החברה להגנת הטבע

‫מסמך זה הופק במערכת ‪www.Invoice4U.co.il‬‬
‫מסמך זה נחתם דיגיטלית ע "י ‪www.arx.com - CoSign‬‬
‫מסמך ממוחשב‬
‫אימייל‪[email protected] :‬‬
‫תאריך‪25/04/2013 :‬‬
‫ע‪ .‬ר‪580017499 :‬‬
‫החברה להגנת הטבע‬
‫הנגב ‪ ,2‬תל אביב ‪ -‬תל אביב‬
‫טל‪03-6388653 :‬‬
‫‪-‬‬
‫לכבוד‪ :‬מר ישראל תורמת‬
‫יהודה הימית ‪ , 14‬תל אביב ‪68134 -‬‬
‫טל‪ , :‬פקס‪:‬‬
‫עוסק מורשה‪:‬‬
‫דוא"ל‪[email protected]:‬‬
‫קבלה מספר ‪ILS 135‬‬
‫מקור‬
‫פרטים‪:‬אישור העברה להחברה להגנת הטבע‬
‫סה "כ המחאות‪:‬‬
‫‪0.00 ₪‬‬
‫סה "כ אשראי‪:‬‬
‫‪5.00 ₪‬‬
‫סה "כ לפני ניכוי‪:‬‬
‫‪5.00 ₪‬‬
‫העברה בנקאית‪:‬‬
‫‪0.00 ₪‬‬
‫סכום הניכוי‪:‬‬
‫‪0.00 ₪‬‬
‫סה "כ מזומן‪:‬‬
‫‪0.00 ₪‬‬
‫סה "כ שולם‪:‬‬
‫‪5.00 ₪‬‬
‫עבור חשבונית מס ‪:‬‬
‫סכום מחוץ לחשבונית‪5.00 ₪ :‬‬
‫הערות‪ :‬מספר אישור‪137917 :‬‬
‫תאריך‬
‫מס כרטיס )‪ 4‬ספרות(‬
‫תוקף) ‪(MM/YY‬‬
‫סוג כרטיס‬
‫תעודת זהות‬
‫‪25/04/2013‬‬
‫‪1111‬‬
‫‪01/13‬‬
‫‪Visa‬‬
‫‪33333333‬‬
‫חתימה‪:‬‬
‫למוסד אישור מס הכנסה לענין תרומות לפי סעיף ‪ 46‬לפקודה‪.‬‬
‫מסמך ממוחשב‬
‫מס שובר‬
‫סה"כ‬
‫‪5.00 ₪‬‬
‫‪Page 1 of 1‬‬