2014 דו;quot&ח ביצוע תוכנית עבודה

‫איגוד ערים לאיכות הסביבה שומרון‬
‫אריאל‪ ,‬רח' נחשונים ‪ 71‬ת‪.‬ד‪ 4013 .‬מיקוד ‪,40700‬‬
‫טל‪ 03-9367135 .‬פקס‪03-9367136 .‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫דו"ח ביצוע תוכנית עבודה ‪2014‬‬
‫מוגש למשרד הגנת הסביבה‬
‫מועצת איגוד ערים לאכ"ס שומרון‬
‫ערכו‪:‬‬
‫איצ'ה מאיר – מנכ"ל‬
‫גבי סולומון – מנהלנית ורכזת פניות ציבור‬
‫ד"ר וסילי רודסקי – מ‪ .‬מח' תעשיות וחומ"ס‬
‫חזי ליפל – מ‪ .‬מח' שפכים ‪ ,‬פסולת וקרינה‬
‫שלוה נווה – מ‪ .‬מח' חינוך וקהילה‬
‫יעל סימן טוב – מ‪ .‬מח' תיכנון סביבתי‬
‫טבת תשע"ה ‪ ,‬ינואר ‪2015‬‬
‫‪1‬‬
‫איגוד ערים לאיכות הסביבה שומרון‬
‫אריאל‪ ,‬רח' נחשונים ‪ 71‬ת‪.‬ד‪ 4013 .‬מיקוד ‪,40700‬‬
‫טל‪ 03-9367135 .‬פקס‪03-9367136 .‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫תוכן עניינים‬
‫‪ .1‬הפחתת מזהמים וגורמי סיכון בסקטור התעשיתי והעסקי‬
‫‪ 1.1‬מניעת זיהום משפכי תעשיה‬
‫‪ 1.1.1‬ביקורת ודיגום באזורי תעשייה‪ :‬ברקן‪ ,‬אריאל‪ ,‬שח"ק‪ ,‬עמנואל‪ ,‬בראון‪,‬‬
‫שער בנימין‬
‫‪ 1.1.2‬ביקורות באזורי מלאכה בישובים‬
‫‪ 1.1.1‬בדיקות שפכי תעשיה ע"פ רשימת מזהמים פוטנציאלים‬
‫‪ 1.1.1‬סקר מפעלים באזורי המלאכה עלי זהב ומבוא חורון ופיקוח‬
‫‪ 1.2‬תיקון חוק עזר שפכי תעשייה‪ /‬ריכוז הפעילות ע"פ כללי תאגידי המים‬
‫באזורי תעשיה אריאל וקרני שומרון‬
‫‪ 1.2.1‬הגברת האכיפה‬
‫‪ 1.3‬טיפול בהיתרים ורשיונות עסק (מפעלים‪ ,‬תחנות דלק ועוד)‬
‫‪ 1.4‬קליטת מפעלים לא מזהמים‬
‫‪ 1.1.1‬בדיקות‪ ,‬בהתאם לבקשות בוועדות קליטה לתעשייה‬
‫‪ 1.5‬מעקב אחר פינוי שמנים ממפעלים‬
‫‪ 1.5.1‬דווח ממפעלי מזון‪ ,‬הזרקת פלסטיק‪ ,‬עיבוד מתכות ואחרים‬
‫‪ 1.6‬פיקוח על חומ"ס בתעשייה‬
‫‪ 1.6.1‬הכנת רשימת עסקים ורמת הפיקוח ע"פ חוק העזר‬
‫‪ 1.6.2‬ביקורות במפעלים‪ ,‬ברכות שחיה ותחנות דלק‬
‫‪ 1.7‬מניעת נזק וסיכון בארועי חומ"ס‬
‫‪ 1.7.1‬ביצוע כוננות כתמיכה בכיבוי אש‬
‫‪ .2‬טיפול בקרקעות מזוהמות‬
‫‪ 2.1‬מניעת זיהום קרקע מפעילות מפעלים ומוסכים‬
‫‪ 2.1.1‬מעקב שוטף וניטור‬
‫‪ .3‬מניעת זיהום משפכים סניטרים‬
‫‪ 3.1‬הסדרת הטיפול בשפכים לרמה שלישונית‬
‫‪ 1.1.1‬השתתפות בהכנת תוכנית אב ליו"ש (רשות המים)‬
‫‪ 1.1.2‬קידום וליווי ביצוע פתרונות ברשויות המקומיות‬
‫‪ 1.1.1‬ליווי שדרוג מט"שים‪ ,‬הכנת מכרזים‪ ,‬פיקוח על ביצוע חדשים ופיקוח‬
‫שוטף‬
‫‪ 1.1.1‬סקר מצב מט"שים ופתרונות קצה והוצאתו כדו"ח שנתי‬
‫‪ 1.1.5‬הכנת חלופות לפתרון אזורי א‪.‬ת שער בנימין ונ‪.‬קנה‬
