,‬‬
‫אקדמאים‬
‫‪4596‬‬
‫‪4493‬‬
‫מלון מסחרי‬
‫גולדשטיין הלבה־סופיה‬
‫גולדשטיין ציפה‬
‫היפה‪,‬‬
‫‪4714‬‬
‫צריפיט‬
‫‪41‬ב׳‬
‫‪4715‬‬
‫קרית־ביאליק‪ ,‬רה׳‬
‫ש פ ר ־ ע ט ‪2/5‬‬
‫‪4452‬‬
‫גולדשמיד‬
‫אלכסנדר‬
‫‪4737‬‬
‫גורביץ מיצייםלב‬
‫‪4500‬‬
‫תל‪-‬אביב‪ ,‬רמת אביב‪,‬‬
‫‪4719‬‬
‫נ י ח ברודצקי‬
‫‪4321‬‬
‫ח י פ ה ‪ ,‬ש י כ ו ן מ ו מ ח י ם ‪,138‬‬
‫קריח אליעזר‬
‫‪4685‬‬
‫גורדון־שניידר הסיח‬
‫פ ת ה ־ ח ק ו ה ‪ ,‬ד ח י א י ב י ל ו ב ‪12‬‬
‫‪4612‬‬
‫גורליק אברהם‬
‫ר מ ת ־ ת ן ‪ ,‬ר ה ׳ א ל ו ף ד ו ד ‪148‬‬
‫‪4340‬‬
‫‪4456‬‬
‫גורליק יהודית‬
‫ר מ ת ־ ח ן ‪ ,‬ר ה ׳ א ל ו ף ד ו ד ‪148‬‬
‫‪4341‬‬
‫‪4365‬‬
‫גודסקי הנדיק‬
‫ה ד ר ־ י ז ס ף ‪ ,‬ר ה ׳ ק ה י ל ת ו ר ש ה ‪,16‬‬
‫‪4518‬‬
‫רמת־חן‪ ,‬שכון‬
‫בן־ארויה ר י י ט ב ל ט ר ח ל ה ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ה ׳ סוק־לוב ‪8‬‬
‫בן־חור נהום‬
‫גולדגברג פליקס‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ה ׳ לויבסקי‪,‬‬
‫ירושלים‪ ,‬שיכון עובדי המדינה‪,‬‬
‫ב ל ו ק ‪ 10‬ג ׳‬
‫צפרירה‬
‫גולדברג טוביה‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ה ׳ נ ח ש ו ן ‪0‬ז‪,‬‬
‫א צ ל דוידוביץ‬
‫בנאדו שלמה‬
‫ר ה ׳ ע ק י ב א ‪3/9‬‬
‫ה ל ־ א כ י כ ‪ ,‬ר ה ׳ פ י נ ט ק ד ‪14‬‬
‫‪4697‬‬
‫ירושלים‪ ,‬קיבוץ ר מ ת ־ ר ח ל ‪,‬‬
‫א צ ל ביגמן שמעון‬
‫בלומנפלד מריה‬
‫‪4489‬‬
‫חולון ד י ‪ ,‬שיכון רסקו ב׳‪,‬‬
‫‪4594‬‬
‫גולדשטאוב־מינס‬
‫ירושלים‪ ,‬ב י ת חברם‪,‬‬
‫המומתים‬
‫‪4473‬‬
‫ה ל ־ ב ר ו ך ‪ ,‬ש י כ ו ן צ י כ י ‪46‬בי‬
‫‪4731‬‬
‫בין פנהס‬
‫צפת‪ ,‬שיכון עירוני ‪3‬‬
‫משק רביביפ‬
‫‪4377‬‬
‫גוטליב‬
‫בלוך־אמלברגאניטה‬
‫‪4347‬‬
‫‪4439‬‬
‫גולדבלום‬
‫תל־אניב‪,‬‬
‫‪*618‬‬
‫א צ ל יוסקוביץ‬
‫ב ת ר אורי‬
‫תליאביב‪ ,‬י ד אליהו‪ ,‬רה׳‬
‫הנביאים‪,‬‬
‫‪4519‬‬
‫‪4371‬‬
‫בית אורן ‪7‬‬
‫בז׳רנו אריה‬
‫‪4455‬‬
‫ברפקה מרים‬
‫בית אורן ‪7‬‬
‫בורנשטיין רישרד‬
‫תל־אביב‪ ,‬י ד אליהו‪,‬‬
‫ברנשטיין אספורה‬
‫תל‪-‬אביב‪ ,‬י ד אליהו‪ ,‬רה׳‬
‫בורברנ חנה‬
‫יד־אליהו‪ ,‬רה׳‬
‫‪4496‬‬
‫יבניאל‬
‫ארדרייך מריוס‬
‫בומבך אדית‬
‫‪4047‬‬
‫מלון סגל‬
‫תל־אביב‪,‬‬
‫‪4725‬‬
‫נתניה‪ ,‬מלון ׳ ס מ ד ר *‬
‫ט ב ע ו ן ‪ ,‬ר ה ׳ ע ל י ה ‪12‬‬
‫בדנרצייק וצלב‬
‫‪41184‬‬
‫‪4720‬‬
‫היפה‪ ,‬ר ה ׳ החשמונאים ‪5‬‬
‫א ר ד רפאל‬
‫‪4322‬‬
‫ר ה ׳ בית אורן ‪5‬‬
‫‪4303‬‬
‫ארנולד הדה‬
‫פ ת ח ־ ת ק ו ה ‪ ,‬ר ה ׳ ה ר צ ל ‪,56‬‬
‫א צ ל פלזמן‬
‫‪*»3‬‬
‫‪4598‬‬
‫אץ׳קלרה‬
‫המען‬
‫ברטה גיורג׳‬
‫‪4398‬‬
‫אלמי רפאל‬
‫השט‬
‫מספר‬
‫הרשיון‬
‫‪4615‬‬
‫‪4733‬‬
‫א צ ל כ*ץ‬
‫גורצקה דורוטה‬
‫ח ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ה ׳ ב ר נ ד י ם ‪,38‬‬
‫אצל וירט‬
‫י ר ו ש ל י ם ‪ ,‬מושבוז י ו ו נ י ת ‪ ,‬ש י כ ו ן‬
‫ע ו ב ד י מ ד י נ ה ‪0‬נ‪5/‬‬
‫‪4337‬‬
‫ג י י ס ט )סודן( ע ל ת ה‬
‫‪4566‬‬
‫‪4402‬‬
‫ירושלים‪ ,‬קרית יובל‪,‬‬
‫בן־ישי דרורי‬
‫פ ת ח ־ ת ק ו ה ‪ ,‬ד ח י ה ר ב ק ו ק ‪12‬‬
‫‪4388‬‬
‫ש י כ ו ן ע מ י ד ד ‪27/8‬‬
‫‪4335‬‬
‫ברגר אדוארד‬
‫ח י פ ה ‪ ,‬ר ה ׳ ח ר ו ב ‪15‬‬
‫‪4724‬‬
‫גילרוביץ יפיט‬
‫מגדל אשקלון‪ ,‬ר ה ׳ ג ׳ ‪6‬‬
‫‪4442‬‬
‫ברגר יעקב‬
‫תל־השומר‪,‬‬
‫בייה ממשלתי‬
‫‪4378‬‬
‫גל מיכאל‬
‫רחובות‪ ,‬בייח קפלן‬
‫‪4450‬‬
‫ברגר תמרה‬
‫תל־השומר‪ ,‬בי״ח ממשלתי‬
‫‪4379‬‬
‫גלברד מרק‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ה ׳ ג ר א ץ ‪18‬‬
‫‪4655‬‬
‫‪160‬‬
‫ה ׳ ב ח ש ו !תשי״ט‪623,‬ילקוטה פ ר ם ו ט י ם‬
‫‪S3D10.10.1 ,‬‬
‫המען‬
‫השם‬
‫מספר‬
‫מספר‬
‫המען‬
‫השם‬
‫הרשיון‬
‫הרשיון‬
‫גלדנר נרברה‬
‫הרמן מקם‬
‫פרדס כץמ ו ל מלנ*ן‪,‬‬
‫‪4676‬‬
‫בית הרופאים‬
‫גלדנר מיצ׳יסלב‬
‫נ ת נ י ה ‪ ,‬דחי׳ ש מ ו א ל ה נ צ י ב ‪ ,‬מ ל ו ן‬
‫נתניה*‬‫ירושלים‪ ,‬בי״ח לחולי נפש‬
‫הרפו לואיז‬
‫פ ר ד ס ־ כ ץ מ ו ל מלב־ן‪ ,‬בית‬
‫הרופאים‬
‫‪4677‬‬
‫נלמן מיקלוש‬
‫א י ל ת ‪ ,‬ש נ ו ן ח ד ש ‪310‬‬
‫‪4564‬‬
‫ה ר ר שלום‬
‫גנדלר לייניש‬
‫ב י ‪ -‬ח לרכזי עפולה‬
‫‪4668‬‬
‫הרשנברג סלומאה‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ד ח י ב ו ג ר ש ו ב ‪15‬‬
‫גגור ניסים‬
‫מזכרת בתיה עילית‬
‫גרוגדלגד בנימין‬
‫רחובות‪,‬‬
‫ג ד ו נ ל ל נ י ליליאגד‪,‬‬
‫תל־השומר‪ ,‬בי״ח ממשלתי‬
‫ג ר ו ס חוה‬
‫ק ר י ת ־ ב י א ל י ק ‪ ,‬ד ר ך ע כ ו ‪ ,50‬א צ ל‬
‫גרוספלד קירה‬
‫‪4486‬‬
‫ירושלים‪ ,‬ר ה ׳ המלך גיורג׳‬
‫‪4328‬‬
‫‪ 45‬א '‬
‫טלביה‬
‫‪4709‬‬
‫י ר ו ש ל י ם ; מ ו ש ב ה ג ר מ נ י ת ‪11/66‬‬
‫‪*560‬‬
‫ה י פ ה ‪ ,‬ר ח ׳ ה ו ר ב ב י ״ ח ״ כ ר מ ל * ‪4391 -‬‬
‫‪4409‬‬
‫‪4485‬‬
‫‪4415‬‬
‫דחגאי‬
‫גרושקביץ יאן‬
‫פתת־הקוה‪ ,‬ב י ‪ -‬ח ניליגסון‬
‫‪4650‬‬
‫נריבפלד נח־יעקב‬
‫י ר ו ש ל י ם ‪ ,‬ר ה ׳ ה מ ל ך ג ׳ ו ר ג ׳ ‪29‬‬
‫‪4434‬‬
‫גרינשטיין מריה‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר מ ת * א ב י כ ‪135‬‬
‫‪4383‬‬
‫גרינשפן משה‬
‫ח י פ ה ‪ ,‬ב ת ־ י ס ‪ ,‬ש ד ׳ ה ע צ מ א ו ת ‪46‬‬
‫‪4451‬‬
‫טבעון‪ ,‬ד ח י ההורש ‪4‬‬
‫והבה יצחק‬
‫ד ו ל ו ש י נ ס ק י א ד מ ו נ זד כ ד ו ך י ע ק ב ‪,‬‬
‫וולפשטיין משה‬
‫דביטה מ ר צ י ן‬
‫ל ו ד ‪ ,‬ר ה ׳ ה ר צ ל ‪23‬‬
‫‪4711‬‬
‫דואני&־גבריאלי ר ד י‬
‫כ פ ר סלמה‪ ,‬דחי נ א ‪7‬‬
‫‪4364‬‬
‫דומברובסקי יאן‬
‫דונט קורנל‬
‫מלגוז׳טה‬
‫ח׳ביצקה‬
‫פתח־תקוה‪,‬‬
‫פ ר ד ס הנה‬
‫ד׳־ר גוריןין‬
‫וולקוכיסקי אמיל‬
‫ת ל ‪ -‬א ב י ב ‪ ,‬ר ת ׳ ה ג ל ב ו ע ‪ ,12‬א צ ל‬
‫זלמנוביץ‬
‫וולקוביסקי סטניסלה‬
‫ר מ ת ־ ג ן ‪ ,‬ר ה ׳ נ ת ן ‪17‬‬
‫‪4545‬‬
‫וולשטיין יוסף‬
‫ירושלים‪ ,‬קרית־יובל‪ ,‬אזבסםון‬
‫‪ 73‬א ׳‬
‫וורם־פלשנר שרלוטה‬
‫וידזר סטפן‬
‫‪4616‬‬
‫וידר מנואל‬
‫‪4377‬‬
‫וידרשפיל אירנה‬
‫‪4448‬‬
‫קרית־חייס‪ ,‬צריפים אקדמאיים‬
‫ב׳‬
‫‪4614‬‬
‫ה ל ‪ -‬א ב י ב ‪ ,‬ר ח ׳ א ר ב ע א ר צ ו ת ‪,8‬‬
‫אצל פרנקל‬
‫‪4401‬‬
‫באר־שבע‪ ,‬מבון להקר הנגב‬
‫‪4688‬‬
‫חיפה‪,‬‬
‫קרית טוצקין‪ ,‬שדי‬
‫ויזיביצקי ינינה‬
‫חל‪-‬אביב‪ ,‬רח׳ רמח״ל ‪3‬‬
‫‪4606‬‬
‫ןיזביצקי מריאן‬
‫חל־אביב‪ ,‬רח׳ רמה״ל ‪3‬‬
‫‪4605‬‬
‫ןייצמן מאשה‬
‫ר ח ו ב ו ח ‪ ,‬ש י כ ו ן ה פ ר ו פ ס ו ר י ם ‪17‬‬
‫‪4369‬‬
‫‪ 10‬א ׳‬
‫‪4408‬‬
‫ךינסקי מ ר צ ל י‬
‫פ ת ח י ח ק ו ה ‪ ,‬ר ח ׳ ה ׳ ‪ 93‬ב י ת ‪2‬‬
‫‪4641‬‬
‫פ ר ד ס ־ ה נ ה ‪ ,‬ר ה ׳ נ ו ה מ ר ח ב ‪250‬‬
‫‪4573‬‬
‫ויגר בנדיקט‬
‫ב נ י ־ ב ר ק ‪ ,‬ד ח י ב י ת ל ה ם ‪ ,7‬א צ ל‬
‫דיקובסקה מריה‬
‫דלוש אליעזר‬
‫דםה היים־ויטל‬
‫גבר־פם‬
‫הוכברגר בדברה‬
‫ר מ ת ־ ג ן ‪ ,‬ר ה ׳ ה ר צ ל ‪ 28‬ב י ‪ ,‬א צ ל‬
‫‪4615‬‬
‫‪4433‬‬
‫‪4386‬‬
‫לסמן‬
‫ויסבורט אסתר‬
‫הדיס‬
‫מושב בית אלעזרי ע*י רחובות‬
‫‪4353‬‬
‫היימן אברהם‬
‫חולון‪ ,‬רסקו ב ׳ שיכון ‪ 3‬מס׳ ‪6‬‬
‫‪4479‬‬
‫הירש חנה־אלוידה‬
‫היפה‪ ,‬ד ת ׳ ויז‪/‬קק ‪1‬‬
‫‪4508‬‬
‫הלוין אנה‬
‫ח ל ‪ -‬א ב י ב ‪ ,‬ר ה ׳ ז ב ו ט י נ פ ק י ‪61‬‬
‫‪4649‬‬
‫הלוין סטניסלב‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ה ׳ ז ב ו ט מ ס ק י ‪61‬‬
‫‪4695‬‬
‫הללר אדמוני‬
‫ר מ ת ־ ג ן ‪ ,‬ר ה ׳ ס ו ק ו ל ו ב ‪ ,12‬א צ ל‬
‫הלמן‬
‫‪45:4‬‬
‫קרית חיים‪ ,‬צריפים אקדמאייס‬
‫‪61/3‬‬
‫‪4494‬‬
‫‪4664‬‬
‫ת ל ־ א ב י נ ‪ ,‬ר ח ׳ ד ו ב נ ו ב ‪ ,19‬א צ ל‬
‫גוגול‬
‫‪4693‬‬
‫הלקביץ אדואדד‬
‫טבריה‪ ,‬קופ״ת‬
‫‪4675‬‬
‫הלר רנה‬
‫חיפה‪ ,‬קרית אליעזר‪ ,‬שיכון‬
‫שמעון‬
‫‪4423‬‬
‫‪4492‬‬
‫היפה‪ ,‬ק ר י ת אליעזר‪ ,‬שינון‬
‫ה י פ ה ‪ ,‬ר ח ׳ ע ב א ס ‪45‬‬
‫הלמינסקי גבריאל‪-‬‬
‫ל‬
‫ט‬
‫ו י י צ מ ן ‪40‬‬
‫תל־אביב‪ ,‬ר ה ׳ טשרניחובסקי‬
‫הורצקי הנריק‬
‫ו‬
‫‪4‬‬
‫‪m‬‬
‫‪4390‬‬
‫מ ו מ ח י ם ‪ 122‬ד י ר ה ‪15‬‬
‫דנוש אנדרה‬
‫בית דניאל‬
‫ב‬
‫‪4691‬‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ח ׳ מ ל צ ׳ ט ‪ 15‬א צ ל‬
‫‪69‬‬
‫נ י י ח השרון‬
‫‪4467‬‬
‫ויסבורט יזיי‬
‫מ ו מ ח י ם ‪138‬‬
‫קרית חיים‪ ,‬צריפים אקדמאיים‬
‫‪61/3‬‬
‫וישליצקי‬
‫‪4636‬‬
‫םטללה־טוזנה תל־השומר‪ ,‬שיכון רופאים‬
‫וישניבסקי ברוניםלב‬
‫תל־אביב‪~,‬רמת־אביב‪,‬‬
‫‪4686‬‬
‫שיכון‬
‫ע מ מ י ‪1/108‬‬
‫ונטר אברהם‬
‫‪4551‬‬
‫פתת‪-‬תקוה‪ ,‬ר ה ׳ שטמפר מלון‬
‫יעדן*‬
‫‪4593‬‬
‫ט ב ר י ה ‪ ,‬ר ה ׳ ‪ 200‬מ ם ׳ ‪15‬‬
‫‪4451‬‬
‫ו ל י ש גזה‬
‫י ר ו ש ל י ם ‪ ,‬ר ס ק ו ‪ 44‬א ׳‬
‫‪4610‬‬
‫ורהפט סטגיסלב‬
‫נתניה‪ ,‬ר ה ׳ הנוטע ‪9‬‬
‫‪4458‬‬
‫ולגר היים‬
‫זגורטקי פ ר י ד ר י ך‬
‫‪*457‬‬
‫‪4657‬‬
‫ת ל ‪ -‬א ב י ב ‪ ,‬ר ה ׳ ש מ ר י ה ו ל ו י ן ‪,10‬‬
‫‪« U‬‬
‫א צ ל זליקםק‬
‫המבורגר שיינדלה‬
‫חיפה‪ ,‬בייה כרמל‪ ,‬רח׳ הורב‬
‫‪4497‬‬
‫זולוטר אלכסנדר‬
‫ב ת ־ י ם ‪ ,‬מ ע ב ר ה צ ר י ף ‪21‬‬
‫‪4420‬‬
‫המבורגר שמעון‬
‫היפה‪ ,‬בי״ה כרמל‪ ,‬ר ה ׳ חורב‬
‫‪4488‬‬
‫זון־מזיה לידיה‬
‫צ פ ת ‪ ,‬בי״ח ממשלתי‬
‫‪4470‬‬
‫הננפלד ארנסט‬
‫עין־החורש‬
‫זייפר אירנה‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ה ׳ א ל נ ב י ‪ ,4‬מ ל ו ן‬
‫ה נ ר אירנה‬
‫ח י פ ה ‪ ,‬ר ת ׳ נ ת י ב א פ ק י פ ‪ ,16‬א צ ל‬
‫ליפל‬
‫‪«02‬‬
‫*מונופול‪-‬‬
‫‪1333‬‬
‫זילברבלט אריה‬
‫׳‬
‫י ר ו ש ל י ם ‪ ,‬מ ו ש ב ה ג ר מ נ י ת ‪11/66‬‬
‫‪4713‬‬
‫‪4651‬‬
‫ןימן פרידה‬
‫ת ל ‪ -‬א ב י ב ‪ ,‬ר מ ת ־ א ב י ב ‪98‬‬
‫‪4482‬‬
‫הדולר הנריק‬
‫הרצליה ד י ‪ ,‬ר ה ׳ סוקולוב‬
‫‪4303‬‬
‫זינגר־אדדרייך לייה‬
‫חיפה‪ ,‬ר ה ׳ החשמונאים ‪5‬‬
‫‪4477‬‬
‫ה ר מ ן גיורג׳‬
‫ירושלים‪ ,‬בנין נוטר‪-‬דם‬
‫«‪453‬‬
‫זיצייק גרשם‬
‫י ר ו ש ל י ם ‪ ,‬ב ק ע ה ‪16/55‬‬
‫‪4338‬‬
‫הקסלמןברנרד‬
‫ילקוט‬
‫כ פ ר ־ ם ב א ‪ ,‬ש נ ו ן ע ל י ה ‪ ,‬ר ה ׳ ר מ ז ‪4639 6‬‬
‫ה פ ו ם ו ם י ם ‪ ,628‬ת ׳ נ ח ש ו ז ו ו ש י ״ ט ‪18.10.1058 ,‬‬
‫‪161‬‬
‫המען‬
‫השם‬
‫מספר‬
‫המען‬
‫הרשיון‬
‫זלינובסקה־גרוכר‬
‫לוי שמואל‬
‫ר מ ת ־ ג ן ‪ ,‬ר ה ׳ א ס ף ‪29‬‬
‫‪4396‬‬
‫ליבובסקי אפרים‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ה ׳ ר נ ־ ק ‪5‬נ‬
‫‪4324‬‬
‫ליברמן יאיר •‬
‫בי׳׳ח י ח ל ‪ -‬ה ש ו מ ר ‪-‬‬
‫‪4331‬‬
‫ע מ מ י ‪90‬‬
‫‪4427‬‬
‫ליברמן פאולינה‬
‫ח י פ ה ‪ ,‬ר ה ׳ י ו ס ף ‪21‬‬
‫‪4406‬‬
‫ז׳לגיצקי הנריק‬
‫ח י פ ה ‪ ,‬ר ה ׳ ה ק י ש ו ן ‪ ,10‬א צ ל ט פ ר‬
‫‪4385‬‬
‫ליטוין מריה‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ה ׳ ו י י ז ל ‪,12‬‬
‫זנדל אדם‬
‫ת ל ‪ -‬א ב י ב ‪ ,‬ר מ ת ־ א ב י ב ‪ ,89‬כ נ י ס ה‬
‫אירנה‬
‫זליגובםקי הנריק‬
‫חל־אביב‪ ,‬רמת־אביג‪ ,‬שכון‬
‫מספר‬
‫הרשיון‬
‫ע מ מ י ‪90‬‬
‫‪4428‬‬
‫תל־אביב‪ ,‬רמת־אביב‪ ,‬שכון‬
‫ג׳ מס׳ ‪1‬‬
‫אצל פרשקר ברוך‬
‫‪4667‬‬
‫ליטמנוביץ רבקת־דחל‬
‫ליניבסקי־גיב מולי‬
‫‪4334‬‬
‫ק ר י ה ח י י ם ‪ ,‬ש י כ ו ן א נ ג ל ו ס ב ט י ‪4469 53‬‬
‫י ר ו ש ל י ם ‪ ,‬ר ה ׳ א ר ל ו ז ו ר ו ב ‪18‬‬
‫‪4344‬‬
‫ה ל ‪ -‬א ב י ב ‪ ,‬ר ה ׳ ד י ז נ ג ו ף ‪28‬‬
‫‪4586‬‬
‫ליס־זילינסקה‬
‫תל‪-‬אביב‪ ,‬ר ה ׳ שלזינגר ‪8‬‬
‫‪4722‬‬
‫הואט סטפן‬
‫ת ל ‪ -‬א ב י ב ‪ ,‬ח ז י ד י ז נ ג ו ף ‪,28‬‬
‫‪4390‬‬
‫ליף פני‬
‫י ר ו ש ל י ם ‪ ,‬ר ה ׳ א ל פ ס י ‪5‬נ‬
‫‪4334‬‬
‫הובדס ישראל‬
‫י ר ו ש ל י ם ‪ ,‬ש י כ ו ן ר ס ק ו ‪12‬‬
‫‪4309‬‬
‫ליפשיץ ישראל‬
‫חל־אביב‪ ,‬ד ר ך השלום‬
‫‪4543‬‬
‫חייט גרשון‬
‫ת ל י א ב י ב ‪ ,‬ר ה ׳ ו י י צ מ ן ‪,11‬‬
‫‪4314‬‬
‫למברסקה מידה‬
‫עפולה‪ ,‬רה׳ הרכבת מלון כרמל‬
‫‪4653‬‬
‫חלפון סימן־טוב‬
‫י ר ו ש ל י ם ‪ ,‬ר ה ׳ ס נ ט ג ׳ ו ר ג ׳ ‪59/131‬‬
‫‪4702‬‬
‫לנדאו הירש‬
‫המילניצקי הגריק‬
‫פתח־חקוה‪ ,‬ר ה ׳ פיק‪-‬א ‪5‬‬
‫‪4618‬‬
‫חפץ אלברט‬
‫ר מ ת ־ ג ן ‪ ,‬ר ח ׳ י ה ל ו ם ‪16‬‬
‫הואט מריה‬
‫‪4317‬‬
‫חפץ םשה‬
‫היפה‪ ,‬שדרות א ו ‪ -‬פ מלון תמר‬
‫‪4320‬‬
‫חפשי אליעזר‬
‫ירושלים‪ ,‬מהגה אלבבי ‪4‬‬
‫‪4333‬‬
‫ה ד ל נטליה‬
‫חיפה‪ ,‬קריה אליעזר‪,‬‬
‫ש י כ ו ן מ ו מ ח י ם ‪137‬‬
‫ריצירדה‬
‫ה י פ ה ‪ ,‬ד ח י ה ר צ ל י ה ‪ 20‬א צ ל א ר ל י ך ‪4429‬‬
‫לנדאו לודויג‬
‫רמת־גן‪ ,‬ר ח ׳ נן־יוסף ‪8‬‬
‫‪4373‬‬
‫לנדסברג אברהם־משה‬
‫ש ע ר מנשה ע י י חדרה‬
‫‪4373‬‬
‫לנדסברנ אמה‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ה ׳ א ל נ נ י ‪,4‬‬
‫מלון *מונופול׳‬
‫לני גבריאל‬
‫קיבוץ אילון‪ ,‬דואר נע גליל‬
‫מערבי‬
‫‪4690‬‬
‫ל ס חנה‬
‫מטרסקי אילנה‬
‫ח י פ ה ‪ ,‬ש ד ׳ ו ו ג י ו ו ד ‪25‬‬
‫טיגר מאיר־וולף‬
‫ר א ש ו ך ל צ י ו ן ‪ ,‬ר ח ׳ ה ר צ ל ‪,44‬‬
‫‪4300‬‬
‫ב י ת טיגר‬
‫‪4161‬‬
‫קיבוץ גבעת השלושה‬
‫‪4661‬‬
‫טלר חיים‬
‫גזבעון‪ ,‬ר ה ׳ פ נ ס י ו ן א ר ז י ם‬
‫‪4523‬‬
‫טמפסקי יוליאן‬
‫ח י פ ה ‪ ,‬ר ח ‪ -‬מ ס י ל ת ב ר ז ל ‪43‬‬
‫‪4432‬‬
‫םדיםוס המ!‬
‫רחובות‪ ,‬בי‪-‬ת קפלן‪.‬‬
‫‪35‬־‪4‬‬
‫יבלונםקי יוסף‬
‫ח ו ל ו ן ‪ ,‬ש י כ ו ן ע מ מ י ‪,4‬‬
‫טיירשמידט יעקב‬
‫כניסה ג ׳ ‪ ,‬רירה ‪0‬‬
‫ת ל ‪ -‬א כ י ב ‪ ,‬ר ת ׳ א ח ד ה ע ם ‪126‬‬
‫‪4359‬‬
‫ידפת יאיר‬
‫י ר ו ש ל י ם ‪ ,‬ר ה ׳ ח ב ר ו ן ‪86‬‬
‫‪4636‬‬
‫ילדיז יצחק‬
‫אשקלון‪,‬ר ח ‪-‬ב י ת המשפט ‪8‬‬
‫‪4441‬‬
‫ידלין אפרים‬
‫ינאי עמיאל‬
‫יעקבסון משהנ ת ן‬
‫חיפה‪,‬ר ה ׳ א ה ד העם ‪5‬‬
‫‪4360‬‬
‫ר מ ת ־ ג ן ‪ ,‬ר ח ׳ א ר ל ח ו ר ו ב ‪,54‬‬
‫א צ ל בדקהולץ‬
‫‪4595‬‬
‫יעקוכר יהושע‬
‫ל ו ד ‪ ,‬ש י כ ו ן נ י ה ז י ת ‪66‬‬
‫‪4309‬‬
‫ירדן אליעזר־פאול‬
‫י ר ו ש ל י ם ‪ ,‬ק ר י ת י ו ב ל ב ת י א ב ן ‪4730 7/4‬‬
‫כהן הנריק‬
‫כהן זאב‬
‫כהן פבוס‬
‫י ר ו ש ל י ם ‪ ,‬ש י כ ו ן ר ס ק ו ‪10‬‬
‫‪4425‬‬
‫ח ו ל ו ן ‪ ,‬ר ח ׳ ב י א ל י ק ‪82‬‬
‫‪4362‬‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ה ׳ ל י ל י נ ב ל ו ם ‪,16‬‬
‫אצל לנצמן‬
‫‪4672‬‬
‫כהן שמואל־אלברט‬
‫ב א ר ‪ -‬ש ב ע ‪ ,‬ש י כ ו ן ג ׳ ‪ 2/2‬כ ג ׳ ב ׳‬
‫‪4621‬‬
‫לאוריאן לידיה‬
‫ח ל ‪ -‬א ב י ב ‪ ,‬ר ת ׳ ו י ז נ נ ו ף ‪,34‬‬
‫א צ ל זילברפרב‬
‫לאוריאן נ ל י‬
‫לבגי־פישר ל א ת‬
‫לובלסקי אדט‬
‫לונלסקי פליגיה‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ה ׳ ד י ז נ ג ו ף ‪,34‬‬
‫א צ ל זילברפרב‬
‫‪4302‬‬
‫י ר ו ש ל י ם ‪ ,‬ד ח י ש מ ו א ל ה נ ג י ד ‪18‬‬
‫‪4438‬‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ה ׳ מ ר ש ל ‪17‬‬
‫‪4329‬‬
‫ב נ י ב ר ק ‪ ,‬ר ה ׳ ב י ת ל ח ם ‪,3‬‬
‫א צ ל ברוגר‬
‫לקוש מנו‬
‫ע י ן השופנז‬
‫‪4633‬‬
‫לש עלי־אריך‬
‫סוריה עליה‬
‫‪4478‬‬
‫לשבסקי־דרזנין ליאורה תל‪-‬אביב‪ ,‬ר ת ׳ ע מ ק אילון ‪6‬‬
‫‪4728‬‬
‫לשבסקי מיכאל‬
‫פ ת ה ־ ת ק ו ה ‪ ,‬ר ח ׳ א י ב י ל ו כ ‪13‬‬
‫‪4670‬‬
‫לשניאק אמיל‬
‫ח ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ח ׳ ד י ז נ ג ו ף ‪,110‬‬
‫א צ ל ד ״ ר גרוס‬
‫‪«17‬‬
‫חל־מונד‬
‫מאיר ולטר‬
‫ת ל ‪ -‬א ב י ב ‪ ,‬ד ח י נ ח ל ת ב נ י מ י ן ‪16‬‬
‫מודעי דוד‬
‫תל‪-‬מונד‬
‫מוללאור יוסף‬
‫ב א ר ־ ש ב ע ‪ ,‬ד ת י ה פ ל מ י ז ז ‪,38‬‬
‫א צ ל קנולר‬
‫מוריץ קלמן‬
‫מגדל־הענלק‬
‫מורן מריו־אדגר‬
‫ת ל ‪ -‬א ב י ב ‪ ,‬ר ה ׳ ג ו ר ד ו ן ‪14‬‬
‫‪4453‬‬
‫‪4603‬‬
‫‪4665‬‬
‫‪4311‬‬
‫‪4679‬‬
‫‪4445‬‬
‫‪4515‬‬
‫מושקטכלט אלכסגדר‪-‬‬
‫הנריק‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ח ׳ כ ר מ י ה ‪,7‬‬
‫א צ ל וקסמן‬
‫מזור משה‬
‫תל־אביב‪ ,‬ר ה ׳ בצלאל ‪8‬‬
‫מיטלמן רהליה‬
‫ח ו ל ו ן ‪ ,‬ש י כ ו ן ח ס כ ו ן ע מ מ י ‪,6‬‬
‫‪4609‬‬
‫‪4671‬‬
‫בגיסה ב׳‬
‫‪4529‬‬
‫מיטלמן שמואל‬
‫חולון‪ ,‬שכון חסכון עממי ‪6‬‬
‫‪4466‬‬
‫מילוטין מלבח‬
‫ע פ ו ל ה ע ל י ת ‪ ,‬שיכון החסוכן‪22‬א׳‬
‫‪4631‬‬
‫מילטאו אייזק‬
‫ר א ש ו ן ל צ י ו ן ‪ ,‬ר ת ׳ ה ר צ ל ‪44‬‬
‫‪4682‬‬
‫מינקוביץ מידה‬
‫ט ב ע ו ן ‪ ,‬ר ה ׳ א מ נ ו ן ו ת מ ר ‪26‬‬
‫‪4632‬‬
‫פיקולסקי רישרדת‬
‫ר מ ת ־ נ ן ‪ ,‬ר מ ת ־ ה ן ‪ ,‬ד ה ׳ ‪101‬‬
‫ב י ת ‪17/5‬‬
‫‪4621‬‬
‫מירצקי מיכאל‬
‫ר מ ת ־ נ ן ‪ ,‬ר ה ׳ מ ג ד י ם ‪14‬‬
‫‪4397‬‬
‫מ ל ב ר ג איזידור‬
‫ב א ר ־ ש ב ע ‪ ,‬שיכון עממי גי‪,‬‬
‫עמידר ‪2‬‬
‫מ ל ר מיציסלב‬
‫‪ .‬ש י כ ו ן ר מ ת ‪ -‬א ב י ב ‪,104‬‬
‫בית כרודגקי‬
‫‪162‬‬
‫‪4561‬‬
‫‪4436‬‬
‫‪4554‬‬
‫מאיר אריך‬
‫‪4334‬‬
‫‪4374‬‬
‫מגדיל יוסף‬
‫‪4542‬‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ה ׳ ב ן ־ י ה ו ד ה ‪,134‬‬
‫א צ ל פישל‬
‫‪4602‬‬
‫י ר ו ש ל י ם ‪ ,‬ר ה ׳ א ר ל ו ז ו ד ו ב ‪20‬‬
‫‪4703‬‬
‫י ‪ 5‬ס ו ס ה פ ר ס ו מ י ם ‪ .628‬ה ׳ ב ח ש ו ‪ :‬ה ש י ״ ט ‪19.10.1958 ,‬‬
‫המען‬
‫השם'‬
‫מספר‬
‫השם‬
‫מספר‬
‫המען‬
‫הרשיון‬
‫הרשיון‬
‫סגדלד יהושע‬
‫וזל־השומד‪ ,‬בי״ח‬
‫‪4304‬‬
‫ספקיטי אנדור‬
‫באר־שבע‪ ,‬שינון עמידר בלוק ‪2‬‬
‫‪4539‬‬
‫‪4557‬‬
‫סרבדנה ינינה‬
‫תל־אביב‪ ,‬י ד אליהו‪ ,‬ר ה ׳ לה‬
‫מנדלבאום ינוש‬
‫דמת־יצחק‪ ,‬ר ה ׳ב א ר שבע ‪6‬‬
‫‪4627‬‬
‫מצבר ב ר נ ר ד‬
‫ח י פ ה ‪ ,‬ב ת ־ ג ל י ם ‪ ,‬ר ה ׳ ה ש ר ו ן ‪47‬‬
‫‪4416‬‬
‫סרברניק גבריאלה‬
‫מרטון רוזה‬
‫תל־אביב‪ ,‬יד אליהו‪,‬‬
‫מנדל אליהו‬
‫ק ד י ת ב י א ל י ק ‪ ,‬ר ה ‪ -‬א פ ר י ם ‪34‬‬
‫מנדל טטפן‬
‫ירושלים‪ ,‬רח׳ חבצלת‪,‬‬
‫מלון הימלפרב‬
‫ר ח ׳ ל ה ג ר ד י ה ‪69‬‬
‫מרקוביץ מיצ׳פלב‬
‫משלר הנריק‬
‫גגל־רדזיבילובסקה‬
‫ליליה‬
‫‪4330‬‬
‫‪4516‬‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ש ד ׳ ק ק ״ ל ‪,87‬‬
‫א צ ל מנדלבאום‬
‫‪4413‬‬
‫פ ת ח ־ ת ק ו ה ‪ ,‬ר ה ׳ ש פ י ר א ‪36‬‬
‫‪4466‬‬
‫חל־אביב‪ ,‬י ד אליהו‪,‬‬
‫ר ה ־ ל ה ג ר י י ה ‪67‬‬
‫נהון בן־ציון‬
‫אשקלון‪ ,‬שינון חסכון‬
‫נוה ניורג׳‬
‫‪,‬נאר־יעקב בי״ח‬
‫נוי פנחס‬
‫י ר ו ש ל י ם ‪ ,‬ג ב ע ת ש ה י ן ‪,9‬‬
‫שינון עובדי המדינה‬
‫ג ר ד י ה ‪69‬‬
‫ירושלים‪ ,‬קריה יובל‪ ,‬שיכון עממי‬
‫ל מ ו מ ח י ם ‪17‬‬
‫‪4608‬‬
‫סרוגה־פנחס אידה‬
‫וזל־אבינ‪ ,‬ר ח ׳ פ ר ץ ‪4‬‬
‫‪4336‬‬
‫סרודיו צירו)כרש(‬
‫פוריה‪ ,‬ב י ה חולים‬
‫‪4361‬‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ה ׳ ב ן י ה ו ד ה ‪63‬‬
‫עמנואל בנימין‬
‫פ ד ר לאה‬
‫תל‪-‬אביב‪,‬‬
‫‪4426‬‬
‫‪4580‬‬
‫נורקין אברהם‬
‫ת ל ־ א ב י נ ‪ ,‬ר ח ‪ -‬מ ל צ י ט ‪15‬‬
‫‪4539‬‬
‫נורקין אלםרר‬
‫ח ל ‪ -‬א ב י ב ‪ ,‬ר ח ׳ מ ל צ ׳ ט ‪15‬‬
‫‪4705‬‬
‫גחומי מתתיהו‬
‫ח ל ־ א ב י נ ‪ ,‬ר ה ׳ ד ו ב נ ו ב ‪30‬‬
‫‪4707‬‬
‫ניסצקי י ז ״‬
‫ק ר י ת מוצקין‪ ,‬מלון ‪ -‬א ל י ע ז ר ׳‬
‫‪4570‬‬
‫נייסר רוברט‬
‫י ר ו ש ל י ם ‪ ,‬ר ה ׳ ב ן מ י מ ו ן ‪,8‬‬
‫‪4356‬‬
‫רמת־אבינ‪ ,‬ביה‬
‫‪4562‬‬
‫ברודצקי‬
‫בני־ברק‪ ,‬זנרון מאיר‪ ,‬רה‪-‬‬
‫פ ה ר אילנה‬
‫‪4472‬‬
‫‪4732‬‬
‫‪4J76‬‬
‫ר ש ״ י ‪13‬‬
‫‪4537‬‬
‫פודושין לורויג‬
‫ה י פ ה ‪ ,‬ק ר י ת א ל י ע ז ר ‪ 137‬ד י ר ה ‪9‬‬
‫»‪46‬‬
‫פודליפסקי זלמן‬
‫פ ת ה ־ ת ק ו ה ‪ ,‬ר ח ׳ נ ו ל ו מ ב ‪18‬‬
‫םוזננסקי מריאן‬
‫הרצליה‪ ,‬דחי ב נ י בנימין‪ ,‬ביה‬
‫‪4601‬‬
‫‪4678‬‬
‫פרידמן‬
‫באר־שבע‪ ,‬שיכון עממי ג ׳ בית‬
‫פוירמן אליעזר‬
‫מסי ‪2‬‬
‫פולמן־פיוטרובסקה‬
‫‪4430‬‬
‫ח י פ ה ‪ ,‬ר מ ת ־ ש א ו ל ‪ ,‬ב ל ו ק ‪30‬‬
‫אצל אוסטר‬
‫‪4736‬‬
‫אנילה‬
‫דירה ‪7‬‬
‫‪4607‬‬
‫נימנצינטקי מרים‬
‫מגדליאשקלון‪ ,‬כ י ת מומחים‬
‫‪*443‬‬
‫פולק ליויה‬
‫ק ר י ת ע מ ל ‪ ,‬מלון מזורי‬
‫‪4652‬‬
‫נירנברסקי יזיי‬
‫תל־אביב‪ ,‬ר ח ׳ יהודה הלוי‪,‬‬
‫פולקמן ינוש‬
‫ח י פ ה ‪ ,‬ר ה ׳ נ ו ר ד ו י ‪33‬‬
‫‪4410‬‬
‫פומפיאנםקי רפאל‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ה ׳ ש י נ ק י ן ‪ ,78‬א צ ל‬
‫מ ל ו ן ‪ -‬ה ב י מ ה ‪114 -‬‬
‫נרקונסקי חנן‬
‫תל־אביב‪ ,‬י ד אליהו‪ ,‬רח׳‬
‫בית אורן ‪1‬‬
‫נרקונסקי לאון‪.‬‬
‫‪4313‬‬
‫‪4392‬‬
‫פייגגולד־ויזנפלד‬
‫ת ל ‪ -‬א ב י ב ‪ ,‬ר ה ׳ ק ל ו ג י מ ו ס ‪,11,111‬‬
‫א צ ל זלמני‬
‫‪4400‬‬
‫סאס קרול‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ח ׳ ש ל מ ה ה מ ל ך ‪71‬‬
‫‪4612‬‬
‫נעה נאור!‬
‫תל־אביב‪ ,‬ר ח ׳ עמק אילון ‪8‬‬
‫‪4311‬‬
‫סגל לאוריאן‬
‫ת ל ‪ -‬א ב י ב ‪ ,‬ר ה ׳ ד י ז ג ג ו ף ‪ ,31‬א צ ל‬
‫זילברפרב‬
‫‪4305‬‬
‫םדובניק בורים‬
‫בית יולדות חדרה‬
‫‪4461‬‬
‫טוחציבסקי רחל‬
‫ת ל ‪ -‬א ב י ב ‪ ,‬ר ח ׳ ה ג ק י ן ‪3‬י‬
‫‪4312‬‬
‫םםולד ריבה‬
‫כפר־סבא‪ ,‬ב י ת חולים מאיר‬
‫טטיר יאן‬
‫גבעת שמואל פרדס רובין צריף‬
‫‪ 30‬ב ­‬
‫סטיר לודמילה‬
‫םטנצקי יאן‬
‫סטצקי־שפיגלמן‬
‫‪4654‬‬
‫‪4718‬‬
‫גבעת שמואל‪ ,‬פרדס רובין צריף‬
‫‪ 30‬א '‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ה • ר ו ת ‪10‬‬
‫‪4717‬‬
‫‪4388‬‬
‫ת ל ־ א כ י ב ‪ ,‬ר ה ׳ ז ׳ ב ו ט י נ ס ק י ‪,26‬‬
‫א צ ל פיפקו‬
‫‪4332‬‬
‫סטריאן איגנץ‬
‫א ש ק ל ו ן ‪ ,‬ש ב ו ן מ ו מ ח י ם ‪5/4‬‬
‫‪4459‬‬
‫סילפן פ ט ר •‬
‫עפולה עלית‪ ,‬שיכון עמידר‪,‬‬
‫בנדיקט־בנימין‬
‫ב‪149/‬‬
‫פיזנטי‪-‬בטקילין זלמה‬
‫‪4326‬‬
‫סנון‬
‫‪464B‬‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ת ׳ ד י ז נ ג ו ף ‪93‬‬
‫‪4343‬‬
‫מ ר ט ה י ר ו ש ל י ם ‪ ,‬ר ת ‪ -‬ח ח נ מ ו נ י ‪21‬‬
‫פינקוס איזבלה‬
‫תל־אביב‪ ,‬יד־אליהו ר ח ׳ עמק‬
‫אילון ‪8‬‬
‫‪4119‬‬
‫פינקלשטיין רוזלה‬
‫גבעת־שמואל‬
‫פינשטיין לוקס‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ה ׳ ה י ר ק ו ן ‪ ,58‬מ ל ו ן‬
‫פ ר ד ס ר ו ב י ן ‪7‬בי‬
‫‪4658‬‬
‫אילת‬
‫‪4689‬‬
‫פירט בלה‬
‫עפולה‪ ,‬בי‪-‬ח מרכזי בעמק‬
‫‪4446‬‬
‫פישלר מרקוס‬
‫קיבוץ נ צ ר )םירני(‬
‫‪4510‬‬
‫פכנר ארטור‬
‫חדרה‪ ,‬ר ה ׳ ש א ר ישוב בית‬
‫זילברשטיין‬
‫פ ל לדיסלאוס‬
‫נהריה‪ ,‬ב י ת אלון‬
‫פלבסקי גיורג׳ דה לאון‬
‫ירושלים‪ ,‬ר ה ׳ הנציב ‪ 3‬אצל‬
‫‪4351‬‬
‫‪4356‬‬
‫אונגר‬
‫‪4538‬‬
‫פלוש לסלו‬
‫ע פ ו ל ה ע ל י ת ‪ ,‬ש י נ ו ן ע מ מ י כ‪9/‬‬
‫‪4625‬‬
‫פ ל ש אישטבן‬
‫י ר ו ש ל י ם ‪ ,‬ר ה ׳ ו ש י נ ג ם ו ן ‪25‬‬
‫‪«447‬‬
‫פנחס'יעקב‬
‫י ר ו ש ל י ם ‪ ,‬מ ו ס ר ר ה ‪53/18‬‬
‫‪4701‬‬
‫פנצכיץ איגנצי‬
‫ח י פ ה ‪ ,‬א ח י ז ה ק ר י ת ס פ ר ‪16‬‬
‫‪4710‬‬
‫פפייר שמעון‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ה ׳ י ה ו ד ה ה ל ו י ‪66‬‬
‫‪4575‬‬
‫פרבר משה‬
‫ח ל ־ א נ י ב ‪ ,‬ר ה ׳ נ ו ר ד ו ן ‪ ,3‬פ נ ס י ו ן‬
‫פרוינד יעקב‬
‫גזימון ש א ו ל‬
‫ר מ ת ־ ג ן ‪ ,‬ר ח ׳ ג ו ר ד א ו ‪ ,1‬א צ ל ב ל י ן ‪4692‬‬
‫פרוינד מיכאל‬
‫סלובודוב יזיי‬
‫ה ל ־ א נ י ב ‪ ,‬ר ה ׳ ה י ר ק ו ן ‪ ,66‬מ ל ו ן‬
‫פרויגד־סגל נחמה‬
‫אלטמן‬
‫‪4490‬‬
‫ה י פ ה ‪ ,‬ח ז י ב ל פ ו ד ‪11‬‬
‫‪4348‬‬
‫קיבוץ רשפים‪ ,‬ע מ ק ב י ת שאן‬
‫קיבוץ רשפים‬
‫אימפריאל‬
‫‪4531‬‬
‫פרומקין יצחק‬
‫ע כ ו ‪ ,‬ש ד ר ו ת ב ת ג ל י ם ‪10‬‬
‫םלופ מרים‬
‫ק ר י ה ז ז י י ט א ׳ צ ר י ף ‪63‬אי‬
‫‪4346‬‬
‫פרוקוצימר אח־ארד‬
‫ירושלים‪ ,‬קטמון‪ ,‬שיכון עממי‬
‫סלצקי בורים‬
‫ארנונה ב י ת םיטון‬
‫‪4592‬‬
‫סלצקי קריסטינה‬
‫ארנונה ב י ת סיטון‬
‫‪4591‬‬
‫! ל ס ו ט ה פ ר ם ז ם י ט ‪ ,628‬ח ' ב ו ז ש י ז ה ש י י ט ‪19.10.1053 ,‬‬
‫‪4541‬‬
‫פרידיש לםלו‬
‫‪4337‬‬
‫‪4622‬‬
‫‪4355‬‬
‫ע מ י ד ר ב ל ו ק ‪48‬‬
‫‪4495‬‬
‫פרדס‪-‬הנה‪ ,‬׳ מ ל נ י ן *‬
‫‪4507‬‬
‫‪163‬‬
‫המען‬
‫השם‬
‫מספר‬
‫המען‬
‫השם‬
‫י‬
‫הרשיון‬
‫פרידמן אריך‬
‫חל‪-‬אביב‪ ,‬כ כ ר מלבי ישראל ‪6‬‬
‫‪4576‬‬
‫פרידמן הנריך‬
‫תל־אניב‪ ,‬כ נ ר מלכי ישראל ‪6‬‬
‫‪4628‬‬
‫פרידן דניאל‬
‫קדית שמונה‬
‫‪4315‬‬
‫פרנצוז דורוטה‬
‫ר מ ת ־ ג ן ‪ ,‬ר ה ׳ פ ר ו ג ‪ ,59‬י נ ח ת א פ * ‪4491‬‬
‫פרנק מנחם‬
‫‪.4407‬‬
‫גבעת השלושה‬
‫פרנקל־שפיבדל‬
‫א צ ל דיאמגט‬
‫‪4-162‬‬
‫צ ד ד ו הלנד‪.‬‬
‫נ ת נ י ה ‪ ,‬ר ה ׳ הגליל פגסיון יר‪,‬דס״‬
‫‪468J‬‬
‫צ׳ורטקובר אמיל‬
‫בהריה‪ ,‬ר ה ׳ המיסדים‪ ,‬בית‬
‫אלמנט‬
‫קרבובםקי קז׳ימיז׳‬
‫קידוש‬
‫אדנו‬
‫קרדוש דנש‬
‫צמקה יואן‬
‫צרפתי‪-‬לדדו‬
‫אהרן‬
‫קונו יעקב‬
‫קובלסקי‬
‫טדאוש־אנטול‬
‫גראומן‬
‫קיבוץ גבים‬
‫‪4723‬‬
‫רבוטניק‬
‫ס ת ת ־ ת ק ו ה ‪ ,‬ר ה ׳ י ה ו ד ה ה ל ו י ‪25‬‬
‫‪4310‬‬
‫קובלסקי‬
‫קז׳ימיר‬
‫‪4440‬‬
‫פרדט רוכין צריף‬
‫‪4727‬‬
‫י ר ו ש ל י ם ‪ ,‬מ ח נ ה א ל ג נ י ‪ ,9‬א צ ל‬
‫קודיש יחזקאל־‬
‫הנייק‬
‫ת ל ‪ -‬א נ י נ ‪ ,‬ר ה ׳ ליליין ‪ 5‬אצל‬
‫קוסלבסקי מריאן‬
‫‪4381‬‬
‫לאופר‬
‫רמת־גן‪ ,‬שיכון רסקו‪ ,‬רה׳‬
‫קולט לילי‬
‫‪4350‬‬
‫ומת־חן‪14‬‬
‫ח ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ה ׳ כ ״ ט ב נ ו ב מ נ ר ‪22‬‬
‫קונדריא הרי‬
‫קורבה יהודה־לייב‬
‫באר־שבע‬
‫עמידר ג ׳ מס ‪2‬‬
‫‪4629‬‬
‫‪4501‬‬
‫ק ו ר י צ ק י משר‪,‬‬
‫פתה־תקוה‪ ,‬רמי הפורצים ‪2‬‬
‫ק ו ר צ ק ה טושיה‬
‫קלדור לאה‬
‫עפולה‪ ,‬שיכון פועלים‪ ,‬בית‬
