קרקע חקלאית - בין פוטנציאל לציפיות

‫נובמבר ‪2010‬‬
‫‪1‬‬
2
‫חרוצים‬
‫בני ציון‬
‫‪3‬‬
4
‫הקרקע מרוחקת מכל ישוב‬
‫ ממוקמת בלב חטיבת קרקע חקלאית‪.‬‬
‫ מנותקת לחלוטין מהישוב בני ציון ומכל ישוב‬
‫אחר בסביבה‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫יעוד הקרקע‬
‫ עפ"י תכנית מתאר מחוזית תמ"מ ‪– 21/3‬‬
‫שטח חקלאי ‪ /‬נוף כפרי פתוח‪.‬‬
‫ ניסיונות לשינוי יעוד סורבו ! סותרים את‬
‫היעוד בתכניות הארצית והמחוזית‪.‬‬
‫ נטרול השפעת "תכניות בתהליך" בלתי‬
‫ישימות‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7702/2‬‬
‫‪ 1.9‬דונם בפברואר ‪2010‬‬
‫לפי ‪ $32‬למ"ר‬
‫‪7734/4‬‬
‫‪ 8‬דונם במרץ ‪2009‬‬
‫לפי ‪ $6‬למ"ר‬
‫‪ $ 160‬למ"ר לעומת‬
‫‪ $6‬דולר בחלקה‬
‫הסמוכה !!!‬
‫‪7734/4‬‬
‫‪ 4‬דונם במאי ‪2009‬‬
‫לפי ‪ $6‬למ"ר‬
‫‪7734/4‬‬
‫‪ 4‬דונם ביוני ‪2009‬‬
‫לפי ‪ $6‬למ"ר‬
‫‪7734/4‬‬
‫‪ 4‬דונם בנובמבר ‪2009‬‬
‫לפי ‪ $6‬למ"ר‬
‫‪7‬‬
‫בני ציון‬
‫חרוצים‬
‫במתחם השיווק‬
‫מוצע לפי ‪$160‬‬
‫למ"ר‬
‫ניתוח מקרה ‪ -‬פרדס בחרייה‬
‫כוכב נדל"ני או ספין שיווקי ?‬
‫‪8‬‬
99
‫האם קרקע חקלאית‬
‫סמוך לישוב חרוצים‬
‫שווה ‪₪ 580,000‬‬
‫לדונם ???‬
‫‪10‬‬
‫האם שורה של‬
‫עסקאות מעידות‬
‫על שווי ?‬
‫‪11‬‬
‫התנהגות רגעית של‬
‫שוק המקרקעין‬
‫ולא שווי שוק‬
‫המקרקעין‬
‫‪12‬‬
‫‪ 97‬רומן ברג נ' ראשל"צ‪:‬‬
‫ערר ‪97--112/03‬‬
‫ "העובדה כי בתקופת זמן מסוימת נהוג לשלם ‪ X‬דולרים למ"ר בסביבה‪ ,‬בשל‬
‫ציפיות שונות היכולות לנבוע גם משמועות חסרות שחר‪ ,‬שימוש מניפולטיבי‬
‫במידע שבידי סוחרי נדל"ן וכיו"ב‪ ,‬אינה מחייבת לטעמנו את מוסדות התכנון‬
‫בפיצוי‪ ,‬כל עוד מדובר בערכים הנובעים‬
‫מציפיות שאין להן בסיס‬
‫עובדתי ותכנוני ועל כן אינן בגדר ציפיות‬
‫סבירות‪ .‬סבירותן‬
‫של הציפיות יכולה להבחן ע"י ועדת הערר הרשאית להנחות את השמאי‬
‫המכריע לקחת בחשבון או להתעלם מציפיות אלה ואחרות ומהשלכתן על ערכי‬
‫השוק"‪) .‬מתוך רומן ברג(‬
‫‪13‬‬
‫שווי קרקע חקלאית‬
‫ פוטנציאל כללי‬
‫ פוטנציאל ספציפי‬
‫ התמהיל והמשקל של הפוטנציאל בשווי‬
‫‪14‬‬
‫פוטנציאל ספציפי‬
‫ פסק דין בירנבך‬
‫בפסק הדין נקבעו ‪ 2‬תנאים לקיומו של פוטנציאל ספציפי‪:‬‬
‫‪ .1‬קיימת תכנית בהכנה‪.‬‬
‫‪ .2‬הסיכוי הינו בגדר ציפייה סבירה‪.‬‬
