מרכז לפיתוח סגלי הוראה – ה אריאל " מרכז פסג בגן הילדים דרכי הערכה ומ

‫מרכז פסג"ה אריאל – מרכז לפיתוח סגלי הוראה‬
‫שם ההשתלמות‪ :‬דרכי הערכה ומיפוי בגן הילדים‬
‫מנחי ההשתלמות‪ :‬טלי שכטר והדר טימור‬
‫קהל היעד‬
‫גננות‬
‫היקף ומבנה‬
‫[‪ 03‬שעות עם ציון] מפגשי פנים אל פנים ‪ /‬ביקור בגן‬
‫ההשתלמות‬
‫מס' מפגשים‬
‫‪ 01‬מפגשים‬
‫יום ההשתלמות‬
‫יום ג'‪ ,‬בין השעות ‪01:31-09:01‬‬
‫מועד פתיחה‬
‫‪10/01/0/‬‬
‫דרישות ההשתלמות‬
‫חובת נוכחות לפחות ‪ 01%‬משעות ההשתלמות‪ ,‬השתתפות פעילה‬
‫על ‪-‬פי דרישות ההשתלמות‬
‫דרכי הערכה‬
‫מטלת השתלמות שתבנה לאורך המפגשים‬
‫רציונל‪:‬‬
‫הערכה היא פעולה לאיסוף ידע שיטתי‪ ,‬בהקשר לאיכותם של תהליכים או אובייקטים בשדה‬
‫החינוך‪ .‬לאורך העשורים האחרונים עבר תחום ההערכה בחינוך שינויים רבים‪ ,‬וכיום מתייחס‬
‫מושג ' הערכה' למושאים רבים‪ ,‬כמו‪ :‬לומדים‪ ,‬עובדי הוראה‪ ,‬מנהלים‪ ,‬תכניות לימודים‪,‬‬
‫פרויקטים חינוכיים ואף מוסדות חינוך‪ .‬שינוי נוסף הוא כי הערכה אינה מתמקדת בתפוקות‬
‫ותוצרים אלא בבחינת צרכים‪ ,‬בבחינת תהליכים ועוד‪ .‬כפועל יוצא גם תפקידיה של ההערכה‬
‫השתנו והיא אינה מתמקדת רק במיון והסמכה אלא גם משמשת ככלי משוב לשם שיפור‪,‬‬
‫לאחריויות ואף משרתת תפקידים פוליטיים וחברתיים‪ .‬שינויים אלו מעמידים את ההערכה‬
‫במרכז העשייה החינוכית‪.‬‬
‫ראשי פרקים‪:‬‬
‫‪ .0‬הערכה בחינוך‬
‫‪ .1‬תרומת ההערכה לשיפור החינוך‬
‫‪ .3‬זירות ההערכה בגן הילדים‬
‫‪ ./‬כלי הערכה – התצפית‪ ,‬המשחק‪ ,‬השיח‪ ,‬ניתוח תוצרי ילדים‬
‫‪" .1‬מבטים" ‪ -‬מסתכלים בסביבה טבעית על ילדים‬
‫מטרות ההשתלמות‪:‬‬
‫רח' עצמאות ‪ 5‬אריאל ת‪.‬ד‪ 55 .‬מיקוד‪40700 :‬‬
‫טל ‪ 30-7361609 :‬פקס‪30-7361606 :‬‬
‫‪website: pisga.ariel.muni.il‬‬
‫‪email: [email protected]‬‬
‫‪ .0‬להכיר את חשיבות ההערכה בחינוך ברמת עובד ההוראה וברמת גן הילדים‪.‬‬
‫‪ .1‬להכיר כלי הערכה שונים ברמת עובד ההוראה וברמת גן הילדים‪.‬‬
‫‪ .3‬להתנסות בדרכי הערכה ומיפוי של ילדי הגן כבסיס לבניית תכנית עבודה שנתית‪.‬‬
‫‪ ./‬להתנסות בתכנון מבוסס הערכה ונתונים‪.‬‬
‫דרכי הוראה‪:‬‬
‫הרצאות‪ ,‬דיונים‪ ,‬תרגול וסדנאות‪ ,‬שימוש במצגות ובמולטי מדיה‪ ,‬שיח ולמידת עמיתים‪,‬‬
‫התנסות יישומית‪ ,‬כל זאת תוך מענה לסוגיות‪ ,‬שאלות וצרכים שיעלו במהלך המפגשים‪.‬‬
‫מטלת ההגשה‪:‬‬
‫מטלת סיום ההשתלמות תבנה מטלות ביניים אשר יינתנו במהלך ההשתלמות ויהוו חלק‬
‫ממנה‪ .‬במפגש האחרון תוצג מטלת הסיום במצגת‪.‬‬
‫ביבליוגרפיה מומלצת‪:‬‬
‫‪ .0‬קליין‪ ,‬פ‪ ,.‬יבלון‪ ,‬י‪ ,.‬ממחקר לעשייה בחינוך לגיל הרך‪ .‬הוצאת האקדמיה הלאומית‬
‫הישראלית למדעים‪ .‬ירושלים ‪.1110‬‬
‫‪ .1‬טל קלודי (‪ .)0993‬התצפית ככלי להכרת הילד וכבסיס להתאמת גישה ופעילויות לצרכיו‪.‬‬
‫הד הגן‪ .‬תשרי‪ .‬תשנ"ד ‪ ,0993‬חוברת א'‪.‬‬
‫‪" .3‬מבטים" – מסתכלים בסביבה טבעית על ילדים‪ .‬האגף לחינוך קדם יסודי‪ .‬תשס"ג ‪.1111‬‬
‫הערות‪:‬‬
‫‪ .0‬בהשתלמות זו ישולבו מרכיבי הגמישות הפדגוגית בפיתוח המקצועי‪ .‬הגמישות‬
‫הפדגוגית מאפשרת "שבירת" המבנה המסורתי של למידה במליאת עובדי הוראה ומרצה‪.‬‬
‫הפיתוח המקצועי יתבסס על הבניית קהילת למידה‪ .‬בקהילה יציגו הלומדים את ידיעותיהם‬
‫ומיומנויותיהם‪ ,‬יפתחו יוזמות ויצירתיות‪ .‬מטרת " שבירת המבנה היא לעודד שיח פדגוגי בין‬
‫עובדי ההוראה במגוון צוותים וקהילות‪ .‬הגמישות תבוא לידי ביטוי גם בהגשת מטלת‬
‫הקורס‪ .‬תאפשר הרחבת טווח התוצרים תוך מתן ביטוי ללומד והתפתחותו המקצועית‬
‫‪ .1‬העיסוק בנושא ההערכה יעשה ברמת הג ננת כמוערכת וברמת הגננת כמעריכה‬
‫בברכה‪,‬‬
‫טלי שכטר‬
‫רכזת גיל הרך פסג"ה אריאל‬
‫הדר טימור‬
‫רכזת הערכה פסג"ה אריאל‬
‫רח' עצמאות ‪ 5‬אריאל ת‪.‬ד‪ 55 .‬מיקוד‪40700 :‬‬
‫טל ‪ 30-7361609 :‬פקס‪30-7361606 :‬‬
‫‪website: pisga.ariel.muni.il‬‬
‫‪email: [email protected]‬‬