‫‪4521‬‬
‫נורשך‬
‫י ר ו ש ל י ט ‪ ,‬ר ה ׳ ה נ ס י נ ה מ ר י ‪13‬‬
‫קלדרון שמואל‬
‫קלופפר‬
‫‪47Î4‬‬
‫פתה־תקוה‪ ,‬ר ה ׳ רוטשילד‪,‬‬
‫פרנץ‬
‫‪4065‬‬
‫קליין אברהם‬
‫פ ת ח ־ ת ק ו ה ‪ ,‬ר ה ׳ ג ו ל ו מ ב ‪18‬‬
‫קליגנרג ליאון‬
‫חל־אביב‪ ,‬רה׳ שטריקר ‪1‬‬
‫קלינסקה־טורטן אליגה‬
‫חולון‪ ,‬ח ז י ר ב י עקיבא ‪1‬‬
‫‪4389‬‬
‫קליבסקה־שרהין ד נ ו ט ה‬
‫הדרה‪ ,‬ב י ת יולדות קופית‬
‫‪4306‬‬
‫קלמנוניץ אלפרד‬
‫‪4680‬‬
‫שיכון רזגיק‬
‫‪4383‬‬
‫ר מ ת ־ א ב י ב ‪ ,‬ב ל ו ק ‪90‬‬
‫‪4349‬‬
‫ראשון־לציון‪,‬‬
‫קלנר בנימין‬
‫תל־אביב‪,‬‬
‫קלנד בנימין‬
‫י ר ו ש ל י ם ‪ ,‬ר ה ׳ ר מ כ ״ ן ‪35‬‬
‫קלרוורם משה‬
‫בת־ים‪ ,‬ר ח ׳ ויצמן ‪9‬‬
‫‪4533‬‬
‫ק מ ר רחמים‬
‫ירושלים‪ ,‬ר ח ׳ יהודה המכבי ‪8‬‬
‫‪4620‬‬
‫קסטנבאום רטאל‬
‫ח ל ‪ -‬א ב י ב ‪ ,‬ד ח י א ו ר י א ל א ק י ס ם ד ‪16 .‬‬
‫קפלן דורותיה‬
‫•‬
‫קפלן מורים‬
‫קקשי יוסף‬
‫קראוטמן מ ר י ק‬
‫קראוסהד‬
‫ברוך‬
‫קרבובטקת מריה־‬
‫קרולינה‬
‫‪164‬‬
‫‪4708‬‬
‫‪4346‬‬
‫ח י פ ה ‪ ,‬ק ר י ת ר מ ז ‪ ,‬ר ה ׳ ג ו ר ד ו ן ‪10‬‬
‫‪4609‬‬
‫היפה‪ ,‬ר ח ׳ ליאונרדו ד ה וינציי ‪9‬‬
‫‪4700‬‬
‫צפת‪ ,‬דחיאי‪ ,‬בייח עירוני ש ל‬
‫יולדות‬
‫רדבני מיקלוש‬
‫יהוד‪ ,‬ר ה ׳ ביאליק‬
‫‪4660‬‬
‫רדבני פרנץ‬
‫נ ה ר י ה ‪ ,‬ר ה ׳ ט ר ו מ פ ל ד ו ר ‪22‬‬
‫‪4319‬‬
‫רובילוביץ מיצ׳סלב‬
‫ק ד י ת ח י י ם ‪ ,‬ר ה ׳ כ ה ׳ ‪74‬‬
‫‪4380‬‬
‫רובינטקה אלכטבדרה־‬
‫ה ל י א ב י ב ‪ ,‬ר ה ׳ א ר נ ו ן ‪,22‬‬
‫א צ ל םפיבק‬
‫‪4669‬‬
‫חולון‪ ,‬שדר׳ קוגל ‪5‬‬
‫‪4530‬‬
‫חולון‪ ,‬שיבץ עממי‬
‫‪4673‬‬
‫ר ת י י צ ק י דנוטה‬
‫ג ב ע ת י י ם ‪ ,‬ר ה ׳ צ ה ל ‪15‬אי‬
‫‪4634‬‬
‫רוז׳יצקי לודויב‬
‫ג ב ע ת י י ם ‪ ,‬ר ה ׳ צ ה ל ‪15‬א‬
‫‪4635‬‬
‫ר ח ן פילים‬
‫ת ל ‪ -‬א ב י ב ‪ ,‬ר ה ׳ ה י ר ק ו ן ‪67‬‬
‫‪4597‬‬
‫רוג׳ה נטליה‬
‫רוז׳יצקה־מובשוביץ‬
‫רהנבאוט‬
‫היפה‪ ,‬נוה־שאנן‪ ,‬שיכון עובדי‬
‫אהרון‬
‫הדרה‪ ,‬קופיה כללית‬
‫ל ‪ /‬ל ‪ -‬א כ י ב ‪ ,‬ר י ז ׳ א ר ל ו ז ו ר ו ב ‪49‬‬
‫‪4585‬‬
‫חיפה‪ ,‬נוה־שאנן‪ ,‬שיכון עובדי‬
‫רתנבאום סופיה‬
‫העיריה ‪8‬‬
‫‪4416‬‬
‫ר ח נ ו ס ב ר רוז׳ה‬
‫בת־יס‪ ,‬רה׳ בלפור ‪3‬‬
‫‪4558‬‬
‫רוזנצויינ שמעון‬
‫ת ל ־ א כ י ב ‪ ,‬ר ה ׳ ג ו ר ד ו ן ‪31‬‬
‫‪4535‬‬
‫רוטד‬
‫הרש־יעקכ‬
‫«‪456‬‬
‫נאר־שבע‪,‬‬
‫עמידר ‪2‬‬
‫‪4422‬‬
‫ח י פ ה ‪ ,‬ר ח ׳ י ש ו ר ו ן ‪ ,5‬מ ל ו ן‬
‫רוםה־קובלסקי‬
‫מריה־סטניסלבה‬
‫‪4525‬‬
‫׳ישורון׳‬
‫ת ל ־ א נ י ב ‪ ,‬ר ח ׳ גורדון‪85‬‬
‫‪4435‬‬
‫נ ת נ י ה ‪ ,‬ד ח י ה ר צ ל ‪47‬‬
‫‪4663‬‬
‫רייזמן אלינה‬
‫ק ר י ת ־ ח י י ם ‪ ,‬ר ח ׳ ה ׳ צ ר י ף ‪ 81‬א ׳‬
‫‪4504‬‬
‫רייסלר ויטליס‬
‫ט ב ע ו ן ‪ ,‬ר ה ׳ ה ח ו ר ש ‪21‬‬
‫‪4424‬‬
‫ריני־רוטשילד‬
‫לטלו‬
‫רמת־גן ב ׳ ‪,‬ר ה ׳ באר־שבע «‬
‫‪4548‬‬
‫ריני־רוטשילד‬
‫מגדה‬
‫רמת־גן ב׳‪ ,‬רה׳ באר־שבע ‪6‬‬
‫‪4549‬‬
‫קיבוץ יקום‬
‫‪4510‬‬
‫אירנה‬
‫דייבנבך הרשליק‬
‫ריפא בלה‬
‫ברנרד‬
‫שאודר‬
‫היפה‪ ,‬ק‪ .‬אליעזר‪ ,‬שיכון‬
‫מ ו מ ח י ם ‪137‬‬
‫‪4579‬‬
‫שבץ יוסף‬
‫ג ב ע ת י י ם ‪ ,‬ר ת ׳ ש י ג ק י ן ‪19‬‬
‫‪4399‬‬
‫שוגר פאול‬
‫קיבוץ נירים‬
‫‪4357‬‬
‫שוימר ג׳ורג‪-‬‬
‫כפר‪-‬כבא‪ ,‬בית היולדות קופיח‬
‫‪4103‬‬
‫שוימר קלרה‬
‫כפר־סבא‪ ,‬בית היולדות קופיח‬
‫‪4404‬‬
‫שורטנברג שרה‬
‫י ר ו ש ל י ם ‪ ,‬ר ה ׳ ב ל פ ו ר ‪ ,19‬א צ ל‬
‫‪4345‬‬
‫דורון‬
‫נתניה‪ ,‬מלון יריץ*‬
‫שטיין הבריק‬
‫שטייר‬
‫מלנחיעה‬
‫שסמפלר‬
‫היפה‪ ,‬קרית אליהו‪ ,‬ר ח ׳ א ל ­‬
‫‪4414‬‬
‫העיריה ‪8‬‬
‫‪4318‬‬
‫‪4532‬‬
‫א ו ר י ס י ‪10‬‬
‫רבינוביץ ק ו ר ט‬
‫ירושלים‪ ,‬רוממה ב י ת די סימוני‬
‫‪4333‬‬
‫מיצ׳יסלב‬
‫ריטרמךהקר‬
‫‪4563‬‬
‫קופיה הכללי‬
‫נתניה‪ ,‬פנסיון ׳ ה ד ס •‬
‫‪4444‬‬
‫ת ל ‪ -‬א ב י ב ‪ ,‬י ד א ל י ה ו ‪ ,‬ר ה ׳ א י ל ו ן ‪4473 8‬‬
‫‪4347‬‬
‫‪4571‬‬
‫עליציה‬
‫‪4463‬‬
‫אבלם‬
‫‪4382‬‬
‫ח ו ל ו ן ‪ ,‬ש י כ ו ן ע מ מ י ‪ ,5‬ד י ד ה ‪6‬‬
‫יניבה‬
‫‪4726‬‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ה ׳ י ר מ י ה ‪41‬‬
‫מקסימיליאן‬
‫אירנה‬
‫פ ח ח ־ ת ק ו ה ‪ ,‬ר ה ׳ ב ו ר י ו י ‪22‬‬
‫‪18‬א׳‬
‫טבריה‪ ,‬ר ח ׳ העליה ‪2‬‬
‫‪4706‬‬
‫הדרה‪ ,‬ר ח ׳ הגיבורים‪ ,‬גית‬
‫זילברשטיין‬
‫‪4610‬‬
‫גבעח‪-‬שמואל‪,‬‬
‫•‬
‫‪«27‬‬
‫קשיפובינשלפקי‬
‫י ר ו ש ל י ם ‪rn ,‬׳ ה ח ל ו ץ ב י ת א ב י ש ר ‪4476‬‬
‫קאופמן נתן‬
‫ר ח ו ב ו ת ‪ ,‬ש ד ר י ה ן ‪58‬‬
‫‪4593‬‬
‫נתניה‪ ,‬מלון * ר י ץ ׳‬
‫קריספין מויס‬
‫‪4480‬‬
‫רמת־גן‪ ,‬ר ה ׳ המרגנית ‪6‬‬
‫א ד ר י ס י ‪10‬‬
‫‪4555‬‬
‫ר מ ת ־ נ ן ‪ ,‬ר ה ׳ ה ת מ ה ‪ ,3‬א צ ל ב נ ר ך ‪4638‬‬
‫קרוננטל־רוזנברג‬
‫קשטלנסקי‬
‫צליק חרמן‬
‫חיפה‪ ,‬ק ר י ה אליהו‪ ,‬ר ח ׳ א ל ־‬
‫מירופלבה‬
‫ת ל ‪ -‬א נ י ב ‪ ,‬ר ה ׳ א ל כ ס ג ד ר י ג א י ‪¿6‬‬
‫מהפר‬
‫הרשיון‬
‫ברנרי‬
‫שסריק יעקכ‬
‫רמת־גן‪,‬‬
‫בייח‪,‬‬
‫ש י נ ק מ ו מ ת י ם ‪1‬אי‬
‫חל־השומר‬
‫תיפוריס‬
‫‪4572‬‬
‫‪4567‬‬
‫‪4613‬‬
‫‪4363‬‬
‫י ל מ ו ם ה ט ר ם ו ט י ם ‪ ,028‬ה ׳ מ ז ש ו ו ח ש י ״ מ ‪10.10.1338 ,‬‬
‫המען‬
‫השם‬
‫ר‬
‫מספר‬
‫המען‬
‫השם‬
‫מספר •‬
‫הרשיון‬
‫שטרן שמואל‬
‫שנייבאום מאוריצי‬
‫ש ע ר מנשה‬
‫‪4165‬‬
‫‪4366‬‬
‫שפייר מרים‬
‫מושב קדרון ע י י נדרה‬
‫‪4589‬‬
‫‪4342‬‬
‫שפילמן יעקב‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ה ׳ י ה ו ד ה ה ל ו י ‪22‬‬
‫‪4328‬‬
‫ירושלים‪ ,‬ת ו ׳ אוסישקין‪ ,‬בית‬
‫סלנט‬
‫׳חל־השומד׳‬
‫הרשיון‬
‫שטרגשוס נחמה‬
‫בי״ח‬
‫שטרק איגנץ‬
‫ק ר י ח ־ ח י י ם ‪ ,‬ר ח ׳ ו ׳ ‪66‬‬
‫‪4*9‬‬
‫שפירא‬
‫סלי־ברטה‬
‫בבי־ברק‪,‬‬
‫‪4729‬‬
‫סמטתר ה ׳ עבודה‬
‫שטרק אנה‬
‫ק ר י ח ־ ת י י ם ‪ ,‬ר ח ׳ ו ׳ ‪66‬‬
‫‪4498‬‬
‫שפלר זליג‬
‫ח י ט ה ‪ ,‬ר ה ׳ י צ ח ק ש ד ה ‪17‬‬
‫‪4327‬‬
‫שיינמן ולודימיש‬
‫ג ב ע ת ש מ ו א ל ‪ ,‬פ ר ד ס ר ו ב י ן ‪10‬א׳‬
‫‪4721‬‬
‫שפניאר סולומון‬
‫טבפון‪ ,‬פנסיון *ארזיק׳‬
‫‪4691‬‬
‫‪4623‬‬
‫ש פ ר אילזה‬
‫ט ב ר י ה ‪ ,‬פ ל ו ס מ א ת י י ם מ ס י ‪13‬‬
‫ש פ ר שמואל‬
‫ב ת ־ י ם ‪ ,‬ש כ ׳ ו ת י ק י ם ‪68‬‬
‫שיליגגר ג׳אורג׳‬
‫שכטר‬
‫ח ו ל ו ן ‪ ,‬ש י כ ו ן ע מ מ י ב‪4/‬‬
‫ע ב ו ‪ ,‬ב י ת קליפורגיה‪ ,‬ע י י‬
‫יוסף־יואכים‬
‫שיכון ‪3‬‬
‫‪4308‬‬
‫‪4387‬‬
‫‪4544‬‬
‫שפרינגמן רפאל‬
‫ביית‬
‫מעונות‬
‫‪4399‬‬
‫ש ד משה‬
‫ח י פ ה ‪ ,‬ד ת י י ש ו ר ץ ‪ ,5‬מ ל ץ‬
‫שני אפרים‬
‫ה י פ ה ‪ ,‬ר ח ׳ ה ת ש ב י ‪110‬‬
‫‪4410‬‬
‫שניניץ קרול‬
‫ח י פ ה ‪ ,‬ק ר י ח א ל י ע ז ר ‪ ,‬ב ל ו ק ‪137‬‬
‫‪4378‬‬
‫חדרה‪,‬‬
‫שמרלר יוסף י‬
‫‪4417‬‬
‫״תל־השומר•‬
‫‪4524‬‬
‫ישורוך‬‫שרייבר אלכסנדר‬
‫י ‪4662‬‬
‫באר־שבע‪ ,‬מלון עין גדי‬
‫ביטול רשיונות של רופאים‬
‫המען‬
‫השם‬
‫אבלם ולטר‬
‫אברמוביץ‬
‫אדורד‬
‫תאריך‬
‫מספר‬
‫עזיבה‬
‫הרשיון‬
‫ק ר י ת ־ י ם ‪ ,‬ר ה ׳ א ר פ ל ס א ‪43‬‬
‫‪2.57‬‬
‫‪1043‬‬
‫ח י פ ה ‪ ,‬ה ר ה כ ר מ ל ‪ ,‬ד ר ך ה י ם ‪57‬‬
‫‪1.57‬‬
‫‪1986‬‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ה ׳ מ ז א י ה ‪49‬‬
‫‪1.57‬‬
‫‪2005‬‬
‫איוב ג׳ורג׳‬
‫המען‬
‫‪ .‬השם‬
‫הפנר ארבסט‬
‫עזיבה‬
‫י ר ו ש ל י ם ‪,‬ר ה ־ שמואל הגגיד‪,‬‬
‫ביתחואנה‬
‫לטקין הנס־פםר‬
‫תאריך‬
‫מטפר‬
‫הרשיון‬
‫‪10.57‬‬
‫‪952‬‬
‫‪1.57‬‬
‫‪2676‬‬
‫ה י פ ה ‪ ,‬ר ה ׳ א ל נ ב י ‪65‬‬
‫ו‬
‫פקודת רופאי שינייט‪1945 ,‬‬
‫רשימת רופאי שיניים המורשים לעסוק במקצועם‬
‫בהתאם‬
‫ל ס ע י ף ‪ 15‬ל פ ק ו ד ת ר ו פ א י ש י נ י י ם ‪ ,11945 ,‬מ פ ר ס מ י ם מ ה ש מ ו ת י ה ם ו מ ע ג ם ש ל ר ו פ א י ש י נ י י ם ה מ ו ר ש י ם ל ע ס ו ק ב מ ק צ ו ע ם ב א ר ץ ‪,‬‬
‫ש ק י ב ל ו א ת ר ש י ו נ ו ת י ה ם ע ד י ו ם כ י ה ב ט ב ת ת ש י ״ ת )‪ 20‬ב י נ ו א ר ‪.(1938‬‬
‫המען‬
‫השם‬
‫מספר‬
‫המען‬
‫השם‬
‫הרשיון‬
‫מספר‬
‫הרשיע‬
‫אביאלי סוסיה‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ה ׳ ג ר ח ג ב ר ג מ ס י ‪88 10‬‬
‫אוברמן אנה‬
‫אבליזר הנריק‬
‫ת י א ‪ ,‬קרית בורוכוב‪ ,‬רה׳‬
‫אוליצקי לאה‬
‫רמת־גן‪ ,‬שדרי סובים ‪1‬‬
‫ת י א ‪ ,‬ר ח ׳ ה י ר ד ן ‪13‬‬
‫‪159‬‬
‫‪899‬‬
‫‪977‬‬
‫אולמן קורט‬
‫ח י פ ה ‪ ,‬ר ח ׳ מ ו ר י ה ‪29‬‬
‫‪179‬‬
‫גבעת־ברגר‬
‫‪126‬‬
‫אולסנר קורט‬
‫ח י פ ה ‪ ,‬ר ה ׳ ה ר צ ל ‪29‬‬
‫‪276‬‬
‫כרכור‬
‫‪659‬‬
‫אונגר אלכסנדר‬
‫בני־ברק‪ ,‬ר ה ׳ שפת אמת ‪5‬‬
‫‪783‬‬
‫אברהםי גינית‬
‫ת ״ א ‪ ,‬ר ח ׳ ס ל מ ה ‪80‬‬
‫‪744‬‬
‫אוגגרמן מ ר י‬
‫חיפה‪ ,‬ר ח ׳ יליג ‪ 3‬בית חלוצות‬
‫‪193‬‬
‫א ב ר ו ס ק י ן א ט י ת )טטניה(‬
‫י ר ו ש ל י ם ‪ ,‬ש כ ו ן ר ס ק ו ב ל ו ק ‪45‬‬
‫‪966‬‬
‫אונה אלפרד‬
‫פ ב ר י ג ט ‪28‬‬
‫אבגרי‬
‫אברהם‬
‫אברהם‬
‫אליהו‬
‫אברמובסקי‬
‫לייבה‬
‫אברמוף מדגים‬
‫אברמצייק‬
‫ריכרד‬
‫ת י א ‪ ,‬ש ד ר י ר ו ט ש י ל ד ‪121‬‬
‫‪83‬‬
‫נ ת נ י ה ‪ ,‬ש י כ ו ן ד ו ר ה מ ס ׳ ‪214‬‬
‫‪313‬‬
‫י ר ו ש ל י ם ‪ ,‬ר ה ׳ ה מ ע ל ו ת ‪ ,6‬ב י ת‬
‫מלפפון‬
‫אגרנט‬
‫שמואל־איבל‬
‫היפה‪,‬‬
‫אדות אברהם שמעון‬
‫א ד ל ר הנרי יוסף‬
‫ח י פ ה ‪ ,‬ר ה ׳ ה ל ל ‪14‬‬
‫אדלר יוסף‬
‫חיפה‪,‬‬
‫‪679‬‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ח ׳ ג ר ו ז נ ב ר ג ‪17‬‬
‫אופנה״מר‬
‫ארטור‬
‫ת י א ‪ ,‬ר ח ׳ ש ל מ ה ה מ ל ך ‪63‬‬
‫‪69‬‬
‫עין מרוד‬
‫‪7Í2‬‬
‫אופנהיימר לילי‬
‫ח ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ח ׳ ג ו ד ד ו ן מ ס י ‪33‬‬
‫אוקונבה אוגוסטינה‬
‫תל־אביב‪ ,‬שבון המזרח הרחוק ‪.‬‬
‫‪132‬‬
‫‪753‬‬
‫אורבך אלזה‬
‫קרית־ביאליק‪ ,‬שדרי‬
‫ס י ד נ י ק י ט ‪20‬‬
‫אובסייביץ ד ו ד‬
‫‪1‬‬
‫תל־צור‪,‬‬
‫אבךיהודה‬
‫‪640‬‬
‫אופנברנר־קמפלר‬
‫רודולפינה‬
‫ה ר ־ ה כ ר מ ל ‪ ,‬י ה ׳ ל י ט נ י ס !‪319 1‬‬
‫ר מ ל ה ‪ ,‬ר ח ׳ י ו ד מ ס ׳ ‪14‬‬
‫א ו ם ט ר ו י י ל מ ש ה )מוריץ(‬
‫גבעת־חיים‪,‬‬
‫קבוץ אהוד‬
‫‪68‬‬
‫‪582‬‬
‫א ו ר ב ך א ר ט ו ר י‪.‬‬
‫‪87‬‬
‫אורםך הרברס‬
‫‪90‬‬
‫‪862‬‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ד ח י צ ב י ג ר ץ מ ס ׳ ‪93 11‬‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ה ׳ ב י א ל י ק ‪15‬‬
‫ירושלים‪ ,‬ד ח י ר ד ק מס׳ ‪7‬‬
‫‪92‬‬
‫‪2‬‬
‫ג ע י ר ‪ 1945‬מ ם ׳ ‪ ,1393‬ת ו ס ׳ ‪ 1‬ע מ י ‪,1‬‬
‫ילקוט‬
‫ה פ ר ס ו ט י ס ‪ ,628‬ה ׳ ב ח ש ו ן ת ש י ׳ ׳ ‪ -‬מ ‪19.10.1958 ,‬‬
‫‪165‬‬
‫השם‬
‫מספד‬
‫המען‬
‫השש‬
‫הטען‬
‫הרשיון‬
‫ניטצר‬
‫הרעיון‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ש ד י ב ן ־ צ י ו ן ‪26‬‬
‫‪897‬‬
‫אפלבום ישראל‬
‫חל־אניב‪ ,‬רה׳ הר־נבו ‪0‬‬
‫‪107‬‬
‫אטלס רוברט‬
‫הל־אביב‪ ,‬ר ה ׳ פיגטקר ‪6‬‬
‫‪95‬‬
‫אפרים ברתולד‬
‫ה י מ ה ‪ ,‬ר ה ׳ פ ב ז נ ר ‪46‬‬
‫‪»14‬‬
‫אידידוביץ יעקב‬
‫ח י פ ה ‪ ,‬ד ח י ה ר צ ל ‪ 28‬מ ל ו ן ש י ל ו נ י ‪1075‬‬
‫אפרים גלי‬
‫ב ת ־ י ם ‪ ,‬שיכון ענלידר‪ ,‬ב י ת מ‪0‬׳‬
‫אורלובסקי שמואל‬
‫אידלם‬
‫ת ל י א ב י ב ‪ ,‬ד ח י ב ן ‪ -‬י ה ו ד ה מ ס ׳ ‪96 40‬‬
‫חבא‪-‬אליעזר‬
‫א צ ל ראובן‬
‫איטלטון אדלינת‬
‫איידלמן‪-‬קינרסקי‬
‫אפרת פרידה‬
‫ה י פ ה ‪ ,‬ר ת ׳ נ ר ‪ -‬נ י ו ר א ‪39‬אי‬
‫‪182‬‬
‫‪986‬‬
‫אפשטיין זולטן‬
‫י ר ו ש ל י ם ‪ ,‬ר ה ׳ ש ט ש ו ן ‪ ,8‬ב ק ע ה‬
‫‪323‬‬
‫‪730‬‬
‫א‪5‬שטיין הנח‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ה ' ד י ו נ ג ו ף ‪124‬‬
‫‪200‬‬
‫א‪5‬שטיין ישעיהו‬
‫ת ל ־ א ב י כ ‪ ,‬ש ד ר ׳ ר ו ט ש י ל ד ‪39‬‬
‫‪108‬‬
‫אפשטיין מלבה‬
‫פהח־תקוה‪ ,‬רה׳ סולד‪ ,‬פנת‬
‫ב א ר ־ ש ב פ ‪ ,‬ש ב י ג ׳ מ ס י ‪426‬‬
‫איזיקיל ר ו ת‬
‫ר ״ ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ח ׳ ג ו ט ל י ב ‪22‬‬
‫גימל‬
‫ת ל ‪ -‬א ב י ב ‪ ,‬ר מ ת א ב י ב ‪ ,206‬כ י ח‬
‫ברודצקי‬
‫‪128/4‬‬
‫‪3,10‬‬
‫‪1074‬‬
‫איידלסון בצלאל‬
‫ת ל ‪ -‬א ב י ב ‪ ,‬ר ה ׳ ה מ ל ך ג י ו ר ג ׳ ‪31‬‬
‫‪175‬‬
‫אייזמן־שטקלמן סופיה‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ח ׳ א ב ך ג כ י ר ו ל ‪113‬‬
‫‪552‬‬
‫חפץ חיים‬
‫‪332‬‬
‫אפשטייךבונים ־קליינכרגר‬
‫אייזבברג ארנסט‬
‫י ר ו ש ל י ם ‪ ,‬ב ק ע ת ‪14/37‬‬
‫‪26‬‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ח ׳ ש י י ב ק י ן ‪26‬‬
‫‪133‬‬
‫אייזגברג ארנסט‬
‫ח י פ ה ‪ ,‬ר ה ־ ג ו ר ד ו י ‪20‬‬
‫‪180‬‬
‫אפשטיין־יז׳רפקי זוזננה‬
‫ח י פ ה ‪ ,‬ר ה ׳ ה ר צ ל ‪70‬‬
‫‪183‬‬
‫אייזנברג צביה‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ח ׳ מ ל צ ׳ ט ‪22‬‬
‫‪07‬‬
‫א ר ב א דולף‬
‫י ר ו ש ל י ם ‪ ,‬ש י כ ו ן ר ס ק ו ‪,10‬‬
‫אייזנהרדט ברונו‬
‫תל־אביב‪ ,‬רה׳ ביאליק ‪5‬‬
‫‪98‬‬
‫אייבפלד פרידה‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ה ׳ ל ו ר י ה ‪11‬‬
‫אילון מרנוט‬
‫חיפה‪ ,‬קרית־ביאליק‪ ,‬רה׳‬
‫‪.‬צפורי ‪5‬‬
‫אילן חוה‬
‫‪1038‬‬
‫‪756‬‬
‫אולגה‬
‫המ!טל א נ נ ל ו י ס כ ס י‬
‫ארדמןיעקב‬
‫י ר ו ש ל י ם ‪ ,‬ר ה ׳ ה נ ב י א י ם ‪306‬‬
‫‪5‬‬
‫ארוניב אשר‬
‫ב ת ־ י ם ‪ ,‬ר ה ׳ ב ל פ ו ר ‪28‬אי‬
‫‪781‬‬
‫ארמן צרלינה‬
‫ירושלים‪ ,‬בית־ונן‪ ,‬שכ׳ בני‬
‫ר מ ת ־ ג ן ‪ ,‬ר ה ׳ מ ו ד י ע י ן ‪ ,157‬א צ ל‬
‫ברגר‬
‫ברית‬
‫‪951‬‬
‫‪1009‬‬
‫‪6‬‬
‫אריאלי יוסף‬
‫ה י פ ה ‪ ,‬ר ח ׳ ה ר צ ל י ה ‪12‬‬
‫אריאלי חקוה‬
‫ח י פ ה ‪ ,‬ר ה ׳ ה ר צ ל י ה ‪12‬‬
‫‪310‬‬
‫אריה רפאל‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ה ׳ א ה ב ת ־ צ י ו ן ‪31‬‬
‫‪193‬‬
‫‪4‬‬
‫ארליך רוזה‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ה ׳ ג ד ע ו ן ‪10‬‬
‫‪120‬‬
‫אלדז׳פ בנימין דוד‬
‫י פ ו ‪ ,‬ש ד ׳ י ר ו ש ל י ם מ ס י ‪75‬‬
‫‪790‬‬
‫ארלבגר לודויג‬
‫י ר ו ש ל י ם ‪ ,‬ר ה ׳ ה מ ל ך ג י ו ר ג ׳ ‪26‬‬
‫‪7‬‬
‫אלדז׳ט חיים אברהם‬
‫ל ו ד ‪ ,‬ש י כ ו ן ‪ -‬ג ו ה ז י ת * מ פ י ‪80‬‬
‫‪813‬‬
‫ארגהו^ז שמואל‬
‫ה י פ ה ‪ ,‬ר ה ׳ ה ר צ ל ‪17‬‬
‫‪181‬‬
‫א ל ט ר מ ן בלי!‬
‫הליאביב‪ ,‬רח׳ שדרי נורדוי‬
‫איסקיבה לורה‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ה ׳ א נ ן ־ ג ב י ר ו ל ‪51‬‬
‫אל־חבני צבי‬
‫ירושלים‪ ,‬רח׳ הנביאים בית‬
‫בלטיגשטר‬
‫‪311‬‬
‫‪339‬‬
‫ארשון־לבקוביץ תמר‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ה ׳ דב הוז ‪6‬‬
‫‪121‬‬
‫‪101‬‬
‫אשכנזי אברהם ב ך צ י ו ן‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ד ר ך ט ל מ ת ‪100‬‬
‫‪900‬‬
‫רמות־נפתלי‪ ,‬גליל העליון‬
‫‪397‬‬
‫אשכנזי ימי‬
‫נ ת נ י ה ‪ ,‬ש י כ ו ן ו ת י ק י ם ‪202‬‬
‫‪(18‬‬
‫אליבוב פגיה‬
‫ה ל ־ א כ י ב ‪ ,‬ר ח ׳ י ה ו ד ה ת ל ו י ‪47‬‬
‫‪100‬‬
‫אשכנזי ישראל‬
‫לוד‪ ,‬רה׳ בתר בסי ‪3‬‬
‫‪911‬‬
‫אליצור‪-‬אפשטיין דינה‬
‫ת י א ‪ ,‬גבעת־רמב׳״ם‪ ,‬שכון עובדי‬
‫אשלבכר א־טקר‬
‫ר מ ת ־ ג ן ‪ ,‬ד ח י ב י א ל י ק ‪61‬‬
‫‪122‬‬
‫אשלבכר זלדה‬
‫ר נ ־ ת ־ ג ן ‪ ,‬ר ח ׳ ב י א ל י ק ‪61‬‬
‫‪123‬‬
‫מ ס ׳ ‪30‬‬
‫אליאס אהרן יחזקאל‬
‫ח ב ר ת ח ש מ ל ר ח ׳ ר ב י ב י ם ‪21‬‬
‫אלפסה ליאון‬
‫ח ל ־ ב ר ו ך ‪ ,‬מ ס ׳ ‪70‬‬
‫א ל פ ר ו ב י ץ א ו ג נ י ה )ג׳ניה(‬
‫ח י פ ה ‪ ,‬ב ת ־ ג ל י ם ‪ ,‬ר ה ׳ ע ל י ה ‪,23‬‬
‫כגיםה ‪5‬‬
‫‪10:‬‬
‫‪262‬‬
‫‪911‬‬
‫באםאט יעקב‬
‫באסאךגרציאני‬
‫רחל‬
‫קיבוץ מעברות‪ ,‬ד א ר מעברות‬
‫‪00‬‬
‫חיפה‪ ,‬ר ח ׳ הקישון‪9‬‬
‫‪393‬‬
‫ב ד ר ־ מ י י ז ל )רוזה(‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ה ׳ א ל נ ב י ‪46‬‬
‫‪124‬‬
‫א ל פ ר ן בלומה‬
‫ר מ ח י ג ן ‪ ,‬ר ה ׳ ב י א ל י ק ‪50‬‬
‫‪103‬‬
‫בהרל צביה־גיטל‬
‫רמת־גן‪ ,‬רח׳ ראשונים ‪9‬‬
‫‪123‬‬
‫אלקלעי אלפרד‬
‫ת ל י א ב י ב ‪ ,‬ר ח ׳ ה ע ל י ה ‪24‬‬
‫‪873‬‬
‫בודוני א ל ד ר‬
‫ת ל ‪ -‬א כ י כ ‪ ,‬ר ח ׳ נ צ ר ו ן ‪17/13‬‬
‫‪101‬‬
‫אלקסיב מוזם‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ח ‪ -‬ל ו י ג פ ק י ‪,14‬‬
‫בוז׳מייםקי יוסף‬
‫ת ־ א רח׳ שלום עליכם ‪ 8‬מלון‬
‫מלון קומרסל‬
‫אלרהנד אלכסנדר‬
‫‪1003‬‬
‫ח י פ ה ‪ ,‬ר ח ׳ ק י ד ר ו ן ‪ 17‬א צ ל מ ר‬
‫בארי‬
‫‪1007‬‬
‫אלשך אלברט־נחן‬
‫ה י פ ה ‪ ,‬ר ה ׳ י צ ח ק ־ ש ד ה ‪23‬‬
‫‪321‬‬
‫אמרנט שמואל‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ח ׳ א ל נ ב י ‪53‬‬
‫‪103‬‬
‫אנטין פייגה‬
‫ירושליט‪ ,‬רח׳ יחזקאל מסי ‪6‬‬
‫‪27‬‬
‫אסא ג׳אק־ציילבי‬
‫ת ל ‪ -‬א ב י ב ‪ ,‬ר ה ׳ ה ר צ ל ‪62‬‬
‫‪525‬‬
‫אטא טלמון־יעקו‬
‫ל ו ד ‪ ,‬ר ת ׳ ב ו ד ו כ ו ב מ ס י ‪27‬‬
‫‪157‬‬
‫אסטדוק ברנרד‬
‫תל־אכיכ‪ ,‬ר ה ׳ הנדוד העברי ‪8‬‬
‫‪607‬‬
‫א ס ט ר ו ק הברי י ו ס ף‬
‫ל ו ד ‪ ,‬ר ח ‪ -‬ל ״ ל מ ט ׳ ‪23‬‬
‫‪685‬‬
‫ר מ ת ־ ג ן ‪ ,‬ר ה ׳ י ר ק ו נ ה ‪18‬‬
‫‪565‬‬
‫אסיף אברהם‬
‫אספיס‬
‫הלמה־נטליה‬
‫ת ‪ -‬א ר ה ׳ א ל נ ב י ‪ 4‬מ ל ו ן מ ו נ ו פ ו ל ‪1058‬‬
‫נוטנטקת־מס לאה‬
‫אסשוביץ נחום‬
‫א ס ל יעקב‬
‫ח י פ ה ‪ ,‬ר ה ׳ ה ר צ ל ‪59‬‬
‫‪181‬‬
‫א פ ל לינה‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ה ׳ א ב ך ג ב י ר ו ל ‪90‬‬
‫‪106‬‬
‫ראשון‪-‬לציון‪ ,‬ר ה ׳ שמריהו לוין‬
‫‪26‬‬
‫‪811‬‬
‫בויטלר ולדימיר‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ה ׳ ש י נ ק י ן ‪69‬‬
‫‪130‬‬
‫בוכשטב ארנילד‬
‫ר מ ת ־ ג ן ‪ ,‬ש ד ר י ה י ל ד ‪21‬‬
‫‪131‬‬
‫גבעת השלשה )פתח־תקוה( בית‬
‫בונד ברטה‬
‫זקנים‬
‫חיפה‪ ,‬רה־ פרישמן מ ס ׳ ‪1‬‬
‫בוס ולטר‬
‫‪833‬‬
‫‪183‬‬
‫בוקשטיין‪-‬אוקראינץ‬
‫אליזבט‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ה ׳ א ח ד ־ ה ע ם ‪120‬‬
‫בורוכוביץ נדליה‬
‫בורובוביץ פנחס‬
‫‪882‬‬
‫חיפה‪ ,‬קרית ביאליק‪ ,‬שדי‬
‫סידני קייט ‪5‬‬
‫‪251‬‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ת ׳ ע ל י ה ‪61‬‬
‫‪166‬‬
‫*שלמה המלך*‬
‫‪89-1‬‬
‫‪856‬‬
‫רמת־גן‪ ,‬רמת־תן‪ ,‬שכון אננלו־‬
‫ס כ ס י ‪ ,‬ר ח ׳ א ל ו ף ד ו ד מ ס ׳ ‪11‬‬
‫‪819‬‬
‫׳ ? ש ו ט ה פ ד ש ו מ י ס ‪ ,028‬ה ׳ ב ח ש ו [ ח״״׳י״ט‪19.10.1038 ,‬‬
‫השם‬
‫מספר‬
‫המען‬
‫השפ‬
‫המען‬
‫הרשיון‬
‫בורס אטל‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ש ד ר ׳ ר ו ט ש י ל ד ‪60‬‬
‫בורשטיין לאה‬
‫בת־ים‪ ,‬שכון עמידר‪ ,‬רה׳‬
‫ה צ נ ח נ י ם ‪11‬‬
‫‪132‬‬
‫ב ו ר ק ו ב י ס ק ה א ר ל י ך ב ר ט ה ה ל ‪ -‬א ב י ב ר ח ׳ ס י ר ק י ן ‪ ,26‬מ ל ו ן‬
‫‪1013‬‬
‫סגל‬
‫כפר־סבא‪,‬‬
‫ביבר פריץ‬
‫היפה‪,‬‬
‫ביבר שושנה‬
‫ר ה ׳ ר ו ט ש י ל ד ‪34‬‬
‫ביהט אמיל‬
‫ביידר יונת‬
‫‪361‬‬
‫הר־הכרמל‪ ,‬רה׳ קרית ספר‬
‫‪»27‬‬
‫‪20‬‬
‫בילניק סופיה‬
‫ר ה ‪ -‬ב ך י ה ו ד ה ‪10‬‬
‫‪6‬‬
‫ברוך מרים יעקב‬
‫י פ ו ‪ ,‬ר ח ׳ ‪ 37‬מ ס ׳ ‪18‬‬
‫ברוך שמואל חיים‬
‫פ ת ה ־ ת ק ו ה ‪ ,‬ש י כ ו ן מ פ ״ ם ד י ת ‪576 48‬‬
‫ברוכוב אלברט‬
‫טבריה‪ ,‬רה׳ הגליל ע י י חנויוה‬
‫‪382‬‬
‫‪398‬‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ה ‪ -‬צ ד נ י ח ו ב ס ק י ‪24‬‬
‫‪166‬‬
‫תליאביב‪,‬‬
‫‪209‬‬
‫חיפה‪ ,‬צור שלום‪ ,‬רה׳ הרקפות‬
‫‪781‬‬
‫‪2‬‬
‫בבר יעקב‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ח ‪ -‬ש ל ו ם ע ל י כ ם ‪26‬‬
‫‪561‬‬
‫בכר‪ ,‬רוברט משה‬
‫קבוץ דן‪ ,‬גליל העליון‬
‫‪805‬‬
‫בלאופלד‬
‫בלומנפלד‬
‫ח י ט ה ‪ ,‬ר ה ׳ ה ר צ ל ‪36‬‬
‫תל־אביב‪,‬‬
‫בלוק־וולף לילי‬
‫תל‪-‬אכיכ‪,‬‬
‫‪9‬‬
‫‪232‬‬
‫בם הנס‬
‫נתניה‪ ,‬רה׳ ירושלים ‪4‬‬
‫ב ך ב ס ט יוסף‬
‫נתניה‪ ,‬רה׳ גורדו! ‪1‬‬
‫‪914‬‬
‫תל־אגיב‪,‬‬
‫בן־בסט נחמן‬
‫בךבסט‬
‫ד ח י נ י ג ר ש ו ב ‪48‬‬
‫ח י פ ה ‪ ,‬ר ה ׳ ה פ ו ע ל ‪5‬אי‬
‫‪619‬‬
‫‪277‬‬
‫י ר ו ש ל י ם ‪ ,‬ר ה ׳ כ ו ר ש ‪ ,6‬א צ ל‬
‫בךהרואה איתמר‬
‫‪583‬‬
‫ירושלמי‬
‫תל־אביב‪,‬‬
‫בן־עמר יחיאל‬
‫י ה י פ ר י ש מ ן ‪98‬‬
‫‪163‬‬
‫גן־ציוק‬
‫אברהם מיכאל‬
‫בית יצחק‬
‫‪61:‬‬
‫בן־שושן‬
‫דוי‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ח ׳ י ה ו ד ה ה ל ו י ‪114‬‬
‫‪431‬‬
‫בנימין מטילדה‬
‫י פ י ‪ ,‬ש ד ר י י ר ו ש ל י ם ‪93‬‬
‫‪9(19‬‬
‫בנפורדו אלי יצחק‬
‫ת ל ־ א כ י ב ‪ ,‬ר ח ־ ה ח ל ו צ י ם ‪24‬‬
‫‪898‬‬
‫בנפורדו שם־טוב‬
‫תליאביב‪,‬‬
‫ר ה ׳ ל ו י נ ס ק י ‪63‬‬
‫בסן נסים מרקו‬
‫ירושלים‪,‬‬
‫קהמון אי‪,‬‬
‫שיכון עולי בולגריה‬
‫בסן סוזט‬
‫בק וימק‬
‫ברל פרידריך‬
‫בדלוביץ‬
‫פדידריך‬
‫ח י פ ה ‪ ,‬ש ד ר ׳ ה ב ר ו ש י ם ‪20‬‬
‫‪887‬‬
‫‪854‬‬
‫חיפה‪ ,‬הר הכרמל‪,‬‬
‫‪188‬‬
‫ברלין הרי‬
‫נתניה‪ ,‬ח ז י יהודה הלוי ‪6‬‬
‫‪644‬‬
‫ברלינרבלאו יוכבד‬
‫ה ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ה ׳ ב י ל ו ‪14‬‬
‫‪528‬‬
‫ברמה ברטולד‬
‫ת י פ ח ‪ ,‬ש ו ש נ ת ה כ ר מ ל ‪21‬‬
‫‪189‬‬
‫ברמן אירמברד‬
‫ת ל ‪ -‬א ב י ב ‪ ,‬ר ת ׳ ה י ר ק ו ן ‪49‬‬
‫‪399‬‬
‫ברנדט נילס‬
‫ח י פ ה ‪ ,‬א ח ו ז ה ‪ ,‬ר ח ׳ ר י ש ר א ל י ‪33‬‬
‫‪590‬‬
‫ב ר נ ט היינץ‬
‫י ר ו ש ל י ם ‪ ,‬ר ה ׳ ב ן ־ י ת ו ד ה ‪36‬‬
‫‪14‬‬
‫ב ר נ ס ו ן גזלדד‪,‬‬
‫תל‪-‬אביב‪ ,‬רה׳ בצלאל יפה ‪5‬‬
‫ז‪86‬‬
‫ברנשטיין קרל משה‬
‫תל־אביב‪,‬‬
‫גבעת רמב‪-‬ם‪,‬‬
‫ש י כ ו ן ב צ ר ו ן א ׳ מ ס ׳ ‪59‬‬
‫‪785‬‬
‫ח ז י ס ו ק ו ל ו ב ‪49‬‬
‫‪618‬‬
‫ב ר ס ל א ו א ר זיגמונד‬
‫הרצליה‪,‬‬
‫ברסלייאר תאודור‬
‫ר מ ת ־ ב ן ‪ ,‬ר ח ׳ ה ר צ ל פ נ ת ה מ ק ש ר ‪400‬‬
‫ברסקץ יוםף‬
‫בדקו פליקס‬
‫ברשטייןיאבוהב חוה‬
‫ר מ ל ה ‪ ,‬ש ד ר י ה ר צ ל ‪18‬‬
‫י‪-‬מ‬
‫בימ מומיל בלוק ‪2‬‬
‫הדר־רמתייס‬
‫‪769‬‬
‫‪1052‬‬
‫‪137‬‬
‫‪178‬‬
‫ה י פ ה ‪ ,‬ש ד ד י ה נ ש י א ‪63‬‬
‫‪937‬‬
‫ג מ ה יוליאן‬
‫רמת־גן‪ ,‬רה׳ ארלוזורוב ‪4‬‬
‫‪164‬‬
‫גבל מרי‬
‫‪163‬‬
‫גוברמן חיה‪-‬לאה‬
‫ה י פ ה ‪ ,‬ר ת ׳ ה ר צ ל ‪68‬‬
‫‪866‬‬
‫[‪39‬‬
‫גוטמן גירש‬
‫חיפה‪ ,‬רה־ פינטקר ‪5‬‬
‫‪812‬‬
‫‪10‬‬
‫גוטמן דוד‬
‫ח י פ ה ‪ ,‬ר ה ׳ נ ו ר ד י י ‪19‬‬
‫‪763‬‬
‫גוטמן הוגו‬
‫חיפה‪ ,‬נוה‪-‬שאנן שכ׳ זיו‬
‫‪591‬‬
‫גוטמן מיקולז׳‬
‫פ ת ח ־ ח ק ו ה ‪ ,‬ר ח ה ר צ ל ‪56‬‬
‫‪865‬‬
‫גוטמן ריכרד‬
‫ירושלים‪ ,‬רח׳ הנביאים‪,‬‬
‫ר ה ׳ ש ל מ ה ה מ ל ך ‪12‬‬
‫ג ו ף ־ י ם ‪102‬‬
‫ב ר יוליוט‬
‫רח‪ -‬ק‪.‬ק‪.‬ל‪8 .‬‬
‫‪11‬‬
‫נתניה‪ ,‬רח׳ גבע בית מ נ צ ר‬
‫‪643‬‬
‫טבריה‪ ,‬קרית שמואל‪ ,‬בית זיידל‬
‫‪753‬‬
‫ח י פ ה ‪ ,‬ר ח ׳ ט ש ר נ י ה ו ב ס ק י ‪22‬‬
‫‪527‬‬
‫ר ה ׳ א ח ו ה ע ם ‪62‬‬
‫‪974‬‬
‫בר«ין הנריך‬
‫תל־אביב‪,‬‬
‫בראונשוייגר הרמן‬
‫ח י פ ה ‪ ,‬ר ת ׳ ה ר צ ל ‪15‬‬
‫י‪5‬קומ‬
‫ברי‪-‬אייזנברג‬
‫לאה‬
‫י ר ו ש ל י ם ‪ ,‬ר ה ׳ ה מ ל ך ג ׳ ו ר ג ׳ ‪33‬א׳ ‪13‬‬
‫תל‪-‬אביב‪,‬‬
‫ירושלים‪ ,‬בנין ראש רחביה‪,‬‬
‫השרםומים‬
‫ח ו ל ו ן ‪ ,‬ש כ ׳ מ פ ד ה א ז ר ח י ‪70‬‬
‫‪«32‬‬
‫תליאביב‪,‬‬
‫ג ק ר מוריץ‬
‫בר־יוסף‬
‫ברט‪-‬גורביץ פרה‬
‫י פ ו ‪ ,‬ש כ ו נ ת ד ר ב ש א ‪296‬‬
‫‪168‬‬
‫רה׳ הנלבוע ‪2‬‬
‫בקשי היים‪ ,‬נ ך ג י ו ן‬
‫בר־עוז יצחק‬
‫בדוקסון פרלה־טאובה‬
‫ר מ ו ן ־ ג ן ‪ ,‬ר ח ׳ ב י א ל י ק ‪100‬‬
‫‪533‬‬
‫ר ה ‪ -‬ז ׳ ב ו ט י נ ס ק י ‪80/9‬‬
‫הרגליה‪,‬‬
‫בר־דוד שלמה‬
‫ברוצקי‪-‬יקיר גולדה‬
‫ירושלים‪ ,‬לב מרחביה‬
‫‪51‬‬
‫‪139‬‬
‫י ר ו ש ל י ם ‪ ,‬ר ה ׳ ר ש ‪ -‬י ‪53‬‬
‫גבריאל‬
‫ברוצקוס־מאי תנה‬
‫בנייברק‪ ,‬רח׳ עקיבא ‪2‬‬
‫»‪5‬‬
‫ברוכוכ שפירא רבקה‬
‫‪350‬‬
‫תל־אכיב‪,‬‬
‫בקר ברוך‬
‫ברון עלזה‬
‫חל‪-‬אביב‪,‬‬
‫ככר מאסריק ‪6‬‬
‫ש ד ר ׳ ה נ ש י א ‪125‬‬
‫‪641‬‬
‫רפאל‬
‫ירושלים‪,‬‬
‫ר ה ׳ ס ו ל ד ‪12‬‬
‫‪12‬‬
‫‪136‬‬
‫יד־אליהו‪ ,‬רה׳‬
‫ה מ ע פ י ל י ם ‪25‬‬
‫‪871‬‬
‫נחמני‬
‫בריקגר קורט‬
‫‪1001‬‬
‫שלום‬
‫בליימן־מרקוביץ‬
‫‪315‬‬
‫רח׳ אנכקי ‪ 6‬קרית‬
‫י ר ו ש ל י ם ‪ ,‬ר ח ׳ ה פ ו ע ל י ם ‪22‬‬
‫רבקה‬
‫ברגר ליובה‬
‫‪526‬‬
‫ביגור מ ר ד כ י‬
‫ר ה ׳ ז ב נ ו י ל ‪11‬‬
‫תל־אביב‪,‬‬
‫רה׳ מאנה ‪4‬‬
‫ברוניטלבה ת ל ‪ -‬א ב י ב ‪ ,‬ר ה ׳ בן יהודה ‪7‬‬
‫‪759‬‬
‫‪728‬‬
‫‪131‬‬
‫ביגקובסקה־טיומקין אוה‬
‫משת‬
‫ברגר הנס •‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ה ׳ ג ו ר ד ו ן ‪23‬‬
‫ברנשטיין נפתלי‬
‫ר מ ח ־ ג ן ר ח ׳ מ ט ה א ה ר ן ‪15‬‬
‫לאה‬
‫ברגר הייגריך‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ש ד ׳ ר ו ט ש י ל ד ‪09‬‬
‫‪615‬‬
‫ח י פ ה ‪ ,‬ר ה ׳ ה ר צ ל י ה ‪15‬‬
‫‪1061‬‬
‫בכמוהרם‬
‫ברגמךרפגטונ‬
‫ר ה ו ה ו ת ‪ ,‬ר ה ׳ ב י ל ו ‪54‬‬
‫‪117‬‬
‫‪135‬‬
‫תל־אכיב‪ ,‬רה׳ ריינס ‪3‬‬
‫ר ח ׳ ר מ ב י ן ‪46‬‬
‫הלה‬
‫ג ד ר ה ‪ ,‬ר ה ׳ ה ר צ ל ‪23‬‬
‫‪101‬‬
‫‪«1‬‬
‫תל‪-‬אביב‪,‬‬
‫מימי‪-‬מזל נסים‬
‫בדג פרנציםקה‬
‫רעננה‪ ,‬רח׳ ברנדים מסי ‪8‬‬
‫תל‪-‬אביב‪ ,‬רת׳ שד*ל ‪8‬‬
‫בידנצו״נ־וסט‬
‫ברג יוליו‬
‫ג ד ר ה ‪ ,‬ר ה ׳ ה ר צ ל ‪23‬‬
