מסלול הוצאת היתר בניה - ועדה מקומית לתכנון ובניה

‫הועדה המקומית לתכנון ובניה גליל עליון‬
‫ועדה מקומית מרחבית לתכנון ובניה למועצות אזוריות גליל עליון ומבואות חרמון‬
‫מסלול הוצאת היתר בניה‬
‫שלב‬
‫מבקש‬
‫‪1‬‬
‫‪+‬‬
‫מודד‬
‫‪2‬‬
‫‪+‬‬
‫עורך הבקשה‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪6‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫עורך הבקשה‬
‫‪7‬‬
‫‪+‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪11‬‬
‫‪+‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ועדה המטפל‬
‫עורך‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫תאור השלב‬
‫הכנת מפת מדידה מצבית עדכנית ל‪ 6-‬חודשים‬
‫אחרונים בק‪.‬מ‪152:1 .‬‬
‫הגשת בקשה למידע ערוכה בטופס מידע וחתומה ע"י‬
‫עורך הבקשה‪ ,‬בצרוף ‪ 2‬מפות מדידה ותשלום אגרת‬
‫מידע – ‪ 19:‬ש"ח‪.‬‬
‫משלוח מידע תכנוני לידי העורך‬
‫הכנת תכניות בקשה להיתר‬
‫הגשת בקשה להיתר לידי הועדה חתומה ע"י מבקש‬
‫ההיתר ועורך התכנית‪ +‬הוכחת בעלות על הנכס‪.‬‬
‫בדיקה ראשונית ‪,‬קליטת הבקשה ותשלום פיקדון‬
‫בגובה ‪ 21%‬מאגרת הבניה‪.‬‬
‫בדיקה בשטח ע"י מפקח הועדה והערות המפקח‪.‬‬
‫דיון בבקשה ברשות רישוי או מליאה לפי סוג‬
‫הבקשה‪.‬‬
‫שליחת מכתבי החלטת ועדה וגיליון‬
‫דרישות‪ /‬תנאים לעורך ולמבקש‬
‫השלמת הדרישות והתנאים‬
‫הפקת אגרת בניה‪.‬‬
‫קבלת ההיתר‪.‬‬
‫הערות‪:‬‬
‫המסלול הנ"ל אינו תקף לגבי שימושים חורגים ובקשות להקלה‪.‬‬
‫אין האמור בטופס זה מחליף את החוק והתקנות בחוק התכנון והבניה‪.‬‬
‫לועדה שמורה הזכות לשקול תנאים נוספים לקבלת היתרים‪.‬‬
‫פקס‪04-6816695 .‬‬
‫טל‪04-6816373 .‬‬
‫ת‪.‬ד‪ .‬גליל עליון‪21211 ,‬‬
‫ימי קבלת קהל‪ :‬א' ו‪-‬ד' בין השעות‪10:11-24:11 :‬‬