הקלק לפתיחת מחירון החלפים

‫מחירון לצרכן‪ -‬מחלקת חלפים‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
‫מחיר ברוטו לצרכן‬
‫‪₪ 33.70‬‬
‫‪₪ 34.80‬‬
‫‪₪ 35.70‬‬
‫‪₪ 36.60‬‬
‫‪₪ 37.70‬‬
‫‪₪ 38.50‬‬
‫‪₪ 39.20‬‬
‫‪₪ 40.30‬‬
‫‪₪ 41.10‬‬
‫‪₪ 42.20‬‬
‫‪₪ 42.90‬‬
‫‪₪ 44.00‬‬
‫‪₪ 44.80‬‬
‫‪₪ 45.30‬‬
‫‪₪ 46.40‬‬
‫‪₪ 47.40‬‬
‫‪₪ 48.10‬‬
‫‪₪ 49.20‬‬
‫‪₪ 50.10‬‬
‫‪₪ 50.70‬‬
‫‪₪ 51.60‬‬
‫‪₪ 52.70‬‬
‫‪₪ 53.30‬‬
‫‪₪ 54.40‬‬
‫‪₪ 55.30‬‬
‫‪₪ 55.90‬‬
‫‪₪ 57.00‬‬
‫‪₪ 57.50‬‬
‫‪₪ 58.80‬‬
‫‪₪ 59.60‬‬
‫‪₪ 60.30‬‬
‫‪₪ 61.40‬‬
‫‪₪ 62.20‬‬
‫‪₪ 62.90‬‬
‫‪₪ 64.20‬‬
‫‪₪ 64.90‬‬
‫‪₪ 65.50‬‬
‫‪₪ 66.40‬‬
‫מק"ט קוגול‬
‫‪BDB037‬‬
‫‪BDB038‬‬
‫‪BDB039‬‬
‫‪BDB040‬‬
‫‪BDB041‬‬
‫‪BDB042‬‬
‫‪BDB043‬‬
‫‪BDB044‬‬
‫‪BDB045‬‬
‫‪BDB046‬‬
‫‪BDB047‬‬
‫‪BDB048‬‬
‫‪BDB049‬‬
‫‪BDB050‬‬
‫‪BDB051‬‬
‫‪BDB052‬‬
‫‪BDB053‬‬
‫‪BDB054‬‬
‫‪BDB055‬‬
‫‪BDB056‬‬
‫‪BDB057‬‬
‫‪BDB058‬‬
‫‪BDB059‬‬
‫‪BDB060‬‬
‫‪BDB061‬‬
‫‪BDB062‬‬
‫‪BDB063‬‬
‫‪BDB064‬‬
‫‪BDB065‬‬
‫‪BDB066‬‬
‫‪BDB067‬‬
‫‪BDB068‬‬
‫‪BDB069‬‬
‫‪BDB070‬‬
‫‪BDB071‬‬
‫‪BDB072‬‬
‫‪BDB073‬‬
‫‪BDB074‬‬
‫תיאור‬
‫חג'‪-‬לא משוננת‪B-37 -‬‬
‫חג'‪-‬לא משוננת‪B-38 -‬‬
‫חג'‪-‬לא משוננת‪B-39 -‬‬
‫חג'‪-‬לא משוננת‪B-40 -‬‬
‫חג'‪-‬לא משוננת‪B-41 -‬‬
‫חגורה ‪B-42‬‬
‫חגורה ‪B-43‬‬
‫חגורה ‪B-44‬‬
‫חגורה ‪B-45‬‬
‫חגורה ‪B-46‬‬
‫חגורה ‪B-47‬‬
‫חגורה ‪B-48‬‬
‫חגורה ‪B-49‬‬
‫חגורה ‪B-50‬‬
‫חגורה ‪B-51‬‬
‫חגורה ‪B-52‬‬
‫חגורה ‪B-53‬‬
‫חגורה ‪B-54‬‬
‫חגורה ‪B-55‬‬
‫חגורה ‪B-56‬‬
‫חגורה ‪B-57‬‬
‫חגורה ‪B-58‬‬
‫חגורה ‪B-59‬‬
‫חגורה ‪B-60‬‬
‫חגורה ‪B-61‬‬
‫חגורה ‪B-62‬‬
‫חגורה ‪B-63‬‬
‫חגורה ‪B-64‬‬
‫חגורה ‪B-65‬‬
‫חגורה ‪B-66‬‬
‫חגורה ‪B-67‬‬
‫חגורה ‪B-68‬‬
‫חגורה ‪B-69‬‬
‫חגורה ‪B-70‬‬
‫חגורה ‪B-71‬‬
‫חגורה ‪B-72‬‬
‫חגורה ‪B-73‬‬
‫חגורה ‪B-74‬‬
‫‪Page 1 of 183‬‬
‫מחירון לצרכן‪ -‬מחלקת חלפים‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
‫‪₪ 67.50‬‬
‫‪₪ 68.30‬‬
‫‪₪ 69.20‬‬
‫‪₪ 70.30‬‬
‫‪₪ 71.00‬‬
‫‪₪ 71.60‬‬
‫‪₪ 72.70‬‬
‫‪₪ 73.60‬‬
‫‪₪ 74.20‬‬
‫‪₪ 75.50‬‬
‫‪₪ 76.40‬‬
‫‪₪ 76.80‬‬
‫‪₪ 77.90‬‬
‫‪₪ 78.80‬‬
‫‪₪ 79.40‬‬
‫‪₪ 80.70‬‬
‫‪₪ 81.40‬‬
‫‪₪ 82.30‬‬
‫‪₪ 83.40‬‬
‫‪₪ 83.80‬‬
‫‪₪ 84.70‬‬
‫‪₪ 86.00‬‬
‫‪₪ 86.60‬‬
‫‪₪ 87.50‬‬
‫‪₪ 88.60‬‬
‫‪₪ 89.20‬‬
‫‪₪ 58.60‬‬
‫‪₪ 26.60‬‬
‫‪₪ 26.60‬‬
‫‪₪ 26.60‬‬
‫‪₪ 26.60‬‬
‫‪₪ 26.60‬‬
‫‪₪ 31.60‬‬
‫‪₪ 31.60‬‬
‫‪₪ 32.90‬‬
‫‪₪ 33.70‬‬
‫‪₪ 41.30‬‬
‫‪₪ 44.20‬‬
‫‪₪ 26.40‬‬
‫‪BDB075‬‬
‫‪BDB076‬‬
‫‪BDB077‬‬
‫‪BDB078‬‬
‫‪BDB079‬‬
‫‪BDB080‬‬
‫‪BDB081‬‬
‫‪BDB082‬‬
‫‪BDB083‬‬
‫‪BDB084‬‬
‫‪BDB085‬‬
‫‪BDB086‬‬
‫‪BDB087‬‬
‫‪BDB088‬‬
‫‪BDB089‬‬
‫‪BDB090‬‬
‫‪BDB091‬‬
‫‪BDB092‬‬
‫‪BDB093‬‬
‫‪BDB094‬‬
‫‪BDB095‬‬
‫‪BDB096‬‬
‫‪BDB097‬‬
‫‪BDB098‬‬
‫‪BDB099‬‬
‫‪BDB100‬‬
‫‪BDK1240‬‬
‫‪BDK4605‬‬
‫‪BDK4610‬‬
‫‪BDK4620‬‬
‫‪BDK4725‬‬
‫‪BDK4730‬‬
‫‪BDK4905‬‬
‫‪BDK4910‬‬
‫‪BDK4945‬‬
‫‪BDK4975‬‬
‫‪BDK6905‬‬
‫‪BDK6975‬‬
‫‪BDK30495‬‬
‫חגורה ‪B-75‬‬
‫חגורה ‪B-76‬‬
‫חגורה ‪B-77‬‬
‫חגורה ‪B-78‬‬
‫חגורה ‪B-79‬‬
‫חגורה ‪B-80‬‬
‫חגורה ‪B-81‬‬
‫חגורה ‪B-82‬‬
‫חגורה ‪B-83‬‬
‫חגורה ‪B-84‬‬
‫חגורה ‪B-85‬‬
‫חגורה ‪B-86‬‬
‫חגורה ‪B-87‬‬
‫חגורה ‪B-88‬‬
‫חגורה ‪B-89‬‬
‫חגורה ‪B-90‬‬
‫חגורה ‪B-91‬‬
‫חגורה ‪B-92‬‬
‫חגורה ‪B-93‬‬
‫חגורה ‪B-94‬‬
‫חגורה ‪B-95‬‬
‫חגורה ‪B-96‬‬
‫חגורה ‪B-97‬‬
‫חגורה ‪B-98‬‬
‫חגורה ‪B-99‬‬
‫חגורה ‪B-100‬‬
‫חג' ‪POLY-V K5 1240‬‬
‫חגורה ‪POLY-V K4 605‬‬
‫חגורה ‪POLY-V K4 610‬‬
‫חגורה ‪POLY-V K4 620‬‬
‫חגורה ‪POLY-V K4 725‬‬
‫חגורה ‪POLY-V K4 730‬‬
‫חגורה ‪POLY-V K4 905‬‬
‫חגורה ‪POLY-V K4 910‬‬
‫חגורה ‪POLY-V K4 945‬‬
‫חגורה ‪POLY-V K4 975‬‬
‫חגורה ‪POLY-V K6 905‬‬
‫חגורה ‪POLY-V K6 975‬‬
‫חג' ‪POLY-V K3 495‬‬
‫‪Page 2 of 183‬‬
‫ מחלקת חלפים‬-‫מחירון לצרכן‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
BDK30515
BDK30540
BDK30550
BDK30555
BDK30625
BDK30635
BDK30650
BDK30670
BDK30675
BDK30680
BDK30685
BDK30690
BDK30710
BDK30715
BDK30735
BDK30760
BDK30815
BDK30830
BDK30850
BDK30855
BDK30875
BDK30915
BDK30940
BDK30960
BDK31040
BDK40605
BDK40610
BDK40615
BDK40620
BDK40630
BDK40640
BDK40650
BDK40675
BDK40700
BDK40715
BDK40720
BDK40725
BDK40730
BDK40750
POLY-V K3 515 '‫חג‬
POLY-V'‫ גח‬K3 540
POLY-V K3 550 '‫חג‬
POLY-V K3 555 '‫חג‬
POLY-V K3 625 '‫חג‬
POLY-V K3 635 '‫חג‬
POLY-V K3 650 '‫חג‬
POLY-V K3 670 '‫חג‬
POLY-V K3 675 '‫חג‬
POLY-V K3 680 '‫חג‬
POLY-V K3 685 '‫חג‬
POLY-V K3 690 '‫חג‬
POLY-V K3 710 '‫חג‬
POLY-V K3 715 '‫חג‬
POLY-V K3 735 '‫חג‬
POLY-V K3 760 '‫חג‬
POLY-V K3 815 '‫חג‬
POLY-V K3 830 '‫חג‬
POLY-V K3 850 '‫חג‬
POLY-V K3 855 '‫חג‬
POLY-V K3 875 '‫חג‬
POLY-V K3 915 '‫חג‬
POLY-V K3 940 '‫חג‬
POLY-V K3 960 '‫חג‬
POLY-V K3 1040 '‫חג‬
POLY-V K4 605 ‫חגורה‬
POLY-V K4 610 ‫חגורה‬
POLY-V K4 615 '‫חג‬
POLY-V K4 620 ‫חגורה‬
POLY-V K4 630 '‫חג‬
POLY-V K4 640 '‫חג‬
POLY-V K4 650 '‫חג‬
POLY-V K4 675 '‫חג‬
POLY-V K4 700 '‫חג‬
POLY-V K4 715 '‫חג‬
POLY-V K4 720 '‫חג‬
POLY-V K4 725 ‫חגורה‬
POLY-V K4 730 ‫חגורה‬
POLY-V K4 750 '‫חג‬
Page 3 of 183
₪ 26.40
₪ 26.40
₪ 26.40
₪ 26.40
₪ 26.40
₪ 26.40
₪ 26.40
₪ 26.40
₪ 26.40
₪ 26.40
₪ 26.40
₪ 26.40
₪ 26.40
₪ 26.40
₪ 26.40
₪ 26.40
₪ 27.90
₪ 28.30
₪ 28.90
₪ 29.50
₪ 29.90
₪ 31.40
₪ 32.00
₪ 32.70
₪ 35.20
₪ 30.20
₪ 30.20
₪ 30.20
₪ 30.20
₪ 30.20
₪ 29.70
₪ 30.20
₪ 30.20
₪ 30.20
₪ 30.20
₪ 30.20
₪ 30.20
₪ 30.20
₪ 29.90
‫ מחלקת חלפים‬-‫מחירון לצרכן‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
BDK40760
BDK40775
BDK40780
BDK40790
BDK40800
BDK40805
BDK40810
BDK40815
BDK40820
BDK40825
BDK40830
BDK40835
BDK40840
BDK40845
BDK40850
BDK40855
BDK40865
BDK40870
BDK40875
BDK40880
BDK40885
BDK40890
BDK40895
BDK40900
BDK40905
BDK40910
BDK40915
BDK40920
BDK40925
BDK40930
BDK40940
BDK40945
BDK40955
BDK40960
BDK40965
BDK40970
BDK40975
BDK40985
BDK40990
POLY-V K4 760 '‫חג‬
POLY-V K4 775 '‫חג‬
POLY-V K4 780 '‫חג‬
POLY-V K4 790 '‫חג‬
POLY-V K4 800 '‫חג‬
POLY-V K4 805 '‫חג‬
POLY-V K4 810 '‫חג‬
POLY-V K4 815 '‫חג‬
POLY-V K4 820 '‫חג‬
POLY-V K4 825 '‫חג‬
POLY-V K4 830 '‫חג‬
POLY-V K4 835 '‫חג‬
POLY-V K4 840 '‫חג‬
POLY-V K4 845 '‫חג‬
POLY-V K4 850 '‫חג‬
POLY-V K4 855 '‫חג‬
POLY-V K4 865 '‫חג‬
POLY-V K4 870 '‫חג‬
POLY-V K4 875 '‫חג‬
POLY-V K4 880 '‫חג‬
POLY-V K4 885 '‫חג‬
POLY-V K4 890 '‫חג‬
POLY-V K4 895 '‫חג‬
POLY-V K4-900 '‫חג‬
POLY-V K4 905 '‫חג‬
POLY-V K4 910 ‫חגורה‬
POLY-V K4 915 '‫חג‬
POLY-V K4 920 '‫חג‬
POLY-V K4 925 '‫חג‬
POLY-V K4 930 '‫חג‬
POLY-V K4 940 '‫חג‬
POLY-V K4 945 ‫חגורה‬
POLY-V K4 955 '‫חג‬
POLY-V K4 960 '‫חג‬
POLY-V K4 965 '‫חג‬
POLY-V K4 970 '‫חג‬
POLY-V K4 975 '‫חג‬
POLY-V K4 985 '‫חג‬
POLY-V K4 990 '‫חג‬
Page 4 of 183
₪ 30.20
₪ 30.60
₪ 31.20
₪ 31.60
₪ 31.80
₪ 32.00
₪ 32.50
₪ 32.50
₪ 32.70
₪ 32.90
₪ 33.10
₪ 33.30
₪ 33.30
₪ 33.50
₪ 33.70
₪ 34.10
₪ 34.60
₪ 34.60
₪ 34.60
₪ 34.80
₪ 35.00
₪ 35.20
₪ 35.40
₪ 35.80
₪ 36.00
₪ 36.20
₪ 36.20
₪ 36.40
₪ 36.40
₪ 36.60
₪ 37.10
₪ 37.30
₪ 37.50
₪ 37.70
₪ 37.70
₪ 37.90
₪ 38.10
₪ 38.50
₪ 38.70
‫ מחלקת חלפים‬-‫מחירון לצרכן‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
BDK40995
BDK41000
BDK41005
BDK41010
BDK41015
BDK41020
BDK41025
BDK41030
BDK41035
BDK41040
BDK41050
BDK41060
BDK41065
BDK41070
BDK41080
BDK41090
BDK41100
BDK41110
BDK41120
BDK41125
BDK41150
BDK41165
BDK41185
BDK41190
BDK41200
BDK41215
BDK41220
BDK41230
BDK41240
BDK41245
BDK41260
BDK41270
BDK41280
BDK41290
BDK41300
BDK41320
BDK41340
BDK41360
BDK41440
POLY-V K4 995 '‫חג‬
POLY-V K4 1000 '‫חג‬
POLY-V K4 1005 '‫חג‬
POLY-V K4 1010 '‫חג‬
POLY-V K4 1015 '‫חג‬
POLY-V K4 1020 '‫חג‬
POLY-V K4 1025 '‫חג‬
POLY-V K4 1030 '‫חג‬
POLY-V K4 1035 ‫חגורה‬
POLY-V K4 1040 '‫חג‬
POLY-V K4 1050 '‫חג‬
POLY-V K4 1060 '‫חג‬
POLY-V K4 1065 ‫חגורה‬
POLY-V K4 1070 '‫חג‬
POLY-V K4 1080 '‫חג‬
POLY-V K4 1090 ‫חגורה‬
POLY-V K4 1100 '‫חג‬
POLY-V K4 1110 '‫חג‬
POLY-V K4 1120 '‫חג‬
POLY-V K4 1125 ‫חגורה‬
POLY-V K4 1150 '‫חג‬
POLY-V K4 1165 '‫חג‬
POLY-V K4 1185 '‫חג‬
POLY-V K4 1190 '‫חג‬
POLY-V K4 1200 '‫חג‬
POLY-V K4 1215 '‫חג‬
POLY-V K4 1220 '‫חג‬
POLY-V K4 1230 '‫חג‬
POLY-V K4 1240 '‫חג‬
POLY-V K4 1245 '‫חג‬
POLY-V K4 1260 ‫חגורה‬
POLY-V K4 1270 '‫חג‬
POLY-V K4 1280 '‫חג‬
POLY-V K4 1290 '‫חג‬
POLY-V K4 1300 '‫חג‬
POLY-V K4 1320 '‫חג‬
POLY-V K4 1340 '‫חג‬
POLY-V K4 1360 '‫חג‬
POLY-V K4 1440 '‫חג‬
Page 5 of 183
₪ 39.20
₪ 39.40
₪ 39.80
₪ 40.00
₪ 40.20
₪ 40.60
₪ 40.80
₪ 41.00
₪ 41.00
₪ 41.30
₪ 41.90
₪ 42.10
₪ 42.30
₪ 42.30
₪ 42.50
₪ 43.10
₪ 43.30
₪ 43.60
₪ 44.00
₪ 44.20
₪ 44.80
₪ 45.60
₪ 46.30
₪ 46.50
₪ 46.90
₪ 47.70
₪ 48.20
₪ 48.60
₪ 48.80
₪ 48.80
₪ 49.40
₪ 49.60
₪ 50.00
₪ 50.50
₪ 50.90
₪ 51.50
₪ 52.60
₪ 53.20
₪ 56.10
‫ מחלקת חלפים‬-‫מחירון לצרכן‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
BDK41460
BDK41490
BDK41520
BDK41540
BDK50675
BDK50685
BDK50695
BDK50700
BDK50725
BDK50775
BDK50805
BDK50825
BDK50835
BDK50840
BDK50845
BDK50850
BDK50855
BDK50860
BDK50865
BDK50870
BDK50875
BDK50880
BDK50885
BDK50900
BDK50905
BDK50910
BDK50915
BDK50925
BDK50940
BDK50955
BDK50965
BDK50975
BDK50990
BDK51000
BDK51010
BDK51018
BDK51020
BDK51025
BDK51030
POLY-V K4 1460 '‫חג‬
POLY-V K4 1490 '‫חג‬
POLY-V K4 1520 '‫חג‬
POLY-V K4 1540 '‫חג‬
POLY-V K5 675 '‫חג‬
POLY-V K5 685 '‫חג‬
POLY-V K5 695 '‫חג‬
POLY-V K5 700 '‫חג‬
POLY-V K5 725 '‫חג‬
POLY-V K5 775 '‫חג‬
POLY-V K5 805 '‫חג‬
POLY-V K5 825 '‫חג‬
POLY-V K5 835 '‫חג‬
POLY-V K5 840 '‫חג‬
POLY-V K5 845 '‫חג‬
POLY-V-'‫ גח‬K5 850
POLY-V K5 855 '‫חג‬
POLY-V K5 860 '‫חג‬
POLY-V K5 865 '‫חג‬
POLY-V K5 870 '‫חג‬
POLY-V K5 875 '‫חג‬
POLY-V K5 880 '‫חג‬
POLY-V K5 885 '‫חג‬
POLY-V K5 900 '‫חג‬
POLY-V K5 905 '‫חג‬
POLY-V K5 910 '‫חג‬
POLY-V K5 915 '‫חג‬
POLY-V K5 925 '‫חג‬
POLY-V K5 940 '‫חג‬
POLY-V K5 955 '‫חג‬
POLY-V K5 965 '‫חג‬
POLY-V K5 975 '‫חג‬
POLY-V K5 990 '‫חג‬
POLY-V K5 1000 '‫חג‬
POLY-V-'‫ גח‬K5 1010
POLY-V K5 1018 '‫חג‬
POLY-V K5 1020 '‫חג‬
POLY-V K5 1025 '‫חג‬
POLY-V K5 1030 '‫חג‬
Page 6 of 183
₪ 57.20
₪ 58.20
₪ 59.10
₪ 60.10
₪ 32.50
₪ 32.70
₪ 36.00
₪ 36.20
₪ 36.60
₪ 37.10
₪ 37.90
₪ 37.90
₪ 40.00
₪ 40.20
₪ 40.40
₪ 40.80
₪ 41.00
₪ 40.80
₪ 41.00
₪ 41.30
₪ 41.70
₪ 41.90
₪ 42.10
₪ 42.50
₪ 42.70
₪ 42.90
₪ 43.10
₪ 43.60
₪ 44.40
₪ 44.80
₪ 45.40
₪ 45.90
₪ 46.50
₪ 47.30
₪ 48.00
₪ 48.60
₪ 48.60
₪ 48.80
₪ 48.80
‫ מחלקת חלפים‬-‫מחירון לצרכן‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
BDK51040
BDK51055
BDK51063
BDK51065
BDK51070
BDK51080
BDK51090
BDK51100
BDK51105
BDK51115
BDK51120
BDK51125
BDK51130
BDK51145
BDK51150
BDK51155
BDK51165
BDK51175
BDK51180
BDK51190
BDK51200
BDK51210
BDK51215
BDK51220
BDK51230
BDK51240
BDK51255
BDK51270
BDK51290
BDK51300
BDK51320
BDK51330
BDK51345
BDK51350
BDK51355
BDK51360
BDK51370
BDK51390
BDK51430
POLY-V K5 1040 '‫חג‬
POLY-V K5 1055 '‫חג‬
POLY-V K5 1063 '‫חג‬
POLY-V K5 1065 '‫חג‬
POLY-V K5 1070 '‫חג‬
POLY-V K5 1080 '‫חג‬
POLY-V K5 1090 '‫חג‬
POLY-V K5 1100 '‫חג‬
POLY-V K5 1105 '‫חג‬
POLY-V K5 1115 ‫חגורה‬
POLY-V K5 1120 '‫חג‬
POLY-V K5 1125 '‫חג‬
POLY-V K5 1130 '‫חג‬
POLY-V K5 1145 '‫חג‬
POLY-V K5 1150 '‫חג‬
POLY-V K5 1155 '‫חג‬
POLY-V K5 1165 '‫חג‬
POLY-V K5 1175 '‫חג‬
POLY-V K5 1180 '‫חג‬
POLY-V K5 1190 '‫חג‬
POLY-V K5 1200 '‫חג‬
POLY-V K5 1210 '‫חג‬
POLY-V K5 1215 '‫חג‬
POLY-V K5 1220 '‫חג‬
POLY-V K5 1230 '‫חג‬
POLY-V K5 1240 '‫חג‬
POLY-V K5 1255 '‫חג‬
POLY-V K5 1270 '‫חג‬
POLY-V K5 1290 '‫חג‬
POLY-V K5 1300 '‫חג‬
POLY-V K5 1320 '‫חג‬
POLY-V K5 1330 '‫חג‬
POLY-V K5 1345 '‫חג‬
POLY-V K5 1350 '‫חג‬
POLY-V K5 1355 '‫חג‬
POLY-V K5 1360 '‫חג‬
POLY-V'‫ גח‬K5 1370
POLY-V K5 1390 '‫חג‬
POLY-V K5 1430 '‫חג‬
Page 7 of 183
₪ 49.00
₪ 49.40
₪ 50.00
₪ 50.00
₪ 50.30
₪ 50.70
₪ 51.10
₪ 51.70
₪ 51.70
₪ 52.40
₪ 52.80
₪ 53.00
₪ 53.00
₪ 54.00
₪ 54.20
₪ 54.40
₪ 54.90
₪ 55.30
₪ 55.50
₪ 55.90
₪ 56.10
₪ 56.70
₪ 57.20
₪ 57.40
₪ 57.80
₪ 58.00
₪ 58.60
₪ 59.70
₪ 60.30
₪ 61.40
₪ 61.80
₪ 62.20
₪ 62.80
₪ 63.40
₪ 63.40
₪ 63.40
₪ 63.90
₪ 65.30
₪ 67.00
‫ מחלקת חלפים‬-‫מחירון לצרכן‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
BDK51540
BDK51545
BDK51635
BDK60825
BDK60840
BDK60900
BDK60905
BDK60910
BDK60915
BDK60925
BDK60940
BDK60955
BDK60965
BDK60975
BDK60995
BDK61000
BDK61010
BDK61020
BDK61025
BDK61040
BDK61045
BDK61050
BDK61060
BDK61070
BDK61075
BDK61080
BDK61090
BDK61095
BDK61100
BDK61105
BDK61110
BDK61115
BDK61125
BDK61130
BDK61140
BDK61145
BDK61155
BDK61165
BDK61180
POLY-V K5 1540 '‫חג‬
POLY-V K5 1545 '‫חג‬
POLY-V K5 1635 '‫חג‬
POLY-V K6 825 '‫חג‬
K6 0840 POLY V '‫חג‬
POLY-V K6 900 '‫חג‬
POLY-V K6 905 ‫חגורה‬
POLY-V K6 910 '‫חג‬
POLY-V K6 915 '‫חג‬
POLY-V K6 925 '‫חג‬
POLY-V K6 940 '‫חג‬
POLY-V K6 955 '‫חג‬
POLY-V K6 965 '‫חג‬
POLY-V K6 975 ‫חגורה‬
POLY-V K6 995 '‫חג‬
POLY-V K6 1000 '‫חג‬
POLY-V K6 1010 '‫חג‬
POLY-V K6 1020 '‫חג‬
POLY-V K6 1025 '‫חג‬
POLY-V K6 1040 '‫חג‬
POLY-V K6 1045 '‫חג‬
POLY-V K6 1050 '‫חג‬
POLY-V K6 1060 '‫חג‬
POLY-V K6 1070 '‫חג‬
POLY-V K6 1075 '‫חג‬
POLY-V K6 1080 ‫חגורה‬
POLY-V K6 1090 '‫חג‬
POLY-V K6 1095 ‫חגורה‬
POLY-V K6 1100 '‫חג‬
POLY-V K6 1105 '‫חג‬
POLY-V K6 1110 '‫חג‬
POLY-V K6 1115 '‫חג‬
POLY-V K6 1125 '‫חג‬
POLY-V K6 1130 ‫חגורה‬
POLY-V K6 1140 ‫חגורה‬
POLY-V K6 1145 '‫חג‬
POLY-V K6 1155 '‫חג‬
POLY-V K6 1165 '‫חג‬
POLY-V K6 1180 '‫חג‬
Page 8 of 183
₪ 72.20
₪ 72.50
₪ 70.40
₪ 42.50
₪ 43.30
₪ 46.90
₪ 46.90
₪ 47.10
₪ 47.30
₪ 48.00
₪ 48.80
₪ 49.20
₪ 49.60
₪ 50.30
₪ 51.10
₪ 51.10
₪ 51.70
₪ 52.60
₪ 52.80
₪ 53.20
₪ 53.40
₪ 53.60
₪ 54.70
₪ 55.10
₪ 55.30
₪ 55.50
₪ 55.90
₪ 56.10
₪ 56.70
₪ 57.00
₪ 57.20
₪ 57.40
₪ 57.80
₪ 58.00
₪ 58.40
₪ 58.60
₪ 59.10
₪ 59.90
₪ 60.30
‫ מחלקת חלפים‬-‫מחירון לצרכן‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
BDK61185
BDK61190
BDK61195
BDK61200
BDK61210
BDK61220
BDK61230
BDK61250
BDK61255
BDK61265
BDK61270
BDK61290
BDK61305
BDK61325
BDK61340
BDK61355
BDK61365
BDK61400
BDK61410
BDK61415
BDK61420
BDK61430
BDK61435
BDK61450
BDK61460
BDK61470
BDK61500
BDK61510
BDK61520
BDK61540
BDK61560
BDK61565
BDK61575
BDK61670
BDK70990
BDK71080
BDK71125
BDK71140
BDK71155
POLY-V K6 1185 '‫חג‬
POLY-V K6 1190 '‫חג‬
POLY-V K6 1195 ‫חגורה‬
POLY-V K6 1200 '‫חג‬
POLY-V K6 1210 '‫חג‬
POLY-V K6 1220 '‫חג‬
POLY-V K6 1230 '‫חג‬
POLY-V K6 1250 '‫חג‬
POLY-V K6 1255 '‫חג‬
POLY-V K6 1265 '‫חג‬
POLY-V K6 1270 '‫חג‬
POLY-V K6 1290 '‫חג‬
POLY-V K6 1305 '‫חג‬
POLY-V K6 1325 '‫חג‬
POLY-V K6 1340 '‫חג‬
POLY-V K6 1355 '‫חג‬
POLY-V K6 1365 '‫חג‬
POLY-V K6 1400 '‫חג‬
POLY-V K6 1410 '‫חג‬
POLY-V K6 1415 '‫חג‬
POLY-V K6 1420 '‫חג‬
POLY-V K6 1430 '‫חג‬
POLY-V K6 1435 ‫חגורה‬
POLY-V K6 1450 '‫חג‬
POLY-V K6 1460 '‫חג‬
POLY-V K6 1470 '‫חג‬
POLY-V K6 1500 '‫חג‬
POLY-V K6 1510 '‫חג‬
POLY-V K6 1520 '‫חג‬
POLY-V K6 1540 '‫חג‬
POLY-V K6 1560 '‫חג‬
POLY-V K6 1565 ‫חגורה‬
POLY-V K6 1575 '‫חג‬
POLY-V K6 1670 '‫חג‬
POLY-V K7 990 '‫חג‬
POLY-V K7 1080 '‫חג‬
POLY-V K7 1125 '‫חג‬
POLY-V K7 1140 '‫חג‬
POLY-V K7 1155 '‫חג‬
Page 9 of 183
₪ 60.90
₪ 61.40
₪ 61.60
₪ 61.80
₪ 62.00
₪ 62.40
₪ 63.20
₪ 64.30
₪ 64.30
₪ 64.90
₪ 65.10
₪ 65.80
₪ 66.60
₪ 68.50
₪ 68.50
₪ 69.30
₪ 69.90
₪ 71.40
₪ 72.00
₪ 72.20
₪ 72.50
₪ 72.90
₪ 73.10
₪ 73.70
₪ 74.30
₪ 75.20
₪ 76.60
₪ 77.10
₪ 77.50
₪ 78.70
₪ 80.00
₪ 80.20
₪ 76.60
₪ 86.10
₪ 65.30
₪ 65.80
₪ 68.50
₪ 69.70
₪ 70.60
‫מחירון לצרכן‪ -‬מחלקת חלפים‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
‫‪₪ 77.50‬‬
‫‪₪ 86.50‬‬
‫‪₪ 90.00‬‬
‫‪₪ 92.30‬‬
‫‪₪ 91.10‬‬
‫‪₪ 102.60‬‬
‫‪₪ 101.10‬‬
‫‪₪ 24.00‬‬
‫‪₪ 27.00‬‬
‫‪₪ 31.00‬‬
‫‪₪ 34.70‬‬
‫‪₪ 44.80‬‬
‫‪₪ 52.30‬‬
‫‪₪ 65.10‬‬
‫‪₪ 12.10‬‬
‫‪₪ 28.00‬‬
‫‪₪ 48.20‬‬
‫‪₪ 39.00‬‬
‫‪₪ 0.00‬‬
‫‪₪ 0.00‬‬
‫‪₪ 16.80‬‬
‫‪₪ 16.80‬‬
‫‪₪ 16.80‬‬
‫‪₪ 16.80‬‬
‫‪₪ 16.80‬‬
‫‪₪ 16.80‬‬
‫‪₪ 16.80‬‬
‫‪₪ 16.80‬‬
‫‪₪ 16.80‬‬
‫‪₪ 16.80‬‬
‫‪₪ 16.80‬‬
‫‪₪ 16.80‬‬
‫‪₪ 16.80‬‬
‫‪₪ 16.80‬‬
‫‪₪ 16.80‬‬
‫‪₪ 16.80‬‬
‫‪₪ 17.30‬‬
‫‪₪ 17.50‬‬
‫‪₪ 17.70‬‬
‫חג' ‪POLY-V K7 1275‬‬
‫חג' ‪POLY-V K7 1420‬‬
‫חג' ‪POLY-V K7 1475‬‬
‫חג' ‪POLY-V K7 1515‬‬
‫חג' ‪POLY-V K7 1575‬‬
‫חג' ‪POLY-V K7 1735‬‬
‫חג' ‪POLY-V K7 1750‬‬
‫חג' ‪/L400‬מגנום‪'-H100/H1/‬טיימ דיזל‬
‫חג' טיימ'‪-‬יונדאי ‪I10‬‬
‫חג' טיימ'‪-‬אלנטרה‪/‬גטס‪/‬אקסנט ‪-96‬מ‬
‫חג' טיימ'‪-‬לנסר ‪-04‬מ‬
‫חג' טיימ'‪-‬טוסון ‪/2.0‬סנטה פה‪/‬ספורטגז'‪/‬קרנס דיז‬
‫חג' טיימ'‪-‬סונטה ‪ 2.0‬עד ‪/98‬ג'ויס עד ‪00‬‬
‫חג' טיימ'‪-‬טרג'ט ‪/2.7‬סנטה פה ‪/2.7‬טוסון בנזין‬
‫חג' טיימ'‪-‬איזון‪-‬לנטרה עד ‪ L200/95‬הטנוס‪D/‬‬
‫חג' טיימ'‪-‬אקסנט מ‪/00-‬גטס ‪1.3‬‬
‫חג' גלופר‪/L400/‬מגנום‪'-H1/‬טיימ דיזל‬
‫חג' טיימ'‪-‬וקטרה ‪/2.0‬וויונט‪/‬אופטרה ‪/1.8‬אפיקה‬
‫זיכוי מיוחד (חגורות דונגיל)‬
‫חיוב עבור דונגיל‬
‫חגורה משוננת דונגיל ‪10X 535‬‬
‫חגורה משוננת דונגיל ‪10X 550‬‬
‫חגורה משוננת דונגיל ‪10X 574‬‬
‫חגורה משוננת דונגיל ‪10X 590‬‬
‫חגורה משוננת דונגיל ‪10X 600‬‬
‫חגורה משוננת דונגיל ‪10X 625‬‬
‫חגורה משוננת דונגיל ‪10X 643‬‬
‫חגורה משוננת דונגיל ‪10X 650‬‬
‫חגורה משוננת דונגיל ‪10X 675‬‬
‫חגורה משוננת דונגיל ‪10X 685‬‬
‫חגורה משוננת דונגיל ‪10X 700‬‬
‫חגורה משוננת דונגיל ‪10X 710‬‬
‫חגורה משוננת דונגיל ‪10X 725‬‬
‫חגורה משוננת דונגיל ‪10X 735‬‬
‫חגורה משוננת דונגיל ‪10X 750‬‬
‫חגורה משוננת דונגיל ‪10X 775‬‬
‫חגורה משוננת דונגיל ‪10X 785‬‬
‫חגורה משוננת דונגיל ‪10X 800‬‬
‫חגורה משוננת דונגיל ‪10X 813‬‬
‫‪Page 10 of 183‬‬
‫‪BDK71275‬‬
‫‪BDK71420‬‬
‫‪BDK71475‬‬
‫‪BDK71515‬‬
‫‪BDK71575‬‬
‫‪BDK71735‬‬
‫‪BDK71750‬‬
‫‪BDT99YU19‬‬
‫‪BDT101YU20‬‬
‫‪BDT105RU22‬‬
‫‪BDT109YU25‬‬
‫‪BDT123RU28‬‬
‫‪BDT153RU29‬‬
‫‪BDT207YU32‬‬
‫‪BDT65YU127‬‬
‫‪BDT110STS22‬‬
‫‪BDT163RU254‬‬
‫‪BDT169STS24‬‬
‫‪BDZ201‬‬
‫‪BDZ206‬‬
‫‪BDA0535‬‬
‫‪BDA0550‬‬
‫‪BDA0574‬‬
‫‪BDA0590‬‬
‫‪BDA0600‬‬
‫‪BDA0625‬‬
‫‪BDA0643‬‬
‫‪BDA0650‬‬
‫‪BDA0675‬‬
‫‪BDA0685‬‬
‫‪BDA0700‬‬
‫‪BDA0710‬‬
‫‪BDA0725‬‬
‫‪BDA0735‬‬
‫‪BDA0750‬‬
‫‪BDA0775‬‬
‫‪BDA0785‬‬
‫‪BDA0800‬‬
‫‪BDA0813‬‬
‫מחירון לצרכן‪ -‬מחלקת חלפים‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
‫‪₪ 18.10‬‬
‫‪₪ 18.30‬‬
‫‪₪ 18.60‬‬
‫‪₪ 18.80‬‬
‫‪₪ 18.80‬‬
‫‪₪ 19.00‬‬
‫‪₪ 19.90‬‬
‫‪₪ 20.10‬‬
‫‪₪ 20.10‬‬
‫‪₪ 20.50‬‬
‫‪₪ 20.70‬‬
‫‪₪ 21.00‬‬
‫‪₪ 21.20‬‬
‫‪₪ 21.40‬‬
‫‪₪ 21.40‬‬
‫‪₪ 21.60‬‬
‫‪₪ 21.60‬‬
‫‪₪ 22.10‬‬
‫‪₪ 22.10‬‬
‫‪₪ 23.40‬‬
‫‪₪ 22.90‬‬
‫‪₪ 23.60‬‬
‫‪₪ 23.40‬‬
‫‪₪ 23.40‬‬
‫‪₪ 23.60‬‬
‫‪₪ 23.80‬‬
‫‪₪ 24.20‬‬
‫‪₪ 25.60‬‬
‫‪₪ 26.00‬‬
‫‪₪ 26.20‬‬
‫‪₪ 26.60‬‬
‫‪₪ 27.10‬‬
‫‪₪ 28.00‬‬
‫‪₪ 28.40‬‬
‫‪₪ 28.60‬‬
‫‪₪ 29.00‬‬
‫‪₪ 29.50‬‬
‫‪₪ 29.70‬‬
‫‪₪ 31.00‬‬
‫חגורה משוננת דונגיל ‪10X 825‬‬
‫חגורה משוננת דונגיל ‪10X 838‬‬
‫חגורה משוננת דונגיל ‪10X 850‬‬
‫חגורה משוננת דונגיל ‪10X 864‬‬
‫חגורה משוננת דונגיל ‪10X 875‬‬
‫חגורה משוננת דונגיל ‪10X 889‬‬
‫חגורה משוננת דונגיל ‪10X 900‬‬
‫חגורה משוננת דונגיל ‪10X 905‬‬
‫חגורה משוננת דונגיל ‪10X 913‬‬
‫חגורה משוננת דונגיל ‪10X 925‬‬
‫חגורה משוננת דונגיל ‪10X 940‬‬
‫חגורה משוננת דונגיל ‪10X 950‬‬
‫חגורה משוננת דונגיל ‪10X 960‬‬
‫חגורה משוננת דונגיל ‪10X 965‬‬
‫חגורה משוננת דונגיל ‪10X 975‬‬
‫חגורה משוננת דונגיל ‪10X990‬‬
‫חגורה משוננת דונגיל ‪10X1000‬‬
‫חגורה משוננת דונגיל ‪10X1015‬‬
‫חגורה משוננת דונגיל ‪10X1025‬‬
‫חגורה משוננת דונגיל ‪10X1035‬‬
‫חגורה משוננת דונגיל ‪10X1050‬‬
‫חגורה משוננת דונגיל ‪10X1065‬‬
‫חגורה משוננת דונגיל ‪10X1075‬‬
‫חגורות משוננות דונגיל ‪10X1090‬‬
‫חגורה משוננת דונגיל ‪10X1100‬‬
‫חגורה משוננת דונגיל ‪10X1125‬‬
‫חגורה משוננת דונגיל ‪10X1150‬‬
‫חגורה משוננת דונגיל ‪10X1175‬‬
‫חגורה משוננת דונגיל ‪10X1200‬‬
‫חגורה משוננת דונגיל ‪10X1225‬‬
‫חגורה משוננת דונגיל ‪10X1250‬‬
‫חגורה משוננת דונגיל ‪10X1275‬‬
‫חגורה משוננת דונגיל ‪10X1300‬‬
‫חגורה משוננת דונגיל ‪10X1325‬‬
‫חגורה משוננת דונגיל ‪10X1350‬‬
‫חגורה משוננת דונגיל ‪10X1375‬‬
‫חגורה משוננת דונגיל ‪10X1400‬‬
‫חגורה משוננת דונגיל ‪10X1425‬‬
‫חגורה משוננת דונגיל ‪10X1450‬‬
‫‪Page 11 of 183‬‬
‫‪BDA0825‬‬
‫‪BDA0838‬‬
‫‪BDA0850‬‬
‫‪BDA0864‬‬
‫‪BDA0875‬‬
‫‪BDA0889‬‬
‫‪BDA0900‬‬
‫‪BDA0905‬‬
‫‪BDA0913‬‬
‫‪BDA0925‬‬
‫‪BDA0940‬‬
‫‪BDA0950‬‬
‫‪BDA0960‬‬
‫‪BDA0965‬‬
‫‪BDA0975‬‬
‫‪BDA0990‬‬
‫‪BDA01000‬‬
‫‪BDA01015‬‬
‫‪BDA01025‬‬
‫‪BDA01035‬‬
‫‪BDA01050‬‬
‫‪BDA01065‬‬
‫‪BDA01075‬‬
‫‪BDA01090‬‬
‫‪BDA01100‬‬
‫‪BDA01125‬‬
‫‪BDA01150‬‬
‫‪BDA01175‬‬
‫‪BDA01200‬‬
‫‪BDA01225‬‬
‫‪BDA01250‬‬
‫‪BDA01275‬‬
‫‪BDA01300‬‬
‫‪BDA01325‬‬
‫‪BDA01350‬‬
‫‪BDA01375‬‬
‫‪BDA01400‬‬
‫‪BDA01425‬‬
‫‪BDA01450‬‬
‫מחירון לצרכן‪ -‬מחלקת חלפים‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
‫‪₪ 33.00‬‬
‫‪₪ 31.40‬‬
‫‪₪ 32.80‬‬
‫‪₪ 34.70‬‬
‫‪₪ 35.20‬‬
‫‪₪ 35.60‬‬
‫‪₪ 35.80‬‬
‫‪₪ 17.70‬‬
‫‪₪ 21.80‬‬
‫‪₪ 23.10‬‬
‫‪₪ 24.20‬‬
‫‪₪ 22.20‬‬
‫‪₪ 25.60‬‬
‫‪₪ 25.80‬‬
‫‪₪ 20.70‬‬
‫‪₪ 21.60‬‬
‫‪₪ 21.60‬‬
‫‪₪ 21.60‬‬
‫‪₪ 21.60‬‬
‫‪₪ 21.60‬‬
‫‪₪ 21.60‬‬
‫‪₪ 21.60‬‬
‫‪₪ 21.80‬‬
‫‪₪ 22.50‬‬
‫‪₪ 23.10‬‬
‫‪₪ 23.40‬‬
‫‪₪ 23.40‬‬
‫‪₪ 23.60‬‬
‫‪₪ 23.80‬‬
‫‪₪ 24.00‬‬
‫‪₪ 24.20‬‬
‫‪₪ 24.50‬‬
‫‪₪ 25.60‬‬
‫‪₪ 25.80‬‬
‫‪₪ 27.10‬‬
‫‪₪ 26.20‬‬
‫‪₪ 26.60‬‬
‫‪₪ 26.90‬‬
‫‪₪ 27.10‬‬
‫חגורה משוננת דונגיל ‪10X1475‬‬
‫חגורה משוננת דונגיל ‪10X1500‬‬
‫חגורה משוננת דונגיל ‪10X1550‬‬
‫חגורה משוננת דונגיל ‪10X1725‬‬
‫חגורה משוננת דונגיל ‪10X1750‬‬
‫חגורה משוננת דונגיל ‪10X1775‬‬
‫חגורה משוננת דונגיל ‪10X1800‬‬
‫חגורת ‪ V‬לפי תקן ‪-2315‬בנדו‬
‫חגורת ‪ V‬לפי תקן ‪-2385‬בנדו‬
‫חגורות ‪ V‬לפי תקן ‪-2400‬בנדו‬
‫חגורת ‪ V‬לפי תקן ‪-2430‬בנדו‬
‫חגורה משוננת דונגיל ‪11X925‬‬
‫חגורה משוננת דונגיל ‪11.9X1000‬‬
‫חגורה משוננת דונגיל ‪11.9X1013‬‬
‫חגורה משוננת דונגיל ‪13X 575‬‬
‫חגורה משוננת דונגיל ‪13X 600‬‬
‫חגורה משוננת דונגיל ‪13X 625‬‬
‫חגורה משוננת דונגיל ‪13X 650‬‬
‫חגורה משוננת דונגיל ‪13X 675‬‬
‫חגורה משוננת דונגיל ‪13X 700‬‬
‫חגורה משוננת דונגיל ‪13X 725‬‬
‫חגורה משוננת דונגיל ‪13X 750‬‬
‫חגורה משוננת דונגיל ‪13X 775‬‬
‫חגורה משוננת דונגיל ‪13X 800‬‬
‫חגורה משוננת דונגיל ‪13X 813‬‬
‫חגורה משוננת דונגיל ‪13X 825‬‬
‫חגורה משוננת דונגיל ‪13X 840‬‬
‫חגורה משוננת דונגיל ‪13X 850‬‬
‫חגורה משוננת דונגיל ‪13X 865‬‬
‫חגורה משוננת דונגיל ‪13X 875‬‬
‫חגורה משוננת דונגיל ‪13X 889‬‬
‫חגורה משוננת דונגיל ‪13X 900‬‬
‫חגורה משוננת דונגיל ‪13X 913‬‬
‫חגורה משוננת דונגיל ‪13X 925‬‬
‫חג' לא משוננת דונגיל ‪13X 930‬‬
‫חגורה משוננת דונגיל ‪13X 940‬‬
‫חגורה משוננת דונגיל ‪13X 950‬‬
‫חגורה משוננת דונגיל ‪13X 965‬‬
‫חגורה משוננת דונגיל ‪13X 975‬‬
‫‪Page 12 of 183‬‬
‫‪BDA01475‬‬
‫‪BDA01500‬‬
‫‪BDA01550‬‬
‫‪BDA01725‬‬
‫‪BDA01750‬‬
‫‪BDA01775‬‬
‫‪BDA01800‬‬
‫‪BDA02315‬‬
‫‪BDA02385‬‬
‫‪BDA02400‬‬
‫‪BDA02430‬‬
‫‪BDA01190925‬‬
‫‪BDA01191000‬‬
‫‪BDA01191013‬‬
‫‪BDA3575‬‬
‫‪BDA3600‬‬
‫‪BDA3625‬‬
‫‪BDA3650‬‬
‫‪BDA3675‬‬
‫‪BDA3700‬‬
‫‪BDA3725‬‬
‫‪BDA3750‬‬
‫‪BDA3775‬‬
‫‪BDA3800‬‬
‫‪BDA3813‬‬
‫‪BDA3825‬‬
‫‪BDA3840‬‬
‫‪BDA3850‬‬
‫‪BDA3865‬‬
‫‪BDA3875‬‬
‫‪BDA3889‬‬
‫‪BDA3900‬‬
‫‪BDA3913‬‬
‫‪BDA3925‬‬
‫‪BDA3930‬‬
‫‪BDA3940‬‬
‫‪BDA3950‬‬
‫‪BDA3965‬‬
‫‪BDA3975‬‬
‫מחירון לצרכן‪ -‬מחלקת חלפים‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
‫‪₪ 27.30‬‬
‫‪₪ 28.00‬‬
‫‪₪ 28.20‬‬
‫‪₪ 28.40‬‬
‫‪₪ 28.60‬‬
‫‪₪ 29.00‬‬
‫‪₪ 29.00‬‬
‫‪₪ 29.50‬‬
‫‪₪ 29.70‬‬
‫‪₪ 31.00‬‬
‫‪₪ 31.90‬‬
‫‪₪ 31.40‬‬
‫‪₪ 31.90‬‬
‫‪₪ 32.50‬‬
‫‪₪ 34.30‬‬
‫‪₪ 33.20‬‬
‫‪₪ 33.60‬‬
‫‪₪ 34.10‬‬
‫‪₪ 34.10‬‬
‫‪₪ 34.50‬‬
‫‪₪ 35.40‬‬
‫‪₪ 36.30‬‬
‫‪₪ 36.70‬‬
‫‪₪ 37.30‬‬
‫‪₪ 37.80‬‬
‫‪₪ 38.90‬‬
‫‪₪ 39.30‬‬
‫‪₪ 40.00‬‬
‫‪₪ 40.40‬‬
‫‪₪ 41.10‬‬
‫‪₪ 42.40‬‬
‫‪₪ 42.80‬‬
‫‪₪ 21.20‬‬
‫‪₪ 21.20‬‬
‫‪₪ 21.40‬‬
‫‪₪ 22.10‬‬
‫‪₪ 23.10‬‬
‫‪₪ 22.90‬‬
‫‪₪ 25.30‬‬
‫חגורה משוננת דונגיל ‪13X 990‬‬
‫חגורה משוננת דונגיל ‪13X1000‬‬
‫חגורה משוננת דונגיל ‪13X1015‬‬
‫חגורה משוננת דונגיל ‪13X1025‬‬
‫חגורה משוננת דונגיל ‪13X1030‬‬
‫חגורה משוננת דונגיל ‪13X1035‬‬
‫חגורה משוננת דונגיל ‪13X1050‬‬
‫חגורה משוננת דונגיל ‪13X1075‬‬
‫חגורה משוננת דונגיל ‪13X1100‬‬
‫חגורה משוננת דונגיל ‪13X1125‬‬
‫חגורה משוננת דונגיל ‪13X1145‬‬
‫חגורה משוננת דונגיל ‪13X1150‬‬
‫חגורה משוננת דונגיל ‪13X1165‬‬
‫חגורה משוננת דונגיל ‪13X1175‬‬
‫חגורה משוננת דונגיל ‪13X1190‬‬
‫חגורה משוננת דונגיל ‪13X1200‬‬
‫חגורה משוננת דונגיל ‪13X1225‬‬
‫חגורה משוננת דונגיל ‪13X1245‬‬
‫חגורה משוננת דונגיל ‪13X1250‬‬
‫חגורה משוננת דונגיל ‪13X1275‬‬
‫חגורה משוננת דונגיל ‪13X1300‬‬
‫חגורה משוננת דונגיל ‪13X1325‬‬
‫חגורה משוננת דונגיל ‪13X1350‬‬
‫חגורה משוננת דונגיל ‪13X1375‬‬
‫חגורה משוננת דונגיל ‪13X1400‬‬
‫חגורה משוננת דונגיל ‪13X1425‬‬
‫חגורה משוננת דונגיל ‪13X1450‬‬
‫חגורה משוננת דונגיל ‪13X1475‬‬
‫חגורה משוננת דונגיל ‪13X1500‬‬
‫חגורה משוננת דונגיל ‪13X1525‬‬
‫חגורה משוננת דונגיל ‪13X1550‬‬
‫חגורה משוננת דונגיל ‪13X1575‬‬
‫חגורת ‪ V‬לפי תקן ‪-3235‬בנדו‬
‫חגורות ‪ V‬לפי תקן ‪-3255‬בנדו‬
‫חגורת ‪ V‬לפי תקן ‪-3285‬בנדו‬
‫חגורת ‪ V‬לפי תקן ‪-3295‬בנדו‬
‫חגורת ‪ V‬לפי תקן ‪-3310‬בנדו‬
‫חגורת ‪ V‬לפי תקן ‪-3320‬בנדו‬
‫חגורות ‪ V‬לפי תקן ‪-3325‬בנדו‬
‫‪Page 13 of 183‬‬
‫‪BDA3990‬‬
‫‪BDA31000‬‬
‫‪BDA31015‬‬
‫‪BDA31025‬‬
‫‪BDA31030‬‬
‫‪BDA31035‬‬
‫‪BDA31050‬‬
‫‪BDA31075‬‬
‫‪BDA31100‬‬
‫‪BDA31125‬‬
‫‪BDA31145‬‬
‫‪BDA31150‬‬
‫‪BDA31165‬‬
‫‪BDA31175‬‬
‫‪BDA31190‬‬
‫‪BDA31200‬‬
‫‪BDA31225‬‬
‫‪BDA31245‬‬
‫‪BDA31250‬‬
‫‪BDA31275‬‬
‫‪BDA31300‬‬
‫‪BDA31325‬‬
‫‪BDA31350‬‬
‫‪BDA31375‬‬
‫‪BDA31400‬‬
‫‪BDA31425‬‬
‫‪BDA31450‬‬
‫‪BDA31475‬‬
‫‪BDA31500‬‬
‫‪BDA31525‬‬
‫‪BDA31550‬‬
‫‪BDA31575‬‬
‫‪BDA33235‬‬
‫‪BDA33255‬‬
‫‪BDA33285‬‬
‫‪BDA33295‬‬
‫‪BDA33310‬‬
‫‪BDA33320‬‬
‫‪BDA33325‬‬
‫מחירון לצרכן‪ -‬מחלקת חלפים‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
‫‪₪ 23.40‬‬
‫‪₪ 24.00‬‬
‫‪₪ 24.50‬‬
‫‪₪ 28.00‬‬
‫‪₪ 26.60‬‬
‫‪₪ 25.60‬‬
‫‪₪ 28.00‬‬
‫‪₪ 27.10‬‬
‫‪₪ 27.30‬‬
‫‪₪ 30.80‬‬
‫‪₪ 34.10‬‬
‫‪₪ 31.00‬‬
‫‪₪ 29.50‬‬
‫‪₪ 34.10‬‬
‫‪₪ 34.30‬‬
‫‪₪ 33.00‬‬
‫‪₪ 35.40‬‬
‫‪₪ 41.70‬‬
‫‪₪ 45.00‬‬
‫‪₪ 45.20‬‬
‫‪₪ 40.00‬‬
‫‪₪ 41.10‬‬
‫‪₪ 42.10‬‬
‫‪₪ 42.80‬‬
‫‪₪ 38.70‬‬
‫‪₪ 38.70‬‬
‫‪₪ 59.00‬‬
‫‪₪ 60.50‬‬
‫‪₪ 64.50‬‬
‫‪₪ 65.70‬‬
‫‪₪ 66.10‬‬
‫‪₪ 66.90‬‬
‫‪₪ 67.70‬‬
‫‪₪ 68.90‬‬
‫‪₪ 69.30‬‬
‫‪₪ 69.70‬‬
‫‪₪ 70.90‬‬
‫‪₪ 73.50‬‬
‫‪₪ 76.20‬‬
‫חגורת ‪ V‬לפי תקן ‪-3335‬בנדו‬
‫חגורת ‪ V‬לפי תקן ‪-3340‬בנדו‬
‫חגורת ‪ V‬לפי תקן ‪-3350‬בנדו‬
‫חגורת ‪ V‬לפי תקן ‪-3355‬בנדו‬
‫חגורת ‪ V‬לפי תקן ‪-3360‬בנדו‬
‫חגורת ‪ V‬לפי תקן ‪-3365‬בנדו‬
‫חגורת ‪ V‬לפי תקן ‪-3380‬בנדו‬
‫חגורת ‪ V‬לפי תקן ‪-3385‬בנדו‬
‫חגורת ‪ V‬לפי תקן ‪-3390‬בנדו‬
‫חגורת ‪ V‬לפי תקן ‪-3400‬בנדו‬
‫חגורת ‪ V‬לפי תקן ‪-3420‬בנדו‬
‫חגורת ‪ V‬לפי תקן ‪-3425‬בנדו‬
‫חגורת ‪ V‬לפי תקן ‪-3440‬בנדו‬
‫חגורת ‪ V‬לפי תקן ‪-3445‬בנדו‬
‫חגורות ‪ V‬לפי תקן בנדו ‪3450‬‬
‫חגורת ‪ V‬לפי תקן ‪-3470‬בנדו‬
‫חגורת ‪ V‬לפי תקן ‪-3480‬בנדו‬
‫חגורות ‪ V‬לפי תקן בנדו‬
‫חגורת ‪ V‬לפי תקן ‪-3590‬בנדו‬
‫חגורת ‪ V‬לפי תקן ‪-3600‬בנדו‬
‫חגורה משוננת דונגיל ‪17X990‬‬
‫חגורה משוננת דונגיל ‪17X1015‬‬
‫חגורה משוננת דונגיל ‪17X1040‬‬
‫חגורה משוננת דונגיל ‪17X1065‬‬
‫חגורת ‪ V‬לפי תקן ‪-5395‬בנדו‬
‫חגורת ‪ V‬לפי תקן ‪-5395‬בנדו‬
‫חג' ‪POLY-V K4 1590‬‬
‫חג' ‪POLY-V K4 1640‬‬
‫חג' ‪POLY-V K4 1750‬‬
‫חג' ‪POLY-V K4 1770‬‬
‫חג' ‪POLY-V K5 1575‬‬
‫חג' ‪POLY-V K5 1590‬‬
‫חג' ‪POLY-V K5 1615‬‬
‫חג' ‪POLY-V K5 1640‬‬
‫חג' ‪POLY-V K5 1650‬‬
‫חג' ‪POLY-V K5 1660‬‬
‫חג' ‪POLY-V K5 1690‬‬
‫חג' ‪POLY-V K5 1750‬‬
‫חג' ‪POLY-V K5 1810‬‬
‫‪Page 14 of 183‬‬
‫‪BDA33335‬‬
‫‪BDA33340‬‬
‫‪BDA33350‬‬
‫‪BDA33355‬‬
‫‪BDA33360‬‬
‫‪BDA33365‬‬
‫‪BDA33380‬‬
‫‪BDA33385‬‬
‫‪BDA33390‬‬
‫‪BDA33400‬‬
‫‪BDA33420‬‬
‫‪BDA33425‬‬
‫‪BDA33440‬‬
‫‪BDA33445‬‬
‫‪BDA33450‬‬
‫‪BDA33470‬‬
‫‪BDA33480‬‬
‫‪BDA33530‬‬
‫‪BDA33590‬‬
‫‪BDA33600‬‬
‫‪BDA70990‬‬
‫‪BDA71015‬‬
‫‪BDA71040‬‬
‫‪BDA71065‬‬
‫‪BDA75395‬‬
‫‪BDA75420‬‬
‫‪BDKP41590‬‬
‫‪BDKP41640‬‬
‫‪BDKP41750‬‬
‫‪BDKP41770‬‬
‫‪BDKP51575‬‬
‫‪BDKP51590‬‬
‫‪BDKP51615‬‬
‫‪BDKP51640‬‬
‫‪BDKP51650‬‬
‫‪BDKP51660‬‬
‫‪BDKP51690‬‬
‫‪BDKP51750‬‬
‫‪BDKP51810‬‬
‫ מחלקת חלפים‬-‫מחירון לצרכן‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
BDKP51840
BDKP51860
BDKP51905
BDKP51930
BDKP52080
BDKP52115
BDKP52120
BDKP52255
BDKP61590
BDKP61600
BDKP61610
BDKP61625
BDKP61640
BDKP61650
BDKP61660
BDKP61670
BDKP61675
BDKP61680
BDKP61685
BDKP61690
BDKP61695
BDKP61700
BDKP61705
BDKP61710
BDKP61715
BDKP61720
BDKP61725
BDKP61735
BDKP61740
BDKP61745
BDKP61750
BDKP61765
BDKP61775
BDKP61790
BDKP61795
BDKP61800
BDKP61805
BDKP61810
BDKP61815
POLY-V K5 1840 '‫חג‬
POLY-V K5 1860 '‫חג‬
POLY-V K5 1905 '‫חג‬
POLY-V K5 1930 '‫חג‬
POLY-V K5 2080 '‫חג‬
POLY-V K5 2115 '‫חג‬
POLY-V K5 2120 '‫חג‬
POLY-V K5 2255 '‫חג‬
POLY-V K6 1590 '‫חג‬
POLY-V K6 1600 '‫חג‬
POLY-V K6 1610 '‫חג‬
POLY-V K6 1625 '‫חג‬
POLY-V K6 1640 '‫חג‬
POLY-V K6 1650 '‫חג‬
POLY-V K6 1660 '‫חג‬
POLY-V K6 1670 '‫חג‬
POLY-V K6 1675 ‫חגורה‬
POLY-V K6 1680 '‫חג‬
POLY-V K6 1685 ‫חגורה‬
POLY-V K6 1690 '‫חג‬
POLY-V'‫ גח‬K6 1695
POLY-V K6 1700 '‫חג‬
POLY-V K6 1705 ‫חגורה‬
POLY-V K6 1710 '‫חג‬
POLY-V K6 1715 '‫חג‬
POLY-V K6 1720 '‫חג‬
POLY-V K6 1725 '‫חג‬
POLY-V K6 1735 '‫חג‬
POLY-V K6 1740 '‫חג‬
POLY-V K6 1745 '‫חג‬
POLY-V K6 1750 '‫חג‬
POLY-V K6 1765 '‫חג‬
POLY-V K6 1775 '‫חג‬
POLY-V K6 1790 '‫חג‬
POLY-V K6 1795 '‫חג‬
POLY-V K6 1800 '‫חג‬
POLY-V K6 1805 ‫חגורה‬
POLY-V K6 1810 '‫חג‬
POLY-V K6 1815 '‫חג‬
Page 15 of 183
₪ 77.20
₪ 77.80
₪ 79.80
₪ 80.80
₪ 78.20
₪ 88.50
₪ 88.70
₪ 94.50
₪ 72.90
₪ 73.30
₪ 73.80
₪ 74.40
₪ 75.00
₪ 75.80
₪ 76.20
₪ 76.80
₪ 77.00
₪ 77.00
₪ 77.20
₪ 77.60
₪ 77.60
₪ 77.80
₪ 78.00
₪ 78.40
₪ 78.60
₪ 78.80
₪ 79.20
₪ 79.60
₪ 79.80
₪ 80.00
₪ 80.20
₪ 80.80
₪ 81.40
₪ 81.80
₪ 82.20
₪ 82.40
₪ 82.60
₪ 83.00
₪ 83.20
‫ מחלקת חלפים‬-‫מחירון לצרכן‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
BDKP61820
BDKP61825
BDKP61840
BDKP61850
BDKP61860
BDKP61875
BDKP61885
BDKP61890
BDKP61895
BDKP61900
BDKP61910
BDKP61915
BDKP61920
BDKP61930
BDKP61935
BDKP61950
BDKP61970
BDKP62000
BDKP62015
BDKP62040
BDKP62055
BDKP62080
BDKP62100
BDKP62120
BDKP62140
BDKP62145
BDKP62160
BDKP62175
BDKP62200
BDKP62230
BDKP62240
BDKP62245
BDKP62250
BDKP62255
BDKP62260
BDKP62265
BDKP62290
BDKP62325
BDKP62400
POLY-V K6 1820 '‫חג‬
POLY-V K6 1825 '‫חג‬
POLY-V K6 1840 '‫חג‬
POLY-V K6 1850 '‫חג‬
POLY-V K6 1860 '‫חג‬
POLY-V K6 1875 '‫חג‬
POLY-V K6 1885 '‫חג‬
POLY-V K6 1890 ‫חגורה‬
POLY-V K6 1895 '‫חג‬
POLY-V K6 1900 '‫חג‬
POLY-V K6 1910 '‫חג‬
POLY-V K6 1915 '‫חג‬
POLY-V K6 1920 '‫חג‬
POLY-V K6 1930 '‫חג‬
POLY-V K6 1935 '‫חג‬
POLY-V K6 1950 '‫חג‬
POLY-V K6 1970 '‫חג‬
POLY-V'‫ גח‬K6 2000
POLY-V K6 2015 '‫חג‬
K6 2040 POLY V '‫חג‬
POLY-V K6 2055 '‫חג‬
POLY-V K6 2080 '‫חג‬
POLY-V K6 2100 '‫חג‬
POLY-V K6 2120 '‫חג‬
POLY-V K6 2140 '‫חג‬
POLY-V K6 2145 '‫חג‬
K6 2160 POLY V '‫חג‬
POLY-V K6 2175 '‫חג‬
POLY-V K6 2200 '‫חג‬
POLY-V K6 2230 '‫חג‬
POLY-V K6 2240 '‫חג‬
POLY-V K6 2245 '‫חג‬
POLY-V K6 2250 '‫חג‬
POLY-V K6 2255 '‫חג‬
POLY-V K6 2260 '‫חג‬
POLY-V K6 2265 '‫חג‬
POLY-V K6 2290 '‫חג‬
POLY-V K6 2325 '‫חג‬
POLY-V K6 2400 '‫חג‬
Page 16 of 183
₪ 83.80
₪ 84.00
₪ 84.80
₪ 85.20
₪ 85.40
₪ 85.80
₪ 87.30
₪ 86.20
₪ 86.60
₪ 86.80
₪ 87.30
₪ 87.50
₪ 87.90
₪ 88.50
₪ 88.50
₪ 89.30
₪ 90.30
₪ 90.70
₪ 91.50
₪ 92.90
₪ 93.50
₪ 95.10
₪ 96.10
₪ 96.90
₪ 98.10
₪ 98.30
₪ 98.90
₪ 99.50
₪ 101.00
₪ 102.00
₪ 102.40
₪ 102.60
₪ 102.60
₪ 102.60
₪ 103.40
₪ 103.60
₪ 105.00
₪ 107.00
₪ 109.60
‫ מחלקת חלפים‬-‫מחירון לצרכן‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
BDKP62415
BDKP62425
BDKP62440
BDKP62450
BDKP62460
BDKP62475
BDKP62490
BDKP62500
BDKP62505
BDKP62515
BDKP62540
BDKP62565
BDKP62570
BDKP62575
BDKP62585
BDKP62590
BDKP62605
BDKP62615
BDKP62695
BDKP62700
BDKP62730
BDKP71590
BDKP71630
BDKP71640
BDKP71730
BDKP71760
BDKP71790
BDKP71800
BDKP71810
BDKP71930
BDKP71950
BDKP71970
BDKP71980
BDKP72045
BDKP72060
BDKP72120
BDKP72275
BDKP72285
BDKP72345
POLY-V K6 2415 '‫חג‬
POLY-V K6 2425 '‫חג‬
POLY-V K6 2440 '‫חג‬
POLY-V K6 2450 '‫חג‬
POLY-V K6 2460 '‫חג‬
POLY-V K6 2475 '‫חג‬
POLY-V K6 2490 '‫חג‬
POLY-V K6 2500 '‫חג‬
POLY-V K6 2505 '‫חג‬
POLY-V K6 2515 '‫חג‬
POLY-V K6 2540 '‫חג‬
POLY-V K6 2565 '‫חג‬
POLY-V K6 2570 '‫חג‬
POLY-V K6 2575 '‫חג‬
POLY-V K6 2585 '‫חג‬
POLY-V K6 2590 '‫חג‬
POLY-V K6 2605 '‫חג‬
POLY-V K6 2615 '‫חג‬
POLY-V K6 2695 '‫חג‬
POLY-V K6 2700 '‫חג‬
POLY-V K6 2730 '‫חג‬
POLY-V K7 1590 '‫חג‬
POLY-V K7 1630 '‫חג‬
POLY-V K7 1640 '‫חג‬
POLY-V K7 1730 '‫חג‬
POLY-V K7 1760 '‫חג‬
POLY-V K7 1790 '‫חג‬
POLY-V K7 1800 '‫חג‬
POLY-V K7 1810 '‫חג‬
POLY-V K7 1930 ‫חגורה‬
POLY-V K7 1950 '‫חג‬
POLY-V K7 1970 '‫חג‬
POLY-V K7 1980 '‫חג‬
POLY-V K7 2045 '‫חג‬
POLY-V K7 2060 '‫חג‬
POLY-V K7 2120 '‫חג‬
POLY-V K7 2275 '‫חג‬
POLY-V K7 2285 '‫חג‬
POLY-V K7 2345 '‫חג‬
Page 17 of 183
₪ 110.40
₪ 111.00
₪ 111.40
₪ 112.40
₪ 112.80
₪ 113.20
₪ 114.00
₪ 114.10
₪ 114.30
₪ 114.70
₪ 115.70
₪ 116.90
₪ 117.10
₪ 117.30
₪ 117.90
₪ 118.30
₪ 118.90
₪ 118.90
₪ 122.70
₪ 123.10
₪ 124.70
₪ 86.80
₪ 89.50
₪ 90.10
₪ 94.90
₪ 96.50
₪ 98.30
₪ 98.90
₪ 99.50
₪ 105.80
₪ 107.00
₪ 108.00
₪ 108.60
₪ 112.40
₪ 113.00
₪ 116.30
₪ 124.70
₪ 125.30
₪ 128.60
‫מחירון לצרכן‪ -‬מחלקת חלפים‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
‫‪₪ 155.60‬‬
‫‪₪ 157.60‬‬
‫‪₪ 118.50‬‬
‫‪₪ 140.40‬‬
‫‪₪ 141.30‬‬
‫‪₪ 162.00‬‬
‫‪₪ 162.80‬‬
‫‪₪ 163.40‬‬
‫‪₪ 164.00‬‬
‫‪₪ 164.20‬‬
‫‪₪ 169.90‬‬
‫‪₪ 185.80‬‬
‫‪₪ 191.20‬‬
‫‪₪ 194.00‬‬
‫‪₪ 234.50‬‬
‫‪₪ 43.20‬‬
‫‪₪ 43.70‬‬
‫‪₪ 44.80‬‬
‫‪₪ 45.20‬‬
‫‪₪ 45.60‬‬
‫‪₪ 46.30‬‬
‫‪₪ 47.00‬‬
‫‪₪ 48.00‬‬
‫‪₪ 41.70‬‬
‫‪₪ 42.10‬‬
‫‪₪ 43.20‬‬
‫‪₪ 44.50‬‬
‫‪₪ 45.00‬‬
‫‪₪ 45.40‬‬
‫‪₪ 46.10‬‬
‫‪₪ 46.50‬‬
‫‪₪ 46.70‬‬
‫‪₪ 38.40‬‬
‫‪₪ 58.80‬‬
‫‪₪ 42.20‬‬
‫‪₪ 42.20‬‬
‫‪₪ 26.40‬‬
‫‪₪ 47.30‬‬
‫‪₪ 27.80‬‬
‫חג' ‪POLY-V K7 2840‬‬
‫חג' ‪POLY-V K7 2875‬‬
‫חג' ‪POLY-V K8 1600‬‬
‫חג' ‪POLY-V K8 1900‬‬
‫חג' ‪POLY-V K8 1910‬‬
‫חג' ‪POLY-V K8 2190‬‬
‫חג' ‪POLY-V K8 2205‬‬
‫חג' ‪POLY-V K8 2215‬‬
‫חג' ‪POLY-V K8 2225‬‬
‫חג' ‪POLY-V K8 2230‬‬
‫חג' ‪POLY-V K8 2300‬‬
‫חג' ‪POLY-V K8 2440‬‬
‫חג' ‪POLY-V K8 2460‬‬
‫חג' ‪POLY-V K8 2500‬‬
‫חג' ‪POLY-V K8 3015‬‬
‫חגורה משוננת דונגיל ‪13X1600‬‬
‫חגורה משוננת דונגיל ‪13X1625‬‬
‫חגורה משוננת דונגיל ‪13X1650‬‬
‫חגורה משוננת דונגיל ‪13X1675‬‬
‫חגורה משוננת דונגיל ‪13X1700‬‬
‫חגורה משוננת דונגיל ‪13X1725‬‬
‫חגורה משוננת דונגיל ‪13X1750‬‬
‫חגורה משוננת דונגיל ‪13X1775‬‬
‫חגורה משוננת דונגיל ‪13X1800‬‬
‫חגורה משוננת דונגיל ‪13X1825‬‬
‫חגורה משוננת דונגיל ‪13X1875‬‬
‫חגורה משוננת דונגיל ‪13X1925‬‬
‫חגורה משוננת דונגיל ‪13X1950‬‬
‫חגורה משוננת דונגיל ‪13X1975‬‬
‫חגורה משוננת דונגיל ‪13X2000‬‬
‫חגורה משוננת דונגיל ‪13X2018‬‬
‫חגורה משוננת דונגיל ‪13X2025‬‬
‫צ‪.‬בלם‪-‬ק' ‪ 415‬ז‪-‬נ מרצדס ‪ 2-‬בליטות‬
‫צ‪ .‬למצמד ‪ 290‬ז‪-‬נ סמארה‬
‫צ‪.‬בלם ק'‪-‬מרצדס ‪ 495‬נ‪-‬נ‬
‫צ‪.‬בלם קי אאודי ‪/6/4‬סופרב‪/‬פסאט נ‪-‬נ ‪310‬‬
‫צ‪.‬בלם א' ‪ 187‬ז‪-‬נ פאסאט עד ‪95‬‬
‫צ‪.‬בלם ‪'-T4‬קד ‪ 358 91-95‬נ‪-‬נ‬
‫צ‪ .‬בלם‬
‫‪Page 18 of 183‬‬
‫‪BDKP72840‬‬
‫‪BDKP72875‬‬
‫‪BDKP81600‬‬
‫‪BDKP81900‬‬
‫‪BDKP81910‬‬
‫‪BDKP82190‬‬
‫‪BDKP82205‬‬
‫‪BDKP82215‬‬
‫‪BDKP82225‬‬
‫‪BDKP82230‬‬
‫‪BDKP82300‬‬
‫‪BDKP82440‬‬
‫‪BDKP82460‬‬
‫‪BDKP82500‬‬
‫‪BDKP83015‬‬
‫‪BDP31600‬‬
‫‪BDP31625‬‬
‫‪BDP31650‬‬
‫‪BDP31675‬‬
‫‪BDP31700‬‬
‫‪BDP31725‬‬
‫‪BDP31750‬‬
‫‪BDP31775‬‬
‫‪BDP31800‬‬
‫‪BDP31825‬‬
‫‪BDP31875‬‬
‫‪BDP31925‬‬
‫‪BDP31950‬‬
‫‪BDP31975‬‬
‫‪BDP32000‬‬
‫‪BDP32018‬‬
‫‪BDP32025‬‬
‫‪DMB8011‬‬
‫‪DMB8012‬‬
‫‪DMB8013‬‬
‫‪DMB8035‬‬
‫‪DMB8036‬‬
‫‪DMB8057‬‬
‫‪DMB8062‬‬
‫מחירון לצרכן‪ -‬מחלקת חלפים‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
‫‪₪ 52.10‬‬
‫‪₪ 101.00‬‬
‫‪₪ 50.90‬‬
‫‪₪ 49.90‬‬
‫‪₪ 49.90‬‬
‫‪₪ 62.20‬‬
‫‪₪ 64.10‬‬
‫‪₪ 70.30‬‬
‫‪₪ 54.20‬‬
‫‪₪ 40.80‬‬
‫‪₪ 45.10‬‬
‫‪₪ 43.70‬‬
‫‪₪ 36.70‬‬
‫‪₪ 35.80‬‬
‫‪₪ 36.70‬‬
‫‪₪ 53.50‬‬
‫‪₪ 53.50‬‬
‫‪₪ 37.90‬‬
‫‪₪ 39.10‬‬
‫‪₪ 61.00‬‬
‫‪₪ 44.20‬‬
‫‪₪ 53.50‬‬
‫‪₪ 30.70‬‬
‫‪₪ 41.80‬‬
‫‪₪ 39.80‬‬
‫‪₪ 36.20‬‬
‫‪₪ 41.80‬‬
‫‪₪ 44.90‬‬
‫‪₪ 35.50‬‬
‫‪₪ 35.30‬‬
‫‪₪ 42.00‬‬
‫‪₪ 86.40‬‬
‫‪₪ 76.30‬‬
‫‪₪ 62.60‬‬
‫‪₪ 46.80‬‬
‫‪₪ 51.40‬‬
‫‪₪ 39.60‬‬
‫‪₪ 61.00‬‬
‫‪₪ 53.50‬‬
‫צ‪.‬בלם ק' מרצדס ‪C/S-CLASS 505‬‬
‫צ‪.‬בלם ק'‪-‬רובר סד' ‪ 200‬נ‪-‬ט ‪500‬‬
‫צ‪.‬בלם ק'‪/‬אח' ג'אסטי נ‪-‬נ ‪265‬‬
‫צ‪.‬בלם ק' ג'אסטי ‪-89‬מ נ‪-‬ט ‪220‬‬
‫צ‪.‬בלם ק' ג'אסטי עד ‪ 89‬נ‪-‬ט ‪260‬‬
‫צ‪.‬בלם ק' ‪ 510‬ז‪-‬נ אפלאוז‬
‫צ‪.‬בלם ק' ‪ 320‬נ‪-‬נ היילקס‬
‫צינור מצמד אלפא ‪/90‬אלפטא‬
‫צ‪.‬בלם ק' ‪ 380‬ז‪-‬נ חיפושית‬
‫צ‪.‬בלם ק' ‪ 450‬ז‪-‬נ מרצדס כללי‬
‫צ‪.‬בלם ק' פייסטה‪/‬אריקה עד ‪ 83‬ז‪-‬ז ‪270‬‬
‫צ‪.‬בלם פיאסטה עד ‪ 89‬א' ‪ 365‬נ‪-‬נ‬
‫צ‪.‬בלם‪-‬אודי ‪,80‬א'‪-‬ימין‪,180,‬נ‪-‬נ‬
‫צ‪.‬בלם ק' אאודי '‪/80‬גולף‪/‬אח וולוו ‪ 310‬ז‪-‬נ‬
‫צ‪.‬בלם אודי ‪ 80‬א'‪-‬שמאל‪,200,‬נ‪-‬נ‬
‫צ‪.‬בלם א' ‪ 236‬נ‪-‬נ חיפושית‪/‬טרנס'‬
‫צ‪.‬בלם ק' ‪ 300‬נ‪-‬נ טרנספורטר‬
‫צ‪.‬בלם ק' ‪ 290‬נ‪-‬נ וולוו ‪244‬‬
‫צ‪.‬בלם ק' ‪ 340‬ז‪-‬נ וולוו ‪740‬‬
‫צ‪.‬בלם גולף ק‪,266,‬ז‪-‬נ‪-GRL83,‬עד‬
‫צ‪.‬בלם ק' ‪ 470‬נ‪-‬נ טרנספורטר‬
‫צ‪.‬בלם ק' ז‪-‬נ ‪ 480‬פונטו ספייס‬
‫צ‪.‬בלם אח' נ‪-‬נ ‪ 195‬פונטו ספייס‬
‫צ‪ .‬בלם קד' פיאט ‪128‬‬
‫צ‪ .‬בלם פיאט ‪128‬‬
‫צ‪.‬בלם אח'‪-‬מרצדס ‪ 200/190‬ז‪-‬נ ‪310‬‬
‫צ‪.‬בלם ק' ‪ 390‬ז‪-‬נ וולבו ‪S70/740/850/940‬‬
‫צ‪.‬בלם קד' פיאט ‪ 131/128/127‬נ‪-‬ט ‪300‬‬
‫צ‪.‬בלם ק' ‪ 440‬ז‪-‬נ אונו‪/‬רגטה‪/‬דוקטו‬
‫צ‪.‬בלם אח' ‪ 220‬נ‪-‬נ ‪/AX/C15‬אונו‪/‬פונטו‬
‫צ‪.‬בלם‪127-‬‬
‫צ‪ .‬בלם ק' ‪ 460‬נ‪-‬ט דלתא‪/‬פריזמה ‪1.3/1.5‬‬
‫צ‪ .‬בלם אח' ‪ 410‬נ‪-‬ט דלתא‪/‬פריזמה ‪1.3/1.5‬‬
‫צ‪ .‬בלם קידמי אלפא ‪90/75‬‬
‫צ‪ .‬בלם אחורי אלפא ‪90/75‬‬
‫צ‪.‬בלם קד' רגטה‪/Y10/‬דונה ז‪-‬נ ‪410‬‬
‫צ‪.‬בלם ק'‪,370,‬ז‪-‬נ‪/C-15,‬ויזה פג'ו ‪309‬‬
‫צ‪.‬בלם‪-‬פג'ו ‪305‬‬
‫צ‪.‬בלם ק' ‪ 585‬ז‪-‬נ תמה‪/‬קפא‪/‬הרקולס‬
‫‪Page 19 of 183‬‬
‫‪DMB8068‬‬
‫‪DMB8069‬‬
‫‪DMB8107‬‬
‫‪DMB8111‬‬
‫‪DMB8112‬‬
‫‪DMB8113‬‬
‫‪DMB8114‬‬
‫‪DMB8151‬‬
‫‪DMB8158‬‬
‫‪DMB8178‬‬
‫‪DMB8209‬‬
‫‪DMB8222‬‬
‫‪DMB8227‬‬
‫‪DMB8228‬‬
‫‪DMB8230‬‬
‫‪DMB8240‬‬
‫‪DMB8241‬‬
‫‪DMB8243‬‬
‫‪DMB8244‬‬
‫‪DMB8249‬‬
‫‪DMB8256‬‬
‫‪DMB8264‬‬
‫‪DMB8265‬‬
‫‪DMB8266‬‬
‫‪DMB8269‬‬
‫‪DMB8289‬‬
‫‪DMB8290‬‬
‫‪DMB8320‬‬
‫‪DMB8350‬‬
‫‪DMB8351‬‬
‫‪DMB8359‬‬
‫‪DMB8372‬‬
‫‪DMB8373‬‬
‫‪DMB8376‬‬
‫‪DMB8377‬‬
‫‪DMB8381‬‬
‫‪DMB8383‬‬
‫‪DMB8395‬‬
‫‪DMB8400‬‬
‫מחירון לצרכן‪ -‬מחלקת חלפים‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
‫‪₪ 53.50‬‬
‫‪₪ 40.80‬‬
‫‪₪ 86.40‬‬
‫‪₪ 43.00‬‬
‫‪₪ 42.20‬‬
‫‪₪ 48.20‬‬
‫‪₪ 47.30‬‬
‫‪₪ 47.30‬‬
‫‪₪ 39.80‬‬
‫‪₪ 51.40‬‬
‫‪₪ 86.90‬‬
‫‪₪ 31.70‬‬
‫‪₪ 31.40‬‬
‫‪₪ 33.10‬‬
‫‪₪ 49.90‬‬
‫‪₪ 32.40‬‬
‫‪₪ 39.60‬‬
‫‪₪ 49.20‬‬
‫‪₪ 47.30‬‬
‫‪₪ 170.10‬‬
‫‪₪ 170.10‬‬
‫‪₪ 123.80‬‬
‫‪₪ 43.40‬‬
‫‪₪ 38.60‬‬
‫‪₪ 47.30‬‬
‫‪₪ 30.00‬‬
‫‪₪ 35.30‬‬
‫‪₪ 34.30‬‬
‫‪₪ 40.60‬‬
‫‪₪ 34.60‬‬
‫‪₪ 54.00‬‬
‫‪₪ 54.00‬‬
‫‪₪ 44.90‬‬
‫‪₪ 43.70‬‬
‫‪₪ 34.30‬‬
‫‪₪ 47.00‬‬
‫‪₪ 64.60‬‬
‫‪₪ 44.90‬‬
‫‪₪ 77.30‬‬
‫צ‪.‬בלם אח' ‪ 407‬ז‪-‬נ תמה‪/‬קפא‬
‫צ‪.‬בלם קד' ‪ 400‬ז‪-‬נ ‪/Y10‬טיפו‪/‬טמפרה‪/‬רגטה‬
‫צ‪.‬מצמד ‪ 400‬ז‪-‬נ תמה‬
‫צ‪.‬בלם‪-‬טיפו קד'‬
‫צ‪.‬בלם אח' ‪ 240‬נ‪-‬נ בראבו‪/‬ה‪/‬מולטיפלה‬
‫צ‪.‬בלם ק' ‪ 450‬ז‪-‬ז אלפא ‪33‬‬
‫צ‪.‬בלם א‪-‬ימ' אלפא ‪-90 33‬מ ז‪-‬נ ‪357‬‬
‫צ‪.‬בלם א‪-‬שמ' אלפא ‪-90 33‬מ נ‪-‬נ ‪342‬‬
‫צ‪.‬בלם‪-‬פונטו אח'‬
‫צ‪.‬בלם אלפא ‪ 164‬ק' ‪ 380‬נ‪-‬נ‬
‫צ‪.‬מצמד‪-‬אלפא ‪ 164‬ז‪-‬ז ‪ 400‬מ"מ‬
‫צ‪.‬בלם ק' ‪ 330‬ז‪-‬נ אקספרס‬
‫צ‪.‬בלם אח' ‪ 305‬נ‪-‬נ אקספרס‬
‫צ‪.‬בלם ק' ‪ 267‬ז‪-‬נ קליאו‬
‫צ‪.‬בלם קד' ז‪-‬נ ‪ 420‬ב‪.‬מ‪.‬וו ‪520/518/316‬‬
‫צ‪.‬בלם אח'‪-‬אלפא ‪ 145/146‬ז‪-‬נ ‪185‬‬
‫צ‪.‬בלם פיאסטה ‪,89-84‬ק'‪,385,‬ז‪-‬ז‬
‫צ‪ .‬בלם אסקורט‬
‫צ‪.‬בלם אח'‪-‬שמ'‪-‬אריקה ‪-83‬מ ז‪-‬ז ‪250‬‬
‫צ‪.‬בלם קד'‪-‬ימין‪-‬טרנזיט מיוחד ‪430‬‬
‫צ‪.‬בלם קד' שמ'‪-‬טרנזיט מיוחד ‪430‬‬
‫צ‪.‬בלם ‪ -‬כרומה‬
‫צ‪.‬בלם ק' ‪ 385‬ז‪-‬נ פונטו‬
‫צ‪.‬בלם ‪'-340‬קד ז‪-‬נ ‪ -‬מרצדס עד ‪95‬‬
‫צ‪ .‬בלם קד' אלפא ‪164‬‬
‫צ‪.‬בלם ק' ‪ 290‬ז‪-‬נ רנו ‪19‬‬
‫צ‪.‬בלם א' ‪ 280‬נ‪-‬נ רנו ‪/19‬מגאן‪/‬קליאו‬
‫צ‪.‬בלם ק' ‪ 375‬ז‪-‬נ רנו ‪/9‬קנגו‪/‬קליאו ‪B‬‬
‫צ‪.‬בלם‪-‬רנו ‪9 / 11‬‬
‫צ‪.‬בלם ק' ‪ 400‬ז‪-‬נ ‪305/505/504‬‬
‫צ‪.‬בלם ק' ‪ 340‬ז‪-‬נ סמארה‬
‫צ‪.‬בלם א' ‪ 260‬נ‪-‬נ סמארה‬
‫צ‪.‬בלם א' ‪ 305‬נ‪-‬ט איביזה‪/‬מלגה עד ‪92‬‬
‫צ‪.‬בלם ק' ‪ 315‬ז‪-‬נ פג'ו ‪/AX/106‬סקסו‬
‫צ‪.‬בלם א' ‪ 220‬נ‪-‬נ פג'ו ‪/AX/106‬סקסו‬
‫צ‪.‬בלם ק'‪-‬ברלינגו ‪ 485‬קסרה‪/C3/‬ז‪-‬נ‬
‫צ‪.‬בלם ק'‪-‬כפול ‪ 490‬נ‪-‬ט סוברו ‪-80‬מ‬
‫צ‪.‬בלם א' ‪ 170‬נ‪-‬נ סוברו ‪-80‬מ‬
‫צ‪.‬בלם ק' ימין‪-‬ניווה נ‪-‬ט ‪460‬‬
‫‪Page 20 of 183‬‬
‫‪DMB8401‬‬
‫‪DMB8405‬‬
‫‪DMB8412‬‬
‫‪DMB8415‬‬
‫‪DMB8417‬‬
‫‪DMB8421‬‬
‫‪DMB8422‬‬
‫‪DMB8423‬‬
‫‪DMB8427‬‬
‫‪DMB8434‬‬
‫‪DMB8438‬‬
‫‪DMB8443‬‬
‫‪DMB8444‬‬
‫‪DMB8445‬‬
‫‪DMB8458‬‬
‫‪DMB8459‬‬
‫‪DMB8460‬‬
‫‪DMB8461‬‬
‫‪DMB8462‬‬
‫‪DMB8464‬‬
‫‪DMB8465‬‬
‫‪DMB8471‬‬
‫‪DMB8482‬‬
‫‪DMB8487‬‬
‫‪DMB8493‬‬
‫‪DMB8494‬‬
‫‪DMB8495‬‬
‫‪DMB8500‬‬
‫‪DMB8501‬‬
‫‪DMB8504‬‬
‫‪DMB8509‬‬
‫‪DMB8511‬‬
‫‪DMB8513‬‬
‫‪DMB8515‬‬
‫‪DMB8516‬‬
‫‪DMB8519‬‬
‫‪DMB8522‬‬
‫‪DMB8523‬‬
‫‪DMB8526‬‬
‫מחירון לצרכן‪ -‬מחלקת חלפים‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
‫‪₪ 77.30‬‬
‫‪₪ 42.20‬‬
‫‪₪ 41.80‬‬
‫‪₪ 40.30‬‬
‫‪₪ 35.00‬‬
‫‪₪ 59.00‬‬
‫‪₪ 37.00‬‬
‫‪₪ 40.60‬‬
‫‪₪ 59.00‬‬
‫‪₪ 31.90‬‬
‫‪₪ 44.60‬‬
‫‪₪ 61.40‬‬
‫‪₪ 65.00‬‬
‫‪₪ 70.30‬‬
‫‪₪ 43.00‬‬
‫‪₪ 41.00‬‬
‫‪₪ 63.60‬‬
‫‪₪ 39.80‬‬
‫‪₪ 45.80‬‬
‫‪₪ 47.30‬‬
‫‪₪ 47.30‬‬
‫‪₪ 151.90‬‬
‫‪₪ 151.90‬‬
‫‪₪ 43.00‬‬
‫‪₪ 36.50‬‬
‫‪₪ 53.50‬‬
‫‪₪ 46.10‬‬
‫‪₪ 92.60‬‬
‫‪₪ 45.60‬‬
‫‪₪ 65.30‬‬
‫‪₪ 58.80‬‬
‫‪₪ 38.40‬‬
‫‪₪ 49.90‬‬
‫‪₪ 174.00‬‬
‫‪₪ 174.00‬‬
‫‪₪ 54.50‬‬
‫‪₪ 46.10‬‬
‫‪₪ 36.00‬‬
‫‪₪ 93.60‬‬
‫צ‪.‬בלם ק' שמאל‪-‬ניווה נ‪-‬ט ‪500‬‬
‫צ‪.‬בלם ק' ‪ 350‬ז‪-‬נ פג'ו ‪C15/205‬‬
‫צ‪.‬בלם א'‪-‬שמאל ‪ 275‬נ‪-‬נ ‪C15/205/309‬‬
‫צ‪ .‬בלם פ'גו ‪309‬‬
‫צ‪.‬בלם א'‪-‬שמאל ‪ 258‬ז‪-‬נ פג'ו ‪309‬‬
‫צ‪.‬בלם ק' ‪ 460‬ז‪-‬נ פג'ו ‪405‬‬
‫צ‪.‬בלם א'‪-‬סנ' ‪ 206‬נ‪-‬נ קנגו‪/‬מגאן ‪2‬‬
‫צ‪.‬בלם א'‪-‬דיס' ‪ 258‬ז‪-‬נ פג'ו ‪405‬‬
‫צ‪.‬בלם ק' ‪ 305‬נ‪-‬ט קורסה ‪-85‬מ‬
‫צ‪.‬בלם א' ‪ 195‬נ‪-‬נ קורסה‪/‬קדט‪/‬לנוס‪/‬רייסר‪/‬אספרו‬
‫צ‪.‬בלם ק' ‪ 280‬נ‪-‬ט קורסה ‪82-85‬‬
‫צ‪.‬בלם ק'‪-‬ימין ‪ 365‬נ‪-‬ט אסקונה‪/‬קדט‬
‫צ‪.‬בלם ק'‪-‬שמאל ‪ 365‬אסקונה‪/‬קדט‪/‬רייסר‬
‫צ‪.‬בלם ק' ‪ 365‬נ‪-‬ט וקטרה‪/‬אסטרה עד ‪97‬‬
‫צ‪.‬בלם ק' ‪ 455‬ז‪-‬נ ו'גפ‪ ZX 306/‬בלי ‪ABS‬‬
‫צ‪.‬בלם אח' ‪ 235‬נ‪-‬נ ‪/306‬קסרה‪ZX/‬‬
‫צ‪.‬בלם קד' שמ'‪-‬וקטרה ט‪-‬נ ‪365‬‬
‫צ‪.‬בלם ק' ‪ 370‬נ‪-‬נ פולו‪/T4/‬פסאט קל'‬
‫צ‪.‬בלם ק' איביזה‪/‬גולף‪/‬אינקה ז‪-‬נ ‪485‬‬
‫צ‪.‬בלם ק' ‪ 410‬ז‪-‬נ בראבו‪/‬ה‪/‬אלפא ‪145-146‬‬
‫צ‪.‬בלם ק' ‪ 440‬ז‪-‬נ מראה‪/‬בראווה‬
‫צ‪.‬בלם ק'ימ'‪-‬אריקה ‪ 90-94‬מיוחד ‪470‬‬
‫צ‪.‬בלם ק'שמ'‪-‬אריקה ‪ 90-94‬מיוחד ‪470‬‬
‫צ‪.‬בלם ק' ‪'-385‬ימ ז‪-‬נ פונטו‬
‫צ‪.‬בלם א'‪-‬ברלינגו ‪ 280‬נ‪-‬נ‪/‬פג'ו ‪206‬‬
‫צ‪.‬בלם ק'‪-‬מולטיפלה ‪ 460‬ז‪-‬נ‬
‫צ‪.‬בלם אח' ‪ 340‬ז‪-‬ז פיאסטה ‪/95-90‬סיירה‬
‫צ‪.‬בלם ק' ‪ 515‬ז‪-‬נ ג'מפי‬
‫צ‪.‬בלם ק' ‪ 490‬ז‪-‬נ הרקולס‪/‬דוקטו‪/‬בוקסר‬
‫צ‪ .‬בלם קד' ‪ 565‬ז‪-‬נ קפא‬
‫צ‪.‬בלם קד' ‪ 460‬ז‪-‬נ ‪BX‬‬
‫צ‪.‬בלם קד'‪-‬קסנטיה‪/‬קנגו ‪ 385‬ז‪-‬נ‬
‫צ‪.‬בלם אח' ‪ 495‬ז‪-‬ז אריקה ‪-90‬מ‬
‫צ‪.‬בלם ק'‪-‬שמ' אריקה ‪-95‬מ מיוחד ‪405‬‬
‫צ‪.‬בלם ק'‪-‬ימ' אריקה מיוחד ‪405‬‬
‫צ‪.‬בלם אח'‪-‬אריקה ‪-95‬מ ז‪-‬ז ‪465‬‬
‫צ‪.‬בלם אח'‪-‬אריקה ‪-ABS 95‬מ ז‪-‬ז ‪335‬‬
‫צ‪.‬בלם ק' ‪ 355‬ז‪-‬ז סיירה ‪-86‬מ‬
‫צ‪.‬בלם ק'‪-‬ימ'‪-‬פייסטה מ‪/95-‬קורייר ז‪-‬ז ‪415‬‬
‫‪Page 21 of 183‬‬
‫‪DMB8527‬‬
‫‪DMB8528‬‬
‫‪DMB8530‬‬
‫‪DMB8531‬‬
‫‪DMB8532‬‬
‫‪DMB8534‬‬
‫‪DMB8535‬‬
‫‪DMB8536‬‬
‫‪DMB8540‬‬
‫‪DMB8541‬‬
‫‪DMB8542‬‬
‫‪DMB8543‬‬
‫‪DMB8544‬‬
‫‪DMB8545‬‬
‫‪DMB8547‬‬
‫‪DMB8548‬‬
‫‪DMB8549‬‬
‫‪DMB8550‬‬
‫‪DMB8551‬‬
‫‪DMB8552‬‬
‫‪DMB8554‬‬
‫‪DMB8557‬‬
‫‪DMB8558‬‬
‫‪DMB8559‬‬
‫‪DMB8561‬‬
‫‪DMB8562‬‬
‫‪DMB8565‬‬
‫‪DMB8569‬‬
‫‪DMB8571‬‬
‫‪DMB8574‬‬
‫‪DMB8575‬‬
‫‪DMB8577‬‬
‫‪DMB8581‬‬
‫‪DMB8582‬‬
‫‪DMB8583‬‬
‫‪DMB8584‬‬
‫‪DMB8585‬‬
‫‪DMB8600‬‬
‫‪DMB8604‬‬
‫מחירון לצרכן‪ -‬מחלקת חלפים‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
‫‪₪ 47.30‬‬
‫‪₪ 43.90‬‬
‫‪₪ 49.70‬‬
‫‪₪ 34.60‬‬
‫‪₪ 51.80‬‬
‫‪₪ 54.70‬‬
‫‪₪ 56.40‬‬
‫‪₪ 50.60‬‬
‫‪₪ 43.20‬‬
‫‪₪ 44.20‬‬
‫‪₪ 48.20‬‬
‫‪₪ 31.00‬‬
‫‪₪ 55.90‬‬
‫‪₪ 77.80‬‬
‫‪₪ 77.80‬‬
‫‪₪ 29.30‬‬
‫‪₪ 38.20‬‬
‫‪₪ 25.20‬‬
‫‪₪ 55.70‬‬
‫‪₪ 52.30‬‬
‫‪₪ 53.80‬‬
‫‪₪ 93.60‬‬
‫‪₪ 37.40‬‬
‫‪₪ 30.00‬‬
‫‪₪ 73.90‬‬
‫‪₪ 74.90‬‬
‫‪₪ 53.50‬‬
‫‪₪ 30.50‬‬
‫‪₪ 59.30‬‬
‫‪₪ 43.40‬‬
‫‪₪ 42.20‬‬
‫‪₪ 37.90‬‬
‫‪₪ 83.50‬‬
‫‪₪ 55.90‬‬
‫‪₪ 86.90‬‬
‫‪₪ 35.50‬‬
‫‪₪ 59.00‬‬
‫‪₪ 40.80‬‬
‫‪₪ 40.80‬‬
‫צ‪.‬בלם ק' ‪ 445‬ז‪-‬ז פיאסטה ‪90-95‬‬
‫צ‪.‬בלם אח'‪-‬פיאסטה מ‪/95-‬קורייר ז‪-‬ז ‪335‬‬
‫צ‪.‬בלם‪-‬ק'‪-‬פוקוס ‪-98‬מ ז‪-‬נ ‪370‬‬
‫צ‪.‬בלם‪-‬אח'‪-‬פוקוס ‪-98‬מ נ‪-‬נ ‪225‬‬
‫צ‪.‬בלם אסטרה אח' עד ‪ 98 235‬ז‪-‬נ‬
‫צ‪.‬בלם ק'‪-‬סופר רייסר‪/‬לנוס‪/‬רייסר נ‪-‬ט ‪360‬‬
‫צ‪.‬בלם ‪'450‬ק נ‪-‬ט גולף‪/‬בורה‪/‬אוקטביה‪/‬פולו ק‪.‬‬
‫צ‪.‬בלם ק'‪-‬איווקו ניו דיילי‬
‫צ‪.‬בלם ק' ‪ 325‬ז‪-‬נ פג'ו ‪/106/206‬סקסו‬
‫צ‪.‬בלם אח'‪-‬איווקו ניו דיילי‬
‫צ‪.‬בלם ‪'-535‬קד ז‪-‬נ פג'ו ‪ 306‬עם ‪ABS‬‬
‫צ‪.‬בלם אח'‪-‬נ‪-‬נ ‪/306 265‬קסרה‬
‫צ‪.‬בלם ‪'-306‬ק ‪ ABS‬ז‪-‬נ ‪545‬‬
‫צ‪.‬בלם ק'‪-‬ימין ‪ 575‬ז‪-‬נ פג'ו ‪406‬‬
‫צ‪.‬בלם ק'‪-‬שמאל ‪ 575‬ז‪-‬נ פג'ו ‪406‬‬
‫צ‪.‬בלם ‪'-305‬אח נ‪-‬נ פג'ו ‪406‬‬
‫צ‪.‬בלם ק' ‪ 420‬ז‪-‬נ מגאן‪/‬סיט‪ .‬קסנטיה‬
‫צ‪.‬בלם‪-‬איביזה‬
‫צ‪.‬בלם ק' ‪ 360‬ז‪-‬נ פליסיה‪/‬טולדו‬
‫צ‪.‬בלם ק' ‪ 425‬ז‪-‬נ מונדאו עד ‪01‬‬
‫צ‪.‬בלם אח' מונדאו ‪ 315‬ז‪-‬נ עד ‪01‬‬
‫צ‪.‬בלם ק'‪-‬שמ' פייסטה מ‪/95-‬קורייר ז‪-‬ז ‪415‬‬
‫צ‪.‬בלם ‪'-360‬ק ז‪-‬נ וולוו ‪S70/850‬‬
‫צ‪.‬בלם א' ‪-BMW 225‬נ‪-‬נ ‪-90‬מ‬
‫צ‪.‬בלם קד'‪-‬וולוו כריזמה‪ S40/‬נ‪-‬ט ‪475‬‬
‫צינור בלם ק' אלפא ‪166‬‬
‫צ‪ .‬בלם אחורי אלפא ‪166‬‬
‫צ‪.‬בלם אח' ‪ 165‬נ‪-‬נ אוקטביה‪/‬בורה‪/‬גולף‪/‬איביזה‬
‫צ‪.‬בלם אח'‪-‬ב‪.‬מ‪.‬וו סד' ‪-98 3‬מ ‪ 504‬ז‪-‬נ‬
‫צ‪.‬בלם קד' ב‪.‬מ‪.‬וו סד' ‪-98 3‬מ ‪ 450‬ז‪-‬נ‬
‫צ‪.‬בלם‪-‬ק' ב‪.‬מ‪.‬וו סד' ‪ 5‬ז‪-‬נ ‪410‬‬
‫צ‪.‬בלם‪-‬אח'‪-‬ב‪.‬מ‪.‬וו סד' ‪ 5‬ז‪-‬נ ‪325‬‬
‫צ‪.‬בלם‪-‬ק' פייסטה מ‪/01-‬מזדה ‪ 2 520‬נ‪-‬נ‬
‫צ‪.‬בלם ק'‪-‬ז‪-‬נ ‪ 500‬דובלו‬
‫צ‪.‬בלם אח'‪-‬קיט ‪ 2‬צינ'‪-‬דובלו נ‪-‬נ ‪465‬‬
‫צ‪.‬בלם אח'‪-‬פוקוס ז‪-‬נ ‪195‬‬
‫צ‪.‬בלם‪-‬ויטו ק' ‪ 495‬ז‪-‬נ‬
‫צ‪.‬בלם‪-‬ויטו אח' ‪ 525‬ז‪-‬נ‬
‫צ‪.‬בלם‪-‬ספרינטר ק'‪+‬אח' ‪ 365‬ז‪-‬נ‬
‫‪Page 22 of 183‬‬
‫‪DMB8605‬‬
‫‪DMB8607‬‬
‫‪DMB8608‬‬
‫‪DMB8609‬‬
‫‪DMB8614‬‬
‫‪DMB8615‬‬
‫‪DMB8616‬‬
‫‪DMB8621‬‬
‫‪DMB8622‬‬
‫‪DMB8624‬‬
‫‪DMB8625‬‬
‫‪DMB8626‬‬
‫‪DMB8627‬‬
‫‪DMB8628‬‬
‫‪DMB8629‬‬
‫‪DMB8630‬‬
‫‪DMB8633‬‬
‫‪DMB8643‬‬
‫‪DMB8644‬‬
‫‪DMB8645‬‬
‫‪DMB8647‬‬
‫‪DMB8687‬‬
‫‪DMB8692‬‬
‫‪DMB8693‬‬
‫‪DMB8694‬‬
‫‪DMB8901‬‬
‫‪DMB8902‬‬
‫‪DMB8903‬‬
‫‪DMB8909‬‬
‫‪DMB8910‬‬
‫‪DMB8911‬‬
‫‪DMB8912‬‬
‫‪DMB8914‬‬
‫‪DMB8915‬‬
‫‪DMB8916‬‬
‫‪DMB8923‬‬
‫‪DMB8929‬‬
‫‪DMB8930‬‬
‫‪DMB8931‬‬
‫מחירון לצרכן‪ -‬מחלקת חלפים‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
‫‪₪ 72.70‬‬
‫‪₪ 36.50‬‬
‫‪₪ 58.30‬‬
‫‪₪ 29.80‬‬
‫‪₪ 38.40‬‬
‫‪₪ 29.30‬‬
‫‪₪ 31.90‬‬
‫‪₪ 31.90‬‬
‫‪₪ 29.00‬‬
‫‪₪ 89.00‬‬
‫‪₪ 153.30‬‬
‫‪₪ 43.00‬‬
‫‪₪ 83.30‬‬
‫‪₪ 83.30‬‬
‫‪₪ 79.90‬‬
‫‪₪ 79.90‬‬
‫‪₪ 88.30‬‬
‫‪₪ 88.30‬‬
‫‪₪ 51.10‬‬
‫‪₪ 48.50‬‬
‫‪₪ 75.40‬‬
‫‪₪ 75.40‬‬
‫‪₪ 50.20‬‬
‫‪₪ 26.90‬‬
‫‪₪ 39.40‬‬
‫‪₪ 37.00‬‬
‫‪₪ 337.40‬‬
‫‪₪ 51.10‬‬
‫‪₪ 31.00‬‬
‫‪₪ 49.00‬‬
‫‪₪ 35.80‬‬
‫‪₪ 55.90‬‬
‫‪₪ 67.20‬‬
‫‪₪ 55.00‬‬
‫‪₪ 33.40‬‬
‫‪₪ 73.90‬‬
‫‪₪ 49.90‬‬
‫‪₪ 57.60‬‬
‫‪₪ 35.00‬‬
‫צ‪.‬בלם‪-‬אסטרה ק' ‪ 400‬נ‪-‬ט‬
‫צ‪ .‬בלם אסטרה‬
‫צ‪ .‬בלם קורסה‬
‫צ‪.‬בלם אח'‪-‬קורסה מ‪/00-‬אסטרה ‪-98‬מ נ‪-‬נ ‪220‬‬
‫צ‪.‬בלם ק' ‪ 445‬ז‪-‬נ‪-‬פג'ו ‪C4/307‬‬
‫צ‪.‬בלם אח' נ‪-‬נ ‪ 210‬פג'ו ‪C4/307‬‬
‫צ‪ .‬בלם קנגו‬
‫צ‪ .‬בלם קנגו‬
‫צ‪ .‬בלם קנגו‬
‫צ‪.‬בלם ק' ימ'‪-‬ויטרה ‪ 530‬נ‪-‬ט‬
‫צ‪.‬בלם ק' שמ'‪-‬ויטרה ‪ 737‬נ‪-‬ט‬
‫צ‪.‬בלם אח' ויטרה נ‪-‬נ ‪299‬‬
‫צ‪.‬בלם ק' ימ' ‪ 530‬נ‪-‬ט אוונסיס‬
‫צ‪.‬בלם ק' שמ' ‪ 530‬נ‪-‬ט‪-‬אוונסיס‬
‫צ‪.‬בלם אח' ימ' ‪ 380‬נ‪-‬נ‪-‬אוונסיס‬
‫צ‪.‬בלם א' שמ' ‪ 380‬נ‪-‬נ‪-‬אוונסיס‬
‫צ‪.‬בלם ק'ימ' ‪ 557‬נ‪-‬ט‪-‬יריס‬
‫צ‪.‬בלם ק' שמ' ‪ 559‬נ‪-‬ט‪-‬יאריס‬
‫צ‪.‬בלם אח' ‪ 320‬נ‪-‬נ‪-‬יאריס‬
‫צ‪.‬בלם אח' ‪ 300‬נ‪-‬נ‪-‬קורולה‬
‫צ‪.‬בלם‪-‬ק'‪-‬ימ' ‪ 470‬נ‪-‬ט קורולה‬
‫צ‪.‬בלם‪-‬ק' שמ' קורולה נ‪-‬ט ‪470‬‬
‫צ‪.‬בלם קד' נ‪-‬ט ‪ 380‬פולו פוקס עד ‪01‬‬
‫צ‪.‬בלם אח' נ‪-‬נ ‪ 165‬פולו ‪/01-94‬פוקס‬
‫צ‪.‬בלם‪-‬אח' אינקה‪/‬קאדי נ‪-‬נ ‪430‬‬
‫צ‪.‬בלם אח'‪-‬פיאסטה מ‪/01-‬מזדה ‪ 2 325‬נ‪-‬נ‬
‫צ‪.‬מצמד‪-‬אלפא ‪ 156‬ז‪-‬נ ‪185‬‬
‫צ‪.‬בלם קד' ‪ 475‬ז‪-‬נ‪-‬מונדאו ‪-01‬מ‬
‫צ‪.‬בלם אח' ‪ 313‬ז‪-‬נ‪-‬מונדאו ‪-01‬מ‬
‫צ‪.‬בלם קד' ‪ 480‬ז‪-‬נ סיט‪C3 .‬‬
‫צ‪.‬בלם א' נ‪-‬נ ‪ 205‬סיט‪C3 .‬‬
‫צ‪.‬בלם ק' ‪ 580‬ז‪-‬נ‪C5-‬‬
‫צ‪.‬בלם ק' ‪ 560‬נ‪-‬ט פביה‪/‬פולו מ‪/02-‬רומסטר‬
‫צ‪.‬בלם קד' נ‪-‬נ ‪ 410‬לגונה ‪-02‬מ‬
‫צ‪.‬בלם אח' נ‪-‬נ ‪ 210‬לגונה ‪-02‬מ‬
‫צ‪.‬בלם קד'‪-‬מטיז‬
‫צ‪.‬בלם אח'‪-‬מטיז‬
‫צ‪.‬בלם ק' ‪ 415‬נ‪-‬ט‪-‬נובירה‬
‫צ‪.‬בלם א' ‪ 215‬נ‪-‬נ‪-‬נובירה‬
‫‪Page 23 of 183‬‬
‫‪DMB8934‬‬
‫‪DMB8936‬‬
‫‪DMB8937‬‬
‫‪DMB8938‬‬
‫‪DMB8940‬‬
‫‪DMB8941‬‬
‫‪DMB8942‬‬
‫‪DMB8943‬‬
‫‪DMB8944‬‬
‫‪DMB8950‬‬
‫‪DMB8951‬‬
‫‪DMB8952‬‬
‫‪DMB8953‬‬
‫‪DMB8954‬‬
‫‪DMB8955‬‬
‫‪DMB8956‬‬
‫‪DMB8957‬‬
‫‪DMB8958‬‬
‫‪DMB8959‬‬
‫‪DMB8962‬‬
‫‪DMB8963‬‬
‫‪DMB8964‬‬
‫‪DMB8966‬‬
‫‪DMB8967‬‬
‫‪DMB8969‬‬
‫‪DMB8970‬‬
‫‪DMB8979‬‬
‫‪DMB8998‬‬
‫‪DMB8999‬‬
‫‪DMB80003‬‬
‫‪DMB80004‬‬
‫‪DMB80005‬‬
‫‪DMB80008‬‬
‫‪DMB80009‬‬
‫‪DMB80010‬‬
‫‪DMB80011‬‬
‫‪DMB80012‬‬
‫‪DMB80013‬‬
‫‪DMB80015‬‬
‫מחירון לצרכן‪ -‬מחלקת חלפים‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
‫‪₪ 149.70‬‬
‫‪₪ 149.70‬‬
‫‪₪ 95.80‬‬
‫‪₪ 91.00‬‬
‫‪₪ 91.00‬‬
‫‪₪ 47.00‬‬
‫‪₪ 36.00‬‬
‫‪₪ 37.20‬‬
‫‪₪ 60.70‬‬
‫‪₪ 55.90‬‬
‫‪₪ 31.70‬‬
‫‪₪ 19.90‬‬
‫‪₪ 54.50‬‬
‫‪₪ 46.60‬‬
‫‪₪ 53.50‬‬
‫‪₪ 51.80‬‬
‫‪₪ 77.80‬‬
‫‪₪ 77.80‬‬
‫‪₪ 63.60‬‬
‫‪₪ 93.60‬‬
‫‪₪ 116.40‬‬
‫‪₪ 97.20‬‬
‫‪₪ 55.00‬‬
‫‪₪ 65.50‬‬
‫‪₪ 86.90‬‬
‫‪₪ 81.40‬‬
‫‪₪ 55.00‬‬
‫‪₪ 59.00‬‬
‫‪₪ 37.90‬‬
‫‪₪ 60.50‬‬
‫‪₪ 58.60‬‬
‫‪₪ 95.00‬‬
‫‪₪ 95.00‬‬
‫‪₪ 92.20‬‬
‫‪₪ 69.80‬‬
‫‪₪ 69.80‬‬
‫‪₪ 49.40‬‬
‫‪₪ 64.10‬‬
‫‪₪ 68.90‬‬
‫צ‪.‬בלם‪-‬אקורד ק' ימ' ‪ 663‬נ‪-‬ט‬
‫צ‪.‬בלם‪-‬אקורד ק'‪-‬שמ' ‪ 663‬נ‪-‬ט‬
‫צ‪ .‬בלם אח' נ‪-‬נ ‪ 345‬סיוויק ‪CRV/95-01‬‬
‫צ‪.‬בלם קד'‪-‬ימין נ‪-‬ט ‪ 385‬אטוס‬
‫צ‪.‬בלם קד'‪-‬שמאל נ‪-‬ט ‪ 385‬אטוס‬
‫צ‪.‬בלם קד'‪-‬אטוס ‪ 285‬נ‪-‬ט‬
‫צ‪.‬בלם א'‪-‬ימ' ‪ 300‬נ‪-‬נ‪-‬אטוס‬
‫צ‪.‬בלם‪-‬א'‪-‬שמ' ‪ 340‬נ‪-‬נ‪-‬אטוס‬
‫צ‪.‬בלם‪-‬מזדה ‪ 323/626‬ק' ‪ 435‬נ‪-‬ט‪/‬לנטיס‬
‫צ‪.‬בלם‪-‬מזדה ‪ 323/626‬אח' ‪ 280‬נ‪-‬נ‪/‬לנטיס‬
‫צ‪.‬בלם קד' ‪ 405‬נ‪-‬ט פרימסי ‪-99‬מ‬
‫צ‪.‬בלם אח' ‪ 280‬נ‪-‬נ פרימסי ‪-98‬מ‬
‫צ‪.‬בלם ‪/L200‬קד'‪-‬גלנט‪/‬לנסר‬
‫צ‪.‬בלם ק' ‪ 210‬ז‪-‬נ‪-‬ספייס ווגון‬
‫צ‪.‬בלם ‪'-290‬אח נ‪-‬נ לנסר‪/‬ס‪.‬לנסר‪/‬גלנט‬
‫צ‪.‬בלם ‪/L300/L200‬אח'‪-‬פג'רו‬
‫צ‪.‬בלם‪-‬ק' ימ'‪-‬סאני‪/‬אלמרה נ‪-‬ט ‪510‬‬
‫צ‪.‬בלם‪-‬ק' שמ'‪-‬סאני‪/‬אלמרה נ‪-‬ט ‪510‬‬
‫צ‪.‬בלם אח' ‪ 340‬נ‪-‬נ‪-‬אלמרה‪/‬סאני‬
‫צ‪.‬בלם ק' ימ'‪-‬טרנו נ‪-‬ט ‪ 345‬ווינר‬
‫צ‪.‬בלם ק' ‪,345‬שמ'‪-‬טרנו נ‪-‬ט ווינר‬
‫צ‪.‬בלם ק'‪-‬ניסן סרנה‪/‬לרגו ‪ 535‬נ‪-‬ט‬
‫צ‪.‬בלם אח'‪-‬סרנה‪/‬לרגו ‪ 290‬נ‪-‬ט‬
‫צ‪.‬בלם אח'‪-‬טרנו ‪ 460‬נ‪-‬ט‬
‫צ‪.‬בלם‪-‬ק' ניסן וונט נ‪-‬ט ‪470‬‬
‫צ‪.‬בלם‪-‬לגאסי ק' ‪ 520‬נ‪-‬ט‪/‬גרנד לאונה‬
‫צ‪.‬בלם אח' ‪ 340‬נ‪-‬נ‪-‬לגאסי‪/‬אימפרזה‬
‫צ‪.‬בלם‪-‬בלנו ק' ‪ 410‬נ‪-‬ט‬
‫צ‪.‬בלם‪-‬בלנו אח' נ‪-‬נ ‪240‬‬
‫צ‪.‬בלם‪-‬סוויפט ק' ‪ 480‬נ‪-‬ט‬
‫צ‪.‬בלם א' ‪ 365‬נ‪-‬נ סוויפט ‪-89‬מ‬
‫צ‪.‬בלם ק' ימ' ‪ 540‬נ‪-‬ט‪-‬קרינה‬
‫צ‪.‬בלם ק' ‪'540‬שמ נ‪-‬ט‪-‬קרינה‬
‫צ‪.‬בלם ק' ‪ 490‬נ‪-‬ט‪-‬קורולה ‪-92‬עד‬
‫צ‪.‬בלם ק‪-‬ימ'‪-‬טויוטה היי‪-‬אס‬
‫צ‪.‬בלם ק'‪-‬שמ'‪-‬טויוטה היי‪-‬אס‬
‫צ‪.‬בלם אח'‪-‬טויוטה היי‪-‬אס‬
‫צ‪.‬בלם ‪'-345‬קד נ‪-‬נ היי‪-‬לקס ‪/X2‬פור‪-‬רנר‪4‬‬
‫צ‪.‬בלם ק' ‪ 470‬נ‪-‬נ היילקס ‪4X4‬‬
‫‪Page 24 of 183‬‬
‫‪DMB80018‬‬
‫‪DMB80019‬‬
‫‪DMB80020‬‬
‫‪DMB80026‬‬
‫‪DMB80027‬‬
‫‪DMB80028‬‬
‫‪DMB80029‬‬
‫‪DMB80030‬‬
‫‪DMB80037‬‬
‫‪DMB80038‬‬
‫‪DMB80039‬‬
‫‪DMB80040‬‬
‫‪DMB80044‬‬
‫‪DMB80045‬‬
‫‪DMB80048‬‬
‫‪DMB80050‬‬
‫‪DMB80053‬‬
‫‪DMB80054‬‬
‫‪DMB80058‬‬
‫‪DMB80084‬‬
‫‪DMB80085‬‬
‫‪DMB80095‬‬
‫‪DMB80096‬‬
‫‪DMB80102‬‬
‫‪DMB80106‬‬
‫‪DMB80111‬‬
‫‪DMB80112‬‬
‫‪DMB80120‬‬
‫‪DMB80121‬‬
‫‪DMB80122‬‬
‫‪DMB80123‬‬
‫‪DMB80127‬‬
‫‪DMB80128‬‬
‫‪DMB80134‬‬
‫‪DMB80141‬‬
‫‪DMB80142‬‬
‫‪DMB80143‬‬
‫‪DMB80144‬‬
‫‪DMB80145‬‬
‫מחירון לצרכן‪ -‬מחלקת חלפים‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
‫‪₪ 56.60‬‬
‫‪₪ 50.60‬‬
‫‪₪ 114.70‬‬
‫‪₪ 133.70‬‬
‫‪₪ 45.40‬‬
‫‪₪ 64.60‬‬
‫‪₪ 53.50‬‬
‫‪₪ 85.70‬‬
‫‪₪ 40.30‬‬
‫‪₪ 46.60‬‬
‫‪₪ 59.80‬‬
‫‪₪ 33.80‬‬
‫‪₪ 67.00‬‬
‫‪₪ 53.50‬‬
‫‪₪ 42.00‬‬
‫‪₪ 26.40‬‬
‫‪₪ 31.70‬‬
‫‪₪ 46.10‬‬
‫‪₪ 33.80‬‬
‫‪₪ 43.70‬‬
‫‪₪ 35.30‬‬
‫‪₪ 49.70‬‬
‫‪₪ 59.00‬‬
‫‪₪ 45.40‬‬
‫‪₪ 28.80‬‬
‫‪₪ 40.30‬‬
‫‪₪ 52.10‬‬
‫‪₪ 40.30‬‬
‫‪₪ 230.00‬‬
‫‪₪ 230.00‬‬
‫‪₪ 635.90‬‬
‫‪₪ 635.90‬‬
‫‪₪ 167.30‬‬
‫‪₪ 167.30‬‬
‫‪₪ 37.20‬‬
‫‪₪ 43.00‬‬
‫‪₪ 33.10‬‬
‫‪₪ 56.90‬‬
‫‪₪ 28.60‬‬
‫צ‪.‬בלם אח' ‪ 431‬ז‪-‬נ היילקס‪/‬פור‪-‬רנר‬
‫צ‪.‬בלם קד' ז‪-‬נ ‪ 490‬ספיה‬
‫צ‪.‬בלם קד' ימ'‪-‬ספורטאג' ‪-96‬מ‬
‫צ‪.‬בלם קד' שמ'‪-‬ספורטאג' ‪-96‬מ‬
‫צ‪.‬בלם אח' ז‪-‬נ ‪ 353‬ספורטאג' ‪-96‬מ‬
‫צ‪.‬בלם ק' ‪-520‬כפול נ‪-‬ט סוברו ‪-85‬מ‬
‫צ‪.‬בלם‪-‬ג'מפי ‪'460‬ק נ‪-‬ז‬
‫צ‪.‬בלם ק' ‪ 595‬נ‪-‬ט‪-‬אאודי‪/‬פ‪.‬ווגן‪/‬סקודה‬
‫צ‪.‬בלם אח' ‪ 257‬נ‪-‬נ‪-‬אאודי‪/‬פ‪.‬ווגן‪/‬סקודה‬
‫צ‪.‬בלם אח' ‪-A4 350‬ז‪-‬נ‬
‫צ‪.‬בלם ק' ‪ 558‬ז‪-‬ט‪-‬טרנספורטר ‪-03‬מ‬
‫צ‪.‬בלם אח' ‪ 275‬נ‪-‬נ‪-‬טרנספורטר ‪-03‬מ‬
‫צ‪.‬בלם ק' ‪ 542‬נ‪-‬נ‪-‬טוארג‬
‫צ‪.‬בלם אח' ‪ 275‬נ‪-‬נ‪-‬טוארג‬
‫צ‪.‬בלם קד' אאודי ‪ A4 328‬נ‪-‬נ‬
‫צ‪.‬בלם אח'‪-‬גרנד פונטו ‪-06‬מ ‪TDI 1.9‬‬
‫צ‪.‬בלם אח'‪-‬גרנד פונטו ‪-06‬מ נ‪-‬נ ‪240‬‬
‫צ‪.‬בלם קד'‪-‬גרנד פונטו ‪-06‬מ ז‪-‬נ ‪/425‬פיורינו‬
‫צ‪.‬בלם אח'‪-‬מרצדס ‪ 328‬ז‪-‬נ‬
‫צ‪ .‬בלם מרצדס ‪ A/B‬קלאס ‪ 496‬ז‪-‬נ‬
‫צ‪.‬בלם אח' מרצדס סד' ‪ E 283‬ז‪-‬נ‬
‫צ‪.‬בלם‪-‬מרצדס ק' ז‪-‬נ ‪406‬‬
‫צ‪.‬בלם ק' ‪ 600‬נ‪-‬ז‪-‬פג'ו ‪607‬‬
‫צ‪.‬בלם קד' קליאו ‪-05‬מ ‪ 480‬ז‪-‬נ‬
‫צ‪.‬בלם אח' קליאו ‪-05‬מ ‪ 213‬נ‪-‬נ‬
‫צ‪.‬בלם ק' ‪ 366‬ז‪-‬נ‪-‬וולוו ‪S60/S80/V70‬‬
‫צ‪.‬בלם אח' ‪ 420‬ז‪-‬נ מזדה ‪3‬‬
‫צ‪.‬בלם ‪'-293‬אח ז‪-‬נ‪-‬וולוו ‪S60/V70‬‬
‫צ‪.‬בלם ק' שמ'‪-‬מזדה ‪ 6‬עד ‪06‬‬
‫צ‪.‬בלם קד' ימ'‪-‬מזדה ‪ 6‬עד ‪06‬‬
‫צ‪.‬בלם קד' שמ'‪-‬פג'ו ‪2.0-1.8 407‬‬
‫צ‪.‬בלם קד' ימ'‪-‬פג'ו ‪2.0-1.8 407‬‬
‫צ‪.‬בלם אח' ‪'-407‬שמ ‪2.0-1.8‬‬
‫צ‪.‬בלם אח' ‪'-407‬ימ ‪2.0-1.8‬‬
‫צ‪.‬בלם‪-‬ברלינגו ‪-03‬מ א' ‪ 260‬נ‪-‬נ‬
‫צ‪.‬בלם אח'‪-‬מונדאו סט' ‪ 340‬נ‪-‬ט עד ‪01‬‬
‫צ‪.‬בלם אח'‪-‬מרצדס ‪ 315‬ז‪-‬נ‬
‫צ‪.‬בלם קד'‪-‬ב‪.‬מ‪.‬וו סדרה ‪-97 5‬מ ‪E39‬‬
‫צ‪.‬בלם אח'‪-‬וולוו ‪S70‬‬
‫‪Page 25 of 183‬‬
‫‪DMB80146‬‬
‫‪DMB80149‬‬
‫‪DMB80152‬‬
‫‪DMB80153‬‬
‫‪DMB80154‬‬
‫‪DMB80156‬‬
‫‪DMB80159‬‬
‫‪DMB80160‬‬
‫‪DMB80161‬‬
‫‪DMB80165‬‬
‫‪DMB80167‬‬
‫‪DMB80168‬‬
‫‪DMB80169‬‬
‫‪DMB80170‬‬
‫‪DMB80171‬‬
‫‪DMB80186‬‬
‫‪DMB80187‬‬
‫‪DMB80188‬‬
‫‪DMB80192‬‬
‫‪DMB80194‬‬
‫‪DMB80195‬‬
‫‪DMB80196‬‬
‫‪DMB80203‬‬
‫‪DMB80212‬‬
‫‪DMB80214‬‬
‫‪DMB80215‬‬
‫‪DMB80216‬‬
‫‪DMB80217‬‬
‫‪DMB80218‬‬
‫‪DMB80219‬‬
‫‪DMB80223‬‬
‫‪DMB80224‬‬
‫‪DMB80225‬‬
‫‪DMB80226‬‬
‫‪DMB80227‬‬
‫‪DMB80234‬‬
‫‪DMB80236‬‬
‫‪DMB80238‬‬
‫‪DMB80241‬‬
‫מחירון לצרכן‪ -‬מחלקת חלפים‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
‫‪₪ 49.20‬‬
‫‪₪ 48.20‬‬
‫‪₪ 54.00‬‬
‫‪₪ 33.80‬‬
‫‪₪ 38.40‬‬
‫‪₪ 51.80‬‬
‫‪₪ 51.60‬‬
‫‪₪ 39.80‬‬
‫‪₪ 53.50‬‬
‫‪₪ 48.00‬‬
‫‪₪ 40.10‬‬
‫‪₪ 54.70‬‬
‫‪₪ 59.50‬‬
‫‪₪ 40.80‬‬
‫‪₪ 86.40‬‬
‫‪₪ 79.90‬‬
‫‪₪ 68.40‬‬
‫‪₪ 66.20‬‬
‫‪₪ 63.80‬‬
‫‪₪ 52.60‬‬
‫‪₪ 73.70‬‬
‫‪₪ 48.50‬‬
‫‪₪ 36.00‬‬
‫‪₪ 54.20‬‬
‫‪₪ 49.40‬‬
‫‪₪ 37.20‬‬
‫‪₪ 38.20‬‬
‫‪₪ 77.80‬‬
‫‪₪ 93.60‬‬
‫‪₪ 32.90‬‬
‫‪₪ 85.40‬‬
‫‪₪ 84.00‬‬
‫‪₪ 42.50‬‬
‫‪₪ 86.90‬‬
‫‪₪ 86.40‬‬
‫‪₪ 80.60‬‬
‫‪₪ 52.30‬‬
‫‪₪ 51.40‬‬
‫‪₪ 41.80‬‬
‫צ‪.‬בלם קד'‪-‬הרקולס ‪-06‬מ‬
‫צ‪.‬בלם אח'‪-‬פוקוס ‪ 2 435‬ז‪-‬נ‬
‫צ‪.‬בלם אח' נ‪-‬ט ‪ 330‬פאסאט ‪96-05‬‬
‫צ‪.‬בלם ‪/LT‬רטנירפס‪'-‬חא‬
‫צ‪.‬בלם אח'‪-‬ויטו‪/‬ויאנו ‪-04‬מ ‪ 358‬ז‪-‬נ‬
‫צ‪.‬בלם קד'‪-‬ויטו‪/‬ויאנו ‪-04‬מ ‪ 550‬ז‪-‬נ‬
‫צ‪.‬בלם אח' נ‪-‬ט ‪ 280‬אאודי ‪-A4 01‬מ‬
‫צ‪.‬בלם קד'‪-‬פליסיה‬
‫צ‪.‬בלם אח' אלטו ‪ 300‬נ‪-‬נ‬
‫צ‪.‬בלם קד' פיאט ‪ 385- 500‬ז‪-‬נ‬
‫צ‪.‬בלם אח' ז‪-‬נ ‪ 345‬קונקט ‪-02‬מ‬
‫צ‪.‬בלם ‪-I16/I18/I20‬קד'‪-‬ב‪.‬מ‪.‬וו עד ‪05‬‬
‫צ‪.‬בלם קד'‪-‬ב‪.‬מ‪.‬וו ‪-I16/I18/I20 06‬מ‬
‫צ‪.‬בלם אח'‪-‬איגניס‪/‬ווגן ‪ 305‬נ‪-‬נ‬
‫צ‪.‬בלם אח'‪-‬אלמרה פרפקט‬
‫צ‪.‬בלם קד' אלטו ‪ 465‬נ‪-‬ט‬
‫צ‪.‬בלם קד' נ‪-‬ט ‪ 440‬אסטרה ‪-05‬מ‬
‫צ‪.‬בלם קד'‪-‬ליאנה‪/‬איגניס ‪ 430‬נ‪-‬ט עם תפס‬
‫צ‪.‬בלם קד' ז‪-‬נ ‪-580‬סדרה ‪-MX5/03 5‬מ ‪-06‬מ ‪ 4‬פיני‬
‫צ‪.‬בלם קד' נ‪-‬נ ‪ 290‬לנד קרוזר ‪-96‬מ‬
‫צ‪.‬בלם קד'‪-‬אופטרה ‪ 430‬נ‪-‬ט‬
‫צ‪.‬בלם קד' ‪ 510‬ז‪-‬נ ב‪.‬מ‪.‬וו ‪X5‬‬
‫צ‪.‬בלם אח' שמ' נ‪-‬נ ‪ 280‬גטס ‪-02‬מ‬
‫צ‪.‬בלם אח' נ‪-‬נ ‪-4 330‬ראב‬
‫צ‪.‬בלם אח' ז‪-‬נ ‪ 440‬פוקוס ‪-03‬מ‬
‫צ‪.‬בלם אח'‪-‬אקסנט ‪-00‬מ ‪ 280‬נ‪-‬נ‬
‫צ‪.‬בלם קד'‪-‬פג'רו ‪ 90-00‬ק' ‪ 250‬ז‪-‬נ‬
‫צ‪.‬בלם קד' ימ'‪-‬פריבייה ‪-00‬מ‬
‫צ‪.‬בלם קד'‪-‬פג'ו ‪207‬‬
‫צ‪.‬בלם אח'‪-‬גראנדיס ‪-04‬מ ז‪-‬נ ‪270‬‬
‫צ‪.‬בלם קד' שמ' נ‪-‬ט ‪-450‬פריבייה ‪-00‬מ‬
‫צ‪.‬בלם קד'‪-‬קונקט ‪-02‬מ ‪ 370‬נ‪-‬ניקל‬
‫צ‪.‬בלם אח'‪-‬גלקסי ‪-06‬מ‬
‫צ‪.‬בלם קד' שמ' נ‪-‬ט ‪- 485‬ראב ‪4‬‬
‫צ‪.‬בלם קד' ‪ 510‬ז‪-‬נ סקודו מ‪/07-‬ג'מפי‬
‫צ‪.‬בלם קד' ימ' נ‪-‬ט ‪- 485‬ראב ‪4‬‬
‫צ‪.‬בלם אח' נ‪-‬ט ‪ 280‬אבנסיס ‪-03‬מ‬
‫צ‪.‬בלם קד'‪-‬שברולט אוויאו‬
‫צ‪.‬בלם אח' נ‪-‬נ ‪ 235‬לנסר מ‪/96-‬פאג'רו (קד')‬
‫‪Page 26 of 183‬‬
‫‪DMB80243‬‬
‫‪DMB80246‬‬
‫‪DMB80248‬‬
‫‪DMB80249‬‬
‫‪DMB80250‬‬
‫‪DMB80251‬‬
‫‪DMB80254‬‬
‫‪DMB80256‬‬
‫‪DMB80259‬‬
‫‪DMB80262‬‬
‫‪DMB80263‬‬
‫‪DMB80264‬‬
‫‪DMB80266‬‬
‫‪DMB80270‬‬
‫‪DMB80273‬‬
‫‪DMB80276‬‬
‫‪DMB80277‬‬
‫‪DMB80279‬‬
‫‪DMB80281‬‬
‫‪DMB80286‬‬
‫‪DMB80292‬‬
‫‪DMB80294‬‬
‫‪DMB80311‬‬
‫‪DMB80315‬‬
‫‪DMB80321‬‬
‫‪DMB80325‬‬
‫‪DMB80343‬‬
‫‪DMB80344‬‬
‫‪DMB80349‬‬
‫‪DMB80351‬‬
‫‪DMB80353‬‬
‫‪DMB80354‬‬
‫‪DMB80356‬‬
‫‪DMB80359‬‬
‫‪DMB80361‬‬
‫‪DMB80362‬‬
‫‪DMB80365‬‬
‫‪DMB80367‬‬
‫‪DMB80369‬‬
‫מחירון לצרכן‪ -‬מחלקת חלפים‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
‫‪₪ 43.70‬‬
‫‪₪ 32.20‬‬
‫‪₪ 39.80‬‬
‫‪₪ 72.50‬‬
‫‪₪ 72.50‬‬
‫‪₪ 92.90‬‬
‫‪₪ 88.60‬‬
‫‪₪ 74.40‬‬
‫‪₪ 56.40‬‬
‫‪₪ 70.10‬‬
‫‪₪ 71.80‬‬
‫‪₪ 78.50‬‬
‫‪₪ 74.40‬‬
‫‪₪ 57.10‬‬
‫‪₪ 73.40‬‬
‫‪₪ 94.80‬‬
‫‪₪ 82.60‬‬
‫‪₪ 82.60‬‬
‫‪₪ 94.30‬‬
‫‪₪ 94.80‬‬
‫‪₪ 40.30‬‬
‫‪₪ 94.30‬‬
‫‪₪ 168.00‬‬
‫‪₪ 168.00‬‬
‫‪₪ 74.90‬‬
‫‪₪ 74.90‬‬
‫‪₪ 63.60‬‬
‫‪₪ 103.40‬‬
‫‪₪ 52.30‬‬
‫‪₪ 64.80‬‬
‫‪₪ 202.30‬‬
‫‪₪ 141.60‬‬
‫‪₪ 141.60‬‬
‫‪₪ 118.60‬‬
‫‪₪ 118.60‬‬
‫‪₪ 63.80‬‬
‫‪₪ 63.80‬‬
‫‪₪ 79.90‬‬
‫‪₪ 79.90‬‬
‫צ‪.‬בלם אח' נ‪-‬נ ‪ 265‬אקסנט ‪94-00‬‬
‫צ‪.‬בלם ‪'-C1/107‬אח‬
‫צ‪.‬בלם קד'‪-‬פג'רו ‪ 185‬נ‪-‬נ‬
‫צ‪.‬בלם‪-‬אימפרזה ‪-04‬מ ק‪-‬שמ' ‪ 515‬נ‪-‬ט‬
‫צ‪.‬בלם‪-‬אימפרזה ‪-04‬מ ק‪-‬ימ' ‪ 515‬נ‪-‬ט‬
‫צ‪.‬בלם קד'‪-‬מסטר ‪ 570‬נ‪-‬ט עד ‪01‬‬
‫צ‪.‬בלם אח'‪-‬מסטר ‪ 615‬נ‪-‬ט‬
‫צ‪.‬בלם קד' שמ'‪-‬טראג'ט ‪-00‬מ‬
‫צ‪.‬בלם‪-‬פוקוס ‪-03 2‬מ ק ‪ 435‬ז‪-‬נ‬
‫צ‪.‬בלם אח'‪-‬אלנטרה ‪-00‬מ‬
‫צ‪.‬בלם ק' ‪ 470‬נ‪-‬ט סופר לנסר‪/‬לנסר ‪-04‬מ‬
‫צ‪.‬בלם קד'‪-‬פסאט ‪-05‬מ‬
‫צ‪.‬בלם‪-‬טראג'ט ‪-00‬מ ק‪-‬ימ' ‪ 485‬נ‪-‬ט‬
‫צ‪.‬בלם אח'‪-‬פג'רו ‪ 425‬נ‪-‬נ‬
‫צ‪.‬בלם אח' שמ'‪-‬לנטרה ‪95-00‬‬
‫צ‪.‬בלם קד' שמ' נ‪-‬ט ‪ 595‬פריוס‬
‫צ‪.‬בלם קד' ימ' נ‪-‬ט ‪-600‬קורולה מ‪/01-‬אוונסיס‬
‫צ‪.‬בלם קד' שמ' נ‪-‬ט ‪-600‬קורולה מ‪/01-‬אוונסיס‬
‫צ‪.‬בלם אח' שמ' נ‪-‬ט ‪ - 575‬קמרי ‪-01‬מ‬
‫צ‪.‬בלם קד' ימ' נ‪-‬ט ‪ 595‬פריוס ‪-00‬מ‬
‫צ‪.‬בלם אח' נ‪-‬נ ‪ - 330‬מזדה ‪-03 2‬מ‬
‫צ‪.‬בלם‪-‬קמרי ‪-01‬מ א‪-‬ימ' ‪ 575‬נ‪-‬ט‬
‫צ‪.‬בלם אח'‪-‬ימין ב‪.‬מ‪.‬וו ‪X5‬‬
‫צ‪.‬בלם אח'‪-‬שמאל ב‪.‬מ‪.‬וו ‪X5‬‬
‫צ‪ .‬בלם קד'‪/‬ימין‪ -‬פג'ו ‪C1/107‬‬
‫צ‪.‬בלם קד' ‪-C1/107‬שמאל‬
‫צ‪.‬בלם קד' נ‪-‬ט ‪ 465‬סיריון ‪YRV/98-05‬‬
‫צ‪.‬בלם קד' נ‪-‬ט ‪ 475‬טריוס ‪00-05‬‬
‫צ‪.‬בלם קד'‪-‬סוזוקי ‪-SX4 06‬מ ‪ 405‬נ‪-‬ט‬
