03-5262145 : לפקס www.Mishlav.co.il

‫הזמנה אישית‪:‬‬
‫התחום הפנסיוני דינאמי ועתיר סיכונים‪ ,‬חשיפה ארגונית בתחום זה כרוכה בסיכונים ניכרים )בחלקם בלתי הפיכים(‬
‫תכלית יום העיון סקירת מכלול החידושים המרכזיים במישור הפנסיוני וכן לסקור בפירוט את מרחב התמרון הארגוני‪,‬‬
‫כפועל יוצא מכך‪.‬‬
‫נדבך נוסף ביום העיון הינו בבחינת מסכת חובות העובד כלפי המעביד והצבת תרופות משפטיות העומדות בפני המעביד‬
‫כלפי עובד‪-‬מפר במסגרת יחסי עבודה וכן חידושי חקיקה בדיני עבודה‪.‬‬
‫מיועד ל‪ :‬מנהלי חשבונות‪ ,‬חשבי שכר בכירים‪ ,‬יועצי מס‪ ,‬רו"ח‪ ,‬מנהלי כספים‪ ,‬מנהלי משאבי אנוש וכ"א‪.‬‬
‫יום העיון מאושר ע"י לשכת רו"ח כחלק מתוכנית ההשתלמות להשלמת ‪ 15‬שעות‬
‫שעל על חשבי שכר מוסמכים לעבור מידי שנה )יום העיון מהווה ‪ 50%‬מדרישות הלשכה(‬
‫מקום‬
‫יום העיון יתקיים ביום שלישי ‪21/12/10‬‬
‫בין השעות ‪08:30-16:00‬‬
‫מלון לאונרדו סיטי טאואר )שרתון סיטי טאואר‬
‫לשעבר(‪ ,‬רח' זיסמן ‪ 14‬רמת גן )מתחת הבורסה(‬
‫תוכנית יום העיון‬
‫ביטוח פנסיוני‬
‫א‪.‬‬
‫מחיר‬
‫המחיר ‪ 540‬ש"ח לפני מע"מ )‪ 626‬כולל(‬
‫למשלמים לאחר יום העיון ועד שוטף ‪+30‬‬
‫המחיר ‪ 570‬ש"ח ‪+‬מע"מ )‪ 661‬כולל(‬
‫המחיר כולל ארוחת צהרים ‪+‬תיק מקצועי מורחב‬
‫יום העיון השני בנושא סוף שנת המס יתקיים‬
‫בתאריך ‪ ,18/11/10‬לנרשמים ל‪ 2 -‬ימי עיון מראש‪,‬‬
‫עלות ‪ 2‬ימי העיון ‪ + ₪ 1020‬מע"מ‪.‬‬
‫ביטולים יתקבלו בפקס אך ורק עד ‪ 5‬ימי עבודה‬
‫לפני האירוע‪ ,‬לאחר מועד זה יחויב בתשלום מלא‪.‬‬
‫מכללת מישלב‬
‫מח' קורסים והשתלמויות‬
‫ת‪.‬ד‪ 21048 .‬ת"א ‪61210‬‬
‫מספר המקומות מוגבל‬
‫להרשמה נא להחזיר טופס זה חתום‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫מוצרים חדשים בביטוח פסיוני )כגון קרן פנסיה כללית במסלול יסוד‪ ,‬במסלול‬
‫מקיפה "חלקית"(‪.‬‬
‫ניתוח כדאיות המוצרים השונים לביטוח פנסיוני כולל כדאיות ניוד‪.‬‬
‫שיפור זכויות והסכמים בביטוח פנסיוני‪.‬‬
‫שינויים בתקנות המס בנושא הביטוח הפנסיוני החל משנת ‪ 2011‬והשלכותיהם‪.‬‬
‫מרצה‪ :‬מר משה הראל – מומחה לביטוח פנסיוני ויועץ פנסיה ארגוני‬
‫דיני עבודה‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫סקירת חובות עובד כלפי מעביד )חוקיות‪,‬קיבוציות והסכמיות(‬
‫הצגת מרחב התמרון של מעביד ביחסי העבודה )שינוי תפקיד ושכר‪ ,‬החלפת‬
‫מקומות עבודה‪ ,‬צורות העסקה ועוד(‬
‫פירוט מסכת תרופות משפטיות למעביד כלפי עובד )מהמישור המשמעתי והכספי‬
‫ועד לפיטורים(‪.‬‬
‫מעמד גמר חשבון כתב ויתור וסילוק מתביעות‪ ,‬הסכם פשרה ועוד‪.‬‬
‫סקירת חידושי חקיקה מרכזיים בדיני עבודה והצגת יישומיהם העיקריים‪.‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫הצגת חידושי פסיקה בולטים וסקירת מכלול השלכותיהם‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫מרצה‪ :‬מיקי בן דב‪ -‬מומחה בדיני עבודה‬
‫לפקס‪03-5262145 :‬‬
‫טלפון‪03-5262132,03-5262131 ,*2028 :‬‬
‫הראלה‬
‫אתר‬
‫ספח הרשמה‪-‬להרשמה נא פקסס‪/‬י טופס זה ‪ +‬חותמת החברה‬
‫רשמו את הר"מ ליום חשבי שכר ‪: 2009‬‬
‫‪ .1‬שם ‪ +‬משפחה________________ ת‪.‬ז______________ טל נייד__________________‬
‫‪ .2‬שם ‪ +‬משפחה________________ ת‪.‬ז______________ טל נייד___________________‬
‫שם החברה‪ ________________ :‬דוא"ל‪ ______________________ :‬תפקיד‪_____________ :‬‬
‫כתובת )ע(‪_______________ :‬טלפון‪ ___ ____________ :‬פקס )ע( ____________‬
‫‪www.Mishlav.co.il‬‬
‫חתימה וחותמת‪_______________ :‬‬