לוחות זמנים סופרבוס- במהלך חג הסוכות לקווי קרית יערים

‫בס"ד‬
‫ט‪.‬ל‪.‬ח‬
‫‪-‬לוחות זמנים סופרבוס‪-‬‬
‫במהלך חג הסוכות‬
‫לקווי קרית יערים‬
‫לוח זמנים זה תקף בין התאריכים ‪( 8-18/10/14‬יד' ‪ -‬כד' בתשרי תשע"ה)‬
‫קו ‪189‬‬
‫מירושלים ‪ -‬לקרית יערים (טלזסטון)‬
‫‪06:30‬‬
‫‪10:00‬‬
‫‪12:30‬‬
‫‪14:15‬‬
‫‪15:25‬‬
‫‪16:40‬‬
‫‪18:00‬‬
‫‪19:25‬‬
‫‪20:40‬‬
‫‪22:20‬‬
‫‪00:30‬‬
‫‪07:20‬‬
‫‪10:30‬‬
‫‪13:00‬‬
‫‪14:30‬‬
‫‪15:40‬‬
‫‪16:55‬‬
‫‪18:20‬‬
‫‪19:40‬‬
‫‪21:00‬‬
‫‪22:40‬‬
‫חוה"מ סוכות‬
‫‪08:30‬‬
‫‪11:00‬‬
‫‪13:20‬‬
‫‪14:45‬‬
‫‪15:55‬‬
‫‪17:10‬‬
‫‪18:40‬‬
‫‪19:55‬‬
‫‪21:20‬‬
‫‪23:00‬‬
‫‪09:00‬‬
‫‪11:30‬‬
‫‪13:40‬‬
‫‪15:00‬‬
‫‪16:10‬‬
‫‪17:25‬‬
‫‪18:55‬‬
‫‪20:10‬‬
‫‪21:40‬‬
‫‪23:30‬‬
‫‪09:30‬‬
‫‪12:00‬‬
‫‪14:00‬‬
‫‪15:10‬‬
‫‪16:25‬‬
‫‪17:40‬‬
‫‪19:10‬‬
‫‪20:25‬‬
‫‪22:00‬‬
‫‪23:50‬‬
‫‪06:30‬‬
‫‪09:00‬‬
‫‪10:30‬‬
‫‪11:25‬‬
‫‪11:55‬‬
‫‪12:30‬‬
‫‪13:15‬‬
‫‪14:00‬‬
‫‪14:45‬‬
‫‪15:30‬‬
‫‪16:00‬‬
‫ערב‪/‬שישי חג‬
‫‪07:20‬‬
‫‪09:30‬‬
‫‪11:00‬‬
‫‪11:35‬‬
‫‪12:05‬‬
‫‪12:45‬‬
‫‪13:30‬‬
‫‪14:15‬‬
‫‪15:00‬‬
‫‪15:40‬‬
‫‪08:30‬‬
‫‪10:00‬‬
‫‪11:15‬‬
‫‪11:45‬‬
‫‪12:15‬‬
‫‪13:00‬‬
‫‪13:45‬‬
‫‪14:30‬‬
‫‪15:15‬‬
‫‪15:50‬‬
‫ערב‪/‬שישי חג‬
‫‪06:35‬‬
‫‪07:45‬‬
‫‪08:45‬‬
‫‪10:05‬‬
‫‪11:35‬‬
‫‪12:55‬‬
‫‪13:55‬‬
‫‪14:55‬‬
‫‪15:45‬‬
‫‪07:00‬‬
‫‪08:05‬‬
‫‪09:15‬‬
‫‪10:35‬‬
‫‪12:05‬‬
‫‪13:15‬‬
‫‪14:15‬‬
‫‪15:15‬‬
‫‪15:55‬‬
‫מוצאי חג‪/‬מוצ"ש‬
‫‪20:15‬‬
‫‪20:00‬‬
‫‪20:50‬‬
‫‪20:30‬‬
‫‪21:30‬‬
‫‪21:10‬‬
‫‪22:10‬‬
‫‪21:50‬‬
‫‪22:50‬‬
‫‪22:30‬‬
‫‪23:30‬‬
‫‪23:10‬‬
‫‪00:10‬‬
‫‪23:50‬‬
‫‪00:30‬‬
‫מקרית יערים (טלזסטון) ‪ -‬לירושלים‬
‫‪05:30‬‬
‫‪07:10‬‬
‫‪08:30‬‬
‫‪10:05‬‬
‫‪12:35‬‬
‫‪14:35‬‬
‫‪16:35‬‬
‫‪19:05‬‬
‫‪21:35‬‬
‫‪06:00‬‬
‫‪07:26‬‬
‫‪08:45‬‬
‫‪10:35‬‬
‫‪13:05‬‬
‫‪15:05‬‬
‫‪17:05‬‬
‫‪19:35‬‬
‫‪22:05‬‬
‫חוה"מ סוכות‬
‫‪06:25‬‬
‫‪07:42‬‬