‫צ‪.‬בלם‪-‬גלקסי מ‪/06-‬מונדאו ‪-07‬מ ק ‪ 420‬ז‪-‬נ‬
‫צ‪.‬בלם קד'‪/‬שמ'‪-‬טרנזיט מיוחד ‪475‬‬
‫צ‪.‬בלם קד' ימ'‪-‬אקורד ‪-98‬עד ‪ 705‬נ‪-‬ט‬
‫צ‪.‬בלם קד'‪-‬שמ' אקורד עד ‪ 98 710‬נ‪-‬ט‬
‫צ‪.‬בלם‪-‬ק' ימ'‪-‬אקורד ‪ 460 98-02‬נ‪-‬ט‬
‫צ‪.‬בלם ק' שמ'‪-‬אקורד ‪ 460 98-02‬נ‪-‬ט‬
‫צ‪.‬בלם א‪-‬ימ'‪-‬אקורד ‪02-98‬‬
‫צ‪.‬בלם אח' שמ'‪-‬אקורד ‪98-02‬‬
‫צ‪.‬בלם‪-‬אקורד ‪-03‬מ ק'‪-‬ימ' ‪ 470‬נ‪-‬ט‬
‫צ‪.‬בלם‪-‬אקורד ‪-03‬מ ק'‪-‬שמ' ‪ 470‬נ‪-‬ט‬
‫‪Page 27 of 183‬‬
‫‪DMB80371‬‬
‫‪DMB80373‬‬
‫‪DMB80374‬‬
‫‪DMB80379‬‬
‫‪DMB80383‬‬
‫‪DMB80384‬‬
‫‪DMB80385‬‬
‫‪DMB80386‬‬
‫‪DMB80388‬‬
‫‪DMB80390‬‬
‫‪DMB80391‬‬
‫‪DMB80392‬‬
‫‪DMB80393‬‬
‫‪DMB80394‬‬
‫‪DMB80395‬‬
‫‪DMB80400‬‬
‫‪DMB80405‬‬
‫‪DMB80406‬‬
‫‪DMB80408‬‬
‫‪DMB80409‬‬
‫‪DMB80412‬‬
‫‪DMB80413‬‬
‫‪DMB80417‬‬
‫‪DMB80418‬‬
‫‪DMB80438‬‬
‫‪DMB80439‬‬
‫‪DMB80445‬‬
‫‪DMB80447‬‬
‫‪DMB80449‬‬
‫‪DMB80450‬‬
‫‪DMB80452‬‬
‫‪DMB80455‬‬
‫‪DMB80456‬‬
‫‪DMB80457‬‬
‫‪DMB80458‬‬
‫‪DMB80459‬‬
‫‪DMB80460‬‬
‫‪DMB80461‬‬
‫‪DMB80462‬‬
‫מחירון לצרכן‪ -‬מחלקת חלפים‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
‫‪₪ 81.40‬‬
‫‪₪ 81.40‬‬
‫‪₪ 70.80‬‬
‫‪₪ 70.80‬‬
‫‪₪ 46.30‬‬
‫‪₪ 44.40‬‬
‫‪₪ 44.40‬‬
‫‪₪ 44.40‬‬
‫‪₪ 201.10‬‬
‫‪₪ 201.10‬‬
‫‪₪ 71.80‬‬
‫‪₪ 199.20‬‬
‫‪₪ 199.20‬‬
‫‪₪ 217.90‬‬
‫‪₪ 57.40‬‬
‫‪₪ 34.60‬‬
‫‪₪ 98.40‬‬
‫‪₪ 97.90‬‬
‫‪₪ 57.40‬‬
‫‪₪ 57.40‬‬
‫‪₪ 57.40‬‬
‫‪₪ 57.40‬‬
‫‪₪ 200.10‬‬
‫‪₪ 200.10‬‬
‫‪₪ 48.20‬‬
‫‪₪ 34.80‬‬
‫‪₪ 34.80‬‬
‫‪₪ 36.50‬‬
‫‪₪ 49.40‬‬
‫‪₪ 55.20‬‬
‫‪₪ 53.00‬‬
‫‪₪ 44.40‬‬
‫‪₪ 276.50‬‬
‫‪₪ 207.10‬‬
‫‪₪ 120.50‬‬
‫‪₪ 120.50‬‬
‫‪₪ 51.60‬‬
‫‪₪ 84.50‬‬
‫‪₪ 85.20‬‬
‫ד‪.‬בלם קד' ‪'-CRV‬מי ‪ 455‬נ‪-‬ט‬
‫צ‪.‬בלם קד' ‪'-CRV‬מש ‪ 455‬נ‪-‬ט‬
‫צ‪.‬בלם קד' שמ'‪-‬אקסנט ‪00-94‬‬
‫צ‪.‬בלם קד' ימ'‪-‬אקסנט ‪94-00‬‬
‫צ‪.‬בלם קד' ימ'‪-‬אלנטרה‪/‬לנטרה‪/‬אקסנט ‪-00‬מ‬
‫צ‪.‬בלם קד' שמ'‪-‬אקסנט מ‪/00-‬לנטרה‪/‬אלנטרה‬
‫צ‪.‬בלם קד' ימ'‪-‬גלופר ‪-91‬מ‬
‫צ‪.‬בלם שמ'‪-‬גלופר ‪-91‬מ‬
‫צ‪.‬בלם קד' ימ' מיוחד ‪ -‬גטס ‪-02‬מ‬
‫צ‪.‬בלם קד' שמ' מיוחד ‪ -‬גטס ‪-02‬מ‬
‫צ‪.‬בלם אח' ימ' נ‪-‬ט ‪ - 485‬לנטרה ‪95-00‬‬
‫צ‪.‬בלם קד' ימ' מיוחד סנטה פה ‪-01‬מ‬
‫צ‪.‬בלם קד' שמ' מיוחד סנטה פה ‪-01‬מ‬
‫צ‪.‬בלם אח' ימ' מיוחד ‪ -‬סנטה פה ‪-01‬מ‬
‫צ‪.‬בלם אח' שמ'‪-‬סנטה פה ‪-01‬מ‬
‫צ‪.‬בלם אח'‪-‬סונטה ‪98-01‬‬
‫צ‪.‬בלם קד' ימ'‪-‬סונטה ‪ 715 98-01‬נ‪-‬ט‬
‫צ‪.‬בלם קד' שמ'‪-‬סונטה ‪ 715 98-01‬ט‪-‬נ‬
‫צ‪.‬בלם קד' ימ'‪-‬טראקן ‪01-03‬‬
‫צ‪.‬בלם קד' שמ'‪-‬טראקן ‪01-03‬‬
‫צ‪.‬בלם קד' ימ'‪-‬טראקן ‪-03‬מ‬
‫צ‪.‬בלם קד' שמ'‪-‬טראקן ‪-03‬מ‬
‫צ‪.‬בלם קד' ימ' מיוחד ‪ 440‬טוסון ‪-04‬מ‬
‫צ‪.‬בלם קד' שמ' מיוחד ‪ 440‬טוסון ‪-04‬מ‬
‫צ‪.‬בלם אח' נ‪-‬ט ‪ - 365‬טוסון ‪-04‬מ‬
‫צ‪.‬בלם קד' ‪'-H1‬ימ ‪-99‬מ‬
‫צ‪.‬בלם קד' ‪'-H1‬שמ ‪-99‬מ‬
‫צ‪.‬בלם אח' ימ' נ‪-‬נ ‪-H1 385 99‬מ‬
‫צ‪.‬בלם קד'‪-‬ימ' קרניבל נ‪-‬ט ‪545‬‬
‫צ‪.‬בלם קד' שמ'‪-‬קרניבל ‪ 545‬נ‪-‬ט‬
‫צ‪.‬בלם אח' נ‪-‬נ ‪ 290‬קרניבל‬
‫צ‪.‬בלם קד' ז‪-‬נ ‪ 415‬קלאורוס ‪-96‬מ‬
‫צ‪.‬בלם קד' ימ'‪+‬תפסן נ‪-‬ט ‪ 700‬מגנטיס ‪-06‬מ‬
‫צ‪.‬בלם קד' שמ'‪+‬תפסן נ‪-‬ט ‪ 550‬מגנטיס ‪-06‬מ‬
‫צ‪.‬בלם אח' ימ' נ‪-‬ט ‪ 290‬מגנטיס ‪-01‬מ‬
‫צ‪.‬בלם אח' שמ' נ‪-‬ט ‪ 290‬מגנטיס ‪-01‬מ‬
‫צ‪.‬בלם אח' ז‪-‬נ ‪ 420‬מזדה ‪3‬‬
‫צ‪.‬בלם קד' נ‪-‬ט ‪ 475‬דמיו ‪-98‬מ‬
‫צ‪.‬בלם קד' נ‪-‬ט ‪MPV 545 95-99‬‬
‫‪Page 28 of 183‬‬
‫‪DMB80463‬‬
‫‪DMB80464‬‬
‫‪DMB80476‬‬
‫‪DMB80477‬‬
‫‪DMB80478‬‬
‫‪DMB80479‬‬
‫‪DMB80486‬‬
‫‪DMB80487‬‬
‫‪DMB80488‬‬
‫‪DMB80489‬‬
‫‪DMB80495‬‬
‫‪DMB80498‬‬
‫‪DMB80499‬‬
‫‪DMB80500‬‬
‫‪DMB80501‬‬
‫‪DMB80505‬‬
‫‪DMB80506‬‬
‫‪DMB80507‬‬
‫‪DMB80510‬‬
‫‪DMB80511‬‬
‫‪DMB80512‬‬
‫‪DMB80513‬‬
‫‪DMB80518‬‬
‫‪DMB80519‬‬
‫‪DMB80521‬‬
‫‪DMB80522‬‬
‫‪DMB80523‬‬
‫‪DMB80524‬‬
‫‪DMB80529‬‬
‫‪DMB80530‬‬
‫‪DMB80531‬‬
‫‪DMB80532‬‬
‫‪DMB80533‬‬
‫‪DMB80534‬‬
‫‪DMB80535‬‬
‫‪DMB80536‬‬
‫‪DMB80539‬‬
‫‪DMB80547‬‬
‫‪DMB80549‬‬
‫מחירון לצרכן‪ -‬מחלקת חלפים‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
‫‪₪ 63.80‬‬
‫‪₪ 36.00‬‬
‫‪₪ 36.00‬‬
‫‪₪ 71.00‬‬
‫‪₪ 50.90‬‬
‫‪₪ 40.80‬‬
‫‪₪ 40.80‬‬
‫‪₪ 207.30‬‬
‫‪₪ 212.90‬‬
‫‪₪ 76.60‬‬
‫‪₪ 59.00‬‬
‫‪₪ 79.40‬‬
‫‪₪ 71.80‬‬
‫‪₪ 61.70‬‬
‫‪₪ 45.60‬‬
‫‪₪ 260.00‬‬
‫‪₪ 260.00‬‬
‫‪₪ 129.80‬‬
‫‪₪ 78.20‬‬
‫‪₪ 78.20‬‬
‫‪₪ 76.30‬‬
‫‪₪ 84.50‬‬
‫‪₪ 92.40‬‬
‫‪₪ 88.80‬‬
‫‪₪ 63.00‬‬
‫‪₪ 43.70‬‬
‫‪₪ 43.70‬‬
‫‪₪ 33.80‬‬
‫‪₪ 302.40‬‬
‫‪₪ 302.40‬‬
‫‪₪ 81.60‬‬
‫‪₪ 81.60‬‬
‫‪₪ 98.40‬‬
‫‪₪ 98.40‬‬
‫‪₪ 211.40‬‬
‫‪₪ 91.40‬‬
‫‪₪ 65.00‬‬
‫‪₪ 45.60‬‬
‫‪₪ 43.40‬‬
‫צ‪.‬בלם אמ' נ‪-‬ט ‪MPV 375 95-99‬‬
‫םלב‪.‬צ ‪ 95-99‬א'‪-‬ימ' ‪ 280‬נ‪-‬ט‪MPV-‬‬
‫םלב‪.‬צ ‪ 95-99‬א'‪-‬שמ' ‪ 280‬נ‪-‬ט‪MPV-‬‬
‫צ‪.‬בלם קד' נ‪-‬ט ‪-MPV 445 99‬מ‬
‫צ‪.‬בלם אח' נ‪-‬נ ‪MPV 345 99-03‬‬
‫צ‪.‬בלם ‪'-MPV‬מי‪'-‬חא ‪-03‬מ‬
‫צ‪.‬בלם אח' ‪'-MPV‬מש ‪-03‬מ‬
‫צ‪.‬בלם ק'‪-‬ימ'‪-‬מרצדס‬
‫צינור בלם קד' שמול מרצדס ג'יפ‬
‫צ‪.‬בלם ‪/S40‬אח'‪-‬כריזמה נ‪-‬ט ‪430‬‬
‫צ‪.‬בלם קד' נ‪-‬ט ‪ 505‬גראנדיס ‪-04‬מ‬
‫צ‪.‬בלם קד' נ‪-‬ט ‪ - 525‬ספייס ווגן ‪91-98‬‬
‫צ‪.‬בלם קד' ימ'‪-‬נוטה‪/‬מיקרה ‪ 615‬נ‪-‬ט‬
‫צ‪.‬בלם קד' שמ'‪-‬נוטה‪/‬מיקרה ‪ 615‬נ‪-‬ט‬
‫צ‪.‬בלם אח' נ‪-‬נ ‪ - 305‬נוטה‪/‬מיקרה‬
‫אח'‪-‬ימין ‪ 760‬אסטרה ‪-05‬מ‬
‫צ‪.‬בלם אח'‪-‬שמ'‪-‬אסטרה ‪-05‬מ‬
‫צ‪.‬בלם קד' מסטר ‪ 510‬נ‪-‬ט ‪-02‬מ‬
‫צ‪.‬בלם‪-‬קד' ימ'‪-‬גרנד ויטרה ‪-98‬מ ‪ 760‬נ‪-‬ט‬
‫צ‪.‬בלם קד' שמ'‪-‬גרנד ויטרה ‪-98‬מ ‪ 760‬נ‪-‬ט‬
‫צ‪.‬בלם‪-‬סוויפט ‪-05‬מ ק ‪ 520‬נ‪-‬ט‬
‫צ‪.‬בלם קד' נ‪-‬ט ‪- 580‬גלאנט‬
‫צ‪.‬בלם קד' ימ' נ‪-‬ט ‪ - 460‬קמרי ‪-01‬מ‬
‫צ‪.‬בלם קד' שמ' נ‪-‬ט ‪ - 460‬קמרי ‪-01‬מ‬
‫צ‪.‬בלם אח' קורולה ‪-01‬מ נ‪-‬ט ‪225‬‬
‫אח'‪-‬ימין נ‪-‬ט ‪ 265‬לנד קרוזר ‪-96‬מ‬
‫צ‪.‬בלם אח'‪-‬שמאל נ‪-‬ט ‪ 270‬לנד קרוזר ‪-96‬מ‬
‫צ‪.‬בלם אח' ‪ 235‬נ‪-‬ט פריוס‬
‫צ‪.‬בלם אח‪-‬שמ'‪-‬בורה‪/‬גולף‪/‬אוקטביה‬
‫צ‪.‬בלם אח' ‪/A3/‬ימ'‪-‬בורה‪/‬גולף אוקטביה‬
‫צ‪.‬בלם אח'ימ'‪-‬אקורד ‪-03‬מ‬
‫צ‪.‬בלם אח' שמ'‪-‬אקורד ‪-03‬מ‬
‫צ‪.‬בלם קד'‪-‬ימין נ‪-‬ט ‪ 715‬סונטה ‪-01‬מ‬
‫צ‪.‬בלם קד' שמ'‪-‬סונטה ‪-01‬מ ‪ 715‬נ‪-‬ט‬
‫צ‪.‬בלם קד'‪/‬ימ'‪-‬טרנזיט מיוחד ‪475‬‬
‫צ‪.‬בלם קד' ‪ 430‬ז‪-‬ט מזדה ‪ 3‬ניפל‬
‫צ‪.‬בלם ק'‪-‬כפול ‪ 415‬ז‪-‬נ שרייד‬
‫צ‪.‬בלם א' ‪ 245‬נ‪-‬נ שרייד‬
‫צ‪.‬בלם ק' ‪ 320‬נ‪-‬נ ‪/L200‬לנסר‪/‬גלנט‬
‫‪Page 29 of 183‬‬
‫‪DMB80550‬‬
‫‪DMB80551‬‬
‫‪DMB80552‬‬
‫‪DMB80553‬‬
‫‪DMB80554‬‬
‫‪DMB80555‬‬
‫‪DMB80556‬‬
‫‪DMB80559‬‬
‫‪DMB80560‬‬
‫‪DMB80562‬‬
‫‪DMB80564‬‬
‫‪DMB80568‬‬
‫‪DMB80573‬‬
‫‪DMB80574‬‬
‫‪DMB80575‬‬
‫‪DMB80582‬‬
‫‪DMB80583‬‬
‫‪DMB80588‬‬
‫‪DMB80601‬‬
‫‪DMB80602‬‬
‫‪DMB80603‬‬
‫‪DMB80606‬‬
‫‪DMB80608‬‬
‫‪DMB80609‬‬
‫‪DMB80611‬‬
‫‪DMB80612‬‬
‫‪DMB80613‬‬
‫‪DMB80621‬‬
‫‪DMB80622‬‬
‫‪DMB80623‬‬
‫‪DMB80627‬‬
‫‪DMB80628‬‬
‫‪DMB80629‬‬
‫‪DMB80630‬‬
‫‪DMB80637‬‬
‫‪DMB80639‬‬
‫‪DMB027405‬‬
‫‪DMB027406‬‬
‫‪DMB027408‬‬
‫מחירון לצרכן‪ -‬מחלקת חלפים‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
‫‪₪ 33.80‬‬
‫‪₪ 60.50‬‬
‫‪₪ 66.50‬‬
‫‪₪ 47.00‬‬
‫‪₪ 51.80‬‬
‫‪₪ 43.40‬‬
‫‪₪ 31.40‬‬
‫‪₪ 33.60‬‬
‫‪₪ 27.80‬‬
‫‪₪ 40.30‬‬
‫‪₪ 40.30‬‬
‫‪₪ 53.00‬‬
‫‪₪ 39.80‬‬
‫‪₪ 31.40‬‬
‫‪₪ 59.30‬‬
‫‪₪ 31.40‬‬
‫‪₪ 33.40‬‬
‫‪₪ 30.20‬‬
‫‪₪ 66.70‬‬
‫‪₪ 41.50‬‬
‫‪₪ 36.20‬‬
‫‪₪ 54.20‬‬
‫‪₪ 36.50‬‬
‫‪₪ 45.40‬‬
‫‪₪ 49.20‬‬
‫‪₪ 99.60‬‬
‫‪₪ 99.60‬‬
‫‪₪ 48.00‬‬
‫‪₪ 154.50‬‬
‫‪₪ 154.50‬‬
‫‪₪ 57.10‬‬
‫‪₪ 67.70‬‬
‫‪₪ 64.60‬‬
‫‪₪ 1,651.00‬‬
‫‪₪ 970.70‬‬
‫‪₪ 697.70‬‬
‫‪₪ 395.40‬‬
‫‪₪ 323.40‬‬
‫‪₪ 311.50‬‬
‫צ‪.‬בלם א' ‪ 300‬נ‪-‬נ שרייד מ‪/88-‬אפלאוז‬
‫צ‪.‬בלם א' ‪ 380‬נ‪-‬נ פג'רו‪L300/L200/‬‬
‫צ‪.‬בלם ק' ‪ 470‬נ‪-‬ט סופר לנסר‬
‫צ‪.‬בלם ק' ‪ 230‬ז‪-‬נ ‪/L300‬לנסר‬
‫צ‪.‬בלם אח' ‪ 280‬נ‪-‬נ לנסר‪/‬גלאנט‪/‬ס‪.‬לנסר‬
‫צ‪.‬בלם‪-‬קד' ג'סטי (‪ 50‬יח' בחבילה)‬
‫צ‪.‬בלם‪-‬וולוו ‪/740‬אלפא (‪ 50‬יח' בחבילה)‬
‫צ‪.‬בלם‪-‬אונו‪/‬דוקטו ק' (‪ 50‬יח' בחבילה)‬
‫צ‪.‬בלם‪-‬ק' אקספרס‪/‬פג'ו ‪206‬‬
‫צ‪.‬בלם‪-‬פונטו קד' (‪ 50‬יח' בחבילה)‬
‫צ‪.‬בלם‪-‬ברלינגו קד' (‪ 50‬יח' בחבילה)‬
‫צ‪.‬בלם ק'‪-‬כפול ‪ 490‬נ‪-‬ט סובארו ‪-80‬מ ')‪50‬יח בחב'‬
‫)‪ 50‬יח' בחבילה(‪15/205‬צ‪.‬בלם‪-‬פג'ו ‪-C‬קד'‬
‫)‪ 50‬יח' בחבילה(‪205/309‬צ‪.‬בלם‪-‬פג'ו אח'‬
‫צ‪.‬בלם ק' ‪ 460‬פג'ו ‪ 405‬חבילה ‪50‬‬
‫צ‪.‬בלם א' ‪ 235‬נ‪-‬נ ‪ ZX/306‬חבילה ‪50‬‬
‫)‪ 50‬יח' בחבילה(צ‪.‬בלם‪-‬פולו‪/‬פאסאט ‪T4/‬‬
‫צ‪.‬בלם‪-‬ברלינגו‪-‬אח' (‪ 50‬יח' בחבילה)‬
‫צ‪.‬בלם ק' ‪ 515‬נ‪-‬ז ג'מפי חבילה ‪50‬‬
‫צ‪.‬בלם‪-‬הרקולס‪/‬דוקאטו ק' (‪ 50‬יח' בחבילה)‬
‫צ‪.‬בלם ק' ‪ 385‬ז‪-‬נ קסנטיה חבילה ‪50‬‬
‫צ‪.‬בלם ‪'-360‬ק נ‪-‬ט ‪ 50‬יח' בחבילה רייסר‪/‬סופר ר‬
‫צ‪.‬בלם ק'‪-‬ז‪-‬נ ‪ 352‬פג'ו ‪206‬‬
‫צ‪.‬בלם ק' ‪-306 535‬ז‪-‬נ ‪ ABS‬חבילה ‪50‬‬
‫צ‪.‬בלם‪-‬פג'ו ‪' 306‬דק‪ 50(ABS -‬יח' בחבילה)‬
‫צ‪.‬בלם ק' ימ' ‪ 575‬ז‪-‬נ ‪ 406‬חבילה ‪50‬‬
‫צ‪.‬בלם ק' שמ' ‪ 575‬ז‪-‬נ ‪ 406‬חבילה ‪50‬‬
‫צ‪.‬בלם א' ‪ 220‬נ‪-‬נ לגסי‬
‫צ‪.‬בלם‪-‬ק' ימין סיויק נ‪-‬ט ‪690‬‬
‫צ‪.‬בלם‪-‬ק' שמאל סיויק נ‪-‬ט ‪690‬‬
‫צ‪.‬בלם‪-‬מזדה ‪ 323/626‬ק' ‪)50 435‬נ‪-‬ט יח' בחבילה)‬
‫צ‪.‬בלם‪-‬סופר לנסר‪-‬קד' (‪ 50‬יח' בחבילה)‬
‫צ‪.‬בלם‪-‬סופר לנסר‪-‬קד' (‪ 50‬יח' בחבילה)‬
‫קיט ‪/A3‬טיימ'‪-‬אוקטביה‪/‬בורה‪/‬גולף ‪+‬משאבת מים‬
‫פולי מנוע‪-‬מולטיפלה‪/‬דובלו‬
‫פולי ‪-307/‬מנוע קסרה‬
‫פולי מנוע‪-‬ברלינגו‪/‬ג'מפי ‪-HDI 02‬מ‬
‫פולי ‪-C15‬מנוע דיזל‬
‫פולי מנוע‪-‬קנגו‪/‬מגאן‪/‬אקספרס דיזל‬
‫‪Page 30 of 183‬‬
‫‪DMB027459‬‬
‫‪DMB027460‬‬
‫‪DMB027479‬‬
‫‪DMB027490‬‬
‫‪DMB027595‬‬
‫‪DMB8107KS‬‬
‫‪DMB8290KS‬‬
‫‪DMB8350KS‬‬
‫‪DMB8443KS‬‬
‫‪DMB8482KS‬‬
‫‪DMB8519KS‬‬
‫‪DMB8522KS‬‬
‫‪DMB8528KS‬‬
‫‪DMB8530KS‬‬
‫‪DMB8534KS‬‬
‫‪DMB8548KS‬‬
‫‪DMB8550KS‬‬
‫‪DMB8561KS‬‬
‫‪DMB8569KS‬‬
‫‪DMB8571KS‬‬
‫‪DMB8577KS‬‬
‫‪DMB8615KS‬‬
‫‪DMB8622KS‬‬
‫‪DMB8625KS‬‬
‫‪DMB8627KS‬‬
‫‪DMB8628KS‬‬
‫‪DMB8629KS‬‬
‫‪DMB951033‬‬
‫‪DMB951040‬‬
‫‪DMB951041‬‬
‫‪DMB80037KS‬‬
‫‪DMB80391KS‬‬
‫‪DMB027479KS‬‬
‫‪DMD31027‬‬
‫‪DMD001022‬‬
‫‪DMD001029‬‬
‫‪DMD658001‬‬
‫‪DMD658002‬‬
‫‪DMD658003‬‬
‫מחירון לצרכן‪ -‬מחלקת חלפים‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
‫‪₪ 407.00‬‬
‫‪₪ 314.10‬‬
‫‪₪ 407.00‬‬
‫‪₪ 395.40‬‬
‫‪₪ 581.40‬‬
‫‪₪ 465.00‬‬
‫‪₪ 511.50‬‬
‫‪₪ 337.30‬‬
‫‪₪ 362.70‬‬
‫‪₪ 511.50‬‬
‫‪₪ 774.00‬‬
‫‪₪ 425.50‬‬
‫‪₪ 1,123.40‬‬
‫‪₪ 744.10‬‬
‫‪₪ 599.40‬‬
‫‪₪ 523.30‬‬
‫‪₪ 534.70‬‬
‫‪₪ 532.80‬‬
‫‪₪ 511.50‬‬
‫‪₪ 372.00‬‬
‫‪₪ 325.50‬‬
‫‪₪ 430.20‬‬
‫‪₪ 465.00‬‬
‫‪₪ 411.10‬‬
‫‪₪ 511.50‬‬
‫‪₪ 451.10‬‬
‫‪₪ 553.20‬‬
‫‪₪ 750.40‬‬
‫‪₪ 580.50‬‬
‫‪₪ 1,350.00‬‬
‫‪₪ 891.80‬‬
‫‪₪ 639.60‬‬
‫‪₪ 270.00‬‬
‫‪₪ 272.00‬‬
‫‪₪ 279.10‬‬
‫‪₪ 479.50‬‬
‫‪₪ 167.50‬‬
‫‪₪ 238.00‬‬
‫‪₪ 302.30‬‬
‫פולי מנוע‪-‬ברלינגו ‪-99‬עד‬
‫פולי מנוע‪-‬ברלינגו ‪/02-00‬קסרה ‪1.9D‬‬
‫פולי מנוע‪/106-‬סקסו ‪0515L6‬‬
‫פולי מנוע‪-‬קנגו‪/‬קליאו‪/‬מגאן דיזל ‪7700115309‬‬
‫פולי מנוע‪-‬גולף דיזל‪/‬אינקה‪/‬טולדו דיזל‬
‫פולי מנוע‪-‬ג'מפר ‪/02-94 2.5‬בוקסר ‪94-02 2.5‬‬
‫פולי מנוע‪-‬אוקטביה דיזל ‪038105243‬‬
‫פולי מנוע‪-‬קנגו‪/‬מגאן מנוע ‪DCI‬‬
‫פולי ‪/C5/307‬מנוע‪-‬ג'מפי ‪-HDI 02‬מ‬
‫פולי מנוע‪-‬מולטיפלה‪/‬דובלו עד ‪05‬‬
‫פולי ‪-TDI‬עונמ ‪LT/T4‬‬
‫פולי מנוע‪-‬ברלינגו ‪-HDI 06 1.6‬מ‬
‫פולי מנוע ב‪.‬מ‪.‬וו ‪ X5‬דיזל עד ‪06‬‬
‫פולי מנוע‪-‬אסטרה דיזל‬
‫פולי מנוע‪ -‬רנו מסטר ‪-6PK‬ל‬
‫פולי ‪-307‬מנוע ‪ 2.0 407/2.0‬מ‪/04-‬ג'מפי‬
‫פולי מנוע מגאן‪/‬סניק ‪-DCI 2 1.9 03‬מ‬
‫פולי מנוע‪ -‬פ‪.‬ווגן ‪1.9TDI T5‬‬
‫פולי מנוע‪-‬פליסיה‪/‬פולו ‪SDI 98-02‬‬
‫פולי ‪/C3‬מנוע‪/307/207/206-‬קסרה ‪1.6/1.4‬‬
‫פולי מנוע‪-‬קליאו ןאגמ‪ B/‬סניק ‪-98‬מ ‪16V 1.4-1.6‬‬
‫פולי ‪/306/405/406‬מנ'‪-‬גבוה‪-‬קסנטיה‪/‬קסרה‬
‫פולי ‪/306/405‬מנוע‪-‬נמוך‪-‬קסרה‪/‬קסנטיה‬
‫פולי מנוע‪-‬חלול‪-‬ברלינגו‪/‬פרטנר ‪-06‬מ‬
‫פולי מנוע‪-‬דובלו‪/‬מולטיפלה ‪-06‬מ‬
‫פולי מנוע קורולה מ‪/02-‬אבנסיס ‪-03‬מ‬
‫פולי מנוע‪-‬קנגו ‪-DCI 08 1.5‬מ ‪6PK‬‬
‫פולי מנוע‪ -‬בוקסר‪/‬ג'מפר ‪-06‬מ ‪2.2HDI‬‬
‫פולי מנוע‪ -‬סיט‪ C5 1.8 .‬בנזין‬
‫קיט טיימ'‪-‬אוקטביה‪/‬בורה‪/‬גולף בלי מש' מים‬
‫פולי ‪-TDI‬עונמ ‪A6 /S70 /T4‬‬
‫מותח ‪/306/406/605‬קפיץ‪-‬ברלינגו‪/‬קסרה‪/‬קסנטיה‬
‫מותח רצוע ‪ -‬דובלו מ‪/01-‬מולטיפלה‬
‫מותח ‪-70‬רצועה יפמ'ג‪HDI/‬וגנילרב‪-‬מ"מ‬
‫מותח ‪-60‬רצועה יפמ'ג‪HDI/‬וגנילרב‪-‬מ"מ‬
‫מותח רצוע ‪ -‬ברלינגו ‪-HDI 06 1.6‬מ‬
‫חג' ‪- POLY-V 6PKK1195‬כפולה‪-‬‬
‫חג' ‪POLY-V 6PKK1840‬‬
‫חג' ‪POLY-V 6PKK1853‬‬
‫‪Page 31 of 183‬‬
‫‪DMD658005‬‬
‫‪DMD658006‬‬
‫‪DMD658008‬‬
‫‪DMD658010‬‬
‫‪DMD658011‬‬
‫‪DMD658012‬‬
‫‪DMD658014‬‬
‫‪DMD658015‬‬
‫‪DMD658016‬‬
‫‪DMD658018‬‬
‫‪DMD658019‬‬
‫‪DMD658022‬‬
‫‪DMD658030‬‬
‫‪DMD658031‬‬
‫‪DMD658032‬‬
‫‪DMD658033‬‬
‫‪DMD658037‬‬
‫‪DMD658041‬‬
‫‪DMD658043‬‬
‫‪DMD658044‬‬
‫‪DMD658045‬‬
‫‪DMD658046‬‬
‫‪DMD658047‬‬
‫‪DMD658049‬‬
‫‪DMD658051‬‬
‫‪DMD658063‬‬
‫‪DMD658080‬‬
‫‪DMD658086‬‬
‫‪DMD658087‬‬
‫‪DMD900014‬‬
‫‪DMD658019A‬‬
‫‪DMD53300111‬‬
‫‪DMD53401012‬‬
‫‪DMD53401102‬‬
‫‪DMD53401112‬‬
‫‪DMD53404001‬‬
‫‪DMD6PKK1195‬‬
‫‪DMD6PKK1840‬‬
‫‪DMD6PKK1853‬‬
‫מחירון לצרכן‪ -‬מחלקת חלפים‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
‫‪₪ 230.00‬‬
‫‪₪ 800.00‬‬
‫‪₪ 2.10‬‬
‫‪₪ 2.10‬‬
‫‪₪ 2.60‬‬
‫‪₪ 3.80‬‬
‫‪₪ 3.50‬‬
‫‪₪ 3.50‬‬
‫‪₪ 3.50‬‬
‫‪₪ 3.80‬‬
‫‪₪ 4.00‬‬
‫‪₪ 20.00‬‬
‫‪₪ 34.00‬‬
‫‪₪ 71.00‬‬
‫‪₪ 20.00‬‬
‫‪₪ 34.00‬‬
‫‪₪ 71.00‬‬
‫‪₪ 17.10‬‬
‫‪₪ 32.90‬‬
‫‪₪ 94.90‬‬
‫‪₪ 17.10‬‬
‫‪₪ 32.90‬‬
‫‪₪ 76.00‬‬
‫‪₪ 79.30‬‬
‫‪₪ 5.90‬‬
‫‪₪ 3.50‬‬
‫‪₪ 2.60‬‬
‫‪₪ 2.60‬‬
‫‪₪ 2.60‬‬
‫‪₪ 3.80‬‬
‫‪₪ 5.50‬‬
‫‪₪ 4.80‬‬
‫‪₪ 3.80‬‬
‫‪₪ 5.30‬‬
‫‪₪ 5.90‬‬
‫‪₪ 5.50‬‬
‫‪₪ 5.50‬‬
‫‪₪ 300.00‬‬
‫‪₪ 2.60‬‬
‫חג' ‪POLY-V 7PKK2074‬‬
‫מיסב לחץ הידראולי‪-‬קונקט ‪-04‬עד‬
‫בנד ‪ 3/8‬צר‬
‫בנד ‪ 1/2‬צר‬
‫בנד ‪ 5/8‬צר‬
‫בנד ‪ 3/4‬רחב ‪19-26‬‬
‫בנד "‪ 1‬רחב‬
‫בנד ‪ 1/8 "1‬רחב‬
‫בנד ‪ 1/4 "1‬רחב‬
‫בנד ‪ 1/2 "1‬רחב‬
‫בנד "‪ 2‬רחב‬
‫חבקי ‪-200‬ניילון‪-‬שחור ‪X 4.8‬‬
‫חבקי ‪-350‬ניילון‪-‬שחור ‪X 4.8‬‬
‫חבקי ‪-350‬ניילון‪-‬שחור ‪X 7.9‬‬
‫חבקי ‪-200‬ניילון‪-‬לבן ‪X 4.8‬‬
‫חבקי ‪-350‬ניילון‪-‬לבן ‪X 4.8‬‬
‫חבקי ‪-350‬ניילון‪-‬לבן ‪X 7.9‬‬
‫חבקי ניילון‪-‬לבן‪X 200 4.8 -‬‬
‫חבקי ניילון ‪- X 360 4.8‬לבן‬
‫חבקי ניילון ‪- X 365 7.8‬לבן‬
‫חבקי ניילון שחור ‪X 200 4.8‬‬
‫חבקי ניילון שחור ‪X 360 4.8‬‬
‫חבקי ניילון שחור ‪X 365 7.8‬‬
‫סט ‪ 550‬אזיקונים‪-‬שחור‬
‫חבקי נרוסטה‪-‬פס קטרים ‪ 25‬עד ‪102‬‬
‫חבק ‪ 3/8‬צר‬
‫חבק ‪10-16‬‬
‫חבק ‪ 1/2‬צר‬
‫חבק ‪ 5/8‬צר‬
‫חבק "‪ 1‬רחב‬
‫חבקים פס עגול ‪25-30‬‬
‫חבק ‪ 1/4 "1‬רחב‬
‫חבק ‪ 1/2 "1‬רחב‬
‫חבק "‪ 2‬רחב‬
‫בנד מתכת‪-‬הרקולס מקוטר ‪102‬‬
‫חבקים פס עגול ‪81-87‬‬
‫חבקים פס עגול ‪87-95‬‬
‫סט ‪ 100‬בנדים לתליה‬
‫חבק ‪ / 9 8-12‬מ"מ ‪ACE‬‬
‫‪Page 32 of 183‬‬
‫‪DMD7PKK2074‬‬
‫‪DMDZA3209A1‬‬
‫‪DMH2038‬‬
‫‪DMH2048‬‬
‫‪DMH2058‬‬
‫‪DMH3068‬‬
‫‪DMH3074‬‬
‫‪DMH3078‬‬
‫‪DMH3088‬‬
‫‪DMH3108‬‬
‫‪DMH3128‬‬
‫‪DMH64820‬‬
‫‪DMH64836‬‬
‫‪DMH67836‬‬
‫‪DMH74820‬‬
‫‪DMH74836‬‬
‫‪DMH77836‬‬
‫‪DMN007‬‬
‫‪DMN010‬‬
‫‪DMN013‬‬
‫‪DMN007N‬‬
‫‪DMN010N‬‬
‫‪DMN013N‬‬
‫‪DMN550N‬‬
‫‪DMS006‬‬
‫‪DMS0812‬‬
‫‪DMS1016‬‬
‫‪DMS1222‬‬
‫‪DMS1627‬‬
‫‪DMS2032‬‬
‫‪DMS2530‬‬
‫‪DMS2540‬‬
‫‪DMS3045‬‬
‫‪DMS4060‬‬
‫‪DMS7443‬‬
‫‪DMS8187‬‬
‫‪DMS8795‬‬
‫‪DMS9100‬‬
‫‪DMSA0812‬‬
‫מחירון לצרכן‪ -‬מחלקת חלפים‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
‫‪₪ 2.60‬‬
‫‪₪ 2.60‬‬
‫‪₪ 2.60‬‬
‫‪₪ 4.00‬‬
‫‪₪ 4.00‬‬
‫‪₪ 4.00‬‬
‫‪₪ 4.00‬‬
‫‪₪ 4.00‬‬
‫‪₪ 4.00‬‬
‫‪₪ 4.00‬‬
‫‪₪ 49.00‬‬
‫‪₪ 300.00‬‬
‫‪₪ 750.00‬‬
‫‪₪ 771.00‬‬
‫‪₪ 362.30‬‬
‫‪₪ 1,378.60‬‬
‫‪₪ 160.00‬‬
‫‪₪ 273.30‬‬
‫‪₪ 280.40‬‬
‫‪₪ 907.40‬‬
‫‪₪ 611.00‬‬
‫‪₪ 431.60‬‬
‫‪₪ 500.00‬‬
‫‪₪ 449.10‬‬
‫‪₪ 365.00‬‬
‫‪₪ 430.00‬‬
‫‪₪ 1,000.00‬‬
‫‪₪ 565.40‬‬
‫‪₪ 280.40‬‬
‫‪₪ 33.50‬‬
‫‪₪ 59.20‬‬
‫‪₪ 41.90‬‬
‫‪₪ 66.10‬‬
‫‪₪ 0.00‬‬
‫‪₪ 0.00‬‬
‫‪₪ 156.50‬‬
‫‪₪ 57.40‬‬
‫‪₪ 599.80‬‬
‫‪₪ 627.40‬‬
‫חבק ‪ / 9 10-16‬מ"מ ‪ACE‬‬
‫חבק ‪ / 9 12-22‬מ"מ ‪ACE‬‬
‫חבק ‪ / 9 16-27‬מ"מ ‪ACE‬‬
‫חבק ‪ / 12 20-32‬מ"מ ‪ACE‬‬
‫חבק ‪ / 12 23-35‬מ"מ ‪ACE‬‬
‫חבק ‪ / 12 25-40‬מ"מ ‪ACE‬‬
‫חבק ‪ / 12 30-45‬מ"מ ‪ACE‬‬
‫חבק ‪ / 12 32-50‬מ"מ ‪ACE‬‬
‫חבק ‪ / 12 40-60‬מ"מ ‪ACE‬‬
‫חבק ‪ / 12 50-70‬מ"מ ‪ACE‬‬
‫מברג‬
‫סט ‪ 100‬בנדים במזוודה‬
‫גלגלת טיימינג‪-‬מגאן ‪ 2‬דיזל‬
‫מותח רצועה‪-‬ברלינגו‪/‬קסנטיה‪/‬קסרה‬
‫ח' ‪'-HT‬מייט ‪ 141X250‬אוקטביה‪/‬בורה‪/‬גולף‬
‫מותח טיימ'‪-‬רנג' רובר ‪D 2.5 94-02‬‬
‫מותח רצועה‪-‬ברלינגו ‪ HDI‬מ‪-02-‬עם בורג‬
‫מותח רצועה ברלינגו‪/‬ג'מפי עד ‪99‬‬
‫מותח רצועה‪-‬ברלינגו ‪ HDI‬מ‪/02-‬ג'מפי‬
‫מכשיר בדיקת נוזל בלמים‬
‫מותח קפיץ‪-‬ברלינגו‪/‬קסנטיה‪/406/306/206 /‬קסרה‬
‫פולי מנוע קורולה מ‪/02-‬אבנסיס ‪-03‬מ‬
‫קיט טיימינג‪-‬פוקוס ‪2‬‬
‫קיט מותח רצועה פוקוס ‪-05 2‬מ‬
‫קיט טיימינג‪ -‬פורד קונקט‬
‫קיט טיימינג‪-‬פוקוס ‪1‬‬
‫קיט אוקטביה‪-A6/4/‬טימינג ‪/2‬פביה‪/‬לאון‪/‬טולדו‬
‫קיט טימינג‪ -‬פיאט ‪/500‬גרנדה פונטו‬
‫מותח רצועה‪-‬דובלו מ‪/01-‬מולטיפלה‬
‫מ‪.‬טיימינג ‪/BX‬הרפמט‪/‬ופיט‪/‬וטנופ‪/‬ונוא‬
‫מותח טיימינג ‪AX/205‬‬
‫מותח טיימינג אקספרס‪/‬קליאו‪/‬רנו ‪19‬‬
‫מותח טיימ'‪-‬אאודי ‪/80‬גולף‪/‬איביזה‬
‫זיכוי עבור ‪MALO‬‬
‫‪F‬‬
‫צלחת בלם‪-‬מראה‬
‫גומי לאגזוז אמ' קליאו ‪B -98‬‬
‫ד‪ .‬אמ' אאודי ‪92-94 80‬‬
‫ד‪ .‬אמ' אאודי ‪A4 94-98 1.8‬‬
‫‪Page 33 of 183‬‬
‫‪DMSA1016‬‬
‫‪DMSA1222‬‬
‫‪DMSA1627‬‬
‫‪DMSA2032‬‬
‫‪DMSA2335‬‬
‫‪DMSA2540‬‬
‫‪DMSA3045‬‬
‫‪DMSA3250‬‬
‫‪DMSA4060‬‬
‫‪DMSA5070‬‬
‫‪DMS427001‬‬
‫‪DMS9100HP‬‬
‫‪DMT26117‬‬
‫‪DMT33029‬‬
‫‪DMT94942‬‬
‫‪DMT001004‬‬
‫‪DMT001024‬‬
‫‪DMT001028‬‬
‫‪DMT001030‬‬
‫‪DMT012009‬‬
‫‪DMT108001‬‬
‫‪DMT658063‬‬
‫‪DMTKTB461‬‬
‫‪DMTPVE001‬‬
‫‪DMT091200K‬‬
‫‪DMT117220K‬‬
‫‪DMT120301S‬‬
‫‪DMT129220K‬‬
‫‪DMT3641077‬‬
‫‪DMTF003041‬‬
‫‪DMTM008001‬‬
‫‪DMTM013020‬‬
‫‪DMTM015010‬‬
‫‪DMZ201‬‬
‫‪DMZ202‬‬
‫‪DMRD2141‬‬
‫‪EBB022087‬‬
‫‪EBB105159‬‬
‫‪EBB105563‬‬
‫מחירון לצרכן‪ -‬מחלקת חלפים‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
‫‪₪ 597.00‬‬
‫‪₪ 580.50‬‬
‫‪₪ 530.00‬‬
‫‪₪ 0.00‬‬
‫‪₪ 415.40‬‬
‫‪₪ 500.70‬‬
‫‪₪ 506.50‬‬
‫‪₪ 592.50‬‬
‫‪₪ 672.10‬‬
‫‪₪ 798.20‬‬
‫‪₪ 355.00‬‬
‫‪₪ 889.50‬‬
‫‪₪ 742.80‬‬
‫‪₪ 568.20‬‬
‫‪₪ 780.40‬‬
‫‪₪ 685.10‬‬
‫‪₪ 230.50‬‬
‫‪₪ 439.30‬‬
‫‪₪ 300.00‬‬
‫‪₪ 680.60‬‬
‫‪₪ 650.00‬‬
‫‪₪ 423.20‬‬
‫‪₪ 699.60‬‬
‫‪₪ 737.30‬‬
‫‪₪ 707.20‬‬
‫‪₪ 591.00‬‬
‫‪₪ 236.30‬‬
‫‪₪ 589.30‬‬
‫‪₪ 332.90‬‬
‫‪₪ 589.80‬‬
‫‪₪ 495.70‬‬
‫‪₪ 0.00‬‬
‫‪₪ 621.60‬‬
‫‪₪ 371.80‬‬
‫‪₪ 512.00‬‬
‫‪₪ 703.70‬‬
‫‪₪ 500.00‬‬
‫‪₪ 787.20‬‬
‫‪₪ 688.40‬‬
‫דוד איסוזו מידי‪-‬טנדר ‪89-94‬‬
‫מ‪ C2/03-06 07-‬ד‪.‬אח'‪C3-‬‬
‫ד‪'-2 .‬אח יצ'‪-‬ג'מפי ‪1.9 96-00‬‬
‫ד‪ .‬אח' ברלינגו ‪/D1.9‬פרטנר ‪-96‬מ‬
‫ד‪ .‬קד' ‪/J5‬דוקטו ‪81-93 2.0‬‬
‫ד‪ .‬אח' סיטרואן ‪BX‬‬
‫ד‪ .‬אמ' ‪-BX-GTI 86‬מ‬
‫ד‪ .‬אח' ‪-BX-GTI 86‬מ‬
‫ד‪ .‬אח' ‪BX 85-92 1.6‬‬
‫ד‪.‬אח ‪-02 1.8/2.0‬עד'‪C5-‬‬
‫ד‪ .‬אח' סיטרואן ‪ZX 91-98‬‬
‫ד‪ .‬אח' סיט' ןקלוו‪ZX 92-98 2.0-‬‬
‫ד‪ .‬אח' קסנטיה ‪1.6/1.8 93-97‬‬
‫ד‪ .‬אח' קסנטיה ‪-93 2.0‬מ‬
‫ד‪.‬אח'‪-‬שרייד סדן ‪1.3 91-95‬‬
‫דוד אמ' טרנו ‪93-99‬קצר‬
‫צינור אח' עם דוד טרנו קצר ‪93-99‬‬
‫ד‪.‬אח' ניסן אלמרה ‪95-00‬‬
‫ד‪ .‬אמ' פונטו ‪94-99 60/75/90‬‬
‫ד‪ .‬אח'‪-‬צורתי‪-‬פונטו ‪94-99 60/75/90‬‬
‫ד‪.‬אח'‪-‬דובלו ‪-JTD 1.9 00‬מ‬
‫ד‪ .‬אח'‪-‬עגול‪-‬אריקה‪/‬אסקורט ‪1.4 91-92‬‬
‫ד‪ .‬אח'‪-‬צ‪.‬מלמעלה‪-‬אסקורט ‪1.6 93-94‬‬
‫דוד אמ' טרנו ארוך ‪93-99‬‬
‫ד‪ .‬אח' סיירה ‪1.3/1.6 83-86‬‬
‫צ‪.‬קד'‪+‬דוד אריקה‪/‬אסקורט ‪90-92‬‬
‫ד‪ .‬אח' סיירה ‪1.6 87-92‬‬
‫ד‪.‬קד'‪+‬צ' פייסטה ‪84-89‬‬
‫ד‪ .‬אח' פייסטה ‪91-96 1.3‬‬
‫ד‪'-2 .‬אח יצ'‪ -‬אקורד ‪98-02‬‬
‫ד‪.‬אח'‪-‬הונדה ‪ CR-V‬ג'יפ ‪2.0I 97-01‬‬
‫ד‪'-5 .‬אח דל'‪-‬סיויק ‪1.4/1.5 95-01‬‬
‫ד‪ .‬אח' הונדה ג' אז ‪8V 01-08‬‬
‫ד‪ .‬אח' סיויק האצ'באק ‪ 1.5‬עד ‪96‬‬
‫ד‪ .‬אח' סיויק ‪/1.6 92-95‬קופה ‪-94‬מ‬
‫דוד ‪-H-100 93 -‬מ בנזין ‪93-02‬‬
‫ד‪ .‬אח' לנטרה ‪95-00 1.8/1.6‬‬
‫ד‪ .‬אח' יונדאי גיץ עד ‪06‬‬
‫ד‪.‬אח' קיה בסטה ‪92-99‬‬
‫‪Page 34 of 183‬‬
‫‪EBB110121‬‬
‫‪EBB135015‬‬
‫‪EBB135063‬‬
‫‪EBB135225‬‬
‫‪EBB135465‬‬
‫‪EBB135495‬‬
‫‪EBB135531‬‬
‫‪EBB135537‬‬
‫‪EBB135539‬‬
‫‪EBB135541‬‬
‫‪EBB135653‬‬
‫‪EBB135663‬‬
‫‪EBB135689‬‬
‫‪EBB135697‬‬
‫‪EBB142723‬‬
‫‪EBB145001‬‬
‫‪EBB145003‬‬
‫‪EBB145341‬‬
‫‪EBB148125‬‬
‫‪EBB148131‬‬
‫‪EBB148351‬‬
‫‪EBB154027‬‬
‫‪EBB154475‬‬
‫‪EBB154549‬‬
‫‪EBB154719‬‬
‫‪EBB154809‬‬
‫‪EBB154891‬‬
‫‪EBB154909‬‬
‫‪EBB154929‬‬
‫‪EBB163161‬‬
‫‪EBB163197‬‬
‫‪EBB163349‬‬
‫‪EBB163395‬‬
‫‪EBB163723‬‬
‫‪EBB163727‬‬
‫‪EBB165229‬‬
‫‪EBB165283‬‬
‫‪EBB165287‬‬
‫‪EBB169001‬‬
‫מחירון לצרכן‪ -‬מחלקת חלפים‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
‫‪₪ 676.30‬‬
‫‪₪ 461.10‬‬
‫‪₪ 638.70‬‬
‫‪₪ 1,233.20‬‬
‫‪₪ 1,020.20‬‬
‫‪₪ 1,971.30‬‬
‫‪₪ 1,098.30‬‬
‫‪₪ 565.70‬‬
‫‪₪ 623.10‬‬
‫‪₪ 680.60‬‬
‫‪₪ 1,971.50‬‬
‫‪₪ 503.20‬‬
‫‪₪ 565.90‬‬
‫‪₪ 724.20‬‬
‫‪₪ 1,201.90‬‬
‫‪₪ 705.20‬‬
‫‪₪ 680.30‬‬
‫‪₪ 718.00‬‬
‫‪₪ 660.30‬‬
‫‪₪ 1,057.10‬‬
‫‪₪ 373.30‬‬
‫‪₪ 607.30‬‬
‫‪₪ 1,539.30‬‬
‫‪₪ 506.70‬‬
‫‪₪ 841.90‬‬
‫‪₪ 742.50‬‬
‫‪₪ 412.40‬‬
‫‪₪ 734.00‬‬
‫‪₪ 884.80‬‬
‫‪₪ 535.10‬‬
‫‪₪ 759.90‬‬
‫‪₪ 643.70‬‬
‫‪₪ 651.20‬‬
‫‪₪ 399.90‬‬
‫‪₪ 554.10‬‬
‫‪₪ 539.60‬‬
‫‪₪ 799.70‬‬
‫‪₪ 699.60‬‬
‫‪₪ 393.60‬‬
‫ד‪.‬ק' קיה בסטה ‪-92‬מ ‪92-99‬‬
‫ד‪ .‬אח' קיה ספיה ‪1.6‬‬
‫ד‪.‬אח' פיקנטו ‪04‬מ קיה‬
‫ד‪.‬אח יצ'‪-‬לנצ'יה קפא ‪2-'3.0 94-02‬‬
‫ד‪.‬אח' לנצ'יה קאפא ‪2.4/2.0 94-02‬‬
‫ד‪ .‬אח'‪-‬שמאל‪-‬מזדה ‪05-07 6‬‬
‫ד‪ .‬אח' לנטיס ‪99-03 1.6‬‬
‫ד‪ .‬אח' מזדה‪-‬סדן‪323 -‬‬
‫ד‪.‬אח' פרייד ‪1.3I 94-00‬‬
‫ד‪ .‬אמ' מזדה ‪ 1.5 323‬עד ‪90‬‬
‫ד‪ .‬אח'‪-‬ימין‪ -‬מזדה ‪2.0/2.3 02-07 6‬‬
‫ד‪ .‬אח' מרצדס ‪ 307/8/9 410/207/8/9‬עד ‪95‬‬
‫ד‪.‬אח'‪-‬סופר לנסר םטיישן‬
‫דוד מיצ‪L-300 86-96 .‬‬
‫ד‪.‬אח' מיצ' ספייס‪-‬ווגון ‪2.0I‬‬
‫ד‪ .‬אח' סופר‪-‬לנסר מ‪/92-‬לנסר ‪00-01‬‬
‫ד‪.‬אח' כריסמה ‪1.6-16V 95-97‬‬
‫ד‪ .‬אח' אומגה ‪V6-2.5 94-00‬‬
‫ד‪ .‬אח' אומגה ‪87-94 1.8/2.0‬‬
‫ד‪.‬אח ‪'-2‬יצ כנ'‪-‬אומגה ‪2-'94-00 3.0‬‬
‫ד‪ .‬אח'‪-‬משולש קורסה ‪93-00‬‬
‫ד‪ .‬אח' ‪-‬צורתי‪-‬אסטרה ‪98-04‬‬
‫ד‪.‬אחורי וקטרה ‪ 16V 2.2 01-04 4-5‬דלתות‬
‫ד‪.‬אח'‪-‬קורסה ‪-00‬מ ‪1.2I 16V‬‬
‫ד‪ .‬אח' פג'ו ‪XSI 106 91-96 1.4‬‬
‫ד‪ .‬אח' פג'ו ‪ 307‬סט' ‪2.0 02-05‬‬
‫ד‪ .‬אח' פג'ו ‪92-96 2.0 405‬‬
‫דוד אח' פג'ו ‪ 407‬פר'‪/‬סט' ‪2.0 04-07‬‬
‫ד‪.‬אח'‪-‬פג'ו ‪95-99 2.0 406‬‬
‫ד‪.‬אח'‪-‬פג'ו ‪307‬‬
‫ד‪.‬אח'‪-‬פג'ו ‪CC/206 206‬‬
‫ד‪ .‬קד' פג'ו ‪1.8/2.0 504/505‬‬
‫ד‪ .‬אח' פג'ו ‪GTI 205 87-89‬‬
‫ד‪ .‬אמ' פג'ו ‪ 505‬סט' ‪2.5 86-92‬‬
‫ד‪ .‬אח' פג'ו ‪ 505‬סט' ‪2.5 85-92‬‬
‫ד‪ .‬אמ'‪-‬צדדי‪-‬פג'ו ‪ 605‬טורבו ‪93-00‬‬
‫ד‪ .‬אח' פג'ו ‪ 605‬טורבו ‪93-00‬‬
‫ד‪ .‬אח' ‪ C4‬האצ'בק ‪2.0 01-05 307/04-07‬‬
‫ד‪ .‬אמ' קליאו ‪16V-B 1.6‬‬
‫‪Page 35 of 183‬‬
‫‪EBB169003‬‬
‫‪EBB169005‬‬
‫‪EBB169217‬‬
‫‪EBB170221‬‬
‫‪EBB170239‬‬
‫‪EBB171019‬‬
‫‪EBB171327‬‬
‫‪EBB171467‬‬
‫‪EBB171469‬‬
‫‪EBB171525‬‬
‫‪EBB171635‬‬
‫‪EBB176421‬‬
‫‪EBB177159‬‬
‫‪EBB177179‬‬
‫‪EBB177279‬‬
‫‪EBB177681‬‬
‫‪EBB177741‬‬
‫‪EBB185011‬‬
‫‪EBB185045‬‬
‫‪EBB185215‬‬
‫‪EBB185339‬‬
‫‪EBB185455‬‬
‫‪EBB185461‬‬
‫‪EBB185619‬‬
‫‪EBB190021‬‬
‫‪EBB190029‬‬
‫‪EBB190041‬‬
‫‪EBB190043‬‬
‫‪EBB190275‬‬
‫‪EBB190507‬‬
‫‪EBB190619‬‬
‫‪EBB190637‬‬
‫‪EBB190759‬‬
‫‪EBB190823‬‬
‫‪EBB190825‬‬
‫‪EBB190933‬‬
‫‪EBB190935‬‬
‫‪EBB190949‬‬
‫‪EBB200361‬‬
‫מחירון לצרכן‪ -‬מחלקת חלפים‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
‫‪₪ 692.10‬‬
‫‪₪ 591.80‬‬
‫‪₪ 1,384.50‬‬
‫‪₪ 591.80‬‬
‫‪₪ 730.80‬‬
‫‪₪ 1,219.70‬‬
‫‪₪ 472.10‬‬
‫‪₪ 387.60‬‬
‫‪₪ 904.60‬‬
‫‪₪ 1,090.00‬‬
‫‪₪ 831.30‬‬
‫‪₪ 740.50‬‬
‫‪₪ 393.10‬‬
‫‪₪ 700.90‬‬
‫‪₪ 579.20‬‬
‫‪₪ 686.90‬‬
‫‪₪ 827.80‬‬
‫‪₪ 605.10‬‬
‫‪₪ 838.90‬‬
‫‪₪ 596.80‬‬
‫‪₪ 736.50‬‬
‫‪₪ 867.50‬‬
‫‪₪ 644.50‬‬
‫‪₪ 566.40‬‬
‫‪₪ 807.30‬‬
‫‪₪ 687.90‬‬
‫‪₪ 645.00‬‬
‫‪₪ 533.30‬‬
‫‪₪ 981.40‬‬
‫‪₪ 867.50‬‬
‫‪₪ 540.60‬‬
‫‪₪ 478.60‬‬
‫‪₪ 430.00‬‬
‫‪₪ 649.20‬‬
‫‪₪ 811.50‬‬
‫‪₪ 418.20‬‬
‫‪₪ 637.20‬‬
‫‪₪ 601.10‬‬
‫‪₪ 734.80‬‬
‫ד‪ .‬אמ' קליאו ‪1.8I 91-95‬‬
‫ד‪.‬אח'‪-‬קליאו ‪B 1.6 98-05‬‬
‫ד‪.‬אח'‪-‬לגונה ‪ 2‬יציאה ‪1‬‬
‫ד‪.‬אח' רנג'רובר ‪3.9 90-94‬‬
‫ד‪.‬אמ' רנג'רובר עד ‪/94‬דיסקברי עד ‪96‬‬
‫ד‪.‬אח'‪-‬סאב ‪9-5‬‬
‫ד‪ .‬קד' סאאב ‪95‬‬
‫ד‪ .‬אח' סאאב ‪95‬‬
‫ד‪ .‬אח' סאאב ‪2.0 89-97 9000‬‬
‫ד‪.‬אח'‪-‬סאב ‪2.0-2.3 900/9-3‬‬
‫ד‪ .‬אמ' ויטרה ‪1.6 89-91‬‬
‫ד‪.‬אח'‪-‬בלנו עד ‪/00‬ליאנה ‪02-04‬‬
‫ד‪ .‬אח' פאווריט עד ‪/96‬פליסיה עד ‪01‬‬
‫ד‪.‬אח'‪-‬ג'יפ ‪'-RAV-4 5‬דל ‪95-00 2.0‬‬
‫ד‪ .‬אח' קורולה ‪92-97 1.6‬‬
‫ד‪.‬אח' קורולה ‪02-06‬‬
‫ד‪ .‬אח' סוברו ג'סטי‬
‫דוד סוברו ‪E10 85-93‬‬
‫דוד ‪'-2‬אח יצ'‪-‬סופרב‪/‬פסאט ‪TDI 1.9‬‬
‫ד‪.‬אח'‪-‬פאסט '‪2‬יצ ‪TDI 1.9 97-01‬‬
‫דוד אח' פאסט סדן סטיישן ‪96-00‬‬
‫דוד חיפושית ‪65-78 1300‬‬
‫דוד חיפושית ‪73-78 1303‬‬
‫דוד טנדר ‪73-79 1600‬‬
‫ד‪ .‬אמ' ‪.T5‬טרנס ‪TDI 04-09 2.5‬‬
‫דוד אח' ‪ 2‬יציאות פסאט ‪ 96-05‬טורבו ‪1.8‬‬
‫ד‪.‬אח'‪-‬לא צורתי‪ -‬פולו ‪96-01 1.4‬‬
‫ד‪ .‬אמ' טרנספורטר דיזל ‪91-96‬‬
‫ד‪ .‬אח' ‪-‬לרוחב‪ -‬גולף ‪FSI 03-08 1.6‬‬
‫דוד חיפושית ‪63-86 1200‬‬
‫ד‪ .‬אח' וולוו טורבו ‪960/740/760/940‬‬
‫ד‪ .‬אמ' וולוו ‪90-97 940/87-92 740‬‬
‫ד‪ .‬אח' וולוו ‪90-97 940/87-93 760/740‬‬
‫ד‪ .‬קד'‪-‬עגול‪-‬וולוו ‪88-90 740‬‬
‫ד‪.‬אח' וולוו ‪2.5/3.0I 95-97 960‬‬
‫ד‪ .‬אמ' וולוו טורבו ‪960/740/760/940‬‬
‫ד‪ .‬אמ' וולוו ‪67-73 144‬‬
‫ד‪ .‬אח' וולוו ‪67-73 144‬‬
‫ד‪ .‬אמ' וולוו ‪75-83 244‬‬
‫‪Page 36 of 183‬‬
‫‪EBB200443‬‬
‫‪EBB200449‬‬
‫‪EBB200809‬‬
‫‪EBB210813‬‬
‫‪EBB210815‬‬
‫‪EBB215219‬‬
‫‪EBB215711‬‬
‫‪EBB215731‬‬
‫‪EBB215805‬‬
‫‪EBB215829‬‬
‫‪EBB219109‬‬
‫‪EBB219135‬‬
‫‪EBB220651‬‬
‫‪EBB228003‬‬
‫‪EBB228443‬‬
‫‪EBB228481‬‬
‫‪EBB229593‬‬
‫‪EBB229683‬‬
‫‪EBB233071‬‬
‫‪EBB233115‬‬
‫‪EBB233117‬‬
‫‪EBB233183‬‬
‫‪EBB233201‬‬
‫‪EBB233227‬‬
‫‪EBB233577‬‬
‫‪EBB233601‬‬
‫‪EBB233605‬‬
‫‪EBB233741‬‬
‫‪EBB233807‬‬
‫‪EBB233867‬‬
‫‪EBB235007‬‬
‫‪EBB235017‬‬
‫‪EBB235021‬‬
‫‪EBB235103‬‬
‫‪EBB235193‬‬
‫‪EBB235259‬‬
‫‪EBB235877‬‬
‫‪EBB235878‬‬
‫‪EBB235895‬‬
‫מחירון לצרכן‪ -‬מחלקת חלפים‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
‫‪₪ 672.30‬‬
‫‪₪ 525.60‬‬
‫‪₪ 447.00‬‬
‫‪₪ 491.90‬‬
‫‪₪ 1,335.80‬‬
‫‪₪ 211.70‬‬
‫‪₪ 156.80‬‬
‫‪₪ 197.20‬‬
‫‪₪ 113.40‬‬
‫‪₪ 223.00‬‬
‫‪₪ 230.80‬‬
‫‪₪ 592.50‬‬
‫‪₪ 482.20‬‬
‫‪₪ 548.40‬‬
‫‪₪ 746.60‬‬
‫‪₪ 657.00‬‬
‫‪₪ 175.60‬‬
‫‪₪ 385.30‬‬
‫‪₪ 31.10‬‬
‫‪₪ 34.10‬‬
‫‪₪ 45.20‬‬
‫‪₪ 49.40‬‬
‫‪₪ 53.40‬‬
‫‪₪ 55.40‬‬
‫‪₪ 60.20‬‬
‫‪₪ 62.50‬‬
‫‪₪ 70.50‬‬
‫‪₪ 70.50‬‬
‫‪₪ 71.50‬‬
‫‪₪ 77.30‬‬
‫‪₪ 78.50‬‬
‫‪₪ 90.30‬‬
‫‪₪ 98.10‬‬
‫‪₪ 49.90‬‬
‫‪₪ 52.90‬‬
‫‪₪ 52.90‬‬
‫‪₪ 53.40‬‬
‫‪₪ 58.20‬‬
‫‪₪ 58.70‬‬
‫ד‪ .‬אח' וולוו ‪75-91 244‬‬
‫ד‪ .‬אמ' וולוו ‪84-93 244‬‬
‫ד‪ .‬קד'‪-‬שטוח‪-‬וולוו ‪ 760/740‬עד ‪90‬‬
‫ד‪ .‬אח' וולוו ‪82-87 760/740‬‬
‫ד‪.‬אח ‪'-2‬כנ יצ'‪-‬במוו ‪2-'85-92 325‬‬
‫ד‪.‬אובלי מ""מ‪1-‬רטוק‪-‬דצ‪-‬דצ ‪/45‬מ""מ ‪ 48‬ארוך ‪"450‬מ""מ"‬
‫"ד‪.‬עגול אמצע‪-‬אמצע ‪50‬ק'‪-‬מ""מ אורך ‪ 400‬מ""מ"‬
‫"ד‪.‬עגול צד‪-‬צד‪-‬מ""מ ‪ 48‬אורך ‪ 338‬מ""נ"‬
‫"ד‪.‬אובלי אמ'‪-‬אמ' ק' ‪ 45‬מ""מ אורך ‪ 280‬מ""מ"‬
‫"ד‪.‬אובלי אמ'‪-‬אמ' ק' מ""מ ‪ 45‬אורך ‪ 450‬מ""מ"‬
‫"ד‪.‬עגול צד‪-‬צד ק' מ""מ ‪ 48‬אורך ‪ 520‬מ""מ"‬
‫ד‪.‬עגול אמצע‪-‬אמצע‪-‬קוטר ‪.50‬צ אורך ‪600‬‬
‫ד‪.‬עגול צד‪-‬צד‪-‬קוטר ‪ 44.5‬אורך ‪450‬‬
‫ד‪.‬עגול צד‪-‬צד‪-‬קוטר ‪ 44.5‬אורך ‪298‬‬
‫דוד אובלי אמצע‪-‬אמצע קוטר ‪ 47.5‬אורך ‪330‬‬
‫ד‪.‬אובלי צד‪-‬צד קוטר ‪ 41.5‬אורך ‪398‬‬
‫"ד‪.‬אובלי אמ'‪-‬אמ' ק' מ""מ ‪ 45‬אורך ‪ 312‬מ""מ"‬
‫"ד‪.‬אובלי צד‪-‬צד ק' מ""מ ‪ 60‬אורך ‪ 520‬מ""מ"‬
‫חבק ‪ "3/4 2 -1‬לאגזוז‬
‫חבק ‪ 3" -1‬לאגזוז‬
‫חבק ‪ "1/2 3 -1‬לאגזוז‬
‫חבק ‪4" -1‬‬
‫חבק ‪ "1/2 4 -1‬לאגזוז‬
‫חבק ‪"7/8 4 -1‬‬
‫חבק ‪ 5" -1‬לאגזוז‬
‫חבקים ‪ " 1/2 1‬לאגזוז ‪10‬‬
‫חבקים ‪ "5/8 1‬לאגזוז ‪10‬‬
‫חבקים ‪ "3/4 1‬לאגזוז ‪10‬‬
‫חבקים ‪ "7/8 1‬לאגזוז ‪10‬‬
‫חבקים "‪ 2‬לאגזוז ‪10‬‬
‫חבקים ‪ "1/8 2‬לאגזוז ‪10‬‬
‫חבקים ‪ "1/4 2‬לאגזוז ‪10‬‬
‫חבקים ‪ "1/2 2‬לאגזוז ‪10‬‬
‫"חבקים קוטר ‪10 1/2 1‬‬
‫"חבקים קוטר ‪10 5/8 1‬‬
‫"חבקים קוטר ‪10 3/4 1‬‬
‫"חבקים קוטר ‪10 7/8 1‬‬
‫חבקים קוטר "‪10 2‬‬
‫"חבקים קוטר ‪10 1/8 2‬‬
‫‪Page 37 of 183‬‬
‫‪EBB235899‬‬
‫‪EBB235909‬‬
‫‪EBB235941‬‬
‫‪EBB235945‬‬
‫‪EBB247981‬‬
‫‪EBB248002‬‬
‫‪EBB248009‬‬
‫‪EBB248010‬‬
‫‪EBB248013‬‬
‫‪EBB248014‬‬
‫‪EBB248016‬‬
‫‪EBB248153‬‬
‫‪EBB248155‬‬
‫‪EBB248156‬‬
‫‪EBB248158‬‬
‫‪EBB248159‬‬
‫‪EBB248184‬‬
‫‪EBB248185‬‬
‫‪EBB250070‬‬
‫‪EBB250076‬‬
‫‪EBB250090‬‬
‫‪EBB250100‬‬
‫‪EBB250115‬‬
‫‪EBB250125‬‬
‫‪EBB250128‬‬
‫‪EBB250238‬‬
‫‪EBB250242‬‬
‫‪EBB250245‬‬
‫‪EBB250248‬‬
‫‪EBB250252‬‬
‫‪EBB250254‬‬
‫‪EBB250258‬‬
‫‪EBB250265‬‬
‫‪EBB252238‬‬
‫‪EBB252242‬‬
‫‪EBB252245‬‬
‫‪EBB252248‬‬
‫‪EBB252252‬‬
‫‪EBB252254‬‬
‫מחירון לצרכן‪ -‬מחלקת חלפים‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
‫‪₪ 67.70‬‬
‫‪₪ 73.30‬‬
‫‪₪ 37.10‬‬
‫‪₪ 22.10‬‬
‫‪₪ 24.10‬‬
‫‪₪ 55.20‬‬
‫‪₪ 10.80‬‬
‫‪₪ 17.30‬‬
‫‪₪ 22.10‬‬
‫‪₪ 23.30‬‬
‫‪₪ 65.20‬‬
‫‪₪ 30.90‬‬
‫‪₪ 59.50‬‬
‫‪₪ 150.50‬‬
‫‪₪ 79.30‬‬
‫‪₪ 31.90‬‬
‫‪₪ 20.80‬‬
‫‪₪ 118.70‬‬
‫‪₪ 75.30‬‬
‫‪₪ 13.30‬‬
‫‪₪ 54.20‬‬
‫‪₪ 11.80‬‬
‫‪₪ 14.00‬‬
‫‪₪ 33.40‬‬
‫‪₪ 59.50‬‬
‫‪₪ 32.40‬‬
‫‪₪ 9.00‬‬
‫‪₪ 18.60‬‬
‫‪₪ 10.50‬‬
‫‪₪ 14.50‬‬
‫‪₪ 54.70‬‬
‫‪₪ 125.00‬‬
‫‪₪ 143.70‬‬
‫‪₪ 140.70‬‬
‫‪₪ 68.50‬‬
‫‪₪ 75.50‬‬
‫‪₪ 80.80‬‬
‫‪₪ 89.10‬‬
‫‪₪ 97.10‬‬
‫"חבקים קוטר ‪10 1/4 2‬‬
‫"חבקים קוטר ‪10 1/2 2‬‬
‫בנד ‪127‬‬
‫סט הרכבת ניקלים לחיפושית כללי‬
‫חבק קד' רנו אקספרס‪/‬פג'ו‬
‫גומית אגזוז‪-‬שרייד‪ /‬קורולה‬
‫ג‪.‬אגזוז‪-‬קורולה ‪ /‬קרינה ‪92-97‬‬
‫ג‪ .‬אגזוז קטנה פבוריט‪/‬פליסיה‬
‫ג‪ .‬אגזוז‪-‬גדולה‪-‬סקודה פבוריט‪/‬פליסיה‬
‫ג‪.‬אגזוז מגנום‪/‬פג'רו‪L-400/(88-)L-200/‬‬
‫ג‪.‬אגזוז אמ' קליאו ‪-B 98‬מ‬
‫גומי אגזוז פוקוס‪/‬מזדה ‪5/3‬‬
‫ג‪.‬אגזוז אמצעית פביה‪/‬קורדובה ‪-02‬מ‬
‫ת‪.‬גומי לדוד אח' קליאו ‪-B 98‬מ‬
‫ג‪.‬אגזוז אחורית פביה‪/‬קורדובה ‪-02‬מ‬
‫ג‪.‬אגזוז‪-‬מזדה ‪323‬‬
‫גומי אגזוז לאנטיס‪/‬קורולה‬
‫גומיה לאגזוז אחורי פיגו ‪307‬‬
‫ג‪.‬אגזוז אחורית פג'ו‪C4 307/‬‬
‫ג‪.‬אגזוז הונדה‪/‬רובר‪/‬דייהטסו‪/‬לנוס‪/‬לנטרה‪/‬אקסנט‬
‫ג‪.‬אגזוז‪-‬טריוס ‪/YRV‬מ‪/00-‬סריון ‪-00‬מ‬
‫ג‪.‬אגזוז‪-‬לנסר‪/‬ספייס ווגון‪/‬אלמרה‪/‬ג'סטי‪/‬דייהטסו‬
‫ג‪.‬אגזוז (פרח) סובארו‬
‫גומי םיגרב‪2‬זוזגא ‪93-98‬טראנו‬
‫גומי םירוח‪2‬זוזגא טרנו ‪93-06‬‬
‫ג‪.‬אגזוז לנדקרוזר‪ 4 -‬בר'‪-‬עד ‪98‬‬
‫ג‪.‬אגזוז)עצם(לנסר‪/‬גאלנט‪/‬כריזמה‬
‫ט‪.‬אטימה קורולה ‪01-04‬‬
‫טבעת אטימה לאגזוז אח' ‪-323‬דמיו‬
‫טבעת אטימה ברלינגו ‪-02‬מ‬
‫אטמים לחיפושית ‪1303‬‬
‫חומר אטימה ‪ 2‬שפו' של ‪ 500‬גר'‬
‫חומר אטימה ‪ 5‬שפו' של ‪ 200‬גר'‬
‫סט הרכבת הדוד לחיפושית כללי‬
‫צ‪.‬גולמי ‪2)) 38‬מטר‬
‫צינור גולמי ‪ 42)2‬מטר)‬
‫צינור גולמי )‪2(45‬מטר‬
‫צינור גולמי ‪ 50 )2‬מטר)‬
‫צינור גולמי ‪2)) 54‬מטר‬
‫‪Page 38 of 183‬‬
‫‪EBB252258‬‬
‫‪EBB252265‬‬
‫‪EBB254787‬‬
‫‪EBB254835‬‬
‫‪EBB254930‬‬
‫‪EBB255010‬‬
‫‪EBB255011‬‬
‫‪EBB255029‬‬
‫‪EBB255030‬‬
‫‪EBB255044‬‬
‫‪EBB255087‬‬
‫‪EBB255126‬‬
‫‪EBB255146‬‬
‫‪EBB255151‬‬
‫‪EBB255161‬‬
‫‪EBB255168‬‬
‫‪EBB255170‬‬
‫‪EBB255186‬‬
‫‪EBB255188‬‬
‫‪EBB255217‬‬
‫‪EBB255313‬‬
‫‪EBB255381‬‬
‫‪EBB255507‬‬
‫‪EBB255511‬‬
‫‪EBB255600‬‬
‫‪EBB255726‬‬
‫‪EBB255789‬‬
‫‪EBB256116‬‬
‫‪EBB256125‬‬
‫‪EBB256194‬‬
‫‪EBB256202‬‬
‫‪EBB258501‬‬
‫‪EBB258502‬‬
‫‪EBB259867‬‬
‫‪EBB261838‬‬
‫‪EBB261841‬‬
‫‪EBB261845‬‬
‫‪EBB261850‬‬
‫‪EBB261854‬‬
‫מחירון לצרכן‪ -‬מחלקת חלפים‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
‫‪₪ 103.40‬‬
‫‪₪ 145.00‬‬
‫‪₪ 159.30‬‬
‫‪₪ 172.80‬‬
‫‪₪ 187.90‬‬
‫‪₪ 265.70‬‬
‫‪₪ 351.20‬‬
‫‪₪ 398.10‬‬
‫‪₪ 416.70‬‬
‫‪₪ 440.50‬‬
‫‪₪ 504.50‬‬
‫‪₪ 154.50‬‬
‫‪₪ 167.60‬‬
‫‪₪ 175.40‬‬
‫‪₪ 182.40‬‬
‫‪₪ 198.90‬‬
‫‪₪ 210.20‬‬
‫‪₪ 240.60‬‬
‫‪₪ 219.00‬‬
‫‪₪ 240.10‬‬
‫‪₪ 617.40‬‬
‫‪₪ 747.80‬‬
‫‪₪ 1,082.50‬‬
‫‪₪ 625.40‬‬
‫‪₪ 697.90‬‬
‫‪₪ 237.80‬‬
‫‪₪ 631.90‬‬
‫‪₪ 397.40‬‬
‫‪₪ 592.30‬‬
‫‪₪ 1,523.70‬‬
‫‪₪ 541.40‬‬
‫‪₪ 1,016.20‬‬
‫‪₪ 670.80‬‬
‫‪₪ 909.40‬‬
‫‪₪ 880.00‬‬
‫‪₪ 754.10‬‬
‫‪₪ 507.70‬‬
‫‪₪ 601.80‬‬
‫‪₪ 699.60‬‬
‫צינור גולמי ‪ 57 )2‬מטר)‬
‫צינור גולמי ‪ 60)2‬מטר)‬
‫צינור גולמי ‪2)) 65‬מטר‬
‫צינור גולמי )‪2(70‬מטר‬
‫צינור גולמי ‪2)) 76‬מטר‬
‫צינור גולמי )‪2(80‬מטר‬
‫צינור )גולמי‪2(90‬מטר‬
‫צינור )גולמי‪2(102‬מטר‬
‫צינור גולמי ‪ 110)2‬מטר)‬
‫צינור )גולמי‪2(114‬מטר‬
‫צינור )גולמי‪2(127‬מטר‬
‫צ‪.‬גולמי )‪3(42‬מטר‬
‫צ‪.‬גולמי )‪3(45‬מטר‬
‫צ‪.‬גולמי ‪3)) 48‬מטר‬
‫צ‪.‬גולמי )‪3(50‬מטר‬
‫צ‪.‬גולמי )‪3(54‬מטר‬
‫צ‪.‬גולמי ‪3)) 57‬מטר‬
‫צ‪.‬גולמי )‪3(63‬מטר‬
‫צינור זוית ‪90X76X2‬‬
‫זוג ניקלים לחיפושית כללי‬
‫ד‪.‬אמ'‪-‬ג'יפ ‪-HR-V 16V 1.6 98‬מ‬
‫ד‪.‬אמ' וולוו ‪2.5/3.0I 95-97 960‬‬
‫ד‪'-2 .‬אח יצ'‪-‬סיויק ‪87-92‬‬
‫ד‪ .‬קד' שרמנט ‪/88-82 1.3‬קורולה‬
‫ד‪ .‬אמ' ניסן סרנה ‪92-96‬‬
‫צינור אח' עם דוד טרנו ‪93-99‬ארוך‬
‫ד‪.‬אח'‪-‬אינקה‪/‬קאדי ‪-96‬מ‬
‫ד‪.‬אח'אסקורט‪-‬סדן ‪95-00 1.6‬‬
‫דוד מרכזי פוקוס ‪-04 1.6‬מ‬
‫דוד אח'‪-‬פריוויה ‪96-00 2.4‬‬
‫ד‪.‬אח'‪-‬לא צורתי‪-‬לנוס ‪97-00‬‬
‫ד‪.‬אמ' ‪ -‬פסאט ‪ 1.8‬טורבו ‪97-05‬‬
‫מיצב' לנסר סטיישן ד‪.‬אח' ‪85-92‬‬
‫ד‪ .‬אח' גרנד לאונה‪/‬אימפרזה עד ‪00‬‬
‫ד‪ .‬אח' טויוטה פריוויה עד ‪96‬‬
‫ד‪ .‬קד' סוויפט ‪1.0 84-89‬‬
‫ד‪.‬אמ'‪-‬ג'יפ ‪ RAV-4 2.0 95-00 5‬דל'‬
‫ד‪.‬אח ‪ 1.6‬מ‪/96-‬גולף מ‪/97-‬חיפושית חדשה'‪A3-‬‬
‫ד‪ .‬אמ' פ‪.‬ווגן ‪-LT 96‬מ‬
‫‪Page 39 of 183‬‬
‫‪EBB261857‬‬
‫‪EBB261860‬‬
‫‪EBB261863‬‬
‫‪EBB261870‬‬
‫‪EBB261875‬‬
‫‪EBB261880‬‬
‫‪EBB261889‬‬
‫‪EBB261900‬‬
‫‪EBB261910‬‬
‫‪EBB261920‬‬
‫‪EBB261950‬‬
‫‪EBB262242‬‬
‫‪EBB262245‬‬
‫‪EBB262248‬‬
‫‪EBB262250‬‬
‫‪EBB262254‬‬
‫‪EBB262257‬‬
‫‪EBB262263‬‬
‫‪EBB263675‬‬
‫‪EBB267973‬‬
‫‪EBB278127‬‬
‫‪EBB278193‬‬
‫‪EBB278353‬‬
‫‪EBB278409‬‬
‫‪EBB278441‬‬
‫‪EBB278549‬‬
‫‪EBB278573‬‬
‫‪EBB278583‬‬
‫‪EBB278711‬‬
‫‪EBB278871‬‬
‫‪EBB278875‬‬
‫‪EBB278885‬‬
‫‪EBB278903‬‬
‫‪EBB278925‬‬
‫‪EBB279015‬‬
‫‪EBB279021‬‬
‫‪EBB279071‬‬
‫‪EBB279105‬‬
‫‪EBB279347‬‬
‫מחירון לצרכן‪ -‬מחלקת חלפים‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
‫‪₪ 745.30‬‬
‫‪₪ 605.30‬‬
‫‪₪ 383.10‬‬
‫‪₪ 832.60‬‬
‫‪₪ 772.60‬‬
‫‪₪ 780.90‬‬
‫‪₪ 500.00‬‬
‫‪₪ 387.60‬‬
‫‪₪ 1,220.70‬‬
‫‪₪ 781.70‬‬
‫‪₪ 1,045.30‬‬
‫‪₪ 328.90‬‬
‫‪₪ 666.80‬‬
‫‪₪ 393.10‬‬
‫‪₪ 465.60‬‬
‫‪₪ 356.00‬‬
‫‪₪ 640.40‬‬
‫‪₪ 468.40‬‬
‫‪₪ 629.90‬‬
‫‪₪ 650.00‬‬
‫‪₪ 781.40‬‬
‫‪₪ 923.20‬‬
‫‪₪ 899.80‬‬
‫‪₪ 640.20‬‬
‫‪₪ 635.70‬‬
‫‪₪ 626.10‬‬
‫‪₪ 575.50‬‬
‫‪₪ 596.00‬‬
‫‪₪ 508.70‬‬
‫‪₪ 700.00‬‬
‫‪₪ 702.40‬‬
‫‪₪ 702.40‬‬
‫‪₪ 1,015.20‬‬
‫‪₪ 742.00‬‬
‫‪₪ 1,016.20‬‬
‫‪₪ 879.30‬‬
‫‪₪ 524.80‬‬
‫‪₪ 595.00‬‬
‫‪₪ 613.10‬‬
‫ד‪ .‬אח' ‪ 2‬יצ' אקורד‪-‬סדן ‪92-98‬‬
‫ד‪ .‬אח' אאודי ‪A4 94-98 1.8‬‬
‫ד‪.‬אמ'‪-‬מגאן‪/2‬סניק ‪-1.6I 02‬מ‬
‫ד‪ .‬אח' סוזוקי סמוראי‪/‬ג'יפ ‪84-92 413‬‬
‫ד‪.‬אמ' לנצ'יה קפא ‪94-02‬‬
‫ד‪ .‬אמ' מיצו‪ L-200 .‬דיזל ‪92-97‬‬
‫ד‪.‬אח' צורתי‪-‬מגאן‪/2‬סניק ‪-02 1.4/1.6‬מ‬
‫ד‪ .‬אמ' קורסה ‪93-00‬‬
‫ד‪ .‬אח' מרצדס ‪280‬‬
‫ד‪.‬אח'‪-‬ג'יפ ‪-HR-V 16V 1.6 98‬מ‬
‫ד‪ .‬קד' מרצדס ‪190E 82-84 2.0‬‬
‫ד‪ .‬אמ' רובר ‪-96 214/216‬מ‬
‫ד‪.‬אח'‪-‬עבה‪-‬איביזה‪/‬קורדובה‪/‬פולו קלסיק‬
‫ד‪ .‬אמ' ניסן סאני ‪92-96 1.6‬‬
‫ד‪.‬אמ' טרנספורטר דיזל ‪96-03‬‬
‫ד‪ .‬אמ' קסרה ‪99-00‬‬
‫ד‪ .‬אמ' קסרה האצ'בק‪/‬סט' ‪ ZX/2.0‬וולקן‬
‫ד‪.‬אמ'‪-‬סאב ‪9-3/94-00 900‬‬
‫ד‪ .‬אח' וולוו ‪75-91 343/345‬‬
‫ד‪ .‬אח' גולף ‪84-91 1.6‬‬
‫ד‪'-2 .‬אח ‪'-A4‬יצ טורבו ‪1.8 95-01‬‬
‫ד‪ .‬אח' קליאו ‪1.8I RSI 91-98‬‬
‫ד‪'-2 .‬אח יצ'‪-‬פולו קלאסיק דיזל‪/‬קורדובה‬
‫ד‪ .‬אמ' ‪ 306‬סדן‪/‬האצ'בק ‪93-02 2.0‬‬
‫ד‪.‬אמ' לרוחב‪-‬פאסט ‪-TDI 1.9 1.6/97-01 96‬מ‬
‫ד‪ .‬אמ' פאסט ‪TDI/96-00 1.9 1.8‬‬
‫ד‪ .‬אמ' פג'ו ‪ 305‬סלקט ‪85-87‬‬
‫ד‪ .‬אמ' וולוו ‪75-89 343/345‬‬
‫ד‪.‬אמ'‪-‬לנוס ‪97-00‬‬
‫ד‪ .‬אח' אאודי ‪92-94 80‬‬
‫ד‪ .‬אמ'‪-‬ימין אומגה ‪V6-2.5 94-01‬‬
‫ד‪ .‬אמ'‪-‬שמאל אומגה ‪V6-2.5 94-01‬‬
‫ד‪ .‬אמ'‪-‬כפול‪-‬רנו ‪1.4 89-92 19‬‬
‫ד‪ .‬אמ' קרינה ‪2.0 87-92‬‬
‫דוד אמצעי פאסט ‪ 96-05‬טורבו ‪1.8‬‬
‫ד‪ .‬אמ' הונדה ג'אז ‪8V 01-08‬‬
‫ד‪.‬אח יצ'‪-‬טרנספורטר דיזל ‪2-'96-03‬‬
‫ד‪ .‬אמ' מזדה ‪-323‬סדן (ליד הממיר)‬
‫ד‪ .‬אח' סיט‪ C-15 .‬דיזל‬
‫‪Page 40 of 183‬‬
‫‪EBB279513‬‬
‫‪EBB279563‬‬
‫‪EBB279917‬‬
‫‪EBB280025‬‬
‫‪EBB280217‬‬
‫‪EBB280811‬‬
‫‪EBB280813‬‬
‫‪EBB281039‬‬
‫‪EBB281079‬‬
‫‪EBB281087‬‬
‫‪EBB281121‬‬
‫‪EBB281215‬‬
‫‪EBB281373‬‬
‫‪EBB281393‬‬
‫‪EBB281465‬‬
‫‪EBB281545‬‬
‫‪EBB281665‬‬
‫‪EBB281831‬‬
‫‪EBB281917‬‬
‫‪EBB282305‬‬
‫‪EBB282367‬‬
‫‪EBB282511‬‬
‫‪EBB282643‬‬
‫‪EBB282693‬‬
‫‪EBB282703‬‬
‫‪EBB282733‬‬
‫‪EBB282791‬‬
‫‪EBB282977‬‬
‫‪EBB282999‬‬
‫‪EBB283017‬‬
‫‪EBB283205‬‬
‫‪EBB283211‬‬
‫‪EBB283213‬‬
‫‪EBB283231‬‬
‫‪EBB283243‬‬
‫‪EBB283451‬‬
‫‪EBB283469‬‬
‫‪EBB283471‬‬
‫‪EBB283515‬‬
‫מחירון לצרכן‪ -‬מחלקת חלפים‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
‫‪₪ 640.00‬‬
‫‪₪ 447.80‬‬
‫‪₪ 519.80‬‬
‫‪₪ 627.70‬‬
‫‪₪ 627.70‬‬
‫‪₪ 406.40‬‬
‫‪₪ 324.90‬‬
‫‪₪ 1,167.50‬‬
‫‪₪ 578.70‬‬
‫‪₪ 406.40‬‬
‫‪₪ 572.00‬‬
‫‪₪ 765.90‬‬
‫‪₪ 1,399.50‬‬
‫‪₪ 414.70‬‬
‫‪₪ 765.60‬‬
‫‪₪ 431.20‬‬
‫‪₪ 563.20‬‬
‫‪₪ 583.80‬‬
‫‪₪ 580.20‬‬
‫‪₪ 870.00‬‬
‫‪₪ 379.30‬‬
‫‪₪ 1,190.60‬‬
‫‪₪ 761.40‬‬
‫‪₪ 1,320.00‬‬
‫‪₪ 686.90‬‬
‫‪₪ 980.60‬‬
‫‪₪ 491.20‬‬
‫‪₪ 790.00‬‬
‫‪₪ 495.20‬‬
‫‪₪ 440.00‬‬
‫‪₪ 1,392.80‬‬
‫‪₪ 440.30‬‬
‫‪₪ 999.90‬‬
‫‪₪ 468.10‬‬
‫‪₪ 1,140.70‬‬
‫‪₪ 676.30‬‬
‫‪₪ 316.10‬‬
‫‪₪ 717.20‬‬
‫‪₪ 807.30‬‬
‫ד‪ .‬אמ' אקורד‪-‬סדן ‪16V 2.0/2.3‬‬
‫ד‪ .‬אמ' קליאו ‪B 8V- 1.6‬‬
‫ד‪ .‬קד' שרייד ‪1.0 83-87‬‬
‫ד‪ .‬אמ' קסנטיה ‪93-97‬‬
‫ד‪ .‬אמ' קסנטיה ‪93-01 2.0‬‬
‫ד‪ .‬אח' טרנספורטר דיזל ‪91-96‬‬
‫ד‪ .‬אמ' פג'ו ‪87-97 405‬‬
‫דוד קאיה ספורטאג' ‪-94‬מ‬
‫ד‪ .‬קד' פג'ו ‪ 605‬טורבו ‪93-00‬‬
‫ד‪.‬אמ' פג'ו ‪2.0 01-05 307‬‬
‫ד‪ .‬אמ'‪-‬מושלם‪-‬לנטיס ‪99-01‬‬
‫ד‪ .‬אמ'‪-‬מושלם‪ -‬לנטיס ‪95-98‬‬
‫ד‪ .‬קד' לנסר ‪88-92 1.5‬‬
‫ד‪ .‬אמ' יונדאי גיץ עד ‪06‬‬
‫ד‪ .‬אמ'‪ -‬צורתי‪-‬אסטרה ‪98-04‬‬
‫ד‪ .‬אמ' אסקורט ‪1.6 93-94‬‬
‫ד‪.‬אמ'‪-‬לגונה ‪03-08 1.8-2.0 2‬‬
‫ד‪.‬אמ ‪206-'00-05 2.0‬‬
‫מא‪.‬ד ‪CC-'01-07 2.0 206‬‬
‫ד‪ .‬אח' ב‪.‬מ‪.‬וו ‪316I 88-90‬‬
‫ד‪.‬אמ' אקסנט‪/‬אקסל ‪94-99 1.5‬‬
‫ד‪ .‬אמ'‪-‬כפול‪-‬מיצו‪.‬ספייס ווגון עד ‪96‬‬
‫ד‪ .‬אמ' הונדה ‪CRV 1.6 02-05‬‬
‫ד‪ .‬אח'‪+‬רשת דייהטסו טריוס ‪97-00‬‬
‫ד‪ .‬אמ' ‪ 307‬סט' ‪02-05 2.0‬‬
‫ד‪ .‬אמ' ‪-‬צורתי‪-‬וקטרה ‪1.8/2.0 96-02‬‬
‫ד‪.‬אמ' פג'ו ‪-16V 206 1.6 00‬מ‬
‫ד‪ .‬אמ' סאאב ‪2.0 89-92 9000‬‬
‫ד‪ .‬אמ' וולוו ‪83-90 760/740‬‬
‫ד‪.‬אמצעי‪-‬אסקורט ‪95-00 1.6‬‬
‫ד‪.‬אמ'‪-‬סאב ‪97-00 9-5‬‬
‫ד‪.‬אמ'‪-‬פג'ו ‪2.0 95-99 406‬‬
‫‪ T5 2.5 04-09‬סנרט‪'-‬צי‪ TDI.‬ד‪.‬אח'‪2-‬‬
‫ד‪ .‬אח' שרייד ‪1.0 83-87‬‬
‫דוד אמ'‪-‬סיוויק )‪(I1.6‬ממיר ‪92-95‬‬
‫ד‪ .‬אמ' וקטרה ‪1.4/1.6/1.8 88-92‬‬
‫ד‪ .‬קד' אקספרס ‪87-91‬‬
‫ד‪ .‬אמ' קורולה ‪92-97 1.6‬‬
‫ד‪ .‬אמ' פרייד ‪1.3I 94-00‬‬
‫‪Page 41 of 183‬‬
‫‪EBB283517‬‬
‫‪EBB283551‬‬
‫‪EBB283659‬‬
‫‪EBB283689‬‬
‫‪EBB283695‬‬
‫‪EBB283741‬‬
‫‪EBB283785‬‬
‫‪EBB283873‬‬
‫‪EBB283935‬‬
‫‪EBB283969‬‬
‫‪EBB284141‬‬
‫‪EBB284211‬‬
‫‪EBB284245‬‬
‫‪EBB284307‬‬
‫‪EBB284363‬‬
‫‪EBB284575‬‬
‫‪EBB284605‬‬
‫‪EBB284619‬‬
‫‪EBB284621‬‬
‫‪EBB285125‬‬
‫‪EBB285259‬‬
‫‪EBB285279‬‬
‫‪EBB285281‬‬
‫‪EBB285311‬‬
‫‪EBB285325‬‬
‫‪EBB285409‬‬
‫‪EBB285603‬‬
‫‪EBB285811‬‬
‫‪EBB285943‬‬
‫‪EBB285953‬‬
‫‪EBB286169‬‬
‫‪EBB286251‬‬
‫‪EBB286477‬‬
‫‪EBB286639‬‬
‫‪EBB287127‬‬
‫‪EBB287133‬‬
‫‪EBB287163‬‬
‫‪EBB287165‬‬
‫‪EBB287169‬‬
‫מחירון לצרכן‪ -‬מחלקת חלפים‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
‫‪₪ 697.40‬‬
‫‪₪ 1,188.60‬‬
‫‪₪ 655.50‬‬
‫‪₪ 1,153.70‬‬
‫‪₪ 491.40‬‬
‫‪₪ 916.60‬‬
‫‪₪ 869.50‬‬
‫‪₪ 1,134.40‬‬
‫‪₪ 2,513.60‬‬
‫‪₪ 1,086.50‬‬
‫‪₪ 1,990.60‬‬
‫‪₪ 1,481.60‬‬
‫‪₪ 711.40‬‬
‫‪₪ 604.30‬‬
‫‪₪ 1,419.60‬‬
‫‪₪ 546.40‬‬
‫‪₪ 545.40‬‬
‫‪₪ 604.80‬‬
‫‪₪ 674.60‬‬
‫‪₪ 994.90‬‬
‫‪₪ 83.30‬‬
‫‪₪ 258.60‬‬
‫‪₪ 151.80‬‬
‫‪₪ 104.90‬‬
‫‪₪ 115.60‬‬
‫‪₪ 213.50‬‬
‫‪₪ 229.50‬‬
‫‪₪ 389.80‬‬
‫‪₪ 222.50‬‬
‫‪₪ 282.70‬‬
‫‪₪ 107.10‬‬
‫‪₪ 409.70‬‬
‫‪₪ 147.80‬‬
‫‪₪ 111.60‬‬
‫‪₪ 278.20‬‬
‫‪₪ 106.40‬‬
‫‪₪ 155.80‬‬
‫‪₪ 178.40‬‬
‫‪₪ 563.90‬‬
‫ד‪.‬אמ'‪-‬םיוויק ‪ 5 1.6‬דל' ‪01-05‬‬
‫ד‪.‬אח'‪-‬ויטרה ‪ 5 97-01 2.0‬דל'‬
‫ד‪ .‬אמ' פג'ו ‪1.4 88-92 205‬‬
‫ד‪ .‬אח'‪-‬כפול סוויפט ‪84-86 1.0‬‬
‫ד‪.‬אמ'‪ -‬פג'ו ‪307‬‬
‫דוד כפול‪ -‬מזדה ‪03-05 1.6 3‬‬
‫ד‪.‬אח'‪-‬קורולה ‪1.6I 97-00‬‬
‫ד‪ .‬אמ'‪-‬כפול‪-‬סיויק ‪87-92‬‬
‫ד‪.‬אח'‪-‬וולוו ‪-V70/S70 96/850‬מ‬
‫ד‪ .‬אמ'‪-‬כפול‪-‬מרצדס ‪79-85 280‬‬
‫ד‪ .‬אמ' מרצדס ‪79-85 280‬‬
‫ד‪/YRV .‬ןויריס‪-‬לופכ‪'-‬מא ‪ 1.3‬עד ‪05‬‬
‫ד‪.‬אמצעי וקטרה ‪ 16V 2.2 01-04 4-5‬דלתות‬
‫ד‪ .‬אמ' הונדה ‪CRV 2.0 97-01‬‬
‫ד‪+.‬צ‪ .‬קד' ג'סטי ‪84-88‬‬
‫ד‪ .‬קד' שרייד ‪88-93‬‬
‫ד‪ .‬אמ' ג'סטי ‪89-90‬‬
‫ד‪.‬אמ' ברלינגו ‪/D1.9‬פרטנר ‪96-00‬‬
‫ד‪ .‬אמ' אקורד ‪98-02‬‬
‫ד‪.‬אמ'עם רשת‪-‬שרייד ‪91-95 1.3‬‬
‫צ‪ .‬אח'‪-‬זוית‪-‬וולוו ‪244‬‬
‫צ‪ .‬אח' ‪ H-100‬דיזל ‪93-02‬‬
‫צ‪ .‬אח' וולוו ‪144‬‬
‫צ‪ .‬אח' וולוו ‪90-97 940/82-93 760/740‬‬
‫צ‪ .‬אח' וולוו טורבו ‪960/740/760/940‬‬
‫צ‪ .‬אח' קיה ספורטג' ‪-94‬מ‬
‫צ' אח' קיה בסטה ‪92-99‬‬
‫צ‪ .‬אח' ‪ H-100‬בנזין ‪93-02‬‬
‫צ‪ .‬אח' איסוזו מידי‪-‬טנדר ‪89-94‬‬
‫צ‪ .‬אח' טרנזיט קומבי דיזל ‪92-94‬‬
‫צ‪ .‬מרכזי וולוו ‪144‬‬
‫צ‪ .‬קד' ג'סטי ‪89-90‬‬
‫צ‪.‬מלופף גולף‪/‬דרבי ‪80-83‬‬
‫צ‪ .‬קד' רנו ‪82-86 9‬‬
‫צ‪ .‬גמיש גולף‪/‬ג'טה ‪85-92‬‬
‫צ‪ .‬מקשר וולוו ‪90-97 940/82-93 760/740‬‬
‫צ‪ .‬אמ' וולוו טורבו ‪960/740/760/940‬‬
‫צ‪ .‬קד' אקספרס דיזל ‪-92‬מ‬
‫צ‪ .‬קד'‪+‬רשת מזדה ‪89-94 323‬‬
‫‪Page 42 of 183‬‬
‫‪EBB287441‬‬
‫‪EBB287511‬‬
‫‪EBB287813‬‬
‫‪EBB288043‬‬
‫‪EBB288103‬‬
‫‪EBB288203‬‬
‫‪EBB288327‬‬
‫‪EBB290351‬‬
‫‪EBB290517‬‬
‫‪EBB291077‬‬
‫‪EBB291111‬‬
‫‪EBB292023‬‬
‫‪EBB292039‬‬
‫‪EBB292197‬‬
‫‪EBB292591‬‬
‫‪EBB292685‬‬
‫‪EBB292749‬‬
‫‪EBB293111‬‬
‫‪EBB293129‬‬
‫‪EBB294723‬‬
‫‪EBB329899‬‬
‫‪EBB351765‬‬
‫‪EBB368878‬‬
‫‪EBB383945‬‬
‫‪EBB386003‬‬
‫‪EBB436293‬‬
‫‪EBB452629‬‬
‫‪EBB452631‬‬
‫‪EBB488125‬‬
‫‪EBB585245‬‬
‫‪EBB716878‬‬
‫‪EBB719751‬‬
‫‪EBB725881‬‬
‫‪EBB731971‬‬
‫‪EBB733303‬‬
‫‪EBB733945‬‬
‫‪EBB738025‬‬
‫‪EBB740435‬‬
‫‪EBB740513‬‬
‫מחירון לצרכן‪ -‬מחלקת חלפים‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
‫‪₪ 947.70‬‬
‫‪₪ 272.70‬‬
‫‪₪ 665.50‬‬
‫‪₪ 111.60‬‬
‫‪₪ 142.70‬‬
‫‪₪ 677.80‬‬
‫‪₪ 115.90‬‬
‫‪₪ 344.20‬‬
‫‪₪ 160.00‬‬
‫‪₪ 653.50‬‬
‫‪₪ 408.10‬‬
‫‪₪ 307.60‬‬
‫‪₪ 495.20‬‬
‫‪₪ 180.60‬‬
‫‪₪ 536.60‬‬
‫‪₪ 450.00‬‬
‫‪₪ 155.80‬‬
‫‪₪ 351.20‬‬
‫‪₪ 343.40‬‬
‫‪₪ 311.30‬‬
‫‪₪ 212.50‬‬
‫‪₪ 530.00‬‬
‫‪₪ 503.00‬‬
‫‪₪ 313.30‬‬
‫‪₪ 543.40‬‬
‫‪₪ 900.00‬‬
‫‪₪ 297.50‬‬
‫‪₪ 598.30‬‬
‫‪₪ 764.90‬‬
‫‪₪ 522.00‬‬
‫‪₪ 389.80‬‬
‫‪₪ 1,006.40‬‬
‫‪₪ 521.80‬‬
‫‪₪ 398.10‬‬
‫‪₪ 385.00‬‬
‫‪₪ 307.10‬‬
‫‪₪ 325.60‬‬
‫‪₪ 521.80‬‬
‫‪₪ 345.70‬‬
‫צ‪.‬קד'‪-‬מולטיפלה‪ +‬גמיש ‪ 1.9JTD‬עד ‪01‬‬
‫צינור אח' מזדה ‪03-05 1.6 3‬‬
‫צינור קד' עם גמיש‪-‬גיץ עד ‪06‬‬
‫צ‪ .‬מרכזי‪-‬דק‪-‬וולוו ‪75-83 244‬‬
‫צ‪ .‬מרכזי‪-‬עבה‪-‬וולוו ‪244‬‬
‫צ‪ .‬קד'‪-‬כפול‪-‬קדט ‪1.3 85-90‬‬
‫צ‪ .‬קד' פג'ו ‪ 504‬טנדר ‪82-92‬‬
‫צ‪.‬מקשר לנסר סט' ‪1.5‬‬
‫צ‪ .‬מקשר וולוו ‪83-92 244‬‬
‫צ‪.‬קד')חיישן) ‪306‬פג'ו ‪1.6I 94-97‬‬
‫צ‪ .‬קד' פג'ו ‪88-92 1.4 205‬‬
‫צ‪ .‬קד' ‪'C-15‬סיט ‪-88‬מ ‪1.4‬‬
‫צ‪.‬אח'‪-‬סיריון ‪ 1.3 02-05‬עם ניקל‬
‫צ‪ .‬קד' קליאו עד ‪/92‬אקספרס ‪92-00‬‬
‫צ‪.‬קד ‪306-'97-01 1.4‬‬
‫צ‪.‬קד'‪97-02 1.6 306 -‬‬
‫צינ' אמ' רנג'רובר ‪90-94‬‬
‫צ‪ .‬קד' אאודי ‪ 80‬אוט' עד ‪86‬‬
‫צ‪ .‬קד' הרקולס‪/‬דוקטו דיזל‪/‬ג'מפר ‪94-02‬‬
‫צ‪ .‬קד' הרקולס‪/‬דוקטו רפמ'ג‪TD 94-02/‬‬
‫צינור אח' פוקוס ‪-04 1.6‬מ‬
‫צ‪ .‬קד' וולוו ‪84-90 740‬‬
‫צינ‪ .‬קד' קורה ‪86-89‬‬
‫צ‪ .‬קד' פג'ו ‪85-92 1.6/1.9 405‬‬
‫צ‪.‬קד' טרנו דיזל ‪ 93-06‬ניסן‬
‫צינור קד' טראנו קצר‪/‬ארוך‬
‫צינ‪ .‬קד' שרייד ‪1.0 78-83‬‬
‫צ‪/127)1050) .‬קד'‪-‬ארוך‪-‬פיורינו‬
‫צינור קד' גמיש היילקס ‪4X2 88-95‬‬
‫צינור קד' היילקס ‪4X4 88-95‬‬
‫צ‪ .‬קד' וולוו ‪67-76 144‬‬
‫צ‪ .‬קד' וולוו ‪84-92 244‬‬
‫צ‪ .‬קד' וולוו ‪ 244‬עד ‪83‬‬
‫צ‪ .‬קד' פייסטה ‪1.1 76-83‬‬
‫צ‪.‬אמ'‪-‬סופר לנסר סטיישן‬
‫צינור מקשר סופר‪-‬לנסר ‪93-97‬‬
‫צ‪ .‬אמ' פג'ו ‪88-92 205‬‬
‫צ‪ .‬אמ' סיט' ‪-C-15 88‬מ‬
‫ד‪.‬אמ' וקטרה ‪1.8/2.0 88-95‬‬
‫‪Page 43 of 183‬‬
‫‪EBB750101‬‬
‫‪EBB750203‬‬
‫‪EBB768303‬‬
‫‪EBB773877‬‬
‫‪EBB775899‬‬
‫‪EBB782925‬‬
‫‪EBB783697‬‬
‫‪EBB786903‬‬
‫‪EBB787047‬‬
‫‪EBB787255‬‬
‫‪EBB788807‬‬
‫‪EBB789579‬‬
‫‪EBB790101‬‬
‫‪EBB790417‬‬
‫‪EBB791011‬‬
‫‪EBB791015‬‬
‫‪EBB810811‬‬
‫‪EBB822851‬‬
‫‪EBB823011‬‬
‫‪EBB823023‬‬
‫‪EBB823419‬‬
‫‪EBB834941‬‬
‫‪EBB835675‬‬
‫‪EBB840891‬‬
‫‪EBB855015‬‬
‫‪EBB855309‬‬
‫‪EBB878617‬‬
‫‪EBB883105‬‬
‫‪EBB888405‬‬
‫‪EBB888411‬‬
‫‪EBB916877‬‬
‫‪EBB925909‬‬
‫‪EBB926899‬‬
‫‪EBB927595‬‬
‫‪EBB938159‬‬
‫‪EBB940681‬‬
‫‪EBB958805‬‬
‫‪EBB988579‬‬
‫‪EBBFM1148‬‬
‫מחירון לצרכן‪ -‬מחלקת חלפים‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
‫‪₪ 110.40‬‬
‫‪₪ 364.80‬‬
‫‪₪ 352.70‬‬
‫‪₪ 460.80‬‬
‫‪₪ 470.10‬‬
‫‪₪ 364.80‬‬
‫‪₪ 383.30‬‬
‫‪₪ 390.60‬‬
‫‪₪ 313.10‬‬
‫‪₪ 233.00‬‬
‫‪₪ 503.20‬‬
‫‪₪ 401.60‬‬
‫‪₪ 373.00‬‬
‫‪₪ 632.90‬‬
‫‪₪ 471.40‬‬
‫‪₪ 518.50‬‬
‫‪₪ 405.90‬‬
‫‪₪ 549.40‬‬
‫‪₪ 372.00‬‬
‫‪₪ 318.10‬‬
‫‪₪ 518.30‬‬
‫‪₪ 551.40‬‬
‫‪₪ 362.70‬‬
‫‪₪ 313.10‬‬
‫‪₪ 378.50‬‬
‫‪₪ 422.70‬‬
‫‪₪ 422.40‬‬
‫‪₪ 447.30‬‬
‫‪₪ 509.20‬‬
‫‪₪ 332.90‬‬
‫‪₪ 435.00‬‬
‫‪₪ 571.00‬‬
‫‪₪ 449.50‬‬
‫‪₪ 401.10‬‬
‫‪₪ 376.80‬‬
‫‪₪ 441.00‬‬
‫‪₪ 192.00‬‬
‫‪₪ 199.60‬‬
‫‪₪ 342.50‬‬
‫חומר אטימה שפופרת עם מנגנון ‪ 500‬גר'‬
‫ד‪.‬אח'‪-‬קסרה ‪ 3/5‬דלתות ‪-97‬מ‬
‫ד‪ .‬אח' ‪-5‬פוקוס דל' ‪98-04‬‬
‫ד‪.‬אח' ‪ 5‬דל'‪-‬סיוויק ‪95-01‬‬
‫ד‪.‬אח'‪-‬סיוויק האצ'בק עד ‪95‬‬
‫ד‪.‬אח'‪-‬פג'ו ‪92-96 2.0 405‬‬
‫ד‪.‬אח ‪406-'95-99 2.0‬‬
‫ד‪ .‬אח' פג'ו ‪87-97 405‬‬
‫ד‪ .‬אמ' ‪-‬בודד‪-‬קליאו ‪90-98‬‬
‫ד‪ .‬אמ' פולו ‪1.4/1.6 95-99‬‬
‫ד‪ .‬אח' ‪ 2-‬יצ'‪-‬אקורד‪-‬סדן ‪16V‬‬
‫ד‪ .‬אמ' רייסר‪/‬סופר רייסר‬
‫ד‪ .‬אמ' פייסטה ‪91-96 1.3‬‬
‫ד‪ .‬אח'‪-‬כפול‪ -‬פונטו ‪95-99 75/60‬‬
‫ד‪.‬אח'‪-‬סקסו‪97-04 -‬‬
‫ד‪.‬אח'‪-‬ברלינגו ‪-96 1.9‬מ‬
‫ד‪.‬אח'‪-‬פוקוס סדן ‪-98 1.6‬מ‬
‫ד‪.‬אח'‪-‬סיוויק ‪92-99 1.6‬‬
‫ד‪ .‬אח' פג'ו ‪96-06 206‬‬
‫ד‪.‬אח' וולוו ‪87-93 740/940‬‬
‫ד‪.‬אמ' שמ'‪-‬אומגה ‪V6 94-01 2.5‬‬
‫ד‪.‬אמ' ימ'‪-‬אומגה ‪V6 94-O1 2.5‬‬
‫ד‪.‬אמ'‪-‬וולוו ‪87-92 740/940‬‬
‫ד‪ .‬אח' קורסה ‪-00‬מ ‪1.2‬‬
‫ד‪.‬אח'‪-‬פג'ו ‪307‬‬
‫ד‪.‬אמ'‪-‬לנוס סדן ‪97-00‬‬
‫ד' אח' לאנוס האצ'בק ‪-97‬מ‬
‫ד‪ .‬אח'‪-‬עבה‪-‬קורדובה‪/‬פולו קלסיק עד ‪01‬‬
‫ד‪ .‬אח' נובירה עד ‪99‬‬
‫ד‪.‬אמ'‪-‬טרנספורטר ‪91-96‬‬
‫ד‪.‬אח'‪-‬לנוס סדן ‪97-00‬‬
‫ד‪ .‬אח'‪-‬כפול‪/‬עבה‪ -‬אונו ‪1.4 70‬‬
‫ד‪ .‬אמ' נובירה עד ‪99‬‬
‫ד‪.‬אח'‪-‬פביה בנזין מ‪/00-‬פולו ‪-1.4I 02‬מ‬
‫ד‪ .‬אמ' דייהו אספרו‬
‫ד‪ .‬אח' אקספרס ‪1.4 91-98‬‬
‫חיישן חמצן‪/‬למדה חוט ‪1‬‬
‫חיישן חמצן‪/‬למדה ‪ 2‬חוטים‬
‫חיישן חמצן‪-‬למדה ‪ 3‬חוטים‬
‫‪Page 44 of 183‬‬
‫‪EBB258001T‬‬
‫‪EBBVFM1014‬‬
‫‪EBBVFM1035‬‬
‫‪EBBVFM1065‬‬
‫‪EBBVFM1066‬‬
‫‪EBBVFM1093‬‬
‫‪EBBVFM1095‬‬
‫‪EBBVFM1098‬‬
‫‪EBBVFM1102‬‬
‫‪EBBVFM1109‬‬
‫‪EBBVFM1133‬‬
‫‪EBBVFM1170‬‬
‫‪EBBVFM1199‬‬
‫‪EBBVFM1221‬‬
‫‪EBBVFM1305‬‬
‫‪EBBVFM1306‬‬
‫‪EBBVFM1324‬‬
‫‪EBBVFM1337‬‬
‫‪EBBVFM1349‬‬
‫‪EBBVFM1360‬‬
‫‪EBBVFM1465‬‬
‫‪EBBVFM1468‬‬
‫‪EBBVFM1481‬‬
‫‪EBBVFM1507‬‬
‫‪EBBVFM1515‬‬
‫‪EBBVFM1601‬‬
‫‪EBBVFM1649‬‬
‫‪EBBVFM1650‬‬
‫‪EBBVFM1658‬‬
‫‪EBBVFM1664‬‬
‫‪EBBVFM1667‬‬
‫‪EBBVFM1672‬‬
‫‪EBBVFM1676‬‬
‫‪EBBVFM1705‬‬
‫‪EBBVFM1871‬‬
‫‪EBBVFM1907‬‬
‫‪EBG000091‬‬
‫‪EBG000092‬‬
‫‪EBG000093‬‬
‫מחירון לצרכן‪ -‬מחלקת חלפים‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
‫‪₪ 352.30‬‬
‫‪₪ 15.60‬‬
‫‪₪ 66.10‬‬
‫‪₪ 61.60‬‬
‫‪₪ 41.20‬‬
‫‪₪ 41.20‬‬
‫‪₪ 25.40‬‬
‫‪₪ 26.50‬‬
‫‪₪ 15.60‬‬
‫‪₪ 29.80‬‬
‫‪₪ 13.40‬‬
‫‪₪ 38.50‬‬
‫‪₪ 22.00‬‬
‫‪₪ 12.00‬‬
‫‪₪ 18.10‬‬
‫‪₪ 15.90‬‬
‫‪₪ 20.10‬‬
‫‪₪ 15.90‬‬
‫‪₪ 17.00‬‬
‫‪₪ 22.30‬‬
‫‪₪ 35.40‬‬
‫‪₪ 25.40‬‬
‫‪₪ 14.20‬‬
‫‪₪ 15.90‬‬
‫‪₪ 17.00‬‬
‫‪₪ 22.30‬‬
‫‪₪ 21.50‬‬
‫‪₪ 17.80‬‬
‫‪₪ 30.10‬‬
‫‪₪ 27.00‬‬
‫‪₪ 22.30‬‬
‫‪₪ 21.50‬‬
‫‪₪ 18.10‬‬
‫‪₪ 51.30‬‬
‫‪₪ 59.60‬‬
‫‪₪ 72.70‬‬
‫‪₪ 121.50‬‬
‫‪₪ 187.30‬‬
‫‪₪ 243.30‬‬
‫חיישן חמצן‪-‬למדה ‪ 4‬חוטים‬
‫חבק אגזוז‪-‬סיטרואן‪/‬פג'ו‪/‬רנו‬
‫חבק לאגזוז קוטר ‪74‬‬
‫חבק אגזוז קוטר ‪76‬‬
‫חבק אגזוז קוטר ‪79‬‬
‫חבק אגזוז‪-‬סיטרואן‪/‬רנו‪/‬פג'ו‬
‫ט‪.‬אטימה הונדה מזדה רובר סוזוק‬
‫ט‪.‬אטימה קד' אקספרס‪/‬קליאו‪/‬טווינגו‬
‫ט‪.‬אטימה טויוטה )‪)88-78‬קורולה(‪)82-97‬הי‪-‬לקס‬
‫ט‪.‬אטימה ב‪.‬מ‪.‬וו‪/‬מרצדס‬
‫ט‪.‬אטימה מרצדס כללי‬
‫ט‪.‬אטימה קורולה ‪01-04‬‬
‫טבעת אטימה לאגזוז אח' ‪-323‬דמיו‬
‫ט‪.‬אטימה‪/‬אורינג ספייס‪/‬דינמיק‪/‬אקורד‪/‬טרנו‬
‫טבעת אטימה ברלינגו ‪-02‬מ‬
‫ט‪.‬אטימה טויוטה )‪)95-88‬קורולה(‪)83-97‬הי‪-‬לקס‬
‫טבעת אטימה ‪-‬קורולה‪/‬יאריס‬
‫ט‪.‬אטימה הונדה טויוטה‬
‫ט‪.‬אטימה רנו מזדה‬
‫ט‪.‬אטימה‪-‬אקורד ‪94-98‬‬
‫ט‪.‬אטימה‪-‬וולוו‪/‬קרייזלר‬
‫ט‪.‬אטימה‪-‬פורד אסקורט‪/‬מונדאו‬
‫ט‪.‬אטימה סובארו‬
‫ט‪.‬אטימה פיאט רובר רנו‬
‫ט‪.‬אטימה פג'ו‪/‬ביאנקי‪/‬הרקולס‪/‬דוקטו‬
‫ט‪.‬אטימה‪-‬סיטרואן‪/‬פג'ו‬
‫ט‪.‬אטימה‪-‬סיוויק‬
‫אטם ‪ 3‬חור'‪-‬אקסנט עד ‪/99‬טרנו דיזל‬
‫ט‪.‬אטימה ראב ‪/4‬אוונסיס ‪-03‬מ‬
‫ט‪.‬אטימה פג'ו סיטרואן‬
‫ט‪.‬אטימה‪-‬קליאו ‪/21/19‬לגונה‪RSI/‬‬
‫ט‪.‬אטימה אופל‪/‬דייהו‪/‬פיאט‪/‬סיטרואן‬
‫ט‪.‬אטימה‪-‬אופל‪/‬פורד‪/‬פיאט‪/‬רנו‬
‫ט‪.‬אטימה פ‪.‬ווגן אאודי סוזוקי‬
‫צ‪.‬זוית גולמי ‪ 90‬מעלות ק' חצ' ‪ 45‬מ"מ"‬
‫צ‪.‬זוית ‪-90‬גולמי מעלות ‪ 50‬ממ‬
‫צ‪.‬זוית ‪-90‬גולמי מעלות ‪ 57‬ממ‬
‫צ‪.‬זוית ‪-90‬גולמי מעלות ‪ 65‬ממ‬
‫צינור זוית ‪90X76X2‬‬
‫‪Page 45 of 183‬‬
‫‪EBG000095‬‬
‫‪EBG254627‬‬
‫‪EBG254701‬‬
‫‪EBG254702‬‬
‫‪EBG254940‬‬
‫‪EBG254950‬‬
‫‪EBG256036‬‬
‫‪EBG256056‬‬
‫‪EBG256071‬‬
‫‪EBG256075‬‬
‫‪EBG256076‬‬
‫‪EBG256116‬‬
‫‪EBG256125‬‬
‫‪EBG256165‬‬
‫‪EBG256194‬‬
‫‪EBG256214‬‬
‫‪EBG256250‬‬
‫‪EBG256287‬‬
‫‪EBG256304‬‬
‫‪EBG256305‬‬
‫‪EBG256400‬‬
‫‪EBG256416‬‬
‫‪EBG256498‬‬
‫‪EBG256500‬‬
‫‪EBG256520‬‬
‫‪EBG256521‬‬
‫‪EBG256552‬‬
‫‪EBG256568‬‬
‫‪EBG256652‬‬
‫‪EBG256781‬‬
‫‪EBG256782‬‬
‫‪EBG256859‬‬
‫‪EBG256860‬‬
‫‪EBG256943‬‬
‫‪EBG263645‬‬
‫‪EBG263650‬‬
‫‪EBG263657‬‬
‫‪EBG263665‬‬
‫‪EBG263675‬‬
‫מחירון לצרכן‪ -‬מחלקת חלפים‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
‫‪₪ 374.00‬‬
‫‪₪ 523.70‬‬
‫‪₪ 597.00‬‬
‫‪₪ 32.30‬‬
‫‪₪ 34.60‬‬
‫‪₪ 34.60‬‬
‫‪₪ 315.80‬‬
‫‪₪ 42.40‬‬
‫‪₪ 120.00‬‬
‫‪₪ 202.90‬‬
‫‪₪ 119.00‬‬
‫‪₪ 198.40‬‬
‫‪₪ 329.70‬‬
‫‪₪ 147.20‬‬
‫‪₪ 183.70‬‬
‫‪₪ 179.20‬‬
‫‪₪ 224.90‬‬
‫‪₪ 235.50‬‬
‫‪₪ 373.80‬‬
‫‪₪ 235.50‬‬
‫‪₪ 435.90‬‬
‫‪₪ 40.10‬‬
‫‪₪ 42.40‬‬
‫‪₪ 53.50‬‬
‫‪₪ 56.00‬‬
‫‪₪ 51.00‬‬
‫‪₪ 91.40‬‬
‫‪₪ 341.40‬‬
‫‪₪ 2,458.90‬‬
‫‪₪ 2,336.80‬‬
‫‪₪ 1,015.30‬‬
‫‪₪ 3,650.00‬‬
‫‪₪ 3,561.80‬‬
‫‪₪ 948.10‬‬
‫‪₪ 1,508.20‬‬
‫‪₪ 1,494.00‬‬
‫‪₪ 2,442.10‬‬
‫‪₪ 1,264.00‬‬
‫‪₪ 2,223.10‬‬
‫צ‪.‬זוית ‪-90‬גולמי מעלות ‪ 102‬ממ‬
‫צ‪.‬זוית ‪-90‬גולמי מעלות ‪ 114‬ממ‬
‫צ‪.‬זוית ‪-90‬גולמי מעלות ‪ 127‬ממ‬
‫צ‪.‬מתאם ללא ‪-42X45‬חריצים‬
‫צ‪.‬מתאם ללא ‪-45X48‬חריצים‬
‫צ‪.‬מתאם ללא ‪-48X50‬חריצים‬
‫צ‪.‬גמיש ‪ 3‬שכבות ‪42-45-52‬‬
‫צ‪.‬מתאם‪+‬חריצים לבנד‪-‬אורך ‪49X49 120‬‬
‫צ‪.‬גמיש ‪ 3‬שכבות ‪50X95‬‬
‫צ‪.‬גמיש ‪ 3‬שכבות ‪63X200‬‬
‫צינור גמיש ‪45-95‬‬
‫צ‪.‬גמיש ‪-51X190 3‬שכבות‬
‫צ‪.‬גמיש ‪ 3‬שכבות ‪60X270‬‬
‫צ‪.‬גמיש ‪-45X270 3‬שכבות‬
‫צ‪.‬גמיש ‪-45X320 3‬שכבות‬
‫צ‪.‬גמיש ‪-52X270 3‬שכבות‬
‫צ‪.‬גמיש ‪ 3‬שכבות ‪38X270‬‬
‫צ‪.‬גמיש ‪ 3‬שכבות ‪50X272‬‬
‫צ‪.‬מתאם ללא ‪-114X114‬חריצים‬
‫צ‪.‬גמיש ‪ 3‬שכבות ‪52X240‬‬
‫צ‪.‬מתאם ללא ‪-127X127‬חריצים‬
‫צ‪.‬מתאם ‪+‬חריצים לבנד‪-‬אורך ‪45X45 120‬‬
‫צ‪.‬מתאם חריצים‪ -‬אורך ‪50X50 120‬‬
‫צ‪.‬מתאם ללא ‪-57X57‬חריצים‬
‫צ‪.‬מתאם ללא ‪-65X65‬חריצים‬
‫צ‪.‬מתאם ללא ‪-76X76‬חריצים‬
‫צ‪.‬מתאם ללא ‪-102X102‬חריצים‬
‫צ‪.‬גמיש ‪ 3‬שכבות ‪54X345‬‬
‫ממיר מושלם קליאו ‪B 1.6/1.4 98-05‬‬
‫ממיר מושלם מגאן‪/‬סניק עד ‪02‬‬
‫ממיר קט'‪-‬קנגו ‪ 1.9‬דיזל ‪97-08‬‬
‫מ‪.‬קטליטי אקסנט ‪/02-99‬גטס ‪02-06 1.3‬‬
‫ממיר ‪'-C5‬קט ‪02-05 1.8-2.0‬‬
‫מ‪.‬קט' אוניברסלי עגול צ‪.‬מדורג בנזין‬
‫מ‪.‬קט' אוניברסלי אובלי צ‪.‬מדורג בנזין‬
‫מ‪.‬קט' אוניברסלי עגול צ‪.‬מדורג דיזל‬
‫מ‪.‬קט' אוניברסלי אובלי צ‪.‬מדורג דיזל‬
‫מ‪.‬קט' אוניברסלי אובלי צ‪.‬מדורג בנזין‬
‫ממיר קט'‪00-04 2.0 406 -‬‬
‫‪Page 46 of 183‬‬
‫‪EBG263700‬‬
‫‪EBG263720‬‬
‫‪EBG263750‬‬
‫‪EBG264745‬‬
‫‪EBG264748‬‬
‫‪EBG264750‬‬
‫‪EBG265005‬‬
‫‪EBG265251‬‬
‫‪EBG265315‬‬
‫‪EBG265339‬‬
‫‪EBG265561‬‬
‫‪EBG265573‬‬
‫‪EBG265629‬‬
‫‪EBG265701‬‬
‫‪EBG265703‬‬
‫‪EBG265707‬‬
‫‪EBG265709‬‬
‫‪EBG265717‬‬
‫‪EBG265720‬‬
‫‪EBG265723‬‬
‫‪EBG265750‬‬
‫‪EBG265909‬‬
‫‪EBG265913‬‬
‫‪EBG265957‬‬
‫‪EBG265963‬‬
‫‪EBG265975‬‬
‫‪EBG265999‬‬
‫‪EBG739137‬‬
‫‪EBX099024‬‬
‫‪EBX099025‬‬
‫‪EBX099104‬‬
‫‪EBX099240‬‬
‫‪EBX099365‬‬
‫‪EBX099381‬‬
‫‪EBX099383‬‬
‫‪EBX099398‬‬
‫‪EBX099399‬‬
‫‪EBX099400‬‬
‫‪EBX099405‬‬
‫מחירון לצרכן‪ -‬מחלקת חלפים‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
‫‪₪ 2,543.30‬‬
‫‪₪ 1,513.10‬‬
‫‪₪ 1,565.90‬‬
‫‪₪ 2,793.00‬‬
‫‪₪ 2,499.00‬‬
‫‪₪ 2,764.40‬‬
‫‪₪ 2,714.80‬‬
‫‪₪ 2,440.70‬‬
‫‪₪ 2,990.40‬‬
‫‪₪ 1,989.50‬‬
‫‪₪ 2,085.80‬‬
‫‪₪ 1,524.80‬‬
‫‪₪ 2,513.40‬‬
‫‪₪ 2,583.80‬‬
‫‪₪ 3,200.00‬‬
‫‪₪ 1,655.20‬‬
‫‪₪ 2,583.60‬‬
‫‪₪ 4,128.30‬‬
‫‪₪ 1,578.20‬‬
‫‪₪ 1,139.30‬‬
‫‪₪ 541.70‬‬
‫‪₪ 550.00‬‬
‫‪₪ 660.00‬‬
‫‪₪ 666.10‬‬
‫‪₪ 660.00‬‬
‫‪₪ 660.00‬‬
‫‪₪ 660.00‬‬
‫‪₪ 1,150.00‬‬
‫‪₪ 1,150.00‬‬
‫‪₪ 647.10‬‬
‫‪₪ 500.00‬‬
‫‪₪ 500.00‬‬
‫‪₪ 735.30‬‬
‫‪₪ 1,308.70‬‬
‫‪₪ 203.10‬‬
‫‪₪ 224.30‬‬
‫‪₪ 229.40‬‬
‫‪₪ 242.80‬‬
‫‪₪ 311.40‬‬
‫ממיר מושלם פג'ו ‪ 1.6 306‬עד ‪02‬‬
‫ממיר קט'‪-‬קנגו ‪-TDI 02 1.9‬עד‬
‫ממיר קט'‪-‬קנגו ‪TDI 02-07 1.9‬‬
‫ממיר קט'‪1.6 307 -‬‬
‫ממיר קט'‪-‬קסרה ‪01-02 1.4 306/01-05 1.4‬‬
‫ממיר קט'‪-‬קסרה ‪00-05 1.6‬‬
‫ממיר ‪'-CC‬טק ‪00-05 1.6 206/ 206‬‬
‫ממיר קט'‪-‬פג'ו ‪00-04 1.4 206‬‬
‫ממיר קט'‪-‬אוקטביה ‪00-06 2.0‬‬
‫ממיר קט'‪97-01 1.8 406 -‬‬
‫ממיר ‪'-406‬קט ‪97-99 2.0‬‬
‫ממיר קט'‪-‬ג'מפי ‪HDI 00-01 2.0‬‬
‫ממיר ‪'-406‬קט ‪01-04 1.8‬‬
‫ממיר קט'‪-‬מגאן ‪03-04 1.4 2‬‬
‫ממיר קט'‪-‬לאון ‪/1.6‬טולדו ‪/1.6‬בורה ‪/1.6‬גולף ‪1.6‬‬
‫ממיר מושלם קליאו ‪B 1.4 98-01‬‬
‫ממיר קט'‪-‬מגאן ‪03-08 1.6 2‬‬
‫ממיר ‪'-C5‬קט ‪01-02 1.8-2.0‬‬
‫ממיר קט'‪-‬ג'מפי ‪HDI 01-07 2.0‬‬
‫מ‪.‬קט' אוניברסלי‪-‬שטוח ‪ 419‬קוטר ‪ 76.2‬בנזין‬
‫מ‪.‬קט' אוניברסלי עגול ‪50.8 381‬קוטר בנזין‬
‫מ‪.‬קט' אוני'‪-‬עגול‪-‬קוטר ‪ 51‬בנזין‪-‬חור לחיישן‬
‫מ‪.‬קט' אוניברסלי‪-‬עגול ‪ 381‬קוטר ‪ 63.5‬בנזין‬
‫מ‪.‬קט' אוניברסלי‪-‬עגול ‪ 381‬קוטר ‪ 50.8‬בנזין‬
‫מ‪.‬קט' אוניברסלי‪-‬שטוח ‪ 464‬קוטר ‪ 50.8‬יצ' צדדית‬
‫מ‪.‬קט' אוניברסלי‪-‬שטוח ‪57.15 464‬קוטר‬
‫מ‪.‬קט' ‪-464‬אוניברסלי קוטר ‪63.5‬‬
‫מ‪.‬קט' אוניברסלי‪-‬שטוח ‪ 419‬קוטר ‪ 57.15‬בנזין‬
‫מ‪.‬קט' אוניברסלי‪-‬שטוח ‪ 419‬קוטר ‪ 63.5‬בנזין‬
‫"ממיר קט' אוניברסלי מרובע ‪ 54‬מ""מ"‬
‫"מ‪.‬קט' אוניברסלי אובלי בנזין ‪ 54‬מ""מ"‬
‫"מ‪.‬קט' אוניברסלי עגול בנזין ‪ 54‬מ""מ"‬
‫"מ‪.‬קט' אוניברסלי אובלי דיזל ‪ 54‬מ""מ"‬
‫"מ‪.‬קט' אוניברסלי אובלי דיזל ‪ 67‬מ""מ‪-‬גדול"‬
‫צ‪ .‬גמיש ‪- "1/2 1‬יחידה ‪ 2‬מטר‬
‫צ‪ .‬גמיש ‪- "3/4 1‬יחידה ‪ 2‬מטר‬
‫צ‪ .‬גמיש ‪- "7/8 1‬יחידה ‪ 2‬מטר‬
‫צ‪ .‬גמיש "‪- 2‬יחידה ‪ 2‬מטר‬
‫צ‪ .‬גמיש ‪- "1/2 2‬יחידה ‪ 2‬מטר‬
‫‪Page 47 of 183‬‬
‫‪EBX099438‬‬
‫‪EBX099480‬‬
‫‪EBX099493‬‬
‫‪EBX099533‬‬
‫‪EBX099538‬‬
‫‪EBX099541‬‬
‫‪EBX099557‬‬
‫‪EBX099564‬‬
‫‪EBX099570‬‬
‫‪EBX099617‬‬
‫‪EBX099650‬‬
‫‪EBX099715‬‬
‫‪EBX099734‬‬
‫‪EBX099800‬‬
‫‪EBX099833‬‬
‫‪EBX099838‬‬
‫‪EBX099841‬‬
‫‪EBX099849‬‬
‫‪EBX099869‬‬
‫‪EBX099870‬‬
‫‪EBX099875‬‬
‫‪EBX099876‬‬
‫‪EBX099877‬‬
‫‪EBX099878‬‬
‫‪EBX099879‬‬
‫‪EBX099880‬‬
‫‪EBX099881‬‬
‫‪EBX099884‬‬
‫‪EBX099885‬‬
‫‪EBX099886‬‬
‫‪EBX099948‬‬
‫‪EBX099949‬‬
‫‪EBX099988‬‬
‫‪EBX099999‬‬
‫‪EBX260038‬‬
‫‪EBX260045‬‬
‫‪EBX260048‬‬
‫‪EBX260050‬‬
‫‪EBX260065‬‬
‫מחירון לצרכן‪ -‬מחלקת חלפים‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
‫‪₪ 326.30‬‬
‫‪₪ 351.50‬‬
‫‪₪ 402.80‬‬
‫‪₪ 465.60‬‬
‫‪₪ 533.20‬‬
‫‪₪ 571.40‬‬
‫‪₪ 676.70‬‬
‫‪₪ 26.70‬‬
‫‪₪ 28.80‬‬
‫‪₪ 0.00‬‬
‫‪₪ 0.00‬‬
‫‪₪ 0.00‬‬
‫‪₪ 0.00‬‬
‫‪₪ 2,633.00‬‬
‫‪₪ 2,296.20‬‬
‫‪₪ 1,986.60‬‬
‫‪₪ 1,613.20‬‬
‫‪₪ 2,084.80‬‬
‫‪₪ 2,091.30‬‬
‫‪₪ 3,442.60‬‬
‫‪₪ 1,523.30‬‬
‫‪₪ 2,190.00‬‬
‫‪₪ 2,114.20‬‬
‫‪₪ 3,506.50‬‬
‫‪₪ 2,099.60‬‬
‫‪₪ 2,060.40‬‬
‫‪₪ 1,629.10‬‬
‫‪₪ 2,412.20‬‬
‫‪₪ 2,919.10‬‬
‫‪₪ 1,610.80‬‬
‫‪₪ 1,530.30‬‬
‫‪₪ 2,037.20‬‬
‫‪₪ 2,672.50‬‬
‫‪₪ 3,289.40‬‬
‫‪₪ 2,283.90‬‬
‫‪₪ 170.00‬‬
‫‪₪ 2,416.30‬‬
‫‪₪ 2,914.20‬‬
‫‪₪ 1,610.80‬‬
‫צ‪ .‬גמיש ‪- "3/4 2‬יחידה ‪ 2‬מטר‬
‫צ‪ .‬גמיש "‪- 3‬יחידה ‪ 2‬מטר‬
‫צ‪ .‬גמיש ‪- "1/4 3‬יחידה ‪ 2‬מטר‬
‫צ‪ .‬גמיש ‪- "1/2 3‬יחידה ‪ 2‬מטר‬
‫צ‪ .‬גמיש "‪- 4‬יחידה ‪ 2‬מטר‬
‫צ‪ .‬גמיש ‪- "1/2 4‬יחידה ‪ 2‬מטר‬
‫צ‪ .‬גמיש "‪- 5‬יחידה ‪ 2‬מטר‬
‫צ‪.‬מתאם ללא ‪-48X50‬חריצים‬
‫צ‪.‬מתאם ‪-120‬חריצים אורך ‪50X50‬‬
‫זיכוי מיוחד עבור ‪BOSAL‬‬
‫חיוב עבור ‪BOSAL‬‬
‫זיכוי מיוחד עבור ‪MAGNAFLOW‬‬
‫חיוב עבור ‪MAGNAFLOW‬‬
‫ממיר‪-‬אאודי ‪ A4 1.8‬טורבו‪-‬קבאטרו ‪02-08‬‬
‫ממיר‪-‬אאודי ‪/A8-A4 1.8‬פאסט ‪/4‬סופרב‬
‫ממיר מושלם‪-‬סיטרואן קסרה ‪00-04 1.6‬‬
‫ממיר מושלם סיט‪-C3 1.4 01 .‬מ‬
‫ממיר‪-‬שברולט ויונט‪/‬אפיקה ‪2.0‬‬
‫ממיר מושלם‪-‬שברולט אוואו ‪1.4-1.6‬‬
‫ממיר קטליטי‪-‬פונטו ‪-00‬מ‬
‫ממיר מושלם פוקוס ‪-16V-1.6 00‬מ‬
‫ממיר מושלם‪-‬אקסנט ‪/1.5-1.3‬גטס ‪ 1.3‬עד ‪02‬‬
‫ממיר‪-‬יונדאי אלנטרה‪/‬מאטריקס‪/‬קופה ‪-00‬מ‬
‫ממיר‪-‬יונדאי אקסנט‪/‬אלנטרה‬
‫ממיר‪-‬מזדה ‪/323‬לנטיס‪/‬פרמסי ‪2.0‬‬
‫ממיר קט' ‪ -‬מזדה ‪-MX5 1.8 00‬מ‬
‫ממיר‪-‬ניסן אלמרה ‪-02 1.8‬מ‬
‫ממיר‪-‬ניסאן אלמרה ‪-01 1.8‬עד‬
‫ממיר‪-‬אופל קורסה ‪-C 1.2 00‬מ‬
‫ממיר מושלם‪-‬פג'ו ‪-1.4I 01 206‬מ‬
‫ממיר ‪-307‬מושלם ‪-1.6I 01‬מ‬
‫ממיר מושלם‪-‬פג'ו ‪-1.6I 01 206‬מ‬
‫ממיר מושלם‪-‬פג'ו ‪-1.6I 01 307‬מ‬
‫ממיר‪-‬פג'ו ‪-04 2.0 407‬מ‬
‫ממיר‪-‬פג'ו ‪-03 1.4 206‬מ‬
‫קצה נרוסטה עגול כניסה ‪ 55‬יצ' ‪76‬‬
‫ממיר מושלם סוזוקי איגניס ‪00-03 1.3‬‬
‫ממיר מושלם‪-‬טויוטה קורולה ‪1.6‬‬
‫ממיר מושלם‪-‬דייהו‬
‫‪Page 48 of 183‬‬
‫‪EBX260070‬‬
‫‪EBX260075‬‬
‫‪EBX260085‬‬
‫‪EBX260090‬‬
‫‪EBX260100‬‬
‫‪EBX260110‬‬
‫‪EBX260125‬‬
‫‪EBX264750‬‬
‫‪EBX265913‬‬
‫‪EBZ201‬‬
‫‪EBZ206‬‬
‫‪EMZ202‬‬
‫‪EMZ206‬‬
‫‪EMDF60201‬‬
‫‪EMDF70202‬‬
‫‪EMDF70910‬‬
‫‪EMDF70911‬‬
‫‪EMDF71406‬‬
‫‪EMDF71407‬‬
‫‪EMDF71807‬‬
‫‪EMDF72507‬‬
‫‪EMDF73405‬‬
‫‪EMDF73410‬‬
‫‪EMDF73412‬‬
‫‪EMDF74806‬‬
‫‪EMDF74811‬‬
‫‪EMDF75601‬‬
‫‪EMDF75604‬‬
‫‪EMDF75807‬‬
‫‪EMDF76001‬‬
‫‪EMDF76012‬‬
‫‪EMDF76013‬‬
‫‪EMDF76025‬‬
‫‪EMDF76044‬‬
‫‪EMDF76047‬‬
‫‪EMDF7655S‬‬
‫‪EMDF77606‬‬
‫‪EMDF78008‬‬
‫‪EMDF81204‬‬
‫מחירון לצרכן‪ -‬מחלקת חלפים‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
‫‪₪ 1,405.80‬‬
‫‪₪ 1,308.80‬‬
‫‪₪ 500.00‬‬
‫‪₪ 2,124.10‬‬
‫‪₪ 819.10‬‬
‫‪₪ 2,300.00‬‬
‫‪₪ 1,204.80‬‬
‫‪₪ 2,035.50‬‬
‫‪₪ 2,274.20‬‬
‫‪₪ 1,960.60‬‬
‫‪₪ 1,709.90‬‬
‫‪₪ 2,035.50‬‬
‫‪₪ 1,446.10‬‬
‫‪₪ 1,889.10‬‬
‫‪₪ 1,491.90‬‬
‫‪₪ 160.00‬‬
‫‪₪ 170.00‬‬
‫‪₪ 140.00‬‬
‫‪₪ 3,200.00‬‬
‫‪₪ 3,200.00‬‬
‫‪₪ 3,200.00‬‬
‫‪₪ 360.00‬‬
‫‪₪ 360.00‬‬
‫‪₪ 360.00‬‬
‫‪₪ 475.90‬‬
‫‪₪ 475.90‬‬
‫‪₪ 440.00‬‬
‫‪₪ 440.00‬‬
‫‪₪ 550.00‬‬
‫‪₪ 360.00‬‬
‫‪₪ 360.00‬‬
‫‪₪ 360.00‬‬
‫‪₪ 700.00‬‬
‫‪₪ 722.00‬‬
‫‪₪ 1,250.00‬‬
‫‪₪ 1,250.00‬‬
‫‪₪ 1,160.00‬‬
‫‪₪ 1,160.00‬‬
‫‪₪ 780.00‬‬
‫ממ'ר מושלם‪-‬דייהו לנוס ‪-97‬מ‬
‫ממיר מושלם‪-‬פונטו ‪60‬‬
‫ממיר מושלם‪-‬פונטו ‪-98-95 75‬קוטר ‪45‬‬
‫ממיר מושלם פונטו ספייס ‪16V 1.2‬‬
‫ממיר מושלם‪-‬מגאן ‪95-02‬‬
‫ממיר מושלם‪-‬קליאו ‪B 1.2‬‬
‫ממיר מושלם‪-‬בלנו ‪-00‬עד‬
‫ממיר מושלם‪-‬פולו ‪1.4I 99-01‬‬
‫ממיר סעפת‪-‬קנגו ‪-DCI 01 1.5‬מ‬
‫ממיר ‪/A4‬מושלם‪-‬פסאט ‪TD 1.9‬‬
‫ממיר ‪/A3‬מושלם‪-‬בורה‪/‬גולף‪/‬טולדו ‪TDI‬‬
‫ממיר מושלם‪-‬אוקטביה ‪-TDI1.9 97‬מ‬
‫ממיר מושלם‪-‬קנגו ‪1.9D 97-99‬‬
‫ממיר מושלם‪-‬קנגו ‪D 1.9 99-02‬‬
‫ממיר ‪/A4/A6‬מושלם‪-‬פסאט ‪-TDI1.9 96‬מ‬
‫קצה אגזוז נרוסטה מלבני ‪'140X70 1‬יצ‬
‫קצה אגזוז נרוסטה מלבני ‪ 140X70 2‬יצ'‬
‫קצה אגזוז נרוסטה עגול ‪ 90‬כניסה ‪50‬‬
‫ממיר קטליטי ‪ FLOW 57-FREE‬מ"מ‬
‫ממיר קטליטי ‪ FREE FLOW - 63‬מ"מ‬
‫ממיר קטליטי ‪ FREE FLOW - 76‬מ"מ‬
‫ממיר אוניב' עגול "‪ -9‬בנזין מ"מ ‪45‬‬
‫ממיר אוניב‪.‬עגול "‪-9‬בנזין מ"מ ‪51‬‬
‫ממיר אוניב‪.‬עגול "‪-9‬בנזין ‪ 57‬מ"מ‬
‫ממיר אוניב' עגול ‪ "9 45‬מ"מ מקום לחיישן‬
‫ממיר אוניב' עגול ‪ "9 51‬מ"מ מקום לחיישן‬
‫ממיר אוניב' שטוח "‪ 12‬קוטר מ"מ ‪51‬‬
‫ממיר אוניב' שטוח ‪ "12 57‬מ"מ‬
‫ממיר אוניב' שטוח "‪ 65 15.5‬ממ‬
‫ממיר אוניב' שטוח ‪ "9 45‬מ"מ בנזין‬
‫ממיר אוניב' שטוח ‪ "9 51‬מ"מ בנזין‬
‫ממיר אוניב' שטוח ‪ "9 57‬מ"מ בנזין‬
‫ממיר אוניב' "‪ 12‬שטוח‪-‬מיוחד משקל כבד‬
‫ממיר אוניב' ארוך עגול "‪ 12‬בנזין‬
‫ממיר אוניב'‪-‬עגול "‪ 11‬עם הברגה לחיישן בקצה‬
‫ממיר אוניב'עגול "‪ 11‬עם הברגה בקצה‬
‫ממיר אונ'‪-‬קליפורני‪-‬עגול ‪ "9 51‬מ"מ‬
‫ממיר אונ'‪-‬קליפורני‪-‬עגול ‪ "9 57‬מ"מ‬
‫ממיר אונ'‪-‬קליפורני‪-‬עגול ‪ "4 45‬מ"מ‬
‫‪Page 49 of 183‬‬
‫‪EMDF81208‬‬
‫‪EMDF81836‬‬
‫‪EMDF81846‬‬
‫‪EMDF81878‬‬
‫‪EMDF86314‬‬
‫‪EMDF86348‬‬
‫‪EMDF87614‬‬
