לכללי תאגיד ימים וביוב

‫דו"ח שנתי לשנת ‪3102‬‬
‫לפי סימן ב' לכללי תאגידי מים וביוב (אמות מידה והוראות בעניין הרמה‪ ,‬הטיב והאיכות של השירותים שעל‬
‫חברה לתת לצרכניה)‪ ,‬תשע"א ‪1122-‬‬
‫‪ .0‬רקע ומידע כללי‬
‫להלן רקע ומידע על אודות החברה‪ ,‬הרשויות המקומיות הנכללות בתחומה‪ ,‬המנהל הכללי של החברה ופרטי‬
‫ההתקשרות עמה‪:‬‬
‫תאגיד המים והביוב סובב שפרעם (להל"ן התאגיד)‪ ,‬הוקם ב ‪ 22021111‬מתוקף "חוק תאגידי מים וביוב‬
‫(תשס"א ‪ 2")1112‬הוא תאגיד אזורי מיום הקמתו שהתחיל את פעילותיו ב ‪ 0‬יישובים והיום הוא מנהל את‬
‫משק המים והביוב ב ‪ 21 -‬יישובים בגליל המערבי‪( ,‬שפרעם‪ ,‬טמרה‪ ,‬כפר מנדא‪ ,‬אעבלין‪ ,‬כאבול‪ ,‬שעב‪ ,‬בסמת‬
‫טבעון‪ ,‬כאוכאב א‪ 2‬אלהיג'א וזרזיר‪,‬וביר אלמקסור)‪ ,‬המהווים כ ‪ 261‬אלף תושבים‪2‬‬
‫חברי דירקטריון של תאגיד סובב שפרעם‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫עו"ד עמאד אלחאג' ‪ -‬כאבול‬
‫רו"ח עדנאן סבאח ‪ -‬שפרעם‬
‫עו"ד מוחמד שיח' אחמד ‪ -‬שפרעם‬
‫מר נאדר זועבי – כפר מנדא‬
‫אינג' מנאל דאוד ‪ -‬טמרה‬
‫אינג' ופאא ח'יר אלדין חסון – שפרעם‬
‫בעלי השליטה במניות התאגיד ‪:‬‬
‫ישוב‬
‫מספר מניות‬
‫אחוז‬
‫‪0‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫עירית שפרעם‬
‫עירית טמרה‬
‫מ‪2‬מ‪ 2‬אעבלין‬
‫‪3,171‬‬
‫‪2,403‬‬
‫‪1,144‬‬
‫‪26.43%‬‬
‫‪20.03%‬‬
‫‪9.53%‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫מ‪2‬מ‪ 2‬כאבול‬
‫מ‪2‬מ‪ 2‬שעב‬
‫מ‪2‬מ‪ 2‬כפר מנדא‬
‫‪896‬‬
‫‪526‬‬
‫‪1,362‬‬
‫‪7.47%‬‬
‫‪4.38%‬‬
‫‪11.35%‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫מ‪2‬מ‪ 2‬בסמת טבעון‬
‫מ‪2‬מ‪ 2‬זרזיר‬
‫מ‪ 2‬מ ביר אלמכסור‬
‫‪729‬‬
‫‪602‬‬
‫‪750‬‬
‫‪6.08%‬‬
‫‪5.02%‬‬
‫‪6.25%‬‬
‫‪417‬‬
‫‪12,000‬‬
‫‪3.48%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪01‬‬
‫מ‪ 2‬מ כאוכב אבו אלהיג'א‬
‫סה"כ‬
‫מנכ"ל התאגיד – ד"ר אחמד מטלק חגאזי‬
‫כתובת התאגיד‬
‫תאגיד מים וביוב סובב שפרעם בע"מ‬
‫משרדי ההנהלה שפרעם ‪ 44-8542959‬או ‪44-8542841‬‬