‫‪133‬‬
‫בילואופ גיטה‬
‫בירנשטיין לוטי‬
‫ב ד ב ד ז ־ א ו ר ב ז ך מלכד‪.‬‬
‫ז ‪ /‬ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ה ׳ ד י ז נ מ ף ‪115‬‬
‫‪167‬‬
‫‪1033‬‬
‫ברגר‪-‬אימבברב‬
‫ירושלים‪,‬‬
‫בריינדלד‪,‬‬
‫בראונשוייגר־בודנהיימר‬
‫ה י פ ה ‪ ,‬ר ה ׳ ה ר צ ל ‪15‬‬
‫‪187‬‬
‫דגיגה‬
‫‪162‬‬
‫מספר‬
‫הרשיון‬
‫‪ ,028‬ה ׳ ב ח ש ח י ת ש י ׳ ׳ ט ‪19.10.1058 ,‬‬
‫‪186‬‬
‫בית הקונסוליה החבשית‬
‫גוטפריד פיליפ‬
‫תל־אביב יד אליהו‪,‬‬
‫ר ה ׳ ל ה ג ר ד י ה ‪65‬‬
‫גוטשטיין פאול‬
‫‪23‬‬
‫תל‪-‬אביב‪,‬‬
‫ר ח ׳ ב ך י ה ו ד ה ‪83‬‬
‫‪1069‬‬
‫‪142‬‬
‫‪167‬‬
‫המען‬
‫השם‬
‫מספר‬
‫השם‬
‫מספר‬
‫המען‬
‫הרשיון‬
‫בוטשטיין גרנד‬
‫אילזה־מרטה‬
‫ה ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ח ׳ ב ן ־ י ה ו ד ה ‪83‬‬
‫‪111‬‬
‫גולד אלפרד‬
‫ה ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ש ד י ר ו ט ש י ל ד ‪47‬‬
‫‪113‬‬
‫ג ו ל ד ב ר ג ם א ו ל י נ ה )פשה(‬
‫חיפה‪ ,‬רה׳ פבזנר אצל פורטני‬
‫בולוברגר אדוארד‬
‫גולדמן הרי‬
‫גולדמן קורט‬
‫גולדמן־גייסלר‬
‫גולדמן־גרינפלד נזה‬
‫‪10:1‬‬
‫גרון סולומון‬
‫אשקלון שיכון דרום בית ‪5‬‬
‫‪1076‬‬
‫נרונדובטקי מרים‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ש ד ר י ר ו ט ש י ל ד ‪61‬‬
‫‪170‬‬
‫גרונמן קורט‬
‫‪114‬‬
‫גרוסמן אלכסנדר‬
‫י ר ו ש ל י ם ‪ ,‬ר ה ׳ י ש ע י ה ו ‪12‬‬
‫‪203‬‬
‫ר ח ׳ ד י ז נ ג ו ף ‪110‬‬
‫ח ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ש ד ׳ ר ו ט ש י ל ד ‪70‬‬
‫‪838‬‬
‫גרופמן יוסף‬
‫ח ל ־ א כ י ב ‪ ,‬ר ה ׳ ב ל פ ו ר ‪35‬‬
‫‪537‬‬
‫ת ל ־ א ב י נ ‪ ,‬ר ת ׳ ק ל י ש ד ‪23‬‬
‫‪234‬‬
‫גדוסמן לאונורד‪.‬‬
‫ת ל ־ א ב י נ ‪ ,‬ר ח ׳ ב ל פ ו ר ‪55‬‬
‫‪536‬‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ד ח י ב ל ו ך ‪29‬‬
‫‪691‬‬
‫‪B07‬‬
‫שיכון א' אזבסטון‬
‫‪145‬‬
‫נולדצבייג ברוך‬
‫קיבוץ שובל‪ ,‬דואר נע הנגב‬
‫‪»!8‬‬
‫גולדשטיין אדוארד‬
‫ח י פ ה ‪ ,‬ר ח ׳ ה ג ב ו ר י ם ‪28‬‬
‫‪976‬‬
‫גולדשטיין הוגו‬
‫חל־אביב‪ ,‬דחי בלפוד‪5:‬‬
‫‪146‬‬
‫גולדשטייךקאופמן פני‬
‫רמת־גן‪ ,‬דחי המעגל ‪6‬‬
‫‪147‬‬
‫גולוביצקה־רזגיק שרה‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ח ׳ י ו נ ת ה ג ב י א ‪33‬‬
‫‪173‬‬
‫גולוכצ׳יק מדצבסקי שרה‬
‫ה ל ־ א ב י ב ‪ ,‬נ ח ל ת בגימין ‪2‬‬
‫‪148‬‬
‫גולוסובקר בריינה‬
‫ח ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ה ׳ מ ו ה ל י ב ר ‪38‬‬
‫‪119‬‬
‫גומבוש אימרה‬
‫מושב עקיר החדשה‬
‫‪153‬‬
‫ג ו ן )בויגגו( ט י ל י‬
‫ה י פ ה ‪ ,‬ר ה ׳ ה ר צ ל י ה ‪29‬‬
‫‪849‬‬
‫גופמן חיה‬
‫ר מ ת ־ ע מ י ד ר ב ל ו ק ‪67‬‬
‫‪369‬‬
‫ג׳ורג׳ אברהם‬
‫י ר ו ש ל י ט ‪ ,‬ר ה • ה מ ל ך ב י ו ר ג ׳ ‪64‬‬
‫‪733‬‬
‫גורדון ארטור‬
‫‪574‬‬
‫ח י פ ה ‪ ,‬ר ה ׳ פ ב ז נ ר ‪30‬‬
‫מ ס ׳ ‪8:‬‬
‫רמתיים‪ ,‬דרך השרון‬
‫‪879‬‬
‫רמת־יצחק‪ ,‬שיכון עירוני ‪9‬‬
‫‪305‬‬
‫חולון‪ ,‬כ כ ר סטרומה מס׳ ‪4‬‬
‫‪130‬‬
‫ח י פ ה ‪ ,‬נ ו ה ־ ש א נ ן ‪ ,‬ר ה ׳ ה ת י כ ו ן ‪18‬‬
‫‪592‬‬
‫גורסקי לאון‬
‫מגדל אשקלון‪ ,‬רח׳ ‪ 5‬מסי ‪7‬‬
‫‪936‬‬
‫גורפינקל שיינה‬
‫ח י פ ה ‪ ,‬ו ח י ה ר צ ל ‪28‬אי‬
‫‪190‬‬
‫גיבטון ר ו ב ר ט פילים‬
‫חיפה‪ ,‬כרמל צרפתי‪,‬‬
‫בוידון־שרשבםקי‬
‫רה׳ גורמן ‪8‬‬
‫ה י פ ה ‪ ,‬ר ה ׳ י ר ו ש ל י ם ‪22‬‬
‫קרית־גת‪,‬‬
‫רחל‬
‫‪331‬‬
‫־‪85‬‬
‫בית הקלאי‬
‫גולדפרב שלמה‬
‫ברויסמן חיה‬
‫קרית־אונו‪ ,‬שיכון בולגריס‪,‬‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ה ׳ פ ר י ש מ ן ‪83‬‬
‫גולדמן ק ר נ ר ינטה אירנה חדרה‪ ,‬רה׳ ה ר ב ר ם טמואל‪,‬‬
‫גולדנברג מאיר וולף‬
‫גרובר עמנואל‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ה ׳ ב ך י ה ו ד ה ‪«21‬׳‬
‫‪206‬‬
‫‪593‬‬
‫תל־אביב‪,‬‬
‫סלת־רות‬
‫הרשיון‬
‫גרושבםקי רבקה‬
‫ת ל ־ א כ י ב ‪ ,‬ר ה ׳ ד י ז נ ג ו ף ‪22‬‬
‫‪207‬‬
‫גרוש פלדמן חגה‬
‫ח י פ ה ‪ ,‬ב ת ־ ג ל י ם ‪ ,‬ר ח ׳ ה ע ל י ה ‪31‬‬
‫‪578‬‬
‫גרטי רוברט‬
‫ח י פ ה ‪ ,‬ר ה ׳ ה ה ש נ ל ו נ א י ם ‪17‬‬
‫‪584‬‬
‫ג ר י נ ב ל ט יןיי •‬
‫ת ל ־ א כ י ב ‪ ,‬ר ח ׳ ז מ נ ה ו ף ‪30‬‬
‫‪1024‬‬
‫גרינברג ישראל‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ה ׳ ר י י ג פ ‪29‬‬
‫‪567‬‬
‫גרינברג ר ח ה‬
‫ר מ ת ־ ג ן ‪ ,‬ר ח ׳ ת ר ד ‪16‬‬
‫‪370‬‬
‫גרינביג־כץ בריינה‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ת ׳ ש י ג ק י ן ‪42‬‬
‫‪208‬‬
‫גרינגוט בםיה‬
‫ב ת ־ י ם ‪ ,‬ש י כ ו ן ע מ י ד ר ‪125‬‬
‫‪612‬‬
‫גרינפלד אירגח‬
‫פ ת ח ־ ח ק ו ה ‪ ,‬ר ת ׳ א ו ס י ש ק י ן ‪26‬‬
‫‪1C43‬‬
‫נדינשפון־הלפרן גניה‬
‫ראשוךלציון‪ ,‬שיכון רזגיק‬
‫‪770‬‬
‫גרסטל אוסולד‬
‫היפה‪ ,‬יחי צפת מסי ‪3‬‬
‫‪177‬‬
‫ג ר צ י ק ו ב )לוין( נ נ י ה‬
‫ג ב ע ת י י ם ‪ ,‬ר ה ׳ ה ש נ י ם ‪20‬‬
‫גרשון יצחק‬
‫יפו‪ ,‬שיכון עממי‪,‬‬
‫‪888‬‬
‫<‬
‫חלקה ‪ 6‬דידה ‪4‬‬
‫גרשון מרקו‬
‫‪553‬‬
‫חיפה‪ ,‬מושבה גרמנית‪,‬‬
‫גדשונוב גרשון‬
‫ר ה ׳ ה ג פ ן ‪41‬אי‬
‫‪594‬‬
‫ר ה ׳ א ו ר י א ל א ק ו ס ט ה ‪18‬‬
‫‪929‬‬
‫הל־אביב‪,‬‬
‫גורודצקי־וולובלסקי‬
‫אסתר־רחל‬
‫גורםקה־וילדה ידביגה‬
‫ש י כ ו ן ר ס ק ו ‪11‬‬
‫‪954‬‬
‫גיטניק רחל‬
‫רחובות‪ ,‬רה׳ הדר ‪5‬‬
‫‪118‬‬
‫נינצבורג מריה‬
‫ה ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ח ׳ ש נ ק י ן ‪13‬‬
‫‪172‬‬
‫גכעת־חיים‪ ,‬קיבוץ המאוחד‬
‫‪630‬‬
‫רמת־גן‪ ,‬רח׳ ביאליק מסי ‪1‬‬
‫‪892‬‬
‫גינזבורגיטה־קפלן‬
‫מ ר ה )מרים(‬
‫ג י נ ט ב ו ר ג ־ פ י ש ב י י ן הגה‬
‫גלבלום ברוך‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬י ח י פ ר י ש מ ן ‪33‬‬
‫‪171‬‬
‫נלבנד־הלר פיה‬
‫חיפה‪ ,‬בת־גלים‪ ,‬בית עולים‬
‫‪832‬‬
‫נלבפיש אדוארדה‬
‫ר מ ת ־ ג ן ‪ ,‬ר מ ת ה ן ‪ ,‬ר ה ׳ ק ר י ת י ‪256 10‬‬
‫דגן הדסה‬
‫ח י פ ה ‪ ,‬נ ו ה ־ ש א נ ן ‪ ,‬ר ה ׳ ה ג ל י ל ‪91‬‬
‫דנ׳ני עיסה עבדלה‬
‫רחובות‪,‬‬
‫פיבוב־בילו‬
‫דואניס רחמים‬
‫ת ל ‪ -‬א ב י ב ‪ ,‬ר ח ׳ ג ו ר ד ו ן ‪85‬‬
‫דוברישמן־נילביץ חוה‬
‫תל־אכיב‪ ,‬שיכון מעונות‪,‬‬
‫רח׳ ב׳ מסי ‪9‬‬
‫‪204‬‬
‫‪808‬‬
‫‪113‬‬
‫‪260‬‬
‫דודוב דוד‬
‫ר מ ל ה ‪ ,‬ר ה ׳ מ ־ ב ‪21‬‬
‫‪768‬‬
‫דוחון ישראל‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ה ׳ ש ל מ ה ה מ ל ך ‪97‬‬
‫‪$13‬‬
‫דודזזן קטה‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ח ׳ ב ן ־ י ה ו ד ה ‪212‬‬
‫‪210‬‬
‫דודםון פטר־גאורג‬
‫נהריה‪ ,‬רה׳ המיסדים‬
‫‪701‬‬
‫ד ו ה ו ב נ י חבה‬
‫חיפה‪ ,‬קרית מוצקין‪,‬‬
‫ר ח ׳ ה ר ב ק ו ק ‪33‬‬
‫דוידוב ברוך‬
‫י פ ו ‪ ,‬ר ח ׳ ד ר ו ר ‪18‬‬
‫דוידוב דוד‬
‫תל־אביכ‪ ,‬קריח שלום‪,‬‬
‫‪593‬‬
‫‪378‬‬
‫ש י כ ו ן צ ב א ה ק ב ע ‪610‬‬
‫‪560‬‬
‫נלזמן משה‬
‫י ר ו ש ל י ם ‪ ,‬ר ה • ה ק ר ן ה ק י י מ ת ‪10‬‬
‫‪15‬‬
‫דוידוביץ‪-‬יעקב מיכאל‬
‫כ פ ר ויתקין‪ ,‬בית חרות‬
‫‪652‬‬
‫גלזי גיקולאי‬
‫ב ת ־ י ם ‪ ,‬י ח י ה ר צ ל ‪52‬‬
‫‪973‬‬
‫דורון חיאודור הנן‬
‫קבוץ •אשדות יעקב*‬
‫‪662‬‬
‫גלסברג יוסף‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ח ׳ א ל ח ר י ז י ‪10‬‬
‫‪839‬‬
‫דושינםקי אדוארד‬
‫ת ל ‪ -‬א ב י ב ‪ ,‬ר ה ׳ א ל נ ב י ‪44‬‬
‫‪912‬‬
‫ל ו ד ‪ ,‬ר ח ׳ צ ה * ל ‪20‬‬
‫‪154‬‬
‫ח ׳ ר ס י יוסף‬
‫ח י פ ה ‪ ,‬ר ה ׳ ה ר צ ל ‪40‬‬
‫‪322‬‬
‫גן מינה‬
‫ת ל ‪ -‬א ב י ב ‪ ,‬ר ה ׳ ב ה ל ת ב נ י מ י ן ‪34‬‬
‫‪806‬‬
‫דיושי מיכאל ניקולאום‬
‫ח י פ ה ‪ ,‬ר ה ׳ ה ר צ ל ‪32‬‬
‫‪870‬‬
‫גן־ישר מרה נינדה‬
‫ה ל ־ א ב י ב ‪ ,‬רח׳ יהודה הלוי ‪4‬‬
‫‪303‬‬
‫דיין געיט‬
‫רמת־גן‪ ,‬רה׳ מעגל ‪2‬‬
‫‪809‬‬
‫גנדלסמן ברבה‬
‫גלםמךצוקר‬
‫ברוגיה‬
‫קבוץ ב ר ו ר היל‬
‫‪1068‬‬
‫דיט גיןלה‬
‫ר ח ו ב ו ת ‪ ,‬ר ה ׳ ה ר צ ל ‪140‬‬
‫‪115‬‬
‫גנדקין יעקב‬
‫חדרה‪ ,‬רח׳ הרבדט סמואל‬
‫‪653‬‬
‫דלאל נעים‬
‫ר מ ת ־ י צ ח ק ‪ ,‬ר ו ד ה ר א ה ‪170‬‬
‫‪823‬‬
‫גסמן לאופולד‬
‫ירושלים‪ ,‬רח׳ אבן־עזרא ‪9‬‬
‫‪31‬‬
‫דם‪-‬עמי)קליגמן( מדים‬
‫ה ר צ ל י ה ‪ ,‬ש כ ו נ ת ה פ ו ע ל י ם ב׳‬
‫‪385‬‬
‫גרדנאור חרמן‬
‫גבעת ברנד‬
‫‪153‬‬
‫דמיט לוצי־לאה‬
‫א ש ק ל ו ן ‪ ,‬ר ה ׳ ה ח מ ר ‪42‬‬
‫‪16‬‬
‫גרדנאור רבקה‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ח ׳ א ח ד ה ע ם ‪«8‬‬
‫‪876‬‬
‫דן א ל פ ד י‬
‫ר א ש ו ן ‪ -‬ל צ י ו ן ‪ ,‬ר ח ׳ א ח ד ה ע ם ‪23‬‬
‫‪111‬‬
‫‪168‬‬
‫י‪5‬הוט ה ם ר ם ו ט י ם‬
‫‪ ,625‬ה ׳ ב ח ש ו ! ת ש י ״ ט ‪19.10.1953 ,‬‬
‫המען‬
‫השם‬
‫המען‬
‫השם‬
‫מספר‬
‫מספר‬
‫הרשיון‬
‫הרשיון‬
‫דן ריברד‬
‫ת ל ‪ -‬א ב י ב ‪ ,‬ר ח ׳ ב ן י ה ו ד ה ‪42‬‬
‫‪211‬‬
‫וולף אדית‬
‫ח י פ ה ‪ ,‬ר ה ׳ ה ר צ ל ‪22‬‬
‫‪838‬‬
‫דגקורח קורט‬
‫ה י פ ה ‪ ,‬א ח ו ז ה ‪ ,‬ש ד ר י ס י נ י ‪15‬‬
‫‪596‬‬
‫וולף אלפרד‬
‫ח י פ ה ‪ ,‬ר ה ׳ ה ר צ ל ‪• 22‬‬
‫‪719‬‬
‫וולף אריך‬
‫תל‪-‬אביב‪ ,‬ש כ ׳ מונסיפיורי‪,‬‬
‫אלוירה־מריה‬
‫דסקל‬
‫רמת־גן‪,‬‬
‫רמת‪-‬הן‪,‬‬
‫ר ה • א ל ו ף ד ו ד ‪487‬‬
‫ד ר ך פ ת ח ־ ת ק ו ה ‪112‬‬
‫‪318‬‬
‫‪224‬‬
‫ר מ ח ־ ג ן ‪ ,‬ר ה ׳ פ ר ו ג ‪35‬‬
‫‪717‬‬
‫ו ו ל ף ־ ג ו ל ד ש מ י ד ס זרזה‬
‫י ר ו ש ל י ם ‪ ,‬ר ה ׳ ה מ ל ך ג ׳ ו ר ג ׳ ‪29‬‬
‫‪933‬‬
‫ר מ ת ־ י צ ח ק ‪ ,‬ר ח ׳ ה ר א ה ‪1:8‬‬
‫‪348‬‬
‫וולפגננ־גוריון פני‬
‫נתניה‪ ,‬ר ה ׳ ה ר צ ל מלון ״עדן*‬
‫‪1026‬‬
‫דרזנר יונש‬
‫ת ל ‪ -‬א ב י ב ‪ ,‬ר ח ׳ א ר ל ו ז ו ר ו ב ‪154‬‬
‫‪687‬‬
‫וולפסון צפורה‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ה ׳ צ י י ט ל י ן ‪12‬‬
‫‪225‬‬
‫דריאגגל גתן‬
‫חל־אביכ‪ ,‬רה׳ טרופמלדור ‪4‬‬
‫‪896‬‬
‫וטנשטיין אמריך‬
‫נהריה‪ ,‬שדרות תבעתץ‬
‫‪942‬‬
‫דרננבה־ג׳ראסי‬
‫סטפגה‬
‫דרוטמן פנחס‬
‫דרינגר בלומה‬
‫רמת־נן‪ ,‬ר ה ׳ החשמונאים ‪5‬‬
‫‪212‬‬
‫ויטגברג לוצי‬
‫ת ל ‪ -‬א ב י ב ‪ ,‬ר ח ׳ ר י י נ ס ‪33‬‬
‫‪226‬‬
‫דרפקין זלטה‬
‫ראשון־ לציון‪ ,‬שיכון ״חרות*‬
‫‪20‬‬
‫ויטיגיג הירש־לייב‬
‫ג ב ע ת י י ם ‪ ,‬ר ה ׳ מ ו ד י ע י ן ‪188‬‬
‫‪380‬‬
‫וייל ארנסט‬
‫נהריה‪ ,‬ר ה ׳ ה ר צ ל‬
‫‪703‬‬
‫האוזר הייגריך‬
‫ח ל ־ א נ י ב ‪ ,‬ר ה ׳ יהושע בן־גון ‪6‬‬
‫‪332‬‬
‫האן רולף‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ח ׳ ב ן ־ י ה ו ד ה ‪33‬‬
‫‪494‬‬
‫הדוני יעקב‬
‫ה ל • א ב י ב ‪ ,‬ר ח ׳ א ח ד ־ ה ע ם ‪84‬‬
‫‪213‬‬
‫ח ו ל ו ן ‪ ,‬ר ה ־ ב י ל י נ ס ו ן ‪18‬‬
‫ה ד ס שונית‬
‫פטיה תל־אביב‪,‬‬
‫הוברמן־רייגורודסקי‬
‫שדרות ת ר ס י ס ‪5‬‬
‫הוגי רגינה‬
‫ר מ ח ־ נ ן ‪ ,‬ר ח ׳ החשמינאי‬
‫הוידה מקם‬
‫ת ל • א ב י ב ‪ ,‬ד ח י ב ן י ה ו ד ה ‪45‬‬
‫הולו אימרו‬
‫ט ב ע י ן ‪ ,‬ד ח י ה ש ו ש נ י ט ‪12‬‬
‫‪1014‬‬
‫ג ב ע ת י י ם ‪ ,‬ר ה ׳ ה ו ו ר ד י ם ‪11‬‬
‫‪216‬‬
‫הולד ארוין‬
‫הופמן‬
‫תל־אכיב‪,‬‬
‫אברט־שמול‬
‫הודביץ חיה‬
‫ש י כ ו ן ר מ ת א כ י ב ‪79‬‬
‫ר מ ת יצהק‪ ,‬ר ה ׳ ב א ר ש ב ע ‪6‬‬
‫י ר ו ש ל י ם ‪ ,‬ר ה ׳ י פ ו ‪82‬‬
‫‪17‬‬
‫ר ע נ נ ה ‪ ,‬ר ה ׳ ח נ ק י ן ‪14‬‬
‫‪718‬‬
‫הימל יעקב‬
‫ח י פ ה ‪ ,‬ש ד ר ו ת ה נ ש י א ‪121‬‬
‫‪588‬‬
‫הירש היינץ‬
‫י ר ו ש ל י ם ‪ ,‬ר ה ׳ נ ת ן ־ ש ט ר א ו ס ‪21‬‬
‫‪18‬‬
‫הירש זיינם‬
‫ת ל ‪ -‬א ב י ב ‪ ,‬ר ה ‪ -‬ב ן ־ י ה ו ד ה ‪24‬‬
‫‪217‬‬
‫הירש לורנץ‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ח ׳ ב ן ־ י ה ו ד ה ‪18‬‬
‫‪333‬‬
‫הירש קרל‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ה ׳ נ ך י ה ו ד ה ‪47‬‬
‫הורביץ מלכה‬
‫הורן־ויינברג‬
‫צציליה‬
‫ה י ר ש ה ו ר ן א ל י א ס )אליהו( ה ל ־ א כ י ב ‪ ,‬ש ד ר י ר ו ט ש י ל ד ‪101‬‬
‫רוממה‪ ,‬ב י ת רושלוי‬
‫‪351‬‬
‫ירושלים‪,‬‬
‫הליגג ב ר ב ר ה‬
‫הלמן חנה‬
‫חדרה‪ ,‬רה־ הרצל‬
‫‪656‬‬
‫הלפרן יוסף‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ה ׳ א ה ד ה ע ם ־‪5‬‬
‫‪220‬‬
‫ה ל ק אויגן‬
‫תיפה‪ ,‬שכונת זיו‬
‫‪392‬‬
‫ה ל ר יוסף‬
‫ח י פ ה ‪ ,‬א ח ח ה ‪ ,‬ד ח י ל י ט נ י ס ‪6‬אי‬
‫‪902‬‬
‫ה ל ר מרים‬
‫ח י פ ה ‪ ,‬ק ר י ח ח י י ם ר ה ־ א ׳ ‪38‬ב׳‬
‫‪999‬‬
‫תל־אביב‪ ,‬ר ה ׳ העליה ‪6‬‬
‫‪222‬‬
‫המר מאיר‬
‫הגשל־צמורי‬
‫ירושלים‪,‬‬
‫ברטה‬
‫רה׳ אבן־שפרוט ‪4‬‬
‫הק עדת‬
‫ה ק ס ט ר )מקובר( א ל י ז ב ט‬
‫היפה‪ ,‬ר ח ׳ אחד־העם ‪4‬‬
‫‪. 579‬‬
‫הקסלמן פליציה‬
‫ב פ ר סבא‪ ,‬שיכון עליה‪,‬‬
‫רח׳ רמו ‪6‬‬
‫ירושלים‪ ,‬ר ח ׳ הנסיכה מ ר י ‪5‬‬
‫‪52‬‬
‫וייסמן־אלפרין חיה‬
‫ח ל י א ב י ב ‪ ,‬ר ה ־ י ה ו ד ה ה ל ו י ‪30‬‬
‫‪176‬‬
‫וייסר חיה‬
‫ת ל ־ א כ י ב ‪ ,‬ר ה ׳ א ל נ ב י ‪19‬‬
‫‪231‬‬
‫וילף אולגה‬
‫ירושלים‪ ,‬ר ה ׳ בן־יהודה ‪9‬‬
‫‪1060‬‬
‫וילף מאיר‬
‫ירושלים‪ ,‬ר ח בךיהודת ‪9‬‬
‫‪1047‬‬
‫בנו‬
‫וינטרניץ גיאורנ‬
‫ח י פ ה ‪ ,‬ר ח ־ פ ב ז נ ר ‪24‬‬
‫‪193‬‬
‫ויניקמן ליאופולד‬
‫ח י פ ה ‪ ,‬ש ד י ה כ ר מ ל ‪22‬‬
‫‪829‬‬
‫וינר הרשל‬
‫באר־שבע‪ ,‬רה׳ מורדי‬
‫וינר מתתיהו‬
‫‪452‬‬
‫י ר ו ש ל י ם ‪ ,‬ר ת ׳ א ר ל ת ו ר ו ב ‪18‬‬
‫‪766‬‬
‫ח ל ‪ -‬א ב י ב ‪ ,‬ד ר ך ח י פ ה ‪21‬‬
‫‪908‬‬
‫ויםר־טולמצקי‬
‫ט ו ב ה )גימל(‬
‫וישניא ליאו‬
‫חיפה‪ ,‬יקנעס‬
‫‪726‬‬
‫וכטל הנריק‬
‫ח י פ ה ‪ ,‬ר מ ת ש א ו ל ‪30/8‬‬
‫‪1018‬‬
‫ולטוך נורברט‬
‫חדרה‪ ,‬ר ה ׳ הגבורים‪ ,‬בית‬
‫פ ר ט יי‬
‫‪787‬‬
‫ו ל ך אדולף‬
‫ירושלים‪ ,‬רה׳ פרס ‪9‬‬
‫‪61‬‬
‫ולר רחל‬
‫ח ל ‪ -‬א ב י ב ‪ ,‬ר ח ׳ ג ח מ נ י ‪56‬‬
‫‪232‬‬
‫ון קליף מקם‬
‫נ ת נ י ה ‪ ,‬ד ח י ה ר צ ל ‪34‬‬
‫‪654‬‬
‫ונגגהייט ניודו‬
‫בת־ים‪ ,‬רה׳ ירושלים‬
‫‪233‬‬
‫ו ס ר ליאון‬
‫ע כ ו ‪ ,‬ר ח ׳ ט י ו מ ס ׳ ‪10‬‬
‫‪280‬‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ח ׳ ב ן ־ י ה ו ד ה ‪177‬‬
‫‪381‬‬
‫ורבלינסקי‪-‬קסטנר‬
‫‪50‬‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ה ׳ פ ר י ש מ ן ‪63‬‬
‫וייס אלינה‬
‫ח י פ ה ‪ ,‬ק ר י ת ח י י ם ‪ ,‬ר ח ׳ כ ־ ז ‪64‬‬
‫ד‪,‬גיטאות‪60‬‬
‫רחביה‪,‬‬
‫‪1073‬‬
‫וייס קורט‬
‫ח י פ ה ‪ ,‬ר ח ׳ י ר ו ש ל י ם ‪13‬‬
‫‪192‬‬
‫‪320‬‬
‫וייסגרנ)פנחס(‬
‫‪218‬‬
‫‪219‬‬
‫‪220‬‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ה ׳ פ י נ ט ‪27‬‬
‫בריינדלה‬
‫‪1066‬‬
‫‪1054‬‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ש ד ר ׳ ר ו ט ש י ל ד ‪115‬‬
‫‪228‬‬
‫ויינרב מקם‬
‫‪792‬‬
‫‪215‬‬
‫ויינזםט לאה‬
‫ח י פ ה ‪ ,‬ר ה ׳ נ ״ ה ‪ 19‬ק ר י ת ־ ת י י ם‬
‫‪867‬‬
‫ויינשטיין־ברזוב‬
‫‪214‬‬
‫‪309‬‬
‫ויינכרג הנה‬
‫תל־אביב‪ ,‬ר ה ׳ השחר ‪1‬‬
‫‪227‬‬
‫פאולינה‬
‫ורבר ינינת‬
‫ר מ ת ־ ג ן ‪ ,‬ר ח ׳ ז ׳ ב ו ט י נ ס ק י ‪,50‬‬
‫מלון קרמן‬
‫‪1048‬‬
‫‪1056‬‬
‫ורנדורפר ארנולר‬
‫ט ב ע ו ן ‪ ,‬א ו ר נ י ם ‪20‬‬
‫‪836‬‬
‫ורני־סוקמן חיה‬
‫ת ל י א ב י ב ‪ ,‬ר ח ׳ ו י י ז ל ‪12‬‬
‫‪563‬‬
‫ביח־דגון‪ ,‬ר ה ׳ י ׳ מ ס י ‪1‬‬
‫‪813‬‬
‫הל־אכיכ‪ ,‬רת׳ כיאליק ‪6‬‬
‫‪772‬‬
‫ו ר ש ב ס ק י ־ נ ר י ס ק מ ן חנה‬
‫י ר ו ש ל י ם ‪ ,‬ר ה ׳ א ר ל ו ז ו ר ו ב ‪10‬‬
‫‪21‬‬
‫הרצוג יוליוס‬
‫ה י פ ה ‪ ,‬ר ח ׳ י ר ו ש ל י ם ‪24‬אי‬
‫‪918‬‬
‫הרצליך אוסקר‬
‫תל־אביב‪ ,‬ר ה ׳ שלמה המלך ‪3‬‬
‫‪906‬‬
‫ז א ב יעקב‬
‫ח י פ ה ‪ ,‬ר ה ׳ צ פ ר י ר י ם ‪15‬‬
‫‪283‬‬
‫הררי מנחם‬
‫הל־אביב‪ ,‬ד ר ך פתת־חקוה ‪1‬‬
‫‪223‬‬
‫זבצקה ידויגה‬
‫חיפה‪ ,‬ר ה ׳ בן יהודה ‪7‬‬
‫‪1050‬‬
‫תל־אביב‪ ,‬ר ה ׳ בוגרשוב ‪5‬‬
‫‪325‬‬
‫בפד־אתא‪ ,‬ב י ת גוטליב‬
‫‪599‬‬
‫ח י פ ה ‪ ,‬ר ח ׳ ד י ש ר א ל י ‪50‬‬
‫ח ר ט גרטרוז־‬
‫ה ד מ ל יושן*‬
‫‪191‬‬
‫ירשבטקי‬
‫י ר ו ש ל י ם ‪ ,‬ר ה ׳ ד ו ר ו ת ר א ש ו נ י ם ‪894 8‬‬
‫הרמן רוברפ‬
‫מ ש ק דורות‪ ,‬ד א ר גע בגגב‬
‫הררי פסיה‬
‫הרשפלד־םובל‬
‫ורסנו רבקה‬
‫חנה‬
‫הרשפלד־פשדגוביק‬
‫יטה‬
‫הרשקוביץ אליזבט‬
‫ט ב ע ו ן ‪ ,‬ר ח ׳ ש ו ש נ י ם ‪8‬כי‬
‫‪702‬‬
‫ח י פ ה ‪ ,‬ר ה ׳ ק ב ו ץ ג ל ו י ו ת ‪64‬‬
‫‪279‬‬
‫‪#‬‬
‫י‪5‬ק‪1‬ט ה פ ר ם ו ט י ם ‪,628‬‬
‫‪69‬‬
‫ה י ב ח ש ו ז ה ש י ׳ ׳ ט ‪10.10.1058 ,‬‬
‫זבצקי‬
‫פרילריך‬
‫הנריק‬
‫רמת־גן‪,‬‬
‫רםת־חן‪,‬‬
‫ר ה ׳ ה מ א ה ו א ח ד ‪19/2‬‬
‫‪,‬‬
‫‪990‬‬
‫זוכוביצקי אהרן‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ש ד ׳ ר ו ט ש י ל ד ‪42‬‬
‫‪234‬‬
‫זולטן מרשין‬
‫ת ל ‪ -‬א ב י ב ‪ ,‬ר ת ׳ א ל נ ב י ‪70‬‬
‫‪237‬‬
‫‪169‬‬
‫המען‬
‫השם‬
‫ממכר‬
‫השם‬
‫המען‬
‫הרשיון‬
‫זיולקיס‬
‫שמואל‬
‫תל־אביב‪,‬‬
‫זומר תאודור‬
‫זומרשטייןתיים‬
‫ש ד ר י ר ו ט ש י ל ד ‪41‬‬
‫‪.‬‬
‫‪238‬‬
‫חסיד ר פ א ל‬
‫ב ת ־ י ם ‪ ,‬ר ה ׳ ט ר ו מ פ ל ד ו ר ‪10‬‬
‫‪1003‬‬
‫חשונץ־פריס‬
‫חיפה‪,‬‬
‫טילה‬
‫ט י ר ת ״ ה כ ר מ ל ‪192/768‬‬
‫‪199‬‬
‫הרצליה‪ ,‬ר ה ׳ סוקולוב‬
‫‪913‬‬
‫ר ח ו ב ו ת ‪ ,‬ר ה ׳ ו י צ מ ן ‪23‬‬
‫‪693‬‬
‫חדרה‪ ,‬ע ל י ד נ י ת הכנסת הישן‬
‫‪660‬‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ח ׳ י ה ו ד ה ה ל ו י ‪90‬‬
‫‪239‬‬
‫זוסמן אדולף‬
‫הל־אניב‪,‬‬
‫ש ד ר י ר ו ט ש י ל ד ‪78‬‬
‫‪233‬‬
‫טאוב‬
‫ז ו ס מ ן ד ו ר ה )דבורה(‬
‫תל־אביב‪,‬‬
‫ש ד ר י ר ו ט ש י ל ד ‪78‬‬
‫‪236‬‬
‫טאובה־חלטן שרה‬
‫ש ר ר ׳ ר ו ט ש י ל ד ‪78‬‬
‫‪0‬י‪5‬‬
‫מה״י עמליוז‬
‫כ פ ר חסידים‬
‫‪79‬‬
‫טוכשניידר רומן‬
‫נתניה‪ ,‬ר ה ׳ םמילנסקי‪,‬‬
‫‪778‬‬
‫טוקצ׳ינסקי עדה‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ח ׳ פ ר ץ ה י ו ת ‪11‬‬
‫ט י י ג מ ן י ו ט ה )הורן(‬
‫ח י פ ה ‪ ,‬ר ח ׳ ה ר צ ל ‪32‬‬
‫‪839‬‬
‫טיכו פריץ‬
‫ירושלים‪ ,‬ר ה ׳ בן־יהודה ‪5‬‬
‫‪22‬‬
‫ירושלים‪ ,‬רח׳יוליאן‪ ,‬בית טנוס‬
‫‪23‬‬
‫זוטמן שלום‬
‫תל־זוכיב‪,‬‬
‫זוסמנוביץ ורה‬
‫ראשון־לציון‪ ,‬ר ח ׳ דרור ‪5‬‬
‫זייבוט אנדזיי‬
‫רמת־גן ב׳‪ ,‬קרית בורוכוב‪,‬‬
‫ר ה ׳ ע ו ז י א ל ‪110‬‬
‫זיידה־טיפל‬
‫מלכה‬
‫כ פ ר ־ ס ב א ‪ ,‬ש כ ׳ ו ת י ק י ם ‪53‬‬
‫‪933‬‬
‫זיידן יעקב‬
‫ק ר י ת מ ו צ ק י ן ש ד ר י ק ק ־ ל ‪23‬‬
‫זיידן עמנואל‬
‫היפה‪ ,‬קדית מוצקין‪,‬‬
‫ש ד ר י ק ק ״ ל ‪23‬‬
‫זיידנר זיגפריד‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ה ׳ ד י ז נ ג ו ף נ‪8‬‬
‫זייפן אירנה‬
‫תל־אכיב‪ ,‬י ד אליהו‪,‬‬
‫ר ה ׳ ל ה ג ר ד י ה ‪69‬‬
‫זייפן הנריק‬
‫‪237‬‬
‫‪210‬‬
‫‪991‬‬
‫חל־אביב‪ ,‬י ד אליהו‬
‫ר ה ׳ ל ה ג ר ד י ת ‪69‬‬
‫זייפרט יצחק‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ד ח י א ל נ ב י ‪31‬‬
‫זיכל לואיט‬
‫תליאכיב‪,‬‬
‫זילברמן הרברט‬
‫היפהב‬
‫‪992‬‬
‫‪797‬‬
‫קרית־מוצקין‪,‬‬
‫ר ה ׳ ה ר ב ק ו ק ‪51‬‬
‫וילברפניג אוגניה‬
‫ת ל ־ א כ י ב ‪ ,‬ר ה ׳ ל ו י נ ס ק י ‪«9‬‬
‫!ילברקלנג יעקב‬
‫קריח חיים‪ ,‬צריפים אנגלו‬
‫ס כ ס י י ם ‪36‬אי‬
‫אלישבע‬
‫טיכו־רייביגד‬
‫טיפל אברהם‬
‫כפר־סבא‪,‬‬
‫פרידה‬
‫טיקוציינםקי‬
‫‪704‬‬
‫טמשה משה בךציון‬
‫טצנר ארנה‬
‫ח ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ש ד י ר ו ט ש י ל ד ‪117‬‬
‫‪339‬‬
‫טראוב אשתר‬
‫ח ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ה ׳ ש י י נ ק י ן ‪53‬‬
‫‪218‬‬
‫ט ר א ו ב דורוטזז‬
‫חל־זיביג‪,‬‬
‫מ ע ב ר ‪277‬‬
‫טרוימן ררגריטה‬
‫חל־ליטוינסקי‪ ,‬בית רימר‬
‫‪368‬‬
‫טרופ אהרן‬
‫ה ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ח ׳ א ל נ ב י ‪21‬‬
‫‪200‬‬
‫טרוצקי חיה‬
‫נבעתי ים‪ ,‬מעונות פועלים‬
‫‪779‬‬
‫מרבטנברויטשרה)טוניה(‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ח ׳ ה מ ל ך ג ׳ ו ר ג ׳ ‪18‬‬
‫‪219‬‬
‫מרקטינסקי לאין‬
‫נ א ר ־ ש ב ע ‪ ,‬ר ח ׳ עזה‪ ,‬שיכון‬
‫‪211‬‬
‫זילברשטיין‬
‫הילדגרד‬
‫תל־אכיב‪ ,‬ר ה ׳א ד ם הכהן ‪8‬‬
‫זילברשטיין‬
‫סרידריק‬
‫חולון‪ ,‬שיכון חסכון ‪3‬‬
‫‪993‬‬
‫ח ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ח ׳ ש י נ ק י ן ‪48‬‬
‫‪243‬‬
‫יסברוד‬
‫מרק‬
‫א ב ו י כ ב י ד ‪ ,‬ניהנה‬
‫‪801‬‬
‫‪242‬‬
‫ןילובי מרים־הני‬
‫פרימט‬
‫ע מ י ד ר ב י ת ‪436‬‬
‫‪979‬‬
‫חיפה‪ ,‬ר ח ׳ שמריהו לוין ‪6‬‬
‫‪347‬‬
‫ר מ ת ־ ג ן ‪ ,‬ר ה ׳ ת ר ע ד מ ם ׳ ‪16‬‬
‫‪817‬‬
‫חדרה‪ ,‬גבעת אולגה‪ ,‬שיכון‬
‫עמידר‪110,'1‬‬
‫‪109‬‬
‫‪937‬‬
‫יודקובסקי אהרן‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ד ח י ר מ ב ר נ ט ‪13‬‬
‫‪263‬‬
‫‪«6‬‬
‫יולזרי יעקב‬
‫י פ ו ‪ ,‬ר ח ׳ ‪ 64‬מ ס ‪4‬‬
‫‪372‬‬
‫ז‬
‫כריה הלנה‬
‫ח י פ ה ‪ ,‬ר ה ׳ מ ו ר י ה ‪93‬‬
‫‪284‬‬
‫יולזרי רנה‬
‫חדרה‪,‬‬
‫ז‬
‫בריה‬
‫קורט‬
‫ח י פ ה ‪ ,‬ר ה ׳ מ ו ר י ה ‪95‬‬
‫‪^!3‬‬
‫יום־ טוב ויקטור‬
‫רמת־גן‪ ,‬ר ח ׳ חרות ‪4‬‬
‫ז‬
‫ליג־פש‪-‬פרוינד‬
‫נהריה‪ ,‬ר ח ׳ גולומב‬
‫‪752‬‬
‫יוסיפיף א ל ב ר ט‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬י ח י א ר ל ו ז ו ר ו ב ‪48‬‬
‫ן׳ליכוב שלמה‬
‫חל־אכיב‪ ,‬ר ח ‪ -‬גוש חלב ‪7‬‬
‫‪845‬‬
‫יוטף יוסף נסים‬
‫ירושלים‪ ,‬מושבה גימנית יחי‬
‫זלינסקה הלנה‬
‫ת ל ־ א ב י נ ‪ ,‬ר ה ׳ גורדון ‪3‬‬
‫‪1010‬‬
‫ת ל ־ א כ י ב ‪ ,‬ר ח ׳ ג ח מ ג י ‪46‬‬
‫‪371‬‬
‫סרידה‬
‫זלץ רינקו‬
‫זינדובסקת הלינה‬
‫גבעתיים‪,‬‬
‫שיכון עובדי קופ־ה‬
‫בלוק ‪5‬‬
‫‪573‬‬
‫זקש דבורה‬
‫חיפה‪ ,‬ר ח ׳ ירושלים ‪5‬‬
‫זריקר אנטול‬
‫גתגיה‪ ,‬ר ה ׳ ה נ ו ט ע נזלון י ר י ץ *‬
‫‪869‬‬
‫‪1014‬‬
‫בתיה‬
‫יזרעאלי‬
‫יזרעאלי גאולה‬
‫חוט הנה‬
‫הל‪-‬אביב‪,‬‬
‫חוטורנסקי בנימין‬
‫חוצן‬
‫ורבר־סלו־מקס‬
‫ר מ ת ־ ג ן ‪ ,‬ר ה ׳ י ה ל ו ט ‪21‬‬
‫‪597‬‬
‫‪3 !4‬‬
‫רחובות‪ ,‬שיכון עממי‪,‬‬
‫ר ה ׳ קוסובר ‪3‬‬
‫ינאי יצהק‬
‫זכרון־יעקכ‪ ,‬ר ח ׳ האורנים‬
‫‪748‬‬
‫ינאי צפורה‬
‫ז כ ר ו ך י ע ק ב ‪ ,‬ר ת ׳ הא־רבים‬
‫‪747‬‬
‫אסתר‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ח ׳ א ה ב ת צ י ו ן ‪23‬‬
‫‪264‬‬
‫יסלזון לינה‬
‫ח ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ח ׳ נ ו ר ד ו ן ‪83‬‬
‫‪263‬‬
‫יעקבזון אלכרידה‬
‫פ ח ה ־ ה ק ו ה ‪ ,‬ר ח ׳ ה ר צ ל ‪19‬‬
‫‪885‬‬
‫יעקבזון ךרנהרד‬
‫פרידריך‬
‫יעעבסון‬
‫יפה הסיה‬
‫היימוף משה‬
‫ח ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ה ׳ ד י ז נ נ ו ף ‪93‬‬
‫חנחיביץ ר ח ל‬
‫תל־אביב‪ ,‬ר ה ׳ יורדי הסירה ‪9‬‬
‫‪170‬‬
‫תל־אניב‪ ,‬רח׳עין ורד ‪3‬‬
‫‪531‬‬
‫ילינק הוגו‬
‫‪969‬‬
‫חסון אליעזר‬
‫ח ל ‪ -‬א ב י ב ‪ ,‬ד ח י א ל ב ב י ‪90‬‬
‫ילנסקי מריאן‬
‫‪213‬‬
‫תל־אביב‪,‬‬
‫ר ו ת ‪10(113‬‬
‫‪78‬‬
‫‪532‬‬
‫תל־אביב‪ ,‬ר ה ׳ וילסון ‪- 8‬‬
‫יפה־לס‬
‫ר ח ׳ ד י ש פ ו ן ‪203‬‬
‫‪967‬‬
‫ר ח ו ב ו ת ‪ ,‬ר ח ׳ א י י ז נ ב ר ג ‪12‬‬
‫יפה־קאופמן‬
‫תל־בדוך‪,‬‬
‫‪932‬‬
‫‪989‬‬
‫יעקבסון־מיבקוב ז למה‬
‫‪80‬‬
‫ג ב ע ת א ־ ל ג ה ב ׳ ‪149/4‬‬
‫‪964‬‬
‫‪334‬‬
‫יבקלביץ־מילבפקי‬
‫ם מ ט א ת ב י ת ה ש ו א ב ה ‪12/6‬‬
‫«‪2‬‬
‫הל־אביב‪ ,‬ר ח ׳ פינסקר ‪7‬‬
‫יארליכט־פישר‬
‫חליאביב‪,‬‬
‫‪828‬‬
‫‪217‬‬
‫יודלובסקי אדואדד‬
‫ר ח ו ב ו ת ‪ ,‬ר ח ׳ ס מ י ל נ ס ק י ‪23‬‬
‫‪8,3‬‬
‫ט י ד )םלומאה( ש ו ל מ י ת‬
‫‪1032‬‬
‫צ ה ל ה ‪ ,‬ר ח ׳ ב נ י ה ו ‪39‬‬
‫‪1031‬‬
‫נ ה י י ה ‪ ,‬ש י כ ו ן ע מ י ד ר ‪116/1‬‬
‫יאורי טובה‬
‫ןילברשטיין תמרה‬
‫ש י כ ו ן ו ת י ק י ם ‪53‬‬
‫ר מ ת ־ ג ן ‪ ,‬ש כ ׳ ה ל ל ‪ ,‬ר ח ׳ ר ב י ‪23‬‬
‫‪103‬‬
‫‪394‬‬
‫‪214‬‬
‫גבעת רמב־פ‪,‬‬
‫ר ה ׳ ה ה ג נ ה ‪36‬‬
‫ד ב י ר ה )מליטה(‬
‫מלון 'להמ]*‬
‫‪1027‬‬
‫ז‬
‫מספר‬
‫הרשיון‬
‫חיה־שרה‬
‫אטה־לאת‬
‫יצחק שרה‬
‫פ ת ה ־ ת ק ו ה ‪ ,‬ר ה ׳ ה ר צ ל ‪19‬‬
‫‪884‬‬
‫ה י פ ה ‪ ,‬ר ח ׳ ו י ת ק י ן ‪8‬אי‬
‫‪285‬‬
‫תל‪-‬אביב‪ ,‬ר ה ׳ קורולנקוג‬
‫‪301‬‬
‫ה ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ה ׳ ב ן ־ י ה ו ד ה ‪60‬‬
‫‪266‬‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ה ׳ ב ל פ ו ר ‪23‬‬
‫‪267‬‬
‫ב נ י ־ ב ר ק ‪ ,‬ר ח ׳ א נ י ל ב י ץ ‪26‬‬
‫‪373‬‬
‫חל־אביב‪ ,‬ש כ ׳ התקוה‪,‬ר ה ׳ א׳‬
‫‪319‬‬
‫מ ס י ‪25‬‬
‫‪572‬‬
‫*‬
‫י‪5‬קוש‬
‫ה פ ר ם ו ט י ם ‪ ,023‬ה ׳ ב ח ׳ פ ו ן ת ש י ״ ט ‪19.10,1958 ,‬‬
‫השם‬
‫מספר‬
‫המען‬
‫השם‬
‫י‬
‫המען‬
‫הרשיון‬
‫לוור מרטין‬
‫שכרון י ע ק ב ‪ ,‬מ ע י ן צ ב י ‪ ,‬ת‪.‬ד‪4 .‬‬
‫‪890‬‬
‫ל ו י דינה‬
‫י ר ו ש ל י ם ר ה ׳ ר ו ׳ ״ ק ‪21‬‬
‫‪987‬‬
‫)שיכון הותיקים(‬
‫‪740‬‬
‫לוי הנרי־אברהט‬
‫י פ ו ‪ ,‬ר ה ׳ ‪ 311‬מ ס ׳ ‪13‬‬
‫‪374‬‬
‫טבריה‪ ,‬מ י נ ו ן עממי ‪2‬‬
‫‪611‬‬
‫לוי יעקב‬
‫ר מ ל ה ‪ ,‬ש ד ר י ה ר צ ל מ ס י ‪32‬‬
‫‪606‬‬
‫ירדני יעקב‬
‫י ר ו ש ל י ם ‪ ,‬ר ח ׳ ב ן ־ י ה ו ד ח ‪3-1‬‬
‫ישעיהו חנה‬
‫חולון‪ ,‬רה׳ אהרונוביץ מס׳ ‪7‬‬
‫ישראל יוסף‬
‫בתיה־ברבה‬
‫בגן־סולומון‬
