! 21 תרגיל

‫שיקמה שי‬
‫מסגרת מושגית‪ ,‬רו"ח ירון תירוש‬
‫תרגיל ‪!21‬‬
‫שלבים לפתרון‪:‬‬
‫‪ 11/11/10 )1‬רכישת ‪ -01%‬שווי מאזני לראשונה‬
‫‪ -21/10/10 )0‬הנפקה ע"י הכלולה וירידה לשיעור החזקה של ‪23%‬‬
‫‪(40000+20000*10%)/120000=35%‬‬
‫‪ 21/10/12 )2‬רכישת ‪ 0111‬מניות ועליה לשיעור החזקה של ‪01%‬‬
‫‪(42000+6000)/120000=40%‬‬
‫שנת ‪-1121‬‬
‫‪ 11/11/10‬עלייה להשפעה מהותית לראשונה‪ -‬שיעור החזקה ‪01%‬‬
‫חישוב התמורה‪-‬‬
‫‪011111‬‬
‫‪111321‬‬
‫‪711321‬‬
‫מזומן‬
‫תמורה נדחית‬
‫סה"כ‬
‫‪1.25‬‬
‫=‬
‫‪200000/1.1‬‬
‫חישוב המוניטין‪-‬‬
‫תמורה‬
‫אקוויטי נרכש‬
‫עודפי עלות‬
‫פירוט לעודפי עלות‪:‬‬
‫עודפי עלות מזוהים‬
‫מוניטין ‪P.N‬‬
‫סעיף‬
‫מלאי‬
‫עתודה‬
‫למס‬
‫רכוש‬
‫קבוע‪-‬‬
‫מכונה‬
‫עתודה‬
‫למס‬
‫אג"ח‬
‫מס נדחה‬
‫סה"כ‬
‫עודפי עלות‬
‫מזוהים‬
‫‪711321‬‬
‫‪001111‬‬
‫‪221321‬‬
‫=‪1600000*40%‬‬
‫‪13001‬‬
‫‪201031‬‬
‫תנועה‬
‫‪1121‬‬
‫יתרה‬
‫‪22/21/21‬‬
‫חלק יחסי‬
‫‪23%/01%‬‬
‫תנועה‬
‫‪1122‬‬
‫יתרה‬
‫‪22/21/22‬‬
‫עודף עלות‬
‫‪12/12/21‬‬
‫‪01%‬‬
‫‪00013‬‬
‫(‪)3011‬‬
‫(‪)00013‬‬
‫‪3011‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‪10111‬‬
‫(‪)0011‬‬
‫‪7011‬‬
‫‪0011‬‬
‫(‪)0111‬‬
‫‪0211‬‬
‫(‪)2111‬‬
‫‪011‬‬
‫(‪)0011‬‬
‫(‪)0111‬‬
‫‪303‬‬
‫(‪)1313‬‬
‫(‪)12000‬‬
‫‪2210‬‬
‫‪23551‬‬
‫‪0172‬‬
‫(‪)1100‬‬
‫(‪)23031‬‬
‫(‪)7121‬‬
‫‪0031‬‬
‫‪015‬‬
‫(‪)1711‬‬
‫‪1713‬‬
‫‪210‬‬
‫‪2032‬‬
‫(‪)702‬‬
‫‪2223‬‬
‫(‪)0100‬‬
‫‪1110‬‬
‫‪2851‬‬
‫מסגרת מושגית‪ ,‬רו"ח ירון תירוש‬
‫מלאי‪-‬‬
‫עודף עלות ‪11/11/10‬‬
‫תנועה בעודף עלות ‪0110‬‬
‫יתרת עודף עלות ‪21/10/10‬‬
‫רכוש קבוע מכונה‪-‬‬
‫עודף עלות ‪11/11/10‬‬
‫תנועה בעודף עלות ‪0110‬‬
‫יתרת עודף עלות ‪21/10/10‬‬
‫תנועה בעודף עלות ‪0112‬‬
‫יתרת עודף עלות ‪21/10/12‬‬