‫ע"א ‪ 483/86‬בירנבך נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה תל אביב‪:‬‬
‫"אינפורמציה תכנונית רלוואנטית מצויה גם בתכניות צפויות‪ ,‬המיועדות לחול על‬
‫המקרקעין‪ .‬המדובר בסיכוי להרחבת אפשרויות הניצול של המקרקעין‪ ,‬למשל‪ ,‬על‬
‫דרך של שינוי ייעוד או הגדלת אחוזי בנייה‪ ,‬ובלבד שהסיכוי האמור איננו קלוש‬
‫ורחוק אלא ודאי‪ ,‬או שהוא לפחות בגדר צפייה סבירה בנסיבות העניין"‬
‫‪15‬‬
‫ החלטת ועדת ערר ‪ 9003‬ו‪ 9004/10 -‬חח"י אחרים נ' ועדה מקומית לתכנון ובניה נס‬
‫ציונה‪:‬‬
‫ועדת הערר קבעה כי בקביעת פוטנציאל תכנוני ערכי השוק אינם חזות הכל וכי יש לבסס‬
‫פוטנציאל על ציפייה ממשית וסבירה לשינוי יעוד‪ ,‬אותה ניתן ללמוד‪ ,‬בין היתר‪ ,‬מהליכי‬
‫תכנון מתקדמים וכיו"ב‪.‬‬
‫ החלטת ועדת ערר מס' ‪ 270/08‬לנסהוט ראובן ואח' נ' הועדה המקומית עמק חפר‬
‫ומע"צ‪:‬‬
‫"לא די בטענה כללית וסתמית לפיה יש ציפייה לשינוי ייעוד‪ .‬ציפייה כזו צריכה להיות‬
‫סבירה‪ .‬וכיצד נבדקת סבירותה של ציפייה זו? בהיותה נסמכת‪ ,‬מפורטת ומבוססת על‬
‫עובדות וממצאים שיש בהם כדי להוכיח את הסיכוי במידה גבוהה של ממשות‪ .‬כן נדחתה‬
‫במפורש‪ ,‬ההסתמכות על ערכי שוק בלבד ועל מרכיבים ספקולטיביים‪ ,‬כמבססים ציפייה‬
‫סבירה לשינוי ייעוד‪ .‬יש להעיר‪ ,‬כי גם הבאת ראיה מתוכניות צפויות‪ ,‬כמבססות ציפייה‬
‫סבירה‪ ,‬הינה בהסתייגות בפסיקה‪ ,‬לאמור‪ :‬הבאת ראיות מדיונים ראשוניים‪ ,‬חילופי‬
‫מכתבים וכדומה או משלבים מאוד ראשוניים של תכנון – לא די בהם‪ .‬לצורך הוכחת‬
‫ציפייה סבירה מתוכניות צפויות על התובע להוכיח כי מדובר בתוכניות שהחלה לקרום עור‬
‫וגידים במוסדות התכנון וכי מדובר בסיכוי ממשי להתממשותה של התכנית‪ .‬רעיונות‬
‫ערטילאיים ודיונים בלתי מגובשים אינם בגדר הוכחת ציפייה סבירה לשינוי ייעוד"‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫שווי קרקע בעלת פוטנציאל ספציפי‬
‫ שווי קרקע בהליך שינוי יעוד כאשר קיימת תכנית ספציפית יגלם‬
‫בדרך כלל את ערכה של הקרקע עפ"י היעוד החדש בהפחתות‬
‫הנדרשות‪:‬‬
‫ דחיה עד לאישור התכנית‪.‬‬‫ הפרשות לצרכי ציבור‪.‬‬‫ הפחתת היטל ההשבחה הצפוי וכיו"ב‪.‬‬‫‪17‬‬
‫פוטנציאל כללי‬
‫ כאשר לא ניתן לזהות תכנית ספציפית יקבע השווי עפ"י‬