‫מוקד טלפוני ‪1944-542-146‬‬
‫כתובת התאגיד ת‪.‬ד‪ 328 .‬שפרעם מיקוד ‪24244‬‬
‫דואר אלקטרוני ‪[email protected] -‬‬
‫אתר אינטרנט ‪www.meyah.co.il -‬‬
‫‪ 21‬כמות המים שסופקה ע"י החברה ונתונים לגבי פחת המים ופחת הג ביה‬
‫להלן נתונים בגין כמות המים שסופקה על ידי החברה ונתונים לגבי פחת מים ופחת גבייה כהגדרתם בכללי חישוב‬
‫עלות‪ ,‬בשנת ה דוח ובשנה שקדמה לה;‬
‫הנושא‬
‫כמות המים שנמכרה‬
‫‪2013‬‬
‫‪0,,,1,311‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪3,1,,,2,3‬‬
‫פחת מים‬
‫פחת גביה בגין השנה השוטפת‬
‫פחת גביה מצטבר עד השנה הקודמת‬
‫‪23,3%‬‬
‫‪16%‬‬
‫‪-‬‬
‫‪212,%‬‬
‫‪23%‬‬
‫‪22%‬‬
‫‪ 2,‬מספר הצרכנים של החברה‪:‬‬
‫להלן מספר הצרכנים של החברה נכון ליום ‪ ,2‬בדצמבר של שנת ה דוח ושל השנה שקדמה לה‪ ,‬בחלוקה לפי סוגי‬
‫צרכנים‪:‬‬
‫א‪ 2‬מספר הצרכנים של החברה נכון ליום ‪ ,2‬בדצמבר ‪:112,‬‬
‫סוג הצרכן‬
‫צריכה ביתית‬
‫גינון ציבורי‬
‫מוסדות רשות מקומית‬
‫בתי חולים‬
‫בתי מרחץ ומקוואות‬
‫מסחר ומלאכה‬
‫בניה‬
‫כל צריכה אחרת‬
‫תעשייה בהקצבה‬
‫חקלאות בהקצבה‬
‫סה"כ צרכנים‬
‫מס' צרכנים‬
‫‪29139‬‬
‫‪131‬‬
‫‪541‬‬
‫‪41‬‬
‫‬‫‪907‬‬
‫‪1799‬‬
‫‪606‬‬
‫‪16‬‬
‫‪248‬‬
‫‪33,428‬‬
‫ב‪ 2‬מספר הצרכנים של החברה נכון ליום ‪ ,2‬בדצמבר ‪:1121‬‬
‫סוג הצרכן‬
‫צריכה פרטית‬
‫גינון ציבורי‬
‫מוסדות רשות מקומית‬
‫בתי חולים‬
‫בתי מרחץ ומקוואות‬
‫מסחר ומלאכה‬
‫בניה‬
‫כל צריכה אחרת‬
‫תעשייה בהקצבה‬
‫חקלאות בהקצבה‬
‫סה" כ צרכנים‬
‫מס' צרכנים‬
‫‪10500‬‬
‫‪2,6‬‬
‫‪525‬‬
‫‪,1‬‬
‫‪011‬‬
‫‪2,2,‬‬
‫‪50,‬‬
‫‪21‬‬
‫‪1,1‬‬
‫‪233265‬‬
‫‪ .4‬מקורות המים של החברה‪:‬‬
‫להלן פרטים בדבר מקורות המים של החברה‪:‬‬
‫כמות המים שנ רכשה והופקה בשנת ‪ 112,‬הסתמכה ב ‪ 21,212,,1, -‬מ"ק‪2‬‬
‫מקורות המים לאספקה הינם‬
‫מח ברת מקורות על פי ההתפלגות הבאה‪:‬‬
‫שם חיבור מקורות‬
‫מספר חיבור מקורות‬
‫אספקת מים שנתית (מ"ק )‬
‫חיבור אעבלין‬
‫‪26,1111‬‬
‫‪261,1‬‬
‫חיבור אעבלין‬
‫‪26,1,10‬‬
‫‪00511,‬‬
‫חיבור בסמת טבעון‬
‫‪26,11,,‬‬
‫‪112115‬‬