‫אג"ח‪-‬‬
‫אג"ח בספרים ‪11/11/10‬‬
‫אג"ח שווי הוגן ‪11/11/10‬‬
‫עודף עלות ליום הרכישה‬
‫אג"ח בספרים ‪21/10/10‬‬
‫אג"ח שווי הוגן ‪21/10/10‬‬
‫יתרת עודף עלות ‪21/10/10‬‬
‫הפחתה ‪0110‬‬
‫אג"ח בספרים ‪21/10/12‬‬
‫אג"ח שווי הוגן ‪21/10/12‬‬
‫יתרת עודף עלות ‪21/10/12‬‬
‫הפחתה ‪0112‬‬
‫שיקמה שי‬
‫‪00013‬‬
‫(‪)00013‬‬
‫‪-‬‬
‫=‪(256000-199988)*40%‬‬
‫מומש לאחר ‪ 01‬יום‬
‫‪10111‬‬
‫(‪)0011‬‬
‫‪7011‬‬
‫(‪)0111‬‬
‫‪0211‬‬
‫=‪(170000-140000)*40%‬‬
‫=‪12000*1/5‬‬
‫‪12000*4/5‬‬
‫=‪9600*(35%/40%)*1/4‬‬
‫=‪9600*(35%/40%)*3/4‬‬
‫‪302100‬‬
‫‪010010‬‬
‫(‪)12000‬‬
‫‪300007‬‬
‫‪011002‬‬
‫(‪)7121‬‬
‫‪0170‬‬
‫‪370001‬‬
‫‪013003‬‬
‫‪0100‬‬
‫‪2032‬‬
‫=)‪PV(FV=600000,N=6,I=3%,PMT=15000‬‬
‫=)‪PV(FV=600000,N=6,I=2%,PMT=15000‬‬
‫=‪(616804-583748)*40%‬‬
‫=)‪PV(FV=600000,N=4,I=3%,PMT=15000‬‬
‫=)‪PV(FV=600000,N=4,I=2%,PMT=15000‬‬
‫=‪(611423-588849)*40%‬‬
‫=‪9030-13222‬‬
‫=)‪PV(FV=600000,N=2,I=3%,PMT=15000‬‬
‫=)‪PV(FV=600000,N=2,I=2%,PMT=15000‬‬
‫=‪(605825-594260)*35%‬‬
‫=‪4048-7901‬‬
‫‪ -21/10/10‬הנפקה‬
‫הון‬
‫הנפקה‬
‫סה"כ הון‬
‫שיעור החזקה‬
‫החלק בהון‬
‫עודפי עלות‬
‫מוניטין‬
‫סה"כ‬
‫אחרי‬
‫לפני‬
‫‪1011111‬‬
‫‪1011111‬‬
‫‪001111‬‬
‫‬‫‪0001111‬‬
‫‪1011111‬‬
‫‪23%‬‬
‫‪01%‬‬
‫‪700111‬‬
‫‪101111‬‬
‫‪210‬‬
‫‪000‬‬
‫‪001000‬‬
‫‪201031‬‬
‫‪1013010‬‬
‫‪1100110‬‬
‫גידול בחשבון השקעה ‪102101‬‬
‫=‪1600000+200000‬‬
‫=‪84000/10%‬‬
‫=‪321650*35%/40%‬‬
‫פקודת יומן‪:‬‬
‫ח‪ -‬השקעה ‪102101‬‬
‫ז‪ -‬מזומן ‪00111‬‬
‫ז‪ -‬רווח ‪17101‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫אם מבקשים לדעת מה ההשפעה התוצאתית בגין כל ההשקעה בחברה נצטרך לקחת את‬
‫החלק ברווח מההנפקה ולכן מומלץ לעשות את הפקודה הזאת‪.‬‬
