דרישות לצורך ייבוא דגם במת הרמה - The Israel Institute of Metals

‫מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ‬
‫‪TECHNION RESEARCH AND DEVELOPMENT FOUNDATION LTD.‬‬
‫____________________________________________________________________________________‬
‫מכון המתכות הישראלי‬
‫‪ISRAEL INSTITUTE OF METALS‬‬
‫דרישות לצורך ייבוא דגם במת הרמה‬
‫לצורך רישום ראשוני של דגם במת הרמה שאינה רשומה בפנקס הדגמים של משרד התמ"ת (רשימת‬
‫דגמי פיגומים ממוכנים מאושרים)‪ ,‬על היבואן להמציא לרשות המעבדה את המסמכים הבאים‪:‬‬
‫‪‬‬
‫תעודת בדיקה על‪-‬ידי מעבדה אירופאית מוסמכת (‪ )Notified Body‬לדגם הבמה ( ‪EC Type‬‬
‫‪ .)Examination‬התעודה היא על‪-‬פי הנחיות הדירקטיבה האירופאית למכונות (‪)2006/42/CE‬‬
‫ולפי תקן ייחוס ‪.EN-280‬‬
‫‪‬‬
‫נספח הצהרה של היצרן (‪ )Declaration of conformity‬על התאמת הבמה לדירקטיבות‬
‫האירופאית הבאות‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪o‬‬
‫דרישות כלליות לבטיחות‪.‬‬
‫‪o‬‬
‫תאימות אלקטרו מגנטית‪.‬‬
‫‪o‬‬
‫תאימות להפרעת רעש‪.‬‬
‫אישור בדיקה מקיפה לבמה‪ ,‬על‪-‬פי מספר סידורי ( ‪Certificate Of Test And Thorough‬‬
‫‪ .)Examination‬האישור יכלול התייחסות והתאמה לתעודת הבדיקה של המעבדה‬
‫האירופאית‪.‬‬
‫‪‬‬
‫שרטוט כללי (הכולל מידות עיקריות) ‪ +‬סכמת הפעלה של במת ההרמה‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ספר יצרן הכולל הוראות הפעלה‪ ,‬תחזוקה והוראות בטיחות (ניתן להעביר קישורים‬
‫להורדה)‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫לפרטים נוספים‪:‬‬
‫אתר המעבדה לרכב‪:‬‬
‫‪http://iim.technion.ac.il‬‬
‫‪:Email‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫טלפון‪:‬‬
‫‪.04-8294483/2‬‬
‫את כלל המסמכים הנ"ל‪ ,‬כולל הזמנת עבודה‪ ,‬יש להעביר בצורה מסודרת וכמקשה אחת‪.‬‬
‫בברכה‪,‬‬
‫ח‪.‬בק‪ ,‬מהנדס‬
‫המעבדה להנדסת רכב ומכונות‬