‫הפוטנציאל הכללי ובהתחשב בפרמטרים הבאים‪:‬‬
‫ יעוד בתמ"א ובתמ"מ‪.‬‬‫ קרבה לשטח בנוי ולדרכי גישה‪.‬‬‫‪ -‬בעלות פרטית ‪ /‬קרקע מינהל‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫ ערר )מרכז( ‪ 97-112/03‬ברג ואח' נ‪ .‬הוועדה המקומית ראשון‬
‫לציון ואח'‬
‫"עסקינן בקרקע חקלאית המצויה במכרז הארץ ובסמיכות לעיר הגדלה‬
‫ומתפתחת בקצב מואץ – ראשל"צ‪ .‬מן המפורסמות שאינן צריכות ראיה ואינן‬
‫שנויות במחלוקת‪ ,‬כי קרקע חקלאית גרידא ערכה אינו עולה על אלפי דולרים‬
‫בודדים לדונם קרקע‪ .‬במקרה שבפנינו ערכם הבסיסי של המקרקעין הנובע‬
‫בראש ובראשונה ממיקומם כאמור‪ ,‬גבוה בהרבה"‪.‬‬
‫ החלטת ועדת ערר )ת"א( ‪ 5175/00‬להב ואח' נ‪ .‬ועדה מקומית‬
‫הרצליה ואח'‪:‬‬
‫" ‪ ...‬לא כל קרקע חקלאית מיועדת להפשרה לבנייה בטווח של שנים‬
‫ספורות ועל בעלי קרקעות לקחת בחשבון את האפשרות כי הקרקע החקלאית‬
‫שבידיהם תישאר בייעודה החקלאי משך שנים ארוכות"‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫ בית המשפט המחוזי בחיפה ת"א ‪ 762-04‬מפיד מחמוד דבאח נ' מדינת‬
‫ישראל‪:‬‬
‫"אין להעריך כל חלקה באזור חקלאי כדונם לבנייה‪ .‬נקודת המוצא הינה כי‬
‫מקרקעין ביעוד חקלאי ישארו כאלו‪".‬‬
‫ רע"א ‪ 4487/01‬הועדה המקומית לתכנון ולבנייה רחובות נגד מ‪ .‬לוסטרניק‬
‫ובנו חברה להנדסה ובניין בע"מ ול‪.‬י‪.‬ג‪.‬ר השקעות בע"מ‪:‬‬
‫"… הציפיה הכללית לפיתוח מקרקעין מהווה חלק אינטגרלי מהפוטנציאל‬
‫הכלכלי שלה‪ .‬שווים של מקרקעין שיעודם חקלאי הנמצאים בלב אזור חקלאי‪,‬‬
‫אינו כשווים של מקרקעין חקלאים הצמודים לאזור בנוי‪ ,‬לא כל שכן אם אותם‬
‫מקרקעין נמצאים כמו במקרה הנוכחי‪ ,‬בטבורה של עיר ובלב שכונת מגורים‪.‬‬
‫שהרי עם ההתרחבות הטבעית של העיר‪ ,‬סיכוייה של קרקע חקלאית הגובלת‬
‫בה‪ ,‬ולא כל שכן קרקע המצויה במרחב התכנון שלה לשינוי ייעוד גדולים יותר‪,‬‬
‫וסיכויים וציפיות מסוג זה מביאים בהכרח לעליית ערך השוק של הקרקע…"‬
‫‪20‬‬
‫סיכום‬
‫ שמאי הועדות אינם חולקים על פסק דין לוסטרניק‪.‬‬
‫ לא כל רצף של עסקאות מצביע על שווי‪ ,‬לעיתים קיימת התנהגות‬
‫שוק הנובעת מפעילות שיווק או שמועות כאלו ואחרות שביניהן‬
‫לבין שווי אין דבר וחצי דבר‪.‬‬
‫ שיקול דעת !‬
‫‪21‬‬
‫ספציפי‬
‫‪22‬‬
‫כללי‬