‫בייח‬
‫כהן‬
‫ב ז ר י ס ל ב )שבתאי(‬
‫כ ה ן דב )בדקו(‬
‫‪70‬‬
‫כ ק‬
‫י ש ע ר מנשה״ של‬
‫״מלבין*‬
‫‪'551‬‬
‫ת ל ־ א כ י ב ‪ ,‬ר ה ׳ גיורג׳ אלילם ‪5‬‬
‫‪3K‬‬
‫ת ל ‪ -‬א ב י ב ‪ ,‬ר ח ׳ א ל ב ב י ‪72‬‬
‫‪268‬‬
‫פחה־חקוה‪ ,‬רת׳ פיקא ‪4‬‬
‫יוליוס‬
‫כ ה ן ) כ ג ן ( י ו כ ב ד )יכנה(‬
‫‪21‬‬
‫ר ח ו ב ו ת ‪ ,‬ר ח ׳ ה ר צ ל ‪,113‬‬
‫בית האבר‬
‫כהן אליהו א‪.‬‬
‫‪353‬‬
‫ירושליט‪ ,‬מושבה יוניה‪ ,‬רח׳‬
‫יהושפט‬
‫‪970‬‬
‫‪8/56‬‬
‫ר ה ׳ ה ע ל י ה ‪16‬‬
‫כהן ישראל‬
‫כהן ישראל‬
‫י פ ו ‪ ,‬ש ד ר י י ר ו ש ל י ם מ ס ׳ ‪109‬‬
‫‪571‬‬
‫כתן סופיה‬
‫ל ו ד ‪ ,‬ש י כ ו ן נ ו ה ־ ז י ח ‪67‬‬
‫‪782‬‬
‫כהן ר ל ף ב ר נ ר ד‬
‫חיפה‪ ,‬רה׳ שער הלבנון ‪4‬‬
‫‪968‬‬
‫כהן־מרים‬
‫ח ו ל ו ן ‪ ,‬ר ת ׳ א ד ל ו ז ו ר ו ב ‪122‬‬
‫‪377‬‬
‫כלב אלברט‬
‫ר מ ת ־ ג ן ‪ ,‬ר ח ׳ י ה ל ו ם ‪8:1‬‬
‫‪481‬‬
‫ה ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ה ׳ ל ו י נ ם ק י ‪22‬‬
‫כלב יוסף‬
‫מקוה־י׳טראל‪,‬‬
‫כץ אמרינו‬
‫בי״ס חקלאי‬
‫ח י פ ה ‪ ,‬ר ת ׳ ח ו ר ב ‪51‬‬
‫‪720‬‬
‫כץ יעקב‬
‫חיפה‪,‬‬
‫כץ לודמילה‬
‫כץ־בירגר‬
‫חםיה־פרומה‬
‫‪336‬‬
‫קריח־עמל‪ ,‬רח׳‬
‫ה א ל ו נ י ם ‪24‬‬
‫‪749‬‬
‫גבעת שמואל‬
‫‪365‬‬
‫חולון‪ ,‬שיכון ר ס ק ו ג׳ ר ה ׳‬
‫ה ר י מ ו ן ‪50‬‬
‫‪610‬‬
‫כץ‪-‬עטיימן שרה אסתר‬
‫ר א ש ו ן ‪ -‬ל צ י ו ן ‪ ,‬ר ה ׳ ר ו ט ש י ל ד ‪23‬‬
‫‪71‬‬
‫כצנלסון יהודית‬
‫ר מ ת ־ ג ן ש ד ר ׳ ב ן צ ב י ‪21‬‬
‫‪1064‬‬
‫כצנלסון מאיר‬
‫בהביה‪ ,‬ר ח ׳ מ ק ד ו ג ל ד ‪6‬‬
‫‪822‬‬
‫לאואר יוחנה‬
‫י ר ו ש ל י ם ‪ ,‬ר ח ׳ ש ץ ‪ ,6‬ב י ת‬
‫‪29‬‬
‫בלומנשטוק‬
‫ל ו י יצחק‬
‫תל־אביב‪,‬‬
‫ר ה ׳ ה י ר ק ו ן ‪240‬‬
‫‪328‬‬
‫לוי יצחק־יעלב‬
‫י פ ו ‪ ,‬ר ה ׳ ‪ 60‬מ ס י ‪108‬‬
‫‪504‬‬
‫לוי מנחמובה דורה‬
‫י פ ו ‪ ,‬ר ה ׳ ‪ 369‬מ ס ׳ ‪1‬‬
‫‪780‬‬
‫לוי משה־אברהט‬
‫ה ל ‪ -‬א ב י ב ‪ ,‬ש ד ׳ ק ‪ .‬ק ‪ ,‬ל ‪14 ,‬‬
‫טבריה‪,‬‬
‫לוי נטליה חיים‬
‫‪330‬‬
‫שכונת מיאריפ‪ ,‬בית‬
‫חכם מימון‬
‫‪661‬‬
‫לוי שלמה זיגפריד‬
‫ת ל ‪ -‬א ב י ב ‪ ,‬ר ה ׳ א ל נ ב י ‪100‬‬
‫‪327‬‬
‫ל ו י ש מ ו א ל ־ יהודה‬
‫ת ל ־ א ב י כ ‪ ,‬ש י כ ו ן צ ב א ־ ק ב ע ‪,532‬‬
‫ק ר י ת ש ל ו ם ‪) ,‬רה׳ המצפן מסי‬
‫‪(5‬‬
‫‪456‬‬
‫לוי שמחה‬
‫ת ל ־ א נ י ב ‪ ,‬ר ה ׳ מ ל ‪34‬‬
‫‪457‬‬
‫לויא סם‬
‫ירושלים‪ ,‬רה׳ המלך גיורג׳‬
‫‪33‬‬
‫‪ 26‬ב ׳‬
‫גבעתיים‪,‬‬
‫לוין ארנסט‬
‫ר ה ׳ ה מ ע ו ר ר ‪17‬‬
‫‪401‬‬
‫ירושלים‪ ,‬רה׳ הפועלים ע ־ י‬
‫לוין הרברט‬
‫‪30‬‬
‫מלון עדן‬
‫חולון‪ ,‬רה׳ הנוטרים מטי ‪7‬‬
‫לוין יוסף נ ׳‬
‫‪272‬‬
‫חל־אביב‪,‬‬
‫כץ ל ר י ט ל א ו‬
‫‪271‬‬
‫דואר חולון‪,‬‬
‫ר ח ׳ ש ץ ‪11‬‬
‫ל ו י י ע ק ב )זיק(‬
‫תל‪-‬אביב‪,‬‬
‫ר ה ׳ א ל נ ב י ‪128‬‬
‫‪339‬‬
‫‪269‬‬
‫תליאביב‪,‬‬
‫כפולר צירלה‬
‫מספר‬
‫הרשיון‬
‫)בית משותף(‬
‫‪761‬‬
‫לוין צביה‪-‬ל«ה‬
‫י ר ו ש ל י ם ‪ ,‬ר ה ׳ ש ט ר א ו ס ‪26‬‬
‫‪119‬‬
‫לוין־אפעטיין יעקב‬
‫י ר ו ש ל י ם ‪ ,‬ר ה ׳ ה נ ב י א י ם ‪267‬‬
‫‪63‬‬
‫‪ .‬לוין־אפשטיין שמואל‬
‫ליזה‬
‫לויךברלוביץ‬
‫ירושלים‪ ,‬רח׳ שמעון ב ך ש ט ח ‪,‬‬
‫פינת רה׳ בן־סירא‬
‫‪62‬‬
‫ר מ ת ־ ג ן ‪ ,‬ך ת ׳ י ר ו ש ל י ם ‪45‬‬
‫‪402‬‬
‫לוין חנה‬
‫תל־אכיב‪,‬‬
‫לויננר אליזבט‬
‫רגית־גן‪,‬‬
‫ר ח ׳ י ה ל ו ם ‪43‬‬
‫יבניאל‪,‬‬
‫ג ל י ל ‪ ,‬בית סגל‬
‫לוינזון הנס‬
‫רח׳ הקונגרס ‪4‬‬
‫‪1031‬‬
‫‪623‬‬
‫‪715‬‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ת ׳ ה ר צ ל ‪56‬‬
‫‪403‬‬
‫לונדון ויקטוריה‬
‫ה ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ה ׳ ה י ר ק ו ן ‪49‬‬
‫‪403‬‬
‫לובדורף ארנולד ו ר נ ר‬
‫תל־אכיב‪ ,‬שד׳ חן ‪5‬‬
‫‪814‬‬
‫לוינשטיין־וולף‬
‫איטה‬
‫לופטה זאב‬
‫ט ב ר י ה ש י כ ו ן ג ׳ א ג ף ‪585‬‬
‫‪1035‬‬
‫לוריא משה‬
‫ירושלים‪ ,‬רח׳ מליפנדה ‪1‬‬
‫‪77‬‬
‫י ר ו ש ל י ם ‪ ,‬ר ת ׳ נ ת ן ש ט ר א ו ס ‪10‬‬
‫‪734‬‬
‫לוריה דוד‬
‫תל‪-‬אביב‪,‬‬
‫ר ה ׳ ע מ ק י ז ר ע א ל ‪12‬‬
‫‪406‬‬
‫לאופר מקט‬
‫תל‪-‬אביב ש ד ר ׳ החייל ‪7‬‬
‫‪273‬‬
‫לוריה משה‬
‫תל‪-‬אביב‪,‬‬
‫ר ה ׳ ב ך ע מ י ‪11‬‬
‫‪690‬‬
‫לאופר מקט‬
‫לאוףירוזן‬
‫חנה־דנקה‬
‫ת ל ‪ -‬א נ י ב ‪ ,‬ר ח ‪ -‬בן־ יהודה ‪9‬‬
‫‪880‬‬
‫ל ו ר נ ץ מקש‬
‫ח י פ ה ‪ ,‬ר ה ׳ ה ר צ ל ‪21‬‬
‫‪600‬‬
‫לאיפר נחה‬
‫תל‪-‬אביב‪ ,‬רח׳ ליליין ‪5‬‬
‫‪940‬‬
‫לזרובה ויזורקה‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ח ׳ א ב ן ־ ג ב י ר ו ל ‪115‬‬
‫‪903‬‬
‫לביץ פליקס‬
‫בני־ברק‪ ,‬רח׳ חרצל בית פלדמן‬
‫‪379‬‬
‫ל ט י גסים‬
‫ק ר י ת ב נ י מ י ן ש י כ ו ן ע מ מ י א ׳ ‪41‬‬
‫‪757‬‬
‫לבל יוסף גאורג‬
‫תיקה‪ ,‬רה׳ ירושלים מסי ‪3‬‬
‫‪393‬‬
‫לי ויליאם א ׳‬
‫ט ב ע ו ן ‪ ,‬ר ח ׳ ה ר ק פ ו ת ‪29‬‬
‫‪197‬‬
‫ליאון לילי‬
‫ש י כ ו ן א ׳ ‪208‬א‪-‬‬
‫לבן אבדיאל‬
‫אשקלון‪,‬‬
‫לבנטל חנה‬
‫חיפה‪ ,‬קרית‪-‬מוצקין‪ ,‬שיכון‬
‫לבנשטיין רוברט‬
‫לבקובסקה‬
‫יגטה‬
‫ת ל ‪ -‬א ב י ב ‪ ,‬ש ד ר ׳ ר ו ט ש י ל ד ‪86‬א׳‬
‫לדניצר וולף‬
‫להמן סלי‬
‫לוביץ אנה‬
‫‪274‬‬
‫י ה ו ד ‪ ,‬ר ח ׳ ב י א ל י ק מ ס י ‪ ,1‬ש י כ ו ן‬
‫תל־אביב‪,‬‬
‫ליבמן נבריאלה‬
‫ש ד ר י ר ו ט ש י ל ד ‪84‬‬
‫תל‪-‬אביב‪ ,‬רה׳ כיאליק ‪3‬‬
‫ל י כ מ ן לאד‪,‬‬
‫תל־אכיב‪ ,‬רח׳ יעל ‪5‬‬
‫ליטמנוביץ לאון‬
‫‪275‬‬
‫לייבוביץ לודויג‬
‫‪921‬‬
‫ראשון‪-‬לציון‪,‬‬
‫ר ח ׳ ב ו ר ד ו י ‪14‬‬
‫ר ח ׳ נ ו ר ד ו י ‪14‬‬
‫תל־אביב‪,‬‬
‫‪949‬‬
‫‪891‬‬
‫‪729‬‬
‫^ ‪1010‬‬
‫‪33‬א'‬
‫לייבוביץ־גולדשמידט‬
‫‪1022‬‬
‫תל‪-‬אניב‪,‬‬
‫ר ה ׳ ג ו ר ד ו ן ‪58‬‬
‫ק ר י ת חיים שיכון אנגלו סכסי‬
‫‪338‬‬
‫גוה ע ו ב ר‬
‫ר ח ׳ ה מ ל ך ג ׳ ו ר ג ׳ ־‪,3‬‬
‫בית חלוצות‬
‫‪598‬‬
‫ר ס ק ו כ נ י ס ה ‪13‬‬
‫תל־אביב‪,‬‬
‫‪831‬‬
‫ש ד ר י ת ר ם ״ ט ב ‪11 -‬‬
‫‪112‬‬
‫שבע תל־אביב‪ ,‬יד־אליהו‪ ,‬רה׳‬
‫ל ה ג ר ד י ה ‪51‬‬
‫‪458‬‬
‫לוביץ מיכאל‬
‫ראשון־לציון‪,‬‬
‫‪1023‬‬
‫ליינר‪-‬קצין‬
‫חיפה‪ ,‬הר הכרמל‪ ,‬רח׳ ר ו ת ‪2‬‬
‫‪288‬‬
‫לודוינובסקי בלומה‬
‫רמח־גן‪ ,‬רה׳ נתן ‪3‬‬
‫‪354‬‬
‫ליכשמן א ד ו ל ף‬
‫ק ר י ת ־ מ ל א כ י ‪ 318‬ב ׳‬
‫‪907‬‬
‫לוה ורנר‬
‫ה ל ‪ -‬א ב י ב ‪ ,‬ר ה ׳ א ל ב ב י ‪46‬‬
‫‪326‬‬
‫ליכטנשטיין מרדכי‬
‫ח ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ח ׳ פ י ג ס ק ר ‪13‬‬
‫‪883‬‬
‫ילקוט‬
‫הפרםוטים‬
‫‪ ,623‬ד‪,‬׳ ב ח ש ה ת ש י ״ ט ‪19.10.1953 ,‬‬
‫דבורה‬
‫‪171‬‬
‫השם‬
‫המען‬
‫מספר‬
‫השם‬
‫מספר‬
‫המען‬
‫הרשיון‬
‫‪39‬ליבטנשטיין־טרטר סיבילה תל‪-‬אביב‪ ,‬דחי ריינס‬
‫תל־אביב‪ ,‬רח׳ בלפור ‪33‬‬
‫לין־סויצקי תמר‬
‫לינדנשטראוס מקסימיליאן חל־אביב‪ ,‬רה׳ גודדון ‪48‬‬
‫תל־אביב‪ ,‬רה׳ לביבטין ‪4‬‬
‫לינדר שרה‬
‫אזור‪ ,‬שיכון האיכרים‬
‫ליפוביץ אגםתזיה‬
‫תל־אביב‪ ,‬רה׳ הס ‪6‬א‪-‬‬
‫ליפובםקי קורט‬
‫חיפה‪ ,‬הר הכרמל‪,‬‬
‫ליפמן הוגו‬
‫שדרי הנדושים ‪16‬‬
‫לכמן היינץ‬
‫לנג פאולה‬
‫לנגר אנזלס‬
‫לגבר מרק‬
‫לגדאו ליאו‬
‫לנדסברג יצחק‬
‫לנדפהוט־פייגת מרגוט‬
‫לנסקה אידה־גיטל‬
‫לבצמן יוכבד‬
‫לס הרמן‬
‫לסיגג מקם‬
‫לסידות יוסף הרי‬
‫לדמן צפורה‬
‫לרנר־שוחט גולדה‬
‫לשנר־לבנסארט רות‬
‫מאי ולטר‬
‫מאיר אלכסנדר‬
‫מאיר ארנפט‬
‫מאיר הלמוט‬
‫ביאיר הרברט‬
‫מאיר ולטר־לודויג‬
‫מאיר נעים‬
‫מאיר פרלה בוקו‬
‫מאיר שלמד‪,‬‬
‫מאירובי׳ךברלינרוט‬
‫מחלד אירנה‬
‫מוזס מייגהרד‬
‫מוטיל צרנה‬
‫מוסין בינדה‬
‫מורגנשטרן שולמית‬
‫‪G81‬‬
‫‪407‬‬
‫‪312‬‬
‫‪543‬‬
‫‪993‬‬
‫‪403‬‬
‫‪793‬‬
‫חיפה‪ ,‬הר‪-‬הנרמל‪ ,‬שדר׳ ד‪,‬נבינ‪08 9‬־‬
‫‪1062‬‬
‫חיפה‪ ,‬שיכון רסק׳׳ו ‪31‬‬
‫הל־אניב‪ ,‬יד־אליהו‪ ,‬שיכון‬
‫‪127‬‬
‫מלבין‪ ,‬רח׳ גליפולי‬
‫‪128‬‬
‫רמח־גן‪ ,‬רח׳ ביאליק ‪37‬נ׳‬
‫‪401‬‬
‫וזל־אביב‪ ,‬רה׳ מאזיה ‪1‬‬
‫ראשון־לציון‪ ,‬רח׳ רוטשילד ‪624 22‬‬
‫‪110‬‬
‫ירושלים‪ ,‬רח׳ בן־יהודה ‪7‬‬
‫ירושלים‪ ,‬קטמון‪ ,‬רח׳ יורדי‬
‫‪282‬‬
‫הסירה ‪2‬‬
‫מושבת כנרת‬
‫רמות־זזשבים‪ ,‬בית פרטי‬
‫חיפה‪ ,‬דחי סונית ‪,5‬‬
‫כרמל־ צרפתי‬
‫ירושלים‪ ,‬רח׳ שטראיס ‪11‬‬
‫תל־אביב‪ ,‬רה׳ שלם־עליבם ‪30‬‬
‫בת־ים‪ ,‬רה׳ רוטשילד ‪42‬‬
‫תליאביב‪ ,‬רת׳ אחד העם ‪39‬‬
‫בני־ברק‪ ,‬רה׳ עקיבא ‪2‬‬
‫הל־אביב‪ ,‬רח׳ יבנה ‪24‬‬
‫תל־אביב‪ ,‬רה׳ שינקין ‪5‬‬
‫חיפה‪ ,‬רה׳ דישראל ‪31‬‬
‫ירושלים‪ ,‬רה׳ בן־מימון ‪39‬‬
‫הרצליה‪ ,‬רח׳ סוקולוב ‪20‬‬
‫רמת־יצחק‪ ,‬רח׳ עוזיאל ‪38‬‬
‫ירושלים‪ ,‬תלפיות ‪114/17‬‬
‫ת ל ־ א ב י נ ‪ ,‬רת• אחד העם ‪142‬‬
‫ירושלים‪ ,‬בית הכרם‪ ,‬בית‬
‫שר־שלום‬
‫תל‪-‬אביכ‪ ,‬רח־ סוקוליב ‪8‬‬
‫חל־אביב‪ ,‬רח• בית־יוסף ‪23‬‬
‫חיפה‪ ,‬רה׳ יצחק שדה ‪9‬‬
‫רמח־השרון‪ ,‬שדרי ביאליק‬
‫נבעת־רמבים‪ ,‬שיכון עולים‪,‬‬
‫בלוק ‪ ,10‬דירה ‪2‬‬
‫‪916‬‬
‫‪363‬‬
‫‪833‬‬
‫‪34‬‬
‫‪410‬‬
‫‪996‬‬
‫‪72‬‬
‫‪514‬‬
‫‪412‬‬
‫‪411‬‬
‫‪663‬‬
‫‪35‬‬
‫‪358‬‬
‫‪924‬‬
‫‪603‬‬
‫‪453‬‬
‫‪952‬‬
‫‪538‬‬
‫‪413‬‬
‫‪803‬‬
‫‪601‬‬
‫‪515‬‬
‫מורשצייק־פרנקל־קפלן‬
‫‪Reo‬‬
‫יפו‪ ,‬דה׳ חדשיש ‪19‬‬
‫דוסיה‬
‫תל־אביב‪ ,‬שיכון מעוז אביב ‪9:8 4/4‬‬
‫מושונונ )מנחמונ( דוד‬
‫רמח־גן ב׳‪ ,‬קרית בורוכונ‪,‬‬
‫מושף עזריה‬
‫‪773‬‬
‫רה׳ פנריגט ‪23‬‬
‫ר מ ת ־ נ ן ‪ ,‬שכונת הלל‪ ,‬רה׳‬
‫מזרחי דור‬
‫‪871‬‬
‫ר נ י ‪20‬‬
‫‪943‬‬
‫חולון‪ ,‬רה׳ אהרוניביין ‪21‬‬
‫מז׳ריצקי יהודה‬
‫א׳ ‪1S38‬‬
‫‪8‬‬
‫תל־אביב‪ ,‬רח׳ שינקין‬
‫מטוטובםקי יוסף אליהו‬
‫‪411‬‬
‫ת ל ‪ -‬א ב י נ ‪ ,‬רה׳ רמב‪-‬ם ‪26‬‬
‫מטרני לאון‬
‫‪172‬‬
‫הרשיון‬
‫מטרני משה‬
‫מיגדלק איוה‬
‫מיכלבסקה אונניה‬
‫מיכלן גדטה‬
‫מיבמן יוליוס‬
‫מילבסקי עטל‬
‫מילברג סלומעא‬
‫מילר רנקה־רהל‬
‫מינסקי ולנטינה‬
‫מינצברג אכחד‬
‫מירםקי־סלוצקי‬
‫דינדה־לאה‬
‫מיש הלנה‬
‫מישורי בגימין‬
‫מישורי משה‬
‫מישורי־ברגמן אסנת‬
‫מכטיי אהרן‬
‫מכטיי זיסיה־יכה‬
‫מלברג יואל‬
‫מליבנצייק שיה־קיילה‬
‫מלינגר ישעיהו־טדאוש‬
‫מלבין צילה‬
‫מלכין שרה‬
‫מלצז׳ ישראל‬
‫מנדה יצחק‬
‫מבדל בולסלבת‬
‫‪620‬‬
‫‪1028‬‬
‫לוד‪ ,‬רה׳ כיח ‪32‬‬
‫תליאביב‪ ,‬רה׳ הירקון ‪72‬‬
‫קרית־שמינה‪ ,‬שכון גי‪ ,‬רה׳‬
‫‪1067‬‬
‫ת־מה ומגדל ־‪1‬‬
‫ירושלים‪ ,‬רה׳ שמואל הנגיד ‪36 8‬‬
‫ירושלים‪ ,‬רה׳ שמיאל הגגיד ‪37 8‬‬
‫תל־אביב‪ ,‬דחי אבן־נבירול ‪416 1:3‬‬
‫ירושלים‪ ,‬תלפיות‪ ,‬שיכון עממי ‪303 9‬‬
‫תל־אביב‪ ,‬רה׳ הרצל ‪,96‬‬
‫ת‪.‬ד‪5181 .‬‬
‫תל־אביב‪ ,‬׳בית החלוצות׳‪,‬‬
‫רה׳ המלך ג׳ורג׳ ‪37‬‬
‫תל־אביב‪ ,‬רה׳ יוסף הנשיא ‪3‬‬
‫ירושלים‪ ,‬דחי רש״י ‪54‬‬
‫חיפה‪ ,‬רח׳ יל״ג ‪23‬אי‬
‫ת ל ־ א ג י נ ‪ ,‬רח־ אבן גנירול ‪53‬‬
‫תל־אביב‪ ,‬רה׳ אלגבי ‪63‬‬
‫ירושלים‪ ,‬רה׳ המלך ניורג׳ ‪42‬‬
‫פתח־תקוה‪ ,‬דחי מונטפיורי ‪20‬‬
‫פתח־תקוה‪ ,‬רח׳ מינטפיורי ‪36‬‬
‫בני־ברק‪ ,‬רה׳ אברהם‬
‫חל‪-‬אביב‪ ,‬דחי בזל ‪23‬‬
‫אילת‬
‫רמת־גן‪ ,‬רה׳ התנאים ‪6‬‬
‫תל־אניב‪ ,‬רה׳ ההשמינאים ‪56‬‬
‫תל־אכיב‪ ,‬רה׳ אהרונסין ‪28‬‬
‫תל־אביב‪ ,‬רח׳ וולפסין ‪8‬‬
‫ירושלים‪ ,‬רת׳ חבצלת‪,‬‬
‫מלון •הימלפרב׳‬
‫מנדל זול ט]‬
‫תל־אניב‪ ,‬רח׳ הס ‪6‬‬
‫לנדלטץ־אזיף אבה )הנה( רמת־גן‪ ,‬רח׳ ירקינה ‪18‬‬
‫מנליס מרים‬
‫הל־אניב‪ ,‬רח׳ בן־יהידה ‪52‬‬
‫מנסבך מרנוט‬
‫חולון‪ ,‬רח׳ ביאליק ‪32‬‬
‫מנשה ביטח )פדרה(‬
‫פתח־תקוה‪ ,‬רח־ הרצל ‪24‬‬
‫מסיס־זלצר רבקה‬
‫תל־אביב‪ ,‬קרית שלום ד׳‬
‫מסי ‪343‬‬
‫מסבר ירחמיאל‬
‫תל‪-‬אביב‪ ,‬רח׳ המלך גיורג׳ ‪46‬‬
‫מקורי נוסטי בילה‬
‫וזל־אכיב‪ ,‬רה׳ מגדלשטם ‪29‬‬
‫מקורי צילה‬
‫תל־אביב‪ ,‬שדרי עמנואל ‪28‬‬
‫מ־למבירג־ה־רביץ טא־בה תל־אביב‪ ,‬רה׳ רופין ‪11‬‬
‫מרנוליס נירברס־דנריך‬
‫תל ־אביב‪ ,‬רה׳ א ב ך ג ג י ר ו ל ‪50‬‬
‫מדז־ק יוסף־משת־ברוך‬
‫אשדות ים‬
‫מרכס טוני‬
‫חיפה‪ ,‬רח׳ הרצל ‪50‬‬
‫מרכס פאול‬
‫היפה‪ ,‬רח׳ הרצל ‪56‬‬
‫מדלנדד־זדדודפקי‬
‫שרה־סלומיה‬
‫תל־אביב‪ ,‬רה׳ פיגסקד ‪40‬‬
‫מרקביץ דית‬
‫גבעתיים‪ ,‬רה׳ בורוכונ ‪36‬‬
‫מרקים אריך‬
‫ירושלים‪ ,‬רח׳ המלך ג־ורג׳ ‪28‬‬
‫מרקושביץ ניטלן‬
‫בני־ברק‪ ,‬רח׳ רבי עקיבא ‪103‬‬
‫מרקין־גריגברג שרה‬
‫תל־אביב‪ ,‬רח׳ שינקין ו‪:‬אי‬
‫מרקם הנה‬
‫רמתינן‪ ,‬רח׳ ביאליק ‪63‬‬
‫מרקס פא־ל‬
‫רמת‪-‬גן‪ ,‬רה׳ ביאליק ‪63‬‬
‫מרקס רות־עמליה‬
‫כפר־םירקין‬
‫‪028‬ילקוט ה פ ר ס ו מ י ם‬
‫‪,‬‬
‫ה׳ נ ח ש ו ‪ :‬תשי״ט‪,‬‬
‫‪625‬‬
‫‪376‬‬
‫‪676‬‬
‫‪39‬‬
‫‪721‬‬
‫‪516‬‬
‫‪433‬‬
‫‪851‬‬
‫‪388‬‬
‫‪389‬‬
‫‪460‬‬
‫‪763‬‬
‫‪461‬‬
‫‪417‬‬
‫‪418‬‬
‫‪171‬‬
‫‪419‬‬
‫‪1039‬‬
‫‪462‬‬
‫‪156‬‬
‫‪420‬‬
‫‪421‬‬
‫‪573‬‬
‫‪422‬‬
‫‪423‬‬
‫‪424‬‬
‫‪423‬‬
‫‪426‬‬
‫‪427‬‬
‫‪995‬‬
‫‪289‬‬
‫‪290‬‬
‫‪428‬‬
‫‪429‬‬
‫‪40‬‬
‫‪390‬‬
‫‪430‬‬
‫‪791‬‬
‫‪626‬‬
‫‪386‬‬
‫‪s10.10.105‬‬
‫המען‬
‫השם‬
‫מספר‬
‫השט‬
‫הממן‬
‫הרשיון‬
‫מספר‬
‫הרשיון‬
‫ו ו ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ח ׳ ה י ר ק ו ן ‪109‬‬
‫‪877‬‬
‫סלובס סלומון‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ה ׳ א ל נ ב י ‪98‬‬
‫‪680‬‬
‫משה יצחק‬
‫ב א ר ־ ש ב ע ‪ ,‬ש כ ׳ ג ׳ ‪49/2‬‬
‫‪943‬‬
‫סלוחיךקגנטון פרומה‬
‫ת ל ‪ -‬א ב י ב ‪ ,‬ר ה ׳ א ח ד ־ ה ע ם ‪110‬‬
‫‪437‬‬
‫משולם משת יוסף‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ה ׳ א ל נ ב י ‪47‬‬
‫‪872‬‬
‫סלומוךשטרנהיים רוזה‬
‫ח י פ ה ‪ ,‬ר ה ׳ א ב ן ־ א ל א ס י ר ‪20‬כי‬
‫‪669‬‬
‫משיוף שושנה‬
‫חיפה‪ ,‬ד ח י הגפן ‪1‬‬
‫‪901‬‬
‫סלוצקי דוד‬
‫טבריה‪ ,‬ר ח ׳ הגליל‬
‫משיזזאיזידור‬
‫ח י פ ה ‪ ,‬ק ר י ת ־ י פ ‪ ,‬ר ה ׳ ה י ר ד ן ‪14‬‬
‫‪585‬‬
‫ס ל ם שמואל‬
‫ק ר י ח ‪ -‬ח י י ט ‪ ,‬ש י כ ו ן א נ ג ל י ס כ ס י ‪22‬‬
‫משיח טימךטוב‬
‫חל‪-‬אביב‪ ,‬דת׳ בעל שם טוב ‪6‬‬
‫‪801‬‬
‫מ ר ש שמואל‬
‫‪395‬‬
‫‪1070‬‬
‫משית ריינה שמואל‬
‫כ פ ר ‪ -‬י ב נ ה ‪ ,‬ד ר ך ר ח ו ב ו ת ‪17‬‬
‫‪557‬‬
‫סלפטר מקסימיליאן‬
‫תל־אניב‪ ,‬ר ה ׳ החשמל ‪6‬‬
‫‪438‬‬
‫משית שרלוטה ליאון‬
‫נ ת נ י ה ‪ ,‬ר ה ׳ ד י ז נ ג ו ף ‪34‬‬
‫‪645‬‬
‫סלקה הרמן‬
‫פ ת ח ־ ח ק ו ה ‪ ,‬ר ח ׳ מ ו ה י ל ב ר ‪16‬‬
‫‪335‬‬
‫סמו בן־ציון‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ה ׳ ד י ז ג ג ו ף ‪276‬‬
‫‪732‬‬
‫באניי כ א מ י ל יחזקאל‬
‫רמת־יצחק‪ ,‬רח׳ הרואיה‬
‫‪764‬‬
‫סמו רפאליגסים‬
‫ח ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ש ד ר י ר ו ט ש י ל ד ‪90‬‬
‫‪465‬‬
‫באמן ש ט ר א ו ם א נ ה‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ה ׳ ס ל מ ה ‪127‬‬
‫‪431‬‬
‫סנדאור ציםלבה‬
‫נתניה‪ ,‬רח׳ סמילנסקי‪,‬‬
‫נאמן עזריאל‬
‫ח י פ ה ‪ ,‬ר ה ׳ ת ל ־ א ב י ב ‪25‬‬
‫)קרית אליהו(‬
‫‪868‬‬
‫ירושלים‪ ,‬בית מזמיל‪ ,‬שיכון‬
‫נבגצל מריא‬
‫ע ו ל י ם ‪ ,36‬ד י ר ה ג ׳‬
‫גהזן‪-‬םליקסברודש מ ד ג ד י ת היעה‪ ,‬נוה־שאנן‪ ,‬ח ז י התיכון ‪9‬‬
‫‪980‬‬
‫‪707‬‬
‫הרצליה ב׳ צריפים‬
‫נובקובסקה קריסטינה‬
‫אקדמאים דבי‬
‫‪1063‬‬
‫נויברגר ישראל‬
‫ח י פ ה ‪ ,‬י ח י ה ח ל ו ץ ‪53‬‬
‫‪794‬‬
‫נוימן אויגן‬
‫ח ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ת ׳ ב י א ל י ק ‪13‬‬
‫‪432‬‬
‫גוימן ג ר ד‬
‫צפת‪ ,‬רת׳ י״ד ‪3‬‬
‫‪666‬‬
‫נוימן מקם‬
‫חיפה‪ ,‬רח׳ נודדוי ‪4‬‬
‫‪722‬‬
‫נוריק מינה‬
‫חיפה‪ ,‬קרית־חייס‪,‬‬
‫ר ח ׳ י י ח מ ט ׳ ‪50‬‬
‫‪788‬‬
‫נחימזון דוד‬
‫ג ב ע ת י י ם ‪ ,‬ר ח ׳ כ צ נ ל ס ו ן ‪144‬‬
‫‪920‬‬
‫נחמיאס ז׳ול‬
‫ת ל ‪ -‬א ב י ב ‪ ,‬ר ח ׳ מ ז א ״ ה ‪24‬‬
‫‪435‬‬
‫נחמיאם נסים‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ו ז ׳ ע ל י ה ‪11‬‬
‫‪463‬‬
‫נידרלנד ארנסט‬
‫ר ח ו ב ו ת ‪ ,‬ר ח ׳ ב נ י מ י ן ‪20‬‬
‫‪83‬‬
‫ניניו‪-‬ז׳ק ויאולטת‬
‫תל‪-‬אביב‪ ,‬קרית־שלום‪,‬‬
‫גיישסאט שמואל‬
‫ר ח ‪ -‬ה ם י מ פ ו נ י ם ‪24‬‬
‫‪844‬‬
‫קיבוץ עין ש מ ר דואר כרכור‬
‫‪938‬‬
‫ר ח ׳ ח נ ה ס נ ש ‪22‬‬
‫‪750‬‬
‫נס אלאונורה׳‬
‫ת ל •אביב‪ ,‬ר ח ׳ בוגרשוב ‪3‬‬
‫‪997‬‬
‫נסים ד י ש ל ח י א ל דיזי‬
‫חל‪-‬אביב‪ ,‬מלון ‪-‬הטי‪,‬‬
‫רבקה־רחל‬
‫ר ה ׳ א ל נ ב י ‪33‬‬
‫נעם־נקר ליזה־לוטת‬
‫מ ל ־ א נ י ב ‪ ,‬ח ז י ב ן ־ י ה ו ד ד ‪43 ,‬‬
‫נתן הנס‬
‫כ פ ר ־ ש מ ר י ה ו ‪ ,‬ר ח ׳ ה ח ו ר ש ‪32‬‬
‫סארובה לואיזה‬
‫תל‪-‬אכיב‪ ,‬ד ר ך פתח־תקוה ‪9‬‬
‫‪915‬‬
‫סכצ׳יצקה חוה‬
‫תל־אביב‪ ,‬הדר יוסף‪ ,‬שכון‬
‫םרנצקי דניאל‬
‫ח ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ה ׳ ב ן ־ י ה ו ד ה ‪56‬‬
‫‪441‬‬
‫סדנת אריה‬
‫ח ל ‪ -‬א ב י כ ‪ ,‬ר ח ׳ פ ר י ש מ ן ‪86‬‬
‫‪688‬‬
‫ס ו פ ר דוד‬
‫ט ב ע ו ן ‪ ,‬ר ה ׳ ה ר מ ו נ י ם ‪29‬‬
‫‪751‬‬
‫עזריאל פורטונה‬
‫ח י פ ה ‪ ,‬ר ה ׳ מ ו ר י ה ‪70‬‬
‫‪291‬‬
‫עלי פרסיאדו‬
‫רמת‪-‬גן‪ ,‬ר ה ׳ המשי ‪6‬‬
‫‪114‬‬
‫‪646‬‬
‫ענבי אלברט‬
‫נ ת נ י ה ‪ ,‬ר ה ׳ ה ש ו ק ‪13‬‬
‫ע נ ב י ייום־טוב‬
‫י פ ו ‪ ,‬ג ב ע ת ־ ע ל י ה ר ח ׳ ‪ 141‬מ ס י ‪17‬‬
‫ענבי רחל‬
‫ת ל ‪ -‬א ב י ב ‪ ,‬ר ה ׳ א כ ך ג ב י ר ו ל ‪102‬‬
‫‪758‬‬
‫פאפו נטים‬
‫ר מ ל ה ‪ ,‬ר ת ׳ י*א נ ׳ מ ס י ‪1‬‬
‫‪767‬‬
‫‪466‬‬
‫פביאן אליהו‬
‫ת ל ‪ -‬א ב י ב ‪ ,‬ר ח ׳ ס ו ט י ן ‪15‬‬
‫‪777‬‬
‫פכיאן רודולף‬
‫ר ח ו ב ו ת ‪ ,‬ר ח ׳ א ה ד ה ע ‪22 0‬‬
‫‪73‬‬
‫פבלובסקה סטפניח‬
‫ח י פ ה ‪ ,‬ש ד ר י א ו ׳ ׳ ט ‪,42‬‬
‫פבלובטקי זינמונו‬
‫‪1057‬‬
‫חיפה‪ ,‬קרית אליעזר‪,‬‬
‫ש י ה ו ן מ ו מ ח י ט ‪137‬‬
‫‪1049‬‬
‫פרדס־חנה‪ ,‬ב י ת אמגי תל־צבי‬
‫‪657‬‬
‫פויכטונגר היינריך‬
‫י ר ו ש ל י ם ‪ ,‬ר ה ׳ ע ז ה ‪27‬אי‬
‫‪43‬‬
‫פוירמן ונדה‬
‫באר־שבע‪ ,‬שיכון עמידר נ‬
‫‪1036‬‬
‫פולונסקי־שפיגל זהבה‬
‫י ר ו ש ל י ם ‪ ,‬ר ח ׳ י פ ו ‪;56‬‬
‫בית שטרן‬
‫‪44‬‬
‫פוליבוד פרידה‬
‫קיבוץ ב י ת השטה‪ ,‬ע מ ק ת ר ע א ל‬
‫‪930‬‬
‫‪731‬‬
‫פוליצר זיגמונד‬
‫אזור‪ ,‬שיכון חדש מסי ‪1‬‬
‫‪627‬‬
‫בפר־גניס א ׳ ‪ ,‬רה׳ כצנלסון‬
‫‪337‬‬
‫פולק פרידה‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ה ׳ ה מ ל ך ג י ו ר ג ׳ ‪65‬‬
‫‪468‬‬
‫ח ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ח ׳ א ר ל ח ו ר ו ב ‪92‬‬
‫‪253‬‬
‫פולק־קלוגר‬
‫ע מ י ד ר ‪60‬‬
‫טבל ח י י ם‬
‫סקומלינסקי היינץ‬
‫ז ז י פ ה ‪ ,‬ר ח ׳ ה ר צ ל ‪43‬‬
‫‪581‬‬
‫‪436‬‬
‫‪41‬‬
‫סולדיבגר אדולף‬
‫ספיבק יוכבד‬
‫תל‪-‬אביב‪ ,‬ר ח ׳ יואל ‪5‬‬
‫‪440‬‬
‫םפוקויני־דימון חנה‬
‫פונלסדורף בנימין‬
‫‪464‬‬
‫‪.‬‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ה ׳ ש י ק נ י ן ‪40‬‬
‫‪439‬‬
‫מלון תמר‬
‫היפה‪ ,‬קרית־עמל‪,‬‬
‫ניסנבאוס־אורבך‬
‫מ ל ק יי‪3‬ה נוף‪-‬‬
‫‪1019‬‬
‫ברטה‬
‫ה י פ ה ‪ ,‬כ פ ר ־ א ת א ‪ ,‬ש ד ר י ה נ ש י א ‪727 5‬‬
‫קיבוץ כ פ ר ־ ב ל ו ם‬
‫‪933‬‬
‫פ ו ס אדית‬
‫תל־אביב‪ ,‬ר ה ׳ יהושע בן־נון ‪6‬‬
‫‪569‬‬
‫סורין דורה‬
‫דפנה‪ ,‬גליל העליון‬
‫‪935‬‬
‫פוס אוסקר‬
‫תל־אביב‪ ,‬רה׳ לוריה מס׳ ‪1‬‬
‫‪863‬‬
‫ס ו ד ק שאול‬
‫דפנה‪ ,‬גליל העליון‬
‫‪9*1‬‬
‫פ ו ס טולצד‪,‬‬
‫ת ל ־ א נ י ב ‪ ,‬ד ח י לוויית ‪1‬‬
‫‪«3‬‬
‫ס ה ר בלהה‬
‫סורוקין אלברטו‬
‫ר ע נ ג ה ‪ ,‬ר ח ׳ ב י א ל י ק ‪10‬‬
‫‪366‬‬
‫פופר אריך‬
‫תל־אביב‪ ,‬ר ה ׳ מאפו ‪1‬‬
‫‪469‬‬
‫ס ה ר משח‬
‫ר ע נ נ ה ‪ ,‬ר ה ׳ ב י א ל י ק ‪10‬‬
‫‪367‬‬
‫פורמנסקי־גרינס זיטלה‬
‫ח ל ‪ -‬א ב י ב ‪ ,‬ר ח ׳ ל ו י נ ס ק י ‪61‬‬
‫‪442‬‬
‫סטולפר ישי‬
‫כ פ ר ־ ס ב א ‪ ,‬ש י כ ו ן ע ל י ה ב י ת ‪786 200‬‬
‫פיאםצקה ינינה‬
‫ח ל י א ב י ב ‪ ,‬ר ה ׳ ה י ר ק ו ן ‪,72‬‬
‫סיברדי טריאטה‬
‫תל־אביב‪ ,‬ד ר ך השלום‪,‬‬
‫שיכון צבא קבע ‪6‬‬
‫‪613‬‬
‫פיול משה ראובן‬
‫מלון המלך שלמה‬
‫‪1029‬‬
‫ח י פ ה ‪ ,‬ר ה ׳ ה ר צ ל ‪31‬‬
‫‪292‬‬
‫טידי מודדו אברהם‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ח ׳ ב ו ג ר ש ו ב ‪60‬‬
‫‪538‬‬
‫פיטרקובסקי חיים‬
‫מבואות ביתר‬
‫‪985‬‬
‫סירוטה סלובה‬
‫ח י פ ה ‪ ,‬ד ח י ה ח ל ו ץ ‪3‬א׳‬
‫‪842‬‬
‫סייזר־בקר מדגוט‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ה ׳ א ל נ ב י ‪78‬‬
‫‪628‬‬
‫‪739‬‬
‫פיימן רחל־לאה‬
‫ת ל ‪ -‬א ב י ב ‪ ,‬ר ה ׳ ד י ז נ ג ו ף ‪171‬‬
‫‪470‬‬
‫ס ל ו א ן טוביאש‬
‫י?קוט‬
‫תל־אביב‪,‬‬
‫ת ‪ 1‬א ב ן ג ב י ר ו ל ‪184‬‬
‫ה ם ר ס ו ם י ם ‪ ,623‬ה ׳ ב ח ש ו ! ת ש י ׳ ׳ ט ‪19.10-1958 ,‬‬
‫‪173‬‬
‫השם‬
‫מכפר‬
‫המען‬
‫המען‬
‫השם‬
‫הרשיון‬
‫פיין שיינה־רייזה‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ח ׳ א ל נ ב י ‪100‬‬
‫‪864‬‬
‫פ י י נ ב ר ו ן דיבה ח נ ה‬
‫ת ל ‪ -‬א ב י ב נ ה ל ת ב נ י מ י ן ‪13‬‬
‫‪471‬‬
‫פרלמוטר‬
‫פיינמסר)פיין( בלומה‬
‫פיליפובסקי־סולקה‬
‫פרה‬
‫פינוס מתתיהו‬
‫פינצי מוריץ‬
‫פינצי‪-‬יעקבסון‬
‫י ר ו ש ל י ם ‪ ,‬ב ק ע ה ‪15/67‬‬
‫‪324‬‬
‫י ר ו ש ל י ם ‪ ,‬ר ח ׳ ה מ ל ך ג ׳ ו ר ג ׳ ‪43‬‬
‫‪45‬‬
‫פינקו יעקב‬
‫קיבוץ מפלסים‪ ,‬דאוד הנגב‬
‫‪860‬‬
‫פרנקל יוסף‬
‫תל־אביב‪,‬‬
‫ר ה ׳ ב ך י ה ו ד ה ‪137‬‬
‫‪449‬‬
‫ר ה ׳ ם ו ק ו ל ו ב ‪83‬‬
‫‪630‬‬
‫פרנקל רורולף‬
‫כ פ ר ‪ -‬ט ב א ‪ ,‬ר ה ׳ ו י י צ מ ן ‪66‬‬
‫‪904‬‬
‫פרנקל רות‬
‫ר מ ת ־ ג ן ‪ ,‬ר ת ׳ ה ר ב ק ו ק ‪15‬‬
‫‪629‬‬
‫פרנקנשטיין מנפרד זלמר‬
‫ראשון לציון‪ ,‬שב׳ בית־מעון‪,‬‬
‫ד ח י ב ן ־ י ה ו ד ה ‪18‬אי‬
‫חל‪-‬אביב‪,‬‬
‫כ פ ד ־ ם ב א ‪ ,‬ר ה ׳ ו י צ מ ן ‪100‬‬
‫פיק גיאורג‬
‫בית השיטה‪ ,‬עמק יזרעאל‬
‫פישביין אהרן יוסף‬
‫רמת־גן‪ ,‬רת׳ ביאליק ‪1‬‬
‫‪818‬‬
‫פישמן עדה‬
‫מושבה כנרת‬
‫בנין שמהה‬
‫שדרי עמנואל ‪1‬‬
‫‪467‬‬
‫פרץ בךציון‬
‫טבריה‪ ,‬רה׳ גיב־אל־בן‬
‫‪664‬‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ה ׳ ד י ז נ ג ו ף ‪145‬‬
‫‪443‬‬
‫פרץ סופיה‬
‫ח י פ ה ‪ ,‬ר ה ׳ י ר ו ש ל י ם ‪10‬‬
‫‪296‬‬
‫‪539‬‬
‫פ ל ד פניה‬
‫חל־אביב‪,‬‬
‫פלדמן נתן‬
‫ח י פ ה ‪ ,‬ש ד ר ׳ א ו ‪ -‬ט ‪ 38‬א ׳‬
‫‪702‬‬
‫פרקיטה‪-‬מרקוזה‬
‫פליישמן ארפד‬
‫ת ל ‪ -‬א ב י ב ‪ ,‬ר ח ׳ ה י ר ק ו ן ‪132‬‬
‫‪4J5‬‬
‫פליט ארנסט‬
‫ת ל ‪ -‬א ב י ב ‪ ,‬ר ח ׳ א ל נ ב י ‪57‬‬
‫‪733‬‬
‫פלמן יהודית‬
‫ה ל ‪ -‬א ב י ב ‪ ,‬ר ה ׳ ד י ז נ נ ו ף ‪107‬‬
‫‪446‬‬
‫פנחס מודדו‬
‫ה ל ־ א כ י ב ‪ ,‬ר ח ׳ י ש ר א ל י ם ‪19‬‬
‫‪548‬‬
‫פניכל אמיל‬
‫ח ל ־ א נ י ב ‪ ,‬ר ח ׳ א ח ד ה ע ם ‪96‬‬
‫‪631‬‬
‫פנר מלוין‬
‫ירושלים‪ ,‬קרית שמואל‪ ,‬בית‬
‫גבעתיים‪,‬‬
‫ר ה ׳ ל ה ׳ מ ס י ‪62‬‬
‫ר ח ׳ מגידו ‪9‬‬
‫י פ ו ‪ ,‬ר ח ׳ ‪ 296‬מ ט ׳ ‪17‬‬
‫כפו מרקו‬
‫פ פ ו מ ש ה )מוריץ(‬
‫נ ת נ י ה ‪ ,‬ר ח ׳ ה ר צ ל ‪43‬‬
‫ת ל ‪ -‬א ב י ב ‪ ,‬ד ת י ג ו נ ד ש ו ב ‪86‬‬
‫‪«86‬‬
‫פקל ארבסט‬
‫ח י פ ה ‪ ,‬ר ח ׳ י ר ו ש ל י ם ‪10‬‬
‫‪294‬‬
‫פרוידינגר רגינה‬
‫הל־אביב‪ ,‬שב׳ מעונות ע ־ י‬
‫ה מ ע ב י ר ‪ ,‬ד ח י א ׳ מ ט ׳ ‪19‬‬
‫פרוידגשטיין הרמן הירש‬
‫חל־אביב‪,‬‬
‫ר ח ׳ ב ן ־ י ה ו ד ה ‪119‬‬
‫פרחי‬
‫שבתאי‬
‫צ׳איקו דבורה‬
‫מג׳דל‬
‫צ׳ודנובסקי פסלי‬
‫תל‪-‬אביב‪ ,‬ד ר ך הנצחון מסי‬
‫)עיי גבעת רמב״ם(‬
‫צוייג לאה‬
‫כ ס ר ‪ -‬ס ב א ‪ ,‬ר ח ׳ ר ו ט ש י ל ד ‪28‬‬
‫‪362‬‬
‫צונץ הונו‬
‫ו ז ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ה ׳ ב ן ־ י ה ו ד ה ‪74‬אי‬
‫‪682‬‬
‫צוקר קורט־ולטר‬
‫ת י פ ח ‪ ,‬א ח ו ז ה ‪ ,‬ר ה ׳ ו י ת ק י ן ‪48‬‬
‫‪297‬‬
‫צוקרמן ג׳והני‬
‫ירושלים‪ ,‬רח׳ המלך דוד ‪9‬‬
‫‪678‬‬
‫צ ו ר ף ליאון משולם‬
‫ח ו ל ו ן ‪ ,‬ר ה ׳ ו י י צ מ ן ‪72‬‬
‫צורף מרקו‬
‫תל‪-‬אביב‪,‬‬
‫‪621‬‬
‫צ־יז׳יק משה‬
‫‪743‬‬
‫חיפה‪ ,‬רה׳ הרצליה ‪1‬‬
‫צייטין שמואל‬
‫באר‪-‬שבע‪,‬‬
‫רח׳ מורדי הגטאות‬
‫״ישורון״‬
‫‪1016‬‬
‫ציבר‪-‬לוקר אלזה‬
‫ח ל ־ א כ י ב ‪ ,‬ר ח ׳ ח ו ב ב י צ י ו ן ‪61‬‬
‫‪472‬‬
‫צלמוגה מרקו‬
‫ת ל ‪ -‬א ב י ב ‪ ,‬ר ח ׳ ל ו י נ פ ק י ‪81‬‬
‫ח י פ ה ‪ ,‬ד ח י ה ר צ ל ‪44‬‬
‫‪295‬‬
‫צם לייביק‬
‫תל‪-‬אביכ‪ ,‬שיכון שנחאי ע ־ י‬
‫י פ ו ‪ ,‬ר ח ׳ ‪ 4‬מ ס י ‪72‬‬
‫גבעתיים‪,‬‬
‫צימרמךחבה‬
‫גננדלה‬
‫ש י כ ו ן ס ל ע ‪103‬‬
‫‪622‬‬
‫צמח חיה‬
‫ירושלים‪ ,‬דחי שמואל הנגיד ‪2‬‬
‫‪53‬‬
‫צמח שמעון‬
‫ירושלים‪ ,‬רח׳ שמואל הנניד ‪2‬‬
‫‪51‬‬
‫‪741‬‬
‫גבעת רמב‪-‬ם‪ ,‬רח׳‬
‫‪725‬‬
‫ירושלים‪ ,‬רת׳ בנימין מטודלה‬
‫תל‪-‬אביב‪,‬‬
‫ר ה ׳ נ ל י צ נ ש ט י ן ‪10‬‬
‫‪771‬‬
‫קאופמן ברוך‬
‫רמת־גן‪ ,‬רה׳ המעגל ‪6‬‬
‫‪316‬‬
‫קאופמן ברוך‬
‫חיפה‪ ,‬מפרץ‪ ,‬שיכון עירוני‪,‬‬
‫פריד אלברט‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ח ׳ מ א פ ו ‪14‬‬
‫פריד פרידיש‬
‫ירושלים‪ ,‬ביח הכרם‪ ,‬רח׳ הניא‬
‫‪47‬‬
‫פרידמן הרש‪-‬לייב‬
‫ת‪-‬א‬
‫פרידמן מינה‬
‫תל‪-‬אביב‪,‬‬
‫ד ח י א ל נ ב י ‪91‬‬
‫ר מ ת א ב י ב ‪90‬‬
‫פריידס רחל‬
‫חל‪-‬אביב‪,‬‬
‫ככר מטריק ‪8‬‬
‫פריידט־זננזיב ינינה‬
‫קא־פמן מרק־יוליוס‬
‫‪1020‬‬
‫‪773‬‬
‫י‬