‫חיבור בסמת טבעון‬
‫‪26,1155‬‬
‫‪,1,,5‬‬
‫חיבור בסמת טבעון‬
‫‪26,1166‬‬
‫‪3105‬‬
‫חיבור בסמת טבעון‬
‫‪26,1133‬‬
‫‪1015,1‬‬
‫חיבור זרזיר‬
‫‪26,1100‬‬
‫‪210550‬‬
‫חיבור זרזיר‬
‫‪26,1111‬‬
‫‪11521‬‬
‫חיבור זרזיר‬
‫‪26,1211‬‬
‫‪65,11‬‬
‫חיבור זרזיר‬
‫‪26,122,‬‬
‫‪111,3‬‬
‫חיבור זרזיר‬
‫‪26,121,‬‬
‫‪211223‬‬
‫חיבור זרזיר‬
‫‪26,12,5‬‬
‫‪3,,1‬‬
‫חיבור זרזיר‬
‫‪26,1,16‬‬
‫‪,12‬‬
‫חיבור זרזיר‬
‫‪26,1,61‬‬
‫‪,‬‬
‫חיבור ביר אלמכסור‬
‫‪26,12,6‬‬
‫‪5‬‬
‫חיבור ביר אלמכסור‬
‫‪26,1101‬‬
‫‪101,‬‬
‫חיבור ביר אלמכסור‬
‫‪26,111,‬‬
‫‪5,,311‬‬
‫חיבור טמרה‬
‫‪26,1253‬‬
‫‪,150‬‬
‫חיבור טמרה‬
‫‪26,1260‬‬
‫‪1131036‬‬
‫חיבור טמרה‬
‫‪26,1231‬‬
‫‪1,225‬‬
‫חיבור טמרה‬
‫‪26,1201‬‬
‫‪155‬‬
‫חיבור טמרה‬
‫‪26,1212‬‬
‫‪61611‬‬
‫חיבור כאבול‬
‫‪26,111,‬‬
‫‪653611‬‬
‫חיבור כפר מנדא‬
‫‪26,1125‬‬
‫‪,31511‬‬
‫חיבור כפר מנדא‬
‫‪26,1116‬‬
‫‪050,,1‬‬
‫חיבור כפר מנדא‬
‫‪26,11,3‬‬
‫‪,3,1‬‬
‫חיבור שעב‬
‫‪26,11,0‬‬
‫‪236161‬‬
‫חיבור שעב‬
‫‪26,1,52‬‬
‫‪233,1,‬‬
‫חיבור שפרעם‬
‫‪26,1151‬‬
‫‪,151,16‬‬
‫חיבור שפרעם‬
‫‪26,1161‬‬
‫‪15505‬‬
‫חיבור כאוכב‬
‫‪26,1132‬‬
‫‪11500,‬‬
‫חיבור כאוכב‬
‫‪26,1,,1‬‬
‫‪2161‬‬
‫‪ 25‬ההשלכות הסביבתיות של פעילות החברה‬
‫להלן פרטים בדבר ההשלכות הסביבתיות של פעילות החברה ‪:‬‬
‫השלכות סביבתיות‬
‫תאגיד מים וביוב סובב שפרעם פועל לפי הסטנדרטים הגבוהים ביותר ואף הוסמך על פי תקן ‪ISO 9001‬‬
‫‪ - ISO 14001 , ISO 18001,‬משנת ‪2 1122‬‬
‫התאגיד שם בראש מעיינו מניעת זיהום סביבתי וטיפול מונע בכל התחומים אשר יכולים להשפיע על הסביבה‬
‫ו הוא נותן הרבה שירותים בנושאים הסביבתיים כמו הדברה ‪ ,‬שאיבת בורות ביוב‪ ,‬מעט גלישות ביוב ‪ ,‬והחלפת‬
‫קווים וטיפול במתקנים הנדסיים ‪2‬‬
‫כל עובדי התאגיד הינם מקצועיים‪ ,‬מיומנים ומנוסים כל אחד בתחומו וחלק מתפקידם הינו למנוע מטרדים‬
‫סביבתיים העלולים להיווצר כתוצאה מפעילות החברה‪ ,‬בתאגיד מחלקת סביבה ובריאות ציבור האחראית על‬
‫איכות מים וביוב‪2‬‬
‫‪ .5.0‬ביוב‬
