שלושת מטרות הפורום - מיזם ההתנדבות הישראלי

‫פורום פיתוח וחיזוק‬
‫תשתיות בשטח‬
‫מפגש שני ‪9.2.14‬‬
‫חזון‪ :‬התנדבות כאורח חיים‬
‫להרחיב את ההתנדבות בקרב כלל האזרחים‪/‬יות במדינת‬
‫ישראל‬
‫מטרת על‪:‬‬
‫הרחבת המודעות‪ ,‬האיכות‪ ,‬הכמות‪ ,‬ההשפעה והנגישות של‬
‫ההתנדבות וההשתתפות החברתית הבין מגזרית בישראל‪,‬‬
‫באמצעות פיתוח וחיזוק תשתיות ברות ‪ -‬קיימא‬
‫מטרות המיזם‪:‬‬
‫מטרת העל של הפורום‬
‫חיזוק תשתיות קיימות‬
‫ופיתוח תשתיות נידרשות‬
‫לצמיחת ההתנדבות‬
‫וההשתתפות החברתית‬
‫וקידום יוזמות פורצות דרך בראייה בין‬
‫מגזרית‬
‫שלושת מטרות הפורום‬
‫‪ .1‬פרט‬
‫פיתוח קידום הנגשת והתאמת תשתיות ברות קיימא‪,‬‬
‫אטרקטיביות ואפקטיביות לחיזוק והרחבת ההתנדבות‬
‫והיזמות ההתנדבותית בקרב אוכלוסיות מגוונות‬
‫חדשות וקיימות‪ ,‬כמענה לצרכי הקהילה המשתנים‪.‬‬
‫‪ .2‬קהילה‪ /‬ישובי‬
‫פיתוח מודלים לחיזוק תשתית ארגונית‪ ,‬מקצועית‬
‫ומתכללת בין שלושת המגזרים בקהילה וברשות‬
‫המקומית‪.‬‬
‫‪ .3‬לאומי‬
‫פיתוח תשתית לאומית בין מגזרית שתהווה מרכז‬
‫ארצי לחיזוק וביסוס ההתנדבות בישראל‪ ,‬ושתספק‬
‫מענה כולל לצרכי ארגונים‪ ,‬אנשי המקצוע‪,‬‬
‫המתנדבים והציבור הרחב‪.‬‬
‫פרט‬
‫ישובי‬
‫לאומי‬
‫סקירה‬
‫מי הם הקהלים שמתנדבים ותחומי התנדבות‬
‫הנתונים הם מתוך מחקר של‪:‬‬
‫דבי חסקי – לוונטל‪ ,‬הילה יוגב‪ -‬קרן‪ ,‬חגי כץ‬
‫פילנתרופיה בישראל ‪ 2008‬דפוסי התנדבות‪ ,‬תרומת ותרומת איברים‬
‫המרכז הישראלי לחקר המגזר השלישי‬
‫אוניברסיטת בן גוריון‬
‫תרשים ‪ :1‬אופי ההתנדבות‪2008 ,‬‬
‫תחומים בולטים‬
‫תרשים ‪ :2‬היקף ההתנדבות הבלתי פורמאלית‬
‫בחודש‬
‫תרשים ‪ :3‬אופי ההתנדבות לפי מגדר‬
‫תרשים ‪ :4‬אופי ההתנדבות לפי קבוצות גיל‬
‫תרשים ‪ :5‬התנדבות פורמאלית ובלתי פורמאלית‬
‫לפי ארץ המוצא‬
‫תרשים ‪ :6‬שייכות דתית ואופי ההתנדבות‬
‫תרשים ‪ :7‬רמת דתיות ואופי ההתנדבות‬
‫תרשים ‪ :8‬רמת הכנסה ואופי ההתנדבות‬
‫תרשים ‪ :9‬השכלה ואופי ההתנדבות‬
‫תרשים ‪ : 10‬מצב משפחתי ואופי ההתנדבות‬
‫תרשים ‪ : 11‬אזור מגורים והתנדבות‬
‫עבודה בקבוצות‪ -‬ניסוח יעדים למטרה הפרט‬
‫• חזון ‪ /‬מטרת על‪ -‬תמונה של העתיד המיטבי והאידיאלי אליו המיזם והפורום שואף‬
‫להגיע‪.‬‬
‫• מטרה‪ -‬הישג נשאף‪ ,‬המקדם את הפורום למימוש חזונו או מטרת העל‪.‬‬
‫• יעד‪ -‬תוצאה ספציפית‪ ,‬מדויקת‪ ,‬מדידה‪ ,‬מציאותית וברת יישום‪ ,‬המתארת בפועל‬
‫את הדרך להגיע למטרה הרצויה‪.‬‬
‫הדגשים המנחים לניסוח יעדים למטרות מבוססים על ראשי התיבות ‪SMART‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ - Specific‬על היעד להיות ספציפי‪.‬‬
‫‪ - Measurable‬על היעד להיות מדיד‪ ,‬ניתן לבדיקה‪.‬‬
‫‪ - Achievable‬על היעד להיות בר השגה‪ ,‬אך גם לא קל מדי להשגה‪.‬‬
‫‪ - Result Oriented‬על היעד להיות ממוקד בתוצאה‪.‬‬
‫‪ - Time bound‬על היעד להיות תחום בזמן‪.‬‬
‫• דרכי פעולה‪ -‬מתווה לפעילות המכוון להשגת מטרות ויעדים מוגדרים‪ ,‬בפרק זמן‬
‫שנקבע מראש‪.‬‬
‫מטלה למפגש הבא‬
‫ניסוח ‪ 3-4‬יעדים – למטרה המקומית‬
‫נא לשלוח עד ‪23.2.14‬‬