‫קאופמן קרול‬
‫קא‪0‬‬
‫לאיפולד‬
‫ב י ת י ד ׳ ‪18‬‬
‫ר מ ח ‪ -‬ג ן ב ׳ ‪ ,‬ר ח ׳ י ר ו ש ל י ם ‪50‬‬
‫‪947‬‬
‫ר מ ת ‪ -‬ג ן ב ׳ ‪ ,‬ר ח ׳ י ר ו ש ל י ם ‪50‬‬
‫‪478‬‬
‫ת ל ‪ -‬א ב י ב ‪ ,‬ד ח י ד‪,‬ס ‪11‬‬
‫‪479‬‬
‫‪475‬‬
‫קובלסקי מלבינה‬
‫ח י פ ה ‪ ,‬ש ד ר ׳ ה כ ר מ ל ‪37‬‬
‫‪663‬‬
‫ק ו ב ר י נ ר יזיי‬
‫י פ ו ‪ ,‬ש ד ר י י ר ו ש ל י ם ‪80‬‬
‫פתת־תקוה‪,‬‬
‫דחי בילו ‪8‬‬
‫‪604‬‬
‫קודש הדסה‬
‫פריימן חרמן‬
‫פחת־חקוה‪,‬‬
‫רח׳ בילו ‪8‬‬
‫‪603‬‬
‫קוזלובסקה‬
‫פרימוף יוסף ביטוש‬
‫י פ ו ‪ ,‬ד ר ך י ר ו ש ל י ט ‪26 ,‬‬
‫פריס אידה‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ה ׳ ס י ר ק י ן ‪ 26‬מ ל ו ן‬
‫פרישאור‬
‫‪174‬‬
‫מטילדה־מריה‬
‫צ פ ת ‪ ,‬ר ה ׳ ט ז ׳ ‪51‬‬
‫‪667‬‬
‫‪1045‬‬
‫תל־אביב‪ ,‬רח׳ מרכז בעלי‬
‫מ ל א כ ה ‪19‬‬
‫קוטון פניה‬
‫סגל‬
‫רה׳ באר‪-‬שבע ‪6‬‬
‫‪1051‬‬
‫ה י פ ה ‪ ,‬ב ת ־ ג ל י ם ‪ ,‬ר ה ׳ ג ח ל י א ל י ‪724 3‬‬
‫‪310‬‬
‫‪1017‬‬
‫‪477‬‬
‫‪855‬‬
‫רמת־יצחק‪,‬‬
‫תאודור‬
‫‪ 298‬י‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ה ׳ ד י ז ג ג ו ף ‪392‬‬
‫‪46‬‬
‫‪6S3‬‬
‫פריינין א ל פ ר י ד ה‬
‫‪878‬‬
‫ד ח י ב י ת א ו ר ן ‪,1‬‬
‫יד אליהו‬
‫‪551‬‬
‫‪493‬‬
‫‪634‬‬
‫בית טוקטלי‬
‫פריבס‪-‬אונגד מריה‬
‫‪834‬‬
‫‪633‬‬
‫ה ח ל ו צ י ם ‪19‬‬
‫פריבס איזבלה‬
‫ק ר י ת ־ ח י י ם ‪ ,‬ר ה ׳ ח ׳ מ פ י ‪21‬‬
‫‪708‬‬
‫ירושלים‪ ,‬רח׳ מליסנדה ‪1‬‬
‫פרויגד ולטר‬
‫פרט‪-‬ברסקי פולינה‬
‫י ר ו ש ל י ם ‪ ,‬ר ח ׳ ש ט ר א ו ס ‪10‬‬
‫‪49‬‬
‫פרוינד שמעון‬
‫פרום‬
‫ש פ ר ה )קיגל(‬
‫ס ו פ י ה ‪33‬‬
‫‪776‬‬
‫‪S59‬‬
‫מ ס ׳ ‪22‬‬
‫חיפה‪ ,‬רה׳ ישורון ‪ 5‬מלון‬
‫פרונמךפורמן חנה‬
‫הנה‬
‫תל־ברוך‪ ,‬רח׳ קהלת‬
‫‪304‬‬
‫י ר ו ש ל י ם ‪ ,‬ר ה ׳ ה מ ל ך ג ׳ ו ר ג ׳ ‪25‬‬
‫אברהם־אלפרד‬
‫פ ח נטי רבקה‬
‫‪151‬‬
‫‪535‬‬
‫‪631‬‬
‫פפירמייסטר‬
‫פשר‬
‫‪447‬‬
‫תל‪-‬אביב‪,‬‬
‫יהודית‬
‫ר ח ׳ ל י ל י נ ב ל ו ם ‪46‬‬
‫תל־אכיב‪,‬‬
‫‪84‬‬
‫‪936‬‬
‫פולצ׳ק‬
‫פפה סופיה‬
‫‪450‬‬
‫‪74‬‬
‫כ צ נ ל ס ו ן ‪32‬‬
‫פרכיץ נתמה‬
‫‪684‬‬
‫ירושלים‪ ,‬יפו בית טווינ‪ ,‬מול‬
‫פרץ‬
‫פ י ש ר מבדל א ד מ ו נ ד‬
‫‪566‬‬
‫‪48‬‬
‫תל־אביכ‪,‬‬
‫פישל מיכאלה‬
‫מרדכי‬
‫פרנס מיכאל‬
‫‪64‬‬
‫פינקל־וינפלד‬
‫תל‪-‬אביב‪,‬‬
‫גבעתיים‪,‬‬
‫‪602‬‬
‫פיינה‬
‫שבי ציון‬
‫ר ה ׳ ג א ו ל ה ‪35‬‬
‫‪476‬‬
‫י ח י ב צ נ ל ס ו ן מ ס ׳ ‪112‬‬
‫עפולה‪ ,‬רה׳ העתיקות‬
‫דורה‬
‫פרלמוטר אליעזר‬
‫‪723‬‬
‫‪448‬‬
‫תל‪-‬אביב‪,‬‬
‫פינציובר הילדה‬
‫מספר‬
‫הרשיון‬
‫‪£58‬‬
‫חיפה‪ ,‬קרית אליעזר‪ ,‬רה׳‬
‫קוטיקוב מלכה‬
‫י‪5‬קוט‬
‫ע מ ל ‪26‬‬
‫‪821‬‬
‫הל־אביב‪ ,‬ככר מסריק ‪8‬‬
‫‪489‬‬
‫הפרסומים‬
‫‪ ,G2s‬ה ׳ ב ו ז ש ו ן ח ש י ״ ט ״ ‪10.10.1058‬‬
‫השם‬
‫המען‬
‫מספר‬
‫השם‬
‫המען‬
‫מספר‬
‫הרשיון‬
‫קויומג׳יסקי א י י ת‬
‫ירושלים‬
‫‪984‬‬
‫רבינוביץ־רוכורנר‬
‫חל־אביב‪ ,‬רה׳ הנביאים ל‬
‫‪495‬‬
‫קולבי סילביו‬
‫ר מ ת ־ ג ן ‪ ,‬ר ה ׳ א ו ר ל ו ז ר ו ב ‪81‬‬
‫‪632‬‬
‫רדין גניה‬
‫ו ו ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ה ׳ ש ל מ ה ה מ ל ך ‪50‬‬
‫‪497‬‬
‫קופדםקה גוסטבה‬
‫ת ל ‪ -‬א ב י ב ‪ ,‬מ ע ת א ב י ב ‪5/4‬‬
‫‪1042‬‬
‫רובין ארלה־יוליה‬
‫צ פ ת ‪ ,‬ר ה ׳ י ז ׳ ‪15‬‬
‫‪261‬‬
‫קורץ דוד־משה‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ש ד ׳ ע מ נ ו א ל ‪24‬‬
‫‪568‬‬
‫רובין)רובינצ׳יק( גרשון‬
‫ח ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ה ׳ מ ! א י ה ‪18‬‬
‫‪919‬‬
‫קורן בורים‬
‫ח י פ ה ‪ ,‬ר ת ׳ ה ג ד ט ‪ ,34‬א צ ל י ו ס ף‬
‫רובינשטיין יטטה‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ש ד ר י ר ו ט ש י ל ד ‪35‬‬
‫‪498‬‬
‫רוזנב‪11‬ום־מצמסקזז ת י ה ־‬
‫ח ל ־ א ב י כ ‪ ,‬שימון ב ג ר ו ן ב ׳ ‪H‬‬
‫קרטין‬
‫‪982‬‬
‫חנה‬
‫קורנהאחר לאו‬
‫נ ת נ י ה ‪ ,‬ר ח ׳ ג ו ר ד ו ן ‪40‬‬
‫‪848‬‬
‫טובה‬
‫ב׳‪ ,‬גבעת רמב״ם‬
‫‪342‬‬
‫קורנהאוזר שמעון‬
‫יהוד‬
‫‪1010‬‬
‫רחנבלוט קטרינה‬
‫ת‪-‬א קרית נצרת‬
‫‪1059‬‬
‫קורנרייך ז׳נטה‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ח ׳ ס י ר ק י ן ‪ 26‬מ ל ו ן‬
‫‪-‬סגל*‬
‫‪1025‬‬
‫ר ו ז נ ב ל ו ם ־ ג י נ ז כ ו ר ג מ י ר ל ה ת ל ־ א כ י ב ‪ ,‬ר ה ׳ ס י ר ק י ן ‪12‬‬
‫רוזנבלום ר ח ה‬
‫‪499‬‬
‫י ר ו ש ל י ם ר ה ׳ ה מ ל ך ג ׳ ו ר ג ׳ ‪46‬‬
‫‪1071‬‬
‫חולון‪ ,‬רה׳ חנקין‪ ,‬פ י נ ת וייצמן‬
‫‪810‬‬
‫רחנבלט פילים‬
‫ח י פ ה ‪ ,‬ר ה ׳ נ ו ר ד ו ‪30‬‬
‫‪301‬‬
‫קושנר בנו‬
‫קדימה‬
‫‪653‬‬
‫רוזנברג שרה‬
‫קיבוץ *הצור״‬
‫‪005‬‬
‫קז׳דן ברוניםלבה‬
‫ח ו ל ו ן ‪ ,‬ש י כ ו ן ע מ מ י ‪21‬‬
‫‪617‬‬
‫ריזנגרטן מילה‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ה ׳ ב ך י ה ו ד ה ‪123‬‬
‫‪500‬‬
‫קייזד זיגמונד‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ח ׳ ש ל ו ם ע ל י כ ם ‪12‬‬
‫‪681‬‬
‫רוזנטל אלפרד‬
‫י ר ו ש ל י ם ‪ ,‬ר ה ׳ ה מ ל ך נ י ו ר ג ׳ ‪33‬‬
‫‪895‬‬
‫קינרום יעקב‬
‫ת ‪ -‬א ר ח ׳ מ ז א ה ‪13‬‬
‫‪1006‬‬
‫רוזנטל טאובה־סלוה‬
‫ח ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ה ׳ ע ז ר א ‪16‬‬
‫‪501‬‬
‫קידש ר ח ל ‪.‬‬
‫הל־אביב‪ ,‬רח׳ נחמני ‪3‬‬
‫‪482‬‬
‫רוזנמן שמעון‬
‫ר מ ח ־ ג ן ר ה ׳ ב י א ל י ק ‪17‬‬
‫‪_ 1012‬‬
‫קלדרין אליהו־היים‬
‫י פ ו ‪ ,‬ר ה ׳ ‪ 72‬מ ס ׳ ‪37‬‬
‫‪384‬‬
‫רוזנפלד נ לה‬
‫ה ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ה ׳ י ו ח נ ן ־ ה ס נ ד ל ר ‪22‬‬
‫‪502‬‬
‫קלדרון יעקב‬
‫ירושלים‪ ,‬בקעה‪ ,‬ו ח י גדליהו ‪5‬‬
‫‪341‬‬
‫רוזנפלד יהודה־לייב‬
‫ו ז ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ח ׳ א ל נ ב י ‪71‬‬
‫‪503‬‬
‫קליבן פייגה‬
‫ה י פ ה ‪ ,‬ר ה ־ פ י נ ס ק י ‪13‬‬
‫‪317‬‬
‫דיזנפלד רבקה‬
‫ד א ש ו ן ‪ -‬ל צ י ו ן ‪ ,‬ר ת ׳ ת ר צ ל ‪80‬‬
‫‪ 823‬־"‬
‫קליין הורטנזת‬
‫ירושלים‪ ,‬בית מזמיל‪ ,‬שיכון‬
‫רוזנצוייג אידה‬
‫ת ־ א ‪ ,‬ר ח ׳ ט ש ר נ י ח ו כ ט ק י ‪ ,‬מ ס ׳ ‪630 13‬‬
‫קורץ א ר י ך‬
‫י ע מ י ד ר ‪26/5‬‬
‫‪950‬‬
‫קליינשמידט יואכים‬
‫חל־אביב‪,‬‬
‫קלמי ליקו בנימין‬
‫ר מ ל ה ‪ ,‬ש ד ר ׳ ה ר צ ל ‪35‬‬
‫קלמנוביץ יומף‬
‫נתניה‪ ,‬רה׳ המלך דוד‪ ,‬מלון‬
‫ח ז י א י ד ל ם ו ן ‪14‬‬
‫*גן ה מ ל ך *‬
‫‪484‬‬
‫רוזנצוייג יעקב‬
‫י פ ו ‪ ,‬ר ה ׳ ‪ 344‬מ ס ׳ ‪1‬‬
‫רתנצוייג קורט‬
‫ירושלים‪ ,‬שגי ארנונה‪ ,‬בית‬
‫‪540‬‬
‫פרטי‬
‫‪914‬‬
‫רוזבצוייג־שוכמן אבבניה‬
‫י פ ו ‪ ,‬ר ח ׳ ‪ 344‬מ ס י ‪1‬‬
‫‪1002‬‬
‫רוזנשטיין קונרד‬
‫קיבוץ קריה ־ענבים‬
‫‪76‬‬
‫י‬
‫‪541‬‬
‫‪59‬‬
‫קלנר ארנטט‬
‫ה י פ ה ‪ ,‬ק ר י ת ־ ס פ ר ‪25‬‬
‫‪299‬‬
‫רוח חיים‬
‫י פ ו ע ג ׳ מ י ‪ ,‬ר ה ׳ ‪ 86‬מ ס י ‪4‬‬
‫קלציקו אטי‬
‫קמלוב משה־יהושע‬
‫ח י פ ה ‪ ,‬ר ח ׳ ג ו ל ו מ ב ‪13‬‬
‫‪981‬‬
‫רוט אלקנת‬
‫ח ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ח ׳ ר י ז נ ג ו ף ‪128‬‬
‫‪1001‬‬
‫‪483‬‬
‫ר ו ט מיכזזל )מוריס(‬
‫כ פ ר ־ א ת א ‪ ,‬רה׳ יהודה הנשיא ‪3‬‬
‫‪829‬‬
‫ר מ ת ־ ג ן ‪ ,‬ר ה ׳ ה מ ר ג ו ע ‪12‬‬
‫‪637‬‬
‫חל‪-‬אביב‪,‬‬
‫צ ה ל ה ‪520‬‬
‫קמניצר קורט‬
‫ראשון־לציון‪,‬‬
‫קמפיז נ ת ן פ ר י ץ‬
‫ח י פ ה ‪ ,‬ק ר י ת ־ י ם ‪ ,‬ר ה ׳ א ר פ ל ס ה ‪346 9‬‬
‫ר ה ׳ ה ר צ ל ‪73‬‬
‫‪75‬‬
‫קמפלר אברהם‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ח ז י ש ל מ ה ה מ ל ך ‪63‬‬
‫‪486‬‬
‫ק נ ס י ז י ק ר ו ב ר ט י"‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ח ׳ מ ל צ ׳ ט ‪1‬אי‬
‫‪487‬‬
‫ק ס ט בלה )אדלברט(‬
‫הדר־יוסף‪,‬‬
‫גולדה‬
‫רוטר חוה‬
‫רוטר‬
‫מרדכי־מיצייסלב‬
‫רוטר תיאודור‬
‫סיכון עמידר‬
‫ח י פ ה ‪ ,‬נ ת ־ נ ל י ם ‪ ,‬ר ה ׳ ה ש ר ו ן ‪32‬‬
‫חיפה‪ ,‬מפרץ‪ ,‬קריח שמואל‬
‫‪709‬‬
‫רוטשילד ריכרד‬
‫חל־אכיב‪ ,‬רח׳ הירדן ‪9‬‬
‫‪304‬‬
‫רויזין אהרן‬
‫חל־אגיב‪ ,‬רח׳ ריינס ‪4‬‬
‫‪506‬‬
‫ר ו ל ף רודולןז‬
‫עתלית ב׳‬
‫‪710‬‬
‫רומנו אלברט‬
‫חיפה‪ ,‬רח׳ מוריה ‪9‬‬
‫‪893‬‬
‫רומגו חיים‬
‫ב ת ־ י ם ‪ ,‬ר ח ׳ א ר ל ו ז ו ר ו ב ‪76‬‬
‫‪923‬‬
‫ח ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ה ׳ מ ר כ ז מ ס ח ר י ‪30‬‬
‫‪539‬‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ה ׳ ב ן ־ י ה ו ד ה ‪33‬‬
‫‪507‬‬
‫קסטנר דוד‬
‫ח ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ח ׳ ב ן ־ י ה ו ד ה ‪177‬‬
‫‪691‬‬
‫ק פ ץ מנריקו‬
‫תל־אביב‪ ,‬רה׳ מרכולת ‪1‬‬
‫‪925‬‬
‫קפלן אטה‬
‫י ר ו ש ל י ם ‪ ,‬ר ה ׳ י ש ע י ה ו ‪59‬‬
‫‪55‬‬
‫קפלן פ ר ל‬
‫חיפה‪ ,‬מרכז ה כ ר מ ל ‪ ,‬רה־‬
‫קרול יצחק‬
‫•י‬
‫קיבוץ סאסא‪ ,‬ד ו א ר נ ע ‪ ,‬ג ל י ל‬
‫העליון מם׳ ‪1‬‬
‫קרונוביץ בלה‬
‫נחגיה‪ ,‬רח׳ שמואל הנציב ‪. 8‬‬
‫‪647‬‬
‫קרור פאולינה‬
‫קיבוץ ־ ה ז ו ר ע ‪-‬‬
‫‪1072‬‬
‫רומנו לאון־יהודת‪-‬‬
‫ראובן‬
‫קרישפין מרדכי‬
‫חיפה‪ ,‬רה׳ *נתן* ‪9‬‬
‫‪300‬‬
‫רוסרם סידי‬
‫קדנר טרזה‬
‫בת־ים רח׳ בלפור ‪3‬‬
‫‪988‬‬
‫רז'בסקי)פלדמן( קריינה־‬
‫קרנר ירי‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ה ׳ ד ו ד ב ל ו ך ‪24‬‬
‫‪432‬‬
‫קרנר ליפא‪-‬וולף‬
‫חדרה‪ ,‬רה׳ הרברט םמואל‪ ,‬בית‬
‫קשיפוב‬
‫גוםטבה־גבריאלה‬
‫ראובנוב יצחק‬
‫רטר ישראל‬
‫ה ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ה ׳ ב י א ל י ק ‪18‬‬
‫‪509‬‬
‫הקלאי‬
‫‪746‬‬
‫ריזנפלד חוס‬
‫ח י פ ה ‪ ,‬ר ח ׳ מ ו ר י ה ‪32‬‬
‫‪670‬‬
‫חולון שיכון עממי‪ ,‬בלוק ‪5‬‬
‫‪1037‬‬
‫ריזנפלד עליזה‬
‫ה י פ ה ‪ ,‬נ ו ה ־ ש א נ ן ‪ ,‬ר ה ׳ ה ג ל י ל ‪35‬‬
‫ריטנמן הנס יוחנן‬
‫פ י ת ו ח י ה ר צ ל י ה ב ׳ ‪ ,‬ב י ת י‪ .‬ר ו ק ח ‪946‬‬
‫רייגחצקה־בבזה וירה‬
‫ח ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ח ׳ ז י ב ו ט י נ ס ק י ‪80/9‬‬
‫‪930‬‬
‫רייזפלד קורט‬
‫ט ב ר י ה ‪ ,‬ק ר י ת ש מ ו א ל ‪ ,‬ב י ת ש‪.‬‬
‫‪57‬‬
‫רייך לוציה‬
‫תל‪-‬אביב‪ ,‬שכ׳ התקוה‪ ,‬רת׳‬
‫י ר ו ש ל י ם ‪ ,‬ר ה ׳ ג א ו ל ה ‪ ,32‬ב נ ץ‬
‫הדואר‬
‫ה ׳ ב ח ש ו זתשי׳׳ט‪028,‬ילקוטה ש ר ם ו ס י ט‬
‫חסיה־איזיקובנה‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ח ׳ י ו נ ה ה ג ב י א ‪40‬‬
‫‪508‬‬
‫‪880‬‬
‫א צ ‪ -‬ל ‪48‬‬
‫ר ב י נ ו ב י ץ משר‪ ,‬י ה ו ש ע‬
‫תל־אביב‪ ,‬רמת אביב‪ ,‬שיכון‬
‫‪302‬‬
‫רוטשילד הוגו‬
‫‪609‬‬
‫ת ל ־ א נ י ב ‪ ,‬ר ה ׳ מ ל צ י ט ‪11‬‬
‫‪505‬‬
‫ע מ מ י ל‪1‬‬
‫רוטשילד הוגו)יוחנן(‬
‫‪4-6‬‬
‫תל־אביב‪ ,‬רחוב פילון ‪3‬‬
‫‪1011‬‬
‫‪1015‬‬
‫מ ס ׳ ‪138‬‬
‫‪56‬‬
‫‪,‬‬
‫‪549‬‬
‫‪ .‬ר ו ט ג ר ב ר )שוייםגולד(‬
‫‪683‬‬
‫מחניים‬
‫‪,‬‬
‫הרשיון‬
‫‪s10.105.a1‬‬
‫‪138‬‬
‫רונקין‬
‫‪665‬‬
‫נתניה רח׳ ראשון לציון ‪5‬‬
‫‪1008‬‬
‫‪175‬‬
‫השם‬
‫רייכבך הלייה‬
‫רייכלסון דה ליברוב‬
‫רייכל‬
‫ריינהורן מבדל‬
‫רפופורט הטיה ‪-‬‬
‫רפופורט פניה‬
‫רפופורט שינה‬
‫רקוטש חנה )וזנריקה(‬
‫רקוץ יוסף‬
‫דמע!‬
‫טבעון רה׳ הכלניות ‪19‬‬
‫מספר‬
‫הרשיון‬
‫‪1030‬‬
‫השם‬
‫שילינגובםקי)טוקר(‬
‫נהלת ציון‪ ,‬רה׳ הפץ־חיים‬
‫חיה־הביבה‬
‫שימנובה־אשכבזי אלזה* יםו‪ ,‬שדרי ירושלים ‪,124‬‬
‫‪317‬‬
‫שיכון עממי‪ ,‬בלוק ‪5‬‬
‫‪562‬‬
‫שיגדל ליאון‬
‫תל־אביב‪ ,‬רה׳ אדם הכהן ‪12‬‬
‫‪518‬‬
‫שבטמךדוהובבי געמי‬
‫הל־אביב‪ ,‬רה׳ ברבר ‪3‬‬
‫‪716‬‬
‫‪,‬היפה‪ ,‬רה׳ כבען ‪24‬‬
‫שלום משה‬
‫‪835‬‬
‫קרית־מוצקין‪ ,‬רה׳ דינם ‪21‬‬
‫שלזינגר אמריק‬
‫‪697‬‬
‫חיפה‪ ,‬רה׳ אדלוזורוב ‪73‬‬
‫שלזינגר אריך‬
‫תל־אכיב רח׳ נחלת בנימין ‪519 31‬‬
‫שלזינגר רהל‬
‫‪696‬‬
‫שלזיבגר־קוטובסקי אילנה חיפה‪ ,‬רח׳ ארלוןורוב ‪40‬‬
‫‪60‬‬
‫שליט אלברט‬
‫ירושלים‪ ,‬רה׳ פורש ‪6‬‬
‫עלכוברסקי־ריטנברג‬
‫‪336‬‬
‫פתח־תקוה‪ ,‬רח׳ נזוהילבר ‪3‬‬
‫הלבה‬
‫‪736‬‬
‫שמול !יגפריד‬
‫הל־אביב‪ ,‬דת׳ דיזנבוף ‪110‬‬
‫הל־אביב‪ ,‬דחי יהושע ‪ p‬נון ‪737 32‬‬
‫שניוקלר חיה‬
‫‪520‬‬
‫תל־אביב‪ ,‬רה׳ אלנבי ‪80‬‬
‫שמחה עמנואל‬
‫חיפה‪ ,‬קרית־חייפ‪ ,‬רח׳ ב׳״ג ‪790 16‬‬
‫שמין־זינדל לאה‬
‫‪837‬‬
‫שמע! ן אלברט‬
‫יפו‪ ,‬רח׳ ‪ 213‬מסי ‪4‬‬
‫‪15S‬‬
‫לוד‪ ,‬רה׳ ס״ח ‪1‬‬
‫שמעון נסים‬
‫שמרליגג וולף )וילהלם( חיפה‪ ,‬קרית־בואליק‪,‬‬
‫‪711‬‬
‫רח׳ סידני־קייט ‪2‬‬
‫‪523‬‬
‫שן מריס‬
‫תל‪-‬אביב‪ ,‬רה׳ נתן שטראום ‪3‬‬
‫‪550‬‬
‫שניבסקה־גרומב אסתר‬
‫חל־אביב‪ ,‬רח׳ אחד העם ‪118‬‬
‫‪.‬ראשון־לציון‪ ,‬רח׳ אחד העם ‪82 25‬‬
‫שניידר חיה‬
‫חל־אביב‪ ,‬רח׳ רופין ‪,12‬‬
‫שניצר אסתר‬
‫‪978‬‬
‫אצל ד״ר סגל‬
‫י‪80‬‬
‫שפיגלנד בלה‬
‫גתניה‪ ,‬שדרי וייצמן ‪5‬‬
‫‪698‬‬
‫חיפה‪ ,‬רח־ בר־כוכבא ‪8‬‬
‫שפייזר חרמן‬
‫שפיער יוסף‬
‫עפולה‪ ,‬רה׳ ירושלים‪ ,‬בית ברנד ‪714‬‬
‫‪6S9‬‬
‫שפיץ אגנס‬
‫תל־אכיב‪ ,‬רח׳ ביאליק ‪25‬‬
‫רמת־גן‪ ,‬תל־גנים‪ ,‬רח׳ גדעון ‪375 6‬‬
‫שפיץ־ון וזל רוזטה‬
‫‪692‬‬
‫שפיר ארנםם‬
‫כפר שמריהו‬
‫‪522‬‬
‫שפירא מאיר־יצחק‬
‫תל־אביב‪ ,‬רה׳ דיזגגוף ‪33‬‬
‫שפירא טבחט‬
‫הדר יוסף‪ ,‬שיכון עמידר ‪60‬‬
‫‪614‬‬
‫דירה ‪5‬‬
‫‪135‬‬
‫שפנגנטל לודויג‬
‫רמלה‪ ,‬רת׳ ת כ ־ ג ‪3‬‬
‫‪910‬‬
‫שפר איידיקוס רחל‬
‫חיפה‪ ,‬רה׳ הרצליה ‪29‬‬
‫‪917‬‬
‫שצברנ שלמה‬
‫הל־אכיב‪ ,‬יפו‪ ,‬דחי אילת ‪32‬‬
‫‪524‬‬
‫תל־אביב‪ ,‬רח׳ בירון ‪17‬‬
‫שקולניק־טיילזר אידה‬
‫‪3‬‬
‫שקי אינו‬
‫ירושלים‪ ,‬דתי רמב״ן ‪37‬‬
‫‪1033‬‬
‫שרייבר קריפטינת‬
‫באר שבע‬
‫‪699‬‬
‫חיפה‪ ,‬רח׳ ארלוזורוב ‪25‬‬
‫שרייבר רחל‬
‫שרק שרה‬
‫רמת־גן‪ ,‬רמת יצחק‪,‬‬
‫‪1941‬‬
‫רח׳ באר שבע ‪6‬‬
‫‪342‬‬
‫תגר יוסף‬
‫יפו‪ ,‬רח׳ ‪ ,89‬מס׳ ‪4‬‬
‫חבר בלי‬
‫‪383‬‬
‫יפו‪ ,‬רח׳ ‪ 89‬מס׳ ‪4‬‬
‫‪738‬‬
‫תגיר שלמת‬
‫חל־אביב‪ ,‬רח׳ גרוזנברג ‪20‬‬
‫‪639‬‬
‫תל־אביב‪ ,‬רה׳ יוסף ישראלס ‪510 18‬‬
‫‪671‬‬
‫חיפה‪ ,‬רח׳ הרצליה ‪12‬‬
‫‪511‬‬
‫חל־אגיב‪ ,‬רח׳ התבור ‪46‬‬
‫שיכון ־היובל״ ע י י פתח־תקוה ‪577‬‬
‫‪672‬‬
‫חיפה‪ ,‬רת׳ החלוץ ‪61‬‬
‫‪830‬‬
‫קרית־ים‪ ,‬שיכון עמידי ‪211‬‬
‫שער־מנעה ע י י חדדה‬
‫‪731‬‬
‫מוסד ״ מ ל ב י ן ׳‬
‫רשבם־גולדשלגר רחל‬
‫תל־אביב‪ ,‬רח׳ עליה ‪15‬‬
‫‪608‬‬
‫שאול אליהו‬
‫בת־ ים‪ ,‬שיכון עמידר‪,‬‬
‫רח׳ ויצמן ‪73‬‬
‫‪513‬‬
‫שאמי חיה‬
‫שבתאי שרה‬
‫שוגמנה שרל‬
‫שוחט פא[ לינה‬
‫שוטלנד ישראל‬
‫עויאר־גולדם מרים‬
‫שונמן רחל )לוסטרניק(‬
‫שולריכטר פלומון־הירש‬
‫שור בילד‪,‬‬
‫שור הרמן‬
‫תל‪-‬אביב‪ ,‬רח׳ לוינפקי ‪21‬‬
‫‪4‬יפו‪ ,‬שדרי ירושלים ‪G‬‬
‫הל־אכיב‪ ,‬רה‪ -‬הרב קוק ‪29‬‬
‫תל־אביב‪ ,‬רה׳ וילםון ‪3‬‬
‫תל־אביב‪ ,‬רת׳ בךיהודה ‪151‬‬
‫הל־אביב‪ ,‬שדי רוטשילד ‪141‬‬
‫הל־אביב‪ ,‬רה׳ אחד העם ‪67‬‬
‫הל־אביב‪ ,‬רת׳ לבונטין ‪16‬‬
‫קיבוץ גניגר‬
‫נס‪-‬ציובה‪ ,‬רה׳ הפלמ״ח‪ ,‬בית‬
‫ברטלבכקי‬
‫‪81‬‬
‫ס ו ר מקובר בלה‬
‫קרית שמונח‪ ,‬שיכון ב׳ ‪157‬‬
‫)הגליל העליון(‬
‫‪816‬‬
‫יפה נוף ‪110‬‬
‫רח׳ אלבבי ‪20‬‬
‫יפה־ביף ‪110‬‬
‫רח׳ ריאליק ‪,16‬‬
‫‪512‬‬
‫‪1033‬‬
‫‪973‬‬
‫‪820‬‬
‫‪5S7‬‬
‫‪824‬‬
‫‪638‬‬
‫‪514‬‬
‫‪713‬‬
‫‪673‬‬
‫‪815‬‬
‫‪674‬‬
‫שורץ אדית‬
‫שורץ אוסקר‬
‫שורץ א ר ו ץ‬
‫שורצמןשדה‬
‫חיפה‪ ,‬רה׳‬
‫תל־אביב‪,‬‬
‫חיכה‪ ,‬רח׳‬
‫כפר־אחא‪,‬‬
‫בית פישר‬
‫שורצמן־פיסטינר מינה‬
‫שודצעילד עליזה‬
‫שהטל «לי‬
‫שטוצקי מנדל )מיציסלב(‬
‫שטיגל־רבינוביץ אסתר‬
‫שטיין גוטטב‬
‫שטיגהרט פאולינה‬
‫שטבר מוריץ‬
‫שטראום הללוט‬
‫שטרהל הרמן‬
‫שטרומוסר שרה‬
‫שטרן קורט‬
‫שטרבבך קלמן‬
‫שטרנברג אדם‬
‫‪972‬‬
‫יפו‪ ,‬רח׳ ‪ 203‬לסי ‪5‬‬
‫‪1000‬‬
‫תל־אביב‪ ,‬רה׳ שץ ‪9‬‬
‫‪«75‬‬
‫זזיפד״ דחי נורדוי ‪16‬‬
‫‪516‬‬
‫יפו‪ ,‬רה׳ ‪ 6‬מס׳ ‪15‬‬
‫‪799‬‬
‫רחובות‪ ,‬רה׳ בנימין מסי ‪8‬‬
‫‪760‬‬
‫תל‪-‬אביב‪ ,‬רח׳ מונטפיורי ‪26‬‬
‫בפר־שמריהו‪ ,‬רה׳ האורנים ‪931 33‬‬
‫‪789‬‬
‫חדרה‪ ,‬רת׳ הגליל‬
‫‪364‬‬
‫רמתיים‬
‫‪712‬‬
‫חל־אביב‪ ,‬שדרי בן־ציון ‪23‬‬
‫‪774‬‬
‫תל־אביב‪ ,‬רת׳ כלפור ‪32‬‬
‫‪793‬‬
‫חיפה‪ ,‬רת׳ אלכסנדר זייד ‪12‬‬
‫ירושלים‪ ,‬רח׳ המלך גיורב‪05 29 -‬‬
‫‪339‬‬
‫הרצליה‪ ,‬דחי םוקולוב ‪1‬‬
‫‪176‬‬
‫המען‬
‫מספר‬
‫הרשיון‬
‫‪971‬‬
‫‪628‬ילקוט ה פ ר ס ו מ י ם‬
‫‪ ,‬ה ׳ ב ח ש ו ן ת ש י ׳ ׳ ט ‪s19.10.195 ,‬‬
‫רשימת הרוקחים המורשים לעסוק במקצועם ‪.‬‬
‫מ פ ר ס מ י ם ב ז ה ש מ ו ת י ה ם ש ל ה ר ו ק ח י ם ה מ ו ר ש י ם ל ע ס ו ק ב מ ק צ ו ע ם ש ק ב ל ו א ת ר ש י ו נ ו ת י ה ם ע ד י ו ם כ ־ ח ב ט ב ת ה ש י ׳ ׳ ו ז ) ‪ 2 0‬י נ ו א ר ‪.(1958‬‬
‫השם‬
‫מספר‬
‫המען‬
‫המען‬
‫השם‬
‫‪.‬‬
‫הרשיון‬
‫ב א ר ־ ש ב ע ‪ ,‬שיכון עמידר מסי‬
‫א ב ו ־ ד ו ד סביזז‬
‫‪433/2‬‬
‫אבפל מרים‬
‫אבפל משה‬
‫‪324‬‬
‫אילון יצחק‬
‫חיפה‪ ,‬ר ה ׳ סגליות ‪2‬‬
‫‪334‬‬
‫חיפה‪ ,‬ר ת ׳ סגליות ‪2‬‬
‫‪248‬‬
‫אברהם‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ח ׳ ב ן ־ י ה ו ד ה ‪109‬‬
‫מיכאל‬
‫•‬
‫אברבנאל בנקו‬
‫אייזנברג־סולץ רוזה‬
‫איצקוביץ ב ר ט ה‬
‫א ב י ג ד ו ר ש ל מ ה ש מ ו א ל י פ ו ‪ ,‬ר ח ׳ ש ב ט י י ש ר א ל ‪47‬‬
‫אברבנאל‬
‫איזגבדנ אלכסנדר‬
‫‪330‬‬
‫ת ל ‪ -‬א ב י ב ‪ ,‬ר ח ׳ מ ל צ ׳ ט ‪66‬‬
‫י‬
‫‪92‬‬
‫‪305‬‬
‫אברהמי אלזה‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ה ׳ א ח ד ־ ה ע ם ‪ 57‬־ ־ ־ ־ ‪301‬‬
‫י ר ו ש ל י ם ‪ ,‬ר ה ׳ ה ח ב ש י ם מ ס ׳ ‪20‬‬
‫‪S2‬‬
‫הל־אביב‪ ,‬ר ה ׳ לבנדה ‪ 1‬א ׳‬
‫‪856‬‬
‫‪226‬‬
‫; ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ה ׳ נ ח מ נ י ‪37‬‬
‫א ל ח׳אזיין מוםא נימר‬
‫נ צ ר ת ‪ ,‬ר ח ׳ נ ״ ת ‪1025‬‬
‫‪487‬‬
‫אלבגלי אטתר‬
‫ג ב ע ת י י ם ‪ ,‬ר ח ׳ מ ו ד י ע י ן ‪186/4‬‬
‫‪699‬‬
‫אלבוהר בלה‬
‫י פ ו ‪ ,‬ג ב ע ת ע ל י ה ‪ ,‬ר ת ׳ ‪ ,139‬מ ס י ‪6‬‬
‫אלגים רינת‬
‫חיפה‪ ,‬ב י ת החלוצות‪,‬ר ח ׳ יל״ג‬
‫תליאביב‪ ,‬רמת־חן‪ ,‬שיכון‬
‫ר ס ק ו ‪481/4‬‬
‫מספר‬
‫הרשיון‬
‫‪884‬‬
‫מסי ‪3‬‬
‫‪845‬‬
‫אברמוב ויקטוריה‬
‫י פ ו ‪ ,‬ר ח ׳ ‪ 54‬מ ס ׳ ‪10‬‬
‫‪315‬‬
‫אברמוב יוסף רחמים‬
‫י פ ו ‪ ,‬ר ח ׳ ‪ ,54‬מ ס ׳ ‪10‬‬
‫‪316‬‬
‫אברמוביץ שלום‬
‫ירושלים‪ ,‬ד ח י מולכו ‪5‬‬
‫‪1‬‬
‫אברמן)קחוקרו( מרים‬
‫ח ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ה ׳ ז ׳ ב ו ט י נ ס ק י ‪77‬‬
‫‪368‬‬
‫אברמסקי יצחק‬
‫אלדזיט אסתר‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ק ר י ח ש ל ו ם ‪236‬‬
‫אלחליל אברהט יעקב‬
‫חיפה‪ ,‬דואר קרית־ביאליק‪ ,‬שיפון‬
‫‪327‬‬
‫‪343‬‬
‫צור שלוט‪ ,‬ר ה ׳ תמר ‪6‬‬
‫אלחלל שמואל‬
‫‪382‬‬
‫בח־ים‪ ,‬שיבון הותיקים‪ ,‬רח׳‬
‫‪444‬‬
‫אבילביץ‪14‬‬
‫ת ל ‪ -‬א ב י ב ‪ ,‬ר ה ׳ א ל נ ב י ‪42‬‬
‫‪93‬‬
‫אלטמן איסקר‬
‫רמת־גן‪ ,‬מבוא יהלום מם׳ ‪6‬‬
‫אבשטיין קלרה‬
‫תל־אביב‪ ,‬ר ה ׳ דרויאנוב ‪9‬‬
‫‪509‬‬
‫אלטמן ארנה‬
‫ח ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ח ׳ ח ו ב ב י צ י ו ן ‪54‬‬
‫‪401‬‬
‫אנטשטיין משה וולף‬
‫בני־ברק‪ ,‬ד ר ך הנשיא ויצמן‪,‬‬
‫אלטמן יוסף‬
‫ר ע נ נ ה ‪ ,‬ר ת ׳ מ ו צ ק י ן ‪14‬‬
‫‪551‬‬
‫בית פישרמן‬
‫‪94‬‬
‫אלטמן קורט יוסף‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ח ׳ ר ו פ י ן ‪28‬‬
‫‪294‬‬
‫נ ו ף ־ י ם ‪ ,‬מ ס ׳ ‪ ) 104‬ד ו א ר ה ר צ ל י ה (‬
‫‪388‬‬
‫אלטרץ ארנסטינה‬
‫ל ו ד ‪ ,‬ר ח ׳ י ב ׳ מ ס ׳ ‪19‬‬
‫‪564‬‬
‫אדורין ויולה‬
‫ת ו ל ו ן ‪ ,‬ר ס ק ו ב ׳ ‪37‬‬
‫‪367‬‬
‫אליאס קורט‬
‫בית־יצחק ע ל י ד נתניה‬
‫אדלששיין איגנץ‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ה ׳ ל י ל י נ ב ל ו ם ‪25‬‬
‫‪706‬‬
‫אליעזר אליז‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ה ׳ שדייל ‪4‬‬
‫‪366‬‬
‫אג׳ימן אברהם יהושע‬
‫אהרן אהרן‬
‫ח ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ח ׳ ל ו י ב ס ק י ‪123‬‬
‫אהרן נעים בן משה‬
‫ת ל ‪ -‬א ב י ב ‪ ,‬ר ה ׳ ב ן ־ י ה ו ד ה ‪242‬‬
‫אוברהרד געל‬
‫תל־אכיג‪ ,‬יד‪-‬אליהו‪ ,‬רת׳‬
‫מרגולין ‪5‬‬
‫‪701‬‬
‫‪732‬‬
‫אודזה ליאו‬
‫י ר ו ש ל י ם ‪ ,‬מ ו ש ב ה ג ר מ נ י ת ‪11/76‬‬
‫‪892‬‬
‫א ו ע ר אברהם‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ח ׳ י ה ו ש ע ב ן ־ ג ו ן ‪36‬‬
‫‪373‬‬
‫אוסטפלד ישראל‬
‫ה ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ה ׳ נ ר ו ז נ ב ר ג ‪27‬‬
‫אוםלנדר־לוי‬
‫אופלטקא יששכר‬
‫וינציי ‪4‬‬
‫‪830‬‬
‫ירושלים‪ ,‬שכונת א ב ך י ש ר א ל ‪,‬‬
‫רח׳יפו‬
‫אוציטיל אהרן‬
‫חיפה‪ ,‬ר ה ׳ מטדה ‪1‬‬
‫אוקונובסקי פרי נדלה‬
‫יפו‪ ,‬גבעת עליה‪ ,‬ר ח ׳ סחנה‬
‫דרויש ג׳‬
‫‪669‬‬
‫אליעור־סידי ביאטריס‬
‫אלנסנדרי אליקום‬
‫בנייברק‪ ,‬ר ח ׳ ירמיהו«‬
‫אלפנדרי יוסף‬
‫ד ת ־ י ם ‪ ,‬ר ח ׳ ה מ ל ך ג ׳ ו ר ג ׳ ‪,40‬‬
‫בית המעלה‬
‫אלקלעי נלי‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ה ‪ -‬א ב ן ־ ג ב י ר ו ל ‪111‬‬
‫אלרט משה‬
‫תל־אביב‪ ,‬קרית שלום‪ ,‬שיכון‬
‫צבא קבע‪ ,‬ר ח ׳ החצוצרה ‪3‬‬
‫אמינוב יצחק‬
‫אנגיל עובדיה‬
‫אנדרמן זיגמונד‬
‫אנידרמן צ ו פ י ה‬
‫אוקס ברנרד‬
‫אורי־נוסבאום גרטרוד‬
‫בני־ברק‪ ,‬זברון מאיר‪ ,‬רה׳‬
‫ר ש ׳ ׳ י מ ס ׳ ‪20‬‬
‫אורלובםקי הלינה‬
‫בית פורמן‬
‫אזאקי אניס יוסף‬
‫אםאס חיים יצחק‬
‫י‬
‫‪838‬‬
‫ח י פ ה ‪ ,‬נ ו ה ־ ש א נ ן ‪ ,‬ר ח ׳ ה ת י כ ו ן ‪14‬‬
‫ח י פ ה ‪ ,‬ר ח ׳ ג א ו ל ה ‪10‬‬
‫‪358‬‬
‫אידינגר־מרקוביץ‬
‫י?הוט הפרםוטים ‪ ,628‬ה׳ בחשוז חשי״ט‪10.10.1958 ,‬‬
‫‪808‬‬
‫‪249‬‬
‫‪381‬‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ש י כ ו ן ב צ ר ו ן ‪ ,‬ב ל ו ק ‪,14‬‬
‫ד י ר ד ‪10 ,‬‬
‫‪807‬‬
‫נ ה ר י ה ‪ ,‬ש י כ ו ן מ מ ש ל ת י ‪200‬‬
‫ה ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ח ׳ ד ו ב נ ו ב ‪33‬‬
‫אקר־פוירשטיין שרה‬
‫‪21‬אי‬
‫‪789‬‬
‫‪723‬‬
‫המשטרה‬
‫ק ר י ח ־ ש מ ו נ ה )חלסה(‪ ,‬ש י כ ו ן מ ס י‬
‫‪102‬‬
‫ה ו ו ר י ד י ‪49‬‬
‫‪95‬‬
‫‪395‬‬
‫‪908‬‬
‫אשקלון‪ ,‬אפרידר‪ ,‬ר ה ׳‬
‫אפטר משה‬
‫ארואטי ויטלי)חיים(‬
‫ת ל ־ ב ר ו ך ‪ ,‬שיכון מם׳ ‪7‬‬
‫ארואטי נסים‬
‫ת ל ־ ב ר ו ך ‪ ,‬ש י כ ו ן מ ס י ‪ ) 26‬ר ה ׳‬
‫רומנו(‬
‫ארואטי פליקס‬
‫‪428‬‬
‫‪811‬‬
‫אפרייטקי יעקב‬
‫ב פ ר ־ ס ב א ‪ ,‬ר ה ׳ ר ו ט ש י ל ד ‪,21‬‬
‫‪308‬‬
‫אשקלון‪ ,‬אפרידר‪ ,‬רח׳‬
‫חיפה‪ ,‬ר ה ׳ אולפנט ‪5‬‬
‫‪553‬‬
‫‪295‬‬
‫ירושלים‪ ,‬ב י ת הכרם‪ ,‬רה׳‬
‫פחח־תקוה‪ ,‬בתי בורשטיין ע״י‬
‫היפה‪ ,‬נוה‪-‬שאנן‪ ,‬שיכון עובדי‬
‫ה ע י ר י ה מ ס ׳ ‪22‬‬
‫אושמרוב רחל‬
‫‪350‬‬
‫אסתר יהודית‬
‫‪S6‬‬
‫חולון‪ ,‬שיכון עמידר‪ ,‬ר ה ׳‬
‫ביאליק‪ ,‬ב י ת בקר‬
‫ח י פ ה ‪ ,‬ש י כ ו ן מ ע ר ב י ‪ ,19/2‬ר ה ׳‬
‫זית ‪4‬‬
‫לאורה‬
‫אליעזר נאגיי‬
‫ע כ ו ‪ ,‬ש י כ ו ן ‪ ,2‬ר ה ׳ ט ׳ ‪11/3‬‬
‫ה ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ה ׳ ב ו ג ר ש ו ב ‪60‬‬
‫ה ו ו ר י ד י ם ‪49‬‬
‫‪703‬‬
‫‪424‬‬
‫‪75S‬‬
‫הנביאים דירה ‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪887‬‬
‫‪298‬‬
‫היפה‪ ,‬ר ח ׳ ליאונרדו ד ה ־‬
‫פרידריקה־פדורה‬
‫אטיאט שרה‬
‫‪650‬‬
‫י‬
‫‪314‬‬
‫‪326‬‬
‫‪317‬‬
‫‪697‬‬
‫ח ל ־ כ ר ו ך ‪ ,‬ש י כ ו ן מ פ י ‪ ) 26‬ר ה ׳‬
‫רומנו(‬
‫‪698‬‬
‫‪283‬‬
‫ארזי מרים‬
‫תל־אכיב‪ ,‬ר ח ׳ נפחא ‪5‬‬
‫אריה ינינה‬
‫חדרה‪ ,‬ר ת ׳ ויצמן‬
‫‪819‬‬
‫א ר ש מינה‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ת ׳ ה י ר ק ו ן ‪56‬‬
‫‪227‬‬
‫‪177‬‬
‫השם‬
‫מספר‬
‫המען‬
‫המען‬
‫השם‬
‫הרשיון‬
‫ח ד ר ה ‪ ,‬ר ח ׳ הגבוריס'‬
‫‪243‬‬
‫אשכנזי אברהם‬
‫ח ל ‪ -‬א ב י ב ‪ ,‬ר ח ׳ מ ר כ ז מ ס ח ר י ‪36‬‬
‫‪97‬‬
‫אשכנזי טובה רייזל‬
‫ת ל ‪ -‬א ב י כ ‪ ,‬ר ח ׳ ב ך י ה ו ד ת ‪90‬‬
‫‪98‬‬
‫אשבל מטליה סטרנה‬
‫אשכנזי יוסף‬
‫ט י ר ה ‪ ,130/263‬ע י י ח י פ ה‬
‫‪354‬‬
‫אשכנזי יעקב‬
‫חיפה‪ ,‬קרית־חייס‪ ,‬ר ח ׳ ג״ט ‪8‬‬
‫‪348‬‬
‫אשכנזי יצחק‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ה ׳ ב ך י ת ו ד ה ‪90‬‬
‫‪99‬‬
‫א ש ר )אשרוביץ( א ש ר‬
‫י ר ו ש ל י ם ‪ ,‬ב ק ע ה ‪13/32‬‬
‫‪653‬‬
‫א ש ר לטיף‬
‫ירושלים‪ ,‬ר ה ׳ ד ו ד יליןמס׳ ‪9‬‬
‫‪85‬‬
‫אשרוף ויטלי‬
‫ח ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ה ׳ ש נ ק י ן ‪78‬‬
‫‪651‬‬
‫באום מקט‬
‫ח ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ה ׳ ש ל מ ה ה מ ל ך ‪65‬‬
‫‪376‬‬
‫בנינסקי וילהלס‬
‫ח י פ ה ‪ ,‬ר ה ׳ מ י כ א ל ‪3/19‬‬
‫‪349‬‬
‫בגליטר מרקוס‬
‫ח י פ ה ‪ ,‬ר ו מ מ ה ‪ ,‬ר ה ׳ פ ל מ י ח ‪25‬‬
‫‪351‬‬
‫בגליטר־גרוםמן‬
‫ט ו ל מ י ת ח י פ ה ‪ ,‬ר ו מ מ ה ‪ ,‬ר ה ׳ ם ל מ ״ ח ‪25‬‬
‫‪M2‬‬
‫י ר ו ש ל י ם ‪ ,‬ר ח ׳ ש מ ו א ל ה נ ב י א ‪98‬‬
‫בדיאן מרקוט‬
‫רחל‬
‫בוגומולץ־ליטמן‬
‫רמת־גן‪,‬‬
‫‪59‬‬