‫‪09:05‬‬
‫‪11:05‬‬
‫‪13:35‬‬
‫‪15:35‬‬
‫‪17:35‬‬
‫‪20:05‬‬
‫‪22:35‬‬
‫‪06:40‬‬
‫‪08:00‬‬
‫‪09:25‬‬
‫‪11:35‬‬
‫‪13:55‬‬
‫‪15:55‬‬
‫‪18:05‬‬
‫‪20:35‬‬
‫‪23:05‬‬
‫קו ‪191‬‬
‫קו ‪190‬‬
‫חוה"מ סוכות‬
‫מוצאי חג‪/‬מוצ"ש‬
‫‪21:45 19:00 15:00‬‬
‫‪13:15 11:30‬‬
‫‪20:20‬‬
‫‪-‬‬
‫ערב‪/‬שישי חג‬
‫‪13:00‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫חוה"מ סוכות‬
‫‪-‬‬
‫מוצאי חג‪/‬מוצ"ש‬
‫‪20:45‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫ממודיעין עילית ‪ -‬לקרית יערים‬
‫ערב‪/‬שישי חג‬
‫מוצאי חג‪/‬מוצ"ש‬
‫מבני ברק ‪ -‬לקרית יערים‬
‫חוה"מ סוכות‬
‫ערב‪/‬שישי חג‬
‫מוצאי חג‪/‬מוצ"ש‬
‫‪20:45 15:00 13:00‬‬
‫‪- 00:45 23:15‬‬
‫‪- 13:15 11:30‬‬
‫‪21:50‬‬
‫‪-‬‬
‫ערב‪/‬שישי חג‬
‫‪14:30‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫מוצאי חג‪/‬מוצ"ש‬
‫‪22:15‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫למידע אודות לוחות הזמנים חייגו‪:‬‬
‫חברה שומרת שבת‬
‫קו ‪424‬‬
‫מקרית יערים ‪ -‬למודיעין עילית מבית שמש ‪ -‬לקרית יערים‬
‫מקרית יערים ‪ -‬לבני ברק‬
‫ערב‪/‬שישי חג‬
‫‪06:55‬‬
‫‪08:15‬‬
‫‪09:45‬‬
‫‪12:05‬‬
‫‪14:15‬‬
‫‪16:15‬‬
‫‪18:35‬‬
‫‪21:05‬‬
‫‪23:35‬‬
‫‪06:05‬‬
‫‪07:25‬‬
‫‪08:25‬‬
‫‪09:35‬‬
‫‪11:05‬‬
‫‪12:35‬‬
‫‪13:35‬‬
‫‪14:35‬‬
‫‪15:30‬‬
‫‪16:05‬‬
‫מוצאי חג‪/‬מוצ"ש‬
‫‪20:05‬‬
‫‪19:55‬‬
‫‪20:25‬‬
‫‪20:15‬‬
‫‪20:50‬‬
‫‪20:35‬‬
‫‪21:20‬‬
‫‪21:05‬‬
‫‪21:50‬‬
‫‪21:35‬‬
‫‪22:20‬‬
‫‪22:05‬‬
‫‪22:50‬‬
‫‪22:35‬‬
‫‪23:35‬‬
‫‪23:05‬‬
‫‪00:05‬‬
‫‪8787‬‬
‫*‬
‫פניות ציבור סופרבוס‪www.superbus.co.il :‬‬
‫‪1900-52-2000 ,1-700-700-181‬‬
‫(השירות כרוך בתשלום)‬
‫‪14:00‬‬
‫‪18:00‬‬
‫‪12:15‬‬
‫‪-‬‬
‫‪16:00‬‬
‫‪20:00‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫מקרית יערים ‪ -‬לבית שמש‬
‫חוה"מ סוכות‬
‫ערב‪/‬שישי חג‬
‫מוצאי חג‪/‬מוצ"ש‬
‫‪07:20‬‬
‫‪19:45‬‬
‫‪07:20‬‬
‫‪-‬‬
‫‪16:00‬‬
‫‪21:45‬‬
‫‬‫‪-‬‬