‫‪EMDF88832‬‬
‫‪EMDF76303D‬‬
‫‪EMDF80257D‬‬
‫‪EMDF80260D‬‬
‫‪EMDF80261D‬‬
‫‪EMDF86367D‬‬
‫‪EMDF86372D‬‬
‫‪EMDF88820D‬‬
‫‪EMDF1407055‬‬
‫‪EMDF1407055D‬‬
‫‪EMDF9050MAXT‬‬
‫‪EMUC14105‬‬
‫‪EMUC14106‬‬
‫‪EMUC14109‬‬
‫‪EMUC20003‬‬
‫‪EMUC20004‬‬
‫‪EMUC20005‬‬
‫‪EMUC20033‬‬
‫‪EMUC20034‬‬
‫‪EMUC21004‬‬
‫‪EMUC21005‬‬
‫‪EMUC21106‬‬
‫‪EMUC21203‬‬
‫‪EMUC21204‬‬
‫‪EMUC21205‬‬
‫‪EMUC22005‬‬
‫‪EMUC24004‬‬
‫‪EMUC36034‬‬
‫‪EMUC36035‬‬
‫‪EMUC36304‬‬
‫‪EMUC36305‬‬
‫‪EMUC37303‬‬
‫מחירון לצרכן‪ -‬מחלקת חלפים‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
‫‪₪ 780.00‬‬
‫‪₪ 457.60‬‬
‫‪₪ 1,160.00‬‬
‫‪₪ 1,160.00‬‬
‫‪₪ 1,250.00‬‬
‫‪₪ 1,250.00‬‬
‫‪₪ 842.00‬‬
‫‪₪ 500.00‬‬
‫‪₪ 360.00‬‬
‫‪₪ 360.00‬‬
‫‪₪ 475.90‬‬
‫‪₪ 500.00‬‬
‫‪₪ 567.50‬‬
‫‪₪ 750.00‬‬
‫‪₪ 500.00‬‬
‫‪₪ 500.00‬‬
‫‪₪ 500.00‬‬
‫‪₪ 677.30‬‬
‫‪₪ 677.30‬‬
‫‪₪ 1,250.00‬‬
‫‪₪ 1,250.00‬‬
‫‪₪ 1,250.00‬‬
‫‪₪ 750.00‬‬
‫‪₪ 750.00‬‬
‫‪₪ 700.00‬‬
‫‪₪ 700.00‬‬
‫‪₪ 1,739.00‬‬
‫‪₪ 1,739.00‬‬
‫‪₪ 360.00‬‬
‫‪₪ 360.00‬‬
‫‪₪ 360.00‬‬
‫‪₪ 475.90‬‬
‫‪₪ 750.00‬‬
‫‪₪ 495.00‬‬
‫‪₪ 495.00‬‬
‫‪₪ 495.00‬‬
‫‪₪ 495.00‬‬
‫‪₪ 800.00‬‬
‫‪₪ 458.00‬‬
‫ממיר אונ‪-.‬קליפורני‪-‬עגול ‪ "4 51‬מ"מ‬
‫ממיר אונ' ‪"12‬שטוח בנזין עד‪180‬כח סוס‬
‫מ‪.‬אונ' עגול "‪ 9‬מתאים עד ‪ 120‬כ‪.‬סוס‬
‫מ‪.‬אונ' עגול "‪ 9‬מתאים עד ‪ 120‬כ‪ .‬סוס‬
‫ממיר אוניב' עגול "‪ 11‬עם הברגה למרכז‬
‫ממיר אונ'‪-‬עגול "‪ 11‬הברגה לחישן במרכז‬
‫ממיר אוניב‪.‬ראשוני‪-‬בנזין ‪ 45‬מ"מ‬
‫ממיר אוניב ראשוני‪-‬בנזין ‪ 51‬מ"מ‬
‫ממיר אוניב‪.‬עגול "‪-9‬בנזין ‪ 45‬מ"מ‬
‫ממיר אוניב‪.‬עגול "‪-9‬בנזין ‪ 51‬מ"מ‬
‫ממיר אוניב‪.‬עגול "‪-8‬בנזין ‪ 51‬מ"מ‬
‫ממיר אניב' עגול למנועים עד ‪1.6‬‬
‫ממיר אוניב' מקבלי בנזין ‪ 57‬מ"מ‬
‫ממיר אוניב‪.‬אקצנטרי הפוך‪-‬בנזין ‪ 51‬מ"מ‬
‫ממיר אוניב' "‪ 4‬עגול בנזין ‪ 51‬מ"מ‬
‫ממיר אוניב "‪ 4‬עגול ‪ 57‬ממ‬
‫ממיר אוניב' עגול "‪ 4‬ממ ‪64‬‬
‫ממיר אוניב "‪-51 4‬בזווית ממ‬
‫ממיר אוניב' "‪ 4‬בזוית ‪ 57‬מ"מ‬
‫אונ' עגול "‪ 5‬מטלי ‪ 57‬מ"מ אורך ‪248‬‬
‫ממיר אונ' עגול "‪ 5‬מטלי ‪ 63‬מ"מ‬
‫ממיר אונ' עגול "‪ 5‬מטלי ‪ 70‬מ"מ‬
‫ממיר אוניב' אקצנטרי מקבלי מטלי ‪51‬ממ‬
‫ממיר ‪"4‬אוניב'אקצנטרי ‪64‬מ"מ‬
‫ממיר אוניב' מטלי "‪ 4‬בנזין דיזל כניסה ממ ‪76‬‬
‫ממיר אוניב' מטלי "‪ 51-4‬ממ בנזין‪/‬דיזל‬
‫ממיר אוניב' ‪ 6" -‬אורך ‪310‬ממ כניסות ‪89‬ממ לרכבא‬
‫ממיר קטליטי‬
‫ממיר אוניב‪.‬שטוח "‪-9‬בנזין ‪ 45‬מ"מ‬
‫ממיר אוניב שטוח "‪-9‬בנזין ‪ 51‬מ"מ‬
‫ממיר אוניב' שטוח "‪ 9‬מ"מ ‪57‬‬
‫ממיר אונ' שט‪-9".‬בנזין ‪51‬מ"מ חיישן בקצה הגוף‬
‫ממיר אוניב‪.‬מפוצל ןיזנב‪ Y 51-‬מ"מ‬
‫ממיר אוניב' שטוח "‪ 9‬מקום לחיישן בכנ' ויצ' ‪51‬מ‬
‫ממיר אוניב' שטוח "‪ 9‬עם מקום לכנ' ויצ' ‪ 57‬מ"מ‬
‫ממיר אוניב‪.‬זוית ‪-135‬בנזין ‪ 51‬מ"מ‬
‫ממיר אוניב‪.‬זוית ‪-120‬בנזין ‪ 51‬מ"מ‬
‫ממיר אוניב‪.‬מיוחד‪-‬בנזין ‪51‬מ"מ‬
‫ממיר אונ' שטוח "‪ 12‬קוטר ‪ 45‬מ"מ‬
‫‪Page 50 of 183‬‬
‫‪EMUC37304‬‬
‫‪EMUC41405‬‬
‫‪EMUC46004‬‬
‫‪EMUC46005‬‬
‫‪EMUC46054‬‬
‫‪EMUC46055‬‬
‫‪EMUC50003‬‬
‫‪EMUC50004‬‬
‫‪EMUC53003‬‬
‫‪EMUC53004‬‬
‫‪EMUC53104‬‬
‫‪EMUC54004‬‬
‫‪EMUC54905‬‬
‫‪EMUC54907‬‬
‫‪EMUC54954‬‬
‫‪EMUC54955‬‬
‫‪EMUC54956‬‬
‫‪EMUC54974‬‬
‫‪EMUC54975‬‬
‫‪EMUC59555‬‬
‫‪EMUC59556‬‬
‫‪EMUC59558‬‬
‫‪EMUC59904‬‬
‫‪EMUC59906‬‬
‫‪EMUC59920‬‬
‫‪EMUC59954‬‬
‫‪EMUC60010‬‬
‫‪EMUC70220‬‬
‫‪EMUC91003‬‬
‫‪EMUC91004‬‬
‫‪EMUC91005‬‬
‫‪EMUC91034‬‬
‫‪EMUC91042‬‬
‫‪EMUC91064‬‬
‫‪EMUC91065‬‬
‫‪EMUC91074‬‬
‫‪EMUC91084‬‬
‫‪EMUC94002‬‬
‫‪EMUC94003‬‬
‫מחירון לצרכן‪ -‬מחלקת חלפים‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
‫‪₪ 458.00‬‬
‫‪₪ 458.00‬‬
‫‪₪ 458.00‬‬
‫‪₪ 590.00‬‬
‫‪₪ 590.00‬‬
‫‪₪ 604.10‬‬
‫‪₪ 455.00‬‬
‫‪₪ 455.00‬‬
‫‪₪ 457.60‬‬
‫‪₪ 360.00‬‬
‫‪₪ 550.00‬‬
‫‪₪ 550.00‬‬
‫‪₪ 366.10‬‬
‫‪₪ 630.00‬‬
‫‪₪ 630.00‬‬
‫‪₪ 630.00‬‬
‫‪₪ 685.00‬‬
‫‪₪ 685.00‬‬
‫‪₪ 782.50‬‬
‫‪₪ 685.00‬‬
‫‪₪ 685.00‬‬
‫‪₪ 725.00‬‬
‫‪₪ 725.00‬‬
‫‪₪ 782.50‬‬
‫‪₪ 865.00‬‬
‫‪₪ 550.00‬‬
‫‪₪ 550.00‬‬
‫‪₪ 600.00‬‬
‫‪₪ 600.00‬‬
‫‪₪ 600.00‬‬
‫‪₪ 600.00‬‬
‫‪₪ 550.00‬‬
‫‪₪ 550.00‬‬
‫‪₪ 550.00‬‬
‫‪₪ 600.00‬‬
‫‪₪ 600.00‬‬
‫‪₪ 610.00‬‬
‫‪₪ 610.00‬‬
‫‪₪ 610.00‬‬
‫ממיר אונ' שטוח "‪ 12‬קוטר ‪51‬מ"מ‬
‫ממיר אונ' שטוח "‪ 12‬קוטר ‪ 57‬מ"מ‬
‫ממיר אונ' שטוח "‪ 12‬קוטר ‪ 65‬מ"מ‬
‫ממיר ‪.2‬אוניב ןיזנב‪-1-‬ל ‪ 51‬מ"מ‬
‫ממיר ‪.2‬אוניב ןיזנב‪-2-‬ל ‪ 51‬מ"מ‬
‫ממיר אוניב' שטוח "‪ 12‬ממ ‪76‬‬
‫ממיר אוניב' "‪ 12‬עם מקום ‪-51‬לחיישן ממ‬
‫ממיר אונ' שטוח "‪ 12‬בנזין ‪64‬מ"מ מקום לחיישן‬
‫ממיר אוניב' שטוח ‪ 51‬מ"מ ‪-21204‬בנזין‬
‫ממיר אונב' ‪"9‬שטוח בנזין‬
‫ממיר אונ' שטוח "‪ 15.5‬קוטר ‪57‬מ"מ‬
‫ממיר אונ' שטוח "‪ 15.5‬בנזין ‪ 76‬מ"מ‬
‫ממיר אונ' שטוח "‪-12‬דיזל‬
‫מ‪.‬אוניב' שטוח "‪ 12‬בנזין ‪ 51‬ממ‬
‫מ‪.‬אוניב' שטוח "‪ 12‬בנזין ‪ 57‬ממ‬
‫מ‪.‬אוניב' שטוח "‪ 12‬בנזין ‪ 63‬ממ‬
‫מ‪.‬אונ' שטוח "‪ 12‬עם הברגה לחיישן מתאים עד ‪180‬‬
‫מ‪.‬אונ' שטוח "‪ 12‬עם הברגה לחיישן מתאים עד ‪180‬‬
‫ממיר אוני' קראמי ‪ 2‬כניסות יציאה ‪ 1‬עם הברגה‬
‫אונ' שטוח ‪ "12 51‬מ"מ הברגה במרכז‬
‫אונ' שטוח ‪ "12 57‬מ"מ הברגה במרכז‬
‫מ‪.‬אונ' שטוח "‪ 12‬עם הברגות בכניסה ויציאה ‪180‬עד‬
‫מ‪.‬אונ' שטוח "‪ 12‬עם הברגות בכניסה ‪180‬ויציאה‪-‬עד‬
‫ממיר אוני' קראמי ‪ 2‬כניסות יציאה ‪ 1‬הברגות לחי‬
‫ממיר אוני' קראמי כניסה בזווית אורך ‪ 40‬ס"מ‬
‫מ‪.‬אוני‪ .‬קראמי "‪ 9‬בנזין ‪ 51‬מ"מ‬
‫מ‪.‬אוניב' שטוח ‪ 9‬בנזין ‪ 57‬ממ‬
‫ממיר אונ' שטוח ‪ "9 51‬מ"מ הברגה ביציאה‬
‫ממיר אונ' שטוח ‪ "9 57‬מ"מ הברגה ביציאה‬
‫ממיר שטוח ‪ "9 51‬מ"מ עם ‪ 2‬הברגות‬
‫ממיר אונ' שטוח ‪ "9 57‬מ"מ עם ‪ 2‬הברגות‬
‫ממיר אונ' ‪"9‬עגול בנזין עד ‪ 120‬כח סוס‬
‫מ‪.‬אוניב' עגול ‪-9‬בנזין ‪ 51‬ממ‬
‫מ‪.‬אוניב' עגול ‪ 9‬בנזין ‪ 57‬ממ‬
‫מ‪.‬אונ' עגול "‪ 9‬עם הברגה לחיישן מתאים עד ‪120‬‬
‫מ‪.‬אונ' עגול "‪ 9‬עם הברגה לחיישן מתאים עד ‪120‬‬
‫מ‪.‬אוניב' עגול "‪ 11‬קראמי "‪51‬‬
‫מ‪.‬אוניב' עגול "‪ 11‬קראמי "‪57‬‬
‫אוניב' עגול "‪ 11‬קראמי "‪63‬‬
‫‪Page 51 of 183‬‬
‫‪EMUC94004‬‬
‫‪EMUC94005‬‬
‫‪EMUC94006‬‬
‫‪EMUC94007‬‬
‫‪EMUC94008‬‬
‫‪EMUC94009‬‬
‫‪EMUC94034‬‬
‫‪EMUC94036‬‬
‫‪EMUC94104‬‬
‫‪EMUC94105‬‬
‫‪EMUC94405‬‬
‫‪EMUC94409‬‬
‫‪EMUC95004‬‬
‫‪EMUC99004‬‬
‫‪EMUC99005‬‬
‫‪EMUC99006‬‬
‫‪EMUC99034‬‬
‫‪EMUC99035‬‬
‫‪EMUC99047‬‬
‫‪EMUC99054‬‬
‫‪EMUC99055‬‬
‫‪EMUC99064‬‬
‫‪EMUC99065‬‬
‫‪EMUC99067‬‬
‫‪EMUC99075‬‬
‫‪EMUC99104‬‬
‫‪EMUC99105‬‬
‫‪EMUC99134‬‬
‫‪EMUC99135‬‬
‫‪EMUC99164‬‬
‫‪EMUC99165‬‬
‫‪EMUC99203‬‬
‫‪EMUC99204‬‬
‫‪EMUC99205‬‬
‫‪EMUC99234‬‬
‫‪EMUC99235‬‬
‫‪EMUC99304‬‬
‫‪EMUC99305‬‬
‫‪EMUC99306‬‬
‫מחירון לצרכן‪ -‬מחלקת חלפים‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
‫‪₪ 660.00‬‬
‫‪₪ 660.00‬‬
‫‪₪ 660.00‬‬
‫‪₪ 660.00‬‬
‫‪₪ 660.00‬‬
‫‪₪ 795.00‬‬
‫‪₪ 835.00‬‬
‫‪₪ 835.00‬‬
‫‪₪ 746.00‬‬
‫‪₪ 746.00‬‬
‫‪₪ 746.00‬‬
‫‪₪ 780.00‬‬
‫‪₪ 530.00‬‬
‫‪₪ 567.50‬‬
‫‪₪ 1,030.00‬‬
‫‪₪ 650.00‬‬
‫‪₪ 600.00‬‬
‫‪₪ 600.00‬‬
‫‪₪ 600.00‬‬
‫‪₪ 530.00‬‬
‫‪₪ 1,372.90‬‬
‫‪₪ 530.00‬‬
‫‪₪ 530.00‬‬
‫‪₪ 620.00‬‬
‫‪₪ 440.00‬‬
‫‪₪ 490.00‬‬
‫‪₪ 660.00‬‬
‫‪₪ 550.00‬‬
‫‪₪ 1,250.00‬‬
‫‪₪ 1,150.00‬‬
‫‪₪ 176.00‬‬
‫‪₪ 259.00‬‬
‫‪₪ 350.00‬‬
‫‪₪ 350.00‬‬
‫‪₪ 265.00‬‬
‫‪₪ 247.00‬‬
‫‪₪ 197.00‬‬
‫‪₪ 250.00‬‬
‫‪₪ 255.00‬‬
‫מ‪.‬אוניב' עגול ‪ "11 +1‬הברגה לחיישן "‪51‬‬
‫מ‪.‬אוניב' עגול ‪ "11 +1‬הברגה לחיישן "‪57‬‬
‫מ‪.‬אוניב' עגול ‪ "11 +1‬הברגה לחיישן "‪63‬‬
‫מ‪.‬אוניב' ‪"11‬עגול עם הברגה לחיישן במרכז ‪ 51‬ממ‬
‫ממיר אוני' עגול "‪ 11‬הברגה לחיישן במרכז‬
‫ממיר אוני' קראמי ‪ 15.5‬מתאים לסיטרואן ‪ C5‬פגיו‬
‫ממיר אוני' קראמי ‪ 15.5‬עם הברגה לחיישן‬
‫ממיר אונ' "‪ 63 15.5‬מ"מ עם הברגה‬
‫ממיר אוני' קראמי "‪ 5‬עגול ‪ 51‬מ"מ‬
‫ממיר אוני' קראמי עגול ‪ "5 57‬מ"מ‬
‫מ‪.‬אונ' קראמי‪-‬עגול‪ "5 63 -‬מ"מ‬
‫ממיר אוני' קראמי עגול "‪ 5‬זוויתי ‪ 57‬מ"מ‬
‫ממיר אוניב‪.‬עגול "‪-9‬דיזל ‪ 51‬מ"מ‬
‫ממיר אוניב‪.‬אקצנטרי‪-‬בנזין ‪ 51‬מ"מ‬
‫ממיר אוניב‪.‬אקצנטרי‪-‬הפוך‪-‬דיזל ‪ 51‬מ"מ‬
‫ממיר אונ' שטוח‪-‬מטלי ‪ "9 57‬מ"מ‬
‫ממיר אוניב' שטוח "‪ 12‬דיזל‬
‫ממיר אוניב' שטוח "‪ 12‬דיזל ‪ 57‬מ"מ‬
‫ממיר אוניב' שטוח "‪ 12‬דיזל מ"מ ‪65‬‬
‫ממיר אונ' שטוח "‪ 9‬דיזל ‪ 51‬מ"מ‬
‫ממיר אוניב' שטוח "‪ 15‬דיזל ‪HEAVY DUTY‬‬
‫ממיר אוניב‪.‬שטוח "‪-9‬דיזל ‪ 51‬מ"מ‬
‫ממיר ‪."9‬אוניב שטוח ‪ 57‬מ"מ דיזל‬
‫ממיר קוטר גוף ‪/127‬אורך החומר הקרמי ‪140‬‬
‫ממיר קוטר גוף ‪/100‬אורך החומר הקרמי ‪120‬‬
‫ממיר קוטר גוף ‪/110‬אורך החומר הקרמי ‪120‬‬
‫ממיר קוטר גוף ‪/110‬אורך החומר הקרמי ‪150‬‬
‫ממיר קוטר גוף ‪/100‬אורך חומר קרמי ‪160‬‬
‫ממיר אוניב‪.‬אקצנטרי‪-‬דיזל ‪ 51‬מ"מ‬
‫ממיר אוניב‪.‬אקצנטרי הפוך‪-‬דיזל ‪ 51‬מ"מ‬
‫רד‪ A3 .‬אוט‪650X398X24 96-03 .‬‬
‫רד‪ A4 .‬אוט‪632X398X32 96-01 .‬‬
‫רד‪ .‬במוו סד' ‪650X438X42 95-98 7/5‬‬
‫‪ E39 2.0-3.5 650X438X42‬רד‪.‬סד'‪5‬‬
‫רד‪ .‬ג'מפי ‪ 97-07‬רגיל ‪670X452X23‬‬
‫מזדה ‪97-07 2.5 2500‬‬
‫רד‪ .‬פוקוס ‪/11-06‬מזדה ‪ 3‬אוט‪670X368X26 .‬‬
‫רד‪.‬סיווק ‪1.8‬טורקי ‪06‬עד ‪375X678X16‬‬
‫רד‪.‬יונדאי ‪ H1 99-07‬דיזל ‪650X438X26‬‬
‫‪Page 52 of 183‬‬
‫‪EMUC99334‬‬
‫‪EMUC99335‬‬
‫‪EMUC99336‬‬
‫‪EMUC99354‬‬
‫‪EMUC99355‬‬
‫‪EMUC99405‬‬
‫‪EMUC99435‬‬
‫‪EMUC99436‬‬
‫‪EMUC99654‬‬
‫‪EMUC99655‬‬
‫‪EMUC99656‬‬
‫‪EMUC99675‬‬
‫‪EMUC54104D‬‬
‫‪EMUC54904N‬‬
‫‪EMUC54907D‬‬
‫‪EMUC91005M‬‬
‫‪EMUC94004D‬‬
‫‪EMUC94005D‬‬
‫‪EMUC94006D‬‬
‫‪EMUC94104D‬‬
‫‪EMUC95006D‬‬
‫‪EMUC98104D‬‬
‫‪EMUC98105D‬‬
‫‪EMUC1003918‬‬
‫‪EMUC1003919‬‬
‫‪EMUC1003920‬‬
‫‪EMUC1003998‬‬
‫‪EMUC1003999‬‬
‫‪EMUC54904ND‬‬
‫‪EMUC54904RD‬‬
‫‪ERRBAD059‬‬
‫‪ERRBAD060‬‬
‫‪ERRBBW023‬‬
‫‪ERRBBW032‬‬
‫‪ERRBCI032‬‬
‫‪ERRBFD047‬‬
‫‪ERRBFD060‬‬
‫‪ERRBHD060‬‬
‫‪ERRBHY007‬‬
‫מחירון לצרכן‪ -‬מחלקת חלפים‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
‫‪₪ 262.00‬‬
‫‪₪ 262.00‬‬
‫‪₪ 280.00‬‬
‫‪₪ 300.00‬‬
‫‪₪ 247.00‬‬
‫‪₪ 220.00‬‬
‫‪₪ 175.00‬‬
‫‪₪ 225.00‬‬
‫‪₪ 150.00‬‬
‫‪₪ 350.00‬‬
‫‪₪ 176.00‬‬
‫‪₪ 255.00‬‬
‫‪₪ 259.00‬‬
‫‪₪ 240.00‬‬
‫‪₪ 285.00‬‬
‫‪₪ 247.00‬‬
‫‪₪ 255.00‬‬
‫‪₪ 190.00‬‬
‫‪₪ 125.00‬‬
‫‪₪ 126.00‬‬
‫‪₪ 126.00‬‬
‫‪₪ 216.00‬‬
‫‪₪ 230.00‬‬
‫‪₪ 230.00‬‬
‫‪₪ 172.00‬‬
‫‪₪ 169.00‬‬
‫‪₪ 169.00‬‬
‫‪₪ 155.00‬‬
‫‪₪ 180.00‬‬
‫‪₪ 180.00‬‬
‫‪₪ 180.00‬‬
‫‪₪ 145.00‬‬
‫‪₪ 170.00‬‬
‫‪₪ 277.00‬‬
‫‪₪ 194.20‬‬
‫‪₪ 300.00‬‬
‫‪₪ 219.00‬‬
‫‪₪ 285.00‬‬
‫‪₪ 190.00‬‬
‫רד‪ .‬יונדאי ‪H100 94-02 400X592X26‬‬
‫רד‪ H100 98-02 .‬רגיל ‪400X592X26‬‬
‫רד‪ .‬יונדאי ‪-I30 08‬מ אוט‪600X455X14 .‬‬
‫רד‪ .‬די‪-‬מקס ‪-04‬מ ‪475X588X26‬‬
‫מזדה ‪650X378X16 05-10 2.0 5‬‬
‫רד‪ .‬לנסר ‪ 04-08 1.6‬אוט‪375X685X16 .‬‬
‫רד‪.‬קורסה ‪ B‬סויינג‪/‬טיגרה ‪680X273X28‬‬
‫רד‪.‬קורסה ‪538X348X22 01-06 1.4‬‬
‫רד‪ .‬פג'ו ‪377X538X18 98-02 1.4/1.6 206‬‬
‫רד‪.‬גמפי ‪670X452X23 1.9-2.0‬‬
‫רד‪ .‬סקודה פביה ‪630X398X24 02-08‬‬
‫רד‪ .‬אוקטביה ‪-10‬מ ‪648X438X32‬‬
‫רד‪ .‬אוקטביה ‪-05 1.9‬מ ‪645X408X26‬‬
‫רד‪ .‬היילקס ‪2X4 2.4 98-01 450X528X32‬‬
‫רד‪ .‬הילקס ‪ 4X4 97-01‬דיזל ‪550X530X36‬‬
‫רד‪ .‬אודי ‪ A3‬עד ‪648X438X32 05‬‬
‫רד‪ .‬סופראב ‪ 2.0‬עד ‪648X438X32 08‬‬
‫רד‪ .‬ברלינגו ‪ 98-02 1.9‬רגיל ‪668X378X23‬‬
‫רד‪.‬פג'ו ‪--377X538X18 98-02 206‬מכני‬
‫רד‪ .‬פונטו ‪ 93-99‬רגיל ‪578X322X34‬‬
‫רד‪ .‬פונטו ‪ 93-98‬רגיל ‪435X322X34‬‬
‫רד‪ .‬דובלו ‪-1.9D 00‬מ רגיל ‪640X414X23‬‬
‫רד‪ .‬דוקטו הרקולס ‪792X414X32 95-06‬‬
‫‪2.3X378X32 07‬רד‪.‬בוקסר עד ‪780‬‬
‫פונטו ספייס ‪580X322X23 04-06 1.2‬‬
‫רד‪ .‬פונטו ספייס ‪580X315X19 00-01 1.2‬‬
‫רד‪ .‬פונטו ספייס ‪580X322X23 02-03 1.2‬‬
‫רד‪.‬קורסה ‪C 1.2-1.6 538X348X23‬‬
‫רד‪ .‬מגאן‪/‬סניק ‪585X425X32 99-03‬‬
‫רד‪ .‬קנגו ‪ 1.9‬דיזל ‪480X440X32 98-03‬‬
‫רד‪.‬לוגן ‪586X414X23 1.6‬‬
‫רד‪ A3 .‬אוט‪650X398X23 96-03 .‬‬
‫רד‪ .‬אאודי ‪-A3 03‬מ ‪650X414X23‬‬
‫רד‪A4 2.4 96-01 632X398X32 .‬‬
‫קולר שמן לרדיאטור ‪B-AD060‬‬
‫רד‪ .‬במוו סד' ‪Z4/98-04 580X448X32 3‬‬
‫רד‪ .‬אוואו ‪ 04-08‬אוט‪600X418X16 .‬‬
‫רד‪.‬קרוז ‪580X388X16 1.6‬‬
‫רד‪ .‬נובירה ‪ 00-02‬אוט‪655X378X23 .‬‬
‫‪Page 53 of 183‬‬
‫‪ERRBHY030‬‬
‫‪ERRBHY041‬‬
‫‪ERRBHY054‬‬
‫‪ERRBIS008‬‬
‫‪ERRBMD040‬‬
‫‪ERRBMI017‬‬
‫‪ERRBOP006‬‬
‫‪ERRBOP054‬‬
‫‪ERRBPE011‬‬
‫‪ERRBPE080‬‬
‫‪ERRBSK012‬‬
‫‪ERRBSK013‬‬
‫‪ERRBSK014‬‬
‫‪ERRBTO012‬‬
‫‪ERRBTO224‬‬
‫‪ERRBVW066‬‬
‫‪ERRBVW097‬‬
‫‪ERRMCI006‬‬
‫‪ERRMCI030‬‬
‫‪ERRMFT009‬‬
‫‪ERRMFT011‬‬
‫‪ERRMFT020‬‬
‫‪ERRMFT023‬‬
‫‪ERRMFT041‬‬
‫‪ERRMFT074‬‬
‫‪ERRMFT083‬‬
‫‪ERRMFT087‬‬
‫‪ERRMOP018‬‬
‫‪ERRMRE004‬‬
‫‪ERRMRE019‬‬
‫‪ERRMRE034‬‬
‫‪ERRMVW014‬‬
‫‪ERRMVW065‬‬
‫‪ERRBAD004A‬‬
‫‪ERRBAD060P‬‬
‫‪ERRBBW022A‬‬
‫‪ERRBCV009A‬‬
‫‪ERRBCV021A‬‬
‫‪ERRBDW007A‬‬
‫מחירון לצרכן‪ -‬מחלקת חלפים‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
‫‪₪ 170.00‬‬
‫‪₪ 185.00‬‬
‫‪₪ 220.00‬‬
‫‪₪ 270.00‬‬
‫‪₪ 180.00‬‬
‫‪₪ 133.00‬‬
‫‪₪ 175.00‬‬
‫‪₪ 220.00‬‬
‫‪₪ 200.00‬‬
‫‪₪ 210.00‬‬
‫‪₪ 275.00‬‬
‫‪₪ 245.00‬‬
‫‪₪ 220.00‬‬
‫‪₪ 200.00‬‬
‫‪₪ 180.00‬‬
‫‪₪ 300.00‬‬
‫‪₪ 235.00‬‬
‫‪₪ 190.00‬‬
‫‪₪ 300.00‬‬
‫‪₪ 240.00‬‬
‫‪₪ 290.00‬‬
‫‪₪ 290.00‬‬
‫‪₪ 260.00‬‬
‫‪₪ 158.00‬‬
‫‪₪ 370.00‬‬
‫‪₪ 570.00‬‬
‫‪₪ 360.00‬‬
‫‪₪ 178.00‬‬
‫‪₪ 235.00‬‬
‫‪₪ 228.00‬‬
‫‪₪ 160.00‬‬
‫‪₪ 180.00‬‬
‫‪₪ 245.00‬‬
‫‪₪ 260.00‬‬
‫‪₪ 205.00‬‬
‫‪₪ 150.00‬‬
‫‪₪ 0.00‬‬
‫‪₪ 174.10‬‬
‫‪₪ 213.70‬‬
‫רד‪ .‬לאנוס ‪ 98-02‬אוט‪635X383X18 .‬‬
‫רד‪ .‬נובירה ‪ 97-99‬אוט‪635X378X23 .‬‬
‫רד‪ .‬פוקוס ‪ 98-05‬אוט‪600X367X26 .‬‬
‫רד‪ .‬ביואיק לה סייבר אוט‪775X383X16 .‬‬
‫רד‪ .‬אקורד ‪ 94-97‬אוט‪350X678X18 .‬‬
‫רד‪ .‬סיוויק ‪ 92-00‬אוט‪350X348X28 .‬‬
‫רד‪ .‬סיוויק ‪ 01-05‬אוט‪350X658X18 .‬‬
‫רד‪.‬הונדה ‪.‬אקורד‪02-98‬אוט ‪375X678X16‬‬
‫רד‪ .‬אקסנט ‪ 00-06‬אוט‪335X648X18 .‬‬
‫רד‪.‬אלנטרה ‪ 01-07‬אוט‪377X648X16 .‬‬
‫רד‪TDI H1 2.5 650X438X26 .‬‬
‫רד‪ .‬סונטה ‪ 94-98‬אוט‪400X680X26 .‬‬
‫רד‪ .‬סונטה ‪ 99-06‬אוט‪403X718X18 .‬‬
‫לנטרה ‪378X669X18 96-00 1.6-1.8‬‬
‫רד‪ .‬אקסנט ‪ 95-99‬אוט‪335X603X18 .‬‬
‫רד‪ .‬סנטה פה ‪ 01-06‬אוט‪400X725X18 .‬‬
‫רד‪ .‬אקסנט ‪ 07-11‬אוט‪370X648X16 .‬‬
‫רד‪ .‬גטס ‪ 03-10‬אוט‪373X498X18 .‬‬
‫רד‪.‬טוסון ‪640X462X18 2.0-2.7‬‬
‫רד‪ .‬טרגט ‪400X718X26 01-07 2.0-2.7‬‬
‫ג'יפ ‪X490X16‬רד ‪IX-35.640 2.0-2.4‬‬
‫אקסנט ‪I-25 1.4-1.6 500X400X16‬‬
‫רד‪ .‬מזדה ‪-03 6‬מ אוט‪375X738X18 .‬‬
‫רד‪ .‬לנטיס ‪ 99-04‬אוט‪325X678X22 .‬‬
‫‪X419X32‬דר ‪CLK-SLK.617 200-320‬‬
‫רד‪ .‬מרצדס ספרינטר ‪680X408X42 01-06‬‬
‫רד‪.‬מרצדס ‪-E200/220/240/250/280/320 96‬מ‬
‫רד‪ .‬קורסה‪/‬טיגרה ‪680X273X28 93-00‬‬
‫רד‪ .‬קורסה ‪C 1.4 538X348X22‬‬
‫פורסטר ‪340X688X16 99-02 2.0‬‬
‫רד‪ .‬בלנו ‪350X518X16 95-03 1.6‬‬
‫רד‪ .‬קורולה ‪ 93-99 1.6‬אוט‪350X640X18 .‬‬
‫רד‪.‬קורולה ‪600X350X16 03-07 1.6‬‬
‫רד‪ A6/A4 96-04 .‬אוט‪/‬בנזין ‪632X398X32‬‬
‫רד‪ .‬אופטרה ‪-04‬מ אוט‪370X692X23 .‬‬
‫רד‪ .‬סופר רייסר ‪ 96-97‬אוט‪635X378X23 .‬‬
‫זיכוי מיוחד עבור רדיאטורים ‪ROPAS‬‬
‫צ‪.‬גמיש ‪-76‬גולמי ‪ 1‬מטר‬
‫צ‪.‬גמיש גולמי‪ 90 -‬מטר ‪1‬‬
‫‪Page 54 of 183‬‬
‫‪ERRBDW009A‬‬
‫‪ERRBDW012A‬‬
‫‪ERRBFD040A‬‬
‫‪ERRBGM001A‬‬
‫‪ERRBHD009A‬‬
‫‪ERRBHD012A‬‬
‫‪ERRBHD017A‬‬
‫‪ERRBHD027A‬‬
‫‪ERRBHY003A‬‬
‫‪ERRBHY005A‬‬
‫‪ERRBHY008A‬‬
‫‪ERRBHY012A‬‬
‫‪ERRBHY013A‬‬
‫‪ERRBHY019A‬‬
‫‪ERRBHY022A‬‬
‫‪ERRBHY028A‬‬
‫‪ERRBHY043A‬‬
‫‪ERRBHY047A‬‬
‫‪ERRBHY048A‬‬
‫‪ERRBHY062A‬‬
‫‪ERRBKI043A‬‬
‫‪ERRBKI051A‬‬
‫‪ERRBMD001A‬‬
‫‪ERRBMD023A‬‬
‫‪ERRBMS023A‬‬
‫‪ERRBMS042A‬‬
‫‪ERRBMS069A‬‬
‫‪ERRBOP005A‬‬
‫‪ERRBOP031A‬‬
‫‪ERRBSU009A‬‬
‫‪ERRBSZ013A‬‬
‫‪ERRBTO032A‬‬
‫‪ERRBTO040A‬‬
‫‪ERRBVW005A‬‬
‫‪ERRMCV011A‬‬
‫‪ERRMDW022A‬‬
‫‪ERZ201‬‬
‫‪ESSAZ75‬‬
‫‪ESSAZ90‬‬
‫מחירון לצרכן‪ -‬מחלקת חלפים‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
‫‪₪ 408.10‬‬
‫‪₪ 424.90‬‬
‫‪₪ 348.10‬‬
‫‪₪ 672.20‬‬
‫‪₪ 336.10‬‬
‫‪₪ 384.10‬‬
‫‪₪ 648.20‬‬
‫‪₪ 1,104.40‬‬
‫‪₪ 720.20‬‬
‫‪₪ 557.00‬‬
‫‪₪ 516.20‬‬
‫‪₪ 360.10‬‬
‫‪₪ 422.50‬‬
‫‪₪ 492.20‬‬
‫‪₪ 432.10‬‬
‫‪₪ 487.40‬‬
‫‪₪ 412.20‬‬
‫‪₪ 420.10‬‬
‫‪₪ 1,622.90‬‬
‫‪₪ 336.10‬‬
‫‪₪ 174.80‬‬
‫‪₪ 1,242.20‬‬
‫‪₪ 480.20‬‬
‫‪₪ 533.00‬‬
‫‪₪ 261.70‬‬
‫‪₪ 542.60‬‬
‫‪₪ 283.30‬‬
‫‪₪ 588.20‬‬
‫‪₪ 549.30‬‬
‫‪₪ 504.20‬‬
‫‪₪ 744.30‬‬
‫‪₪ 240.10‬‬
‫‪₪ 453.80‬‬
‫‪₪ 468.20‬‬
‫‪₪ 468.20‬‬
‫‪₪ 352.00‬‬
‫‪₪ 503.90‬‬
‫‪₪ 514.00‬‬
‫‪₪ 409.30‬‬
‫דוד אח' אאודי ‪80-86 80‬‬
‫ד‪.‬אמ' אאודי ‪87-91 80‬‬
‫ד‪.‬אמ' גולף‪/‬אוקטביה‪A3 1.6 97-04/‬‬
‫ד‪ .‬אמ' ‪ A4‬אוונט ‪1.8T 94-01‬‬
‫ד‪.‬אמ ‪A3-'1.8 97-03‬‬
‫ד‪.‬אח' אאודי ‪87-91 80‬‬
‫דוד ‪'-2‬אח יצ'‪/A3 1.6 -‬גולף ‪97-03‬‬
‫ד‪/2 .‬אח'‪-‬צורתי גןלף‪'-A3/‬יצ ‪/4‬חיפושית חדשה‬
‫ד‪'-1 .‬אח ‪'-A4‬יצ אוונט ‪1.8T 94-01‬‬
‫צ‪ .‬קד' עם גמיש‪-‬דובלו ‪1.9D 00-04‬‬
‫צ‪ .‬קידמי עם גמיש‪ -‬דובלו‬
‫ד‪.‬אמ' ‪/J5‬דוקטו ‪81-93‬‬
‫ד‪.‬אמ' הרקולס‪/‬דוקטו רסקוב‪/‬רפמ'ג‪TD/‬‬
‫ד‪.‬אח' שטוח פיאט פיורינו ‪1.5/1.3 88-93‬‬
‫ד‪ .‬אח' הרקולס‪/‬דוקטו רפמ'ג‪/‬רסקוב‪TD/‬‬
‫ד‪.‬אח'‪-‬דובלו ‪-TDI 1.9 01‬מ‬
‫ד‪.‬אח'‪-‬פיאט ‪127 900‬‬
‫צ‪.‬קדמי ‪Y-10-86-92‬‬
‫צ‪.‬קד'‪-‬דובלו ‪-JTD 1.9 01‬מ‬
‫צ‪.‬קד'‪-‬אונו פייר ‪86-92‬‬
‫צ‪.‬קד'‪-‬פיאט ‪71-82 127 900‬‬
‫צ‪.‬קד' פלנג'‪-‬משולש‪-‬טיפו‪/‬טמפרה עד ‪96‬‬
‫ד‪.‬אמ' פיאט טיפו‪/‬טמפרה ‪1.4/1.6 88-91‬‬
‫ד‪.‬אמ' צורתי‪-‬בראבו‪/‬בראבה ‪1.4 95-99‬‬
‫ד‪.‬אמ' פונטו ‪94-99 55‬‬
‫ד‪.‬אמ'‪-‬משולש‪-‬טמפרה עד ‪ 96‬בלי פלנג'‬
‫ד‪.‬אמ' פונטו ‪94-99 90/75/60‬‬
‫ד‪.‬אמ'‪-‬גימפי‪/‬סקודו ‪-96‬מ‬
‫ד‪.‬אמ' צורתי‪-‬מריאה ‪-1.6 98-03‬גם סט'‬
‫ד‪.‬אמ' צורתי‪-‬בראבו‪/‬בראבה ‪1.6 95-99‬‬
‫ד‪.‬אמ' עם גמיש‪-‬פונטו ספייס‬
‫ד‪.‬קד'‪-‬בראבו‪/‬בראבה ‪1.6 95-99‬‬
‫צינ' אמ' עם גמיש‪-‬פונטו ‪-8V‬ספייס‬
‫צינ‪.‬מקשר‪+‬גמיש‪-‬גרנדה פונטו ‪-05 1.2‬מ‬
‫צינ‪.‬מקשר‪+‬גמיש‪-‬גרנדה פונטו ‪-05 1.4‬מ‬
‫ד‪.‬אח' אוטוביאנקי ‪Y-10 86-92‬‬
‫ד‪.‬אח' פיאט (‪127 )1050‬‬
‫ד‪.‬אח' פיאט פיורינו ‪1050 81-87‬‬
‫ד‪.‬אח' פיאט טיפו ‪1.4/1.6 88-92‬‬
‫‪Page 55 of 183‬‬
‫‪ESS10403‬‬
‫‪ESS10407‬‬
‫‪ESS10410‬‬
‫‪ESS10418‬‬
‫‪ESS10420‬‬
‫‪ESS10604‬‬
‫‪ESS10615‬‬
‫‪ESS10616‬‬
‫‪ESS10618‬‬
‫‪ESS11130‬‬
‫‪ESS11131‬‬
‫‪ESS11404‬‬
‫‪ESS11414‬‬
‫‪ESS11604‬‬
‫‪ESS11610‬‬
‫‪ESS11613‬‬
‫‪ESS12000‬‬
‫‪ESS12104‬‬
‫‪ESS12107‬‬
‫‪ESS12109‬‬
‫‪ESS12114‬‬
‫‪ESS12190‬‬
‫‪ESS12409‬‬
‫‪ESS12455‬‬
‫‪ESS12456‬‬
‫‪ESS12457‬‬
‫‪ESS12459‬‬
‫‪ESS12460‬‬
‫‪ESS12464‬‬
‫‪ESS12468‬‬
‫‪ESS12474‬‬
‫‪ESS12482‬‬
‫‪ESS12522‬‬
‫‪ESS12538‬‬
‫‪ESS12539‬‬
‫‪ESS12605‬‬
‫‪ESS12615‬‬
‫‪ESS12617‬‬
‫‪ESS12626‬‬
‫מחירון לצרכן‪ -‬מחלקת חלפים‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
‫‪₪ 470.60‬‬
‫‪₪ 630.70‬‬
‫‪₪ 1,223.50‬‬
‫‪₪ 300.10‬‬
‫‪₪ 2,160.70‬‬
‫‪₪ 780.30‬‬
‫‪₪ 504.20‬‬
‫‪₪ 540.20‬‬
‫‪₪ 648.20‬‬
‫‪₪ 437.20‬‬
‫‪₪ 375.50‬‬
‫‪₪ 840.30‬‬
‫‪₪ 811.50‬‬
‫‪₪ 993.70‬‬
‫‪₪ 516.20‬‬
‫‪₪ 528.20‬‬
‫‪₪ 330.10‬‬
‫‪₪ 924.30‬‬
‫‪₪ 300.10‬‬
‫‪₪ 335.40‬‬
‫‪₪ 1,056.40‬‬
‫‪₪ 984.30‬‬
‫‪₪ 494.60‬‬
‫‪₪ 372.10‬‬
‫‪₪ 516.20‬‬
‫‪₪ 468.20‬‬
‫‪₪ 384.10‬‬
‫‪₪ 648.20‬‬
‫‪₪ 672.20‬‬
‫‪₪ 642.00‬‬
‫‪₪ 353.60‬‬
‫‪₪ 384.10‬‬
‫‪₪ 588.20‬‬
‫‪₪ 360.10‬‬
‫‪₪ 600.20‬‬
‫‪₪ 1,020.30‬‬
‫‪₪ 1,104.40‬‬
‫‪₪ 1,416.50‬‬
‫‪₪ 996.30‬‬
‫ד‪.‬אח'‪-‬כפול‪-‬דק אונו ‪70‬‬
‫ד‪.‬אח' פיאט טמפרה ‪1.4/1.6 90-92‬‬
‫ד‪.‬אח' כפול ללא פלנג' טמפרה ‪1.4/1.6/1.8 90-93‬‬
‫ד‪.‬אח' אונו ‪45‬‬
‫ד‪ .‬אח' פיאט קופה‬
‫ד‪.‬אח'‪-‬כפול‪/‬צורתי‪-‬עבה‪-‬פונטו ‪95-99 60/75‬‬
‫ד‪.‬אח'‪-‬כפול‪-‬עבה אונו ‪1.4 70‬‬
‫ד‪.‬אח' כפול פונטו ‪94-99 55‬‬
‫ד‪.‬אח'‪-‬כפול‪-‬פונטו ‪95-99 75/60‬‬
‫צ‪.‬רשת ‪ 40‬מ"מ‬
‫צ‪.‬רשת מ"מ‪53.5-‬‬
‫צ‪.‬קד' פונטו ‪94-99 60/75‬‬
‫צ‪.‬קד' כפול‪-‬פונטו ‪94-97 90‬‬
‫ד‪.‬אח' כפול עם פלנג' טמפרה ‪1.6 93-96‬‬
‫ד‪.‬אח'‪-‬יציאה אחת‪-‬ג'מפי‬
‫סקודו ‪D‬פיאט‪ T1.9/‬ד‪.‬אח יצ'‪-‬ג'מפי'‪2-‬‬
‫ד‪ .‬אח' פונטו ‪94-99 55‬‬
‫ד‪.‬אח' כפול בראבו‪/‬בראבה ‪1.4‬‬
‫ד‪.‬אח' קצר‪ -‬טיפו ‪90-96‬‬
‫ד‪.‬אח' קצר‪ -‬טמפרה ‪90-96‬‬
‫ד‪.‬אח'‪-‬צורתי כפול‪-‬בראבו‪/‬ה ‪-95 1.4‬מ‬
‫ד‪.‬אח' כפול‪-‬מראה גם סט' ‪-96‬מ‬
‫ד‪.‬אח' בודד‪-‬מריאה ‪ -1.6 98-03‬גם סט'‬
‫ד‪.‬אח' פונטו ‪94-99 90/75/60‬‬
‫ד‪.‬אח' בודד צורתי‪-‬בראבו‪/‬בראבה ‪1.4 95-99‬‬
‫ד‪.‬אח' מולטיפלה ‪-JTD 98‬מ‬
‫ד‪ .‬אח' פונטו ספייס ‪-00‬מ‬
‫ד‪.‬אח' גרנדה פונטו ‪-05 1.2‬מ‬
‫ד‪.‬אח'‪-‬גרנדה פונטו ‪-05 1.4‬מ‬
‫ד‪ .‬אח' אוטוביאנקי‬
‫צ‪.‬קד'‪-‬ב‪.‬מ‪.‬וו ‪83-90 316/318‬‬
‫ד‪.‬קד'‪-‬ב‪.‬מ‪.‬וו ‪83-90 316/318‬‬
‫ד‪.‬אח'‪-‬ב‪.‬מ‪.‬וו ‪316I 88-90‬‬
‫ד‪.‬אח'‪-‬ב‪.‬מ‪.‬וו ‪83-90 316/318‬‬
‫ד‪ .‬אח' ב‪.‬מ‪.‬וו ‪-316‬אובלי‪-‬קופה ‪91-98‬‬
‫ד‪.‬אח' ‪-E36/318I‬צורתי ‪91-98‬‬
‫ד‪.‬אח' צורתי‪-‬ב‪.‬מ‪.‬וו ‪320I 91-98‬‬
‫ד‪.‬אח' ב‪.‬מ‪.‬וו‪2.0 91-97 520 .‬‬
‫ד‪.‬אמ' כפול‪-‬תמה ‪88-94 2.0‬‬
‫‪Page 56 of 183‬‬
‫‪ESS12656‬‬
‫‪ESS12668‬‬
‫‪ESS12669‬‬
‫‪ESS12681‬‬
‫‪ESS12685‬‬
‫‪ESS12687‬‬
‫‪ESS12690‬‬
‫‪ESS12693‬‬
‫‪ESS12694‬‬
‫‪ESS12800‬‬
‫‪ESS12802‬‬
‫‪ESS13114‬‬
‫‪ESS13117‬‬
‫‪ESS13605‬‬
‫‪ESS13615‬‬
‫‪ESS13616‬‬
‫‪ESS13619‬‬
‫‪ESS13621‬‬
‫‪ESS13623‬‬
‫‪ESS13624‬‬
‫‪ESS13626‬‬
‫‪ESS13630‬‬
‫‪ESS13631‬‬
‫‪ESS13638‬‬
‫‪ESS13644‬‬
‫‪ESS13652‬‬
‫‪ESS13656‬‬
‫‪ESS13687‬‬
‫‪ESS13688‬‬
‫‪ESS14601‬‬
‫‪ESS15103‬‬
‫‪ESS15403‬‬
‫‪ESS15601‬‬
‫‪ESS15604‬‬
‫‪ESS15627‬‬
‫‪ESS15628‬‬
‫‪ESS15633‬‬
‫‪ESS15642‬‬
‫‪ESS16431‬‬
‫מחירון לצרכן‪ -‬מחלקת חלפים‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
‫‪₪ 1,260.40‬‬
‫‪₪ 752.20‬‬
‫‪₪ 1,313.20‬‬
‫‪₪ 936.30‬‬
‫‪₪ 420.10‬‬
‫‪₪ 1,080.40‬‬
‫‪₪ 1,572.30‬‬
‫‪₪ 1,323.30‬‬
‫‪₪ 397.80‬‬
‫‪₪ 308.50‬‬
‫‪₪ 444.20‬‬
‫‪₪ 540.20‬‬
‫‪₪ 312.10‬‬
‫‪₪ 299.60‬‬
‫‪₪ 353.90‬‬
‫‪₪ 557.00‬‬
‫‪₪ 380.50‬‬
‫‪₪ 415.30‬‬
‫‪₪ 422.50‬‬
‫‪₪ 384.10‬‬
‫‪₪ 708.20‬‬
‫‪₪ 213.70‬‬
‫‪₪ 315.00‬‬
‫‪₪ 360.10‬‬
‫‪₪ 348.10‬‬
‫‪₪ 348.10‬‬
‫‪₪ 259.30‬‬
‫‪₪ 268.90‬‬
‫‪₪ 292.90‬‬
‫‪₪ 630.20‬‬
‫‪₪ 446.30‬‬
‫‪₪ 475.40‬‬
‫‪₪ 420.10‬‬
‫‪₪ 440.50‬‬
‫‪₪ 449.00‬‬
‫‪₪ 441.70‬‬
‫‪₪ 432.10‬‬
‫‪₪ 427.30‬‬
‫‪₪ 432.10‬‬
‫ק'‪ -3-‬דודים בראבו‪/‬ה ‪1.6I 95-98‬‬
‫ד‪.‬אח'‪-‬תמה ‪88-94 2.0‬‬
‫ד‪.‬אמ'‪-‬אלפא ‪-00 156‬מ ‪24V 2.0/2.5‬‬
‫ד‪.‬אמצעי כפול ‪ 147‬טווין ספארק ‪-00‬מ ‪2.0 1.6‬‬
‫ד‪.‬אח' אלפא ‪1.5/1.7 86-91 33‬‬
‫ד‪.‬אח' ‪ 147‬טווין ספארק ‪-00‬מ ‪2.0 1.6‬‬
‫ד‪.‬אח'‪-‬אלפא ‪1.6/1.8/2.0 97-00 156‬‬
‫ד‪.‬אח'‪ -‬אלפא ‪-97 156‬מ ‪2.0/2.5‬‬
‫ד‪.‬אמ' סיטרואן ‪BX 84-92 1.4/1.6/1.9‬‬
‫ד‪.‬אמ' סיטרואן ‪/ZX 98-91‬קסרה ‪-97‬מ‬
‫ד‪.‬אמ' (קונוס קטן(‪-‬קסרה ‪1.4-1.8 00-04‬‬
‫ד‪.‬אמ'‪-‬קסנטיה ‪2.0 93-01‬‬
‫ד‪.‬אמ'‪-‬כניסה קצרה‪-‬קסרה ‪99-00‬‬
‫ד‪.‬אח' סיטרואן ‪BX 84-92‬‬
‫ד‪.‬אח' סיטרואן ‪ ZX 91-98‬כל הדגמים‬
‫ד‪.‬אח' קסנטיה ‪-93‬מ ‪2.0‬‬
‫דוד אח'‪-‬ברלינגו‪/‬פרטנר ‪1.9D 97-02‬‬
‫ד‪.‬אח'‪-‬קסרה ‪ 3/5‬דלתות ‪-97‬מ‬
‫ד‪.‬אח' (קונוס קטן(‪-‬קסרה ‪1.4-1.8 00-04‬‬
‫ד‪.‬אמ'‪-‬שרייד‪+‬קלאסיק‪/‬גרנד‪-‬מוב ‪93-01‬‬
‫דוד מושלם‪+‬גמיש‪ -‬טריוס ‪97-00 1.3‬‬
‫צ‪.‬אחורי‪-‬סריון ‪98-00 1.0‬‬
‫צ‪.‬קד'‪-‬איביזה ‪85-93 1.2-1.5‬‬
‫ד‪ .‬אמ' איביזה‪/‬מלגה ‪85-93‬‬
‫ד‪.‬אמ' לרוחב‪-‬טולדו ‪1.6 91-97‬‬
‫ד‪ .‬אמ' טולדו ‪92-96 1.8‬‬
‫ד‪ .‬אמ' איביזה‪/‬קורדובה ‪93-97‬‬
‫ד‪ .‬אמ'‪-‬עבה‪-‬איביזה‪/‬קורדובה‪/‬פולו קל'‬
‫ד‪ .‬אמ' איביזה ‪97-02 1.6‬‬
‫ד‪ .‬אח' איביזה ‪85-90‬‬
‫ד‪ .‬אח' טולדו ‪1.9D/92-96 96-98 1.6‬‬
‫ד‪ .‬אח' טולדו ‪92-96 1.8‬‬
‫ד‪ .‬אח' איביזה ‪93-97‬‬
‫ד‪.‬אח'‪-‬איביזה ‪( 1.6-2.0 93-96‬קוטר ‪)50‬‬
‫ד‪.‬אח' עבה‪-‬קורדובה ‪( 1.6 94-96‬קוטר ‪)50‬‬
‫ד‪.‬אח'‪-‬עבה‪-‬קורדובה‪/‬פולו קלסיק‬
‫ד‪.‬אח'‪-‬איביזה ‪( 1.4 97-99‬קוטר ‪)42‬‬
‫ד‪.‬אח' איביזה ‪96-99‬‬
‫ד‪.‬אח'‪-‬אינקה‪/‬פ‪.‬ווגן קאדי ‪TDI 1.4/1.6/1.9 95-03‬‬
‫‪Page 57 of 183‬‬
‫‪ESS16607‬‬
‫‪ESS16645‬‬
‫‪ESS18446‬‬
‫‪ESS18448‬‬
‫‪ESS18614‬‬
‫‪ESS18637‬‬
‫‪ESS18675‬‬
‫‪ESS18676‬‬
‫‪ESS20410‬‬
‫‪ESS20418‬‬
‫‪ESS20419‬‬
‫‪ESS20423‬‬
‫‪ESS20434‬‬
‫‪ESS20610‬‬
‫‪ESS20616‬‬
‫‪ESS20626‬‬
‫‪ESS20634‬‬
‫‪ESS20646‬‬
‫‪ESS20661‬‬
‫‪ESS21499‬‬
‫‪ESS21603‬‬
‫‪ESS21700‬‬
‫‪ESS22103‬‬
‫‪ESS22401‬‬
‫‪ESS22405‬‬
‫‪ESS22406‬‬
‫‪ESS22409‬‬
‫‪ESS22410‬‬
‫‪ESS22419‬‬
‫‪ESS22600‬‬
‫‪ESS22607‬‬
‫‪ESS22608‬‬
‫‪ESS22610‬‬
‫‪ESS22611‬‬
‫‪ESS22615‬‬
‫‪ESS22622‬‬
‫‪ESS22625‬‬
‫‪ESS22626‬‬
‫‪ESS22627‬‬
‫מחירון לצרכן‪ -‬מחלקת חלפים‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
‫‪₪ 554.60‬‬
‫‪₪ 516.20‬‬
‫‪₪ 509.00‬‬
‫‪₪ 552.20‬‬
‫‪₪ 471.80‬‬
‫‪₪ 446.30‬‬
‫‪₪ 660.20‬‬
‫‪₪ 528.20‬‬
‫‪₪ 470.60‬‬
‫‪₪ 564.20‬‬
‫‪₪ 600.20‬‬
‫‪₪ 420.10‬‬
‫‪₪ 312.10‬‬
‫‪₪ 301.10‬‬
‫‪₪ 480.20‬‬
‫‪₪ 396.10‬‬
‫‪₪ 216.60‬‬
‫‪₪ 444.20‬‬
‫‪₪ 297.70‬‬
‫‪₪ 958.90‬‬
‫‪₪ 1,155.50‬‬
‫‪₪ 360.10‬‬
‫‪₪ 463.40‬‬
‫‪₪ 333.70‬‬
‫‪₪ 410.50‬‬
‫‪₪ 600.20‬‬
‫‪₪ 444.20‬‬
‫‪₪ 396.10‬‬
‫‪₪ 480.20‬‬
‫‪₪ 432.10‬‬
‫‪₪ 372.10‬‬
‫‪₪ 444.20‬‬
‫‪₪ 427.30‬‬
‫‪₪ 468.20‬‬
‫‪₪ 412.90‬‬
‫‪₪ 439.30‬‬
‫‪₪ 684.20‬‬
‫‪₪ 840.30‬‬
‫‪₪ 517.60‬‬
‫ד‪ .‬אמ'‪-‬כפול‪-‬סיוויק ‪1.6 88-91‬‬
‫ד‪.‬אמ' סיוויק‪-‬אנגלי ‪/1.6‬רובר ‪ 416‬עד ‪96‬‬
‫ד‪.‬אמ'‪-‬סיוויק ‪( 1.6 92-96‬סדן‪/‬קופה)‬
‫ד‪ .‬אמ' סיוויק ‪96-99 1.6‬‬
‫ד‪.‬אח' סיוויק האצ'בק ‪1.5 92-96‬‬
‫ד‪.‬אח'‪-‬סיוויק ‪( 1.6 92-99‬סדן‪/‬קופה)‬
‫ד‪ .‬אמ'‪-‬כפול‪-‬לנטרה ‪96-01‬‬
‫ד‪.‬אח'‪-‬לנטרה ‪1.6I 94-95‬‬
‫ד‪.‬אח'‪-‬אקסנט עד ‪1.5 99‬‬
‫ד‪.‬אח'‪-‬לנטרה ‪1.6/1.8 96-00‬‬
‫ד‪ .‬אמ' ‪ H-100‬דיזל ‪93-01 2.5‬‬
‫ד‪.‬אחורי מטריקס ‪-01‬מ ‪1.6‬‬
‫ד‪.‬אמ' פייסטה ‪93-96 1.3‬‬
‫ד‪.‬אמ'‪-‬פיאסטה ‪89-96 1.3/1.4‬‬
‫ד‪ .‬אמ' מונדאו ‪01-05 2.0‬‬
‫ד‪ .‬אמ' אסקורט‪-‬זטא ‪92-94 1.6‬‬
‫צינור אמ'‪-‬דינמיק ‪8V -1.3 97-02‬‬
‫ד‪.‬אח'‪-‬צ‪.‬עוקף מלמטה‪-‬אסקורט זטא ‪92-94‬‬
‫ד‪.‬אח' פייסטה ‪1.3 91-96‬‬
‫ד‪.‬אח' שמאל‪-‬מונדאו ‪93-97 2.0‬‬
‫ד‪.‬אח' ימין‪-‬מונדאו ‪93-97 2.0‬‬
‫ד‪.‬אמ'‪-‬דינמיק ‪16V 1.3 97-02‬‬
‫ד‪.‬אמ'‪-‬פוקוס ‪99-04 1.6‬‬
‫ד‪.‬אח'‪-‬פייסטה דינמיק ‪97-02‬‬
‫ד‪.‬אח'‪-‬פוקוס ‪ 3/5‬דלתות ‪99-04 1.6‬‬
‫ד‪.‬אח' צורתי‪-‬מונדאו ‪97-00 1.6-1.8‬‬
‫ד‪ .‬אח' פייסטה גיאה ‪1.6V 1.4 03-04‬‬
‫ד‪'-4 .‬אח דל'‪ -‬פוקוס ‪95-04‬‬
‫ד‪ .‬אח' מונדאו ‪01-05 2.0‬‬
‫ד‪.‬אמ עד ‪ 1.6 97‬לממיר'‪323F/323-‬‬
‫דוד אמצעי לנטיס ‪323/323‬‬
‫ד‪.‬אמ סדן‪/‬האטצ'בק ‪626-'2.0 92-97‬‬
‫ד‪ .‬אמ' לנטיס ‪99-03 1.8‬‬
‫ד‪.‬אח סדן‪/‬האטצ'בק ‪626-'2.0 92-97‬‬
‫ד‪.‬אח סדן עד ‪323-'1.6 97‬‬
‫ד‪ .‬אח' לנטיס ‪99-04 1.6‬‬
‫ד‪.‬אמ' מרצדס ‪85-92 200/230‬‬
‫ד‪.‬אח' מרצדס ‪85-92 200/230‬‬
‫ד‪ .‬אח' ‪ L-200 92-96‬בנזין‪+‬דיזל‬
‫‪Page 58 of 183‬‬
‫‪ESS23403‬‬
‫‪ESS23413‬‬
‫‪ESS23436‬‬
‫‪ESS23441‬‬
‫‪ESS23603‬‬
‫‪ESS23630‬‬
‫‪ESS24411‬‬
‫‪ESS24605‬‬
‫‪ESS24610‬‬
‫‪ESS24611‬‬
‫‪ESS24618‬‬
‫‪ESS24627‬‬
‫‪ESS25424‬‬
‫‪ESS25431‬‬
‫‪ESS25479‬‬
‫‪ESS25494‬‬
‫‪ESS25502‬‬
‫‪ESS25607‬‬
‫‪ESS25633‬‬
‫‪ESS25675‬‬
‫‪ESS25676‬‬
‫‪ESS26403‬‬
‫‪ESS26406‬‬
‫‪ESS26602‬‬
‫‪ESS26614‬‬
‫‪ESS26618‬‬
‫‪ESS26645‬‬
‫‪ESS26649‬‬
‫‪ESS26673‬‬
‫‪ESS34402‬‬
‫‪ESS34415‬‬
‫‪ESS34418‬‬
‫‪ESS34436‬‬
‫‪ESS34615‬‬
‫‪ESS34621‬‬
‫‪ESS34631‬‬
‫‪ESS35413‬‬
‫‪ESS35610‬‬
‫‪ESS37611‬‬
‫מחירון לצרכן‪ -‬מחלקת חלפים‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
‫‪₪ 660.20‬‬
‫‪₪ 732.20‬‬
‫‪₪ 436.00‬‬
‫‪₪ 672.20‬‬
‫‪₪ 444.20‬‬
‫‪₪ 672.20‬‬
‫‪₪ 312.10‬‬
‫‪₪ 312.10‬‬
‫‪₪ 312.10‬‬
‫‪₪ 332.00‬‬
‫‪₪ 536.80‬‬
‫‪₪ 338.00‬‬
‫‪₪ 439.10‬‬
‫‪₪ 312.10‬‬
‫‪₪ 523.40‬‬
‫‪₪ 804.30‬‬
‫‪₪ 564.20‬‬
‫‪₪ 852.30‬‬
‫‪₪ 586.00‬‬
‫‪₪ 345.70‬‬
‫‪₪ 1,260.40‬‬
‫‪₪ 420.10‬‬
‫‪₪ 401.90‬‬
‫‪₪ 272.30‬‬
‫‪₪ 272.00‬‬
‫‪₪ 420.10‬‬
‫‪₪ 307.30‬‬
‫‪₪ 421.80‬‬
‫‪₪ 326.50‬‬
‫‪₪ 268.90‬‬
‫‪₪ 662.60‬‬
‫‪₪ 420.10‬‬
‫‪₪ 744.30‬‬
‫‪₪ 599.20‬‬
‫‪₪ 312.10‬‬
‫‪₪ 691.40‬‬
‫‪₪ 792.30‬‬
‫‪₪ 696.20‬‬
‫‪₪ 388.90‬‬
‫ד‪.‬אח'‪-‬מגנום ‪-97‬מ ‪L-200/2.5‬‬
‫ד‪.‬אמ'‪-‬פג'רו‪-‬ארוך ‪2.8 97-00‬‬
‫ד‪.‬אח'‪-‬לנסר פרטי ‪1.5‬‬
‫ד‪ .‬אח' פרימרה ‪16V 96-02 2.0‬‬
‫ד‪ .‬אח' אלמרה ‪96-00 1.6‬‬
‫ד‪ .‬אח'‪-‬כפול‪-‬סרנה‪/‬לרגו ‪2.3D 96-02‬‬
‫צינור קד' כפול ‪-‬קדט‬
‫צינור קד' אסקונה ‪1.3‬‬
‫ד‪.‬אמ' אופל קדט ‪86-91‬‬
‫ד‪.‬אמ' אופל קורסה ‪1.2/1.3/1.4 82-93‬‬
‫ד‪.‬אמ' אסקונה ‪82-88‬‬
‫ד‪.‬אמ' אופל אסטרה ‪1.4/1.6I 91-98‬‬
‫ד‪.‬אמ'‪-‬אסטרה ‪S.W 1.4/1.6/1.8 91-98‬‬
‫ד‪.‬אמ' קורסה ‪B 93-00 1.2/1.4‬‬
‫ד‪.‬אמ' רגיל‪-‬אסטרה ‪ 3/4/5‬דלתות ‪ + 1.6 98-03‬דיזל‬
‫ד‪.‬אמ' צורתי‪-‬אסטרה ‪98-04 1.6/1.8/2.0‬‬
‫ד‪.‬אמ' רגיל‪-‬וקטרה ‪( 1.6 95-02‬גם סטיישן)‬
‫ד‪ .‬אמ'‪-‬צורתי‪-‬וקטרה ‪96-00‬‬
‫ד‪.‬אמ' צורתי‪-‬אומגה ‪-B 2.0I 94‬מ‬
‫ד‪ .‬אמ' קורסה ‪98-00 1.2‬‬
‫ד‪.‬אמ' צורתי‪-‬אופל זפירה ‪-99‬מ‬
‫ד‪.‬אמ' קצר‪-‬קורסה ‪C 00-06 1.2/1.4‬‬
‫ד‪.‬אח' עקום אופל קדט ‪1.3 80-84‬‬
‫ד‪.‬אח'‪-‬צ‪.‬קצר‪-‬קדט‪/‬אסטרה עד ‪98‬‬
‫ד‪.‬אח'‪-‬צ‪.‬ארוך רייסר‪/‬קדט ‪86-91‬‬
‫ד‪ .‬אח' אסטרה דיזל ‪1.7‬‬
‫ד‪.‬אח'‪-‬קצר‪-‬קורסה ‪83-90‬‬
‫ד‪.‬אח'‪-‬ארוך‪-‬קורסה ‪83-90‬‬
‫ד‪.‬אח'‪-‬אסטרה מיתלים‪3-96-98 -‬‬
‫ד‪.‬אח'‪-‬אסטרה‪/‬קאדט יצ' קצרה עד ‪98‬‬
‫ד‪.‬אח' צורתי‪-‬אסטרה ‪98-04‬‬
‫ד‪.‬אח'‪-‬משולש יצ' עבה‪-‬קורסה ‪-94‬מ‬
‫ד‪ .‬אח' צורתי וקטרה ‪96-00‬‬
‫ד‪.‬אח'‪-‬אומגה ‪-B 2.0I 94‬מ‬
‫ד‪.‬אח'‪-‬משולש‪-‬קורסה ‪B 93-00‬‬
‫ד‪.‬אח' צורתי‪-‬אסטרה סטיישן ‪-98‬מ‬
‫ד‪.‬אח' צורתי‪-‬אופל זפירה ‪-99‬מ‬
‫ד‪ .‬אח' צורתי‪-‬אסטרה ‪ 4‬דל' ‪1.8/2.0 98-05‬‬
‫ד‪ .‬אח'‪-‬קורסה ‪-‬יתרוצ‪C 00-06 1.2/1.4-‬‬
‫‪Page 59 of 183‬‬
‫‪ESS37612‬‬
‫‪ESS37615‬‬
‫‪ESS37699‬‬
‫‪ESS38602‬‬
‫‪ESS38619‬‬
‫‪ESS38630‬‬
‫‪ESS40106‬‬
‫‪ESS40123‬‬
‫‪ESS40414‬‬
‫‪ESS40416‬‬
‫‪ESS40420‬‬
‫‪ESS40442‬‬
‫‪ESS40443‬‬
‫‪ESS40454‬‬
‫‪ESS40467‬‬
‫‪ESS40468‬‬
‫‪ESS40472‬‬
‫‪ESS40473‬‬
‫‪ESS40475‬‬
‫‪ESS40482‬‬
‫‪ESS40485‬‬
‫‪ESS40489‬‬
‫‪ESS40604‬‬
‫‪ESS40610‬‬
‫‪ESS40611‬‬
‫‪ESS40612‬‬
‫‪ESS40614‬‬
‫‪ESS40615‬‬
‫‪ESS40621‬‬
‫‪ESS40640‬‬
‫‪ESS40643‬‬
‫‪ESS40654‬‬
‫‪ESS40672‬‬
‫‪ESS40674‬‬
‫‪ESS40676‬‬
‫‪ESS40680‬‬
‫‪ESS40693‬‬
‫‪ESS40698‬‬
‫‪ESS41602‬‬
‫מחירון לצרכן‪ -‬מחלקת חלפים‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
‫‪₪ 348.10‬‬
‫‪₪ 396.10‬‬
‫‪₪ 276.10‬‬
‫‪₪ 319.30‬‬
‫‪₪ 310.90‬‬
‫‪₪ 629.00‬‬
‫‪₪ 1,440.50‬‬
‫‪₪ 451.40‬‬
‫‪₪ 495.30‬‬
‫‪₪ 369.70‬‬
‫‪₪ 501.80‬‬
‫‪₪ 570.20‬‬
‫‪₪ 620.60‬‬
‫‪₪ 564.20‬‬
‫‪₪ 172.90‬‬
‫‪₪ 316.90‬‬
‫‪₪ 292.90‬‬
‫‪₪ 304.90‬‬
‫‪₪ 385.60‬‬
‫‪₪ 430.90‬‬
‫‪₪ 480.20‬‬
‫‪₪ 343.30‬‬
‫‪₪ 432.10‬‬
‫‪₪ 456.20‬‬
‫‪₪ 480.20‬‬
‫‪₪ 222.10‬‬
‫‪₪ 182.50‬‬
‫‪₪ 396.10‬‬
‫‪₪ 326.50‬‬
‫‪₪ 408.10‬‬
‫‪₪ 312.10‬‬
‫‪₪ 393.30‬‬
‫‪₪ 309.00‬‬
‫‪₪ 312.10‬‬
‫‪₪ 348.60‬‬
‫‪₪ 412.90‬‬
‫‪₪ 345.70‬‬
‫‪₪ 356.50‬‬
‫‪₪ 444.20‬‬
‫ד‪.‬אמ'‪-‬פייבוריט‪/‬פורמן‪/‬פליסיה ‪88-92‬‬
‫ד‪.‬אמ'‪-‬פייבוריט‪/‬פליסיה ‪+ 92-98‬טנדר (ליד הממיר)‬
‫ד‪.‬אמ'‪-‬פביה ‪1.4 00-04‬‬
‫ד‪.‬אח' סקודה פאווריט‪/‬פורמן ‪88-91‬‬
‫ד‪.‬אח'‪-‬פייבוריט‪/‬פליסיה ‪ 92-98‬טנדר‪+‬סט'‬
‫ד‪ .‬אח'‪-‬יצ' כפולה‪-‬אוקטביה ‪/04-99 1.6‬טולדו‬
‫ד‪.‬אח' ‪ 2‬יצ' צורתי‪-‬אוקטביה‪/‬גולף‪/‬בורה‪/‬טולדו‬
‫ד‪ .‬אח' פביה ‪00-04 1.4‬‬
‫ד‪ .‬אמ' יאריס ‪00-02 1.0‬‬
‫ד‪.‬אמ'‪-‬אבנסיס ‪2.0 98-00‬‬
‫ד‪.‬אח'‪-‬קורולה ‪1.6 92-97‬‬
‫ד‪ .‬אח' יאריס ‪00-02 1.0‬‬
‫ד‪.‬אח'‪-‬היילקס ‪2X4 88-95 2.4‬‬
‫ד‪.‬אח'‪-‬אבנסיס ‪2.0 98-00‬‬
‫צינ‪.‬קידמי‪-‬לממיר ‪00-06 206‬‬
‫ד‪.‬אמ' ‪405‬פג'ו ‪87-97‬‬
‫ד‪ .‬אמ' פג'ו ‪ 306 5/3‬דל' ‪-93‬מ‬
‫ד‪.‬אמ' ‪106‬פג'ו ‪1.4/1.6 92-96‬‬
‫ד‪.‬אמ'‪-‬פג'ו ‪96-00 1.4/1.6 206‬‬
‫)סדן‪/‬סטיישן(ד‪.‬אמ ‪406-' 1.8 97-01‬‬
‫)סדן‪/‬סטיישן(ד‪.‬אמ ‪406-' 2.0 97-99‬‬
‫ד‪ .‬אמ' פג'ו ‪ 306 4‬דל' ‪-94‬מ‬
‫ד‪.‬אמצעי ‪CC/CABR 00-03 1.6/206‬‬
‫ד‪.‬אמ' ‪ CC 307/C4‬אוט' ‪1.6‬‬
‫ד‪.‬אמ'‪-‬סטישין‪1.6 01-04 307 -‬‬
‫צ‪.‬מקשר‪-‬פג'ו ‪-00 206‬מ‬
‫צינור ‪'-206‬אמ ‪( 1.4 98-01‬קוטר ‪)42‬‬
‫ד‪.‬אח ‪ 3/5‬דלתות ‪307-'1.6/1.4 01-05‬‬
‫ד‪.‬אח' ‪405‬פג'ו ‪87-97‬‬
‫ד‪.‬אח ‪ 4‬דלתות ‪406-'1.8 97-03‬‬
‫ד‪.‬אח' פג'ו ‪ 205‬ארוך עד ‪92‬‬
‫ד‪.‬אח' פג'ו ‪86-91 309‬‬
‫ד‪.‬אח' פג'ו ‪-92 205‬מ‬
‫ד‪.‬אח' ‪106‬פג'ו מ‪/92-‬סקסו דיזל ‪-00‬מ‬
‫ד‪ .‬אח' פג'ו ‪ 306 5/3‬דל' ‪-93‬מ‬
‫ד‪.‬אח'‪-‬יצ' ניקל‪-‬פג'ו ‪ 306 3/5‬דל' ‪97-01‬‬
‫ד‪ .‬אח' פג'ו ‪ 306 4‬דל' ‪-94‬מ‬
‫ד‪.‬אח' פג'ו ‪-96 206‬מ ‪1.4/1.6‬‬
‫ד‪.‬אח' עם ניקל‪-‬פג'ו ‪-96 206‬מ ‪1.6/1.8‬‬
‫‪Page 60 of 183‬‬
‫‪ESS42400‬‬
‫‪ESS42401‬‬
‫‪ESS42406‬‬
‫‪ESS42600‬‬
‫‪ESS42601‬‬
‫‪ESS42605‬‬
‫‪ESS42606‬‬
‫‪ESS42612‬‬
‫‪ESS44415‬‬
‫‪ESS44416‬‬
‫‪ESS44615‬‬
‫‪ESS44618‬‬
‫‪ESS44624‬‬
‫‪ESS44626‬‬
‫‪ESS45204‬‬
‫‪ESS45407‬‬
‫‪ESS45412‬‬
‫‪ESS45417‬‬
‫‪ESS45424‬‬
‫‪ESS45432‬‬
‫‪ESS45437‬‬
‫‪ESS45440‬‬
‫‪ESS45452‬‬
‫‪ESS45461‬‬
‫‪ESS45462‬‬
‫‪ESS45512‬‬
‫‪ESS45514‬‬
‫‪ESS45600‬‬
‫‪ESS45604‬‬
‫‪ESS45614‬‬
‫‪ESS45616‬‬
‫‪ESS45617‬‬
‫‪ESS45618‬‬
‫‪ESS45625‬‬
‫‪ESS45626‬‬
‫‪ESS45647‬‬
‫‪ESS45648‬‬
‫‪ESS45653‬‬
‫‪ESS45655‬‬
‫מחירון לצרכן‪ -‬מחלקת חלפים‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
‫‪₪ 446.60‬‬
‫‪₪ 432.10‬‬
‫‪₪ 470.60‬‬
‫‪₪ 784.60‬‬
‫‪₪ 308.50‬‬
‫‪₪ 356.50‬‬
‫‪₪ 494.60‬‬
‫‪₪ 240.10‬‬
‫‪₪ 307.30‬‬
‫‪₪ 444.20‬‬
‫‪₪ 444.20‬‬
‫‪₪ 441.70‬‬
‫‪₪ 432.10‬‬
‫‪₪ 336.10‬‬
‫‪₪ 336.10‬‬
‫‪₪ 300.10‬‬
‫‪₪ 308.50‬‬
‫‪₪ 292.90‬‬
‫‪₪ 288.10‬‬
‫‪₪ 148.90‬‬
‫‪₪ 168.10‬‬
‫‪₪ 228.10‬‬
‫‪₪ 379.30‬‬
‫‪₪ 462.60‬‬
‫‪₪ 351.70‬‬
‫‪₪ 384.10‬‬
‫‪₪ 343.30‬‬
‫‪₪ 501.80‬‬
‫‪₪ 332.50‬‬
‫‪₪ 378.10‬‬
‫‪₪ 444.20‬‬
‫‪₪ 467.40‬‬
‫‪₪ 480.60‬‬
‫‪₪ 403.30‬‬
‫‪₪ 406.90‬‬
‫‪₪ 444.20‬‬
‫‪₪ 492.20‬‬
‫‪₪ 1,800.60‬‬
‫‪₪ 379.30‬‬
‫)סטיישן(ד‪.‬אח ‪406-' 1.8 97-03‬‬
‫ד‪.‬אח'‪-‬פג'ו ‪97-99 2.0 406‬‬
‫ד‪.‬אח'‪-‬סטישין ‪406-2.0 97-99‬‬
‫צ‪.‬קד'‪+‬רשת‪-‬קנגו‪/‬קליאו דיזל ‪-97 1.9‬מ‬
‫ד‪ .‬אמ' מגאן ‪02-04 1.4 2‬‬
‫ד‪ .‬אמ' מגאן ‪-02 1.6 2‬מ‬
‫ד‪.‬אחורי מגאן ‪-02 2‬מ ‪1.5/1.6‬‬
‫צינור קד' לממיר‪-‬קליאו‪/‬אקספרס ‪1.2/1.4 90-98‬‬
‫ד‪.‬אמ' בודד‪-‬קליאו ‪-98 1.2/1.4‬מ‬
‫ד‪.‬אמ' לרוחב‪-‬לגונה ‪( 1.8/2.0 95-99‬גם סטיישן)‬
‫דוד אמ')לממיר) ‪19‬רנו ‪1.4/1.7 96>88‬‬
‫ד‪.‬אמ' עם גמיש‪-‬מגאן‪/‬סניק ‪95-02‬‬
‫ד‪.‬אמ' עם גמיש‪-‬מגאן קופה ‪95-99‬‬
‫ד‪.‬אמ'‪-‬מגאן‪/‬סניק ‪96-02 1.9/2.0‬‬
‫ד‪.‬אמ' קליאו ‪-B 98‬מ ‪1.4I‬‬
‫ד‪.‬אמ'‪-‬מגאן‪/‬סניק ‪16V 1.6 99-02‬‬
‫ד‪.‬אמ'‪-‬מגאן‪/‬סניק ‪16V 1.4 99-02‬‬
‫ד‪.‬אמ'‪-‬מגאן ‪99-02 1.4‬‬
‫ד‪.‬אמ'‪-‬מגאן ‪99-02 1.6‬‬
‫צינור אמ'‪-‬קנגו ‪-97‬מ דיזל ‪1.9‬‬
‫צינור אמ'‪-‬מגאן ‪ 1.9 96-02‬דיזל‬
‫צינור אמ'‪-‬קליאו ‪B 99-03 8V 1.2‬‬
‫ד‪.‬אח'‪-‬קליאו ‪B 00-05 16V 1.4‬‬
‫ד‪.‬אח' רנו ‪82-88 9/11‬‬
‫ד‪.‬אח' רנו ‪(D+(1.4/1.7 88-96 19‬‬
‫ד‪.‬אח'‪-‬רנו ‪ 19 4‬דלתות עד ‪( 1.4/1.7 92‬גם דיזל)‬
‫ד‪.‬אח' קליאו ‪1.2/1.4 90-98‬‬
‫ד‪.‬אח'‪-‬לגונה ‪( 1.8/2.0 95-99‬גם סטיישן)‬
‫ד‪.‬אח' רנו אקספרס ‪-91‬מ ‪1.4‬‬
‫ד‪.‬אח'‪-‬שאמאד ‪1.4/1.7 92-96 19‬‬
‫ד‪.‬אח' מגאן‪/‬סניק ‪95-02‬‬
‫ד‪.‬אח'‪-‬מגאן קופה ‪ 2.0/1.4/1.6‬עד ‪02‬‬
‫ד‪.‬אח'‪-‬מגאן‪-‬דיזל ‪96-02 1.9‬‬
‫ד‪.‬אח' קליאו ‪B 1.2/1.4 99-03‬‬
‫ד‪.‬אח'‪-‬קנגו ‪ 1.9‬דיזל ‪+‬בנזין‬
‫ד‪.‬אח' קליאו ‪B 1.6 99-05‬‬
‫ד‪.‬אח'‪-‬מגאן‪/‬סניק ‪16V 99-02 1.4‬‬
‫ד‪.‬אח' ‪-S70/V70/850‬צורתי ‪95-00‬‬
‫ד‪.‬אח' וולוו ‪75-91 244‬‬
‫‪Page 61 of 183‬‬
‫‪ESS45661‬‬
‫‪ESS45662‬‬
‫‪ESS45663‬‬
‫‪ESS49108‬‬
‫‪ESS49414‬‬
‫‪ESS49415‬‬
‫‪ESS49628‬‬
‫‪ESS50142‬‬
‫‪ESS50428‬‬
‫‪ESS50444‬‬
‫‪ESS50459‬‬
‫‪ESS50473‬‬
‫‪ESS50474‬‬
‫‪ESS50475‬‬
‫‪ESS50479‬‬
‫‪ESS50485‬‬
‫‪ESS50486‬‬
‫‪ESS50487‬‬
‫‪ESS50488‬‬
‫‪ESS50533‬‬
‫‪ESS50542‬‬
‫‪ESS50543‬‬
‫‪ESS50603‬‬
‫‪ESS50609‬‬
‫‪ESS50626‬‬
‫‪ESS50627‬‬
‫‪ESS50645‬‬
‫‪ESS50659‬‬
‫‪ESS50670‬‬
‫‪ESS50675‬‬
‫‪ESS50684‬‬
‫‪ESS50686‬‬
‫‪ESS50691‬‬
‫‪ESS50694‬‬
‫‪ESS50695‬‬
‫‪ESS50697‬‬
‫‪ESS50699‬‬
‫‪ESS53426‬‬
‫‪ESS53603‬‬
‫מחירון לצרכן‪ -‬מחלקת חלפים‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
‫‪₪ 324.10‬‬
‫‪₪ 264.10‬‬
‫‪₪ 552.20‬‬
‫‪₪ 276.10‬‬
‫‪₪ 600.20‬‬
‫‪₪ 600.20‬‬
‫‪₪ 444.20‬‬
‫‪₪ 372.10‬‬
‫‪₪ 414.10‬‬
‫‪₪ 375.00‬‬
‫‪₪ 420.10‬‬
‫‪₪ 412.90‬‬
‫‪₪ 420.10‬‬
‫‪₪ 528.20‬‬
‫‪₪ 540.20‬‬
‫‪₪ 516.20‬‬
‫‪₪ 316.90‬‬
‫‪₪ 780.30‬‬
‫‪₪ 331.30‬‬
‫‪₪ 360.10‬‬
‫‪₪ 451.40‬‬
‫‪₪ 396.10‬‬
‫‪₪ 404.50‬‬
‫‪₪ 292.90‬‬
‫‪₪ 447.50‬‬
‫‪₪ 624.20‬‬
‫‪₪ 404.50‬‬
‫‪₪ 400.90‬‬
‫‪₪ 444.20‬‬
‫‪₪ 382.90‬‬
‫‪₪ 258.10‬‬
‫‪₪ 316.90‬‬
‫‪₪ 396.10‬‬
‫‪₪ 468.20‬‬
‫‪₪ 399.50‬‬
‫‪₪ 384.10‬‬
‫‪₪ 226.90‬‬
‫‪₪ 312.10‬‬
‫‪₪ 324.10‬‬
‫ד‪ .‬אח' וולוו ‪84-97 740/940‬‬
‫ד‪ .‬אמ' פולו ‪1.4/1.6I 95-99‬‬
‫ד‪.‬אמ' פסאט (קופסא) ‪88-96‬‬
‫ד‪.‬אמ'‪-‬גולף‪/‬ונטו ‪91-98 1.8‬‬
‫ד‪.‬אמ' צורתי‪-‬גולף ‪( 1.6 94-97‬קוטר ‪)50‬‬
‫דוד אמ' גולף (קופסה) ‪ 55‬מ"מ‬
‫ד‪ .‬אח'‪+‬יצ' עבה פסאט ‪88-91‬‬
‫ד‪.‬אח'‪-‬גולף ‪94-97 1.6/91-98 1.8‬‬
‫ד‪.‬אח' יציאה דקה‪-‬פאסאט ‪91-96‬‬
‫ד‪ .‬אח' פולו ‪1.4/1.6I 95-99‬‬
‫ד‪.‬אח'‪ -‬פולו ‪16V 1.4 96-01‬‬
‫ד‪.‬אמ ‪214-'1.6 96-00 / 216 1.4 97-00‬‬
‫ד‪.‬אמ ‪416-'1.6 96-00‬‬
‫ד‪.‬אח' רובר ‪90-96 416‬‬
‫ד‪.‬אח' רובר ‪96-99 214/216‬‬
‫ד‪.‬אח ‪416SI-'96-00‬‬
‫ד‪.‬אמצעי סוויפט ‪ 5‬דל' ‪90-00 1.0‬‬
‫ד‪.‬אח'‪-‬ויטרה ‪ 5‬דלתות ‪1.6 91-95‬‬
‫ד‪ .‬אח' ‪-5/3‬סוויפט דל' ‪89-05‬‬
‫ד‪.‬אמ'‪-‬רייסר‪/‬סופר רייסר‪/‬נקסיה‬
‫ד‪.‬אמצעי לאנוס ‪98-02‬‬
‫ד‪ .‬אמ' מאטיז ‪(00-04(/1.0)03-04) 0.8‬‬
‫דוד אמצעי נובירה ‪1.6‬‬
‫ד‪.‬אח'‪-‬סופר רייסר‪/‬אספרו‪/‬נקסיה‬
‫ד‪.‬אח'‪-‬צורתי‪/‬משולש‪ -‬לאנוס‬
‫ד‪ .‬אח' מאטיז ‪(0.8)00-04(/1.0)03-04‬‬
‫ד‪.‬אח'‪-‬צורתי‪-‬נובירה ‪97-99‬‬
‫ד‪ .‬אח' נובירה ‪99-02 1.6‬‬
‫ד‪.‬אמ'‪-‬ספיה ‪1.5 95-97‬‬
‫ד‪.‬אח'‪-‬פרייד ‪1.3 94-00‬‬
‫צינ' אח' ספורטג' ‪-94 2.0‬מ‬
‫ד‪.‬אמ'‪-‬גראנד לאונה‪/‬אימפרה ‪1.6 93-00‬‬
‫ד‪.‬אח'‪-‬ג'סטי ‪1.0/1.2‬‬
‫ד‪.‬אחורי גראנד לאונה‪/‬אימפרזה ‪-93‬מ ‪1.6‬‬
‫ד‪ .‬אח' סובארו ‪ 82-84‬פר'‪/‬טנדר‪/‬סט'‬
‫ד‪ .‬אח' סובארו ‪-85‬מ פר'‪/‬סט'‬
‫צ‪.‬גמיש ‪-100‬גולמי מטר ‪1‬‬
‫צ‪.‬גמיש ‪-115‬גולמי מטר ‪1‬‬
‫צ‪.‬גמיש ‪-120‬גולמי מטר ‪1‬‬
‫‪Page 62 of 183‬‬
‫‪ESS53606‬‬
‫‪ESS60400‬‬
‫‪ESS60415‬‬
‫‪ESS60418‬‬
‫‪ESS60425‬‬
‫‪ESS60426‬‬
‫‪ESS60622‬‬
‫‪ESS60626‬‬
‫‪ESS60642‬‬
‫‪ESS60648‬‬
‫‪ESS60649‬‬
‫‪ESS65430‬‬
‫‪ESS65433‬‬
‫‪ESS65612‬‬
‫‪ESS65627‬‬
‫‪ESS65634‬‬
‫‪ESS70402‬‬
‫‪ESS70606‬‬
‫‪ESS70620‬‬
‫‪ESS73401‬‬
‫‪ESS73402‬‬
‫‪ESS73404‬‬
‫‪ESS73405‬‬
‫‪ESS73602‬‬
‫‪ESS73604‬‬
‫‪ESS73606‬‬
‫‪ESS73607‬‬
‫‪ESS73612‬‬
‫‪ESS74400‬‬
‫‪ESS74601‬‬
‫‪ESS74700‬‬
‫‪ESS75404‬‬
‫‪ESS75601‬‬
‫‪ESS75603‬‬
‫‪ESS75697‬‬
‫‪ESS75698‬‬
‫‪ESSAZ100‬‬
‫‪ESSAZ115‬‬
‫‪ESSAZ120‬‬
‫מחירון לצרכן‪ -‬מחלקת חלפים‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
‫‪₪ 336.10‬‬
‫‪₪ 10.10‬‬
‫‪₪ 8.40‬‬
‫‪₪ 15.10‬‬
‫‪₪ 24.00‬‬
‫‪₪ 22.20‬‬
‫‪₪ 11.30‬‬
‫‪₪ 8.20‬‬
‫‪₪ 22.20‬‬
‫‪₪ 14.60‬‬
‫‪₪ 14.90‬‬
‫‪₪ 10.10‬‬
‫‪₪ 12.10‬‬
‫‪₪ 11.30‬‬
‫‪₪ 30.80‬‬
‫‪₪ 20.70‬‬
‫‪₪ 18.70‬‬
‫‪₪ 13.00‬‬
‫‪₪ 43.20‬‬
‫‪₪ 12.70‬‬
‫‪₪ 15.10‬‬
‫‪₪ 15.10‬‬
‫‪₪ 14.20‬‬
‫‪₪ 12.00‬‬
‫‪₪ 151.30‬‬
‫‪₪ 504.20‬‬
‫‪₪ 540.20‬‬
‫‪₪ 148.60‬‬
‫‪₪ 166.40‬‬
‫‪₪ 176.50‬‬
‫‪₪ 208.90‬‬
‫‪₪ 172.90‬‬
‫‪₪ 177.70‬‬
‫‪₪ 192.10‬‬
‫‪₪ 192.10‬‬
‫‪₪ 216.10‬‬
‫‪₪ 132.00‬‬
‫‪₪ 151.30‬‬
‫‪₪ 138.80‬‬
‫צ‪.‬גמיש ‪-125‬גולמי מטר ‪1‬‬
‫אטם לצינ' ‪'-4‬קד חור'‪-‬פונטו ‪/75‬בראווה‬
‫אטם לצינ' ‪'-3‬קד חורים אונו פייר‬
‫אטם לצינ' משולש ‪205/306‬‬
‫טבעת אטימה פג'ו ‪306/406‬‬
‫אטם מרובע לממיר סעפת ‪106/206/306/307‬‬
‫אטם סבארו ‪ 2‬חורים)קטן)‬
‫טבעת אטימה קורולה‪/‬היילקס‬
‫טבעת אטימה לנטיס‬
‫אטם לאגזוז אח' ‪ 2‬חורים אימפרזה‪/‬גראנד לאונה‬
‫אטם לצינ' קד' משולש ‪/323‬לנטיס ‪-98‬עד‬
‫טבעת אטימה קורולה‪/‬היילקס‬
‫טבעת אטימה קורולה‪/‬היילקס‬
‫אטם לאגזוז אח' ‪ 3‬חורים לנסר‪/‬סופר לנסר‬
‫טבעת אטימה קורולה ‪-05‬מ‬
‫טבעת אטימה אקספרס‪/‬קליאו‬
‫חבק רנו‪/‬פג'ו‬
‫אטם לצינור קדמי ‪244/740/940‬‬
‫חבק אגזוז אמצעי ‪740/940/960‬‬
‫אטם מרובע לאגז' אמ' וממיר רייסר‪/‬ס‪.‬רייסר‪/‬נקסיה‬
‫אטם משולש לאגז' אמ' וממיר לאנוס‪/‬נובירה‬
‫אטם לצינור קדמי רייסר‪/‬ס‪.‬רייסר‪/‬נקסיה‬
‫אטם לצינור קדמי ‪626‬‬
‫אטם לאגז' אח' ‪ 2‬חורים לאונה ‪85-93‬‬
‫צ‪.‬גמיש אוולי‪42X60X205-‬‬
‫ממיר עגול‬
‫ממיר אובלי‬
‫צ‪.‬גמיש‪45X200 -‬‬
‫צ‪.‬גמיש ‪X200-51‬‬
‫צ‪.‬גמיש‪57X200-‬‬
‫ד‪.‬אמ'‪-‬אוניברסלי‪-‬סיויק‪/‬אקורד‬
‫ד‪.‬אמ'‪-‬אוניברסלי‪-‬מזדה ‪ 323‬עד ‪97‬‬
‫ד‪.‬אמ'‪-‬אוניברסלי‪-‬לנטיס ‪95-98‬‬
‫ד‪.‬אמ'‪-‬אוניב‪-.‬קליאו קוטר ‪-45‬משולש‬
‫ד‪.‬אמ'‪-‬אוניב‪-.‬מגאן קוטר ‪-51‬משולש‬
‫ד‪.‬אמ'‪-‬אוניברסלי‪-‬רייסר‪/‬סופר רייסר קוטר ‪48‬‬
‫צ‪.‬גמיש‪35.5X170-‬‬
‫צ‪.‬רשת‪-‬ק' פנימי ‪/50.5‬אורך ‪170‬‬
‫צ‪.‬גמיש‪45X165-‬‬
‫‪Page 63 of 183‬‬
‫‪ESSAZ125‬‬
‫‪ESS012000‬‬
‫‪ESS012003‬‬
‫‪ESS020000‬‬
‫‪ESS020005‬‬
‫‪ESS020027‬‬
‫‪ESS021000‬‬
‫‪ESS021004‬‬
‫‪ESS023002‬‬
‫‪ESS025016‬‬
‫‪ESS034004‬‬
‫‪ESS034006‬‬
‫‪ESS034007‬‬
‫‪ESS037000‬‬
‫‪ESS044006‬‬
‫‪ESS050008‬‬
‫‪ESS050027‬‬
‫‪ESS053001‬‬
‫‪ESS053012‬‬
‫‪ESS073001‬‬
‫‪ESS073004‬‬
‫‪ESS073014‬‬
‫‪ESS074006‬‬
‫‪ESS075000‬‬
‫‪ESS120062‬‬
‫‪ESSCS0100‬‬
‫‪ESSCS0200‬‬
‫‪ESS1245200‬‬
‫‪ESS1250200‬‬
‫‪ESS1255200‬‬
‫‪ESS2343655‬‬
‫‪ESS3440248‬‬
‫‪ESS3440255‬‬
‫‪ESS4048648‬‬
‫‪ESS4048655‬‬
‫‪ESS7340148‬‬
‫‪ESS12024027‬‬
‫‪ESS66024023‬‬
‫‪ESS66024024‬‬
‫מחירון לצרכן‪ -‬מחלקת חלפים‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
‫‪₪ 98.40‬‬
‫‪₪ 105.90‬‬
‫‪₪ 121.00‬‬
‫‪₪ 148.90‬‬
‫‪₪ 212.40‬‬
‫‪₪ 325.10‬‬
‫‪₪ 464.10‬‬
‫‪₪ 191.50‬‬
‫‪₪ 215.10‬‬
‫‪₪ 324.30‬‬
‫‪₪ 231.50‬‬
‫‪₪ 192.90‬‬
‫‪₪ 173.00‬‬
‫‪₪ 265.80‬‬
‫‪₪ 399.00‬‬
‫‪₪ 448.10‬‬
‫‪₪ 348.10‬‬
‫‪₪ 106.90‬‬
‫‪₪ 184.50‬‬
‫‪₪ 135.10‬‬
‫‪₪ 119.00‬‬
‫‪₪ 250.20‬‬
‫‪₪ 159.10‬‬
‫‪₪ 318.80‬‬
‫‪₪ 121.30‬‬
‫‪₪ 361.20‬‬
‫‪₪ 332.30‬‬
‫‪₪ 228.60‬‬
‫‪₪ 269.30‬‬
‫‪₪ 114.50‬‬
‫‪₪ 1,027.70‬‬
‫‪₪ 565.50‬‬
‫‪₪ 136.30‬‬
‫‪₪ 114.50‬‬
‫‪₪ 370.30‬‬
‫‪₪ 108.80‬‬
‫‪₪ 189.00‬‬
‫‪₪ 282.40‬‬
‫‪₪ 202.20‬‬
‫צ‪.‬גמיש‪45X95-‬‬
‫צ‪.‬גמיש‪51X107-‬‬
‫צ‪.‬גמיש‪57X107-‬‬
‫צ‪.‬גמיש‪60X116-‬‬
‫מש' מצמד ראשית‪-‬ב‪.‬מ‪.‬וו סדרה ‪ 3‬עד ‪82‬‬
‫מש' גולף‪/‬פביה‪/‬אוקטביה‪/‬פביה‪/‬טולדו‪-A3/‬מרכזית‬
‫מש' מרכזית טרנס‪T4 15.87 .‬‬
‫מש' מצמד‪-‬אלפא ‪/90/75‬אלפטא‬
‫משאבת מצמד אלפא ‪166‬‬
‫משאבת מצמד אלפא ‪156‬‬
‫מש' מצמד‪-‬אלפא ‪147‬‬
‫מש מצמד על' פונטו ספייס ‪8V‬‬
‫מש' מצמד על' פונטו ספייס ‪16V‬‬
‫מש' מצמד עליונה‪-‬דובלו ‪-01‬מ‬
‫מש' מצמד ראשית‪-‬ב‪.‬מ‪.‬וו סדרה ‪82-91 3‬‬
‫משאבת מצמד אלפא ‪/GT‬רדיפס‬
‫מש מצמד עליונה אוקטביה ‪15.90‬ממ‬
‫מש' מצמד ‪164/156‬‬
‫מש' מצמד‪-‬אלפא ‪/90/75‬אלפטא‬
‫מש' מצמד‪-‬אלפא ‪/33‬סוד ‪-25.40' 83-94‬תח‬
‫מש' מצמד ב‪.‬מ‪.‬וו ‪ 316/318/320‬עד ‪20.64 91‬‬
‫מש' מצמד‪-‬תח'‪-‬דובלו‪/‬פ‪ .‬ספייס‪/‬מולטיפלה‬
‫מש מצמד תח' פונטו ספייס ‪8V‬‬
‫מש' מצמד‪ -‬אלפא רומאו‬
‫מש' ‪-505/504‬מצמד ‪28.50‬‬
‫מש' ‪/T4‬מצמד‪-‬ונטו‪/‬גולף ‪23.81‬‬
‫מש' ‪-A4‬מצמד ‪/00-95‬פאסאט ‪-96‬מ ‪19.05‬‬
‫מש‪.‬מצמד‪ -‬אאודי ‪A8/A6/100/80‬‬
‫מש' מצמד תח'‪-‬פאסאט ‪-A4/97‬מ ‪95-00‬‬
‫מש' מצמד ראשית‪-‬פג'ו ‪504‬‬
‫מש' מצמד ‪/C/E-CLASS‬רטנירפס‪'-‬חת‬
‫מש' למצמד‪-‬מגאן‪/‬גרנד סניק ‪1.6‬‬
‫משאבת מצמד אלפא ‪/146/145‬קפא‬
‫מש' בלם מרכזית‪-‬פיאט (‪127 )900‬‬
‫מש' מצמד‪-‬אלפטא‬
‫מש' מרכזית‪-‬אונו‪/‬רגטה‪/‬ריטמו‬
‫מש' מרכזית‪-‬פונטו‬
‫מש' מרכזית‪IVECO -‬‬
‫מש' מרכזית פולו ‪/-94‬גולף‪/‬אאודי ‪20.64 80‬‬
‫‪Page 64 of 183‬‬
‫‪ESS66024025‬‬
‫‪ESS66084003‬‬
‫‪ESS66100005‬‬
‫‪ESS99E00006‬‬
‫‪JPCL88064‬‬
‫‪JPCL88111‬‬
‫‪JPCL88112‬‬
‫‪JPCL88153‬‬
‫‪JPCL88158‬‬
‫‪JPCL88159‬‬
‫‪JPCL88161‬‬
‫‪JPCL88163‬‬
‫‪JPCL88164‬‬
‫‪JPCL88165‬‬
‫‪JPCL88170‬‬
‫‪JPCL88185‬‬
‫‪JPCL88190‬‬
‫‪JPCL88501‬‬
‫‪JPCL88502‬‬
‫‪JPCL88503‬‬
‫‪JPCL88504‬‬
‫‪JPCL88515‬‬
‫‪JPCL88517‬‬
‫‪JPCL88523‬‬
‫‪JPCL88524‬‬
‫‪JPCL88525‬‬
‫‪JPCL88526‬‬
‫‪JPCL88527‬‬
‫‪JPCL88548‬‬
‫‪JPCL88557‬‬
‫‪JPCL88590‬‬
‫‪JPCL88637‬‬
‫‪JPCL88716‬‬
‫‪JPCL89024‬‬
‫‪JPCL89035‬‬
‫‪JPCL89037‬‬
‫‪JPCL89039‬‬
‫‪JPCL89208‬‬
‫‪JPCL89300‬‬
‫מחירון לצרכן‪ -‬מחלקת חלפים‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
‫‪₪ 317.10‬‬
‫‪₪ 231.90‬‬
‫‪₪ 169.30‬‬
‫‪₪ 426.50‬‬
‫‪₪ 228.20‬‬
‫‪₪ 226.40‬‬
‫‪₪ 277.30‬‬
‫‪₪ 258.60‬‬
‫‪₪ 269.50‬‬
‫‪₪ 234.80‬‬
‫‪₪ 277.30‬‬
‫‪₪ 260.70‬‬
‫‪₪ 401.90‬‬
‫‪₪ 360.00‬‬
‫‪₪ 278.50‬‬
‫‪₪ 311.00‬‬
‫‪₪ 293.50‬‬
‫‪₪ 391.20‬‬
‫‪₪ 377.10‬‬
‫‪₪ 384.90‬‬
‫‪₪ 374.20‬‬
‫‪₪ 345.60‬‬
‫‪₪ 23.60‬‬
‫‪₪ 54.00‬‬
‫‪₪ 53.80‬‬
‫‪₪ 49.70‬‬
‫‪₪ 38.40‬‬
‫‪₪ 61.20‬‬
‫‪₪ 33.70‬‬
‫‪₪ 34.10‬‬
‫‪₪ 36.30‬‬
‫‪₪ 87.60‬‬
‫‪₪ 86.80‬‬
‫‪₪ 58.50‬‬
‫‪₪ 50.30‬‬
‫‪₪ 62.00‬‬
‫‪₪ 46.40‬‬
‫‪₪ 82.50‬‬
‫‪₪ 82.50‬‬
‫מש' בלם מרכזית‪-‬אופל קדט‪/‬אסקונה‬
‫מש' בלם מרכזית‪-‬פג'ו ‪20.64 79-82 504/505‬‬
‫מש' אקס'‪/5/9/19/21/‬פג'ו‪'AX/‬מר ‪19.05 205‬‬
‫מש' בלם מרכזית‪-‬ב‪.‬מ‪.‬וו סדרה ‪-83 3‬עד‬
‫מש' ‪/C15‬מרכזית‪-‬ויזה ‪20.64 -97‬‬
‫מש' מרכזית‪-‬סיירה ‪22.22 82-93‬‬
‫מש' מרכזית פג'ו ‪-405‬בלי ‪ABS-20.64‬‬
‫מש' בלם מרכזית‪-‬פג'ו ‪SW 79-82 505‬‬
‫מש' מר'‪-‬קאדי‪/‬פולו‪/‬פאסט‪/‬גולף בלי ‪ABS 22.22‬‬
‫מש' מרכזית‪-‬בראבו‪/‬ה ‪/22.22 95-01‬טמפרה‪/‬פונטו‬
‫מש' מרכז' פג'ו ‪20.64 1.6/1.8 306‬‬
‫מש' מרכזית‪ -‬אסטרה‪/‬קורסה‪/‬וקטרה ‪20.64 91-98‬‬
‫מש' מרכזית‪-‬וקטרה בלי ‪ABS 88-95 22.22‬‬
‫מש' מרכזית‪-‬אסטרה ‪-98‬מ ‪23.81‬‬
‫מש' מרכזית ‪22.22 94- 145/146‬‬
‫מש' מרכ' ‪/406‬ברלינגו ‪ 23.81‬עם ‪ABS‬‬
‫מש' מרכ' ברלינגו‪-406/‬בלי ‪ABS- 23.81‬‬
‫מש' ‪/206/306‬מרכזית‪-‬קסרה ‪ 22.22‬עם ‪ABS‬‬
‫מש'מרכ' הרקולס‪/‬בוקסר‪/‬ג'מפר ‪25.40 1.8‬‬
‫מש' מרכ' הרקולס‪/‬בוקסר‪/‬ג'מפר ‪23.81 1.4‬‬
‫מש' מרכזית‪-‬פונטו ספייס עם ‪ABS 20.64‬‬
‫מש' מרכזית‪-‬דובלו ‪JTD 1.9‬‬
‫מש' ‪-127‬גלגל ‪19.05‬‬
‫מש' גלגל אלפא ‪ 33‬סופר ‪ 17.46 86-94‬שמ'‬
‫מש' גלגל אלפא ‪ 33‬סופר ‪ 17.46 86-94‬ימ'‬
‫מש' גלגל‪-‬פונטו ‪ABS+ 20.64 93-00‬‬
‫מש' גלגל‪-‬פונטו ‪ 20.64 93-00‬בלי ‪ABS‬‬
‫מש' גלגל ‪/J5‬דוקטו ‪25.40 83-94‬‬
‫מש' גלגל‪-‬טיפו בלי ‪ABS 88-93 15.00‬‬
‫מש' גלגל‪-‬טיפו ‪19.05 88-93‬‬
‫מש' גלגל‪-‬טמפרה ‪17.46 90-93‬‬
‫מש' גלגל‪-‬אקורד ‪ 19.05 90-‬ימין‬
‫מש' גלגל‪-‬אקורד ‪ 19.05 90-‬שמאל‬
‫מש' גלגל‪-‬אקסנט‪/‬לנסר ‪8V 19.05‬‬
‫מש' גלגל‪-‬בראבו‪/‬ה‪/‬מראה ‪22.22 96-01‬‬
‫מש' גלגל‪-‬בראבו‪/‬ה‪/‬מראה ‪22.22 96-97‬‬
‫מש' גלגל‪-‬טיפו‪/‬טמפרה ‪20.64 93-97‬‬
‫מש' גלגל שמ'‪/306-‬קסרה‪-‬אובלי‬
‫מש' גלגל ימ'‪/306-‬קסרה אובלי‬
‫‪Page 65 of 183‬‬
‫‪JPCL89307‬‬
‫‪JPCL89326‬‬
‫‪JPCL89329‬‬
‫‪JPCL89335‬‬
‫‪JPCL89338‬‬
‫‪JPCL89343‬‬
‫‪JPCL89370‬‬
‫‪JPCL89371‬‬
‫‪JPCL89377‬‬
‫‪JPCL89391‬‬
‫‪JPCL89404‬‬
‫‪JPCL89425‬‬
‫‪JPCL89427‬‬
‫‪JPCL89434‬‬
‫‪JPCL89441‬‬
‫‪JPCL89454‬‬
‫‪JPCL89456‬‬
‫‪JPCL89460‬‬
‫‪JPCL89464‬‬
‫‪JPCL89467‬‬
‫‪JPCL89478‬‬
‫‪JPCL89485‬‬
‫‪JPCL89513‬‬
‫‪JPCL89523‬‬
‫‪JPCL89524‬‬
‫‪JPCL89528‬‬
‫‪JPCL89529‬‬
‫‪JPCL89531‬‬
‫‪JPCL89533‬‬
‫‪JPCL89534‬‬
‫‪JPCL89535‬‬
‫‪JPCL89537‬‬
‫‪JPCL89538‬‬
‫‪JPCL89554‬‬
‫‪JPCL89557‬‬
‫‪JPCL89558‬‬
‫‪JPCL89559‬‬
‫‪JPCL89560‬‬
‫‪JPCL89561‬‬
‫מחירון לצרכן‪ -‬מחלקת חלפים‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
‫‪₪ 94.60‬‬
‫‪₪ 96.50‬‬
‫‪₪ 68.60‬‬
‫‪₪ 56.20‬‬
‫‪₪ 57.50‬‬
‫‪₪ 46.40‬‬
‫‪₪ 62.00‬‬
‫‪₪ 74.90‬‬
‫‪₪ 57.50‬‬
‫‪₪ 43.70‬‬
‫‪₪ 43.70‬‬
‫‪₪ 46.20‬‬
‫‪₪ 46.40‬‬
‫‪₪ 43.70‬‬
‫‪₪ 43.70‬‬
‫‪₪ 31.20‬‬
‫‪₪ 31.20‬‬
‫‪₪ 56.60‬‬
‫‪₪ 43.70‬‬
‫‪₪ 43.70‬‬
‫‪₪ 62.20‬‬
‫‪₪ 82.50‬‬
‫‪₪ 82.50‬‬
‫‪₪ 82.50‬‬
‫‪₪ 82.50‬‬
‫‪₪ 42.50‬‬
‫‪₪ 42.50‬‬
‫‪₪ 48.80‬‬
‫‪₪ 47.60‬‬
‫‪₪ 61.20‬‬
‫‪₪ 60.10‬‬
‫‪₪ 57.30‬‬
‫‪₪ 63.80‬‬
‫‪₪ 82.50‬‬
‫‪₪ 82.50‬‬
‫‪₪ 50.90‬‬
‫‪₪ 49.70‬‬
‫‪₪ 48.80‬‬
‫‪₪ 51.90‬‬
‫מש' גלגל‪-‬הרקולס ‪/1.4‬ג'מפר‪/‬בוקסר ‪27.00 94-‬‬
‫מש' גלגל‪-‬הרקולס ‪/1.8‬בוקסר ‪ / 1.8‬ג'מפר ‪1.8‬‬
‫מש' גלגל‪-‬מולטיפלה ‪20.64 99-‬‬
‫מש' גלגל‪-‬טיפו‪/‬טמפרה ‪22.22 93-95‬‬
‫מש' גלגל אלפא ‪-94 145/146‬מ ‪20.64‬‬
‫מש' גלגל‪-‬פיורינו ‪20.64 93-01‬‬
‫מש' גלגל‪-‬פונטו ‪-20.64‬ספייס‪-‬רגיל‬
‫מש' גלגל‪-‬פונטו ספייס‪-‬אוטומט ‪22.22‬‬
‫מש' גלגל‪-‬דובלו עד ‪20.64 03‬‬
‫מש' אופן אח' ימ'‪-‬פג'ו ‪ 505‬עד ‪ 309/81‬עד ‪89‬‬
‫מש' אופן אח' שמאל‪-‬פג'ו ‪-309/81 505‬עד ‪-89‬עד‬
‫מש' גלגל‪-‬פיאסטה ‪15.00 77-89‬‬
‫מש' ‪/H-100‬גלגל‪-‬פוקוס‪/‬פייסטה ‪19.05‬‬
‫מש' ‪-R9/R11‬גלגל ‪ 17.46 -86‬ימ'‬
‫מש' ‪-R9/R11‬גלגל ‪ 17.46 -86‬שמ'‬
‫מש' גלגל‪-‬גולף‪/‬פאסט‪/‬איביזה‪/‬אאודי ‪14.29 80‬‬
‫מש' ‪80‬גלגל‪-‬גולף‪/‬פאסט‪/‬איביזה‪/‬אאודי ‪17.46‬‬
‫מש' גלגל‪-‬טרנספורטר עד ‪17.46 91‬‬
‫מש' גלגל‪-‬פג'ו ‪ R9/309 90- 22.22‬ימ'‬
‫מש' גלגל‪-‬פג'ו ‪ R9/309 90- 22.22‬שמ'‬
‫מש' גלגל‪-‬אסקורט אחורי‬
‫מש' ‪-205‬גלגל ‪ 19.05‬ימ' עגול‬
‫מש' ‪-205‬גלגל ‪ 19.05‬שמ' עגול‬
‫מש' ‪-205‬גלגל ‪ 19.05‬ימ' אובלי‬
‫מש' ‪-205‬גלגל ‪ 19.05‬שמ' אובלי‬
‫מש אופן ימ רנו ‪ 9/11‬קוטר ‪17.50‬‬
‫מש אופן שמ רנו ‪ 9/11‬קוטר ‪17.50‬‬
‫מש' גלגל‪-‬אאודי ‪/92-84 80‬גולף‪/‬פאסאט ‪15.87‬‬
‫מש' גלגל‪-‬פיאסטה ‪17.46 84-88‬‬
‫מש' אופן אח' שמ'‪-‬פג'ו ‪79-81 504/505‬‬
‫מש' אופן אח' ימ'‪-‬פג'ו ‪79-81 504/505‬‬
‫מש' ‪-505‬גלגל ‪20.64 81-92‬‬
‫מש' אופן אח'‪-‬פג'ו ‪LUCAS 81-92 505‬‬
‫מש אופן שמ'פ'גו ‪ 19 - 1.1 106‬ממ‬
‫מש אופן ימ' פ'גו ‪19 1.1 106‬ממ‬
‫מש' ‪-AX‬לגלג ‪19.05 91-96‬‬
‫מש' גלגל‪-‬אאודי ‪/91-86 80‬אוקטביה ‪TDI 19.05 1.9‬‬
‫מש' ‪-)82-92(E30/320‬גלגל ‪20.64 82-87 316/318‬‬
‫מש' גלגל‪-‬ב‪.‬מ‪.‬וו ‪22.2 85-91 316/318/324‬‬
‫‪Page 66 of 183‬‬
‫‪JPCL89563‬‬
‫‪JPCL89564‬‬
‫‪JPCL89566‬‬
‫‪JPCL89568‬‬
‫‪JPCL89577‬‬
‫‪JPCL89583‬‬
‫‪JPCL89584‬‬
‫‪JPCL89585‬‬
‫‪JPCL89587‬‬
‫‪JPCL89618‬‬
‫‪JPCL89619‬‬
‫‪JPCL89622‬‬
‫‪JPCL89626‬‬
‫‪JPCL89642‬‬
‫‪JPCL89643‬‬
‫‪JPCL89652‬‬
‫‪JPCL89653‬‬
‫‪JPCL89654‬‬
‫‪JPCL89657‬‬
‫‪JPCL89658‬‬
‫‪JPCL89664‬‬
‫‪JPCL89667‬‬
‫‪JPCL89668‬‬
‫‪JPCL89669‬‬
‫‪JPCL89670‬‬
‫‪JPCL89671‬‬
‫‪JPCL89672‬‬
‫‪JPCL89675‬‬
‫‪JPCL89676‬‬
‫‪JPCL89685‬‬
‫‪JPCL89686‬‬
‫‪JPCL89687‬‬
‫‪JPCL89688‬‬
‫‪JPCL89700‬‬
‫‪JPCL89701‬‬
‫‪JPCL89702‬‬
‫‪JPCL89708‬‬
‫‪JPCL89709‬‬
‫‪JPCL89711‬‬
‫מחירון לצרכן‪ -‬מחלקת חלפים‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
‫‪₪ 49.70‬‬
‫‪₪ 64.70‬‬
‫‪₪ 47.60‬‬
‫‪₪ 56.60‬‬
‫‪₪ 49.30‬‬
‫‪₪ 129.30‬‬
‫‪₪ 71.20‬‬
‫‪₪ 55.00‬‬
‫‪₪ 74.10‬‬
‫‪₪ 74.30‬‬
‫‪₪ 61.00‬‬
‫‪₪ 60.10‬‬
‫‪₪ 60.10‬‬
‫‪₪ 82.50‬‬
‫‪₪ 82.50‬‬
‫‪₪ 82.50‬‬
‫‪₪ 82.50‬‬
‫‪₪ 48.80‬‬
‫‪₪ 49.70‬‬
‫‪₪ 49.70‬‬
‫‪₪ 45.00‬‬
‫‪₪ 45.00‬‬
‫‪₪ 39.80‬‬
‫‪₪ 82.50‬‬
‫‪₪ 82.50‬‬
‫‪₪ 70.60‬‬
‫‪₪ 60.10‬‬
‫‪₪ 59.50‬‬
‫‪₪ 63.20‬‬
‫‪₪ 77.60‬‬
‫‪₪ 75.10‬‬
‫‪₪ 81.30‬‬
‫‪₪ 64.50‬‬
‫‪₪ 45.20‬‬
‫‪₪ 36.90‬‬
‫‪₪ 63.00‬‬
‫‪₪ 60.60‬‬
‫‪₪ 71.20‬‬
‫‪₪ 73.50‬‬
‫מש' גלגל‪-‬פיאסטה ‪17.46 89-96‬‬
‫מש' גלגל‪-‬פיאסטה ‪22.22 89-96‬‬
‫מש' גלגל‪-‬פיסטה‪/‬דינמיק רגיל ‪17.46‬‬
‫מש' גלגל‪-‬סיירה ‪720.64 83-87‬‬
‫מש' גלגל‪-‬אסקורט‪/‬פוקוס‪/‬סיירה ‪20.64 95-‬‬
‫מש' גלגל ניסן טרנו עד ‪23.80 96‬‬
‫מש' גלגל‪-‬פיק אפ‪/‬טרופר ‪22.22 84-91 2.2‬‬
‫מש' גלגל רובר‬
‫מש אופן ימ' רובר ‪ 200/400‬עד ‪ - 96‬קוטר ‪19.00‬‬
‫מש אופן שמ' רובר ‪ 200/400‬עד ‪ - 96‬קוטר ‪19.00‬‬
‫מש' גלגל מזדה ‪17.50 323‬‬
‫מש' ‪/L300/L200‬גלגל‪-‬פאג'רו ‪ 20.64‬ימ'‬
‫מש' ‪/L300/L200‬גלגל‪-‬פאג'רו ‪ 20.64‬שמ'‬
‫מש אופן ימ' פ'גו ‪1.4-19.05 106‬ממ‬
‫מש אופן שמ' פ'גו ‪19.05 - 1.4 106‬‬
‫מש' גלגל ימ'‪-‬פג'ו ‪BENDIX 88-95 405‬‬
‫מש' גלגל שמ'‪-‬פגו ‪BENDIX 88-95 405‬‬
‫מש' ‪-505‬גלגל סרפסקא‪TT 79-82 22.22/‬‬
‫מש' גלגל‪-‬אקספרס '‪-22.22‬ימ עגול‬
‫מש' גלגל‪-‬אקספרס '‪-22.22‬שמ עגול‬
‫מש' גלגל‪-‬אקספרס '‪-20.64‬ימ עגול‬
‫מש' גלגל‪-‬אקספרס '‪-20.64‬שמ עגול‬
‫מש' גלגל סיטרואן ‪C15 85-98 22.22‬‬
‫מש' גלגל‪-‬קליאו‪/19/‬קסרה ‪ 20.64‬ימ'‬
‫מש' גלגל‪-‬קליאו‪/19/‬קסרה ‪ 20.64‬שמ'‬
‫מש' גלגל ג'אסטי ‪-89‬מ ‪19.05‬‬
‫מש' גלגל סוברו ‪15.87 79-84 1.3/1.6‬‬
‫מש' אופן לאונה ‪17.46 85-93‬‬
‫מש' גלגל‪-‬טנדר סוברו ‪19.05‬‬
‫מש' גלגל‪-‬ויטרה ‪ 23.81 88-99‬ימין‬
‫מש' גלגל‪-‬ויטרה ‪ 23.81 88-99‬שמאל‬
‫מש' גלגל‪ SJ 410/413 -‬ג'יפ ‪22.22‬‬
‫מש' גלגל‪-‬אאודי ‪/2.0 80‬גולף ‪/1.8‬פסאט ‪20.64‬‬
‫מש' גלגל‪-‬אסטרה‪/‬לאנוס‪/‬קורסה‪/‬רייסר ‪17.46‬‬
‫מש' גלגל‪-‬אסטרה‪/‬אספרו‪/‬לנוס‪/‬שרייד ‪19.05‬‬
‫מש' גלגל‪-‬ג'אמפי ‪19.05‬‬
‫מש' ‪/ZX‬הרסק‪/‬וסקאס‪-‬לגלג ‪-20.64‬עגול‬
‫מש' גלגל‪-‬קסרה ‪/ZX‬טס בלי ‪ABS 20.64‬‬
‫מש' גלגל‪ -‬קסרה ‪ 22.22‬בלי לוגע‪ABS-‬‬
‫‪Page 67 of 183‬‬
‫‪JPCL89712‬‬
‫‪JPCL89713‬‬
‫‪JPCL89714‬‬
‫‪JPCL89715‬‬
‫‪JPCL89904‬‬
‫‪JPCL89928‬‬
‫‪JPCL90014‬‬
‫‪JPCL90015‬‬
‫‪JPCL90022‬‬
‫‪JPCL90023‬‬
‫‪JPCL90030‬‬
‫‪JPCL90035‬‬
‫‪JPCL90036‬‬
‫‪JPCL90039‬‬
‫‪JPCL90040‬‬
‫‪JPCL90044‬‬
‫‪JPCL90045‬‬
‫‪JPCL90046‬‬
‫‪JPCL90047‬‬
‫‪JPCL90048‬‬
‫‪JPCL90049‬‬
‫‪JPCL90050‬‬
‫‪JPCL90062‬‬
‫‪JPCL90065‬‬
‫‪JPCL90066‬‬
‫‪JPCL90079‬‬
‫‪JPCL90080‬‬
‫‪JPCL90081‬‬
‫‪JPCL90082‬‬
‫‪JPCL90083‬‬
‫‪JPCL90084‬‬
‫‪JPCL90085‬‬
‫‪JPCL90104‬‬
‫‪JPCL90107‬‬
‫‪JPCL90110‬‬
‫‪JPCL90118‬‬
‫‪JPCL90119‬‬
‫‪JPCL90120‬‬
‫‪JPCL90121‬‬
‫מחירון לצרכן‪ -‬מחלקת חלפים‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
‫‪₪ 80.60‬‬
‫‪₪ 60.80‬‬
‫‪₪ 50.90‬‬
‫‪₪ 131.20‬‬
‫‪₪ 131.20‬‬
‫‪₪ 60.10‬‬
‫‪₪ 60.10‬‬
‫‪₪ 88.30‬‬
‫‪₪ 48.80‬‬
‫‪₪ 55.40‬‬
‫‪₪ 59.70‬‬
‫‪₪ 102.60‬‬
‫‪₪ 67.30‬‬
‫‪₪ 83.10‬‬
‫‪₪ 76.20‬‬
‫‪₪ 76.20‬‬
‫‪₪ 69.60‬‬
‫‪₪ 77.60‬‬
‫‪₪ 86.60‬‬
‫‪₪ 86.60‬‬
‫‪₪ 97.90‬‬
‫‪₪ 55.40‬‬
‫‪₪ 54.40‬‬
‫‪₪ 114.30‬‬
‫‪₪ 114.30‬‬
‫‪₪ 89.10‬‬
‫‪₪ 89.10‬‬
‫‪₪ 31.20‬‬
‫‪₪ 49.50‬‬
‫‪₪ 43.90‬‬
‫‪₪ 105.70‬‬
‫‪₪ 123.10‬‬
‫‪₪ 123.10‬‬
‫‪₪ 67.70‬‬
‫‪₪ 60.10‬‬
‫‪₪ 109.40‬‬
‫‪₪ 109.40‬‬
‫‪₪ 80.70‬‬
‫‪₪ 54.00‬‬
‫מש' גלגל‪-‬סאקסו ‪ 20.64‬עם עבורמ‪ABS-‬‬
‫מש' גלגל‪-‬ברלינגו‪/‬קסרה ‪22.22‬‬
‫מש' ‪-106/206‬גלגל ‪ 19.05‬עגול‬
‫מש' ‪-406‬גלגל ‪-20.64 96-‬בלי 'מי‪ABS-‬‬
‫מש' גלגל‪-20.64 96- 406 -‬בלי 'מש‪ABS-‬‬
‫מש אופן ימ' פ'גו ‪19.05 - 406‬ממ‬
‫מש אופן שמ' פ'גו ‪19.05 - 406‬ממ‬
‫מש' ‪-405‬גלגל ‪ 20.64‬עגול‬
‫מש' גלגל‪-‬מונדאו ‪20.64 93-‬‬
‫מש' גלגל‪-‬מונדאו ‪22.22 93-‬‬
‫מש' גלגל‪-‬פיאסטה ‪19.05 94-96‬‬
‫מש' גלגל פייסטה ‪-00‬מ ‪19.05‬‬
‫מש' גלגל‪-‬טרנזיט ןסינ‪ D/‬טרנו ‪20.64‬‬
‫מש' גלגל‪-‬טרנזיט ‪22.22 92-‬‬
‫מש' גלגל‪-‬אקסנט ‪ 19.05 95-‬ימ'‬
‫מש' גלגל‪-‬אקסנט ‪ 19.05 95-‬שמ'‬
‫מש' גלגל‪-‬קנגו ‪-98‬מ ‪22.22‬‬
‫מש אופן קנגו עד ‪ - 00‬קוטר ‪22.22‬‬
‫מש' גלגל‪-‬קליאו ‪ 20.64 97-99‬ימ'‬
‫מש' גלגל‪-‬קליאו ‪ 20.64 97-99‬שמ'‬
‫מש' גלגל‪-‬קליאו ‪-19.05 99-‬בלי ‪ABS‬‬
‫מש' גלגל‪-‬מגאן‪/‬סניק‪/‬כריזמה ‪ 17.46‬אובלי‬
‫מש' גלגל‪-‬קליאו ‪-17.46 99-‬עם ‪ABS‬‬
‫מש' גלגל‪-‬מסטר ‪-23.81' 98-‬ימ‬
‫מש' גלגל‪-‬מסטר ‪-23.81' 98-‬שמ‬
‫מש' ‪-200/400‬גלגל ‪ 19.05 96-00‬ימין‬
‫מש' ‪-200/400‬גלגל ‪-19.05 96-00‬שמאל‬
‫מש' גלגל‪-‬פווריט ‪19.05 -93‬‬
‫מש' גלגל‪-‬פווריט‪/‬פליסיה ‪22.22 93-97‬‬
‫מש' גלגל‪-‬פווריט‪/‬פליסיה ‪19.05 93-97‬‬
‫מש' גלגל איגניס ‪-00‬מ ‪15.87‬‬
‫מש' אופן ‪-‬ימ'‪-‬אבנסיס ‪-97‬מ‬
‫מש' אופן שמ'‪-‬אבנסיס ‪-97‬מ‬
‫מש' גלגל‪-‬קרינה‪/‬קרולה ‪ 17.46‬ימ' עד ‪93‬‬
‫מש' גלגל‪-‬קרינה‪/‬קרולה ‪ 17.46‬שמ' עד ‪93‬‬
‫מש' גלגל‪-‬יאריס ‪ 17.46 99-‬ימ'‬
‫מש' גלגל‪-‬יאריס ‪ 17.46 99-‬שמ'‬
‫מש' גלגל‪-‬טרנספורטר ‪-91‬מ ‪20.64‬‬
‫מש' גלגל‪-‬שמאל‪ C3 -‬קוטר ‪19‬‬
‫‪Page 68 of 183‬‬
‫‪JPCL90122‬‬
‫‪JPCL90123‬‬
‫‪JPCL90126‬‬
‫‪JPCL90127‬‬
‫‪JPCL90128‬‬
‫‪JPCL90129‬‬
‫‪JPCL90130‬‬
‫‪JPCL90131‬‬
‫‪JPCL90134‬‬
‫‪JPCL90136‬‬
‫‪JPCL90137‬‬
‫‪JPCL90138‬‬
‫‪JPCL90139‬‬
‫‪JPCL90140‬‬
‫‪JPCL90142‬‬
‫‪JPCL90143‬‬
‫‪JPCL90170‬‬
‫‪JPCL90171‬‬
‫‪JPCL90172‬‬
‫‪JPCL90173‬‬
‫‪JPCL90174‬‬
‫‪JPCL90178‬‬
‫‪JPCL90180‬‬
‫‪JPCL90181‬‬
‫‪JPCL90182‬‬
‫‪JPCL90184‬‬
‫‪JPCL90185‬‬
‫‪JPCL90186‬‬
‫‪JPCL90187‬‬
‫‪JPCL90188‬‬
‫‪JPCL90189‬‬
‫‪JPCL90190‬‬
‫‪JPCL90191‬‬
‫‪JPCL90192‬‬
‫‪JPCL90193‬‬
‫‪JPCL90194‬‬
‫‪JPCL90195‬‬
‫‪JPCL90197‬‬
‫‪JPCL90199‬‬
‫מחירון לצרכן‪ -‬מחלקת חלפים‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
‫‪₪ 91.10‬‬
‫‪₪ 61.20‬‬
‫‪₪ 47.40‬‬
‫‪₪ 76.80‬‬
‫‪₪ 83.50‬‬
‫‪₪ 118.60‬‬
‫‪₪ 88.30‬‬
‫‪₪ 71.20‬‬
‫‪₪ 93.60‬‬
‫‪₪ 134.60‬‬
‫‪₪ 65.90‬‬
‫‪₪ 110.20‬‬
‫‪₪ 66.00‬‬
‫‪₪ 66.00‬‬
‫‪₪ 167.30‬‬
‫‪₪ 79.60‬‬
‫‪₪ 58.50‬‬
‫‪₪ 96.30‬‬
‫‪₪ 93.00‬‬
‫‪₪ 93.00‬‬
‫‪₪ 144.90‬‬
‫‪₪ 160.50‬‬
‫‪₪ 160.50‬‬
‫‪₪ 93.40‬‬
‫‪₪ 99.30‬‬
‫‪₪ 98.30‬‬
‫‪₪ 88.30‬‬
‫‪₪ 91.80‬‬
‫‪₪ 139.40‬‬
‫‪₪ 139.40‬‬
‫‪₪ 91.80‬‬
‫‪₪ 23.20‬‬
‫‪₪ 236.20‬‬
‫‪₪ 191.90‬‬
‫‪₪ 191.90‬‬
‫‪₪ 35.60‬‬
‫‪₪ 132.40‬‬
‫‪₪ 37.80‬‬
‫‪₪ 132.40‬‬
‫מש' גלגל‪-‬ימין‪ C3 -‬קוטר ‪19‬‬
‫מש' גלגל‪ -‬סיטרואן ‪C3 15.80‬‬
‫מש' גלגל‪-‬קדט דיזל ‪17.50 80-85‬‬
‫מש' גלגל‪-‬סופר לנסר ‪17.46‬‬
‫מש' גלגל‪-‬מזדה ‪/2‬פייסטה ‪-01‬מ ‪19.05‬‬
‫מש' גלגל‪-‬אימפרזה‪/‬לגסי‪/‬פורסטר ‪19.05 92-00‬‬
‫מש' גלגל‪-‬גולף‪/‬פאסט ‪D1.9 92-97 20.64‬‬
‫מש' גלגל‪-‬טויוטה יאריס ‪-99‬מ '‪-17.46‬ימ‬
‫מש' גלגל‪-‬טויוטה יאריס ‪-99‬מ ‪ 17.46‬שמ'‬
‫מש' גלגל‪-‬רנר ‪23.81 90-96 4‬‬
‫מש' גלגל‪-‬גולף ‪/97-92‬פיאט פנדה ‪17.50‬‬
‫מש' גלגל שברולט אויאו ‪19.05‬‬
‫מש' אופן שמ'‪-‬קורולה עד ‪ 02 19‬מ"מ‬
‫מש אופן ימ'‪-‬קורולה עד ‪ 02 19‬מ"מ‬
‫מש' גלגל הונדה ג'אז ‪17.46‬‬
‫מש' גלגל‪-‬לנטיס ‪19.00‬‬
‫מש' גלגל מגאן ‪-00‬מ קוטר ‪19‬‬
‫מש' אופן אימפרזה‪/‬לגסי‪/‬פורסטר עד ‪00‬‬
‫מש' גלגל‪-‬ימ'‪-‬אפלאוז‪/‬בלנו‪/‬ליאנה ‪17.50‬‬
‫מש' גלגל‪-‬שמ'‪-‬אפלאוז‪/‬בלנו ‪17.50‬‬
‫מש' גלגל ‪-4‬ראאב ‪-01‬מ ‪19.05‬‬
‫מש' גלגל ‪-‬ימין‪-‬סיוויק ‪-01‬מ ‪19.00‬‬
‫מש' אופן שמ'‪-‬סיוויק ‪-01‬מ ‪19.00‬‬
‫מש אופן טרנזיט ‪ 01-08‬קוטר ‪25.40‬‬
‫מש אופן קונקט ‪ 03-04‬קוטר ‪20.60‬‬
‫מש' גלגל‪-‬אאודי ‪/2.0 80‬גולף ‪/1.8‬פאסט‬
‫מש' גלגל‪-‬אוקטביה ‪/1.6‬גולף‬
‫מש' גלגל‪-‬דובלו‪/‬פונטו גרנדה ‪20.64‬‬
‫מש' גלגל שמ'‪ -‬סיריון ‪-05‬מ‬
‫מש' גלגל ימ'‪-‬סיריון ‪-05‬מ‬
‫מש' גלגל פיאט ‪/500‬פנדה ‪-10‬מ ‪20.64‬‬
‫מש'גלגל אונו‪/‬פיורינו ‪19.05‬‬
‫צ‪.‬פילטר אוויר‪-‬מזדה ‪323‬‬
‫צ‪.‬פילטר אוויר‪-‬לנטיס ‪-99‬עד‬
‫צ‪.‬פילטר אוויר‪-‬לנטיס ‪-99‬מ‬
‫צ‪ .‬מים על'‪ -‬אקורד ‪90-93‬‬
‫צינור אוויר מזדה ‪B2500‬‬
‫צ‪.‬מים על'‪ -‬קורולה‬
‫צינור אוויר מזדה ‪B2500‬‬
‫‪Page 69 of 183‬‬
‫‪JPCL90200‬‬
‫‪JPCL90201‬‬
‫‪JPCL90202‬‬
‫‪JPCL90203‬‬
‫‪JPCL90204‬‬
‫‪JPCL90205‬‬
‫‪JPCL90206‬‬
‫‪JPCL90207‬‬
‫‪JPCL90208‬‬
‫‪JPCL90209‬‬
‫‪JPCL90212‬‬
‫‪JPCL90217‬‬
‫‪JPCL90222‬‬
‫‪JPCL90223‬‬
‫‪JPCL90231‬‬
‫‪JPCL90232‬‬
‫‪JPCL90244‬‬
‫‪JPCL90250‬‬
‫‪JPCL90252‬‬
‫‪JPCL90253‬‬
‫‪JPCL90257‬‬
‫‪JPCL90261‬‬
‫‪JPCL90262‬‬
‫‪JPCL90264‬‬
‫‪JPCL90266‬‬
‫‪JPCL90267‬‬
‫‪JPCL90268‬‬
‫‪JPCL90277‬‬
‫‪JPCL90298‬‬
‫‪JPCL90299‬‬
‫‪JPCL90313‬‬
‫‪JPCL895131‬‬
‫‪JPRC43180‬‬
‫‪JPRC43181‬‬
‫‪JPRC43182‬‬
‫‪MXCHD26‬‬
‫‪MXCHF68‬‬
‫‪MXCHT46‬‬
‫‪MXCHZ68‬‬
‫מחירון לצרכן‪ -‬מחלקת חלפים‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
‫‪₪ 102.40‬‬
‫‪₪ 74.80‬‬
‫‪₪ 100.70‬‬
‫‪₪ 87.80‬‬
‫‪₪ 47.10‬‬
‫‪₪ 103.90‬‬
‫‪₪ 38.10‬‬
‫‪₪ 130.70‬‬
‫‪₪ 130.70‬‬
‫‪₪ 127.40‬‬
‫‪₪ 127.40‬‬
‫‪₪ 41.80‬‬
‫‪₪ 133.10‬‬
‫‪₪ 4.40‬‬
‫‪₪ 11.40‬‬
‫‪₪ 11.70‬‬
‫‪₪ 71.60‬‬
‫‪₪ 33.60‬‬
‫‪₪ 78.90‬‬
‫‪₪ 86.80‬‬
‫‪₪ 78.90‬‬
‫‪₪ 78.90‬‬
‫‪₪ 23.50‬‬
‫‪₪ 26.40‬‬
‫‪₪ 5.40‬‬
‫‪₪ 7.80‬‬
‫‪₪ 7.80‬‬
‫‪₪ 6.50‬‬
‫‪₪ 6.00‬‬
‫‪₪ 24.40‬‬
‫‪₪ 29.90‬‬
‫‪₪ 17.20‬‬
‫‪₪ 5.20‬‬
‫‪₪ 98.80‬‬
‫‪₪ 163.30‬‬
‫‪₪ 38.70‬‬
‫‪₪ 53.50‬‬
‫‪₪ 6.40‬‬
‫‪₪ 6.50‬‬
‫צינור אוויר לנטיס עד ‪98‬‬
‫צינור אוויר‪ -‬מזדה סדן‬
‫צ‪ .‬אוויר לנטיס ‪ 1.8‬מ‪/99-‬פרמסי‬
‫צינור אוויר לנטיס ‪-99 1.6‬מ‬
‫צ‪ .‬מים תח'‪ -‬לנטיס ‪1.8‬‬
‫צינור אוויר‪-‬ישר‪ -‬טרופר ‪3.1‬‬
‫בוקסה מש'‪-‬על'‪ -‬טרנו מ‪/99-‬ווינר‬
‫ת‪ .‬משולש ימ' סוברו ‪ B4‬מ‪/04-‬פורסטר‬
‫ת‪.‬משולש שמ'‪ -‬סוברו ‪ B4‬מ‪/04-‬פורסטר‬
‫ת‪.‬מש'‪-‬ימ'‪-‬אימפרזה‪/‬לגסי אלומי‪.‬‬
‫ת‪.‬מש'‪-‬שמ'‪-‬אימפרזה‪/‬לגסי אלומי‪.‬‬
‫בוקסה מש' סוברו ‪-B4 04‬מ‬
‫ת‪ .‬בולם סוברו ‪-85‬מ‬
‫פקק מים ‪ -‬גומי ‪ 19‬מ"מ‬
‫גומי קפיץ‪-‬ארוך‪/‬אוקולון‪/‬צהוב‪-‬טויוטה‬
‫גומי קפיץ‪-‬קצר‪/‬אוקולון‪/‬צהוב‪ -‬טויוטה‬
‫בוקסה מש'‪-‬ברזל‪- B2500 -‬הברגה‬
‫בוקסה מש' אח'‪-‬תח'‪ 323 -‬סדן ‪ 13‬מ"מ‬
‫ת‪ .‬משולש ימ'‪ 323 -‬סדן‬
‫ת‪ .‬משולש שמ' ‪ 323‬סדן‬
‫ת‪ .‬משולש ימ' לנטיס עד ‪98‬‬
‫ת‪ .‬משולש שמ' לנטיס עד ‪98‬‬
‫בוקסה מש'‪-‬תחתון‪ 626 12 -‬מ"מ‬
‫בוקסה מש' ‪-B2500 99‬מ ‪-‬לחיצה‬
‫בוקסה מש'‪-‬תח'‪/‬גומי‪L200/L300 -‬‬
‫גומי ‪-1‬מייצב מתוך ‪L200/L300 -2‬‬
‫גומי ‪-2‬מייצב מתוך ‪L200/L300 -2‬‬
‫גומי מייצב‪ -‬סופר לנסר ‪ 22‬מ"מ‬
‫גומי סטביליזר‪ -‬מגנום‬
‫בוקסה מש'‪-‬אח'‪-‬לנטיס ‪-98‬מ חור אובלי‬
‫בוקסה משולש קד'‪-‬לנטיס ‪-98‬מ‬
‫בוקסה מש'‪-‬על'‪ -‬מגנום‪/‬פאג'רו‪/‬טרנו‪L200/‬‬
‫גומי מייצב לנטיס‪/‬מזדה ‪5‬‬
‫ת‪.‬בולם לנסר עד ‪/93‬לנטרה עד ‪95‬‬
‫קיט תושבת‪+‬בוקסה מש'‪-‬מזדה ‪/5/3‬פוקוס ‪2‬‬
‫בוקסה מש' תח'‪ -‬היילקס ‪2X4‬‬
‫בוקסה מש' תח' קד'‪-‬לנדקרוזר ‪-03‬מ‬
‫בוקסה סטבי' ‪-‬קורולה ‪-95‬מ‬
‫גומי סטבי' ‪-‬לנדקרוזר‪/‬פרדו‬
‫‪Page 70 of 183‬‬
‫‪MXCHZ69‬‬
‫‪MXCHZ70‬‬
‫‪MXCHZ71‬‬
‫‪MXCHZ73‬‬
‫‪MXCHZ74‬‬
‫‪MXCHI168‬‬
‫‪MXCSBN93‬‬
‫‪MXCEMS005‬‬
‫‪MXCEMS006‬‬
‫‪MXCEMS007‬‬
‫‪MXCEMS008‬‬
‫‪MXCEMS009‬‬
‫‪MXCEMS010‬‬
‫‪MXCMC8175‬‬
‫‪MXCPU0032‬‬
‫‪MXCPU0034‬‬
‫‪MXCABD0003‬‬
‫‪MXCABD0022‬‬
‫‪MXCABD0029‬‬
‫‪MXCABD0030‬‬
‫‪MXCABD0032‬‬
‫‪MXCABD0033‬‬
‫‪MXCABD0046‬‬
‫‪MXCABF0005‬‬
‫‪MXCABM0010‬‬
‫‪MXCABM0033‬‬
‫‪MXCABM0034‬‬
‫‪MXCABM0035‬‬
‫‪MXCABM0040‬‬
‫‪MXCABM0047‬‬
‫‪MXCABM0048‬‬
‫‪MXCABM0051‬‬
‫‪MXCABM0053‬‬
‫‪MXCABM0062‬‬
‫‪MXCABS0063‬‬
‫‪MXCABT0038‬‬
‫‪MXCABT0087‬‬
‫‪MXCABT0088‬‬
‫‪MXCABT0089‬‬
‫מחירון לצרכן‪ -‬מחלקת חלפים‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
‫‪₪ 74.30‬‬
‫‪₪ 47.10‬‬
‫‪₪ 133.30‬‬
‫‪₪ 107.90‬‬
‫‪₪ 107.90‬‬
‫‪₪ 165.20‬‬
‫‪₪ 126.30‬‬
‫‪₪ 127.00‬‬
‫‪₪ 127.00‬‬
‫‪₪ 118.00‬‬
‫‪₪ 137.20‬‬
‫‪₪ 126.30‬‬
‫‪₪ 113.50‬‬
‫‪₪ 158.20‬‬
‫‪₪ 109.00‬‬
‫‪₪ 109.00‬‬
‫‪₪ 183.00‬‬
‫‪₪ 115.30‬‬
‫‪₪ 119.80‬‬
‫‪₪ 113.30‬‬
‫‪₪ 124.20‬‬
‫‪₪ 135.60‬‬
‫‪₪ 147.00‬‬
‫‪₪ 138.20‬‬
‫‪₪ 133.60‬‬
‫‪₪ 124.30‬‬
‫‪₪ 10.30‬‬
‫‪₪ 133.30‬‬
‫‪₪ 136.10‬‬
‫‪₪ 136.10‬‬
‫‪₪ 146.20‬‬
‫‪₪ 189.60‬‬
‫‪₪ 138.80‬‬
‫‪₪ 105.00‬‬