‫נ ח ל ת ג נ י ם ‪ ,‬ר ה ׳ ר ש ״ י ‪384 38‬‬
‫בוגן בנו‬
‫ב א ר ־ ש ב ע ‪ ,‬ר ה ׳ ק ק י ל ‪108‬‬
‫‪282‬‬
‫בודניצקה שוק חנה‬
‫נתניה‪ ,‬ר ח ׳ ברקת ‪7‬‬
‫‪779‬‬
‫ה י פ ה ‪ ,‬ר ח ׳ מ י כ א ל ‪26‬‬
‫‪333‬‬
‫בוטרמן־אלפרן‬
‫בוים־שורץ‬
‫נתלה‬
‫צפורה‬
‫)פייבל(‬
‫נ ת נ י ה ‪ ,‬ד ח י ד ו ד ה מ ל ך ‪32‬‬
‫‪360‬‬
‫בוכנר אוסקר‬
‫חדרה‪ ,‬ר ח ׳ הגבורים‬
‫‪244‬‬
‫בוני חיים היינריך‬
‫י ר ו ש ל י ם )בית מזמיל( ק ר י ת י ו ב ל ‪,‬‬
‫ש כ ו ן ה ו ת י ק י ם ב י ת ‪22‬‬
‫‪104‬‬
‫בלומנפלד איזק יצחק‬
‫בלונזנפלדוילהלם‬
‫בלומנפלד יעקב‬
‫ה ל ‪ -‬א ב י ב ‪ ,‬ר ה ׳ ד י ז נ ג ו ף ‪259‬‬
‫‪106‬‬
‫רמת־יצחק‪ ,‬ר ת ׳ סיני ‪3‬‬
‫‪729‬‬
‫תל־אביב״קרית‬
‫ר ח ׳ אסנסקי ‪6‬‬
‫בלומנפלד יצחק‬
‫תל־אביב‪,‬רת׳ וייס ‪4‬‬
‫‪10S‬‬
‫בלטנר מקם‬
‫ח י פ ה ‪ ,‬נ ו ת י ש א נ ן ‪ ,‬ר ה ׳ ה ת י כ ו ן ‪37‬‬
‫‪230‬‬
‫בלימן יוליוס‬
‫ר מ ת ־ ח י י ל ‪ ,‬ר ח ׳ ר ב ד י ם ‪1‬ב׳‬
‫בלן קרול‬
‫ירושלים‪ ,‬קטמון‪ ,‬שיכון עממי‬
‫רסקו‪43‬א׳‬
‫ב ל ן הלנת‬
‫בלנק מרדכי‬
‫ח ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ח ׳ ב ן ־ י ה ו ד ה ‪42‬‬
‫ב ל ע מאיר‬
‫ירושלים‪ ,‬רחביה‪ ,‬ר ח ׳ הרן ‪6‬‬
‫‪S8‬‬
‫פ ת ח ־ ת ק ו ה ‪ ,‬ר ה ׳ פ י נ ס ק ר ‪25‬‬
‫‪208‬‬
‫בלקין אפרים‬
‫בלשד‪ ,‬א י ב ו ל ה‬
‫ל ו ד ‪ ,‬ר ה ׳ ה ר צ ל מ פ י ‪15‬‬
‫באר־שבע‪ ,‬רה׳ ‪ 9‬מס‪3 .‬‬
‫‪7J3‬‬
‫בם־לנגר הלינה‬
‫ר מ ת ־ ג ן ‪ ,‬ר ח ׳ ב י א ל י ק ‪57‬‬
‫‪804‬‬
‫רפאל‬
‫בן־ארויה‬
‫ת ל ־ ב ר ו ך ‪ ,‬ר ה ׳ ק ה י ל ת ס ו פ י ה ‪20‬אי ‪304‬‬
‫בן ארויו יצחק‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ה ׳ ה ר צ ל ‪ ,18‬ת ‪ .‬ר ‪900 2030 .‬‬
‫בן־בסט סימן טוב‬
‫תל־אביב‪ ,‬ר ת ׳ אשתורי הפרחי ‪8‬‬
‫ב ן ־ בשש נ ס י ם‬
‫פתת־תקוה‪,‬‬
‫בנגניסטי איבט‬
‫ח י פ ה ‪ ,‬ר ח ׳ מ ו נ ט פ י ו ר י ‪17‬‬
‫חיפה‪,‬‬
‫בנדלר גיזלה‬
‫הקנאים ‪4‬‬
‫בורגר אירנה‬
‫בורוכוב ירחה‬
‫'‪1007‬‬
‫בנדרסקי פנחס‬
‫ירושלים‪,‬‬
‫בורנשטיין צירלה‬
‫ת י א ד ח י ה ג ש ר ‪59‬‬
‫‪974‬‬
‫בורסי שמעון‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ח ׳ ר י י נ פ ‪11‬‬
‫‪10O‬‬
‫ב נ ס א י ג נ ץ )יצחק(‬
‫בזירנו אורה‬
‫י פ ו ‪ ,‬ר ח ׳ ‪ 36‬מ ט י ‪2‬‬
‫‪641‬‬
‫בנטובים ש ר ה לוי‬
‫בזירנו קרולינה‬
‫י פ ו ‪ ,‬ר ה ׳ ‪ 36‬מ ס ‪2 .‬‬
‫‪640‬‬
‫ב נ י מ י נ י ל א ה )ברמן(‬
‫ב ט ט יעקב‬
‫בטט שטעון‬
‫מ ע ב ר ה ‪ ,‬ס ק י ה ב ׳ צ ר י ף ‪62‬‬
‫‪325‬‬
‫בז׳רנו־פרחי‬
‫אלגרטה‬
‫נסיטו אלברט‬
‫ב א ר שבע‪ ,‬קו״ח‬
‫בטיש יצחק‬
‫י ר ו ש ל י ם ‪ ,‬ר ח ׳ א ל ח ר י ז י ‪ ,9‬ר ח ב י ה‬
‫בטלהיים אמיל‬
‫רמת־גן‪ ,‬תל־יהודה‪ ,‬ר ח ׳ אל־רואי‬
‫כניסה ‪ 3‬קומה ‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫בס אדמונד‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ה ׳ פ ר י ש מ ן ‪62‬‬
‫‪370‬‬
‫בס אסתר‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ה ׳ פ ר י ש מ ן ‪62‬‬
‫‪156‬‬
‫ב ק סלומאה‬
‫ה ר צ ל י ה ‪ ,‬נ ו ח ע מ ל ‪ ,‬צ ר י ף ‪7‬אי‬
‫ב ק פבלה‬
‫ירושלים‪ ,‬שיכון עממי עמידר‪,‬‬
‫בילבםקי א ש ר פליקם‬
‫רמת־גן‪ ,‬ר ה ׳ ארלוזורוב ‪4‬‬
‫בילסקי צבי‬
‫תל־אכיכ‪ ,‬ר ח ׳ בילינסון ‪5‬‬
‫‪313‬‬
‫בימבד מרים‬
‫ח ו ל ו ן ‪ ,‬ר ה ־ ו י צ מ ן ‪32‬‬
‫‪331‬‬
‫בינים ליאון‬
‫נתניה‪ ,‬סמטת ביאליק‪ ,‬מול‬
‫א ב ר ה ם יושף‬
‫קטמון‪ ,‬ב י ת ‪6‬‬
‫‪276‬‬
‫ר א ש ו ן ־ ל צ י ו ן ‪ ,‬ר ה ׳ ה ר צ ל ‪65‬‬
‫‪68‬‬
‫בקשי יחזקאל‬
‫י ר ו ש ל י ם ‪ ,‬ר ח ׳ ר ש ״ י ‪53‬‬
‫‪5‬‬
‫ב ר שמואל‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ח ׳ ר ו פ י ן ‪28‬‬
‫‪109‬‬
‫שפרה‬
‫בקר־גמרניק‬
‫בר־יצחק בלה‬
‫חיפה‪,‬‬
‫קרית־חיים‪ ,‬ר ח ׳ י ׳ מס‪2 .‬‬
‫‪457‬‬
‫ברבוט שבתאי מישן‬
‫חיפה‪,‬‬
‫בת־גלים‪ ,‬שיכון חיילים‪,‬‬
‫ר ה ׳ ע ו ז י א ל ‪121‬‬
‫‪909‬‬
‫ברבש־איפלגר תוה‬
‫קרת־בוכורוב‬
‫ח ל י א ב י ב י י פ ו ‪ ,‬ר ה ׳ ה י ר ק ו ן ‪94‬‬
‫‪604‬‬
‫ברגמן אלזת‬
‫ח ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ח ׳ ש ל מ ה מ ס ‪19 ,‬‬
‫‪302‬‬
‫ברגמן־כחן ירדני‬
‫ח ו ל ו ן ‪ ,‬ר ח ׳ ס ו ק ו ל ו ב ‪87‬‬
‫‪307‬‬
‫ב׳ייואן פ ר י ד ת‬
‫בלובשטיין משה‬
‫ח ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ח ׳ פ י א ר ב ר ג ‪17‬‬
‫‪379‬‬
‫בלוך גלובינסקת‬
‫גבעתיים‪ ,‬ר ח ׳ גולומב ‪, 5‬‬
‫בלוך‬
‫‪178‬‬
‫ירושלים‪ ,‬ב י ת המעלות‪,‬‬
‫‪954‬‬
‫‪496‬‬
‫בלום אמיל‬
‫ח י פ ה ‪ ,‬ר ה ׳ ה ח ל ו ץ ‪61‬‬
‫‪339‬‬
‫‪4‬‬
‫ביגמן י ו ס ף‬
‫רישרדת‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ה ׳ מ ו ד י ל י א נ י ‪10‬‬
‫‪320‬‬
‫‪945‬‬
‫בייליך אדוארד‬
‫ליאופולד‬
‫ב י ת ב י ל י ז ין‬
‫בצראיי‬
‫נ ס ־ צ י ו נ ה ‪ ,‬ש י כ ו ן פ ר ו ג ר ס י ב י ‪106‬‬
‫ב כ ר בילי‬
‫נבעת־שאול‪,‬‬
‫‪907‬‬
‫בק ארנסט‬
‫‪961‬‬
‫יבכר מורים יוסף‬
‫ה ר ־ ה כ ר מ ל ‪ ,‬ר ה ׳ מ ו ר י ה ‪45‬‬
‫‪252‬‬
‫ב י ת ש א ן ‪ ,‬ר ה ׳ י ׳ מ ס ‪14 .‬‬
‫‪20‬‬
‫בישיץ האודור‬
‫‪231‬‬
‫ת ל י א ב י ב ‪ ,‬ר ת ׳ ג ר ח נ ב ד ג ‪15‬‬
‫ח ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ה ׳ ר ע נ נ ה ‪18‬‬
‫ר מ ת גן בי‪,‬‬
‫‪329‬‬
‫‪108‬‬
‫‪814‬‬
‫ב י ת ע מ ר ם ) ד י ר ה ‪(15‬‬
‫‪386‬‬
‫‪489‬‬
‫‪646‬‬
‫בירגר פריץ‬
‫מ ע ו נ ו ת ע ו ב ד י ם ‪21‬‬
‫‪505‬‬
‫הדר־הכרמל‪ ,‬מדרגות‬
‫חיפה‪ ,‬ר ה ׳ הרצליה ‪5‬‬
‫י פ ו ‪ ,‬ר ה ׳ ‪ 4‬מ ם ‪72 .‬‬
‫‪839‬‬
‫ב ם אגד!‬
‫הל־אניב‪ ,‬ר ח ׳ ברדיצ׳בסקי ‪9‬‬
‫ירושלים‪ ,‬ב י ת הכר‪ ,0‬ב י ת בטט‬
‫‪86‬‬
‫‪261‬‬
‫‪217‬‬
‫‪822‬‬
‫‪87‬‬
‫ר ס ק ו ‪43‬א׳‬
‫‪837‬‬
‫‪400‬‬
‫‪107‬‬
‫ירושלים‪ ,‬קטמון‪ ,‬שיכון עממי‬
‫ב נ ד ר היינץ‬
‫בורוכובסקה‬
‫שלום‬
‫‪994‬‬
‫היפה‪,‬‬
‫ב ר ו נ י פ ל ב ה פ־‪-‬ת ר ה ׳ ר ו ט ש י ל ד ‪31‬‬
‫מספר‬
‫הרשיון‬
‫‪258‬‬
‫רה׳ ק ל ח מס‪3 .‬‬
‫‪683‬‬
‫ח י פ ה ‪ ,‬ר ת ׳ ע ם פ ו ר ‪27‬‬
‫‪744‬‬
‫תל־אביב‪ ,‬ר ה ׳ מרמורק ‪7‬‬
‫‪605‬‬
‫ח י פ ה ‪ ,‬ר ח ׳ י ו ס ף ‪31‬‬
‫‪253‬‬
‫ק ר י ת ־ י ם ג ׳ ‪ ,‬ש י כ ו ן ט י י ב ר ‪367‬‬
‫‪792‬‬
‫ברגר פנינה‬
‫קרית חיים‪ ,‬ר ח ׳ מזי ‪7‬‬
‫‪962‬‬
‫אצל ליברמן‬
‫‪973‬‬
‫בדואר הרמן)צבי(‬
‫ח ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ח ׳ ש ל ו ם ע ל י כ ם ‪51‬‬
‫‪375‬‬
‫ה י פ ה ‪ ,‬ר ה ׳ ה י ר ק ו ן ‪27‬‬
‫‪346‬‬
‫ברוך אלזה‬
‫תל־אביכ‪ ,‬ר ה ׳ אבךגבירול‪,‬‬
‫עפולה‪ ,‬ר ת ׳ הכנסת »‬
‫‪355‬‬
‫ברננר־צומבר‬
‫פוגלה‬
‫י‬
‫מ ס ׳ ‪82‬‬
‫‪321‬‬
‫י‪5‬קוט ה פ ר ס ו ס י ם ‪ ,623‬ד‪,‬׳ בחשו! תשי״ט‪19.10.1058 ,‬‬
‫המען‬
‫השט‬
‫מספר‬
‫השם‬
‫מספר‬
‫המען‬
‫הרשיון‬
‫ברוך אדולף‬
‫יד־אליהו‪ ,‬ר ח ׳ לוחמי‬
‫חל־אביב‪,‬‬
‫גוטמן ולדיפלב‬
‫חיפה‪,‬‬
‫‪322‬‬
‫נוטפריד הנריק‬
‫ה י פ ה ‪ ,‬ר ה ׳ ו י ת ק י ן ‪22‬‬
‫נ ס י צ י ו נ ה ‪ ,‬ש י כ ו ן ע מ י ד ר ‪43‬‬
‫‪278‬‬
‫גוטפריד־רגולנט‬
‫ברוך קלרת‬
‫גבעתיים‪ ,‬ד ח י סירקין ‪7‬‬
‫‪313‬‬
‫גוילי הלינה‬
‫ברוך שמואל‬
‫ת ל י א ב י ב ‪ ,‬ר ח ׳ ל ס י נ ג ‪11‬‬
‫‪427‬‬
‫נולי־יעקוביביץ‬
‫ג ל י פ ו ל י ‪58‬‬
‫ברוך אלבדט‬
‫ברונוב פולה‬
‫)טבצ׳ביק(‬
‫ברון מניה‬
‫גולדברגר אוטו‬
‫נס־ציוגה‪ ,‬שיכוןנוה עובד‬
‫‪369‬‬
‫נסקי‬
‫‪78‬‬
‫גולדין גיטלה‬
‫ח ו ל ו ן ‪ ,‬ש י כ ו ן מ פ ד ה א ז ר ת י מ ם ׳ ‪593 62‬‬
‫י ר ו ש ל י ם ‪ ,‬ר ה ׳ א ב ן ־ ג ב י ר ו ל ‪10‬‬
‫‪6‬‬
‫גולדמן מלכה‬
‫‪115‬‬
‫ברונר כרמלי‬
‫פ נ ו ר מ ה מ ס י ‪107‬‬
‫נתניה‪ ,‬ר ת ׳ גורדון ‪4‬‬
‫ברוק טיבוד‬
‫נ ה ר י ה ‪ ,‬ש י כ ו ן ע מ י ד ד ‪79/1‬‬
‫ברזליטן סלומון מאיר‬
‫ירושלים‪ ,‬תל‪-‬ארזה‪ ,‬בית‬
‫‪275‬‬
‫‪662‬‬
‫‪359‬‬
‫הופמן‬
‫‪45‬‬
‫נ א ר ־ י ע ק כ ‪ ,‬ר ח ׳ דיזנגוף‬
‫ר י ג ר ה ׳ החשמונאים ‪5‬‬
‫ברטקובסקה גנובפה‬
‫ולדימיר‬
‫ברימן יצחק‬
‫ברין אטקת‬
‫גבעתיים‪ ,‬ר ה ׳ מלבין ‪7‬‬
‫‪594‬‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ד ת י ש ל ו ם ‪ -‬ע ל י כ ם ‪47‬‬
‫תל‪-‬אביב‪,‬‬
‫פרידל־ביילה‬
‫‪?26‬‬
‫ח י פ ה ר ח ׳ ב ר ז י ל י ‪28‬‬
‫ש ד ר ו ת ק ק י ל ‪83‬‬
‫י ד ־ א ל י ה ו ‪ ,‬ל ה ג ר ד י ה ‪52‬‬
‫עפולה רה׳ גן ‪7‬‬
‫ברמן חסיה‬
‫תל‪-‬אביב‪,‬‬
‫ברמן רבקה‬
‫ירושלים‪ ,‬ב י ת ישראל‪ ,‬דחי‬
‫ר ח ׳ ז מ נ ה ו ף ‪,26‬‬
‫ב נ י צ י ו ן ‪61‬‬
‫‪111‬‬
‫‪311‬‬
‫‪229‬‬
‫‪933‬‬
‫‪112‬‬
‫‪7‬‬
‫ב ר מ ר הנס‬
‫י ר ו ש ל י ם ‪ ,‬ר ה ׳ א ר ל ו ז ו ר ו ב ‪21‬‬
‫ברניקר משה‬
‫פ ת ח ־ ת ק ו ה ‪ ,‬ר ה ׳ ב ר נ ד ה ‪13‬‬
‫‪764‬‬
‫ברנרד פרדיננד‬
‫טבריה‪ ,‬ר ה ‪ -‬ד ׳ב י ת ענטבי‬
‫‪563‬‬
‫ברגשטיין אלכסנדר‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ה ׳ ו ו ל ו צ ן ‪57‬‬
‫ברגשטיין ישראל‬
‫תל־אביב‪,‬‬
‫י ד ־ א ל י ה ו ‪ ,‬נ ו ח צ ה ל ‪25‬‬
‫‪306‬‬
‫‪310‬‬
‫נולדפרייגד אסתר‬
‫ח ל ‪ -‬א ב י ב ‪ ,‬ר ח ׳ ד ו ד ב ל ו ך ‪5/24‬‬
‫גולדשטרן יוליוס‬
‫ח ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ד ח י ש ל מ ה ה מ ל ך ‪78‬‬
‫‪380‬‬
‫ג ו ל ס ט נ ו ־ ר ו ז ב צ ו י י ג ק ל ר ה י פ ו ‪ ,‬ר ת ׳ ‪ ,252‬מ ס י ‪27‬‬
‫אירגת‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ח ׳ ד ב ־ ה ו ז מ ס ׳ ‪30‬‬
‫ברץ סופיה‬
‫גולשבסקי ש ר ה‬
‫ת ל ־ א כ י ב ‪ ,‬ר ת ׳ ה ש ו פ ט י ם ‪35‬‬
‫גורה מריה‬
‫ב ת ־ ג ל י ם ד ח י ה צ נ ח נ י ם ‪11‬‬
‫‪935‬‬
‫ת ״ א ר ח ׳ א ד ם הכהן ‪6‬‬
‫גורלי ברכה‬
‫נורםינקל‪-‬גםקו נטליח‬
‫גבעת־דמב״ם‪,‬‬
‫גזאל אפרים‬
‫ג ב ע ת י י ם ‪ ,‬ר ת ׳ כ צ ב ל פ ו ן ‪144‬‬
‫ירושלים‪,‬‬
‫גיבנס בן־ציון‬
‫גידיץ גדליהו‬
‫מ ט י ‪76‬‬
‫ברצי יוסף‬
‫ח י פ ה ‪ ,‬ד ח י ה ר צ ל ‪42‬‬
‫‪254‬‬
‫ברק יוסף‬
‫ת ל ‪ -‬א ב י ב ‪ ,‬ר ח ׳ ס י ר ק י ן ‪32‬‬
‫‪859‬‬
‫ב ד ק פרגם‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ת ׳ ם י ר ק י ן ‪32‬‬
‫‪860‬‬
‫ברקוביץ הנה‬
‫ה י פ ה ר ה ׳ א ל נ ב י ‪137‬‬
‫ג ו ל ד ה ת ל ‪ -‬א ב י ב ‪ ,‬ד ת י ר י י נ ס ‪38‬‬
‫ברקגבליט מורים‬
‫תל‪-‬אביב‪ ,‬רה׳ חולדה מפי ‪9‬‬
‫גבאי ג׳ורג׳ יחזקאל‬
‫בני־ברק‪ ,‬ר ה ׳ הנשיא‪,‬‬
‫ב י ת םבירסקי‬
‫קרית־שמואל‪,‬‬
‫גיטר יהודית‬
‫בי״ח ע ‪ -‬ש קפלןע י י רחובות‬
‫גיגזבורג מידים‬
‫ת ל ‪ -‬א ב י ב ‪ ,‬ד ח י ר ש ״ י ‪,66‬‬
‫א צ ל זיםקינד‬
‫גיסר רוברטו‬
‫גיצלטר‬
‫יפו‪ ,‬שדדי ירושלים‪ ,‬מלון פרים‬
‫ליפשה־חינה‬
‫גלובוס מ ל ך‬
‫נלזנר הרמן‬
‫גליק־גרוםפוגל‬
‫ג מ ל הנרי‬
‫‪826‬‬
‫‪223‬‬
‫‪847‬‬
‫‪584‬‬
‫‪601‬‬
‫‪885‬‬
‫ת ל ‪ -‬א ב י ב ‪ ,‬ר ת ׳ ב ו ר ו ב ו ב ‪15‬‬
‫ירושלים‪,‬‬
‫חל־אביב‪,‬‬
‫זכרון־משה‪ ,‬דחי‬
‫‪81‬‬
‫קרית‪-‬שלום‪,‬‬
‫ח ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ד ח י ע ב ו ד ת מ ס ׳ ‪31‬‬
‫ח ו ל ו ן ש ע ד י ה מ ז ר ח ש ב ו ן מ ס י ‪15‬‬
‫רמת־גן‪,‬‬
‫‪1000‬‬
‫‪293‬‬
‫‪117‬‬
‫‪951‬‬
‫רמת־חן‪,‬ר ח ׳ אליף־דוד‬
‫מ ם ׳ ‪474/3‬‬
‫‪439‬‬
‫נפקו נטליה‬
‫ת ל ‪ -‬א ב י ב ‪ ,‬ש ד ׳ מ ל ך ד ו ד מ ם ׳ ‪20‬‬
‫‪118‬‬
‫גפני גגסיה‬
‫תל‪-‬אביב‪ ,‬ר ה ׳ אלכסנדר ינאי ‪5‬‬
‫‪403‬‬
‫גפני רחל‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ח ׳ ח י י ם ו י צ מ ן ‪127‬‬
‫‪*372‬‬
‫גראוברט איננצי‬
‫ח ו ל ו ן י ה ו ד ה ה ל ו י ‪29‬‬
‫נדבר ג׳אורג׳‬
‫היפה‪ ,‬ב ר מ ל ה צ ר פ ת י ‪ ,‬שבון ענומי‬
‫ר ה ׳ ז י ב ו ט י נ ס ק י ‪4/4‬‬
‫‪1002‬‬
‫‪309‬‬
‫ג‬
‫ת ל ‪ -‬א ב י ב ‪ ,‬ר ת ׳ א ר ב ע ־ א ר צ ו ת ‪14‬‬
‫ש כ ו ן צ ב א ‪ -‬ק ב ע ב י ת מ ס ׳ ‪606‬‬
‫בלר מיכאל‬
‫‪869‬‬
‫‪739‬‬
‫מ ש ה חגיז ‪3‬‬
‫גלנטי סימון‬
‫‪116‬‬
‫‪905‬‬
‫ת ״ א ד ת י א ב ן ב ב י ר ו ל ‪97‬‬
‫אלה‬
‫‪998‬‬
‫ר ה ׳ א י ל ת ‪14‬‬
‫י פ ו ‪ ,‬ד ת ׳ ‪ ,7‬מ ס ׳ ‪23‬‬
‫‪113‬‬
‫‪659‬‬
‫‪761‬‬
‫‪517‬‬
‫גמשי משה עזרא‬
‫פ ת ח ־ ת ק ו ה ‪ ,‬פ ג י ה ‪ ,‬ש י כ ו ן ע מ י ד ר בי‬
‫‪383‬‬
‫‪436‬‬
‫‪55‬‬
‫ברנשטייךווטצסק‬
‫ברקובי׳ךפייגברג‬
‫בךמאיד‬
‫תל־אביב‪,‬‬
‫שדרות הן ‪5‬‬
‫דתי חרל׳׳פ ‪1‬‬
‫‪925‬‬
‫וזל‪-‬אביב‪,‬‬
‫ב ר י נ ד ר א צ ה )רות(‬
‫ברלח‬
‫‪245‬‬
‫‪734‬‬
‫א צ ל טרוואש‬
‫ח ו ל ו ן ‪ ,‬ש י כ ו ן ע מ מ י ב י ת ‪ 14‬מ י ט ה ‪2‬‬
‫בולדנשטוק שמשון‬
‫‪110‬‬
‫ברונשטיין משה‬
‫ברייקוביץ‬
‫‪784‬‬
‫גבעת־רמב״ם‪ ,‬רה׳‬
‫חיפה‪ ,‬יפה־נוף‪ ,‬הכרמל‬
‫ב ר ט דגים‬
‫אמיליה חדרה‪ ,‬שכונה אברו־בנק‬
‫‪511‬‬
‫גולדברנ שמואל‬
‫זכרון‪-‬יעקב‪ ,‬ר ה ׳ הרצל‬
‫ברטלר לידיה‬
‫ת ל ־ א כ י ב ‪ ,‬ר ח ׳ צ י י ט ל י ן ‪19‬‬
‫‪371‬‬
‫גולדברג אברהט איסר‬
‫רמב״ט‬
‫ברונשטיין־שכטר‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ה ׳ ה ק ל י ד ‪24‬‬
‫‪868‬‬
‫כ פ ר ־ ס ב א ‪ ,‬ר ה ׳ ו י צ מ ן ‪97‬‬
‫ת־א‪,‬‬
‫רחל‬
‫‪827‬‬
‫כ פ ר ־ ם ב א ‪ ,‬ר ה ׳ ה ש ר ו ן ‪97‬‬
‫ירושלים‪ ,‬מקור חיים‪,‬ב י ת צבי‬
‫ברוכשטיין משה‬
‫פיינה‬
‫ק ר י ת ־ מ ו צ ק י ן ‪ ,‬ר ה ׳ י ע ל ‪12‬‬
‫‪256‬‬
‫ג*‬
‫‪735‬‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ה ׳ ד י ז ג ג ו ף ‪48‬‬
‫ברוכוביץ עמנואל‬
‫וט הפרםוטים‬
‫הרשיון‬
‫גרבשריפט חרמן‬
‫גרוגשטיין פולבר חנה‬
‫‪891‬‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ה ׳ מ ר י ם ה ח ש מ ו נ א י ת ‪2404‬‬
‫י פ ו ‪ ,‬ד ח י ‪ ,38‬מ ס ׳ ‪10‬‬
‫גרון אלזה‬
‫י פ ו ‪ ,‬ד ח י א ד ם מ י צ ק ב י ץ ׳ ‪13‬‬
‫נרוס אלכסנדר‬
‫ת א ‪ -‬א ב י ב ‪ ,‬ד ת י י ה ו ד ה ת ל ו י ‪,114‬‬
‫מלון הבימה‬
‫‪454‬‬
‫‪966‬‬
‫‪568‬‬
‫‪850‬‬
‫‪955‬‬
‫גבאי ראובן‬
‫תל־אביב‪,‬‬
‫גרוסברג איגנץ‬
‫תל־אביב‪ ,‬שד׳ קקיל ‪2‬‬
‫‪119‬‬
‫ג׳דאי יוסף קמל‬
‫י פ ו ‪ ,‬מ נ י מ י ‪ ,‬ד ח י ־ ‪ 8‬ב י ת ‪17‬‬
‫‪151‬‬
‫גרוםברג עמליה‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ש ד ׳ קק׳־ל ‪2‬‬
‫‪120‬‬
‫גידאי פחרי‬
‫י פ ו ‪ ,‬ע ג י מ י ‪ ,‬ר ח ׳ ‪ 87‬ב י ת ‪17‬‬
‫‪443‬‬
‫גדזון שמואל‬
‫ח ו ל ו ן ‪ ,‬ש י כ ו ן מ פ ד ה א ז ר ח י ‪62‬‬
‫‪591‬‬
‫גת־יק בלה‬
‫חיפת‪ ,‬ר ה ׳ צפת ‪1‬‬
‫‪255‬‬
‫גרטי ליזה‬
‫י פ ו ‪ ,‬ד ח י ‪ 88‬מ ס י ‪20‬‬
‫‪442‬‬
‫גוטמן וילהלס‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ש ד י ר ו ט ש ל י ד ‪141‬‬
‫‪114‬‬
‫ג ר ץ יצחק‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ד ת י י ש ע י ה ו ‪10‬‬
‫‪121‬‬
‫< ? ? ‪, 6 2 8‬‬
‫ס ל מ ה נ י ‪ ,‬ש י כ ו ן מ ס י ‪862 225‬‬
‫ה׳ בחשוז תשייט‪,‬‬
‫‪s10.1958.1‬‬
‫‪J79‬‬
‫המען‬
‫השם‬
‫מספד‬
‫השם‬
‫המען‬
‫הרשיון‬
‫מספר‬
‫הרשיון‬
‫גרינגרג דוד‬
‫ה י פ ה ‪ ,‬ר ת ׳ ג א ו ל ה ‪34‬‬
‫‪237‬‬
‫הורביץ סלומון‬
‫ר ע נ נ ה ‪ ,‬ר ה ׳ ר מ ב ‪ -‬ם ‪59‬‬
‫גרינברג יוליוט‬
‫ח ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ד ח י ב ר ‪ -‬ב ו כ ב א ‪33‬‬
‫‪390‬‬
‫הורביץ־כגן חיה‬
‫ת ל ‪ ; -‬א ב י ב ‪ ,‬ר ה ׳ ד י ז נ ג ו ף ‪269‬‬
‫‪216‬‬
‫הורוביץ אביבי‬
‫י ר ו ש ל י ם ‪ ,‬ב י ה י ש ר א ל ‪61‬‬
‫‪939‬‬
‫חיפה‪ ,‬קרית־אליעזר‪ ,‬רה׳ זיית ‪4‬‬
‫‪817‬‬
‫ה ו ר ו ב י ץ א ל ז ה )עליזה(‬
‫ג ב ע ת י י ם ‪ ,‬ר ה ־ ס י ר ק י ן ‪25‬‬
‫‪230‬‬
‫גרינולד לייב‬
‫ר מ ת ‪ -‬ג ן ‪ ,‬ר ח ׳ א ר ל ו ז ו ר ו ב ‪55‬‬
‫‪576‬‬
‫הורוביץ משה יוסף‬
‫הדרה‪ ,‬ר ה ׳ הלל־יפה‪,‬‬
‫גרינולד־יודקים חוה‬
‫ה ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ה ׳ ד י ז ב ג ו ף ‪217‬‬
‫‪122‬‬
‫גרינפלד לייב‬
‫הדרה‪ ,‬רה‪ -‬הלל יפה‪ ,‬בית טיכו‬
‫‪246‬‬
‫גריגברג רחל‬
‫גרינהאוט רוזה‬
‫י ר ו ש ל י ם ‪ ,‬ש כ ׳ ק ר י ת מ ש ה ב ל ו ק ‪817‬‬
‫בדינר נתן‬
‫ח י פ ה ‪ ,‬ר ה ׳ י ו ט ף ‪31‬‬
‫נרמזה דוד‬
‫ר מ ת ־ ג ן ‪ ,‬ר ח ׳ ב י א ל י ק ‪62‬‬
‫גרמזה ולטר‬
‫‪757‬‬
‫‪449‬‬
‫בית אוקראיבץ׳‬
‫הורק־ברגר מיקלוש‬
‫ר ח ו ב ו ת ‪ ,‬ש י כ ו ן ב ד ק ו ‪181/52‬‬
‫ח י י ם )ליס( א ס ת ר‬
‫י ר ו ש ל י ם ‪ ,‬מ ו ש ב ה ג ר מ נ י ת ‪11/4‬‬
‫‪223‬‬
‫היימן ליאו‬
‫תל־אביב‪ ,‬סמטת שלוש ‪2‬‬
‫ר מ ת ־ ג ן ‪ ,‬ר ה ׳ ההוגה ‪3‬‬
‫‪495‬‬
‫גירטי הנרי‬
‫רמת־גן‪ ,‬ר ח ׳ פרוב ‪4‬‬
‫‪614‬‬
‫הימלפרב־לרנר‬
‫ג׳רסי שמואל‬
‫ג כ ־ י ם ג ׳ ‪161/2‬‬
‫‪461‬‬
‫הימן יוליוס‬
‫גרשון יעקב‬
‫ת ל ‪ -‬א ב י ב ‪ ,‬ר ה ׳ ש ל מ ה ה מ ל ך ‪77‬‬
‫‪423‬‬
‫הירשפלד־פוקס‬
‫גרשטיין יצחק‬
‫נ י ר צ ב י ‪ ,‬ר ח ׳ ה ׳ ‪123‬‬
‫‪923‬‬
‫הכש ר ח ל‬
‫דבורה סלמן יצתק‬
‫ר מ ת ־ ג ן ‪ ,‬ר ה ׳ ז י ב ו ט י נ ס ק י ‪99‬‬
‫‪89‬‬
‫דנורא פלח‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ש ד י ק ר ך ק י י מ ת ‪65‬‬
‫דבורה עבדללה‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ה ׳ א ב ן ‪ -‬ג ב י ר ו ל ‪58‬‬
‫‪751‬‬
‫כ פ ר ־ א ת א ‪ ,‬ש י כ ו ן ע מ י ד ר ‪11‬‬
‫רהל‬
‫חיפה‪ ,‬ר ה ׳ חורב ‪4‬‬
‫ח ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ה ׳ ב ן ־ י ה ו ד ה ‪175‬‬
‫צ י ס ל ב ה ק ר י ת ־ י ם א ׳ ‪ ,‬ר ה ׳ א ה ב ת צ י ו ן ‪19‬‬
‫‪609‬‬
‫‪464‬‬
‫‪259‬‬
‫‪126‬‬
‫‪545‬‬
‫חל־אביב‪ ,‬ידיאליהו‪,‬‬
‫הלברייך־רזנבאוס‬
‫שרה‬
‫ש י כ ו ן ע מ מ י ש ל ב ב ׳ ב ל ו ק ‪13‬‬
‫‪127‬‬
‫ח ל ‪ -‬א ב י ב ‪ ,‬ר ה ׳ י ה ו ד ה ה מ כ ב י ‪,51‬‬
‫דירה ‪7‬‬
‫‪8‬י‪3‬‬
‫הליצקי זיגמונד‬
‫י ר ו ש ל י ם ‪ ,‬ר ה ־ י ז ר ע א ל ‪ ,3‬ב י ת ב ל ש‬
‫‪67‬‬
‫ר ח ו ב ו ת ‪ ,‬ר ח ׳ ב נ י מ י ן ‪41‬‬
‫‪2X8‬‬
‫הלל לאה‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ד ח י ב ן ־ י ה ו ד ה ‪69‬‬
‫‪999‬‬
‫דובובסקיילאה‬
‫תל־אביב‪ ,‬ר ח ׳ רתנבוים ‪7‬‬
‫‪123‬‬
‫הלמן דוד‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ח ׳ ה י ר ק ו ן ‪22‬‬
‫‪128‬‬
‫דובי יודטון זלדה‬
‫ת ל ‪ -‬א ב י ב ‪ ,‬ר ה ׳ א ח ד ה ע ם ‪41‬‬
‫הלמן)גולדברג( יהודית‬
‫תל־אביב‪ ,‬ר ה ׳ ליברמן ‪4‬‬
‫‪727‬‬
‫דוברוצקי יוסף‬
‫חל־אביב‪ ,‬י ד אליהו‪,‬‬
‫הלפרן אברהם דוד‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ה ׳ א ר ל ח ו ר ו ב ‪74‬‬
‫‪421‬‬
‫‪940‬‬
‫הלפרן חרמן‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ה ׳ פ ד י ש מ ן ‪35‬‬
‫‪431‬‬
‫‪554‬‬
‫ד ה ז ו ט א ה ג ר י ך א ד ו א ר ד י ר ו ש ל י ם ‪ ,‬ע י ן כ ר ם ‪ ,‬ר ח ׳ ג י ‪ ,‬מ ס ׳ ‪31‬‬
‫דה פריס הרמינה‬
‫ר ה ׳ ל ה ג ר ד י ה ‪67‬‬
‫‪49‬‬
‫‪441‬‬
‫‪893‬‬
‫היינל ניקולאוס‬
‫‪753‬‬
‫‪791‬‬
‫‪417‬‬
‫)מוריץ השלט(‬
‫הלפרן־שלייכד דבורה‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ש ד י נ ו ר ד ו י ‪90‬‬
‫‪129‬‬
‫הנד גיטל‬
‫היפה‪ ,‬ר ה ׳אהד העם ‪2‬‬
‫‪341‬‬
‫דויד הירש‬
‫ה ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ת ׳ א ב ן ג ב י ר ו ל ‪58‬‬
‫‪124‬‬
‫ה ג י ג ז י ג מ ו נ ד )זליג(‬
‫י ר ו ש ל י ם ‪ ,‬ר ה ׳ ר מ ב ׳ ׳ ן ‪15‬‬
‫‪791‬‬
‫דויטש שר־שלום‬
‫ירושלים‪ ,‬ר ה ׳ סנט ג׳ורג׳‬
‫‪9‬‬
‫הפנר מרית‬
‫ר מ ת י ב ן ‪ ,‬ר ח ׳ ס ו ק ו ל ו ב ‪12‬‬
‫‪977‬‬
‫דויטש־שנשטיין אירנה‬
‫ח י פ ה ‪ ,‬ר ה ׳ כ ו ר ש ‪11‬‬
‫‪745‬‬
‫דולדוג סטפן‬
‫ה ל ־ א כ י ב ‪ ,‬ד ח י א ל נ ב י ‪10‬‬
‫דוברציינסקי אריך‬
‫כ פ ר ־ ש מ ר י ה ו ‪ ,‬ר ה ׳ ה ח ו ד ש ‪11‬‬
‫דודפקו ינקו‬
‫ח י פ ה ‪ ,‬ש י כ ו ן ע י ר ו נ י ‪ ,‬ר ה ׳ ו ׳ מ ס י ‪462 14‬‬
‫מלון ניצנה‬
‫‪1003‬‬
‫דולונסקי מריאן‬
‫תל־אביב‪,‬‬
‫דורוישפירא דינה‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ה ׳ ה י ר ק ו ן ‪208‬‬
‫‪215‬‬
‫דורון יחזקאל‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ד ח י ר מ ב ר נ ט ‪14‬‬
‫‪303‬‬
‫דיאמנט לאורה‬
‫היפה‪ ,‬כ ר מ ל מערבי‪,‬‬
‫ד ר ך ‪ .‬ת י פ ח ‪23‬‬
‫ר ה ׳ ד ר ך ה י ט ‪53‬‬
‫דיכטר מרים‬
‫ר מ ת ־ י צ ח ק ‪ ,‬ר ה ׳ י ר ו ש ל י ם ‪43‬‬
‫דינרסקי סטניפלב‬
‫הל־אביב‪ ,‬רה׳ אלנבי ‪4‬‬
‫מ ל ו ן ׳״מונופול׳*‬
‫‪964‬‬
‫‪968‬‬
‫הקשטוק ארנולד‬
‫טבעון‪ ,‬מלון הונגר‬
‫הרטום יוסף‬
‫קבוץ יבנה‬
‫‪0‬ס‪9‬‬
‫חרמן גדעון‬
‫נתניה‪ ,‬ד ח י סמולנפקי‬
‫‪499‬‬
‫ה ר צ ל אויגן‬
‫י ר ו ש ל י ם ‪ ,‬ר ח ב י ה ‪ ,‬ר ח ׳ ע ז ה ‪39‬‬
‫‪65‬‬
‫הרק אמיל‬
‫תל־אביב‪ ,‬ר ח ׳ אלנבי ‪4‬‬
‫מלון ׳מונופול׳‬
‫הרשביין יחיאל מאיר‬
‫בני־ברק‪ ,‬ר ה ׳ שמואל הנביא ‪7‬‬
‫‪916‬‬
‫‪130‬‬
‫‪463‬‬
‫הרשקוביץ א־סקר‬
‫בית־יצתק‪ ,‬שער חפר‬
‫‪510‬‬
‫‪432‬‬
‫הרשקוביץ שמעון‬
‫י ר ו ש ל י ם ‪ ,‬ר ח ב י ה ‪ ,‬ר ח ׳ ע ז ה ‪39‬‬
‫‪857‬‬
‫‪976‬‬
‫‪671‬‬
‫ונשל־קפליבסקי מינה‬
‫ח י פ ה ‪ ,‬נ ו ה ־ ש א נ ן ‪ ,‬ח נ י ת ה ‪67‬‬
‫דלומי יוסף‬
‫רמת‪-‬גן‪ ,‬ר ה ׳ ארלוזורוב ‪9‬‬
‫‪754‬‬
‫ווהבה יוסף‬
‫חולון‪ ,‬ר ה ׳ המעפילים ‪2‬‬
‫‪899‬‬
‫דלטיצקי ברקו‬
‫ר מ ת ־ ג ן ‪ ,‬ב ׳ ש י כ ו ן ע מ י ד ר ‪17/8‬‬
‫‪425‬‬
‫ווידפלבקה דנקה‬
‫ח ל ־ א י ב י ב ‪ ,‬ר ח ׳ א ב ך ג ב י ד ו ל ‪139‬‬
‫‪715‬‬
‫ד ל ל דוד ב ן סלמן‬
‫ר מ ת ־ ג ן ‪ ,‬ר ה ׳ ז י ב ו ט י נ ס ק י ‪65‬‬
‫‪695‬‬
‫דננבא־ט )תיימברג(‬
‫ידויגה‬
‫ח י פ ה ‪ ,‬ר ה ׳ ה ק י ש ו ן ‪10‬‬
‫‪815‬‬
‫דרוקמן אדולף‬
‫י ר ו ש ל י ם ‪ ,‬ד ח י ש מ ו א ל ה ב ב י א ‪42‬‬
‫‪932‬‬
‫דדכליס יצחק‬
‫עפולה‪ ,‬בייח המרכזי בעמק‬
‫‪781‬‬
‫הובל יהודה לייב‬
‫ירושלים‪ ,‬קרית־יובל‪,‬‬
‫וול קורט‬
‫ה י פ ה ‪ ,‬ר ח ׳ ר ו ח ‪13‬‬
‫‪937‬‬
‫וולופוב גריגורי גרשון‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ח ׳ ב י ל ו ‪14‬‬
‫‪518‬‬
‫‪798‬‬
‫וולף הלה‬
‫ח י פ ה ‪ ,‬ר ח ׳ א ר ל ו ז ו ר ו ב ‪ 68‬א ׳‬
‫וולפינגר הידיק‬
‫תל־אביב‪ ,‬ר ה ׳ חולדה ‪1‬‬
‫‪434‬‬
‫וולפינגר מריה‬
‫תל־אביב‪ ,‬רח׳ חולדה ‪1‬‬
‫‪435‬‬
‫וולקוביסקי‬
‫ש י כ ו ן ע מ מ י ‪1/1‬‬
‫םידוביה־מריה‬
‫‪63‬‬
‫פ ת ה ־ ת ק ו ה ‪ ,‬ר ח ׳ ר ו ט ש י ל ד ‪40‬‬
‫‪816‬‬
‫הוק רחל‬
‫ח ו ל ו ן ‪ ,‬ש י כ ו ן מ פ ד ה א ז ר ח י ‪15‬‬
‫‪686‬‬
‫הורבט אסתר‬
‫ט ב ע ו ן ‪ ,‬ר ה ׳ ה נ ר ק י ס י ם ‪ 46‬א ׳‬
‫‪953‬‬
‫הורביץ מנדיל יצחק‬
‫ירושלים‪ ,‬ר ח ׳ יפו‪,‬‬
‫הולצמן מרים‬
‫ב י ת ס ב ם ל א ד א ג ׳ ‪36‬‬
‫‪180‬‬
‫‪10‬‬
‫ווםקובויניק־מינציס‬
‫צביה‬
‫תל־אביב‪ ,‬רח׳ מנדלפון ‪3‬‬
‫ב ת ־ י ם ‪ ,‬ש י כ ו ן ע מ י ד ר ‪,304/4 ,‬‬
‫ר ה ׳ נגבה ‪3‬‬
‫וידריך יוליה‬
‫‪131‬‬
‫‪912‬‬
‫גבעתיים‪ ,‬מעונות עובדי קופ״ח‬
‫בלוק ‪4‬‬
‫וידריך קרלו‬
‫ט ב ע ו ן ‪ ,‬ר ה ׳ ה ר ק פ ו ת ‪26‬‬
‫ו י ד ו ש פ ן גיזלה‬
‫ח י פ ה ‪ ,‬ר ח ׳ י ו ס ף ‪19‬‬
‫‪728‬‬
‫‪352‬‬
‫‪867‬‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,028‬ה׳ בחשו( חשי״ט‪19.10.1958 ,‬‬
‫המען‬
‫השם‬
‫ויזננרונד מגפרד‬
‫חיפה‪ ,‬הד הכרמל‪ ,‬רה׳ כבירים ‪7‬‬
‫וייט אמנון‬
‫נתניה‪ ,‬שדד׳ וייצמן ‪8‬‬
‫וייגברג־ימפולסקי סימה ירושלים‪ ,‬בית המעלות‪,‬‬
‫רח׳ המלך ג׳ורנ׳ ‪2‬‬
‫ויינראוב משה‬
‫חולון‪ ,‬דחי וייצמן ‪61‬‬
‫וייס אלכסנדר‬
‫תל־אביב‪ ,‬רח׳ הפרדס ‪10‬‬
‫וייס־פלישר מליטה‬
‫איור )יזור( שיכון •גג• מם׳ ‪155‬‬
‫וייטלברג רבקה‬
‫חולון‪ ,‬שיכון פרוגרסיבים‬
‫ויילפלנד היינריך‬
‫שער מנשה‪ ,‬בי׳׳ח מלב״ן‬
‫וילבפורט מאוריצי‬
‫בת־יס‪ ,‬שיכון עמירר נזם׳ ‪223/3‬‬
‫וילנסקי ברוך‬
‫תל‪-‬אביב‪ ,‬רה׳ יהודה הלוי ‪64‬‬
‫וינד)יולק( מרים‬
‫ירושלים‪ ,‬ביח־הכרם‬
‫וינדמילר אסתר‬
‫חיפה‪ ,‬קריח ביאליק‪ ,‬מפרץ היפה‪,‬‬
‫דחי הנריטה־סולד ‪41‬‬
‫וינר בתי‬
‫תל‪-‬אביב‪ ,‬רח׳ צילנוב ‪27‬‬
‫וינר חנה‬
‫תל‪-‬אביב‪ ,‬דתי גורדון ‪20‬‬
‫וינרב אדולף‬
‫תל‪-‬אביב‪ ,‬רה׳ הגלבוע ‪16‬‬
‫וינשטיין דוד‬
‫ירושלים‪ ,‬רח‪ -‬יצחק נפחא ‪1‬‬
‫ויםברוד יהודה‬
‫היפה‪ ,‬שד׳ או״ם ‪61‬‬
‫ויםנברג אמיל‬
‫ירושלים‪ ,‬רוד עוה‪ ,‬בית קדימה‬
‫וישקין בת־שבע‬
‫רחובות‪ ,‬רה׳ אהד העם ‪20‬‬
‫ולדמן יעקב פייבל‬
‫תל־אביב‪ ,‬רת׳ שלמה המלך ‪84‬‬
‫ולידו יוסף‬
‫ירושלים‪ ,‬רה׳ המלך ג׳ורג׳ ‪7‬‬
‫׳ולצ׳ק אמליה‬
‫באר שבע שב• ב׳ ‪121/8‬‬
‫ולציק ינוש‬
‫באר שבע מלון עי! גדי‬
‫ומוש טיבור‬
‫רמת גן רה׳ פרוג מלון נחת‬
‫ון־םפיר־חי מריטי‬
‫ירושלים‪ ,‬תלפיות‪ ,‬רה׳ גלעד ‪13‬‬
‫וקסלינט הדסה‬
‫תל־אביב‪ ,‬רה׳ הבשן ‪3‬‬
‫ורדי דוד‬
‫נם‪-‬ציונה‬
‫וריש לדיסלב‬
‫נהריה‪ ,‬רח׳ הרצל מס׳ ‪23‬‬
‫ורסנו יוסף‬
‫בת‪-‬ים‪ ,‬רח׳ ארלוזורוב מפי ‪5‬‬
‫ורסנו יעקב‬
‫תליאביב‪ ,‬יפו‪ ,‬רה׳ ‪ 54‬מם׳ ‪10‬‬
‫ורסנו רחמים‬
‫תל־אביב‪ ,‬קרית־שלום‬
‫שכון צבא קבע מם׳ ‪585‬‬
‫זאבי מיכאל )מוקאסיי(‬
‫זביידה אברהם ג׳ורגיי‬
‫זבלוצקי גריגורי‬
‫זוליטריוב גריגורי‬
‫זונרלביץ מיכאל‬
‫זוגגשטין משה‬
‫זוסמן אננה‬
‫זוטמן סורין‬
‫זיבירט הגט‬
‫זיגמן לייב‬
‫זידנור טובה‬
‫זיו זלמן‬
‫י‬
‫‪345‬‬
‫‪911‬‬
‫‪12‬‬
‫‪586‬‬
‫‪772‬‬
‫‪644‬‬
‫‪936‬‬
‫‪895‬‬
‫‪430‬‬
‫‪851‬‬
‫‪11‬‬
‫‪356‬‬
‫‪132‬‬
‫‪133‬‬
‫‪134‬‬
‫‪62‬‬
‫‪333‬‬
‫‪13‬‬
‫‪280‬‬
‫‪414‬‬
‫‪14‬‬
‫‪987‬‬
‫‪970‬‬
‫‪943‬‬
‫‪15‬‬
‫‪409‬‬