‫המתקנים להם יכולה להיות השפעה על הסביבה‪:‬‬
‫מתקני שאיבה לביוב אשר מתוחזקים ומפוקחים ע"י עובדי התפעול וההנדסה‪ ,‬בשנת ‪ 112,‬אירעו מספר‬
‫גלישות ביוב כתוצאה מתקלה במכוני ביוב‪ 2‬בכל מקרה של גלישת ביוב פועל התאגיד על מנת למנוע נזק‬
‫סביבתי ולהפסיק את גלישת הביוב מיד בתוך זמן קצר יחסית בכדי להפסיק את הגלישה‪ ,‬בסיום האירוע‬
‫התאגיד דואג לסלק את המטרד ע"י שאיבת הביוב שגלש ומבצע ריסוס והדברה בסביבה‪ 2‬יש שיתוף פעולה‬
‫וקשר בין התאגיד והיחידה הסביבתית במשרד להגנת הסביבה‪2‬‬
‫‪ .5.3‬בקרת שפכי תעשיה‬
‫התאגיד מיישם את תקנות ניטור שפכי תעשייה‪ ,‬לפי התקנות מנוטרים כ ‪ 11‬בתי עסק ואמורים להוסיף עוד כ‬
‫‪ ,1‬בית עסק לתכנית‪ 2‬השנה בוצע כ – ‪ %,1‬מתוכנית הניטור השנתית שתוכננה‪2‬‬
‫‪ .5.2‬איכות מים‬
‫באוגוסט ‪ 112,‬נכנסו לתוקפם תקנות בריאות העם החדשות‪ 2‬לפי תקנות אלו הורד מספר הקוליפורמים‬
‫המאושרים לבדיקה תקינה מ ‪ , -‬קוליפורמים ב ‪ 211‬מ"ל ל ‪ 1-‬קוליפורמים ב ‪ 211‬מ"ל‪ 2‬במהלך ‪ 112,‬בוצעו‬
‫סה" כ ‪ 2132‬בדיקות מיקרוביאליות בכל יישובי תאגיד סובב שפרעם‪2‬‬
‫אחוז ביצוע דיגום מיקרוביאלי לאורך השנים בישובים השונים‬
‫‪ %‬ביצוע דגימות איכות מי שתייה משנת ‪2008-2013‬‬
‫‪110‬‬
‫שפרעם‬
‫‪100‬‬
‫‪80‬‬
‫‪70‬‬
‫‪60‬‬
‫‪2014‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪2010‬‬
‫שנה‬
‫‪2008‬‬
‫‪ %‬ביצוע בדיקות‬
‫‪90‬‬
‫טמרה‬
‫עבלין‬
‫כאבול‬
‫שעב‬
‫כאוכב אבו אלהיג ' א‬
‫‪50‬‬
‫כפר מנדא‬
‫‪40‬‬
‫‪2006‬‬
‫ביר אלמכסו ר‬
‫זרזיר‬
‫כל בדיקות המים מבוצעות ע"י דוגם מוסמך תוך הקפדה מלאה על הליך הדיגום והשינוע בהתאם לתקנות‬
‫ודרישות משרד הבריאות‪ ,‬ניתן לראות כי בכל אחד מהישובים אחוז הדיגום הנו ‪ %211‬מסך כמות הדגימות‬
‫הנדרש לפי התקנות‪ ,‬כל בדיקות העכירות שבוצעו ברשת המים עמדו בתקן‪ ,‬דו"חות איכות מים רבעונים‬
‫מתפרסמים בעיתונות ובאתר האינטרנט של התאגיד‪ ,‬הדו"ח השנתי המפורט מתפרסם אף הוא באתר התאגיד‬
‫ובעיתון ובנוסף נשלח דו"ח לכל הצרכנים‪ 2‬ניתן לצרף תוצאות דיגום מיקרוביאלי ( דו"ח שנתי) של שנת ‪112,‬‬