‫‪₪ 168.80‬‬
‫‪₪ 162.40‬‬
‫‪₪ 96.20‬‬
‫‪₪ 178.70‬‬
‫‪₪ 185.10‬‬
‫בוקסה מש' אח'‪+‬אוזן‪-‬סופר לנסר‪/‬גלנט‬
‫בוקסה מתלה אח'‪-‬כריזמה‪/‬וולוו ‪S40‬‬
‫ת‪.‬בולם‪-‬אח'‪/323 -‬לנטיס עד ‪98‬‬
‫ת‪ .‬בולם קד'‪ -‬לנטיס עד ‪98‬‬
‫ת‪ .‬בולם קד' מזדה סדן ‪323‬‬
‫ת‪ .‬בולם אח'‪-‬שמאל ‪-‬לנטיס ‪98-02‬‬
‫ת‪.‬בולם קד'‪ -‬מזדה ‪/3‬פוקוס ‪-04 2‬מ‬
‫ת‪.‬בולם קד'‪-‬ימין‪ -‬מזדה ‪5‬‬
‫ת‪.‬בולם קד'‪-‬שמאל‪ -‬מזדה ‪5‬‬
‫ת‪.‬בולם לנטיס מ‪/99-‬פרמסי ‪-00‬מ‬
‫ת‪.‬בולם קד' ‪ 626‬עד ‪97‬‬
‫ת‪ .‬בולם קד'‪-98 626 -‬מ‬
‫ת‪ .‬בולם ‪-‬אפלאוז‪/‬שרייד עד ‪97‬‬
‫ת‪ .‬בולם ‪ -‬סיריון עד ‪05‬‬
‫ת‪ .‬בולם קד'‪/‬ימ' סיוויק מ‪/01-‬סטרים‬
‫ת‪ .‬בולם קד'‪/‬שמ' סיוויק מ‪/01-‬סטרים‬
‫ת‪ .‬בולם סיוויק ‪-06‬מ‬
‫ת‪.‬בולם קד'‪-‬סופר לנסר‬
‫ת‪.‬בולם קד'‪ -‬לנסר ‪/04-01‬כריזמה‬
‫ת‪.‬בולם קד'‪-‬לנסר מ‪/05-‬וולוו ‪-S40 02‬מ‬
‫ת‪ .‬בולם קד'‪-‬אלמרה פרפקט ‪-01‬מ‬
‫ת‪ .‬בולם קד'‪ -‬קורולה ‪92-00‬‬
‫ת‪ .‬בולם ‪-4 -‬ראב‬
‫ת‪ .‬בולם קד' קורולה ‪-01‬מ‬
‫ת‪.‬בולם היילקס ויגו ‪2X4‬‬
‫ת‪ .‬בולם קד'‪-‬בלנו‪/‬ליאנה‬
‫גומי דוושה ‪ -‬היילקס‬
‫ת‪ .‬דרייבשפט ‪B2000/2200‬‬
‫ת‪ .‬דרייבשפט ‪-‬נמוך‪ -‬איסוזו טנדר ‪4X4‬‬
‫ת‪.‬דרייבשפט‪-‬גבוה‪ -‬איסוזו טנדר ‪4X2‬‬
‫ת‪ .‬דרייבשפט ‪-‬דימקס ‪2X4‬‬
‫ת‪ .‬דרייבשפט ‪-‬דימקס ‪4X4‬‬
‫קופלונג דרייבשפט‪-‬חור ‪/L400‬עבה‪-‬מגנום‬
‫ת‪ .‬דרייבשפט הייאס‪/‬היילקס‬
‫ת‪.‬דרייבשפט הילקס ויגו ‪-04‬מ ‪4X4‬‬
‫ת‪ .‬מנוע‪-‬ימ'‪-‬גז לנטיס עד ‪98‬‬
‫ת‪.‬גשר קד'‪ -‬לנטיס ‪-99‬מ ‪ 12‬מ"מ‬
‫ת‪.‬מנוע שמ'‪ -‬לנטיס ‪-99 1.8‬מ‬
‫ת‪.‬מנוע שמאל‪-‬לנטיס ‪-99 1.6‬מ‬
‫‪Page 71 of 183‬‬
‫‪MXCAMB0073‬‬
‫‪MXCAMB0074‬‬
‫‪MXCAMD0003‬‬
‫‪MXCAMD0006‬‬
‫‪MXCAMD0007‬‬
‫‪MXCAMD0008‬‬
‫‪MXCAMD0011‬‬
‫‪MXCAMD0012‬‬
‫‪MXCAMD0013‬‬
‫‪MXCAMD0014‬‬
‫‪MXCAMD0015‬‬
‫‪MXCAMD0016‬‬
‫‪MXCAMDH002‬‬
‫‪MXCAMDH003‬‬
‫‪MXCAMH0003‬‬
‫‪MXCAMH0004‬‬
‫‪MXCAMH0007‬‬
‫‪MXCAMM0007‬‬
‫‪MXCAMM0008‬‬
‫‪MXCAMM009M‬‬
‫‪MXCAMN0006‬‬
‫‪MXCAMT0013‬‬
‫‪MXCAMT0034‬‬
‫‪MXCAMT0044‬‬
‫‪MXCAMT0051‬‬
‫‪MXCAMZ0004‬‬
‫‪MXCBPT0155‬‬
‫‪MXCCBD0001‬‬
‫‪MXCCBI0008‬‬
‫‪MXCCBI0009‬‬
‫‪MXCCBI0022‬‬
‫‪MXCCBI0024‬‬
‫‪MXCCBM0013‬‬
‫‪MXCCBT0015‬‬
‫‪MXCCBT0024‬‬
‫‪MXCEMD0010‬‬
‫‪MXCEMD0016‬‬
‫‪MXCEMD0018‬‬
‫‪MXCEMD0019‬‬
‫מחירון לצרכן‪ -‬מחלקת חלפים‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
‫‪₪ 88.80‬‬
‫‪₪ 145.20‬‬
‫‪₪ 90.50‬‬
‫‪₪ 107.90‬‬
‫‪₪ 144.20‬‬
‫‪₪ 98.80‬‬
‫‪₪ 120.00‬‬
‫‪₪ 191.90‬‬
‫‪₪ 68.90‬‬
‫‪₪ 122.40‬‬
‫‪₪ 172.90‬‬
‫‪₪ 64.70‬‬
‫‪₪ 221.30‬‬
‫‪₪ 221.30‬‬
‫‪₪ 135.00‬‬
‫‪₪ 310.40‬‬
‫‪₪ 235.20‬‬
‫‪₪ 380.10‬‬
‫‪₪ 294.80‬‬
‫‪₪ 100.80‬‬
‫‪₪ 82.50‬‬
‫‪₪ 61.10‬‬
‫‪₪ 61.20‬‬
‫‪₪ 86.70‬‬
‫‪₪ 111.50‬‬
‫‪₪ 106.30‬‬
‫‪₪ 150.00‬‬
‫‪₪ 158.70‬‬
‫‪₪ 142.40‬‬
‫‪₪ 367.60‬‬
‫‪₪ 227.70‬‬
‫‪₪ 138.00‬‬
‫‪₪ 100.00‬‬
‫‪₪ 87.00‬‬
‫‪₪ 87.00‬‬
‫‪₪ 86.10‬‬
‫‪₪ 86.10‬‬
‫‪₪ 173.00‬‬
‫‪₪ 446.80‬‬
‫ת‪.‬גשר קד'‪ 323 -‬סדן בוקסה קטנה‬
‫ת‪.‬מנוע שמ'‪ 323 -‬סדן מתחת למצבר‬
‫ת‪ .‬גשר אח'‪ -‬לנטיס עד ‪98‬‬
‫ת‪.‬גשר קד'‪ -‬לנטיס עד ‪ 98‬ב‪.‬קטנה‬
‫ת‪.‬מנוע שמ' מתחת למצבר‪ -‬לנטיס עד ‪98‬‬
‫ת‪.‬מנוע קד' לנטיס עד ‪ 98‬ב‪.‬גדולה‬
‫ת‪.‬מנוע אח'‪ -‬לנטיס ‪-99 1.8‬מ‬
‫ת‪.‬מנוע ‪-MPV/626‬קד'‪-‬ימין ‪-99‬מ‬
‫ת‪ .‬מנוע אח'‪ 323 -‬סדן‬
‫ת‪.‬גשר קד'‪ 626 -‬עד ‪ 12.5 98‬מ"מ‬
‫ת‪ .‬גיר ‪'-626‬שמ ‪ 98-99‬מתחת למצבר‬
‫ת‪.‬גיר‪-‬כיסא‪-93 626 -‬מ‬
‫ת‪.‬מנוע ימ'‪ -‬לנטיס ‪-99 1.6‬מ זרוע‬
‫ת‪.‬מנוע קד'‪-‬ימין‪/626-‬לנטיס ‪-99 1.8‬מ זרוע‬
‫ת‪.‬גיר‪-‬מזלג‪ -‬מזדה ‪ 3‬עד ‪/09‬פוקוס ‪2‬‬
‫ת‪ .‬מנוע ימ' מושלמת‪ -‬מזדה ‪ 1.6 3‬עד ‪09‬‬
‫ת‪ .‬מנוע שמ'‪ -‬מזדה ‪ 3/5‬עד ‪09‬‬
‫ת‪ .‬מנוע ימ'‪-‬מזדה ‪ 2.0 3/5‬עד ‪/09‬פוקוס ‪2‬‬
‫ת‪ .‬מנוע‪-‬ימין‪ -‬מזדה ‪ 6‬עד ‪07‬‬
‫ת‪.‬גשר קד'‪-98 626 -‬מ‬
‫ת‪ .‬גיר שמ'‪ -‬סיריון עד ‪05‬‬
‫ת‪ .‬מנוע ימין‪ -‬טריוס ‪ 1.3‬עד ‪06‬‬
‫ת‪ .‬מנוע שמאל‪ -‬טריוס ‪ 1.3‬עד ‪06‬‬
‫ת‪ .‬מנוע ‪ -‬סיריון עד ‪05‬‬
‫ת‪ .‬גשר קד' שמ'‪/121 -‬דמיו‬
‫ת‪ .‬גשר קד'‪-‬קיה פרייד‬
‫ת‪.‬מנוע ימין‪-‬סיוויק ‪96-00‬‬
‫ת‪.‬מנוע אח'‪-‬מגדל‪-‬אקורד ‪3.0 98-00‬‬
‫ת‪ .‬גיר ‪-‬אח' סיוויק ‪92-99‬‬
‫ת‪.‬מנוע אח'‪-‬אקורד ‪/97-94‬שאטל‬
‫ת‪.‬מנוע קד' שמ'‪ -‬סיוויק ‪ 92-95‬אוט'‬
‫ת‪.‬מנוע קדמי‪-‬אקורד ‪98-02‬‬
‫ת‪.‬מנוע קד'‪-‬אקורד ‪/97-94‬שאטל‬
‫ת‪.‬גיר קד' אומגה‪ -‬סיוויק עד ‪ 91‬רגיל‬
‫ת‪.‬גיר קד' אומגה‪ -‬סיוויק עד ‪ 91‬אוט'‬
‫ת‪.‬מנוע ימ' גבוה‪ -‬סיוויק ‪ 92-99‬אוט'‬
‫ת‪.‬מנוע שמ' גבוה‪ -‬סיוויק ‪ 92-99‬אוט'‬
‫ת‪ .‬מנוע שמ'‪-‬גאז' ‪01-07 1.4‬‬
‫ת‪.‬מנוע‪-‬אח'‪-‬גז אקורד ‪03-08‬‬
‫‪Page 72 of 183‬‬
‫‪MXCEMD0022‬‬
‫‪MXCEMD0024‬‬
‫‪MXCEMD0025‬‬
‫‪MXCEMD0026‬‬
‫‪MXCEMD0028‬‬
‫‪MXCEMD0030‬‬
‫‪MXCEMD0031‬‬
‫‪MXCEMD0032‬‬
‫‪MXCEMD0033‬‬
‫‪MXCEMD0039‬‬
‫‪MXCEMD0048‬‬
‫‪MXCEMD0050‬‬
‫‪MXCEMD0058‬‬
‫‪MXCEMD0060‬‬
‫‪MXCEMD0061‬‬
‫‪MXCEMD0062‬‬
‫‪MXCEMD0063‬‬
‫‪MXCEMD0064‬‬
‫‪MXCEMD0068‬‬
‫‪MXCEMD0070‬‬
‫‪MXCEMDH009‬‬
‫‪MXCEMDH014‬‬
‫‪MXCEMDH015‬‬
‫‪MXCEMDH019‬‬
‫‪MXCEMF0001‬‬
‫‪MXCEMF0002‬‬
‫‪MXCEMH0008‬‬
‫‪MXCEMH0017‬‬
‫‪MXCEMH0021‬‬
‫‪MXCEMH0023‬‬
‫‪MXCEMH0031‬‬
‫‪MXCEMH0042‬‬
‫‪MXCEMH0044‬‬
‫‪MXCEMH0045‬‬
‫‪MXCEMH0046‬‬
‫‪MXCEMH0047‬‬
‫‪MXCEMH0049‬‬
‫‪MXCEMH0053‬‬
‫‪MXCEMH0060‬‬
‫מחירון לצרכן‪ -‬מחלקת חלפים‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
‫‪₪ 208.70‬‬
‫‪₪ 324.80‬‬
‫‪₪ 84.70‬‬
‫‪₪ 78.00‬‬
‫‪₪ 353.90‬‬
‫‪₪ 359.10‬‬
‫‪₪ 299.00‬‬
‫‪₪ 232.00‬‬
‫‪₪ 154.30‬‬
‫‪₪ 75.80‬‬
‫‪₪ 88.10‬‬
‫‪₪ 89.20‬‬
‫‪₪ 89.20‬‬
‫‪₪ 110.80‬‬
‫‪₪ 47.30‬‬
‫‪₪ 82.20‬‬
‫‪₪ 52.80‬‬
‫‪₪ 135.10‬‬
‫‪₪ 73.40‬‬
‫‪₪ 78.40‬‬
‫‪₪ 152.40‬‬
‫‪₪ 139.10‬‬
‫‪₪ 138.20‬‬
‫‪₪ 207.70‬‬
‫‪₪ 155.60‬‬
‫‪₪ 182.60‬‬
‫‪₪ 98.00‬‬
‫‪₪ 88.80‬‬
‫‪₪ 246.70‬‬
‫‪₪ 169.70‬‬
‫‪₪ 145.70‬‬
‫‪₪ 145.70‬‬
‫‪₪ 84.30‬‬
‫‪₪ 200.00‬‬
‫‪₪ 140.40‬‬
‫‪₪ 204.10‬‬
‫‪₪ 95.30‬‬
‫‪₪ 98.80‬‬
‫‪₪ 167.00‬‬
‫ת‪.‬מנוע שמ' ‪ -‬סיוויק ‪-01‬מ‬
‫ת‪.‬מנוע‪-‬גשר קד'‪-‬אקורד ‪03-08‬‬
‫ת‪.‬מנוע אקורד ‪ 03-07‬ברגים רחוקים‬
‫ת‪.‬גיר שמ' תח'‪-‬אקורד ‪ 03-07‬בר‪ .‬רחוקים‬
‫ת‪ .‬מנוע‪-‬ימין‪-‬סיוויק ‪-06‬מ‬
‫ת‪.‬מנוע ימ'‪/‬על'‪-‬משקפיים‪-‬סיוויק ‪-CRV/06‬מ ‪07-11‬‬
‫ת‪.‬מנוע שמ'‪ -‬סיוויק ‪-06‬מ‬
‫ת‪ .‬מנוע שמ' ג'אז ‪-07-01 1.4‬אנגלי‬
‫ת‪ .‬גיר ג'אז‪-‬גיר רגיל ‪01-07‬‬
‫ת‪ .‬גיר‪-‬צרה‪ -‬איפון‪/‬דימקס‪/‬טנדר ‪4X2‬‬
‫ת‪ .‬גיר טנדר ‪ 4X4‬איסוזו‬
‫ת‪ .‬מנוע ימ'‪ -‬טרופר‪/‬איפון ‪3.1‬‬
‫ת‪ .‬מנוע שמ'‪ -‬טרופר‪/‬איפון ‪3.1‬‬
‫ת‪.‬גיר ‪ -‬דימקס ‪4X4‬‬
‫ת‪ .‬מנוע שמאל‪L200 -‬‬
‫ת‪ .‬מנוע מגנום‪L200/‬‬
‫ת‪.‬גיר מגנום ‪-‬טרנספר‬
‫ת‪.‬מנוע שמ' ‪-‬סופר לנסר‬
‫ת‪.‬גשר קד'‪-‬לנסר‪/‬ס‪.‬לנסר‪/‬לנטרה‪/‬אקסנט עד ‪96‬‬
‫ת‪.‬גשר אח'‪-‬נמוכה‪-‬סופר לנסר‪/‬כריזמה‬
‫ת‪.‬מנוע ימ'‪-‬סופר לנסר‪-‬גיר רגיל‬
‫ת‪.‬מנוע ימ'‪ -‬סופר לנסר אוטומט‬
‫ת‪.‬גיר גלנט ‪-96‬מ‬
‫ת‪.‬מנוע‪-‬ימ'‪/‬על' ספייס ווגון‪-‬אלומיניום‬
‫ת‪.‬מנוע שמ'‪ -‬ספייס ווגון‪/‬גלנט‬
‫ת‪ .‬מנוע שמ'‪-‬לנסר ‪-00‬מ‬
‫ת‪.‬גשר קד'‪ -‬כריזמה‪/‬לנסר ‪-00‬מ‬
‫ת‪.‬מנוע קד'‪ -‬גלנט ‪94-98‬‬
‫ת‪.‬מנוע‪-‬ימ'‪-‬אלומיניום‪-‬גלנט ‪-00 2.0‬מ‬
‫ת‪ .‬מנוע אח'‪ -‬גלנט ‪98-02‬‬
‫ת‪ .‬מנוע ימ'‪-‬פאג'רו ‪97-99‬‬
‫ת‪ .‬מנוע שמ'‪-‬פאג'רו ‪97-99‬‬
‫ת‪.‬גשר קד'‪-‬נמוכה‪-‬סופר לנסר ‪96-00‬‬
‫ת‪.‬מנוע אח'‪ -‬לנסר ‪04-06‬‬
‫ת‪.‬גשר קד'‪ -‬ספייס ווגון‬
‫ת‪.‬מנוע ‪ -‬ימין כריזמה‬
‫ת‪.‬מנוע‪-‬הנטר‬
‫ת‪.‬גשר אח'‪ -‬ספייס ווגון‬
‫ת‪.‬מנוע קד'‪-‬ימ'‪-‬אלמרה‪/‬סאני אוטומט‬
‫‪Page 73 of 183‬‬
‫‪MXCEMH0068‬‬
‫‪MXCEMH0075‬‬
‫‪MXCEMH0080‬‬
‫‪MXCEMH0081‬‬
‫‪MXCEMH0083‬‬
‫‪MXCEMH0085‬‬
‫‪MXCEMH0086‬‬
‫‪MXCEMH0087‬‬
‫‪MXCEMH0088‬‬
‫‪MXCEMI0025‬‬
‫‪MXCEMI0026‬‬
‫‪MXCEMI0040‬‬
‫‪MXCEMI0041‬‬
‫‪MXCEMI0062‬‬
‫‪MXCEMM0003‬‬
‫‪MXCEMM0005‬‬
‫‪MXCEMM0026‬‬
‫‪MXCEMM0028‬‬
‫‪MXCEMM0030‬‬
‫‪MXCEMM0031‬‬
‫‪MXCEMM0032‬‬
‫‪MXCEMM0034‬‬
‫‪MXCEMM0043‬‬
‫‪MXCEMM0048‬‬
‫‪MXCEMM0049‬‬
‫‪MXCEMM0057‬‬
‫‪MXCEMM0059‬‬
‫‪MXCEMM0060‬‬
‫‪MXCEMM0061‬‬
‫‪MXCEMM0062‬‬
‫‪MXCEMM0063‬‬
‫‪MXCEMM0064‬‬
‫‪MXCEMM0065‬‬
‫‪MXCEMM0069‬‬
‫‪MXCEMM0103‬‬
‫‪MXCEMM0104‬‬
‫‪MXCEMM0105‬‬
‫‪MXCEMM0106‬‬
‫‪MXCEMN0003‬‬
‫מחירון לצרכן‪ -‬מחלקת חלפים‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
‫‪₪ 147.40‬‬
‫‪₪ 141.60‬‬
‫‪₪ 186.90‬‬
‫‪₪ 88.40‬‬
‫‪₪ 115.20‬‬
‫‪₪ 78.60‬‬
‫‪₪ 97.60‬‬
‫‪₪ 97.60‬‬
‫‪₪ 75.40‬‬
‫‪₪ 88.90‬‬
‫‪₪ 125.80‬‬
‫‪₪ 32.60‬‬
‫‪₪ 139.40‬‬
‫‪₪ 133.50‬‬
‫‪₪ 99.60‬‬
‫‪₪ 55.70‬‬
‫‪₪ 141.40‬‬
‫‪₪ 192.30‬‬
‫‪₪ 140.20‬‬
‫‪₪ 181.00‬‬
‫‪₪ 155.30‬‬
‫‪₪ 148.80‬‬
‫‪₪ 98.00‬‬
‫‪₪ 182.50‬‬
‫‪₪ 84.80‬‬
‫‪₪ 84.10‬‬
‫‪₪ 112.40‬‬
‫‪₪ 127.50‬‬
‫‪₪ 71.90‬‬
‫‪₪ 120.90‬‬
‫‪₪ 102.90‬‬
‫‪₪ 141.10‬‬
‫‪₪ 168.30‬‬
‫‪₪ 154.30‬‬
‫‪₪ 167.80‬‬
‫‪₪ 4.40‬‬
‫‪₪ 4.40‬‬
‫‪₪ 1.80‬‬
‫‪₪ 1.80‬‬
‫ת‪.‬מנוע ימ'‪ -‬אלמרה פרפקט ‪-01‬מ‬
‫ת‪.‬מנוע‪-‬שמ'‪ -‬סאני‪/‬אלמרה אוטומט‬
‫ת‪.‬מנוע‪-‬קד' אלמרה אלומיניום‬
‫ת‪.‬מנוע אח'‪-‬בוקסה קטנה‪-‬סאני‪/‬פרמיירה‬
‫ת‪.‬מנוע אח'‪ -‬אלמרה פרפקט ‪-01‬מ‬
‫ת‪.‬מנוע ימ'‪-‬טרנו ‪/97-88‬ווינר‬
‫ת‪ .‬מנוע ימין‪ -‬לרגו‬
‫ת‪.‬מנוע‪-‬שמאל‪ -‬לרגו‬
‫ת‪.‬מנוע שמ'‪ -‬טרנו דיזל ‪/97-88‬ווינר‬
‫ת‪ .‬מנוע שמ'‪-‬ניסן טידה‬
‫ת‪ .‬גיר טרנו דיזל‪/‬ווינר‬
‫הרמ' גיר‪-‬אמפרזה‪B4 /‬‬
‫ת‪ .‬מנוע ימ' עם זרוע‪-‬קורולה ‪93-01‬‬
‫ת‪.‬מנוע ‪'-3‬אח בר'‪ -‬קורולה בלי משקולות‬
‫ת‪ .‬גיר היילקס ‪ 4X4‬עד ‪97‬‬
‫ת‪ .‬גיר טויוטה הייאס‬
‫ת‪.‬גיר היילקס ‪-98‬מ ‪4X4‬‬
‫ת‪ .‬מנוע אחורי‪ -‬קרינה‬
‫ת‪.‬מנוע שמ'‪ -‬קורולה עד ‪-92‬רגיל‬
‫ת‪.‬מנוע שמ'‪ -‬קורולה ‪98-02‬‬
‫ת‪ .‬מנוע שמ' ‪-4‬ראב ‪96-00‬‬
‫ת‪.‬גשר קד' קורולה ‪-03‬מ‬
‫ת‪.‬גיר היילקס ויגו ‪-04‬מ ‪2X4‬‬
‫ת‪ .‬גיר היילקס ויגו ‪-04‬מ ‪4X4‬‬
‫ת‪.‬גיר היילקס ויגו ‪-04‬מ ‪2X4‬‬
‫ת‪ .‬מנוע קד' ימין‪ -‬פריוויה‬
‫ת‪ .‬מנוע אח' ימין‪ -‬פריוויה‬
‫ת‪ .‬מנוע שמאל‪ -‬יאריס‬
‫ת‪.‬מנוע לנקרוזר פרדו עד ‪02‬‬
‫ת‪.‬גשר אח'‪-‬גבוה‪ -‬בלנו‪/‬ליאנה חור' קרובים‬
‫ת‪.‬גשר קד'‪-‬נמוך‪-‬בלנו‪/‬ליאנה חור' רחוקים‬
‫ת‪ .‬מנוע ימ' ליאנה‬
‫ת‪.‬מנוע שמ'‪+‬בורג‪ -‬בלנו‪/‬סוויפט ‪/1.6‬ליאנה‬
‫ת‪ .‬מנוע‪-‬ימין‪-‬בלנו‬
‫ת‪.‬גיר לגסי‪/‬גרנד לאונה‪/‬אימפרזה אוט'‬
‫פקק מים ‪ -‬גומי ‪ 16‬מ"מ‬
‫פקק מים גומי ‪ 22 -‬מ"מ‬
‫פקק מים ‪ -‬גומי‪ 3 -‬מ"מ‬
‫פקק מים גומי‪ 6 -‬מ"מ‬
‫‪Page 74 of 183‬‬
‫‪MXCEMN0009‬‬
‫‪MXCEMN0014‬‬
‫‪MXCEMN0040‬‬
‫‪MXCEMN0045‬‬
‫‪MXCEMN0046‬‬
‫‪MXCEMN0068‬‬
‫‪MXCEMN0069‬‬
‫‪MXCEMN0070‬‬
‫‪MXCEMN0075‬‬
‫‪MXCEMN0092‬‬
‫‪MXCEMN0100‬‬
‫‪MXCEMS0004‬‬
‫‪MXCEMT0012‬‬
‫‪MXCEMT0099‬‬
‫‪MXCEMT0108‬‬
‫‪MXCEMT0109‬‬
‫‪MXCEMT0122‬‬
‫‪MXCEMT0126‬‬
‫‪MXCEMT0135‬‬
‫‪MXCEMT0140‬‬
‫‪MXCEMT0148‬‬
‫‪MXCEMT0160‬‬
‫‪MXCEMT0205‬‬
‫‪MXCEMT0208‬‬
‫‪MXCEMT0209‬‬
‫‪MXCEMT0210‬‬
‫‪MXCEMT0213‬‬
‫‪MXCEMT0225‬‬
‫‪MXCEMT0233‬‬
‫‪MXCEMZ0011‬‬
‫‪MXCEMZ0012‬‬
‫‪MXCEMZ0020‬‬
‫‪MXCEMZ0025‬‬
‫‪MXCEMZ0027‬‬
‫‪MXCEMZ0029‬‬
‫‪MXCMC81076‬‬
‫‪MXCMC81077‬‬
‫‪MXCMC81078‬‬
‫‪MXCMC81080‬‬
‫מחירון לצרכן‪ -‬מחלקת חלפים‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
‫‪₪ 22.60‬‬
‫‪₪ 114.30‬‬
‫‪₪ 114.30‬‬
‫‪₪ 8.20‬‬
‫‪₪ 29.90‬‬
‫‪₪ 31.50‬‬
‫‪₪ 32.40‬‬
‫‪₪ 22.00‬‬
‫‪₪ 5.40‬‬
‫‪₪ 24.00‬‬
‫‪₪ 67.20‬‬
‫‪₪ 38.70‬‬
‫‪₪ 5.10‬‬
‫‪₪ 4.90‬‬
‫‪₪ 26.20‬‬
‫‪₪ 36.20‬‬
‫‪₪ 39.50‬‬
‫‪₪ 37.10‬‬
‫‪₪ 35.30‬‬
‫‪₪ 7.90‬‬
‫‪₪ 7.40‬‬
‫‪₪ 6.40‬‬
‫‪₪ 54.40‬‬
‫‪₪ 3.50‬‬
‫‪₪ 65.80‬‬
‫‪₪ 14.20‬‬
‫‪₪ 22.60‬‬
‫‪₪ 135.20‬‬
‫‪₪ 6.20‬‬
‫‪₪ 5.10‬‬
‫‪₪ 5.10‬‬
‫‪₪ 115.20‬‬
‫‪₪ 159.70‬‬
‫‪₪ 114.70‬‬
‫‪₪ 117.70‬‬
‫‪₪ 162.80‬‬
‫‪₪ 156.90‬‬
‫‪₪ 51.70‬‬
‫‪₪ 145.00‬‬
‫מוט מייצב ‪'-H100/L300/626-‬קד ‪ 20‬ס"מ‬
‫ת‪ .‬מש'‪-‬ימין‪-98 626 -‬מ‬
‫ת‪ .‬מש'‪-‬שמאל‪-98 626 -‬מ‬
‫גומי סטבי'‪ -‬סיוויק ‪95-99‬‬
‫בוקסה מש' תח'‪+‬קנט ‪-‬סיוויק ‪-96‬מ‬
‫בוקסה מש' תח'‪+‬בליטה ‪-‬סיוויק ‪-96‬מ‬
‫בוקסה מש' תח'‪ -‬סיוויק ‪-01‬מ‬
‫בוקסה מש' תח'‪ -‬סיוויק ‪-95‬מ‬
‫גומי סטבי' אחורי‪ -‬סיוויק ‪92-95‬‬
‫בוקסה מש' אח'‪ -‬אקורד ‪90-98‬‬
‫בוקסה סרן אחורי‪ -‬סיוויק‬
‫בוקסה מש' תח'‪-‬גדולה‪ -‬אקורד ‪-03‬מ‬
‫גומי סטבי'‪ -‬אקורד ‪98-00‬‬
‫גומי קפיץ אח'‪ -‬טרופר‬
‫בוקסה מש' תח'‪-‬טרופר עד ‪/90‬רודאו‪/‬איפון ‪2X4‬‬
‫בוקסה מש' על' דימקס ‪4X4‬‬
‫בוקסה מש' תח'‪-‬דימקס‪/‬איפון ‪4X4‬‬
‫בוקסה מש'‪-‬תח'‪ -‬טרנו מ‪/98-‬ווינר‬
‫הרמוניקה גיר ‪-‬טראנו‬
‫גומי קפיץ ‪ -‬היילקס‬
‫גומי קפיץ‪-‬ארוך‪ -‬היילקס‬
‫גומי קפיץ‪-‬קצר‪ -‬היילקס‬
‫ב‪ .‬זרוע תח'‪-‬היילקס ויגו‪/‬לנדקרוזר ‪-04‬מ‬
‫גומי קפיץ ‪ -‬לנדקרוזר‬
‫תושבת אגזוז‪ -‬קורולה‬
‫חובק הגה ימ'‪ -‬קורולה עד ‪98‬‬
‫מוט מייצב קד'‪ 10.5- 323 -‬ס"מ‬
‫ת‪ .‬בולם סוברו ‪/84-80‬טנדר‬
‫ג‪ .‬מייצב‪-‬מצבה‪ -‬טרופר‪ /‬איפון‬
‫גומי קפיץ‪-‬קטן‪L200/300 -‬‬
‫גומי קפיץ‪-‬גדול‪L200/300 -‬‬
‫ת‪.‬בולם סאני‪/‬אלמרה עד ‪00‬‬
‫ת‪ .‬דרייבשפט ‪-‬מזדה ‪B2500‬‬
‫תושבת דרייבשפט‪ -‬ווינר ‪4X4‬‬
‫ת‪ .‬דרייבשפט היילקס ‪2X4‬‬
‫ת‪.‬מנוע אח'‪ -‬לנטיס ‪ 1.6‬מ‪/99-‬פרמסי‬
‫ת‪.‬מנוע יציקה‪-‬ימ'‪ 323 -‬סדן‬
‫ת‪ .‬מנוע ‪B2000/B2500‬‬
‫ת‪.‬מנוע ימ'‪-‬מילוי‪ -‬מזדה ‪ 1.6 3‬עד ‪09‬‬
‫‪Page 75 of 183‬‬
‫‪MXCSBD0016‬‬
‫‪MXCSBD0028‬‬
‫‪MXCSBD0029‬‬
‫‪MXCSBH0005‬‬
‫‪MXCSBH0008‬‬
‫‪MXCSBH0009‬‬
‫‪MXCSBH0013‬‬
‫‪MXCSBH0021‬‬
‫‪MXCSBH0032‬‬
‫‪MXCSBH0038‬‬
‫‪MXCSBH0041‬‬
‫‪MXCSBH0056‬‬
‫‪MXCSBH0069‬‬
‫‪MXCSBI0025‬‬
‫‪MXCSBI0029‬‬
‫‪MXCSBI0052‬‬
‫‪MXCSBI0055‬‬
‫‪MXCSBN0104‬‬
‫‪MXCSBN0114‬‬
‫‪MXCSBT0008‬‬
‫‪MXCSBT0013‬‬
‫‪MXCSBT0014‬‬
‫‪MXCSBT0064‬‬
‫‪MXCSBT0078‬‬
‫‪MXCSBT0090‬‬
‫‪MXCSCT0003‬‬
‫‪MXCSLD0001‬‬
‫‪MXCSMS0001‬‬
‫‪MXCSTL0059‬‬
‫‪MXCABM0025M‬‬
‫‪MXCABM0026M‬‬
‫‪MXCAMN0009N‬‬
‫‪MXCCBD0004A‬‬
‫‪MXCCBN0004N‬‬
‫‪MXCCBT0011A‬‬
‫‪MXCEMD0020A‬‬
‫‪MXCEMD0023A‬‬
‫‪MXCEMD0056A‬‬
‫‪MXCEMD0062B‬‬
‫מחירון לצרכן‪ -‬מחלקת חלפים‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
‫‪₪ 65.90‬‬
‫‪₪ 144.30‬‬
‫‪₪ 139.70‬‬
‫‪₪ 199.60‬‬
‫‪₪ 245.00‬‬
‫‪₪ 78.60‬‬
‫‪₪ 4.20‬‬
‫‪₪ 136.10‬‬
‫‪₪ 116.10‬‬
‫‪₪ 221.40‬‬
‫‪₪ 105.40‬‬
‫‪₪ 104.40‬‬
‫‪₪ 150.60‬‬
‫‪₪ 104.30‬‬
‫‪₪ 90.30‬‬
‫‪₪ 89.00‬‬
‫‪₪ 46.40‬‬
‫‪₪ 45.50‬‬
‫‪₪ 133.50‬‬
‫‪₪ 105.40‬‬
‫‪₪ 151.60‬‬
‫‪₪ 89.00‬‬
‫‪₪ 32.40‬‬
‫‪₪ 16.80‬‬
‫‪₪ 22.00‬‬
‫‪₪ 21.00‬‬
‫‪₪ 20.40‬‬
‫‪₪ 18.60‬‬
‫‪₪ 5.40‬‬
‫‪₪ 0.00‬‬
‫‪₪ 35.60‬‬
‫‪₪ 35.70‬‬
‫‪₪ 57.70‬‬
‫‪₪ 37.80‬‬
‫‪₪ 132.40‬‬
‫‪₪ 102.40‬‬
‫‪₪ 74.80‬‬
‫‪₪ 100.70‬‬
‫‪₪ 98.00‬‬
‫ת‪.‬גיר‪-‬אומגה‪-‬רייסר‪/‬לנוס‪/‬אספרו‬
‫ת‪ .‬מנוע קד' ימ' ‪ -‬סיוויק ‪-01‬מ‬
‫ת‪.‬מנוע ימ'‪+‬בורג‪ -‬סיוויק עד ‪ 91‬אוט'‬
‫ת‪.‬מנוע קד' שמ'‪ -‬סיוויק ‪( 96-01‬גז)‬
‫ת‪.‬מנוע ימ'‪-‬בומבה‪-‬אקורד ‪03-08‬‬
‫ת‪.‬מנוע אח'‪-‬אלנטרה‪/‬לנטרה‬
‫גומי מייצב ‪ 2‬פינים‪ -‬אקסנט ‪ 19‬מ"מ‬
‫קופלונג דרייבשפט ‪H1‬‬
‫ת‪ .‬בולם לנטרה מ‪/96-‬אלנטרה‬
‫ת‪ .‬מנוע ימ'‪-‬יונדאי גטס‬
‫ת‪ .‬מנוע שמ'‪-‬טרופר ‪ 2.3‬בנזין‬
‫ת‪.‬מנוע שמ'‪ -‬איפון ‪ 2.3‬בנזין‬
‫ת‪ .‬מנוע‪ -‬אח'‪ -‬לנסר ‪-06‬מ‬
‫ת‪.‬גשר אח'‪-‬בוקסה גדולה‪-‬סאני אוט'‬
‫ת‪.‬מנוע‪-‬אח'‪/‬משקפיים‪-‬ניסן סאני‬
‫ת‪.‬מנוע קד'‪ -‬קורולה ‪-93‬מ‬
‫ת‪ .‬מנוע היילקס ‪ 4X2‬עד ‪97‬‬
‫ת‪ .‬מנוע קד'‪ -‬היילקס ‪4X4‬‬
‫ת‪.‬מנוע ‪'-3‬אח בר'‪ -‬קורולה ‪-93‬מ עם משקולות‬
‫ת‪.‬גשר קד'‪ -‬קורולה עד ‪93‬‬
‫ת‪.‬מנוע שמ'‪ -‬קורולה אוט' ‪93-98‬‬
‫ת‪.‬גשר קדמי‪-‬קורולה ‪ 12 93-02‬מ"מ‬
‫בוקסה מש' תח'‪-CRV 01 -‬מ‬
‫בוקסה זרוע קטנה‪ -‬סיוויק ‪92-95‬‬
‫בוקסה זרוע תח' גדולה‪ -‬סיוויק ‪-96‬מ‬
‫בוקסה זרוע תח'‪ -‬אקורד ‪90-94‬‬
‫בוקסה מש' על' ‪-‬טרופר ‪18X45‬‬
‫בוקסה מש' על' ‪-‬טרופר‪/‬איפון‬
‫גומי קפיץ תח' היילקס ויגו ‪4X2‬‬
‫זיכוי מיוחד עבור חלקי גומי ‪MCHANIX‬‬
‫צ‪ .‬מים על'‪ -‬אקורד ‪90-93‬‬
‫צ‪ .‬מים על' סיוויק ‪-2006‬מ‬
‫צ‪ .‬מים תח' סיוויק ‪-2006‬מ‬
‫צ‪.‬מים על'‪ -‬קורולה עד ‪99‬‬
‫צינור אוויר מזדה ‪B2500‬‬
‫צ‪ .‬אוויר לנטיס עד ‪98‬‬
‫צ‪ .‬אוויר‪-‬מזדה סדן ‪323‬‬
‫צ‪ .‬אוויר לנטיס ‪ 1.8‬מ‪/99-‬פרמסי‬
‫צ‪ .‬אוויר לנטיס ‪-99 1.6‬מ‬
‫‪Page 76 of 183‬‬
‫‪MXCEMDD0002‬‬
‫‪MXCEMH0001A‬‬
‫‪MXCEMH0006A‬‬
‫‪MXCEMH0030A‬‬
‫‪MXCEMH00691‬‬
‫‪MXCEMHY0018‬‬
‫‪MXCEMHY0023‬‬
‫‪MXCEMHY0026‬‬
‫‪MXCEMHY0028‬‬
‫‪MXCEMHY0029‬‬
‫‪MXCEMI00281‬‬
‫‪MXCEMI0028I‬‬
‫‪MXCEMM0069M‬‬
‫‪MXCEMN0045N‬‬
‫‪MXCEMN0058N‬‬
‫‪MXCEMT0021A‬‬
‫‪MXCEMT0043A‬‬
‫‪MXCEMT0044A‬‬
‫‪MXCEMT0100A‬‬
‫‪MXCEMT0123A‬‬
‫‪MXCEMT0139A‬‬
‫‪MXCEMT021A1‬‬
‫‪MXCSBH0013A‬‬
‫‪MXCSBH0016A‬‬
‫‪MXCSBH0028A‬‬
‫‪MXCSBH0029A‬‬
‫‪MXCSBI00281‬‬
‫‪MXCSBI0028I‬‬
‫‪MXCSBT0014A‬‬
‫‪MXZ202‬‬
‫‪MXRCHD26‬‬
‫‪MXRCHD28‬‬
‫‪MXRCHD29‬‬
‫‪MXRCHT46‬‬
‫‪MXRCHZ68‬‬
‫‪MXRCHZ69‬‬
‫‪MXRCHZ70‬‬
‫‪MXRCHZ71‬‬
‫‪MXRCHZ73‬‬
‫מחירון לצרכן‪ -‬מחלקת חלפים‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
‫‪₪ 47.10‬‬
‫‪₪ 111.00‬‬
‫‪₪ 92.50‬‬
‫‪₪ 48.10‬‬
‫‪₪ 88.20‬‬
‫‪₪ 55.90‬‬
‫‪₪ 51.50‬‬
‫‪₪ 90.50‬‬
‫‪₪ 64.60‬‬
‫‪₪ 64.60‬‬
‫‪₪ 84.60‬‬
‫‪₪ 57.60‬‬
‫‪₪ 103.30‬‬
‫‪₪ 94.40‬‬
‫‪₪ 57.60‬‬
‫‪₪ 113.00‬‬
‫‪₪ 72.20‬‬
‫‪₪ 57.60‬‬
‫‪₪ 80.80‬‬
‫‪₪ 80.20‬‬
‫‪₪ 65.70‬‬
‫‪₪ 85.80‬‬
‫‪₪ 81.80‬‬
‫‪₪ 88.20‬‬
‫‪₪ 93.50‬‬
‫‪₪ 81.80‬‬
‫‪₪ 85.00‬‬
‫‪₪ 116.90‬‬
‫‪₪ 122.20‬‬
‫‪₪ 165.40‬‬
‫‪₪ 176.30‬‬
‫‪₪ 88.20‬‬
‫‪₪ 113.40‬‬
‫‪₪ 111.40‬‬
‫‪₪ 77.20‬‬
‫‪₪ 195.00‬‬
‫‪₪ 122.30‬‬
‫‪₪ 127.80‬‬
‫‪₪ 88.20‬‬
‫צ‪ .‬מים תח'‪ -‬לנטיס ‪1.8‬‬
‫צינור אוויר‪-‬ישר‪ -‬טרופר ‪3.1‬‬
‫צנור אוויר‪-‬מכופף‪ -‬טרופר‬
‫צ‪ .‬מים על' לנסר ‪-00‬מ‬
‫צ‪ .‬אוויר קורולה ‪98-02‬‬
‫ד‪.‬בלם אח' וולוו‪/‬אלפא‪/‬אופל‪/‬ב‪.‬מ‪.‬וו‬
‫ד‪.‬בלם אח' וולוו ‪/244‬אסקורט‬
‫ד‪.‬בלם וולבו ‪740/244/144/145S‬‬
‫ד‪.‬בלם סיטרואן ‪ BX‬אחורי‬
‫ד‪.‬בלם אח' ‪/BX‬היטנסק‬
‫ד‪.‬בלם אאודי‬
‫ד‪.‬בלם קדט‪/‬אסקונה‪/‬רייסר‬
‫ד‪.‬בלם פייסטה דינמיק‪/‬אריקה‬
‫ד‪.‬בלם פיאט לנצ'יה‬
‫ד‪.‬בלם סוברו עד ‪/84‬טנדר‬
‫ד‪.‬בלם דוקטו (‪)J5‬‬
‫ד‪ .‬בלם רנו קליאו‪/‬מגאן‬
‫ד‪.‬בלם ביאנקי סיאט פיאט‬
‫ד‪.‬בלם סיטרואן ‪BX‬‬
‫ד‪.‬בלם אח'‪/‬דק‪-‬קסרה ‪ZX/1.6 206/306/2.0‬‬
‫ד‪.‬בלם ‪-‬שיכור‪ -‬פג'ו‪/‬רנו‬
‫ד‪.‬בלם פורד פיאסטה‬
‫ד‪.‬בלם פ‪.‬ווגן וונטו‪-‬לא זהים‬
‫ד‪.‬בלם סיאט‪/‬פ‪.‬ווגן‬
‫ד‪.‬בלם פ‪.‬ווגן פולו ‪-94‬מ‬
‫ד‪.‬בלם‪-‬זהים‪-‬גולף‪/‬איביזה‪/‬קורדובה‬
‫ד‪.‬בלם‪-‬פג'ו ‪ /309‬נחש‪C15-‬‬
‫ד‪.‬בלם מרצדס ‪190E‬‬
‫ד‪.‬בלם ב‪.‬מ‪.‬וו ‪-82 320/316/318‬מ‬
‫ד‪.‬בלם סידנרג‪/MPV/‬ואדור‬
‫ד‪.‬בלם פורד‪ BT50/B2500/‬רינג'ר‬
‫ד‪.‬בלם אח' אלפא ‪ /164‬תמה‬
‫ד‪.‬בלם אאודי ‪-80‬עבה‪-‬קפיץ‬
‫ד‪.‬בלם דק‪-‬אאודי‪/‬סיאט‪/‬פ‪.‬ווגן‬
‫ד‪.‬בלם אח'‪-‬דק מרצדס ‪220/190‬‬
‫ד‪.‬בלם פונטו ‪-EVO 10‬מ‬
‫ד‪.‬בלם מרצדס ‪300I‬‬
‫ד‪.‬בלם אלפא ‪(33‬קפיץ עליון)‬
‫ד‪.‬בלם פג'ו ‪AX/106‬‬
‫‪Page 77 of 183‬‬
‫‪MXRCHZ74‬‬
‫‪MXRCHI168‬‬
‫‪MXRCHI170‬‬
‫‪MXRCHM164‬‬
‫‪MXRCHT251‬‬
‫‪SFP10150‬‬
‫‪SFP10380‬‬
‫‪SFP10440‬‬
‫‪SFP11720‬‬
‫‪SFP11721‬‬
‫‪SFP11900‬‬
‫‪SFP11932‬‬
‫‪SFP12192‬‬
‫‪SFP12221‬‬
‫‪SFP12301‬‬
‫‪SFP12390‬‬
‫‪SFP12401‬‬
‫‪SFP12500‬‬
‫‪SFP12570‬‬
‫‪SFP12572‬‬
‫‪SFP12850‬‬
‫‪SFP12900‬‬
‫‪SFP12910‬‬
‫‪SFP12911‬‬
‫‪SFP12912‬‬
‫‪SFP12920‬‬
‫‪SFP12960‬‬
‫‪SFP12970‬‬
‫‪SFP12971‬‬
‫‪SFP13060‬‬
‫‪SFP13070‬‬
‫‪SFP13091‬‬
‫‪SFP13100‬‬
‫‪SFP13102‬‬
‫‪SFP13120‬‬
‫‪SFP13188‬‬
‫‪SFP13220‬‬
‫‪SFP13380‬‬
‫‪SFP13430‬‬
‫מחירון לצרכן‪ -‬מחלקת חלפים‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
‫‪₪ 156.00‬‬
‫‪₪ 101.10‬‬
‫‪₪ 101.70‬‬
‫‪₪ 85.00‬‬
‫‪₪ 100.80‬‬
‫‪₪ 104.70‬‬
‫‪₪ 188.80‬‬
‫‪₪ 173.20‬‬
‫‪₪ 143.20‬‬
‫‪₪ 99.90‬‬
‫‪₪ 101.10‬‬
‫‪₪ 176.50‬‬
‫‪₪ 196.00‬‬
‫‪₪ 168.30‬‬
‫‪₪ 83.80‬‬
‫‪₪ 171.00‬‬
‫‪₪ 153.40‬‬
‫‪₪ 124.70‬‬
‫‪₪ 156.30‬‬
‫‪₪ 125.10‬‬
‫‪₪ 121.20‬‬
‫‪₪ 177.90‬‬
‫‪₪ 148.20‬‬
‫‪₪ 153.10‬‬
‫‪₪ 170.10‬‬
‫‪₪ 104.20‬‬
‫‪₪ 260.90‬‬
‫‪₪ 198.00‬‬
‫‪₪ 212.30‬‬
‫‪₪ 247.10‬‬
‫‪₪ 213.30‬‬
‫‪₪ 187.20‬‬
‫‪₪ 143.20‬‬
‫‪₪ 152.40‬‬
‫‪₪ 121.90‬‬
‫‪₪ 152.40‬‬
‫‪₪ 161.00‬‬
‫‪₪ 91.40‬‬
‫‪₪ 129.50‬‬
‫ד‪.‬בלם‪-‬אח'‪-‬גולף‪/‬טורן‪/‬קדי‪/‬אוקטביה ‪-10‬מ‬
‫ד‪.‬בלם פג'ו ‪405‬‬
‫ד‪.‬בלם אח'‪/‬עבה‪-‬פ‪.‬ווגן‪/‬סיאט‪/‬פג'ו‬
‫ד‪.‬בלם אח'‪/‬דק‪-‬גולף‪/‬פאסט‪/‬אןקטביה‬
‫ד‪.‬בלם אח'‪-‬מגאן ‪-02‬מ‬
‫ד‪.‬בלם פיאט טיפו טמפרה‬
‫ד‪.‬בלם אלפא ‪ 164‬עד ‪/92.‬סיט ג'מפי‬
‫ד‪.‬בלם‪-‬חש'‪-‬ג'מפי‪/‬תמה‪/‬קפה‬
‫ד‪.‬בלם‪-‬חש'‪-‬אלפא ‪/2.0 164‬תמה‬
‫ד‪.‬בלם פורד פיאסטה‪/‬קורייר ‪-89‬מ‬
‫ד‪.‬בלם פייסטה ‪/99-95‬מזדה ‪121‬‬
‫ד‪.‬בלם מגאן ‪-93‬מ ‪2.0/1.9‬‬
‫ד‪.‬בלם‪-‬רנו מגאן עד ‪99‬‬
‫ד‪.‬בלם‪-‬מגאן‪/‬סניק‪/‬לגונה ‪-99‬מ‬
‫ד‪.‬בלם‪-‬אח'‪ -‬אומגה‪/‬וקטרה ‪97-03‬‬
‫ד‪.‬בלם ב‪.‬מ‪.‬וו ‪-90-525/520/730‬חש'‪-‬מ‬
‫ד‪.‬בלם אופל וקטרה‪/‬אסטרה‪/‬אומגה‬
‫ד‪.‬בלם פורד אסקורט‪/‬אוריון ‪-90‬מ‬
‫ד‪.‬בלם‪-‬אריקה אוריון ‪-97‬מ‬
‫ד‪.‬בלם מרצדס ‪-87 190‬מ‬
‫ד‪.‬בלם ב‪.‬מ‪.‬וו ‪316‬‬
‫ד‪.‬בלם איסוזו די‪-‬מקס ‪02-07‬‬
‫ד‪.‬בלם אח'‪-‬פאג'רו קינג ‪/06-00‬גרנדיס‬
‫ד‪.‬בלם וולוו ‪-82 940/760/740‬מ‬
‫ד‪ .‬בלם אח'‪-‬גרנדה פונטו ‪-07‬מ‬
‫ד‪.‬בלם קורסה‪/‬וקטרה‪/‬אסטרה‪/‬לנוס‬
‫ד‪.‬בלם חש'‪-‬אאודי ‪-A4 00‬מ‬
‫ד‪.‬בלם אאודי פאסאט‪A8/A4 TDI/‬‬
‫ד‪.‬בלם ‪ -‬בורה‪ /‬פאסט ‪ /TDI‬גולף ‪-00 1.8‬מ‬
‫ד‪.‬בלם‪-‬פאסט ףלוג‪ TDI 1.8/‬טורבו‬
‫ד‪.‬בלם‪-‬פסאט ףלוג‪-TDI V5 00/‬מ‬
‫מ‪ TDI 99-‬ד‪.‬בלם מ‪/97-‬פאסט‪A6-‬‬
‫ד‪.‬בלם ב‪.‬מ‪.‬וו ‪316/318/320‬‬
‫ד‪.‬בלם‪-‬ב‪.‬מ‪.‬וו סדרה ‪-98 3‬מ‬
‫ד‪.‬בלם‪-‬חש'‪/‬צר‪ -‬קסנטיה ‪1.6‬‬
‫ד‪.‬בלם קסנטיה ‪-‬גבוה‪-00 -‬מ‬
‫ד‪.‬בלם‪-‬פיאט פנדה‬
‫ד‪.‬בלם פיאט פונטו‪/‬פנדה חדשה‬
‫ד‪ .‬בלם טרנזיט קצר ‪-91‬מ‬
‫‪Page 78 of 183‬‬
‫‪SFP13460‬‬
‫‪SFP13470‬‬
‫‪SFP13480‬‬
‫‪SFP13481‬‬
‫‪SFP13484‬‬
‫‪SFP13491‬‬
‫‪SFP13520‬‬
‫‪SFP13523‬‬
‫‪SFP13720‬‬
‫‪SFP13840‬‬
‫‪SFP13842‬‬
‫‪SFP13880‬‬
‫‪SFP13882‬‬
‫‪SFP13883‬‬
‫‪SFP13890‬‬
‫‪SFP13930‬‬
‫‪SFP13950‬‬
‫‪SFP13980‬‬
‫‪SFP13981‬‬
‫‪SFP14020‬‬
‫‪SFP14040‬‬
‫‪SFP14110‬‬
‫‪SFP14150‬‬
‫‪SFP14170‬‬
‫‪SFP14190‬‬
‫‪SFP14270‬‬
‫‪SFP14280‬‬
‫‪SFP14290‬‬
‫‪SFP14291‬‬
‫‪SFP14292‬‬
‫‪SFP14293‬‬
‫‪SFP14295‬‬
‫‪SFP14360‬‬
‫‪SFP14361‬‬
‫‪SFP14380‬‬
‫‪SFP14390‬‬
‫‪SFP14450‬‬
‫‪SFP14460‬‬
‫‪SFP14470‬‬
‫מחירון לצרכן‪ -‬מחלקת חלפים‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
‫‪₪ 145.70‬‬
‫‪₪ 96.30‬‬
‫‪₪ 160.40‬‬
‫‪₪ 104.40‬‬
‫‪₪ 156.00‬‬
‫‪₪ 125.10‬‬
‫‪₪ 115.50‬‬
‫‪₪ 309.50‬‬
‫‪₪ 160.40‬‬
‫‪₪ 101.10‬‬
‫‪₪ 92.70‬‬
‫‪₪ 165.40‬‬
‫‪₪ 204.40‬‬
‫‪₪ 184.40‬‬
‫‪₪ 289.60‬‬
‫‪₪ 99.40‬‬
‫‪₪ 152.40‬‬
‫‪₪ 182.90‬‬
‫‪₪ 128.20‬‬
‫‪₪ 112.30‬‬
‫‪₪ 120.40‬‬
‫‪₪ 168.30‬‬
‫‪₪ 157.80‬‬
‫‪₪ 124.80‬‬
‫‪₪ 144.80‬‬
‫‪₪ 201.60‬‬
‫‪₪ 250.10‬‬
‫‪₪ 128.20‬‬
‫‪₪ 215.80‬‬
‫‪₪ 121.90‬‬
‫‪₪ 80.20‬‬
‫‪₪ 171.80‬‬
‫‪₪ 125.10‬‬
‫‪₪ 170.10‬‬
‫‪₪ 170.20‬‬
‫‪₪ 170.10‬‬
‫‪₪ 156.00‬‬
‫‪₪ 98.00‬‬
‫‪₪ 106.20‬‬
‫ד‪.‬בלם פורד מונדאו ‪-95‬מ‬
‫ד‪.‬בלם אח'‪-‬סיוויק‪/‬אקורד עד ‪/97‬רובר ‪416/216‬‬
‫ד‪ .‬בלם ‪ -‬סיוויק ‪+‬האצ'בק עד ‪/98‬ג'אז‬
‫ד‪.‬בלם אקסנט‪/‬אקסל‪/‬אלנטרה‬
‫ד‪.‬בלם טרנזיט ארוך‪-‬רחב ‪-91‬מ‬
‫ד‪ .‬בלם לנטיס עד ‪/98‬טרייסר‬
‫ד‪.‬בלם סדן‪/‬דמיאו ‪/02-98‬קיה ריו‪323-‬‬
‫ד‪.‬בלם‪-‬מזדה ‪1.8 6‬‬
‫ד‪.‬בלם‪-‬מזדה ‪2.0/2.3 6‬‬
‫ד‪.‬בלם אח'‪-‬מזדה ‪/626/6‬לנטיס‬
‫ד‪.‬בלם אח' מרצדס ‪200/230/250/300‬‬
‫ד‪.‬בלם מרצדס ‪-93 200‬מ‬
‫ד‪.‬בלם חש'‪-‬מרצדס ‪-93 200‬מ‬
‫ד‪.‬בלם‪-‬יונדאי קיה‪ I30/‬סיד‪/‬פורטה‪/‬קרנס עד ‪06‬‬
‫ד‪.‬בלם מזדה ‪/02-97 626‬פרמסי‬
‫ד‪.‬בלם ‪-87‬מ‪L300/L200-‬‬
‫ד‪.‬בלם לנטרה‪/‬סונטה מ‪/96-‬גלופר‬
‫ד‪.‬בלם‪-‬אלנטרה ‪-02‬מ‬
‫ד‪.‬בלם ‪-08‬מ‪I10-‬‬
‫ד‪.‬בלם‪-‬מרצדס ‪-W140 92‬מ‬
‫ד‪.‬בלם רנו קליאו אקספרס <‪92‬‬
‫ד‪.‬בלם‪-‬סונטה ‪-02‬מ‬
‫ד‪.‬בלם‪-‬אלמרה‪/‬פרפקט‪/‬פרימיירה חשמלי‬
‫ד‪.‬בלם אח'‪-‬טידה‪/‬קשקאי‪/‬אקסטרייל‬
‫ד‪.‬בלם‪-‬ווינר עד ‪02‬‬
‫ד‪.‬בלם אח'‪-‬איווקו ‪S11/13 35‬‬
‫ד‪.‬בלם איווקו דאיילי ‪-35C15 00‬מ‬
‫ד‪.‬בלם אח'‪-‬לנסר ‪04-08‬‬
‫ד‪.‬בלם‪-‬אופל אומגה ‪97-03‬‬
‫ד‪.‬בלם פג'ו ‪/306‬קסרה‬
‫ד‪.‬בלם אח' פג'ו ‪406/605‬‬
‫ד‪.‬בלם וקטרה‪-‬סאאב <‪93‬‬
‫ד‪.‬בלם אח'‪-‬קורולה‪/‬רניקס ‪03-07‬‬
‫ד‪.‬בלם אימפרזה‪/‬לגסי ‪97-00‬‬
‫ד‪.‬בלם סיוויק אנגלי‪/‬רובר ‪214/216/827‬‬
‫ד‪.‬בלם אח'‪ -‬במוו ‪-735/730/96 740/750‬מ‬
‫ד‪ .‬בלם פורסטר‪/‬אאוטבק‪-B4 04/‬מ‬
‫ד‪.‬בלם סוזוקי אלטו‪/‬סוויפט עד ‪89‬‬
‫ד‪.‬בלם סוויפט ‪89-96 1.1‬‬
‫‪Page 79 of 183‬‬
‫‪SFP14480‬‬
‫‪SFP14530‬‬
‫‪SFP14540‬‬
‫‪SFP14571‬‬
‫‪SFP14620‬‬
‫‪SFP14720‬‬
‫‪SFP14730‬‬
‫‪SFP14740‬‬
‫‪SFP14750‬‬
‫‪SFP14760‬‬
‫‪SFP14810‬‬
‫‪SFP14820‬‬
‫‪SFP14821‬‬
‫‪SFP14870‬‬
‫‪SFP14940‬‬
‫‪SFP14950‬‬
‫‪SFP15010‬‬
‫‪SFP15030‬‬
‫‪SFP15120‬‬
‫‪SFP15130‬‬
‫‪SFP15150‬‬
‫‪SFP15170‬‬
‫‪SFP15230‬‬
‫‪SFP15260‬‬
‫‪SFP15270‬‬
‫‪SFP15280‬‬
‫‪SFP15300‬‬
‫‪SFP15320‬‬
‫‪SFP15350‬‬
‫‪SFP15370‬‬
‫‪SFP15390‬‬
‫‪SFP15410‬‬
‫‪SFP15420‬‬
‫‪SFP15460‬‬
‫‪SFP15510‬‬
‫‪SFP15540‬‬
‫‪SFP15590‬‬
‫‪SFP15620‬‬
‫‪SFP15630‬‬
‫מחירון לצרכן‪ -‬מחלקת חלפים‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
‫‪₪ 192.50‬‬
‫‪₪ 118.70‬‬
‫‪₪ 135.00‬‬
‫‪₪ 141.20‬‬
‫‪₪ 138.70‬‬
‫‪₪ 188.80‬‬
‫‪₪ 128.20‬‬
‫‪₪ 152.40‬‬
‫‪₪ 92.70‬‬
‫‪₪ 177.20‬‬
‫‪₪ 283.20‬‬
‫‪₪ 120.30‬‬
‫‪₪ 150.70‬‬
‫‪₪ 183.30‬‬
‫‪₪ 98.60‬‬
‫‪₪ 160.40‬‬
‫‪₪ 143.20‬‬
‫‪₪ 144.30‬‬
‫‪₪ 133.10‬‬
‫‪₪ 272.70‬‬
‫‪₪ 345.40‬‬
‫‪₪ 163.50‬‬
‫‪₪ 120.60‬‬
‫‪₪ 88.20‬‬
‫‪₪ 136.40‬‬
‫‪₪ 104.20‬‬
‫‪₪ 146.70‬‬
‫‪₪ 169.30‬‬
‫‪₪ 187.70‬‬
‫‪₪ 221.20‬‬
‫‪₪ 180.80‬‬
‫‪₪ 102.80‬‬
‫‪₪ 179.90‬‬
‫‪₪ 167.10‬‬
‫‪₪ 109.10‬‬
‫‪₪ 96.30‬‬
‫‪₪ 120.30‬‬
‫‪₪ 197.10‬‬
‫‪₪ 161.90‬‬
‫ד‪.‬בלם‪-‬אבנסיס ‪-04‬מ‬
‫ד‪.‬בלם אח'‪-‬טויוטה אבנסיס ‪-04‬מ‬
‫ד‪.‬בלם אח'‪-‬אבנסיס‪/‬קרינה‪/‬קורולה‪/‬קמרי עד ‪01‬‬
‫הלורוק‪-‬םלב‪.‬ד ‪RUN-X/03-07‬‬
‫ד‪ .‬בלם טויוטה היילקס ‪ 2X4‬עד ‪05‬‬
‫ד‪.‬בלם חש'‪-‬היילקס ראנר ‪ 4X4‬מ‪/91-‬פריראנר עד ‪90‬‬
‫ד‪.‬בלם טויוטה היילקס ‪/X4‬פרי‪ 4‬ראנר‪/‬לנד קרוזר‬
‫ד‪.‬בלם‪-‬וולוו ‪-92 940/960‬מ ‪ABS+‬‬
‫ד‪.‬בלם אח' וולוו ‪-90 760/940‬מ‬
‫ד‪.‬בלם‪-‬וולוו ‪-S70/850 91‬מ‬
‫ד‪ .‬בלם ‪ -‬וולבו ‪-S70 97‬מ‬
‫ד‪ .‬בלם לנטיס מ‪/99-‬מזדה ‪-92 626‬מ‬
‫ד‪.‬בלם אאוטלנדר‪/L400/‬חש'‪-‬פג'רו‪/‬ס‪.‬ווגן‪/‬סיגמא‬
‫ד‪.‬בלם פאג'רו מ‪/98-‬אאוטלנדר ‪-03‬מ‬
‫ד‪.‬בלם אח'‪ -‬פאג'רו סיגמא עד ‪99‬‬
‫ד‪.‬בלם‪-‬לנסר ‪/08-04‬קליבר‪/‬סברינג‬
‫ד‪.‬בלם אח'‪-‬אלמרה פרפקט‪/‬פרימירה ‪-01‬מ‬
‫ד‪.‬בלם טרופר ‪/X4.‬א‪ 4‬פרונטרה‬
‫ד‪.‬בלם אח'‪-‬טרופר‪/‬רודאו‬
‫ד‪.‬בלם אלפא ‪/166‬פג'ו ‪C8/607 3.0‬‬
‫ד‪.‬בלם אלפא בררה‪GT/159 3.2/‬‬
‫ד‪.‬בלם‪-‬אח'‪-‬ב‪.‬מ‪.‬וו ‪-91 316/318‬מ‬
‫ד‪.‬בלם‪-‬אח' מגאן מ‪/95-‬פג'ו ‪306/206‬‬
‫ד‪.‬בלם אח'‪-‬ספייס טאיפ‪HGT 500/‬‬
‫ד‪.‬בלם פיאט ברבה‪/‬ספייס ‪/80‬אלפא ‪146‬‬
‫ד‪.‬בלם אלמרה ‪98-00 1.6‬‬
‫ד‪.‬בלם בראבו‪/‬ה‪-‬מראה ‪-96‬מ‬
‫ד‪.‬בלם מולטיפלה‪/‬אלפא ‪166/156‬‬
‫ד‪.‬בלם הרקולס‪/‬ג'מפר ‪/1.4‬בוקסר ‪94-01‬‬
‫ד‪.‬בלם הרקולס‪/‬ג'מפר ‪/1.8‬בוקסר ‪94-01‬‬
‫ד‪ .‬בלם סיטר' ג'מפי עד ‪00‬‬
‫ד‪.‬בלם‪-‬אלפא ‪156-164-166‬‬
‫ד‪.‬בלם פג'ו ‪( 1.8 -406‬קטן)‬
‫ד‪.‬בלם פג'ו ‪ 406‬גדול‬
‫ד‪.‬בלם ‪ -‬פולו קלסיק‪/‬גולף ‪-96 1.6/1.4‬מ‬
‫ד‪.‬בלם גולף‪/‬פולו קלסיק‪/‬קורדובה ‪D‬‬
‫ד‪.‬בלם קורולה‪-‬קרינה <‪92‬‬
‫ד‪.‬בלם חש'‪-‬ויטו עד ‪LT-35/97‬‬
‫ד‪.‬בלם‪-‬אח'‪-‬ויטו‪/‬ספרינטר‪LT-28/‬‬
‫‪Page 80 of 183‬‬
‫‪SFP15670‬‬
‫‪SFP15680‬‬
‫‪SFP15700‬‬
‫‪SFP15740‬‬
‫‪SFP15760‬‬
‫‪SFP15800‬‬
‫‪SFP15802‬‬
‫‪SFP15850‬‬
‫‪SFP15860‬‬
‫‪SFP15870‬‬
‫‪SFP15880‬‬
‫‪SFP15890‬‬
‫‪SFP15910‬‬
‫‪SFP15911‬‬
‫‪SFP15920‬‬
‫‪SFP15940‬‬
‫‪SFP15970‬‬
‫‪SFP16000‬‬
‫‪SFP16010‬‬
‫‪SFP16041‬‬
‫‪SFP16042‬‬
‫‪SFP16060‬‬
‫‪SFP16081‬‬
‫‪SFP16090‬‬
‫‪SFP16120‬‬
‫‪SFP16130‬‬
‫‪SFP16140‬‬
‫‪SFP16150‬‬
‫‪SFP16170‬‬
‫‪SFP16180‬‬
‫‪SFP16190‬‬
‫‪SFP16200‬‬
‫‪SFP16210‬‬
‫‪SFP16220‬‬
‫‪SFP16231‬‬
‫‪SFP16232‬‬
‫‪SFP16240‬‬
‫‪SFP16271‬‬
‫‪SFP16280‬‬
‫מחירון לצרכן‪ -‬מחלקת חלפים‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
‫‪₪ 176.50‬‬
‫‪₪ 234.00‬‬
‫‪₪ 188.80‬‬
‫‪₪ 172.70‬‬
‫‪₪ 229.00‬‬
‫‪₪ 86.00‬‬
‫‪₪ 169.30‬‬
‫‪₪ 209.70‬‬
‫‪₪ 110.30‬‬
‫‪₪ 96.30‬‬
‫‪₪ 147.60‬‬
‫‪₪ 262.00‬‬
‫‪₪ 86.40‬‬
‫‪₪ 107.20‬‬
‫‪₪ 107.50‬‬
‫‪₪ 157.10‬‬
‫‪₪ 156.60‬‬
‫‪₪ 127.30‬‬
‫‪₪ 144.30‬‬
‫‪₪ 160.40‬‬
‫‪₪ 250.10‬‬
‫‪₪ 228.10‬‬
‫‪₪ 145.60‬‬
‫‪₪ 162.70‬‬
‫‪₪ 109.10‬‬
‫‪₪ 131.40‬‬
‫‪₪ 194.40‬‬
‫‪₪ 178.60‬‬
‫‪₪ 142.30‬‬
‫‪₪ 190.00‬‬
‫‪₪ 120.30‬‬
‫‪₪ 228.40‬‬
‫‪₪ 184.40‬‬
‫‪₪ 196.00‬‬
‫‪₪ 253.50‬‬
‫‪₪ 135.00‬‬
‫‪₪ 224.50‬‬
‫‪₪ 120.30‬‬
‫‪₪ 176.50‬‬
‫ד‪.‬בלם‪-‬ספרינטר ‪-LT35/312/313 95‬מ אחורי‬
‫ד‪.‬בלם‪-‬ב‪.‬מ‪.‬וו סדרה ‪-95 5‬מ‬
‫ד‪ .‬בלם מרצדס ‪-96 250/230/220‬מ‬
‫ד‪.‬בלם‪-‬מרצדס ‪91-98 300/320‬‬
‫ד‪.‬בלם‪-‬אבנסיס ‪01-02‬‬
‫ד‪.‬בלם מיצ' לנסר מ‪/92-‬ס‪.‬לנסר‬
‫ד‪.‬בלם קיה קלרוס‬
‫ד‪.‬בלם‪-‬ספורטג' ‪94-98‬‬
‫ד‪.‬בלם יונדאי אטוס <‪98‬‬
‫ד‪.‬בלם דייהו מטיז‪/‬לנוס ‪-99‬מ‬
‫ד‪.‬בלם‪-‬חש'‪-‬נובירה‪/‬סופר‪-‬רייסר‪/‬ש‪.‬אופטרה‬
‫ד‪.‬בלם‪-‬דייהו אספרו‪/‬נובירה ‪-96‬מ‬
‫ד‪.‬בלם סובארו ‪-85‬מ‬
‫ד‪.‬בלם אח'‪-‬אלפא ‪145‬‬
‫ד‪.‬בלם ‪ 306/206‬קסארה מ‪/99-‬קנגו ‪98-07‬‬
‫ד‪.‬בלם ‪-01 1.6-1.4‬עד‪206-‬‬
‫ד‪.‬בלם חש'‪-‬קנגו ‪98-07‬‬
‫ד‪.‬בלם גולף‪/‬בורה‪/‬טולדו‪/A3/‬אוקטביה ‪-99‬מ‬
‫ד‪.‬בלם ‪ /‬טולדו‪/‬בורה ‪-99‬מ‪A3-‬‬
‫ד‪ .‬גולף‪/‬טולדו‪/A3/‬בלם‪-‬חש'‪-‬אוקטביה‪/‬פביה‬
‫ד‪.‬בלם‪-‬ווריאנט‪/‬גולףמ‪/06-‬אוקטביה ‪-04‬מ ‪/‬פביה‬
‫ד‪.‬בלם מרצדס ‪-95 270/280/300/320‬מ‬
‫ד‪.‬בלם‪-‬חש'‪-‬ברלינגו‪/‬פרטנר עד ‪00‬‬
‫ד‪.‬בלם‪A190/A170 -‬‬
‫ד‪.‬בלם‪-‬חש'‪-‬אלמרה עד ‪/98‬בלנו ‪-98‬מ‬
‫ד‪.‬בלם אח'‪-‬אלמרה עד ‪98‬‬
‫ד‪.‬בלם‪-‬כריזמה ‪-95 1.6/1.8‬מ‬
‫ד‪.‬בלם כריזמה אייר‪/‬קולט‬
‫ד‪.‬בלם אח'‪-‬כריזמה‪/‬וולוו ‪S40‬‬
‫ד‪.‬בלם ‪ -‬אסטרה ‪98-03‬‬
‫ד‪.‬בלם אסטרה ‪ 2.0‬אחורי‬
‫ד‪.‬בלם‪-‬ספרינטר ‪-95 412‬מ‬
‫ד‪.‬בלם‪-‬אווקו דאילי ‪35S11/13/49-12‬‬
‫ד‪.‬בלם‪-‬טרנספורטר ‪-T-4 96‬מ‬
‫ד‪.‬בלם‪-‬טרנספורטר ‪-T-4 96‬מ עם חשמל‬
‫ד‪.‬בלם אח' ‪.T4‬טרנס ‪-95‬מ‬
‫ד‪.‬בלם‪-‬וקטרה ‪97-03‬‬
‫ד‪.‬בלם‪-‬טויוטה יריס עד ‪02‬‬
‫‪2.0/1.6/1.4‬ד‪.‬בלם‪-‬פוקוס ‪-99‬מ‬
‫‪Page 81 of 183‬‬
‫‪SFP16290‬‬
‫‪SFP16320‬‬
‫‪SFP16330‬‬
‫‪SFP16340‬‬
‫‪SFP16350‬‬
‫‪SFP16360‬‬
‫‪SFP16380‬‬
‫‪SFP16420‬‬
‫‪SFP16430‬‬
‫‪SFP16440‬‬
‫‪SFP16450‬‬
‫‪SFP16451‬‬
‫‪SFP16480‬‬
‫‪SFP16500‬‬
‫‪SFP16520‬‬
‫‪SFP16521‬‬
‫‪SFP16522‬‬
‫‪SFP16530‬‬
‫‪SFP16531‬‬
‫‪SFP16532‬‬
‫‪SFP16533‬‬
‫‪SFP16540‬‬
‫‪SFP16550‬‬
‫‪SFP16560‬‬
‫‪SFP16570‬‬
‫‪SFP16590‬‬
‫‪SFP16600‬‬
‫‪SFP16610‬‬
‫‪SFP16620‬‬
‫‪SFP16630‬‬
‫‪SFP16650‬‬
‫‪SFP16660‬‬
‫‪SFP16671‬‬
‫‪SFP16690‬‬
‫‪SFP16691‬‬
‫‪SFP16700‬‬
‫‪SFP16730‬‬
‫‪SFP16790‬‬
‫‪SFP16800‬‬
‫מחירון לצרכן‪ -‬מחלקת חלפים‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
‫‪₪ 210.60‬‬
‫‪₪ 174.30‬‬
‫‪₪ 187.10‬‬
‫‪₪ 176.50‬‬
‫‪₪ 152.40‬‬
‫‪₪ 204.20‬‬
‫‪₪ 206.70‬‬
‫‪₪ 139.80‬‬
‫‪₪ 154.00‬‬
‫‪₪ 205.30‬‬
‫‪₪ 194.40‬‬
‫‪₪ 240.90‬‬
‫‪₪ 177.20‬‬
‫‪₪ 187.50‬‬
‫‪₪ 149.20‬‬
‫‪₪ 148.20‬‬
‫‪₪ 128.20‬‬
‫‪₪ 160.40‬‬
‫‪₪ 136.40‬‬
‫‪₪ 128.20‬‬
‫‪₪ 253.40‬‬
‫‪₪ 173.50‬‬
‫‪₪ 163.50‬‬
‫‪₪ 184.40‬‬
‫‪₪ 117.00‬‬
‫‪₪ 110.80‬‬
‫‪₪ 176.50‬‬
‫‪₪ 215.20‬‬
‫‪₪ 171.60‬‬
‫‪₪ 120.30‬‬
‫‪₪ 274.60‬‬
‫‪₪ 250.30‬‬
‫‪₪ 129.50‬‬
‫‪₪ 110.60‬‬
‫‪₪ 125.10‬‬
‫‪₪ 139.80‬‬
‫‪₪ 122.90‬‬
‫‪₪ 136.40‬‬
‫‪₪ 144.30‬‬
‫ד‪.‬בלם רחב‪-‬קסרה ‪-ABS 306/ABS 00‬מ‬
‫ד‪.‬בלם ‪-02 206‬מ‪1.6-‬‬
‫ד‪.‬בלם‪-‬מרצדס ‪' 312‬מ‪/95-‬אח ‪LT35‬‬
‫ד‪.‬בלם פג'ו ‪ 206‬מ‪/01-‬קסרה ‪-01‬מ‬
‫ד‪.‬בלם אח'‪-‬טרפיק מ‪/01-‬ויוורו‬
‫ד‪.‬בלם אח'‪-‬מונדאו ‪01-04‬‬
‫ד‪.‬בלם‪-‬וולוו ‪-S60/S80 2001‬מ‬
‫ד‪.‬בלם‪-‬אח' וולוו ‪-S80/S60 98‬מ‬
‫ד‪.‬בלם‪-‬פולו קלאסיק ‪SDI 1.6‬‬
‫ד‪.‬בלם חש'‪-‬אאודי ‪ A4‬מ‪,00-‬תקע מלבן‬
‫ד‪.‬בלם וולוו ‪-S40 98‬מ עם פחיות‬
‫ד‪.‬בלם‪-‬רובר ‪1.8/2.0/2.5 75‬‬
‫ד‪.‬בלם‪-‬אח'‪ -‬ב‪.‬מ‪.‬וו ‪/3/5‬רובר ‪75‬‬
‫ד‪.‬בלם אקורד עד ‪/HRV/02‬שאטל‪/‬לג'נד‬
‫ד‪.‬בלם‪-‬פיאט דובלו עד ‪05‬‬
‫ד‪.‬בלם‪-‬מגנום ‪L200/L400 96-99‬‬
‫ד‪.‬בלם‪-‬פורד פייסטה ‪00-02‬‬
‫ד‪.‬בלם‪-‬פייסטה ‪-ABS 00‬מ‬
‫ד‪.‬בלם ‪ -‬יאריס ‪-07‬מ‬
‫ד‪.‬בלם‪-‬יורו סוויפט ‪-98 1.3/1.0‬מ‬
‫ד‪.‬בלם‪-‬פורד מונדאו ‪-01‬מ‬
‫ד‪.‬בלם‪-‬אופל קורסה ‪-2001‬מ‬
‫ד‪.‬בלם‪-‬קורסה ‪-01‬מ‬
‫ד‪.‬בלם חש'‪-‬ויטו‪/‬ספרינטר ‪98-03‬‬
‫ד‪.‬בלם אח'‪-‬ויטו ‪98-03‬‬
‫ד‪.‬בלם ברלינגו‪/‬קסרה ‪-206/307/01‬מ‬
‫ד‪.‬בלם‪-‬פג'ו ‪-207/02 307‬מ ‪-C4/07‬מ‬
‫ד‪.‬בלם ‪HDI 207 / 16V 1.4 307 -‬‬
‫ד‪.‬בלם סיריון ‪YRV/98-05 00-05‬‬
‫ד‪.‬בלם‪-‬לנטיס ‪-98 1.6‬מ‬
‫ד‪.‬בלם‪-‬מרצדס ג'יפ ‪ ML‬עד ‪2001‬‬
‫ד‪.‬בלם אח'‪-‬מרצדס ‪-ML 01‬מ‬
‫ד‪.‬בלם אח' מרצדס ‪ 250/220‬מ‪-98-‬ארוך‬
‫ד‪.‬בלם אח' מרצדס ‪ 220‬מ‪-96-‬קצר‬
‫ד‪.‬בלם סיוויק ‪/05-92‬סיויק היבריד ‪-07‬מ‬
‫ד‪.‬בלם אח'‪-‬מרצדס ‪E270‬‬
‫ד‪.‬בלם‪-‬איפון ‪-93‬מ‬
‫ד‪.‬בלם‪-‬מגאן ‪04-06 2‬‬
‫ד‪.‬בלם‪-‬מולטיפלה‪/‬דובלו‪/‬ג‪ .‬פונטו ‪-06‬מ‬
‫‪Page 82 of 183‬‬
‫‪SFP16860‬‬
‫‪SFP16861‬‬
‫‪SFP16880‬‬
‫‪SFP16890‬‬
‫‪SFP16902‬‬
‫‪SFP16910‬‬
‫‪SFP16930‬‬
‫‪SFP16940‬‬
‫‪SFP16950‬‬
‫‪SFP16952‬‬
‫‪SFP16960‬‬
‫‪SFP16970‬‬
‫‪SFP16980‬‬
‫‪SFP16990‬‬
‫‪SFP17040‬‬
‫‪SFP17060‬‬
‫‪SFP17070‬‬
‫‪SFP17080‬‬
‫‪SFP17081‬‬
‫‪SFP17100‬‬
‫‪SFP17111‬‬
‫‪SFP17120‬‬
‫‪SFP17122‬‬
‫‪SFP17140‬‬
‫‪SFP17150‬‬
‫‪SFP17230‬‬
‫‪SFP17240‬‬
‫‪SFP17250‬‬
‫‪SFP17290‬‬
‫‪SFP17320‬‬
‫‪SFP17350‬‬
‫‪SFP17361‬‬
‫‪SFP17370‬‬
‫‪SFP17390‬‬
‫‪SFP17480‬‬
‫‪SFP17500‬‬
‫‪SFP17550‬‬
‫‪SFP17580‬‬
‫‪SFP17600‬‬
‫מחירון לצרכן‪ -‬מחלקת חלפים‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
‫‪₪ 133.10‬‬
‫‪₪ 225.60‬‬
‫‪₪ 242.90‬‬
‫‪₪ 163.80‬‬
‫‪₪ 163.80‬‬
‫‪₪ 171.60‬‬
‫‪₪ 199.70‬‬
‫‪₪ 179.40‬‬
‫‪₪ 234.00‬‬
‫‪₪ 144.30‬‬
‫‪₪ 219.50‬‬
‫‪₪ 227.00‬‬
‫‪₪ 171.60‬‬
‫‪₪ 137.50‬‬
‫‪₪ 128.20‬‬
‫‪₪ 128.20‬‬
‫‪₪ 176.50‬‬
‫‪₪ 256.70‬‬
‫‪₪ 171.00‬‬
‫‪₪ 176.50‬‬
‫‪₪ 160.40‬‬
‫‪₪ 140.40‬‬
‫‪₪ 217.20‬‬
‫‪₪ 192.50‬‬
‫‪₪ 110.60‬‬
‫‪₪ 192.50‬‬
‫‪₪ 192.50‬‬
‫‪₪ 241.10‬‬
‫‪₪ 207.70‬‬
‫‪₪ 234.20‬‬
‫‪₪ 298.90‬‬
‫‪₪ 160.40‬‬
‫‪₪ 202.80‬‬
‫‪₪ 136.40‬‬
‫‪₪ 170.80‬‬
‫‪₪ 218.10‬‬
‫‪₪ 253.40‬‬
‫‪₪ 183.50‬‬
‫‪₪ 195.60‬‬
‫ד‪.‬בלם דובלו‪-‬בלי חשמל‪-06 -‬מ‬
‫ד‪.‬בלם ‪ -‬דובלו ‪ /‬גרנדה פונטו ‪-07‬מ‬
‫ד‪.‬בלם ‪ -‬קורסה ‪-06‬מ‬
‫ד‪.‬בלם חש'‪-‬פיאט ‪/500‬פיורינו ‪-09 1.4‬מ‬
‫ד‪.‬בלם גרנדה פונטו ‪-2-09‬מ תקעים‬
‫ד‪.‬בלם‪-‬מולטיפלה ‪-06‬מ‬
‫ד‪.‬בלם גרנדה פונטו ‪-EVO 09‬מ‬
‫ד‪.‬בלם בראבו‪/‬מיטו ‪-09‬מ‬
‫‪ HDI 3.0‬מ‪ C5/05-‬ד‪.‬בלם בנזין‪C5-‬‬
‫ד‪.‬בלם ‪'-C5‬אח ‪1.8-2.0‬‬
‫ד‪.‬בלם‪-‬סיטרואן ‪-C5 2.0 01‬מ‬
‫ד‪.‬בלם ‪-00 1.8‬מ‪C5-‬‬
‫ד‪.‬בלם אקורד אנגלי ‪/02-01‬פרימרה‬
‫ד‪.‬בלם אח'‪-‬מולטיפלה‪/‬דובלו‬
‫ד‪.‬בלם אח'‪-‬קונקט מ‪/03-‬מזדה ‪3‬‬
‫ד‪.‬בלם אח'‪ -‬מזדה ‪ /5/3‬פוקוס ‪2‬‬
‫ד‪.‬בלם חש'‪-‬הרקולס‪/‬בוקסר ‪02-06 1.4‬‬
‫ד‪.‬בלם‪-‬הרקולס ‪-MAXI 03‬מ‬
‫ד‪.‬בלם אח'‪-‬הרקולס‪/‬דוקטו‪/‬בוקסר ‪03-07‬‬
‫ד‪.‬בלם חש'‪-‬רומסטאר ‪/06-00‬איביזה ‪-03‬מ‬
‫ד‪.‬בלם‪-‬טויוטה ראב ‪00-06 4‬‬
‫ד‪.‬בלם אח'‪-‬טויוטה ‪-4‬ראב ‪-00‬מ‬
‫ד‪.‬בלם אח'‪-‬מסטר ‪-01‬מ‬
‫ד‪.‬בלם‪-‬מסטר ‪-01‬מ‬
‫ד‪.‬בלם אח'‪-‬לנטיס ‪-98‬עד‬
‫ד‪.‬בלם‪-‬קונקט‬
‫ד‪.‬בלם‪-‬מרצדס ‪-01 200/220‬מ‬
‫ד‪.‬בלם במוו ‪ X5/740I‬עד ‪ X3/06‬עד ‪10‬‬
‫ד‪.‬בלם אח'‪-‬בודי ‪ 200‬דגמים ‪-DCI 320/250/270 00‬מ‬
‫ד‪.‬בלם מרצדס ‪ ML 55‬עד ‪05‬‬
‫ד‪.‬בלם‪-‬מרצדס ‪-02 320‬מ‬
‫ד‪.‬בלם‪-‬טויוטה יריס ‪03-06‬‬
‫ד‪.‬בלם אח'‪-‬פ‪.‬ווגן ‪-T4 98‬מ‬
‫ד‪.‬בלם‪-‬סיטרואן ‪-C3 02‬מ‬
‫ד‪.‬בלם ‪ 1.6‬בנזין ‪-03‬מ‪C3-‬‬
‫ד‪.‬בלם‪-‬ג'מפי ‪04-07‬‬
‫ד‪.‬בלם‪-‬וקטרה מ‪/03-‬כרומה‪/‬סאאב ‪3-9‬‬
‫ד‪.‬בלם אח'‪-‬אלפא ‪159‬‬
‫ד‪.‬בלם‪-‬טרפיק מ‪/01-‬ויורו ‪-02‬מ‬
‫‪Page 83 of 183‬‬
‫‪SFP17601‬‬
‫‪SFP17602‬‬
‫‪SFP17603‬‬
‫‪SFP17604‬‬
‫‪SFP17608‬‬
‫‪SFP17610‬‬
‫‪SFP17612‬‬
‫‪SFP17620‬‬
‫‪SFP17630‬‬
‫‪SFP17640‬‬
‫‪SFP17650‬‬
‫‪SFP17660‬‬
‫‪SFP17671‬‬
‫‪SFP17680‬‬
‫‪SFP17691‬‬
‫‪SFP17692‬‬
‫‪SFP17730‬‬
‫‪SFP17740‬‬
‫‪SFP17750‬‬
‫‪SFP17781‬‬
‫‪SFP17800‬‬
‫‪SFP17810‬‬
‫‪SFP17820‬‬
‫‪SFP17830‬‬
‫‪SFP17840‬‬
‫‪SFP17850‬‬
‫‪SFP17860‬‬
‫‪SFP17880‬‬
‫‪SFP17900‬‬
‫‪SFP17910‬‬
‫‪SFP17911‬‬
‫‪SFP17920‬‬
‫‪SFP17930‬‬
‫‪SFP17940‬‬
‫‪SFP17950‬‬
‫‪SFP17960‬‬
‫‪SFP17970‬‬
‫‪SFP17990‬‬
‫‪SFP18000‬‬
‫מחירון לצרכן‪ -‬מחלקת חלפים‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
‫‪₪ 144.30‬‬
‫‪₪ 112.30‬‬
‫‪₪ 144.30‬‬
‫‪₪ 136.40‬‬
‫‪₪ 239.30‬‬
‫‪₪ 122.30‬‬
‫‪₪ 155.60‬‬
‫‪₪ 162.60‬‬
‫‪₪ 156.50‬‬
‫‪₪ 137.90‬‬
‫‪₪ 195.00‬‬
‫‪₪ 112.30‬‬
‫‪₪ 135.00‬‬
‫‪₪ 147.60‬‬
‫‪₪ 235.70‬‬
‫‪₪ 134.80‬‬
‫‪₪ 198.10‬‬
‫‪₪ 163.80‬‬
‫‪₪ 281.50‬‬
‫‪₪ 125.10‬‬
‫‪₪ 256.70‬‬
‫‪₪ 240.60‬‬
‫‪₪ 148.70‬‬
‫‪₪ 136.40‬‬
‫‪₪ 202.00‬‬
‫‪₪ 139.30‬‬
‫‪₪ 148.20‬‬
‫‪₪ 124.80‬‬
‫‪₪ 264.60‬‬
‫‪₪ 125.90‬‬
‫‪₪ 295.20‬‬
‫‪₪ 149.00‬‬
‫‪₪ 113.10‬‬
‫‪₪ 202.80‬‬
‫‪₪ 210.60‬‬
‫‪₪ 185.70‬‬
‫‪₪ 280.70‬‬
‫‪₪ 241.80‬‬
‫‪₪ 148.20‬‬
‫ד‪.‬בלם ‪-‬פריוס מ‪/04-‬יאריס‪/‬וורסו עד ‪06‬‬
‫ד‪.‬בלם אח'‪-‬טויוטה פריוס ‪05-08‬‬
‫ד‪.‬בלם‪-‬נוטא‪/‬מיקרה עד ‪/10‬לוגן‪/‬קליאו ‪3‬‬
‫ד‪.‬בלם ‪ -‬סוויפט ‪/10-06‬ספלאש‪/‬מיקרה ‪-11‬מ‬
‫ד‪ .‬בלם אבנסיס ‪-01‬מ‬
‫ד‪.‬בלם‪-‬אבנסיס ‪01-03‬‬
‫ד‪.‬בלם‪-‬אבנסיס‪/‬ורסו ‪-03‬מ‬
‫ד‪.‬בלם אח' אוונסיס ורסו ‪-01‬מ‬
‫ד‪.‬בלם‪-‬מגאן ‪-02‬מ ‪V 16 1.4‬‬
‫ד‪.‬בלם אח'‪-‬אסטרה ‪-02‬מ‬
‫אוקטביה‪/‬גולף‪/‬פאסט‪/‬קאדי‪-A3/‬ד‪.‬בלם ‪-05‬מ‬
‫ד‪.‬בלם‪-‬אח'‪-‬גולף‪/‬פאסאט‪/‬אוקטביה ‪-05‬מ‬
‫ד‪.‬בלם אח' ‪'-T5‬חש ‪-03‬מ‬
‫ד‪.‬בלם פוקוס ‪/2‬מזדה ‪/3‬וולוו ‪S40‬‬
‫ד‪.‬בלם ‪-02‬מ‪320/270/240/200-‬‬
‫ד‪.‬בלם אח'‪-‬מרצדס ‪ 240/270/320‬מ‪/02-‬אקורד ‪08-2.0‬‬
‫ד‪.‬בלם‪-‬מגאן ‪ 3‬מ‪/07-‬לגונה ‪-01‬מ‬
‫ד‪ .‬בלם מגאן מ‪/07-‬לגונה ‪-01‬מ‬
‫ד‪.‬בלם‪-‬פאסאט ‪ TDI‬מ‪/97-‬אאודי ‪A4/A6‬‬
‫ד‪.‬בלם אח'‪-‬גטס‪/‬טוסון‪/‬סנטה‪-‬פה‪/‬סונטה‬
‫ד‪.‬בלם חש' ‪ -‬פג'ו ‪ 3.0 + 2.2 407‬מ‪06 -‬‬
‫ד‪.‬בלם‪-‬פג'ו ‪-04 2.0 407‬מ‬
‫ד‪.‬בלם אח' פג'ו ‪-C6/407 06‬מ‬
‫ד‪.‬בלם ‪'-C4‬אח‬
‫ד‪.‬בלם‪-‬ויטו ‪-04‬מ‬
‫ד‪.‬בלם אח‪-‬ויטו ‪-04‬מ‬
‫ד‪.‬בלם‪-‬סוזוקי ‪ SX4 5-‬דלתות‬
‫ד‪.‬בלם אח'‪ -‬במוו סד' '‪/3‬סד ‪-04 1‬מ‬
‫ד‪.‬בלם חש' ‪ -‬טרנספורטר ‪-T5 04‬מ‬
‫ד‪.‬בלם‪-‬איגו ‪-06‬מ‪C1/107/‬‬
‫ד‪.‬בלם אלפא ‪/159‬בררה ‪JTS 2.2‬‬
‫ד‪.‬בלם טויוטה פריוס ‪-09‬מ‬
‫ד‪.‬בלם אח' קורולה מ‪/08-‬פריוס ‪-09‬מ‬
‫ד‪.‬בלם‪-‬לאנד‪-‬קרוזר‪/‬פג'ארו קינג‬
‫ד‪.‬בלם‪-‬בודי ‪ 204‬דגמים ‪-07 200/280/320/350‬מ‬
‫ד‪.‬בלם אח'‪-‬בודי ‪ 204‬דגמים ‪-07 200/280/320/350‬מ‬
‫ד‪.‬בלם‪-‬דוקטו‪/‬בוקסר‪/‬ג'מפר ‪ 1.7‬טון ‪-07‬מ‬
‫ד‪.‬בלם ‪-‬דוקטו‪/‬בוקסר ‪-07‬מ‬
‫ד‪.‬בלם אח' דוקטו חדש‪/‬בוקסר ‪-07‬מ‬
‫‪Page 84 of 183‬‬
‫‪SFP18030‬‬
‫‪SFP18040‬‬
‫‪SFP18050‬‬
‫‪SFP18051‬‬
‫‪SFP18090‬‬
‫‪SFP18100‬‬
‫‪SFP18110‬‬
‫‪SFP18120‬‬
‫‪SFP18140‬‬
‫‪SFP18150‬‬
‫‪SFP18170‬‬
‫‪SFP18180‬‬
‫‪SFP18190‬‬
‫‪SFP18200‬‬
‫‪SFP18210‬‬
‫‪SFP18220‬‬
‫‪SFP18230‬‬
‫‪SFP18231‬‬
‫‪SFP18242‬‬
‫‪SFP18330‬‬
‫‪SFP18380‬‬
‫‪SFP18390‬‬
‫‪SFP18400‬‬
‫‪SFP18410‬‬
‫‪SFP18440‬‬
‫‪SFP18450‬‬
‫‪SFP18460‬‬
‫‪SFP18540‬‬
‫‪SFP18570‬‬
‫‪SFP18580‬‬
‫‪SFP18590‬‬
‫‪SFP18630‬‬
‫‪SFP18640‬‬
‫‪SFP18710‬‬
‫‪SFP18790‬‬
‫‪SFP18800‬‬
‫‪SFP18850‬‬
‫‪SFP18860‬‬
‫‪SFP18870‬‬
‫מחירון לצרכן‪ -‬מחלקת חלפים‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
‫‪₪ 187.20‬‬
‫‪₪ 229.30‬‬
‫‪₪ 120.30‬‬
‫‪₪ 154.00‬‬
‫‪₪ 159.60‬‬
‫‪₪ 241.80‬‬
‫‪₪ 226.20‬‬
‫‪₪ 288.60‬‬
‫‪₪ 182.90‬‬
‫‪₪ 187.20‬‬
‫‪₪ 140.40‬‬
‫‪₪ 140.40‬‬
‫‪₪ 171.60‬‬
‫‪₪ 99.90‬‬
‫‪₪ 171.60‬‬
‫‪₪ 170.10‬‬
‫‪₪ 187.20‬‬
‫‪₪ 195.00‬‬
‫‪₪ 109.20‬‬
‫‪₪ 152.90‬‬
‫‪₪ 109.20‬‬
‫‪₪ 179.40‬‬
‫‪₪ 109.20‬‬
‫‪₪ 127.90‬‬
‫‪₪ 187.20‬‬
‫‪₪ 139.50‬‬
‫‪₪ 146.80‬‬
‫‪₪ 146.70‬‬
‫‪₪ 195.00‬‬
‫‪₪ 131.10‬‬
‫‪₪ 151.30‬‬
‫‪₪ 24.00‬‬
‫‪₪ 25.30‬‬
‫‪₪ 73.00‬‬
‫‪₪ 208.40‬‬
‫‪₪ 60.40‬‬
‫‪₪ 155.60‬‬
‫‪₪ 98.00‬‬
‫‪₪ 89.60‬‬
‫ד‪.‬בלם ברלינגו‪/‬פרטנר ‪-C4/08‬מ פיקסו‬
‫ד‪.‬בלם מונדאו ‪-S80/08‬מ ‪-08‬מ‬
‫ד‪.‬בלם אח'‪-‬מונדאו‪/‬גלקסי ‪-08‬מ‬
‫ד‪.‬בלם אח'‪-‬וולוו ‪-S80 XC60/3.0 09‬מ‬
‫ד‪.‬בלם‪-‬אח'‪ -‬מונדאו ‪05-08‬‬
‫ד‪.‬בלם‪-‬ספרינטר‪/‬איווקו ‪-06‬מ‬
‫ד‪.‬בלם אח'‪-‬קרפטר‪/‬ספרינטר ‪ 5‬טון ‪-07‬מ‬
‫ד‪.‬בלם ‪ -‬ספרינטר‪/‬קרפטר ‪ 5‬טון‬
‫ד‪.‬בלם אח'‪-‬ספרינטר ‪-07‬מ‬
‫ד‪.‬בלם חש'‪-‬ג'מפי מ‪/08-‬סקודו‬
‫ד‪.‬בלם אח'‪-‬ג'מפי‪/‬סקודו‪/‬אקספרט ‪-08‬מ‬
‫ד‪.‬בלם אח'‪-‬אאודי ‪-Q5/A5/A4 07‬מ‬
‫ד‪.‬בלם פג'ו ‪-08 308‬מ‬
‫ד‪.‬בלם‪ -‬אח'‪ -‬קנגו ‪-08‬מ‬
‫ד‪.‬בלם רנו קנגו ‪-08‬מ‬
‫ד‪ .‬בלם קורולה ‪-08‬מ‬
‫ד‪.‬בלם טויוטה אאוריס ‪-07‬מ‬
‫ד‪.‬בלם אבנסיס מ‪/09-‬אאוריס‬
‫ד‪.‬בלם אח'‪-‬טויטה אאוריס ‪-07‬מ‬
‫ד‪.‬בלם סיריון מ‪/08-‬מטריה‪/‬מזדה ‪/2‬פייסטה ‪-09‬מ‬
‫ד‪.‬בלם אח'‪-‬מגאן‪/‬פלואנס ‪-TRW 10‬מ‬
‫ד‪.‬בלם פלואנס מ‪/99-‬מגאן ‪-10‬מ‬
‫ד‪.‬בלם אח' ‪-08‬ברלינגו‪/‬פ'גו‪/308‬פרטנרמ‬
‫ד‪.‬בלם ונר‪/X-TRAIL/‬יאקשק קולאוס‬
‫ד‪ .‬בלם אקורד ‪03-08‬‬
‫ד‪.‬בלם‪ -‬ניסן טידה‪/‬סוזוקי ‪SX4‬‬
‫ד‪.‬בלם ‪+‬קפיצים ‪-‬טידה ‪-07‬מ‬
‫ד‪.‬בלם מיצו‪/L200 .‬האנטר ‪-07‬מ‬
‫ד‪ .‬בלם מזדה ‪-08 6‬מ‬
‫ד‪.‬בלם אח'‪-‬סוברו ‪B3/B4‬‬
‫ד‪ .‬בלם אימפרזה ‪-B3/02-08 08 1.6‬מ‬
‫כבל חיישן לדיסקיות ‪1.627.0‬‬
‫כבל חיישן לדיסקית ‪-16530-‬‬
‫ס‪.‬בלם אאודי‪/‬סיאט‪/‬פ‪.‬ווגן‬
‫ס‪.‬בלם‪-‬פיאט ‪131‬‬
‫ס‪.‬בלם פיאט‪/‬לנצ'יה‪/‬ביאנקי‬
‫ס‪.‬בלם‪-‬אסקונה‪/‬קדט ‪-83‬עד‬
‫ס‪.‬בלם‪205-‬‬
‫ס‪.‬בלם רנו ‪-82‬מ‪9-‬‬
‫‪Page 85 of 183‬‬
‫‪SFP18890‬‬
‫‪SFP18940‬‬
‫‪SFP18950‬‬
‫‪SFP18960‬‬
‫‪SFP18970‬‬
‫‪SFP19000‬‬
‫‪SFP19010‬‬
‫‪SFP19020‬‬
‫‪SFP19030‬‬
‫‪SFP19110‬‬
‫‪SFP19120‬‬
‫‪SFP19150‬‬
‫‪SFP19200‬‬
‫‪SFP19230‬‬
‫‪SFP19240‬‬
‫‪SFP19250‬‬
‫‪SFP19260‬‬
‫‪SFP19270‬‬
‫‪SFP19280‬‬
‫‪SFP19400‬‬
‫‪SFP19410‬‬
‫‪SFP19420‬‬
‫‪SFP19450‬‬
‫‪SFP19500‬‬
‫‪SFP19650‬‬
‫‪SFP19710‬‬
‫‪SFP19711‬‬
‫‪SFP19750‬‬
‫‪SFP19760‬‬
‫‪SFP19770‬‬
‫‪SFP19780‬‬
‫‪SFP12079046‬‬
‫‪SFP12079319‬‬
‫‪SFS2014‬‬
‫‪SFS2072‬‬
‫‪SFS2089‬‬
‫‪SFS2250‬‬
‫‪SFS2290‬‬
‫‪SFS2311‬‬
‫מחירון לצרכן‪ -‬מחלקת חלפים‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
‫‪₪ 161.00‬‬
‫‪₪ 218.90‬‬
‫‪₪ 99.90‬‬
‫‪₪ 99.90‬‬
‫‪₪ 121.60‬‬
‫‪₪ 124.80‬‬
‫‪₪ 109.50‬‬
‫‪₪ 88.40‬‬
‫‪₪ 120.90‬‬
‫‪₪ 117.10‬‬
‫‪₪ 99.90‬‬
‫‪₪ 55.80‬‬
‫‪₪ 136.50‬‬
‫‪₪ 96.10‬‬
‫‪₪ 70.20‬‬
‫‪₪ 96.10‬‬
‫‪₪ 103.60‬‬
‫‪₪ 115.10‬‬
‫‪₪ 104.00‬‬
‫‪₪ 107.60‬‬
‫‪₪ 220.00‬‬
‫‪₪ 78.70‬‬
‫‪₪ 182.50‬‬
‫‪₪ 96.10‬‬
‫‪₪ 199.00‬‬
‫‪₪ 99.90‬‬
‫‪₪ 209.50‬‬
‫‪₪ 124.80‬‬
‫‪₪ 259.00‬‬
‫‪₪ 82.60‬‬
‫‪₪ 247.60‬‬
‫‪₪ 165.20‬‬
‫‪₪ 211.40‬‬
‫‪₪ 101.80‬‬
‫‪₪ 90.30‬‬
‫‪₪ 96.10‬‬
‫‪₪ 182.50‬‬
‫‪₪ 199.80‬‬
‫‪₪ 99.90‬‬
‫ס‪.‬בלם ‪-88‬מ‪405-‬‬
‫ס‪.‬בלם‪-‬טרנספורטר ‪80-90‬‬
‫ס‪.‬בלם‪-‬וולוו ‪ 740/760/940/960‬בלם יד‬
‫ס‪.‬בלם פורד פיאסטה ‪83-88‬‬
‫ס‪ .‬בלם ‪ -‬סיוויק ‪-HRV/90‬מ‬
‫ס‪.‬בלם רנו קליאו‪/‬כללי עם זרוע‬
‫ס‪.‬בלם קורולה‪/‬קרינה‬
‫ס‪.‬בלם פורד אריקה ‪86-90‬‬
‫ס‪.‬בלם אופל‪/‬דייהו רייסר‬
‫ס‪.‬בלם קורסה‪/‬קדט ‪-84‬מ‬
‫ס‪.‬בלם סיטרואן ‪/ZX 1.6‬פג'ו ‪205‬‬
‫ס‪.‬בלם פיאט טיפו‪/‬טמפרה‬
‫ס‪.‬בלם פורד אריקה עד ‪85‬‬
‫ס‪ .‬בלם סיוויק ‪-92‬מ‬
‫ס‪.‬בלם רנו כללי בנדיקס‬
‫ס‪.‬בלם פג'ו ‪ 205/106‬בנדיקס‬
‫ס‪.‬בלם סיטרואן וסקס‪AX/‬‬
‫ס‪.‬בלם פג'ו ‪/309‬רנו ‪11/9‬‬
‫ס‪.‬בלם פג'ו ‪405‬‬
‫ס‪.‬בלם רנו אקספרס‪/‬בראבה‪/‬ו ‪1.6‬‬
‫ס‪.‬בלם‪-‬ניסאן וונט‪/‬סרנה‬
‫ס‪.‬בלם פיאט טיפו‪/‬טמפרה עם זרוע‬
‫ס‪.‬בלם אלפא ‪/145/146‬טמפרה ‪-90‬מ‬
‫ס‪.‬בלם סובארו ג'סטי‬
‫ס‪.‬בלם היילקס (רחב) ‪2X4‬‬
‫ס‪.‬בלם שרייד ‪83-87 1.0‬‬
‫ס‪.‬בלם ‪L-200/L-300‬‬
‫ס‪.‬בלם לנסר ‪-91‬עד ‪8V‬‬
‫ס‪.‬בלם‪-‬היילקס ‪ 2X4 MT‬עד ‪/05‬ויגו ‪-06‬מ‬
‫ס‪.‬בלם סובארו לאונה ‪-85‬מ‬
‫ס‪.‬בלם‪-‬פרג'יו‬
‫ס‪.‬בלם‪-‬טויוטה‬
‫ס‪.‬בלם‪-‬איסוזו טרופר ‪-91‬מ‬
‫ס‪.‬בלם שרייד ‪/‬סיריון ‪-88 1.0‬מ‬
‫ס‪.‬בלם שרייד ‪-1.6/88 1.3‬מ ‪-97‬מ‬
‫ס‪.‬בלם קיה פרייד‬
‫ס‪.‬בלם הונדה יקוזוס‪ CR-V/‬ג'ימי‬
‫ס‪.‬בלם ניסן פיק‪-‬אפ‬
‫ס‪.‬בלם סוויפט ‪-89 1.0/1.3‬מ‬
‫‪Page 86 of 183‬‬
‫‪SFS2333‬‬
‫‪SFS2397‬‬
‫‪SFS2428‬‬
‫‪SFS2434‬‬
‫‪SFS2435‬‬
‫‪SFS2448‬‬
‫‪SFS2453‬‬
‫‪SFS2460‬‬
‫‪SFS2464‬‬
‫‪SFS2466‬‬
‫‪SFS2467‬‬
‫‪SFS2478‬‬
‫‪SFS2480‬‬
‫‪SFS2482‬‬
‫‪SFS2488‬‬
‫‪SFS2493‬‬
‫‪SFS2494‬‬
‫‪SFS2497‬‬
‫‪SFS2498‬‬
‫‪SFS2499‬‬
‫‪SFS2502‬‬
‫‪SFS2504‬‬
‫‪SFS2505‬‬
‫‪SFS2508‬‬
‫‪SFS2515‬‬
‫‪SFS2521‬‬
‫‪SFS2524‬‬
‫‪SFS2526‬‬
‫‪SFS2529‬‬
‫‪SFS2537‬‬
‫‪SFS2545‬‬
‫‪SFS2547‬‬
‫‪SFS2552‬‬
‫‪SFS2563‬‬
‫‪SFS2564‬‬
‫‪SFS2568‬‬
‫‪SFS2569‬‬
‫‪SFS2570‬‬
‫‪SFS2572‬‬
‫מחירון לצרכן‪ -‬מחלקת חלפים‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
‫‪₪ 86.30‬‬
‫‪₪ 108.30‬‬
‫‪₪ 149.60‬‬
‫‪₪ 163.10‬‬
‫‪₪ 155.60‬‬
‫‪₪ 96.10‬‬
‫‪₪ 99.90‬‬
‫‪₪ 176.60‬‬
‫‪₪ 134.40‬‬
‫‪₪ 163.30‬‬
‫‪₪ 186.00‬‬
‫‪₪ 90.30‬‬
‫‪₪ 217.20‬‬
‫‪₪ 90.30‬‬
‫‪₪ 230.40‬‬
‫‪₪ 119.00‬‬
‫‪₪ 217.20‬‬
‫‪₪ 338.20‬‬
‫‪₪ 82.60‬‬
‫‪₪ 254.90‬‬
‫‪₪ 113.40‬‬
‫‪₪ 117.10‬‬
‫‪₪ 132.60‬‬
‫‪₪ 142.10‬‬
‫‪₪ 167.10‬‬
‫‪₪ 372.00‬‬
‫‪₪ 264.90‬‬
‫‪₪ 193.90‬‬
‫‪₪ 124.80‬‬
‫‪₪ 188.80‬‬
‫‪₪ 209.50‬‬
‫‪₪ 110.00‬‬
‫‪₪ 111.00‬‬
‫‪₪ 110.00‬‬
‫‪₪ 124.80‬‬
‫‪₪ 107.00‬‬
‫‪₪ 128.80‬‬
‫‪₪ 130.50‬‬
‫‪₪ 146.10‬‬
‫ס‪.‬בלם פורד פיאסטה ‪-88‬מ‬
‫ס‪.‬בלם‪-‬מזדה ‪-90 1.6 323‬מ‬
‫ס‪.‬בלם‪ -‬טויוטה קורולה קצר‬
‫ס‪.‬בלם סוזוקי סמוראי ‪1.3‬‬
‫ס‪.‬בלם סיטרואן פג'ו‪C15 305/‬‬
‫ס‪.‬בלם פג'ו ‪ ZX/306 1.4‬בנדיקס‬
‫ס‪.‬בלם קורייר בנזין‪/‬אסקורט עד ‪94‬‬
‫ס‪.‬בלם רובר ‪/214‬סיוויק קופה‬
‫ס‪.‬בלם פורד אריקה ‪-90‬מ‬
‫ס‪.‬בלם יונדאי מרצדס‪ H100/‬ספרינטר‬
‫ס‪.‬בלם לגסי‪/‬אימפרזה‪/‬ג‪/B4 .‬לאונה‬
‫ס‪.‬בלם סוויפט ‪-90 1.3‬מ‬
‫ס‪.‬בלם איפון‪/‬טרופר דיזל ‪4X2‬‬
‫ס‪.‬בלם אפלאוז‪/‬בלנו‪/‬שרייד ‪1.3‬‬
‫ס‪.‬בלם מזדה טנדר ‪B2500/2000‬‬
‫ס‪.‬בלם מיצו‪ .‬גלאנט‪/‬ס‪.‬לנסר‬
‫ס‪.‬בלם‪-‬ספייס ווגון‬
‫ס‪.‬בלם‪-‬הי‪-‬לקס ‪-4X4 89‬עד‬
‫ס‪.‬בלם קורולה אוט‪-.‬ארוך‪-‬‬
‫ס‪.‬בלם‪-‬טרנזיט ‪-92‬מ‬
‫ס‪ .‬בלם אופל אסטרה‪/‬קורסה ‪91-96‬‬
‫ס‪.‬בלם אסטרה‪/‬וקטרה‪/‬ס‪.‬רייסר‪/‬נובירה‪/‬נקסיה‬
‫ס‪.‬בלם אאודי‪/‬סקודה‪/‬פ‪.‬ווגן‬
‫ס‪.‬בלם סיאט אינקה‪/‬פ‪.‬ווגן קאדי‬
‫ס‪.‬בלם ב‪.‬מ‪.‬וו ‪-91 320/316/318‬מ‬
‫ס‪.‬בלם‪-‬טרנספורטר ‪-90‬מ‬
‫ס‪.‬בלם טויוטה הי‪-‬אס‪/‬הי‪-‬לקס ‪4X2‬‬
‫ס‪ .‬בלם טויוטה פריוויה‬
‫ס‪ .‬בלם סיוויק‪ +‬פחיות עד ‪91‬‬
‫ס‪.‬בלם אקסנט מ‪/04-‬לנטרה עד ‪00‬‬
‫ס‪.‬בלם‪-‬אקסל‪/‬אקסנט ‪-99‬מ‬
‫ס‪.‬בלם ‪/323‬לנטיס עד ‪-98‬רחב‬
‫ס‪.‬בלם לנסר ‪12V 92-02‬‬
‫ס‪.‬בלם ניסן סאני‪/‬אלמרה‬
‫ס‪.‬בלם ב‪.‬מ‪.‬וו ‪316/318/320‬‬
‫ס‪.‬בלם אונו ‪1.4‬‬
‫ס‪.‬בלם פונטו‪/‬בראבו‪/‬ה ‪ 1.4‬קפיץ קטן‬
‫ס‪.‬בלם פונטו‪/‬בראבו‪/‬ה ‪ 1.4‬מנוף‪-‬זרוע‬
‫ס‪.‬בלם פג'ו ‪/ABS ZX/D306‬קסרה‬
‫‪Page 87 of 183‬‬
‫‪SFS2574‬‬
‫‪SFS2580‬‬
‫‪SFS2581‬‬
‫‪SFS2592‬‬
‫‪SFS2593‬‬
‫‪SFS2602‬‬
‫‪SFS2603‬‬
‫‪SFS2604‬‬
‫‪SFS2605‬‬
‫‪SFS2607‬‬
‫‪SFS2623‬‬
‫‪SFS2632‬‬
‫‪SFS2634‬‬
‫‪SFS2643‬‬
‫‪SFS2652‬‬
‫‪SFS2653‬‬
‫‪SFS2655‬‬
‫‪SFS2671‬‬
‫‪SFS2672‬‬
‫‪SFS2676‬‬
‫‪SFS2679‬‬
‫‪SFS2680‬‬
‫‪SFS2683‬‬
‫‪SFS2685‬‬
‫‪SFS2686‬‬
‫‪SFS2691‬‬
‫‪SFS2695‬‬
‫‪SFS2697‬‬
‫‪SFS2698‬‬
‫‪SFS2699‬‬
‫‪SFS2700‬‬
‫‪SFS2701‬‬
‫‪SFS2702‬‬
‫‪SFS2703‬‬
‫‪SFS2705‬‬
‫‪SFS2706‬‬
‫‪SFS2707‬‬
‫‪SFS2708‬‬
‫‪SFS2711‬‬
‫מחירון לצרכן‪ -‬מחלקת חלפים‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
‫‪₪ 107.60‬‬
‫‪₪ 195.80‬‬
‫‪₪ 150.70‬‬
‫‪₪ 99.90‬‬
‫‪₪ 222.90‬‬
‫‪₪ 182.50‬‬
‫‪₪ 218.90‬‬
‫‪₪ 142.10‬‬
‫‪₪ 172.90‬‬
‫‪₪ 136.50‬‬
‫‪₪ 113.40‬‬
‫‪₪ 257.20‬‬
‫‪₪ 131.20‬‬
‫‪₪ 151.70‬‬
‫‪₪ 167.10‬‬
‫‪₪ 278.60‬‬
‫‪₪ 172.90‬‬
‫‪₪ 149.30‬‬
‫‪₪ 211.40‬‬
‫‪₪ 154.00‬‬
‫‪₪ 149.80‬‬
‫‪₪ 228.30‬‬
‫‪₪ 171.10‬‬
‫‪₪ 124.80‬‬
‫‪₪ 96.10‬‬
‫‪₪ 222.90‬‬
‫‪₪ 105.50‬‬
‫‪₪ 180.60‬‬
‫‪₪ 158.90‬‬
‫‪₪ 378.70‬‬
‫‪₪ 124.80‬‬
‫‪₪ 180.60‬‬
‫‪₪ 179.90‬‬
‫‪₪ 172.90‬‬
‫‪₪ 156.40‬‬
‫‪₪ 238.50‬‬
‫‪₪ 217.90‬‬
‫‪₪ 126.00‬‬
‫‪₪ 170.10‬‬
‫ס‪.‬בלם רנו מגאן ‪-95‬מ‬
‫ס‪.‬בלם סיטרואן ג'מפי‪/‬פיאט מראה‬
‫ס‪.‬בלם קורייר דיזל‪/‬אסקורט ‪-95‬מ‬
‫ס‪.‬בלם פיאסטה דינמיק‬
‫ס‪.‬בלם פג'ו ‪406‬‬
‫ס‪.‬בלם יונדאי אקסנט ‪95-99‬‬
‫ס‪.‬בלם ג'מפר ‪/14‬בוקסר ‪/14‬הרקולס ‪14‬‬
‫ס‪.‬בלם פג'ו ‪/106‬סאקסו‬
‫ס‪.‬בלם מולטיפלה‪/‬מראה סט'‬
‫ס‪ .‬בלם פורד מונדאו ‪-94‬מ‬
‫ס‪.‬בלם בראבו‪/‬ה‪/‬מראה ‪1.9D/1.6‬‬
‫ס‪.‬בלם פיאט הרקולס‪/‬ג'מפר‪/‬בוקסר ‪18‬‬
‫ס‪.‬בלם ברלינגו‪/‬פרטנר‪/‬קסרה פיקסו‬
‫ס‪.‬בלם קיה ספיה‪/‬מנטור ‪95-99‬‬
‫ס‪.‬בלם יונדאי אטוס ‪-98‬מ‬
‫ס‪.‬בלם טראנו ‪-93‬מ‬
‫ס‪.‬בלם‪-‬אופל אסטרה ‪-96‬מ‬
‫ס‪.‬בלם קנגו ‪98-07‬‬
‫ס‪.‬בלם‪-‬קנגו ‪-‬עבה ‪/06-97‬פרימירה‬
‫ס‪.‬בלם‪ -‬דייהו מטיז ‪-98‬מ‬
‫ס‪.‬בלם כריזמה ‪-97 1.6/1.8‬מ‬
‫ס‪.‬בלם‪-‬דייהו נובירה ‪-98 1.6‬מ‬
‫ס‪.‬בלם‪-‬אבנסיס ‪98-00‬‬
‫ס‪.‬בלם פורד פוקוס ‪-98‬מ‬
‫ס‪.‬בלם פג'ו ‪206‬‬
‫ס‪.‬בלם קרניבל עד ‪/01‬וויאג'ר ‪-99‬מ‬
‫ס‪.‬בלם קליאו ‪ B‬מ‪/98-‬לוגן‬
‫ס‪.‬בלם פייסטה ‪ 83-88‬עם מנגנון‬
‫ס‪.‬בלם פייסטה ‪-88‬מ עם מנגנון‬
‫ס‪.‬בלם‪-‬מיצובישי ‪-L-400 97‬מ‬
‫ס‪.‬בלם סיריון ‪YRV/98-05 1.0‬‬
‫ס‪.‬בלם דייהטסו טריוס ‪-97 1.3‬מ‬
‫ס‪.‬בלם‪-‬טויוטה קרינה ‪-96‬מ‬
‫ס‪.‬בלם פונטו ספייס בלי ‪( ABS‬פייסטה)‬
‫ס‪.‬בלם פונטו ספייס ‪-2000‬מ‬
‫ס‪.‬בלם‪-‬מיצו‪ .‬כריזמה ‪-99‬מ‬
‫ס‪.‬בלם‪-‬גרנד ויטרה ‪97-05‬‬
‫ס‪.‬בלם‪-‬אוקטביה דיזל ‪-95‬מ‬
‫ס‪ .‬בלם אופל‬
‫‪Page 88 of 183‬‬
‫‪SFS2712‬‬
‫‪SFS2713‬‬
‫‪SFS2714‬‬
‫‪SFS2715‬‬
‫‪SFS2716‬‬
‫‪SFS2718‬‬
‫‪SFS2719‬‬
‫‪SFS2720‬‬
‫‪SFS2724‬‬
‫‪SFS2725‬‬
‫‪SFS2727‬‬
‫‪SFS2728‬‬
‫‪SFS2733‬‬
‫‪SFS2734‬‬
‫‪SFS2735‬‬
‫‪SFS2737‬‬
‫‪SFS2740‬‬
‫‪SFS2741‬‬
‫‪SFS2742‬‬
‫‪SFS2743‬‬
‫‪SFS2744‬‬
‫‪SFS2745‬‬
‫‪SFS2746‬‬
‫‪SFS2747‬‬
‫‪SFS2748‬‬
‫‪SFS2755‬‬
‫‪SFS2760‬‬
‫‪SFS2768‬‬
‫‪SFS2769‬‬
‫‪SFS2782‬‬
‫‪SFS2784‬‬
‫‪SFS2785‬‬
‫‪SFS2786‬‬
‫‪SFS2789‬‬
‫‪SFS2790‬‬
‫‪SFS2794‬‬
‫‪SFS2798‬‬
‫‪SFS2800‬‬
‫‪SFS2802‬‬
‫מחירון לצרכן‪ -‬מחלקת חלפים‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
‫‪₪ 123.70‬‬
‫‪₪ 134.90‬‬
‫‪₪ 144.20‬‬
‫‪₪ 201.60‬‬
‫‪₪ 141.40‬‬
‫‪₪ 169.00‬‬
‫‪₪ 189.90‬‬
‫‪₪ 105.50‬‬
‫‪₪ 181.80‬‬
‫‪₪ 207.00‬‬
‫‪₪ 203.30‬‬
‫‪₪ 188.80‬‬
‫‪₪ 268.90‬‬
‫‪₪ 101.50‬‬
‫‪₪ 239.40‬‬
‫‪₪ 189.70‬‬
‫‪₪ 203.70‬‬
‫‪₪ 156.40‬‬
‫‪₪ 178.10‬‬
‫‪₪ 196.20‬‬
‫‪₪ 194.20‬‬
‫‪₪ 201.40‬‬
‫‪₪ 157.50‬‬
‫‪₪ 119.00‬‬
‫‪₪ 96.20‬‬
‫‪₪ 119.00‬‬
‫‪₪ 79.40‬‬
‫‪₪ 66.00‬‬
‫‪₪ 108.80‬‬
‫‪₪ 60.70‬‬
‫‪₪ 81.90‬‬
‫‪₪ 113.20‬‬
‫‪₪ 117.10‬‬
‫‪₪ 85.90‬‬
‫‪₪ 89.90‬‬
‫‪₪ 104.60‬‬
‫‪₪ 98.30‬‬
‫‪₪ 90.10‬‬
‫‪₪ 127.90‬‬
‫ס‪.‬בלם‪-‬קורסה ‪-01‬מ ללא ‪ABS‬‬
‫ס‪.‬בלם‪-‬קורסה ‪-01‬מ‬
‫ס‪.‬בלם‪-‬פייסטה ‪-00‬מ‬
‫ס‪.‬בלם‪-‬דובלו ‪-00‬מ‬
‫ס‪ .‬בלם קיה ריו‬
‫ס‪.‬בלם‪-‬ספיה‪/‬מנטור ‪-99‬מ‬
‫ס‪.‬בלם‪-‬פייסטה ‪/08-01‬מזדה ‪2‬‬
‫ס‪.‬בלם‪-‬טויוטה יריס ‪-00‬מ‬
‫ס‪.‬בלם‪-‬מזדה דמיו ‪-99‬מ‬
‫ס‪.‬בלם‪-‬טויוטה רב ‪4‬‬
‫ס‪.‬בלם‪-‬סיטרואן ‪C3‬‬
‫ס‪.‬בלם‪-‬פורד קונקט‬
‫ס‪.‬בלם‪-‬טרנזיט מ‪/00-‬טראנו ‪-02‬מ‬
‫ס‪.‬בלם‪-‬מזדה ‪91-95 121‬‬
‫ס‪.‬בלם ‪ -‬ניםן מיקרה ‪-03‬מ‬
‫ס‪.‬בלם‪-‬קליאו ‪-B 01‬מ‬
‫ס‪.‬בלם‪-‬דובלו ‪-06‬מ‬
‫ס‪.‬בלם‪-‬פנדה חדשה ‪04-09‬‬
‫ס‪ .‬בלם ‪ -‬פונטו גרנדה ‪1.2‬‬
‫ס‪.‬בלם פונטו גרנדה ‪-06 1.4‬מ‬
‫ס‪.‬בלם‪-‬פוקוס ‪-05‬מ‬
‫ס‪ .‬בלם סוזוקי ‪ SX4 5‬דל'‪-‬הונגרי‬
‫ס‪.‬בלם מזדה ‪/2‬פייסטה ‪-08‬מ‬
‫ס‪.‬בלם מזדה ‪/323‬לנטיס ‪-98‬מ‬
‫ס‪.‬בלם סיריון ‪05-07‬‬
‫ס‪.‬בלם סיריון מ‪/08-‬מאטריה‬
‫ס‪.‬בלם ‪ 1/2‬ןגוו‪.‬פ‪/‬טאיס‪/‬ידואא‪OS-‬‬
‫ס‪.‬בלם (‪ )OS 1/2‬פיאט‪/‬ביאנקי‪/‬לנצ'יה‬
‫ס‪.‬בלם ‪ZX-OS 306/1.6 1/2‬‬
‫ס‪.‬בלם ‪ OS 1/2‬טיפו‪/‬טמפרה‬
‫ס‪.‬בלם ‪-O/S 1/2‬קליאו‪/‬טווינגו‬
‫ס‪.‬בלם ‪-OS 1/2‬סיטרואן וסקס‪AX/‬‬
‫אקספרס‪/‬בראוה‪/‬וו ‪ OS 1.6‬ס‪.‬בלם‪1/2-‬‬
‫ס‪.‬בלם ‪ O/S-1/2‬עם זרוע טיפו‪/‬טמפרה‬
‫ס‪.‬בלם ‪ O/S-1/2‬לאונה ‪-85‬מ‬
‫ס‪.‬בלם ‪ ZX-OS 306/1.4 1/2‬בנדיקס‬
‫ס‪.‬בלם (‪ 1/2‬דיירש‪ OS 1.3(-‬מ‪/88-‬בלנו‪/‬אפלאוז‬
‫ס‪.‬בלם ‪ OS 1/2‬קורולה אוט‪-.‬ארוך‬
‫ס‪.‬בלם ‪ OS 1/2‬אסטרה‪/‬וקטרה‪/‬ס‪.‬רייסר‪/‬נובירה‬
‫‪Page 89 of 183‬‬
‫‪SFS2805‬‬
‫‪SFS2806‬‬
‫‪SFS2807‬‬
‫‪SFS2812‬‬
‫‪SFS2815‬‬
‫‪SFS2816‬‬
‫‪SFS2820‬‬
‫‪SFS2822‬‬
‫‪SFS2823‬‬
‫‪SFS2824‬‬
‫‪SFS2825‬‬
‫‪SFS2827‬‬
‫‪SFS2829‬‬
‫‪SFS2841‬‬
‫‪SFS2853‬‬
‫‪SFS2856‬‬
‫‪SFS2857‬‬
‫‪SFS2858‬‬
‫‪SFS2859‬‬
‫‪SFS2860‬‬
‫‪SFS2864‬‬
‫‪SFS2873‬‬
‫‪SFS2878‬‬
‫‪SFS2887‬‬
‫‪SFS2911‬‬
‫‪SFS2923‬‬
‫‪SFS3014‬‬
‫‪SFS3089‬‬
‫‪SFS3467‬‬
‫‪SFS3478‬‬
‫‪SFS3488‬‬
‫‪SFS3494‬‬
‫‪SFS3499‬‬
‫‪SFS3504‬‬
‫‪SFS3537‬‬
‫‪SFS3602‬‬
‫‪SFS3643‬‬
‫‪SFS3672‬‬
‫‪SFS3680‬‬
‫מחירון לצרכן‪ -‬מחלקת חלפים‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
‫‪₪ 144.40‬‬
‫‪₪ 140.50‬‬
‫‪₪ 143.30‬‬
‫‪₪ 136.10‬‬
‫‪₪ 140.30‬‬
‫‪₪ 153.10‬‬
‫‪₪ 117.10‬‬
‫‪₪ 123.50‬‬
‫‪₪ 280.10‬‬
‫‪₪ 150.70‬‬
‫‪₪ 186.40‬‬
‫‪₪ 136.10‬‬
‫‪₪ 104.60‬‬
‫‪₪ 180.20‬‬
‫‪₪ 146.60‬‬
‫‪₪ 129.70‬‬
‫‪₪ 71.90‬‬
‫‪₪ 148.40‬‬
‫‪₪ 66.10‬‬
‫‪₪ 89.10‬‬
‫‪₪ 114.10‬‬
‫‪₪ 127.90‬‬
‫‪₪ 93.60‬‬
‫‪₪ 98.00‬‬
‫‪₪ 184.80‬‬
‫‪₪ 107.30‬‬
‫‪₪ 98.00‬‬
‫‪₪ 157.70‬‬
‫‪₪ 153.10‬‬
‫‪₪ 148.20‬‬
‫‪₪ 153.10‬‬
‫‪₪ 173.60‬‬
‫‪₪ 134.40‬‬
‫‪₪ 164.30‬‬
‫‪₪ 203.30‬‬
‫‪₪ 148.20‬‬
‫‪₪ 114.10‬‬
‫‪₪ 196.50‬‬
‫‪₪ 116.90‬‬
‫ס‪.‬בלם ‪ 1/2‬ןגוו‪.‬פ‪/‬הדוקס‪OS-‬‬
‫ס‪.‬בלם ‪/O/S-1/2 323‬לנטיס עד ‪98‬‬
‫מ‪V 92-‬םלב‪.‬ס ‪ 1/2‬לנסר ‪OS-12‬‬
‫ס‪.‬בלם אונו ‪OS 1/2 1.4‬‬
‫ס‪.‬בלם פונטו‪/‬בראבו‪/‬ה ‪OS 1/2 1.4‬‬
‫ס‪.‬בלם ‪/ZX/D306‬קסרה‪-‬פג'ו ‪O/S 1/2‬‬
‫ס‪.‬בלם ‪-OS 1/2‬מגאן ‪-95‬מ‬
‫ס‪.‬בלם ‪-OS 1/2‬ברבו‪/‬ה‪/‬מראה ‪1.6‬‬
‫ס‪.‬בלם ‪ O/S-1/2‬הרקולס‪/‬ג'מפר‪/‬בוקסר ‪18‬‬
‫ס‪.‬בלם ‪ 1/2‬רנטרפ‪/‬וגנילרב‪OS-‬‬
‫ס‪.‬בלם‪-‬קנגו ‪OS 1/2- 98-07‬‬
‫ס‪.‬בלם‪-‬פוקוס ‪-98‬מ ‪O/S 1/2‬‬
‫ס‪.‬בלם פג'ו ‪O/S 206‬‬
‫ס‪.‬בלם‪-‬פונטו ספייס ‪-O/S 1/2 00‬מ‬
‫ס‪.‬בלם‪-‬אוקטביה דיזל ‪OS 1/2 1.9‬‬
‫ס‪.‬בלם ‪ O/S-323 1/2‬לנטיס ‪-99‬מ‬
‫ס‪ .‬בלם ‪ OS‬פיאט‪/‬ביאנקי‪/‬לנצ'יה‬
‫ס‪.‬בלם ‪/11‬קליאו‪ OS-‬עם זרוע‬
‫ס‪.‬בלם ‪ O/S‬טיפו‪/‬טמפרה‬
‫ס‪.‬בלם‪-‬קליאו‪/19/‬טווינגו ‪O/S‬‬
‫ס‪.‬בלם ו'גפ‪OS 205/106-‬‬
‫ס‪.‬בלם ו‪/‬הבארב‪/‬סרפסקא‪OS 1.6-‬‬
‫ס‪.‬בלם ‪ OS‬טיפו‪/‬טמפרה עם זרוע‬
‫ס‪.‬בלם ‪ O/S‬לאונה ‪-85‬מ‬
‫‪ O/S 306 /‬ס‪.‬בלם‪C15-‬‬
‫םלב‪.‬ס אפלאוז‪/‬שרייד‪/‬בלנו‪OS-‬‬
‫ס‪.‬בלם הלורוק‪ OS-‬אוטומט‬
‫ס‪.‬בלם ‪ -OS‬סקודה‪/‬פ‪.‬ווגן‬
‫םלב‪.‬ס ‪/323‬לנטיס ‪-98‬עד‪OS-‬‬
‫ס‪ .‬בלם אונו ‪O/S 1.4‬‬
‫ס‪.‬בלם פונטו‪/‬בראבו‪/‬ה ‪OS 1.4‬‬
‫‪/ABS‬הרסק‪D ZX/‬םלב‪.‬ס ‪OS-306‬‬
‫ס‪.‬בלם הארמ‪/‬ה‪/‬וברב‪OS 1.6-‬‬
‫םלב‪.‬ס ברלינגו‪/‬פרטנר‪/‬קסרה‪OS-‬‬
‫ס‪.‬בלם‪-‬קנגו ‪OS 98-07‬‬
‫ס‪.‬בלם‪-‬פוקוס ‪-98‬מ ‪O/S‬‬
‫םלב‪.‬ס ‪-98 206‬מ‪OS-‬‬
‫ס‪.‬בלם פונטו ספייס ‪-O/S 00‬מ‬
‫ד‪.‬בלם ניסן אלמרה ‪98-00 1.6‬‬
‫‪Page 90 of 183‬‬
‫‪SFS3683‬‬
‫‪SFS3701‬‬
‫‪SFS3702‬‬
‫‪SFS3706‬‬
‫‪SFS3707‬‬
‫‪SFS3711‬‬
‫‪SFS3712‬‬
‫‪SFS3727‬‬
‫‪SFS3728‬‬
‫‪SFS3733‬‬
‫‪SFS3741‬‬
‫‪SFS3747‬‬
‫‪SFS3748‬‬
‫‪SFS3790‬‬
‫‪SFS3800‬‬
‫‪SFS3887‬‬
‫‪SFS4089‬‬
‫‪SFS4448‬‬
‫‪SFS4478‬‬
‫‪SFS4488‬‬
‫‪SFS4493‬‬
‫‪SFS4499‬‬
‫‪SFS4504‬‬
‫‪SFS4537‬‬
‫‪SFS4593‬‬
‫‪SFS4643‬‬
‫‪SFS4672‬‬
‫‪SFS4683‬‬
‫‪SFS4701‬‬
‫‪SFS4706‬‬
‫‪SFS4707‬‬
‫‪SFS4711‬‬
‫‪SFS4727‬‬
‫‪SFS4733‬‬
‫‪SFS4741‬‬
‫‪SFS4747‬‬
‫‪SFS4748‬‬
‫‪SFS4790‬‬
‫‪SFS16130‬‬
‫מחירון לצרכן‪ -‬מחלקת חלפים‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
‫‪₪ 225.70‬‬
‫‪₪ 0.00‬‬
‫‪₪ 0.00‬‬
‫‪₪ 0.00‬‬
‫‪₪ 0.00‬‬
‫‪₪ 123.00‬‬
‫‪₪ 100.00‬‬
‫‪₪ 64.60‬‬
‫‪₪ 84.00‬‬
‫‪₪ 77.70‬‬
‫‪₪ 69.20‬‬
‫‪₪ 107.70‬‬
‫‪₪ 75.40‬‬
‫‪₪ 95.50‬‬
‫‪₪ 107.70‬‬
‫‪₪ 92.30‬‬
‫‪₪ 92.30‬‬
‫‪₪ 100.00‬‬
‫‪₪ 121.00‬‬
‫‪₪ 92.30‬‬
‫‪₪ 73.10‬‬
‫‪₪ 110.70‬‬
‫‪₪ 98.40‬‬
‫‪₪ 94.70‬‬
‫‪₪ 78.40‬‬
‫‪₪ 92.10‬‬
‫‪₪ 89.40‬‬
‫‪₪ 130.70‬‬
‫‪₪ 211.00‬‬
‫‪₪ 113.80‬‬
‫‪₪ 107.70‬‬
‫‪₪ 123.00‬‬
‫‪₪ 100.00‬‬
‫‪₪ 121.50‬‬
‫‪₪ 144.60‬‬
‫‪₪ 123.00‬‬
‫‪₪ 121.00‬‬
‫‪₪ 110.70‬‬
‫‪₪ 92.30‬‬
‫ס‪.‬בלם‪-‬פיורינו ‪-08‬מ‬
‫זיכוי מיוחד עבור ‪RAICAM‬‬
‫השתתפות בקידום מכירות ‪RAICAM‬‬
‫ח‬
‫חיוב‬
‫ד‪.‬בלם היילקס ‪ 2X4‬עד ‪05‬‬
‫ד‪.‬בלם קיה פרייד‪/‬מזדה ‪121‬‬
‫ד‪.‬בלם‪-‬חש'‪/‬קפיץ‪-‬רנו ‪/19‬קליאו‪/‬מגאן‬
‫ד‪.‬בלם איביזה‪/‬קורדובה‪/‬גולף‪/‬פאסאט‬
‫ד‪.‬בלם ‪-‬דק‪/‬לא שווים‪-‬אאודי ‪/80‬גולף ‪/‬פולו ‪1.0‬‬
‫ד‪.‬בלם‪-‬זהים‪-‬גולף‪/‬איביזה‪/‬קורדובה‬
‫ד‪.‬בלם פג'ו ‪ 406‬דיזל‪/‬טרנספ‪T2 .‬‬
‫ד‪.‬בלם‪-‬אח'‪-‬אאודי‪/‬פ‪.‬ווגן‪/‬סקודה‪/‬פג'ו‪/‬רנו‬
‫ד‪.‬בלם‪-‬אח'‪-‬קורדובה‪/‬טולדו‪/‬גולף‪/‬פאסט‪307/‬‬
‫ד‪.‬בלם‪-‬אח'‪ -‬וולוו כריזמה‪ S40/‬אייר‬
‫ד‪'-323 .‬בלם‪-‬חש סדן‪/‬דמיו ‪/02-121/98.‬ק ריו‬
‫ד‪ .‬בלם ‪ 323‬סדאן‪/‬מזדה ‪121‬‬
‫ד‪.‬בלם‪-‬דק‪-‬אאודי ‪ 80‬מ‪/86-‬גולף‪/‬קאדי‪/‬ונטו‪/‬קורדובה‬
‫ד‪.‬בלם פולו קלסיק ‪-SDI 97 1.6‬מ‬
‫ד‪.‬בלם‪-‬קרניים‪-‬אסטרה‪/‬קורסה‪/‬לנוס‪/‬ס‪.‬רייסר‬
‫ד‪.‬בלם אח'‪/‬דק‪-‬קסרה ‪ZX/1.6 206/306/2.0‬‬
‫ד‪.‬בלם ניסן סאני‬
‫ד‪.‬בלם‪-‬חש'‪-‬אלמרה עד ‪/98‬בלנו ‪-98‬מ‬
‫ד‪.‬בלם אפלאוז‪/‬שרייד ‪88-95‬‬
‫ד‪.‬בלם‪-‬חש'‪/‬קפיץ‪ -‬קליאו‪/‬אקספרס‬
‫ד‪.‬בלם אריקה‪/‬אסקורט‪/‬אוריון ‪-90‬מ‬
‫ד‪.‬בלם‪-‬חש'‪ -‬סוויפט ‪/96-89‬מרוטי‬
‫ד‪.‬בלם‪-‬חש'‪-‬סיוויק אנגלי מ‪/96-‬רובר ‪45/827‬‬
‫ד‪.‬בלם‪-‬חש'‪-‬הרקולס‪/‬בוקסר ‪94-01 1.8‬‬
‫ד‪.‬בלם‪-‬חש'‪-‬אלפא ‪/145‬בראבו‪/‬ה‪/‬מראה ‪/1.4/1.6‬ספייס‬
‫ד‪ .‬בלם איסוזו איפון ‪-93‬מ‬
‫ד‪.‬בלם אלפא ‪/156/145/146/147‬מולטיפלה‬
‫ד‪.‬בלם אקסנט מ‪/94-‬גטס‪/‬אלנטרה ‪02-09‬‬
‫ד‪.‬בלם ג'מפי‪/‬אקספרט עד ‪00‬‬
‫ד‪.‬בלם מגאן‪/‬סניק ‪/03-96‬לגונה ‪97-99‬‬
‫ד‪.‬בלם בראוו‪/‬ה‪/‬מראה ‪TD 1.9/1.8‬‬
‫גולף‪/‬בורה‪/A3/‬ד‪.‬בלם‪-‬חש'‪-‬אוקטביה‪/‬פביה‬
‫ד‪.‬בלם אוקטביה‪/‬פביה ‪/A3‬מ‪/04-‬גולף‪/‬בורה מ‪99-‬ו‬
‫ד‪.‬בלם‪-‬קרניים‪-‬פולו קלסיק‪/‬קורדובה‪/‬טולדו‬
‫‪Page 91 of 183‬‬
‫‪SFS28571‬‬
‫‪SFZ202‬‬
‫‪SFZ203‬‬
‫‪SFZ206‬‬
‫‪SFZ207‬‬
‫‪SGP0151‬‬
‫‪SGP0351‬‬
‫‪SGP1791‬‬
‫‪SGP2241‬‬
‫‪SGP2251‬‬
‫‪SGP2261‬‬
‫‪SGP2731‬‬
‫‪SGP2791‬‬
‫‪SGP2811‬‬
‫‪SGP2923‬‬
‫‪SGP2971‬‬
‫‪SGP2972‬‬
‫‪SGP3181‬‬
‫‪SGP3182‬‬
‫‪SGP3391‬‬
‫‪SGP3423‬‬
‫‪SGP3471‬‬
‫‪SGP3472‬‬
‫‪SGP3521‬‬
‫‪SGP3561‬‬
‫‪SGP3571‬‬
‫‪SGP3661‬‬
‫‪SGP3671‬‬
‫‪SGP3691‬‬
‫‪SGP3741‬‬
‫‪SGP3761‬‬
‫‪SGP3781‬‬
‫‪SGP3821‬‬
‫‪SGP3831‬‬
‫‪SGP3851‬‬
‫‪SGP3911‬‬
‫‪SGP3932‬‬
‫‪SGP3933‬‬
‫‪SGP4001‬‬
‫מחירון לצרכן‪ -‬מחלקת חלפים‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
‫‪₪ 127.00‬‬
‫‪₪ 112.30‬‬
‫‪₪ 101.80‬‬
‫‪₪ 150.00‬‬
‫‪₪ 173.00‬‬
‫‪₪ 155.00‬‬
‫‪₪ 161.50‬‬
‫‪₪ 159.80‬‬
‫‪₪ 169.20‬‬
‫‪₪ 160.00‬‬
‫‪₪ 92.30‬‬
‫‪₪ 121.50‬‬
‫‪₪ 95.50‬‬
‫‪₪ 165.30‬‬
‫‪₪ 101.50‬‬
‫‪₪ 107.70‬‬
‫‪₪ 124.30‬‬
‫‪₪ 79.20‬‬
‫‪₪ 123.80‬‬
‫‪₪ 103.00‬‬
‫‪₪ 121.50‬‬
‫‪₪ 107.70‬‬
‫‪₪ 120.00‬‬
‫‪₪ 120.00‬‬
‫‪₪ 94.00‬‬
‫‪₪ 107.70‬‬
‫‪₪ 126.70‬‬
‫‪₪ 135.30‬‬
‫‪₪ 139.70‬‬
‫‪₪ 138.40‬‬
‫‪₪ 170.00‬‬
‫‪₪ 137.50‬‬
‫‪₪ 141.00‬‬
‫‪₪ 163.00‬‬
‫‪₪ 127.80‬‬
‫‪₪ 138.40‬‬
‫‪₪ 161.50‬‬
‫‪₪ 113.80‬‬
‫‪₪ 123.00‬‬
‫ד‪.‬בלם‪-‬חש'‪-‬ברלינגו‪/‬פרטנר עד ‪00‬‬
‫ד‪.‬בלם טרופר ‪/X4‬אופל‪ 4‬פרונטרה‬
‫ד‪.‬בלם פג'ו ‪ 1.4/1.6 206‬עד ‪01‬‬
‫ד‪.‬בלם‪-‬תקע פאסט‪-A6/A4/‬אובלי ברפוס‪TDI/‬‬
‫ד‪.‬בלם‪-‬חש'‪/‬תקע עגול‪-‬פאסט ידואא‪TDI TT/A4/A6/‬‬
‫מ‪/V5 00-‬פאסט ‪/TT‬ד‪.‬בלם‪-‬חש תקע'‪-‬אאודי ףלוג'‪2-‬‬
‫ד‪.‬בלם‪-‬חש'‪/‬תקע אובלי‪-‬פאסט ףלוג‪ TDI/‬טורבו‬
‫ד‪.‬בלם וקטרה ‪98-03‬‬
‫ד‪.‬בלם אסטרה ‪ 4/ 98-03‬ברגים‬
‫ד‪.‬בלם פוקוס ‪2.0/1.6 99-05 1‬‬
‫ד‪.‬בלם לנוס‪/‬מטיז ‪-99‬מ‬
‫ד‪.‬בלם פג'ו ‪-92 605‬מ‬
‫ד‪.‬בלם‪-‬חש'‪-‬פג'ו ‪/306‬קסרה קרניים‬
‫ד‪.‬בלם אסטרה‪+2.0‬דיזל‪/‬זפירה ‪-98‬מ‬
‫ד‪.‬בלם ‪-‬אח'‪-‬פורד פוקוס ‪2.0‬‬
‫ד‪.‬בלם‪-‬חש'‪/‬צר‪ -‬קסנטיה ‪1.6‬‬
‫ד‪.‬בלם קסנטיה ‪/2.0‬קסרה ‪-00‬מ‬
‫ד‪.‬בלם דובלו עד ‪05‬‬
‫ד‪.‬בלם ניסן פרימיירה עד ‪96‬‬
‫ד‪.‬בלם פייסטה‪-‬בלי ‪ABS- 00-02‬‬
‫ד‪ .‬בלם ברלינגו‪/‬פרטנר‪/‬קסרה ‪-01‬מ‬
‫ד‪.‬בלם יאריס‪/‬ורסו עד ‪02‬‬
‫ד‪.‬בלם ס‪.‬רייסר‪/‬נובירה‪/‬ס‪.‬סלון‪/‬לגנזה‪/‬ש‪.‬אופטרה‬
‫ד‪.‬בלם‪-‬חש'‪ -‬ויטו‪/‬ספרינטר ‪98-03‬‬
‫ד‪.‬בלם‪-‬אח'‪ -‬מולטיפלה‪/‬דובלו‬
‫ד‪.‬בלם קורולה‪/‬קרינה ‪/4-02-93‬ראב עד ‪00‬‬
‫ד‪.‬בלם אח'‪-‬טרנספורטר ‪-T4 95‬מ‬
‫ד‪.‬בלם אח'‪-‬אופל ויורו‪/‬רנו טרפיק‬
‫ד‪.‬בלם דובלו‪/‬גרנדה פונטו ‪-06‬מ‬
‫ד‪.‬בלם ‪-‬עם קפיץ‪-‬טרנספורטר ‪-T4 94‬מ‬
‫ד‪.‬בלם‪-‬קרניים‪-‬מרצדס ‪-320/300/270/280‬מונית‬
‫ד‪.‬בלם‪-‬אח'‪/‬חש'‪ -‬טרנספורטר ‪-T4 98‬מ‬
‫ד‪.‬בלם טויוטה ‪-4‬ראב ‪00-06‬‬
‫ד‪.‬בלם ‪-C4 207/05‬מ ‪-307/07‬מ מ‪/02-‬ק‪.‬פיקסו‬
‫ד‪.‬בלם גרנד ויטרה ‪98-05‬‬
‫ד‪.‬בלם טויוטה אבנסיס ‪98-00‬‬
‫ד‪.‬בלם פורד טרנזיט ‪01-06‬‬
‫ד‪.‬בלם לנטיס ‪-626/99 1.8‬מ כל הדגמים‬
‫ד‪.‬בלם טראנו‪/‬לארגו‪/‬סרנה‬
‫‪Page 92 of 183‬‬
‫‪SGP4161‬‬
‫‪SGP4191‬‬
‫‪SGP4201‬‬
‫‪SGP4222‬‬
‫‪SGP4231‬‬
‫‪SGP4282‬‬
‫‪SGP4283‬‬
‫‪SGP4291‬‬
‫‪SGP4311‬‬
‫‪SGP4321‬‬
‫‪SGP4351‬‬
‫‪SGP4371‬‬
‫‪SGP4431‬‬
‫‪SGP4551‬‬
‫‪SGP4561‬‬
‫‪SGP4601‬‬
‫‪SGP4611‬‬
‫‪SGP4711‬‬
‫‪SGP4721‬‬
‫‪SGP4771‬‬
‫‪SGP4781‬‬
‫‪SGP4801‬‬
‫‪SGP4821‬‬
‫‪SGP4841‬‬
‫‪SGP4871‬‬
‫‪SGP4911‬‬
‫‪SGP4941‬‬
‫‪SGP4942‬‬
‫‪SGP4991‬‬
‫‪SGP5032‬‬
‫‪SGP5051‬‬
‫‪SGP5073‬‬
‫‪SGP5081‬‬
‫‪SGP5101‬‬
‫‪SGP5121‬‬
‫‪SGP5141‬‬
‫‪SGP5161‬‬
‫‪SGP5201‬‬
‫‪SGP5211‬‬
‫מחירון לצרכן‪ -‬מחלקת חלפים‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
‫‪₪ 95.70‬‬
‫‪₪ 112.00‬‬
‫‪₪ 128.00‬‬
‫‪₪ 78.00‬‬
‫‪₪ 95.40‬‬
‫‪₪ 108.70‬‬
‫‪₪ 103.00‬‬
‫‪₪ 118.70‬‬
‫‪₪ 190.70‬‬
‫‪₪ 133.20‬‬
‫‪₪ 100.00‬‬
‫‪₪ 138.40‬‬
‫‪₪ 129.20‬‬
‫‪₪ 115.40‬‬
‫‪₪ 110.70‬‬
‫‪₪ 120.00‬‬
‫‪₪ 169.20‬‬
‫‪₪ 149.00‬‬
‫‪₪ 129.20‬‬
‫‪₪ 158.40‬‬
‫‪₪ 150.70‬‬
‫‪₪ 128.40‬‬
‫‪₪ 95.40‬‬
‫‪₪ 179.90‬‬
‫‪₪ 107.70‬‬
‫‪₪ 113.80‬‬
‫‪₪ 130.70‬‬
‫‪₪ 153.80‬‬
‫‪₪ 107.70‬‬
‫‪₪ 92.30‬‬
‫‪₪ 70.70‬‬
‫‪₪ 149.20‬‬
‫‪₪ 138.40‬‬
‫‪₪ 93.00‬‬
‫‪₪ 107.00‬‬
‫‪₪ 92.30‬‬
‫‪₪ 123.00‬‬
‫‪₪ 138.40‬‬
‫‪₪ 150.70‬‬
‫ד‪.‬בלם‪-‬אח'‪ -‬אלמרה פרפקט‪/‬פרימירה ‪-01‬מ‬
‫ד‪.‬בלם סיוויק מ‪/96-‬האצ'בק ‪/98-92‬ג'אז‬
‫ד‪.‬בלם ‪-‬חש'‪-‬פאג'רו‪/‬ספייסווגון‪/‬סיגמא‬
‫ד‪.‬בלם לנסר‪/‬ס‪.‬לנסר‪/‬קולט‪/‬טריוס‬
‫ד‪.‬בלם אח' מזדה ‪ 2.0 626‬עד ‪97‬‬
‫ד‪.‬בלם היילקס ‪/X4‬ויגו‪ 4‬דיזל ‪-06‬מ‬
‫ד‪.‬בלם היילקס‪-4/‬ראנר‬
‫ד‪.‬בלם סיט‪-C3 1.4 02 .‬מ‬
‫ד‪.‬בלם‪-‬חש'‪-‬דוקטו הרקולס ‪/1.8‬בוקסר ‪02-06‬‬
‫ד‪.‬בלם‪-‬אח'‪-‬הרקולס‪/‬דוקטו‪/‬בוקסר ‪03-07‬‬
‫ד‪.‬בלם‪-‬אח'‪ -‬טויוטה פריוס ‪05-08‬‬
‫ד‪.‬בלם לנדקרוזר‪/‬פראדו עד ‪02‬‬
‫ד‪.‬בלם‪-‬חריץ‪-‬קסרה ‪206/1.4‬‬
‫ד‪.‬בלם נוט‪/‬מיקרה עד ‪/10‬קליאו ‪/3‬לוגן‬
‫ד‪ .‬בלם קורולה‪/‬רניקס ‪03-07‬‬
‫ד‪.‬בלם‪-‬אח'‪ -‬קורולה‪/‬רניקס ‪03-07‬‬
‫ד‪.‬בלם פורד מונדאו ‪-01‬מ‬
‫ד‪.‬בלם‪-‬אח'‪ -‬מונדאו ‪01-04‬‬
‫ד‪.‬בלם מגאן ‪04-06 2‬‬
‫ד‪.‬בלם קיה פרג'יו‪/‬קרניבל ‪00-06‬‬
