רעות שפירא

‫אורגנית‬-‫המעבדה לכימיה אורגנית ואי‬
‫סמינר‬
‫ בחדר הסמינר הפקולטי‬,9:.0 ‫ בשעה‬96.6102. ,'‫יום א‬
‫רעות שפירא‬
‫ חיפה‬,‫ הטכניון‬,‫הפקולטה לכימיה ע"ש שוליך‬
Reut Shapira
Schulich Faculty of Chemistry, Technion, Haifa, Israel
.
:‫בנושא‬
"Optical and Electrical Detection of Explosives Through Novel
Chemical Sensors"
.‫* מחקר זה בוצע בהנחייתו של פרופ' יואב אישן‬
‫לפני ההרצאה‬
[email protected]
T. + 972 4 829 4563
www.schulich.technion.ac.il
F. + 972 4 829 4333