‫בתאגיד מים וביוב סובב שפרעם כנספח‪2‬‬
‫‪ .5.4‬ניהול סקר סיכוני סביבה‬
‫לאור חשיבות הנושא הסביבתי והמדיניות של הנהלת התאגיד לבנות תוכנית מובנית לניהול סיכונים‬
‫סביבתיים ומניעתם התאגיד עשה סקר סיכוני הסביבה אשר בחן שני אספקטים מרכזיים‪:‬‬
‫‪ ‬נזקים אפשריים לסביבה הנובעים מפעילות התאגיד ‪2‬‬
‫‪ ‬נזקים העלולים להיגרם לתאגיד כתוצאה מפגיעת התאגיד בסביבה (נזקים משפטיים‪ ,‬כלכליים‬
‫וציבוריים ‪-‬חברתיים)‪2‬‬
‫מטרת הסקר הראשונה הייתה לארגן באופן קוהרנטי את הסיכונים האפשריים‪2‬‬
‫• ביצוע ריאיונות‪ ,‬איסוף מסמכים ועריכת סקר שאלונים בקרב בעלי תפקידים‬
‫בתאגיד ומחוצה לו‬
‫• איתור ומיפוי סיכוני סביבה מכלל החומר שנאסף‬
‫• מיפוי סטאטוטורי (חקיקה ורגולציה)‬
‫גיבוש תמונת‬
‫מצב‬
‫• בחינת פתרונות קודמים לסיכוני דומים‪ -‬עלויות‪ ,‬אספקטים משפטיים‬
‫• הערכת סבירות התרחשות הסיכונים ועצמת פגיעתם‬
‫• דירוג הסיכונים והאיומים לפי חומרת הפגיעה‪ ,‬סבירות התרחשותה והפיכותה‬
‫ניתוח‬
‫הסיכונים‬
‫• מיקוד וזיהוי הסיכונים שבהם יש לטפל בטווח הקצר ובטווח הבינוני‬
‫• הערכת המצב הרצוי ‪ -‬כהכנה לשלב המסקנות‬
‫סיכום‬
‫התאגיד עורך תוכנית עבודה יישומית וכבר התחיל ב טיפול בכל תוצאות הסקר למניעת זיהום סביבתי ‪.‬‬
‫‪26‬השקעות שערכה החברה בשנת ‪ 3102‬והשקעות מתוכננות לשנת ‪: 3104‬‬
‫להלן תיאור כללי של ההשקעות שערכה החברה בשנת הדוח ושבכוונתה לערוך בשנה‬
‫שלאחריה‬
‫ביוב ( מל"ש)‬
‫מים (מל"ש )‬
‫שנה‬
‫שיקום‬
‫פיתוח‬
‫שיקום‬
‫פיתוח‬
‫‪2013‬‬
‫‪14‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2.7‬‬
‫‪9.5‬‬
‫‪2014‬‬
‫‪7.6‬‬
‫‪9.8‬‬
‫‪8‬‬
‫‪35.3‬‬
‫‪ 23‬שיבושים ותקלות שאירעו באספקת מים ובשירותי הביוב בשנת הדוח ואופן הטיפול בהם‬
‫להלן פרטים בדבר שיבושים ותקלות שאירעו באספקת מים ובשירותי הביוב בשנת הדוח ואופן‬
‫הטיפול בהם לרבות עדכונים בדבר הפסקות מים לפי הפרק השמיני לכללים ‪:‬‬
‫תקלות ביוב‬
‫שאיבות ביוב‬
‫סתימת ביוב‬
‫תקלות‬
‫נזילות מים‬
‫סה" כ‬
‫בסמה‬
‫‪6‬‬
‫‪,55‬‬
‫‪22‬‬
‫‪211‬‬
‫מקסור‬
‫‪-‬‬‫‪1216‬‬