‫ד‪.‬בלם פורד פייסטה ‪03-08‬‬
‫ד‪.‬בלם פריוס מ‪/04-‬יאריס‪/‬ורסו עד ‪06‬‬
‫ד‪.‬בלם‪-‬אח'‪ -‬טויוטה לנדקרוזר‬
‫אוקטביה‪/‬גולף‪/‬פאסט‪/‬קאדי‪'-A3/‬ד‪.‬בלם‪-‬חש‬
‫ד‪.‬בלם‪-‬אח'‪ -‬גולף‪/‬פסט‪/‬טוראן‪/‬אוקטביה‪/‬לאון ‪-05‬מ‬
‫ד‪.‬בלם קד'‪-‬מזדה ‪/5/3‬פוקוס ‪-S40/06‬מ‬
‫ד‪.‬בלם‪-‬אח'‪-‬וולוו קונקט‪/‬לגונה‪S40/‬‬
‫ד‪.‬בלם ‪/CRV/HRV‬דנ'גל‪/‬לטאש‪/‬דרוקא‬
‫ד‪.‬בלם סיריון ‪/07-05‬אלטו מ‪/09-‬איגניס‪/‬קארי‬
‫ד‪.‬בלם‪-‬אח'‪ -‬פאג'רו סיגמא עד ‪99‬‬
‫רבור‪/‬דנ'גל‪/CRV/‬קיויס‪/‬דרוקא‪'-‬חא‪-‬םלב‪.‬ד ‪6‬‬
‫ד‪.‬בלם אבנסיס‪/‬ורסו ‪-03‬מ‬
‫ד‪ .‬בלם ליאנה ‪-02‬מ‬
‫ד‪.‬בלם סטרלט עד ‪95‬‬
‫ד‪.‬בלם מאזדה ‪-MPV 95‬מ‬
‫ד‪.‬בלם‪-‬חש'‪ -‬לנטיס ‪99-01 1.6‬‬
‫ד‪.‬בלם רודיאו‪/‬פאג'רו קינג ‪/MPV/06-00‬גרנדיס‬
‫ד‪.‬בלם‪-‬חש'‪ -‬אלמרה פרפקט‪/‬פרימירה ‪-01‬מ‬
‫ד‪.‬בלם טויוטה יאריס ‪03-06‬‬
‫‪Page 93 of 183‬‬
‫‪SGP5221‬‬
‫‪SGP5241‬‬
‫‪SGP5251‬‬
‫‪SGP5262‬‬
‫‪SGP5271‬‬
‫‪SGP5281‬‬
‫‪SGP5282‬‬
‫‪SGP5291‬‬
‫‪SGP5321‬‬
‫‪SGP5331‬‬
‫‪SGP5351‬‬
‫‪SGP5361‬‬
‫‪SGP5391‬‬
‫‪SGP5401‬‬
‫‪SGP5421‬‬
‫‪SGP5431‬‬
‫‪SGP5441‬‬
‫‪SGP5451‬‬
‫‪SGP5471‬‬
‫‪SGP5531‬‬
‫‪SGP5541‬‬
‫‪SGP5551‬‬
‫‪SGP5621‬‬
‫‪SGP5671‬‬
‫‪SGP5681‬‬
‫‪SGP5701‬‬
‫‪SGP5711‬‬
‫‪SGP5771‬‬
‫‪SGP5792‬‬
‫‪SGP5821‬‬
‫‪SGP5851‬‬
‫‪SGP5911‬‬
‫‪SGP5941‬‬
‫‪SGP5951‬‬
‫‪SGP6011‬‬
‫‪SGP6031‬‬
‫‪SGP6051‬‬
‫‪SGP6061‬‬
‫‪SGP6141‬‬
‫מחירון לצרכן‪ -‬מחלקת חלפים‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
‫‪₪ 123.00‬‬
‫‪₪ 126.10‬‬
‫‪₪ 97.00‬‬
‫‪₪ 175.30‬‬
‫‪₪ 153.80‬‬
‫‪₪ 176.00‬‬
‫‪₪ 156.90‬‬
‫‪₪ 115.40‬‬
‫‪₪ 123.00‬‬
‫‪₪ 123.00‬‬
‫‪₪ 150.70‬‬
‫‪₪ 125.00‬‬
‫‪₪ 155.00‬‬
‫‪₪ 71.30‬‬
‫‪₪ 80.00‬‬
‫‪₪ 16.50‬‬
‫‪₪ 16.20‬‬
‫‪₪ 16.90‬‬
‫‪₪ 13.00‬‬
‫‪₪ 13.00‬‬
‫‪₪ 76.60‬‬
‫‪₪ 16.50‬‬
‫‪₪ 62.60‬‬
‫‪₪ 19.20‬‬
‫‪₪ 19.90‬‬
‫‪₪ 17.60‬‬
‫‪₪ 18.70‬‬
‫‪₪ 29.00‬‬
‫‪₪ 24.20‬‬
‫‪₪ 29.00‬‬
‫‪₪ 26.70‬‬
‫‪₪ 20.10‬‬
‫‪₪ 23.10‬‬
‫‪₪ 19.20‬‬
‫‪₪ 13.30‬‬
‫‪₪ 15.10‬‬
‫‪₪ 306.70‬‬
‫‪₪ 16.20‬‬
‫‪₪ 38.60‬‬
‫ד‪.‬בלם סיוויק ‪/05-92‬היבריד ‪-07‬מ‬
‫ד‪ .‬בלם מזדה ‪/02-97 626‬פרמסי‬
‫ד‪.‬בלם בלנו עד ‪97‬‬
‫ד‪.‬בלם סיויק ‪/FRV‬מ‪/07-‬סטרים ‪-05‬מ‬
‫ד‪.‬בלם מגאן‪/‬סניק‪/‬לגונה ‪-99‬מ‬
‫ד‪.‬בלם סיט' ‪ C4‬פיקסו ‪-08 2.0‬מ‬
‫ד‪.‬בלם‪-‬אח'‪ -‬סיט‪ C4 .‬פיקסו ‪-07 2.0‬מ‬
‫ד‪.‬בלם ‪-‬אח'‪ -‬פורד מונדאו ‪05-08‬‬
‫ד‪.‬בלם סוויפט ‪/10-06‬ספלאש‪/‬מיקרה ‪-11‬מ‬
‫ד‪.‬בלם יאריס ‪-07‬מ‬
‫ד‪.‬בלם היילקס ‪/X4‬ויגו‪-06 4‬מ‬
‫ד‪.‬בלם‪-‬אח'‪/‬קפיץ‪ -‬מזדה ‪ 5/3‬מ‪/03-‬פוקוס ‪-C5/06‬מ‬
‫ד‪.‬בלם אימפרזה ‪-B3/02-08 07 1.6‬מ‬
‫הרמ' הגה כפולה לאדה‬
‫הרמ' גיר‪-‬לנדקרוזר‪ -‬צלעות‬
‫הרמ' הגה ימין‪-‬ארוך פיאט כללי‬
‫הרמ' הגה שמאל קצר פיאט כללי‬
‫הרמ' בולם קד' פיאט כללי‬
‫הרמ' גיר שמאל אונו‪+‬מקום לבנד‬
‫הרמ' גיר ימין אונו‬
‫סט הרמ' תמה ‪ +‬הגה כח‬
‫הרמ' גיר אלפא ‪1300‬‬
‫הרמ' בולם אלפא סוד‪/‬אלפא ‪33‬‬
‫הרמ' הגה‪-‬ימ'‪-‬ברלינגו‪-‬חור גדול‪+‬גדול‪/‬אלפא סוד‬
‫הרמ' הגה כח‪-‬אלפא ‪33‬‬
‫הרמ' גלגל ‪-J5‬דוקאטו עד ‪94‬‬
‫הרמ' גיר ‪-J5‬דוקטו עד ‪94‬‬
‫הרמ' הגה ימין דוקטו‬
‫הרמ' הגה שמאל דוקטו‬
‫הרמ' גלגל דוקטו דיזל ‪-90‬מ‬
‫הרמ' גלגל הרקולס‬
‫הרמ' גיר הרקולס ‪ 1.4‬טון‬
‫הרמ' גיר הרקולס ‪ 1.8‬טון‬
‫הרמוניקה גלגל אלפא ‪164‬‬
‫הרמוניקה גלגל אלפא ‪145‬‬
‫הרמוניקה אלפא ‪164‬‬
‫קיט הרמוניקות אלפא ‪164‬‬
‫הרמ' גלגל פונטו‪/‬בראבו‪/‬ה‬
‫הרמ' בולם פונטו‬
‫‪Page 94 of 183‬‬
‫‪SGP6161‬‬
‫‪SGP6211‬‬
‫‪SGP6231‬‬
‫‪SGP6251‬‬
‫‪SGP6411‬‬
‫‪SGP6481‬‬
‫‪SGP6521‬‬
‫‪SGP6531‬‬
‫‪SGP6561‬‬
‫‪SGP6671‬‬
‫‪SGP6741‬‬
‫‪SGP6751‬‬
‫‪SGP6921‬‬
‫‪SMB2894‬‬
‫‪SMB3504‬‬
‫‪SMB4840‬‬
‫‪SMB4841‬‬
‫‪SMB6111‬‬
‫‪SMB6146‬‬
‫‪SMB6147‬‬
‫‪SMB6631‬‬
‫‪SMB6928‬‬
‫‪SMB6938‬‬
‫‪SMB6942‬‬
‫‪SMB7004‬‬
‫‪SMB7413‬‬
‫‪SMB7414‬‬
‫‪SMB7415‬‬
‫‪SMB7416‬‬
‫‪SMB7481‬‬
‫‪SMB7482‬‬
‫‪SMB7483‬‬
‫‪SMB7484‬‬
‫‪SMB7523‬‬
‫‪SMB7525‬‬
‫‪SMB7526‬‬
‫‪SMB7559‬‬
‫‪SMB14809‬‬
‫‪SMB14813‬‬
‫מחירון לצרכן‪ -‬מחלקת חלפים‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
‫‪₪ 53.00‬‬
‫‪₪ 23.10‬‬
‫‪₪ 35.00‬‬
‫‪₪ 43.00‬‬
‫‪₪ 36.10‬‬
‫‪₪ 30.90‬‬
‫‪₪ 45.00‬‬
‫‪₪ 21.90‬‬
‫‪₪ 145.80‬‬
‫‪₪ 32.90‬‬
‫‪₪ 21.70‬‬
‫‪₪ 35.00‬‬
‫‪₪ 31.00‬‬
‫‪₪ 18.70‬‬
‫‪₪ 27.40‬‬
‫‪₪ 13.90‬‬
‫‪₪ 15.30‬‬
‫‪₪ 13.30‬‬
‫‪₪ 18.50‬‬
‫‪₪ 20.10‬‬
‫‪₪ 24.90‬‬
‫‪₪ 61.00‬‬
‫‪₪ 53.30‬‬
‫‪₪ 20.10‬‬
‫‪₪ 76.30‬‬
‫‪₪ 23.10‬‬
‫‪₪ 63.30‬‬
‫‪₪ 33.80‬‬
‫‪₪ 15.30‬‬
‫‪₪ 27.20‬‬
‫‪₪ 23.50‬‬
‫‪₪ 15.30‬‬
‫‪₪ 16.50‬‬
‫‪₪ 96.40‬‬
‫‪₪ 13.50‬‬
‫‪₪ 136.00‬‬
‫‪₪ 133.50‬‬
‫‪₪ 15.30‬‬
‫‪₪ 20.10‬‬
‫הרמ' בולם טיפו‪/‬טמפרה‬
‫הרמ' הגה פלסטיק‪ -‬פונטו‪/‬בראוו‪/‬מראה‪/‬טמפרה‬
‫הרמ' גלגל‪-‬פלסטיק‪-‬הרקולס ‪-07‬מ‬
‫הרמ' גיר‪-‬צלעות‪-‬הרקולס ‪-07‬מ‬
‫הרמ' הגה ‪-‬דוקטו ‪-06‬מ‬
‫הרמוניקה בולם אלפא ‪166‬‬
‫הרמ' הגה‪ -‬דובלו ‪-09‬מ‬
‫הרמ' גלגל טרנס‪/.‬פאסאט‪ T4-‬דיזל‬
‫הרמ' הגה ‪-A-6‬כפולה‬
‫הרמ' הגה קוטר‪-A-4/‬ימין ‪63‬‬
‫הרמ' גלגל גולף מ‪/90-‬אוקטביה‬
‫הרמ' גיר שמאל‪+‬פחית גולף ‪-92 1.8‬מ‬
‫הרמ' גיר ימין‪+‬פחית גולף ‪-92 1.8‬מ‬
‫הרמ' הגה‪-‬עם פייה‪-‬גולף‪/‬פאסט‪/‬סיאט ‪-92‬מ‬
‫הרמ' הגה פאסאט‪/‬גולף ‪-92‬מ‬
‫הרמ' גיר‪-‬בלי פחית‪-‬פג'ו '‪/205‬סיט‬
‫הרמ' גיר פבוריט‪/‬פורמן‪/‬פג'ו ‪405‬‬
‫הרמ' גלגל סיטרואן הדוקס‪ BX/‬ישן‬
‫הרמ' הגה‪ -‬כח ‪ -BX‬ימין‬
‫הרמ' ‪-306/405/205‬הגה‬
‫הרמ' הגה ‪/106/‬סקסו‪-‬פתוחה‪AX‬‬
‫הרמ' גיר‪+‬פחית ‪-306/206/205/106 70‬ממ‬
‫הרמ' גלגל‪-‬פלסטיק‪-‬דוקטו עד ‪06‬‬
‫הרמ' גיר קסרה‪/‬קסנטיה‪/C5/306/ZX/‬ברלינגו‬
‫הרמ' גלגל‪-‬פלסטיק‪-‬פג'ו ‪206‬‬
‫הרמ' ‪/C4/206‬גיר‪-‬מצולע‪-‬קסרה‪/‬ברלינגו‬
‫הרמ' פג'ו‪-C5/‬גלגל ‪406/607‬‬
‫כיסוי פנימי להרמ' הגה ‪/306/405‬ברלינגו‬
‫הרמ' גיר רנו ‪12/5/4‬‬
‫הרמ' גיר‪-‬צלעות‪ -‬קנגו‪/‬מגאן ‪2‬‬
‫הרמ' הגה‪-‬קנגו‪/‬מגאן‪/‬סניק‬
‫הרמ' גלגל רנו ‪/9‬אקספרס‬
‫הרמ' גיר ימין ‪/9‬אקספרס‪/‬קליאו‬
‫הרמ' גיר‪+‬מיסב ‪ 25.8‬רנו ‪/19‬קנגו‪/‬קליאו‬
‫הרמ' הגה רנו ‪/9/5‬אקספרס‬
‫הרמ' גיר‪+‬מיסב ‪ 22.8‬רנו ‪11/9/5‬‬
‫הרמ' גיר‪+‬מיסב ‪ 23.8‬רנו ‪5/11‬‬
‫הרמ' גלגל ‪/C15‬אקספרס חריץ אחד‪/‬חור קטן‬
‫הרמ' הגה כח קליאו‪/‬רנו ‪19‬‬
‫‪Page 95 of 183‬‬
‫‪SMB15050‬‬
‫‪SMB15075‬‬
‫‪SMB15390‬‬
‫‪SMB15391‬‬
‫‪SMB15392‬‬
‫‪SMB15451‬‬
‫‪SMB15841‬‬
‫‪SMB17579‬‬
‫‪SMB17581‬‬
‫‪SMB17583‬‬
‫‪SMB17606‬‬
‫‪SMB17643‬‬
‫‪SMB17645‬‬
‫‪SMB17649‬‬
‫‪SMB17650‬‬
‫‪SMB18229‬‬
‫‪SMB18230‬‬
‫‪SMB18237‬‬
‫‪SMB18238‬‬
‫‪SMB18239‬‬
‫‪SMB18259‬‬
‫‪SMB18260‬‬
‫‪SMB18282‬‬
‫‪SMB18306‬‬
‫‪SMB18316‬‬
‫‪SMB18317‬‬
‫‪SMB18318‬‬
‫‪SMB18361‬‬
‫‪SMB18535‬‬
‫‪SMB18566‬‬
‫‪SMB18567‬‬
‫‪SMB18605‬‬
‫‪SMB18606‬‬
‫‪SMB18607‬‬
‫‪SMB18608‬‬
‫‪SMB18618‬‬
‫‪SMB18620‬‬
‫‪SMB18641‬‬
‫‪SMB18657‬‬
‫מחירון לצרכן‪ -‬מחלקת חלפים‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
‫‪₪ 24.90‬‬
‫‪₪ 24.90‬‬
‫‪₪ 20.10‬‬
‫‪₪ 17.40‬‬
‫‪₪ 14.60‬‬
‫‪₪ 15.80‬‬
‫‪₪ 24.20‬‬
‫‪₪ 68.30‬‬
‫‪₪ 26.50‬‬
‫‪₪ 26.10‬‬
‫‪₪ 38.40‬‬
‫‪₪ 47.50‬‬
‫‪₪ 21.00‬‬
‫‪₪ 15.30‬‬
‫‪₪ 19.90‬‬
‫‪₪ 24.20‬‬
‫‪₪ 27.00‬‬
‫‪₪ 27.00‬‬
‫‪₪ 29.70‬‬
‫‪₪ 45.70‬‬
‫‪₪ 12.60‬‬
‫‪₪ 26.10‬‬
‫‪₪ 25.40‬‬
‫‪₪ 21.90‬‬
‫‪₪ 30.40‬‬
‫‪₪ 30.40‬‬
‫‪₪ 18.10‬‬
‫‪₪ 11.40‬‬
‫‪₪ 44.60‬‬
‫‪₪ 31.50‬‬
‫‪₪ 26.70‬‬
‫‪₪ 17.10‬‬
‫‪₪ 19.20‬‬
‫‪₪ 18.30‬‬
‫‪₪ 32.90‬‬
‫‪₪ 72.00‬‬
‫‪₪ 47.50‬‬
‫‪₪ 41.40‬‬
‫‪₪ 41.40‬‬
‫הרמ' גלגל ‪/19 70-‬מ"מ‪-‬קליאו‬
‫הרמ' ‪-82‬גלגל ‪/19‬מ"מ‪-‬קנגו‪/‬קליאו‬
‫הרמ' גלגל ‪/305/205/104‬רנו ‪12/5‬‬
‫הרמ' הגה שמאל ‪-‬קצר‪-‬קורטינה‬
‫הרמ' גלגל אריקה‬
‫הרמ' גלגל פיאסטה‬
‫הרמ' הגה ימין‪+‬שמאל אריקה‪/‬סיירה‪/‬פייסטה‬
‫הרמ' לבולם‪-‬פיאסטה ‪-89‬מ‬
‫הרמ' גיר‪ -‬צלעות‪-‬פייסטה ‪-05‬מ‬
‫הרמ' גיר‪ -‬מונדאו‬
‫הרמ' הגה כוח‪ -‬מונדאו‪/‬אמריקאיות‬
‫הרמ' הגה ‪-106‬ימין עם תפסן‬
‫הרמ' הגה ‪-2-405‬כוח קטרים‪-‬זהים‬
‫הרמ' הגה‪-‬שמ'‪ -‬ברלינגו‪-‬חור קטן‪+‬גדול‬
‫הרמ' הגה ימ'‪-‬סגורה‪-‬פג'ו ‪/106‬סקסו‬
‫הרמ' הגה שמאל פג'ו ‪/106‬סקסו‪-‬סגורה‬
‫הרמ' גלגל אח' סיירה‬
‫הרמ' הגה טרנזיט‬
‫הרמ' גיר‪-‬קונקט ‪ 6‬צלעות‬
‫הרמ' הגה‪ -‬פורד קונקט‬
‫הרמ' הגה‪-‬קטנה אאודי ‪80‬‬
‫הרמ' הגה ימין‪+‬שמאל ב‪.‬מ‪.‬וו כללי‬
‫הרמ' הגה שמ'‪-‬חור גדול‪-‬סיד' ‪300‬‬
‫הרמ' גלגל ב‪.‬מ‪.‬וו כללי‬
‫הרמ' הגה ‪ T4‬טרנספורטר‬
‫הרמ' הגה טרנספורטר‬
‫הרמ' גלגל פסאט מ‪/90-‬אוקטביה‪/‬סאני‬
‫הרמ' גלגל אאודי ‪/80‬גולף‪/‬אופל‬
‫הרמ' גיר‪+‬פחית גולף‪/‬פולו מ‪/91-‬סיאט‬
‫הרמ' גיר‪+‬פחית אאודי ‪/80‬גולף‪/‬פולו‪/‬דרבי‬
‫הרמ' הגה כח וולוו ‪S60/80/40/760/740‬‬
‫הרמ' גיר‪ -‬קורסה עד‪/00-‬זפירה‬
‫הרמ' הגה קדט‪/‬אסקונה‪/‬דייהו‬
‫הרמ' גלגל קורסה‪/‬רייסר‬
‫הרמ' הגה (מדורגת(‪BMW 90-98 -‬‬
‫קיט ‪'-2‬הרמ יח'‪-‬הגה‪-‬אסטרה ‪98-05‬‬
‫הרמ' גיר ‪C5 2.0HDI‬‬
‫הרמ' הגה‪-‬שמאל פג'ו ‪407‬‬
‫הרמ' הגה‪-‬ימין פג'ו ‪407‬‬
‫‪Page 96 of 183‬‬
‫‪SMB18662‬‬
‫‪SMB18663‬‬
‫‪SMB18867‬‬
‫‪SMB19240‬‬
‫‪SMB19242‬‬
‫‪SMB19258‬‬
‫‪SMB19274‬‬
‫‪SMB19297‬‬
‫‪SMB19317‬‬
‫‪SMB19392‬‬
‫‪SMB19394‬‬
‫‪SMB19468‬‬
‫‪SMB19484‬‬
‫‪SMB19528‬‬
‫‪SMB19563‬‬
‫‪SMB19564‬‬
‫‪SMB23072‬‬
‫‪SMB23119‬‬
‫‪SMB23138‬‬
‫‪SMB23183‬‬
‫‪SMB23206‬‬
‫‪SMB23291‬‬
‫‪SMB23292‬‬
‫‪SMB23296‬‬
‫‪SMB23311‬‬
‫‪SMB23318‬‬
‫‪SMB23425‬‬
‫‪SMB23459‬‬
‫‪SMB23460‬‬
‫‪SMB23462‬‬
‫‪SMB23605‬‬
‫‪SMB23844‬‬
‫‪SMB23866‬‬
‫‪SMB23884‬‬
‫‪SMB27045‬‬
‫‪SMB28014‬‬
‫‪SMB30184‬‬
‫‪SMB30221‬‬
‫‪SMB30222‬‬
‫מחירון לצרכן‪ -‬מחלקת חלפים‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
‫‪₪ 34.30‬‬
‫‪₪ 26.70‬‬
‫‪₪ 26.70‬‬
‫‪₪ 32.00‬‬
‫‪₪ 14.20‬‬
‫‪₪ 38.60‬‬
‫‪₪ 32.20‬‬
‫‪₪ 38.40‬‬
‫‪₪ 37.90‬‬
‫‪₪ 16.00‬‬
‫‪₪ 44.10‬‬
‫‪₪ 29.90‬‬
‫‪₪ 46.60‬‬
‫‪₪ 17.10‬‬
‫‪₪ 127.30‬‬
‫‪₪ 110.60‬‬
‫‪₪ 18.30‬‬
‫‪₪ 110.60‬‬
‫‪₪ 19.00‬‬
‫‪₪ 141.70‬‬
‫‪₪ 101.70‬‬
‫‪₪ 13.90‬‬
‫‪₪ 66.30‬‬
‫‪₪ 72.00‬‬
‫‪₪ 78.80‬‬
‫‪₪ 51.00‬‬
‫‪₪ 85.00‬‬
‫‪₪ 28.30‬‬
‫‪₪ 40.90‬‬
‫‪₪ 40.90‬‬
‫‪₪ 37.00‬‬
‫‪₪ 35.00‬‬
‫‪₪ 108.30‬‬
‫‪₪ 43.40‬‬
‫‪₪ 32.90‬‬
‫‪₪ 18.50‬‬
‫‪₪ 23.80‬‬
‫‪₪ 20.80‬‬
‫‪₪ 14.60‬‬
‫הרמ' גיר‪+‬מ‪.‬שמן ‪ 25‬מ"מ‪-127-‬כובע‬
‫הרמ' גיר‪+‬מ‪.‬שמן ‪-127 23‬מ"מ חדש‬
‫הרמ' גיר‪+‬מ‪.‬שמן ‪ 23‬מ"מ‪+‬בנד ‪ 127‬חדש‬
‫הרמ' גיר שמאל‪+‬מ‪.‬שמן מודל מיוחד פיאט‬
‫הרמ' גלגל אונו ‪-82‬מ‬
‫הרמ' גיר‪-‬צלעות‪-‬פורד פוקוס‬
‫הרמ' גלגל מזדה ‪626‬‬
‫הרמ' גיר‪-‬צלעות‪ -‬מזדה ‪6‬‬
‫הרמ' ‪-3‬גיר ‪/323/626‬צלעות‪-‬אלנטרה‬
‫הרמ'הגה ‪-‬מיצובישי כללי‬
‫הרמ' גיר‪-‬צלעות‪ -‬טרנו‪/‬קרניבל‪/‬סונטה‬
‫הרמ' הגה‪ -‬סנטה פה‬
‫הרמ' הגה ‪-‬יונדאי טוסון‪/‬ספורטג' ‪-04‬מ‬
‫הרמ' גיר פונטו‪/‬בראבה‪/‬ו‬
‫הרמ' גיר‪+‬מיסב ‪ 24.7‬בראבו‪/‬ה ‪/1.6‬מולטיפלה‪/‬דובלו‬
‫קיט הרמ' גיר שמאל אונו‪+‬מיסב‬
‫הרמ' גיר אונו ‪/1.4‬בראבו‪/‬ה ‪/1.4‬פונטו‪/‬דובלו‬
‫קיט הרמ' גיר ימין אונו‪+‬מיסב‬
‫הרמ' הגה=‪-18238‬כח ו'גפ‪ BX/‬כללי‬
‫הרמ' גלגל אלפא ‪156‬‬
‫הרמ' הגה‪-‬אלפא ‪156/147‬‬
‫הרמ' הגה מיצובישי כללי‬
‫הרמ' גיר ברלינגו ‪-08‬מ‬
‫הרמ' גלגל‪ -‬ג'מפי‪/‬סקודו ‪2.0HDI‬‬
‫הרמ' גלגל הרקולס ‪-2800‬פלסטיק‬
‫הרמ' גלגל‪-‬פלסטיק‪-‬ג'מפי‬
‫קיט הרמ' גיר הרקולס ‪ 1.4‬טון‬
‫הרמ' גיר‪-‬הרקולס ‪ 2.8‬טון‬
‫הרמ' הגה‪-‬פתח קטן‪-‬הרקולס‬
‫הרמ' הגה‪-‬פתח גדול‪-‬הרקולס‬
‫הרמ' גיר ‪+‬פחית‪-‬מולטיפלה סייפס‪JTD HGT/‬‬
‫הרמ' אוקטביה‪-S80/S60/S40/A3/A4/‬גיר ‪-‬צלעות‬
‫הרמ' הגה‪-‬כפולה‪-‬אלפא ‪164‬‬
‫הרמ' הגה ‪ -‬אלפא ‪164‬‬
‫הרמ' הגה‪-‬מולטיפלה‪/‬קפא‬
‫הרמ' הגה כוח‪-‬פונטו ספייס ‪-03‬מ‬
‫הרמ' הגה‪ -‬פלסטיק‪-‬פונטו ספייס‬
‫הרמ' הגה טבעת טיפו‪/‬טמפרה‪/‬פונטו‬
‫הר' גלגל בראווה‪/‬אלפא ‪145‬‬
‫‪Page 97 of 183‬‬
‫‪SMB48211‬‬
‫‪SMB48212‬‬
‫‪SMB48213‬‬
‫‪SMB48214‬‬
‫‪SMB48242‬‬
‫‪SMB50009‬‬
‫‪SMB50058‬‬
‫‪SMB50059‬‬
‫‪SMB50073‬‬
‫‪SMB50151‬‬
‫‪SMB50157‬‬
‫‪SMB52109‬‬
‫‪SMB52175‬‬
‫‪SMB61461‬‬
‫‪SMB61463‬‬
‫‪SMB6146S‬‬
‫‪SMB61471‬‬
‫‪SMB6147D‬‬
‫‪SMB64091‬‬
‫‪SMB70551‬‬
‫‪SMB70611‬‬
‫‪SMB72911‬‬
‫‪SMB74814‬‬
‫‪SMB74817‬‬
‫‪SMB74821‬‬
‫‪SMB74823‬‬
‫‪SMB7483K‬‬
‫‪SMB74843‬‬
‫‪SMB74851‬‬
‫‪SMB74852‬‬
‫‪SMB75251‬‬
‫‪SMB75255‬‬
‫‪SMB75591‬‬
‫‪SMB75592‬‬
‫‪SMB147521‬‬
‫‪SMB148111‬‬
‫‪SMB148881‬‬
‫‪SMB150721‬‬
‫‪SMB150741‬‬
‫מחירון לצרכן‪ -‬מחלקת חלפים‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
‫‪₪ 31.30‬‬
‫‪₪ 41.60‬‬
‫‪₪ 27.40‬‬
‫‪₪ 26.70‬‬
‫‪₪ 28.60‬‬
‫‪₪ 63.50‬‬
‫‪₪ 35.20‬‬
‫‪₪ 30.40‬‬
‫‪₪ 67.40‬‬
‫‪₪ 65.10‬‬
‫‪₪ 29.30‬‬
‫‪₪ 65.10‬‬
‫‪₪ 15.10‬‬
‫‪₪ 37.70‬‬
‫‪₪ 37.30‬‬
‫‪₪ 34.50‬‬
‫‪₪ 13.50‬‬
‫‪₪ 22.20‬‬
‫‪₪ 25.40‬‬
‫‪₪ 173.00‬‬
‫‪₪ 22.20‬‬
‫‪₪ 48.90‬‬
‫‪₪ 21.90‬‬
‫‪₪ 18.50‬‬
‫‪₪ 63.30‬‬
‫‪₪ 58.30‬‬
‫‪₪ 30.40‬‬
‫‪₪ 44.30‬‬
‫‪₪ 137.40‬‬
‫‪₪ 13.90‬‬
‫‪₪ 14.90‬‬
‫‪₪ 21.70‬‬
‫‪₪ 44.80‬‬
‫‪₪ 48.00‬‬
‫‪₪ 17.40‬‬
‫‪₪ 23.50‬‬
‫‪₪ 25.40‬‬
‫‪₪ 27.20‬‬
‫‪₪ 20.80‬‬
‫הרמ' גלגל‪-‬מולטיפלה‪/‬דובלו‪/‬קפא‬
‫הרמ' גלגל קפא‪/‬אלפא ‪166‬‬
‫הרמ' גלגל פונטו ספייס ‪-03‬מ‬
‫הרמ' הגה ג'מפי‪/‬ג'יפים ‪4X4‬‬
‫הרמ' גלגל‪-‬פלסטיק‪ -‬דובלו‬
‫הרמ' גלגל‪-‬פלסטיק‪-‬גרנד פונטו ‪-06‬מ‬
‫הרמ' גיר‪-‬צלעות‪-‬פונטו ספייס אוט'‬
‫הרמ' הגה ‪-A-4‬שמאל ‪/‬קוטר ‪54‬‬
‫הרמ' גיר עם פחית‪ -‬גולף מ‪/04-‬אוקטביה ‪-04‬מ‬
‫הרמ' ג'ר עם פחית‪-‬גולף‪/‬בורה ‪-98‬מ‬
‫הרמ הגה כח‪-‬פולו‬
‫הרמ' גיר‪+‬פחית ‪ 63‬ממ ‪/AX‬וסקס‬
‫הרמ' ‪-306‬גיר‬
‫הרמ' גיר צלעות‪HDI C5 -‬‬
‫הרמ' גיר‪-‬צלעות‪-‬ברלינגו ‪-C5/407/06‬מ בנזין‬
‫הרמ' ‪-C3‬גיר‪-‬צלעות פיקסו‪/‬פג'ו ‪207‬‬
‫הרמ' הגה רנו ‪( 14/5/4‬פטריה)‬
‫הרמ' ‪/R19‬גיר‪-‬מגאן‪/‬קליאו‬
‫הרמ' גיר‪-‬ללא מיסב‪-‬רנו ‪/19‬קנגו‪/‬קליאו‬
‫הרמ' גיר עם מיסב‪-‬מגאן‪/‬מסטר ‪ 28‬מ"מ‬
‫הרמ' גלגל‪-‬אלס'‪-‬קנגו‪/19/‬אקספרס‬
‫הרמ' גיר‪-‬צלעות‪ -‬פייסטה ‪-09‬מ‬
‫הרמ' הגה ימין‪-‬ארוך‪-‬קורטינה‬
‫הרמ' הגה‪-‬פוקוס‪/‬פיאסטה‬
‫הרמ' גלגל ‪ -‬פוקוס‬
‫הרמ' גלגל‪ -‬מונדאו‬
‫הרמ' הגה פג'ו ‪406‬‬
‫הרמ' הגה ‪-307/206‬כח עם פיה‬
‫הרמ' גיר‪+‬פחית ‪ 80‬מ"מ פג'ו ‪205/104‬‬
‫הרמ' גלגל ‪C15/AX/106/205‬‬
‫הרמ' גלגל ‪C15/205 GTI/309‬‬
‫הרמ' גלגל פג'ו ‪306‬‬
‫הרמ' גיר‪-‬צלעות‪-‬פוקוס ‪-04 2‬מ‬
‫הרמ' הגה עם פיה‪-‬פוקוס ‪-08‬מ‬
‫הרמ' הגה כח סיירה‬
‫הרמ' גיר‪-‬משולש‪-‬לנסר‪/‬גלאנט‬
‫הרמ' גיר‪-‬משולש‪-‬סוזוקי‬
‫הרמ' גיר‪-‬משולש‪-‬טויוטה‬
‫הרמ' גיר לגאסי‪/‬סיויק‬
‫‪Page 98 of 183‬‬
‫‪SMB150742‬‬
‫‪SMB150743‬‬
‫‪SMB150744‬‬
‫‪SMB156271‬‬
‫‪SMB157411‬‬
‫‪SMB157415‬‬
‫‪SMB157421‬‬
‫‪SMB175831‬‬
‫‪SMB176451‬‬
‫‪SMB176453‬‬
‫‪SMB177511‬‬
‫‪SMB182601‬‬
‫‪SMB183062‬‬
‫‪SMB183063‬‬
‫‪SMB183064‬‬
‫‪SMB183171‬‬
‫‪SMB185371‬‬
‫‪SMB185662‬‬
‫‪SMB186071‬‬
‫‪SMB186072‬‬
‫‪SMB18725E‬‬
‫‪SMB191781‬‬
‫‪SMB192411‬‬
‫‪SMB192741‬‬
‫‪SMB193203‬‬
‫‪SMB193204‬‬
‫‪SMB194691‬‬
‫‪SMB194741‬‬
‫‪SMB195121‬‬
‫‪SMB195491‬‬
‫‪SMB195492‬‬
‫‪SMB195493‬‬
‫‪SMB230573‬‬
‫‪SMB230651‬‬
‫‪SMB230711‬‬
‫‪SMB231002‬‬
‫‪SMB231003‬‬
‫‪SMB231004‬‬
‫‪SMB231005‬‬
‫מחירון לצרכן‪ -‬מחלקת חלפים‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
‫‪₪ 17.80‬‬
‫‪₪ 21.90‬‬
‫‪₪ 15.80‬‬
‫‪₪ 24.70‬‬
‫‪₪ 25.10‬‬
‫‪₪ 67.20‬‬
‫‪₪ 33.60‬‬
‫‪₪ 15.50‬‬
‫‪₪ 34.10‬‬
‫‪₪ 24.20‬‬
‫‪₪ 61.00‬‬
‫‪₪ 71.80‬‬
‫‪₪ 41.80‬‬
‫‪₪ 19.20‬‬
‫‪₪ 21.90‬‬
‫‪₪ 19.70‬‬
‫‪₪ 27.20‬‬
‫‪₪ 30.20‬‬
‫‪₪ 100.60‬‬
‫‪₪ 13.50‬‬
‫‪₪ 13.50‬‬
‫‪₪ 19.70‬‬
‫‪₪ 18.10‬‬
‫‪₪ 15.30‬‬
‫‪₪ 21.00‬‬
‫‪₪ 23.10‬‬
‫‪₪ 20.80‬‬
‫‪₪ 34.10‬‬
‫‪₪ 39.10‬‬
‫‪₪ 30.90‬‬
‫‪₪ 253.00‬‬
‫‪₪ 477.90‬‬
‫‪₪ 632.90‬‬
‫‪₪ 122.00‬‬
‫‪₪ 122.00‬‬
‫‪₪ 2,265.80‬‬
‫‪₪ 19.40‬‬
‫‪₪ 20.80‬‬
‫‪₪ 20.80‬‬
‫הרמ' הגה כח סוברו‬
‫הרמ' גיר‪-‬משולש‪-‬מונטגו‬
‫הרמ' גלגל הונדה סיוויק‪/‬לגסי‬
‫הרמ' גלגל אקורד‪/‬ג'יפים ‪ 4X4‬גם לגיר‬
‫הרמ' הגה הונדה כללי‬
‫הרמ' גיר‪-‬לנדקרוזר‬
‫הרמ' הגה כוח‪-‬פלסטיק ‪-‬טרנזיט ‪-00‬מ‬
‫הרמ' גלגל אופל‪/‬אאודי ‪1.6‬‬
‫הרמ' גיר‪+‬פחית טרנספורטר‬
‫הרמ' גיר ללא פחית‪-‬טרנספורטר ‪T4‬‬
‫הרמ' גיר עם פחית‪-‬פולו קלאסיק‬
‫הרמ' גלגל‪-‬פביה פלסטיק‬
‫הרמ' גיר‪+‬פחית ‪ T4‬טרנספורטר‬
‫הרמ' גיר‪-‬פאסאט ‪-97‬מ ללא פחית‬
‫הרמ' הגה גולף ‪-87‬מ‬
‫הרמ'הגה כח ‪+‬פייה‪-‬פאסט‪/‬איביזה‪/‬קור'‪/‬טולדו‬
‫הרמ' גיר‪-‬אסטרה ‪-98‬מ‬
‫הרמ' גיר‪-‬צלעות‪ -‬קורסה ורבוס‪ C/‬אימפרזה‬
‫הרמ' הגה כפולה וקטרה‪/‬אסטרה‬
‫הרמ' גיר סוברו ‪80-89‬‬
‫הרמ' גלגל סוברו ‪85-89‬‬
‫הרמ' הגה סוברו ‪80-84‬‬
‫הרמ' הגה סוברו ‪-85‬מ‬
‫הרמ' גלגל דייהטסו‪/‬ג'סטי‬
‫הרמ' גלגל‪-‬בלי טבעת‪-‬לגסי‪/‬קורולה‬
‫הרמ' גלגל לגאסי‪/‬קורולה‬
‫הרמ' גלגל לנסר‬
‫הרמ' הגה ‪ -‬אסטרה ‪98-05‬‬
‫הרמ' גיר קיה ריאו ‪-05‬מ ‪1.5‬‬
‫הרמ' גלגל ‪/ZX/306‬ברלינגו‬
‫שקיות גריז ‪'-25 90‬גר יחידות‬
‫שקיות גריז ‪'-50 90‬גר יחידות‬
‫שפורפרות גריז ‪ 50 -‬יח'‬
‫קונוס הרכבה ‪78‬ממ להרמו אלסטית קטן‬
‫קונוס הרכבה ‪ 88‬ממ גדול‬
‫מכשיר להרכבת הרמוניקות אלסטיות‬
‫הרמ' גלגל‪-‬אלס'‪-‬פג'ו ‪405‬‬
‫הרמ' גלגל‪-‬אלסטית‪-‬פג'ו ‪C15/AX/106/205‬‬
‫הרמ' ‪-GTI/309‬גלגל‪-‬אלסטית ‪C15/205‬‬
‫‪Page 99 of 183‬‬
‫‪SMB231006‬‬
‫‪SMB231008‬‬
‫‪SMB231011‬‬
‫‪SMB231012‬‬
‫‪SMB231013‬‬
‫‪SMB231027‬‬
‫‪SMB231192‬‬
‫‪SMB232321‬‬
‫‪SMB233011‬‬
‫‪SMB233121‬‬
‫‪SMB233641‬‬
‫‪SMB233671‬‬
‫‪SMB234621‬‬
‫‪SMB234623‬‬
‫‪SMB234631‬‬
‫‪SMB234632‬‬
‫‪SMB238441‬‬
‫‪SMB238443‬‬
‫‪SMB238662‬‬
‫‪SMB271012‬‬
‫‪SMB271014‬‬
‫‪SMB271019‬‬
‫‪SMB271020‬‬
‫‪SMB271021‬‬
‫‪SMB271022‬‬
‫‪SMB271023‬‬
‫‪SMB271024‬‬
‫‪SMB280141‬‬
‫‪SMB523201‬‬
‫‪SMB74811A‬‬
‫‪SMB900225‬‬
‫‪SMB900226‬‬
‫‪SMB900227‬‬
‫‪SMB923002‬‬
‫‪SMB923003‬‬
‫‪SMB1325001‬‬
‫‪SMB182371E‬‬
‫‪SMB195491E‬‬
‫‪SMB195492E‬‬
‫מחירון לצרכן‪ -‬מחלקת חלפים‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
‫‪₪ 32.00‬‬
‫‪₪ 36.60‬‬
‫‪₪ 8.20‬‬
‫‪₪ 15.30‬‬
‫‪₪ 20.10‬‬
‫‪₪ 25.10‬‬
‫‪₪ 20.10‬‬
‫‪₪ 20.10‬‬
‫‪₪ 34.00‬‬
‫‪₪ 43.30‬‬
‫‪₪ 14.70‬‬
‫‪₪ 25.70‬‬
‫‪₪ 20.90‬‬
‫‪₪ 11.70‬‬
‫‪₪ 24.00‬‬
‫‪₪ 18.10‬‬
‫‪₪ 47.80‬‬
‫‪₪ 32.60‬‬
‫‪₪ 35.90‬‬
‫‪₪ 32.60‬‬
‫‪₪ 40.70‬‬
‫‪₪ 65.60‬‬
‫‪₪ 60.90‬‬
‫‪₪ 20.20‬‬
‫‪₪ 67.50‬‬
‫‪₪ 40.00‬‬
‫‪₪ 43.00‬‬
‫‪₪ 38.30‬‬
‫‪₪ 67.80‬‬
‫‪₪ 273.00‬‬
‫‪₪ 50.00‬‬
‫‪₪ 21.20‬‬
‫‪₪ 18.10‬‬
‫‪₪ 15.70‬‬
‫‪₪ 28.50‬‬
‫‪₪ 16.90‬‬
‫‪₪ 5.50‬‬
‫‪₪ 4.00‬‬
‫‪₪ 8.10‬‬
‫הרמ' גל'‪-‬אלסטית‪-‬הונדה סיויק‬
‫הרמ' גל'‪-‬אלסטית‪-‬אקורד‪/‬ג'יפים גם לגיר‬
‫גריז ‪-‬שקית ‪ 90‬גר'‬
‫הרמ' גלגל אלסטית‪-‬סובארו ‪85-89‬‬
‫הרמ' גלגל אלסטית‪-‬שרייד‪/‬ג'סטי‬
‫הרמ'גלגל אלסטית‪-‬לגסי‬
‫הרמוניקה אוניברסלית‬
‫הרמוניקה אוניברסלית דור חדש‬
‫ב‪ .‬משולש קד' קליאו‬
‫ב‪ .‬משולש אח' קליאו‬
‫בוקסה סטביליזר ג'וליה‬
‫ב‪ .‬משולש קד' ‪AX‬‬
‫בוקסה סטביליזר אלפטא‬
‫בוקסה זרוע אלפא ‪1750‬‬
‫בוקסה בולם הגה‪-‬כח‪-‬ברלינגו‪/‬פג'ו ‪12X22‬‬
‫ב‪.‬למזלג תושבת ‪/AX/BX/ZX‬הרסק‪/‬וגנילרב‪-‬עונמ‬
‫בוקסה ‪-65‬ת‪.‬גיר‪-‬אוקולון ממ פג'ו‪/‬סיטרון‬
‫בוקסה משולש קד'‪-‬סקסו‪/‬פג'ו ‪106‬‬
‫בוקסה משולש קד'‪-‬קסנטיה‬
‫ב‪.‬משולש קדמי ‪406‬‬
‫בוקסה משולש קד' ברלינגו‪ZX/306/‬‬
‫ב‪.‬משולש פורד פיאסטה ‪/96-89‬אריקה‬
‫ב‪.‬משולש פורד מונדאו עד ‪96‬‬
‫בוקסה זרוע אלפטא‪/‬ג'וליטה‬
‫בוקסה למשולש אח' אלפא ג'וליה‬
‫בוקסה למשולש קד' אלפא ג'וליה‬
‫בוקסה סטביליזר ג'וליה‬
‫ב‪.‬משולש קד' קליאו וגנק‪-B 98/‬מ‬
‫ב‪.‬משולש אמ'‪-‬דובלו‬
‫בוקסה משולש אלפא‬
‫בוקסה זרוע אלפא ‪90/75‬‬
‫בוקסה מוט קישור‪ -‬אלפא ‪75‬‬
‫ב‪ .‬משולש איביזה‪/‬רגטה‬
‫בוקסה מיתלה לנצ'יה דלתא‬
‫בוקסה מתלה לנצ'יה דלתא‬
‫ת‪ .‬מנוע קד' פיאט ‪126‬‬
‫גומיה לתושבת פיאט ‪126‬‬
‫גומיה לתושבת מנוע פיאט ‪126‬‬
‫גומיה לתושבת מנוע פיאט ‪126‬‬
‫‪Page 100 of 183‬‬
‫‪SMB231011E‬‬
‫‪SMB231012E‬‬
‫‪SMB2650011‬‬
‫‪SMB271014E‬‬
‫‪SMB271021E‬‬
‫‪SMB271023E‬‬
‫‪SMB751001U‬‬
‫‪SMB751001U2‬‬
‫‪SMC205‬‬
‫‪SMC216‬‬
‫‪SMC222‬‬
‫‪SMC231‬‬
‫‪SMC256‬‬
‫‪SMC276‬‬
‫‪SMC281‬‬
‫‪SMC290‬‬
‫‪SMC292‬‬
‫‪SMC315‬‬
‫‪SMC316‬‬
‫‪SMC318‬‬
‫‪SMC336‬‬
‫‪SMC351‬‬
‫‪SMC354‬‬
‫‪SMC370‬‬
‫‪SMC372‬‬
‫‪SMC373‬‬
‫‪SMC398‬‬
‫‪SMC430‬‬
‫‪SMC459‬‬
‫‪SMC464‬‬
‫‪SMC465‬‬
‫‪SMC467‬‬
‫‪SMC488‬‬
‫‪SMC494‬‬
‫‪SMC495‬‬
‫‪SMC2002‬‬
‫‪SMC2077‬‬
‫‪SMC2078‬‬
‫‪SMC2079‬‬
‫מחירון לצרכן‪ -‬מחלקת חלפים‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
‫‪₪ 23.30‬‬
‫‪₪ 1.90‬‬
‫‪₪ 15.50‬‬
‫‪₪ 156.50‬‬
‫‪₪ 79.40‬‬
‫‪₪ 23.30‬‬
‫‪₪ 81.60‬‬
‫‪₪ 120.30‬‬
‫‪₪ 110.10‬‬
‫‪₪ 30.90‬‬
‫‪₪ 53.70‬‬
‫‪₪ 71.30‬‬
‫‪₪ 125.80‬‬
‫‪₪ 70.60‬‬
‫‪₪ 157.40‬‬
‫‪₪ 327.50‬‬
‫‪₪ 120.10‬‬
‫‪₪ 134.40‬‬
‫‪₪ 52.80‬‬
‫‪₪ 84.70‬‬
‫‪₪ 88.50‬‬
‫‪₪ 31.90‬‬
‫‪₪ 34.50‬‬
‫‪₪ 26.90‬‬
‫‪₪ 18.10‬‬
‫‪₪ 19.50‬‬
‫‪₪ 29.00‬‬
‫‪₪ 10.90‬‬
‫‪₪ 10.90‬‬
‫‪₪ 76.30‬‬
‫‪₪ 323.40‬‬
‫‪₪ 274.20‬‬
‫‪₪ 350.50‬‬
‫‪₪ 97.00‬‬
‫‪₪ 180.00‬‬
‫‪₪ 108.00‬‬
‫‪₪ 318.00‬‬
‫‪₪ 70.60‬‬
‫‪₪ 77.10‬‬
‫בוקסה משולש פיאט ‪126‬‬
‫חובק למשולש פיאט ‪126‬‬
‫ב‪ .‬משולש ‪/R9‬תח'‪-‬אקספרס‬
‫ת‪ .‬דרייבשפט ‪/131/124‬לאדה‬
‫ב‪ .‬משולש מונדאו ‪-96‬מ‬
‫בוקסה זרוע ג'וליה‬
‫יח' בוקסה הגה פלסטיק פיאט כללי ‪20‬‬
‫ת‪ .‬מנוע רגטה ריתמו‪S70/‬‬
‫ת‪ .‬גיר ריתמו‪/‬רגטה‬
‫ב‪ .‬משולש קד' רנו ‪/19‬מגאן‪/‬סניק‬
‫תושבת מנוע פיאט ‪128‬‬
‫ת‪ .‬מנוע קד' ‪Y-10‬‬
‫ת‪ .‬גיר אח' ‪Y-10‬‬
‫ת‪ .‬בולם אח'‪+‬הברגה דונה‪/‬רגטה‬
‫ת‪ .‬מנוע קד' דונה‪/‬פיורינו ‪1.3‬‬
‫ת‪ .‬גיר דונה‪/‬פיורינו ‪1.3‬‬
‫ת‪ .‬קרבורטור אונו ‪1.4‬‬
‫ת‪.‬מנוע קד' אונו‪-‬בלי הברגה‬
‫ת‪.‬מנוע גיר‪+‬הברגה אונו‬
‫ת‪ .‬גיר אונו‬
‫ת‪ .‬בולם קד' (בוקסה) אונו‬
‫ת‪ .‬בולם אח' אונו‬
‫בוקסה סטביליזר אונו‬
‫קיט ידית הילוכים אונו‬
‫בוקסה סרן אח' ‪/164‬קפא‪/‬תמה‬
‫ב‪ .‬לזרוע דונה‪/‬פיורינו ‪1.3‬‬
‫ג‪ .‬דוושה למצמד קפא‪/‬תמה‬
‫ג‪.‬סטאבי'‪-‬אלפא ‪ 164‬קוטר ‪18‬מ"מ‬
‫גומי סטבי' אלפא ‪ 164‬קוטר ‪ 20‬מ"מ‬
‫בוקסה משולש‪-‬אלפא ‪164‬‬
‫ת‪.‬מנוע שמאל צד גיר תמה‪/‬אלפא ‪164‬‬
‫ת‪ .‬גיר‪-‬פטיש‪-‬לנצ'יה דלתא‪/‬פריזמה‬
‫ת‪ .‬בולם קד'‪+‬מיסב פריזמה‪/‬דלתא‬
‫ת‪ .‬גיר אומגה לנצ'יה‬
‫ת‪ .‬מנוע אלפא ‪/33‬סוד‬
‫מיסב לבולם ק' אלפא‬
‫ת‪.‬מנוע אלפא ‪145/146‬‬
‫קיט סטאביליזר אלפא ‪164‬‬
‫טבעת לאלפא ‪156‬‬
‫‪Page 101 of 183‬‬
‫‪SMC2090‬‬
‫‪SMC2091‬‬
‫‪SMC2301‬‬
‫‪SMC2970‬‬
‫‪SMC3541‬‬
‫‪SMC3701‬‬
‫‪SMC3921‬‬
‫‪SMC3950‬‬
‫‪SMC3952‬‬
‫‪SMC4291‬‬
‫‪SMC4828‬‬
‫‪SMC5910‬‬
‫‪SMC5911‬‬
‫‪SMC6064‬‬
‫‪SMC6065‬‬
‫‪SMC6066‬‬
‫‪SMC6100‬‬
‫‪SMC6105‬‬
‫‪SMC6106‬‬
‫‪SMC6107‬‬
‫‪SMC6110‬‬
‫‪SMC6112‬‬
‫‪SMC6177‬‬
‫‪SMC6334‬‬
‫‪SMC6444‬‬
‫‪SMC6508‬‬
‫‪SMC6613‬‬
‫‪SMC6623‬‬
‫‪SMC6624‬‬
‫‪SMC6652‬‬
‫‪SMC6681‬‬
‫‪SMC6771‬‬
‫‪SMC6774‬‬
‫‪SMC6797‬‬
‫‪SMC6900‬‬
‫‪SMC7039‬‬
‫‪SMC7043‬‬
‫‪SMC7048‬‬
‫‪SMC7058‬‬
‫מחירון לצרכן‪ -‬מחלקת חלפים‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
‫‪₪ 11.90‬‬
‫‪₪ 131.70‬‬
‫‪₪ 131.70‬‬
‫‪₪ 70.60‬‬
‫‪₪ 70.60‬‬
‫‪₪ 151.00‬‬
‫‪₪ 16.60‬‬
‫‪₪ 63.70‬‬
‫‪₪ 12.40‬‬
‫‪₪ 67.10‬‬
‫‪₪ 213.60‬‬
‫‪₪ 38.50‬‬
‫‪₪ 39.50‬‬
‫‪₪ 59.20‬‬
‫‪₪ 146.70‬‬
‫‪₪ 194.10‬‬
‫‪₪ 252.60‬‬
‫‪₪ 252.80‬‬
‫‪₪ 153.40‬‬
‫‪₪ 153.40‬‬
‫‪₪ 4.80‬‬
‫‪₪ 3.30‬‬
‫‪₪ 8.30‬‬
‫‪₪ 8.30‬‬
‫‪₪ 38.00‬‬
‫‪₪ 194.10‬‬
‫‪₪ 66.80‬‬
‫‪₪ 5.00‬‬
‫‪₪ 211.90‬‬
‫‪₪ 299.90‬‬
‫‪₪ 20.90‬‬
‫‪₪ 105.30‬‬
‫‪₪ 229.70‬‬
‫‪₪ 93.90‬‬
‫‪₪ 86.80‬‬
‫‪₪ 229.70‬‬
‫‪₪ 26.40‬‬
‫‪₪ 160.30‬‬
‫‪₪ 160.30‬‬
‫ג‪ .‬לאגזוז קפא‬
‫בוקסה אלפא ‪156/147‬‬
‫בוקסה אלפא ‪156/147‬‬
‫בוקסה אלפא ‪156/147‬‬
‫בוקסה אלפא ‪156/147‬‬
‫מוט מקשר ‪156/147‬‬
‫גומיה למוט מייצב ‪156‬‬
‫בוקסה אלפא ‪156/147‬‬
‫גומיה לאגזוז אלפא ‪1750‬‬
‫גומיה לידית גיר אלפא ‪1750‬‬
‫תושבת לאלפא ‪2000/1750‬‬
‫בנד לאלפא ג'וליה‬
‫בנד לאלפא ג'וליה‬
‫תושבת אח' למשולש אלפא ג'וליה‬
‫תושבת אלפא ‪1750/2000‬‬
‫תושבת מנוע אח'‪-‬אלפא ‪1750/2000‬‬
‫ת‪ .‬מנוע אלפא ‪75‬‬
‫ת‪.‬מנוע אלפטא‬
‫תושבת גיר אלפא ‪175‬‬
‫ת‪.‬גיר‪-‬אלפטא‬
‫בוקסה אלפא‬
‫בוקסה אלפא‬
‫ת‪.‬פרונט‪-‬אלפא רומאו‬
‫גומיה חיצונית‬
‫בוקסה למוט מייצב ‪75‬‬
‫תושבת מנוע קד' אלפא ‪1750/2000‬‬
‫בוקסה מש'‪ -‬אלפא ‪159‬‬
‫גומיה למשולש אח' אלפא ג'וליה‬
‫פלנג' קרבורטור אלפא ‪1750‬‬
‫ת‪ .‬גיר דוקטו עד ‪90‬‬
‫ב‪ .‬משולש‪-‬גומי‪-‬הרקולס‪/‬בוקסר‪/‬ג'מפר‬
‫ת‪ .‬משולש אח' הרקולס‪/‬בוקסר‪/‬ג'מפר‬
‫ת‪.‬מנוע ימ'‪-‬הרקולס‪/‬ג'מפר‪/‬בוקסר עד ‪01‬‬
‫ת‪ .‬גיר אומגה הרקולס‪/‬ג'מפר‪/‬בוקסר עד ‪05‬‬
‫ת‪ .‬גיר משולש הרקולס‪/‬ג'מפר‪/‬בוקסר עד ‪05‬‬
‫ת‪.‬מנוע‪-‬שמ'‪-‬הרקולס‪/‬ג'מפר‪/‬בוקסר עד ‪01‬‬
‫ג‪.‬לתושבת בולם‪-‬הרקולס‬
‫ת‪ .‬בולם ימין הרקולס‪/‬בוקסר‪/‬ג'מפר ‪95-02‬‬
‫ת‪ .‬בולם שמאל הרקולס‪/‬בוקסר‪/‬ג'מפר ‪95-02‬‬
‫‪Page 102 of 183‬‬
‫‪SMC7063‬‬
‫‪SMC7081‬‬
‫‪SMC7082‬‬
‫‪SMC7093‬‬
‫‪SMC7094‬‬
‫‪SMC7095‬‬
‫‪SMC7142‬‬
‫‪SMC7144‬‬
‫‪SMC7181‬‬
‫‪SMC7211‬‬
‫‪SMC7212‬‬
‫‪SMC7217‬‬
‫‪SMC7218‬‬
‫‪SMC7219‬‬
‫‪SMC7230‬‬
‫‪SMC7235‬‬
‫‪SMC7236‬‬
‫‪SMC7237‬‬
‫‪SMC7238‬‬
‫‪SMC7239‬‬
‫‪SMC7261‬‬
‫‪SMC7262‬‬
‫‪SMC7273‬‬
‫‪SMC7274‬‬
‫‪SMC7281‬‬
‫‪SMC7300‬‬
‫‪SMC7312‬‬
‫‪SMC7317‬‬
‫‪SMC7359‬‬
‫‪SMC7412‬‬
‫‪SMC7464‬‬
‫‪SMC7471‬‬
‫‪SMC7474‬‬
‫‪SMC7475‬‬
‫‪SMC7476‬‬
‫‪SMC7478‬‬
‫‪SMC7486‬‬
‫‪SMC7487‬‬
‫‪SMC7488‬‬
‫מחירון לצרכן‪ -‬מחלקת חלפים‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
‫‪₪ 79.40‬‬
‫‪₪ 15.90‬‬
‫‪₪ 247.30‬‬
‫‪₪ 273.20‬‬
‫‪₪ 99.20‬‬
‫‪₪ 228.30‬‬
‫‪₪ 165.30‬‬
‫‪₪ 165.30‬‬
‫‪₪ 311.50‬‬
‫‪₪ 180.70‬‬
‫‪₪ 611.20‬‬
‫‪₪ 233.10‬‬
‫‪₪ 141.50‬‬
‫‪₪ 249.50‬‬
‫‪₪ 118.40‬‬
‫‪₪ 193.10‬‬
‫‪₪ 62.10‬‬
‫‪₪ 54.00‬‬
‫‪₪ 603.80‬‬
‫‪₪ 180.00‬‬
‫‪₪ 332.70‬‬
‫‪₪ 261.60‬‬
‫‪₪ 178.40‬‬
‫‪₪ 119.60‬‬
‫‪₪ 123.40‬‬
‫‪₪ 41.60‬‬
‫‪₪ 193.10‬‬
‫‪₪ 29.30‬‬
‫‪₪ 237.80‬‬
‫‪₪ 437.30‬‬
‫‪₪ 354.30‬‬
‫‪₪ 185.30‬‬
‫‪₪ 131.70‬‬
‫‪₪ 39.20‬‬
‫‪₪ 72.10‬‬
‫‪₪ 202.10‬‬
‫‪₪ 191.20‬‬
‫‪₪ 205.20‬‬
‫‪₪ 225.20‬‬
‫זרוע סטבילייזר ק' הרקולס‬
‫בוקסה סטבילייזר ק' הרקולס ‪ 12‬מ"מ‬
‫במפר בולם אח'‪ -‬הרקולס ‪1.4‬‬
‫במפר בולם אח'‪ -‬הרקולס ‪1.8‬‬
‫בוקסה למש' אלפא ‪164‬‬
‫ת‪.‬מנוע מרכזית‪-‬אלפא ‪155/156‬‬
‫ת‪.‬בולם ימין אלפא ‪2.0 155/147‬‬
‫ת‪.‬בולם שמאל אלפא ‪2.0 155/147‬‬
‫ת‪ .‬מנוע קד' מולטיפלה ‪1.6‬‬
‫ת‪ .‬מנוע מולטיפלה ‪ 1.6‬בנזין‬
‫ת‪ .‬מנוע מולטיפלה ‪ 1.6‬בנזין‬
‫ת‪ .‬בולם קד' מולטיפלה‬
‫ת‪.‬מנוע‪-‬ימ'‪-‬פונטו ‪55/75‬‬
‫ת‪ .‬מנוע‪-‬שמ'‪-‬פונטו ‪ 75/55‬עד ‪99‬‬
‫ת‪ .‬גיר פונטו עד ‪99‬‬
‫ת‪ .‬בולם קד' פונטו עד ‪99‬‬
‫ב‪.‬לציר ‪'1‬אח מתוך ‪- 2‬פונטו עד ‪00‬‬
‫ב‪.‬לציר אח' ‪ 2‬מתוך ‪ -2‬פונטו עד ‪00‬‬
‫ת‪.‬מנוע‪ -‬פונטו ‪GT‬‬
‫ת‪.‬גיר‪-‬פונטו ‪GT‬‬
‫ת‪.‬מנוע ק' ספייס ‪60/80‬‬
‫ת' גיר ‪-‬פונטו ספייס ‪60/80‬‬
‫ת‪.‬מנוע אח'‪-‬משקפיים‪ -‬ספייס ‪60/80‬‬
‫ת' בולם פונטו ספייס‪/‬פנדה‬
‫הרמוניקת בולם פונטו ספייס‬
‫ב‪.‬סטבילייזר‪-‬פונטו ספייס‪/‬דובלו‬
‫קיט שיפוץ משולש אח'‪-‬פונטו‬
‫ג‪.‬סטבילייזר מרכזית ‪ 19‬מ"מ‪-‬פונטו‬
‫ת‪.‬בולם קד' עם מיסב‪-‬גרנדה פונטו‪EVO /‬‬
‫ת‪.‬מנוע קדמי‪-‬גרנדה פונטו ‪-EVO/06‬מ‬
‫ת‪.‬מנוע צד גיר‪-‬גרנדה פונטו ‪-EVO/06‬מ‬
‫ת‪.‬מזלג‪-‬גרנדה פונטו ‪-EVO/06‬מ‬
‫ת‪.‬מנוע מש'‪-‬אלומיניום‪-‬גרנדה ‪/EVO‬וטנופ‬
‫בוקסה מש'‪/‬קד' גר‪.‬פונטו‪/‬פיורינו מ‪/08-‬קורסה ‪-6‬מ‬
‫בוקסה מש' קד' גרנדה פונטו‪/‬פיורינו מ‪/08-‬קורסה‬
‫ת‪.‬בולם קד' ימין‪-‬פיורינו ‪-09‬מ‬
‫ת‪ .‬מנוע ימין ‪ -‬טיפו‪/‬טמפרה‬
‫ת‪ .‬גיר ‪ -‬טיפו‪/‬טמפרה‬
‫ת‪.‬מנוע ‪ -‬טיפו‪/‬טמפרה (מתחת למצבר)‬
‫‪Page 103 of 183‬‬
‫‪SMC7491‬‬
‫‪SMC7492‬‬
‫‪SMC7494‬‬
‫‪SMC7495‬‬
‫‪SMC7519‬‬
‫‪SMC7596‬‬
‫‪SMC7621‬‬
‫‪SMC7622‬‬
‫‪SMC14741‬‬
‫‪SMC14742‬‬
‫‪SMC14743‬‬
‫‪SMC14745‬‬
‫‪SMC14800‬‬
‫‪SMC14802‬‬
‫‪SMC14804‬‬
‫‪SMC14812‬‬
‫‪SMC14814‬‬
‫‪SMC14815‬‬
‫‪SMC14822‬‬
‫‪SMC14823‬‬
‫‪SMC14881‬‬
‫‪SMC14882‬‬
‫‪SMC14883‬‬
‫‪SMC14884‬‬
‫‪SMC14885‬‬
‫‪SMC14905‬‬
‫‪SMC14906‬‬
‫‪SMC14951‬‬
‫‪SMC14957‬‬
‫‪SMC14971‬‬
‫‪SMC14972‬‬
‫‪SMC14973‬‬
‫‪SMC14974‬‬
‫‪SMC14978‬‬
‫‪SMC14979‬‬
‫‪SMC14996‬‬
‫‪SMC15038‬‬
‫‪SMC15039‬‬
‫‪SMC15040‬‬
‫מחירון לצרכן‪ -‬מחלקת חלפים‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
‫‪₪ 162.70‬‬
‫‪₪ 168.40‬‬
‫‪₪ 168.40‬‬
‫‪₪ 56.60‬‬
‫‪₪ 16.40‬‬
‫‪₪ 285.40‬‬
‫‪₪ 589.30‬‬
‫‪₪ 108.00‬‬
‫‪₪ 251.10‬‬
‫‪₪ 251.10‬‬
‫‪₪ 251.10‬‬
‫‪₪ 293.20‬‬
‫‪₪ 326.80‬‬
‫‪₪ 180.00‬‬
‫‪₪ 297.00‬‬
‫‪₪ 327.90‬‬
‫‪₪ 288.20‬‬
‫‪₪ 54.00‬‬
‫‪₪ 231.40‬‬
‫‪₪ 231.40‬‬
‫‪₪ 93.00‬‬
‫‪₪ 54.00‬‬
‫‪₪ 462.80‬‬
‫‪₪ 578.80‬‬
‫‪₪ 165.00‬‬
‫‪₪ 285.40‬‬
‫‪₪ 303.40‬‬
‫‪₪ 303.40‬‬
‫‪₪ 72.10‬‬
‫‪₪ 134.10‬‬
‫‪₪ 151.00‬‬
‫‪₪ 23.80‬‬
‫‪₪ 27.80‬‬
‫‪₪ 522.20‬‬
‫‪₪ 392.60‬‬
‫‪₪ 25.70‬‬
‫‪₪ 1,228.10‬‬
‫‪₪ 50.70‬‬
‫‪₪ 180.50‬‬
‫ת‪.‬מנוע מרכזית אלפא ‪2.0 155/147‬‬
‫ת‪ .‬בולם שמאל טיפו‪/‬טמפרה‬
‫ת‪ .‬בולם ימין טיפו‪/‬טמפרה‬
‫ג‪ .‬סטב' פתוחה‪-‬טיפו‪/‬בראוו‪/‬ה‪/‬אלפא ‪146‬‬
‫ג‪ .‬סטב' עגולה‪-‬טיפו‪/‬טמפרה‪/‬בראוו‪/‬ה‪/‬מראה‬
‫ת‪.‬מנוע שמאל אלפא ‪2.0 155/147‬‬
‫תושבת מנוע ימ' אלפא ‪156/155/147‬‬
‫ת‪ .‬קרבורטור טיפו‪/‬טמפרה‬
‫ת‪.‬מנוע ק' בראבו‪/‬בראבה ‪1.4‬‬
‫ת‪.‬מנוע צד גיר בראבו‪/‬בראבה ‪1.4‬‬
‫ת‪.‬גיר בראבו‪/‬בראבה ‪1.4‬‬
‫ת‪.‬מנוע ק' בראבו‪/‬בראבה ‪/1.6‬מראה‬
‫ת‪.‬מנוע צד גיר בראבו‪/‬בראבה ‪/1.6‬מראה‬
‫ת‪.‬גיר בראבו‪/‬בראבה ‪/1.6‬מראה‬
‫ת‪.‬גיר‪-‬מולטיפלה‬
‫ת‪.‬בולם בראבו‪/‬בראבה ‪/1.4/1.6‬מראה‬
‫ת‪.‬בולם‪-‬בראבו‪/‬ה‪/‬מראה‬
‫מיסב החלקה הרקולס ‪-94‬מ‬
‫ת‪.‬בולם ימין‪ -‬ג'מפי‬
‫ת‪.‬בולם שמאל‪ -‬ג'מפי‬
‫מיסב החלקה ג'מפי‪/‬סקודו‪/‬מולטיפלה‬
‫קיט בוקסות אמ' למשולש קד'‪-‬הרקולס‬
‫ת‪.‬מנוע ימ'‪-‬הרקולס ‪-06‬מ ‪2.3D‬‬
‫ת‪.‬מנוע ימ' קד'‪-‬הרקולס ‪-06‬מ‬
‫ת‪.‬גיר‪-‬הרקולס ‪-06‬מ‬
‫ת‪.‬גיר)מטקה(‪-‬הרקולס ‪-06‬מ‬
‫ת‪.‬בולם ימין‪-‬הרקולס ‪-06‬מ‬
‫ת‪.‬בולם שמאל‪ -‬הרקולס ‪-06‬מ‬
‫ת‪.‬בולם ‪ -‬אלפא ‪147/156/166‬‬
‫בוקסה משולש אלפא ‪166‬‬
‫מקשר למוט מייצב ‪166‬‬
‫גומיה למוט מייצב ‪166‬‬
‫בוקסה סטבי' אלפא ‪166‬‬
‫תושבת מרכזית אלפא ‪159‬‬
‫בוקסה מש'‪-‬ימין‪ -‬אלפא ‪159‬‬
‫בוקסה מש'‪-‬אח' לנציה תמא‬
‫ת‪.‬מנוע שמאל תמה מ‪/92-‬קרומה‬
‫בוקסה זרוע אלפא ‪/164‬תמא‬
‫זרוע סטבילייזר קד'‪ -‬ג'מפי‬
‫‪Page 104 of 183‬‬
‫‪SMC15042‬‬
‫‪SMC15048‬‬
‫‪SMC15049‬‬
‫‪SMC15053‬‬
‫‪SMC15055‬‬
‫‪SMC15095‬‬
‫‪SMC15096‬‬
‫‪SMC15188‬‬
‫‪SMC15200‬‬
‫‪SMC15201‬‬
‫‪SMC15202‬‬
‫‪SMC15203‬‬
‫‪SMC15204‬‬
‫‪SMC15205‬‬
‫‪SMC15210‬‬
‫‪SMC15214‬‬
‫‪SMC15215‬‬
‫‪SMC15336‬‬
‫‪SMC15337‬‬
‫‪SMC15338‬‬
‫‪SMC15339‬‬
‫‪SMC15340‬‬
‫‪SMC15377‬‬
‫‪SMC15382‬‬
‫‪SMC15383‬‬
‫‪SMC15384‬‬
‫‪SMC15385‬‬
‫‪SMC15386‬‬
‫‪SMC15448‬‬
‫‪SMC15473‬‬
‫‪SMC15476‬‬
‫‪SMC15479‬‬
‫‪SMC15481‬‬
‫‪SMC15486‬‬
‫‪SMC15489‬‬
‫‪SMC15511‬‬
‫‪SMC15514‬‬
‫‪SMC15615‬‬
‫‪SMC15623‬‬
‫מחירון לצרכן‪ -‬מחלקת חלפים‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
‫‪₪ 209.30‬‬
‫‪₪ 161.90‬‬
‫‪₪ 161.90‬‬
‫‪₪ 256.60‬‬
‫‪₪ 202.90‬‬
‫‪₪ 22.60‬‬
‫‪₪ 40.00‬‬
‫‪₪ 152.90‬‬
‫‪₪ 24.70‬‬
‫‪₪ 40.70‬‬
‫‪₪ 134.40‬‬
‫‪₪ 78.50‬‬
‫‪₪ 254.20‬‬
‫‪₪ 254.20‬‬
‫‪₪ 254.20‬‬
‫‪₪ 661.80‬‬
‫‪₪ 568.40‬‬
‫‪₪ 283.00‬‬
‫‪₪ 113.00‬‬
‫‪₪ 59.70‬‬
‫‪₪ 87.80‬‬
‫‪₪ 160.50‬‬
‫‪₪ 119.40‬‬
‫‪₪ 136.30‬‬
‫‪₪ 50.40‬‬
‫‪₪ 115.80‬‬
‫‪₪ 244.70‬‬
‫‪₪ 193.10‬‬
‫‪₪ 22.80‬‬
‫‪₪ 113.20‬‬
‫‪₪ 9.50‬‬
‫‪₪ 45.20‬‬
‫‪₪ 239.70‬‬
‫‪₪ 262.30‬‬
‫‪₪ 62.80‬‬
‫‪₪ 26.40‬‬
‫‪₪ 23.10‬‬
‫‪₪ 35.90‬‬
‫‪₪ 42.60‬‬
‫ת‪ .‬בולם וקטרה ‪C 00-05‬‬
‫ת‪.‬אח' למשולש ימ'‪-‬דובלו‬
‫ת‪.‬אח' למשולש שמ'‪-‬דובלו‬
‫ת‪.‬בולם קד' ימין‪-‬דובלו‬
‫ת‪.‬בולם קד' שמאל‪-‬דובלו‬
‫ג‪.‬סטבילייזר‪-‬דובלו ‪ 22‬מ"מ‬
‫ב‪.‬סטבילייזר‪-‬דובלו‬
‫במפר אחורי‪-‬דובלו‬
‫ג‪ .‬דוושה לבלם בראוו ‪-07‬מ‬
‫ג‪.‬סטבילייזר פתוחה בראבו‪/‬בראבה‪/‬אלפא ‪146‬‬
‫בוקסה אח' למשולש קפא‬
‫פרפר למשולש קד' קפא‬
‫ת‪.‬משולש קד' ‪ -‬ג'מפי‬
‫ת‪.‬משולש אח' שמאל‪ -‬ג'מפי‬
‫ת‪.‬משולש אח' ימין ‪ -‬ג'מפי‬
‫ת‪.‬מנוע ימין‪-‬לנציה קפא‬
‫ת‪.‬מנוע שמאל‪-‬לנצ'יה קפא טורבו‬
‫ת‪ .‬מנוע אח'‪ -‬קפא‬
‫גומיה ‪-‬באפר קפא‬
‫מגן לבולם קד' ‪ +‬אח' קפא‬
‫ת‪ .‬למגן אבנים בולם אח' קפא‬
‫מוט מייצב לנצ'יה קפא‬
‫ת‪ .‬גיר סיאט כללי (מנוע פורשה)‬
‫ת‪ .‬מנוע קד' סיאט‬
‫קיט ידית הילוכים סיאט‬
‫מוט מייצב‪-‬קורדובה‪/‬איביזה‪/‬פביה‪/‬פולו ‪-02‬מ‬
‫ת‪.‬גיר‪-‬מטקה‪-‬אוקטביה‪/‬גולף ‪/6/5‬פסט‪/‬טולדו‪/‬טאורן‬
‫ת‪.‬בולם קד' ‪/A3‬גולף‪/‬פסט‪/‬אוקטביה‪/‬סופרב ‪04-10‬‬
‫בוקסה משולש‪-‬אוקטביה‪/‬גולף ‪-05‬מ ‪ 13‬מ"מ‬
‫מוט ‪-A4‬מייצב‬
‫ג‪.‬מייצב‪-‬פביה‬
‫ב‪ .‬משולש קד' אאודי ‪ 80‬הגה רגיל‬
‫ת‪.‬מנוע ימין‪-‬אאודי ‪92-96 80‬‬
‫ת‪.‬מנוע‪-‬שמאל אאודי ‪ 3 92-96 80‬ברגים‬
‫ג‪.‬לתושבת מנוע‪ -‬פסאט‬
‫ב‪.‬סטבילייזר‪24-‬מ"מ ‪A-4‬‬
‫ג‪ .‬סטביליזר אאודי ‪ 12.5 80‬מ"מ‬
‫מוט מייצב‪-‬קורדובה‪/‬איביזה‪/‬גולף‪/‬פולו‬
‫ת‪ .‬בולם קד' פסאט‪/‬פולו‪/‬קאדי‬
‫‪Page 105 of 183‬‬
‫‪SMC15667‬‬
‫‪SMC15700‬‬
‫‪SMC15701‬‬
‫‪SMC15707‬‬
‫‪SMC15708‬‬
‫‪SMC15735‬‬
‫‪SMC15736‬‬
‫‪SMC15740‬‬
‫‪SMC15773‬‬
‫‪SMC15800‬‬
‫‪SMC15850‬‬
‫‪SMC15851‬‬
‫‪SMC15855‬‬
‫‪SMC15856‬‬
‫‪SMC15857‬‬
‫‪SMC15858‬‬
‫‪SMC15859‬‬
‫‪SMC15860‬‬
‫‪SMC15879‬‬
‫‪SMC15880‬‬
‫‪SMC15881‬‬
‫‪SMC15932‬‬
‫‪SMC16151‬‬
‫‪SMC16153‬‬
‫‪SMC16218‬‬
‫‪SMC17406‬‬
‫‪SMC17416‬‬
‫‪SMC17419‬‬
‫‪SMC17421‬‬
‫‪SMC17433‬‬
‫‪SMC17458‬‬
‫‪SMC17522‬‬
‫‪SMC17540‬‬
‫‪SMC17541‬‬
‫‪SMC17576‬‬
‫‪SMC17577‬‬
‫‪SMC17609‬‬
‫‪SMC17618‬‬
‫‪SMC17636‬‬
‫מחירון לצרכן‪ -‬מחלקת חלפים‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
‫‪₪ 29.50‬‬
‫‪₪ 34.70‬‬
‫‪₪ 142.00‬‬
‫‪₪ 198.10‬‬
‫‪₪ 55.20‬‬
‫‪₪ 199.50‬‬
‫‪₪ 209.50‬‬
‫‪₪ 209.50‬‬
‫‪₪ 112.50‬‬
‫‪₪ 84.90‬‬
‫‪₪ 154.70‬‬
‫‪₪ 93.00‬‬
‫‪₪ 251.60‬‬
‫‪₪ 360.00‬‬
‫‪₪ 257.30‬‬
‫‪₪ 45.90‬‬
‫‪₪ 132.00‬‬
‫‪₪ 38.80‬‬
‫‪₪ 210.70‬‬
‫‪₪ 51.80‬‬
‫‪₪ 36.60‬‬
‫‪₪ 740.00‬‬
‫‪₪ 48.30‬‬
‫‪₪ 121.30‬‬
‫‪₪ 50.90‬‬
‫‪₪ 118.40‬‬
‫‪₪ 26.90‬‬
‫‪₪ 138.90‬‬
‫‪₪ 41.60‬‬
‫‪₪ 132.50‬‬
‫‪₪ 132.50‬‬
‫‪₪ 161.90‬‬
‫‪₪ 41.10‬‬
‫‪₪ 32.10‬‬
‫‪₪ 9.80‬‬
‫‪₪ 9.80‬‬
‫‪₪ 9.80‬‬
‫‪₪ 29.50‬‬
‫‪₪ 60.40‬‬
‫בוקסה מש'‪ -‬פאסאט עד ‪/97‬פולו קלסיק ‪ 17‬מ"מ‬
‫מיסב לתושבת בולם ק‪-.‬פולו‪/‬גולף‪/‬פאסט‬
‫ת‪.‬קר' ‪/VW‬ידואא ‪050129761E‬‬
‫אוקטביה‪-A3/‬ת‪.‬גיר‪-‬פטיש הרוב‪/‬ףלוג‪ D/‬עד ‪03‬‬
‫ת‪.‬בולם ‪'-A-3/‬קד גולף‪ /‬בורה ‪-98‬מ‬
‫ת‪.‬בולם אח'‪-‬אוקטביה‪/‬גולף‪/‬בורה ‪-A-3/98‬מ‬
‫ת‪.‬מנוע ‪/A4‬ימין‪-‬פאסט ‪ 88-97‬עם כיסוי‬
‫ת‪.‬מנוע‪-‬שמאל‪-‬פאסט ‪A4/88-97‬‬
‫ת‪.‬בולם קד'‪-‬פסאט ‪-A4/96‬מ‬
‫ת‪.‬גיר אמ' (סירה(‪-‬פאסט ‪-A-6/A-4/97‬מ‬
‫ת‪.‬גיר שמאל‪-‬פאסט ‪-00/‬מ ‪A-6 A-4/‬‬
‫בוקסה סרן אחורי‪-‬אוקטביה‪/‬בורה‪/‬גולף‬
‫ת‪ .‬מנוע שמ'‪-‬אוקטביה‪/‬גולף‪/‬בורה ‪ A3‬עד ‪03‬‬
‫ת‪.‬מנוע ימ'‪-‬פולו פוקס בנזין‬
‫ת‪.‬מנוע אח' שמ'‪-‬פולו פוקס ‪ 5-‬חור'‬
‫מוט סטבילייזר‪18-‬מ"מ‪-‬פולו‬
‫ת‪.‬משולש ימ' אלומיניום‪-‬אוקטביה‪/‬גולף ‪-05‬מ‬
‫בוקסה מש' פלסטיק‪-‬פביה‪/‬פולו‪/‬איביזה ‪-02‬מ‬
‫ת‪ .‬משולש‪ -‬פאסאט ‪-05‬מ‬
‫בוקסה מש'‪-‬תח' אאודי טוארג‪ Q7/‬באמצע‬
‫בוקסה מש'‪-‬על' אאודי טוארג‪Q7/‬‬
‫ת‪ .‬דרייבשפט‪ -‬טוארג‬
‫ת‪.‬בולם קד' לוגאן ‪-09‬מ‬
‫ת‪ .‬מנוע ימין ‪AX‬‬
‫סט תושבות לתומך מנוע ‪AX‬‬
‫ת‪ .‬גיר סקסו‪/‬פג'ו ‪106‬‬
‫ב‪.‬לתומך מנוע‪/306-‬ברלינגו‪/‬קסרה‪/‬פרטנר‬
‫וגנילרב‪/‬הרסק‪-‬םלוב‪.‬ת הגה כח‪ZX/‬‬
‫ת‪.‬אח' למשולש ‪-‬ברלינגו‪/‬קסרה‪ P306 8/‬מ"מ‬
‫ת‪.‬אח' למשולש קסנטיה ימין‬
‫ת‪.‬אח' למשולש קסנטיה שמאל‬
‫ת‪.‬מנוע ‪-AX‬ןבלמ‪-‬לאמש‬
‫ת‪.‬מנוע ‪/306/206/106‬סקסו‪'-C4/‬שמ‬
‫ג‪ .‬סטב' ‪ ZX/306‬ממ ‪ 18‬ברלינגו‬
‫ג‪.‬דוושה ‪/ZX‬וגנילרב‪-‬םלבל‬
‫ג‪.‬דוושה ‪/ZX‬וגנילרב‪-‬דמצמל‬
‫ג‪.‬דוושה ‪/ZX‬וגנילרב‪-‬זגל‬
‫ג‪.‬סטבילייזר‪21-‬מ"מ‪-‬ברלינגו‪ZX/306/‬‬
‫ת‪.‬גיר שמאל ‪/C5/306/406‬ברלינגו‬
‫‪Page 106 of 183‬‬
‫‪SMC17641‬‬
‫‪SMC17651‬‬
‫‪SMC17719‬‬
‫‪SMC17726‬‬
‫‪SMC17727‬‬
‫‪SMC17728‬‬
‫‪SMC17729‬‬
‫‪SMC17730‬‬
‫‪SMC17731‬‬
‫‪SMC17733‬‬
‫‪SMC17735‬‬
‫‪SMC17736‬‬
‫‪SMC17737‬‬
‫‪SMC17742‬‬
‫‪SMC17743‬‬
‫‪SMC17745‬‬
‫‪SMC17772‬‬
‫‪SMC17785‬‬
‫‪SMC17786‬‬
‫‪SMC17850‬‬
‫‪SMC17851‬‬
‫‪SMC17876‬‬
‫‪SMC18070‬‬
‫‪SMC18249‬‬
‫‪SMC18250‬‬
‫‪SMC18251‬‬
‫‪SMC18274‬‬
‫‪SMC18277‬‬
‫‪SMC18294‬‬
‫‪SMC18300‬‬
‫‪SMC18301‬‬
‫‪SMC18302‬‬
‫‪SMC18303‬‬
‫‪SMC18307‬‬
‫‪SMC18309‬‬
‫‪SMC18310‬‬
‫‪SMC18311‬‬
‫‪SMC18312‬‬
‫‪SMC18313‬‬
‫מחירון לצרכן‪ -‬מחלקת חלפים‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
‫‪₪ 43.80‬‬
‫‪₪ 57.10‬‬
‫‪₪ 51.40‬‬
‫‪₪ 80.00‬‬
‫‪₪ 195.00‬‬
‫‪₪ 140.30‬‬
‫‪₪ 92.70‬‬
‫‪₪ 49.00‬‬
‫‪₪ 103.00‬‬
‫‪₪ 177.60‬‬
‫‪₪ 154.30‬‬
‫‪₪ 385.70‬‬
‫‪₪ 164.60‬‬
‫‪₪ 130.80‬‬
‫‪₪ 159.60‬‬
‫‪₪ 328.20‬‬
‫‪₪ 39.20‬‬
‫‪₪ 63.50‬‬
‫‪₪ 277.00‬‬
‫‪₪ 176.50‬‬
‫‪₪ 37.60‬‬
‫‪₪ 118.40‬‬
‫‪₪ 137.90‬‬
‫‪₪ 12.10‬‬
‫‪₪ 217.40‬‬
‫‪₪ 51.40‬‬
‫‪₪ 98.20‬‬
‫‪₪ 98.20‬‬
‫‪₪ 6.20‬‬
‫‪₪ 159.80‬‬
‫‪₪ 225.20‬‬
‫‪₪ 91.30‬‬
‫‪₪ 152.40‬‬
‫‪₪ 18.50‬‬
‫‪₪ 6.70‬‬
‫‪₪ 118.00‬‬
‫‪₪ 103.00‬‬
‫‪₪ 180.00‬‬
‫‪₪ 199.50‬‬
‫תומכי מנוע צדדיים‪ -‬ברלינגו‪/‬קסרה‬
‫ת‪.‬צדדית לתושבת מנוע‪-‬ברלינגו‬
‫ב‪.‬משולש ‪'-106‬קד ‪1.6‬‬
‫מוט ‪/ZX/306‬מייצב‪-‬ברלינגו‪/‬קסרה‬
‫ת‪.‬גיר‪C3-‬‬
‫ת‪.‬מנוע ‪-C3‬משקפיים ‪-‬גם ‪HDI‬‬
‫ת‪.‬בולם‪C3-‬‬
‫בוקסה משולש ‪'-C3‬קד‬
‫מוט ‪-C3/‬מייצב פג'ו‪C2 206/‬‬
‫ת‪.‬מנוע ‪'-HDI‬מי ‪C5 2.0‬‬
‫ת‪.‬מנוע משקפיים‪-‬לגונה ‪-02 2‬מ‬
‫ת‪.‬מנוע‪-‬מגאן ‪-04‬מ ‪1.4/1.6‬‬
‫ת‪.‬גיר ‪-‬משקפיים מגאן ‪-04‬מ‬
‫ת‪.‬מנוע שמ' מגאן מ‪/04-‬לוגן‬
‫ת‪.‬בולם‪-‬מגאן ‪-04‬מ‬
‫קיט ת‪.‬בולם‪+‬מיסב החלקה מגאן ‪2‬‬
‫ג‪.‬סטבילייזר מ"מ ‪-20‬מגאן ‪-04‬מ‬
‫ת‪ .‬אגזוז‪-‬אמצעית‪ -‬מגאן ‪-04 2‬מ‬
‫ת‪.‬מנוע אח'‪-‬משקפיים‪ -‬קנגו ‪-08‬מ‬
‫ת‪.‬בולם קד'‪-‬קנגו ‪-1.5DCI 08‬מ‬
‫קופלונג הגה גדול‪-‬מתכת‪-‬רנו ‪5/12‬‬
‫ת‪.‬מנוע‪-‬משקפיים‪/‬פלס'‪-‬קנגו‪/‬מגאן‪/‬סניק‪/‬קליאו ‪B‬‬
‫ת‪.‬אגזוז‪-‬קליאו ‪B‬‬
‫ג‪.‬סטבילייזר מגאן עד ‪ 03 24‬מ"מ‬
‫ת‪.‬גיר‪ -‬מסטר‬
‫בוקסה מתלה אח'‪-‬קליאו עד ‪98‬‬
‫ת‪ .‬מנוע ימ'‪-‬אקספרס‪/‬רנו ‪9‬‬
‫ת‪ .‬מנוע שמ'‪-‬מכופף‪-‬אקספרס‪/‬רנו ‪9‬‬
‫בוקסה הגה פלסטיק רנו כללי‬
‫ת‪ .‬מנוע שמאל‪-‬מכופף‪-‬אקספרס עד ‪ 5/91‬סופר‬
‫ת‪ .‬גיר רנו ‪ 5/9‬סופר‬
‫קיט מותח דוושה ‪/9/19‬קליאו‪/‬אקספרס‬
‫מ‪.‬החלקה לבולם מגאן‪/‬סניק‪/‬רנו ‪ 19‬עד ‪03‬‬
‫ג‪ .‬סטבי' פתוחה ‪/9/5‬אקספרס מרכזית‬
‫ג‪ .‬סטב' סגורה ‪/9‬אקספרס צדדית‬
‫ת‪-3 .‬מנוע‪-‬ימין בר'‪-‬רנו ‪/19‬מגאן עד ‪99‬‬
‫ת‪'-2 .‬מנוע‪-‬שמ בר'‪-‬רנו ‪/19‬מגאן עד ‪99‬‬
‫ת‪ .‬גיר‪-‬אלומיניום‪-‬רנו ‪/19‬מגאן עד ‪99‬‬
‫ת‪ .‬מנוע ימין קליאו‪/‬אקספרס ‪-92‬מ‬
‫‪Page 107 of 183‬‬
‫‪SMC18325‬‬
‫‪SMC18326‬‬
‫‪SMC18333‬‬
‫‪SMC18378‬‬
‫‪SMC18381‬‬
‫‪SMC18382‬‬
‫‪SMC18383‬‬
‫‪SMC18388‬‬
‫‪SMC18389‬‬
‫‪SMC18398‬‬
‫‪SMC18413‬‬
‫‪SMC18432‬‬
‫‪SMC18433‬‬
‫‪SMC18434‬‬
‫‪SMC18435‬‬
‫‪SMC18437‬‬
‫‪SMC18438‬‬
‫‪SMC18442‬‬
‫‪SMC18474‬‬
‫‪SMC18475‬‬
‫‪SMC18540‬‬
‫‪SMC18564‬‬
‫‪SMC18570‬‬
‫‪SMC18581‬‬
‫‪SMC18594‬‬
‫‪SMC18599‬‬
‫‪SMC18600‬‬
‫‪SMC18601‬‬
‫‪SMC18609‬‬
‫‪SMC18627‬‬
‫‪SMC18628‬‬
‫‪SMC18652‬‬
‫‪SMC18653‬‬
‫‪SMC18654‬‬
‫‪SMC18655‬‬
‫‪SMC18664‬‬
‫‪SMC18665‬‬
‫‪SMC18666‬‬
‫‪SMC18671‬‬
‫מחירון לצרכן‪ -‬מחלקת חלפים‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
‫‪₪ 96.30‬‬
‫‪₪ 51.40‬‬
‫‪₪ 40.00‬‬
‫‪₪ 34.50‬‬
‫‪₪ 21.20‬‬
‫‪₪ 57.10‬‬
‫‪₪ 54.00‬‬
‫‪₪ 234.00‬‬
‫‪₪ 28.50‬‬
‫‪₪ 184.50‬‬
‫‪₪ 318.90‬‬
‫‪₪ 318.90‬‬
‫‪₪ 77.10‬‬
‫‪₪ 47.80‬‬
‫‪₪ 261.60‬‬
‫‪₪ 49.00‬‬
‫‪₪ 38.30‬‬
‫‪₪ 199.50‬‬
‫‪₪ 223.80‬‬
‫‪₪ 405.20‬‬
‫‪₪ 256.80‬‬
‫‪₪ 24.50‬‬
‫‪₪ 231.40‬‬
‫‪₪ 266.10‬‬
‫‪₪ 75.60‬‬
‫‪₪ 24.30‬‬
‫‪₪ 176.50‬‬
‫‪₪ 176.50‬‬
‫‪₪ 177.40‬‬
‫‪₪ 500.00‬‬
‫‪₪ 447.80‬‬
‫‪₪ 307.00‬‬
‫‪₪ 260.00‬‬
‫‪₪ 609.30‬‬
‫‪₪ 196.20‬‬
‫‪₪ 21.60‬‬
‫‪₪ 91.80‬‬
‫‪₪ 81.10‬‬
‫‪₪ 45.00‬‬
‫ת‪ .‬מנוע שמאל קליאו‪/‬אקספרס ‪-92‬מ‬
‫ת‪.‬גיר משקפיים‪/‬צרפתי‪-‬קליאו‪/‬אקס' ‪-92‬מ‬
‫מ‪.‬החלקה לבולם קד' קליאו‪/‬אקספרס‪/‬קנגו‪/‬לוגן‬
‫קיט סטביליזר קליאו‪/‬קנגו‬
‫ג‪.‬סטבילייזר מ"מ ‪-22‬קנגו‪/‬מגאן סניק‬
‫ת‪ .‬בולם‪-‬נמוכה‪-‬קליאו‪/‬אקספרס רגיל‬
‫ת‪.‬בולם‪-‬קליאו אוטומט ‪-98‬עד (גבוהה)‬
‫ת‪.‬קרבורטור‪-‬אקספרס‪/‬קליאו‬
‫ב‪ .‬משולש קד' רנו ‪/19‬מגאן‪/‬סניק‬
‫ת‪ .‬בולם קד' מגאן‪/‬רנו ‪19‬‬
‫ת‪.‬בולם ק' ימ'‪-‬לגונה‬
‫ת‪.‬בולם קד' שמאל‪-‬לגונה עד ‪01‬‬
‫ת‪.‬גיר שמ'‪-‬מגאן ‪ 2‬גיר רגיל ‪1.9D/2.0‬‬
‫בוקסה משולש‪-‬לגונה עד ‪01‬‬
‫ת‪.‬מנוע‪-‬ימ קד'‪-‬מגאן עם תורן'‪3-‬‬
‫סט גומיות חובקי הגה כח קליאו‬
‫ת‪.‬בולם קידמי קנגו‪/‬קליאו ‪B‬‬
‫ת‪.‬בולם קד'‪ -‬מגאן‪/‬סניק עד ‪02‬‬
‫ת‪.‬מנוע ‪)3‬ימין קדחים(‪-‬מגאן‪/‬סניק ‪ 1.6‬מקורי‬
‫ת‪.‬מנוע ימ'‪-‬לגונה ‪16V 1.6/1.8‬‬
‫ת‪.‬גיר משקפיים‪-‬לגונה ‪ 2.0/1.8‬עד ‪01‬‬
‫בוקסה משולש קד'‪ -‬מסטר‬
‫ת‪.‬מנוע‪-‬אלומיניום‪-‬מגאן דיזל ‪-04‬מ‬
‫ת‪.‬מנוע ימ'‪-‬קנגו ‪-04‬מ ‪DCI 1.5‬‬
‫בוקסה מתלה אח'‪-‬קנגו‬
‫בוקסה מש'‪-‬קד' קליאו מ‪/05-‬מיקרה מ‪/03-‬נוטה‬
‫ת‪.‬בולם‪-‬ימ'‪-‬קליאו מ‪/06-‬ניסן מיקרה‬
‫ת‪.‬בולם‪-‬שמ'‪-‬קליאו מ‪/06-‬ניסן מיקרה‬
‫ת‪.‬גיר משקפיים‪-‬מגאן ‪16V 2 1.9/2.0‬‬
‫ת‪.‬מנוע שמ' מגאן ‪ 3‬מ‪/08-‬פלואנס‬
‫ת‪.‬מנוע‪-‬אח'‪-‬משקפיים‪ -‬פלואנס ‪-10‬מ‬
‫ת‪ .‬גיר‪-‬משקפיים‪ -‬מגאן מ‪/08-‬פלואנס‬
‫ת‪.‬בולם קד' מגאן מ‪/08-‬פלואנס‬
‫ת‪ .‬מנוע ימ'‪ -‬טרפיק ‪-06‬מ‬
‫בוקסה מש'‪-‬קד' קליאו מ‪/05-‬מיקרה‪/‬נוט ‪-‬מאחור‬
‫ג‪.‬מייצב קד' קליאו מ‪/05-‬מיקרה ‪-03‬מ ‪ 20.5‬מ"מ‬
‫בוקסה מש'‪-‬קד' קנגו ‪-08‬מ ‪-‬מאחור‬
‫בוקסה מש'‪-‬קד'ה קנגו ‪-08‬מ ‪-‬מקדימה‬
‫ג‪ .‬מייצב קד'‪-‬קנגו ‪-08‬מ ‪ 20‬מ"מ‬
‫‪Page 108 of 183‬‬
‫‪SMC18672‬‬
‫‪SMC18673‬‬
‫‪SMC18674‬‬
‫‪SMC18678‬‬
‫‪SMC18679‬‬
‫‪SMC18697‬‬
‫‪SMC18698‬‬
‫‪SMC18699‬‬
‫‪SMC18729‬‬
‫‪SMC18730‬‬
‫‪SMC18742‬‬
‫‪SMC18743‬‬
‫‪SMC18745‬‬
‫‪SMC18777‬‬
‫‪SMC18782‬‬
‫‪SMC18784‬‬
‫‪SMC18790‬‬
‫‪SMC18792‬‬
‫‪SMC18793‬‬
‫‪SMC18796‬‬
‫‪SMC18797‬‬
‫‪SMC18815‬‬
‫‪SMC18820‬‬
‫‪SMC18833‬‬
‫‪SMC18835‬‬
‫‪SMC18841‬‬
‫‪SMC18847‬‬
‫‪SMC18848‬‬
‫‪SMC18908‬‬
‫‪SMC18916‬‬
‫‪SMC18917‬‬
‫‪SMC18918‬‬
‫‪SMC18920‬‬
‫‪SMC18938‬‬
‫‪SMC18981‬‬
‫‪SMC18982‬‬
‫‪SMC18986‬‬
‫‪SMC18987‬‬
‫‪SMC18988‬‬
‫מחירון לצרכן‪ -‬מחלקת חלפים‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
‫‪₪ 309.60‬‬
‫‪₪ 227.60‬‬
‫‪₪ 111.30‬‬
‫‪₪ 356.70‬‬
‫‪₪ 29.30‬‬
‫‪₪ 647.80‬‬
‫‪₪ 290.80‬‬
‫‪₪ 369.60‬‬
‫‪₪ 300.00‬‬
‫‪₪ 674.20‬‬
‫‪₪ 43.50‬‬
‫‪₪ 121.50‬‬
‫‪₪ 71.30‬‬
‫‪₪ 172.40‬‬
‫‪₪ 194.80‬‬
‫‪₪ 218.30‬‬
‫‪₪ 252.80‬‬
‫‪₪ 127.70‬‬
‫‪₪ 250.40‬‬
‫‪₪ 9.50‬‬
‫‪₪ 47.60‬‬
‫‪₪ 236.60‬‬
‫‪₪ 256.60‬‬
‫‪₪ 64.40‬‬
‫‪₪ 51.40‬‬
‫‪₪ 87.50‬‬
‫‪₪ 215.00‬‬
‫‪₪ 215.00‬‬
‫‪₪ 389.10‬‬
‫‪₪ 373.10‬‬
‫‪₪ 297.50‬‬
‫‪₪ 71.80‬‬
‫‪₪ 268.20‬‬
‫‪₪ 63.30‬‬
‫‪₪ 109.40‬‬
‫‪₪ 337.70‬‬
‫‪₪ 7.80‬‬
‫‪₪ 7.80‬‬
‫‪₪ 7.80‬‬
‫ת‪.‬גיר אח' שמ' פייסטה מ‪/01-‬מונדאו ‪01-07‬‬
‫ת‪.‬גיר‪-‬משקפיים‪ -‬פייסטה ‪-02‬מ‬
‫ת‪.‬בולם קד'‪-‬פיאסטה מ‪/01-‬מזדה ‪2‬‬
‫ת‪.‬מנוע קד' על'‪ -‬מונדאו עד ‪07‬‬
‫ג‪.‬סטבילייזר‪-‬מונדאו ‪01-04‬‬
‫ת‪.‬מנוע ימין פייסטה ‪-09‬מ‬
‫ת‪.‬משקפיים פייסטה ‪-09‬מ‬
‫ת‪.‬מנוע שמאל פייסטה ‪-09‬מ‬
‫ת‪.‬בולם קד'‪ -‬פייסטה ‪-09‬מ‬
‫ת‪ .‬גיר מונדאו ‪-08‬מ‬
‫ת‪.‬מייצב קד'‪-‬אומגה‪-‬פייסטה ‪-08‬מ‬
‫ת‪ .‬מנוע על' פיאסטה עד ‪-83‬יציקה‬
‫ת‪ .‬מנוע תח' פיאסטה עד ‪-83‬מלבן‬
‫ת‪ .‬גיר טרנזיט‬
‫ת‪ .‬מנוע פייסטה ‪84-88 900‬‬
‫ת‪ .‬מנוע פייסטה ‪ 1.1‬מוזהב ‪84-88‬‬
‫ת‪ .‬מנוע‪-‬זנב ארוך‪-‬פייסטה ‪-89‬מ‬
‫ת‪.‬בולם פיאסטה עד ‪89‬‬
‫ת‪ .‬מנוע‪-‬זנב ארוך‪-‬פייסטה ‪--89‬מוזהב‪-‬מ‬
‫בוקסה להגה פיאסטה‪/‬אריקה‬
‫קיט מותח דוושה פיאסטה‪/‬אריקה עד ‪89‬‬
‫ת‪.‬משקפיים‪-‬פיאסטה דינמיק ‪-00‬מ‬
‫ת‪.‬בולם אח'‪-‬מונדאו עד ‪00‬‬
‫מיסב לבולם קד'‪-‬פוקוס‪/‬קונקט‬
‫סט גומיות ספוג לסט'‪-‬פייסטה‬
‫ת‪.‬בולם ‪'-2‬קד ברגים‪-‬אריקה‪/‬אסקורט ‪-90‬מ‬
‫ת‪ .‬מנוע תח' אריקה ‪-86‬מ‬
‫ת‪ .‬מנוע על' אריקה ‪-86‬מ‬
‫ת‪ .‬מנוע ימ'‪-‬טרפז‪-‬אריקה ‪-90‬מ‬
‫ת‪.‬מנוע שמאל אסקורט ‪-90‬מ‬
‫תושבת גיר‪-‬אריקה ‪-90‬מ‬
‫מיסב לבולם‪-‬מונדאו‬
‫ת‪ .‬בולם קד' מונדאו עד ‪00‬‬
‫קיט מותח דוושה פורד מונדאו‬
‫ת‪.‬בולם אח'‪-‬פיאסטה ‪96-02‬‬
‫ת‪.‬גיר‪-‬מונדאו ‪-96‬עד‬
‫ג‪-20 .‬סטב'‪-‬שקוף מ"מ פג'ו‬
‫ג‪-22 .‬סטב'‪-‬ירוק מ"מ פג'ו‬
‫ג‪-23 .‬סטב'‪-‬כחול מ"מ פג'ו‬
‫‪Page 109 of 183‬‬
‫‪SMC19115‬‬
‫‪SMC19116‬‬
‫‪SMC19117‬‬
‫‪SMC19135‬‬
‫‪SMC19141‬‬
‫‪SMC19169‬‬
‫‪SMC19170‬‬
‫‪SMC19171‬‬
‫‪SMC19172‬‬
‫‪SMC19188‬‬
‫‪SMC19193‬‬
‫‪SMC19249‬‬
‫‪SMC19250‬‬
‫‪SMC19278‬‬
‫‪SMC19284‬‬
‫‪SMC19285‬‬
‫‪SMC19286‬‬
‫‪SMC19287‬‬
‫‪SMC19296‬‬
‫‪SMC19303‬‬
‫‪SMC19304‬‬
‫‪SMC19307‬‬
‫‪SMC19324‬‬
‫‪SMC19328‬‬
‫‪SMC19338‬‬
‫‪SMC19342‬‬
‫‪SMC19346‬‬
‫‪SMC19347‬‬
‫‪SMC19348‬‬
‫‪SMC19349‬‬
‫‪SMC19350‬‬
‫‪SMC19354‬‬
‫‪SMC19372‬‬
‫‪SMC19376‬‬
‫‪SMC19379‬‬
‫‪SMC19390‬‬
‫‪SMC19400‬‬
‫‪SMC19401‬‬
‫‪SMC19402‬‬
‫מחירון לצרכן‪ -‬מחלקת חלפים‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
‫‪₪ 16.60‬‬
‫‪₪ 27.60‬‬
‫‪₪ 154.30‬‬
‫‪₪ 54.00‬‬
‫‪₪ 41.10‬‬
‫‪₪ 43.30‬‬
‫‪₪ 46.10‬‬
‫‪₪ 108.20‬‬
‫‪₪ 42.60‬‬
‫‪₪ 28.30‬‬
‫‪₪ 29.00‬‬
‫‪₪ 19.30‬‬
‫‪₪ 88.20‬‬
‫‪₪ 58.00‬‬
‫‪₪ 41.10‬‬
‫‪₪ 16.60‬‬
‫‪₪ 63.50‬‬
‫‪₪ 63.50‬‬
‫‪₪ 16.60‬‬
‫‪₪ 138.20‬‬
‫‪₪ 59.90‬‬
‫‪₪ 41.10‬‬
‫‪₪ 18.50‬‬
‫‪₪ 40.70‬‬
‫‪₪ 33.10‬‬
‫‪₪ 65.90‬‬
‫‪₪ 7.80‬‬
‫‪₪ 208.30‬‬
‫‪₪ 151.70‬‬
‫‪₪ 108.90‬‬
‫‪₪ 110.60‬‬
‫‪₪ 116.30‬‬
‫‪₪ 49.50‬‬
‫‪₪ 23.30‬‬
‫‪₪ 234.00‬‬
‫‪₪ 39.70‬‬
‫‪₪ 39.70‬‬
‫‪₪ 29.00‬‬
‫‪₪ 25.70‬‬
‫ב‪ .‬להגה ‪AX/205/305‬‬
‫גומי בולם קד' אקספרס‪C-15/309/205/‬‬
‫ת‪.‬מנוע ‪/C5‬משקפיים‪/406-‬ג'מפי דיזל‬
‫ב‪.‬משולש ‪'-206‬אמ‬
‫ב‪.‬משולש ‪'-206‬אח ‪307/‬‬
‫תומך צדדי ימ' לת‪.‬מנוע‪-‬פג'ו ‪206‬‬
‫תומך צדדי שמ' לת‪.‬מנוע‪-‬פג'ו ‪206‬‬
‫ת‪.‬משולש אח' פג'ו ‪406‬‬
‫ב‪ .‬לתומך ‪-70‬גיר‪-‬ברזל ‪/406/306/205‬ממ‪-‬ברלינגו‬
‫ג‪.‬סטבילייזר פג'ו ‪ 23-406‬מ"מ‬
‫ג‪.‬סטבילייזר ‪ 19 1.6‬מ"מ‪206-‬‬
‫בוקסה מש' קד'‪-‬פג'ו ‪405‬‬
‫סט גומיות סטבי' פג'ו ‪4-405‬‬
‫ת‪ .‬מנוע ימין‪-‬אגס‪/405/206/205-‬ברלינגו ‪-08‬מ‬
‫ת‪.‬גיר‪-‬שמ'‪/‬אליפסי‪/405/205-‬קסנטיה‪106/‬‬
‫זוג גומיות דוושה ‪/106/‬סקסו‪BX/C15‬‬
‫תומך מנוע צדדי ‪+/106‬מדרגה‪-‬סקסו‬
‫ת‪.‬למשולש אח'‪/106-‬סקסו‪-‬אומגה‬
‫ג‪.‬סטבי'‪-‬סגורה מ"מ סקסו‪21-‬‬
‫ת‪.‬תרברסה אח'‪-‬ברלינגו‬
‫מיסב לבולם ק' ‪/207/206/306/106/205‬ברלינגו‬
‫קיט ידית הילוכים ‪205/309/405‬‬
‫תומך לתושבת מנוע‪-‬פירמידה‪-‬פג'ו ‪309/205‬‬
‫בוקסה גומי‪-‬לקפיץ אח'‪ -‬איווקו דיילי‬
‫ג‪ .‬אבק לידית הילוכים‪-‬פיאט ‪126‬‬
‫מיסב לעמוד הגה ‪/127‬ריתמו‬
‫גומיה לתושבת מנוע פיאט ‪126‬‬
‫ת‪ .‬מנוע קד' פוקוס ‪ 1.6‬עד ‪04‬‬
‫ת‪.‬מנוע אח'‪-‬פוקוס ‪ 1.6‬עד ‪/04‬קונקט‬
‫ת‪.‬מנוע משקפיים‪-‬פוקוס עד ‪/04‬קונקט‬
‫ת‪.‬בולם קד'‪-‬פוקוס עד ‪/04‬קונקט‬
‫ת‪.‬משולש אח'‪-‬פוקוס עד ‪04‬‬
‫ב‪.‬משולש קד'‪-‬פוקוס עד ‪04‬‬
‫ג‪ .‬מייצב אח'‪-‬פוקוס עד ‪ 03 19‬מ"מ‬
‫ת‪.‬מנוע‪-‬קונקט‬
‫ג‪.‬מייצב קד' פוקוס ‪ S40/2 20‬מ"מ‬
‫ג‪.‬מייצב אח' פוקוס ‪ S40/2 16‬מ"מ‬
‫בוקסה זרוע קדמי סיירה‬
‫קיט מייצב‪-‬פוקוס עד ‪04‬‬
‫‪Page 110 of 183‬‬
‫‪SMC19403‬‬
‫‪SMC19409‬‬
‫‪SMC19410‬‬
‫‪SMC19412‬‬
‫‪SMC19413‬‬
‫‪SMC19415‬‬
‫‪SMC19416‬‬
‫‪SMC19423‬‬
‫‪SMC19447‬‬
‫‪SMC19460‬‬
‫‪SMC19461‬‬
‫‪SMC19482‬‬
‫‪SMC19491‬‬
‫‪SMC19550‬‬
‫‪SMC19551‬‬
‫‪SMC19562‬‬
‫‪SMC19566‬‬
‫‪SMC19570‬‬
‫‪SMC19571‬‬
‫‪SMC19581‬‬
‫‪SMC19585‬‬
‫‪SMC19587‬‬
‫‪SMC19588‬‬
‫‪SMC19792‬‬
‫‪SMC20012‬‬
‫‪SMC20763‬‬
‫‪SMC20791‬‬
‫‪SMC23000‬‬
‫‪SMC23001‬‬
‫‪SMC23002‬‬
‫‪SMC23003‬‬
‫‪SMC23009‬‬
‫‪SMC23010‬‬
‫‪SMC23012‬‬
‫‪SMC23024‬‬
‫‪SMC23028‬‬
‫‪SMC23031‬‬
‫‪SMC23077‬‬
‫‪SMC23089‬‬
‫מחירון לצרכן‪ -‬מחלקת חלפים‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
‫‪₪ 303.40‬‬
‫‪₪ 99.90‬‬
‫‪₪ 47.80‬‬
‫‪₪ 226.20‬‬
‫‪₪ 110.60‬‬
‫‪₪ 175.50‬‬
‫‪₪ 32.80‬‬
‫‪₪ 32.60‬‬
‫‪₪ 54.70‬‬
‫‪₪ 49.00‬‬
‫‪₪ 61.60‬‬
‫‪₪ 82.50‬‬
‫‪₪ 243.00‬‬
‫‪₪ 100.10‬‬
‫‪₪ 350.00‬‬
‫‪₪ 324.60‬‬
‫‪₪ 64.40‬‬
‫‪₪ 47.80‬‬
‫‪₪ 71.80‬‬
‫‪₪ 68.30‬‬
‫‪₪ 261.80‬‬
‫‪₪ 48.50‬‬
‫‪₪ 60.60‬‬
‫‪₪ 139.60‬‬
‫‪₪ 71.60‬‬
‫‪₪ 18.80‬‬
‫‪₪ 141.50‬‬
‫‪₪ 105.30‬‬
‫‪₪ 16.20‬‬
‫‪₪ 309.20‬‬
‫‪₪ 205.70‬‬
‫‪₪ 75.90‬‬
‫‪₪ 529.80‬‬
‫‪₪ 131.00‬‬
‫‪₪ 82.50‬‬
‫‪₪ 270.20‬‬
‫‪₪ 61.10‬‬
‫‪₪ 15.50‬‬
‫‪₪ 475.60‬‬
‫ת‪ .‬ידית הילוכים פוקוס ‪-04 1.6‬מ‬
‫מיסב החלקה פוקוס ‪ 2‬מ‪/04-‬מזדה ‪5/3‬‬
‫קיט מותח דוושה טרנזיט‬
‫ת‪.‬דריוושפט‪-‬חור קטן‪-‬טרנזיט ‪ 2.5D 30‬מ"מ‬
‫ת‪.‬מנוע‪-‬טרנזיט דיזל עד ‪95‬‬
‫ת‪.‬גיר‪-‬טרנזיט דיזל ‪-95‬מ‬
‫ג‪.‬סטבילייזר‪-‬קד' קונקט‬
‫גומי סטבי‪-.‬אח'‪ -‬קונקט ‪ 22‬מ"מ‬
‫ת‪.‬מנוע‪-‬גומי‪-‬אאודי ‪/80‬פאסאט‬
‫ת‪ .‬בולם אאודי ‪/80‬סיאט פורשה‬
‫ב‪ .‬מש' קד' ב‪.‬מ‪.‬וו סד' ‪-90 300‬מ‬
‫ת‪ .‬מנוע קד' ב‪.‬מ‪.‬וו ‪316/318‬‬
‫קופלונג דרייב' במוו ‪3‬סדרה עד ‪93‬‬
‫ת‪.‬במוו‬
‫ת‪.‬מנוע קד'‪TDI T5 2.5 -‬‬
‫ת‪.‬מנוע אח'‪-‬טרנס‪- T5 .‬מגדל‬
‫ב‪.‬משולש עליון‪-‬טרנספורטר ‪-92‬עד‬
‫ב‪.‬משולש ‪'-T-4‬אח ‪92-98‬‬
‫ב‪.‬משולש ‪'-T-4‬קד ‪92-98‬‬
‫מוט מייצב‪-‬טרנס‪ T4 .‬עד ‪96‬‬
‫ת‪ .‬גיר פ‪.‬ווגן ‪T4‬‬
‫ג‪.‬סטבילייזר‪-‬פולו ‪ 16.5‬מ"מ‬
‫בוקסה מש'‪-‬גומי‪ -‬פ‪.‬ווגן ‪T5‬‬
‫ת‪.‬בולם קד'‪ -‬פולו‪/‬פביה ‪-00‬מ‬
‫ת‪.‬בולם‪-‬כוכב‪-‬פולו ‪95-99‬‬
‫ב‪.‬משולש מרכזית‪-‬אוקטביה‬
‫ת‪ .‬מנוע‪-‬אח'‪/‬ימין‪-‬גולף מ‪/84-‬פאסט עד ‪93‬‬
‫ת‪ .‬גיר‪-‬אח'‪/‬שמ'‪-‬גולף מ‪/84-‬פאסט‪/‬פולו‪/‬קדי‬
‫בוקסה הגה‪-‬גולף ‪-91‬מ‬
‫ת‪.‬מנוע אח'‪-‬אגס‪-‬וולוו ‪S70/850‬‬
‫ת‪.‬מנוע ‪-S40‬שמאל‬
‫ת‪.‬בולם ‪'-S70/850‬אח‬
‫ת‪.‬בולם ‪'-S40‬קד עד ‪01‬‬
‫ת‪.‬בולם ‪'-S60/S70/850‬קד‬
‫בוקסה ‪-S-70/850‬גיר‬
‫ת‪.‬מנוע קד'‪-‬וולוו ‪760/740‬‬
‫ב‪.‬מייצב‪S80/S70/850-‬‬
‫בוקסה זרוע ‪'-S70/940/740‬קד‬
‫ת‪ .‬מוט טורק ‪V70/S60/70/80‬‬
‫‪Page 111 of 183‬‬
‫‪SMC23090‬‬
‫‪SMC23092‬‬
‫‪SMC23104‬‬
‫‪SMC23123‬‬
‫‪SMC23126‬‬
‫‪SMC23127‬‬
‫‪SMC23140‬‬
‫‪SMC23179‬‬
‫‪SMC23216‬‬
‫‪SMC23241‬‬
‫‪SMC23246‬‬
‫‪SMC23253‬‬
‫‪SMC23260‬‬
‫‪SMC23295‬‬
‫‪SMC23304‬‬
‫‪SMC23314‬‬
‫‪SMC23325‬‬
‫‪SMC23330‬‬
‫‪SMC23333‬‬
‫‪SMC23344‬‬
‫‪SMC23347‬‬
‫‪SMC23358‬‬
‫‪SMC23371‬‬
‫‪SMC23382‬‬
‫‪SMC23383‬‬
‫‪SMC23419‬‬
‫‪SMC23448‬‬
‫‪SMC23449‬‬
‫‪SMC23466‬‬
‫‪SMC23624‬‬
‫‪SMC23626‬‬
‫‪SMC23628‬‬
‫‪SMC23630‬‬
‫‪SMC23631‬‬
‫‪SMC23632‬‬
‫‪SMC23634‬‬
‫‪SMC23636‬‬
‫‪SMC23637‬‬
‫‪SMC23659‬‬
‫מחירון לצרכן‪ -‬מחלקת חלפים‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
‫‪₪ 626.40‬‬
‫‪₪ 535.10‬‬
‫‪₪ 145.80‬‬
‫‪₪ 96.80‬‬
‫‪₪ 211.90‬‬
‫‪₪ 211.90‬‬
‫‪₪ 211.90‬‬
‫‪₪ 211.90‬‬
‫‪₪ 95.10‬‬
‫‪₪ 72.00‬‬
‫‪₪ 113.40‬‬
‫‪₪ 9.30‬‬
‫‪₪ 113.20‬‬
‫‪₪ 128.70‬‬
‫‪₪ 103.00‬‬
‫‪₪ 159.10‬‬
‫‪₪ 210.90‬‬
‫‪₪ 49.00‬‬
‫‪₪ 256.40‬‬
‫‪₪ 256.40‬‬
‫‪₪ 129.60‬‬
‫‪₪ 147.90‬‬
‫‪₪ 142.70‬‬
‫‪₪ 279.70‬‬
‫‪₪ 138.40‬‬
‫‪₪ 550.80‬‬
‫‪₪ 72.50‬‬
‫‪₪ 55.40‬‬
‫‪₪ 370.70‬‬
‫‪₪ 257.30‬‬
‫‪₪ 35.40‬‬
‫‪₪ 15.90‬‬
‫‪₪ 468.20‬‬
‫‪₪ 120.10‬‬
‫‪₪ 54.90‬‬
‫‪₪ 139.80‬‬
‫‪₪ 47.60‬‬
‫‪₪ 180.70‬‬
‫‪₪ 550.00‬‬
‫ת‪ .‬גיר וולוו ‪S 80/70/60‬‬
‫ת‪ .‬מנוע ‪-‬ימין‪-‬וולוו ‪ S60/80‬עד ‪06‬‬
‫ת‪ .‬מנוע‪-‬ימין‪ -‬וולוו ‪S70/850‬‬
‫בוקסה זרוע‪-‬סוכריה‪ -‬וולוו ‪S60/80‬‬
‫ת‪ .‬מנוע ימין וקטרה‪/‬אסטרה ‪1.4/1.6‬‬
‫ת‪ .‬מנוע שמאל וקטרה‪/‬אסטרה ‪1.4/1.6‬‬
‫ת‪.‬מנוע שמ' וקטרה‪/‬אסטרה‪/‬רייסר‬
‫ת‪ .‬גיר אסטרה‪/‬וקטרה ‪1.4/1.6‬‬
‫ת‪ .‬בולם קד' וקטרה‬
‫ת‪.‬בולם קד' קורסה ‪-93‬מ‬
‫ת‪ .‬בולם קד' אסטרה עד ‪/98‬נובירה‬
‫ב‪ .‬סטביליזר קד' אסטרה‪/‬וקטרה עד ‪97‬‬
‫ת‪ .‬מנוע אופל‪-‬קדט ‪82-84‬‬
‫ת‪.‬בולם קדט‪/‬רייסר‪/‬ס‪.‬רייסר‪/‬אספרו‬
‫ת‪ .‬מנוע ימין קאדט‪/‬רייסר‬
‫ת‪ .‬גיר קורסה עד ‪92‬‬
‫ת‪.‬מנוע ק' שמ'‪-‬קורסה מ‪/00-‬קדט ‪1.6‬‬
‫בוקסה לסרן אח' ‪-‬למשולש‪-‬אלפא ‪166‬‬
‫ת‪.‬מנוע ימ'‪-‬מרצדס ‪200/220/230‬‬
‫ת‪.‬מנוע שמ'‪-‬מרצדס ‪200/220/230‬‬
‫ת‪ .‬מנוע מרצדס ‪A-CLASS‬‬
‫ת‪ .‬מנוע‪-‬אח' מרצדס קלאס ‪C/E‬‬
‫בוקסה זרוע מרצדס קלס ‪E‬‬
‫קיט בוקסות למרצדס‬
‫ב‪.‬מש' על' עם בליטה‪-‬מרצדס בודי ‪202‬‬
‫ת‪.‬גיר אח' מרצדס ספרינטר‪/‬ויטו‬
‫בוקסה מש'‪/‬קד' ב‪.‬מ‪.‬וו סד' ‪3‬‬
‫בוקסה זרוע‪-‬קד' ב‪.‬מ‪.‬וו ‪E 46/36‬‬
‫ת‪.‬מנוע ‪-528/520‬קד'‪-‬סביבון ‪-95‬מ‬
‫ת‪.‬מנוע ‪-316/318‬ימ'‪-‬סביבון ‪-94‬מ‬
‫ת‪.‬גיר אוט'‪-‬ב‪.‬מ‪.‬וו ‪-93 316/318/518‬מ‬
‫בוקסה סטבי‪ .‬ב‪.‬מ‪.‬וו סד' ‪3‬‬
‫קיט בוקסה משולש‪-‬ב‪.‬מ‪.‬וו סדרה ‪-99 3‬מ‬
‫מוט סטבילייזר‪-‬ב‪.‬מ‪.‬וו סדרה ‪-99 3‬מ‬
‫בוקסה זרוע ב‪.‬מ‪.‬וו סד' ‪5/6/7‬‬
‫בוקסה זרוע ב‪.‬מ‪.‬וו סד' ‪3‬‬
‫ג‪.‬מייצב ב‪.‬מ‪.‬וו ‪-X5 00‬מ ‪ 28.5‬ממ‬
‫בוקסה מש' ב‪.‬מ‪.‬וו ‪X6/X5‬‬
‫ת‪.‬מנוע‪-‬שמ'‪ -‬ב‪.‬מ‪.‬וו סד' ‪1‬‬
‫‪Page 112 of 183‬‬
‫‪SMC23661‬‬
‫‪SMC23663‬‬
‫‪SMC23674‬‬
‫‪SMC23690‬‬
‫‪SMC23700‬‬
‫‪SMC23701‬‬
‫‪SMC23703‬‬
‫‪SMC23704‬‬
‫‪SMC23706‬‬
‫‪SMC23718‬‬
‫‪SMC23787‬‬
‫‪SMC23790‬‬
‫‪SMC23812‬‬
‫‪SMC23890‬‬
‫‪SMC23892‬‬
‫‪SMC23894‬‬
‫‪SMC23899‬‬
‫‪SMC24032‬‬
‫‪SMC24043‬‬
‫‪SMC24044‬‬
‫‪SMC24058‬‬
‫‪SMC24064‬‬
‫‪SMC24068‬‬
‫‪SMC24069‬‬
‫‪SMC24082‬‬
‫‪SMC24245‬‬
‫‪SMC27004‬‬
‫‪SMC27012‬‬
‫‪SMC27024‬‬
‫‪SMC27033‬‬
‫‪SMC27037‬‬
‫‪SMC27042‬‬
‫‪SMC27081‬‬
‫‪SMC27082‬‬
‫‪SMC27092‬‬
‫‪SMC27114‬‬
‫‪SMC27164‬‬
‫‪SMC27174‬‬
‫‪SMC27181‬‬
‫מחירון לצרכן‪ -‬מחלקת חלפים‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
‫‪₪ 570.00‬‬
‫‪₪ 142.90‬‬
‫‪₪ 262.50‬‬
‫‪₪ 161.90‬‬
‫‪₪ 93.90‬‬
‫‪₪ 53.00‬‬
‫‪₪ 193.10‬‬
‫‪₪ 639.00‬‬
‫‪₪ 566.50‬‬
‫‪₪ 82.00‬‬
‫‪₪ 278.20‬‬
‫‪₪ 46.40‬‬
‫‪₪ 94.60‬‬
‫‪₪ 124.90‬‬
‫‪₪ 137.50‬‬
‫‪₪ 315.00‬‬
‫‪₪ 88.70‬‬
‫‪₪ 41.90‬‬
‫‪₪ 124.90‬‬
‫‪₪ 115.80‬‬
‫‪₪ 69.70‬‬
‫‪₪ 25.70‬‬
‫‪₪ 25.70‬‬
‫‪₪ 87.00‬‬
‫‪₪ 41.10‬‬
‫‪₪ 19.30‬‬
‫‪₪ 238.00‬‬
‫‪₪ 252.60‬‬
‫‪₪ 23.50‬‬
‫‪₪ 124.60‬‬
‫‪₪ 54.70‬‬
‫‪₪ 417.10‬‬
‫‪₪ 91.80‬‬
‫‪₪ 58.00‬‬
‫‪₪ 83.50‬‬
‫‪₪ 214.00‬‬
‫‪₪ 129.40‬‬
‫‪₪ 40.20‬‬
‫‪₪ 5.00‬‬
‫ת‪.‬מנוע שמ'‪-‬ב‪.‬מ‪.‬וו ‪-03 520/525‬מ‬
‫ת‪.‬גיר ב‪.‬מ‪.‬וו ‪-03 525/520‬מ‬
‫ת‪.‬גיר‪-‬אסטרה ‪-98‬מ‬
‫ת‪.‬מנוע משקפיים‪-‬וקטרה‬
‫ת‪.‬בולם‪-‬קורסה‪/‬אסטרה‪/‬וקטרה ‪-98‬מ‬
‫בוקסה מש' אלפא (אופל‪-‬וקטרה)‬
‫ת‪.‬גיר‪-‬קורסה ‪-C 00‬מ‬
‫ת‪ .‬מנוע ימין‪-‬קורסה ‪-10‬מ‬
‫ת‪ .‬מנוע שמאל‪-‬קורסה ‪-10‬מ‬
‫בוקסה מש'‪-‬קד'‪-‬גומי‪-‬סוויפט‪/‬ספלאש ‪-‬קדמי‬
‫בוקסה מש'‪-‬קד'‪-‬מתכת‪-‬סוויפט‪/‬ספלאש ‪-05‬מ אח'‬
‫בוקסה משולש ‪-C5‬קדמי‬
‫ת‪.‬משולש ‪'-C5‬אח‬
‫מוט ‪-C5/406‬מייצב‬
‫מוט ‪/106/406‬מייצב‪-‬סקסו‪/‬קסנטיה‬
‫ת‪.‬מנוע ‪-307‬ימין ‪1.6‬‬
‫ת‪.‬בולם קד'‪/307-‬ברלינגו ‪-C4/08‬מ‬
‫ב‪.‬משולש ‪'-307‬קד‬
‫מוט ‪-307‬מייצב‬
‫ת‪.‬בולם ‪'-307‬אח‬
‫ת‪.‬בולם ‪'-405‬קד‬
‫גומית ‪-307‬מייצב ‪ 21‬מ"מ‬
‫גומית ‪-307‬מייצב ‪ 22‬מ"מ‬
‫ת‪.‬משולש ‪-407‬אחורית אלומיניום‬
‫שטנגה לגיר ‪/AX/ZX‬היטנסק‪/‬וגנילרב‪-‬הרצק‬
‫בוקסה הגה כוח‪-‬פג'ו ‪24X12‬‬
‫מזלג למצמד ‪/ZX/306/405‬ברלינגו‬
‫ת‪.‬בולם ‪-407‬קדמי‬
‫ג‪ .‬מייצב קד' פג'ו ‪ 207 20‬ממ‬
‫בוקסה מש'‪-‬קד' פג'ו ‪- 407‬מקדימה‬
‫ת‪ .‬בולם קד' פג'ו ‪-C1/107 05‬מ‬
‫ת‪.‬מנוע ‪'-C2/C3‬על'‪/‬ימ ‪16V 1.4‬‬
‫ת‪ .‬בולם קד'‪-‬פג'ו ‪308‬‬
‫בוקסה מש'‪-‬קד' דוקטו‪/‬בוקסר מ‪-06-‬גומי‪/‬באמצע‬
‫בוקסה מש'‪-‬קד' דוקטו‪/‬בוקסר מ‪-06-‬מתכת מאחור‬
‫ת‪.‬מנוע על'‪-‬משקפיים‪-C5 08 -‬מ‬
‫ת‪ .‬בולם קד' ‪-C3 2010‬מ‬
‫גומי סטבי' מגאן‪/‬סניק ‪-08‬מ ‪ 20‬ממ‬
‫ב‪.‬הגה פלסטיק‪-‬טיפו‪/‬טמפרה‪/‬פונטו‬
‫‪Page 113 of 183‬‬
‫‪SMC27201‬‬
‫‪SMC27205‬‬
‫‪SMC28003‬‬
‫‪SMC28008‬‬
‫‪SMC28009‬‬
‫‪SMC28037‬‬
‫‪SMC28234‬‬
‫‪SMC28237‬‬
‫‪SMC28238‬‬
‫‪SMC28418‬‬
‫‪SMC28419‬‬
‫‪SMC30004‬‬
‫‪SMC30005‬‬
‫‪SMC30008‬‬
‫‪SMC30021‬‬
‫‪SMC30053‬‬
‫‪SMC30056‬‬
‫‪SMC30058‬‬
‫‪SMC30059‬‬
‫‪SMC30060‬‬
‫‪SMC30069‬‬
‫‪SMC30080‬‬
‫‪SMC30082‬‬
‫‪SMC30083‬‬
‫‪SMC30087‬‬
‫‪SMC30088‬‬
‫‪SMC30089‬‬
‫‪SMC30091‬‬
‫‪SMC30099‬‬
‫‪SMC30107‬‬
‫‪SMC30122‬‬
‫‪SMC30124‬‬
‫‪SMC30126‬‬
‫‪SMC30127‬‬
‫‪SMC30128‬‬
‫‪SMC30135‬‬
‫‪SMC30154‬‬
‫‪SMC33000‬‬
‫‪SMC39211‬‬
‫מחירון לצרכן‪ -‬מחלקת חלפים‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
‫‪₪ 7.80‬‬
‫‪₪ 258.00‬‬
‫‪₪ 336.00‬‬
‫‪₪ 352.90‬‬
‫‪₪ 268.70‬‬
‫‪₪ 318.90‬‬
‫‪₪ 267.50‬‬
‫‪₪ 91.10‬‬
‫‪₪ 17.80‬‬
‫‪₪ 34.70‬‬
‫‪₪ 12.10‬‬
‫‪₪ 251.10‬‬
‫‪₪ 131.00‬‬
‫‪₪ 138.60‬‬
‫‪₪ 59.00‬‬
‫‪₪ 311.50‬‬
‫‪₪ 302.30‬‬
‫‪₪ 311.50‬‬
‫‪₪ 16.20‬‬
‫‪₪ 32.80‬‬
‫‪₪ 111.80‬‬
‫‪₪ 72.50‬‬
‫‪₪ 32.30‬‬
‫‪₪ 102.30‬‬
‫‪₪ 275.60‬‬
‫‪₪ 436.40‬‬
‫‪₪ 24.00‬‬
‫‪₪ 194.50‬‬
‫‪₪ 194.50‬‬
‫‪₪ 31.60‬‬
‫‪₪ 54.20‬‬
‫‪₪ 12.40‬‬
‫‪₪ 63.70‬‬
‫‪₪ 19.00‬‬
‫‪₪ 23.80‬‬
‫‪₪ 91.60‬‬
‫‪₪ 33.10‬‬
‫‪₪ 179.50‬‬
‫‪₪ 41.60‬‬
‫גומיה לזרוע סיאט‪/‬רגטה‬
‫ת‪.‬מנוע משקפיים‪-‬אקורד‬
‫ת‪.‬מנוע ימין‪-‬אקורד ‪-93‬עד‬
‫ת‪.‬מנוע שמאל‪-‬אקורד ‪-93‬עד‬
‫ת‪.‬מנוע (גבוה(‪-‬אקורד ‪-93‬עד‬
‫ת‪.‬מנוע‪-‬סיוויק ‪-91‬עד אוטומט‬
‫ת‪.‬בולם‪-‬מזדה ‪ 323‬סדן‬
‫ת‪.‬גיר מזדה טנדר ‪B-2500‬‬
‫גומי מייצב קד'‪-‬מזדה ‪ 22 -6‬מ"מ‬
‫בוקסה זרוע קד'‪-‬תח' מזדה ‪-6‬פנימי‬
‫)פסים(ג‪.‬דוושה‪-‬לנסר‪/‬גלנט ‪L-200/‬‬
‫ת‪.‬דריישפת ‪L-200‬‬
‫ת‪.‬מנוע‪ L-200 -‬בנזין‬
‫ת‪.‬מנוע‪ L-200 -‬דיזל‬
‫קופלונג הגה‪ -‬מיצובישי ‪L-200‬‬
‫ת‪.‬בולם קד' קורולה‬
‫ת‪.‬בולם (‪/L-200 3‬ברגים)‪-‬גלנט‬
‫ת‪.‬בולם אליפסי (‪ 4‬ברגים(‪-‬לנסר‬
‫ב‪).‬גומיה) ‪-L200/300‬קפיץ‪-‬גדולה‬
‫ג‪.‬מייצב קד' אלמרה ‪-00‬מ ‪ 20‬ממ‬
‫בוקסה מש'‪-‬קד' רנו קולאוס‪/‬קשקאי עם ציר‬
‫בוקסה מש'‪-‬קד' קולאוס‪/‬קשקאי‪-‬מתכת מאחור‬
‫ג‪ .‬מייצב קד'‪-‬טראנו ‪ 28‬מ"מ‬
‫ת‪ .‬בולם קד'‪-‬סוויפט ‪-05 3‬מ‬
‫‪ HILUX‬ת‪.‬דריישפט‪2X4-‬‬
‫‪ HILUX‬ת‪.‬דריישפט‪4X4-‬‬
‫גומית הגבהה לבולם‪-‬סובארו‬
‫ת‪.‬מנוע ימין‪-‬איפון‬
‫ת‪.‬מנוע שמאל‪-‬איפון‬
‫ג‪ .‬מייצב קד'‪-‬אקסנט ‪-05‬מ ‪ 23‬מ"מ‬
‫ב‪ .‬משולש‪-‬קד' אקסנט‪/‬ריאו מ‪-04-‬מתכת מאחור‬
‫ג‪ .‬מייצב קד' אלנטרה ‪-00‬מ ‪ 22‬ממ‬
‫ב‪.‬מש'‪/‬קד' עם ציר‪-‬אלנטרה מ‪/00-‬סרטו‬
‫ג‪ .‬מייצב קד' יונדאי ‪-20‬גטס מ"מ‬
‫גומי מייצב קד'‪-‬אוואו ‪-08-‬מ ‪ 16‬ממ‬
‫בוקסה מש'‪-‬גומי‪ -‬אוואו‬
‫ג‪ .‬מייצב קד' שברולט קפטיבה ‪-06‬מ ‪ 25‬ממ‬
‫ת‪ .‬משולש קפטיבה‪ -‬אלומיניום‬
‫ג‪.‬מייצב אח'‪-‬שברולט קפטיבה ‪-06‬מ ‪ 14‬ממ‬
‫‪Page 114 of 183‬‬
‫‪SMC48691‬‬
‫‪SMC50004‬‬
‫‪SMC50005‬‬
‫‪SMC50006‬‬
‫‪SMC50007‬‬
‫‪SMC50008‬‬
‫‪SMC50051‬‬
‫‪SMC50052‬‬
‫‪SMC50068‬‬
‫‪SMC50071‬‬
‫‪SMC50100‬‬
‫‪SMC50101‬‬
‫‪SMC50102‬‬
‫‪SMC50103‬‬
‫‪SMC50104‬‬
‫‪SMC50105‬‬
‫‪SMC50107‬‬
‫‪SMC50109‬‬
‫‪SMC50111‬‬
‫‪SMC50162‬‬
‫‪SMC50189‬‬
‫‪SMC50190‬‬
‫‪SMC50194‬‬
‫‪SMC50205‬‬
‫‪SMC50251‬‬
‫‪SMC50252‬‬
‫‪SMC50300‬‬
‫‪SMC50350‬‬
‫‪SMC50351‬‬
‫‪SMC50443‬‬
‫‪SMC50445‬‬
‫‪SMC50486‬‬
‫‪SMC50487‬‬
‫‪SMC50499‬‬
‫‪SMC50501‬‬
‫‪SMC50504‬‬
‫‪SMC50506‬‬
‫‪SMC50508‬‬
‫‪SMC50509‬‬
‫מחירון לצרכן‪ -‬מחלקת חלפים‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
‫‪₪ 195.50‬‬
‫‪₪ 90.40‬‬
‫‪₪ 13.30‬‬
‫‪₪ 23.80‬‬
‫‪₪ 38.30‬‬
‫‪₪ 134.10‬‬
‫‪₪ 31.20‬‬
‫‪₪ 10.90‬‬
‫‪₪ 18.50‬‬
‫‪₪ 59.50‬‬
‫‪₪ 41.10‬‬
‫‪₪ 76.60‬‬
‫‪₪ 18.50‬‬
‫‪₪ 43.50‬‬
‫‪₪ 31.40‬‬
‫‪₪ 18.50‬‬
‫‪₪ 70.60‬‬
‫‪₪ 16.90‬‬
‫‪₪ 49.90‬‬
‫‪₪ 49.90‬‬
‫‪₪ 133.40‬‬
‫‪₪ 109.40‬‬
‫‪₪ 15.90‬‬
‫‪₪ 27.60‬‬
‫‪₪ 215.90‬‬
‫‪₪ 94.60‬‬
‫‪₪ 308.70‬‬
‫‪₪ 182.60‬‬
‫‪₪ 134.60‬‬
‫‪₪ 307.30‬‬
‫‪₪ 145.80‬‬
‫‪₪ 675.60‬‬
‫‪₪ 40.40‬‬
‫‪₪ 39.70‬‬
‫‪₪ 320.10‬‬
‫‪₪ 590.20‬‬
‫‪₪ 168.10‬‬
‫‪₪ 234.70‬‬
‫‪₪ 181.40‬‬
‫ת‪.‬בולם קד'‪ -‬לנוס ‪-99‬מ‬
‫ת‪.‬בולם קד'‪-‬יונדאי ‪ I10/‬פיקנטו‬
‫ג‪ .‬מייצב קד' יונדאי ‪I10‬‬
‫ג‪ .‬מייצב קד'‪-‬יונדאי ‪-I30 06‬מ‬
‫קיה‪-I30/‬ב‪.‬מש'‪/‬קד'‪-‬מאחור סיד‬
‫ת‪.‬בולם אח'‪-‬יונדאי ‪I30‬‬
‫ג‪ .‬מייצב אח'‪ -‬יונדאי ‪I30‬‬
‫ג‪.‬מייצב‪-‬אח'‪-‬אלנטרה ‪-00‬מ ‪ 14‬מ"מ‬
‫ג‪.‬מייצב קד' סנטה פה ‪-06‬מ ‪ 27‬ממ‬
‫ב‪.‬מש'‪/‬קד' סנטה פה מ‪-06-‬אחורי‬
‫ג‪ .‬מייצב קד' יונדאי טראג'ט‬
‫בוקסה מש'‪-‬קד' יונדאי טראגט ‪-‬מקדימה‬
‫ג‪.‬מייצב קד' טוסון‪/‬ספורטג' ‪-04‬מ ‪ 24.5‬ממ‬
‫בוקסה מש'‪/‬קד' מאחור‪-‬טוסון ‪-04‬מ‬
‫ג‪.‬מייצב אח' קיה סיד ‪ 13‬ממ‬
‫ג‪ .‬מייצב קד'‪-‬קיה סראטו ‪ 18‬מ"מ‬
‫ב‪.‬מש'‪/‬קד'‪-‬קיה סרטו‪-‬מאחור‬
‫ג‪.‬מייצב קד' קיה פיקנטו ‪ 21‬מ"מ‬
‫בוקסה מש'‪-‬מתכת‪ -‬קיה פיקנטו‬
‫ג‪.‬מייצב קד'‪ -‬קיה סול ‪ 21‬מ"מ‬
‫בוקסה מש' קד'‪-‬מתכת‪-‬קיה סול מאחור‬
‫ב‪.‬מש'‪/‬קד' קיה קרנס מ‪-06-‬מאחור‬
‫ג‪.‬מייצב אח'‪ -‬קיה קרנס ‪-06‬מ‬
‫ג‪ .‬סטביליזר ‪ Y-10 15‬מ"מ‬
‫ת‪.‬גיר פיורינו ‪-94‬מ‬
‫ת‪ .‬מנוע קד' אונו ‪-89 900‬מ‬
‫ת‪ .‬מנוע אונו ‪ 1.4‬גבוהה‪-‬גז‬
‫ת‪ .‬מנוע‪+‬הברגה אונו ‪1.4‬‬
‫ת‪ .‬גיר אונו ‪1.4‬‬
‫ת‪.‬מנוע ימין תמה‪/‬אלפא ‪164‬‬
‫ת‪.‬בולם אח'‪-‬קפא‬
‫ת‪.‬בולם ק'‪-‬קפא‬
‫במפר קדמי אלפא ‪/164‬תמא‬
‫מוט קישור לנצ'יה תמא‬
‫ת‪.‬מנוע קד' ‪ -‬אלפא ‪156‬‬
‫ת‪.‬מנוע קד'‪-‬מולטיפלה‬
‫ת‪ .‬מנוע על' ‪2.0 156‬‬
‫ת‪.‬מנוע‪-‬משקפים‪-‬אלפא ‪2.5 156‬‬
‫תושבת מנוע אלפא ‪147‬‬
‫‪Page 115 of 183‬‬
‫‪SMC50584‬‬
‫‪SMC52011‬‬
‫‪SMC52014‬‬
‫‪SMC52046‬‬
‫‪SMC52048‬‬
‫‪SMC52049‬‬
‫‪SMC52051‬‬
‫‪SMC52067‬‬
‫‪SMC52120‬‬
‫‪SMC52122‬‬
‫‪SMC52141‬‬
‫‪SMC52143‬‬
‫‪SMC52159‬‬
‫‪SMC52161‬‬
‫‪SMC52257‬‬
‫‪SMC52273‬‬
‫‪SMC52275‬‬
‫‪SMC52288‬‬
‫‪SMC52290‬‬
‫‪SMC52343‬‬
‫‪SMC52345‬‬
‫‪SMC52398‬‬
‫‪SMC52400‬‬
‫‪SMC59141‬‬
‫‪SMC60662‬‬
‫‪SMC61052‬‬
‫‪SMC61053‬‬
‫‪SMC61062‬‬
‫‪SMC61072‬‬
‫‪SMC66082‬‬
‫‪SMC66151‬‬
‫‪SMC66152‬‬
‫‪SMC66181‬‬
‫‪SMC66261‬‬
‫‪SMC70492‬‬
‫‪SMC70493‬‬
‫‪SMC70511‬‬
‫‪SMC70512‬‬
‫‪SMC70515‬‬
‫מחירון לצרכן‪ -‬מחלקת חלפים‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
‫‪₪ 135.30‬‬
‫‪₪ 145.80‬‬
‫‪₪ 101.50‬‬
‫‪₪ 184.30‬‬
‫‪₪ 25.70‬‬
‫‪₪ 61.10‬‬
‫‪₪ 43.00‬‬
‫‪₪ 251.80‬‬
‫‪₪ 46.60‬‬
‫‪₪ 75.40‬‬
‫‪₪ 50.00‬‬
‫‪₪ 231.90‬‬
‫‪₪ 238.50‬‬
‫‪₪ 259.50‬‬
‫‪₪ 324.40‬‬
‫‪₪ 652.60‬‬
‫‪₪ 279.70‬‬
‫‪₪ 270.20‬‬
‫‪₪ 449.50‬‬
‫‪₪ 294.60‬‬
‫‪₪ 270.20‬‬
‫‪₪ 449.50‬‬
‫‪₪ 102.70‬‬
‫‪₪ 38.30‬‬
‫‪₪ 35.20‬‬
‫‪₪ 113.20‬‬
‫‪₪ 132.00‬‬
‫‪₪ 12.80‬‬
‫‪₪ 249.70‬‬
‫‪₪ 298.50‬‬
‫‪₪ 442.60‬‬
‫‪₪ 188.30‬‬
‫‪₪ 221.20‬‬
‫‪₪ 150.50‬‬
‫‪₪ 161.90‬‬
‫‪₪ 500.00‬‬
‫‪₪ 953.60‬‬
‫‪₪ 756.70‬‬
‫‪₪ 437.30‬‬
‫קיט הרמ' בולם אלפא ‪156‬‬
‫קיט לבולם אח' אלפא ‪156‬‬
‫גומיה לידית גיר ג'וליה‬
‫גומיה לידית גיר ג'וליה‬
‫ג‪.‬אגזוז אלפא ‪156/147‬‬
‫תושבת גיר אלפא ‪75‬‬
‫קיט‪-‬אלפא ‪75‬‬
‫מייצב גל הניע אלפא‪-‬תושבת‬
‫גומיות למוט מייצב‬
‫ת‪.‬אחורית‪-‬ג'וליטה‬
‫בוקסה אלפא‬
‫תושבת קרבורטור אלפא ‪75‬‬
‫ת‪ .‬מנוע פתוחה דוקטו דיזל‬
‫ת‪ .‬מנוע סגורה דוקטו דיזל‬
‫ת‪ .‬גיר דוקטו ‪90-94‬‬
‫ת‪.‬מנוע קד'‪-‬הרקולס ‪94-01 2.8‬‬
‫ת‪.‬בולם ימין הרקולס ‪-02‬מ‬
‫תומך בולם ימ'‪-‬הרקולס ‪-02‬מ‬
‫קיט מושלם לבולם ימ'‪-‬הרקולס‪/‬בוקסר‪/‬ג'מפר‬
‫ת‪.‬בולם שמ'‪-‬הרקולס ‪-02‬מ‬
‫תומך בולם שמ'‪-‬הרקולס ‪-02‬מ‬
‫קיט מושלם לבולם שמ'‪-‬הרקולס‪/‬בוקסר‪/‬ג'מפר‬
‫קיט זרוע סטבילייזר‪-‬הרקולס‬
‫גומיה לפעמון‪ -‬פנימי קפא‬
‫קיט הרמוניקה‬
‫קופלונג דרייבשפט ‪/131/124‬לאדה‬
‫ת‪.‬משולש שמ' אלומיניום‪-‬אוקטביה‪/‬גולף ‪-05‬מ‬
‫בוקסה לזרוע ‪'-504‬קד‬
‫פלטה לתומך בולם שמ'‪-‬הרקולס‪/‬בוקסר‬
‫ת‪.‬מנוע קדמי‪-‬פנדה ‪8V 1.2‬‬
‫ת‪.‬מנוע שמ' תח'‪-‬פנדה‪/‬פיאט ‪500‬‬
‫ת‪.‬גיר תח'‪-‬משקפיים‪-‬פנדה‪/‬פיאט ‪500‬‬
‫ת‪.‬מנוע אח'‪-‬דובלו‪-‬אלומיניום‬