‫‪69‬‬
‫‪353‬‬
‫‪391‬‬
‫‪653‬‬
‫‪'419‬‬
‫גבעת רמב״ם‪ ,‬שכון בצרון ‪115‬אי ‪220‬‬
‫‪691‬‬
‫רמת־גן‪ ,‬רת׳ זיבוטינםקי ‪80‬אי‬
‫הרצליה‪ ,‬רת׳ יעקובוב‬
‫‪209‬‬
‫תל‪-‬אביב‪ ,‬רה׳ דובנוב ‪26‬‬
‫‪135‬‬
‫חל־אביב‪ ,‬רת׳ יהושע בן־נון ‪32‬‬
‫‪616‬‬
‫תל־אביב‪ ,‬רה׳ עבודה ‪38‬‬
‫‪412‬‬
‫באד שבע‪ ,‬שבון עמידר ג׳ מסי ‪665 159‬‬
‫ירושלים‪ ,‬בית וגן‪ ,‬בית טדכטנכרג ‪54‬‬
‫ירושלים‪ ,‬רה׳ בנימין מטודלה ‪51 6‬‬
‫‪433‬‬
‫חל‪-‬עריש‪ ,‬רח׳ ב׳ מסי ‪6‬‬
‫ת׳׳א‪ ,‬שכון ב צ י ו ן בלוק ‪31‬‬
‫תל־אביב‪ ,‬דרך השלום ‪,2‬‬
‫שכון צבא קבע‬
‫‪408‬‬
‫זיוביש ב ך ב צ ל א ל‬
‫הל־אביב‪ ,‬רח׳ נס־ציונה ‪7‬‬
‫ירושלים‪ ,‬רה׳ לינקולן ‪11‬‬
‫זיינפלד אדולף‬
‫זיכרמן מנחם‬
‫כפדיסבא‪ ,‬שיכון מצקין מסי ‪8‬‬
‫גבעתיים‪ ,‬שיכון צבא קבע‪,‬‬
‫זילברמן שמעון‬
‫רח׳ מסדה ‪10‬‬
‫‪p‬‬
‫זינגר איגנצי ם‪.‬תל־אביב‪ ,‬רה׳ פ ‪2 4‬‬
‫הדיה‪ ,‬רה׳ הגשיא ויצמן‬
‫זיסמךטימים אסתר‬
‫ילקוט'הפר‪5‬וט ם‬
‫מספר‬
‫הרשיון‬
‫ה' בחש רז תשי־יט‪ra.10.1958 ,‬‬
‫‪136‬‬
‫‪137‬‬
‫‪838‬‬
‫‪749‬‬
‫‪138‬‬
‫‪332‬‬
‫השם‬
‫זכריה‬
‫זכריה‬
‫•זכריה‬
‫זכריה‬
‫איברהים ק‪.‬‬
‫אליהו‬
‫אפרים‬
‫דור שלמה‬
‫המען‬
‫מספד‬
‫הרשיון‬
‫מגדל אשקלון‪ ,‬רה׳ עבורה מס׳ ‪793 13‬‬
‫רחובות‪ ,‬מכון וייצמן‬
‫‪566‬‬
‫קריח מסלון מס׳ ‪130‬‬
‫‪853‬‬
‫חיפה‪ ,‬מעבדת קריח־עמל‪,‬‬
‫צריף ‪187‬‬
‫‪191‬‬
‫זליקוביץ דינה‬
‫זלניצקה מרית‬
‫זלצבוך רעיה‬
‫זלצמן פרידה‬
‫זמטר מקם‬
‫רמתיים‬
‫חיפה רח׳ הקישון ‪10‬‬
‫תל‪-‬אניב‪ ,‬שדר׳ דוד המלך ‪21‬‬
‫תל־אביב‪ ,‬רת׳ גחלת יצחק ‪29‬‬
‫פתח־תקוה‪ ,‬שיכון וחיקי‬
‫ההסתדרות פגיה בית מסי ‪420‬‬
‫חוני פואד‬
‫הוני ראובן‬
‫חולודגי משה‬
‫חורי יעקב שוע‬
‫חורי לטיף שוע‬
‫טבריה‪ ,‬שיכון ב׳ מפי ‪ 18‬א׳‬
‫מעברת םקית ב׳ צריף ‪333‬א׳‬
‫תל־אביב‪ ,‬רח׳ רופין מס׳ ‪4‬‬
‫רמת־גן‪ ,‬רח׳ הרצל ‪&7‬א׳‬
‫רמח־גן‪ ,‬רה׳ החשמונאים‬
‫פנת סוירסקי‬
‫‪16‬‬
‫‪934‬‬
‫‪139‬‬
‫‪913‬‬
‫‪704‬‬
‫‪681‬‬
‫‪602‬‬
‫‪765‬‬
‫‪639‬‬
‫‪778‬‬
‫י תון גולברט בםיס‬
‫חיפה‪ ,‬כפר־אתא‪ ,‬שיכון‬
‫‪347‬‬
‫בולגרים מס‪205 -‬‬
‫והן געיס‬
‫חיפה‪ ,‬בת־גליס‪ ,‬רה׳ הצנחנים ‪759 5‬‬
‫‪387‬‬
‫מעברה פתח־תקוה צריף ‪514‬‬
‫חיה מנשה אברהם‬
‫ירושליס‪ ,‬רחביה‪ ,‬רה׳ קק׳־ל מס׳ ‪1711‬‬
‫חיים משה )מאוריצי(‬
‫חיימוכיץ בנו‬
‫‪992‬‬
‫נתגיה רה׳ הנוטע מלון ריץ‬
‫‪637‬‬
‫היימוביץ‪-‬הרשקוביץ סלי רמלה‪ ,‬שכון גוה דוד ‪81‬‬
‫‪446‬‬
‫גבעתיים‪ ,‬רה׳ כצנלסון ‪144‬‬
‫הביט מאיר אליהו‬
‫המיאל יעקב‬
‫חיפה‪ ,‬קרית־חייס‪ ,‬רת׳ נ״זז מטי!‪34446‬‬
‫בית שאן‪ ,‬שיכון ממשלתי‬
‫הנון אשר חנון‬
‫מס‪114 -‬אי‬
‫‪66‬‬
‫הנין חנה‬
‫חסקלישטינהרט זופיה‬
‫נוביוב רחל‬
‫טג׳ר אהרן בורים‬
‫טוזינכקי אוה‬
‫טורנאו אברהם‬
‫טיגר־גלס לאורה‬
‫טימיאנסקה חנה‬
‫טינדל מרטין‬
‫טליתמן יהודה‬
‫טננבאום קפלן שרה‬
‫טנבהאוז סולו‬
‫טקםר רוזת‬
‫טרוספוס אידה‬
‫סרטקובר קלאודיה‬
‫םשרטקוב אולגה‬
‫יבלונסקה )אפלבויט(‬
‫פלגיה )פשה(‬
‫יגולניצר דבורה‬
‫ינר ליאון‬
‫יהודה מנשה‬
‫נהריה‪ ,‬רח׳ יצחק שדה‬
‫הדר יוסף‪ ,‬שיכון עמידר ‪25‬‬
‫‪919‬‬
‫‪716‬‬
‫‪140‬‬
‫חל‪-‬אביב‪ ,‬דוד נצה‪-‬ישראל ‪9‬‬
‫ירושלים‪ ,‬ימין משה‪ ,‬בית ארוטשס ‪61‬‬
‫קריה חיים שכון אקדמאים ‪64‬אי‬
‫‪980‬‬
‫‪141‬‬
‫תל־אביב‪ ,‬רה׳ שלמה המלך ‪87‬‬
‫היפה‪ ,‬רה׳ יצחק שדה ‪,17‬‬
‫‪673‬‬
‫מושבה גרמנית‬
‫‪652‬‬
‫חל־אביב‪ ,‬רח׳ אחד העם ‪45‬‬
‫תל־אביב‪ ,‬רח׳ אלכסנדר ינאי ‪142 10‬‬
‫‪143‬‬
‫תל־אביב‪ ,‬רה׳ גחמגי ‪53‬‬
‫ירושלים‪ ,‬רח׳ המעלות‪,‬‬
‫‪29‬‬
‫בית המעלות כניסה ג׳‬
‫‪357‬‬
‫חיפה‪ ,‬בת־גלים‪ ,‬רח׳ צנחנים ‪9‬‬
‫‪144‬‬
‫תל‪-‬אביב‪ ,‬רה׳ בונרשוב ‪40‬‬
‫ירושלים‪ ,‬רה׳ לינקולן ‪,11‬‬
‫‪224‬‬
‫אצל הלפרן‬
‫תל־אביב‪ ,‬רה׳ צפת ‪ ,4‬א ג ל פיגלר ‪831‬‬
‫‪918‬‬
‫חל־אביב‪ ,‬שדרי רוטשילד ‪91‬‬
‫ירושלים‪ ,‬רח׳ יפו ‪ 222‬אצל‬
‫‪870‬‬
‫משפחת ויזל‬
‫‪670‬‬
‫היפה‪ ,‬דחי בצלאל ‪22‬‬
‫‪459‬‬
‫היפה‪ ,‬רח׳ הלל ‪63‬‬
‫‪219‬‬
‫רמת־נן‪ ,‬רח׳ ירקונה ‪17‬‬
‫‪181‬‬
‫* השט‬
‫מספר‬
‫המען‬
‫המען‬
‫מהפר‬
‫הרשיון‬
‫‪,‬‬
‫השם‬
‫לאפין ליב‬
‫פ ת ח ־ ת ק ו ה ‪ ,‬ר ה ׳ ב ן ־ י ה ו ד ה ‪45‬‬
‫‪152‬‬
‫ל ב יהונתן ליאוגיד‬
‫ירושלים‪ ,‬ר ה ׳ המלך ג׳ורג׳‪,‬‬
‫‪ ,‬הרשיון‬
‫יוחאי יופף‬
‫יוסט מריה‬
‫יוםיפוביץ סלומון‬
‫ה ר צ ל י ה ‪ ,‬ש י כ ו ן ‪15‬אי‬
‫נבעתייט‪ ,‬ר ה ׳ בורוכוב ‪3‬‬
‫ב ק ע ה ‪ ,‬ד ח י ח ב ר ו ן ‪90‬‬
‫ירושלים‪,‬‬
‫‪965‬‬
‫‪942‬‬
‫‪80‬‬
‫יוסיפוף בכור‬
‫ת ל ־ א ^ י ב ‪ ,‬י פ ו ‪ ,‬ר ת ׳ ‪ 60‬מ ס ׳ ‪93‬‬
‫‪603‬‬
‫יוסף משה יוסף‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ת ׳ נ ח ל ת ב נ י מ י ן ‪30‬‬
‫‪145‬‬
‫יזירסקי ברוניםלב‬
‫חיפה‪ ,‬ר ה ׳ הפועל ‪ 5‬א ׳‬
‫יזרעלי שמעון‬
‫ירושלים‪ ,‬ר ח ׳ שבטי־ישראל‬
‫ג י ת פ ג מ ל י ו ן ‪33‬‬
‫לב־מן סימה‬
‫‪975‬‬
‫לביא עודד‬
‫ימפולטקי משה יעקב‬
‫י ר ו ש ל י ם ‪ ,‬ב י ת ה מ ע ל ו ת ‪ ,‬כביסה ‪2‬‬
‫‪19‬‬
‫לביוש חוה‬
‫ינופקיאן ליואין‬
‫ע כ ו ‪ ,‬ד ח י ד ׳ מ ס י ‪44‬‬
‫‪433‬‬
‫לבל־שור‬
‫יגקו עמגואל‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ח ׳ פ ר ץ ח י ו ת ‪11‬‬
‫‪146‬‬
‫פרימה‬
‫ינקל אטל‬
‫נ ה ר י ה ‪ ,‬ש י כ ו ן ע מ י ד ר ‪ ,‬צ ר י ף ‪14‬‬
‫יטם אנה‬
‫בת־יפ‪ ,‬שיכון עמידר‪ ,‬דחי‬
‫בת־נלים‪ ,‬ר ה ׳ נהלל ‪9‬‬
‫‪916‬‬
‫‪903‬‬
‫יעקב ורנר‬
‫חיפה‪,‬‬
‫יעקבסון ולטר‬
‫רמת־גן‪,‬‬
‫י פ ה מילקה‬
‫חל־אביב‪ ,‬ר ח ׳ אלחריזי ‪4‬‬
‫‪148‬‬
‫י ק ר יהודה‬
‫ח ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ד ח י ב ל פ ו ר ‪33‬‬
‫‪149‬‬
‫ירדן)פוקםון( א ש ר‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ח ׳ ב ן ־ י ה ו ד ה ‪177‬‬
‫ישועה א ל ב ר ט‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ח ׳ ב ך י ה ו ד ה ‪84‬‬
‫‪241‬‬
‫ישעיה דוד‬
‫י ר ו ש ל י ם ‪ ,‬מ ו ש ב ה ג ר מ נ י ת ‪9/2‬‬
‫‪748‬‬
‫י ש ר א ל רבה‬
‫רמת־גן ב י ‪ ,‬שיכון תרות‪ ,‬רת׳‬
‫רמת־חן‪ ,‬שיכון הגבעה‬
‫חל־תי‬
‫ישראלי ישראל‬
‫גבעתיים‪ ,‬שיכון קופ״ח‪,‬‬
‫גבעתיים‪,‬‬
‫‪418‬‬
‫כהן אברהם‬
‫כ ה ן נאניי מנשה‬
‫‪406‬‬
‫לחמןהרברט‬
‫חיפה‪ ,‬רח‪ -‬ארגמן ‪4‬‬
‫לידפיר־פישמן חנעיה‬
‫תל־אביב‪ ,‬דחי אידלסון ‪6‬‬
‫ל ו י ברוך שאול‬
‫עפולה‪ ,‬כביש מרחביה‪ ,‬שיכון‬
‫ה ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ה ׳ ע י ן גבים ‪6‬‬
‫ל ו י יוליוס‬
‫ה י פ ה ‪ ,‬ה ר ־ ה כ ר מ ל ר ה ׳ ו ג ׳ ו ו ד ‪23‬‬
‫ל ו י מיוחס יוסף‬
‫רמת־גן‪ ,‬ר מ ת עמידר‪ ,‬שיכון‬
‫יי‬
‫לוי משה‬
‫‪231‬‬
‫‪492‬‬
‫ע מ מ י ‪/8‬א‬
‫ל ו י ד ו ד ליאון‬
‫‪743‬‬
‫‪654‬‬
‫‪477‬‬
‫בולגרים ‪ 6‬א׳‬
‫‪512‬‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ש ד ׳ ח ן ‪ ,‬מ ס י ‪13‬‬
‫‪766‬‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ה ׳ ה י ר ק ו ן ‪67‬‬
‫‪785‬‬
‫ל ו י שושנה‬
‫ח ו ל ו ן ‪ ,‬ר ס ק ו ג ׳ מ ס י ‪40‬‬
‫‪588‬‬
‫ל ו י שמואל אליעזר‬
‫ר מ ל ה ‪ ,‬ר ח ׳ ב ג י מ ס ׳ ‪16‬‬
‫‪565‬‬
‫ל ו י שמריהו‬
‫ירושלים‪ ,‬ר ח ׳ שמואל ‪3‬‬
‫לוי־אגגל הרטה‬
‫)שכוגת הבובריט(‬
‫‪43‬‬
‫י ר ו ש ל י ם ‪ ,‬ב ק ע ה ‪16/53‬‬
‫‪57‬‬
‫ק ר י ת ג ת ‪ ,‬צ ר י ף מ ס י ‪262/5‬‬
‫‪944‬‬
‫לוין אהרן‬
‫צ ה ־ ל ‪ ,‬ד ו א ר צ ב א י ‪2668‬‬
‫‪B66‬‬
‫חיפה‪,‬‬
‫כפר־אחא‪ ,‬שיכון עמידר‬
‫‪466‬‬
‫ירושלים‪ ,‬בית הכרם‪ ,‬דרך‬
‫‪20‬‬
‫ח י פ ה ‪ ,‬ר ח ׳ ח ל ־ ה י ‪18‬‬
‫כ ה ן ששון‬
‫‪835‬‬
‫גדרה‬
‫כהנא אננה‬
‫נ ת נ י ה ‪ ,‬ר ח ׳ ש פ י ר א ‪22‬‬
‫‪831‬‬
‫כהבא ק ל ר ה‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ש י כ ו ן ר מ ת ־ א ב י ב ‪92‬‬
‫רמלה‪ ,‬ר ה ׳ אחד העם ‪7‬‬
‫כוויתי ד ו ד סלמן‬
‫בח־ים‪,‬‬
‫כוויתי יוסף‬
‫רמת־יצחק‪ ,‬ר ת ׳ באר־שבע‬
‫ש י כ ו ן ע מ י ד ר מ ס י ‪302‬‬
‫מ ס י ‪40‬‬
‫‪996‬‬
‫‪693‬‬
‫‪437‬‬
‫‪450‬‬
‫כווי!‪/‬י צבי‬
‫רמת־נן‪,‬‬
‫כוםבינה עקיבא צבי‬
‫י ר ו ש ל י ם ‪ ,‬ב י ת ח ב ר ם ‪ ,‬ר ה ׳ ה ר א ש י ‪763‬‬
‫כליאב בוקו סלומון‬
‫‪656‬‬
‫ז‪/‬ל־גנים‪,‬ר ה ׳ פנחס ‪5‬‬
‫רמלה‪ ,‬ר ת ׳ עזי מסי ‪6‬‬
‫כץ חוה‬
‫ת ״ א ‪ ,‬ר ת ׳ א ח ד ה ע ם ‪51‬אי‬
‫כץ יעקב‬
‫ח י פ ה ‪ ,‬ר ה ׳ מ ס ד ה ‪30‬‬
‫י פ ו ‪ ,‬ג ב ע ת ע ל י ה ‪ ,‬ר ה ׳ ‪ 174‬מ ס ׳ ‪3‬‬
‫רחובות‪,‬‬
‫ש ד ר ׳ ב ך צ י ו ן ‪24‬‬
‫לוין פייגה‬
‫רמת־גן‪,‬‬
‫לוין‪-‬ליקוורביק גיגה‬
‫ח י פ ה ‪ ,‬ק ר י ת ח י י ם ‪ ,‬כ ב י ש ר א ש י ‪263 35‬‬
‫לוינסקי אריך‬
‫ר ח ו ב ו ת ‪ ,‬ד ח י ט ל ר ‪12‬‬
‫לויםר משה‬
‫כ פ ר אונו גבעת ברכה‪ ,‬שיכון‬
‫‪833‬‬
‫‪363‬‬
‫‪762‬‬
‫‪467‬‬
‫ד ר ך נ ג ב ה ‪38‬‬
‫דפקו‬
‫לוירר־לוינשטיין‬
‫‪154‬‬
‫‪70‬‬
‫‪135‬‬
‫‪.‬‬
‫אירמה‬
‫י ר ו ש ל י ם ‪ ,‬ר ה ׳ ר ח ל א מ נ ו ‪26‬‬
‫לומניצקי יוליוס‬
‫לורבר מדים‬
‫ליברמן־סדובסקי‬
‫פניה‬
‫רמת־נן‪,‬‬
‫ד ר ך א ב א ה ל ל ‪84‬‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ח ׳ א ס ת ר ה מ ל כ ה ‪15‬‬
‫‪213‬‬
‫‪612‬‬
‫‪407‬‬
‫הדרה‪ ,‬י ח י הרברט םטואל‬
‫ב י ת גורקין‬
‫לידג׳י בנימין דוד‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ה ׳ ו ח ל ‪20‬‬
‫ל י י ב ל )לאוטמן( ר ו ז ה‬
‫ת ל ־ ג ב ו ר י ם ע׳׳י חולון‪ ,‬ד ת ׳ ה­‬
‫‪288‬‬
‫‪410‬‬
‫בית ‪3‬‬
‫‪902‬‬
‫ליפבסקי חליפי אהרן‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ה ׳ ב ל פ ו ר מ פ י ‪27‬‬
‫‪284‬‬
‫ל י פ ר ט ל ו ת ר )אליעזר(‬
‫י ר ו ש ל י ם ‪ ,‬ר ה ׳ ה מ ל ך ג י ו ר נ ׳ ‪43‬‬
‫‪60‬‬
‫הל־אביב‪ ,‬ר ה ׳ רוח ‪6‬‬
‫‪770‬‬
‫‪J13‬‬
‫ליקבורביק‬
‫מבדל‬
‫ל ב ר הורביץ מניה‬
‫היפה‪ ,‬ר ה ׳ רש־י מסי ‪1‬‬
‫‪494‬‬
‫‪420‬‬
‫למפל אניטה‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ח ׳ מ ו צ ק י ן ‪18‬‬
‫‪927‬‬
‫‪»14‬‬
‫לנדאו איגנ׳ן‬
‫ג ב ע ת י י ם ‪ ,‬ר ה ׳ ם י ר ק י ן מ ס ׳ ‪28‬‬
‫‪300‬‬
‫‪629‬‬
‫לנדאו אירנה‬
‫ג ב ע ת י י ם ‪ ,‬ר ח ׳ ס י ר ק י ן מ ס ׳ ‪28‬‬
‫‪796‬‬
‫לנדאו פייביש‬
‫חיפה‪ ,‬דחי בלפור ‪5‬‬
‫‪478‬‬
‫כץ קלאודיאן פרידה‬
‫׳ ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ח ׳ ח י י ם ו י ט ל ‪21‬‬
‫כרמי חיה־רייזה‬
‫ח י פ ה ‪ ,‬ק ר י ח מ ו צ ק י ן ‪ ,‬ר ח ׳ ק ק ־ ל ‪801 8‬‬
‫׳‪182‬‬
‫להב רפאל‬
‫חיפה‪ ,‬קרית־ביאליק‪ ,‬ר ה ׳ תבור ‪6‬‬
‫‪279‬‬
‫לוין וילי)זאב(‬
‫כהן־קליין יולינה‬
‫כץ יצחק‬
‫ז ר ו ב כ ל ‪15‬‬
‫‪262‬‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ה ׳ א י ד ל ס ו ן ‪28‬‬
‫ק ד ר ו ן ) מ ו ש ב עובדים( ד א ר‬
‫כץ מדים‬
‫היפה‪ ,‬הר־הכרמל‪ ,‬דחי‬
‫ח ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ד ח י א ח ד ה ע ם ‪91‬‬
‫רמת־נן‪ ,‬ר ח ׳ סוקולוכ ‪1‬‬
‫כהנוב בוריפ‬
‫‪510‬‬
‫‪133‬‬
‫עין כרם‬
‫בהן פיינה‬
‫גבעתיים‪ ,‬דחי‬
‫ש ד ה ב ו ק ר ‪12‬‬
‫לבבוגי ו י ס ל פנתם‬
‫‪627‬‬
‫‪526‬‬
‫מ פ י ‪12/4‬‬
‫כהן עירקי מאיר‬
‫תל־אביב‪,‬‬
‫י ד ־ מ ר ד כ י ‪ ,17‬ג ב ע ת‬
‫רמב״ם‬
‫כהןנוריאל־גלדיט‬
‫דבורה‬
‫לוי ישראל‬
‫‪585‬‬
‫‪43S‬‬
‫ר מ ת ־ ג ן ‪ ,‬ר ה ׳ ב י א ל י ק ‪60‬‬
‫‪775‬‬
‫תל־אביב‪ ,‬ה ד ר יוסף‪ ,‬שיכון‬
‫בית מסי ‪4‬‬
‫כהיבוף יצחק ליאון‬
‫‪242‬‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ה ׳ ש י ל ה ‪ ,7‬ד י ר ה‬
‫‪289‬‬
‫״ ס ל ע * א ׳ מ ס ‪133 -‬‬
‫ישראלי נסים‬
‫‪426‬‬
‫‪756‬‬
‫מ ם ׳ ‪11‬‬
‫‪53/83‬‬
‫ו י י צ מ ן ‪171/1‬‬
‫היפה‪ ,‬ע י ן הים‪ ,‬ר ה ׳ התורן‪,‬‬
‫בלוק ‪8‬‬
‫‪18‬‬
‫‪103‬‬
‫‪628‬ילקוט הפרסומים‬
‫‪ ,‬ה׳ בחשוז תשי״ט‪s19.10.195 ,‬‬
‫השם‬
‫מספר‬
‫המען‬
‫המען‬
‫השש‬
‫הרשיון‬
‫מספר‬
‫הרשיון‬
‫מיכאל יאמין‬
‫ג ב ע ת י י ם ‪ ,‬ר ה ׳ כ צ נ ל פ ו ן מ ס י ‪104‬‬
‫‪281‬‬
‫‪910‬‬
‫מילהופר יוסף‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ה ׳ א ל כ ס נ ד ר י נ א י ‪10‬‬
‫‪159‬‬
‫לסיגג פבוס‬
‫א ז ו ר כ ב י ש ‪320‬‬
‫‪523‬‬
‫מילד־זלדמן םמה־פינה‬
‫ת ל ־ א ה י ב ‪ ,‬ר ה ׳ ה י ר ק ו ן ‪98‬‬
‫לםקם־גלפרן לאה‬
‫חיפה‪ ,‬קרית־ביאליק‪ ,‬רח׳ יתיעם ‪7‬‬
‫‪818‬‬
‫ל ס י נ נ חוה )איינהורן(‬
‫חל־אביב‪ ,‬רה׳ כ י ם נובמבר‬
‫מסי ‪3‬‬
‫מסעדה אוסטריה‬
‫‪832‬‬
‫לפין נפתלי‬
‫תל־אביב‪ ,‬רת׳ בלקין ‪5‬‬
‫‪150‬‬
‫מיניאלי שמואל‬
‫נ ת נ י ה ‪ ,‬ר ת ׳ ד י ז ג ג ו ף ‪23‬‬
‫‪361‬‬
‫לראוף יוסף‬
‫ר מ ל ה ‪ ,‬ר ה ׳ ח ב ׳ ‪20‬‬
‫‪703‬‬
‫מיגס אהרן ל א ץ‬
‫ת*« רמת אביב בית ברודצקי‬
‫‪986‬‬
‫ח ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ה ׳ ס ל מ ה ‪35‬‬
‫‪440‬‬
‫מיקש־פולינגר מריה‬
‫ג ב ע ת י י ם ‪ ,‬ר ה ׳ ל ״ ה ‪15‬‬
‫‪730‬‬
‫מירון אדי ולטר‬
‫ח י פ ה ‪ ,‬ח ז י א ר ל ח ו ר ו ב ‪32‬‬
‫‪841‬‬
‫לריח יצמק יוסף‬
‫לריס־שטולצברנ‬
‫ח ו ל ו ן ‪ ,‬מ פ ד ה א ז ר ח י ‪45‬‬
‫‪773‬‬
‫מכל אדולף‬
‫ת ל ־ א ג י ב ‪ ,‬ר ח י ש ל מ ה ה מ ל ך ‪57‬‬
‫‪239‬‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ש ד ר ו ת ה מ ל ך ד ו ד ‪30‬‬
‫‪157‬‬
‫מלבין ברטה נסר‬
‫ה י פ ר ‪ ,‬ה ר ה ב ר מ ל ‪ ,‬ד ח י ח ו ר ב ‪67‬‬
‫‪780‬‬
‫ל ר נ ד גיניק‬
‫ח י פ ה ‪ ,‬ק ר י ח ־ ה י י ס ‪ ,‬ר ו ז ׳ ג ׳ מ פ י ‪59‬‬
‫‪809‬‬
‫מליץ־ברנמן דינה‬
‫י ר ו ש ל י ם ‪ ,‬ר ה ׳ צ פ נ י ה ‪47‬‬
‫‪23‬‬
‫לרנר־שוכמן פסיה‬
‫ירושלים‪ ,‬רחביה‪ ,‬רח׳‬
‫מלבין שלמה‬
‫רמת־גן‪ ,‬רה׳ התנאים מס׳ ‪6‬‬
‫‪160‬‬
‫מלל נסים‬
‫ראשון־לציון‪ ,‬רת׳ יהודה־הלוי‬
‫אנטואנט‬
‫לרמן רינה‬
‫א ו ס י ש ק י ן ‪20‬‬
‫לשקוביץ פידוניה‬
‫‪21‬‬
‫מ ס י ‪22‬‬
‫‪72‬‬
‫מלצר יעקכ‬
‫ו ז ל י א ב י ב ‪ ,‬ר ח ׳ א ב ך ג ב י ד ו ל ‪184‬‬
‫‪161‬‬
‫ממלוק איזידור‬
‫ג ב ע ת י י ם ‪ ,‬ר ה ׳ ב י ר ו כ ו ב מ ס ׳ ‪12‬‬
‫‪162‬‬
‫חיפה‪ ,‬בת‪-‬גלים‪ ,‬רה׳ השרון‬
‫‪ 47‬ב י ת ק ס נ ט י‬
‫‪264‬‬
‫מאיר גולדה‬
‫י ר ו ש ל י ם ‪ ,‬ר ח ׳ ה מ ל ך ג י ו ר ב ׳ ‪27‬‬
‫‪22‬‬
‫מ א י ר חגן ה נ ס‬
‫י ר ו ש ל י ם ‪ ,‬ר ה ׳ ע ז ה ‪32‬‬
‫‪79‬‬
‫אנטוניה‬
‫מ א י ר מריאנו•‬
‫בנימינה‪ ,‬בית וילדר‬
‫‪821‬‬
‫מאירוביץ הנס‬
‫תליאביב‪ ,‬רח׳ זלוטובולפקי ‪5‬‬
‫‪413‬‬
‫מאירוביץ משה‬
‫חיפה‪ ,‬הר הכרמל רה׳ שושנת‬
‫הכרמל ‪8‬‬
‫מגיד)בקרמן( פלורה‬
‫‪667‬‬
‫תל־אכיב‪ ,‬רה׳ אדוארד‬
‫ב ר נ ש ט י י ן ‪20‬‬
‫מגלי)מוגילנסקי( שמואל ת ל י א ב י ב ‪ ,‬ח ז ׳ נצה ישראל ‪4‬‬
‫‪724‬‬
‫‪232‬‬
‫מגיר ויקשור‬
‫ח ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ד ח י ה י ר ד ן ‪16‬‬
‫‪534‬‬
‫מדאורי מרדכי‬
‫רחובות‪ ,‬שד׳ בךציון‪32‬‬
‫‪71‬‬
‫פליציה‬
‫רמתיים‪ ,‬בית מדפיס‬
‫‪312‬‬
‫מחילו‪-‬קיסלוק פרימה‬
‫היפד‪,‬תז׳מלצ׳ט‪8‬יויצוי‬
‫‪396‬‬
‫יפו‪,‬רח׳יינמס׳‪12‬‬
‫‪690‬‬
‫רבקה‬
‫י ה ו ד י ה ‪ ,‬ש י כ ו ן נ ו ח ע ו ב ד ‪98‬‬
‫‪447‬‬
‫מולקו מגדה‬
‫תל־אביב‪ ,‬רח׳ ספיר מס׳ ‪6‬‬
‫‪694‬‬
‫מדפיס־טרושינסקה‬
‫מויסתט‪.‬צ׳ירשנובטטי‬
‫מוכורובסקה)קראו‪1‬ה(‬
‫מונשטר יוסף‬
‫חיפה‪ ,‬י ח י מסדה ‪3‬‬
‫‪265‬‬
‫מוטקונה א ל ב ר ט אהרן‬
‫ח ל ‪ -‬א ב י ב ‪ ,‬ר ח ׳ ע מ ק י ז ר ע א ל ‪19‬‬
‫‪422‬‬
‫מועלם משה מאיר רחמים חדרת‪ ,‬שכ׳ נהל־אל‪ ,‬רה׳ א ׳ בית‬
‫יפת נגר‬
‫‪443‬‬
‫מגדיל משה‬
‫ל ו ד ‪ ,‬ר ת ׳ י י ב מ ס י ‪19‬‬
‫מ נ ד י ל ב‪ .‬ד ו ד‬
‫תל־אביב‪ ,‬הדר יוסף‪,‬‬
‫ש כ ו ן י ו ג ו ס ל ב י מ ס ׳ ‪77‬‬
‫‪692‬‬
‫מנדלצוייג אננה‬
‫ר ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ח ׳ מקוה ישראל ‪ 3‬י‬
‫‪797‬‬
‫מנדלקור;יחזקאל‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬מ ר כ ז ב ע ל י מ ל א כ ה ‪44‬‬
‫‪163‬‬
‫מנדלרארנסט‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ר ׳ שייגקין‪48‬‬
‫‪164‬‬
‫מנואלירתה‬
‫ג ב ע ת ש מ ו א ל ק ר י ת י ש ר א ל ‪29/1‬‬
‫‪608‬‬
‫מני דוד‬
‫י ר ו ש ל י ם ‪ ,‬ר ח י י פ ו ‪ ,‬מ ס ׳ ‪102‬‬
‫‪41‬‬
‫מנסור משה‬
‫פתח־תקוה‪ ,‬כפר־גגים א׳‪,‬‬
‫רח׳ ויצמן‬
‫‪455‬‬
‫מנצל אפרים‬
‫תל־אביב‪,‬רח׳גורדון‪72‬‬
‫‪165‬‬
‫מנקובסקי יוסף‬
‫ת י א ר ח ׳ לוינסקי‪64‬‬
‫‪969‬‬
‫מסטל פיגלה‬
‫ח י פ ה ‪ ,‬ר ה ׳ פ ב ו נ ר ‪18‬‬
‫‪823‬‬
‫מעלם אברהם‬
‫כ ס ד ־ ה ש י ד י ם ‪ ,‬ש כ ו ן ר ס ק ו ‪ 41‬א ׳‬
‫‪483‬‬
‫מצנר יוליוס‬
‫ת ל ‪ -‬א ג י ב ‪ ,‬ש ד ׳ ר ו ט ש י ל ד ‪51‬‬
‫‪299‬‬
‫מצדי נאג׳י‬
‫בייח עפולה‬
‫‪539‬‬
‫מקמאל דוד שלמה‬
‫פ ת ח ־ ת ק ו ה ‪ ,‬ר ח ׳ ר מ ב י ם מ ס ׳ ‪27‬‬
‫‪448‬‬
‫מר־חיים טובח‬
‫ירושלים‪ ,‬ר ח ׳ ה מ ל ך נ׳ורני‪27‬‬
‫‪39‬‬
‫מ ר ג ל י ת דוד‪.‬‬
‫^ ל ‪ -‬א ג י ב ‪ ,‬ד ח י ה י ר ק ו ן ‪96‬‬
‫‪570‬‬
‫מרגלית רוזה‬
‫קדית־חיים‪ ,‬שכון חדש‪ ,‬ר ח ׳ מ י ח‬
‫מ ס ׳ ‪27‬‬
‫מרזיוקיוסף‬
‫נתניה‪ ,‬מלון המלך דוד‬
‫מרקוביץ הילדה‬
‫רמת־גן‪ ,‬רמת־חן‪ ,‬רח׳ אלוף דוד‪,‬‬
‫רמת‪-‬ג[‪,‬רה׳ תלפיות ‪ 2‬דרך‬
‫פ ו ע ל ם ששון אהרן‬
‫א ם המושבות‬
‫‪638‬‬
‫מוצניק משה‬
‫ת ל ־ א כ י ב ‪ ,‬ר ח ׳ ש ל ו ם ע ל י כ ם ‪18‬‬
‫‪158‬‬
‫מוקמאל יצחק שלמה‬
‫רמת־גן‪ ,‬רה• מעלה הצופים ‪7‬‬
‫‪665‬‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ח ׳ א ל י ה ו ס פ י ר ‪14‬‬
‫‪606‬‬
‫מורננשטיין משה‬
‫מורגנשטרן)פרנקל(‬
‫איטת‬
‫פורדכוביץ ורדה‬
‫מ ס ׳ ‪81‬‬
‫טרקוביץ יהושע‬
‫פרקוס ברטינה‬
‫ה י פ ה ‪ ,‬ק ד י ת ר מ ז ‪3. 120‬‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ה ׳ ב ז ל ‪ ,54‬ב י ת‬
‫‪679‬‬
‫‪842‬‬
‫‪456‬‬
‫‪479‬‬
‫חלוצות‬
‫‪838‬‬
‫משולם מוריץ רחמים‬
‫י פ ו ‪ ,‬ש י כ ו ן ב ן ־ י ו ס ף ר ח ׳ ‪ 7‬מ ס י ‪62‬‬
‫‪507‬‬
‫משולם)חסון( ש ר ה‬
‫ט ב ר י ה ‪ ,‬ש י כ ו ן ה ו ת י ק י ם ‪90‬אי‬
‫משיח אדולף משה‬
‫חיפה‪ ,‬רחיהקישון‪26‬‬
‫‪473‬‬
‫ת ל ‪ -‬א ב י ב ‪ ,‬ר ח ׳ ז׳בויטינטקי ט ס י ‪7‬‬
‫‪707‬‬
‫משייף יעקב‬
‫ח י פ ה ‪ ,‬ה ר ־ ה כ ר מ ל ‪ ,‬ש ד י ה נ ש י א ‪102‬‬
‫‪267‬‬
‫י ר ו ש ל י ם ‪ ,‬ר ת ׳ א ו ט י ש ק י ן ‪14/16‬‬
‫‪920‬‬
‫ה ר צ ל י ה ‪ ,‬ש י כ ו ן ע מ מ י ג ׳ נ ו ה ־ ע מ ל ‪738 4‬‬
‫מורגגשטרן רוזה‬
‫‪793‬‬
‫‪562‬‬
‫משנזון ישעיהו‬
‫חליאביב‪ ,‬רחירופין‪31‬‬
‫‪802‬‬
‫משעל נעים צאלח חיים‬
‫ר מ ת י י ם ‪ ,‬מ ע ב ר ה ‪ ,‬צ ר י ף מ ס י ‪431‬‬
‫‪755‬‬
‫כניסה א ׳‬
‫‪233‬‬
‫נכון יוסף‬
‫י פ ו ‪ ,‬ר ח ׳ ‪ 60‬מ ס י ‪93‬‬
‫‪374‬‬
‫ת ל ־ א כ י ב ‪ ,‬ר ח ׳ ה מ ל ך נ ׳ ו ר ג ׳ ‪58‬‬
‫‪769‬‬
‫נ ב ו ן ־ ב כ ר רוזה‬
‫י פ ו ‪ ,‬ר ח ׳ ‪ 60‬מ ס ׳ ‪93‬‬
‫‪178‬‬
‫מיבורד מרדכי‬
‫היפה‪ ,‬רה׳נורדוי‪29‬‬
‫‪266‬‬
‫נגבי פגחס‬
‫חדרה‪ ,‬רח׳ הרברט סמואל‬
‫‪742‬‬
‫מייזלר הררי שרה‬
‫ת ל ‪ -‬א ב י ב ‪ ,‬ר ח ׳ ב י ט ב נ ו ב מ ב ר מ ס י ד ‪389‬‬
‫נגלר גרטח‬
‫ח י פ ה ‪ ,‬ר ח ׳ פ נ ו ר מ ה ‪119‬‬
‫‪468‬‬
‫מוריינה־בראונשטיין‬
‫חוה‬
‫מושקוביץ שלמת‬
‫‪823‬ילקוט ה פ ר ס ו מ י ם‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ד ר ך ח י פ ה ‪,17‬‬
‫‪ ,‬ה׳ בחשוז חשי״ט‪ff10.1958.1 ,‬‬
‫‪183‬‬
‫המען‬
‫השט‬
‫מספר‬
‫המען‬
‫השם‬
‫הרשיון‬
‫נדלרזיסל‬
‫ח ד ר ה ש כ ׳ ג ב ע ת א ו ל ג ה א ׳ ‪17/4‬‬
‫‪938‬‬
‫סליקטר עזריה‬
‫נגלר ליאון‬
‫ח י פ ה ‪ ,‬ר ת ׳ פ נ ו ר מ ה ‪119‬‬
‫‪469‬‬
‫הלפטר לייב‬
‫תל־אביב‪,‬‬
‫כ פ ר ־ ס ב א ‪ ,‬ה צ ר ו ת ה ד ר א ׳ ‪21‬‬
‫‪818‬‬
‫סמואלוף שמואל‬
‫י פ ו ‪ ,‬ר ה ׳ ‪ 107‬ל ס ‪4‬‬
‫ה ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ח ׳ מ ק ו ת י ש ר א ל ‪15 ,‬‬
‫‪696‬‬
‫סמילובפקה פני‬
‫תל־אביב‪ ,‬ש ב ׳ מונטיפיורי‪,‬‬
‫גנרה רוזה‬
‫נודלמן־יוניצמןבתיה‬
‫י ר ו ש ל י ם ‪ ,‬ר ה ׳ ס נ ט ג י ו ר ג ׳ ‪53/121‬‬
‫ח י פ ה ‪ ,‬ה ר ־ ה כ ר מ ל ‪ ,‬ר ח ׳ יפה־נוף‪310112‬‬
‫נוטצלה‬
‫ל ה ג ר ד י ה ‪ 19‬ב נ י ט ה ‪3‬‬
‫ר ה ׳ ה נ צ י ב ‪42‬‬
‫ת ל ־ א ב י כ ‪ ,‬ר ה ׳ ש י נ ק י ן ‪36‬‬
‫נוטוב בריקמן שלימה‬
‫נ ת נ י ה ‪ ,‬ש ד ר ו ת ו י י צ מ ן ‪36‬‬
‫ב ו י ו י ר ט ‪ -‬ש פ י ל מ ן הגיה‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ח ‪ -‬ג ב ו ר י י ש ר א ל ‪46‬‬
‫‪6112‬‬
‫פפולינסקי יוסף‬
‫הוריה עילית‬
‫סקרבינסקי טדאוש‬
‫חיפה‪ ,‬ר ת ׳ אליהו הנביא‪,‬‬
‫גוימךכץ דורוטה‬
‫)דבורה(‬
‫נוישילר שאול‬
‫‪470‬‬
‫חולון‪ ,‬רח׳ תל־חי‪,‬אצל לונטל‪,‬‬
‫ב י ת סקלניצקי‬
‫נימט שבתאי)טטפן(‬
‫‪720.‬‬
‫‪941‬‬
‫מלון אשל‬
‫חיפה‪ ,‬ד ת ׳ אליהו גולומב‪,‬‬
‫שבוןקופ״ח‪10‬‬
‫נופבאוט מרטל ארנפט‬
‫עטלים־ריגאי שרת‬
‫ת ל ‪ -‬א ב י ב ‪ ,‬ר ה ׳ מ ל ‪36‬‬
‫עליון שאול‬
‫מגדל־אשקלון‪ ,‬ר ה ׳ יוהנסבורג‪,‬‬
‫ש ב י א פ ר י ד ר מ ס י ‪21‬‬
‫‪805‬‬
‫עמיהוד נתן‬
‫רחובות‪ ,‬שיכון עוליט ברקו‪,‬‬
‫רח׳חנהאברוךמס׳‪26‬‬
‫‪890‬‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ה ׳ א ה ב ת צ י ו ן ‪,33‬‬
‫‪277‬‬
‫רסקו‬
‫נתניה‪ ,‬שיכון פתוה‪ ,‬ב י ת מ פ י ‪4‬‬
‫‪661‬‬
‫עכו‪13/18:,‬‬
‫‪393‬‬
‫‪, 169‬‬
‫‪170‬‬
‫ענבר מוראד שאול‬
‫ניטים זיאק‬
‫ת ל ־ ב ר ו ך מס׳)‪ (89‬ר י ש פ ץ ‪213‬‬
‫ניסן יעקב‬
‫ר מ ת ־ ג ן ‪ ,‬ר ה ׳ א ב א ה ל ל ‪ ,‬מ ס י ‪67‬‬
‫‪800‬‬
‫נ י ק צ ב י ) מ א ו ר י צ י הנריק( ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ד ח י כ י ט ב נ ו ב מ ב ר ‪9‬‬
‫‪572‬‬
‫ע פ ר רחל‬
‫נסים סונית‬
‫בני־ברק‪ ,‬תל‪-‬גבורים בלוק‪4‬‬
‫‪844‬‬
‫עקיבטון מיכאל‬
‫ר מ ת ־ ג ן ב י ‪ ,‬ר ה ׳ י ר ו ש ל י ט ‪19‬‬
‫נסימוב משה יוסף‬
‫ר מ ת ־ ג ן ‪ ,‬ר ח ׳ ב י א ל י ק ‪63‬‬
‫‪503‬‬
‫ערמוני דוד‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ה ׳ ם י ר ק י ן ‪ 16‬א ׳‬
‫נפימוב נסיט‬
‫ח ל ‪ -‬א כ י ב ‪ ,‬ד ח י ח ב ר ו ן ‪10‬‬
‫‪290‬‬
‫גקריוםף בן אפרים‬
‫פתת־תקוה‪ ,‬רת׳ חלוצת‬
‫גתןפרחה‬
‫‪607‬‬
‫‪222‬‬
‫‪611‬‬
‫נתן שמואל יצחק‬
‫‪948‬‬
‫‪725‬‬
‫‪84‬‬
‫‪337‬‬
‫‪718‬‬
‫‪538‬‬
‫‪530‬‬
‫טםיצקי צפורה‬
‫ה י פ ה ‪ ,‬ד ת ׳ מסדה‪30‬‬
‫לספר‬
‫הרשיון‬
‫צלאה‬
‫פוגל יונס‬
‫ת ל ־ א ג י ב ‪ ,‬ר ת ׳ ש י ב ק י ן ‪40‬‬
‫פודושין יוסף‬
‫ראשון לציון‪ ,‬ר ה ׳ םלע ‪6‬‬
‫ה פ ר ד ס נ ו ת מ ס ׳ ‪14‬‬
‫‪710‬‬
‫פודר יצחק אייזיק‬
‫ח י פ ה ‪ ,‬ר ה ׳ ה נ ב י א י ם ‪29‬‬
‫ר מ ת ־ י צ ח ק ‪ ,‬ש י כ ו ן ע מ י ד ר ‪59/6‬‬
‫‪732‬‬
‫פוזננסקי נדינה‬
‫הרצליה‪ ,‬ר ה ׳ ב נ י בנימין‪ ,‬בית‬
‫ח ד ר ה ‪ ,‬ר ח ׳ ה נ ש י א ו י י צ מ ן מ ס ׳ ‪34‬‬
‫‪740‬‬
‫‪598‬‬
‫‪338‬‬
‫‪981‬‬
‫פרידמן‬
‫פוזנר־שנקמן אמליה‬
‫ח ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ד ח י ד נ י א ל ‪15‬‬
‫‪238‬‬
‫סאינ דוד‬
‫נ ת נ י ה ר ה ׳ ד ז י א ל ‪51‬‬
‫‪991‬‬
‫פוירשטיין יוליאנה‬
‫חולון‪ ,‬ש כ ׳ אביב‪ ,‬ר ה ׳ ר מ ב י ם ‪7‬‬
‫‪921‬‬
‫סבו יעקב שמואל‬
‫נהריה‪ ,‬רה׳ ד ו ד רמז‬
‫‪5‬ד‪4‬‬
‫פולטין לדיפלב‬
‫ח י פ ה ‪ ,‬ק ר י ת ח י י ם ‪ ,‬ר ה ׳ ב ז ׳ ‪13‬‬
‫‪481‬‬
‫סבחה יעקב ב ן יוסף‬
‫רמת־גן‪ ,‬ר ה ׳זהר ‪2‬‬
‫‪637‬‬
‫פולר גחוס‬
‫ח ל ‪ -‬א ב י ב ‪ ,‬ר ח ׳ כ ט ׳ בבובמכר‬
‫סבטון יוסף‬
‫י ר ו ש ל י ם מ ע ב ר ת ק ר י ת י ו ב ל א ׳ ‪50‬‬
‫‪1009‬‬
‫סבר ארנוסט‬
‫ח ו ל ו ן ‪ ,‬ש י כ ו ן ה ס ר ו ג ר ס י ב י ם מ ס י ‪721 26‬‬
‫מסי ‪7‬‬
‫‪411‬‬
‫פומרליאנו ארית‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ח ‪ .‬ד ‪ 4462 .‬ר ה ׳ ה ם ‪1‬‬
‫‪854‬‬
‫סגל יצחק‬
‫בית ה ל ל ב י ת משה סגל‬
‫‪963‬‬
‫פופקו איטה‬
‫ר מ ת ־ ג ן ‪ ,‬ש י כ ו ן ע מ י ד ר ב ל ו ק ‪71‬‬
‫סגלוב יהודה‬
‫ב י ת ־ י ם ‪ ,‬ר ת ׳ א נ י ל ב י ץ ‪20‬‬
‫‪521‬‬
‫פוקט מילן‬
‫צ ו ר ש ל ו ם ‪ ,‬ר ה ׳ ר ק פ ו ת ‪ ,7‬ד ו א ר‬
‫םוודאיי נעים אברהם‬
‫י ר ו ש ל י ם ‪ ,‬ר ח ׳ ז י ב ו ט י נ ס ק י ‪33‬‬
‫‪47‬‬
‫סופדון הווה‬
‫עפולה‪ ,‬בי־ת המרכזי בעמק‬
‫‪684‬‬
‫פורמן אנטה‬
‫ח ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ה ׳ י ס ו ד ה מ ע ל ה ‪44‬‬
‫‪852‬‬
‫סםדלר יפים‬
‫סטנצקי‬
‫דנוטה־דבורה‬
‫ת ל ‪ -‬א ב י ב ״ ר ח ׳ ב ן ־ י ה ־ ד ה ‪,81‬‬
‫‪993‬‬
‫מלון רות‬
‫פטריקוב טובה‬
‫ר מ ת ־ ג ן ‪ ,‬ר ה ׳ ה פ ו ד י ם ‪23‬‬
‫‪168‬‬
‫סטרכילביץ משה‬
‫ר א ש ו ן ־ ל צ י ו ן ‪ ,‬ר ה ׳ ה ר צ ל ‪57‬‬
‫‪214‬‬
‫םיטוןיצחק‬
‫סייג יוסף ב ך י ע ק ב‬
‫מ ע ב ר ת פ י ר ג נ י ם ‪14‬‬
‫ר מ ת ־ י ב ח ק ‪ ,‬ש כ ׳ גדין‪ ,‬ר ה ׳‬
‫ה ר ב ק ו ק ‪ ,‬ב נ י ן ש ל י ש י מ פ י ‪190‬‬
‫ס י י ג י ע ק ב נאגיי חיו‬
‫סילבר יעקכ‬
‫טימךטוב‬
‫רפאל‬
‫‪982‬‬
‫‪527‬‬
‫פ ת ח ־ ת ק ו ה ‪ ,‬ר ח • ח פ ץ ־ ח י י ט מ ט ׳ ‪528 43‬‬
‫תל‪-‬אבינ‪ ,‬ר ח ׳ ברבה פולד ‪3‬‬
‫‪917‬‬
‫ר א ש ו ן ־ ל צ י ו ן ‪ ,‬ר ה ׳ ה ר צ ל ‪25‬‬
‫‪719‬‬
‫קרית־ביאליק‬
‫כניסה ‪3‬‬
‫‪623‬‬
‫פטןיצחק‬
‫ב ת ־ י ס ‪ ,‬ע מ י ד ר ‪1/4‬‬
‫‪983‬‬
‫פטרנק יעקב שלום‬
‫י ר ו ש ל י ם ‪ ,‬ר ח ׳ ע ז ה ‪28‬‬
‫‪26‬‬