‫‪2,‬‬
‫‪1,3‬‬
‫זרזיר‬
‫‪1‬‬
‫‪220‬‬
‫‪11‬‬
‫‪0,‬‬
‫כאוכב‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪50‬‬
‫‪51‬‬
‫כאבול‬
‫‪1‬‬
‫‪60‬‬
‫‪211‬‬
‫‪111‬‬
‫שעב‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪35‬‬
‫‪215‬‬
‫טמרה‬
‫‪,,‬‬
‫‪,21‬‬
‫‪,1,‬‬
‫‪2111‬‬
‫אעבלין‬
‫‪1‬‬
‫‪162‬‬
‫‪262‬‬
‫‪112‬‬
‫שפרעם‬
‫‪111‬‬
‫‪11‬‬
‫‪211,‬‬
‫‪2511‬‬
‫מנדא‬
‫‪26‬‬
‫‪1‬‬
‫‪612‬‬
‫‪511‬‬
‫‪574‬‬
‫‪3267‬‬
‫‪390‬‬
‫‪009‬‬
‫‪465‬‬
‫‪312‬‬
‫‪0826‬‬
‫‪645‬‬
‫‪3862‬‬
‫‪0306‬‬
‫‪ 20‬פרטים בדבר איכות השירות לצרכן‬
‫להלן פרטים בדבר איכות השירות לצרכן בשנת ה דוח‪ ,‬לרבות מספר הפניות שהתקבלו בחברה ‪,‬‬
‫בחלוקה לפי סוגים‪ ,‬ממוצע זמני ההמתנה בסניפים הראשיים וממוצע זמני ההמתנה למענה על ידי‬
‫נציג שירות לקוחות במוקד השירות הטלפוני ;‬
‫מספר הפניות שהתקבלו בחברה במהלך שנת ‪: 3102‬‬
‫הנושא‬
‫כמות פניות‬
‫טלפוני‬
‫‪3,351‬‬
‫פרונטלי‬
‫כ – ‪ 30111‬במשרדי שירות‬
‫הלקוחות של התאגיד‬
‫ממוצע זמן המתנה‬
‫(בדקות)‬
‫אחוז מענה‬
‫‪2215‬‬
‫‪ 21‬דקות‬
‫‪1521%‬‬
‫‪13%‬‬
‫פילוח הפניות לפי נושא הפנייה ‪:‬‬
‫הנושא‬
‫הנדסה‬
‫ניתוק אספקת מים‬
‫עדכון פרטים‬
‫ערעורים‬
‫פניות ציבור‬
‫תשלומים‬
‫שונות‬
‫טלפוני‬
‫‪226,3‬‬
‫‪21‬‬
‫‪20‬‬
‫‪121‬‬
‫‪60‬‬
‫‪2112‬‬
‫‪6512‬‬
‫פרונטלי‬
‫‪2111‬‬
‫‪02,‬‬
‫‪,21‬‬
‫‪161‬‬
‫‪1511‬‬
‫‪32101‬‬
‫‪,111‬‬
‫ בנוסף התקבלו במהלך שנת ‪ 3102‬התקבלו ‪ 5647‬פניות בכתב לפי הפילוח הבא‬‫הנושא‬
‫עדכון פרטים‬
‫ברורים‬
‫בדיקת מד‬
‫הוראת קבע‬
‫החלפת משלמים‬
‫התקנה מד‬
‫זכאות להטבה‬
‫עדכון נפשות‬
‫צריכה משותפת‬
‫תיקון נזילה‬
‫מספר פניות בכתב‬
‫‪25‬‬
‫‪215‬‬
‫‪211‬‬
‫‪122‬‬
‫‪102‬‬
‫‪2203‬‬
‫‪15‬‬
‫‪,131‬‬
‫אין‬
‫‪6,5‬‬
‫‪ 21‬הסבר בדבר אופן עריכת החשבון התקופתי ‪:‬‬
‫להלן הסבר בדבר אופן עריכת החשבון התקופתי ‪:‬‬
‫תעריפי המים אחידים בכל הארץ ונקבעים על ידי רשות המים‪ 2‬סכום החיוב הינו מכפלה של כמויות המים‬
‫שנצרכו בתקופת החשבון בתעריפי המים‪ ,‬כמצוין על גבי החשבון‪2‬‬