‫ת‪.‬מנוע (צד גיר(‪-‬מולטיפלה‬
‫ת‪.‬מנוע (מזלג(‪-‬מולטיפלה‬
‫ת‪.‬מנוע ק' ספייס אוטומטי‬
‫ת‪.‬מנוע קד'‪-‬פונטו ספייס ‪HGT 1.8‬‬
‫ת‪.‬מנוע קד'‪-‬פונטו ספייס דיזל‬
‫ת‪.‬מנוע קד'‪-‬פונטו ‪-03‬מ (‪)51701588‬‬
‫‪Page 116 of 183‬‬
‫‪SMC7056K‬‬
‫‪SMC7057K‬‬
‫‪SMC71651‬‬
‫‪SMC71652‬‬
‫‪SMC71881‬‬
‫‪SMC72391‬‬
‫‪SMC7255K‬‬
‫‪SMC72561‬‬
‫‪SMC72603‬‬
‫‪SMC72701‬‬
‫‪SMC72711‬‬
‫‪SMC73591‬‬
‫‪SMC74101‬‬
‫‪SMC74111‬‬
‫‪SMC74121‬‬
‫‪SMC74742‬‬
‫‪SMC74871‬‬
‫‪SMC74872‬‬
‫‪SMC7487K‬‬
‫‪SMC74881‬‬
‫‪SMC74882‬‬
‫‪SMC7488K‬‬
‫‪SMC7491K‬‬
‫‪SMC75253‬‬
‫‪SMC7525K‬‬
‫‪SMC79741‬‬
‫‪SMC017422‬‬
‫‪SMC055013‬‬
‫‪SMC055014‬‬
‫‪SMC146271‬‬
‫‪SMC146281‬‬
‫‪SMC146291‬‬
‫‪SMC147422‬‬
‫‪SMC147431‬‬
‫‪SMC147441‬‬
‫‪SMC148811‬‬
‫‪SMC148812‬‬
‫‪SMC148813‬‬
‫‪SMC148814‬‬
‫מחירון לצרכן‪ -‬מחלקת חלפים‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
‫‪₪ 538.90‬‬
‫‪₪ 316.30‬‬
‫‪₪ 571.50‬‬
‫‪₪ 313.90‬‬
‫‪₪ 582.90‬‬
‫‪₪ 202.90‬‬
‫‪₪ 237.80‬‬
‫‪₪ 29.30‬‬
‫‪₪ 29.30‬‬
‫‪₪ 593.60‬‬
‫‪₪ 268.00‬‬
‫‪₪ 330.30‬‬
‫‪₪ 325.30‬‬
‫‪₪ 202.10‬‬
‫‪₪ 64.00‬‬
‫‪₪ 43.30‬‬
‫‪₪ 494.90‬‬
‫‪₪ 625.20‬‬
‫‪₪ 526.00‬‬
‫‪₪ 580.30‬‬
‫‪₪ 854.00‬‬
‫‪₪ 54.20‬‬
‫‪₪ 81.60‬‬
‫‪₪ 1,167.20‬‬
‫‪₪ 820.40‬‬
‫‪₪ 543.20‬‬
‫‪₪ 559.30‬‬
‫‪₪ 354.30‬‬
‫‪₪ 220.20‬‬
‫‪₪ 392.60‬‬
‫‪₪ 302.30‬‬
‫‪₪ 180.00‬‬
‫‪₪ 167.40‬‬
‫‪₪ 260.00‬‬
‫‪₪ 138.90‬‬
‫‪₪ 303.20‬‬
‫‪₪ 201.90‬‬
‫‪₪ 307.70‬‬
‫‪₪ 133.90‬‬
‫ת‪.‬גיר ספייס אוטומטי ‪80‬‬
‫ת‪.‬מנוע אח' פונטו ספייס ‪HGT 1.8‬‬
‫ת‪.‬מנוע אח'‪-‬פונטו ספייס דיזל‬
‫ת‪.‬מנוע אח'‪-‬פונטו ‪-00‬מ (‪)=14882‬‬
‫ת‪.‬גיר ספייס אוטומטי ‪80‬‬
‫ת‪.‬מנוע‪-‬אח'‪-‬משקפיים ספייס אוטומטי‬
‫ת‪.‬גיר)משקפיים(‪-‬ספייס ‪+ 1.8‬דיזל‬
‫ג‪.‬סטבילייזר מרכזית ‪ 21‬מ"מ‪-‬פונטו‬
‫ג‪.‬סטבילייזר ‪-22‬מרכזית מ"מ‪-‬פונטו‬
‫ת‪ .‬מנוע קד'ימין‪-‬פיורינו ‪-09‬מ‬
‫ת‪ .‬מנוע שמ'‪-‬פיורינו ‪-09‬מ‬
‫ת‪.‬גיר‪-‬משקפיים‪ -‬פיורינו ‪-09‬מ ‪1.3JTD‬‬
‫ת‪.‬גיר‪-‬משקפיים‪-‬פיורינו ‪-09‬מ‬
‫ת‪.‬בולם קד' שמאל‪-‬פיורינו ‪-09‬מ‬
‫קיט סטבילייזר מושלם‪-‬טמפרה‪/‬בראווה‪/‬מראה‬
‫גומי פעמון‪-‬חיצוני‪ -‬קפא‬
‫ת‪.‬מנוע צד גיר‪-‬הרקולס ‪-2.8JTD 02‬מ‬
‫ת‪.‬מנוע צד גיר‪-‬הרקולס ‪-JTD 2.3 02‬מ‬
‫ת‪.‬מנוע קד'‪-‬הרקולס ‪-2.3JTD 02‬מ‬
‫ת‪.‬מנוע קד'‪-‬הרקולס ‪-JTD 2.8 02‬מ‬
‫ת‪ .‬מנוע קד' אלפא ‪166‬‬
‫גומיה‪-‬באפר אלפא ‪166‬‬
‫במפר אחורי‪ -‬אלפא ‪166‬‬
‫ת‪ .‬מנוע קד' אלפא ‪159‬‬
‫ת‪ .‬מנוע אלפא ‪159‬‬
‫תושבת מנוע אח' אלפא ‪159‬‬
‫ת‪ .‬מנוע‪-‬אח' אלפא ‪159‬‬
‫תושבת אחורית‪-‬אלפא ‪159‬‬
‫קיט הרמוניקות בולם אלפא ‪159‬‬
‫בוקסה מש'‪-‬שמאל‪ -‬אלפא ‪159‬‬
‫ת‪.‬מנוע ‪-C5/407‬ימין‬
‫ת‪.‬מנוע‪-‬ג'מפי עם פין‬
‫ת‪.‬גיר‪-‬ג'מפי‬
‫ת‪.‬מנוע קד'‪-‬דובלו‪-‬מתכת‬
‫ת‪ .‬גיר (משקפיים) דובלו‬
‫ת‪ .‬גיר‪ -‬משקפיים‪-‬דובלו ‪-10‬מ‬
‫ת‪.‬מנוע שמאל‪-‬לנצ'יה קפא‬
‫ת‪.‬גיר‪-‬לנצ'יה קפא טורבו‬
‫מוט מייצב צד אוקטביה‪/‬בורה‪/‬גולף‪'-A3/‬ימ‬
‫‪Page 117 of 183‬‬
‫‪SMC148821‬‬
‫‪SMC148822‬‬
‫‪SMC148823‬‬
‫‪SMC148824‬‬
‫‪SMC148827‬‬
‫‪SMC148831‬‬
‫‪SMC148832‬‬
‫‪SMC149511‬‬
‫‪SMC149512‬‬
‫‪SMC149715‬‬
‫‪SMC149725‬‬
‫‪SMC149754‬‬
‫‪SMC149756‬‬
‫‪SMC149961‬‬
‫‪SMC15054K‬‬
‫‪SMC150743‬‬
‫‪SMC153411‬‬
‫‪SMC153412‬‬
‫‪SMC153542‬‬
‫‪SMC153543‬‬
‫‪SMC154432‬‬
‫‪SMC154501‬‬
‫‪SMC154521‬‬
‫‪SMC154841‬‬
‫‪SMC154843‬‬
‫‪SMC154851‬‬
‫‪SMC154853‬‬
‫‪SMC154861‬‬
‫‪SMC15488K‬‬
‫‪SMC154891‬‬
‫‪SMC156162‬‬
‫‪SMC156163‬‬
‫‪SMC156171‬‬
‫‪SMC157312‬‬
‫‪SMC157331‬‬
‫‪SMC157834‬‬
‫‪SMC158591‬‬
‫‪SMC158601‬‬
‫‪SMC174122‬‬
‫מחירון לצרכן‪ -‬מחלקת חלפים‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
‫‪₪ 133.90‬‬
‫‪₪ 67.50‬‬
‫‪₪ 572.60‬‬
‫‪₪ 437.10‬‬
‫‪₪ 772.90‬‬
‫‪₪ 675.00‬‬
‫‪₪ 295.80‬‬
‫‪₪ 299.60‬‬
‫‪₪ 236.60‬‬
‫‪₪ 113.20‬‬
‫‪₪ 113.20‬‬
‫‪₪ 383.30‬‬
‫‪₪ 799.30‬‬
‫‪₪ 839.90‬‬
‫‪₪ 23.30‬‬
‫‪₪ 324.40‬‬
‫‪₪ 26.40‬‬
‫‪₪ 9.30‬‬
‫‪₪ 178.80‬‬
‫‪₪ 115.80‬‬
‫‪₪ 88.70‬‬
‫‪₪ 31.40‬‬
‫‪₪ 128.70‬‬
‫‪₪ 148.60‬‬
‫‪₪ 154.80‬‬
‫‪₪ 157.90‬‬
‫‪₪ 190.70‬‬
‫‪₪ 294.40‬‬
‫‪₪ 496.50‬‬
‫‪₪ 334.40‬‬
‫‪₪ 308.70‬‬
‫‪₪ 45.90‬‬
‫‪₪ 222.40‬‬
‫‪₪ 54.00‬‬
‫‪₪ 121.30‬‬
‫‪₪ 131.70‬‬
‫‪₪ 135.60‬‬
‫‪₪ 88.00‬‬
‫‪₪ 482.30‬‬
‫מוט מייצב צד גולף‪/‬בורה‪/‬אוקטביה‪'-A3/‬שמ‬
‫תושבת מייצב‪-‬בורה‪/‬גולף מ‪/98-‬אוקטביה ‪-04‬מ‬
‫ת‪.‬מנוע קד' גולף פלוס אוקטביה‪A3/FSI/‬‬
‫ת‪.‬מנוע קד'‪-‬גולף ‪ 2.0‬היבטקוא‪-TDI 04/‬מ‬
‫ת‪.‬מנוע קד' גולף ‪/2.0‬פסאט ברפוס‪-FSI 05/‬מ‬
‫ת‪.‬מנוע קד'‪-‬פאסט ‪-TDI 2.0 05‬מ‬
‫ת‪.‬מנוע‪-‬אח' טוארן‪ A3 TDI 1.9 2/‬חור'‬
‫ת‪.‬מנוע צד גיר‪-‬גולף ‪ TDI 2.0‬מ‪/03-‬אוקטביה‬
‫ת‪.‬גיר מטקה‪-‬גולף ‪ TDI 2.0‬מ‪/03-‬אוקטביה‬
‫מוט ‪-A4/A6‬מייצב צד ימין‬
‫מוט ‪-A4/A6‬מייצב צד שמאל‬
‫ת‪.‬מנוע‪-‬ימ'‪-‬גולף‪/‬בורה ‪VR6 2.8‬‬
‫ת‪.‬מנוע‪-‬ימין‪-A6 2.7 04 -‬מ‬
‫ת‪.‬מנוע שמ' ‪-A6 04‬מ ‪2.7‬‬
‫ב‪ .‬משולש קד'‪-‬ברזל‪-‬אאודי ‪ 80‬הגה כח‬
‫ת‪.‬מנוע ‪A6-95-97‬‬
‫ב‪.‬סטבילייזר ‪A-6/A-4-27‬מ"מ‬
‫ג‪.‬סטבילייזר אאודי ‪ 80 20‬מ''מ‬
‫ת‪.‬מנוע אחורי ימין גולף ‪-92‬מ גם ‪1.8‬‬
‫ת‪.‬מנוע קדמית גולף מ‪( 92 -‬גם ‪(1.8‬‬
‫קיט ת‪.‬בולם‪+‬מיסב פסאט‪/‬פולו‪/‬קאדי‬
‫ב‪.‬משולש אוקטביה‪/‬בורה‪ A3 13/‬מ"מ‬
‫מיסב לבולם קד'‪-‬פולו ‪/02-95‬גולף מ‪/95-‬פביה‬
‫ת‪.‬קרב' ‪026129761E WV‬‬
‫ת‪.‬קרב' אאודי ‪050129761C‬‬
‫ת‪.‬קרב' ‪/VW‬ידואא ‪050129761F‬‬
‫ת‪.‬קרבורטור‪-‬פסאט ‪037129761 88-96 1.6‬‬
‫ת‪.‬מנוע אוקטביה‪/A3/‬ק'‪-‬ימ'‪-‬גולף‪/‬בורה עד ‪03‬‬
‫ת‪.‬מנוע ‪'-A6‬שמ ‪-04 2.4‬מ‬
‫ת‪.‬מנוע ימ'‪-‬פולו פוקס דיזל ‪-00‬מ‬
‫ת‪.‬גיר אח' שמ'‪-‬פולו ‪-SDI 00 1.9‬מ‬
‫מוט סטבלייזר ‪20‬מ"מ‪-‬פולו ‪16V 1.4‬‬
‫ת‪.‬גיר)פטיש(‪-‬פולו ‪-00‬מ‬
‫בוקסה משולש מחוזקת‪-‬פביה‪/‬איביזה ‪ 18.5‬מ"מ‬
‫ב‪ .‬לתושבת מנוע‪-‬על' פאסט ‪-06‬מ‬
‫ב‪ .‬לתושבת מנוע‪-‬תח' פאסט ‪-06‬מ‬
‫בוקסה מש'‪-‬תח' אאודי טוארג‪ Q7/‬מקדימה‬
‫בוקסה מש'‪-‬תח' אאודי טוארג‪- Q7/‬מאחור‬
‫ת‪ .‬מנוע ימין לוגן ‪-09‬מ‬
‫‪Page 118 of 183‬‬
‫‪SMC174123‬‬
‫‪SMC174125‬‬
‫‪SMC174142‬‬
‫‪SMC174143‬‬
‫‪SMC174144‬‬
‫‪SMC174149‬‬
‫‪SMC174152‬‬
‫‪SMC174153‬‬
‫‪SMC174161‬‬
‫‪SMC174331‬‬
‫‪SMC174332‬‬
‫‪SMC175052‬‬
‫‪SMC175121‬‬
‫‪SMC175151‬‬
‫‪SMC175221‬‬
‫‪SMC175651‬‬
‫‪SMC175771‬‬
‫‪SMC176091‬‬
‫‪SMC17612A‬‬
‫‪SMC17613A‬‬
‫‪SMC17636K‬‬
‫‪SMC176411‬‬
‫‪SMC176511‬‬
‫‪SMC177191‬‬
‫‪SMC177192‬‬
‫‪SMC177193‬‬
‫‪SMC177194‬‬
‫‪SMC177251‬‬
‫‪SMC177305‬‬
‫‪SMC177422‬‬
‫‪SMC177431‬‬
‫‪SMC177451‬‬
‫‪SMC177591‬‬
‫‪SMC177851‬‬
‫‪SMC177902‬‬
‫‪SMC177912‬‬
‫‪SMC178501‬‬
‫‪SMC178502‬‬
‫‪SMC180742‬‬
‫מחירון לצרכן‪ -‬מחלקת חלפים‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
‫‪₪ 52.80‬‬
‫‪₪ 17.10‬‬
‫‪₪ 25.70‬‬
‫‪₪ 125.60‬‬
‫‪₪ 197.40‬‬
‫‪₪ 29.30‬‬
‫‪₪ 49.00‬‬
‫‪₪ 316.30‬‬
‫‪₪ 490.10‬‬
‫‪₪ 178.80‬‬
‫‪₪ 372.40‬‬
‫‪₪ 440.20‬‬
‫‪₪ 188.10‬‬
‫‪₪ 185.00‬‬
‫‪₪ 215.50‬‬
‫‪₪ 100.80‬‬
‫‪₪ 95.10‬‬
‫‪₪ 88.20‬‬
‫‪₪ 532.20‬‬
‫‪₪ 36.60‬‬
‫‪₪ 129.80‬‬
‫‪₪ 101.50‬‬
‫‪₪ 170.00‬‬
‫‪₪ 123.40‬‬
‫‪₪ 253.30‬‬
‫‪₪ 277.80‬‬
‫‪₪ 78.00‬‬
‫‪₪ 53.00‬‬
‫‪₪ 111.30‬‬
‫‪₪ 129.60‬‬
‫‪₪ 129.60‬‬
‫‪₪ 134.60‬‬
‫‪₪ 129.60‬‬
‫‪₪ 23.30‬‬
‫‪₪ 251.60‬‬
‫‪₪ 51.40‬‬
‫‪₪ 106.50‬‬
‫‪₪ 127.00‬‬
‫‪₪ 321.50‬‬
‫ת‪.‬אח'למש'‪-‬ברלינגו‪/‬קסרה ‪ 10‬מ"מ‪306/‬‬
‫ג‪.‬דוושה מצמד קטנה‪/306-‬קסרה‬
‫ג‪.‬סטבילייזר‪-‬מ"מ ‪306 18.5‬‬
‫תומך מנוע‪-‬צדדי‪ -‬קסנטיה‬
‫ת‪.‬גיר‪-‬משקפיים ‪/207‬פיקסו ‪-10‬מ‪C3-‬‬
‫גומי סטב' ‪C3 -‬‬
‫בוקסה משולש ‪'-C3‬אח‬
‫ת‪.‬מנוע ימין‪/407/ -‬ג'מפי‪C5 HDI 1.6‬‬
‫ת‪.‬מנוע ימ'‪ -‬לגונה ‪-02‬מ‬
‫ת‪.‬מנוע תח' משקפיים‪-‬לגונה ‪-02‬מ‬
‫ת‪.‬מנוע ימ' מגאן ‪-04 2‬מ ‪1.5DCI‬‬
‫ת‪.‬מנוע קד'‪-‬מגאן ‪-DCI 2.0/04 1.9‬מ‬
‫ת‪.‬גיר‪-‬משקפיים‪-‬מגאן ‪-04 2‬מ ‪-D1.5‬ארוך‪CI‬‬
‫ת‪.‬גיר משקפיים‪-‬מגאן‪/‬סניק דיזל ‪-04‬מ‬
‫ת‪.‬מנוע שמ'‪-‬קנגו ‪-06‬מ ‪1.5DCI‬‬
‫ת‪.‬אגזוז‪-‬מגאן ‪-03 2‬מ‬
‫ת‪ .‬אגזוז מגאן ‪-3‬מרכזית ‪-09‬מ‬
‫ת‪.‬אגזוז מגאן ‪-3‬אחורית ‪-09‬מ‬
‫ת‪ .‬מנוע‪-‬ימין‪ -‬קליאו ‪-06‬מ‬
‫קופלונג הגה קטן‪-‬מתכת‪-‬רנו ‪ 5/9‬סופר‬
‫ת‪.‬גיר‪-‬מתכת‪-‬משקפיים‪-‬קנגו‪/‬קליאו ‪B‬‬
‫ת‪.‬גיר‪-‬משקפיים‪-‬חלולה קליאו ‪B‬‬
‫ת‪.‬גיר‪-‬משקפיים‪/‬ברזל‪-‬קנגו ‪-04‬מ ‪1.5DCI‬‬
‫ת‪.‬אגזוז‪-‬אח'‪-‬אלומיניום קליאו ‪B‬‬
‫ת‪.‬מנוע ימין‪ -‬מסטר‬
‫ת‪.‬מנוע שמאל‪-‬מסטר‬
‫קיט ידית הילוכים אקספרס‪/‬מגאן‪/‬סניק‬
‫ת‪.‬מנוע‪-‬שמ'‪-‬אליפסי‪-‬קנגו‪/‬קליאו ‪D/B 19‬‬
‫ת‪.‬מנוע שמ'‪-‬עם פלטה‪-‬מגאן‪/‬סניק אוטומט‬
‫ת‪.‬מנוע מפותלת‪-‬רבוע‪-‬מגאן‪/‬סניק עד ‪01‬‬
‫ת‪.‬מנוע מפותלת‪-‬מגאן ‪-01‬מ‬
‫ת‪.‬גיר)משקפיים(‪-‬קנגו ‪-04‬מ ‪DCI 1.5‬‬
‫ת‪.‬גיר)משקפיים(מפוטלת‪-‬מגאן סניק ‪DCI 1.9‬‬
‫ג‪.‬בולם (בליטות(‪-‬אקספרס‪/‬קליאו עד ‪98‬‬
‫ת‪.‬מנוע ימין‪-‬קליאו‪/‬אקספרס ‪-92‬מ‬
‫ת‪.‬גיר משקפיים אקספרס‪/‬קליאו ‪-92‬מ‬
‫ת‪.‬מנוע שמ'‪-‬לגונה‬
‫ת‪.‬גיר‪-‬מגאן‪/‬סניק ‪-‬משקפיים‪D+ 2.0 -‬‬
‫ת‪.‬מנוע ימ'‪-‬קליאו ‪-B 1.2 99‬מ‬
‫‪Page 119 of 183‬‬
‫‪SMC182941‬‬
‫‪SMC183101‬‬
‫‪SMC183121‬‬
‫‪SMC183251‬‬
‫‪SMC183821‬‬
‫‪SMC183871‬‬
‫‪SMC183881‬‬
‫‪SMC183982‬‬
‫‪SMC184101‬‬
‫‪SMC184121‬‬
‫‪SMC184321‬‬
‫‪SMC184322‬‬
‫‪SMC184332‬‬
‫‪SMC184333‬‬
‫‪SMC184341‬‬
‫‪SMC184421‬‬
‫‪SMC184424‬‬
‫‪SMC184425‬‬
‫‪SMC184591‬‬
‫‪SMC185401‬‬
‫‪SMC185642‬‬
‫‪SMC185644‬‬
‫‪SMC185645‬‬
‫‪SMC185701‬‬
‫‪SMC185931‬‬
‫‪SMC185932‬‬
‫‪SMC186371‬‬
‫‪SMC186651‬‬
‫‪SMC186652‬‬
‫‪SMC186662‬‬
‫‪SMC186663‬‬
‫‪SMC186664‬‬
‫‪SMC186665‬‬
‫‪SMC186671‬‬
‫‪SMC18671A‬‬
‫‪SMC18673A‬‬
‫‪SMC187412‬‬
‫‪SMC187831‬‬
‫‪SMC187911‬‬
‫מחירון לצרכן‪ -‬מחלקת חלפים‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
‫‪₪ 233.50‬‬
‫‪₪ 223.80‬‬
‫‪₪ 435.00‬‬
‫‪₪ 211.90‬‬
‫‪₪ 211.90‬‬
‫‪₪ 650.00‬‬
‫‪₪ 730.00‬‬
‫‪₪ 430.00‬‬
‫‪₪ 167.40‬‬
‫‪₪ 103.70‬‬
‫‪₪ 1,159.30‬‬
‫‪₪ 219.70‬‬
‫‪₪ 257.30‬‬
‫‪₪ 71.80‬‬
‫‪₪ 100.40‬‬
‫‪₪ 249.70‬‬
‫‪₪ 55.90‬‬
‫‪₪ 103.00‬‬
‫‪₪ 529.80‬‬
‫‪₪ 370.70‬‬
‫‪₪ 370.70‬‬
‫‪₪ 244.50‬‬
‫‪₪ 174.80‬‬
‫‪₪ 180.00‬‬
‫‪₪ 29.50‬‬
‫‪₪ 64.40‬‬
‫‪₪ 44.90‬‬
‫‪₪ 117.50‬‬
‫‪₪ 214.70‬‬
‫‪₪ 84.90‬‬
‫‪₪ 66.30‬‬
‫‪₪ 26.90‬‬
‫‪₪ 23.80‬‬
‫‪₪ 10.90‬‬
‫‪₪ 13.10‬‬
‫‪₪ 83.90‬‬
‫‪₪ 48.80‬‬
‫‪₪ 21.90‬‬
‫‪₪ 283.00‬‬
‫ת‪.‬מנוע‪-‬ימ'‪-‬קנגו‪/‬קליאו ‪ B-4‬ברגים‬
‫ת‪-3 .‬מנוע‪-‬ימין קד' מגאן‪/‬סניק ‪-99 1.6‬מ‬
‫ת‪.‬מנוע ימ'‪-‬לגונה‬
‫ת‪.‬גיר משקפיים‪-‬לגונה ‪1.8‬‬
‫ת‪.‬גיר משקפיים‪-‬לגונה‬
‫ת‪.‬מנוע‪-‬ימ'‪ -‬מגאן ‪ 1.6‬מ‪/08-‬פלואנס‬
‫ת‪.‬מנוע‪-‬ימ'‪ -‬מגאן ‪ 2.0‬מ‪/08-‬פלואנס‬
‫ת‪.‬מנוע אח'‪-‬משקפיים‪-‬מגאן ‪ 2.0‬מ‪/08-‬פלואנס‬
‫ת‪.‬מנוע קד' תח'‪-‬משקפיים‪-‬מונדאו ‪01-07‬‬
‫ת‪ .‬בולם קד' מונדאו ‪-00‬מ‬
‫ת‪ .‬מנוע קד' מונדאו ‪-08‬מ‬
‫ת‪ .‬גיר‪-‬תח'‪-‬משקפיים מונדאו ‪-08‬מ‬
‫ת‪.‬מנוע קד' עם פלטה‪-‬פייסטה‪/‬קורייר ‪-96‬מ‬
‫ת‪.‬בולם קד'‪-‬פיאסטה ‪ 90-95‬גומי‬
‫ת‪.‬בולם ק'‪-‬פיאסטה ‪/02-96‬דינמיק‪/‬קורייר‬
‫ת‪.‬גיר‪-‬אלומי‪-.‬פייסטה דינמיק‪/‬קורייר‬
‫קיט מותח דוושה פיאסטה‪/‬אריקה ‪-90‬מ‬
‫ת‪.‬בולם קד ‪ 3‬ברגים‪-‬אריקה ‪-95‬מ‬
‫ת‪.‬מנוע‪-‬אסקורט ‪-16V 92 1.6‬מ‬
‫ת‪.‬מנוע שמ'‪-‬אריקה ‪-95‬מ‬
‫ת‪.‬מנוע תח' (אומגה(‪-‬אריקה‬
‫ת‪.‬מנוע ‪'-C5‬ימ ‪/607/407‬מטקה‬
‫ת‪.‬בולם ‪-206‬שמאל גיר רגיל‬
‫ת‪.‬בולם ‪-206‬ימין גיר רגיל‪+‬אוטומט‬
‫ג‪.‬סטבילייזר‪-206-‬מ"מ ‪18‬‬
‫ת‪.‬אחורי למשולש פג'ו ‪405‬‬
‫קיט קופלונג הגה עגול פג'ו כללי‬
‫ת‪.‬מנוע וסקס‪'-AX/‬דק‬
‫ת‪.‬מנוע ימין‪-‬סקסו‪/‬פג'ו ‪-106‬גם דיזל‬
‫ת‪.‬מנוע ‪/306/406‬ברלינגו‪/‬קסרה‬
‫סט תומך מנוע צדדי בלי ‪-106‬מדרגה‬
‫ג‪.‬סטבלייזר ‪ 19‬מ"מ‪-‬סקסו ‪1.1/1.0‬‬
‫ג‪.‬סטבילייזר ‪ 22‬מ"מ‪-‬סקסו‬
‫ג‪ .‬מייצב‪-‬סגור‪-‬סקסו‪/‬פג'ו ‪ 106 19‬מ"מ‬
‫ג‪.‬סטבילייזר‪/106-‬סקסו‬
‫ת‪.‬בולם ‪ 3‬ברגים‪/106-‬סקסו‬
‫מיסב לבולם קד'‪/307/206/306-‬פרטנר‪/‬ברלינגו‬
‫ג‪ .‬אבק לידית הילוכים‪-‬פיאט ‪126‬‬
‫ת‪.‬מנוע קד'‪-‬פוקוס ‪1.8-2.0‬‬
‫‪Page 120 of 183‬‬
‫‪SMC18791A‬‬
‫‪SMC18793A‬‬
‫‪SMC187961‬‬
‫‪SMC187971‬‬
‫‪SMC187972‬‬
‫‪SMC189151‬‬
‫‪SMC189156‬‬
‫‪SMC189184‬‬
‫‪SMC191352‬‬
‫‪SMC191371‬‬
‫‪SMC191851‬‬
‫‪SMC191882‬‬
‫‪SMC192502‬‬
‫‪SMC192871‬‬
‫‪SMC192872‬‬
‫‪SMC192961‬‬
‫‪SMC193041‬‬
‫‪SMC193421‬‬
‫‪SMC193481‬‬
‫‪SMC193491‬‬
‫‪SMC193501‬‬
‫‪SMC194101‬‬
‫‪SMC194513‬‬
‫‪SMC194523‬‬
‫‪SMC194611‬‬
‫‪SMC19485A‬‬
‫‪SMC195101‬‬
‫‪SMC195501‬‬
‫‪SMC195504‬‬
‫‪SMC19561A‬‬
‫‪SMC195661‬‬
‫‪SMC195711‬‬
‫‪SMC195712‬‬
‫‪SMC195721‬‬
‫‪SMC195722‬‬
‫‪SMC195751‬‬
‫‪SMC195851‬‬
‫‪SMC200120‬‬
‫‪SMC230002‬‬
‫מחירון לצרכן‪ -‬מחלקת חלפים‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
‫‪₪ 341.00‬‬
‫‪₪ 83.50‬‬
‫‪₪ 250.00‬‬
‫‪₪ 375.00‬‬
‫‪₪ 141.50‬‬
‫‪₪ 23.50‬‬
‫‪₪ 66.80‬‬
‫‪₪ 375.50‬‬
‫‪₪ 62.10‬‬
‫‪₪ 364.10‬‬
‫‪₪ 83.70‬‬
‫‪₪ 93.50‬‬
‫‪₪ 38.00‬‬
‫‪₪ 100.10‬‬
‫‪₪ 134.80‬‬
‫‪₪ 178.40‬‬
‫‪₪ 880.00‬‬
‫‪₪ 347.40‬‬
‫‪₪ 180.00‬‬
‫‪₪ 463.00‬‬
‫‪₪ 399.00‬‬
‫‪₪ 149.10‬‬
‫‪₪ 308.00‬‬
‫‪₪ 308.00‬‬
‫‪₪ 154.30‬‬
‫‪₪ 102.30‬‬
‫‪₪ 306.10‬‬
‫‪₪ 382.20‬‬
‫‪₪ 210.90‬‬
‫‪₪ 211.90‬‬
‫‪₪ 412.10‬‬
‫‪₪ 82.50‬‬
‫‪₪ 34.70‬‬
‫‪₪ 385.70‬‬
‫‪₪ 196.00‬‬
‫‪₪ 104.40‬‬
‫‪₪ 205.50‬‬
‫‪₪ 220.00‬‬
‫‪₪ 51.80‬‬
‫ת‪.‬מנוע‪-‬קונקט)מושלם)‬
‫בוקסה מש'‪-‬גומי‪-‬פוקוס ‪-04‬מ‬
‫ת‪ .‬למשולש מזדה ‪/5/3‬פוקוס ‪-S40/04‬מ‬
‫ת‪ .‬מנוע‪-‬קד' פוקוס ‪-04 2‬מ‬
‫ת‪.‬גיר‪-‬מזלג‪-‬פוקוס מ‪/04-‬מזדה ‪3‬‬
‫ג‪.‬מייצב טרנזיט ‪-06‬מ ‪ 20‬ממ‬
‫ת‪.‬גיר‪-‬אאודי ‪-94 80‬מ‬
‫ת‪.‬מנוע אח'‪ -‬פאסט ‪-05‬מ‬
‫ת‪ .‬מנוע אאודי ‪/80‬פאסאט עד ‪88‬‬
‫קופלונג דרייב' במוו ‪3‬סדרה ‪-93‬מ‬
‫ת‪ .‬גיר ב‪.‬מ‪.‬וו כללי ‪-83‬מ‬
‫ת‪ .‬גיר קד' ‪ 316/318‬הגה כח‬
‫ת‪.‬גיר‪-‬רגיל‪ -‬ב‪.‬מ‪.‬וו סד' ‪1‬‬
‫ת‪.‬במוו‬
‫ת‪ .‬דרייבשפט ב‪.‬מ‪.‬וו ‪-88 316‬מ‬
‫ת‪.‬דרייבשפט ‪-98‬מ אוטומט‪316/318/320-‬‬
‫ת‪.‬מנוע קד'‪-‬ימ'‪/‬על'‪TDI T5 2.5 -‬‬
‫ת‪.‬גיר ‪)(-T-4‬אלומיניום ‪92-98 2.5‬‬
‫ת‪.‬מנוע‪T-4 2.4D 92-98 -‬‬
‫ת‪.‬מנוע‪-‬טרנספורטר ‪-T4 98‬מ‬
‫ת‪.‬מנוע ימ'‪-‬טרנספורטר ‪-D 2.4 98‬מ‬
‫מוט מייצב‪-‬טרנס‪-T4 96 .‬מ‬
‫ת‪.‬קרב' ‪052129765E VW‬‬
‫ת‪.‬קרב' פולו ‪030129765G‬‬
‫ת‪.‬קרבורטור סיאט‪/‬פווגן ‪-93‬מ ‪.6‬‬
‫בוקסה מש'‪-‬ברזל‪ -‬פ‪.‬ווגן ‪T5‬‬
‫ת‪.‬גיר אח'‪-‬מטקה‪-‬פולו‪/‬פביה‪/‬רומסטר‪/‬איביזה ‪-02‬מ‬
‫ת‪.‬מנוע ימ'‪-‬פולו‪/‬פביה‪/‬רומסטר‪/‬איביזה ‪-02‬מ‬
‫ת‪.‬מנוע‪-‬קד'‪-‬פאסט ‪/93-88‬גולף‪/‬ג'טה‬
‫ת‪ .‬מנוע‪-‬קד'‪/‬מתכת‪-‬גולף‪/‬ג'טה מ‪/84-‬פאסט עד ‪93‬‬
‫ת‪.‬מנוע שמ'‪-‬פולו‪/‬פביה‪/‬רומסטר‪/‬איביזה ‪-02‬מ‬
‫ת‪.‬בולם‪-‬קד' גולף ‪/94-84‬סיאט ‪-93‬מ‬
‫ב‪ .‬מש' קד' וקטרה‪/‬אסטרה עד ‪97‬‬
‫ת‪.‬מנוע ‪-S70/850‬שמאל‬
‫ת‪.‬מנוע ‪-S70/850‬ימין‬
‫ת‪ .‬בולם קד' וולוו ‪ S40‬מ‪/05-‬פוקוס ‪2‬‬
‫ת‪.‬גיר על'‪ -‬וולוו ‪XC90/S80‬‬
‫ת‪.‬מנוע ימ'‪ -‬וולוו ‪-S80 06‬מ‬
‫ב‪ .‬זרוע וולוו ‪14X50X53 S60/80‬‬
‫‪Page 121 of 183‬‬
‫‪SMC230241‬‬
‫‪SMC230291‬‬
‫‪SMC230301‬‬
‫‪SMC230602‬‬
‫‪SMC230901‬‬
‫‪SMC231701‬‬
‫‪SMC232053‬‬
‫‪SMC232055‬‬
‫‪SMC232232‬‬
‫‪SMC232603‬‬
‫‪SMC232661‬‬
‫‪SMC232662‬‬
‫‪SMC232665‬‬
‫‪SMC232951‬‬
‫‪SMC232953‬‬
‫‪SMC232954‬‬
‫‪SMC233131‬‬
‫‪SMC233221‬‬
‫‪SMC233231‬‬
‫‪SMC233232‬‬
‫‪SMC233233‬‬
‫‪SMC233441‬‬
‫‪SMC233651‬‬
‫‪SMC233653‬‬
‫‪SMC233654‬‬
‫‪SMC233721‬‬
‫‪SMC233891‬‬
‫‪SMC234473‬‬
‫‪SMC234481‬‬
‫‪SMC234482‬‬
‫‪SMC234493‬‬
‫‪SMC234831‬‬
‫‪SMC235651‬‬
‫‪SMC236231‬‬
‫‪SMC236232‬‬
‫‪SMC236301‬‬
‫‪SMC236613‬‬
‫‪SMC236631‬‬
‫‪SMC236901‬‬
‫מחירון לצרכן‪ -‬מחלקת חלפים‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
‫‪₪ 94.40‬‬
‫‪₪ 34.70‬‬
‫‪₪ 253.30‬‬
‫‪₪ 183.80‬‬
‫‪₪ 189.10‬‬
‫‪₪ 300.80‬‬
‫‪₪ 250.20‬‬
‫‪₪ 60.90‬‬
‫‪₪ 19.00‬‬
‫‪₪ 9.80‬‬
‫‪₪ 177.20‬‬
‫‪₪ 402.10‬‬
‫‪₪ 10.90‬‬
‫‪₪ 550.00‬‬
‫‪₪ 570.00‬‬
‫‪₪ 626.60‬‬
‫‪₪ 217.80‬‬
‫‪₪ 237.80‬‬
‫‪₪ 217.80‬‬
‫‪₪ 331.30‬‬
‫‪₪ 228.30‬‬
‫‪₪ 237.80‬‬
‫‪₪ 229.70‬‬
‫‪₪ 76.60‬‬
‫‪₪ 406.20‬‬
‫‪₪ 370.00‬‬
‫‪₪ 432.10‬‬
‫‪₪ 43.80‬‬
‫‪₪ 174.80‬‬
‫‪₪ 166.50‬‬
‫‪₪ 332.90‬‬
‫‪₪ 14.00‬‬
‫‪₪ 16.90‬‬
‫‪₪ 16.90‬‬
‫‪₪ 16.90‬‬
‫‪₪ 47.80‬‬
‫‪₪ 38.50‬‬
‫‪₪ 92.00‬‬
‫‪₪ 23.10‬‬
‫בוקסה מש'‪/‬קד'‪-‬אופל אומגה‬
‫בוקסה מש'‪/‬קד' אומגה‬
‫ת‪.‬מנוע‪-‬ימין‪-‬קורסה ‪-93‬מ‬
‫ת‪.‬מנוע שמאל‪-‬קורסה ‪-93‬מ‬
‫ת‪ .‬גיר קורסה ‪-93‬מ ‪1.2/1.4‬‬
‫ת‪.‬מנוע קד' שמ' קורסה ‪-C 1.0-1.2 00‬מ‬
‫ת‪.‬מנוע קד'‪/‬שמ' קורסה ‪-00 1.4‬מ‬
‫ב‪.‬מש' קנט‪-‬מרצדס בודי ‪202‬‬
‫גומית לבולם סקודה‬
‫בוקסה לזרוע ק'‪-‬שרייד‪/‬אפלאוז‬
‫ת‪.‬בולם ‪'-316/318/320‬קד ‪-520/98‬מ ‪-97‬מ‬
‫ת‪.‬בולם ‪'-316/318/320‬קד ‪-520/98‬מ ‪-97‬מ‬
‫בוקסה סטבי‪ .‬ב‪.‬מ‪.‬וו סד' ‪3‬‬
‫ת‪.‬מנוע‪-‬ימ'‪ -‬ב‪.‬מ‪.‬וו סד' ‪1‬‬
‫ת‪.‬מנוע ימ'‪ -‬ב‪.‬מ‪.‬וו ‪-03 525/520‬מ‬
‫ת‪.‬דרייבשפט ב‪.‬מ‪.‬וו סד' ‪X3/5‬‬
‫ת‪.‬מנוע קד'‪-‬אסטרה ‪1.4-1.8‬‬
‫ת‪.‬מנוע מרכזית‪-‬אסטרה ‪/05-98‬זפירה‬
‫ת‪.‬מנוע קד'‪-‬אסטרה ‪DTI 2.0‬‬
‫ת‪.‬מנוע ימין‪-‬אסטרה ‪/05-98‬זפירה‬
‫ת‪.‬גיר‪ -‬אסטרה אוט' ‪/1.6 98-05‬זפירה‬
‫ת‪.‬מנוע שמ'‪-‬אסטרה ‪/05-98‬זפירה‬
‫ת‪.‬גיר‪-‬וקטרה ‪-98‬מ‬
‫ת‪.‬בולם‪-‬אסטרה‪/‬וקטרה‪/‬קורסה ‪-98‬מ‬
‫ת‪.‬מנוע ימ' עם תפסן‪-‬קורסה ‪-C 00‬מ‬
‫ת‪.‬מנוע ‪'-307‬קד ‪HDI 2.0‬‬
‫ת‪.‬מנוע ‪'-307‬קד ‪/C4 2.0‬בנזין‬
‫שטנגה לגיר ‪/ZX‬היטנסק‪/‬וגנילרב‪-‬הכורא‬
‫מזלג ‪-306/206/205‬מצמד ‪1.4-1.6‬‬
‫ת‪.‬מנוע‪-‬אח'‪-‬משקפיים פג'ו‪C1 107/‬‬
‫ת‪.‬מנוע ימ'‪-‬ברלינגו ‪ HDI 1.6‬מ‪/08-‬פרטנר‬
‫ב‪ .‬משולש תח' ‪L-200‬‬
‫ב‪).‬גומיה) קפיץ ‪L300/200‬‬
‫ג‪ .‬למוט מייצב מיצובישי כללי‬
‫ג‪-2 .‬מייצב ‪'-L-200‬יח‬
‫ת‪ .‬גיר ‪-‬חצאים‪-‬סוברו ‪/84-80‬טנדר‬
‫בוקסה זרוע קד'‪-‬תח' מזדה ‪-6‬חיצוני‬
‫ת‪.‬מנוע‪-‬סוויפט ‪-90‬עד (גדולה בורג‪-‬בורג)‬
‫ב‪.‬מש'‪/‬קד'‪-‬אקסנט‪/‬ריאו מ‪-04-‬גומי מקדימה‬
‫‪Page 122 of 183‬‬
‫‪SMC237921‬‬
‫‪SMC237931‬‬
‫‪SMC238922‬‬
‫‪SMC238934‬‬
‫‪SMC238941‬‬
‫‪SMC238991‬‬
‫‪SMC238993‬‬
‫‪SMC240831‬‬
‫‪SMC254225‬‬
‫‪SMC254281‬‬
‫‪SMC270251‬‬
‫‪SMC270252‬‬
‫‪SMC270422‬‬
‫‪SMC271811‬‬
‫‪SMC272011‬‬
‫‪SMC272091‬‬
‫‪SMC280001‬‬
‫‪SMC280002‬‬
‫‪SMC280003‬‬
‫‪SMC280013‬‬
‫‪SMC280014‬‬
‫‪SMC280022‬‬
‫‪SMC280071‬‬
‫‪SMC280091‬‬
‫‪SMC282081‬‬
‫‪SMC300531‬‬
‫‪SMC300535‬‬
‫‪SMC300871‬‬
‫‪SMC300891‬‬
‫‪SMC301231‬‬
‫‪SMC301623‬‬
‫‪SMC477001‬‬
‫‪SMC477002‬‬
‫‪SMC477003‬‬
‫‪SMC477007‬‬
‫‪SMC477010‬‬
‫‪SMC500711‬‬
‫‪SMC502001‬‬
‫‪SMC504451‬‬
‫מחירון לצרכן‪ -‬מחלקת חלפים‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
‫‪₪ 30.70‬‬
‫‪₪ 69.00‬‬
‫‪₪ 99.60‬‬
‫‪₪ 79.40‬‬
‫‪₪ 77.30‬‬
‫‪₪ 55.40‬‬
‫‪₪ 104.20‬‬
‫‪₪ 61.40‬‬
‫‪₪ 26.20‬‬
‫‪₪ 111.80‬‬
‫‪₪ 180.00‬‬
‫‪₪ 156.70‬‬
‫‪₪ 191.20‬‬
‫‪₪ 773.60‬‬
‫‪₪ 31.60‬‬
‫‪₪ 7.80‬‬
‫‪₪ 10.20‬‬
‫‪₪ 85.10‬‬
‫‪₪ 64.40‬‬
‫‪₪ 250.70‬‬
‫‪₪ 250.70‬‬
‫‪₪ 237.30‬‬
‫‪₪ 237.30‬‬
‫‪₪ 252.80‬‬
‫‪₪ 88.70‬‬
‫‪₪ 142.00‬‬
‫‪₪ 18.80‬‬
‫‪₪ 259.00‬‬
‫‪₪ 320.30‬‬
‫‪₪ 144.50‬‬
‫‪₪ 7.50‬‬
‫‪₪ 11.30‬‬
‫‪₪ 13.80‬‬
‫‪₪ 127.80‬‬
‫‪₪ 39.80‬‬
‫‪₪ 14.50‬‬
‫‪₪ 14.50‬‬
‫‪₪ 14.50‬‬
‫‪₪ 25.80‬‬
‫ת‪ .‬משולש‪-‬גומי‪-‬שב‪ .‬קפטיבה‬
‫בוקסה מש'‪-‬קד' יונדאי קיה‪ I30/‬סיד‪-‬מקדימה‬
‫ב‪ .‬מש'‪/‬קד'‪-‬לנטרה עד ‪-00'-18‬שמ מ"מ‬
‫בוקסה מש'‪/‬קד'‪-‬ימ'‪-‬לנטרה עד ‪00‬‬
‫בוקסה מש' קד'‪/‬מתכת‪ -‬אלנטרה מאחור‬
‫ב‪.‬מש'‪/‬קד'‪-‬סנטה פה מ‪-06-‬קידמי‬
‫בוקסה מש'‪-‬קד'‪-‬מתכת‪-‬טראגט מאחור‬
‫בוקסה מש'‪/‬קד' טוסון מ‪-04-‬מקדימה‬
‫ג‪.‬מייצב קד' יונדאי ‪ H1 99-08 -30‬מ"מ‬
‫ב‪.‬מש'‪/‬קד'‪-‬קיה קרנס מ‪-06-‬מקדימה‬
‫אלפא קופלונג דרי' אמ'‪/75-‬אלפט‬
‫אלפא קופלונג דרי' קד'‪/75-‬אלפט‬
‫אלפא קופלונג דרי' אח'‪/75-‬אלפט‬
‫קופלונג דרייבשפט אלפא ‪90‬‬
‫ת‪.‬גיר רגיל‪-‬סוברו ‪-85‬מ‬
‫פקק בלוק מים‪-‬מגאן ‪ 16V‬קטן‬
‫פקק לבלוק מים‪-‬מגאן גדול‬
‫קיט הרמוניקה‬
‫קיט הרמוניקה אלפא ‪2.0 166‬‬
‫ת‪.‬מנוע צד גיר ‪ -‬הרקולס ‪JTD 2.3‬‬
‫ת‪.‬מנוע צד גיר‪-‬הרקולס ‪-JTD 02 2.8‬מ‬
‫ת‪.‬מנוע קדמי‪-‬הרקולס ‪JTD 2.3‬‬
‫ת‪.‬מנוע קדמי‪-‬הרקולס ‪JTD 2.8‬‬
‫קיט במפר‪ -‬דובלו‪-‬לבולם אחורי‬
‫ת‪.‬גיר‪-‬מתכת‪-‬משקפיים‪-‬קנגו‪/‬קליאו ‪B‬‬
‫קיט גומיות אבק אלפא ‪156‬‬
‫מ‪.‬שמן אלטו קרנק‪80X60X8-‬‬
‫מזוודת קיט‪-‬אטמי נחושת‬
‫מזוודת קיט או‪-‬רינג‪-‬מ"מ‪-‬כתום‬
‫מזוודת קיט או‪-‬רינג‪-‬אינצ'‪-‬בורדו‬
‫מ‪.‬שמן ‪ 55X35X9‬ויטרה‪/‬גרנד ויטרה ציריה‬
‫מ‪.‬שמן פורד טיימינג‪47X33X5-‬‬
‫מ‪.‬שמן הרקולס ‪ 2.8‬ציריה שמאל‪59X43X8.5-‬‬
‫מ‪.‬שמן ‪ 130X90X14‬איווקו ציריה‬
‫מ‪.‬שמן ‪ 66X42X6‬פג'ו‪/‬ציט' טימינג‬
‫מ‪.‬שמן ‪ 49X35X7‬דייהטסו שרייד‬
‫מ‪.‬שמן ‪ 50X38X8‬דייטסו אפלאוז‬
‫מ‪.‬שמן קמשפט‪-‬שרייד ‪48X34X6‬‬
‫מ‪.‬שמן ‪ 74X58X10‬דיהטסו שרייד‬
‫‪Page 123 of 183‬‬
‫‪SMC505081‬‬
‫‪SMC520481‬‬
‫‪SMC520651‬‬
‫‪SMC520652‬‬
‫‪SMC520841‬‬
‫‪SMC521221‬‬
‫‪SMC521431‬‬
‫‪SMC521611‬‬
‫‪SMC523871‬‬
‫‪SMC523981‬‬
‫‪SMC593007‬‬
‫‪SMC593008‬‬
‫‪SMC593009‬‬
‫‪SMC593010‬‬
‫‪SMC657001‬‬
‫‪SMC732020‬‬
‫‪SMC732021‬‬
‫‪SMC150742K‬‬
‫‪SMC150743K‬‬
‫‪SMC153412S‬‬
‫‪SMC153414S‬‬
‫‪SMC153542S‬‬
‫‪SMC153543S‬‬
‫‪SMC157402K‬‬
‫‪SMC185642A‬‬
‫‪SMC7056KIT‬‬
‫‪SMO01029‬‬
‫‪SMO007000‬‬
‫‪SMO007005‬‬
‫‪SMO007006‬‬
‫‪SMO01075AC‬‬
‫‪SMO1109PDA‬‬
‫‪SMO746RSAC‬‬
‫‪SMO00510PFL‬‬
‫‪SMO00524PDF‬‬
‫‪SMO00530PDS‬‬
‫‪SMO00531PDS‬‬
‫‪SMO00550PDS‬‬
‫‪SMO00580PRS‬‬
‫מחירון לצרכן‪ -‬מחלקת חלפים‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
‫‪₪ 36.00‬‬
‫‪₪ 16.50‬‬
‫‪₪ 20.30‬‬
‫‪₪ 11.80‬‬
‫‪₪ 11.80‬‬
‫‪₪ 13.80‬‬
‫‪₪ 14.80‬‬
‫‪₪ 20.30‬‬
‫‪₪ 17.50‬‬
‫‪₪ 34.30‬‬
‫‪₪ 28.00‬‬
‫‪₪ 10.30‬‬
‫‪₪ 17.00‬‬
‫‪₪ 12.80‬‬
‫‪₪ 24.30‬‬
‫‪₪ 14.80‬‬
‫‪₪ 16.00‬‬
‫‪₪ 13.80‬‬
‫‪₪ 13.80‬‬
‫‪₪ 17.80‬‬
‫‪₪ 16.30‬‬
‫‪₪ 27.80‬‬
‫‪₪ 33.50‬‬
‫‪₪ 37.50‬‬
‫‪₪ 43.30‬‬
‫‪₪ 10.80‬‬
‫‪₪ 9.50‬‬
‫‪₪ 59.50‬‬
‫‪₪ 17.00‬‬
‫‪₪ 35.00‬‬
‫‪₪ 75.50‬‬
‫‪₪ 39.00‬‬
‫‪₪ 73.00‬‬
‫‪₪ 31.00‬‬
‫‪₪ 27.80‬‬
‫‪₪ 22.80‬‬
‫‪₪ 78.00‬‬
‫‪₪ 29.80‬‬
‫‪₪ 82.50‬‬
‫מ‪.‬שמן ‪ 100X80X9‬דיהטסו אפלאוז‬
‫מ‪.‬שמן ‪ 53X38.5X8‬סובארו ג'סטי‬
‫מ‪.‬שמן ‪ 76X58X8-16‬סובארו‬
‫מ‪.‬שמן ‪ 55X38X8‬סובארו ג'סטי‬
‫מ‪.‬שמן ‪ 62X44X7‬סובארו ג'סטי‬
‫מ‪.‬שמן ‪ 62X50X7‬סובארו טנדר‬
‫מ‪.‬שמן ‪ 67X57X6‬סובארו לאונה‬
‫מ‪.‬שמן ‪ 72X52X16-7.5‬לאונה‬
‫מ‪.‬שמן ‪ 87X70X8.5‬סובארו לאונה‬
‫מ‪.‬שמן ‪ 93X76X10‬סובארו ‪1.8‬‬
‫מ‪.‬שמן ‪ 84X68X8.5‬סובארו ג'סטי‬
‫מ‪.‬שמן ‪ 55X38X9‬סובארו לאונה ‪.6‬‬
‫מ‪.‬שמן ‪ 59X38X9‬סובארו ‪1.8‬לאונה‬
‫מ‪.‬שמן ‪ 40X23X7‬סובארו ג'סטי‬
‫מ‪.‬שמן ‪ 46X30X8‬סובארו ג'סטי‬
‫מ‪.‬שמן ‪ 45X32X8‬סובארו לגסי‬
‫מ‪.‬שמן ‪ 49X33X8‬סובארו לגסי‬
‫מ‪.‬שמן ‪ 45X27X9‬לאונה‪/‬לגסי‪/‬גסטי‬
‫מ‪.‬שמן ‪ 45X27X9‬לאונה‪/‬לגסי‪/‬גסטי‬
‫מ‪.‬שמן ‪ 56X36X13.5/10‬פונטו‬
‫מ‪.‬שמן ‪ 54X36X13.5/10‬פונטו ‪.75‬‬
‫מ‪.‬שמן בראבו ‪ 1.4‬טיימינג ‪41X31X7‬‬
‫מ‪.‬שמן ‪ 52X30X7‬קמשפט בראבו‪/‬ה‪/‬מראה‬
‫מ‪.‬שמן ‪ 56X40X7‬טיימינג פונטו‪/‬בראבו‪/‬ה‪/‬מראה‬
‫מ‪.‬שמן אלפא קמשפט‪68X55X8-‬‬
‫מ‪.‬שמן ‪/1.4‬מראה‪X7-‬ברבו‪/‬ה‪X47-30‬‬
‫מ‪.‬שמן ‪ 30X20X7‬פיאט בראבו‪.‬מראה‬
‫מ‪.‬שמן ‪ 88X74X8‬פונטו קרנק‬
‫מ‪.‬שמן ‪ 40X19.8X8X5.5‬פונטו כניסה לגיר‬
‫מ‪.‬שמן ‪ 105/96X63X11‬פונטו‪/‬א‪.‬פייר ת‪.‬הילוכים‬
‫מ‪.‬שמן אלפא קרנק‪105X84X12-‬‬
‫מ‪.‬שמן ‪ 52X42X8‬ב‪.‬מ‪.‬וו‪316/318 .‬‬
‫מ‪.‬שמן ‪ 110X90X12‬ב‪.‬מ‪.‬וו ‪16/318‬‬
‫מ‪.‬שמן קמשפט‪X10-‬ב‪.‬מ‪.‬וו‪X60-44‬‬
‫מ‪.‬שמן ‪ 47X30X11.3‬סיטרואן‪/‬פג'ו‬
‫מ‪.‬שמן ‪ 58X40X11.3‬סיטרואן‪/‬פג'ו‬
‫מ‪ .‬שמן ‪ 110X90X7 P-405‬קרנק‬
‫מ‪.‬שמן ‪ 50X32X10‬הרקולס ציריה ימין‬
‫מ‪.‬שמן ‪ 58X40X8.5‬הרקולס צ' שמאל‬
‫‪Page 124 of 183‬‬
‫‪SMO00581PRS‬‬
‫‪SMO00585PDS‬‬
‫‪SMO00586PIN‬‬
‫‪SMO00587PIN‬‬
‫‪SMO00588PIN‬‬
‫‪SMO00589PIN‬‬
‫‪SMO00590PIN‬‬
‫‪SMO00591PIN‬‬
‫‪SMO00592PSS‬‬
‫‪SMO00593PSS‬‬
‫‪SMO00594PSS‬‬
‫‪SMO00595PDS‬‬
‫‪SMO00596PDS‬‬
‫‪SMO00597PSS‬‬
‫‪SMO00598PDF‬‬
‫‪SMO00599PDS‬‬
‫‪SMO00600PDS‬‬
‫‪SMO00601PDA‬‬
‫‪SMO00602PSA‬‬
‫‪SMO00603PSA‬‬
‫‪SMO00604PDA‬‬
‫‪SMO00605PDF‬‬
‫‪SMO00606PDF‬‬
‫‪SMO00607PDF‬‬
‫‪SMO00608PDF‬‬
‫‪SMO00609PDA‬‬
‫‪SMO00610PIA‬‬
‫‪SMO00615PSF‬‬
‫‪SMO00618XDA‬‬
‫‪SMO00619XIA‬‬
‫‪SMO00630PSF‬‬
‫‪SMO00641PDF‬‬
‫‪SMO00643PSF‬‬
‫‪SMO00645PDF‬‬
‫‪SMO00651PDA‬‬
‫‪SMO00652PIA‬‬
‫‪SMO00653PSF‬‬
‫‪SMO00655PDF‬‬
‫‪SMO00656PSF‬‬
‫מחירון לצרכן‪ -‬מחלקת חלפים‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
‫‪₪ 24.50‬‬
‫‪₪ 104.80‬‬
‫‪₪ 101.80‬‬
‫‪₪ 102.80‬‬
‫‪₪ 40.00‬‬
‫‪₪ 20.80‬‬
‫‪₪ 24.50‬‬
‫‪₪ 20.80‬‬
‫‪₪ 9.80‬‬
‫‪₪ 142.30‬‬
‫‪₪ 22.00‬‬
‫‪₪ 12.80‬‬
‫‪₪ 28.30‬‬
‫‪₪ 110.00‬‬
‫‪₪ 50.30‬‬
‫‪₪ 15.00‬‬
‫‪₪ 15.00‬‬
‫‪₪ 70.00‬‬
‫‪₪ 18.80‬‬
‫‪₪ 85.00‬‬
‫‪₪ 23.00‬‬
‫‪₪ 54.00‬‬
‫‪₪ 77.00‬‬
‫‪₪ 27.30‬‬
‫‪₪ 17.80‬‬
‫‪₪ 20.50‬‬
‫‪₪ 24.50‬‬
‫‪₪ 26.80‬‬
‫‪₪ 26.80‬‬
‫‪₪ 17.80‬‬
‫‪₪ 52.80‬‬
‫‪₪ 35.80‬‬
‫‪₪ 56.80‬‬
‫‪₪ 174.00‬‬
‫‪₪ 192.30‬‬
‫‪₪ 165.00‬‬
‫‪₪ 182.50‬‬
‫‪₪ 201.30‬‬
‫‪₪ 167.30‬‬
‫מ‪.‬שמן ‪ 85X69X10‬הרקולס ג' ק‪.‬חיצ‬
‫מ‪.‬שמן ‪ 90X70X10‬הרקולס טימינג‬
‫מ‪.‬שמן ‪ 70X55X8‬הרקולס קמשפט‬
‫מ‪.‬שמן ‪ 70X50X10‬הרקולס קמשפט‬
‫מ‪.‬שמן ‪ 40X28X6.5‬הרקולס ת‪.‬הילוכ‬
‫מ‪.‬שמן ‪ 75X52X14.7‬הרקולס ‪ 1.8‬ג'‬
‫מ‪.‬שמן ‪ 90X70X13.5‬הרקולס ג' ק‪.‬ח‬
‫מ‪.‬שמן ‪ 75X58X15‬הרקולס ‪ 1.4‬ג' א‬
‫מ‪.‬שמן גיר ברלינגו‪36X23X7/6-‬‬
‫מ‪.‬שמן ‪ 118X100X10‬הרקולס קרנק‬
‫מ‪.‬שמו ‪-X32‬אסטרה‪/‬קורסה‪ 21X9‬גיר‬
‫מ‪.‬שמן אופל גיר‪54X35X15/10-‬‬
‫מ‪.‬שמן ‪ 50X31X8‬אופל אסטרה ‪2.0‬‬
‫מ‪.‬שמן ‪ 104X90X11‬אופל אסטרה‬
‫מ‪.‬שמן ‪ 98X80X10‬אופל אסטרה‪/‬קורס‬
‫מ‪.‬שמן פ‪.‬ווגן ציריה‪60X40X11.5/10-‬‬
‫מ‪.‬שמן אוקטביה‪/‬גולף ציריה‪62X48X7/6.5-‬‬
‫מ‪ .‬שמן ‪ 105X85X9 P-106‬קרנק‬
‫מ‪.‬שמן ‪ 70X30X10‬רנו אקס' דיזל‬
‫מ‪.‬שמן ‪ 105X85X8‬רנו אקס' דיזל‬
‫טיימינג ‪ B‬מ‪.‬שמן קליאו‪44X32X6-‬‬
‫קרנק ‪ B‬מ‪.‬שמן קליאו‪86X70X8-‬‬
‫מ‪.‬שמן ‪ 100X80X8‬אקספרס קרנק‬
‫מ‪.‬שמן ‪ 42X25X7‬רנו אקס' דיזל‬
‫מ‪.‬שמן ‪ 28X17X7 L-300‬מש' שמן‬
‫מ‪.‬שמן ‪ 35X25X6‬גלנט‪L-300/‬‬
‫מ‪.‬שמן ‪ 40X28X8‬גלנט‪ L-300/‬קמשפט‬
‫מ‪.‬שמן ‪ 46X30X8‬לנסר פולי‬
‫מ‪.‬שמן ‪ 60X44X7 L-300‬פולי קידמי‬
‫מ‪.‬שמן ‪ 50X37X6 L-200‬קמשפט‬
‫מ‪.‬שמן ‪ 96X80X9‬מיצו' כללי קרנק‬
‫מ‪.‬שמן ‪ 103X85X8‬לנסר‪ L-200/‬קרנק‬
‫מ‪.‬שמן ‪ 96X72X9‬לנסר‪/‬גלנט קרנק א‬
‫מ‪ .‬שמן ‪ 159X70X14‬הרקולס קרנק קד'‬
‫מ‪ .‬שמן ‪ 177/171X114X15‬הרקולס קרנק אח'‬
‫מ‪ .‬שמן הרקולס ‪ 179X100X15.8‬קרנ‬
‫מ‪.‬שמן קרנק ברבו‪/‬ה‪/‬מראה‪/‬מולטיפ‪167/112.5X64X20-‬‬
‫מ‪.‬שמן‪-‬קרנק בראבו‪/‬ה ‪/5-1.4‬דובלו חור'‬
‫מ‪.‬שמן קרנק פ‪.‬ווגן‪/‬סקודה‪105X85X11-‬‬
‫‪Page 125 of 183‬‬
‫‪SMO00657PIN‬‬
‫‪SMO00658PDF‬‬
‫‪SMO00659PDF‬‬
‫‪SMO00660PDF‬‬
‫‪SMO00661PDF‬‬
‫‪SMO00662PIN‬‬
‫‪SMO00663PIN‬‬
‫‪SMO00664PIN‬‬
‫‪SMO00668PRD‬‬
‫‪SMO00671PSF‬‬
‫‪SMO00672PDA‬‬
‫‪SMO00673PIN‬‬
‫‪SMO00674PDF‬‬
‫‪SMO00675PSF‬‬
‫‪SMO00682PSF‬‬
‫‪SMO00684PIA‬‬
‫‪SMO00685PIA‬‬
‫‪SMO00687PSF‬‬
‫‪SMO00706PDA‬‬
‫‪SMO00709PSF‬‬
‫‪SMO00710PDF‬‬
‫‪SMO00711PSF‬‬
‫‪SMO00712PSF‬‬
‫‪SMO00714PDF‬‬
‫‪SMO00718PDS‬‬
‫‪SMO00719PDS‬‬
‫‪SMO00720PDS‬‬
‫‪SMO00721PDS‬‬
‫‪SMO00722PDS‬‬
‫‪SMO00723XDA‬‬
‫‪SMO00724PSF‬‬
‫‪SMO00725PSF‬‬
‫‪SMO00726PSF‬‬
‫‪SMO00727XDF‬‬
‫‪SMO00728XSF‬‬
‫‪SMO00729XSF‬‬
‫‪SMO00730PSF‬‬
‫‪SMO00731PSF‬‬
‫‪SMO00732PTF‬‬
‫מחירון לצרכן‪ -‬מחלקת חלפים‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
‫‪₪ 55.30‬‬
‫‪₪ 33.00‬‬
‫‪₪ 35.30‬‬
‫‪₪ 41.30‬‬
‫‪₪ 51.50‬‬
‫‪₪ 134.80‬‬
‫‪₪ 81.00‬‬
‫‪₪ 15.00‬‬
‫‪₪ 20.30‬‬
‫‪₪ 6.50‬‬
‫‪₪ 194.80‬‬
‫‪₪ 48.00‬‬
‫‪₪ 16.30‬‬
‫‪₪ 18.80‬‬
‫‪₪ 32.00‬‬
‫‪₪ 216.30‬‬
‫‪₪ 284.10‬‬
‫‪₪ 13.80‬‬
‫‪₪ 33.80‬‬
‫‪₪ 27.50‬‬
‫‪₪ 46.00‬‬
‫‪₪ 15.00‬‬
‫‪₪ 29.30‬‬
‫‪₪ 10.80‬‬
‫‪₪ 42.00‬‬
‫‪₪ 176.00‬‬
‫‪₪ 10.50‬‬
‫‪₪ 102.80‬‬
‫‪₪ 115.00‬‬
‫‪₪ 10.80‬‬
‫‪₪ 15.00‬‬
‫‪₪ 35.30‬‬
‫‪₪ 59.50‬‬
‫‪₪ 37.00‬‬
‫‪₪ 21.50‬‬
‫‪₪ 15.00‬‬
‫‪₪ 425.90‬‬
‫‪₪ 20.30‬‬
‫‪₪ 25.80‬‬
‫מ‪.‬שמן טיימינג ניסן‪65X48X8-‬‬
‫‪ HDI‬מ‪.‬שמן קמשפט ברלינגו‪47X27X7-‬‬
‫מ‪ JTD 03-‬מ‪.‬שמן קמשפט הרקולס ‪60X34X10-2.3‬‬
‫מ‪.‬שמן ‪ 59X43X10‬פיאט ציריה שמ' עד ‪01‬‬
‫מ‪.‬שמן ציריה ימ' הרקולס‪54X34.9X11.3-‬‬
‫מ‪.‬שמן קרנק הרקולס ‪-03 2.3‬מ‪113X83X13-‬‬
‫מ‪ JTD 2.3 02-‬מ‪.‬שמן טיימינג הרקולס‪80X50X14-‬‬
‫מ‪.‬שמן הרקולס ציריה שמ' ‪-02‬מ‪59X41X8-‬‬
‫מ‪.‬שמן טיימינג פונטו םפייס ‪-03‬מ‪37X27X7-‬‬
‫מ‪.‬שמן הרקולס‪22.9/20.5X15X7.5-‬‬
‫מ‪.‬שמן קרנק פונטו ספייס‪187.5/141X74X17-‬‬
‫מ‪.‬שמן טיימינג קנגו‪54X42X6-‬‬
‫מ‪.‬שמן ‪ 63/56X42X7‬פיאט‪/‬ביאנקי טימינג‬
‫מ‪.‬שמן ‪ 80X64X8‬פיאט‪,‬ביא' קרנק‬
‫מ‪.‬שמן ב‪.‬מ‪.‬וו‪X7-‬גיר‪X50-30‬‬
‫מ‪.‬שמן קרנק פוקוס ‪167/96X75X13/11-1.6‬‬
‫מ‪.‬שמן קרנק קונקט‪185/94X76.3X19-‬‬
‫מ‪.‬שמן קמשפט פוקוס‪52X38X6-‬‬
‫מ‪.‬שמן קמשפט פורד‪53X42X7-‬‬
‫מ‪.‬שמן פולו ‪-04‬מ טיימינג‪42X32X6-‬‬
‫‪/A3‬מ‪.‬שמן ציריה בורה‪/‬גולף‪65.2X50X10-‬‬
‫מ‪.‬שמן טרנספורטר ציריה‪60X45X8-‬‬
‫מ‪.‬שמן פולו ‪ 1.4‬קמשפט‪42X27X8-‬‬
‫מ‪.‬שמן פ‪.‬ווגן גיר‪40X23.8X8-‬‬
‫מ‪.‬שמן טיימינג רנו מסטר‪75X60X7-‬‬
‫מ‪.‬שמן קרנק אאודי‪152/131X85X15.7-‬‬
‫גלגל ‪ C5‬מ‪.‬שמן‪41X30X11/7.2-‬‬
‫מ‪.‬שמן קרנק בוקסר דיזל‪120X98X7-‬‬
‫מ‪.‬שמן טיימינג קונקט‪50X30X7.5-‬‬
‫מ‪.‬שמן פורד גיר‪42X27X6-‬‬
‫מ‪.‬שמן גלגל קד' פורד‪62.5X49.2X13/8-‬‬
‫‪.‬מ‪.‬שמן קמשפט בוקסר‪62X40X7-‬‬
‫מ‪.‬שמן טיימינג בוקסר דיזל‪88X64X6-‬‬
‫‪ C3/C5‬מ‪.‬שמן טיימינג‪55X40X6.5-‬‬
‫‪ C5‬מ‪.‬שמן קמשפט‪50X39X7-‬‬
‫גלנט‪ L200/‬מ‪.‬שמן איזון‪30X20X7-‬‬
‫מ‪.‬שמן קרנק פולו ‪-01 1.4‬מ‪163/111X85X15.5-‬‬
‫מ‪.‬שמן אלטו קרנק‪80X60X8-‬‬
‫מ‪.‬שמן טיימינג סוזוקי‪47X32X6-‬‬
‫‪Page 126 of 183‬‬
‫‪SMO00733PDF‬‬
‫‪SMO00734PDF‬‬
‫‪SMO00737PDF‬‬
‫‪SMO00738PSF‬‬
‫‪SMO00739PDF‬‬
‫‪SMO00743XSI‬‬
‫‪SMO00744PFL‬‬
‫‪SMO00746XSA‬‬
‫‪SMO00748PDF‬‬
‫‪SMO00750PIA‬‬
‫‪SMO00760PSF‬‬
‫‪SMO00819PDF‬‬
‫‪SMO00864XDA‬‬
‫‪SMO00895XSA‬‬
‫‪SMO00902PDF‬‬
‫‪SMO00904PTF‬‬
‫‪SMO00905PTF‬‬
‫‪SMO00907PDA‬‬
‫‪SMO00908PDF‬‬
‫‪SMO00910PDF‬‬
‫‪SMO00913PIA‬‬
‫‪SMO00916PIA‬‬
‫‪SMO00917PDF‬‬
‫‪SMO00919PDA‬‬
‫‪SMO00926PDF‬‬
‫‪SMO00950PTF‬‬
‫‪SMO00953PIN‬‬
‫‪SMO00955PSF‬‬
‫‪SMO00959PTF‬‬
‫‪SMO00960PDA‬‬
‫‪SMO00961PIN‬‬
‫‪SMO00970PSF‬‬
‫‪SMO00971PDF‬‬
‫‪SMO00972PDF‬‬
‫‪SMO00973PDF‬‬
‫‪SMO00983PDF‬‬
‫‪SMO01025PTF‬‬
‫‪SMO01029PRS‬‬
‫‪SMO01030PRD‬‬
‫מחירון לצרכן‪ -‬מחלקת חלפים‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
‫‪₪ 15.00‬‬
‫‪₪ 83.80‬‬
‫‪₪ 12.50‬‬
‫‪₪ 6.80‬‬
‫‪₪ 25.80‬‬
‫‪₪ 36.50‬‬
‫‪₪ 13.80‬‬
‫‪₪ 25.80‬‬
‫‪₪ 12.00‬‬
‫‪₪ 13.80‬‬
‫‪₪ 10.80‬‬
‫‪₪ 13.80‬‬
‫‪₪ 62.30‬‬
‫‪₪ 17.50‬‬
‫‪₪ 9.50‬‬
‫‪₪ 30.00‬‬
‫‪₪ 12.00‬‬
‫‪₪ 35.30‬‬
‫‪₪ 8.30‬‬
‫‪₪ 9.80‬‬
‫‪₪ 10.80‬‬
‫‪₪ 31.00‬‬
‫‪₪ 37.80‬‬
‫‪₪ 35.30‬‬
‫‪₪ 81.00‬‬
‫‪₪ 11.80‬‬
‫‪₪ 20.30‬‬
‫‪₪ 25.80‬‬
‫‪₪ 131.30‬‬
‫‪₪ 81.00‬‬
‫‪₪ 24.50‬‬
‫‪₪ 12.00‬‬
‫‪₪ 15.00‬‬
‫‪₪ 38.80‬‬
‫‪₪ 36.50‬‬
‫‪₪ 21.50‬‬
‫‪₪ 32.80‬‬
‫‪₪ 6.80‬‬
‫‪₪ 11.80‬‬
‫מ‪.‬שמן ציריה ימין‪X15.9/9-‬טויוטה‪X54-34‬‬
‫מ‪.‬שמן טויוטה קרנק‪107X75X8-‬‬
‫מ‪.‬שמן גלגל קד' קורולה‪66X52X12.1/7.5-‬‬
‫מ‪.‬שמן גיר טויוטה‪37X25X8-‬‬
‫מ‪.‬שמן טיימינג קורולה‪/‬אבנסיס‪46X32X6-‬‬
‫מ‪.‬שמן אבנסיס טיימינג‪60X42X7-‬‬
‫מ‪.‬שמן קורולה גלגל אחורי‪65X52X9-‬‬
‫מ‪.‬שמן קמשפט קורולה‪/‬יריס‪49X35X6-‬‬
‫מ‪.‬שמן גלגל אח' קורולה‪55X42X7-‬‬
‫מ‪.‬שמן סוזוקי ציריה‪52X35X8-‬‬
‫מ‪.‬שמן סוזוקי ציריה‪62X35X9.5-‬‬
‫מ‪.‬שמן גלגל אח' סוזוקי‪62X49X11.3/8-‬‬
‫מ‪.‬שמן קרנק בלנו‪86X68X8-‬‬
‫מ‪.‬שמן סוזוקי גיר‪62X25X13-‬‬
‫מ‪.‬שמן קמשפט פ‪.‬ווגן‪46X35X7-‬‬
‫מ‪.‬שמן גלגל קד' טרנזיט‪76.11X52.37X15.5/9.5-‬‬
‫מ‪.‬שמן פורד טיימינג‪47X33X5-‬‬
‫מ‪.‬שמן פוקוס טיימינג‪X7-‬פורד‪X38-28‬‬
‫'מ‪.‬שמן וולוו גלגל אח‪65X38X8-‬‬
‫מ‪.‬שמן וולוו קמשפט‪47X35X5.6-‬‬
‫מ‪.‬שמן קמשפט קד' וולוו‪57X45X7-‬‬
‫מ‪.‬שמן וולוו ‪ 850‬קמשפט‪65X45X7-‬‬
‫מ‪.‬שמן קמשפט וולוו ‪65X51X7-850‬‬
‫מ‪.‬שמן פג'ו קמשפט‪62X47.5X7-‬‬
‫מ‪.‬שמן וולוו קרנק‪110X92X7-‬‬
‫מ‪.‬שמן וולוו ‪ 960 / 940‬טיימינג‪68X52X10-‬‬
‫מ‪.‬שמן רובר טיימינג‪45X35X7.8/6.8-‬‬
‫מ‪.‬שמן רובר קרנק‪104.78X88.9X9.5-‬‬
‫מ‪.‬שמן קרנק רובר‪126/116.32X79.95X11.5-‬‬
‫מ‪.‬שמן ‪ 110X98X8.5‬וולוו קרנק‬
‫מ‪.‬שמן טויוטה קורולה קרנק‪92X70X8.5-‬‬
‫‪ S80‬מ‪.‬שמן וולוו‪72X51.9X10.5/8-‬‬
‫מ‪.‬שמן גלגל קד' פנימי וולוו‪82X54X11.5/8-‬‬
‫מ‪.‬שמן ‪ 105X85X11‬קמשפט קד' וולוו‬
‫‪ S80‬מ‪.‬שמן קמשפט וולוו‪70X55X6-‬‬
‫‪ S40‬מ‪.‬שמן קמשפט אח' וולוו‪47X30X7-‬‬
‫מ‪.‬שמן ‪ 50X35X10‬א‪.‬רו‪,‬רנו טיימ'‬
‫מ‪.‬שמן ‪ 24X15X7‬פולקווגן בורר‪.‬ה‬
‫מ‪.‬שמן ‪-52X40X7 305‬פג'ו גל‪.‬אח'‬
‫‪Page 127 of 183‬‬
‫‪SMO01032PDA‬‬
‫‪SMO01034PSF‬‬
‫‪SMO01035PIN‬‬
‫‪SMO01036PRD‬‬
‫‪SMO01038PRD‬‬
‫‪SMO01039PRD‬‬
‫‪SMO01042PIN‬‬
‫‪SMO01050PRD‬‬
‫‪SMO01056PIN‬‬
‫‪SMO01065PIA‬‬
‫‪SMO01066PIN‬‬
‫‪SMO01067PIN‬‬
‫‪SMO01068PSF‬‬
‫‪SMO01073PIA‬‬
‫‪SMO01103PDA‬‬
‫‪SMO01108PIN‬‬
‫‪SMO01109PDA‬‬
‫‪SMO01114PRD‬‬
‫‪SMO01127PIN‬‬
‫‪SMO01137PDA‬‬
‫‪SMO01139PDA‬‬
‫‪SMO01140PDF‬‬
‫‪SMO01141PDF‬‬
‫‪SMO01143PSF‬‬
‫‪SMO01146PSF‬‬
‫‪SMO01147PDF‬‬
‫‪SMO01151XDF‬‬
‫‪SMO01153XSS‬‬
‫‪SMO01156XSF‬‬
‫‪SMO01160XSF‬‬
‫‪SMO01165PRS‬‬
‫‪SMO01176PIN‬‬
‫‪SMO01177PIN‬‬
‫‪SMO01180PSF‬‬
‫‪SMO01185PDF‬‬
‫‪SMO01189PSF‬‬
‫‪SMO01752XDS‬‬
‫‪SMO10111XIN‬‬
‫‪SMO10187XIN‬‬
‫מחירון לצרכן‪ -‬מחלקת חלפים‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
‫‪₪ 32.30‬‬
‫‪₪ 25.80‬‬
‫‪₪ 10.30‬‬
‫‪₪ 9.50‬‬
‫‪₪ 31.30‬‬
‫‪₪ 27.30‬‬
‫‪₪ 18.80‬‬
‫‪₪ 24.30‬‬
‫‪₪ 17.00‬‬
‫‪₪ 17.00‬‬
‫‪₪ 51.00‬‬
‫‪₪ 15.50‬‬
‫‪₪ 17.00‬‬
‫‪₪ 34.30‬‬
‫‪₪ 13.80‬‬
‫‪₪ 21.80‬‬
‫‪₪ 17.00‬‬
‫‪₪ 27.30‬‬
‫‪₪ 15.50‬‬
‫‪₪ 11.00‬‬
‫‪₪ 43.00‬‬
‫‪₪ 41.00‬‬
‫‪₪ 7.50‬‬
‫‪₪ 11.80‬‬
‫‪₪ 25.80‬‬
‫‪₪ 15.50‬‬
‫‪₪ 15.50‬‬
‫‪₪ 15.50‬‬
‫‪₪ 11.80‬‬
‫‪₪ 15.50‬‬
‫‪₪ 17.80‬‬
‫‪₪ 42.80‬‬
‫‪₪ 14.80‬‬
‫‪₪ 18.80‬‬
‫‪₪ 12.30‬‬
‫‪₪ 24.30‬‬
‫‪₪ 19.00‬‬
‫‪₪ 15.80‬‬
‫‪₪ 11.80‬‬
‫מ‪.‬שמן ‪ 105X82X12‬א‪.‬רמ'‪/‬רנו קרנ‬
‫מ‪.‬שמן ‪ 95X75X10‬טרנספורטר‬
‫מ‪.‬שמן ‪ 55X40X8‬פורד גלגל קדמי‬
‫מ‪.‬שמן קמשפט פ‪.‬ווגן‪46X35X7-‬‬
‫מ‪.‬שמן ‪ 95.3X79X11.1‬פורד קרנק‬
‫מ‪.‬שמן ‪ 76.3X60.3X11.1‬פורד קרנ‬
‫מ‪.‬שמן ‪ 56X40X10‬א‪.‬רומאו טימינג‬
‫מ‪.‬שמן ‪ 80X62X12‬א‪.‬רומאו קרנק‬
‫מ‪.‬שמן ‪ 58X35X10‬א‪.‬רומאו קמשפט‬
‫מ‪.‬שמן ‪ 52.5X36.5X12.7‬פורד טימ‬
‫מ‪.‬שמן ‪ 100X80X13‬וולוו‪,‬רנו קרנ‬
‫מ‪ .‬שמן ‪ 47X32X10‬אודי‪ ,‬פולו‪ /‬דרבי‪ /‬גולף‪ /‬פאסט‬
‫מ‪.‬שמן ‪ 55X35X12‬ב‪.‬מ‪.‬וו טיימינג‬
‫מ‪.‬שמן ‪ 110X90X15‬ב‪.‬מ‪.‬וו קרנק‬
‫מ‪.‬שמן ‪ 62/52X40X8.5‬אופל ג‪.‬אח'‬
‫מ‪.‬שמן ‪ 90X70X10‬רנו‪,‬פולק' קרנק‬
‫קמשפט‬
‫מ‪.‬שמן ‪ 56X42X7‬פורד‬
‫מ‪.‬שמן ‪ 100X78X10‬רנו‪,‬פגו‪,‬ציט ק‬
‫מ‪.‬שמן ‪ 50X35X8‬רנו‪,‬פג'ו טימינג‬
‫מ‪.‬שמן ‪ 58X40X10‬פג'ו‪/‬ציטרואן ת‪.‬הילוכים‬
‫מ‪.‬שמן ‪-60X42X10 405‬פג'ו טיימי‬
‫מ‪.‬שמן ‪ 105X85X12‬אאודי‪/‬פ‪.‬ווגן ק‬
‫מ‪.‬שמן אאודי‪/‬סיאט‪/‬פ‪.‬ווגן‪/‬סקודה גיר‪35X21.9X7-‬‬
‫מ‪.‬שמן ‪ 58/52X40X7.5‬אודי ג‪.‬אח'‬
‫מ‪.‬שמן ‪ 85.7X66.7X9.5‬פורד‪,‬טיימ‬
‫מ‪.‬שמן ‪ 70X50X10.5/6‬פורד ג‪.‬קד'‬
‫מ‪.‬שמן ‪ 65X50X10.5/6‬פורד ג‪.‬קיד‬
‫מ‪.‬שמן ‪ 65X50X14/10‬פורד ג‪.‬קדמי‬
‫מ‪.‬שמן ‪ 52.5X36.5X8‬פורד ג‪.‬אח'‬
‫מ‪.‬שמן ‪ 70X55X10.5/6‬פורד אסקור‬
‫מ‪.‬שמן ‪ 50X35X7‬פורד טיימינג‬
‫מ‪.‬שמן ‪ 108X88X11‬פורד‬
‫קרנק‬
‫מ‪.‬שמן ‪ 42X26X8‬אופל טיימינג‬
‫מ‪.‬שמן ‪ 48X35X7‬אופל‬
‫קמשפט‬
‫מ‪.‬שמן ‪ 48X32X7‬דייהטסו שרייד‬
‫מ‪.‬שמן ‪ 68X50X10‬רנו טיימינג‬
‫מ‪.‬שמן ‪ 60.5X44.4X9.5‬פורד גל‪.‬ק‬
‫מ‪.‬שמן ‪ 42X30X7‬אונו פייר‪/‬ביאנקיקמשפט‬
‫מ‪.‬שמן ‪ 47X30X10‬פג'ו‪,‬ציט'‪/‬פג'ו ציריה‬
‫‪Page 128 of 183‬‬
‫‪SMO10361XSS‬‬
‫‪SMO10803XIN‬‬
‫‪SMO10968PIN‬‬
‫‪SMO1103PRDA‬‬
‫‪SMO11513XSS‬‬
‫‪SMO11515XSS‬‬
‫‪SMO11518XDS‬‬
‫‪SMO11519XSS‬‬
‫‪SMO11520XDS‬‬
‫‪SMO11528XDS‬‬
‫‪SMO11535XSS‬‬
‫‪SMO11543PIS‬‬
‫‪SMO11544XDS‬‬
‫‪SMO11545PSS‬‬
‫‪SMO11550XIN‬‬
‫‪SMO11554XSS‬‬
‫‪SMO11618XDS‬‬
‫‪SMO11624XSA‬‬
‫‪SMO11625XDA‬‬
‫‪SMO11627PIN‬‬
‫‪SMO11631XIS‬‬
‫‪SMO11634PSS‬‬
‫‪SMO11636XDA‬‬
‫‪SMO11637PIN‬‬
‫‪SMO11647XDS‬‬
‫‪SMO11725XIN‬‬
‫‪SMO11726XIN‬‬
‫‪SMO11727XIN‬‬
‫‪SMO11728PIN‬‬
‫‪SMO11729XIN‬‬
‫‪SMO11731XDS‬‬
‫‪SMO11732XSS‬‬
‫‪SMO11734PDS‬‬
‫‪SMO11736PDS‬‬
‫‪SMO11743PDS‬‬
‫‪SMO11748PDA‬‬
‫‪SMO11752PIN‬‬
‫‪SMO11788PDA‬‬
‫‪SMO11789PIN‬‬
‫מחירון לצרכן‪ -‬מחלקת חלפים‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
‫‪₪ 39.00‬‬
‫‪₪ 16.30‬‬
‫‪₪ 52.80‬‬
‫‪₪ 13.80‬‬
‫‪₪ 20.30‬‬
‫‪₪ 17.80‬‬
‫‪₪ 16.30‬‬
‫‪₪ 18.50‬‬
‫‪₪ 12.80‬‬
‫‪₪ 9.50‬‬
‫‪₪ 16.30‬‬
‫‪₪ 20.30‬‬
‫‪₪ 18.80‬‬
‫‪₪ 20.30‬‬
‫‪₪ 18.50‬‬
‫‪₪ 18.50‬‬
‫‪₪ 21.30‬‬
‫‪₪ 25.80‬‬
‫‪₪ 12.00‬‬
‫‪₪ 27.00‬‬
‫‪₪ 39.00‬‬
‫‪₪ 48.50‬‬
‫‪₪ 28.30‬‬
‫‪₪ 27.00‬‬
‫‪₪ 15.00‬‬
‫‪₪ 17.50‬‬
‫‪₪ 17.00‬‬
‫‪₪ 32.30‬‬
‫‪₪ 32.30‬‬
‫‪₪ 24.50‬‬
‫‪₪ 25.80‬‬
‫‪₪ 10.50‬‬
‫‪₪ 14.50‬‬
‫‪₪ 32.30‬‬
‫‪₪ 68.30‬‬
‫‪₪ 195.10‬‬
‫‪₪ 299.90‬‬
‫‪₪ 152.90‬‬
‫‪₪ 182.60‬‬
‫מ‪.‬שמן ‪ 62X42X8‬פג'ו סיט' טיימינ‬
‫מ‪.‬שמן ‪ 50X36X8‬פג'ו‪,‬ציט' קמשפט‬
‫מ‪.‬שמן ‪ 110X90X10‬לזיד‪ BX+‬קרנק‬
‫מ‪.‬שמן ‪ 40X30X7‬רנו אקספרס דיזל‬
‫מ‪.‬שמן ‪ 56X28X10‬קליאו אקס'‬
‫מ‪.‬שמן ‪ 47X35X7‬רנו אקספרס טיימי‬
‫מ‪.‬שמן ‪ 42X28X7‬סיאט טיימינג‬
‫מ‪.‬שמן ‪ 58X42X11‬סקודה טימינג‬
‫מ‪.‬שמן ‪ 56X40X7‬פיאט‪/‬לנצ'יה טימינג‬
‫מ‪.‬שמן ‪ 52X30X7‬קמשפט פיאט‬
‫מ‪.‬שמן ‪ 20X12X5‬מפלג אונו‪/‬גולף‬
‫מח' שמן ‪ 90X74X10‬טרנספורטר‬
‫מ‪.‬שמן ‪/40X20X7.5/6 127‬אונו ת‪.‬הילוכים‬
‫מ‪.‬שמן ‪ 40X22X7.5/6‬ת‪ .‬הילוכים פיאט‬
‫מ‪.‬שמן ‪ 50X29.8X13.5/10‬ציריה ימ' אלפא ‪165/164‬‬
‫מ‪.‬שמן ‪ 52X29X13.5/10‬אונו ‪70‬‬
‫קרנק‬
‫מ‪.‬שמן ‪ 85X70X8‬פיאט‬
‫מ‪.‬שמן ‪ 26X16X19/8‬פיאט בורר הי‬
‫מ‪.‬שמן ‪ 80X63X12‬פיאט ג‪.‬קדמי‬
‫מ‪.‬שמן ‪ 76.2X52.4X9.5‬פורד גל‪.‬א‬
‫מ‪.‬שמן ‪ 43X30X8‬רגטה טימינג‬
‫מ‪ .‬שמן ‪ 88X70X8‬קרנק אונו‪/‬ביאנקי‬
‫מ‪.‬שמן ‪ 35X23X7‬אונו פייר‪/‬ביאנקי טיימינג‬
‫מ‪.‬שמן בורה‪/‬גולף‪/‬פאסט טיימינג‪48X35X10-‬‬
‫מ‪.‬שמן וולוו גלגל אח' פנימי‪73.13X47.63X9.5-‬‬
‫מ‪.‬שמן ‪ 52X32X13.8/10‬ציריה שמ' אלפא ‪165/164‬‬
‫מ‪.‬שמן ‪ 40X22.8X7.9/6‬פיאט‬
‫מ‪.‬שמן מיצו' גל' ק' ‪66.5X50X13/16.5‬‬
‫מ‪.‬שמן מיצו' גל' אח' ‪62X35X12.4‬‬
‫מ‪.‬שמן מיצו' גל' ‪56X35X9/12.5‬‬
‫מ‪.‬שמן קמשפט‪-‬מזדה ‪44X30X7 121/323‬‬
‫מ‪.‬שמן קמשפט ‪/626‬לנטיס ‪48X34X7‬‬
‫מ‪.‬שמן טיימינג‪-‬לנטיס ‪50.8X36X7‬‬
‫מ‪.‬שמן טיימינג‪-‬מזדה פיק אפ ‪54.5X41X7‬‬
‫מ‪.‬שמן ‪ 52X68X10‬וולוו‬
‫מיכל עיבוי‪-‬טיפו‪/‬טמפרה‪/‬דדרה‬
‫מיכל עיבוי‪-‬תמא‬
‫מיכל עיבוי‪-‬דוקאטו ‪-92‬מ‬
‫מיכל עיבוי‪-‬פיאסטה‪/‬קורייר‬
‫‪Page 129 of 183‬‬
‫‪SMO11790PDF‬‬
‫‪SMO11792XDA‬‬
‫‪SMO11793PSS‬‬
‫‪SMO11796XDS‬‬
‫‪SMO11797PDA‬‬
‫‪SMO11798XDA‬‬
‫‪SMO11799PDS‬‬
‫‪SMO11802PDS‬‬
‫‪SMO13032XDS‬‬
‫‪SMO13054XDS‬‬
‫‪SMO13236PIN‬‬
‫‪SMO13376XSS‬‬
‫‪SMO13425XDA‬‬
‫‪SMO13426XDA‬‬
‫‪SMO13427PDA‬‬
‫‪SMO13428PSA‬‬
‫‪SMO13430XSS‬‬
‫‪SMO13438XIA‬‬
‫‪SMO13446PIN‬‬
‫‪SMO13448XIN‬‬
‫‪SMO13480PDF‬‬
‫‪SMO13481PSF‬‬
‫‪SMO13482PDF‬‬
‫‪SMO13491PDF‬‬
‫‪SMO13492TGE‬‬
‫‪SMO13498PSA‬‬
‫‪SMO13509PDA‬‬
‫‪SMO732011XI‬‬
‫‪SMO732012XI‬‬
‫‪SMO732013XI‬‬
‫‪SMO732015XI‬‬
‫‪SMO732016XI‬‬
‫‪SMO732017XI‬‬
‫‪SMO732018XI‬‬
‫‪SMO83906XDS‬‬
‫‪SMW208006‬‬
‫‪SMW208025‬‬
‫‪SMW208030‬‬
‫‪SMW208035‬‬
‫מחירון לצרכן‪ -‬מחלקת חלפים‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
‫‪₪ 103.10‬‬
‫‪₪ 53.00‬‬
‫‪₪ 144.80‬‬
‫‪₪ 96.30‬‬
‫‪₪ 133.00‬‬
‫‪₪ 124.50‬‬
‫‪₪ 0.00‬‬
‫‪₪ 0.00‬‬
‫‪₪ 0.00‬‬
‫‪₪ 0.00‬‬
‫‪₪ 15.30‬‬
‫‪₪ 22.90‬‬
‫‪₪ 26.30‬‬
‫‪₪ 6.60‬‬
‫‪₪ 12.10‬‬
‫‪₪ 4.20‬‬
‫‪₪ 10.80‬‬
‫‪₪ 3.90‬‬
‫‪₪ 13.90‬‬
‫‪₪ 5.30‬‬
‫‪₪ 36.80‬‬
‫‪₪ 32.90‬‬
‫‪₪ 11.80‬‬
‫‪₪ 5.30‬‬
‫‪₪ 11.80‬‬
‫‪₪ 6.60‬‬
‫‪₪ 20.00‬‬
‫‪₪ 18.90‬‬
‫‪₪ 5.80‬‬
‫‪₪ 10.80‬‬
‫‪₪ 7.10‬‬
‫‪₪ 23.90‬‬
‫‪₪ 21.80‬‬
‫‪₪ 11.80‬‬
‫‪₪ 21.00‬‬
‫‪₪ 16.00‬‬
‫‪₪ 11.30‬‬
‫‪₪ 40.00‬‬
‫‪₪ 32.90‬‬
‫מיכל עיבוי‪-‬קורסה עד ‪93‬‬
‫מיכל עיבוי‪-‬פג'ו ‪205‬‬
‫מיכל עיבוי‪-‬מגאן‬
‫מיכל עיבוי‪-‬איביזה‪/‬מלגה ‪-92‬עד‬
‫מיכל עיבוי‪-‬גולף‪/‬פולו‪/‬פסאט‪/‬איביזה‬
‫מיכל עיבוי‪-‬גולף ‪84-92‬‬
‫זיכוי מיוחד עבור ח"ח מאלו‬
‫הפרשי מחיר עבור ח"ח מאלו‬
‫חיוב עבור ‪MALO‬‬
‫חיוב עבור הובלה אווירית‬
‫ג‪-2 .‬לדוושה יח'‪-‬אונו‪/‬דובלו‪/‬מולטיפלה‪/‬בראוו‬
‫ב‪ .‬סטביליזר קד' ‪-‬נקבה‪ -‬סיאט‬
‫ב‪ .‬סטביליזר אח' ‪-‬זכר‪-‬סיאט‪/‬רגטה‬
‫ג‪ .‬לבולם אח' ‪Y-10‬‬
‫ג‪ .‬לדוושה (‪ 2‬יח') פיאט כללי‬
‫בוקסה להגה ‪ -‬לאדה‬
‫גומיה לגז ‪/124‬אונו‬
‫ג‪ .‬למדיד שמן פיאט כללי‬
‫פיאט ג‪.‬לאג' מעוין אוטובינקי‬
‫ב‪ .‬ידית הילוכים פיאט כללי‬
‫קיט ידית הילוכים ‪/127‬ביאנקי‬
‫אום אבטחת גלגל ‪/127‬ביאנקי‬
‫ג‪.‬אגזוז אח' ‪/Y10‬אונו‪/‬איביזה‬
‫ג‪ .‬אגזוז אונו‪-‬עגול‬
‫ג‪ .‬לגז ‪/127‬ריתמו‪/‬לנצ'יה‪/‬ביאנקי‬
‫ג‪ .‬לבולם פיאט כללי‬
‫ג‪ .‬חובק הגה ימין פיאט כללי‪/‬ביאנקי‬
‫ג‪ .‬חובק הגה שמאל פיאט כללי‪/‬ביאנקי‬
‫ב‪ .‬לזרוע קד' פיאט כללי‬
‫ג‪ .‬סטבי' מרכזית פיאט כללי‪/‬ביאנקי‬
‫ג‪ .‬לתפוח פיאט כללי‬
‫ג‪ .‬חובק הגה ‪ Y-10 17‬מ"מ‪/‬סיאט‬
‫מכסה שמן גומי נמוך פונטו‪/‬אונו פייר‪/‬דובלו‬
‫ג‪.‬סטבילייזר ‪22-‬מ"מ פיורינו ‪1.3-1.6‬‬
‫ג‪ .‬לדוושה (‪ )2X‬לנצ'יה‬
‫ג‪.‬אגזוז טרפז‪-‬אלפא ‪/155‬טיפו‪/‬פיורינו‬
‫גומי אגזוז לנצי'ה‬
‫יח' ג‪.‬אגזוז דוקטו ‪10‬‬
‫ג‪ .‬סטביליזר דוקטו‬
‫‪Page 130 of 183‬‬
‫‪SMW208042‬‬
‫‪SMW208047‬‬
‫‪SMW208049‬‬
‫‪SMW208058‬‬
‫‪SMW208063‬‬
‫‪SMW208064‬‬
‫‪SMZ201‬‬
‫‪SMZ205‬‬
‫‪SMZ206‬‬
‫‪SMZ207‬‬
‫‪SMC12705‬‬
‫‪SMC12718‬‬
‫‪SMC12719‬‬
‫‪SMC12856‬‬
‫‪SMC12911‬‬
‫‪SMC12968‬‬
‫‪SMC12972‬‬
‫‪SMC13806‬‬
‫‪SMC13920‬‬
‫‪SMC13935‬‬
‫‪SMC13937‬‬
‫‪SMC13948‬‬
‫‪SMC13953‬‬
‫‪SMC13954‬‬
‫‪SMC14808‬‬
‫‪SMC14827‬‬
‫‪SMC14837‬‬
‫‪SMC14838‬‬
‫‪SMC14845‬‬
‫‪SMC14853‬‬
‫‪SMC14929‬‬
‫‪SMC15914‬‬
‫‪SMC15998‬‬
‫‪SMC16226‬‬
‫‪SMC16405‬‬
‫‪SMC16502‬‬
‫‪SMC16733‬‬
‫‪SMC17417‬‬
‫‪SMC17422‬‬
‫מחירון לצרכן‪ -‬מחלקת חלפים‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
‫‪₪ 25.00‬‬
‫‪₪ 21.80‬‬
‫‪₪ 12.40‬‬
‫‪₪ 61.00‬‬
‫‪₪ 15.80‬‬
‫‪₪ 29.20‬‬
‫‪₪ 29.20‬‬
‫‪₪ 30.80‬‬
‫‪₪ 8.90‬‬
‫‪₪ 10.30‬‬
‫‪₪ 9.50‬‬
‫‪₪ 102.90‬‬
‫‪₪ 25.00‬‬
‫‪₪ 44.20‬‬
‫‪₪ 18.70‬‬
‫‪₪ 76.00‬‬
‫‪₪ 83.90‬‬
‫‪₪ 78.40‬‬
‫‪₪ 35.00‬‬
‫‪₪ 29.70‬‬
‫‪₪ 10.00‬‬
‫‪₪ 48.40‬‬
‫‪₪ 45.00‬‬
‫‪₪ 8.90‬‬
‫‪₪ 9.70‬‬
‫‪₪ 18.90‬‬
‫‪₪ 33.70‬‬
‫‪₪ 11.00‬‬
‫‪₪ 9.50‬‬
‫‪₪ 10.50‬‬
‫‪₪ 15.80‬‬
‫‪₪ 27.10‬‬
‫‪₪ 20.50‬‬
‫‪₪ 13.90‬‬
‫‪₪ 36.00‬‬
‫‪₪ 8.40‬‬
‫‪₪ 40.00‬‬
‫‪₪ 25.00‬‬
‫‪₪ 14.50‬‬
‫ג‪ .‬דוושה למצמד הרקולס‪/‬דוקטו עד ‪02‬‬
‫מכסה שמן גומי גבוה אונו ‪/1.4‬טיפו‪/‬טמפרה‬
‫ג‪.‬סטבלייזר‪-‬מולטיפלה‬
‫יח' ג‪.‬אגזוז קד' פונטו‪/‬מראה ‪10‬‬
‫ג‪.‬אגזוז אח' פונטו‪/‬דובלו‬
‫ג‪.‬דוושה לגז‪-‬פונטו ספייס ‪-00‬מ‬
‫ג‪.‬דוושה למצמד פונטו ספייס ‪-00‬מ‬
‫ג‪.‬דוושה לבלם פונטו ספייס‪-‬דיזל ‪-00‬מ‬
‫ג‪.‬אגזוז טיפו‪/‬טמפרה‬
‫ג‪.‬אגזוז ‪.‬רג‪./Y10/‬טי‪/.‬טמ‬
‫גומי קפיץ‪-‬אח'‪-‬פונטו‬
‫מיסב החלקה ג'מפי‪/‬סקודו‪/‬מולטיפלה‬
‫ג‪.‬דוושה לבלם דוקטו‪/‬הרקולס ‪-08‬מ‬
‫ג‪.‬סטבילייזר‪-‬ג'מפי‬
‫ג‪.‬דוושה גז‪-‬ג'מפי‬
‫ג‪.‬אגזוז ‪'-A-3‬אח‬
‫ג‪.‬אגזוז ‪'-TDI‬חא ‪A3‬‬
‫ג‪.‬אגזוז ‪-A-4/A-6‬מרכזית‬
‫ג‪ .‬תומך אגזוז פ‪.‬ווגן כללי ‪-89‬מ‬
‫ג‪ .‬תומך אגזוז גולף‪/‬וונטו‬
‫ג‪.‬סטבילייזר ‪17‬מ"מ‪-‬גולף ‪-91‬מ‬
‫ג‪ .‬סטבי'‪-‬קד' טוארג‬
‫ג‪ .‬סטבי'‪-‬אח' טוארג‬
‫ג‪ .‬סטבי' פ‪.‬ווגן ‪ T5 -21‬מ"מ‬
‫ג‪.‬אגזוז‪-‬מעוין‪ -‬פג'ו כללי‬
‫ג‪ .‬אגזוז‪-‬עגולה‪/C15 -‬ויזה‬
‫ג‪ .‬סטביליזר ‪ 19‬מ"מ ‪AX‬‬
‫ג‪ .‬היטנסק‪-ZX/‬תילבוא‪-‬זוזגא‬
‫ג‪ .‬אגזוז קנגו ‪-08‬מ‬
‫רנו ג‪.‬אגזוז‪-‬בורג ‪ 6‬מ"מ‪ -‬רנו‬
‫ג‪.‬דוושה יח'‪-‬קנגו‪/‬קליאו‪2-‬‬
‫ג‪.‬דוושה יח'‪-‬מגאן‪/‬סניק‪2-‬‬
‫ג‪.‬דוושה ‪/5/9‬יח'‪-‬אקספרס‪2-‬‬
‫רנו ג‪.‬לאגזוז עם ‪-5‬בורג סופר‬
‫יח' ג‪.‬אגזוז אקספרס‪/‬קליאו‪/‬קנגו ‪10‬‬
‫רנו ג‪.‬לאגזוז ‪ -‬רנו ‪/19‬מגאן‬
‫ג‪.‬דוושה יח'‪-‬רנו ‪2-19‬‬
‫ג‪ .‬סטב' סגורה רנו ‪19‬‬
‫ג‪ .‬אגזוז‪-‬בורג ‪ 8‬מ"מ‪ -‬רנו‬
‫‪Page 131 of 183‬‬
‫‪SMC17480‬‬
‫‪SMC114737‬‬
‫‪SMC114764‬‬
‫‪SMC114806‬‬
‫‪SMC114808‬‬
‫‪SMC114889‬‬
‫‪SMC114890‬‬
‫‪SMC114891‬‬
‫‪SMC115044‬‬
‫‪SMC115045‬‬
‫‪SMC115058‬‬
‫‪SMC115339‬‬
‫‪SMC115396‬‬
‫‪SMC115622‬‬
‫‪SMC115630‬‬
‫‪SMC117572‬‬
‫‪SMC117573‬‬
‫‪SMC117584‬‬
‫‪SMC117610‬‬
‫‪SMC117627‬‬
‫‪SMC117635‬‬
‫‪SMC117853‬‬
‫‪SMC117856‬‬
‫‪SMC117872‬‬
‫‪SMC118211‬‬
‫‪SMC118223‬‬
‫‪SMC118253‬‬
‫‪SMC118280‬‬
‫‪SMC118478‬‬
‫‪SMC118505‬‬
‫‪SMC118571‬‬
‫‪SMC118583‬‬
‫‪SMC118635‬‬
‫‪SMC118638‬‬
‫‪SMC118659‬‬
‫‪SMC118723‬‬
‫‪SMC118724‬‬
‫‪SMC118733‬‬
‫‪SMC118850‬‬
‫מחירון לצרכן‪ -‬מחלקת חלפים‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
‫‪₪ 6.80‬‬
‫‪₪ 14.50‬‬
‫‪₪ 17.10‬‬
‫‪₪ 27.10‬‬
‫‪₪ 26.60‬‬
‫‪₪ 25.30‬‬
‫‪₪ 48.10‬‬
‫‪₪ 11.30‬‬
‫‪₪ 21.80‬‬
‫‪₪ 27.40‬‬
‫‪₪ 8.70‬‬
‫‪₪ 20.30‬‬
‫‪₪ 11.00‬‬
‫‪₪ 20.00‬‬
‫‪₪ 16.60‬‬
‫‪₪ 51.30‬‬
‫‪₪ 12.90‬‬
‫‪₪ 5.80‬‬
‫‪₪ 25.30‬‬
‫‪₪ 3.40‬‬
‫‪₪ 7.90‬‬
‫‪₪ 17.40‬‬
‫‪₪ 17.90‬‬
‫‪₪ 7.10‬‬
‫‪₪ 31.00‬‬
‫‪₪ 16.60‬‬
‫‪₪ 6.30‬‬
‫‪₪ 8.90‬‬
‫‪₪ 40.00‬‬
‫‪₪ 11.00‬‬
‫‪₪ 67.40‬‬
‫‪₪ 67.40‬‬
‫‪₪ 31.30‬‬
‫‪₪ 77.90‬‬
‫‪₪ 31.60‬‬
‫‪₪ 18.20‬‬
‫‪₪ 13.40‬‬
‫‪₪ 13.40‬‬
‫‪₪ 16.00‬‬
‫רנו ג‪.‬אגזוז (‪- 12)56X36‬רנו‬
‫ג‪.‬אגזוז ‪-‬בורג ‪ 10‬מ"מ‪ -‬רנו‬
‫ג‪.‬אגזוז אסקורט‪/‬סיירה‪/‬פייסטה עד ‪83‬‬
‫ג‪ .‬לדוושה ‪ 2-‬יח'‪-‬אסקורט‪/‬פיאסטה‬
‫ג‪.‬אגזוז‪-‬טרנזיט מ‪/94-‬מונדאו‪/‬פיאסטה‬
‫ג‪.‬סטבי‪ .‬קד'‪-‬פוקוס עד ‪ 03 19‬מ"מ‬
‫ג‪.‬דוושה יח'‪-‬פוקוס‪/‬קונקט‪2-‬‬
‫ג‪ .‬אגזוז פג'ו ‪/206/306‬ברלינגו‬
‫זוג‪ -‬ג‪ .‬דוושה למצמד פג'ו ‪206‬‬
‫ג‪.‬אגזוז‪-‬עגולה‪-‬פג'ו ‪505/405/305/104‬‬
‫ג‪.‬אגזוז‪/405/309/205/106-‬סקסו‪-‬מעויין‬
‫ג‪ .‬דוושה לבלם ‪205/309‬‬
‫ג‪ .‬אגזוז קד' פג'ו ‪306/106‬‬
‫ג‪.‬אגזוז‪-‬פוקוס עד ‪04‬‬
‫זוג ג‪.‬דוושה‪-‬מלבן‪-‬טרנזיט עד ‪99‬‬
‫יח' ג‪.‬אגזוז אאודי ‪/100‬גולף‪/‬פסאט‪/‬טולדו ‪10‬‬
‫ג‪ .‬אגזוז‪-‬עגול‪ -‬ב‪.‬מ‪.‬וו‪-‬חריץ‬
‫ג‪.‬אגזוז‪-‬וולוו‪-‬עגולה‪/‬רחבה‬
‫יח' ג‪.‬אגזוז‪-‬פרח‪-‬אאודי‪/‬פולו‪/‬גולף ‪10‬‬
‫ג‪ .‬אגזוז אופל‪-‬עגול‪/‬חריץ‬
‫אופל ג‪.‬אגזוז מרכזית קורסה‪/‬קדט‬
‫ג‪-240 .‬לאגזוז‪-‬מעויין‬
‫ג‪-740/760 .‬לאגזוז‪-‬טרפז‬
‫ג‪-740/760 .‬לאגזוז‪-‬מלבן‬
‫ג‪ .‬דוושה ‪ 2‬יח' קורסה‪/‬וקטרה‪/‬אסטרה‪/‬קדט‬
‫ג‪ .‬אגזוז קד' אסטרה‪/‬וקטרה‬
‫ג‪ .‬אגזוז אופל‪ -‬עגול ‪60X35‬‬
‫ג‪.‬אגזוז‪-‬צרה‪-‬מרכזית קדט‬
‫‪X31‬יח' ג‪.‬אגזוז ב‪.‬מ‪.‬וו עגול ‪10 57‬‬‫ג‪ .‬אגזוז‪-‬עצם‪-‬פיאט ‪/131‬לנצ'יה בטה‬
‫ג‪.‬מייצב קד'‪-‬אופל אינסיגניה ‪ 24‬מ"מ‬
‫ג‪.‬מייצב קד'‪ -‬אסטרה ‪-10‬מ ‪ 26‬מ"מ‬
‫גומי מייצב‪-‬סיט‪ C5 22 .‬מ"מ‬
‫ג‪.‬אגזוז עם ‪'-C4/307‬מתכת‪-‬אח'‪/‬ימ‬
‫ג‪ .‬אגזוז פג'ו‪C4 307/‬‬
‫ג‪ .‬אגזוז אח' טיפו‪/‬טמפרה‬
‫ג‪.‬דוושה‪-‬אקורד‬
‫ג‪.‬דוושה‪-‬סיוויק‬
‫ג‪.‬דוושה טנדר‪B-2000/2500-‬‬
‫‪Page 132 of 183‬‬
‫‪SMC118851‬‬
‫‪SMC118878‬‬
‫‪SMC119251‬‬
‫‪SMC119289‬‬
‫‪SMC119327‬‬
‫‪SMC119329‬‬
‫‪SMC119330‬‬
‫‪SMC119421‬‬
‫‪SMC119476‬‬
‫‪SMC119524‬‬
‫‪SMC119530‬‬
‫‪SMC119552‬‬
‫‪SMC119557‬‬
‫‪SMC123017‬‬
‫‪SMC123129‬‬
‫‪SMC123222‬‬
‫‪SMC123251‬‬
‫‪SMC123319‬‬
‫‪SMC123455‬‬
‫‪SMC123517‬‬
‫‪SMC123539‬‬
‫‪SMC123611‬‬
‫‪SMC123612‬‬
‫‪SMC123613‬‬
‫‪SMC123715‬‬
‫‪SMC123716‬‬
‫‪SMC123821‬‬
‫‪SMC123846‬‬
‫‪SMC123911‬‬
‫‪SMC125111‬‬
‫‪SMC128448‬‬
‫‪SMC128463‬‬
‫‪SMC130074‬‬
‫‪SMC130230‬‬
‫‪SMC130231‬‬
‫‪SMC139532‬‬
‫‪SMC150000‬‬
‫‪SMC150001‬‬
‫‪SMC150050‬‬
‫מחירון לצרכן‪ -‬מחלקת חלפים‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
‫‪₪ 11.00‬‬
‫‪₪ 11.80‬‬
‫‪₪ 15.00‬‬
‫‪₪ 48.70‬‬
‫‪₪ 16.60‬‬
‫‪₪ 101.00‬‬
‫‪₪ 78.40‬‬
‫‪₪ 9.50‬‬
‫‪₪ 8.90‬‬
‫‪₪ 76.30‬‬
‫‪₪ 18.40‬‬
‫‪₪ 52.90‬‬
‫‪₪ 14.50‬‬
‫‪₪ 24.20‬‬
‫‪₪ 8.90‬‬
‫‪₪ 11.60‬‬
‫‪₪ 11.60‬‬
‫‪₪ 12.90‬‬
‫‪₪ 15.00‬‬
‫‪₪ 10.80‬‬
‫‪₪ 48.40‬‬
‫‪₪ 18.40‬‬
‫‪₪ 3.10‬‬
‫‪₪ 3.80‬‬
‫‪₪ 26.20‬‬
‫‪₪ 109.90‬‬
‫‪₪ 46.10‬‬
‫‪₪ 21.20‬‬
‫‪₪ 21.90‬‬
‫‪₪ 20.50‬‬
‫‪₪ 44.20‬‬
‫‪₪ 28.30‬‬
‫‪₪ 25.40‬‬
‫‪₪ 59.90‬‬
‫‪₪ 31.20‬‬
‫‪₪ 25.40‬‬
‫‪₪ 69.90‬‬
‫‪₪ 40.00‬‬
‫‪₪ 33.80‬‬
‫ג‪.‬אגזוז משולשת‪-‬אוויאו‪/‬דייהו מטיז‬
‫ג‪.‬סטבילליזר ‪17-‬מ"מ פיורינו ‪1.3-1.6‬‬
‫ג‪.‬אגזוז אמ'‪-‬פונטו ספייס‪/‬בראוו‪/‬ה‬
‫ג‪ .‬סטביליזר אאודי ‪A3‬‬
‫ג‪.‬סטבילייזר ‪23‬מ"מ‪-‬גולף‪/‬בורה‬
‫ג‪.‬אגזוז ‪'-A-3‬אמ‬
‫ג‪.‬אגזוז ‪'-A-4‬אח‬
‫ג‪ .‬סטבי' פ‪.‬ווגן ‪ T5 -23‬מ"מ‬
‫ג‪ .‬סטבי' פ‪.‬ווגן ‪ T5 -27‬מ"מ‬
‫ת‪.‬אגזוז אח'‪-‬קליאו ‪ B‬עם תפסן‬
‫ג‪.‬אגזוז אסקורט‪/‬סיירה‪/‬פייסטה ‪-83‬מ‬
‫ג‪.‬לדוושה‪-‬זוג‪-‬אריקה‪/‬מונדאו‪/‬פייסטה‬
‫ג‪.‬אגזוז‪-‬טרנזיט ‪-98‬מ‬
‫ג‪ .‬דוושה ‪ 2-‬יח'‪-‬איביזה‪/‬פ‪.‬ווגן‪/‬אאודי‬
‫ג‪.‬אגזוז‪-‬רחבה‪-‬קאדט‪/‬אסטרה‪/‬דייהו‬
‫ג‪.‬דוושה שרייד‪/‬סוברו‪/‬אפלאוז‬
‫גומית דוושה מיצ' ‪L200/300‬‬
‫ג‪ .‬מייצב קד'‪ -‬אסטרה ‪-06‬מ‬
‫ג‪ .‬אגזוז‪-‬אמצעי‪-‬פג'ו ‪307‬‬
‫ג‪.‬אגוז‪-‬פרח‪/‬אמצעי‪ -‬פג'ו‪C4 307/‬‬
‫ג‪.‬אגזוז‪-‬אומגה‪-‬אח'‪/‬שמ' ‪C4/307‬‬
‫גומית אגזוז‪-‬סקודה גדולה‬
‫ג‪.‬קליפר מ"מ‪22-‬‬
‫ג‪.‬קליפר מ"מ‪52-‬‬
‫קיט קליפר‪-‬קד' ‪ 30‬ממ לאדה‬
‫קיט ‪-52‬קליפר ממ אופל‪/‬דייהו‬
‫קיט ‪-45‬קליפר ממ פג'ו‬
‫ק‪.‬קליפר קד' ‪ 48‬ממ אאודי ‪80‬‬
‫ק‪ .‬קליפר קד' ‪ 54‬ממ אאודי ‪80‬‬
‫ק‪ .‬קליפר קד' ‪ 48‬ממ פג'ו‬
‫סיטרואן ‪ BX‬ק‪.‬קליפר ‪ 50‬מ"מ‬
‫ק‪ .‬קליפר ‪ 48‬ממ פיאט‬
‫קיט קליפר מש' קלץ' תח' ‪/33‬סוד‬
‫ק‪ .‬קליפר קד' ‪ 44‬ממ )‪(43.2‬‬
‫קיט קליפר מש' קלץ' על' ‪/33‬סוד‬
‫ק‪ .‬קליפר קד' ‪ 48‬ממ פיאט‬
‫ק‪ .‬קליפר קד' ‪ 38/48‬דוקטו‬
‫ק‪.‬קליפר קד' ‪ 38‬ממ וולוו‬
‫ק‪ .‬קליפר קד' ‪ 54‬ממ סובארו‬
‫‪Page 133 of 183‬‬
‫‪SMC150594‬‬
‫‪SMC162271‬‬
‫‪SMC1148081‬‬
‫‪SMC1175582‬‬
‫‪SMC1175583‬‬
‫‪SMC1175721‬‬
‫‪SMC1175841‬‬
‫‪SMC1178721‬‬
‫‪SMC1178722‬‬
‫‪SMC1185691‬‬
‫‪SMC1192511‬‬
‫‪SMC1192891‬‬
‫‪SMC1193271‬‬
‫‪SMC1234691‬‬
‫‪SMC1238461‬‬
‫‪SMC1254213‬‬
‫‪SMC1254214‬‬
‫‪SMC1282241‬‬
‫‪SMC1302291‬‬
‫‪SMC1302292‬‬
‫‪SMC1302301‬‬
‫‪SMC1737003‬‬
‫‪SMCA3065‬‬
‫‪SMCA3226‬‬
‫‪SMCA9036‬‬
‫‪SMCA9074‬‬
‫‪SMCA9618‬‬
‫‪SMCA9619‬‬
‫‪SMCA9620‬‬
‫‪SMCA9632‬‬
‫‪SMCA9688‬‬
‫‪SMCA9797‬‬
‫‪SMCA9851‬‬
‫‪SMCA9856‬‬
‫‪SMCA9867‬‬
‫‪SMCA9956‬‬
‫‪SMCA9962‬‬
‫‪SMCA028176‬‬
‫‪SMCA028177‬‬
‫מחירון לצרכן‪ -‬מחלקת חלפים‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
‫‪₪ 41.10‬‬
‫‪₪ 28.80‬‬
‫‪₪ 3.10‬‬
‫‪₪ 4.80‬‬
‫‪₪ 4.80‬‬
‫‪₪ 30.90‬‬
‫‪₪ 30.90‬‬
‫‪₪ 71.10‬‬
‫‪₪ 359.20‬‬
‫‪₪ 396.90‬‬
‫‪₪ 435.80‬‬
‫‪₪ 481.20‬‬
‫‪₪ 526.20‬‬
‫‪₪ 260.10‬‬
‫‪₪ 665.90‬‬
‫‪₪ 492.30‬‬
‫‪₪ 276.10‬‬
‫‪₪ 41.10‬‬
‫‪₪ 44.10‬‬
‫‪₪ 45.20‬‬
‫‪₪ 46.20‬‬
‫‪₪ 47.50‬‬
‫‪₪ 48.20‬‬
‫‪₪ 47.70‬‬
‫‪₪ 9.90‬‬
‫‪₪ 15.40‬‬
‫‪₪ 18.40‬‬
‫‪₪ 18.40‬‬
‫‪₪ 20.50‬‬
‫‪₪ 17.90‬‬
‫‪₪ 19.10‬‬
‫‪₪ 20.20‬‬
‫‪₪ 16.10‬‬
‫‪₪ 24.60‬‬
‫‪₪ 8.50‬‬
‫‪₪ 11.30‬‬
‫‪₪ 17.90‬‬
‫‪₪ 21.20‬‬
‫‪₪ 25.50‬‬
‫וולבו ‪ 144‬ק‪.‬קליפר ‪ 36‬מ"מ‬
‫ק‪ .‬קליפר קד' ‪ 51‬ממ דיהטסו‬
‫ג‪.‬קליפר מ"מ‪40-‬‬
‫ג‪.‬קליפר‪-‬קוטר ‪ 57‬מ"מ‬
‫ג‪.‬קליפר‪-‬קוטר ‪ 60‬מ"מ‬
‫קיט קליפר ‪ 60‬מ"מ‬
‫קיט קליפר ‪ 57‬מ"מ‬
‫קיט קליפר‪-‬קוטר ‪ 34‬מ"מ‬
‫צ‪.‬אויר אלומ' ‪ 32‬ממ ‪ 10‬מטר‬
‫צ‪.‬אויר אלומ' ‪ 35‬ממ ‪ 10‬מטר‬
‫צ‪.‬אויר אלומ' ‪ 38‬ממ ‪ 10‬מטר‬
‫צ‪.‬אויר אלומ' ‪ 40‬ממ ‪ 10‬מטר‬
‫צ‪.‬אויר אלומ' ‪ 45‬ממ ‪ 10‬מטר‬
‫צ‪.‬אוויר אלומי‪ 70 .‬ממ‪ 5 -‬מטר‬
‫צ‪.‬אויר אלומ' ‪ 55‬ממ ‪ 10‬מטר‬
‫צ‪.‬אוויר אלומי‪ 65 .‬ממ ‪ 10-‬מטר‬
‫צ‪.‬אוויר אלומי‪ 75 .‬ממ ‪ 5-‬מטר‬
‫צ‪ .‬אלומי' מכווץ ‪ 30‬מ"מ‬
‫צ‪ .‬אלומי' מכווץ ‪ 38‬מ"מ‬
‫צ‪.‬אלומ' מכווץ ‪ 40‬מ"מ‬
‫צ‪ .‬אלומי' מכווץ ‪ 45‬מ"מ‬
‫צ‪ .‬אלומי' מכווץ ‪ 50‬מ"מ‬
‫צ‪ .‬אלומי' מכווץ ‪ 60‬מ"מ‬
‫צ‪.‬אלומי' מכווץ ‪ 55‬מ"מ‬
‫צינור גומי ללא בד ‪ 4X8‬ממ‪.‬‬
‫צינור גומי ללא בד ‪ 5X10‬ממ‪.‬‬
‫צינור גומי ללא בד ‪ 6X11‬ממ‪.‬‬
‫צינור גומי ללא בד ‪ 7X12‬ממ‪.‬‬
‫צינור גומי ללא בד ‪ 8X13‬ממ‪.‬‬
‫צינור מים חמים ‪ 12‬מ"מ "‪1/2‬‬
‫צ‪.‬מים חמים ‪ 14‬מ"מ "‪9/16‬‬
‫צינור מים ‪ 16‬ממ‪5/8" .‬‬
‫צינור מים חמים ‪ 10‬ממ‪3/8" .‬‬
‫צינור מים חמים ‪ 19‬ממ‪3/4" .‬‬
‫צינור דלק בד בחוץ ‪3X7‬‬
‫צינור דלק בד בחוץ ‪4X8‬‬
‫צינור דלק בד בחוץ ‪6X13‬‬
‫צינור דלק בד בחוץ ‪8X15‬‬
‫צ‪ .‬דלק בד בחוץ ‪10X17‬‬
‫‪Page 134 of 183‬‬
‫‪SMCA028178‬‬
‫‪SMCA028179‬‬
‫‪SMCA159002‬‬
‫‪SMCA159003‬‬
‫‪SMCA159004‬‬
‫‪SMCA159005‬‬
‫‪SMCA159006‬‬
‫‪SMCA159034‬‬
‫‪SMHA7701‬‬
‫‪SMHA7702‬‬
‫‪SMHA7703‬‬
‫‪SMHA7704‬‬
‫‪SMHA7705‬‬
‫‪SMHA7708‬‬
‫‪SMHA7713‬‬
‫‪SMHA7715‬‬
‫‪SMHA7719‬‬
‫‪SMHAX7700‬‬
‫‪SMHAX7703‬‬
‫‪SMHAX7704‬‬
‫‪SMHAX7705‬‬
‫‪SMHAX7706‬‬
‫‪SMHAX7707‬‬
‫‪SMHAX7713‬‬
‫‪SMHR6017‬‬
‫‪SMHR6018‬‬
‫‪SMHR6019‬‬
‫‪SMHR6020‬‬
‫‪SMHR6021‬‬
‫‪SMHR7727‬‬
‫‪SMHR7728‬‬
‫‪SMHR7729‬‬
‫‪SMHR7762‬‬
‫‪SMHR7765‬‬
‫‪SMHR7783‬‬
‫‪SMHR7784‬‬
‫‪SMHR7785‬‬
‫‪SMHR7787‬‬
‫‪SMHR7788‬‬
‫מחירון לצרכן‪ -‬מחלקת חלפים‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
‫‪₪ 27.10‬‬
‫‪₪ 17.50‬‬
‫‪₪ 18.90‬‬
‫‪₪ 20.20‬‬
‫‪₪ 20.90‬‬
‫‪₪ 32.70‬‬
‫‪₪ 18.90‬‬
‫‪₪ 41.20‬‬
‫‪₪ 75.70‬‬
‫‪₪ 75.70‬‬
‫‪₪ 75.70‬‬
‫‪₪ 75.70‬‬
‫‪₪ 75.70‬‬
‫‪₪ 15.40‬‬
‫‪₪ 23.40‬‬
‫‪₪ 28.20‬‬
‫‪₪ 26.60‬‬
‫‪₪ 22.50‬‬
‫‪₪ 33.80‬‬
‫‪₪ 40.60‬‬
‫‪₪ 18.80‬‬
‫‪₪ 45.20‬‬
‫‪₪ 72.90‬‬
‫‪₪ 39.10‬‬
‫‪₪ 55.40‬‬
‫‪₪ 63.50‬‬
‫‪₪ 58.30‬‬
‫‪₪ 26.40‬‬
‫‪₪ 130.70‬‬
‫‪₪ 33.60‬‬
‫‪₪ 50.40‬‬
‫‪₪ 39.70‬‬
‫‪₪ 39.70‬‬
‫‪₪ 27.70‬‬
‫‪₪ 44.50‬‬
‫‪₪ 134.00‬‬
‫‪₪ 12.40‬‬
‫‪₪ 53.30‬‬
‫‪₪ 53.30‬‬
‫צ‪.‬דלק בד בחוץ ‪13X19‬‬
‫צינור דלק בד בפנים ‪ 5‬ממ'‬
‫צינור דלק בד בפנים ‪ 6‬ממ'‬
‫צינור דלק בד בפנים ‪ 7‬ממ'‬
‫צינור דלק בד בפנים ‪ 8‬ממ'‬
‫צ דלק בד בפנים ‪ 10‬מ"מ‪+/‬שמן גיר‬
‫צ‪.‬דלק בד ‪-3‬בפנים‪-‬ירוק מ"מ‬
‫צ‪.‬דלק ‪ 12‬מ"מ בד בפנים‬
‫צ‪.‬דלק שקוף ‪ 3‬ממ‬
‫צ‪.‬דלק ‪-4‬שקוף ממ‬
‫צ‪.‬דלק ‪-5‬שקוף ממ‬
‫צ‪.‬דלק ‪-6‬שקוף ממ‬
‫צ‪.‬דלק ‪-8‬שקוף ממ‬
‫צינור דלק בד בחוץ ‪5X10‬‬
‫צ‪.‬מיכל דלק ‪( 127‬ישר)‬
‫צ‪ .‬מים ממש' לטרמוס' פיורינו ‪1050‬‬
‫צ‪ .‬נשם דונה‪/‬פיורינו ‪-1.3‬מכופף‬
‫צ‪ .‬מיכל דלק ריתמו‬
‫צ‪ .‬נשם דונה‪/‬פיורינו ‪-90‬מ‬
‫צ‪.‬מיכל דלק מכופף‪-‬פיאט כללי‬
‫צ‪.‬מים מטרמו' למיכל אונו‪/‬רגטה‬
‫צ‪.‬מים על' ‪)1000(Y-10‬‬
‫צ‪.‬מים תח' ‪)1000(Y-10‬‬
‫צ‪.‬מים על' אונו ‪1.4‬‬
‫צ‪.‬מים תח' אונו ‪1.4‬‬
‫צ‪.‬מים עליון דונה‪/‬פיורינו ‪1.3‬‬
‫צ‪.‬מים תחתון דונה‪/‬פיורינו ‪1.3‬‬
‫צ‪.‬מיכל דלק דונה‬
‫צ‪.‬חימום עם יצ'‪-‬אונו פייר‬
‫צ‪.‬מים על' אונו ‪45‬‬
‫צ‪.‬מים תח' אונו ‪45‬‬
‫צ‪ .‬מים על' אונו ‪55/70‬‬
‫צ‪.‬מים תח' אונו ‪55/70‬‬
‫צ‪.‬נשם אונו ‪45‬‬
‫צ‪.‬מים על' אונו פייר‬
‫צ‪ .‬מים תח' אונו פייר‬
‫צ‪.‬מים מטרמוסטט ‪ 2‬קט' אונו‬
‫צ‪.‬מים על' רגטה ‪70/85‬‬
‫צ‪ .‬מים תח' רגטה ‪70/85‬‬
‫‪Page 135 of 183‬‬
‫‪SMHR7789‬‬
‫‪SMHR7800‬‬
‫‪SMHR7801‬‬
‫‪SMHR7802‬‬
‫‪SMHR7803‬‬
‫‪SMHR7804‬‬
‫‪SMHR7805‬‬
‫‪SMHR7806‬‬
‫‪SMHR7882‬‬
‫‪SMHR7883‬‬
‫‪SMHR7884‬‬
‫‪SMHR7885‬‬
‫‪SMHR7887‬‬
‫‪SMHR77841‬‬
‫‪SMRC3902‬‬
‫‪SMRC3928‬‬
‫‪SMRC3947‬‬
‫‪SMRC3967‬‬
‫‪SMRC3974‬‬
‫‪SMRC4807‬‬
‫‪SMRC4816‬‬
‫‪SMRC5917‬‬
‫‪SMRC5918‬‬
‫‪SMRC6059‬‬
‫‪SMRC6060‬‬
‫‪SMRC6068‬‬
‫‪SMRC6069‬‬
‫‪SMRC6078‬‬
‫‪SMRC6090‬‬
‫‪SMRC6118‬‬
‫‪SMRC6119‬‬
‫‪SMRC6120‬‬
‫‪SMRC6121‬‬
‫‪SMRC6133‬‬
‫‪SMRC6148‬‬
‫‪SMRC6149‬‬
‫‪SMRC6331‬‬
‫‪SMRC6514‬‬
‫‪SMRC6515‬‬
‫מחירון לצרכן‪ -‬מחלקת חלפים‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
‫‪₪ 66.80‬‬
‫‪₪ 70.30‬‬
‫‪₪ 79.20‬‬
‫‪₪ 73.30‬‬
‫‪₪ 35.60‬‬
‫‪₪ 37.30‬‬
‫‪₪ 64.80‬‬
‫‪₪ 13.50‬‬
‫‪₪ 33.80‬‬
‫‪₪ 112.80‬‬
‫‪₪ 221.70‬‬
‫‪₪ 37.80‬‬
‫‪₪ 24.00‬‬
‫‪₪ 76.80‬‬
‫‪₪ 29.20‬‬
‫‪₪ 27.10‬‬
‫‪₪ 35.40‬‬
‫‪₪ 38.00‬‬
‫‪₪ 158.70‬‬
‫‪₪ 87.50‬‬
‫‪₪ 42.60‬‬
‫‪₪ 121.60‬‬
‫‪₪ 26.40‬‬
‫‪₪ 70.70‬‬
‫‪₪ 23.10‬‬
‫‪₪ 37.80‬‬
‫‪₪ 208.90‬‬
‫‪₪ 118.10‬‬
‫‪₪ 118.10‬‬
‫‪₪ 239.40‬‬
‫‪₪ 124.00‬‬
‫‪₪ 37.30‬‬
‫‪₪ 49.50‬‬
‫‪₪ 85.10‬‬
‫‪₪ 81.80‬‬
‫‪₪ 63.10‬‬
‫‪₪ 69.60‬‬
‫‪₪ 172.90‬‬
‫‪₪ 58.10‬‬
‫צ‪ .‬מים על' רגטה ‪ 100 )84‬כ"ס)‬
‫צ‪.‬מים תח' רגטה ‪1.6 100‬‬
‫צ‪ .‬מים על' רגטה ‪100‬‬
‫צ‪ .‬מים תח' רגטה ‪100‬‬
‫צ‪.‬מים ממשאבה (זווית) רגטה ‪1.6‬‬
‫צ‪ .‬מים על' אלפא ‪-90 33‬מ‬
‫צ‪ .‬מים תח' אלפא ‪-90 33‬מ‬
‫צינור רדיאטור אלפא ‪156‬‬
‫צ‪.‬מים חימום‪-‬מולטיפלה‬
‫צינ' חימום בראווה‪/‬מראה‪/‬אלפא ‪156/145‬‬
‫צ‪.‬לטורבו‪-‬דובלו‬
‫צ‪ .‬מים אלפא ‪156/147‬‬
‫צ‪ .‬מים אלפא ‪75‬‬
‫צינור מים עליון אלפא ‪147‬‬
‫צ‪ .‬מים על' אלפא ג'וליה‬
‫צינור מים אלפא ‪2000/1750‬‬
‫צ‪ .‬מים על' אלפא ג'וליה‬
‫צ‪ .‬מים תח' אלפא ג'וליה‬
‫צ‪ .‬מים על' אלפא ‪75/90‬‬
‫צ‪ .‬מים תח' דוקטו דיזל עד ‪94‬‬
‫צינור מים מעבר הרקולס‬
‫צ‪.‬פילטר אויר ‪ -‬הרקולס‬
‫צינור שמן ‪-‬אלפא ‪164‬‬
‫צ‪.‬מים על' אלפא ‪2.0 147/155‬‬
‫צ‪.‬מים תח' אלפא ‪2.0 147/155‬‬
‫צ‪ .‬מים על' פונטו ‪55/75‬‬
‫צ‪ .‬מים תח' עם יצ'‪-‬פונטו ‪55/75‬‬
‫צ‪.‬חימום‪+‬יצ' פונטו ‪55‬‬
‫צ‪.‬חימום‪+‬יצ' פונטו ‪75‬‬
‫צ‪.‬פילטר אויר פונטו ‪90‬‬
‫צ‪.‬נשם‪+‬יצ' פונטו ‪90‬‬
‫צ‪ .‬מים על' פונטו ‪90‬‬
‫צ‪ .‬מים תח' פונטו ‪90‬‬
‫צ‪.‬חימום‪+‬ברז פונטו ‪90‬‬
‫צ‪.‬מים עליון‪-‬פונטו דיזל‬
‫צ‪.‬מים תחתון‪-‬פונטו דיזל‬
‫צ‪.‬מים מתכת‪ -‬אונו פייר‬
‫צ‪ .‬חימום כפול‪-‬פונטו ספייס‬
‫צ‪.‬נשם‪-‬פונטו ספייס‬
‫‪Page 136 of 183‬‬
‫‪SMRC6520‬‬
‫‪SMRC6521‬‬
‫‪SMRC6525‬‬
‫‪SMRC6526‬‬
‫‪SMRC6575‬‬
‫‪SMRC7011‬‬
‫‪SMRC7012‬‬
‫‪SMRC7069‬‬
‫‪SMRC7071‬‬
‫‪SMRC7075‬‬
‫‪SMRC7078‬‬
‫‪SMRC7079‬‬
‫‪SMRC7121‬‬
‫‪SMRC7190‬‬
‫‪SMRC7221‬‬
‫‪SMRC7222‬‬
‫‪SMRC7303‬‬
‫‪SMRC7304‬‬
‫‪SMRC7376‬‬
‫‪SMRC7426‬‬
‫‪SMRC7465‬‬
‫‪SMRC7499‬‬
‫‪SMRC7574‬‬
‫‪SMRC7633‬‬
‫‪SMRC7634‬‬
‫‪SMRC14830‬‬
‫‪SMRC14836‬‬
‫‪SMRC14837‬‬
‫‪SMRC14838‬‬
‫‪SMRC14839‬‬
‫‪SMRC14840‬‬
‫‪SMRC14842‬‬
‫‪SMRC14843‬‬
‫‪SMRC14845‬‬
‫‪SMRC14871‬‬
‫‪SMRC14872‬‬
‫‪SMRC14880‬‬
‫‪SMRC14892‬‬
‫‪SMRC14893‬‬
‫מחירון לצרכן‪ -‬מחלקת חלפים‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
‫‪₪ 448.50‬‬
‫‪₪ 53.30‬‬
‫‪₪ 81.00‬‬
‫‪₪ 56.70‬‬
‫‪₪ 9.60‬‬
‫‪₪ 39.50‬‬
‫‪₪ 102.60‬‬
‫‪₪ 45.40‬‬
‫‪₪ 76.00‬‬
‫‪₪ 170.20‬‬
‫‪₪ 165.20‬‬
‫‪₪ 70.70‬‬
‫‪₪ 45.20‬‬
‫‪₪ 238.10‬‬
‫‪₪ 75.70‬‬
‫‪₪ 234.80‬‬
‫‪₪ 18.80‬‬
‫‪₪ 71.40‬‬
‫‪₪ 92.50‬‬
‫‪₪ 112.40‬‬
‫‪₪ 156.00‬‬
‫‪₪ 37.50‬‬
‫‪₪ 82.30‬‬
‫‪₪ 89.70‬‬
‫‪₪ 69.20‬‬
‫‪₪ 81.00‬‬
‫‪₪ 394.80‬‬
‫‪₪ 55.90‬‬
‫‪₪ 29.20‬‬
‫‪₪ 17.70‬‬
‫‪₪ 23.80‬‬
‫‪₪ 23.10‬‬
‫‪₪ 89.70‬‬
‫‪₪ 60.90‬‬
‫‪₪ 374.30‬‬
‫‪₪ 30.30‬‬
‫‪₪ 31.60‬‬
‫‪₪ 62.90‬‬
‫‪₪ 359.50‬‬
‫צ‪.‬חימום‪-‬גרנד פונטו ‪-06‬מ כפול עם יציאה‬
‫צ‪ .‬מים על' טיפו‪/‬טמפרה‬
‫צ‪.‬מים תח' טיפו‪/‬טמפרה‬
‫צ‪ .‬נשם אונו ‪/1.4‬טיפו‪/‬טמפרה‬
‫צ‪.‬נשם‪-‬ברלינגו‪/‬קסרה‪/‬פרטנר דיזל‬
‫צ‪.‬חימום חזרה מרד'‪-‬טיפו טמפרה‬
‫צ‪ .‬נשם טיפו‪/‬טמפרה '‪-1.6‬יצ קצרה‬
‫צ‪.‬מים תח' טיפו‪/‬טמפרה ‪8V-2.0‬‬
‫צ‪.‬מים על' טיפו‪/‬טמפרה ‪16V-2.0‬‬
‫צ‪ .‬מים למש'‪+‬יציאה טמפרה ‪2.0‬‬
‫צ‪ .‬מים תח' טמפרה מ‪+92-‬יציאה‬
‫צ‪.‬מים מתכת‪-‬טיפו‪/‬טמפרה‪/‬אונו ‪1.4‬‬
‫צ‪.‬מים על' בראבו‪/‬ה ‪1.4‬‬
‫צ‪.‬מים תח'‪+‬יציאה בראבו‪/‬ה ‪1.4‬‬
‫צ‪.‬מים על' בראבו‪/‬ה ‪/1.6‬מראה‬
‫צ‪.‬מים תח'‪+‬יצ'‪-‬בראוו‪/‬ה ‪/1.6‬מראה‬
‫צ‪.‬מעבר ממשאבה בראבו‪/‬ה ‪/1.6‬לנטרה‬
‫צינור מים לנצ'יה‬
‫צ‪.‬חימום בראבו‪/‬בראבה ‪1.4‬‬
‫צ‪.‬חזרה מחימום בראבו‪/‬ה ‪1.4‬‬
‫צ‪.‬חימום ממש' מים‪+‬ברז בראבו‪/‬ה‪/‬מראה ‪1.6‬‬
‫צ‪.‬חזרה מחימום בראבו‪/‬ה ‪1.6‬‬
‫צ‪.‬מים ממיכל לצ‪.‬מתכת בראבו‪/‬ה ‪1.6‬‬
‫צ‪.‬נשם‪+‬יציאה בראבו‪/‬ה ‪1.4‬‬
‫צ‪.‬נשם‪+‬יציאה מצ‪.‬מתכת בראבו‪/‬ה ‪1.6/1.4‬‬
‫צ‪ .‬נשם בראבו‪/‬בראבה ‪1.6‬‬
‫צ‪.‬מים תח'‪-‬עם יצ'‪-‬בראבו‪/‬ה ‪1.4‬‬
‫צ‪.‬נשם הרקולס ‪-D 94‬מ‬
‫צ‪.‬ממשאבה לתרמוסטט‪-‬הרקולס‬
‫צ‪.‬מעבר זוית ‪ -‬הרקולס‬
‫צ‪ .‬מעבר לקולר ‪ -‬הרקולס‬
‫צ‪.‬מעבר לקולר‪-‬הרקולס‬
‫צ‪.‬מעבר זווית‪-‬הרקולס‬
‫צ‪.‬טורבו‪-‬הרקולס ‪-2003 2.3‬מ‬
‫צ‪.‬טורבו‪-‬הרקולם ‪-03 2.3‬מ‬
‫צינור שמן‪ -‬אלפא ‪164‬‬
‫צינור שמן‪-‬אלפא ‪164‬‬
‫צ‪ .‬מים על' לנציה תמא מ‪16V 2.0 88 -‬‬
‫צ‪.‬מים תח'‪+‬יצ' לנצ'יה תמה ‪-92 2.0‬מ‬
‫‪Page 137 of 183‬‬
‫‪SMRC14989‬‬
‫‪SMRC15006‬‬
‫‪SMRC15007‬‬
‫‪SMRC15016‬‬
‫‪SMRC15029‬‬
‫‪SMRC15088‬‬
‫‪SMRC15108‬‬
‫‪SMRC15130‬‬
‫‪SMRC15132‬‬
‫‪SMRC15137‬‬
‫‪SMRC15170‬‬
‫‪SMRC15193‬‬
‫‪SMRC15219‬‬
‫‪SMRC15221‬‬
‫‪SMRC15223‬‬
‫‪SMRC15225‬‬
‫‪SMRC15247‬‬
‫‪SMRC15248‬‬
‫‪SMRC15253‬‬
‫‪SMRC15254‬‬
‫‪SMRC15255‬‬
‫‪SMRC15256‬‬
‫‪SMRC15266‬‬
‫‪SMRC15278‬‬
‫‪SMRC15279‬‬
‫‪SMRC15282‬‬
‫‪SMRC15293‬‬
‫‪SMRC15316‬‬
‫‪SMRC15326‬‬
‫‪SMRC15327‬‬
‫‪SMRC15334‬‬
‫‪SMRC15335‬‬
‫‪SMRC15349‬‬
‫‪SMRC15359‬‬
‫‪SMRC15368‬‬
‫‪SMRC15423‬‬
‫‪SMRC15424‬‬
‫‪SMRC15567‬‬
‫‪SMRC15572‬‬
‫מחירון לצרכן‪ -‬מחלקת חלפים‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
‫‪₪ 389.60‬‬
‫‪₪ 10.00‬‬
‫‪₪ 342.40‬‬
‫‪₪ 94.50‬‬
‫‪₪ 49.50‬‬
‫‪₪ 405.70‬‬
‫‪₪ 65.90‬‬
‫‪₪ 23.10‬‬
‫‪₪ 50.40‬‬
‫‪₪ 10.50‬‬
‫‪₪ 30.80‬‬
‫‪₪ 124.00‬‬
‫‪₪ 84.50‬‬
‫‪₪ 19.40‬‬
‫‪₪ 56.30‬‬
‫‪₪ 17.90‬‬
‫‪₪ 93.20‬‬
‫‪₪ 113.10‬‬
‫‪₪ 54.60‬‬
‫‪₪ 285.00‬‬
‫‪₪ 94.90‬‬
‫‪₪ 24.70‬‬
‫‪₪ 95.60‬‬
‫‪₪ 270.00‬‬
‫‪₪ 45.00‬‬
‫‪₪ 47.60‬‬
‫‪₪ 52.20‬‬
‫‪₪ 99.30‬‬
‫‪₪ 99.30‬‬
‫‪₪ 26.00‬‬
‫‪₪ 106.30‬‬
‫‪₪ 114.40‬‬
‫‪₪ 45.20‬‬
‫‪₪ 41.90‬‬
‫‪₪ 131.60‬‬
‫‪₪ 10.70‬‬
‫‪₪ 88.20‬‬
‫‪₪ 101.70‬‬
‫‪₪ 47.10‬‬
‫צ‪.‬פילטר אוויר‪-‬תמה‬
‫צינור מים‪ -‬לנצ'יה תמא‬
‫צ‪.‬לטורבו‪-‬ג'מפי ‪TD 1.9‬‬
‫צינור מעבר ממשאבה‪-‬דובלו ‪ 1.9JTD‬עד ‪05‬‬
‫צינור מעבר מטרמוסטט לחיישן‪-‬דובלו ‪1.9JTD‬‬
‫צינור טורבו‪-‬דובלו ‪ JTD1.9‬עד ‪05‬‬
‫צ‪.‬מים על'‪-‬קפא‬
‫צ‪.‬משאבת מים סיאט כללי‬
‫צ‪ .‬מים על' איביזה‪/‬קורדובה ‪ 1.6‬עד ‪94‬‬
‫צ‪.‬מים‪-‬זוית‪-‬ממשאבה אאודי ‪90-92 80‬‬
‫צ‪.‬חימום אאודי ‪-90 80‬מ‬
‫צ‪.‬חזרה מחימום‪+‬ברז אאודי ‪80‬‬
‫צ‪.‬נשם מפוצל‪-‬אאודי ‪-92 80‬מ‬
‫צ‪.‬נשם‪-‬אאודי ‪ 80‬עד‪/91-‬פאסאט ‪1.6‬‬
‫צ‪.‬מים על' ארוך אאודי ‪-90 80‬מ‬
‫צ‪.‬מים קט'‪-‬ממשאבה אאודי ‪2-92-93 80‬‬
‫צ‪.‬מים מפוצל ממש' ‪'-TDI‬מרטל ‪A4/A6‬‬
‫צ‪.‬מים תחתון‪-‬גולף‪/‬בורה ‪-A-3/98 1.8‬מ בנזין‬
‫צ‪.‬מים ‪-A4‬עליון ‪ 1.8‬בנזין‬
‫צ‪.‬מים פאסט‪'-A4/‬תח'‪+‬יצ ‪ 1.8‬בנזין‬
‫צ‪.‬נשם (קצה כפול(‪-‬פסאט ‪-96‬מ‬
‫צ‪.‬נשם‪-‬איביזה‪/‬קורדובה מ‪/95-‬גולף ‪1.8‬‬
‫צ‪.‬נשם‪+‬יציאה‪-‬איביזה‪/‬טולדו‪/‬פאסט ‪-96 1.8‬עד‬
‫צ‪.‬נשם)מפוצל‪,‬קצה כפול(‪-‬גולף ‪-97 2.0‬עד‬
‫צ‪.‬מים על' גולף ‪/1.4/1.6 92-97‬ונטו‬
‫צ‪.‬מים תח' גולף ‪-92‬מ )‪/)1.6-1.4‬ונטו‬
‫צ‪.‬ממשאבה לתרמוסטט איביזה‪/‬קורדובה ‪TD‬‬
‫צ‪.‬חימום‪+‬יציאה‪-‬גולף‪/‬פולו‬
‫הקניא‪/‬ףלוג‪-F-‬םומח‪.‬צ דיזל‬
‫צ‪ .‬מים ממש' לטרמו' גולף ‪/1.8‬פסאט‬
‫צ‪.‬מים תח'‪-‬פסאט ‪88-96‬‬
‫צ‪.‬מתפצל ממש' לטרמ'‪-‬גולף ‪-97 2.0‬עד‬