‫פידרר‬
‫זיסל־מינדל‬
‫מ ס י ‪33‬‬
‫פיטל מרים‬
‫חיפה‪ ,‬רה׳ יל״ג ‪4‬‬
‫‪853‬‬
‫פיין אליעזר‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ח ׳ מ ז א ‪ -‬ה ‪63‬‬
‫‪171‬‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ה ׳ ב ר ח ב ב ר ג ‪23‬‬
‫‪172‬‬
‫פילרםדורף‬
‫שמעון ה ר ש‬
‫ירושלים‪ ,‬מחנה יהודה‪,‬‬
‫פינטו יוסף‬
‫‪27‬‬
‫בנין מוריה‬
‫סיקלאי בלה‬
‫חולון‪ ,‬שיכון עממי ‪4‬‬
‫‪983‬‬
‫פינלס ולנטינה‬
‫סלוצקי יצחק‬
‫י ר ו ש ל י ם ‪ ,‬ר ה ׳ ר ש ־ י ‪34‬‬
‫‪24‬‬
‫סלימן משה יצחק‬
‫תל־אכיב‪ ,‬ש כ ׳ התקוה‪ ,‬ר ה ‪ -‬ע׳‬
‫סינברגר ליאו‬
‫הל־אביב‪ ,‬ר ה ׳ יהודה־המכבי‬
‫‪621‬‬
‫‪777‬‬
‫ירושלים‪,‬‬
‫‪473‬‬
‫ת ל ‪ -‬א ב י נ ‪ ,‬שיכון קופ״ת‪ ,‬בלוק ‪1‬‬
‫פינטו מנחם‬
‫ב ק ע ה ‪ ,‬ד ר ך ח ב ר ו ן ‪58‬‬
‫‪840‬‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ה ׳ א ב ן ־ נ ב י ר ו ל ‪111‬‬
‫רמת־השרץ‪,‬‬
‫‪506‬‬
‫שיכון רסקו‪,‬‬
‫רה׳ מרחבים‬
‫‪737‬‬
‫‪883‬‬
‫פינלפ ראובן‬
‫חל־אביב‪,‬‬
‫‪630‬‬
‫פינצי יחיאל‬
‫ב ת ־ י ם ‪ ,‬ש י כ ו ן ע מ י ד ר ‪23/3‬‬
‫‪519‬‬
‫סליקטר אמיל‬
‫ר מ ת ־ ע מ י ד ר ‪ ,‬ר ת ׳ ‪ 98‬מ ם ׳ ‪6‬‬
‫‪620‬‬
‫פינצי סלומון‬
‫ר מ ת ‪ -‬ג ן ‪ ,‬ר ח ׳ ח ו ב ב י צ י ו ן ‪26‬‬
‫‪50‬‬
‫סליקטד משה‬
‫בת־יס‪ ,‬רח׳ הרצל מס׳ ‪4‬‬
‫‪531‬‬
‫םינקלר־קלנג גיזלה‬
‫ר ע נ נ ה ר ה ׳ ע ק י ב א ‪12‬‬
‫‪595‬‬
‫מ ס י ‪19‬‬
‫‪184‬‬
‫ש ד ר י ר ו ט ש י ל ד ‪137‬‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ .028‬ה' בחשון חשי״ם‪19.10.1958 ,‬‬
‫הטען‬
‫השם‬
‫מספר‬
‫השם‬
‫המען‬
‫הרשיון‬
‫פינקלשטייךלבל‬
‫לאורה‬
‫י ר ו ש ל י ם ‪ ,‬ב י ת מ ז מ י ל מ ס י ‪11‬‬
‫‪717‬‬
‫פיקהולץ־אלגר בטי‬
‫ת ל ־ א ב י ג ‪ ,‬ר ה ׳ ד ב ה ו ז ‪14‬‬
‫‪401‬‬
‫פירפט ורנר‬
‫ה ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ח ׳ י ר מ י ה ו ‪48‬‬
‫‪532‬‬
‫פישביין גריגורי‬
‫פ ת ח ־ ת ק ו ה ‪ ,‬ר ה ׳ ב ך י ה ו ד ה ‪17‬‬
‫‪210‬‬
‫פישלוביץ הנרי־חיים‬
‫תל־אביב‪ ,‬שיכון עממי‪ ,‬רמת‬
‫‪928‬‬
‫א ב י ב ‪77‬‬
‫פ י ש ק אטלה‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ח ׳ פ ר י ש מ ן ‪53‬‬
‫פישמן ד ו ד יואל‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ש ד ר ׳ ר ו ט ש י ל ד ‪115‬‬
‫‪600‬‬
‫‪896‬‬
‫א צ ל גינוסר‬
‫מספר‬
‫הרשיון‬
‫פרידלנדר גינטר‬
‫י ר ו ש ל י ם ‪ ,‬ב י ת ה כ ר ם ‪ ,‬ר ה ׳ ה ז ז ל ו ץ ‪28‬‬
‫פרידמן אהרן משה‬
‫ח ל ‪ -‬א ב י ב ‪ ,‬ר ה ׳ ד ו ב נ ו נ ‪,21‬‬
‫ד י ר ה ‪30‬‬
‫‪786‬‬
‫פרידמן זינמונד‬
‫תי!־אביב‪ ,‬ר ה ׳ רדונבאוס ‪8‬‬
‫‪623‬‬
‫פרידמן־קליין יולנה‬
‫היפה‪ ,‬כ פ ר ־ א ת א ‪ ,‬שיכון‬
‫בלוקונים מ פ י ‪1‬‬
‫‪819‬‬
‫פרייזדוביץ יעקב‬
‫תל‪-‬אביב‪ ,‬ר ה ׳ ההשמונאיס ‪4‬‬
‫‪746‬‬
‫פ ר י פ ט ר מריאן משה‬
‫ח ל ‪ -‬א ב י ב ‪ ,‬ר ה ׳ ג ו ט ל י ב ‪17‬‬
‫‪521‬‬
‫פריסטר פרנציסקה‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ה ׳ ג ו ט ל י ב ‪17‬‬
‫‪649‬‬
‫פדיצוביצ׳י לאין‬
‫חיטה‪ ,‬אחוזה‪ ,‬ר ה ׳ אהוד ‪7‬‬
‫‪493‬‬
‫פישר אוטו‬
‫פ ת ח ־ ת ק ו ה ר ה ׳ ג ד ו ד ה פ ו ר צ י ם ‪930 2/1‬‬
‫פרישואר ר ת ה‬
‫צ פ ת ‪ ,‬ר ח ׳ ם׳״ז מ פ י ‪51‬‬
‫‪537‬‬
‫פ י ש ר אבנה‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ח ׳ ד י ז נ ג ו ף מ ס י ‪191‬‬
‫‪626‬‬
‫פרלמוטר משה‬
‫הל‪-‬אביב‪ ,‬ח ז י כ י ט ב נ ו ב מ ב ר ‪7‬‬
‫‪179‬‬
‫פישר וירה‬
‫רמת־נן בי‪ ,‬שינון ותיקי‬
‫הרלמןצפורה‬
‫חיפה‪ ,‬כפר־אתא‬
‫‪€38‬‬
‫‪906‬‬
‫פרנדל פדידריך‬
‫ת ל ‪ -‬א ב י ב ‪ ,‬ר ה י ע ב ו ד ה ‪10‬אי‪,‬‬
‫הסתדרות ר ח ׳ א ׳ בית ‪4‬‬
‫פישר• פ ר נ ט י ש ק‬
‫א צ ל נרבון‬
‫‪617‬‬
‫‪490‬‬
‫פרנסביץ אליו‬
‫ב ת ־ י ם ‪ ,‬ר ח ׳ ב ל פ ו ר ‪48‬‬
‫‪514‬‬
‫‪803‬‬
‫פרנק ריכרד‬
‫ה ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ה ׳ ק ל ו נ י מ ו ס ‪13‬‬
‫‪578‬‬
‫פרנקל אריך‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ה ׳ ה י ר ד ן ‪14‬‬
‫‪291‬‬
‫פרנקל)מדפס( חנה‬
‫נ ת נ י ה ‪ ,‬ש ד י ו י י צ מ ן ‪13‬‬
‫‪886‬‬
‫פרנקל פלק‬
‫חליאביב‪ ,‬רהירש‪-‬י‪30‬‬
‫פרפר שרה‬
‫ת ל י א ב י ב ‪ ,‬ר ח ׳ ד י ז נ ג ו ף ‪ ,40‬א צ ל‬
‫עפולה‪ ,‬שיכון עמידר‪ ,‬צריף‬
‫אוסטרי ‪9‬‬
‫פישרמן)גרבר( דבורה‬
‫חל־אביב רה׳ אידלסון ‪1‬‬
‫פישרמן יהודה הרש‬
‫נ ה ל ת י י צ ת ק ‪ ,‬ר ח ׳ י ר ו ש ל י ם ‪,6‬‬
‫ע ל ההר‬
‫‪373‬‬
‫פ ל ב ס ק ת ־ מ י נ ס ק י גוטה‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ה ׳ מ ל צ י ט מ ס י ‪15‬‬
‫‪174‬‬
‫פלדמן אסתר־בתיה‬
‫ת ל י א ב י ב ‪ ,‬ר ה ׳ ג ו ה ש א נ ן ‪32‬‬
‫‪571‬‬
‫פלדמן בורים‬
‫ח ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ח ‪ -‬ב י א ל י ק ‪ ,18‬א צ ל‬
‫‪173‬‬
‫דיקר‬
‫פלדמן דוד‬
‫צ פ ת ‪ ,‬ר ח ׳ ז ‪18 -‬‬
‫‪682‬‬
‫פליישמן ארוארד‬
‫תל־אביב‪ ,‬רת׳ רות ‪6‬‬
‫‪610‬‬
‫פ ל י י ש ר יונה‬
‫ה י פ ה ‪ ,‬ר ה ׳ ה ר צ ל י ה ‪ ,29‬א צ ל‬
‫הלוי‬
‫‪567‬‬
‫פ ר ק ש אויגן‬
‫ט ב ע ו ן ‪ ,‬ר ה ׳ ה ר ק פ ו ת ‪:6‬‬
‫‪547‬‬
‫פרקש פאול‬
‫י ר ו ש ל י ם ‪ ,‬ר ה ׳ ס ע ד י ה ג א ו ן ‪,16‬‬
‫פרשל אפרים‬
‫ב י ת נסמן‬
‫‪42‬‬
‫ה ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ת ׳ ש כ ׳ נורדוי‪20‬‬
‫‪405‬‬
‫‪1006‬‬
‫ד י ר שפר‬
‫ה ל ‪ -‬א ב י ב ‪ ,‬ר ה ׳ ד ו ב נ ו ב ‪24/29‬‬
‫‪849‬‬
‫צאיזמר־פונל כידוניה‬
‫ר מ ת ־ ג ן ‪ ,‬ר ת ׳ א ר ל ת ו ר ו ב ‪53‬‬
‫טלמןזלדה‬
‫תל־אביב‪ ,‬ח ז י ג׳ורג׳ אליוט ‪5‬‬
‫‪176‬‬
‫צ׳אציקס צבי)הירש(‬
‫תל‪-‬אביב‪,‬יד־אליהו‪,‬חז׳‬
‫פלסנבורג שמידל חוה‬
‫נהריה‪ ,‬י ח י הרצל‬
‫‪813‬‬
‫פלצקר־קיקן הנה‬
‫ה י פ ה ‪ ,‬ר ה ׳ ה ס ‪10‬‬
‫‪268‬‬
‫פליסר יצחק‬
‫פ ט ר ס ו ן ‪19/5‬‬
‫ה ל ־ א ב י ב ‪ ,‬י ד א ל י ה ו ‪ ,‬נ ו י צ ה ״ ל ‪997 21‬‬
‫פלג לאו‬
‫‪180‬‬
‫‪709‬‬
‫‪508‬‬
‫צביקר ר מ ה‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ח ׳ נ ל פ ו ר ‪23‬‬
‫‪689‬‬
‫צבעוני זלמן גרשון‬
‫ת ל י א ב י ב ‪ ,‬ש ד ׳ ר ו ט ש י ל ד ס‪8‬א׳‬
‫‪181‬‬
‫צבעוני צבי‬
‫תל‪-‬אביב‪ ,‬ר ת י מ ז א ״ ת ‪3 1‬‬
‫‪285‬‬
‫ח ו ל ו ן ‪ ,‬ר ח ׳ ח ו מ ה ו מ ג ד ל ‪130‬‬
‫‪774‬‬
‫ר מ ת ־ ג ן ‪ ,‬ר ח ׳ ב י א ל י ק ‪71‬‬
‫‪182‬‬
‫‪714‬‬
‫ה ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ח ׳ ב ן ־ י ה ו ד ה ‪163‬‬
‫‪221‬‬
‫ת ל ־ א נ י ב ‪ ,‬ש ד ׳ ק ‪ .‬ק ‪ .‬ל ‪53 .‬‬
‫‪177‬‬
‫צדיק כדורי יחזקאל‬
‫פנחס לובה‬
‫ח י פ ה ‪ ,‬ר ח ׳ ב ן ־ י ה ו ד ה ‪30‬‬
‫‪209‬‬
‫צוגג הרש‬
‫פביגר פ י י נ ל‬
‫ר ח ו ב ו ת ‪ ,‬ר ח ׳ ה ר ש נ ז ו ן מ ס י ‪15‬‬
‫‪74‬‬
‫צוקרמן חנה‬
‫נתניה‪ ,‬רח׳רמזמט׳‪1‬‬
‫פ ס אורה לוטה‪,‬‬
‫חיפה‪ ,‬קרית ביאליק ג ׳ ‪ ,‬רת׳‬
‫צוקרמן סטפניה‬
‫ת ל ‪ -‬א ב י ב ‪ ,‬ר ת ׳ אהדונוביץ ‪1‬‬
‫‪287‬‬
‫‪783‬‬
‫צורף בטוש‬
‫ח ו ל ו ן ‪ ,‬ש כ ו ן פ ר ו נ ר ס י ב י ס ‪31‬‬
‫‪767‬‬
‫‪628‬‬
‫ציייקובסקה ינינה‬
‫ת׳׳א ר ת ׳ א ל נ ב י ‪ 4‬מלון מונופול‬
‫צירולניק חיה איידל‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ת ׳ א ר ל ו ז ו ר ו ב ‪174‬‬
‫‪989‬‬
‫‪234‬‬
‫צמח־בליברנ משה‬
‫ח ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ח ׳ ב י ל ו מ ס ׳ ‪70‬‬
‫‪402‬‬
‫ציגגרי א ל כ ס נ ד ר‬
‫ח י פ ה ‪ ,‬א ח ו ז ה ‪ ,‬ר ת ׳ י ע ר ו ת ‪,7‬‬
‫פלקנפליג־נלנק‬
‫טונה‬
‫פלשנר פרץ‬
‫ה כ ל ג י ו ת ‪10‬‬
‫פ ס ט ו ש ק )הירט( י ו ס ף‬
‫תל־אכיב‪ ,‬ר ת ׳ שץ ‪9‬‬
‫פפטינג אוטו‬
‫ח ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ה ׳ צ ה ל ה ‪ ,113‬ה ד ר‬
‫פ ר ד ו חברי ל י א ו ן‬
‫פרדו יעקב‬
‫יוסף‬
‫‪569‬‬
‫ר מ ל ה ‪ ,‬ש ד ר ו ת ה ר צ ל מ ס ׳ ‪28‬‬
‫‪362‬‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ח ל ־ ב ר ו ך מ ס י ‪24‬‬
‫‪313‬‬
‫פרויליך‪-‬פרבקל‬
‫ג ב ע ת ע ל י ה ‪ ,‬י פ ו ‪ ,‬ד ח י ‪ 234‬מ ם ׳ ‪24‬‬
‫בלנקי‪.‬‬
‫פרויגדליך אקסל‬
‫פרזינטי ארנסט‬
‫שכון חיטים‬
‫‪666‬‬
‫צ׳ציאק קריסטינה‬
‫קריתחיים ב׳ רה׳ ה׳‪ 4‬ב׳‬
‫‪949‬‬
‫קאולף יעקב‬
‫ח ל ‪ -‬א ב י ב ‪ ,‬ר ה ׳ א כ ן ־ ג ב י ר ו ל ‪163‬‬
‫‪741‬‬
‫קאופמן יוסף‬
‫חיפה‪ ,‬קרית־ביאליק ד ׳ רה׳‬
‫‪270‬‬
‫תל־אביב‪ ,‬ףל־ברוך‪ ,‬רח׳‬
‫ה ג נ ה ‪4/5‬‬
‫‪514‬‬
‫ת ל ‪ -‬א ב י ב ‪ ,‬ר ה ׳ י ר מ י ה ו ‪35‬‬
‫‪183‬‬
‫‪211‬‬
‫‪575‬‬
‫ק ה י ל ת ־ ס ו פ י ת ‪33‬‬
‫‪536‬‬
‫קהן ברונו‬
‫פ ר ח טופיק אמין‬
‫ר ת ו ב ו ת ‪ ,‬ש כ ׳ ח ב צ ל ת מ ס ׳ ‪/46‬ב׳‬
‫‪790‬‬
‫קובוס ליאון‬
‫ה ח ה ־ ת ק ו ה ‪ ,‬ר ח ׳ פינסקר‪13‬‬
‫פרחי יעקב‬
‫ת ל ־ א כ י ב ‪ ,‬ר ת ׳ ם י ר ק י ן ‪34‬‬
‫‪178‬‬
‫קובל מיקולט‬
‫ח ו ל ו ן ‪ ,‬ד ח י ה ה ס ת ד ר ו ת ‪57‬‬
‫קובלמןיצחק‬
‫תל־אביב‪ ,‬ד ח י מגידו ‪6‬‬
‫‪184‬‬
‫קובלר יוספינה‬
‫רמת־גן‪ ,‬ר ח ׳ יהונתןמפי ג‬
‫‪185‬‬
‫פרחי מקס‬
‫‪1‬‬
‫תל־אביב‪ ,‬גבעת רמב‪-‬ם‪ ,‬שינון‬
‫ההסתדרות‪,‬‬
‫ב ל ו ק ‪ ,24‬ד י ר ת ד‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,628‬ה׳ בחשו! חשי״ט‪19,10.1353 ,‬‬
‫‪S‬‬
‫‪533‬‬
‫ח י פ ה ‪ ,‬ו ד י ־ ג ׳ מ ל ‪ ,‬ר ת ׳ ת כ ל ת ‪,68‬‬
‫בית בוטטני‬
‫י‬
‫יי‬
‫‪618‬‬
‫‪.‬‬
‫‪185‬‬
‫השפ‬
‫המען‬
‫מספר‬
‫הרשיון‬
‫קובץ׳)לינר( איבויה‬
‫היפה‪ ,‬רה׳ יפו ‪1‬‬
‫‪960‬‬
‫קובריגרה)ליבוביץ(‬
‫רבקה‬
‫חיפת‪,‬אהווה‪,‬רה׳חורב‪54‬‬
‫‪736‬‬
‫קוברסקי חנה ר ת ה‬
‫קוזימין ליליה‬
‫קחק יוסף‬
‫קויש רחל‬
‫קולברג יהושע‬
‫קולסון דוד‬
‫קולנדר רחל‬
‫קופ איגגץ‬
‫ירושלים‪ ,‬רח׳ סעדיה גאון ‪16‬‬
‫ת׳־א‪ ,‬רחיאלנכי מלון פלגה‬
‫חיפה‪ ,‬סביגיה‪ ,‬רת׳ ורד ‪4‬‬
‫תל‪-‬אביב‪,‬רהיחבדון‪2‬‬
‫תל־אביב‪ ,‬רח׳ אלנבי ‪23‬‬
‫חל־אביב‪ ,‬רח׳ צ׳רניחובמקי ‪29‬‬
‫חל־אביב‪ ,‬רה׳ קלונימופ מפי ‪6‬‬
‫חיפה‪ ,‬קרית־ביאליק ד׳‪ ,‬רה׳‬
‫הגנה ‪18‬‬
‫‪5Í9‬‬
‫קופץולדימיר‬
‫פתח־תקוה‪ ,‬רה׳ פינםקר‪ ,‬נתי‬
‫דיסקון ‪2‬‬
‫‪532‬‬
‫קופרשמידט מלכה‬
‫קורטןלדיפלב‬
‫קורנפלד דחה‬
‫ירושלים‪ ,‬רח׳ אביגועם ילין ‪6‬‬
‫חיפה‪ ,‬רה׳ פלמ״ה ‪ ,23‬בלוק ‪7/3‬‬
‫חדרה‪ ,‬שאר הישוב •‬
‫‪678‬‬
‫‪481‬‬
‫‪392‬‬
‫‪776‬‬
‫‪950‬‬
‫‪922‬‬
‫‪260‬‬
‫‪186‬‬
‫‪187‬‬
‫‪188‬‬
‫קורץ)שידלובםקה(‬
‫חנה־מרים‬
‫חל־אביב‪ ,‬דחי בר־כוכבא ‪12‬‬
‫קורציין מרים)טינציה( ירושלים‪ ,‬רה׳ מסילת ישרים ‪8‬‬
‫קורקיס שמואל‬
‫נהריה‪ ,‬שיכון עמידר חדש ‪132/2‬‬
‫קושה ארנו‬
‫נתניה‪ ,‬מלון ריץ‬
‫קושה היינל‬
‫נתניה‪ ,‬מלין ריץ‬
‫קושניד אליהו‬
‫חולון‪ ,‬רה׳ ביאליק ‪84‬‬
‫קטן דיזי‬
‫טבריה‪ ,‬ביית ממשלתי שוייצר‬
‫קירה מרים‬
‫חיפה‪ ,‬רת׳ יפו ‪94‬‬
‫קלבריה רחל)מאירוביץ( רמת־השרון‪ ,‬שיכון יוצאי לימה ‪,17‬‬
‫רה׳ ז׳ חשון‬
‫‪687‬‬
‫‪878‬‬
‫‪460‬‬
‫‪672‬‬
‫‪978‬‬
‫‪979‬‬
‫‪502‬‬
‫‪675‬‬
‫‪880‬‬
‫קליין גאורג‬
‫קליין הדה‬
‫קליין הגס‬
‫קלייךמטש מריס‬
‫קלינגד־גוטליב זינט‬
‫היפה‪ ,‬רה׳ הגבורים ‪28‬‬
‫גבעת שמואל רה׳ לופה ‪ 26‬א׳‬
‫תל‪-‬אביב‪ ,‬רה׳ ביאליק ‪110‬‬
‫נהריה‪ ,‬שיכון עמידר‪72/1‬‬
‫תל־אביב‪ ,‬הדרייוטף קהילת‬
‫ורשאו‪51‬‬
‫‪383‬‬
‫קלמי אסתר‬
‫קלמנוביץ יוכה‬
‫בפר־אזוד‪ ,‬רה׳ רמבים מס׳ ‪1‬‬
‫תל־אביב‪ ,‬שדי חן ‪3/17‬‬
‫‪613‬‬
‫‪189‬‬
‫קם מיכאל‬
‫ירושלים‪ ,‬שיכון הסטודנטים‬
‫מהנה אלנבי‬
‫‪1005‬‬
‫קמחי ריקטה‬
‫קמסלר סטפניה‬
‫קנול אירנה‬
‫קנטר רחל‬
‫קניק הלנה‬
‫תל־אביכ‪ ,‬שדי חן ‪42‬‬
‫נתניה‪ ,‬רת׳ הרצל ‪2‬‬
‫חולון‪ ,‬שכ׳ נ׳סי כהן‪125‬‬
‫חל־אביב‪ ,‬רח׳ הרשנברג‪15/17‬‬
‫גבעתיים‪ ,‬שיכון עובדי קוסיה‪,‬‬
‫בית ‪5‬‬
‫קפלךזיגלמן הלבה‬
‫קצפרובסקי שלום‬
‫חיפה‪ ,‬מעברת אחוזה‬
‫נס־ציונה‪ ,‬שיכון עממי שלב ב׳‬
‫מפי ‪35‬‬
‫קראווה שמואל‬
‫קראוס אלישבע‬
‫קרופגיצקה רחל‬
‫קרושיבסקיברטה‬
‫קריזלר דור‬
‫קריטטיאמפולר שלמה‬
‫‪1‬־‪7‬‬
‫הל־אביב‪ ,‬רה׳ יהושע נן־נון‪36‬‬
‫תל־אביב‪ ,‬רה׳ דובנוב‪ ,24‬דירת ‪510 36‬‬
‫‪190‬‬
‫תל‪-‬אביב‪ ,‬רה׳ דבתוז‪11‬‬
‫חל־אביב‪ ,‬רה׳ םרישמן‪22‬‬
‫‪191‬‬
‫‪192‬‬
‫חל־אביב‪ ,‬רח׳ נחמני ‪23‬‬
‫חיפה‪ ,‬רח׳ אל הלל ‪5‬‬
‫‪482‬‬
‫‪186‬‬
‫‪474‬‬
‫‪1001‬‬
‫‪590‬‬
‫‪806‬‬
‫‪726‬‬
‫‪688‬‬
‫‪929‬‬
‫‪292‬‬
‫‪599‬‬
‫‪546‬‬
‫‪722‬‬
‫המען‬
‫מספר‬
‫הרשיון‬
‫קריסטלר ג׳ורג׳‬
‫קריספין מרקו נסים‬
‫קריצמךפרידמן דינה‬
‫קרלןפרץ‬
‫קרמר)גצלטר( רשל‬
‫קרסיוק יצחקיישראל‬
‫קרפ פרידה‬
‫קשיפוב עמליה‬
‫קשת ישראל‬
‫ירושלים‪ ,‬רה׳ שמואל הנביא ‪53‬‬
‫רמלה‪ ,‬שיכון נוה דוד מסי ‪123‬‬
‫תל׳אביב‪ ,‬רה׳ לוינטקי ‪106‬‬
‫ראשון לציון‪ ,‬רה׳ נורדאו‬
‫תליאביב‪ ,‬רה׳ בורוכוב ‪15‬‬
‫הולון‪ ,‬שדי קוגל ‪ 17‬ב ׳‬
‫תליאביב‪,‬רהי עמרם באוןד‬
‫תליאביב‪ ,‬רה׳ בר־כוכבא ‪71‬‬
‫חיפה‪ ,‬רה׳ יפו ‪, 134‬אצל קופובר‬
‫‪30‬‬
‫‪304‬‬
‫‪619‬‬
‫‪75‬‬
‫‪193‬‬
‫‪1008‬‬
‫‪636‬‬
‫‪193‬‬
‫‪539‬‬
‫רביגוביץ אטל‬
‫פתח־וזקוה‪ ,‬קריה סביסלוצקי‪,‬‬
‫דירה ‪16‬‬
‫‪520‬‬
‫רבינוביץ דבורה‬
‫מעת אביב‪ ,‬שיכון צבא קבע‪,9/2 ,‬‬
‫אצל מ‪ .‬שריג‬
‫‪897‬‬
‫רבינוביץ יצחק‬
‫מעוז־אביב‪ ,‬שיכון צבא קבע ‪,9/2‬‬
‫אצל מ‪ .‬שריג‬
‫‪898‬‬
‫רבינוביץ פרידה‬
‫רביעעזרא־ישראל‬
‫רביע צאלת מאיר‬
‫רגנבונן־צייכנר מינה‬
‫רדוביץ סמי‬
‫רדק אלמד‬
‫רובין יצחק ס־אד‬
‫תליאכיב‪ ,‬רח׳ שלמה המלך ‪52‬‬
‫סקיה א׳ מעברה‪ ,‬צריף ‪ 96‬א׳‬
‫תליאביב‪,‬רחיקלישר‪22‬‬
‫היפה‪ ,‬רה׳ חרמון ‪5‬‬
‫תליאביב‪ ,‬רה׳ אהבה ציון ‪16‬‬
‫קרית־יס ג׳ ‪196/1‬‬
‫רמוז־יצזזק‪ ,‬רה׳ הרואה מסי ‪159‬‬
‫‪319‬‬
‫‪634‬‬
‫‪642‬‬
‫‪498‬‬
‫‪931‬‬
‫‪518‬‬
‫‪525‬‬
‫רוביגשטיין שלמה‬
‫ירושלים‪ ,‬רח׳ ישראלים ‪11‬‬
‫‪31‬‬
‫רוגובסקי אהרן‬
‫ר י ג ר מ ת ־ ח ן ‪ ,‬שיכון הגבעה ‪3‬‬
‫רחיאלכסנדרוני‬
‫‪1094‬‬
‫יוגובסקיגרינורי‬
‫חיפה‪ ,‬רה׳ עליה ‪44‬‬
‫רוגובסקי שמעון‬
‫תיא רח׳ הירקון ‪ 58‬מלון אילה‬
‫רודוב יעקב‬
‫גדרה‪ ,‬שיכון גוה משה ‪7‬‬
‫רוחוק־גרינשסן לודויקה חיפה‪ ,‬רה׳ שפירא מסי ‪1‬‬
‫רודגיק סטפן‬
‫דאשון־לציון‪ ,‬רה׳ חרמון*‪,‬‬
‫בית משותף‬
‫‪8S1‬‬
‫‪947‬‬
‫‪76‬‬
‫‪988‬‬
‫‪365‬‬
‫י ח מ י נ ר פרלה‬
‫קרית תייס צריפים אקדמאיים‬
‫‪ 44‬א׳‬
‫רחןחיה‬
‫ד ח ן פינה‬
‫ד ת ן שרה‬
‫תליאכיב‪ ,‬רה־ מאנה מס׳ ‪9‬‬
‫‪196‬‬
‫תליאביב‪ ,‬רה׳ כ־ט בנובמבר מסי ‪197 3‬‬
‫הליאביב‪ ,‬רח׳ נחום ‪5‬‬
‫‪198‬‬
‫רוזנברג ארנסש‬
‫לודבינ‬
‫ירושלים‪ ,‬לב־מרחביה‪ ,‬בלוק ‪2‬‬
‫‪64‬‬
‫ירושלים‪ ,‬רה׳ המלך גיורנ׳ ‪33‬‬
‫‪48‬‬
‫רמת־גן‪ ,‬רמת־הן‪ ,‬רח׳ אלוף‬
‫דוד מפי ‪491/1‬‬
‫‪882‬‬
‫רוזנברג משה‬
‫הל‪-‬אביב‪ ,‬רח׳ הירקון ‪,96‬‬
‫דירה ‪23‬‬
‫‪889‬‬
‫רוזנטל יוסף־אשר‬
‫רחנטל מאיר‬
‫ירושלים‪ ,‬רח׳ ישעיהו ‪43‬‬
‫ירושלים‪ ,‬בית י ח נ ה ׳ חזי‬
‫החבשים‬
‫‪46‬‬
‫רתנטל־קנטר ר ח ת‬
‫בני‪-‬ברק‪ ,‬רח׳ א‪.‬ד‪ .‬גורדון‬
‫מס׳ ‪20‬‬
‫‪580‬‬
‫רוזנכדנ וילי‬
‫רוזנברג מורי‬
‫רוזנגין«יענייז)וינברג( היפה‪ ,‬דחי ירושלים ‪11‬‬
‫רוזנפלד אדלברט‬
‫חיפה‪ ,‬רה׳ הרצל ‪17/2‬‬
‫רתגפלד זיגמונד‬
‫שכונת ביליגסון‪ ,‬ע י י פחח־תקות‬
‫‪028,‬י?קוטהפרסיםים‬
‫‪995‬‬
‫‪32‬‬
‫‪«1‬‬
‫‪480‬‬
‫‪451‬‬
‫ה׳ בחשו! תשי״ט‪58p19.10.1 ,‬‬
‫השם‬
‫מספר‬
‫המען‬
‫המען‬
‫השם‬
‫הרשיון‬
‫א ז ו ר ‪ ,‬ש י כ ו ן נ ג ‪ ,‬ד ח י ה פ ל מ י ת ‪535 126‬‬
‫רתנפלד יוסף‬
‫ירושלים‪ ,‬תלפיות‪ ,‬בית ש ם טוב‬
‫רוזנפלד יעקב‬
‫רוזנפלד־ריבוש‬
‫דחלה‬
‫‪82‬‬
‫פתח־תקוה‪ ,‬קרית מעלון‪ ,‬בית‬
‫רחנשטיין־רוקוז‬
‫ר ת נ ש י י ן יצחק‬
‫ת ל ‪ -‬א ב י ב ‪ ,‬ר ח ׳ א י מ ב ר ‪6/8‬‬
‫ר ו ח ר ח ל חיים‬
‫י פ ו ‪ ,‬ר ח ׳ ‪ ,86‬מ ם ׳ ‪ 4‬ע ג ׳ מ י‬
‫רוט לזר‬
‫ת ל ־ א ב י נ ‪ ,‬ר ח ׳ ה ח ש & ו ב א י ט ‪77‬‬
‫ר ו ת מ ך ל ו י ן מלבינה‬
‫ר ח ו ב ו ת ‪ ,‬ר ח ׳ פ י נ ס ‪10‬‬
‫רוישטיין יהווה לייב‬
‫עפולה‪ ,‬דחי ארלחורוב‬
‫רומנו נסים‬
‫יפו‪ ,‬בייח הצרפתי‬
‫רומנו שאול נסים‬
‫צ פ ת ‪ ,‬שיכון עממי‪,‬‬
‫רומר איגנץ‬
‫טבעון‪ ,‬מלון קנטור‬
‫דומר פבל‬
‫טבעון‪ ,‬מלון קנטור‬
‫רוקח מיכאל‬
‫ח י פ ה ‪ ,‬ר ו ז ׳ מ י כ א ל ‪41‬‬
‫רושויברט מלניה‬
‫רזניק שמעון‬
‫מט׳ ‪5‬‬
‫ת ל ״ א ב י ב ‪ ,‬ר ח ׳ ר ו פ י ן ‪41‬‬
‫רזניק־יוו פסיה‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ח ׳ ה ר ב ק ו ק ‪32‬‬
‫רחמיאן בבנ׳אן‬
‫קריח־שמונה‪ ,‬שיכון ותיקים‬
‫מ ס י א‪5/‬‬
‫רמת־יצחק‪ ,‬רה׳ בית לחם ‪6‬‬
‫ר ט ר קלמן‬
‫חיפה‪ ,‬רח׳ בצלאל‪3‬‬
‫ריבק בנימין)ביביפ(‬
‫ח ו ל ו ן ‪ ,‬ת ל ־ ע ר י ש ‪ ,‬ר ה ׳ ד׳‪1/‬‬
‫ריבקוב רחמים‬
‫י ר ו ש ל י ם ‪ ,‬ר ח ׳ ה י ש י ב ה ‪,4‬‬
‫שכונת גאולה‬
‫רייטבלט אפרים‬
‫ח ל ‪ -‬א ב י ב ‪ ,‬ר ח ׳ י צ ח ק א ל ח נ ן ‪21‬‬
‫רייטכלט דב‬
‫תל־אביב‪ ,‬דחי סוקולוב ‪8‬‬
‫רייך אירנה‬
‫י ר ו ש ל י ם ‪ ,‬ר ת ׳ א ב ר ב ג א ל ‪,21‬‬
‫ר י י נ מ ו נ ד ר ח ל )לב‬
‫ח י פ ה ‪ ,‬ר ו מ מ ה )אחתוז( ר ת ׳‬
‫שטיגליץ(‬
‫‪336‬‬
‫‪615‬‬
‫‪537‬‬
‫‪825‬‬
‫‪77‬‬
‫‪516‬‬
‫‪399‬‬
‫‪558‬‬
‫‪972‬‬
‫‪971‬‬
‫‪936‬‬
‫‪579‬‬
‫פלמיח ‪4‬‬
‫רייס סופית‬
‫ג ב ע ת י י ם ‪ ,‬ר ח ׳ ש י נ ק י ן ‪70‬‬
‫רינהלד־גרינברג לאת‬
‫ח ל ‪ -‬א כ י ב ‪ ,‬ר ת ׳ ב ר ־ ב ו כ ב א ‪33‬‬
‫רינסקי אמת‬
‫נ ה ר י ה ‪ ,‬ש י כ ו ן ע מ י ר ר ‪156/1‬‬
‫רינסקי יוסף‬
‫נ ה ר י ה ‪ ,‬ש י כ ו ן ע מ י ד ר ‪156/1‬‬
‫רמר קלרת‬
‫י ר ו ש ל י ם ‪ ,‬א ר נ ו נ ה מ ס ׳ ‪14‬‬
‫רנקוס־לכוביגי בקה‬
‫ה ד ר י ו ס ף מ ס ׳ ‪159‬‬
‫רסולי ניורי יוסף‬
‫י ר ו ש ל י ם ‪ ,‬ש י כ ו ן ק ט מ ו ן ו ׳ ‪396/7‬‬
‫שאקי אלי‬
‫שבע דוד םלימן‬
‫רמת־גן‪ ,‬רח׳ אל־פל מס׳‪4‬‬
‫שהרבני עבדללה‬
‫גבעתיים‪ ,‬שיכון קופיח‪ ,‬בלוק ‪7‬‬
‫שהרבני עזרא‬
‫ר מ ת ־ ג ן ‪ ,‬ר ה ׳ י ה ל ו ם ‪93‬‬
‫שובל שמחת‬
‫חיפה‪ ,‬דחי ד ו ד פגטקי)מרבוע(‬
‫א ׳ ‪37‬‬
‫ר מ ת ־ ג ן ‪ ,‬ד ח י י ח ל ו ם ‪94‬‬
‫ה פ ר ס ו מ י ם ‪ ,628‬ה ׳ ב ח ש ו ז ת ש י ״ ט ‪18.10.1038 ,‬‬
‫שורץ אשר‬
‫ירושלים‪,‬‬
‫שורץ יעקב‬
‫מקור‪-‬ברוך‪ ,‬ריד‬
‫ר ש ב י ם ‪20‬‬
‫שטיין הלנה‬
‫‪147‬‬
‫שםמלר לאה‬
‫תל‪-‬אביב‪ ,‬חזי בעל שם‪-‬טוג‪6‬‬
‫‪199‬‬
‫שטקל לודויג‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ה ׳ א א ר ה ע ם ‪61‬‬
‫ש ט ר ג ב ר ג א ה ר ן גנונזר‬
‫‪272‬‬
‫‪296‬‬
‫‪235‬‬
‫‪711‬‬
‫‪712‬‬
‫‪83‬‬
‫‪587‬‬
‫‪787‬‬
‫‪846‬‬
‫‪915‬‬
‫‪582‬‬
‫‪894‬‬
‫‪581‬‬
‫‪750‬‬
‫‪648‬‬
‫‪824‬‬
‫‪871‬‬
‫‪35‬‬
‫‪471‬‬
‫‪488‬‬
‫‪645‬‬
‫‪203‬‬
‫‪863‬‬
‫‪574‬‬
‫‪967‬‬
‫טבריה‪ ,‬קרית־שמואל‪ ,‬רח׳‬
‫ביאליק‬
‫‪397‬‬
‫שטרנטל יצחק‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ה ׳ פ ר י ש מ ן ‪49‬‬
‫שיטנכרג מרדכי‬
‫ז ז י פ ה ‪ ,‬ר ח ׳ ב י ת ח ו ל י ם ‪22‬‬
‫שייער פאולה‬
‫רמת־גן‪ ,‬מגרש הפועל בלוק ‪5‬‬
‫שילדקראוט רוזת‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ח ׳ ס ל מ ח ‪97‬‬
‫‪708‬‬
‫‪799‬‬
‫‪597‬‬
‫‪204‬‬
‫שיליגגר הנה‬
‫ח ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ה ׳ ה ר צ ל ‪ ,30‬א צ ל‬
‫‪674‬‬
‫רפפורט גזה‬
‫רמת־גן‪ ,‬ר ה ׳ יהלוט ‪5‬‬
‫טבריה‪ ,‬רה׳ נצרת ב י ת פרטי‬
‫‪274‬‬
‫שורץ אפרים‬
‫ר ה ו ב ו ת ‪ ,‬ר ה ׳ נ ו ר ד א ו ‪16‬‬
‫שחור פרידה‬
‫תל‪-‬גבודים‪ ,‬שיכון עולים‪ ,‬בלוק‬
‫ר מ ת ־ י צ ח ק ‪ ,‬ר ה ׳ ה ר ב ק ו ק ‪179‬‬
‫קורנליה‬
‫שורץ אדלה‬
‫ה ל י א ג י ב ‪ ,‬ר ה ׳ ר י י נ ס ‪30‬‬
‫ירושלים‪ ,‬רח׳ הס ‪5‬‬
‫‪201‬‬
‫‪879‬‬
‫‪34‬‬
‫‪202‬‬
‫‪296‬‬
‫היפה‪ ,‬אחוזת‪ ,‬ר ה ׳ הורב ‪1‬‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ח ז י נ ח מ נ י ‪67‬‬
‫‪33‬‬
‫‪S96‬‬
‫‪342‬‬
‫‪286‬‬
‫‪861‬‬
‫שחור פנינת‬
‫‪323‬‬
‫‪828‬‬
‫‪200‬‬
‫‪788‬‬
‫‪872‬‬
‫שורליונה פישר‬
‫י ר ו ש ל י ם ‪ ,‬ר ח ב י ה ‪ ,‬ר ח ׳ ר מ ב ־ ן ‪35‬‬
‫רפאל יעקב‬
‫‪ 2‬מ פ י ‪16‬‬
‫שזר־טבצ׳ניק גניה‬
‫‪4‬תל־אביכ‪,‬‬
‫רה׳ דתנגוף ‪s‬‬
‫שורצמן גניה‬
‫ר פ ו פ ו ר פ ה י ר ש )צבי(‬
‫י?קוט‬
‫ת ל ‪ -‬א ב י ב ‪ ,‬ר ה ׳ ד י ז נ ג ו ף ‪48‬‬
‫שורצמן שמואל‬
‫ח י פ ה ‪ ,‬ה ד ר ־ ה כ ר מ ל ‪ ,‬ר ח ׳ ה ר צ ל ‪476 29‬‬
‫שוחט אהרן‬
‫ע מ י ד ר ‪304/4‬‬
‫ח י פ ה ‪ ,‬ר ה ׳ ה ר צ ל י ה מ ם ׳ ‪24‬‬
‫תל‪-‬אביב‪ ,‬רח׳ צבי שפירא ‪4‬‬
‫שאבי סביחח‬
‫ש ו ר גינדה‬
‫ב ת ־ י פ ‪ ,‬ר ה ׳ ה נ ג ב ה ‪ ,3‬ש י ג ו ן‬
‫ז ל י פ ה ‪ ,‬ר ח ׳ פ ו ע ה מ ס י ‪ 6‬ד י ר ה ‪102‬‬
‫ירושלים‪ ,‬רחביה‪ ,‬ר ח ׳ עזת‬
‫מ ט ׳ ‪15‬‬
‫רחמין יצחק אברהם‬
‫שוחט מדליין‬
‫ב נ י ־ ב ר ק ‪ ,‬ר ה ׳ י ר ו ש ל י ם ‪68‬‬
‫שור יוסף‬
‫חיפה‪ ,‬אחוזה‪ ,‬ר ה ׳ רנ״ק ‪5‬‬
‫יהודית‬
‫ש ו ח ט יוסןז‬
‫פחת־תקוה‪ ,‬תל־מונד‪ ,‬מעברה‬
‫‪829‬‬
‫מס׳ ‪6‬‬
‫ניספר‬
‫הרשיון‬
‫רידל‬
‫‪957‬‬
‫שינדלר אלפרד‬
‫חיפה‪ ,‬א ח ח ה ‪ ,‬ח ז י גבעון ‪7‬‬
‫שינדלר חנה‬
‫ח י פ ה ‪ ,‬ד ח י א ר ל ת ו ר ו ב מ ס ‪28 -‬‬
‫‪676‬‬
‫‪677‬‬
‫‪680‬‬
‫‪37‬‬
‫‪939‬‬
‫שיף ארטור‬
‫שיפמן‪-‬פפיפר‬
‫ב ה ר י ה ‪ ,‬ש י כ ו ן ז ן מ י ד ר ‪126‬‬
‫לאה‬
‫י ר ו ש ל י ם ‪ ,‬ר ח ׳ ש מ ו א ל ס ל נ ט ‪123‬‬
‫שבט זלמת־רחה‬
‫ירושלים‪ ,‬בית שמש‬
‫שלו זאב‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ח ׳ מ ז א י ה ‪65‬‬
‫שלוט אנור בן־רפאל‬
‫ר מ ת ־ ג ן ‪ ,‬ר ת ׳ ב י א ל י ק ‪71‬‬
‫שלום מוסקו‬
‫ח י פ ה ‪ ,‬ר ת ׳ א ל נ ב י מ ס י ‪195‬‬
‫שלום צמח שלום‬
‫חיפה‪ ,‬לזרם ע י י ישמן*‬
‫שאינגר‬
‫עלתה‬
‫שם־טזב אברהם‬
‫ח י פ ה ‪ ,‬ר ח ׳ מ ו ר י ה ‪108‬‬
‫ר מ ו ד ג ן ‪ ,‬ר ה ׳ ד ב י ‪18‬‬
‫‪237‬‬
‫‪635‬‬
‫‪820‬‬
‫‪485‬‬
‫‪543‬‬
‫‪631‬‬
‫שמאש יחזקאל‬
‫מורד יחזקאל‬
‫שמוקלד וולף־אשר‬
‫רמת־גן‪ ,‬ר ה ׳ מגדים מ ס ׳ ‪6‬‬
‫‪702‬‬
‫תל־אכיב‪ ,‬יז״אליהו‪,‬‬
‫רח׳ עמק אילון ‪3‬‬
‫‪685‬‬
‫פרדס־חבח‪ ,‬רח׳ הדקלים‬
‫‪247‬‬
‫שמידט אבלד‬
‫ח י פ ה ‪ ,‬ר ח ׳ ג ל ע ד ‪12‬‬
‫שמעונוביץ שמואל‬
‫פ ת ח ־ ת ק ו ה ‪ ,‬ר ח ׳ ב ן ־ י ה ו ד ה ‪6‬ג‬
‫שמש שלמה בן־זלמן‬
‫ט י ר ת ה כ ר מ ל ‪ ,‬ש י כ ו ן ב ה ן ‪/22‬בי‬
‫שנגוט לילי‬
‫ר א ש ו ן ל צ י ו ן ‪ ,‬ר ח ׳ מ ו ה ל י ב ר ‪32‬‬
‫‪747‬‬
‫‪453‬‬
‫‪813‬‬
‫‪836‬‬
‫‪486‬‬
‫‪38‬‬
‫‪44‬‬
‫שמחוני אוריאל‬
‫שנגרי אלישבע‬
‫טבעון‪ ,‬כ כ ר התרות‬
‫שגיידר אאוגניה‬
‫ירושלים‪ ,‬רח׳ אלפסי‪3‬‬
‫שניידר אליעזר‬
‫י ר ו ש ל י ם ‪ ,‬ר ח ׳ א ל פ ס י ‪ ,3‬ר ח ב י ה‬
‫ש נ י י ד ר ח ק ו ה )הופה(‬
‫נתניה‪ ,‬רח׳ מקדונלד‪4‬‬
‫)אצל ל א ח שניידר(‬
‫‪530‬‬
‫‪187‬‬
‫המען‬
‫השם‬
‫מספד‬
‫המען‬
‫השם‬
‫מספר‬
‫הרשיון‬
‫הרשיון‬
‫ר מ ת ־ ג ן ‪ ,‬ד ר ך א ב א ה ל ל ‪43/10‬‬
‫‪511‬‬
‫שרגא־רתנשטיין קלרה‬
‫י פ ו ‪ ,‬נ ב ע ת ע ל י ה ‪ ,‬ר ה ׳ ‪ 199‬מ ס י ‪16‬‬
‫‪731‬‬
‫שנפ יולינה‬
‫ה ר צ ל י ה ‪ ,‬ג ן ר ש ל מ ס ׳ ‪33‬‬
‫‪660‬‬
‫שרייבר מרדיננד‬
‫נ ת נ י ה ‪ ,‬ר ה ׳ ב א ר י ‪21‬‬
‫‪904‬‬
‫שפטלר ינטה‬
‫ח ל ־ א ב י נ ‪ ,‬כ כ ר מ ס ר י ק ‪16‬‬
‫‪203‬‬
‫שדיינרמן דוד‬
‫תל־אביב‪ ,‬דרך יפו־תיא‪,‬‬
‫ר מ ת ־ ג ן ‪ ,‬ש ד ר ׳ ה י ל ד ‪24‬‬
‫‪700‬‬
‫שנייויים זיגמונד‬
‫י ש פ י ג ג ר ן ש ל מ ת )פלו(‬
‫פ י מ ט ת טמפלבבך ב י ת וגבר‬
‫שפיצר אלבםגדר‬
‫י ר ו ש ל י ם ‪ ,‬ק ט מ ו ן א ׳ ש י כ ו ן מ ס י ‪88 52‬‬
‫שדמן אדט‬
‫שפיצר אריקה‬
‫ח י פ ה ‪ ,‬א ת ת ה ‪ ,‬ר ה ׳ ח ו ר ב ‪19‬אי‬
‫שרנצל‪-‬לכטמן פררליה‬
‫קרית־ישראל‬
‫שרקבי אטל‬
‫ת ל ־ א כ י ב ‪ ,‬ר ה ׳ ה ק ל י ד ‪20‬‬
‫ש פ י ר א נחמן‬
‫א צ ל כהן‬
‫‪556‬‬
‫פ י נ ת ר ח ׳ י ר ו ש ל י ם ‪28‬‬
‫‪573‬‬
‫‪501‬‬
‫שפירה שמואל‬
‫ה ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ד ת י מ י כ ל ‪14‬‬
‫ש פ ר מקפימילין טדאוש‬
‫ח י א ‪ ,‬ש י כ ו ן ר ס ק ו ‪ ,‬ר ח ׳ י ע ק ב ד ח ס ‪583 1‬‬
‫שקוב בן־ציון‬
‫חיפה‪ ,‬שינון עירוני־מפרץ‬
‫‪535‬‬
‫שקלאי פנינה‬
‫חדרה‪ ,‬רה׳ הרצל‬
‫‪664‬‬
‫שקלרצייק פריבס ח;ת‬
‫ש ר אהרן‬
‫תל־זזניכ‪ ,‬דחי דובנוב‪8‬ננ׳‬
‫ת י א ר ה ׳ פ ר י ש מ ן ‪ 73‬א צ ל ר י פ ק ס‬
‫‪733‬‬
‫‪938‬‬
‫‪188‬‬
‫המחיר ‪ 450‬פ ר ו ט ־‬
‫ב ל ו ק ‪ ,23‬ד י ר ת ‪2‬‬
‫ש ש ו ן א ל י ה ו כ ר י ם ח י א ו י ר מ ת ־ ג ן ‪ ,‬ר ח ׳ א ר ל ת ו ד ו ב ‪27‬‬
‫נ נ י ־ נ ר ק ‪ ,‬ר ה ׳ י ג א ל ‪,1‬‬
‫חזי י״ה מסי ‪1‬‬
‫הדרה גית יולדות קו״ח‬
‫‪632‬‬
‫‪9M‬‬
‫‪813‬‬
‫‪624‬‬
‫‪633‬‬
‫ששון יחזקאל‬
‫ת ל ־ א כ י ב ‪ ,‬ר ת ׳ ג ו ר ד ו ן ‪43‬‬
‫‪522‬‬
‫ששון ישראל‬
‫ר מ ת ־ ג ן ‪ ,‬ר ה ׳ א ב א ה ל ל ‪40‬‬
‫‪529‬‬
‫תגיד ביאטרים‬
‫ט ב ר י ה ‪ ,‬ש י כ ו ן ה ו ת י ק י ם מ פ י ‪68‬אי‬
‫תגיר ברוך‬
‫חל־אביב‪ ,‬רח׳ לה גוורדיה‪,‬‬
‫יד־אליהו‬
‫‪561‬‬
‫‪206‬‬
‫תגיר משת ע ל מ ה‬
‫ט ב ר י ה ‪ ,‬ש י נ ו ן ה ו ת י ק י ם מ ס י ‪68‬אי‬
‫‪560‬‬
‫תמשט עזריאל‬
‫ת ל ־ א ב י ב ‪ ,‬ר ת ׳ א מ ס ט ר ד ם ‪26‬‬
‫‪207‬‬
‫ילקוט ה פ ר כ ו ט י פ ‪ ,023‬ה׳ כהשוז תשי׳׳ט‪10.10.1058 ,‬‬
‫הידפס ע״י המדפים ה מ מ ש ל ת י‬