בנושא בניית תכנית ניטור שפכים ע"פ כללי התאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים

‫עגול איכות הסביבה בע"מ‬
‫חברת ‪ AGOL‬עוסקת בייעוץ‪ ,‬מתן פתרונות וניהול פרוייקטים‬
‫תוך עמידה בתקני איכות הסביבה בתחומים הבאים‪:‬‬
‫שפכים וקולחין‪ ,‬מי שתייה‪ ,‬מי תהום‪ ,‬קרקע ואויר‬
‫השילוב בין הבנת הלקוח‪ ,‬דרישות הרגולציה והבנת הצד‬
‫האנליטי )בדיקות מעבדה( מאפשרות לנו להעניק לכם את‬
‫השירות הנכון‬
‫תכנית אכיפת תקנות הזרמת שפכי‬
‫מפעלים המוזרמים למערכת הביוב‬
‫העירונית )קובץ תקנות ‪(7021‬‬
‫בתאריך ‪ 08/08/2011‬פורסמו תקנות מספר ‪ 7021‬של כללי‬
‫תאגידי המים והביוב בעניין שפכי מפעלים המוזרמים‬
‫למערכת הביוב‪ .‬מטרת כללים אלה הסדרת הזרמתם של‬
‫שפכי מפעלים באופן שלא תגרום נזק למערכת הביוב‪,‬‬
‫תבטיח את תהליך הטיפול בשפכים וניצול הקולחים וכן‬
‫מניעת מטרדים או נזקים לציבור ולסביבה‪.‬‬
‫כללים אלה יבטיחו את איסופם‪ ,‬סילוקם וטיהורם של כל‬
‫השפכים המוזרמים אל מערכת הביוב ובלבד שקליטתם לא‬
‫תגרום לפגיעה במערכת הביוב של החברה או של כל גורם‬
‫אחר‬
‫מסד נתונים‬
‫• עבור כל מפעל הנכלל בתוכנית הדיגום נפתחת תיקיית‬
‫נתונים‬
‫• כל תיקיה מכילה את הנתונים הבאים‪ :‬תכנית הדיגום‬
‫המתוכננת‪ ,‬מכתבים‪ ,‬חיובים עתידיים‪ ,‬אזהרות‪ ,‬היסטוריית‬
‫אנליזות ועוד‪.‬‬
‫הכנת תכנית ניטור‬
‫בקרה ופיקוח‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫התכנית כוללת את כל המפעלים שהוגדרו ע"י התאגיד‪.‬‬
‫קביעת סדרי עדיפויות‪.‬‬
‫תכנית הדיגום מנוהלת בטבלת גיליון אלקטרוני‪.‬‬
‫כל מפעל ברשימה נדגם בהתאם לתדירות הנדרשת בתקנות‬
‫ובנוסף מבוצע דיגום חוזר במפעלים אשר חרגו או הזרימו‬
‫שפכים אסורים‪.‬‬
‫תכנית הניטור נשלחת לאישור המשרד לאיכות הסביבה‪.‬‬
‫לכל המפעלים בתוכנית הדיגום נשלח מכתב מפורט בו‬
‫ניתנים הסברים לגבי כללי שפכי התעשייה‪ ,‬והפעילות‬
‫העתידית לרבות הסברים על תעריפי הקנסות‪.‬‬
‫יישום תכנית הניטור‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫חברת ‪ AGOL‬מאתרת את נק' הדיגום ומבצעת דיגום‬
‫בנוכחות דוגם מטעם המעבדה‪.‬‬
‫הדיגום מבוצע ע"י דוגם מוסמך מטעם המעבדה המעניקה‬
‫שירותי בדיקה לתאגיד‪.‬‬
‫חברת ‪ AGOL‬מרכזת את הנתונים‪ ,‬מנתחת את תוצאות‬
‫הבדיקה ומדווחת ע"פ דרישת המשרד לאיכות הסביבה‪.‬‬
‫תכנית הדיגום מעודכנת בהתאם לממצאים‪.‬‬
‫במידה ותוצאות הדיגום חורגות או אף אסורות חברת‬
‫‪ AGOL‬מעדכנת את המפעל והתאגיד בהתאם‪.‬‬
‫גביה‬
‫• חברת ‪ AGOL‬מכינה קובץ אקסל הכולל את הפירוט הבא ‪:‬‬
‫פירוט החשבון לכל מפעל‪ ,‬ביצוע תחשיב לחיוב מפעלים‬
‫חורגים‪.‬‬
‫• הקובץ הנ"ל נשלח להנהלת החשבונות של תאגיד המים‬
‫לצורך חיוב המפעלים בחשבון המים‪.‬‬
‫דיווחים‬
‫• חברת ‪ AGOL‬מכינה מכתבי התראה למפעלים חשודים או‬
‫חורגים או שהזרימו שפכים אסורים‪.‬‬
‫• דוחות רבעוניים המפרטים את הפעולות שבוצעו‪.‬‬
‫• ודוח שנתי מפורט לגבי כמות הבדיקות‪ ,‬המלצות למפעלים‬
‫ומעדכנת את תכנית הדיגום‪ ,‬בהתאם לנדרש על פי התקנות‪.‬‬
‫תודה על ההקשבה‬