‫מה עוד משפיע על רווח והפסד? רווחי אקוויטי‪ ,‬ירידה בשיעור ההחזקה‪ ,‬התאמת מדיניות‬
‫ומעבר מ‪ IAS 39‬לשווי מאזני‪ ,‬כל מה שקשור לתמורה ברכישה‪.‬‬
‫איפה בדוחות מציגים את רווחי האקוויטי? אין קביעה ב‪ IFRS -‬אבל הדעה הרווחת היא שאם יש‬
‫חברות כלולות שהן באותו עיסוק כמו החברה המחזיקה הרי שרווחי אקוויטי יוצגו ברווח תפעולי‪.‬‬
‫אם זה לא באותו עיסוק לרוב שמים את רווחי האקוויטי מתחת לרווח תפעולי‪.‬‬
‫שיקמה שי‬
‫מסגרת מושגית‪ ,‬רו"ח ירון תירוש‬
‫תנועה בחשבון השקעה‪-‬‬
‫‬‫‪711321‬‬
‫‪01111‬‬
‫(‪)13037‬‬
‫‪102101‬‬
‫‪1013010‬‬
‫יתרת פתיחה‬
‫רכישה ‪11/11/10‬‬
‫חלק ברווח‬
‫תנועה בעודפי עלות‬
‫הנפקה‬
‫סה"כ‬
‫=‪200000*40%‬‬
‫שנת ‪-1122‬‬
‫‪ 21/10/12‬רכישת ‪ 0111‬מניות‪ ,‬שיעור החזקה חדש ‪01%‬‬
‫חישוב מוניטין ברכישה‪-‬‬
‫תמורה‬
‫אקוויטי נרכש‬
‫עודפי עלות‬
‫פירוט לעודפי עלות‪:‬‬
‫עודפי עלות מזוהים‬
‫מוניטין‬
‫(*)‬
‫‪007111‬‬
‫‪123127‬‬
‫‪112701‬‬
‫=‪2700781*5%‬‬
‫‪0100‬‬
‫‪117110‬‬
‫(*)הון מתוקן ‪ 21/10/12‬לצורך חישוב אקוויטי נרכש‪:‬‬
‫‪11/11/12‬‬
‫רווח חציון ‪1‬‬
‫דיבידנד‬
‫התאמת מדיניות‬
‫מנדל"ן להשקעה‬
‫סה"כ‬
‫סעיף‬
‫מלאי‬
‫עתודה למס‬
‫רכוש קבוע מכונה‬
‫עתודה למס‬
‫אג"ח‬
‫מס נדחה‬
‫סה"כ עודפי עלות‬
‫מזוהים‬
‫‪0001111‬‬
‫‪01111‬‬
‫(‪)11111‬‬
‫‪31101‬‬
‫=‪160000*6/12‬‬
‫= )‪(900000-850000*[(19+7/12)/20])*(1-25%‬‬
‫‪0111100‬‬
‫עודף עלות ‪21/18/22‬‬
‫‪2111‬‬
‫(‪)131‬‬
‫‪2011‬‬
‫(‪)731‬‬
‫(‪)000‬‬
‫‪110‬‬
‫‪0151‬‬
‫מלאי‪-‬‬
‫עודף עלות ‪21/10/12‬‬
‫תנועה בעודף עלות ‪0110‬‬
‫יתרת עודף עלות ‪21/10/10‬‬
‫רכוש קבוע מכונה‪-‬‬
‫עודף עלות ‪21/10/12‬‬
‫תנועה בעודף עלות ‪0112‬‬
‫יתרת עודף עלות ‪21/10/12‬‬
‫תנועה חציון שני ‪ 1122‬יתרה ‪22/21/22‬‬
‫‬‫(‪)2111‬‬
‫‬‫‪131‬‬
‫‪2031‬‬
‫(‪)302‬‬