‫צ‪.‬נשם קטרים(‪-‬גולף ‪/1.4-1.6‬איביזה עד ‪2)94‬‬
‫צ‪.‬מעבר קטרים(‪-‬פאסט עד‪/96-‬גולף)‪2‬‬
‫צ‪.‬מים על'‪+‬יציאה‪-‬פסאט ‪88-96‬‬
‫צ‪.‬ממשאבה‪-‬פסאט ‪-96‬מ‬
‫צ‪.‬מים ממש' לטרמ'‪-‬פסאט‪/‬גולף‪/‬איביזה ‪TDI‬‬
‫צ‪.‬נשם‪-‬פולו ‪/00-95 1.4‬גולף ‪-97 1.4‬מ‬
‫צ‪.‬חימום‪-‬גולף ‪-97 1.6‬מ‬
‫‪Page 138 of 183‬‬
‫‪SMRC15583‬‬
‫‪SMRC15591‬‬
‫‪SMRC15654‬‬
‫‪SMRC15749‬‬
‫‪SMRC15751‬‬
‫‪SMRC15759‬‬
‫‪SMRC15884‬‬
‫‪SMRC16207‬‬
‫‪SMRC16233‬‬
‫‪SMRC17531‬‬
‫‪SMRC17533‬‬
‫‪SMRC17534‬‬
‫‪SMRC17547‬‬
‫‪SMRC17548‬‬
‫‪SMRC17550‬‬
‫‪SMRC17554‬‬
‫‪SMRC17560‬‬
‫‪SMRC17575‬‬
‫‪SMRC17597‬‬
‫‪SMRC17598‬‬
‫‪SMRC17603‬‬
‫‪SMRC17615‬‬
‫‪SMRC17653‬‬
‫‪SMRC17654‬‬
‫‪SMRC17657‬‬
‫‪SMRC17658‬‬
‫‪SMRC17660‬‬
‫‪SMRC17662‬‬
‫‪SMRC17663‬‬
‫‪SMRC17670‬‬
‫‪SMRC17672‬‬
‫‪SMRC17677‬‬
‫‪SMRC17692‬‬
‫‪SMRC17706‬‬
‫‪SMRC17708‬‬
‫‪SMRC17710‬‬
‫‪SMRC17713‬‬
‫‪SMRC17741‬‬
‫‪SMRC17768‬‬
‫מחירון לצרכן‪ -‬מחלקת חלפים‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
‫‪₪ 37.80‬‬
‫‪₪ 23.80‬‬
‫‪₪ 201.00‬‬
‫‪₪ 28.60‬‬
‫‪₪ 48.70‬‬
‫‪₪ 65.90‬‬
‫‪₪ 72.90‬‬
‫‪₪ 34.50‬‬
‫‪₪ 136.60‬‬
‫‪₪ 218.90‬‬
‫‪₪ 92.50‬‬
‫‪₪ 454.60‬‬
‫‪₪ 23.60‬‬
‫‪₪ 32.30‬‬
‫‪₪ 57.60‬‬
‫‪₪ 453.30‬‬
‫‪₪ 321.00‬‬
‫‪₪ 43.70‬‬
‫‪₪ 226.50‬‬
‫‪₪ 63.70‬‬
‫‪₪ 47.10‬‬
‫‪₪ 89.70‬‬
‫‪₪ 79.90‬‬
‫‪₪ 57.00‬‬
‫‪₪ 22.70‬‬
‫‪₪ 44.50‬‬
‫‪₪ 55.20‬‬
‫‪₪ 56.70‬‬
‫‪₪ 198.60‬‬
‫‪₪ 80.30‬‬
‫‪₪ 59.60‬‬
‫‪₪ 59.60‬‬
‫‪₪ 54.30‬‬
‫‪₪ 69.60‬‬
‫‪₪ 45.80‬‬
‫‪₪ 45.00‬‬
‫‪₪ 128.80‬‬
‫‪₪ 173.50‬‬
‫‪₪ 99.30‬‬
‫צ‪.‬חזרה מחמום‪-‬גולף ‪-97 1.6‬עד‬
‫צ‪ .‬מים על' גולף ‪-95 1.6‬מ‬
‫צ‪.‬מים תח'‪+‬יצ'‪-‬רנו לוגן‬
‫צ‪ .‬חימום רנו לוגן ‪ 10-‬מ"מ‬
‫צ‪ .‬חימום רנו לוגן ‪ 16‬מ"מ‬
‫צ‪ .‬חזרה חימום ‪+‬ברז‪ -‬רנו לוגאן‬
‫צ‪.‬מים על' ‪(BX )1.6‬‬
‫צ‪ .‬מים על' ‪AX‬‬
‫צ‪.‬מים תח' ו'גפ‪AX 106/‬‬
‫צ‪.‬מים תח' ‪ ZX 306/1.4‬ח‪.‬מהיר בקליפס‬
‫צ‪.‬מים על' ‪ZX 1.6‬‬
‫צ‪.‬מים ‪-ZX/306‬תח'‪-‬מפוצל ‪ 1.6‬ח‪ .‬מהיר‬
‫אגן מים ‪-ZX‬חפמ ‪ 205/1.4‬וגנילרב‪TU/‬‬
‫צ‪.‬חמום סיט‪ C15 .‬דיזל‬
‫צ‪.‬חזרה ‪-C15‬מחמום דיזל‬
‫צ‪.‬מים תח'‪-‬קסרה ‪HDI 2.0‬‬
‫צ‪.‬חימום‪/‬קרבורטור ‪ ZX 1.4‬ח‪.‬מהיר‬
‫צ‪.‬חמום‪-‬ברלינגו‪/‬פרטנר‬
‫צ‪.‬חימום ‪-ZX/306‬כפול ‪ 1.4‬ח‪.‬מהיר‬
‫צ‪.‬חימום‪-‬ברלינגו‬
‫צ‪.‬מים ‪'-C3‬על‬
‫צ‪.‬מים ‪'-C3‬תח‬
‫צ‪.‬חימום‪-‬אקספרס דיזל‬
‫צ‪.‬חזרה מחימום קנגו ‪-1.5DCI 05‬מ‬
‫צ‪ .‬חימום קנגו ‪-1.5DCI 08‬מ‬
‫צ‪.‬יציאה מחימום קנגו ‪-1.5DCI 08‬מ‬
‫מחבר מתכת ‪20-20.3-20.‬ממ‬
‫אגן מים רנו ‪/19‬אקספרס‪/‬קליאו‬
‫צ‪.‬מים על'‪+‬יצ'‪-‬קליאו ‪B‬‬
‫צ‪.‬מים על' רנו ‪9‬‬
‫צ‪.‬מים תח' רנו ‪9‬‬
‫צ‪.‬מים על' אקספרס‪/‬רנו ‪ 5‬סופר‬
‫צ‪.‬מים תח' אקספרס‪/‬רנו ‪ 5‬סופר‬
‫צ‪.‬חימום עם ברז ‪ R-5/R-9‬סופר‬
‫צ‪.‬מעבר רנו ‪ 11/9‬ממש' לקרבורטור‬
‫צ‪ .‬מים על' קליאו ‪ 1.4‬עד ‪98‬‬
‫צ‪.‬מים על' אקספרס דיזל‬
‫צ‪.‬מים תח'‪-‬מפוצל‪-‬אקספרס דיזל‬
‫צ‪ .‬חימום קליאו‪/‬אקספרס‬
‫‪Page 139 of 183‬‬
‫‪SMRC17769‬‬
‫‪SMRC17788‬‬
‫‪SMRC18083‬‬
‫‪SMRC18084‬‬
‫‪SMRC18085‬‬
‫‪SMRC18086‬‬
‫‪SMRC18242‬‬
‫‪SMRC18262‬‬
‫‪SMRC18263‬‬
‫‪SMRC18285‬‬
‫‪SMRC18286‬‬
‫‪SMRC18287‬‬
‫‪SMRC18305‬‬
‫‪SMRC18343‬‬
‫‪SMRC18344‬‬
‫‪SMRC18353‬‬
‫‪SMRC18359‬‬
‫‪SMRC18367‬‬
‫‪SMRC18370‬‬
‫‪SMRC18379‬‬
‫‪SMRC18394‬‬
‫‪SMRC18395‬‬
‫‪SMRC18443‬‬
‫‪SMRC18456‬‬
‫‪SMRC18481‬‬
‫‪SMRC18482‬‬
‫‪SMRC18557‬‬
‫‪SMRC18558‬‬
‫‪SMRC18572‬‬
‫‪SMRC18610‬‬
‫‪SMRC18611‬‬
‫‪SMRC18643‬‬
‫‪SMRC18644‬‬
‫‪SMRC18649‬‬
‫‪SMRC18656‬‬
‫‪SMRC18682‬‬
‫‪SMRC18686‬‬
‫‪SMRC18687‬‬
‫‪SMRC18689‬‬
‫מחירון לצרכן‪ -‬מחלקת חלפים‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
‫‪₪ 63.90‬‬
‫‪₪ 59.60‬‬
‫‪₪ 65.90‬‬
‫‪₪ 33.60‬‬
‫‪₪ 41.00‬‬
‫‪₪ 49.80‬‬
‫‪₪ 216.10‬‬
‫‪₪ 72.90‬‬
‫‪₪ 188.80‬‬
‫‪₪ 35.80‬‬
‫‪₪ 63.90‬‬
‫‪₪ 55.90‬‬
‫‪₪ 243.10‬‬
‫‪₪ 210.80‬‬
‫‪₪ 474.70‬‬
‫‪₪ 282.40‬‬
‫‪₪ 60.20‬‬
‫‪₪ 75.70‬‬
‫‪₪ 41.70‬‬
‫‪₪ 45.60‬‬
‫‪₪ 56.30‬‬
‫‪₪ 50.40‬‬
‫‪₪ 68.70‬‬
‫‪₪ 49.50‬‬
‫‪₪ 56.70‬‬
‫‪₪ 72.50‬‬
‫‪₪ 41.50‬‬
‫‪₪ 76.20‬‬
‫‪₪ 77.90‬‬
‫‪₪ 283.30‬‬
‫‪₪ 46.90‬‬
‫‪₪ 58.70‬‬
‫‪₪ 77.90‬‬
‫‪₪ 56.50‬‬
‫‪₪ 67.90‬‬
‫‪₪ 96.90‬‬
‫‪₪ 86.90‬‬
‫‪₪ 174.60‬‬
‫‪₪ 211.30‬‬
‫צ‪.‬מים על' רנו ‪1.4 19‬‬
‫צ‪.‬מים תח' רנו ‪1.4-19‬‬
‫צ‪.‬מים על' רנו ‪1.7 19‬‬
‫צ‪.‬מעבר זוית‪-‬רנו ‪19‬‬
‫צ‪.‬חימום‪-‬רנו ‪19‬‬
‫צ‪.‬מים עליון מגאן ‪1.6/1.4‬‬
‫צ‪.‬מים תח' עם יצ' מגאן‪/‬סניק ‪1.4/1.6‬‬
‫צ‪.‬מים על'‪-‬מגאן דיזל‬
‫צ‪.‬מים תח' עם יציאות‪-‬מגאן דיזל‬
‫צ‪.‬מים תחתון‪-‬אקספרס דיזל‬
‫צ‪.‬מוביל לחמום‪-‬עם ברז‪-‬מגאן‪/‬סניק‬
‫צ‪.‬החזרה מחמום‪-‬מגאן‪/‬סניק‬
‫צ‪.‬תח' ‪ 5‬יציאות‪-‬קנגו ‪-00‬מ‬
‫צ‪.‬חמום ‪ 4‬יציאות‪-‬אקספרס דיזל‬
‫צ‪ .‬טורבו קנגו ‪ 1.5DCI‬בצורת "ר"‬
‫צ‪.‬פילטר אוויר קנגו ‪" 1.5DCI‬שופר"‬
‫צ‪.‬מים תח' פייסטה ‪02-07‬‬
‫צ‪.‬מים עליון‪-‬מונדאו ‪-00‬מ‬
‫צ‪.‬מים על' פיאסטה עד ‪205 83‬פג'ו‬
‫צ‪ .‬מים תח' פיאסטה עד ‪83‬‬
‫צ‪ .‬חימום פיאסטה‬
‫צ‪ .‬מים על' אריקה )‪(1.3-1.6‬‬
‫צ‪ .‬חימום אריקה )‪(1.3-1.6‬‬
‫צ‪-2 .‬חימום קט'‪ -‬אריקה עד ‪86‬‬
‫צ‪.‬מיכל דלק אריקה‬
‫צ‪.‬חימום)ארוך(‪-‬פיאסטה ‪-89‬עד‬
‫צ‪.‬חימום‪ -‬אריקה ‪-91‬מ‬
‫צ‪.‬מים תח' פוקוס ‪ 1.6‬עד ‪04‬‬
‫צ‪.‬מים על' פורד מונדאו עד ‪00‬‬
‫צ‪ .‬חימום ‪-ZX/306‬כפול ‪ 1.6‬ח‪.‬מהיר‪-‬אורך שונה‬
‫צ‪.‬מים על' קסרה‪/‬פג'ו ‪1.6 206‬‬
‫צ‪.‬מים תח' קסרה‪/‬פג'ו ‪1.6 206‬‬
‫צ‪.‬חמום‪-‬פג'ו ‪ 206‬עם ברז‬
‫צ‪.‬חזרה ‪-206‬מחמום‬
‫צ‪.‬מים על' פג'ו ‪ 405‬עד ‪1.6 93‬‬
‫צ‪.‬מים תח' פג'ו ‪ 1.6 405‬עד ‪93‬‬
‫צ‪ .‬מים תח' סיט‪ C15/405 .‬דיזל‬
‫צ‪.‬מים ‪'-405‬על ‪-93‬מ ‪ 1.6‬ח‪.‬מהיר‬
‫צ‪.‬מים ‪'-405‬תח ‪-93‬מ חבור מהיר‬
‫‪Page 140 of 183‬‬
‫‪SMRC18705‬‬
‫‪SMRC18706‬‬
‫‪SMRC18707‬‬
‫‪SMRC18721‬‬
‫‪SMRC18722‬‬
‫‪SMRC18773‬‬
‫‪SMRC18774‬‬
‫‪SMRC18775‬‬
‫‪SMRC18776‬‬
‫‪SMRC18779‬‬
‫‪SMRC18784‬‬
‫‪SMRC18785‬‬
‫‪SMRC18845‬‬
‫‪SMRC18899‬‬
‫‪SMRC18959‬‬
‫‪SMRC18962‬‬
‫‪SMRC19129‬‬
‫‪SMRC19148‬‬
‫‪SMRC19252‬‬
‫‪SMRC19253‬‬
‫‪SMRC19265‬‬
‫‪SMRC19268‬‬
‫‪SMRC19270‬‬
‫‪SMRC19271‬‬
‫‪SMRC19273‬‬
‫‪SMRC19337‬‬
‫‪SMRC19373‬‬
‫‪SMRC19380‬‬
‫‪SMRC19395‬‬
‫‪SMRC19424‬‬
‫‪SMRC19477‬‬
‫‪SMRC19478‬‬
‫‪SMRC19480‬‬
‫‪SMRC19481‬‬
‫‪SMRC19488‬‬
‫‪SMRC19489‬‬
‫‪SMRC19490‬‬
‫‪SMRC19494‬‬
‫‪SMRC19495‬‬
‫מחירון לצרכן‪ -‬מחלקת חלפים‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
‫‪₪ 76.40‬‬
‫‪₪ 141.60‬‬
‫‪₪ 39.50‬‬
‫‪₪ 88.40‬‬
‫‪₪ 53.90‬‬
‫‪₪ 69.60‬‬
‫‪₪ 74.40‬‬
‫‪₪ 72.50‬‬
‫‪₪ 91.70‬‬
‫‪₪ 68.30‬‬
‫‪₪ 221.70‬‬
‫‪₪ 163.70‬‬
‫‪₪ 293.50‬‬
‫‪₪ 59.60‬‬
‫‪₪ 46.50‬‬
‫‪₪ 38.00‬‬
‫‪₪ 42.80‬‬
‫‪₪ 41.50‬‬
‫‪₪ 29.90‬‬
‫‪₪ 34.90‬‬
‫‪₪ 255.40‬‬
‫‪₪ 144.50‬‬
‫‪₪ 58.50‬‬
‫‪₪ 48.20‬‬
‫‪₪ 72.50‬‬
‫‪₪ 27.30‬‬
‫‪₪ 119.20‬‬
‫‪₪ 45.00‬‬
‫‪₪ 47.10‬‬
‫‪₪ 38.40‬‬
‫‪₪ 64.20‬‬
‫‪₪ 67.40‬‬
‫‪₪ 64.20‬‬
‫‪₪ 67.40‬‬
‫‪₪ 47.40‬‬
‫‪₪ 63.70‬‬
‫‪₪ 34.00‬‬
‫‪₪ 53.00‬‬
‫‪₪ 59.60‬‬
‫צ‪ .‬מים תח' פג'ו ‪1.4 205‬‬
‫צ‪.‬חימום עם ‪-205‬יציאה‬
‫צ‪ .‬מים על' פג'ו ‪106‬‬
‫צ‪.‬מים על' פוקוס ‪ 1.6‬עד ‪04‬‬
‫צ‪ .‬מים על' סיירה‬
‫צ‪ .‬מים תח' סיירה‬
‫צ‪.‬חמום‪-‬פוקוס עד ‪04‬‬
‫צ‪.‬חזרה מחימום‪ -‬פוקוס עד ‪04‬‬
‫צ‪.‬מים על' פוקוס ‪-04 2‬מ ‪1.6‬‬
‫צ‪.‬מים תח' פוקוס ‪-04 2‬מ ‪1.6‬‬
‫צ‪.‬חימום‪-‬טרנזיט דיזל‪+‬יציאה עד ‪91‬‬
‫צ‪.‬טורבו‪-‬פורד קונקט‬
‫צינור אויר‪+‬פיה קונקט‬
‫צ‪.‬מים תח' ‪-80‬אודי )‪-82 (1.6‬מ‬
‫צ‪.‬מים על' ‪ 316/318/518 4‬ציל'‬
‫צ‪.‬חימום‪ 2 ,‬זויות ‪316/318/320‬‬
‫צ‪.‬חימום ‪316/318/320‬‬
‫צ‪ .‬חימום ‪/2 2‬קטרים זויות ב‪.‬מ‪.‬וו‬
‫צ‪ .‬חזרה מחימום ‪'/2 2‬קט זויות ב‪.‬מ‪.‬וו‬
‫צ‪.‬מים מטרמ' למשאבה ‪520/6B.M.W‬‬
‫צ‪ .‬מים ‪ -T4‬עליון ‪2.4D 91-98‬‬
‫צ‪.‬מים ‪-T4‬תחתון ‪2.4D 92-98‬‬
‫צ‪.‬מים על' גולף )‪-83 (1.6‬מ‬
‫צ‪.‬מים תח' גולף ‪83-91 1.6‬‬
‫צ‪.‬מים על' טולדו ‪1.6/1.8‬‬
‫צ‪.‬מיכל דלק גולף‪/‬ג'טה‬
‫צ‪ .‬חימום‪+‬יציאה אסטרה עד ‪97‬‬
‫צ‪ .‬חימום אסטרה עד ‪97‬‬
‫צ‪ .‬מים על' וקטרה ‪1.4/1.6‬‬
‫צ‪.‬מעבר ‪ -S‬וקטרה‬
‫צ‪ .‬מים על' ‪740‬‬
‫צ‪ .‬מים תח' ‪940/740‬‬
‫צ‪ .‬מים על' ‪244‬‬
‫צ‪ .‬מים תח' ‪244‬‬
‫מחבר מתכת ‪10-20.3-20.‬ממ‬
‫צ‪ .‬חימום קאדט ‪E‬‬
‫צ‪ .‬מים חזרה מחימום ‪ -‬קדט ‪E‬‬
‫צ‪ .‬מים על' קדט‪/‬אסקונה )‪(1.3‬‬
‫צ‪ .‬מים תח' אסקונה ‪/1.3‬רייסר‪/‬לנוס‬
‫‪Page 141 of 183‬‬
‫‪SMRC19555‬‬
‫‪SMRC19559‬‬
‫‪SMRC19576‬‬
‫‪SMRC23018‬‬
‫‪SMRC23073‬‬
‫‪SMRC23074‬‬
‫‪SMRC23084‬‬
‫‪SMRC23085‬‬
‫‪SMRC23093‬‬
‫‪SMRC23094‬‬
‫‪SMRC23135‬‬
‫‪SMRC23139‬‬
‫‪SMRC23186‬‬
‫‪SMRC23231‬‬
‫‪SMRC23271‬‬
‫‪SMRC23278‬‬
‫‪SMRC23279‬‬
‫‪SMRC23280‬‬
‫‪SMRC23281‬‬
‫‪SMRC23285‬‬
‫‪SMRC23316‬‬
‫‪SMRC23317‬‬
‫‪SMRC23492‬‬
‫‪SMRC23493‬‬
‫‪SMRC23495‬‬
‫‪SMRC23497‬‬
‫‪SMRC23558‬‬
‫‪SMRC23559‬‬
‫‪SMRC23574‬‬
‫‪SMRC23595‬‬
‫‪SMRC23618‬‬
‫‪SMRC23619‬‬
‫‪SMRC23620‬‬
‫‪SMRC23621‬‬
‫‪SMRC23796‬‬
‫‪SMRC23802‬‬
‫‪SMRC23804‬‬
‫‪SMRC23852‬‬
‫‪SMRC23853‬‬
‫מחירון לצרכן‪ -‬מחלקת חלפים‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
‫‪₪ 34.50‬‬
‫‪₪ 92.50‬‬
‫‪₪ 69.40‬‬
‫‪₪ 56.50‬‬
‫‪₪ 92.50‬‬
‫‪₪ 39.10‬‬
‫‪₪ 41.90‬‬
‫‪₪ 46.50‬‬
‫‪₪ 254.70‬‬
‫‪₪ 189.20‬‬
‫‪₪ 51.70‬‬
‫‪₪ 261.50‬‬
‫‪₪ 27.70‬‬
‫‪₪ 236.10‬‬
‫‪₪ 229.40‬‬
‫‪₪ 99.50‬‬
‫‪₪ 155.60‬‬
‫‪₪ 46.50‬‬
‫‪₪ 42.80‬‬
‫‪₪ 40.20‬‬
‫‪₪ 53.30‬‬
‫‪₪ 71.40‬‬
‫‪₪ 141.60‬‬
‫‪₪ 17.90‬‬
‫‪₪ 596.70‬‬
‫‪₪ 24.70‬‬
‫‪₪ 62.20‬‬
‫‪₪ 36.70‬‬
‫‪₪ 33.00‬‬
‫‪₪ 77.30‬‬
‫‪₪ 57.00‬‬
‫‪₪ 47.10‬‬
‫‪₪ 77.90‬‬
‫‪₪ 94.70‬‬
‫‪₪ 47.80‬‬
‫‪₪ 35.60‬‬
‫‪₪ 73.30‬‬
‫‪₪ 45.80‬‬
‫‪₪ 91.90‬‬
‫צ‪ .‬מעבר למים חמים קדט‪/‬אסקונה‬
‫צ‪ .‬מים על' קורסה (‪)1000‬‬
‫צ‪ .‬מים תח' קורסה (‪)1000‬‬
‫צ‪ .‬מים על' קורסה )‪(1.2-1.3‬‬
‫צ‪ .‬מים תח' קורסה )‪(1.2-1.3‬‬
‫צ‪.‬מים תח'‪-‬אסקונה ‪1.6‬‬
‫צ‪ .‬חימום ‪ 2‬קטרים קורסה‬
‫צ‪ .‬מים תח' מרצדס ‪C-CLASS‬‬
‫צ‪ .‬מים על' מרצדס ‪ E-CLASS‬ח‪.‬מהיר‬
‫צ‪ .‬מים על' מרצדס ויטו‬
‫צ‪ .‬מים תח' מרצדס ויטו‬
‫צ‪ .‬מים תח'‪+‬יצ'‪ -‬ספרינטר‪/‬קרפטר ח‪.‬מהיר‬
‫צ‪ .‬נשם‪-‬פיאט כללי‪-‬ארוך‬
‫צ‪.‬מים על' ב‪.‬מ‪.‬וו ‪-98 316/318‬מ‬
‫צ‪ .‬מים על' ב‪.‬מ‪.‬וו ‪X5‬‬
‫צינ' לחץ שמן‪-‬ב‪.‬מ‪.‬וו ‪E-46‬‬
‫צ‪.‬חזרה מחמום‪-‬אסטרה ‪ 98-05‬ח‪.‬מהיר‬
‫צ‪.‬חמום‪-‬ברלינגו‪1307NR‬‬
‫צ‪.‬חימום ‪ -‬ברלינגו ‪-1.9D 99‬מ‬
‫צ‪.‬מים ‪'-307‬על ‪1.6‬‬
‫צ‪.‬מים ‪'-307‬תח ‪1.6‬‬
‫צ‪.‬חימום‪-‬פג'ו ‪+ 1.6 307‬דיזל‬
‫צ‪.‬חזרה ‪-307‬מחימום ‪ 1.6‬חיבור מהיר‬
‫צ‪.‬אינטרקולר ברלינגו ‪-HDI1.6 08‬מ‬
‫צ‪.‬חימום‪-‬כפול‪-‬ברלינגו ‪-1.6HDI 407/07‬מ‬
‫צ‪.‬חימום‪-‬פרסה‪-‬הונדה סיוויק‬
‫צ‪.‬מים עליון‪-‬פיק אפ טרנו‪ B-2500/‬בנזין‬
‫צ‪.‬מים עליון‪-‬בלנו‬
‫צ‪.‬מים תחתון‪-‬בלנו‬
‫צ‪.‬מים תחתון‪-‬אקסנט ‪-96‬מ‬
‫צ‪.‬מים עליון‪-‬אקסנט עד ‪99‬‬
‫צ‪.‬מים על' לנטרה עד ‪00‬‬
‫צ‪.‬מים תח' לנטרה עד ‪00‬‬
‫צ‪.‬מים על'‪ -‬יונדאי ‪I30 1.6‬‬
‫צינור נשם אונו ‪55/70‬‬
‫צ‪ .‬חימום‪-‬אונו (זוית‪ 2 ,‬קטרים)‬
‫צ‪.‬מים תחתון פיורינו ‪1.6‬‬
‫צ‪.‬מים עליון פיורינו ‪1.6‬‬
‫צ‪ .‬מים עליון ‪ -‬רגטה ‪(1.6) 100‬‬
‫‪Page 142 of 183‬‬
‫‪SMRC23854‬‬
‫‪SMRC23872‬‬
‫‪SMRC23873‬‬
‫‪SMRC23874‬‬
‫‪SMRC23875‬‬
‫‪SMRC23882‬‬
‫‪SMRC23897‬‬
‫‪SMRC24134‬‬
‫‪SMRC24179‬‬
‫‪SMRC24242‬‬
‫‪SMRC24243‬‬
‫‪SMRC24269‬‬
‫‪SMRC27001‬‬
‫‪SMRC27059‬‬
‫‪SMRC27237‬‬
‫‪SMRC27294‬‬
‫‪SMRC28021‬‬
‫‪SMRC30049‬‬
‫‪SMRC30050‬‬
‫‪SMRC30063‬‬
‫‪SMRC30064‬‬
‫‪SMRC30066‬‬
‫‪SMRC30068‬‬
‫‪SMRC30148‬‬
‫‪SMRC30280‬‬
‫‪SMRC50011‬‬
‫‪SMRC50053‬‬
‫‪SMRC50202‬‬
‫‪SMRC50203‬‬
‫‪SMRC50400‬‬
‫‪SMRC50401‬‬
‫‪SMRC50402‬‬
‫‪SMRC50403‬‬
‫‪SMRC52056‬‬
‫‪SMRC61301‬‬
‫‪SMRC61352‬‬
‫‪SMRC62381‬‬
‫‪SMRC62391‬‬
‫‪SMRC65201‬‬
‫מחירון לצרכן‪ -‬מחלקת חלפים‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
‫‪₪ 49.30‬‬
‫‪₪ 51.30‬‬
‫‪₪ 343.50‬‬
‫‪₪ 70.70‬‬
‫‪₪ 86.60‬‬
‫‪₪ 23.40‬‬
‫‪₪ 51.70‬‬
‫‪₪ 34.50‬‬
‫‪₪ 118.30‬‬
‫‪₪ 160.20‬‬
‫‪₪ 189.00‬‬
‫‪₪ 213.40‬‬
‫‪₪ 19.00‬‬
‫‪₪ 151.70‬‬
‫‪₪ 140.80‬‬
‫‪₪ 51.50‬‬
‫‪₪ 60.20‬‬
‫‪₪ 118.90‬‬
‫‪₪ 131.60‬‬
‫‪₪ 49.50‬‬
‫‪₪ 27.10‬‬
‫‪₪ 85.10‬‬
‫‪₪ 93.20‬‬
‫‪₪ 99.30‬‬
‫‪₪ 91.00‬‬
‫‪₪ 83.80‬‬
‫‪₪ 97.60‬‬
‫‪₪ 72.90‬‬
‫‪₪ 24.20‬‬
‫‪₪ 55.90‬‬
‫‪₪ 75.70‬‬
‫‪₪ 71.60‬‬
‫‪₪ 215.80‬‬
‫‪₪ 91.40‬‬
‫‪₪ 122.40‬‬
‫‪₪ 81.00‬‬
‫‪₪ 89.90‬‬
‫‪₪ 215.80‬‬
‫‪₪ 220.70‬‬
‫צ‪ .‬מים על' אלפא ‪146/145‬‬
‫צ‪.‬מים עליון אלפא ‪2.5 156‬‬
‫צ‪.‬מים תח' אלפא ‪ 2.5 156‬עם יציאה‬
‫צ‪.‬מים תח'‪-‬אלפא ‪1.6 147‬‬
‫צ‪.‬מים תח'‪-‬אלפא ‪2.0 147‬‬
‫צינור רדיאטור אלפא ‪156‬‬
‫צ‪ .‬מים תח' אלפא ג'וליה‬
‫צ‪ .‬מים על' אלפא ג'וליה‬
‫צ‪ .‬מים על' דוקטו דיזל עד ‪94‬‬
‫צ‪.‬גמיש‪"1/4 1 -‬‬
‫צ‪.‬גמיש‪"1/2 1 -‬‬
‫צ‪.‬גמיש‪"3/4 1 -‬‬
‫צ‪.‬גמיש‪2" -‬‬
‫צ‪.‬מים תחתון‪-‬פנדה ‪-03‬מ‬
‫צ‪ .‬מים תח' פנדה ‪-03‬מ ‪1.2‬‬
‫צ‪.‬מים עליון‪-‬מולטיפלה‬
‫צ‪.‬מים תחתון‪-‬מולטיפלה‬
‫צ‪.‬חמום‪-‬מולטיפלה‬
‫צ‪.‬חזרה מחמום‪-‬מולטיפלה עם ברז‬
‫צ‪.‬מים עליון‪-‬פונטו ספייס‬
‫צ‪.‬מים תחתון‪-‬פונטו ספייס‬
‫צ‪.‬חמום‪-‬גרנדה פונטו ‪-06‬מ‬
‫צ‪.‬נשם‪-‬פונטו ספייס ‪16V‬‬
‫צ‪.‬נשם‪-‬דובלו ‪D 1.9‬‬
‫צ‪.‬מים תח'‪-‬גרנדה פונטו ‪-06‬מ‬
‫צ‪.‬מים‪ -‬על' גרנדה פונטו ‪-06‬מ‬
‫צ‪.‬חימום אויר עם ברז טמפרה‬
‫צ‪ .‬נשם טיפו‪/‬טמפרה ‪-92‬מ‬
‫צ‪.‬מעבר ממש' לטרמוסטט‪-‬דובלו ‪1.9JTD‬‬
‫צ‪.‬נשם הרקולס ‪-TD 94‬מ‬
‫צ‪.‬מים על' הרקולס‬
‫צ‪.‬מים על' דוקאטו ‪-TD 94‬מ‬
‫צ‪.‬מים על'‪+‬יצ'‪-‬ג'מפר‪/‬בוקסר ‪2.5TD‬‬
‫צ‪.‬מים על' הרקולס ‪-2.3JTD 02‬מ‬
‫צ‪ .‬מים על' דוקטו ‪-06‬מ‬
‫צ‪.‬מים תח' הרקולס‬
‫צ‪.‬מים תח' דוקאטו ‪-TD 94‬מ‬
‫צ‪.‬מים תח'‪+‬יצ' ג'מפר‪/‬בוקסר ‪2.5D‬‬
‫צ‪.‬מים תח'‪+‬יצ' ג'מפר‪/‬בוקסר ‪2.5TD‬‬
‫‪Page 143 of 183‬‬
‫‪SMRC70111‬‬
‫‪SMRC70662‬‬
‫‪SMRC70672‬‬
‫‪SMRC70676‬‬
‫‪SMRC70677‬‬
‫‪SMRC70691‬‬
‫‪SMRC72221‬‬
‫‪SMRC73051‬‬
‫‪SMRC74251‬‬
‫‪SMRC007001‬‬
‫‪SMRC007002‬‬
‫‪SMRC007003‬‬
‫‪SMRC007004‬‬
‫‪SMRC146221‬‬
‫‪SMRC146228‬‬
‫‪SMRC147553‬‬
‫‪SMRC147563‬‬
‫‪SMRC147571‬‬
‫‪SMRC147581‬‬
‫‪SMRC148301‬‬
‫‪SMRC148361‬‬
‫‪SMRC148442‬‬
‫‪SMRC148931‬‬
‫‪SMRC148933‬‬
‫‪SMRC149531‬‬
‫‪SMRC149551‬‬
‫‪SMRC150091‬‬
‫‪SMRC150161‬‬
‫‪SMRC152471‬‬
‫‪SMRC153161‬‬
‫‪SMRC153191‬‬
‫‪SMRC153192‬‬
‫‪SMRC153194‬‬
‫‪SMRC153195‬‬
‫‪SMRC153198‬‬
‫‪SMRC153201‬‬
‫‪SMRC153202‬‬
‫‪SMRC153205‬‬
‫‪SMRC153206‬‬
‫מחירון לצרכן‪ -‬מחלקת חלפים‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
‫‪₪ 163.70‬‬
‫‪₪ 27.30‬‬
‫‪₪ 371.90‬‬
‫‪₪ 371.90‬‬
‫‪₪ 34.70‬‬
‫‪₪ 40.40‬‬
‫‪₪ 33.40‬‬
‫‪₪ 118.10‬‬
‫‪₪ 204.70‬‬
‫‪₪ 60.20‬‬
‫‪₪ 72.50‬‬
‫‪₪ 279.80‬‬
‫‪₪ 77.90‬‬
‫‪₪ 228.10‬‬
‫‪₪ 286.80‬‬
‫‪₪ 342.40‬‬
‫‪₪ 280.20‬‬
‫‪₪ 29.20‬‬
‫‪₪ 39.10‬‬
‫‪₪ 113.90‬‬
‫‪₪ 110.00‬‬
‫‪₪ 188.30‬‬
‫‪₪ 34.00‬‬
‫‪₪ 96.70‬‬
‫‪₪ 106.70‬‬
‫‪₪ 197.70‬‬
‫‪₪ 84.50‬‬
‫‪₪ 255.60‬‬
‫‪₪ 133.60‬‬
‫‪₪ 141.90‬‬
‫‪₪ 155.20‬‬
‫‪₪ 174.80‬‬
‫‪₪ 201.90‬‬
‫‪₪ 62.20‬‬
‫‪₪ 37.80‬‬
‫‪₪ 53.30‬‬
‫‪₪ 72.50‬‬
‫‪₪ 66.10‬‬
‫‪₪ 102.60‬‬
‫צ‪ .‬מים תח' דוקטו ‪-06‬מ‬
‫צ‪.‬מעבר זוית ‪ -‬הרקולס ‪TD‬‬
‫צ‪.‬לאינטרקולר‪-‬הרקולס)‪)1307121080‬‬
‫צ‪.‬לאנטרקולר‪-‬הרקולס(‪-)1307123080‬ארוך‬
‫צ‪.‬חמום הרקולס‬
‫צ‪.‬חזרה מחמום הרקולס‬
‫צ‪.‬נשם‪-‬ג'מפר ‪ 2.8‬מ‪/02-‬הרקולס ‪-02 2.8‬מ‬
‫צ‪.‬מים תח'‪-‬הרקולס ‪-JTD 2.3 2002‬מ‬
‫צ‪.‬חמום‪-‬הרקולס ‪-06‬מ ‪JTD 2.3‬‬
‫צינור מים תח' אלפא ‪166‬‬
‫צ‪ .‬מים תחתון אלפא ‪166‬‬
‫צינור מים אלפא ‪V6 2.5 166‬‬
‫צינור מים אלפא ‪166‬‬
‫צ‪.‬מים עליון‪-‬ג'מפי ‪TD 1.9‬‬
‫צ‪.‬מים על'‪-‬ג'מפי ‪ TD 2.0‬חיבור מהיר‬
‫צ‪.‬מים תח' ג'מפי ‪-TD 1.9‬יציאה‪/‬ח‪.‬מהיר‬
‫צ‪.‬מים תחתון‪-‬ג'מפי ‪TD 2.0‬‬
‫צ‪.‬נשם ‪ 2‬זויות‪-‬ברלינגו‪/‬קסרה‪/‬פרטנר דיזל‬
‫צ‪.‬נשם‪-‬ג'מפי ‪TD 2.0‬‬
‫צ‪.‬מים על'‪-‬דובלו ח‪.‬מהיר ‪1.9JTD‬‬
‫צ‪.‬מים תח'‪-‬דובלו‪ -‬ח‪.‬מהיר ‪1.9JTD‬‬
‫צ‪.‬מים תח'‪-‬דובלו ‪-05‬מ ‪1.9D‬‬
‫צ‪.‬חימום‪-‬דובלו‬
‫צינור נשם‪-‬דובלו אלפא‪JTD1.9 156/147/‬‬
‫צ‪.‬חזרה מחימום‪-‬כפול‪ -‬דובלו עד ‪JTD1.9 05‬‬
‫צ‪ .‬חימום‪-‬כפול‪ -‬דובלו ‪-08‬מ‬
‫צ‪.‬מים על‪-‬קאפא‬
‫צ‪ .‬מים תח' קפא טורבו‬
‫"צ‪.‬זווית ‪300X300X65-1/2 2‬‬
‫צ‪.‬זווית ‪300X300X70 "3/4 2‬‬
‫"צ‪.‬זווית ‪300X300X80-1/8 3‬‬
‫"צ‪.‬זווית ‪300X300X87-2/3 3‬‬
‫"‪300‬ס‪-93‬צ‪.‬זווית ‪300X2/3 3‬‬
‫צ‪.‬מים על' סיאט כללי ‪-86‬מ‬
‫צ‪.‬מים על' איביזה ‪91-93‬‬
‫צ‪.‬מים תח' סיאט כללי ‪-86‬מ‬
‫צ‪.‬מים על' פביה ‪1.4‬‬
‫צ‪.‬מים תח' פביה ‪/1.4‬פולו ‪-02‬מ‬
‫צ‪.‬מים על' גולף‪-A3 TDI 1.9/2.0 03/‬מ‬
‫‪Page 144 of 183‬‬
‫‪SMRC153208‬‬
‫‪SMRC153271‬‬
‫‪SMRC153291‬‬
‫‪SMRC153292‬‬
‫‪SMRC153302‬‬
‫‪SMRC153312‬‬
‫‪SMRC153454‬‬
‫‪SMRC153553‬‬
‫‪SMRC153637‬‬
‫‪SMRC154571‬‬
‫‪SMRC154572‬‬
‫‪SMRC154612‬‬
‫‪SMRC154681‬‬
‫‪SMRC156344‬‬
‫‪SMRC156345‬‬
‫‪SMRC156355‬‬
‫‪SMRC156356‬‬
‫‪SMRC156444‬‬
‫‪SMRC156622‬‬
‫‪SMRC157444‬‬
‫‪SMRC157453‬‬
‫‪SMRC157457‬‬
‫‪SMRC157461‬‬
‫‪SMRC157521‬‬
‫‪SMRC157551‬‬
‫‪SMRC157552‬‬
‫‪SMRC158841‬‬
‫‪SMRC158851‬‬
‫‪SMRC161017‬‬
‫‪SMRC161018‬‬
‫‪SMRC161019‬‬
‫‪SMRC161020‬‬
‫‪SMRC161021‬‬
‫‪SMRC162021‬‬
‫‪SMRC162022‬‬
‫‪SMRC162031‬‬
‫‪SMRC162331‬‬
‫‪SMRC162342‬‬
‫‪SMRC174283‬‬
‫מחירון לצרכן‪ -‬מחלקת חלפים‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
‫‪₪ 222.40‬‬
‫‪₪ 146.20‬‬
‫‪₪ 113.10‬‬
‫‪₪ 160.00‬‬
‫‪₪ 186.60‬‬
‫‪₪ 76.40‬‬
‫‪₪ 64.40‬‬
‫‪₪ 41.20‬‬
‫‪₪ 39.70‬‬
‫‪₪ 76.40‬‬
‫‪₪ 30.80‬‬
‫‪₪ 269.30‬‬
‫‪₪ 99.30‬‬
‫‪₪ 47.10‬‬
‫‪₪ 79.00‬‬
‫‪₪ 73.10‬‬
‫‪₪ 316.00‬‬
‫‪₪ 53.00‬‬
‫‪₪ 295.10‬‬
‫‪₪ 252.50‬‬
‫‪₪ 71.80‬‬
‫‪₪ 328.50‬‬
‫‪₪ 343.50‬‬
‫‪₪ 252.50‬‬
‫‪₪ 224.40‬‬
‫‪₪ 328.50‬‬
‫‪₪ 28.40‬‬
‫‪₪ 45.80‬‬
‫‪₪ 191.20‬‬
‫‪₪ 53.30‬‬
‫‪₪ 52.20‬‬
‫‪₪ 99.50‬‬
‫‪₪ 224.40‬‬
‫‪₪ 74.20‬‬
‫‪₪ 24.20‬‬
‫‪₪ 223.10‬‬
‫‪₪ 193.60‬‬
‫‪₪ 54.60‬‬
‫‪₪ 116.10‬‬
‫צ‪.‬מים על' אוקטביה ‪+ 1.9TDI‬ברז ‪97-04‬‬
‫צ‪.‬מים ‪/A3‬תח'‪-‬גולף‪/‬אוקטביה‪/‬בורה ‪-98‬מ‬
‫צ‪.‬מים תח' ‪/A3‬גולף‪/‬בורה‪/‬אוקטביה ‪ 1.9TDI‬ח‪.‬מהיר‬
‫צ‪.‬מים עליון‪/A4 1.8 -‬פאסאט ‪-99 1.6‬מ‬
‫צ‪.‬מים ‪-A4‬עליון ‪ TDI 1.9‬עם יצ'‬
‫צ‪ .‬מים על' גולף ‪ 1.8‬מ‪/92-‬איביזה ‪-95‬מ‬
‫צ‪.‬מים על' גולף‪/‬איביזה‪/‬קורדובה‪/‬ונטו דיזל‬
‫צ‪ .‬מים תח' גולף ‪ 1.8‬מ‪/92-‬איביזה ‪-95‬מ‬
‫צ‪.‬מים תח' קאדי‪/‬גולף‪/‬ונטו דיזל‬
‫צ‪.‬מים על' קאדי‪/‬סיאט אינקה‬
‫צ‪ .‬מים ממש' לטרמו' אאודי ‪-90 80‬מ‬
‫צ‪.‬מים על' עם יצ'‪-‬פולו ‪-95 1.4/1.6‬מ‬
‫צ‪ .‬נשם‪-‬מפוצל‪-‬גולף‪/‬פולו ‪-90‬מ‬
‫צ‪.‬מים ‪-306‬עליון ‪1.4‬‬
‫צ‪.‬מים ‪-306‬עליון ‪1.6/1.8‬‬
‫צ‪.‬מים עליון‪-‬ברלינגו‪/‬קסרה דיזל‬
‫צ‪.‬מים על'‪-‬עם יצ'‪-‬ברלינגו ‪HDI 2.0‬‬
‫צ‪.‬מים ‪-306‬עליון ‪/1.6-1.4‬קסרה בנזין‬
‫צ‪.‬מים תח' ח‪.‬מהיר ‪/306‬קסרה ‪ 1.8‬עד ‪98‬‬
‫צ‪.‬מים ‪-306‬תחתון דיזל)חבור מהיר)‬
‫צ‪.‬מים על' ברלינגו‪/‬קסרה ‪HDI 2.0‬‬
‫צ‪.‬מים תח'‪-‬קסרה ‪-00 1.6‬מ חיבור מהיר‬
‫צ‪.‬מים תח' כפול‪-‬ח‪.‬מהיר פלס' ברלינגו עד ‪99‬‬
‫צ‪.‬מים תח'‪-‬ח‪.‬מהיר מתכת ברלינגו ‪-99‬מ‬
‫צ‪.‬מים תח' חיבור מהיר‪-‬קסרה ‪-98 1.8/2.0‬מ‬
‫צ‪.‬מים תח' עם יציאה‪-‬קסנטיה ‪1.6/1.8/2.0‬‬
‫צ‪.‬מים על'‪-‬סקסו דיזל‬
‫צ‪.‬מים עליון‪-‬סקסו‬
‫צ‪.‬מים על'‪-‬סקסו דיזל עם יציאה‬
‫צ‪.‬מים על' סיט‪C15 .‬‬
‫צ‪.‬מים על' ‪ C15‬דיזל‬
‫צ‪.‬מים תח' סיט‪C15 .‬‬
‫צ‪.‬מים תח' חיבור מהיר‪-‬קסרה ‪1.4/1.6‬‬
‫צ‪ .‬מים תח' קסרה ‪HDI 109 2.0‬‬
‫צ‪.‬מעבר‪-‬ברלינגו‬
‫צ‪.‬חימום כפול ‪ ZX- 2.0/1.8/306‬עם פיה‬
‫צ‪.‬חמום כפול‪-‬ברלינגו‪/‬קסרה דיזל ‪-99‬מ‬
‫צ‪.‬מים על' פג'ו‪-C3 HDI 207 05/‬מ‬
‫צ‪.‬מים תח' פג'ו‪-C3 HDI 207 05/‬מ‬
‫‪Page 145 of 183‬‬
‫‪SMRC175745‬‬
‫‪SMRC175751‬‬
‫‪SMRC175752‬‬
‫‪SMRC175971‬‬
‫‪SMRC175972‬‬
‫‪SMRC176571‬‬
‫‪SMRC176572‬‬
‫‪SMRC176581‬‬
‫‪SMRC176582‬‬
‫‪SMRC176583‬‬
‫‪SMRC176701‬‬
‫‪SMRC177526‬‬
‫‪SMRC177542‬‬
‫‪SMRC182841‬‬
‫‪SMRC182842‬‬
‫‪SMRC182843‬‬
‫‪SMRC182844‬‬
‫‪SMRC182846‬‬
‫‪SMRC182851‬‬
‫‪SMRC182852‬‬
‫‪SMRC182883‬‬
‫‪SMRC183401‬‬
‫‪SMRC183402‬‬
‫‪SMRC183403‬‬
‫‪SMRC183404‬‬
‫‪SMRC183471‬‬
‫‪SMRC183481‬‬
‫‪SMRC183482‬‬
‫‪SMRC183483‬‬
‫‪SMRC183501‬‬
‫‪SMRC183502‬‬
‫‪SMRC183511‬‬
‫‪SMRC183531‬‬
‫‪SMRC183532‬‬
‫‪SMRC183661‬‬
‫‪SMRC183701‬‬
‫‪SMRC183703‬‬
‫‪SMRC183942‬‬
‫‪SMRC183953‬‬
‫מחירון לצרכן‪ -‬מחלקת חלפים‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
‫‪₪ 72.90‬‬
‫‪₪ 142.50‬‬
‫‪₪ 93.40‬‬
‫‪₪ 56.50‬‬
‫‪₪ 99.70‬‬
‫‪₪ 92.80‬‬
‫‪₪ 59.10‬‬
‫‪₪ 92.80‬‬
‫‪₪ 45.80‬‬
‫‪₪ 70.70‬‬
‫‪₪ 186.60‬‬
‫‪₪ 228.90‬‬
‫‪₪ 119.80‬‬
‫‪₪ 106.30‬‬
‫‪₪ 100.40‬‬
‫‪₪ 94.50‬‬
‫‪₪ 100.40‬‬
‫‪₪ 151.50‬‬
‫‪₪ 160.60‬‬
‫‪₪ 148.60‬‬
‫‪₪ 121.80‬‬
‫‪₪ 99.50‬‬
‫‪₪ 49.80‬‬
‫‪₪ 228.50‬‬
‫‪₪ 265.00‬‬
‫‪₪ 65.00‬‬
‫‪₪ 116.10‬‬
‫‪₪ 206.20‬‬
‫‪₪ 71.40‬‬
‫‪₪ 51.90‬‬
‫‪₪ 443.00‬‬
‫‪₪ 81.60‬‬
‫‪₪ 181.80‬‬
‫‪₪ 90.10‬‬
‫‪₪ 80.30‬‬
‫‪₪ 48.90‬‬
‫‪₪ 40.60‬‬
‫‪₪ 39.70‬‬
‫‪₪ 71.60‬‬
‫צ‪ .‬מים על' קליאו ‪-06‬מ‬
‫צ‪ .‬מים תח' קליאו ‪-06‬מ‬
‫צ‪ .‬חימום קליאו ‪-06‬מ ‪1.6‬‬
‫צ‪.‬מים על'‪-‬קנגו ‪-1.5DCI 08‬מ‬
‫צ‪.‬מים תח' קנגו ‪-1.5DCI 08‬מ‬
‫צ‪.‬מים עליון‪-‬קליאו ‪-B 98‬מ עם תפסן‬
‫צ‪.‬מים עליון‪-‬קליאו ‪-98‬מ ‪16V‬‬
‫צ‪.‬מים על' קנגו דיזל עם תפס‬
‫צ‪.‬מים עליון‪-‬קנגו ‪-DCI 04‬מ‬
‫צ‪.‬מים עליון‪-‬קנגו ‪-DCI 04 1.5‬מ דיזל‬
‫צ‪.‬מים תח'‪-‬קליאו ‪-B 98‬מ עם יציאה‬
‫צ‪.‬מים תח'‪-‬מפוצל‪-‬קנגו עד ‪00‬‬
‫צ‪.‬מים תחתון‪-‬קנגו ‪-DCI 04 1.5‬מ‬
‫צ‪.‬חימום‪-‬קנגו חיבור מהיר‬
‫צ‪.‬חימום‪-‬קנגו ‪DCI 1.5‬‬
‫צ‪.‬חימום‪-‬קליאו ‪-B 98‬מ חיבור מהיר‬
‫צינור חזרה מחימום‪-‬קנגו חיבור מהיר‬
‫צ‪.‬חימום‪-‬קנגו ‪ DCI 1.5‬ח‪.‬מהיר עם ברז‬
‫צ‪.‬מים על' רנו ‪ 1.4 9‬עם מזגן‬
‫צ‪.‬מים תח' אקספרס ‪-92‬מ‬
‫צ‪.‬מים תח'‪-‬ארוך‪-‬מפוצל קליאו‪/‬אקספרס‬
‫צ‪ .‬מים תח' קליאו ‪ 1.8‬מפוצל‬
‫צ‪.‬מים תח' רנו ‪ 1.4 19‬עם מזגן‬
‫צ‪.‬מים תחתון ‪R-19 1.7‬‬
‫צ‪ .‬מים תח' מפוצל רנו ‪1.8 19‬‬
‫צ‪.‬מים על‪-‬מגאן ‪ 1.4-1.6‬ארוך‬
‫צ‪.‬מים תח' עם יצ' מגאן‪/‬סניק‬
‫צ‪.‬מים תח' עם יצ' מגאן‪/‬סניק ‪16V‬‬
‫צ‪.‬מים עליון‪-‬מגאן‪/‬סניק ‪-98 1.4-1.6‬מ‬
‫צ‪.‬מים עליון‪-‬מגאן ‪ 2‬מ‪+02-‬דיזל‬
‫צ‪.‬מים תח'‪+‬יציאות‪-‬מגאן‪/‬סניק ‪-1.9DCI 02‬מ‬
‫צ‪.‬מים תח'‪-‬רנו טרפיק ‪-97‬מ‬
‫צ‪.‬מים על' מסטר ‪-98‬מ עם חור ליוניט‬
‫צ‪.‬מים תח' מסטר ‪-2.5D 98‬מ‬
‫צ‪.‬נשם‪-‬פוקוס ‪ 1‬עד ‪ 2-04‬צינורות‬
‫צ‪ .‬מים על' פיאסטה ‪84-89‬‬
‫צ‪ .‬מים על' פיאסטה ‪89-95 1.1‬‬
‫צ‪.‬מים על'‪-‬פיאסטה ‪99-02 1.3‬‬
‫צ‪.‬מים על'‪-‬פיאסטה דינמיק ‪1.4 96-99‬‬
‫‪Page 146 of 183‬‬
‫‪SMRC184621‬‬
‫‪SMRC184631‬‬
‫‪SMRC184661‬‬
‫‪SMRC184792‬‬
‫‪SMRC184802‬‬
‫‪SMRC185722‬‬
‫‪SMRC185723‬‬
‫‪SMRC185724‬‬
‫‪SMRC185726‬‬
‫‪SMRC185727‬‬
‫‪SMRC185735‬‬
‫‪SMRC185736‬‬
‫‪SMRC185738‬‬
‫‪SMRC185752‬‬
‫‪SMRC185754‬‬
‫‪SMRC185762‬‬
‫‪SMRC185764‬‬
‫‪SMRC185766‬‬
‫‪SMRC186102‬‬
‫‪SMRC186442‬‬
‫‪SMRC186831‬‬
‫‪SMRC186851‬‬
‫‪SMRC187062‬‬
‫‪SMRC187081‬‬
‫‪SMRC187361‬‬
‫‪SMRC187732‬‬
‫‪SMRC187741‬‬
‫‪SMRC187742‬‬
‫‪SMRC187751‬‬
‫‪SMRC187752‬‬
‫‪SMRC187766‬‬
‫‪SMRC188242‬‬
‫‪SMRC189631‬‬
‫‪SMRC189641‬‬
‫‪SMRC191032‬‬
‫‪SMRC192521‬‬
‫‪SMRC192522‬‬
‫‪SMRC192523‬‬
‫‪SMRC192524‬‬
‫מחירון לצרכן‪ -‬מחלקת חלפים‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
‫‪₪ 55.40‬‬
‫‪₪ 46.50‬‬
‫‪₪ 62.60‬‬
‫‪₪ 44.30‬‬
‫‪₪ 347.20‬‬
‫‪₪ 66.10‬‬
‫‪₪ 42.10‬‬
‫‪₪ 383.50‬‬
‫‪₪ 269.50‬‬
‫‪₪ 76.80‬‬
‫‪₪ 57.80‬‬
‫‪₪ 42.30‬‬
‫‪₪ 354.00‬‬
‫‪₪ 320.00‬‬
‫‪₪ 141.60‬‬
‫‪₪ 98.90‬‬
‫‪₪ 98.90‬‬
‫‪₪ 170.50‬‬
‫‪₪ 238.10‬‬
‫‪₪ 223.10‬‬
‫‪₪ 236.10‬‬
‫‪₪ 34.00‬‬
‫‪₪ 69.00‬‬
‫‪₪ 70.70‬‬
‫‪₪ 95.60‬‬
‫‪₪ 206.70‬‬
‫‪₪ 389.60‬‬
‫‪₪ 33.80‬‬
‫‪₪ 90.40‬‬
‫‪₪ 62.60‬‬
‫‪₪ 65.30‬‬
‫‪₪ 65.90‬‬
‫‪₪ 28.20‬‬
‫‪₪ 382.20‬‬
‫‪₪ 139.70‬‬
‫‪₪ 158.20‬‬
‫‪₪ 42.80‬‬
‫‪₪ 42.60‬‬
‫‪₪ 21.40‬‬
‫צ‪ .‬מים תחתון פיאסטה ‪84-89‬‬
‫צ‪.‬מים תח' פיאסטה ‪89-95 1.3/1.1‬‬
‫צ‪.‬מים תח'‪-‬פיאסטה דינמיק ‪1.4 96-99‬‬
‫צ‪.‬מים על' פיאסטה ‪89-95 1.4‬‬
‫צ‪.‬מים תח' מפוצל פיאסטה ‪89-95 1.4‬‬
‫צ‪.‬מים תחתון‪-‬קורייר דיזל ‪-99‬עד‬
‫צ‪.‬מים על' אריקה ‪86-90‬‬
‫צ‪.‬מים תח' אריקה ‪86-90‬‬
‫צ‪.‬מים תח' אריקה ‪-90‬מ‬
‫צ‪ .‬חימום אריקה ‪86-90‬‬
‫אגן מים פייאסטה ‪ 84-97‬עם פייה‬
‫צ‪.‬מים על' קורייר דיזל‬
‫צ‪.‬מים תח'‪+‬יציאות‪-‬פייסטה ‪99-02 1.3‬‬
‫צ‪.‬מים תח' עם יצ'‪-‬אריקה ‪-95‬מ‬
‫צ‪.‬מים תח' עם יצ'‪-‬אריקה זטא ‪-95‬מ‬
‫צ‪.‬מים על' עם יוניט‪-‬אריקה זטא ‪-90‬מ‬
‫צ‪.‬מים על' עם יוניט‪-‬אריקה זטא ‪-95‬מ‬
‫צ‪.‬מים תח'‪-‬מפוצל‪-‬פוקוס ‪ 1.8/2.0‬עד ‪04‬‬
‫צ‪.‬מים תח'‪+‬יציאות מונדאו עד ‪00‬‬
‫צ‪.‬חימום כפול‪-‬ברלינגו‪/306/‬קסרה דיזל‪-‬ח‪.‬מהיר‬
‫צ‪.‬חמום‪-‬קסרה ‪HDI 2.0‬‬
‫צ‪.‬מים על' ברלינגו ‪-03‬מ‬
‫צ‪.‬מים עליון‪-‬קסרה ‪HDI 2.0‬‬
‫צ‪.‬מים תח'‪-‬ברלינגו ‪-03‬מ‬
‫צ‪.‬מים תח'‪-‬קסרה ‪HDI‬‬
‫צ‪.‬מים על' פג'ו ‪-406.‬ח מהיר‬
‫צ‪.‬מים תח' פג'ו ‪- 406‬ח‪.‬מהיר‬
‫צ‪ .‬מים על' פג'ו ‪1.4 205‬‬
‫צ‪.‬מים על' פוקוס ‪ 1.8/2.0‬עד ‪04‬‬
‫צ‪.‬מים עליון‪-‬טרנזיט ‪2.5D 95-00‬‬
‫צ‪.‬מים עליון‪-‬אאודי ‪-96 80‬עד‬
‫צ‪.‬מים על' ‪-80‬אודי ‪-82‬מ )‪(1.6‬‬
‫צ‪ .‬מים על' סופר לנסר‪/‬תח' ב‪.‬מ‪.‬וו‬
‫צ‪.‬מים ‪'-T4‬על'‪+‬יצ ‪1.9TD 92-03‬‬
‫צ‪.‬מים תח' פ‪.‬ווגן ‪T4 1.9TD 92-03‬‬
‫צ‪.‬מים על' טרנספורטר ‪-04‬מ‬
‫צ‪.‬מים תח' טרנספורטר ‪-04‬מ‬
‫צ‪.‬מים תח' ‪83‬גולף‪/‬גטה(‪)1.1/3‬עד‬
‫צ‪.‬חימום‪-‬גולף ‪-79 1.1/1.3‬עד‬
‫‪Page 147 of 183‬‬
‫‪SMRC192531‬‬
‫‪SMRC192532‬‬
‫‪SMRC192534‬‬
‫‪SMRC192621‬‬
‫‪SMRC192631‬‬
‫‪SMRC192633‬‬
‫‪SMRC192681‬‬
‫‪SMRC192691‬‬
‫‪SMRC192692‬‬
‫‪SMRC192701‬‬
‫‪SMRC192991‬‬
‫‪SMRC193311‬‬
‫‪SMRC193313‬‬
‫‪SMRC193682‬‬
‫‪SMRC193684‬‬
‫‪SMRC193701‬‬
‫‪SMRC193705‬‬
‫‪SMRC193801‬‬
‫‪SMRC193891‬‬
‫‪SMRC194241‬‬
‫‪SMRC194243‬‬
‫‪SMRC194771‬‬
‫‪SMRC194772‬‬
‫‪SMRC194781‬‬
‫‪SMRC194782‬‬
‫‪SMRC194863‬‬
‫‪SMRC194871‬‬
‫‪SMRC195312‬‬
‫‪SMRC230181‬‬
‫‪SMRC231172‬‬
‫‪SMRC232281‬‬
‫‪SMRC232282‬‬
‫‪SMRC232641‬‬
‫‪SMRC233162‬‬
‫‪SMRC233172‬‬
‫‪SMRC233482‬‬
‫‪SMRC233492‬‬
‫‪SMRC234511‬‬
‫‪SMRC234701‬‬
‫מחירון לצרכן‪ -‬מחלקת חלפים‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
‫‪₪ 27.10‬‬
‫‪₪ 181.80‬‬
‫‪₪ 66.10‬‬
‫‪₪ 63.90‬‬
‫‪₪ 59.10‬‬
‫‪₪ 75.30‬‬
‫‪₪ 122.20‬‬
‫‪₪ 21.60‬‬
‫‪₪ 34.90‬‬
‫‪₪ 51.10‬‬
‫‪₪ 41.00‬‬
‫‪₪ 56.50‬‬
‫‪₪ 59.10‬‬
‫‪₪ 57.00‬‬
‫‪₪ 31.20‬‬
‫‪₪ 35.40‬‬
‫‪₪ 29.20‬‬
‫‪₪ 32.50‬‬
‫‪₪ 62.60‬‬
‫‪₪ 47.60‬‬
‫‪₪ 34.70‬‬
‫‪₪ 40.20‬‬
‫‪₪ 65.90‬‬
‫‪₪ 55.00‬‬
‫‪₪ 36.90‬‬
‫‪₪ 29.20‬‬
‫‪₪ 37.80‬‬
‫‪₪ 37.80‬‬
‫‪₪ 23.60‬‬
‫‪₪ 14.80‬‬
‫‪₪ 14.80‬‬
‫‪₪ 14.80‬‬
‫‪₪ 57.80‬‬
‫‪₪ 37.10‬‬
‫‪₪ 47.80‬‬
‫‪₪ 73.80‬‬
‫‪₪ 75.70‬‬
‫‪₪ 82.10‬‬
‫‪₪ 82.10‬‬
‫צ‪.‬חימום‪-‬גולף ‪-80 1.1/1.3‬מ‬
‫צ‪.‬חימום מפוצל‪-‬פסאט דיזל ‪-97‬מ‬
‫צ‪ .‬מים על' אסטרה ‪1.4/1.6‬‬
‫צ‪.‬מים על'‪-‬אסטרה ‪ 16V 1.4/1.6‬עד ‪98‬‬
‫צ‪ .‬מים תח' אסטרה ‪1.4/1.6‬‬
‫צ‪ .‬מים תח' וקטרה‬
‫צ‪.‬מפוצל ממש' לצ‪ .‬פלסטיק‪-‬אסטרה ‪1.4 98-05‬‬
‫צ‪ .‬חימום קדט ‪1.3‬‬
‫צ‪.‬מים על' קדט‪/‬קורסה ‪ 2-1.3‬קטרים‬
‫צ‪.‬מים על'‪-‬אסקונה‬
‫צ‪ .‬מים על' קורסה ‪1.4‬‬
‫צ‪.‬מים עליון קורסה ‪A/B‬‬
‫צ‪ .‬מים תח' קורסה ‪-93 1.2/1.4‬מ‬
‫צ‪.‬חימום מפוצל‪-‬קורסה ‪-B 93‬מ ‪16V 1.4-1.6‬‬
‫צ‪.‬חימום‪-‬קורסה ‪-93‬מ‬
‫צ‪.‬מים תח' מרצדס ‪C-CLASS‬‬
‫צ‪.‬מים תח' סובארו עד ‪84‬‬
‫צ‪.‬מים תח' סובארו ‪-85‬מ‬
‫צ‪.‬מים תח' דייהטסו שרייד‬
‫צ‪ .‬מים על' לנסר עד ‪93‬‬
‫צ‪ .‬מים תח' לנסר עד ‪93‬‬
‫צ‪ .‬מים על' אקספרס ‪-92‬מ‬
‫צ‪ .‬מים תח' אקספרס עם מזגן עד ‪92‬‬
‫צ‪.‬מים על' פבוריט‪/‬פורמן‬
‫צ‪.‬מים תח' פבוריט‪/‬פורמן‬
‫צ‪ .‬מים תח' ג'סטי ‪-90‬מ‬
‫צ‪ .‬מים על' אוט' אפלאוז‬
‫צ‪ .‬מים על' אפלאוז‬
‫צ‪.‬חימום סוברו עד ‪84‬‬
‫צ‪.‬חימום קרבורטור סוברו עד ‪84‬‬
‫צ‪.‬חימום יציאה סוברו עד ‪84‬‬
‫צ‪.‬מים בלוק‪-‬זוית‪ -‬סוברו עד ‪84‬‬
‫צ‪ .‬מים תח' סופר לנסר ‪-94‬מ‬
‫צ‪ .‬מים על' לגסי‪/‬גרנד‪-‬לאונה‪/‬אימפרזה‬
‫צ‪ .‬מים תח' גרנד ‪/B4‬לאונה‪/‬אימפרזה‬
‫צ‪ .‬חימום‪-‬נחש‪-‬מטרמו' פג'ו‪C15 205/‬‬
‫צ‪.‬מרדיאטור לטרמוס‪ .‬פלסטיק‪AX/C15-‬‬
‫צ‪ .‬מים תח' אפלאוז ‪/1.6‬שרייד ‪1.3‬‬
‫צ‪ .‬מים תח' אוט' אפלאוז‪/‬שרייד‬
‫‪Page 148 of 183‬‬
‫‪SMRC234702‬‬
‫‪SMRC234992‬‬
‫‪SMRC235501‬‬
‫‪SMRC235502‬‬
‫‪SMRC235511‬‬
‫‪SMRC235751‬‬
‫‪SMRC237944‬‬
‫‪SMRC238081‬‬
‫‪SMRC238521‬‬
‫‪SMRC238531‬‬
‫‪SMRC238742‬‬
‫‪SMRC238743‬‬
‫‪SMRC238752‬‬
‫‪SMRC238973‬‬
‫‪SMRC238981‬‬
‫‪SMRC241341‬‬
‫‪SMRC254019‬‬
‫‪SMRC254020‬‬
‫‪SMRC254021‬‬
‫‪SMRC254051‬‬
‫‪SMRC254052‬‬
‫‪SMRC254055‬‬
‫‪SMRC254056‬‬
‫‪SMRC254057‬‬
‫‪SMRC254058‬‬
‫‪SMRC254064‬‬
‫‪SMRC254077‬‬
‫‪SMRC254078‬‬
‫‪SMRC254079‬‬
‫‪SMRC254080‬‬
‫‪SMRC254082‬‬
‫‪SMRC254083‬‬
‫‪SMRC254085‬‬
‫‪SMRC254086‬‬
‫‪SMRC254087‬‬
‫‪SMRC254088‬‬
‫‪SMRC254089‬‬
‫‪SMRC254093‬‬
‫‪SMRC254094‬‬
‫מחירון לצרכן‪ -‬מחלקת חלפים‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
‫‪₪ 41.20‬‬
‫‪₪ 39.30‬‬
‫‪₪ 48.50‬‬
‫‪₪ 65.90‬‬
‫‪₪ 37.50‬‬
‫‪₪ 48.50‬‬
‫‪₪ 37.80‬‬
‫‪₪ 39.70‬‬
‫‪₪ 26.20‬‬
‫‪₪ 26.80‬‬
‫‪₪ 39.70‬‬
‫‪₪ 14.40‬‬
‫‪₪ 37.30‬‬
‫‪₪ 37.30‬‬
‫‪₪ 48.50‬‬
‫‪₪ 44.10‬‬
‫‪₪ 14.20‬‬
‫‪₪ 14.20‬‬
‫‪₪ 33.40‬‬
‫‪₪ 29.90‬‬
‫‪₪ 29.90‬‬
‫‪₪ 29.90‬‬
‫‪₪ 29.90‬‬
‫‪₪ 63.70‬‬
‫‪₪ 18.60‬‬
‫‪₪ 58.30‬‬
‫‪₪ 46.30‬‬
‫‪₪ 50.90‬‬
‫‪₪ 50.90‬‬
‫‪₪ 41.20‬‬
‫‪₪ 63.30‬‬
‫‪₪ 109.60‬‬
‫‪₪ 34.70‬‬
‫‪₪ 89.90‬‬
‫‪₪ 57.00‬‬
‫‪₪ 65.50‬‬
‫‪₪ 65.50‬‬
‫‪₪ 62.20‬‬
‫‪₪ 58.30‬‬
‫צ‪ .‬חימום אקספרס ‪-92‬מ‬
‫צ‪.‬מים תח' סובארו לגאסי‬
‫צ‪.‬מים על' שרייד ‪-88 1.0‬מ‬
‫צ‪ .‬מים תחתון סיויק ‪-92 1.6‬מ‬
‫צ‪ .‬מים עליון סיויק ‪-92 1.6‬מ‬
‫צ‪.‬מים תח' מאזדה ‪/323‬קיה ספיה‬
‫צ‪.‬מים על' מזדה ‪/323‬קיה ספיה‬
‫צינור מים עליון רייסר‬
‫צינור נשם ‪ -‬סופר רייסר‬
‫צינור חימום ‪ -‬רייסר‬
‫צ‪ .‬מים על' סופר‪-‬רייסר‪/‬לנוס‬
‫צ‪.‬זוית ‪200X200X10 "3/8‬‬
‫צ‪.‬מים עליון‪-‬לנטיס‬
‫צ‪.‬מים תחתון‪-‬לנטיס‬
‫צ‪.‬מים על' מזדה ‪626‬‬
‫צ‪.‬מים תח' מזדה ‪626‬‬
‫צינור נשם‪-‬קשת‪/‬קצר‪ -‬רייסר‬
‫צ‪ .‬נשם‪ -‬קשת‪/‬ארוך‪ -‬סופר רייסר‬
‫צ' חימום ‪ L300‬מגנום‪/L200/‬בנזין‬
‫צ' חימום ‪/L300 L200 - 2‬בנזין‬
‫צ' חימום‪-‬לנסר ‪-93‬עד‬
‫צ' חימום ‪ -‬סופר לנסר ‪-93‬מ‬
‫צ‪ .‬חימום סופר רייסר‬
‫צ‪ .‬מים על' וולוו ‪940‬‬
‫צ' מעבר ‪ 2‬קטרים‪ -‬סקודה‬
‫צ‪.‬מים על'‪-‬איסוזו טרופר בנזין‪/‬איפון דיזל‬
‫צ‪.‬מים תח'‪-‬איסוזו איפון בנזין‬
‫צ‪.‬מים על'‪-‬איסוזו איפון בנזין‬
‫צ‪.‬חמום‪-‬ארוך‪ -‬טרופר דיזל‬
‫צ‪.‬חמום‪-‬קצר‪ -‬טרופר דיזל‬
‫צ‪.‬מים על'‪-‬איסוזו טרופר דיזל ‪3.1‬‬
‫צ‪.‬מים תח'‪-‬איסוזו טרופר ‪ 3.2‬בנזין‬
‫צ‪.‬מים על'‪-‬טויוטה היילקס דיזל‬
‫צ‪.‬מים תח'‪-‬טויוטה היילקס דיזל‬
‫צ‪.‬מים על'‪-‬טויוטה קרינה‬
‫צ‪.‬מים תח'‪-‬טויוטה קרינה‬
‫צ‪.‬מים תח' מזדה ‪ MPV‬עד ‪98‬‬
‫צ‪.‬מים על' מזדה ‪ MPV‬עד ‪98‬‬
‫צ‪.‬מים על'‪-‬ניסן טרנו דיזל‬
‫‪Page 149 of 183‬‬
‫‪SMRC254105‬‬
‫‪SMRC254119‬‬
‫‪SMRC254120‬‬
‫‪SMRC254138‬‬
‫‪SMRC254139‬‬
‫‪SMRC254140‬‬
‫‪SMRC254141‬‬
‫‪SMRC254143‬‬
‫‪SMRC254144‬‬
‫‪SMRC254145‬‬
‫‪SMRC254146‬‬
‫‪SMRC254153‬‬
‫‪SMRC254167‬‬
‫‪SMRC254168‬‬
‫‪SMRC254226‬‬
‫‪SMRC254227‬‬
‫‪SMRC254252‬‬
‫‪SMRC254253‬‬
‫‪SMRC254276‬‬
‫‪SMRC254277‬‬
‫‪SMRC254278‬‬
‫‪SMRC254279‬‬
‫‪SMRC254280‬‬
‫‪SMRC254282‬‬
‫‪SMRC254283‬‬
‫‪SMRC254419‬‬
‫‪SMRC254420‬‬
‫‪SMRC254421‬‬
‫‪SMRC254422‬‬
‫‪SMRC254423‬‬
‫‪SMRC254424‬‬
‫‪SMRC254425‬‬
‫‪SMRC254426‬‬
‫‪SMRC254427‬‬
‫‪SMRC254428‬‬
‫‪SMRC254429‬‬
‫‪SMRC254430‬‬
‫‪SMRC254431‬‬
‫‪SMRC254432‬‬
‫מחירון לצרכן‪ -‬מחלקת חלפים‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
‫‪₪ 94.90‬‬
‫‪₪ 33.80‬‬
‫‪₪ 50.60‬‬
‫‪₪ 70.50‬‬
‫‪₪ 33.80‬‬
‫‪₪ 62.20‬‬
‫‪₪ 17.00‬‬
‫‪₪ 79.70‬‬
‫‪₪ 91.00‬‬
‫‪₪ 68.50‬‬
‫‪₪ 69.60‬‬
‫‪₪ 41.20‬‬
‫‪₪ 57.80‬‬
‫‪₪ 40.20‬‬
‫‪₪ 67.20‬‬
‫‪₪ 81.40‬‬
‫‪₪ 80.30‬‬
‫‪₪ 45.00‬‬
‫‪₪ 36.70‬‬
‫‪₪ 165.20‬‬
‫‪₪ 70.50‬‬
‫‪₪ 174.20‬‬
‫‪₪ 70.50‬‬
‫‪₪ 77.90‬‬
‫‪₪ 82.10‬‬
‫‪₪ 47.60‬‬
‫‪₪ 84.50‬‬
‫‪₪ 37.30‬‬
‫‪₪ 62.40‬‬
‫‪₪ 72.00‬‬
‫‪₪ 32.30‬‬
‫‪₪ 29.90‬‬
‫‪₪ 236.10‬‬
‫‪₪ 74.90‬‬
‫‪₪ 46.50‬‬
‫‪₪ 34.30‬‬
‫‪₪ 27.50‬‬
‫‪₪ 62.00‬‬
‫‪₪ 80.30‬‬
‫צ‪.‬מים תח'‪-‬ניסן טרנו דיזל‬
‫צ‪.‬חמום‪-‬ג'סטי‬
‫צ‪.‬מים על'‪-‬סוויפט עד ‪05‬‬
‫צ‪.‬מים תח'‪-‬פולו ‪SDI‬‬
‫צ‪.‬חימום‪-‬ארוך‪ -‬סיוויק‬
‫צ‪.‬מים תח'‪-‬קורולה עד ‪98‬‬
‫צ‪.‬חמום ‪ -L300 3‬מגנום‪/L200/‬בנזין‬
‫צ‪.‬מים על' פורד קונקט‬
‫צ‪.‬מים תח' פורד קונקט‬
‫צ‪.‬מים עליון‪-‬מגנום ‪4X2‬‬
‫צ‪.‬מים תחתון‪-‬מגנום ‪2X4‬‬
‫צ‪.‬מים עליון‪-‬אלמרה ‪1.6‬‬
‫צ‪.‬מים תחתון‪-‬אלמרה ‪1.6‬‬
‫צ‪.‬מים עליון‪-‬אלמרה פרפקט ‪1.8‬‬
‫צ‪.‬מים תחתון‪-‬אלמרה פרפקט ‪1.8‬‬
‫צ‪.‬מים על' אימפרזה ‪99-01‬‬
‫צ‪.‬מים על' אימפרזה ‪-B4/02‬מ‬
‫צ‪.‬מים עליון‪-‬שרייד ‪1.3‬‬
‫צ‪.‬מים עליון‪-‬סריון ‪1.3‬‬
‫צ‪.‬מים תחתון‪-‬סיריון ‪1.3‬‬
‫צ‪.‬מים ‪-316/318‬עליון ‪-95‬עד‬
‫צ‪.‬מים על' ב‪.‬מ‪.‬וו ‪E46 /320‬‬
‫צ‪.‬מים עליון‪-‬אסטרה ‪1.6/1.4 98-05‬‬
‫צ‪.‬מים על'‪-‬אסטרה דיזל ‪98-05 2.0‬‬
‫צ‪.‬מים תחתון‪-‬אסטרה ‪1.4/1.6 98-05‬‬
‫צ‪.‬מים תח'‪-‬אסטרה דיזל ‪-98‬מ‬
‫צ‪.‬מים תחתון‪-‬אסטרה ‪98-05 1.8‬‬
‫צ‪.‬מים עליון‪-‬קורסה ‪ 1.4‬עם מזגן‬
‫צ‪.‬מים עליון‪-‬קורסה ‪B‬‬
‫צ‪.‬מים על'‪-‬קורסה ‪ 1.6‬עם מזגן‬
‫צ‪.‬מים עליון‪-‬קורסה ‪-00 1.2‬מ‬
‫צ‪.‬מים עליון‪-‬קורסה ‪-00 1.4‬מ‬
‫צ‪.‬מים תחתון‪ -‬קורסה ‪-98 1.2‬מ‬
‫צ‪.‬מים תחתון‪-‬קורסה ‪C 1.4‬‬
‫צ‪.‬מילוי שמן פג'ו ‪BX/405‬‬
‫צ‪ .‬מים על' סיט‪-C4 1.6 10 .‬מ‬
‫צ‪ .‬מים על' ברלינגו ‪-HDI1.6 C4/08‬מ‬
‫צ‪.‬מים תח' ברלינגו ‪-HDI C4/08‬מ‬
‫צ‪.‬מים על' ג'מפי ‪-1.6HDI 07‬מ‬
‫‪Page 150 of 183‬‬
‫‪SMRC254433‬‬
‫‪SMRC254434‬‬
‫‪SMRC254435‬‬
‫‪SMRC254436‬‬
‫‪SMRC254437‬‬
‫‪SMRC254438‬‬
‫‪SMRC254439‬‬
‫‪SMRC254577‬‬
‫‪SMRC254578‬‬
‫‪SMRC254579‬‬
‫‪SMRC254580‬‬
‫‪SMRC254581‬‬
‫‪SMRC254582‬‬
‫‪SMRC254583‬‬
‫‪SMRC254584‬‬
‫‪SMRC254585‬‬
‫‪SMRC254586‬‬
‫‪SMRC254587‬‬
‫‪SMRC254588‬‬
‫‪SMRC254589‬‬
‫‪SMRC270481‬‬
‫‪SMRC270591‬‬
‫‪SMRC280171‬‬
‫‪SMRC280173‬‬
‫‪SMRC280181‬‬
‫‪SMRC280184‬‬
‫‪SMRC280186‬‬
‫‪SMRC282052‬‬
‫‪SMRC282053‬‬
‫‪SMRC282054‬‬
‫‪SMRC282121‬‬
‫‪SMRC282122‬‬
‫‪SMRC282131‬‬
‫‪SMRC282132‬‬
‫‪SMRC300424‬‬
‫‪SMRC300632‬‬
‫‪SMRC300633‬‬
‫‪SMRC300643‬‬
‫‪SMRC302051‬‬
‫מחירון לצרכן‪ -‬מחלקת חלפים‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
‫‪₪ 16.60‬‬
‫‪₪ 18.10‬‬
‫‪₪ 23.40‬‬
‫‪₪ 31.20‬‬
‫‪₪ 34.00‬‬
‫‪₪ 34.90‬‬
‫‪₪ 37.80‬‬
‫‪₪ 41.20‬‬
‫‪₪ 53.90‬‬
‫‪₪ 62.00‬‬
‫‪₪ 72.20‬‬
‫‪₪ 102.80‬‬
‫‪₪ 109.60‬‬
‫‪₪ 38.60‬‬
‫‪₪ 41.70‬‬
‫‪₪ 33.60‬‬
‫‪₪ 69.20‬‬
‫‪₪ 39.10‬‬
‫‪₪ 49.30‬‬
‫‪₪ 41.70‬‬
‫‪₪ 69.20‬‬
‫‪₪ 47.10‬‬
‫‪₪ 29.20‬‬
‫‪₪ 29.20‬‬
‫‪₪ 100.80‬‬
‫‪₪ 177.70‬‬
‫‪₪ 49.10‬‬
‫‪₪ 22.90‬‬
‫‪₪ 74.20‬‬
‫‪₪ 170.20‬‬
‫‪₪ 31.20‬‬
‫‪₪ 45.40‬‬
‫‪₪ 74.60‬‬
‫‪₪ 59.40‬‬
‫‪₪ 64.60‬‬
‫‪₪ 46.10‬‬
‫‪₪ 43.70‬‬
‫‪₪ 24.90‬‬
‫‪₪ 24.90‬‬
‫צ‪.‬זוית ‪X 100 X 15 200 "5/8‬‬
‫צ‪.‬זוית ‪X 100 X 18 200 "3/4‬‬
‫צ‪.‬זוית ‪X 100 X 22 200 "7/8‬‬
‫צ‪.‬זוית ‪X 112 X 25 232 "1‬‬
‫צ‪.‬זוית ‪X 114 X 28 234 "1/8 1‬‬
‫צ‪.‬זוית ‪X 116 X 32 216 "1/4 1‬‬
‫"צ‪.‬זווית ‪217X117X35-1/3 1‬‬
‫צ‪.‬זוית ‪X 119 X 38 239 "1/2 1‬‬
‫צ‪.‬מים זוית ‪240X120X40 "5/8 1‬‬
‫צ‪.‬מים זוית ‪272X122X45 "3/4 1‬‬
‫צ‪.‬מים זוית ‪275X125X50 "2‬‬
‫צ‪.‬מים זוית ‪327X27X55 "1/4 2‬‬
‫צ‪.‬מים זוית ‪380X180X60 "1/3 2‬‬
‫צ‪ .‬מים על' ‪ L200‬דיזל‬
‫צ‪ .‬מים תח' ‪ L200‬דיזל‬
‫צ‪ .‬מים על' ‪ L300‬בנזין‬
‫צ‪ .‬מים תח' ‪ L300‬בנזין‬
‫צ‪ .‬מים על' ‪ H100/L300‬דיזל‬
‫צ‪ .‬מים תח' ‪ H100/L300‬דיזל‬
‫צ‪ .‬מים על' ‪ L200‬בנזין‬
‫צ‪ .‬מים תח' ‪ L200‬בנזין‬
‫צ‪ .‬מים על' ג'סטי ‪-90‬מ‬
‫צ‪.‬חימום ארוך לאונה ‪-85‬מ‬
‫צ‪.‬חימום קצר לאונה ‪-85‬מ‬
‫צ‪.‬מרדיאטור למש‪ .‬פג'ו ‪ 405‬עד ‪93‬‬
‫צ‪ .‬ממשאבה עם ניקוז ‪C15‬‬
‫צ‪ .‬נשם עם יצ' רייסר‬
‫צ‪.‬נשם‪-‬עם יצ'‪-‬דייהו לנוס‬
‫צ‪.‬מים תח' מזדה 'על‪ B2500/‬מגנום‬
‫צ‪ .‬מים על' סנטה‪-‬פה ‪ 2.0CRDI‬עד ‪06‬‬
‫צ‪.‬מים על' סובארו ‪-85‬מ‬
‫צ‪.‬מים על' סובארו עד ‪84‬‬
‫צינ' טורבו ‪-2‬קונקט‪-‬שופר זויות‬
‫צינ' טורבו ‪-2‬קונקט‪-‬קשת קטרים‬
‫צינ' טורבו קונקט‪-‬זוית‪-‬קוטר ‪50‬‬
‫צ‪ .‬עודפים ‪ -BX‬צמה‪ -‬לבולם‬
‫צ‪.‬עודפים ‪/C5‬לבולם‪-‬קסנטיה‬
‫מחבר מתכת (‪ 2‬פתחים) קוטר ‪10‬ממ‬
‫מחבר מתכת (‪ 2‬פתחים) קוטר ‪13‬ממ‬
‫‪Page 151 of 183‬‬
‫‪SMRC449040‬‬
‫‪SMRC449041‬‬
‫‪SMRC449042‬‬
‫‪SMRC449043‬‬
‫‪SMRC449044‬‬
‫‪SMRC449046‬‬
‫‪SMRC449047‬‬
‫‪SMRC449048‬‬
‫‪SMRC449049‬‬
‫‪SMRC449050‬‬
‫‪SMRC449051‬‬
‫‪SMRC449052‬‬
‫‪SMRC449053‬‬
‫‪SMRC449072‬‬
‫‪SMRC449073‬‬
‫‪SMRC449074‬‬
‫‪SMRC449075‬‬
‫‪SMRC449076‬‬
‫‪SMRC449077‬‬
‫‪SMRC449078‬‬
‫‪SMRC449079‬‬
‫‪SMRC449082‬‬
‫‪SMRC449084‬‬
‫‪SMRC449085‬‬
‫‪SMRC449086‬‬
‫‪SMRC449087‬‬
‫‪SMRC449090‬‬
‫‪SMRC449091‬‬
‫‪SMRC500531‬‬
‫‪SMRC521103‬‬
‫‪SMRC736001‬‬
‫‪SMRC736004‬‬
‫‪SMRC874001‬‬
‫‪SMRC874002‬‬
‫‪SMRC874003‬‬
‫‪SMRC923001‬‬
‫‪SMRC923007‬‬
‫‪SMRC923100‬‬
‫‪SMRC923101‬‬
‫מחירון לצרכן‪ -‬מחלקת חלפים‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
‫‪₪ 24.90‬‬
‫‪₪ 24.90‬‬
‫‪₪ 24.90‬‬
‫‪₪ 50.60‬‬
‫‪₪ 47.40‬‬
‫‪₪ 55.20‬‬
‫‪₪ 42.30‬‬
‫‪₪ 56.50‬‬
‫‪₪ 17.70‬‬
‫‪₪ 125.70‬‬
‫‪₪ 134.70‬‬
‫‪₪ 28.40‬‬
‫‪₪ 202.70‬‬
‫‪₪ 144.40‬‬
‫‪₪ 47.80‬‬
‫‪₪ 57.80‬‬
‫‪₪ 92.00‬‬
‫‪₪ 91.30‬‬
‫‪₪ 89.90‬‬
‫‪₪ 19.60‬‬
‫‪₪ 33.30‬‬
‫‪₪ 53.40‬‬
‫‪₪ 82.60‬‬
‫‪₪ 46.20‬‬
‫‪₪ 80.90‬‬
‫‪₪ 89.30‬‬
‫‪₪ 66.50‬‬
‫‪₪ 75.80‬‬
‫‪₪ 17.00‬‬
‫‪₪ 118.70‬‬
‫‪₪ 76.20‬‬
‫‪₪ 238.70‬‬
‫‪₪ 81.60‬‬
‫‪₪ 81.10‬‬
‫‪₪ 26.40‬‬
‫‪₪ 57.60‬‬
‫‪₪ 47.40‬‬
‫‪₪ 98.60‬‬
‫‪₪ 98.60‬‬
‫מחבר מתכת (‪ 2‬פתחים) קוטר ‪16‬ממ‬
‫מחבר ‪-2‬מתכת פתחים‪-‬קוטר ‪ 20‬מ"מ‬
‫מחבר מתכת (‪ 2‬פתחים) קוטר ‪32‬ממ‬
‫מחבר מתכת ‪10-10-10.‬ממ‬
‫מחבר מתכת ‪10-16.3-16.‬ממ‬
‫מחבר מתכת ‪16-20.3-20.‬ממ‬
‫מחבר מתכת ‪18-32.3-32.‬ממ‬
‫צ‪.‬מים על'‪-‬קנגו ‪-1.5DCI 08‬מ‬
‫צ‪.‬זוית ‪190X90X13 "1/2‬‬
‫מיכל עיבוי‪-‬ברלינגו‪/‬פרטנר‬
‫מיכל עיבוי‪-‬פוקוס‬
‫מיסב גלגל מאסטר‬
‫מותח טיימ'‪-‬גולף‪/‬פסאט‪/‬וונטו‬
‫מותח ‪'-TDI‬מייט קורדובה‪ A3/‬היבטקוא‪ D/‬ףלוג‪D/‬‬
‫מ‪.‬גלגל קד'‪-‬אונו ‪88-95‬‬
‫מ‪.‬גלגל קד'‪-‬טיפו‪/‬טמפרה ‪88-95 1.4‬‬
‫מ‪.‬גלגל קד'‪-‬בראבו‪/‬ה‪/‬פונטו‪/‬טמפרה‪/‬פג'ו ‪205‬‬
‫מ‪.‬גלגל קד'‪-‬קנגו‪/‬רנו ‪/19‬אלפא ‪33‬‬
‫מיסב גלגל‪-‬גולף‪/‬פסאט‪/‬פולו קלאסיק‪/‬איביזה‬
‫מ‪.‬גלגל אח'‪-‬חיצ'‪-‬אלפא ‪/33‬אאודי ‪/80‬קורסה‪/‬לנוס‬
‫מ‪.‬גלגל‪-‬אלפא ‪/33‬אאודי ‪/80‬קורסה‪/‬לנוס‪/‬אינקה‬
‫מיסב גלגל קד'‪-‬ג'מפר ‪/J5/1.4‬בוקסר ‪1.4‬‬
‫מ‪.‬גלגל קד'‪-‬אאודי ‪/80‬פסאט ‪-88‬מ‬
‫מ‪.‬גלגל קד'‪-‬אריקה‪/‬פיאסטה‪/‬סיירה‬
‫מיסב גלגל קד'‪-‬קורסה ‪B‬‬
‫מ‪.‬גלגל קד'‪-‬לנוס‪/‬נובירה‪/‬פייסטה‪/‬אריקה‬
‫מיסב גל' אח'‪-‬רנו‪/‬פג'ו‪/‬סיטרואן‬
‫מ‪.‬גלגל ‪/R9‬קד'‪-‬קליאו‪/‬אקספרס‬
‫מיסב גלגל מאסטר‬
‫מ‪.‬גלגל ‪/BX/ZX‬היטנסק‪/‬וגנילרב‪'-‬דק‬
‫מ' גלגל אח'‪-‬אקספרס‪/‬קנגו ‪-00‬עד‬
‫מ‪.‬גלגל אח'‪-‬מגאן ‪II‬‬
‫מ‪.‬טיימינג תח'‪-‬דוקטו דיזל ‪2.5‬‬
‫מ‪.‬טיימינג על'‪-‬דוקאטו דיזל ‪2.5‬‬
‫מ‪.‬טיימינג‪/BX-‬פונטו‪/‬טיפו‪/‬טמפרה‪/‬אונו‪J5/‬‬
‫מ‪.‬רצועה אונו‪/‬טמפרה‪/‬בראוו‪/‬מראה‬
‫מ‪.‬רצועה פג'ו ‪ ZX/405/306‬קבוע‬
‫מ‪.‬טיימינג ימין‪-‬אלפא ‪/145/33‬סוד‬
‫מ‪.‬טיימינג שמ'‪-‬אלפא ‪/145/33‬סוד‬
‫‪Page 152 of 183‬‬
‫‪SMRC923102‬‬
‫‪SMRC923103‬‬
‫‪SMRC923104‬‬
‫‪SMRC923105‬‬
‫‪SMRC923106‬‬
‫‪SMRC923107‬‬
‫‪SMRC923108‬‬
‫‪SMRC184792A‬‬
‫‪SMRC4490391‬‬
‫‪SMW003545‬‬
‫‪SMW003565‬‬
‫‪SOB00731‬‬
‫‪SOB9243F‬‬
‫‪SOBT1052‬‬
‫‪SOBB00700‬‬
‫‪SOBB00702‬‬
‫‪SOBB00703‬‬
‫‪SOBB00704‬‬
‫‪SOBB00705‬‬
‫‪SOBB00707‬‬
‫‪SOBB00709‬‬
‫‪SOBB00714‬‬
‫‪SOBB00717‬‬
‫‪SOBB00720‬‬
‫‪SOBB00725‬‬
‫‪SOBB00726‬‬
‫‪SOBB00729‬‬
‫‪SOBB00730‬‬
‫‪SOBB00731‬‬
‫‪SOBB00738‬‬
‫‪SOBB00758‬‬
‫‪SOBB40858‬‬
‫‪SOBT00915‬‬
‫‪SOBT00916‬‬
‫‪SOBT00930‬‬
‫‪SOBT00933‬‬
‫‪SOBT00939‬‬
‫‪SOBT00959‬‬
‫‪SOBT00960‬‬
‫מחירון לצרכן‪ -‬מחלקת חלפים‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
‫‪₪ 63.30‬‬
‫‪₪ 45.60‬‬
‫‪₪ 90.30‬‬
‫‪₪ 94.40‬‬
‫‪₪ 54.10‬‬
‫‪₪ 86.20‬‬
‫‪₪ 104.60‬‬
‫‪₪ 88.20‬‬
‫‪₪ 87.20‬‬
‫‪₪ 87.20‬‬
‫‪₪ 83.80‬‬
‫‪₪ 108.60‬‬
‫‪₪ 211.20‬‬
‫‪₪ 131.60‬‬
‫‪₪ 138.10‬‬
‫‪₪ 186.00‬‬
‫‪₪ 154.70‬‬
‫‪₪ 47.40‬‬
‫‪₪ 45.00‬‬
‫‪₪ 29.20‬‬
‫‪₪ 237.10‬‬
‫‪₪ 150.10‬‬
‫‪₪ 69.70‬‬
‫‪₪ 50.00‬‬
‫‪₪ 116.60‬‬
‫‪₪ 166.90‬‬
‫‪₪ 210.10‬‬
‫‪₪ 266.90‬‬
‫‪₪ 282.20‬‬
‫‪₪ 143.70‬‬
‫‪₪ 175.50‬‬
‫‪₪ 188.10‬‬
‫‪₪ 271.40‬‬
‫‪₪ 386.50‬‬
‫‪₪ 149.20‬‬
‫‪₪ 151.60‬‬
‫‪₪ 109.60‬‬
‫‪₪ 134.10‬‬
‫‪₪ 180.20‬‬
‫מ‪.‬טיימינג‪406/106/205/309/AX/ZX/SAXO/C15-‬‬
‫מ‪.‬טיימינג‪-‬קליאו‪/‬אקספרס‪R19/‬‬
‫מ‪.‬טימינג‪-‬קנגו דיזל‬
‫מ‪.‬טימינג‪-‬מגאן דיזל‬
‫מ‪.‬טיימינג‪-‬גולף‪/‬פסאט‪/‬איביזה‪/‬טולדו‪/‬אאודי ‪80‬‬
‫מ‪ .‬טיימינג תח'‪-‬בראבו‪/‬ה‪/‬מראה ‪/1.6‬דובלו‬
‫מותח ‪/806/306/106/405‬רצועה‪-‬סקסו‪/‬קסנטיה‪/‬קסרה‬
‫מ‪.‬טיימינג ‪-‬עליון‪-‬ברלינגו‬
‫מותח ‪/HDI/206/C5‬רצועה‪-‬ברלינגו ‪306 2.0‬‬
‫מותח טיימ'‪-‬אסטרה‪/‬קורסה‬
‫מותח טיימינג‪-‬אסטרה‪/‬קורסה ‪16V‬‬
‫מותח רצועה‪-‬דובלו‪/‬מולטיפלה ‪-1.9‬פלסטיק‬
‫מותח טיימינג‪-‬דובלו ‪/1.9‬מולטיפלה ‪ 1.9‬דיזל‬
‫מותח טיימ'‪-‬אוקטביה ‪ /D‬פביה הרוב‪/‬ףלוג‪SDI TDI/‬‬
‫מותח ‪'-TDI‬מייט קורדובה‪/‬איביזה‪/‬קאדי‪/‬גולף‪A4/‬‬
‫מותח טיימ')קטן עם בליטה(‪-‬אאודי‪/‬פ‪.‬ווגן‪/‬סקודה‬
‫מותח ‪'-TDI‬מייט קורדובה‪ A3/‬היבטקוא‪ D/‬ףלוג‪D/‬‬
‫מיסב רצועה‪-‬במוו‪/‬אופל‪-‬גלגלת‬
‫מיסב רצועה‪-‬ברלינגו‪/‬פרטנר‪/206/406/‬קליאו‪/‬קנגו‬
‫מיסב למותח טיימינג‪-‬אלפא ‪1.7 45/133‬‬
‫מותח טיימ'‪-‬ברבו‪/‬ה‪/‬מראה‪/‬דובלו‬
‫מןתח טיימ'‪-‬אסטרה ‪ 2.0‬מ‪/98-‬אומגה ‪-00‬מ‬
‫מותח רצועה‪-‬פונטו ספייס‬
‫מותח אלטנטור‪-‬פיאט דבלו‪/‬מולטיפלה‬
‫נבה קד'‪-‬פאסט ‪/1.8‬גולף ‪/1.6-1.4‬איביזה‬
‫נבה קד'‪-‬פאסט ‪/1.6‬איביזה ‪ 1.6‬עם ‪ABS‬‬
‫נבה קד'‪-‬אאודי ‪-87 80‬מ‬
‫נבה קד'‪-‬פולו ‪ SDI‬עם ודלוט‪ ABS/‬עם זר‬
‫נבה קד'‪-‬פולו ‪ 1.4-1.6‬עם ‪-ABS 02‬עד‬
‫נבה ‪'-106/205‬קד ‪SAXO/ZX/AX/1.4 1.4‬‬
‫נבה ‪'-AX/106‬קד‬
‫נבה ‪/306/405/406‬קד'‪-‬ברלינגו‪/‬קסנטיה‬
‫נבה ‪'-206‬קד‬
‫נבה ‪'-C5‬קד‬
‫נבה קד'‪-‬קליאו‪/‬אקספרס‪/‬טווינגו‬
‫נבה קד'‪-‬קליאו ‪/R19‬מ‪/98-‬קנגו‪/‬מגאן‬
‫נבה קד'‪-‬מולטיפלה‪/‬פונטו ספייס‬
‫נבה קד'‪-‬פיאסטה‪/‬אריקה ‪-90‬עד‬
‫נבה קד'‪-‬פיאסטה ‪90-95‬‬
‫‪Page 153 of 183‬‬
‫‪SOBT00976‬‬
‫‪SOBT00981‬‬
‫‪SOBT00983‬‬
‫‪SOBT00984‬‬
‫‪SOBT00991‬‬
‫‪SOBT00993‬‬
‫‪SOBT00997‬‬
‫‪SOBT01001‬‬
‫‪SOBT01002‬‬
‫‪SOBT01007‬‬
‫‪SOBT01008‬‬
‫‪SOBT01012‬‬
‫‪SOBT01020‬‬
‫‪SOBT01049‬‬
‫‪SOBT01050‬‬
‫‪SOBT01051‬‬
‫‪SOBT01052‬‬
‫‪SOBT0943P‬‬
‫‪SOBT0945P‬‬
‫‪SOBT0963P‬‬
‫‪SOB100992‬‬
‫‪SOB1T1028‬‬
‫‪SOB1T1042‬‬
‫‪SOB100936P‬‬
‫‪SOB1H00197‬‬
‫‪SOB1H00200‬‬
‫‪SOB1H00202‬‬
‫‪SOB1H00206‬‬
‫‪SOB1H00207‬‬
‫‪SOB1H00210‬‬
‫‪SOB1H00211‬‬
‫‪SOB1H00212‬‬
‫‪SOB1H00215‬‬
‫‪SOB1H00216‬‬
‫‪SOB1H00220‬‬
‫‪SOB1H00221‬‬
‫‪SOB1H00232‬‬
‫‪SOB1H00250‬‬
‫‪SOB1H00251‬‬
‫מחירון לצרכן‪ -‬מחלקת חלפים‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
‫‪₪ 187.50‬‬
‫‪₪ 263.90‬‬
‫‪₪ 271.40‬‬
‫‪₪ 239.70‬‬
‫‪₪ 400.90‬‬
‫‪₪ 371.60‬‬
‫‪₪ 162.90‬‬
‫‪₪ 218.90‬‬
‫‪₪ 284.60‬‬
‫‪₪ 136.80‬‬
‫‪₪ 163.10‬‬
‫‪₪ 228.00‬‬
‫‪₪ 91.00‬‬
‫‪₪ 95.90‬‬
‫‪₪ 119.70‬‬
‫‪₪ 251.70‬‬
‫‪₪ 506.20‬‬
‫‪₪ 372.50‬‬
‫‪₪ 625.30‬‬
‫‪₪ 800.80‬‬
‫‪₪ 199.70‬‬
‫‪₪ 643.70‬‬
‫‪₪ 328.70‬‬
‫‪₪ 141.40‬‬
‫‪₪ 216.70‬‬
‫‪₪ 53.40‬‬
‫‪₪ 169.60‬‬
‫‪₪ 63.30‬‬
‫‪₪ 100.30‬‬
‫‪₪ 60.90‬‬
‫‪₪ 72.60‬‬
‫‪₪ 60.60‬‬
‫‪₪ 212.90‬‬
‫‪₪ 63.80‬‬
‫‪₪ 232.40‬‬
‫‪₪ 88.70‬‬
‫‪₪ 83.00‬‬
‫‪₪ 24.40‬‬
‫‪₪ 63.10‬‬
‫נבה קד'‪-‬אריקה‪/‬פוקוס‪/‬פיאסטה ‪-90‬מ‬
‫נבה קד'‪-‬מונדאו עד ‪2001‬‬
‫נבה קד'‪-‬פליסיה‬
‫נבה קד'‪-‬פאסט ‪A6/A4/1.8‬‬
‫נבה קד'‪-‬בורה‪/‬גולף עם ‪-ABS A3/98‬מ‬
‫נבה אח'‪-‬אוקטביה‪/‬בורה‪/‬גולף ‪ABS‬‬
‫נבה קד'‪-‬קורסה‪/‬קדט‪/‬אסטרה‪/‬רייסר‪/‬ס‪.‬רייסר‬
‫נבה קד'‪-‬הרקולס‪/‬ג'מפר‪/‬בוקסר ‪1.4‬‬
‫נבה קד'‪-‬הרקולס‪/‬ג'מפר‪/‬בוקסר ‪1.8‬‬
‫נבה ‪/127‬אח'‪-‬אונו‬
‫נבה‪-‬אח'‪-‬טיפו‪/‬טמפרה‪/‬פונטו‪/‬מראה‪/‬בראוה‬
‫נבה אח'‪-‬פונטו עם ‪ ABS‬עד ‪00‬‬
‫נבה ‪/127‬קד'‪-‬אונו‬
‫נבה קד'‪-‬פונטו‪/‬טיפו‪/‬טמפרה‪/‬בראבו‪/‬ה‬
‫נבה קד'‪-‬דובלו לא טורבו‬
‫נבה אח'‪-‬אאודי ‪A4‬‬
‫נבה אח'‪-‬ברלינגו‪/‬קסנטיה‪/‬קסרה עם ‪ABS‬‬
‫נבה אח'‪-‬ברלינגו‪/‬קסנטיה‪/‬קסרה בלי ‪ABS‬‬
‫נבה קד'‪-‬פביה‪/‬פולו‬
‫נבה אח'‪-‬פביה ‪ 5‬חורים‬
‫נבה אח'‪-‬מולטיפלה‬
‫נבה אח'‪-‬דובלו עם וטנופ‪ ABS/‬ספייס‪-‬מגנט‬
‫נבה קד'‪-‬הרקולס ‪-02 2.3/2.8 1.8‬מ‬
‫נבה קד'‪-‬דובלו טורבו ‪JTD‬‬
‫נבה קד'‪-‬גרנד פונטו ‪-06‬מ‬
‫מיסב ציריה‪-‬אונו ‪/127‬פייר‬
‫מיסב ציריה‪-‬דוקאטו ‪-86‬מ‬
‫מיסב ציריה‪-‬אונו‪/‬בראבו‪/‬ה ‪/1.4‬פונטו‪/‬דדרה‬
‫מיסב ציריה‪-‬הרקולס ‪-94‬מ‬
‫מיסב ציריה‪-‬בראבו‪/‬ה‪/‬מראה ‪/1.6‬מולטיפלה‪/‬פונטו‬
‫מיסב ציריה‪-‬דובלו‬
‫מיסב ציריה‪-‬פונטו ספייס‬
‫מיסב ציריה‪-‬הרקולס ‪-02‬מ‬
‫מיסב ציריה‪-‬קנגו‪/‬מגאן‪/‬אקספרס‪/‬קליאו ‪B‬‬
‫מיסב ציריה‪-‬פונטו ספייס‪/‬מראה‪/‬אוקטביה‪/‬בורה‪/‬גולף‬
‫מ‪.‬טיימינג תח'‪-‬דוקטו דיזל ‪2.5‬‬
‫מ‪.‬טיימינג על'‪-‬דוקאטו דיזל ‪2.5‬‬
‫מ‪.‬טיימינג‪/BX-‬פונטו‪/‬טיפו‪/‬טמפרה‪/‬אונו‪J5/‬‬
‫מ‪.‬רצועה אונו‪/‬טמפרה‪/‬בראוו‪/‬מראה‬
‫‪Page 154 of 183‬‬
‫‪SOB1H00252‬‬
‫‪SOB1H00254‬‬
‫‪SOB1H00261‬‬
‫‪SOB1H00265‬‬
‫‪SOB1H00266‬‬
‫‪SOB1H00269‬‬
‫‪SOB1H00270‬‬
‫‪SOB1H00280‬‬
‫‪SOB1H00281‬‬
‫‪SOB1H00300‬‬
‫‪SOB1H00312‬‬
‫‪SOB1H00318‬‬
‫‪SOB1H00350‬‬
‫‪SOB1H00352‬‬
‫‪SOB1H00359‬‬
‫‪SOB1H00383‬‬
‫‪SOB1H00409‬‬
‫‪SOB1H00410‬‬
‫‪SOB1H00418‬‬
‫‪SOB1H00419‬‬
‫‪SOB1H00423‬‬
‫‪SOB1H00424‬‬
‫‪SOB1H00431‬‬
‫‪SOB1H00432‬‬
‫‪SOB1H00438‬‬
‫‪SOB1S00602‬‬
‫‪SOB1S00605‬‬
‫‪SOB1S00611‬‬
‫‪SOB1S00612‬‬
‫‪SOB1S00613‬‬
‫‪SOB1S00614‬‬
‫‪SOB1S00615‬‬
‫‪SOB1S00624‬‬
‫‪SOB1S00625‬‬
‫‪SOB1S00645‬‬
‫‪SOB1T00915‬‬
‫‪SOB1T00916‬‬
‫‪SOB1T00930‬‬
‫‪SOB1T00933‬‬
‫מחירון לצרכן‪ -‬מחלקת חלפים‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
‫‪₪ 58.90‬‬
‫‪₪ 98.70‬‬
‫‪₪ 98.70‬‬
‫‪₪ 149.90‬‬
‫‪₪ 149.90‬‬
‫‪₪ 67.70‬‬
‫‪₪ 49.80‬‬
‫‪₪ 94.10‬‬
‫‪₪ 95.80‬‬
‫‪₪ 97.00‬‬
‫‪₪ 57.50‬‬
‫‪₪ 262.70‬‬
‫‪₪ 89.70‬‬
‫‪₪ 59.30‬‬
‫‪₪ 55.80‬‬
‫‪₪ 87.20‬‬
‫‪₪ 91.80‬‬
‫‪₪ 135.20‬‬
‫‪₪ 95.80‬‬
‫‪₪ 92.50‬‬
‫‪₪ 143.40‬‬
‫‪₪ 115.10‬‬
‫‪₪ 93.60‬‬
‫‪₪ 56.00‬‬
‫‪₪ 60.60‬‬
‫‪₪ 176.90‬‬
‫‪₪ 53.60‬‬
‫‪₪ 139.70‬‬
‫‪₪ 126.80‬‬
‫‪₪ 71.10‬‬
‫‪₪ 37.90‬‬
‫‪₪ 62.20‬‬
‫‪₪ 48.20‬‬
‫‪₪ 164.70‬‬
‫‪₪ 102.10‬‬
‫‪₪ 50.70‬‬
‫‪₪ 57.60‬‬
‫‪₪ 50.90‬‬
‫‪₪ 46.30‬‬
‫מ‪.‬רצועה פג'ו ‪ ZX/405/306‬קבוע‬
‫מ‪.‬טיימינג ימין‪-‬אלפא ‪/145/33‬סוד‬
‫מ‪.‬טיימינג שמ'‪-‬אלפא ‪/145/33‬סוד‬
‫מ‪.‬טיימינג צד ימ'‪-‬אלפא ‪1.7 145/33‬‬
‫מ‪.‬טיימינג צד שמ'‪-‬אלפא ‪1.7 145/33‬‬
‫מ‪.‬טיימינג‪406/106/205/309/AX/ZX/SAXO/C15-‬‬
‫מ‪.‬טיימינג‪-‬קליאו‪/‬אקספרס‪R19/‬‬
‫מ‪.‬טימינג‪-‬קנגו דיזל‬
‫מ‪.‬טימינג‪-‬מגאן דיזל‬
‫מותח טיימ'‪-‬רנו קנגו‬
‫מ‪.‬טיימינג‪-‬גולף‪/‬פסאט‪/‬איביזה‪/‬טולדו‪/‬אאודי ‪80‬‬
‫מותח טיימ'‪-‬ברבו‪/‬ה‪/‬מראה‪/‬דובלו ‪-‬עליון‬
‫מ‪ .‬טיימינג תח'‪-‬בראבו‪/‬ה‪/‬מראה ‪/1.6‬דובלו‬
‫מותח ‪/806/306/106/405‬רצועה‪-‬סקסו‪/‬קסנטיה‪/‬קסרה‬
‫מותח ‪-1‬רצועה מולטיפלה‪/‬פונטו ‪-99‬מ‬
‫מ‪.‬טיימינג ‪-‬עליון‪-‬ברלינגו‬
‫מותח ‪/HDI/206/C5‬רצועה‪-‬ברלינגו ‪306 2.0‬‬
‫מותח טיימ'‪-‬דייהו רייסר‪/‬לנוס‪/‬אוויאו‬
‫מותח איזון‪ -‬אסטרה‪/‬קורסה‬
‫מותח איזון אסטרה‪/‬קורסה ‪16V‬‬
‫מותח טיימ'‪-‬אופל קורסה מ‪/93-‬אסטרה ‪-98‬מ‬
‫גלגלת טיימ'‪-‬משונן‪ -‬קנגו‬
‫מותח רצועה‪-‬דובלו‪/‬מולטיפלה ‪-1.9‬פלסטיק‬
‫מותח רצועה‪-‬אסטרה‪/‬קורסה‬
‫מותח רצועה‪-‬דייהו כל הדגמים עם בורג‬
‫מותח טיימינג‪-‬דובלו‪/‬מולטיפלה ‪ 1.9‬שיניים‬
‫מותח רצועה‪-‬קורדובה‪/‬קאדי‪/‬גולף‪/‬איביזה‪/‬בורה‬
‫מותח רצועה אסטרה מ‪/93-‬אומגה ‪-00‬מ‬
‫מותח טיימ'‪-‬ברבו‪/‬ה‪/‬מראה ‪1.4‬‬
‫מותח רצועה‪-‬פונטו ספייס‬
‫מותח טולדו‪/‬אוקטביה‪/‬בורה‪-A4/A6/‬איזון דיזל‬
‫מותח ‪'-TDI‬מייט קורדובה‪/‬איביזה‪/‬קאדי‪/‬גולף‪A4/‬‬
‫מותח איזון עם בליטה‪-‬אאודי‪/‬פ‪.‬ווגן‪/‬סקודה‬
‫מותח ‪'-TDI‬מייט קורדובה‪ A3/‬היבטקוא‪ D/‬ףלוג‪D/‬‬
‫מותח טיימ'‪-‬אריקה‪/‬פיאסטה ‪1.4-1.6‬‬
‫מותח אלטנטור‪-‬פיאט דבלו‪/‬מולטיפלה‬
‫מותח רצועה‪-‬מתכת‪-‬אסטרה‪/‬וקטרה‪/‬קורסה‬
‫מיסב רצועה‪-‬במוו‪/‬אופל‪-‬גלגלת‬
‫מיסב רצועה‪-‬ברלינגו‪/‬פרטנר‪/206/406/‬קליאו‪/‬קנגו‬
‫‪Page 155 of 183‬‬
‫‪SOB1T00939‬‬
‫‪SOB1T00959‬‬
‫‪SOB1T00960‬‬
‫‪SOB1T00961‬‬
‫‪SOB1T00962‬‬
‫‪SOB1T00976‬‬
‫‪SOB1T00981‬‬
‫‪SOB1T00983‬‬
‫‪SOB1T00984‬‬
‫‪SOB1T00985‬‬
‫‪SOB1T00991‬‬
‫‪SOB1T00992‬‬
‫‪SOB1T00993‬‬
‫‪SOB1T00997‬‬
‫‪SOB1T01000‬‬
‫‪SOB1T01001‬‬
‫‪SOB1T01002‬‬
‫‪SOB1T01005‬‬
‫‪SOB1T01007‬‬
‫‪SOB1T01008‬‬
‫‪SOB1T01009‬‬
‫‪SOB1T01010‬‬
‫‪SOB1T01012‬‬
‫‪SOB1T01017‬‬
‫‪SOB1T01019‬‬
‫‪SOB1T01020‬‬
‫‪SOB1T01027‬‬
‫‪SOB1T01028‬‬
‫‪SOB1T01035‬‬
‫‪SOB1T01042‬‬
‫‪SOB1T01049‬‬
‫‪SOB1T01050‬‬
‫‪SOB1T01051‬‬
‫‪SOB1T01052‬‬
‫‪SOB1T01053‬‬
‫‪SOB1T0936P‬‬
‫‪SOB1T0943F‬‬
‫‪SOB1T0943P‬‬
‫‪SOB1T0945P‬‬
‫מחירון לצרכן‪ -‬מחלקת חלפים‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
‫‪₪ 36.50‬‬
‫‪₪ 71.10‬‬
‫‪₪ 50.90‬‬
‫‪₪ 158.70‬‬
‫‪₪ 78.10‬‬
‫‪₪ 84.80‬‬
‫‪₪ 186.20‬‬
‫‪₪ 265.40‬‬
‫‪₪ 156.90‬‬
‫‪₪ 112.40‬‬
‫‪₪ 116.70‬‬
‫‪₪ 77.70‬‬
‫‪₪ 75.50‬‬
‫‪₪ 75.90‬‬
‫‪₪ 268.00‬‬
‫‪₪ 149.00‬‬
‫‪₪ 155.60‬‬
‫‪₪ 171.50‬‬
‫‪₪ 180.80‬‬
‫‪₪ 275.60‬‬
‫‪₪ 295.90‬‬
‫‪₪ 171.50‬‬
‫‪₪ 221.10‬‬
‫‪₪ 146.50‬‬
‫‪₪ 284.40‬‬
‫‪₪ 191.20‬‬
‫‪₪ 221.10‬‬
‫‪₪ 165.10‬‬
‫‪₪ 160.50‬‬
‫‪₪ 191.20‬‬
‫‪₪ 210.30‬‬
‫‪₪ 91.00‬‬
‫‪₪ 179.50‬‬
‫‪₪ 196.10‬‬
‫‪₪ 182.00‬‬
‫‪₪ 92.80‬‬
‫‪₪ 80.40‬‬
‫‪₪ 111.80‬‬
‫‪₪ 85.00‬‬
‫מיסב למותח טיימינג‪-‬אלפא ‪1.7 45/133‬‬
‫מותח רצועה קנגו ‪DCI 1.5‬‬
‫גלגלת רצועה‪ -‬טוסון ‪/ D 2.0‬מראה‪ /‬ברבו‪ /‬ה ‪1.6‬‬
‫מותח טיימ'‪-‬דיינטסו סריון ‪1.0‬‬
‫מותח איזון‪-‬יונדאי סונטה‪/99-‬גלנט ‪/2.0-96‬טרגט‬
‫מותח רצועה‪-‬קליאו מ‪/98-‬מגאן‪-‬חריצים ‪PK‬‬
‫מותח טיימ' טויוטה היילקס מ‪/02-‬לנד קרוזר ‪-99‬מ‬
‫מותח רצוע‪-‬ברלינגו עד‪/97-‬קסרה‪/‬קסנטיה‬
‫מותח טיימ'‪-‬סיטרואן ‪HDI C3 1.4‬‬
‫מותח טיימ'‪-‬יונדאי סונטה‬
‫מותח טיימ' מיצובישי כריזה‪/‬לנסר ‪/03-00‬קולט ‪97‬מ‬
‫מותח טיימ'‪-‬יונדאי אטוס‬
‫מותח איזון‪-‬יונדאי אקסנט ‪/03-95‬אלנטרה ‪-01‬מ‬
‫מ‪.‬רצועת אלטרנטור ‪ -‬ברלינגו‬
‫מותח טיימ' אאודי ‪A4 1.9 TDI‬‬
‫מותח טיימ'‪-‬פורד קונקט‬
‫מותח ‪/C4/C5‬טיימ'‪-‬קסרה ‪2.0‬‬
‫מותח טיימ'‪-‬סיטראון ‪C3 1.4‬‬
‫מותח טיימ'‪-‬סיטראון ‪/C4‬קסרה ‪1.6‬‬
‫מותח טיימינג‪ -‬טוסון ‪D‬‬
‫מותחרצועה חיצונית‪-‬אאודי‪/‬סקודה‪/‬פ‪.‬ווגן‬
‫מותח טיימ'‪-‬פ‪.‬ווגן גולף ‪1.4-1.6‬‬
‫מותח טיימ'‪-‬פ‪.‬ווגן בורה ‪1.8‬‬
‫מותח טיימ' אאודי ‪A3 1.6‬‬
‫מותח רצוע חיצונית‪ A3/ -‬בורה ‪TDI 9.1‬‬
‫מותח טיימ' פ‪.‬ווגן גולף‪/‬בורה‬
‫מותח טיימ'‪-‬פ‪.‬ווגן גולף דיזל‪/‬פסאט דיזל‪/‬פולו‬
‫מותח טיימ'‪-‬פ‪.‬ווגן גולף ‪/1.6‬פולו פוקס‬
‫מותח טיימ'‪-‬פ‪.‬ווגן פולו פוקס‬
‫מותח טיימ'‪-‬פץווגן פולו דיזל‪/‬קאדי‬
‫מותח טיימ'‪-‬סקודה פליסיה דיזל‬
‫מותח רצועה‪-‬בורה‪/‬פולו‪/‬גולף ‪1.4/1.6‬‬
‫מותח טיימ'‪-‬פ‪.‬ווגן בורה ‪/1.6‬פולו ‪1.4‬‬
‫מותח טיימ'‪-‬רנו קליאו ‪ 1.6‬ואילכק‪B C/‬‬
‫מותח טיימ'‪-‬רנו קנגו ‪ 1.5‬ןאגמ‪DCI 1.5 DCI/‬‬
‫מותח טיימ'‪-‬גלנט ‪ 2.0‬מ‪/93-‬ספייס ווגון‬
‫מותח איזון‪-‬יונדאי ‪ H1‬בנזין‬
‫מותח טיימ' ס‪.‬לנסר‪/‬קולט‪/‬גלנט ‪1.8‬‬
‫מותח טיימ'‪-‬מיצובישי לנסר‬
‫‪Page 156 of 183‬‬
‫‪SOB1T0963P‬‬
‫‪SOB1T20121‬‬
‫‪SOB1T20207‬‬
‫‪SOB1T20210‬‬
‫‪SOB1T20214‬‬
‫‪SOB1T20220‬‬
‫‪SOB1T20235‬‬
‫‪SOB1T20254‬‬
‫‪SOB1T20440‬‬
‫‪SOB1T20448‬‬
‫‪SOB1T20598‬‬
‫‪SOB1T20617‬‬
‫‪SOB1T20619‬‬
‫‪SOB1T20647‬‬
‫‪SOB1T20652‬‬
‫‪SOB1T20730‬‬
‫‪SOB1T20806‬‬
‫‪SOB1T20817‬‬
‫‪SOB1T20820‬‬
‫‪SOB1T20832‬‬
‫‪SOB1T20989‬‬
‫‪SOB1T21021‬‬
‫‪SOB1T21054‬‬
‫‪SOB1T21056‬‬
‫‪SOB1T21059‬‬
‫‪SOB1T21070‬‬
‫‪SOB1T21072‬‬
‫‪SOB1T21079‬‬
‫‪SOB1T21080‬‬
‫‪SOB1T21082‬‬
‫‪SOB1T21172‬‬
‫‪SOB1T21187‬‬
‫‪SOB1T21204‬‬
‫‪SOB1T21207‬‬
‫‪SOB1T21208‬‬
‫‪SOB1T21220‬‬
‫‪SOB1T21223‬‬
‫‪SOB1T21226‬‬
‫‪SOB1T21227‬‬
‫מחירון לצרכן‪ -‬מחלקת חלפים‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
‫‪₪ 115.80‬‬
‫‪₪ 102.30‬‬
‫‪₪ 86.60‬‬
‫‪₪ 179.30‬‬
‫‪₪ 111.80‬‬
‫‪₪ 133.30‬‬
‫‪₪ 92.30‬‬
‫‪₪ 77.50‬‬
‫‪₪ 159.40‬‬
‫‪₪ 139.00‬‬
‫‪₪ 139.00‬‬
‫‪₪ 193.90‬‬
‫‪₪ 60.10‬‬
‫‪₪ 113.80‬‬
‫‪₪ 89.20‬‬
‫‪₪ 85.40‬‬
‫‪₪ 87.40‬‬
‫‪₪ 83.00‬‬
‫‪₪ 184.60‬‬
‫‪₪ 203.60‬‬
‫‪₪ 92.80‬‬
‫‪₪ 185.70‬‬
‫‪₪ 87.60‬‬
‫‪₪ 109.80‬‬
‫‪₪ 100.90‬‬
‫‪₪ 139.70‬‬
‫‪₪ 123.70‬‬
‫‪₪ 80.10‬‬
‫‪₪ 92.80‬‬
‫‪₪ 97.80‬‬
‫‪₪ 103.10‬‬
‫‪₪ 113.10‬‬
‫‪₪ 106.90‬‬
‫‪₪ 92.30‬‬
‫‪₪ 86.60‬‬
‫‪₪ 130.60‬‬
‫‪₪ 94.50‬‬
‫‪₪ 94.50‬‬
‫‪₪ 227.50‬‬
‫מותח טיימינג ‪ L300/L200‬בנזין‬
‫מותח טיימ' יונדאי טרקן‪/H100/‬גלופר‬
‫מותח איזון מיצובישי ‪/L300D/L200D‬מגנום‪H100/‬‬
‫מותח טיימ'‪-‬סובארו לגסי עד ‪/98‬גראנד לאונה‬
‫מותח טיימ'‪-‬סובארו לגסי‪/‬אימפרזה ‪/B4‬מ‪/98-‬פורסט‬
‫מותח טיימ'‪-‬סובארו גראנד לאונה פורסטר‪-B4/98/‬מ‬
‫מותח טיימ'‪-‬סוזוקי סוויפט ‪ 1.0‬מ‪/88-‬סוויפט ‪1.3‬‬
‫מ‪.‬טיימ' בלנו‪/‬אלטו‪/‬איגניס‪/‬יורו סוויפט‬
‫מותח טיימ'‪-‬איסוזו איפון דיזל ‪3.1/2.5‬‬
‫מותח איזון‪-‬איסוזו איפון דיזל ‪3.1/2.5‬‬
‫מותח טיימ'‪-‬דייהו אספרו‬
‫מותח טיימ'‪-‬רנו ‪1.9‬מגאן ‪DCI 02-04‬‬
‫מותח טיימ' רנו קליאו ‪ B‬מ‪/98-‬מגאן ‪96-04 1.4‬‬
‫מותח רצועה‪-‬תח'‪-‬ברלינגו ‪-99‬מ‬
‫מותח טיימ'‪-‬סיטרואן סקסו דיזל‬
‫מותח רצועה‪-‬פוקוס ‪/2.0‬מונדאו‬
‫מותח טיימ' מזדה לנטיס ‪1.6‬‬
‫מותח איזון‪-‬מזדה לנטיס ‪ 1.6-1.8‬עד ‪/98‬דמיו‬
‫מותח טיימ'‪-‬מזדה לנטיס ‪626/1.8‬‬
‫מותח טיימ'‪-‬מזדה פרמסי ‪/40-99‬לנטיס ‪2.0‬‬
‫מותח איזון מזדה לנטיס ‪/626 1.8‬מ‪/99-‬פרמסי‬
‫גלגלת טיימינג‪ -‬טוסון ‪D‬‬
‫מותח איזון מזדה‬
‫מותח טיימ'‪-‬מזדה עד ‪B2500 99‬‬
‫מותח טיימ'‪-‬וולוו ‪240‬‬
‫מותח טיימ'‪-‬וולוו עליון ‪S-70/S-40/850‬‬
‫מותח טיימ'‪-‬וולוו תחתון ‪S-70/S-40/QS-80‬‬
‫מותח טיימ'‪-‬דייהטסו שרייד ‪87-94 1.0‬‬
‫מ‪.‬טיימ' דייהטסו אפלאוז‪/‬שרייד מ‪/88-‬סריון‪/‬טריוס‬
‫מותח טיימ' הונדה סיוויק‬
‫מותח טיימ'‪-‬הונדה סיוויק ישן‬
‫מותח טיימ'‪-‬הונדה אקורד‬
‫מותח איזון‪-‬הונדה אקורד‬
‫מותח איזון‪-‬יונדאי לנטרה ‪-95‬מ‪/95-‬סונטה‪/89-‬גלנט‬
‫מותח טיימינג לנטרה‪/‬אלנטרה‬
‫מותח טיימ' יונדאי לנטרה‬
‫מותח טיימ'‪-‬יונדאי אקסנט ‪/03-95‬אלנטרה‪/‬ג'ד‬
‫מותח טיימ' יונדאי גייטס‬
‫מותח טיימ'‪-‬פ‪.‬ווגן בורה ‪1.8‬‬
‫‪Page 157 of 183‬‬
‫‪SOB1T21234‬‬
‫‪SOB1T21236‬‬
‫‪SOB1T21237‬‬
‫‪SOB1T21267‬‬
‫‪SOB1T21271‬‬
‫‪SOB1T21274‬‬
‫‪SOB1T21278‬‬
‫‪SOB1T21280‬‬
‫‪SOB1T21285‬‬
‫‪SOB1T21286‬‬
‫‪SOB1T21297‬‬
‫‪SOB1T21335‬‬
‫‪SOB1T21361‬‬
‫‪SOB1T21397‬‬
‫‪SOB1T21402‬‬
‫‪SOB1T21548‬‬
‫‪SOB1T21558‬‬
‫‪SOB1T21559‬‬
‫‪SOB1T21561‬‬
‫‪SOB1T21562‬‬
‫‪SOB1T21563‬‬
‫‪SOB1T21569‬‬
‫‪SOB1T21578‬‬
‫‪SOB1T21581‬‬
‫‪SOB1T21588‬‬
‫‪SOB1T21599‬‬
‫‪SOB1T21602‬‬
‫‪SOB1T21610‬‬
‫‪SOB1T21616‬‬
‫‪SOB1T21675‬‬
‫‪SOB1T21676‬‬
‫‪SOB1T21679‬‬
‫‪SOB1T21680‬‬
‫‪SOB1T21688‬‬
‫‪SOB1T21689‬‬
‫‪SOB1T21690‬‬
‫‪SOB1T21691‬‬
‫‪SOB1T21694‬‬
‫‪SOB1T21696‬‬
‫מחירון לצרכן‪ -‬מחלקת חלפים‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
‫‪₪ 233.80‬‬
‫‪₪ 248.10‬‬
‫‪₪ 105.60‬‬
‫‪₪ 117.80‬‬
‫‪₪ 72.20‬‬
‫‪₪ 119.70‬‬
‫‪₪ 121.50‬‬
‫‪₪ 86.60‬‬
‫‪₪ 96.30‬‬
‫‪₪ 82.30‬‬
‫‪₪ 95.20‬‬
‫‪₪ 103.10‬‬
‫‪₪ 87.60‬‬
‫‪₪ 103.10‬‬
‫‪₪ 121.70‬‬
‫‪₪ 141.00‬‬
‫‪₪ 68.80‬‬
‫‪₪ 56.00‬‬
‫‪₪ 57.10‬‬
‫‪₪ 62.40‬‬
‫‪₪ 58.50‬‬
‫‪₪ 60.80‬‬
‫‪₪ 59.60‬‬
‫‪₪ 35.90‬‬
‫‪₪ 74.10‬‬
‫‪₪ 37.50‬‬
‫‪₪ 111.20‬‬
‫‪₪ 110.80‬‬
‫‪₪ 82.00‬‬
‫‪₪ 63.10‬‬
‫‪₪ 58.30‬‬
‫‪₪ 56.00‬‬
‫‪₪ 51.10‬‬
‫‪₪ 44.40‬‬
‫‪₪ 44.40‬‬
‫‪₪ 65.20‬‬
‫‪₪ 51.80‬‬
‫‪₪ 31.10‬‬
‫‪₪ 67.90‬‬
‫מותח טיימ'‪-‬פורד פוקוס ‪1.6‬‬
‫מותח טיימ'‪-‬פורד פוקוס ‪ 1.6‬מ‪/94-‬פיאסטה ‪-97‬מ‬
‫מותח טיימ'‪-‬פורד פוקוס ‪/2.0-1.6‬מונדאו ‪-01‬מ‬
‫מותח טיימ'‪-‬פורד פוקוס ‪ 2.0‬מ‪/10-‬מונדאו‬
‫מותח רצועה‪-‬סיטרואן ‪/C4‬קסארה‬
‫מותח טיימ'‪-‬פורד טרנזיט‬
‫מותח טיימ'‪-‬פורד מונדאו‪/‬אריקה‪/‬פיאסטה‬
‫מותח טיימ' פורד מונדאו‪/‬אריקה‪/‬סיירה‬
‫מותח רצועה‪-‬סיטרואן ‪HDI C3 1.4‬‬
‫מותח טיימ' פורד מונדאו‪/‬אריקה‪/‬פיאסטה‬
‫מותח טיימ' טיוטה קורולה ‪93-02‬‬
‫מותח טיימ'‪-‬טויוטה ראב ‪/97-4-00‬אונסיס‪/00-‬קרינה‬
‫מותח איזון‪-‬טויוטה אוונסיס‪/‬קרינה‪/‬ראב ‪4‬‬
‫מותח טיימ'‪-‬טויוטה סטרלט ‪-97‬מ‬
‫מותח טיימ'‪-‬טויוטה היילקס‬
‫גלגלת משוננת טויוטה היילקס‬
‫מותח איזון‪-‬מזדה ‪6‬‬
‫מותח רצועה‪-‬אסטרה ‪ /‬קורסה‬
‫מותח רצועה‪-‬אופל אסטרה‪/‬וקטרה‪/‬קורסה‬
‫כ‪.‬בלם ‪-320‬יד‬
‫כ‪.‬בלם ‪-518‬יד‬
‫כ‪.‬בלם יד י' פונטו ‪-93 55/60/75‬מ‬
‫כ‪.‬בלם יד ש' פונטו ‪-93 55/60/75‬מ‬
‫כ‪.‬בלם יד ק' סיט‪ .‬ג'מפי ‪-95‬מ‬
‫כ‪.‬בלם יד י' סיט‪ .‬ג'מפי ‪-95‬מ‬
‫כ‪.‬בלם יד ש' סיט‪ .‬ג'מפי ‪-95‬מ‬
‫כ‪.‬בלם יד פיורינו ‪-93‬מ‬
‫כ‪.‬בלם יד ק' ג'מפר‪/‬הרקולס ‪-94‬מ‬
‫כ‪.‬בלם יד א' ג'מפר‪/‬הרקולס ‪-94‬מ‬
‫כ‪.‬בלם יד ש' פג'ו ‪-92 306‬מ‬
‫כ‪.‬בלם יד י' פג'ו ‪-92 306‬מ‬
‫כ‪.‬בלם יד‪-‬שמ' פג'ו ‪306‬‬
‫כ‪.‬בלם יד‪-‬ימ' פג'ו ‪306‬‬
‫כ‪.‬בלם יד י'‪-‬ש' אקספרס ‪-92‬מ‬
‫כ‪.‬בלם יד י'‪-‬ש' אקספרס דיזל ‪-92‬מ‬
‫כ‪.‬בלם יד י'‪-‬ש' איביזה‪/‬קורדובה ‪93-94‬‬
‫כ‪.‬בלם יד י'‪-‬ש' איביזה‪/‬קורדובה ‪-94‬מ‬
‫כ‪.‬בלם יד בראבו‪/‬ה ק' ‪-95‬מ‬
‫כ‪.‬בלם יד י' בראבו‪/‬ה ‪-96 1.4‬מ‬
‫‪Page 158 of 183‬‬
‫‪SOB1T21698‬‬
‫‪SOB1T21699‬‬
‫‪SOB1T21705‬‬
‫‪SOB1T21706‬‬
‫‪SOB1T21711‬‬
‫‪SOB1T21721‬‬
‫‪SOB1T21727‬‬
‫‪SOB1T21729‬‬
‫‪SOB1T21730‬‬
‫‪SOB1T21732‬‬
‫‪SOB1T21756‬‬
‫‪SOB1T21757‬‬
‫‪SOB1T21758‬‬
‫‪SOB1T21774‬‬
‫‪SOB1T21782‬‬
‫‪SOB1T21783‬‬
‫‪SOB1T21788‬‬
‫‪SOB1TO1017‬‬
‫‪SOB1BT00943F‬‬
‫‪SPB71316‬‬
‫‪SPB71317‬‬
‫‪SPB71322‬‬
‫‪SPB71323‬‬
‫‪SPB71326‬‬
‫‪SPB71327‬‬
‫‪SPB71328‬‬
‫‪SPB71331‬‬
‫‪SPB71332‬‬
‫‪SPB71333‬‬
‫‪SPB71357‬‬
‫‪SPB71358‬‬
‫‪SPB71361‬‬
‫‪SPB71362‬‬
‫‪SPB71373‬‬
‫‪SPB71374‬‬
‫‪SPB71375‬‬
‫‪SPB71376‬‬
‫‪SPB71389‬‬
‫‪SPB71393‬‬
‫מחירון לצרכן‪ -‬מחלקת חלפים‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
‫‪₪ 76.70‬‬
‫‪₪ 66.30‬‬
‫‪₪ 77.10‬‬
‫‪₪ 63.10‬‬
‫‪₪ 47.20‬‬
‫‪₪ 161.20‬‬
‫‪₪ 55.00‬‬
‫‪₪ 59.20‬‬
‫‪₪ 49.30‬‬
‫‪₪ 97.90‬‬
‫‪₪ 161.90‬‬
‫‪₪ 210.90‬‬
‫‪₪ 205.90‬‬
‫‪₪ 207.00‬‬
‫‪₪ 67.20‬‬
‫‪₪ 66.10‬‬
‫‪₪ 85.40‬‬
‫‪₪ 62.60‬‬
‫‪₪ 80.10‬‬
‫‪₪ 69.10‬‬
‫‪₪ 70.00‬‬
‫‪₪ 158.90‬‬
‫‪₪ 25.30‬‬
‫‪₪ 53.70‬‬
‫‪₪ 116.50‬‬
‫‪₪ 98.80‬‬
‫‪₪ 29.70‬‬
‫‪₪ 61.00‬‬
‫‪₪ 65.90‬‬
‫‪₪ 50.20‬‬
‫‪₪ 50.40‬‬
‫‪₪ 54.80‬‬
‫‪₪ 36.20‬‬
‫‪₪ 32.70‬‬
‫‪₪ 53.40‬‬
‫‪₪ 41.40‬‬
‫‪₪ 41.40‬‬
‫‪₪ 44.20‬‬
‫‪₪ 32.50‬‬
‫כ‪.‬בלם יד ש' בראבו‪/‬ה ‪-96 1.4‬מ‬
‫כ‪.‬בלם יד י' בראבו‪/‬ה ‪-96 1.6/1.8‬מ‬
‫כ‪.‬בלם יד‪-‬שמ' בראבה‪/‬בראבו ‪1.8‬‬
‫כ‪.‬בלם יד י' מראה ‪-96 1.6‬מ‬
‫כ‪.‬בלם ‪/A3‬יד‪-‬בורה‪/‬גולף‪/‬אוקטביה‬
‫כ‪.‬בלם יד‪-‬שמ'‪/‬ימ' אאודי ‪A4‬‬
‫כ‪.‬בלם יד ש' ברלינגו‪/‬פרטנר ‪-96‬מ‬
‫כ‪.‬בלם יד י' ברלינגו‪/‬פרטנר ‪-96‬מ‬
‫כ‪.‬בלם יד י'‪-‬ש' סאקסו‪/‬פג'ו ‪-96 106‬מ‬
‫כ‪.‬בלם יד ש' קסנטיה ‪-94‬מ‬
‫כ‪ .‬בלם יד אסקורט‬
‫כ‪.‬בלם יד י' סיויק ‪87-91‬‬
‫כ‪.‬בלם יד ש' סיויק ‪92-94‬‬
‫כ‪.‬בלם יד י' סיויק ‪92-94‬‬
‫כ‪.‬בלם יד‪-‬אאודי ‪80‬‬
‫כ‪.‬בלם יד‪-‬אאודי ‪80‬‬
‫כבל בלם‪-‬ב‪.‬מ‪.‬וו‬
‫כ‪.‬בלם יד י'‪-‬ש' סיט‪AX .‬‬
‫כ‪.‬בלם יד דונה‪/‬פיורינו ‪88-92‬‬
‫כ‪.‬בלם יד‪-‬שמ' אאודי ‪90/80‬‬
‫כבל בלם יד‪-‬ב‪.‬מ‪.‬וו‬
‫כ‪ .‬בלם יד אסקורט‪/‬אוריון‬
‫כ‪.‬בלם יד‪-‬קורסה‬
‫כ‪.‬בלם יד‪-‬קורסה‬
‫כבל בלם יד‪-‬קדט‬
‫כ‪.‬בלם יד‪-‬קדט‬
‫כ‪ .‬בלם יד אסקונה‬
‫כ‪.‬בלם יד‪-‬אסקונה‬
‫כ‪.‬בלם יד‪-‬רקורד‬
‫כ‪.‬בלם יד ש' פג'ו ‪309‬‬
‫כ‪.‬בלם יד י' פג'ו ‪309‬‬
‫כ‪.‬בלם ק' פג'ו ‪-87 405‬מ‬
‫כ‪.‬בלם יד ש' פג'ו ‪-87 405‬מ‬
‫כ‪.‬בלם יד י' פג'ו ‪-87 405‬מ‬
‫כ‪.‬בלם יד‪ -‬רנו סופר‬
‫כ‪.‬בלם יד י'‪-‬ש' אקספרס‪/‬רנו ‪84-92 5‬‬
‫כ‪.‬בלם יד‪-‬וקטרה‬
‫כ‪.‬בלם יד י'‪-‬ש' רנו ‪19‬‬
‫כ‪.‬בלם יד ק' איביזה‪/‬מלגה ‪-87‬מ‬
‫‪Page 159 of 183‬‬
‫‪SPB71394‬‬
‫‪SPB71397‬‬
‫‪SPB71398‬‬
‫‪SPB71403‬‬
‫‪SPB71407‬‬
‫‪SPB71408‬‬
‫‪SPB71414‬‬
‫‪SPB71415‬‬
‫‪SPB71416‬‬
‫‪SPB71418‬‬
‫‪SPB71431‬‬
‫‪SPB71452‬‬
‫‪SPB71453‬‬
‫‪SPB71454‬‬
‫‪SPB71509‬‬
‫‪SPB71511‬‬
‫‪SPB71515‬‬
‫‪SPB71517‬‬
‫‪SPB71525‬‬
‫‪SPB71545‬‬
‫‪SPB71547‬‬
‫‪SPB71565‬‬
‫‪SPB71579‬‬
‫‪SPB71580‬‬
‫‪SPB71581‬‬
‫‪SPB71590‬‬
‫‪SPB71596‬‬
‫‪SPB71598‬‬
‫‪SPB71602‬‬
‫‪SPB71607‬‬
‫‪SPB71609‬‬
‫‪SPB71610‬‬
‫‪SPB71612‬‬
‫‪SPB71613‬‬
‫‪SPB71630‬‬
‫‪SPB71631‬‬
‫‪SPB71643‬‬
‫‪SPB71650‬‬
‫‪SPB71667‬‬
‫מחירון לצרכן‪ -‬מחלקת חלפים‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
‫‪₪ 74.80‬‬
‫‪₪ 52.00‬‬
‫‪₪ 58.90‬‬
‫‪₪ 73.70‬‬
‫‪₪ 46.70‬‬
‫‪₪ 96.00‬‬
‫‪₪ 76.90‬‬
‫‪₪ 78.50‬‬
‫‪₪ 30.20‬‬
‫‪₪ 34.80‬‬
‫‪₪ 77.60‬‬
‫‪₪ 119.70‬‬
‫‪₪ 48.40‬‬
‫‪₪ 62.60‬‬
‫‪₪ 38.70‬‬
‫‪₪ 69.80‬‬
‫‪₪ 56.90‬‬
‫‪₪ 54.60‬‬
‫‪₪ 56.00‬‬
‫‪₪ 53.90‬‬
‫‪₪ 52.70‬‬
‫‪₪ 32.90‬‬
‫‪₪ 51.60‬‬
‫‪₪ 60.60‬‬
‫‪₪ 58.70‬‬
‫‪₪ 86.30‬‬
‫‪₪ 45.40‬‬
‫‪₪ 34.80‬‬
‫‪₪ 33.60‬‬
‫‪₪ 56.40‬‬
‫‪₪ 40.30‬‬
‫‪₪ 57.10‬‬
‫‪₪ 46.30‬‬
‫‪₪ 56.20‬‬
‫‪₪ 54.10‬‬
‫‪₪ 43.30‬‬
‫‪₪ 48.40‬‬
‫‪₪ 48.10‬‬
‫‪₪ 16.80‬‬
‫כ‪.‬בלם יד איביזה‪/‬מלגה עד ‪92‬‬
‫כ‪.‬בלם יד י'‪-‬ש' פאסאט ‪-88 1.6/1.8‬מ‬
‫כ‪.‬בלם יד‪-‬פיאט ‪127‬‬
‫כ‪ .‬בלם יד ‪A-112‬‬
‫כ‪.‬בלם יד‪-‬ב‪.‬מ‪.‬וו‬
‫כ‪.‬בלם יד‪-‬קדט‬
‫כ‪.‬בלם יד‪-‬אאודי ‪80‬‬
‫כ‪.‬בלם יד‪-‬טרנספורטר‬
‫כ‪.‬בלם יד ש' אונו עד ‪88‬‬
‫כ‪.‬בלם יד י' אונו עד ‪90‬‬
‫כ‪.‬בלם יד ק' ‪/J5‬דוקטו עד ‪93‬‬
‫כ‪.‬בלם במוו‪520-‬‬
‫כ‪.‬בלם יד‪-‬קורסה‬
‫כ‪.‬בלם יד‪-‬קורסה‬
‫כ‪.‬בלם יד‪-‬אסקונה‬
‫כ‪.‬בלם יד‪-‬אסקונה צד ימין‬
‫כ‪.‬בלם יד ש' פג'ו ‪-83 205‬מ‬
‫כ‪.‬בלם יד י' פג'ו ‪-83 205‬מ‬
‫כ‪.‬בלם ‪-305‬יד‬
‫כ‪.‬בלם יד‪-‬גולף ‪GTI‬‬
‫כ‪.‬בלם יד י'‪-‬ש' גולף ‪84-89‬‬
‫כ‪.‬בלם יד ק' טיפו‪/‬טמפרה‪/‬דדרה ‪-88‬מ‬
‫כ‪.‬בלם יד י' טיפו‪/‬טמפרה‪/‬דדרה ‪-88‬מ‬
‫כ‪.‬בלם יד ש' טיפו‪/‬טמפרה‪/‬דדרה ‪-88‬מ‬
‫כ‪.‬בלם יד י' טיפו‪/‬טמפרה ‪-88 1.6/1.8‬מ‬
‫כ‪.‬בלם יד ש' טיפו‪/‬טמפרה ‪-88 1.6/1.8‬מ‬
‫כ‪.‬בלם יד י' אונו עד ‪90‬‬
‫כ‪.‬בלם יד ש' אונו ‪89-90‬‬
‫כ‪.‬בלם יד‪-‬אונו שמאל‬
‫כ‪.‬בלם יד י'‪-‬ש' סיט‪-C15 85 .‬מ‬
‫כ‪.‬בלם ‪-305‬יד‬
‫כ‪.‬בלם יד י' אונו ‪-91‬מ‬
‫כ‪.‬בלם יד ש' אונו ‪-91‬מ‬
‫כ‪.‬בלם ‪-205‬יד ‪GTI‬‬
‫כ‪.‬בלם ‪-205‬יד ‪GTI‬‬
‫כ‪.‬בלם יד י'‪-‬ש' קליאו ‪90-99‬‬
‫כ‪.‬בלם יד‪-‬אאודי ‪80‬‬
‫כ ‪.‬בלם יד‪-‬אאודי ‪80‬‬
‫כ‪.‬בלם יד ק' פייסטה ‪/96-89‬אסקורט ‪91-94‬‬
‫‪Page 160 of 183‬‬
‫‪SPB71669‬‬
‫‪SPB71676‬‬
‫‪SPB71708‬‬
‫‪SPB71748‬‬
‫‪SPB72019‬‬
‫‪SPB72086‬‬
‫‪SPB72094‬‬
‫‪SPB72122‬‬
‫‪SPB72144‬‬
‫‪SPB72146‬‬
‫‪SPB72158‬‬