‫חשבון המים נשלח לבתי התושבים אחת לחודשיים‪2‬‬
‫כמויות צריכת המים‪ :‬נקבעת על פי קריאות מד מים‪ 2‬ההפרש בין הקריאה הנוכחית לקריאה הקודמת קובע‬
‫את כמות הצריכה ביחידות מ"ק נכון ליום הקריאה‪ 2‬כאשר לא ניתן לקרוא את מד המים נקבעת הצריכה עפ"י‬
‫הערכה‪2‬‬
‫תעריפי המים והביוב ‪ :‬תעריפי המים והביוב נקבעים ע"י רשות המים‪ 2‬תאגיד המים סובב שפרעם בע"מ גובה‬
‫את התעריפים ע"פ חוק‪ 2‬ע"פ הכללים שקבעה רשות המים‪ ,‬צריכה ביתית מחויבת לפי שני תעריפים ‪:‬תעריף‬
‫נמוך עבור כמות מוכרת (תעריף‪ , )2‬בגין כמות של ‪ 3‬מ"ק לחודשיים‪ ,‬כשהוא מוכפל במספר הנפשות המוכרות‬
‫בנכס ותעריף גבוה עבור כמות נוספת (תעריף ‪ ,)1‬המתייחס לית רת כמות המים שנצרכה בנכס בתקופת‬
‫החשבון‪ ,‬עסקים ומוסדות מחויבים בתעריף הגבוה בגין כל כמות הצריכה בתקופת החשבון‪2‬‬
‫מספר הנפשות המוכר‪ :‬מספר הנפשות המתגוררות ביחידת הדיור והמדווח על ידי הצרכן לחברה‪ 2‬הדיווח‬
‫ייעשה באמצעות הצהרה בכתב בדבר נכונות הפרטים‪ ,‬בצירוף צילום ספח תעודת הזהות בה רשומים דיירי‬
‫הבית‪ ,‬או באמצעות תמצית נוסח רישום ממשרד הפנים‪ ,‬הכל בהתאם לכללים‪ 2‬עם כל שינוי‪/‬עדכון במצב‬
‫המשפחתי‪ ,‬יש למלא הצהרה חדשה ולהוסיף את הספח הנוסף ‪.‬חשבון המים של צרכן‪ ,‬שלא העביר הצהרה על‬
‫מספר נפשות‪ ,‬יחושב לפי ‪ 1‬נפשות מוכרות בלבד‪.‬‬
‫צריכה פרטית ‪ :‬כמות המים שנצרכה על ידי הצרכן‪ ,‬שהינה ההפרש בין הקריאה הנוכחית והקריאה הקודמת‬
‫שנקראה במד המים הפרטי (משויך)‪ 2‬לצריכה זו יתווספו הפרשי מדידה‪2‬‬
‫סוג קריאה‪ :‬מפרט האם כמות הצריכה לחיוב נעשתה לפי קריאת מד המים בפועל‪ ,‬או על פי הערכה‪ 2‬הערכה‬
‫נעשית‪ ,‬בין השאר‪ ,‬במקרים שבהם אין גישה למד המים ו‪/‬או מד המים אינו תקין ו‪/‬או ישנו חשש שאינו תקין‪,‬‬
‫ובמקרים שבהם לא מותקן מד מים בנכס‪ 2‬במקרה של הערכה‪ ,‬תפורט בחשבון הסיבה לביצוע ההערכה‪.‬‬
‫חיובי מזערי ( דמי שימוש קבועים) ‪ :‬בהתאם לכללים שקבעה רשות המים‪ ,‬כל צרכן חייב בתשלום לפי צריכה‬
‫מזערית של ‪ ,‬מ"ק לחודשיים‪ ,‬אף אם צרך בפועל פחות מכך‪ ,‬או לא צרך מים כלל‪.‬‬