‫(‪)010‬‬
‫‪120‬‬
‫(‪)001‬‬
‫‪121‬‬
‫‪10‬‬
‫(‪)20‬‬
‫‪1115‬‬
‫(‪)1330‬‬
‫‪2111‬‬
‫(‪)2111‬‬
‫‪-‬‬
‫=‪(360000-300000)*5%‬‬
‫מומש לאחר ‪ 01‬יום‬
‫‪2011‬‬
‫(‪)302‬‬
‫‪2031‬‬
‫=‪(160000-84000)*5%‬‬
‫=‪3800*0.5/3.5‬‬
‫=‪3800*3/3.5‬‬
‫מסגרת מושגית‪ ,‬רו"ח ירון תירוש‬
‫אג"ח‪-‬‬
‫אג"ח בספרים ‪21/10/12‬‬
‫אג"ח שווי הוגן ‪21/10/12‬‬
‫עודף עלות ליום הרכישה‬
‫אג"ח בספרים ‪21/10/12‬‬
‫אג"ח שווי הוגן ‪21/10/12‬‬
‫יתרת עודף עלות ‪21/10/12‬‬
‫הפחתה ‪0112‬‬
‫שיקמה שי‬
‫‪371310‬‬
‫‪011111‬‬
‫(‪)000‬‬
‫‪370001‬‬
‫‪011111‬‬
‫(‪)001‬‬
‫‪121‬‬
‫=)‪PV(FV=600000,N=3,I=3%,PMT=15000‬‬
‫=)‪PV(FV=600000,N=3,I=2.5%,PMT=15000‬‬
‫=‪(600000-591514)*5%‬‬
‫=)‪PV(FV=600000,N=2,I=3%,PMT=15000‬‬
‫=)‪PV(FV=600000,N=2,I=2.5%,PMT=15000‬‬
‫=‪(600000-594260)*5%‬‬
‫=‪287-424‬‬
‫תנועה בחשבון ההשקעה‪-‬‬
‫יתרת פתיחה‬
‫חלק ברווח‬
‫תנועה בעודף‬
‫עלות‬
‫דיבידנד‬
‫רכישה ‪21/0‬‬
‫התאמת‬
‫מדיניות‪:‬‬
‫ביטול פחת‬
‫שיערוך‬
‫השפעת המס‬
‫סה"כ‬
‫‪1013010‬‬
‫‪01111‬‬
‫(‪)1027‬‬
‫=‪160000*6/12*35%+160000*6/12*40%‬‬
‫=‪1312-2554‬‬
‫(‪)00311‬‬
‫‪007111‬‬
‫=‪70000*35%‬‬
‫‪10070‬‬
‫‪31311‬‬
‫(‪)10107‬‬
‫‪1302001‬‬
‫=]‪[(850000/20)*6/12*40%]+[(850000/20)*5/12*35%‬‬
‫=‪(1000000-900000)*40%+(900000-850000)*35%‬‬
‫=)‪25%*(14698+57500‬‬
‫הרכב חשבון ההשקעה ‪-21/10/12‬‬
‫(*)‬
‫חלק בהון‬
‫יתרת עודפי עלות‬
‫מזוהים‬
‫מוניטין‬
‫סה"כ‬
‫‪1100000‬‬
‫‪2711‬‬
‫=‪2871719*40%‬‬
‫=‪1689+2228‬‬
‫‪271002‬‬
‫‪1302001‬‬
‫=‪281444+109179‬‬
‫(*) הון מתוקן לצורך חישוב החלק בהון‪-‬‬
‫הון נתון‬
‫התאמת מדיניות‬
‫השפעת המס‬
‫יתרת סגירה‬
‫‪0121111‬‬
‫‪100730‬‬
‫(‪)01001‬‬
‫‪0011117‬‬
‫=‪2640000+160000-70000‬‬
‫=)‪(1000000-850000*(19.5/20‬‬
‫=‪25%*188958‬‬