‫‪SPB72168‬‬
‫‪SPB72179‬‬
‫‪SPB72180‬‬
‫‪SPB72182‬‬
‫‪SPB72183‬‬
‫‪SPB72184‬‬
‫‪SPB72185‬‬
‫‪SPB72187‬‬
‫‪SPB72190‬‬
‫‪SPB72191‬‬
‫‪SPB72334‬‬
‫‪SPB72335‬‬
‫‪SPB72336‬‬
‫‪SPB72337‬‬
‫‪SPB72338‬‬
‫‪SPB72523‬‬
‫‪SPB72524‬‬
‫‪SPB72526‬‬
‫‪SPB72528‬‬
‫‪SPB72559‬‬
‫‪SPB72740‬‬
‫‪SPB72741‬‬
‫‪SPB72762‬‬
‫‪SPB72763‬‬
‫‪SPB72766‬‬
‫‪SPB72839‬‬
‫‪SPB72840‬‬
‫‪SPB72851‬‬
‫מחירון לצרכן‪ -‬מחלקת חלפים‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
‫‪₪ 119.70‬‬
‫‪₪ 115.10‬‬
‫‪₪ 50.70‬‬
‫‪₪ 58.00‬‬
‫‪₪ 62.20‬‬
‫‪₪ 51.80‬‬
‫‪₪ 51.10‬‬
‫‪₪ 50.00‬‬
‫‪₪ 44.90‬‬
‫‪₪ 56.40‬‬
‫‪₪ 120.00‬‬
‫‪₪ 142.80‬‬
‫‪₪ 230.30‬‬
‫‪₪ 61.90‬‬
‫‪₪ 61.20‬‬
‫‪₪ 50.70‬‬
‫‪₪ 51.30‬‬
‫‪₪ 235.10‬‬
‫‪₪ 235.60‬‬
‫‪₪ 44.70‬‬
‫‪₪ 65.20‬‬
‫‪₪ 78.30‬‬
‫‪₪ 159.10‬‬
‫‪₪ 156.80‬‬
‫‪₪ 45.40‬‬
‫‪₪ 45.60‬‬
‫‪₪ 105.90‬‬
‫‪₪ 66.30‬‬
‫‪₪ 73.50‬‬
‫‪₪ 67.50‬‬
‫‪₪ 71.40‬‬
‫‪₪ 66.30‬‬
‫‪₪ 69.50‬‬
‫‪₪ 98.30‬‬
‫‪₪ 56.90‬‬
‫‪₪ 36.80‬‬
‫‪₪ 93.70‬‬
‫‪₪ 84.70‬‬
‫‪₪ 94.20‬‬
‫כ‪.‬בלם יד‪-‬אופל אסטרה‬
‫כ‪ .‬בלם יד אסטרה‬
‫כ‪.‬בלם יד י'‪-‬ש' פג'ו ‪91-95 106‬‬
‫כ‪.‬בלם יד י'‪-‬ש' רנו ‪ 19‬שאמאד‬
‫כ‪.‬בלם יד י'‪-‬ש' רנו ‪1.7/1.8 19‬‬
‫כ‪.‬בלם יד י'‪-‬ש' טולדו‬
‫כ‪.‬בלם יד י'‪-‬ש' גולף ‪92-96‬‬
‫כ‪.‬בלם יד‪-‬גולף‬
‫כ‪.‬בלם יד י'‪-‬ש' טרנספורטר ‪-91‬מ‬
‫כ‪.‬בלם יד י'‪-‬ש' פונטו ספייס ‪-99‬מ‬
‫כ‪ .‬בלם יד אסטרה‬
‫כ‪.‬בלם יד‪-‬וקטרה‬
‫כ‪ .‬בלם יד ‪406‬‬
‫כ‪.‬בלם יד ש' פג'ו ‪-96 406‬מ‬
‫כ‪.‬בלם יד י' פג'ו ‪-96 406‬מ‬
‫כ‪.‬בלם יד י'‪-‬ש' מגאן ‪-96‬מ‬
‫כ‪.‬בלם יד י'‪-‬ש' מגאן‪/‬סניק ‪-96‬מ‬
‫כ‪.‬בלם יד י' אקורד ‪-93‬מ‬
‫כ‪.‬בלם יד ש' אקורד ‪-93‬מ‬
‫כ‪.‬בלם יד‪-‬קורדובה‬
‫כ‪.‬בלם יד י'‪-‬ש' סיאט אינקה ‪-96‬מ‬
‫כ‪.‬בלם יד י'‪-‬ש' פבוריט‪/‬פליסיה ‪-89‬מ‬
‫כ‪.‬בלם יד ש' קורולה ‪-92‬מ‬
‫כ‪.‬בלם יד י' קורולה ‪-92‬מ‬
‫כ‪.‬בלם יד י'‪-‬ש' פאסאט ‪-1.8/1.9TDI 93‬מ‬
‫כ‪.‬בלם יד‪-‬פולו‬
‫כ‪.‬בלם ‪-S.3‬יד‬
‫כ‪.‬בלם יד י' קסרה ‪-D 97 1.9/2.0‬מ‬
‫כ‪.‬בלם יד ש' קסרה ‪-D 97 1.9/2.0‬מ‬
‫כ‪.‬בלם יד י' קסרה ‪-97 1.4/1.6‬מ‬
‫כ‪.‬בלם יד ש' קסרה ‪-97 1.4/1.6‬מ‬
‫כ‪.‬בלם יד י' סיט‪-ZX 94 .‬מ‬
‫כ‪.‬בלם יד ש' סיט‪-ZX 94 .‬מ‬
‫כ‪.‬בלם יד‪-‬ימ'‪ -‬מולטיפלה‬
‫כ‪.‬בלם יד‪-‬שמ' מולטיפלה‬
‫כ‪.‬בלם יד ק' מולטיפלה ‪-98‬מ‬
‫כ‪.‬בלם יד י' פיאט דובלו ‪-01‬מ‬
‫כ‪.‬בלם יד ש' פיאט דובלו ‪-01‬מ‬
‫כ‪ .‬בלם יד דובלו‬
‫‪Page 161 of 183‬‬
‫‪SPB72852‬‬
‫‪SPB72853‬‬
‫‪SPB72856‬‬
‫‪SPB72858‬‬
‫‪SPB72859‬‬
‫‪SPB72864‬‬
‫‪SPB72865‬‬
‫‪SPB72866‬‬
‫‪SPB72868‬‬
‫‪SPB76082‬‬
‫‪SPB76106‬‬
‫‪SPB76114‬‬
‫‪SPB76122‬‬
‫‪SPB76123‬‬
‫‪SPB76124‬‬
‫‪SPB76125‬‬
‫‪SPB76131‬‬
‫‪SPB76140‬‬
‫‪SPB76141‬‬
‫‪SPB76145‬‬
‫‪SPB76146‬‬
‫‪SPB76147‬‬
‫‪SPB76182‬‬
‫‪SPB76183‬‬
‫‪SPB76184‬‬
‫‪SPB76185‬‬
‫‪SPB76200‬‬
‫‪SPB76202‬‬
‫‪SPB76203‬‬
‫‪SPB76206‬‬
‫‪SPB76207‬‬
‫‪SPB76208‬‬
‫‪SPB76209‬‬
‫‪SPB76215‬‬
‫‪SPB76216‬‬
‫‪SPB76217‬‬
‫‪SPB76222‬‬
‫‪SPB76223‬‬
‫‪SPB76224‬‬
‫מחירון לצרכן‪ -‬מחלקת חלפים‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
‫‪₪ 83.40‬‬
‫‪₪ 179.10‬‬
‫‪₪ 367.00‬‬
‫‪₪ 379.50‬‬
‫‪₪ 20.70‬‬
‫‪₪ 195.70‬‬
‫‪₪ 27.60‬‬
‫‪₪ 55.70‬‬
‫‪₪ 80.40‬‬
‫‪₪ 56.90‬‬
‫‪₪ 64.20‬‬
‫‪₪ 81.30‬‬
‫‪₪ 63.10‬‬
‫‪₪ 62.40‬‬
‫‪₪ 51.80‬‬
‫‪₪ 46.10‬‬
‫‪₪ 73.50‬‬
‫‪₪ 73.00‬‬
‫‪₪ 51.30‬‬
‫‪₪ 207.20‬‬
‫‪₪ 207.20‬‬
‫‪₪ 78.10‬‬
‫‪₪ 48.80‬‬
‫‪₪ 53.20‬‬
‫‪₪ 55.00‬‬
‫‪₪ 19.60‬‬
‫‪₪ 51.30‬‬
‫‪₪ 49.50‬‬
‫‪₪ 60.80‬‬
‫‪₪ 66.30‬‬
‫‪₪ 105.00‬‬
‫‪₪ 95.10‬‬
‫‪₪ 163.50‬‬
‫‪₪ 207.20‬‬
‫‪₪ 161.20‬‬
‫‪₪ 85.00‬‬
‫‪₪ 48.10‬‬
‫‪₪ 52.30‬‬
‫‪₪ 51.60‬‬
‫כ‪ .‬בלם יד דובלו‬
‫כ‪ .‬בלם יד אסקורט‬
‫כ‪.‬בלם יד פוקוס ‪-99‬מ‬
‫כ‪.‬בלם יד פוקוס ‪-ABS 99-‬מ‬
‫כ‪.‬בלם יד‪-‬אופל זפירה‬
‫כ‪.‬בלם יד‪-‬אופל זפירה‬
‫כ‪.‬בלם יד‪-‬אופל זפירה‬
‫כ‪.‬בלם יד‪-‬אופל קורסה‬
‫כ‪.‬בלם יד‪-‬שמ' אופל קורסה‬
‫כ‪.‬בלם יד א' פג'ו ‪-98 206‬מ‬
‫כ‪.‬בלם יד‪-‬פג'ו ‪-98 206‬מ ‪ 1725‬דיסקיות‬
‫כ‪.‬בלם יד‪-‬פג'ו ‪307‬‬
‫כ‪.‬בלם יד י' קנגו ‪-97‬מ‬
‫כ‪.‬בלם יד ש' קנגו ‪-97‬מ‬
‫כ‪ .‬בלם יד‬
‫כ‪ .‬בלם יד‬
‫כ‪.‬בלם יד פליסיה ‪-93‬מ‬
‫כ‪.‬בלם יד פליסיה טנדר‬
‫כ‪.‬בלם יד גולף ‪96-97‬‬
‫כ‪.‬בלם יד‪-‬ימ' פסאט‬
‫כ‪.‬בלם יד‪-‬שמ' פסאט‬
‫כ‪.‬בלם יד‪-‬פולו‬
‫כ‪.‬בלם יד פולו ‪-97‬מ‬
‫כ‪.‬בלם יד טרנספורטר ‪-T4 97‬מ‬
‫כ‪.‬בלם יד טרנספורטר ‪-T4 97‬מ‬
‫כ‪.‬בלם יד‪-‬אופל קורסה‬
‫כ‪.‬בלם יד‪-‬גולף בורה‬
‫כ‪.‬בלם יד‪-‬אאודי ‪ A3‬גולף‬
‫כ‪.‬בלם ‪-C3‬יד‬
‫כ‪.‬בלם ‪-C5‬יד‬
‫כ‪.‬בלם יד קד'‪-‬הרקולס‪/‬ג'מפר ‪-02‬מ‬
‫כבל בלם יד‪-‬הרקולס‪/‬ג'מפר ‪-02‬מ‬
‫כ‪.‬בלם יד‪-‬ימ' לאנוס‬
‫כ‪ .‬בלם יד אסטרה‬
‫כ‪.‬בלם יד‪-‬זפירה‬
‫כ‪ .‬בלם יד ‪307‬‬
‫כ‪.‬בלם יד‪-‬קליאו ‪-B 98‬מ‬
‫כ‪.‬בלם יד‪-‬קליאו ‪-B 98‬מ‬
‫כ‪.‬בלם יד‪-‬פולו‪/‬פאביה‬
‫‪Page 162 of 183‬‬
‫‪SPB76225‬‬
‫‪SPB76227‬‬
‫‪SPB76231‬‬
‫‪SPB76232‬‬
‫‪SPB76273‬‬
‫‪SPB76276‬‬
‫‪SPB76277‬‬
‫‪SPB76285‬‬
‫‪SPB76286‬‬
‫‪SPB76287‬‬
‫‪SPB76288‬‬
‫‪SPB76289‬‬
‫‪SPB76301‬‬
‫‪SPB76302‬‬
‫‪SPB76309‬‬
‫‪SPB76310‬‬
‫‪SPB76311‬‬
‫‪SPB76312‬‬
‫‪SPB76322‬‬
‫‪SPB76326‬‬
‫‪SPB76327‬‬
‫‪SPB76328‬‬
‫‪SPB76329‬‬
‫‪SPB76332‬‬
‫‪SPB76333‬‬
‫‪SPB76336‬‬
‫‪SPB76340‬‬
‫‪SPB76341‬‬
‫‪SPB76346‬‬
‫‪SPB76348‬‬
‫‪SPB76351‬‬
‫‪SPB76353‬‬
‫‪SPB76355‬‬
‫‪SPB76428‬‬
‫‪SPB76432‬‬
‫‪SPB76443‬‬
‫‪SPB76448‬‬
‫‪SPB76449‬‬
‫‪SPB76476‬‬
‫מחירון לצרכן‪ -‬מחלקת חלפים‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
‫‪₪ 49.30‬‬
‫‪₪ 58.70‬‬
‫‪₪ 49.70‬‬
‫‪₪ 133.60‬‬
‫‪₪ 128.90‬‬
‫‪₪ 83.40‬‬
‫‪₪ 92.80‬‬
‫‪₪ 361.00‬‬
‫‪₪ 49.30‬‬
‫‪₪ 58.50‬‬
‫‪₪ 64.70‬‬
‫‪₪ 71.40‬‬
‫‪₪ 111.70‬‬
‫‪₪ 33.40‬‬
‫‪₪ 56.90‬‬
‫‪₪ 96.70‬‬
‫‪₪ 140.20‬‬
‫‪₪ 76.70‬‬
‫‪₪ 65.20‬‬
‫‪₪ 55.70‬‬
‫‪₪ 103.60‬‬
‫‪₪ 87.00‬‬
‫‪₪ 91.00‬‬
‫‪₪ 216.40‬‬
‫‪₪ 175.00‬‬
‫‪₪ 102.20‬‬
‫‪₪ 119.70‬‬
‫‪₪ 53.70‬‬
‫‪₪ 58.50‬‬
‫‪₪ 82.70‬‬
‫‪₪ 55.70‬‬
‫‪₪ 76.70‬‬
‫‪₪ 84.50‬‬
‫‪₪ 169.20‬‬
‫‪₪ 50.70‬‬
‫‪₪ 72.10‬‬
‫‪₪ 52.50‬‬
‫‪₪ 95.60‬‬
‫‪₪ 69.10‬‬
‫כ‪.‬בלם יד‪-‬פאביה‬
‫כ‪.‬בלם יד‪-‬אוקטביה‬
‫כ‪.‬בלם יד‪-‬טוראן ‪TDI 1.9‬‬
‫כ‪.‬בלם יד‪-‬אאודי ‪A4‬‬
‫כ‪.‬בלם יד‪ -‬שמ' אאודי ‪A4‬‬
‫כ‪.‬בלם יד‪-‬ימין פונטו גרנדה ‪-05‬מ‬
‫כ‪.‬בלם יד‪-‬שמאל פונטו גרנדה ‪-05‬מ‬
‫ת‪.‬מנוע שמ'‪-‬אקורד ‪94-97‬‬
‫כ‪.‬מצמד סיט‪ C15 .‬דיזל ‪-88‬מ ‪690‬‬
‫כ‪.‬מצמד‪-‬אונו פייר ‪-94‬מ ‪677‬‬
‫כ‪.‬מצמד‪-‬פונטו ‪ 55/60/75‬עם פלנג' ‪858/379‬‬
‫כ‪.‬מצמד בוקסר‪/‬הרקולס ‪1034/520 94-02 14‬‬
‫כ‪.‬מצמד בוקסר‪/‬הרקולס ‪1058/520 94-02 18‬‬
‫כ‪.‬מצמד פייסטה ‪-16V 93‬מ ‪650‬‬
‫כ‪.‬מצמד קורסה ‪B 93-96 727/417‬‬
‫כ‪.‬מצמד פג'ו ‪680 92-97 106‬‬
‫כ‪.‬מצמד‪-‬פג'ו ‪306 620‬‬
‫כ‪.‬מצמד פג'ו ‪-93 405‬מ ‪1335‬‬
‫כ‪.‬מצמד‪-‬קליאו ‪ 93-99‬עם משקולת ‪995‬‬
‫כ‪.‬מצמד קאדי‪/‬אינקה‪/‬קורדובה ‪-95‬מ ‪1065/804‬‬
‫כ‪.‬מצמד סוויפט ‪555 89-94‬‬
‫כ‪.‬מצמד בראבו‪/‬ה ‪-95 1.4‬מ ‪937/230+170‬‬
‫כ‪.‬מצמד בראבו‪/‬ה‪/‬מראה ‪-96 1.6/1.8‬מ‬
‫כ‪.‬מצמד‪-‬ברלינגו‪97-02-‬‬
‫כ‪.‬מצמד ג'מפי ‪1.9TD 95-99 1095/750‬‬
‫כ‪.‬מצמד סאקסו בנזין ‪-96‬מ‬
‫כ‪.‬מצמד סאקסו דיזל ‪-96‬מ ‪673/422‬‬
‫כ‪.‬מצמד ‪.ZX‬טיס ‪-94 1.1/1.4‬מ‬
‫כ‪.‬מצמד סיט‪-ZX 94 .‬מ ‪665/358‬‬
‫כ‪.‬מצמד‪-‬פונטו ‪856/211+103 95-97 55/60/75‬‬
‫כ‪.‬מצמד‪-‬פונטו דיזל ‪-97‬מ‬
‫כ‪.‬מצמד‪-‬פונטו ‪ 97-99 55/60/75‬עם פלנג'‬
‫כ‪.‬מצמד‪-‬פיורינו ‪ 1.6‬ברזיל‬
‫כ‪.‬מצמד ניסן סאני ‪/00-95‬אלמרה‬
‫כ‪.‬מצמד‪-‬אסטרה ‪1.4‬‬
‫כ‪.‬מצמד אסטרה ‪-95‬מ ‪902/483‬‬
‫כ‪.‬מצמד קורסה‪/‬טיגרה ‪-97‬מ ‪794/410‬‬
‫כ‪.‬מצמד‪-‬מגאן ‪-96 1.4-1.6‬מ ‪970/615‬‬
‫כ‪.‬מצמד‪-‬אקספרס ‪-95‬מ עם משקולת ‪1050/636‬‬
‫‪Page 163 of 183‬‬
‫‪SPB76477‬‬
‫‪SPB76478‬‬
‫‪SPB76702‬‬
‫‪SPB76707‬‬
‫‪SPB76708‬‬
‫‪SPB76740‬‬
‫‪SPB76741‬‬
‫‪SPC6047‬‬
‫‪SPC61155‬‬
‫‪SPC61158‬‬
‫‪SPC61164‬‬
‫‪SPC61168‬‬
‫‪SPC61169‬‬
‫‪SPC61170‬‬
‫‪SPC61194‬‬
‫‪SPC61195‬‬
‫‪SPC61196‬‬
‫‪SPC61197‬‬
‫‪SPC61199‬‬
‫‪SPC61206‬‬
‫‪SPC61212‬‬
‫‪SPC61217‬‬
‫‪SPC61219‬‬
‫‪SPC61222‬‬
‫‪SPC61225‬‬
‫‪SPC61226‬‬
‫‪SPC61227‬‬
‫‪SPC61229‬‬
‫‪SPC61230‬‬
‫‪SPC61236‬‬
‫‪SPC61238‬‬
‫‪SPC61240‬‬
‫‪SPC61243‬‬
‫‪SPC61248‬‬
‫‪SPC61250‬‬
‫‪SPC61252‬‬
‫‪SPC61253‬‬
‫‪SPC61265‬‬
‫‪SPC61268‬‬
‫מחירון לצרכן‪ -‬מחלקת חלפים‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
‫‪₪ 70.00‬‬
‫‪₪ 102.50‬‬
‫‪₪ 47.40‬‬
‫‪₪ 201.50‬‬
‫‪₪ 229.10‬‬
‫‪₪ 79.20‬‬
‫‪₪ 102.50‬‬
‫‪₪ 82.70‬‬
‫‪₪ 41.70‬‬
‫‪₪ 54.10‬‬
‫‪₪ 32.00‬‬
‫‪₪ 47.70‬‬
‫‪₪ 48.80‬‬
‫‪₪ 52.30‬‬
‫‪₪ 82.40‬‬
‫‪₪ 27.90‬‬
‫‪₪ 56.90‬‬
‫‪₪ 42.60‬‬
‫‪₪ 46.70‬‬
‫‪₪ 65.60‬‬
‫‪₪ 44.00‬‬
‫‪₪ 43.30‬‬
‫‪₪ 34.80‬‬
‫‪₪ 62.40‬‬
‫‪₪ 47.20‬‬
‫‪₪ 43.30‬‬
‫‪₪ 79.00‬‬
‫‪₪ 47.90‬‬
‫‪₪ 41.70‬‬
‫‪₪ 66.30‬‬
‫‪₪ 40.10‬‬
‫‪₪ 69.80‬‬
‫‪₪ 34.30‬‬
‫‪₪ 80.40‬‬
‫‪₪ 60.60‬‬
‫‪₪ 65.40‬‬
‫‪₪ 64.90‬‬
‫‪₪ 37.80‬‬
‫‪₪ 51.10‬‬
‫כ‪.‬מצמד טרנזיט ‪-2.5D 95‬מ ‪1105/1500‬‬
‫כ‪.‬מצמד סוויפט ‪-95‬מ ‪568‬‬
‫כ‪.‬מצמד‪-‬רנו ‪-95 19‬מ ‪1010/602‬‬
‫כ‪.‬מצמד‪ 1.9/1.8 306 -‬דיזל‬
‫כ‪.‬מצמד‪-‬קסרה ‪-TD 00 2.0-1.9‬מ‬
‫כ‪.‬מצמד‪-‬דובלו‬
‫כ‪.‬מצמד‪-‬מולטיפלה‬
‫כ‪.‬מצמד‪-‬אאודי ‪-84 1.6/1.8 80‬מ‬
‫כ‪.‬מצמד אסקורט ‪710 86-91‬‬
‫כ‪.‬מצמד סיירה ‪87-89 1.8/2.0‬‬
‫כ‪.‬מצמד פייסטה‪-‬עם בוסטר‪76-88 -‬‬
‫כ‪.‬מצמד קדט מ‪/85-‬אסטרה ‪-92‬מ ‪815‬‬
‫כ‪.‬מצמד אסקורט עד ‪90 1210‬‬
‫כ‪.‬מצמד פג'ו ‪ 309/205‬עד ‪89‬‬
‫כ‪.‬מצמד‪-‬פג'ו ‪-92 405‬עד ‪1365‬‬
‫כ‪.‬מצמד‪-‬אונו ‪625 87-89‬‬
‫כ‪.‬מצמד ‪/J5‬דוקטו עד ‪93 1180‬‬
‫כ‪.‬מצמד‪-‬רגטה ‪615 84-95‬‬
‫כ‪.‬מצמד קורסה עד ‪92‬‬
‫כ‪.‬מצמד‪-‬אקספרס עם משקולת ‪1050/648‬‬
‫כ‪.‬מצמד‪-‬רנו אקספרס בלי משקולת ‪1090‬‬
‫כ‪.‬מצמד‪-‬רנו ‪-94 19‬עד ‪1010‬‬
‫כ‪.‬מצמד‪-‬אונו ‪625 87-89‬‬
‫כ‪.‬מצמד דלתא‪/‬פריזמה ‪86-92 1.6‬‬
‫כ‪.‬מצמד גולף ‪1098 86-91 1.3/1.5‬‬
‫כ‪.‬מצמד איביזה‪/‬מלגה ‪608 87-92‬‬
‫כ‪.‬מצמד פאסאט ‪84-89‬‬
‫כ‪.‬מצמד‪-‬אונו פייר ‪693 90-94‬‬
‫‪1.4-1.3‬כ‪.‬מצמד‪-‬אונו ‪637 90-94‬‬
‫כ‪.‬מצמד פג'ו ‪89-90 1.3 205‬‬
‫כ‪.‬מצמד‪-‬דונה‪/‬פיורינו ‪89-92‬‬
‫כ‪.‬מצמד‪-‬טיפו‪/‬טמפרה ‪ 1.6‬הזרקה‬
‫כ‪.‬מצמד פייסטה ‪-89‬מ‬
‫כ‪.‬מצמד לאדה סמרה ‪-88‬מ‬
‫כ‪.‬מצמד‪-‬קליאו ‪90-92‬‬
‫כ‪.‬מצמד סיט‪-AX 1.1 92 .‬מ‬
‫כ‪.‬מצמד סיט‪-AX 1.4I 92 .‬מ‬
‫כ‪.‬מצמד אסקורט ‪787 91-94‬‬
‫כ‪.‬מצמד סיירה ‪-90 1.8/2.0‬מ‬
‫‪Page 164 of 183‬‬
‫‪SPC61270‬‬
‫‪SPC61277‬‬
‫‪SPC61278‬‬
‫‪SPC61284‬‬
‫‪SPC61286‬‬
‫‪SPC61288‬‬
‫‪SPC61290‬‬
‫‪SPC61711‬‬
‫‪SPC61758‬‬
‫‪SPC61856‬‬
‫‪SPC61964‬‬
‫‪SPC62021‬‬
‫‪SPC62099‬‬
‫‪SPC62130‬‬
‫‪SPC62138‬‬
‫‪SPC62145‬‬
‫‪SPC62152‬‬
‫‪SPC62195‬‬
‫‪SPC62202‬‬
‫‪SPC62204‬‬
‫‪SPC62210‬‬
‫‪SPC62283‬‬
‫‪SPC62327‬‬
‫‪SPC62333‬‬
‫‪SPC62349‬‬
‫‪SPC62358‬‬
‫‪SPC62362‬‬
‫‪SPC62471‬‬
‫‪SPC62472‬‬
‫‪SPC62501‬‬
‫‪SPC62783‬‬
‫‪SPC62784‬‬
‫‪SPC62785‬‬
‫‪SPC62796‬‬
‫‪SPC62806‬‬
‫‪SPC62872‬‬
‫‪SPC62873‬‬
‫‪SPC62880‬‬
‫‪SPC62882‬‬
‫מחירון לצרכן‪ -‬מחלקת חלפים‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
‫‪₪ 108.20‬‬
‫‪₪ 60.30‬‬
‫‪₪ 73.20‬‬
‫‪₪ 58.00‬‬
‫‪₪ 177.50‬‬
‫‪₪ 54.30‬‬
‫‪₪ 103.20‬‬
‫‪₪ 117.20‬‬
‫‪₪ 43.70‬‬
‫‪₪ 92.10‬‬
‫‪₪ 82.40‬‬
‫‪₪ 35.90‬‬
‫‪₪ 56.60‬‬
‫‪₪ 175.00‬‬
‫‪₪ 218.70‬‬
‫‪₪ 110.50‬‬
‫‪₪ 230.30‬‬
‫‪₪ 93.00‬‬
‫‪₪ 72.30‬‬
‫‪₪ 107.50‬‬
‫‪₪ 175.00‬‬
‫‪₪ 108.00‬‬
‫‪₪ 108.50‬‬
‫‪₪ 126.20‬‬
‫‪₪ 173.80‬‬
‫‪₪ 193.90‬‬
‫‪₪ 86.80‬‬
‫‪₪ 87.30‬‬
‫‪₪ 36.20‬‬
‫‪₪ 28.60‬‬
‫‪₪ 40.50‬‬
‫‪₪ 35.00‬‬
‫‪₪ 24.40‬‬
‫‪₪ 44.20‬‬
‫‪₪ 23.70‬‬
‫‪₪ 17.70‬‬
‫‪₪ 21.20‬‬
‫‪₪ 91.60‬‬
‫‪₪ 51.10‬‬
‫כ‪.‬מצמד פג'ו ‪-1280 92-96 1.4 106‬ארוך‬
‫כ‪.‬מצמד פג'ו ‪-205-‬קצר ‪630‬‬
‫כ‪.‬מצמד פג'ו ‪-205-‬ארוך ‪-90‬מ ‪1270‬‬
‫כ‪.‬מצמד פג'ו ‪-GTI/309 GTI 90 205‬מ‬
‫כ‪.‬מצמד‪-‬גולף ‪-94‬מ‬
‫כ‪.‬מצמד‪-‬אונו ‪-94‬מ עם פלסטיק ‪800‬‬
‫כ‪.‬מצמד‪-‬קנגו מ‪/97-‬קליאו ‪B 960‬‬
‫כ‪.‬מצמד‪-‬מגאן ‪-1.9D 97‬מ‬
‫כ‪ .‬מצמד טווינגו ‪-96‬מ‬
‫כ‪.‬מצמד סקודה פליסיה בנזין‪+‬דיזל‬
‫כ‪.‬מצמד‪-‬הרקולס ‪D 2.8 1438/910‬‬
‫כ‪.‬מצמד‪-‬אריקה‪/‬זטא ‪95-01‬‬
‫כ‪.‬מצמד‪-‬איביזה‪/‬קורדובה ‪-99‬מ ‪985/715‬‬
‫כ‪.‬מצמד‪-‬ברלינגו ‪02-06‬‬
‫כ‪ .‬מצמד ג'מפי‪/‬סקודו ‪2.0HDI 00-03‬‬
‫כ‪.‬מצמד‪-‬קנגו ‪DCI 960/658 1.5‬‬
‫כ‪.‬מצמד ברלינגו ‪-07‬מ‬
‫כ‪.‬מצמד‪-‬איביזה‪/‬קורדובה ‪1097 92-94 1.6/1.4‬‬
‫כ‪.‬מצמד פולו סט' מ‪/98-‬אינקה דיזל‬
‫כ‪.‬מצמד גולף ‪-92‬מ ‪917/447‬‬
‫כ‪.‬מצמד ג'מפי ‪1.9TD 95-99‬‬
‫כ‪.‬מצמד‪-‬פולו ‪-16V 01‬מ‬
‫כ‪.‬מצמד פולו קלאסיק ‪-95‬מ ‪1073/833‬‬
‫כ‪.‬מצמד‪-‬פג'ו ‪-96 106‬מ‬
‫כ‪.‬מצמד‪-‬קסרה ‪1.4-1.6‬‬
‫כ‪.‬מצמד פג'ו ‪-99 206‬מ ‪665‬‬
‫כ‪ .‬מצמד טרנס‪-T4 91 .‬מ ‪1287/687‬‬
‫כ‪.‬מצמד קורדובה ‪-TDI 97‬מ‬
‫כ‪.‬מ‪.‬מנוע‪-‬בראבו‪/‬ה ‪-96‬מ‬
‫כ‪.‬מ‪.‬מנוע‪-‬פונטו ‪-94‬מ‬
‫כ‪.‬מ‪.‬מנוע‪-‬פונטו אח' ‪-94‬מ‬
‫כ‪.‬מ‪.‬מנוע‪-‬אונו אח' ‪-88‬עד ‪2675/2785‬‬
‫כ‪.‬מ‪.‬מנוע‪-‬אונו ‪1385/1600‬‬
‫כ‪.‬מ‪.‬מנוע‪-‬אונו אח' ‪-89‬מ ‪2250/2425‬‬
‫כ‪.‬מ‪.‬מנוע‪-‬טיפו‪/‬טמפרה ‪-88‬מ ‪1369/1531‬‬
‫כ‪.‬מ‪.‬מנוע‪-‬דונה‪/‬פיאורינו ‪1350/1800‬‬
‫כ‪.‬מ‪.‬מנוע‪-‬דוקטו ‪1355/1850‬‬
‫כ‪.‬גז‪-‬טיגרה ‪-93 1.6‬מ‬
‫כ‪.‬גז‪-‬אקספרס מ‪/92-‬רנו ‪1297 -19‬‬
‫‪Page 165 of 183‬‬
‫‪SPC62884‬‬
‫‪SPC62885‬‬
‫‪SPC62886‬‬
‫‪SPC62888‬‬
‫‪SPC62898‬‬
‫‪SPC62934‬‬
‫‪SPC66502‬‬
‫‪SPC66503‬‬
‫‪SPC66504‬‬
‫‪SPC66507‬‬
‫‪SPC66515‬‬
‫‪SPC66522‬‬
‫‪SPC66534‬‬
‫‪SPC66540‬‬
‫‪SPC66562‬‬
‫‪SPC66572‬‬
‫‪SPC66590‬‬
‫‪SPC61205M‬‬
‫‪SPC61209M‬‬
‫‪SPC61215M‬‬
‫‪SPC61225M‬‬
‫‪SPC61237M‬‬
‫‪SPC61245M‬‬
‫‪SPC61255M‬‬
‫‪SPC61283M‬‬
‫‪SPC61297M‬‬
‫‪SPC62900M‬‬
‫‪SPC66506M‬‬
‫‪SPE41089‬‬
‫‪SPE41615‬‬
‫‪SPE41632‬‬
‫‪SPE42295‬‬
‫‪SPE42628‬‬
‫‪SPE42629‬‬
‫‪SPE42630‬‬
‫‪SPE42631‬‬
‫‪SPE42635‬‬
‫‪SPG31000‬‬
‫‪SPG31011‬‬
‫מחירון לצרכן‪ -‬מחלקת חלפים‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
‫‪₪ 45.80‬‬
‫‪₪ 49.50‬‬
‫‪₪ 66.80‬‬
‫‪₪ 40.10‬‬
‫‪₪ 44.70‬‬
‫‪₪ 115.10‬‬
‫‪₪ 97.60‬‬
‫‪₪ 40.50‬‬
‫‪₪ 39.10‬‬
‫‪₪ 108.90‬‬
‫‪₪ 129.60‬‬
‫‪₪ 46.70‬‬
‫‪₪ 37.50‬‬
‫‪₪ 45.60‬‬
‫‪₪ 47.70‬‬
‫‪₪ 55.30‬‬
‫‪₪ 59.40‬‬
‫‪₪ 79.70‬‬
‫‪₪ 35.50‬‬
‫‪₪ 50.40‬‬
‫‪₪ 65.60‬‬
‫‪₪ 117.00‬‬
‫‪₪ 89.80‬‬
‫‪₪ 38.50‬‬
‫‪₪ 50.40‬‬
‫‪₪ 79.70‬‬
‫‪₪ 29.90‬‬
‫‪₪ 40.50‬‬
‫‪₪ 35.50‬‬
‫‪₪ 38.70‬‬
‫‪₪ 79.40‬‬
‫‪₪ 61.00‬‬
‫‪₪ 50.40‬‬
‫‪₪ 46.10‬‬
‫‪₪ 103.80‬‬
‫‪₪ 86.30‬‬
‫‪₪ 68.20‬‬
‫‪₪ 93.50‬‬
‫‪₪ 63.30‬‬
‫כ‪.‬גז‪-‬איביזה‪/‬קורדובה ‪/1.4/1.6‬פולו ‪-94‬מ‬
‫כ‪.‬גז‪-‬פאסאט ‪93-96 1.8/2.0‬‬
‫כ‪ .‬גז‪ -‬טרנספורטר ‪-2.4D 91‬מ‬
‫כ‪.‬גז‪-‬בראבו‪/‬ה‪/‬מראה ‪-95 1.4‬מ‬
‫כ‪.‬גז‪-‬בראבו‪/‬ה‪/‬מראה ‪-95 1.6‬מ ‪604/353‬‬
‫כ‪.‬גז‪-‬ג'מפי מ‪/106/306/95-‬פרטנר ‪1185/1018‬‬
‫‪ C‬כ‪.‬גז‪-‬ברלינגו‪/‬קסנטיה ‪15/2710/2500‬‬
‫כ‪.‬גז‪-‬פונטו ‪ 55/60/75‬עד ‪99 880/718‬‬
‫כ‪.‬גז‪-‬אונו ‪-89 1.4‬מ ‪ 630‬קרבורטור‬
‫כ‪.‬גז‪-‬וקטרה ‪-96 1.6‬מ‬
‫כ‪.‬גז‪-‬פג'ו ‪406‬‬
‫כ‪.‬גז‪-‬מגאן ‪1365/994 96-03 1.4‬‬
‫כ‪.‬גז‪-‬מגאן ‪968/749 96-03 1.6‬‬
‫כ‪.‬גז‪-‬פולו ‪-96 1.1/1.3‬מ‬
‫כ‪.‬גז‪-‬מולטיפלה ‪-99‬מ‬
‫כ‪.‬גז‪-‬פונטו ‪ 1.2‬ספייס ‪-8V 00‬מ‬
‫כ‪.‬גז‪-‬קליאו ‪-98 1.4/1.6‬מ‬
‫כ‪.‬גז‪-‬קנגו ‪1.9‬דיזל ‪-98‬מ‬
‫כ‪.‬גז‪-‬פליסיה ‪1.6‬‬
‫כ‪.‬גז‪-‬פליסיה ‪1.9D‬‬
‫כ‪.‬גז דובלו ‪-01‬מ‬
‫כבל גז‪-‬אסטרה ‪-98‬מ‬
‫כ‪.‬גז‪-‬אריקה ‪-96 1.4/1.6‬מ ‪1060/960‬‬
‫כ‪.‬גז‪-‬טולדו ‪-91 1.6/1.8‬מ‬
‫כ‪.‬גז אאודי ‪ 1.6/1.9 80‬עד ‪86‬‬
‫כ‪.‬גז‪-‬פייסטה ‪635 83-89‬‬
‫כ‪.‬גז דוקטו ‪1150 81-93‬‬
‫כ‪.‬גז‪-‬אקספרס בנזין ‪675/898‬‬
‫כ‪.‬גז‪-‬טיפו‪/‬טמפרה ‪-88 1.4/1.6‬מ‬
‫כ‪.‬גז בנזין‪C15-‬‬
‫כ‪.‬גז‪-‬אונו ‪ 86-90 45‬פייר ‪1023/88‬‬
‫כ‪.‬גז‪-‬אונו ‪85-90 60/70‬‬
‫כ‪.‬גז‪-‬דונה‪/‬פיורינו ‪-89 1.3‬מ‬
‫כ‪.‬גז‪-‬דוקטו דיזל ‪87-93‬‬
‫כ‪.‬גז‪-‬פיאסטה ‪917 84-89 1.3‬‬
‫כ‪.‬גז‪-‬אריקה ‪85-90 1.3-1.6‬‬
‫כ‪.‬גז עד ‪Y-10-91‬‬
‫כ‪.‬גז‪-‬טמפרה ‪-90 1.8/2.0‬מ‬
‫כ‪.‬גז‪-‬קדט ‪-85 1.6‬מ‬
‫‪Page 166 of 183‬‬
‫‪SPG31023‬‬
‫‪SPG31024‬‬
‫‪SPG31028‬‬
‫‪SPG31030‬‬
‫‪SPG31031‬‬
‫‪SPG31040‬‬
‫‪SPG31042‬‬
‫‪SPG31051‬‬
‫‪SPG31055‬‬
‫‪SPG31066‬‬
‫‪SPG31070‬‬
‫‪SPG31071‬‬
‫‪SPG31072‬‬
‫‪SPG31075‬‬
‫‪SPG31102‬‬
‫‪SPG31103‬‬
‫‪SPG31112‬‬
‫‪SPG31113‬‬
‫‪SPG31116‬‬
‫‪SPG31117‬‬
‫‪SPG31127‬‬
‫‪SPG31130‬‬
‫‪SPG31144‬‬
‫‪SPG31913‬‬
‫‪SPG32093‬‬
‫‪SPG32095‬‬
‫‪SPG32250‬‬
‫‪SPG32267‬‬
‫‪SPG32354‬‬
‫‪SPG32391‬‬
‫‪SPG32406‬‬
‫‪SPG32411‬‬
‫‪SPG32418‬‬
‫‪SPG32430‬‬
‫‪SPG32432‬‬
‫‪SPG32436‬‬
‫‪SPG32444‬‬
‫‪SPG32453‬‬
‫‪SPG32457‬‬
‫מחירון לצרכן‪ -‬מחלקת חלפים‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
‫‪₪ 32.50‬‬
‫‪₪ 58.00‬‬
‫‪₪ 42.40‬‬
‫‪₪ 53.70‬‬
‫‪₪ 47.40‬‬
‫‪₪ 48.60‬‬
‫‪₪ 55.70‬‬
‫‪₪ 36.20‬‬
‫‪₪ 67.90‬‬
‫‪₪ 82.70‬‬
‫‪₪ 12.40‬‬
‫‪₪ 41.90‬‬
‫‪₪ 26.20‬‬
‫‪₪ 23.50‬‬
‫‪₪ 35.90‬‬
‫‪₪ 57.80‬‬
‫‪₪ 43.10‬‬
‫‪₪ 50.00‬‬
‫‪₪ 60.10‬‬
‫‪₪ 48.80‬‬
‫‪₪ 67.90‬‬
‫‪₪ 39.40‬‬
‫‪₪ 61.50‬‬
‫‪₪ 69.10‬‬
‫‪₪ 87.00‬‬
‫‪₪ 95.10‬‬
‫‪₪ 114.90‬‬
‫‪₪ 88.90‬‬
‫‪₪ 57.60‬‬
‫‪₪ 43.70‬‬
‫‪₪ 42.60‬‬
‫‪₪ 45.10‬‬
‫‪₪ 50.20‬‬
‫‪₪ 47.20‬‬
‫‪₪ 36.80‬‬
‫‪₪ 48.10‬‬
‫‪₪ 46.70‬‬
‫‪₪ 86.60‬‬
‫‪₪ 45.10‬‬
‫כ‪.‬גז דיזל‪C15-‬‬
‫כ‪.‬גז‪-‬טיפו‪/‬טמפרה ‪-89 1.4‬מ‬
‫כ‪.‬גז‪-‬טיפו‪/‬טמפרה ‪1.6I 662‬‬
‫כ‪.‬גז‪-‬אונו ‪-90 642 1.4‬מ הזרקה‬
‫כ‪.‬גז‪-‬אסטרה ‪/1.4‬וקטרה ‪92-98‬‬
‫כ‪.‬גז‪-‬אקספרס דיזל ‪960‬‬
‫כ‪.‬גז‪-‬סיט‪ZX/BX/AX/309/205/405 1714 .‬‬
‫כ‪.‬גז‪-‬אונו ‪-91 1.0/1.1‬מ פייר עם כיפוף‬
‫כ‪.‬גז‪-‬פייסטה ‪-90 1.1‬מ‬
‫כ‪.‬גז‪-‬פייסטה ‪-90 1.4‬מ ‪1380‬‬
‫כ‪.‬גז‪-‬פג'ו ‪504/505‬‬
‫‪9/11/19‬כ‪.‬גז‪-‬קליאו‪/‬רנו ‪1305/1560‬‬
‫כ‪.‬גז‪-‬איביזה‪/‬מלגה ‪1.2‬‬
‫כ‪.‬גז‪-‬איביזה‪/‬מלגה ‪1.5‬‬
‫כ‪.‬גז‪-‬פאסאט ‪88-92 1.6/1.8‬‬
‫כ‪.‬גז‪-‬אסטרה ‪92-98 1.4-1.6‬‬
‫מ‪V 92-‬כ‪.‬גז ‪R19-16‬‬
‫כ‪.‬גז‪-‬גולף ‪-92‬מ ‪1210‬‬
‫כ‪.‬גז‪-‬קורסה ‪83-93 1.0-1.2‬‬
‫כ‪.‬גז אאודי ‪-86 1.6 80‬מ‬
‫כ‪.‬גז‪-‬אונו ‪-92 1.1‬מ‬
‫כ‪.‬גז‪-‬פונטו ‪878 94-97 55/60/75‬‬
‫כ‪.‬גז‪-‬פיורינו ‪-93 1.4/1.6‬מ‬
‫כ‪.‬גז‪-‬הרקולס ‪/D2.5‬בוקסר ‪-94‬מ ‪1190‬‬
‫כ‪.‬גז‪-‬אסקורט ‪-91 1.4/1.6‬מ ‪1436‬‬
‫כ‪.‬גז‪-‬אסקורט ‪-91 1.6‬מ ‪1308‬‬
‫כ‪.‬גז‪-‬טרנזיט ‪-D 87 2.5‬מ‬
‫כ‪.‬גז קורסה ‪-93 1.4‬מ‬
‫כ‪.‬גז‪-‬קליאו ‪ B /‬לגונה‪/‬מגאן‬
‫הזיו‪'-‬דיפס‪.‬כ ‪BX/560‬‬
‫דצ)‪'-BX‬דיפס‪.‬כ גיר) ‪-87‬מ ‪510‬‬
‫כ‪.‬ספיד'‪-‬אונו ‪-88‬עד ‪930‬‬
‫כ‪.‬ספיד'‪-‬אונו מ‪/90-‬פיורינו‬
‫כ‪.‬ספיד'‪-‬טיפו‪/‬טמפרה ‪-91‬עד ‪469‬‬
‫כ‪.‬ספיד'‪-‬טיפו‪/‬טמפרה‪/‬דדרה ‪446‬‬
‫כ‪.‬ספיד'‪-‬פיאסטה ‪995 84-88‬‬
‫כ‪.‬ספיד'‪-‬אסקורט ‪-80‬מ ‪1004‬‬
‫כ‪.‬ספיד'‪-‬סיירה ‪9‬הילוכים ‪-87‬מ ‪4)2800‬‬
‫כ‪.‬ספיד ‪Y10-'855 88-91‬‬
‫‪Page 167 of 183‬‬
‫‪SPG32591‬‬
‫‪SPG32593‬‬
‫‪SPG32594‬‬
‫‪SPG32596‬‬
‫‪SPG32610‬‬
‫‪SPG32678‬‬
‫‪SPG32688‬‬
‫‪SPG32690‬‬
‫‪SPG32692‬‬
‫‪SPG32693‬‬
‫‪SPG32703‬‬
‫‪SPG32706‬‬
‫‪SPG32714‬‬
‫‪SPG32715‬‬
‫‪SPG32729‬‬
‫‪SPG32909‬‬
‫‪SPG32920‬‬
‫‪SPG32926‬‬
‫‪SPG32933‬‬
‫‪SPG32942‬‬
‫‪SPG32950‬‬
‫‪SPG32952‬‬
‫‪SPG32962‬‬
‫‪SPG32965‬‬
‫‪SPG32968‬‬
‫‪SPG32970‬‬
‫‪SPG32975‬‬
‫‪SPG32999‬‬
‫‪SPG36956‬‬
‫‪SPS15018‬‬
‫‪SPS15025‬‬
‫‪SPS15032‬‬
‫‪SPS15036‬‬
‫‪SPS15048‬‬
‫‪SPS15049‬‬
‫‪SPS15060‬‬
‫‪SPS15061‬‬
‫‪SPS15064‬‬
‫‪SPS15073‬‬
‫מחירון לצרכן‪ -‬מחלקת חלפים‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
‫‪₪ 65.90‬‬
‫‪₪ 55.50‬‬
‫‪₪ 56.90‬‬
‫‪₪ 53.40‬‬
‫‪₪ 53.70‬‬
‫‪₪ 52.00‬‬
‫‪₪ 58.70‬‬
‫‪₪ 54.60‬‬
‫‪₪ 88.00‬‬
‫‪₪ 48.10‬‬
‫‪₪ 86.30‬‬
‫‪₪ 48.60‬‬
‫‪₪ 63.60‬‬
‫‪₪ 67.90‬‬
‫‪₪ 67.70‬‬
‫‪₪ 64.90‬‬
‫‪₪ 46.70‬‬
‫‪₪ 82.90‬‬
‫‪₪ 51.80‬‬
‫‪₪ 44.70‬‬
‫‪₪ 79.40‬‬
‫‪₪ 55.50‬‬
‫‪₪ 529.60‬‬
‫‪₪ 628.60‬‬
‫‪₪ 529.60‬‬
‫‪₪ 1,496.20‬‬
‫‪₪ 0.00‬‬
‫‪₪ 271.20‬‬
‫‪₪ 413.30‬‬
‫‪₪ 16.30‬‬
‫‪₪ 88.20‬‬
‫‪₪ 65.90‬‬
‫‪₪ 111.90‬‬
‫‪₪ 111.20‬‬
‫‪₪ 44.00‬‬
‫‪₪ 77.20‬‬
‫‪₪ 90.00‬‬
‫‪₪ 74.30‬‬
‫‪₪ 91.70‬‬
‫כ‪.‬ספיד'‪-‬קורסה ‪82-93-835‬‬
‫כ‪.‬ספיד'‪-‬קדט מ‪/85-‬רייסר ‪920‬‬
‫כ‪.‬ספיד'‪-‬וקטרה ‪-89 1.4-1.6-1.7‬מ ‪850‬‬
‫כ‪.‬ספיד'‪-‬פג'ו ‪897 88-89 205‬‬
‫כ‪.‬ספיד ‪106/205/309/405-'890‬‬
‫‪11‬כ‪.‬ספיד'‪-‬אקספרס‪/‬רנו ‪950‬‬
‫כ‪.‬ספיד'‪-‬רנו ‪/19‬אקספרס ‪1220‬‬
‫כ‪.‬ספיד'‪-‬איביזה‪/‬מלגה ‪-86‬מ ‪1267‬‬
‫כ‪.‬ספיד'‪-‬גולף ‪-85‬מ ‪1110‬‬
‫דיפס‪.‬כ ‪-91‬מ ‪-580‬צד שעון ‪ZX-'580‬‬
‫כ‪.‬ספיד'‪-‬פונטו ‪1105 94-00‬‬
‫כ‪.‬ספיד'‪-‬טיפו‪/‬טמפרה‪/‬אונו ‪974 1.4‬‬
‫כ‪.‬ספיד'‪-‬דוקטו ‪1349 91-94‬‬
‫כ‪.‬ספידומטר‪-‬ג'מפר‪/‬הרקולס עד ‪02 1513‬‬
‫כ‪.‬ספיד'‪-‬קורסה ‪-93‬מ ‪852‬‬
‫כ‪.‬ספיד'‪-‬פג'ו ‪-93 306‬מ ‪902‬‬
‫כ‪.‬ספיד'‪-‬קליאו ‪-90‬מ ‪888‬‬
‫כ‪.‬ספיד'‪-‬דוקאטו הרקולס ‪94-02‬‬
‫כ‪.‬ספיד'‪-‬אסקורט ‪-90‬מ ‪1195‬‬
‫כ‪.‬ספיד'‪-‬פיאסטה ‪-89‬מ ‪790‬‬
‫כ‪.‬ספיד'‪-‬פסאט ‪-94‬מ‬
‫כ‪.‬ספידומטר‪-‬אונו ‪-94‬מ לא הזרקה ‪1030‬‬
‫כ‪.‬ידית הילוכים‪-‬פונטו ‪ 75/55‬עד ‪99‬‬
‫כ‪.‬ידית הילוכים‪-‬רברס‪-‬פונטו ספייס‬
‫כ‪.‬ידית הילוכים‪-‬פונטו ‪-00‬מ‬
‫כבל ידית הילוכים ג'מפי‪/‬סקודו‬
‫זיכוי עבור ‪( PERSEA‬כבלים)‬
‫כ‪.‬צ'וק‪-‬אונו ‪-89‬מ ‪976/1108‬‬
‫כ‪.‬צ'וק‪-‬אקספרס ‪-84‬מ ‪1900‬‬
‫כ‪.‬צ'וק‪-‬אונו ‪1170/1473 83-88‬‬
‫כ‪.‬צ'וק‪-‬אונו ‪1170/1473 83-88‬‬
‫כ‪.‬צ'וק ‪Y10-1308/1408‬‬
‫כ‪.‬צ'וק‪-‬פג'ו ‪-83 205‬מ‬
‫כ‪.‬צ'וק‪-‬פג'ו ‪-85 1.1-1.3 309‬מ‬
‫כ‪.‬צ'וק ‪-2500‬אוניברסלי‬
‫מ‪.‬לחץ ‪/405/205/106‬למצמד‪-‬ברלינגו‪/‬קסנטיה‬
‫מ‪.‬לחץ למצמד‪-‬טיפו‪/‬טמפרה‪/‬איביזה‪/‬אונו ‪1.4‬‬
‫מ‪.‬לחץ למצמד‪-‬ברלינגו‪/‬קסנטיה‪/‬ג'מפי‬
‫מ‪.‬לחץ למצמד‪-‬אונו‪/‬פונטו‪/‬בראבו‪/‬ה ‪1.4‬‬
‫‪Page 168 of 183‬‬
‫‪SPS15079‬‬
‫‪SPS15082‬‬
‫‪SPS15083‬‬
‫‪SPS15090‬‬
‫‪SPS15092‬‬
‫‪SPS15103‬‬
‫‪SPS15109‬‬
‫‪SPS15113‬‬
‫‪SPS15129‬‬
‫‪SPS15144‬‬
‫‪SPS15149‬‬
‫‪SPS15150‬‬
‫‪SPS15152‬‬
‫‪SPS15153‬‬
‫‪SPS15165‬‬
‫‪SPS15167‬‬
‫‪SPS15168‬‬
‫‪SPS15177‬‬
‫‪SPS15180‬‬
‫‪SPS15182‬‬
‫‪SPS15183‬‬
‫‪SPS15226‬‬
‫‪SPS29502‬‬
‫‪SPS29518‬‬
‫‪SPS29519‬‬
‫‪SPS29527‬‬
‫‪SPZ201‬‬
‫‪SPCH51699‬‬
‫‪SPCH51777‬‬
‫‪SPCH52162‬‬
‫‪SPCH52163‬‬
‫‪SPCH52654‬‬
‫‪SPCH52655‬‬
‫‪SPCH52657‬‬
‫‪SPCH951025‬‬
‫‪SQC1128C‬‬
‫‪SQC1148C‬‬
‫‪SQC1150C‬‬
‫‪SQC1152C‬‬
‫מחירון לצרכן‪ -‬מחלקת חלפים‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
‫‪₪ 108.40‬‬
‫‪₪ 98.10‬‬
‫‪₪ 112.60‬‬
‫‪₪ 98.10‬‬
‫‪₪ 69.90‬‬
‫‪₪ 75.60‬‬
‫‪₪ 66.70‬‬
‫‪₪ 79.20‬‬
‫‪₪ 75.10‬‬
‫‪₪ 110.50‬‬
‫‪₪ 152.20‬‬
‫‪₪ 76.10‬‬
‫‪₪ 123.00‬‬
‫‪₪ 106.30‬‬
‫‪₪ 158.50‬‬
‫‪₪ 110.50‬‬
‫‪₪ 91.70‬‬
‫‪₪ 85.00‬‬
‫‪₪ 105.00‬‬
‫‪₪ 139.70‬‬
‫‪₪ 85.50‬‬
‫‪₪ 137.60‬‬
‫‪₪ 77.10‬‬
‫‪₪ 168.90‬‬
‫‪₪ 123.00‬‬
‫‪₪ 96.00‬‬
‫‪₪ 100.10‬‬
‫‪₪ 191.80‬‬
‫‪₪ 118.00‬‬
‫‪₪ 146.00‬‬
‫‪₪ 148.00‬‬
‫‪₪ 150.10‬‬
‫‪₪ 93.80‬‬
‫‪₪ 146.00‬‬
‫‪₪ 95.00‬‬
‫‪₪ 131.40‬‬
‫‪₪ 137.60‬‬
‫‪₪ 117.00‬‬
‫‪₪ 218.90‬‬
‫מ‪.‬לחץ למצמד‪-‬פייסטה כל המודלים‪/‬אריקה‬
‫מ‪.‬לחץ למצמד‪-‬קדט‪/‬אסקונה‪/‬רייסר ‪1.3‬‬
‫מ‪.‬לחץ למצמד‪-‬קדט‪/‬אסקונה ‪/1.6‬סופר רייסר‬
‫מ‪.‬לחץ למצמד‪-‬קנגו‪/‬מגאן‪/‬כריזמה‬
‫מ‪.‬לחץ למצמד‪-‬קליאו‪/‬אקספרס‬
‫מ‪.‬לחץ למצמד‪-‬גולף ‪/1.4‬פולו‬
‫ד‪.‬בלם גטס‪/‬אקסנט עד ‪06‬‬
‫ד‪.‬בלם אלנטרה‪/‬סונטה‪/‬מוסו‪/‬קורנדו‪/‬גו'יס‪/‬סול‬
‫ד‪.‬בלם קיה פרייד‪/‬מזדה ‪MT 121‬‬
‫ד‪.‬בלם אח'‪-‬קיה ג'ויס‪/‬גאלופר‬
‫ד‪.‬בלם קיה פרג'יו סופר‪-‬טראק‬
‫ד‪.‬בלם אח'‪-‬אלנטרה מ‪/00-‬לנטרה מ‪/95-‬מטריקס‪/‬סרטו‬
‫ד‪.‬בלם ספיה‪/‬שומה‪/‬מנטור‪/‬אריקה‪/‬קורייר‪/‬סיירה‬
‫ד‪.‬בלם ‪/121/323‬דמיו ויר‪-AT 00/‬מ‬
‫ד‪.‬בלם קיה ספורטג' עד ‪97‬‬
‫ד‪.‬בלם יונדאי טראק‪H100/‬‬
‫ד‪.‬בלם אח'‪-‬סונטה עד ‪98‬‬
‫ד‪.‬בלם אופטרה‪/‬ס‪.‬רייסר‪/‬לגנזה‪/‬נובירה‪/‬ס‪.‬סלון‬
‫ד‪.‬בלם אספרו‪/‬אסטרה‪/‬וקטרה עד ‪96‬‬
‫ד‪.‬בלם קיה קלרוס עד ‪99‬‬
‫ד‪.‬בלם לנוס‪/‬מתיס ‪-99‬מ‬
‫ד‪.‬בלם קיה פרג'יו עד ‪99‬‬
‫ד‪.‬בלם יונדאי אטוס עד ‪00‬‬
‫ד‪.‬בלם אח'‪-‬יונדאי טראקן‬
‫ד‪.‬בלם יונדאי ‪ H-1‬עד ‪02‬‬
‫ד‪.‬בלם אפיקה עד ‪/06‬ויונט ‪-00‬מ‬
‫ד‪.‬בלם קורולה עד ‪/92‬סטרלט ‪-96‬מ‬
‫ד‪.‬בלם קרניבל עד ‪/99‬שירוקי‬
‫ד‪.‬בלם שומה‪/‬מנטור‪/‬ריו‪/‬קלרוס ‪-01‬מ‬
‫ד‪.‬בלם אח'‪-‬נובירה‪/‬לגנזה‬
‫ד‪.‬בלם סנטה‪-‬פה‪/H1/‬טראקן מ‪/03-‬רקסטון‪/‬רודיוס‬
‫ד‪.‬בלם קרניבל‪/‬פרג'יו ‪00-06‬‬
‫ד‪.‬בלם אח'‪-‬סונטה‪/‬סנטה‪-‬פה‪/‬גטס‪/‬טוסון‪/‬ספורטג'‬
‫ד‪.‬בלם קיה ספורטג' ‪98-04‬‬
‫ד‪.‬בלם לנסר עד ‪/03‬ס‪.‬לנסר‪/‬טריוס‬
‫ד‪.‬בלם אטוס פריים ‪-01‬מ‬
‫ד‪.‬בלם אח' סאניאנג רקסטון‪/‬מוסו‪/‬אקטיוןן‬
‫ד‪.‬בלם אלנטרה עד ‪/03‬מטריקס‪/‬סרטו ‪03-05‬‬
‫ד‪.‬בלם קיה סורנטו ‪02-08‬‬
‫‪Page 169 of 183‬‬
‫‪SQC1165C‬‬
‫‪SQC1191C‬‬
‫‪SQC1192C‬‬
‫‪SQC1212C‬‬
‫‪SQC1215C‬‬
‫‪SQC1239C‬‬
‫‪SQP1047‬‬
‫‪SQP1048‬‬
‫‪SQP1049‬‬
‫‪SQP1054‬‬
‫‪SQP1056‬‬
‫‪SQP1062‬‬
‫‪SQP1063‬‬
‫‪SQP1067‬‬
‫‪SQP1070‬‬
‫‪SQP1072‬‬
‫‪SQP1074‬‬
‫‪SQP1077‬‬
‫‪SQP1078‬‬
‫‪SQP1079‬‬
‫‪SQP1086‬‬
‫‪SQP1091‬‬
‫‪SQP1096‬‬
‫‪SQP1098‬‬
‫‪SQP1099‬‬
‫‪SQP1103‬‬
‫‪SQP1105‬‬
‫‪SQP1112‬‬
‫‪SQP1113‬‬
‫‪SQP1114‬‬
‫‪SQP1115‬‬
‫‪SQP1116‬‬
‫‪SQP1117‬‬
‫‪SQP1118‬‬
‫‪SQP1142‬‬
‫‪SQP1149‬‬
‫‪SQP1151‬‬
‫‪SQP1152‬‬
‫‪SQP1153‬‬
‫מחירון לצרכן‪ -‬מחלקת חלפים‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
‫‪₪ 125.10‬‬
‫‪₪ 118.90‬‬
‫‪₪ 89.70‬‬
‫‪₪ 118.90‬‬
‫‪₪ 118.00‬‬
‫‪₪ 152.00‬‬
‫‪₪ 98.00‬‬
‫‪₪ 120.90‬‬
‫‪₪ 108.40‬‬
‫‪₪ 102.20‬‬
‫‪₪ 103.00‬‬
‫‪₪ 141.80‬‬
‫‪₪ 118.90‬‬
‫‪₪ 199.00‬‬
‫‪₪ 129.30‬‬
‫‪₪ 131.40‬‬
‫‪₪ 189.70‬‬
‫‪₪ 125.10‬‬
‫‪₪ 196.00‬‬
‫‪₪ 137.60‬‬
‫‪₪ 104.00‬‬
‫‪₪ 122.00‬‬
‫‪₪ 137.60‬‬
‫‪₪ 125.10‬‬
‫‪₪ 135.50‬‬
‫‪₪ 102.20‬‬
‫‪₪ 142.00‬‬
‫‪₪ 158.00‬‬
‫‪₪ 133.40‬‬
‫‪₪ 146.00‬‬
‫‪₪ 163.70‬‬
‫‪₪ 130.00‬‬
‫‪₪ 158.50‬‬
‫‪₪ 146.00‬‬
‫‪₪ 146.00‬‬
‫‪₪ 133.40‬‬
‫‪₪ 150.00‬‬
‫‪₪ 130.00‬‬
‫‪₪ 143.90‬‬
‫ד‪.‬בלם אח'‪-‬קיה סורנטו עד ‪08‬‬
‫ד‪.‬בלם אלנטרה מ‪/06-‬טוסון‪/‬סונטה‪/‬מגנטיס‪/‬ספורטג‬
‫ד‪.‬בלם שברולט אוואו ‪-02‬מ‬
‫ד‪.‬בלם אח'‪-‬אופטרה עד ‪/07‬נובירה ‪-03‬מ‬
‫ד‪.‬בלם קיה ריו ‪02-05‬‬
‫ד‪.‬בלם קיה סראטו ‪-03‬מ‬
‫ד‪.‬בלם יונדאי ‪I10‬‬
‫ד‪.‬בלם רודיוס‪/‬קאירון‪/H1/‬אח'‪-‬סנטה‪-‬פה‬
‫ד‪.‬בלם אקסנט ריאו‪-I20/07/‬מ ‪-06‬מ‬
‫ד‪.‬בלם ריאו‪/I20/I30/IX35/‬אח'‪-‬אקסנט דיזל‪/‬סיד‬
‫ד‪.‬בלם אח'‪-‬יונדאי ‪-I-10 08‬מ‬
‫ד‪.‬בלם ‪'-H1‬אח מ‪/07-‬קרניבל ‪-06‬מ‬
‫ד‪.‬בלם שברולט אפיקה ‪-07‬מ‬
‫ד‪.‬בלם יונדאי סנטה‪-‬פה ‪-07‬מ‬
‫ד‪.‬בלם קרנס‪/‬ספורטג' ‪-IX-35/11‬מ‬
‫ד‪.‬בלם אח'‪-‬קיה קרנס ‪-07‬מ‬
‫ד‪.‬בלם שברולט קפטיבה ‪-07‬מ‬
‫ד‪.‬בלם אח'‪-‬שברולט קפטיבה ‪-07‬מ‬
‫ד‪.‬בלם יונדאי קרניבל‪-I800 07/‬מ‬
‫ד‪.‬בלם קרנס‪ I30/‬עד ‪/06‬סיד‪/‬פורטה‬
‫ד‪.‬בלם ‪/206‬ברלינגו‪/‬קסרה‪/‬פרטנר ‪-01‬מ‬
‫ד‪.‬בלם‪-‬אח'‪-‬סנטה‪-‬פה מ‪/10-‬סורנטו ‪-09‬מ‬
‫ד‪.‬בלם אח'‪-‬שברולט אפיקה ‪-07‬מ‬
‫ד‪.‬בלם אח'‪-‬אופטרה‪/‬אוויאו ‪-07‬מ‬
‫ד‪.‬בלם מזדה ‪ 5/3‬מ‪/04-‬וולוו פוקוס‪S40 2/‬‬
‫ד‪.‬בלם לנסר מ‪/04-‬גלנט מ‪/99-‬קליבר‪/‬סברינג‬
‫ד‪.‬בלם מיצו‪/L-200 .‬הנטר ‪-07‬מ‬
‫ד‪.‬בלם שברולט קרוז ‪-09‬מ‬
‫ד‪.‬בלם אח'‪ -‬שברולט קרוז ‪-09‬מ‬
‫ד‪.‬בלם ‪ B4‬מ‪/04-‬אימפרזה ‪/2.0‬פורסטר‪/‬אאוטבק‬
‫ד‪.‬בלם מגאן‪/‬פלואנס ‪-10‬מ‬
‫ד‪.‬בלם שברולט ספרק ‪-10‬מ‬
‫ד‪.‬בלם‪-‬קיה אופטימה ‪-12‬מ‬
‫ד‪ .‬בלם אקסנט ‪ I-25‬מ‪/11-‬ריו ‪-12‬מ‬
‫ד‪.‬בלם יונדאי אלנטרה‪ I35/‬מ‪/11-‬ולוסטר‬
‫ד‪.‬בלם ריו‪/‬סול‪'-I35/I25/‬אח ‪-I40/12‬מ‬
‫ד‪.‬בלם קיה פיקנטו ‪-11‬מ‬
‫ד‪.‬בלם אח'‪-‬קיה פיקנטו ‪-11‬מ‬
‫ד‪.‬בלם די‪-‬מקס ‪02-07‬‬
‫‪Page 170 of 183‬‬
‫‪SQP1154‬‬
‫‪SQP1155‬‬
‫‪SQP1158‬‬
‫‪SQP1160‬‬
‫‪SQP1164‬‬
‫‪SQP1167‬‬
‫‪SQP1172‬‬
‫‪SQP1178‬‬
‫‪SQP1186‬‬
‫‪SQP1187‬‬
‫‪SQP1189‬‬
‫‪SQP1192‬‬
‫‪SQP1193‬‬
‫‪SQP1194‬‬
‫‪SQP1196‬‬
‫‪SQP1197‬‬
‫‪SQP1204‬‬
‫‪SQP1205‬‬
‫‪SQP1238‬‬
‫‪SQP1240‬‬
‫‪SQP1241‬‬
‫‪SQP1247‬‬
‫‪SQP1252‬‬
‫‪SQP1257‬‬
‫‪SQP1260‬‬
‫‪SQP1360‬‬
‫‪SQP1361‬‬
‫‪SQP1362‬‬
‫‪SQP1363‬‬
‫‪SQP1367‬‬
‫‪SQP1390‬‬
‫‪SQP1392‬‬
‫‪SQP1398‬‬
‫‪SQP1399‬‬
‫‪SQP1400‬‬
‫‪SQP1401‬‬
‫‪SQP1405‬‬
‫‪SQP1406‬‬
‫‪SQP1408‬‬
‫מחירון לצרכן‪ -‬מחלקת חלפים‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
‫‪₪ 150.10‬‬
‫‪₪ 168.90‬‬
‫‪₪ 128.20‬‬
‫‪₪ 99.00‬‬
‫‪₪ 175.10‬‬
‫‪₪ 114.70‬‬
‫‪₪ 100.00‬‬
‫‪₪ 105.00‬‬
‫‪₪ 108.40‬‬
‫‪₪ 128.00‬‬
‫‪₪ 110.50‬‬
‫‪₪ 139.70‬‬
‫‪₪ 102.20‬‬
‫‪₪ 177.20‬‬
‫‪₪ 165.00‬‬
‫‪₪ 156.40‬‬
‫‪₪ 125.10‬‬
‫‪₪ 118.90‬‬
‫‪₪ 70.90‬‬
‫‪₪ 110.00‬‬
‫‪₪ 114.00‬‬
‫‪₪ 177.20‬‬
‫‪₪ 148.00‬‬
‫‪₪ 104.30‬‬
‫‪₪ 107.40‬‬
‫‪₪ 181.00‬‬
‫‪₪ 164.70‬‬
‫‪₪ 193.90‬‬
‫‪₪ 135.00‬‬
‫‪₪ 147.00‬‬
‫‪₪ 248.10‬‬
‫‪₪ 127.20‬‬
‫‪₪ 120.90‬‬
‫‪₪ 120.90‬‬
‫‪₪ 60.50‬‬
‫‪₪ 199.80‬‬
‫‪₪ 163.40‬‬
‫‪₪ 100.00‬‬
‫‪₪ 26.20‬‬
‫ד‪.‬בלם די‪-‬מקס ‪-08‬מ‬
‫ד‪.‬בלם טויוטה אאוריס ‪-07‬מ‬
‫ד‪.‬בלם אח'‪-‬טויוטה אאוריס ‪-07‬מ‬
‫ד‪.‬בלם אח'‪-‬קורולה‪/‬רניקס ‪03-07‬‬
‫ד‪.‬בלם סיוויק ‪/FRV‬מ‪/07-‬סטרים‬
‫ד‪.‬בלם‪-‬אח'‪-‬מזדה ‪ 6‬מ‪/626/323/02-‬פרמסי‬
‫ד‪.‬בלם אח'‪-‬מזדה ‪ 5/3‬מ‪/04-‬פוקוס ‪/C5‬מ‪/06-‬וקטרה‬
‫ד‪.‬בלם קורולה ‪-08‬מ‬
‫ד‪.‬בלם ‪-‬אח'‪ -‬קורולה ‪-08‬מ‬
‫ד‪.‬בלם מזדה ‪/2‬סיריון מ‪/08-‬פייסטה ‪-09‬מ‬
‫ד‪.‬בלם אח'‪-‬קיה ג'ויס‪/‬גאלופר‬
‫ד‪.‬בלם קיה קלרוס עד ‪99‬‬
‫ד‪.‬בלם אח'‪-‬קלרוס‪/‬שומה‪/‬מנטור‪/‬קרנס‬
‫ד‪.‬בלם ניסן טידה‪/‬סוזוקי ‪SX-4‬‬
‫ס‪.‬בלם קיה ספורטג' ‪00-02‬‬
‫ס‪.‬בלם קיה פרג'יו‪/‬בסטה ‪96-98‬‬
‫ס‪.‬בלם אקסנט ‪00-02‬‬
‫ס‪.‬בלם אקסנט‪/‬אטוס ‪94-00‬‬
‫ס‪.‬בלם קיה פרייד ‪-87‬מ‬
‫ס‪.‬בלם ספיה‪/‬מנטור‪/‬שומה ‪97-00‬‬
‫ס‪.‬בלם קורסה‪/‬לנוס‪/‬נובירה‪/‬רייסר‪/‬ס‪.‬רייסר‪/‬אספרו‬
‫ס‪.‬בלם ספורטג' עד ‪99‬‬
‫ס‪.‬בלם ‪H100 86-03‬‬
‫ס‪.‬בלם דייהו מתיס‪/‬ספארק ‪98-09‬‬
‫ס‪.‬בלם יונדאי אטוס ‪-97‬מ‬
‫ס‪.‬בלם ‪ H1‬עד ‪/03‬טראקן מ‪/01-‬גלופר עד ‪02‬‬
‫ס‪.‬בלם שברולט ויוונט‬
‫ס‪.‬בלם קרניבל ‪/99-98‬קרייזלר וויאג'ר‬
‫ס‪.‬בלם אקסנט ‪/05-02‬לנטרה ‪-96‬מ‬
‫ס‪.‬בלם אוואו מ‪/02-‬ספארק‪/‬מתיס ‪-10‬מ‬
‫ס‪.‬בלם ‪/H1 07-03‬טראק‬
‫ס‪.‬בלם יונדאי גטס‪-‬בלי ‪-ABS 02‬מ‬
‫ס‪.‬בלם יונדאי גטס עם ‪ABS‬‬
‫ס‪ .‬בלם אקסנט‪/‬קיה ריו ‪05-07‬‬
‫ת‪.‬בולם קד' שב‪ .‬אופטרה‬
‫ת‪.‬מנוע אח' אקורד‪/‬שאטל ‪94-97‬‬
‫ת‪.‬מנוע קד'‪/‬שמ'‪-‬גז‪-‬סיוויק ‪96-01‬‬
‫ת‪ .‬גיר שמ' על'‪-‬אקורד ‪ 03-07‬בר‪ .‬קרובים‬
‫ב‪ .‬זרוע תח' גדולה‪ -‬סיוויק עד ‪96‬‬
‫‪Page 171 of 183‬‬
‫‪SQP1409‬‬
‫‪SQP1500‬‬
‫‪SQP1501‬‬
‫‪SQP1503‬‬
‫‪SQP2012‬‬
‫‪SQP2028‬‬
‫‪SQP2091‬‬
‫‪SQP2093‬‬
‫‪SQP2094‬‬
‫‪SQP2113‬‬
‫‪SQP1054R‬‬
‫‪SQP1079F‬‬
‫‪SQP1079R‬‬
‫‪SQP1107F‬‬
‫‪SQS018‬‬
‫‪SQS044‬‬
‫‪SQS046‬‬
‫‪SQS047‬‬
‫‪SQS049‬‬
‫‪SQS053‬‬
‫‪SQS055‬‬
‫‪SQS070‬‬
‫‪SQS072‬‬
‫‪SQS086‬‬
‫‪SQS096‬‬
‫‪SQS099‬‬
‫‪SQS103‬‬
‫‪SQS112‬‬
‫‪SQS128‬‬
‫‪SQS129‬‬
‫‪SQS130‬‬
‫‪SQS132‬‬
‫‪SQS133‬‬
‫‪SQS153‬‬
‫‪SUCCH001‬‬
‫‪SUCH0001‬‬
‫‪SUCH0002‬‬
‫‪SUCH0003‬‬
‫‪SUCH0004‬‬
‫מחירון לצרכן‪ -‬מחלקת חלפים‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
‫‪₪ 55.00‬‬
‫‪₪ 74.70‬‬
‫‪₪ 40.00‬‬
‫‪₪ 97.90‬‬
‫‪₪ 96.90‬‬
‫‪₪ 80.00‬‬
‫‪₪ 150.00‬‬
‫‪₪ 82.70‬‬
‫‪₪ 25.40‬‬
‫‪₪ 68.00‬‬
‫‪₪ 88.80‬‬
‫‪₪ 74.70‬‬
‫‪₪ 123.10‬‬
‫‪₪ 104.90‬‬
‫‪₪ 62.60‬‬
‫‪₪ 62.60‬‬
‫‪₪ 90.00‬‬
‫‪₪ 110.00‬‬
‫‪₪ 240.00‬‬
‫‪₪ 130.00‬‬
‫‪₪ 76.70‬‬
‫‪₪ 135.20‬‬
‫‪₪ 222.00‬‬
‫‪₪ 104.90‬‬
‫‪₪ 88.80‬‬
‫‪₪ 80.00‬‬
‫‪₪ 77.00‬‬
‫‪₪ 159.40‬‬
‫‪₪ 80.70‬‬
‫‪₪ 106.90‬‬
‫‪₪ 70.60‬‬
‫‪₪ 70.60‬‬
‫‪₪ 310.70‬‬
‫‪₪ 310.70‬‬
‫‪₪ 104.90‬‬
‫‪₪ 161.40‬‬
‫‪₪ 92.80‬‬
‫‪₪ 171.50‬‬
‫‪₪ 120.00‬‬
‫ת‪ .‬בולם קד' ג'אז ‪01-07 1.4‬‬
‫מגנום‪-L200/‬ת‪.‬מנוע נמוך‪/‬מעטפת‬
‫ת‪.‬גיר מגנום ‪-‬טרנספר‬
‫ת‪.‬בולם קד' סופר לנסר‬
‫ת‪.‬בולם קד' לנסר ‪/04-01‬כריזמה‬
‫ת‪.‬גשר קד' כריזמה‪/‬לנסר ‪-00‬מ‬
‫ת‪.‬מנוע אח' לנסר ‪04-06‬‬
‫ת‪.‬בולם קד' לנטיס ‪-98‬עד‬
‫ב‪ .‬משולש אח'‪-‬חור אובלי‪-‬לנטיס ‪-98‬מ‬
‫ת‪.‬גשר קידמי(‪12‬מ"מ)לנטיס ‪-99‬מ‬
‫ת‪.‬בולם קד' ‪ 323‬סדן‬
‫ת‪.‬גשר ‪'-10‬קד ‪-323‬מ"מ סדן ב‪.‬קטנה‬
‫ת‪.‬מנוע ‪'-323‬שמ סדן מתחת למצבר‬
‫ת‪.‬מנוע שמ'‪ -‬לנטיס עד ‪ 98‬מתחת למצבר‬
‫ת‪ .‬משולש ימין לנטיס עד ‪98‬‬
‫ת‪ .‬משולש שמאל‪-‬לנטיס עד ‪98‬‬
‫ת‪.‬בולם קד' מזדה ‪/3‬פוקוס ‪-04 2‬מ‬
‫ת‪.‬גיר אח' מזלג‪-‬מזדה ‪/3‬פוקוס ‪-04 2‬מ‬
‫ת‪.‬מנוע ימ'‪-‬מושלמת‪-‬מזדה ‪ 1.6 3‬עד ‪09‬‬
‫ת‪.‬מנוע שמ'‪-‬מזדה ‪ 5/3‬עד ‪09‬‬
‫ת‪.‬גשר קידמי ‪-98 626‬מ‬
‫ת‪.‬מנוע תח'‪-‬משקפיים‪-‬מזדה ‪ 6‬עד ‪07‬‬
‫ת‪.‬מנוע ימין מזדה ‪ 6‬עד ‪07‬‬
‫ת‪.‬מנוע ימין אלמרה פרפקט ‪-01‬מ‬
‫ת‪ .‬דרייבשפט ווינר ‪4X4‬‬
‫ת‪.‬בולם קד' אלמרה פרפקט ‪-01‬מ‬
‫ת‪.‬מנוע תח'‪-‬משקפיים‪-‬ברזל‪-‬קנגו‪/‬קליאו ‪B‬‬
‫ת‪.‬מנוע ‪'-4‬ימ בר'‪-‬קנגו‪/‬קליאו ‪B‬‬
‫ת‪.‬מנוע תח'‪-‬משקפיים‪/‬פלסטיק‪ -‬מגאן‬
‫ת‪.‬מנוע תח'‪-‬משקפיים‪ -‬מגאן ‪-04 2‬מ‬
‫ת‪.‬גשר אח' גבוה(‪10‬מ"מ)בלנו‪/‬ליאנה‬
‫ת‪.‬גשר קד' נמוך(‪20‬מ"מ)בלנו‪/‬ליאנה‬
‫קיט קופלונג דריישפט‪-‬פריוויה ‪ 14‬מ"מ ‪ 2‬יח'‬
‫קיט קופלונג דרישפט‪-‬פריוויה ‪ 12‬מ"מ ‪ 2‬יח'‬
‫ת‪.‬גשר קד' קורולה ‪-02‬מ מגדל‬
‫ת‪.‬גשר אחורי ‪-‬קורולה ‪-02‬מ‬
‫ת‪ .‬גיר היילקס ‪4X2‬‬
‫ת‪.‬מנוע שמאל קורולה ‪-02‬מ‬
‫ת‪ .‬דריישפט היילקס ויגו ‪-04‬מ ‪2X4‬‬
‫‪Page 172 of 183‬‬
‫‪SUCH0005‬‬
‫‪SUCMI001‬‬
‫‪SUCMI002‬‬
‫‪SUCMI003‬‬
‫‪SUCMI004‬‬
‫‪SUCMI005‬‬
‫‪SUCMI006‬‬
‫‪SUCMZ001‬‬
‫‪SUCMZ002‬‬
‫‪SUCMZ003‬‬
‫‪SUCMZ004‬‬
‫‪SUCMZ005‬‬
‫‪SUCMZ006‬‬
‫‪SUCMZ007‬‬
‫‪SUCMZ008‬‬
‫‪SUCMZ009‬‬
‫‪SUCMZ010‬‬
‫‪SUCMZ011‬‬
‫‪SUCMZ012‬‬
‫‪SUCMZ013‬‬
‫‪SUCMZ014‬‬
‫‪SUCMZ015‬‬
‫‪SUCMZ016‬‬
‫‪SUCNI001‬‬
‫‪SUCNI002‬‬
‫‪SUCNI003‬‬
‫‪SUCRE001‬‬
‫‪SUCRE002‬‬
‫‪SUCRE003‬‬
‫‪SUCRE004‬‬
‫‪SUCSZ001‬‬
‫‪SUCSZ002‬‬
‫‪SUCTO001‬‬
‫‪SUCTO002‬‬
‫‪SUCTO003‬‬
‫‪SUCTO004‬‬
‫‪SUCTO005‬‬
‫‪SUCTO006‬‬
‫‪SUCTO007‬‬
‫מחירון לצרכן‪ -‬מחלקת חלפים‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
‫‪₪ 108.00‬‬
‫‪₪ 109.00‬‬
‫‪₪ 92.80‬‬
‫‪₪ 6.50‬‬
‫‪₪ 1.80‬‬
‫‪₪ 1.80‬‬
‫‪₪ 139.40‬‬
‫‪₪ 88.00‬‬
‫‪₪ 88.00‬‬
‫‪₪ 148.80‬‬
‫‪₪ 94.40‬‬
‫‪₪ 46.40‬‬
‫‪₪ 44.50‬‬
‫‪₪ 176.10‬‬
‫‪₪ 257.20‬‬
‫‪₪ 132.50‬‬
‫‪₪ 132.50‬‬
‫‪₪ 43.60‬‬
‫‪₪ 57.00‬‬
‫‪₪ 99.60‬‬
‫‪₪ 128.70‬‬
‫‪₪ 141.40‬‬
‫‪₪ 104.40‬‬
‫‪₪ 191.30‬‬
‫‪₪ 128.70‬‬
‫‪₪ 139.20‬‬
‫‪₪ 47.70‬‬
‫‪₪ 150.60‬‬
‫‪₪ 180.00‬‬
‫‪₪ 154.30‬‬
‫‪₪ 9.30‬‬
‫‪₪ 116.70‬‬
‫‪₪ 172.40‬‬
‫‪₪ 105.00‬‬
‫‪₪ 13.20‬‬
‫‪₪ 4.00‬‬
‫‪₪ 4.00‬‬
‫‪₪ 4.00‬‬
‫‪₪ 135.60‬‬
‫ת‪.‬בולם קדמית קורולה ‪92-00‬‬
‫ת‪.‬בולם קדמי קורולה ‪-02‬מ‬
‫ת‪.‬גיר‪-‬היילקס ‪-4X4 97‬עד‬
‫סט בנד מתכת לפעמון‬
‫פקק מים ‪-8‬גומי מ"מ‬
‫פקק מים גומי ‪ 12-‬מ"מ‬
‫ת‪.‬מנוע ימ' עם זרוע‪-‬קורולה ‪93-01‬‬
‫ת‪.‬גשר קדמי‪-‬קורולה ‪ 12 93-02‬מ"מ‬
‫ת‪.‬מנוע קדמי‪-‬קורולה ‪-93‬מ‬
‫ת‪.‬מנוע‪-‬גשר קד'‪-‬קורולה ‪-03‬מ‬
‫ת‪.‬מנוע קד'‪-‬לנדקרוזר‬
‫ת‪.‬מנוע‪-‬היילקס ‪ 4X2‬עד ‪97‬‬
‫ת‪ .‬מנוע קד'‪-‬היילקס‪4X4 -‬‬
‫ת‪.‬מנוע ימ'‪-‬אלומיניום‪-‬קורולה עד ‪92‬‬
‫ת‪ .‬מנוע ‪-‬ימ' גז‪ -‬קורולה ‪-03‬מ‬
‫ת‪.‬מנוע אח'‪-‬קורולה‪ 3 -‬בר'‪-‬בלי משקולת‬
‫ת‪.‬מנוע‪-‬אח' קורולה ‪-93‬מ עם משקולת‬
‫ת‪.‬גיר ‪ -‬קורולה סירה‬
‫ת‪.‬גיר‪-‬היילקס ‪2X4‬‬
‫ת‪.‬גיר‪-‬היילקס ‪ 4X4‬עד ‪97‬‬
‫ת‪ .‬גיר טויוטה היילקס ‪4X2‬‬
‫ת‪ .‬גיר היילקס ‪-4X4 98‬מ‬
‫ת‪.‬גשר קדמי‪-‬קורולה ‪-93‬עד‬
‫ת‪.‬מנוע אחורי‪-‬קרינה‬
‫ת‪.‬גשר אחורית‪-‬ראב ‪96-00 4‬‬
‫ת‪.‬מנוע שמ'‪ -‬קורולה עד ‪ 92‬רגיל‬
‫ת‪ .‬מנוע ימין‪/‬שמאל‪ -‬קיה פרג'יו‬
‫ת‪.‬מנוע שמאל‪-‬קורולה אוט‪93-97 .‬‬
‫ת‪ .‬מנוע שמ'‪ -‬קורולה ‪98-02‬‬
‫ת‪.‬מנוע שמאל ראב ‪96-00 4‬‬
‫גומי דוושה היילקס‬
‫ת‪.‬דריישפט‪-‬היילקס ‪2X4‬‬
‫ת‪.‬דריישפט‪-‬היילקס ‪4X4‬‬
‫ת‪.‬דריישפט‪-‬הייס‪/‬היילקס‬
‫חובק הגה ימין ‪ -‬קורולה עד ‪98‬‬
‫פקק מים‪-‬גומי‪ 19 -‬מ"מ‬
‫פקק מים‪-‬גומי‪ 16 -‬מ"מ‬
‫פקק מים‪-‬גומי‪ 22 -‬מ"מ‬
‫ת‪.‬בולם קדמית‪ -‬קורולה ‪92-00‬‬
‫‪Page 173 of 183‬‬
‫‪SUCTO008‬‬
‫‪SUCTO009‬‬
‫‪SUCTO010‬‬
‫‪SXC001‬‬
‫‪SXC685‬‬
‫‪SXC686‬‬
‫‪SXC0029‬‬
‫‪SXC0052‬‬
‫‪SXC0053‬‬
‫‪SXC0062‬‬
‫‪SXC0065‬‬
‫‪SXC0093‬‬
‫‪SXC0095‬‬
‫‪SXC0145‬‬
‫‪SXC0148‬‬
‫‪SXC0176‬‬
‫‪SXC0181‬‬
‫‪SXC0186‬‬
‫‪SXC0189‬‬
‫‪SXC0192‬‬
‫‪SXC0195‬‬
‫‪SXC0213‬‬
‫‪SXC0218‬‬
‫‪SXC0220‬‬
‫‪SXC0223‬‬
‫‪SXC0233‬‬
‫‪SXC0240‬‬
‫‪SXC0242‬‬
‫‪SXC0243‬‬
‫‪SXC0250‬‬
‫‪SXC0274‬‬
‫‪SXC0293‬‬
‫‪SXC0294‬‬
‫‪SXC0296‬‬
‫‪SXC0321‬‬
‫‪SXC0323‬‬
‫‪SXC0324‬‬
‫‪SXC0325‬‬
‫‪SXC0430‬‬
‫מחירון לצרכן‪ -‬מחלקת חלפים‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
‫‪₪ 38.70‬‬
‫‪₪ 2.50‬‬
‫‪₪ 6.90‬‬
‫‪₪ 6.40‬‬
‫‪₪ 5.40‬‬
‫‪₪ 261.40‬‬
‫‪₪ 84.80‬‬
‫‪₪ 98.00‬‬
‫‪₪ 181.50‬‬
‫‪₪ 126.50‬‬
‫‪₪ 161.50‬‬
‫‪₪ 168.80‬‬
‫‪₪ 133.60‬‬
‫‪₪ 130.70‬‬
‫‪₪ 34.70‬‬
‫‪₪ 38.50‬‬
‫‪₪ 54.40‬‬
‫‪₪ 49.90‬‬
‫‪₪ 49.90‬‬
‫‪₪ 54.40‬‬
‫‪₪ 5.40‬‬
‫‪₪ 6.50‬‬
‫‪₪ 147.00‬‬
‫‪₪ 205.80‬‬
‫‪₪ 205.80‬‬
‫‪₪ 137.20‬‬
‫‪₪ 4.40‬‬
‫‪₪ 32.50‬‬
‫‪₪ 338.10‬‬
‫‪₪ 112.40‬‬
‫‪₪ 1.80‬‬
‫‪₪ 1.80‬‬
‫‪₪ 65.80‬‬
‫‪₪ 52.50‬‬
‫‪₪ 113.50‬‬
‫‪₪ 61.20‬‬
‫‪₪ 61.20‬‬
‫‪₪ 162.40‬‬
‫‪₪ 74.40‬‬
‫בוקסה משולש תח'‪-‬היילקס ‪4X4‬‬
‫גומי קפיץ‪-‬לנד קרוזר‬
‫גומי קפיץ ‪-‬היילקס‬
‫גומי קפיץ ‪-‬ארוך‪ -‬היילקס‬
‫גומי קפיץ קצר‪ -‬היילקס‬
‫ת‪ .‬מנוע ימין ‪ -‬טויוטה יריס‬
‫ת‪ .‬מנוע ‪ -‬היילקס ויגו ‪-04‬מ (‪)4X4‬‬
‫ת‪ .‬גיר ‪ -‬היילקס ויגו ‪-04‬מ (‪)2X4‬‬
‫ת‪ .‬גיר ‪ -‬היילקס ויגו ‪-04‬מ ‪4X4‬‬
‫ת‪.‬מנוע שמאל‪-‬יריס‬
‫ת‪.‬דרייבשפט‪-‬היילקס ויגו ‪-04‬מ ‪2X4‬‬
‫ת‪.‬דרייבשפט‪-‬הילקס ויגו ‪-04‬מ ‪4X4‬‬
‫ת‪ .‬בולם ‪ -‬היילקס ויגו (‪)2X4‬‬
‫ת‪ .‬בולם ‪ -‬היילקס ויגו (‪)4X4‬‬
‫בוקסה זרוע על'‪-‬היילקס ויגו ‪-04‬מ ‪2X4‬‬
‫בוקסה זרוע עליון ‪ -‬היילקס ויגו ‪-04‬מ (‪)4X4‬‬
‫ב‪ .‬זרוע תחתון ‪ -‬היילקס ויגו (קטנה) ‪-04‬מ (‪)2X4‬‬
‫ב‪.‬זרוע תחתון ‪ -‬היילקס ויגו (גדולה) ‪-04‬מ (‪)4X4‬‬
‫ב‪.‬זרוע תחתון ‪ -‬היילקס ויגו ‪-04‬מ (‪)2X4‬‬
‫ב‪.‬זרוע תח'‪ -‬היילקס ויגו‪/‬לנדקרוזר ‪-04‬מ‬
‫בוקסה סטבי'‪-‬קורולה ‪-95‬מ‬
‫גומי סטבי' לנד‪-‬קרוזר‪/‬פרדו‬
‫ת‪ .‬בולם טויוטה ‪-4‬ראב‬
‫ת‪.‬מנוע אח'‪-‬קורולה ‪-03‬מ‬
‫ת‪.‬מנוע שמ'‪-‬קורולה ‪-03‬מ‬
‫ת‪.‬בולם קד'‪-‬קורולה ‪-01‬מ‬
‫ג‪.‬קפיץ תח' (‪ )4X2‬היילקס‪/‬וויגו‬
‫בוקסה היילקס‪/‬וויגו‬
‫קופלונג דרייבשפט ‪-‬פריוויה ‪ 14 91-97‬ממ‬
‫ת‪ .‬מנוע אח'‪-‬ימין‪ -‬פריוויה‬
‫פקק מים גומי ‪ 3 -‬ממ'‬
‫פקק מים ‪-6‬גומי ממ‬
‫ת‪ .‬אגזוז ‪ -‬קורולה‬
‫בוקסה מש'‪-‬תח'‪/‬קד' לנד קרוזר ‪-03‬מ‬
‫ת‪ .‬בולם אפלאוז‪/‬שרייד עד ‪97‬‬
‫ת‪.‬מנוע ימ'‪-‬טריוס ‪ 1.3‬עד ‪06‬‬
‫ת‪.‬מנוע שמ'‪ -‬טריוס ‪ 1.3‬עד ‪06‬‬
‫ת‪.‬מנוע ימין‪-‬אקסנט ‪97-04‬‬
‫ת‪.‬מנוע ‪-H100/L300‬שמאל עם בורג‬
‫‪Page 174 of 183‬‬
‫‪SXC0481‬‬
‫‪SXC0612‬‬
‫‪SXC0613‬‬
‫‪SXC0632‬‬
‫‪SXC0633‬‬
‫‪SXC0635‬‬
‫‪SXC0636‬‬
‫‪SXC0637‬‬
‫‪SXC0638‬‬
‫‪SXC0639‬‬
‫‪SXC0640‬‬
‫‪SXC0641‬‬
‫‪SXC0642‬‬
‫‪SXC0643‬‬
‫‪SXC0644‬‬
‫‪SXC0645‬‬
‫‪SXC0646‬‬
‫‪SXC0647‬‬
‫‪SXC0648‬‬
‫‪SXC0649‬‬
‫‪SXC0650‬‬
‫‪SXC0651‬‬
‫‪SXC0653‬‬
‫‪SXC0671‬‬
‫‪SXC0673‬‬
‫‪SXC0674‬‬
‫‪SXC0675‬‬
‫‪SXC0678‬‬
‫‪SXC0681‬‬
‫‪SXC0682‬‬
‫‪SXC0683‬‬
‫‪SXC0684‬‬
‫‪SXC0688‬‬
‫‪SXC0689‬‬
‫‪SXC0691‬‬
‫‪SXC0692‬‬
‫‪SXC0693‬‬
‫‪SXC1001‬‬
‫‪SXC1003‬‬
‫מחירון לצרכן‪ -‬מחלקת חלפים‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
‫‪₪ 74.40‬‬
‫‪₪ 65.20‬‬
‫‪₪ 139.20‬‬
‫‪₪ 139.20‬‬
‫‪₪ 139.20‬‬
‫‪₪ 113.10‬‬
‫‪₪ 96.60‬‬
‫‪₪ 60.80‬‬
‫‪₪ 78.60‬‬
‫‪₪ 4.20‬‬
‫‪₪ 155.20‬‬
‫‪₪ 117.10‬‬
‫‪₪ 98.00‬‬
‫‪₪ 65.90‬‬
‫‪₪ 134.10‬‬
‫‪₪ 137.90‬‬
‫‪₪ 142.10‬‬
‫‪₪ 138.30‬‬
‫‪₪ 168.80‬‬
‫‪₪ 33.60‬‬
‫‪₪ 134.30‬‬
‫‪₪ 130.70‬‬
‫‪₪ 105.30‬‬
‫‪₪ 42.80‬‬
‫‪₪ 120.90‬‬
‫‪₪ 123.20‬‬
‫‪₪ 102.90‬‬
‫‪₪ 104.40‬‬
‫‪₪ 5.10‬‬
‫‪₪ 142.10‬‬
‫‪₪ 169.30‬‬
‫‪₪ 154.30‬‬
‫‪₪ 150.10‬‬
‫‪₪ 124.30‬‬
‫‪₪ 127.40‬‬
‫‪₪ 127.40‬‬
‫‪₪ 130.70‬‬
‫‪₪ 81.50‬‬
‫‪₪ 141.40‬‬
‫ת‪.‬מנוע ‪-H100/L300‬ימין בלי בורג‬
‫ת‪.‬גיר‪H100/L300-‬‬
‫ת‪.‬מנוע שמאל‪-‬אקסנט ‪97-04‬‬
‫ת‪.‬מנוע שמאל‪-‬אקסנט גיר רגיל ‪95-98‬‬
‫ת‪.‬מנוע שמאל‪-‬אקסנט‪-‬אוט'‪95-99 -‬‬
‫ת‪.‬מנוע ימין‪-‬אקסנט ‪-99‬מ גיר רגיל‬
‫ת‪.‬מנוע אחורי‪-‬אקסנט ‪97-99‬‬
‫ת‪.‬מנוע קדמי‪-‬אקסנט ‪00-02‬‬
‫ת‪.‬מנוע אח'‪ -‬אלנטרה‪/‬לנטרה ‪96-99‬‬
‫ג‪-2 .‬מייצב פינים‪-‬אקסנט‬
‫קופלונג דרייבשפט ‪H1 -‬‬
‫ת‪.‬בולם לנטרה מ‪/96-‬אלנטרה‬
‫ת‪.‬מנוע ימ'‪-‬רייסר‪/‬סופר רייסר‬
‫ת‪.‬גיר‪-‬אומגה‪-‬רייסר‪/‬לנוס‪/‬אספרו‬
‫ת‪.‬בולם‪-‬סובארו ‪-85‬מ‬
‫ת‪.‬מנוע ‪-‬גרנד לאונה‪/‬אימפרזה ‪93-99‬‬
‫ת‪ .‬גיר ‪ -‬לאונה אוטומט ‪85-86‬‬
‫ת‪ .‬גיר ‪ -‬לאונה אוטומט ‪-87‬מ‬
‫ת‪.‬גיר‪-‬לגאסי‪/‬גרנד לאונה‪/‬אימפרזה‬
‫הרמ' ‪/B4‬גיר‪-‬אימפרזה‬
‫ת‪.‬מנוע קד' ‪-‬ויטרה ‪92-98‬‬
‫ת‪.‬משולש ימ'‪-‬סוברו ‪ B4‬מ‪/04-‬פורסטר‬
‫ת‪ .‬מנוע ימ' סוויפט ‪ 1.0‬רגיל ‪-90‬מ‬
‫בוקסה מש' סוברו ‪-B4 04‬מ‬
‫ת‪ .‬גשר אח'‪-‬בלנו‪-‬חורים קרובים‪/‬ליאנה‬
‫ת‪ .‬מנוע אח' סוויפט ‪-90‬מ‬
‫ת‪ .‬גשר קד'‪-‬בלנו‪-‬חורים רחוקים‪/‬ליאנה‬
‫ת‪ .‬מנוע‪-‬משקפיים קצר‪ -‬סוויפט ‪1.3‬‬
‫גומי קפיץ אח' סוזוקי ג'יפ‬
‫ת‪ .‬מנוע ‪-‬ימ' ליאנה‬
‫ת‪.‬מנוע שמ'‪-‬בלנו‪/‬סוויפט ‪/1.6‬ליאנה‬
‫ת‪.‬מנוע ימין בלנו‬
‫ת‪.‬בולם‪-‬קד' איגניס‬
‫ת‪.‬בולם קד'‪-‬בלנו‪/‬ליאנה‬
‫ת‪.‬משולש ימ'‪-‬אימפרזה‪/‬לגסי אלומי‪.‬‬
‫ת‪.‬משולש שמ'‪-‬אימפרזה‪/‬לגסי אלומי‪.‬‬
‫ת‪.‬משולש שמ'‪-‬סוברו ‪ B4‬מ‪/04-‬פורסטר‬
‫ת‪.‬גיר שמ'‪ -‬סיריון עד ‪05‬‬
‫ת‪.‬מנוע ימין‪-‬אפלאוז‬
‫‪Page 175 of 183‬‬
‫‪SXC1006‬‬
‫‪SXC1010‬‬
‫‪SXC1012‬‬
‫‪SXC1013‬‬
‫‪SXC1014‬‬
‫‪SXC1015‬‬
‫‪SXC1018‬‬
‫‪SXC1019‬‬
‫‪SXC1022‬‬
‫‪SXC1027‬‬
‫‪SXC1028‬‬
‫‪SXC1029‬‬
‫‪SXC2001‬‬
‫‪SXC2002‬‬
‫‪SXC3001‬‬
‫‪SXC3002‬‬
‫‪SXC3003‬‬
‫‪SXC3004‬‬
‫‪SXC3005‬‬
‫‪SXC3007‬‬
‫‪SXC3008‬‬
‫‪SXC3009‬‬
‫‪SXC3010‬‬
‫‪SXC3011‬‬
‫‪SXC3024‬‬
‫‪SXC3025‬‬
‫‪SXC3029‬‬
‫‪SXC3032‬‬
‫‪SXC3036‬‬
‫‪SXC3045‬‬
‫‪SXC3046‬‬
‫‪SXC3047‬‬
‫‪SXC3048‬‬
‫‪SXC3049‬‬
‫‪SXC3050‬‬
‫‪SXC3051‬‬
‫‪SXC3052‬‬
‫‪SXC4012‬‬
‫‪SXC4024‬‬
‫מחירון לצרכן‪ -‬מחלקת חלפים‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
‫‪₪ 167.00‬‬
‫‪₪ 147.40‬‬
‫‪₪ 141.60‬‬
‫‪₪ 171.50‬‬
‫‪₪ 149.60‬‬
‫‪₪ 186.90‬‬
‫‪₪ 88.40‬‬
‫‪₪ 116.20‬‬
‫‪₪ 105.30‬‬
‫‪₪ 91.30‬‬
‫‪₪ 114.70‬‬
‫‪₪ 124.30‬‬
‫‪₪ 125.20‬‬
‫‪₪ 116.20‬‬
‫‪₪ 78.60‬‬
‫‪₪ 76.40‬‬
‫‪₪ 125.80‬‬
‫‪₪ 36.30‬‬
‫‪₪ 38.10‬‬
‫‪₪ 38.10‬‬
‫‪₪ 140.70‬‬
‫‪₪ 140.70‬‬
‫‪₪ 150.00‬‬
‫‪₪ 137.90‬‬
‫‪₪ 137.20‬‬
‫‪₪ 221.40‬‬
‫‪₪ 157.00‬‬
‫‪₪ 159.70‬‬
‫‪₪ 176.10‬‬
‫‪₪ 143.40‬‬
‫‪₪ 368.60‬‬
‫‪₪ 228.70‬‬
‫‪₪ 157.90‬‬
‫‪₪ 284.60‬‬
‫‪₪ 228.70‬‬
‫‪₪ 157.90‬‬
‫‪₪ 199.60‬‬
‫‪₪ 196.90‬‬
‫‪₪ 152.50‬‬
‫ת‪.‬מנוע קד' ימ'‪ -‬אלמרה‪/‬סאני אוט'‬
‫ת‪.‬מנוע ימ'‪-‬אלמרה פרפקט ‪-01‬מ‬
‫ת‪.‬מנוע שמאל‪-‬סאני‪/‬אלמרה אוטומט‬
‫ת‪.‬מנוע שמ'‪-‬אלמרה פרפקט‬
‫ת‪.‬מנוע קדמי שמאל‪-‬סאני‬
‫ת‪ .‬מנוע‪-‬קד' אלמרה אלומיניום‬
‫ת‪ .‬מנוע אח'‪-‬בוקסה קטנה‪ -‬סאני‪/‬פרמיירה‬
‫ת‪.‬מנוע אח'‪-‬אלמרה פרפקט ‪-01‬מ‬
‫ת‪ .‬גיר‪-‬בוקסה גדולה‪-‬סאני אוט'‬
‫ת‪ .‬מנוע ‪-‬אח'‪/‬משקפיים‪-‬ניסן סאני‬
‫תושבת דרייבשפט‪ -‬ווינר ‪4X4‬‬
‫ת‪ .‬דרייבשפט‪ -‬ווינר ‪2X4‬‬
‫ת‪.‬בולם ‪-‬קד' אלמרה פרפקט ‪-01‬מ‬
‫ת‪ .‬בולם קד' ‪-‬סאני‪/‬אלמרה עד ‪00‬‬
‫ת‪ .‬מנוע ימ'‪ -‬טרנו דיזל עד ‪/97‬ווינר‬
‫ת‪.‬מנוע שמ'‪-‬טרנו דיזל עד ‪/97‬ווינר‬
‫ת‪.‬גיר‪-‬טרנו)דיזל(‪/‬וינר‬
‫הרמוניקה גיר טראנו‬
‫ב‪.‬משולש תח'‪ -‬טרנו מ‪/98-‬ווינר‬
‫ב‪.‬משולש על'‪ -‬טרנו מ‪/99-‬ווינר‬
‫ת‪.‬מנוע אח' ימין‪-‬סיוויק ‪-91‬עד‬
‫ת‪.‬מנוע ימ' סיוויק אוט' עד ‪91‬‬
‫ת‪ .‬מנוע ימ'‪-‬סיוויק ‪96-00‬‬
‫ת‪.‬מנוע קד' ימ'‪-‬סיוויק אוט' ‪92-95‬‬
‫ת‪.‬מנוע ימ'‪-‬אקורד ‪/97-94‬שאטל‬
‫ת‪.‬גיר‪-‬אח' סיוויק אוט‪01-04 .‬‬
‫ת‪.‬מנוע אח'‪ -‬אקורד ‪98-00‬‬
‫ת‪.‬מנוע אח'‪-‬מגדל‪-‬אקורד ‪3.0 98-00‬‬
‫ת‪.‬אחורית סיוויק רגיל עד ‪91‬‬
‫ת‪.‬גיר‪-‬אח' סיוויק ‪92-99‬‬
‫ת‪.‬מנוע אח'‪-‬גז‪-‬אקורד‪/‬רובר ‪94-97‬‬
‫ת‪.‬מנוע קד' שמ'‪-‬אלומי'‪-‬סיוויק אוט' ‪92-95‬‬
‫ת‪.‬מנוע שמ'‪ -‬סיוויק ‪92-95‬‬
‫ת‪.‬מנוע שמ'‪-‬אקורד ‪94-97‬‬
‫ת‪.‬מנוע שמ'‪-‬גז‪-‬אקורד ‪98-00‬‬
‫ת‪.‬מנוע שמאל‪-‬סיוויק ‪-91‬עד‬
‫ת‪.‬מנוע קדמי שמ' סיוויק‪-‬גז ‪96-01‬‬
‫ת‪.‬מנוע קד'‪-‬רגיל‪-‬סיוויק ‪01-04‬‬
‫ת‪.‬גשר קדמי‪-‬אוט‪-‬סיוויק ‪01-04‬‬
‫‪Page 176 of 183‬‬
‫‪SXC5004‬‬
‫‪SXC5013‬‬
‫‪SXC5025‬‬
‫‪SXC5037‬‬
‫‪SXC5039‬‬
‫‪SXC5059‬‬
‫‪SXC5065‬‬
‫‪SXC5072‬‬
‫‪SXC5075‬‬
‫‪SXC5095‬‬
‫‪SXC5109‬‬
‫‪SXC5126‬‬
‫‪SXC5164‬‬
‫‪SXC5169‬‬
‫‪SXC5298‬‬
‫‪SXC5299‬‬
‫‪SXC5300‬‬
‫‪SXC5303‬‬
‫‪SXC5304‬‬
‫‪SXC5305‬‬
‫‪SXC6009‬‬
‫‪SXC6011‬‬
‫‪SXC6013‬‬
‫‪SXC6016‬‬
‫‪SXC6018‬‬
‫‪SXC6019‬‬
‫‪SXC6021‬‬
‫‪SXC6022‬‬
‫‪SXC6025‬‬
‫‪SXC6028‬‬
‫‪SXC6033‬‬
‫‪SXC6043‬‬
‫‪SXC6045‬‬
‫‪SXC6047‬‬
‫‪SXC6048‬‬
‫‪SXC6051‬‬
‫‪SXC6054‬‬
‫‪SXC6060‬‬
‫‪SXC6062‬‬
‫מחירון לצרכן‪ -‬מחלקת חלפים‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
‫‪₪ 138.00‬‬
‫‪₪ 100.00‬‬
‫‪₪ 88.00‬‬
‫‪₪ 88.00‬‬
‫‪₪ 87.10‬‬
‫‪₪ 87.10‬‬
‫‪₪ 5.10‬‬
‫‪₪ 8.20‬‬
‫‪₪ 30.90‬‬
‫‪₪ 32.50‬‬
‫‪₪ 33.40‬‬
‫‪₪ 33.40‬‬
‫‪₪ 28.70‬‬
‫‪₪ 17.80‬‬
‫‪₪ 86.90‬‬
‫‪₪ 86.90‬‬
‫‪₪ 31.00‬‬
‫‪₪ 34.30‬‬
‫‪₪ 22.00‬‬
‫‪₪ 22.00‬‬
‫‪₪ 6.90‬‬
‫‪₪ 5.40‬‬
‫‪₪ 5.40‬‬
‫‪₪ 24.00‬‬
‫‪₪ 67.20‬‬
‫‪₪ 39.60‬‬
‫‪₪ 144.30‬‬
‫‪₪ 142.10‬‬
‫‪₪ 447.80‬‬
‫‪₪ 133.60‬‬
‫‪₪ 38.70‬‬
‫‪₪ 39.70‬‬
‫‪₪ 75.30‬‬
‫‪₪ 325.80‬‬
‫‪₪ 125.20‬‬
‫‪₪ 85.70‬‬
‫‪₪ 79.00‬‬
‫‪₪ 154.30‬‬
‫‪₪ 109.00‬‬
‫ת‪ .‬מנוע קד'‪-‬אקורד ‪98-02‬‬
‫ת‪.‬מנוע קד'‪-‬אקורד ‪/97-94‬שאטל‬
‫ת‪.‬גיר קד' אומגה‪-‬סיוויק רגיל עד ‪91‬‬
‫ת‪.‬גיר קד' אומגה‪ -‬סיוויק אוט' עד ‪91‬‬
‫ת‪.‬מנוע ימין אומגה‪-‬סיוויק אוט' ‪92-99‬‬
‫ת‪.‬מנוע שמ' ‪-‬גבוה אומגה ‪-‬סיוויק אוט' ‪92-99‬‬
‫גומי סטבי' ‪-‬אקורד ‪98-00‬‬
‫ג‪.‬סטבילייזר‪-‬סיוויק ‪95-98‬‬
‫ב‪.‬משולש אח' קנט‪-‬סיווק ‪-96‬מ‬
‫ב‪.‬משולש תח' בליטה‪-‬סיווק ‪-96‬מ‬
‫ב‪.‬משולש תח'‪-‬סיוויק ‪-01‬מ‬
‫ב‪.‬משולש ‪'-CRV‬חת ‪-01‬מ‬
‫בוקסה מש'‪-‬תחתון‪ -‬סיוויק ‪-02‬מ‬
‫ב‪.‬זרוע קטנה‪-‬סיוויק ‪92-95‬‬
‫ת‪.‬משולש ימ'‪ -‬סיוויק ‪92-95‬‬
‫ת‪ .‬משולש‪-‬שמ'‪ -‬סיוויק ‪92-95‬‬
‫ב‪.‬משולש תח'‪-‬סיוויק ‪-95‬מ‬
‫בוקסה משולש על'‪-‬סיוויק ‪92-95‬‬
‫ב‪.‬זרוע פרונט גדולה‪-‬סיוויק ‪-96‬עד‬
‫ב‪.‬זרוע תח'‪-‬אקורד ‪90-94‬‬
‫גומי סטבי' אחורי‪ -‬אקורד ‪98-00‬‬
‫גומי סטבי' אחורי‪ -‬סיוויק ‪-98‬מ‬
‫גומי סטבי' אחורי‪ -‬סיוויק ‪92-95‬‬
‫בוקסה משולש אחורית ‪ -‬אקורד ‪90-98‬‬
‫בוקסה סרן אחורי‪ -‬סיוויק‬
‫הרמ' הגה ‪-‬אקורד ‪-‬חור גדול‬
‫ת‪ .‬מנוע קד' ימ'‪ -‬סיוויק ‪-01‬מ‬
‫ת‪ .‬מנוע קד' ימ' סיוויק ‪-01‬מ‬
‫ת‪.‬מנוע אח'‪-‬גז‪-‬אקורד ‪03-08‬‬
‫ת‪ .‬גשר קידמי ‪ -‬סיוויק ‪-01‬מ‬
‫ב‪.‬משולש תח'‪-‬גדולה‪-‬אקורד ‪-03‬מ‬
‫בוקסה משולש תח' אקורד ‪-03‬מ‬
‫בוקסה משולש קטנה ‪ -‬סיוויק עד ‪96‬‬
‫ת‪.‬מנוע‪-‬גשר קד'‪-‬אקורד ‪03-08‬‬
‫ת‪.‬מנוע קד' ‪CRV 02-07‬‬
‫ת‪.‬מנוע אקורד ‪03-07‬‬
‫ת‪.‬גיר שמ'‪-‬תח'‪-‬אקורד ‪ 03-07‬בר‪ .‬רחוקים‬
‫ת‪.‬גיר‪-‬שמ'‪-‬על'‪-‬אקורד ‪03-07‬‬
‫ת‪.‬בולם קד'‪/‬ימ' סיוויק מ‪/01-‬סטרים‬
‫‪Page 177 of 183‬‬
‫‪SXC6064‬‬
‫‪SXC6066‬‬
‫‪SXC6067‬‬
‫‪SXC6069‬‬
‫‪SXC6072‬‬
‫‪SXC6076‬‬
‫‪SXC6082‬‬
‫‪SXC6084‬‬
‫‪SXC6089‬‬
‫‪SXC6090‬‬
‫‪SXC6094‬‬
‫‪SXC6095‬‬
‫‪SXC6097‬‬
‫‪SXC6099‬‬
‫‪SXC6102‬‬
‫‪SXC6107‬‬
‫‪SXC6108‬‬
‫‪SXC6112‬‬
‫‪SXC6118‬‬
‫‪SXC6119‬‬
‫‪SXC6121‬‬
‫‪SXC6122‬‬
‫‪SXC6123‬‬
‫‪SXC6131‬‬
‫‪SXC6140‬‬
‫‪SXC6151‬‬
‫‪SXC6152‬‬
‫‪SXC6153‬‬
‫‪SXC6155‬‬
‫‪SXC6156‬‬
‫‪SXC6159‬‬
‫‪SXC6160‬‬
‫‪SXC6163‬‬
‫‪SXC6164‬‬
‫‪SXC6165‬‬
‫‪SXC6166‬‬
‫‪SXC6167‬‬
‫‪SXC6168‬‬
‫‪SXC6169‬‬
‫מחירון לצרכן‪ -‬מחלקת חלפים‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
‫‪₪ 109.00‬‬
‫‪₪ 32.50‬‬
‫‪₪ 208.70‬‬
‫‪₪ 353.90‬‬
‫‪₪ 300.00‬‬
‫‪₪ 360.10‬‬
‫‪₪ 65.70‬‬
‫‪₪ 20.90‬‬
‫‪₪ 6.00‬‬
‫‪₪ 20.50‬‬
‫‪₪ 4.90‬‬
‫‪₪ 136.10‬‬
‫‪₪ 136.10‬‬
‫‪₪ 86.90‬‬
‫‪₪ 86.90‬‬
‫‪₪ 18.60‬‬
‫‪₪ 24.90‬‬
‫‪₪ 74.80‬‬
‫‪₪ 6.20‬‬
‫‪₪ 87.10‬‬
‫‪₪ 105.30‬‬
‫‪₪ 105.30‬‬
‫‪₪ 98.60‬‬
‫‪₪ 104.40‬‬
‫‪₪ 23.10‬‬
‫‪₪ 38.30‬‬
‫‪₪ 39.70‬‬
‫‪₪ 34.70‬‬
‫‪₪ 35.20‬‬
‫‪₪ 138.10‬‬
‫‪₪ 138.10‬‬
‫‪₪ 109.80‬‬
‫‪₪ 109.80‬‬
‫‪₪ 88.20‬‬
‫‪₪ 88.20‬‬
‫‪₪ 145.20‬‬
‫‪₪ 38.50‬‬
‫‪₪ 154.30‬‬
‫‪₪ 188.60‬‬
‫ת‪.‬בולם קד'‪/‬שמ' סיוויק מ‪/01-‬סטרים‬
‫בוקסה משולש תח' ‪/CRV‬קיוויס ‪-02‬מ‬
‫ת‪.‬מנוע שמ'‪-‬סיוויק ‪-01‬מ‬
‫ת‪.‬מנוע‪-‬ימין‪-‬סיוויק ‪-06‬מ‬
‫ת‪.‬מנוע שמאל‪-‬סיוויק ‪-06‬מ‬
‫ת‪.‬מנוע ימ'‪/‬על'‪-‬משקפיים‪-‬סיוויק ‪-CRV/06‬מ ‪07-11‬‬
‫ת‪.‬גיר‪-‬איסוזו טרופר ‪ 4X2-‬רחבה‬
‫בוקסה קפיץ קדמי‪ -‬איסוזו‬
‫גומי קפיץ אחורי‪-‬קצר‪-‬איסוזו‬
‫בוקסה מש' תחתון‪ -‬טרופר‬
‫גומי קפיץ אח'‪ -‬טרופר‬
‫ת‪.‬דריישפט‪-‬נמוך‪ -‬איסוזו טנדר ‪4X4‬‬
‫ת‪.‬דריישפט‪-‬גבוה‪-‬איסוזו טנדר ‪4X2‬‬
‫ת‪.‬מנוע ימ'‪-‬איסוזו טרופר‬
‫ת‪.‬מנוע שמ'‪-‬איסוזו טרופר‬
‫ב‪.‬משולש על' ‪-‬טרופר‪/‬איפון‬
‫בוקסה מש' תח'‪ -‬טרופר עד ‪/90‬איפון‪/‬רודיאו‬
‫ת‪.‬גיר איסוזו‪-‬טנדר ‪4X2‬‬
‫גומי מייצב טרופר‪/‬איפון‬
‫ת‪ .‬גיר איסוזו טנדר ‪4X4‬‬
‫ת‪.‬מנוע ימ'‪-‬טרופר בנזין (‪)2500‬‬
‫ת‪.‬מנוע שמ'‪-‬טרופר בנזין (‪)2500‬‬
‫ת‪ .‬מנוע ‪-‬ימין‪-‬טרופר בנזין ‪4X4‬‬
‫ת‪.‬מנוע שמ'‪-‬איפון ‪ 2.3‬בנזין‬
‫ב‪.‬קפיץ קד'‪-‬איסוזו טרופר‬
‫בוקסה מש' תח' דימקס ‪4X4‬‬
‫בוקסה מש'‪-‬על' דימקס ‪2X4‬‬
‫בוקסה משולש תחתון ‪ -‬דימקס (‪)2X4‬‬
‫בוקסה משולש על'‪-‬דימקס ‪4X4‬‬
‫ת‪ .‬מנוע ימין ‪ -‬דימקס‬
‫ת‪ .‬מנוע שמאל ‪ -‬דימקס‬
‫תושבת גיר ‪ -‬דימקס (‪)2X4‬‬
‫תושבת גיר ‪ -‬דימקס (‪)4X4‬‬
‫ת‪ .‬מנוע ימ'‪-‬טרופר‪/‬איפון ‪3.1‬‬
‫ת‪ .‬מנוע שמ'‪ -‬טרופר‪/‬איפון ‪3.1‬‬
‫ת‪ .‬דרייבשפט ‪ -‬דימקס (‪)2X4‬‬
‫ב‪ .‬משולש תח'‪ -‬דימקס ‪4X4‬‬
‫ת‪ .‬דרייבשפט איסוזו רודיאו‬
‫ת‪ .‬דרייבשפט דימקס ‪ 4X4‬אוט'‬
‫‪Page 178 of 183‬‬
‫‪SXC6170‬‬
‫‪SXC6171‬‬
‫‪SXC6175‬‬
‫‪SXC6176‬‬
‫‪SXC6178‬‬
‫‪SXC6179‬‬
‫‪SXC7042‬‬
‫‪SXC7046‬‬
‫‪SXC7065‬‬
‫‪SXC7067‬‬
‫‪SXC7080‬‬
‫‪SXC7088‬‬
‫‪SXC7089‬‬
‫‪SXC7092‬‬
‫‪SXC7093‬‬
‫‪SXC7095‬‬
‫‪SXC7097‬‬
‫‪SXC7106‬‬
‫‪SXC7109‬‬
‫‪SXC7110‬‬
‫‪SXC7115‬‬
‫‪SXC7116‬‬
‫‪SXC7120‬‬
‫‪SXC7121‬‬
‫‪SXC7161‬‬
‫‪SXC7162‬‬
‫‪SXC7163‬‬
‫‪SXC7164‬‬
‫‪SXC7165‬‬
‫‪SXC7166‬‬
‫‪SXC7167‬‬
‫‪SXC7168‬‬
‫‪SXC7169‬‬
‫‪SXC7170‬‬
‫‪SXC7171‬‬
‫‪SXC7172‬‬
‫‪SXC7173‬‬
‫‪SXC7174‬‬
‫‪SXC7176‬‬
‫מחירון לצרכן‪ -‬מחלקת חלפים‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
‫‪₪ 56.30‬‬
‫‪₪ 134.30‬‬
‫‪₪ 72.60‬‬
‫‪₪ 162.40‬‬
‫‪₪ 108.90‬‬
‫‪₪ 96.20‬‬
‫‪₪ 172.40‬‬
‫‪₪ 179.70‬‬
‫‪₪ 185.10‬‬
‫‪₪ 162.80‬‬
‫‪₪ 33.60‬‬
‫‪₪ 134.30‬‬
‫‪₪ 32.70‬‬
‫‪₪ 30.50‬‬
‫‪₪ 108.90‬‬
‫‪₪ 89.80‬‬
‫‪₪ 157.90‬‬
‫‪₪ 145.20‬‬
‫‪₪ 79.90‬‬
‫‪₪ 87.80‬‬
‫‪₪ 143.40‬‬
‫‪₪ 79.90‬‬
‫‪₪ 79.90‬‬
‫‪₪ 91.50‬‬
‫‪₪ 108.90‬‬
‫‪₪ 150.60‬‬
‫‪₪ 120.00‬‬
‫‪₪ 192.90‬‬
‫‪₪ 69.90‬‬
‫‪₪ 123.40‬‬
‫‪₪ 123.40‬‬
‫‪₪ 24.50‬‬
‫‪₪ 173.90‬‬
‫‪₪ 65.70‬‬
‫‪₪ 24.30‬‬
‫‪₪ 159.70‬‬
‫‪₪ 51.70‬‬
‫‪₪ 27.40‬‬
‫‪₪ 23.60‬‬
‫ת‪ .‬גיר מזדה ‪B-2500‬‬
‫ת‪.‬דרייבשפט ‪B2000/2200‬‬
‫בוקסה מש'‪-‬ברזל‪B2500 -‬‬
‫ת‪ .‬מנוע ‪-‬גז‪-‬מגדל‪-‬לנטיס עד ‪98‬‬
‫ת‪ .‬בולם לנטיס עד ‪98‬‬
‫ת‪ .‬גשר קד' ‪-‬לנטיס ‪-99‬מ‬
‫ת‪ .‬מנוע ימ' ‪-‬לנטיס ‪-99 1.6‬מ‬
‫ת‪ .‬מנוע שמ'‪-‬לנטיס ‪-99 1.8‬מ‬
‫ת‪.‬מנוע שמאל‪-‬לנטיס ‪-99 1.6‬מ‬
‫ת‪ .‬מנוע אח'‪ -‬לנטיס ‪ 1.6‬מ‪/99-‬פרמסי‬
‫בוקסה מש'‪-‬אח'‪/‬תח'‪ -‬מזדה ‪ 323‬סדן‬
‫ת‪.‬בולם אח'‪/323 -‬לנטיס עד ‪98‬‬
‫בוקסה מש' אח'‪/‬שמ' מזדה ‪ 323‬סדן‬
‫בוקסה מש' אח'‪/‬ימ' ‪ 323‬סדן‬
‫ת‪.‬בולם קד' מזדה סדן ‪323‬‬
‫ת‪.‬גשר ‪-323‬קדמי סדן (בוקסה קטנה)‬
‫ת‪.‬מנוע ‪-323‬ימין סדן (יציקה)‬
‫ת‪.‬מנוע ‪'-323‬שמ סדן מתחת למצבר‬
‫ת‪ .‬משולש ימ'‪ 323 -‬סדן‬
‫ת‪ .‬משולש שמ'‪ 323 -‬סדן‬
‫ת‪ .‬בולם קד' מזדה ‪/121‬דמיו‬
‫ת‪ .‬משולש ימ' לנטיס עד ‪98‬‬
‫ת‪ .‬משולש שמ' לנטיס עד ‪98‬‬
‫ת‪ .‬גשר אח' לנטיס עד ‪98‬‬
‫ת‪ .‬גשר קד' לנטיס עד ‪-98‬בוקסה קטנה‬
‫ת‪ .‬שמ' מתחת למצבר לנטיס עד ‪98‬‬
‫ת‪ .‬מנוע אח'‪-‬לנטיס ‪-99 1.8‬מ‬
‫ת‪ .‬מנוע קד' ימ'‪MPV/626 -‬‬
‫ת‪.‬מנוע ‪-323‬אחורי סדן‬
‫ת‪ .‬בולם קד'‪ 626 -‬עד ‪98‬‬
‫ת‪ .‬גשר קד'‪ 626 -‬עד ‪98‬‬
‫בוקסה משולש‪ -‬תחתון ‪626‬‬
‫ת‪ .‬גיר שמ'‪ 626 -‬מתחת למצבר ‪98-99‬‬
‫ת‪ .‬גיר‪-‬כיסא‪-93 626 -‬מ‬
‫בוקסה משולש תח' ‪ 626‬עד ‪98‬‬
‫תושבת דרייבשפט ‪B2500 -‬‬
‫ת‪ .‬מנוע ‪B2000/B2500‬‬
‫ב‪.‬משולש מ‪-99-‬לחיצה‪B2500-‬‬
‫מוט מייצב קד'‪ 10.5 323 -‬ס"מ‬
‫‪Page 179 of 183‬‬
‫‪SXC8010‬‬
‫‪SXC8017‬‬
‫‪SXC8024‬‬
‫‪SXC8053‬‬
‫‪SXC8054‬‬
‫‪SXC8077‬‬
‫‪SXC8078‬‬
‫‪SXC8079‬‬
‫‪SXC8080‬‬
‫‪SXC8082‬‬
‫‪SXC8084‬‬
‫‪SXC8086‬‬
‫‪SXC8088‬‬
‫‪SXC8089‬‬
‫‪SXC8091‬‬
‫‪SXC8095‬‬
‫‪SXC8097‬‬
‫‪SXC8098‬‬
‫‪SXC8100‬‬
‫‪SXC8101‬‬
‫‪SXC8103‬‬
‫‪SXC8109‬‬
‫‪SXC8110‬‬
‫‪SXC8112‬‬
‫‪SXC8113‬‬
‫‪SXC8116‬‬
‫‪SXC8118‬‬
‫‪SXC8119‬‬
‫‪SXC8122‬‬
‫‪SXC8134‬‬
‫‪SXC8146‬‬
‫‪SXC8148‬‬
‫‪SXC8150‬‬
‫‪SXC8153‬‬
‫‪SXC8156‬‬
‫‪SXC8175‬‬
‫‪SXC8193‬‬
‫‪SXC8199‬‬
‫‪SXC8206‬‬
‫מחירון לצרכן‪ -‬מחלקת חלפים‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
‫‪₪ 23.60‬‬
‫‪₪ 381.10‬‬
‫‪₪ 295.80‬‬
‫‪₪ 99.80‬‬
‫‪₪ 126.30‬‬
‫‪₪ 135.00‬‬
‫‪₪ 310.40‬‬
‫‪₪ 235.20‬‬
‫‪₪ 127.00‬‬
‫‪₪ 127.00‬‬
‫‪₪ 233.80‬‬
‫‪₪ 25.40‬‬
‫‪₪ 118.00‬‬
‫‪₪ 165.20‬‬
‫‪₪ 29.90‬‬
‫‪₪ 222.30‬‬
‫‪₪ 222.30‬‬
‫‪₪ 114.30‬‬
‫‪₪ 114.30‬‬
‫‪₪ 99.80‬‬
‫‪₪ 137.20‬‬
‫‪₪ 217.80‬‬
‫‪₪ 112.50‬‬
‫‪₪ 107.30‬‬
‫‪₪ 6.20‬‬
‫‪₪ 48.30‬‬
‫‪₪ 82.20‬‬
‫‪₪ 5.40‬‬
‫‪₪ 6.50‬‬
‫‪₪ 122.50‬‬
‫‪₪ 7.80‬‬
‫‪₪ 7.80‬‬
‫‪₪ 6.90‬‬
‫‪₪ 130.50‬‬
‫‪₪ 17.20‬‬
‫‪₪ 117.40‬‬
‫‪₪ 156.50‬‬
‫‪₪ 143.40‬‬
‫‪₪ 121.80‬‬
‫מוט מייצב ‪'-H100/L300‬קד ‪ 20‬ס"מ‬
‫ת‪.‬מנוע ימ'‪-‬מזדה ‪ 2.0 3/5‬עד ‪/09‬פוקוס ‪2‬‬
‫ת‪.‬מנוע ימ'‪-‬מזדה ‪ 6‬עד ‪07‬‬
‫ת‪ .‬מנוע קד' ‪-‬לנטיס עד ‪98‬‬
‫ת‪.‬בולם קד'‪-‬מזדה ‪/ 3‬פוקוס ‪2‬‬
‫ת‪.‬גיר‪-‬מזלג‪ -‬מזדה ‪ 3‬עד ‪/09‬פוקוס ‪2‬‬
‫ת‪.‬מנוע ימ'‪-‬מזדה ‪ 1.6 3‬עד ‪09‬‬
‫ת‪.‬מנוע שמ'‪-‬מזדה ‪ 3/5‬עד ‪09‬‬
‫ת‪.‬בולם קד' ימין‪-‬מזדה ‪5‬‬
‫ת‪.‬בולם קד' שמאל‪-‬מזדה ‪5‬‬
‫ת‪.‬גיר שמ'‪-‬מתחת למצבר ‪-00 626‬מ‬
‫ב‪.‬מש'‪/‬אח'‪-‬חור אובלי‪-‬לנטיס ‪-98‬מ‬
‫ת‪ .‬בולם ‪-‬לנטיס מ‪/99-‬פרמסי ‪-00‬מ‬
‫ת‪ .‬בולם אח'‪/‬שמ' ‪-‬לנטיס ‪98-02‬‬
‫בוקסה מש' ‪-‬לנטיס ‪-98‬מ‬
‫ת‪.‬מנוע ימ'‪-‬לנטיס ‪-99 1.6‬מ עם זרוע‬
‫ת‪.‬מנוע קד' ימ'‪/626-‬לנטיס ‪-99 1.8‬מ עם זרוע‬
‫ת‪.‬משולש ‪-626‬ימין ‪-98‬מ‬
‫ת‪.‬משולש ‪-626‬שמאל ‪-98‬מ‬
‫ת‪.‬גשר ‪'-626‬קד ‪-98‬מ‬
‫ת‪.‬בולם ‪'-626‬קד ‪-97‬עד‬
‫ת‪.‬מנוע שמאל מזדה ‪ 6‬עד ‪07‬‬
‫ת‪.‬גשר קדמית ‪/121‬שמאל‪-‬דמיו‬
‫ת‪.‬גשר קד'‪-‬קיה פרייד‬
‫גומי מייצב לנטיס‪/‬מזדה ‪5‬‬
‫ת‪ .‬מנוע שמאל‪L200 -‬‬
‫ת‪.‬מנוע ‪ /‬מגנום‪L200-‬‬
‫בוקסה מש' תח'‪-‬גומי‪L200/L300 -‬‬
‫גומי סטביליזר מיצו‪L-200 .‬‬
‫ת‪.‬דריישפט ‪L200 -‬‬
‫גומי מייצב ‪ L200/L300- 1-‬מתוך ‪2‬‬
‫גומי מייצב ‪ L200/L300- 2-‬מתוך ‪2‬‬
‫גומי מייצב‪ -‬לנסר ‪ 15‬מ"מ‬
‫ת‪.‬אחורי‪-‬גלנט ‪-93‬עד‬
‫בוקסה משולש על'‪ -‬מגנום‪/‬פג'רו‪/‬טרנו‪L200/‬‬
‫‪X2‬ת‪.‬גיר ‪L200-4‬‬
‫ת‪.‬קידמי ימין‪-‬גלנט ‪-93‬עד‬
‫ת‪.‬גשר אחורי‪-‬לנסר‪/‬לנטרה ‪-99‬עד‬
‫ת‪ .‬מנוע ‪ L-300/H-100‬דיזל‬
‫‪Page 180 of 183‬‬
‫‪SXC8208‬‬
‫‪SXC8215‬‬
‫‪SXC8218‬‬
‫‪SXC8219‬‬
‫‪SXC8220‬‬
‫‪SXC8221‬‬
‫‪SXC8222‬‬
‫‪SXC8223‬‬
‫‪SXC8224‬‬
‫‪SXC8225‬‬
‫‪SXC8228‬‬
‫‪SXC8230‬‬
‫‪SXC8231‬‬
‫‪SXC8232‬‬
‫‪SXC8234‬‬
‫‪SXC8241‬‬
‫‪SXC8242‬‬
‫‪SXC8248‬‬
‫‪SXC8249‬‬
‫‪SXC8250‬‬
‫‪SXC8251‬‬
‫‪SXC8252‬‬
‫‪SXC8253‬‬
‫‪SXC8254‬‬
‫‪SXC8256‬‬
‫‪SXC9016‬‬
‫‪SXC9018‬‬
‫‪SXC9024‬‬
‫‪SXC9027‬‬
‫‪SXC9046‬‬
‫‪SXC9053‬‬
‫‪SXC9054‬‬
‫‪SXC9060‬‬
‫‪SXC9066‬‬
‫‪SXC9078‬‬
‫‪SXC9079‬‬
‫‪SXC9082‬‬
‫‪SXC9085‬‬
‫‪SXC9086‬‬
‫מחירון לצרכן‪ -‬מחלקת חלפים‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
‫‪₪ 44.50‬‬
‫‪₪ 44.50‬‬
‫‪₪ 139.20‬‬
‫‪₪ 99.80‬‬
‫‪₪ 52.80‬‬
‫‪₪ 5.10‬‬
‫‪₪ 5.10‬‬
‫‪₪ 136.10‬‬
‫‪₪ 79.00‬‬
‫‪₪ 74.40‬‬
‫‪₪ 78.40‬‬
‫‪₪ 153.40‬‬
‫‪₪ 140.10‬‬
‫‪₪ 171.50‬‬
‫‪₪ 115.30‬‬
‫‪₪ 226.10‬‬
‫‪₪ 139.20‬‬
‫‪₪ 6.50‬‬
‫‪₪ 191.30‬‬
‫‪₪ 208.70‬‬
‫‪₪ 156.60‬‬
‫‪₪ 182.60‬‬
‫‪₪ 127.00‬‬
‫‪₪ 6.00‬‬
‫‪₪ 89.80‬‬
‫‪₪ 98.00‬‬
‫‪₪ 247.70‬‬
‫‪₪ 145.70‬‬
‫‪₪ 145.70‬‬
‫‪₪ 85.30‬‬
‫‪₪ 215.10‬‬
‫‪₪ 77.10‬‬
‫‪₪ 27.40‬‬
‫‪₪ 28.30‬‬
‫‪₪ 114.30‬‬
‫‪₪ 222.90‬‬
‫‪₪ 171.50‬‬
‫‪₪ 199.60‬‬
‫‪₪ 5.30‬‬
‫בוקסה זרוע תח' שמאל‪ -‬לנסר (גומי)‬
‫בוקסה זרוע תח' ימין‪ -‬לנסר (גומי)‬
‫ת‪.‬בולם‪-‬גלנט ‪-93‬עד‬
‫ת‪ .‬בולם לנסר עד ‪/93‬לנטרה עד ‪95‬‬
‫ת‪.‬גיר‪ -‬מגנום (טרנספר)‬
‫גומי ‪-L200/300‬קפיץ‪-‬קטן‬
‫גומי קפיץ‪-‬גדול‪L200/300 -‬‬
‫ת‪.‬מנוע שמאל ‪-‬סופר לנסר‬
‫ת‪ .‬גשר קד'‪ -‬סופר לנסר‬
‫ת‪ .‬גשר קד' אומגה‪ -‬לנסר‪/‬ס‪.‬לנסר‪/‬לנטרה‪/‬אקסנט‬
‫ת‪ .‬גשר אח'‪-‬אומגה‪ -‬סופר לנסר‪/‬כריזמה‬
‫ת‪ .‬מנוע ימ'‪-‬סופר לנסר‪-‬גיר רגיל‬
‫ת‪ .‬מנוע ימ'‪ -‬סופר לנסר אוט'‬
‫ת‪ .‬גיר פאג'רו ‪V6‬‬
‫ת‪ .‬בולם קד'‪-‬סופר לנסר‬
‫ת‪.‬מנוע שמאל‪ -‬גלנט ‪-96‬מ‬
‫ת‪.‬גיר‪ -‬אח' גלנט ‪-96‬מ‬
‫גומי מייצב‪-‬סופר לנסר ‪ 22‬מ"מ‬
‫ת‪.‬מנוע‪-‬ימין‪-‬גלנט ‪-96‬מ‬
‫ת‪.‬מנוע ימ'‪/‬על'‪ -‬ספייס ווגון אלומיניום‬
‫ת‪.‬מנוע שמאל‪-‬ספייס ווגון‪/‬גלנט‬
‫ת‪ .‬מנוע שמ'‪ -‬לנסר ‪-00‬מ‬
‫ת‪ .‬בולם קד' ‪-‬לנסר ‪/04-01‬כריזמה‬
‫גומי סטביליזר‪ -‬מגנום‬
‫ת‪.‬גשר קד' ‪-‬לנסר ‪-98‬מ‬
‫ת‪ .‬גשר קד'‪ -‬כריזמה‪/‬לנסר ‪-00‬מ‬
‫ת‪ .‬מנוע‪-‬אלומיניום‪-‬גלנט‪ 3 -‬חור'‬
‫ת‪ .‬מנוע ימין‪-‬פאג'רו ‪97-99‬‬
‫ת‪ .‬מנוע שמאל‪-‬פג'רו ‪97-99‬‬
‫ת‪.‬גשר קד' ‪-‬סופר לנסר ‪96-00‬‬
‫ת‪.‬מנוע קד' ימין‪ -‬לנסר ‪-98‬מ‬
‫ת‪.‬גשר אח'‪-‬חור קטן‪-‬לנסר ‪-00‬מ‬
‫בוקסה מש' תח'‪-‬קטנה‪ -‬לנסר ‪-01‬מ‬
‫ב‪.‬משולש תח'‪-‬גדולה‪-‬לנסר ‪-01‬מ‬
‫ת‪.‬בולם קד'‪-‬לנסר ‪-S-40/05‬מ ‪-02‬מ‬
‫ת‪.‬מנוע ימין לנסר ‪02-06‬‬
‫ת‪.‬מנוע שמ'‪-‬לנסר ‪02-06‬‬
‫ת‪ .‬מנוע אח'‪-‬לנסר ‪04-06‬‬
‫גומי סטביליזר‪ -‬גלנט‬
‫‪Page 181 of 183‬‬
‫‪SXC9093‬‬
‫‪SXC9094‬‬
‫‪SXC9096‬‬
‫‪SXC9101‬‬
‫‪SXC9103‬‬
‫‪SXC9105‬‬
‫‪SXC9106‬‬
‫‪SXC9112‬‬
‫‪SXC9113‬‬
‫‪SXC9114‬‬
‫‪SXC9115‬‬
‫‪SXC9116‬‬
‫‪SXC9118‬‬
‫‪SXC9121‬‬
‫‪SXC9122‬‬
‫‪SXC9129‬‬
‫‪SXC9134‬‬
‫‪SXC9135‬‬
‫‪SXC9138‬‬
‫‪SXC9141‬‬
‫‪SXC9142‬‬
‫‪SXC9158‬‬
‫‪SXC9159‬‬
‫‪SXC9162‬‬
‫‪SXC9164‬‬
‫‪SXC9165‬‬
‫‪SXC9167‬‬
‫‪SXC9169‬‬
‫‪SXC9170‬‬
‫‪SXC9171‬‬
‫‪SXC9172‬‬
‫‪SXC9177‬‬
‫‪SXC9185‬‬
‫‪SXC9186‬‬
‫‪SXC9188‬‬
‫‪SXC9189‬‬
‫‪SXC9190‬‬
‫‪SXC9193‬‬
‫‪SXC9198‬‬
‫מחירון לצרכן‪ -‬מחלקת חלפים‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
‫‪₪ 72.60‬‬
‫‪₪ 29.90‬‬
‫‪₪ 29.90‬‬
‫‪₪ 75.30‬‬
‫‪₪ 48.10‬‬
‫‪₪ 219.60‬‬
‫‪₪ 89.80‬‬
‫‪₪ 169.70‬‬
‫‪₪ 139.80‬‬
‫‪₪ 115.30‬‬
‫‪₪ 197.10‬‬
‫‪₪ 99.80‬‬
‫‪₪ 141.40‬‬
‫‪₪ 204.10‬‬
‫‪₪ 95.30‬‬
‫‪₪ 98.60‬‬
‫‪₪ 98.60‬‬
‫‪₪ 126.30‬‬
‫‪₪ 83.10‬‬
‫‪₪ 173.00‬‬
‫‪₪ 155.70‬‬
‫‪₪ 55.70‬‬
‫‪₪ 154.30‬‬
‫‪₪ 150.60‬‬
‫‪₪ 183.00‬‬
‫‪₪ 71.90‬‬
‫‪₪ 77.10‬‬
‫‪₪ 199.60‬‬
‫‪₪ 163.30‬‬
‫‪₪ 145.00‬‬
‫‪₪ 172.80‬‬
‫‪₪ 0.00‬‬
‫‪₪ 88.80‬‬
‫‪₪ 38.80‬‬
‫‪₪ 47.90‬‬
‫‪₪ 36.60‬‬
‫‪₪ 40.30‬‬
‫‪₪ 111.00‬‬
‫‪₪ 92.50‬‬
‫ת‪.‬מנוע גשר קידמי ‪-‬לנסר‪/‬לנטרה‬
‫ב‪.‬משולש אח'‪ -‬גלנט מ‪/97-‬סופר לנסר‬
‫ב‪.‬משולש אח'‪-‬קטנה‪ -‬גלנט ‪-93‬מ‬
‫ב‪.‬משולש אח' ‪+‬אוזן‪ -‬סופר לנסר‪/‬גלנט‬
‫ב‪.‬מתלה אח' כריזמה‪/‬וולוו ‪S40‬‬
‫ת‪ .‬גיר אח'‪ -‬מגנום‬
‫ת‪ .‬מנוע קידמי ‪ -‬גלנט ‪94-98‬‬
‫ת‪ .‬מנוע אח' ‪-‬גלנט ‪98-02‬‬
‫קופלונג דרייבשפט ‪ -‬מגנום ‪/ L400‬‬
‫ת‪ .‬גשר קד'‪ -‬לנסר ‪-00‬מ‬
‫ת‪.‬גיר ‪-‬מגדל‪ -‬לנסר ‪01-03‬‬
‫ת‪ .‬גשר אח'‪ -‬ספייס ווגון‬
‫ת‪.‬גשר קד'‪-‬ספייס ווגון‬
‫ת‪ .‬מנוע ימין‪ -‬כריזמה‬
‫ת‪.‬מנוע‪-‬הנטר‬
‫ת‪.‬מנוע ימין לרגו‬
‫ת‪.‬מנוע שמאל לרגו‬
‫ת‪.‬בולם ‪-626‬קידמי ‪-98‬מ‬
‫ת‪ .‬מנוע קד'‪-‬ימין‪ -‬פריוויה‬
‫ת‪ .‬מנוע שמ'‪-‬גאז' ‪01-07 1.4‬‬
‫ת‪.‬מנוע קד'‪-‬ימ' ג'אז ‪01-07 1.4‬‬
‫ת‪ .‬גיר‪-‬מרובע‪-‬טויוטה הייאס‪-‬בורג‪/‬בורג‬
‫ת‪ .‬גיר אח'‪-‬גאז' ‪ 01-07‬גיר רגיל‬
‫ת‪.‬מנוע אח'‪ -‬לנסר ‪-06‬מ‬
‫ת‪ .‬בולם קד'‪ -‬סיוויק ‪-06‬מ‬
‫ת‪ .‬מנוע לנדקרוזר פרדו עד ‪02‬‬
‫ת‪ .‬בולם קד'‪ -‬ג'אז ‪01-07 1.4‬‬
‫ת‪.‬דרייבשפט דימקס ‪ 4X4‬גיר רגיל‬
‫קיט תושבת‪+‬בוקסה מש'‪-‬מזדה ‪/5/3‬פוקוס ‪2‬‬
‫ת‪.‬מנוע ימ'‪-‬מילוי‪-‬מזדה ‪ 1.6 3‬עד ‪09‬‬
‫בוקסה מש'‪-‬גדולה‪-‬מזדה ‪/5/3‬פוקוס ‪2‬‬
‫זיכוי מיוחד עבור ח"ח גומי ‪SPIREX‬‬
‫צ‪.‬אוויר‪-‬היילקס‪/‬הייאס‬
‫צ‪ .‬מים על'‪-‬קורולה עד ‪/99‬שרייד קלסיק‬
‫צ‪ .‬מים עליון ‪ -‬סאני‬
‫צ‪.‬מים עליון‪-‬אקורד ‪90-93‬‬
‫צ‪.‬מים תח'‪-‬טרופר‬
‫צנור אוויר ‪-‬ישר‪ -‬טרופר‬
‫צנור אוויר‪-‬מכופף‪ -‬טרופר‬
‫‪Page 182 of 183‬‬
‫‪SXC9200‬‬
‫‪SXC9201‬‬
‫‪SXC9202‬‬
‫‪SXC9203‬‬
‫‪SXC9204‬‬
‫‪SXC9205‬‬
‫‪SXC9206‬‬
‫‪SXC9207‬‬
‫‪SXC9208‬‬
‫‪SXC9209‬‬
‫‪SXC9218‬‬
‫‪SXC9219‬‬
‫‪SXC9220‬‬
‫‪SXC9221‬‬
‫‪SXC9222‬‬
‫‪SXC9223‬‬
‫‪SXC9224‬‬
‫‪SXC9228‬‬
‫‪SXC9238‬‬
‫‪SXC9239‬‬
‫‪SXC9240‬‬
‫‪SXC9241‬‬
‫‪SXC9242‬‬
‫‪SXC9244‬‬
‫‪SXC9245‬‬
‫‪SXC9246‬‬
‫‪SXC9257‬‬
‫‪SXC9258‬‬
‫‪SXC9259‬‬
‫‪SXC8222L‬‬
‫‪SXC9259BB‬‬
‫‪SXZ201‬‬
‫‪SXRC0634‬‬
‫‪SXRC0652‬‬
‫‪SXRC5301‬‬
‫‪SXRC6172‬‬
‫‪SXRC7160‬‬
‫‪SXRC7175‬‬
‫‪SXRC7182‬‬
‫מחירון לצרכן‪ -‬מחלקת חלפים‬
‫המחירים אינם כוללים מע" מ וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת‬
‫‪₪ 103.40‬‬
‫‪₪ 75.80‬‬
‫‪₪ 101.70‬‬
‫‪₪ 98.00‬‬
‫‪₪ 133.40‬‬
‫‪₪ 302.20‬‬
‫‪₪ 79.50‬‬
‫‪₪ 48.10‬‬
‫‪₪ 121.50‬‬
‫‪₪ 48.10‬‬
‫‪₪ 35.70‬‬
‫‪₪ 57.70‬‬
‫‪₪ 88.20‬‬
‫‪₪ 70.70‬‬
‫‪₪ 66.80‬‬
‫‪₪ 95.00‬‬
‫‪₪ 111.60‬‬
‫‪₪ 87.60‬‬
‫‪₪ 162.40‬‬
‫‪₪ 140.00‬‬
‫‪₪ 109.50‬‬
‫‪₪ 67.60‬‬
‫‪₪ 130.50‬‬
‫‪₪ 192.10‬‬
‫‪₪ 93.20‬‬
‫‪₪ 77.70‬‬
‫‪₪ 101.00‬‬
‫‪₪ 101.00‬‬
‫‪₪ 101.00‬‬
‫צ‪.‬אוויר‪-‬לנטיס ‪-98‬עד‬
‫צ‪.‬אוויר‪-‬מזדה סדן ‪323‬‬
‫צ‪ .‬אוויר לנטיס ‪ 1.8‬מ‪/99-‬פרמסי‬
‫צ‪.‬אוויר‪-‬לנטיס ‪-99 1.6‬מ‬
‫צ‪.‬אוויר‪-‬מזדה ‪B2500‬‬
‫צ‪ .‬מים תחתון מזדה ‪ 3‬עד ‪09‬‬
‫צ‪ .‬מים עליון מזדה ‪ 3‬עד ‪09‬‬
‫צ‪.‬מים תחתון‪-‬לנטיס ‪1.8‬‬
‫צינור אוויר היילקס ‪-98‬מ‬
‫צ‪.‬מים על' לנסר ‪-00‬מ‬
‫צ‪ .‬מים על' סיוויק ‪-2006‬מ‬
‫צ‪ .‬מים תח' סיוויק ‪-2006‬מ‬
‫צ‪ .‬אוויר קורולה ‪98-02‬‬
‫ד‪.‬בלם יונדאי אטוס עד ‪00‬‬
‫ד‪.‬בלם גטס‪/‬אקסנט עד ‪06‬‬
‫ד‪.‬בלם לנטרה‪/‬אלנטרה‪/‬סונטה‪/‬ג'ויס‪/‬מוסו‬
‫ד‪.‬בלם אלנטרה מ‪/06-‬סונטה ‪/09-02‬טוסון‬
‫ד‪.‬בלם אח'‪-‬סונטה ‪/07-99‬גטס 'מ‪/07-‬טוסון‪/‬ספורטג‬
‫ד‪.‬בלם טראגט‪/‬סנטה פה‪/‬רקסטון ‪-08‬מ‬
‫ד‪.‬בלם רקסטון‪/‬רודיוס‪/H1/‬טרקאן‬
‫ד‪.‬בלם אלנטרה ‪/03-02‬מטריקס ‪-05‬מ‬
‫ד‪.‬בלם פרייד‪/‬מזדה ‪MT 121‬‬
‫ד‪.‬בלם קיה פרג'יו‪/‬קרניבל‬
‫ד‪.‬בלם סאניאנג קאירון‪/‬רודאוס‪/‬אקטיון‬
‫ד‪.‬בלם ‪-I-10 08‬מ‬
‫ד‪.‬בלם לנוס מ‪/99-‬מתיז‪/‬ספארק‬
‫ד‪.‬בלם שב‪ .‬אופטרה‪/‬נובירה‪/‬ס‪.‬רייסר‪/‬לגנזה‬
‫ד‪.‬בלם קד' שברולט אוואו ‪-04‬מ‬
‫ד‪.‬בלם שב‪ .‬אפיקה עד ‪/06‬ויונט ‪-00‬מ‬
‫‪Page 183 of 183‬‬
‫‪SXRC8106‬‬
‫‪SXRC8120‬‬
‫‪SXRC8125‬‬
‫‪SXRC8205‬‬
‫‪SXRC8213‬‬
‫‪SXRC8243‬‬
‫‪SXRC8244‬‬
‫‪SXRC8245‬‬
‫‪SXRC9237‬‬
‫‪SXRC9243‬‬
‫‪SXRC9267‬‬
‫‪SXRC9268‬‬
‫‪SXRC9271‬‬
‫‪SYP7011‬‬
‫‪SYP7012‬‬
‫‪SYP7018‬‬
‫‪SYP7030‬‬
‫‪SYP7031‬‬
‫‪SYP7032‬‬
‫‪SYP7033‬‬
‫‪SYP7039‬‬
‫‪SYP8030‬‬
‫‪SYP8044‬‬
‫‪SYP8054‬‬
‫‪SYP8055‬‬
‫‪SYP9051‬‬
‫‪SYP9055‬‬
‫‪SYP9056‬‬
‫‪SYP9057‬‬