‫‪ 1.1.6‬ליווי תכנון ואישור קו מאסף לשפכי גבעת זאב‬
‫‪ 1.1.7‬קידום פתרון אזורי צפון בקעת הירדן‬
‫‪ 1.1.8‬שומרון‪ :‬קידום קו פדואל‪ -‬ברקן וצפון השומרון‬
‫‪ 1.1.3‬קידום פתרון לשפכי שבי שומרון‬
‫‪ 1.1.13‬קידום חיבור שפכי אלקנה למאסף אריאל‬
‫‪ 1.1.11‬מטה בנימין‪ :‬אישור פתרון לטיפול בשפכי עפרה‬
‫‪ 1.1.12‬קידום ביצוע מתקנים נילי‪-‬נעלה‪ ,‬עלי‬
‫‪ 1.1.11‬טיפול ובקרה לשפכי יישובי נחל קנה‬
‫‪ .4‬מניעת זיהום מפסולות וקידום המיחזור‬
‫‪ 4.1‬מניעת הקמת מטמנות וגורמי זיהום באזור‬
‫‪2‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪8‬‬
‫‪8‬‬
‫‪8‬‬
‫‪8‬‬
‫‪8‬‬
‫‪11‬‬
‫‪17‬‬
‫‪17‬‬
‫‪17‬‬
‫‪17‬‬
‫‪17‬‬
‫‪17‬‬
‫‪17‬‬
‫‪17‬‬
‫‪17‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪21‬‬
‫‪21‬‬
‫‪21‬‬
‫‪21‬‬
‫‪21‬‬
‫‪21‬‬
‫‪21‬‬
‫‪21‬‬
‫‪21‬‬
‫‪21‬‬
‫‪21‬‬
‫איגוד ערים לאיכות הסביבה שומרון‬
‫אריאל‪ ,‬רח' נחשונים ‪ 71‬ת‪.‬ד‪ 4013 .‬מיקוד ‪,40700‬‬
‫טל‪ 03-9367135 .‬פקס‪03-9367136 .‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪21‬‬
‫‪ 1.1.1‬מאבק לביטול מטמנה פלסטינאית באזור רימונים‬
‫‪21‬‬
‫‪ 4.2‬אס"פ טובלן‪ -‬מניעת מטרדים‬
‫‪ 1.2.1‬בקרה ופיקוח על הפעולות למניעת זיהום הקרקע‪ ,‬בקרת הטיפול בגז מתאן ‪21‬‬
‫‪21‬‬
‫‪ 4.3‬מתקן בראון לפסולת יבשה‬
‫‪21‬‬
‫‪ 1.1.1‬בקרה ופיקוח‬
‫‪21‬‬
‫‪ 4.4‬אישור‪ ,‬הקמה והפעלת מתקן קצה לטיפול בפסולת מופרדת בשיטת עיכול‬
‫אנארובי בא‪.‬ת עמנואל‬
‫‪21‬‬
‫‪ 1.1.1‬קידום אישור מחיר לחשמל ירוק‬
‫‪21‬‬
‫‪ 1.1.2‬אישור התוכניות‬
‫‪21‬‬
‫‪ 4.5‬פיקוח על מתקני ייצור קומפוסט בבקעה (קומפוסט אור וטובלן)‬
‫‪21‬‬
‫‪ 1.5.1‬פיקוח מיוחד‬
‫‪22‬‬
‫‪ 4.6‬הפרדת הפסולת לזרם יבש וזרם רטוב‬
‫‪22‬‬
‫‪ 1.6.1‬מטה בנימין‪ -‬החלטה על כניסה לתהליך יבש רטוב‪ ,‬ביצוע‪ 1 -‬שנים‬
‫‪22‬‬
‫‪ 1.6.2‬בית אריה עופרים ביצוע בעזרת פרויקטור‪ ,‬ליווי והנחיה‬
‫‪22‬‬
‫‪ 1.6.1‬קדומים‪ -‬ביצוע בעזרת פרויקטור‪ ,‬ליווי והנחייה‬
‫‪22‬‬
‫‪ 4.7‬יישום חוק האריזות‪ -‬פח כתום‬
‫‪22‬‬
‫‪ 1.7.1‬יזום‪ ,‬תכנון וליווי הביצוע ב‪ 13-‬רשויות מתוך ‪15‬‬
‫‪22‬‬
‫‪ 4.4‬חיסול מצבורי פסולות בישובים‬
‫‪22‬‬
‫‪ 1.8.1‬איתור וביצוע‬
‫‪22‬‬
‫‪ .5‬איכות אוויר נקי באזור‬
‫‪22‬‬
‫‪ 5.1‬החלת חוק אוויר נקי‬
‫‪22‬‬
‫‪ 5.1.1‬מאבק ציבורי‬
‫‪22‬‬
‫‪ 5.2‬ניטור ומאבק אחר נתוני איכות אוויר בתחנות אריאל ונילי‬
‫‪22‬‬
‫‪ 5.2.1‬פרסום חודשי‬
‫‪22‬‬
‫‪ 5.3‬ניטור ופיקוח מחצבות‬
‫‪22‬‬
‫‪ 5.1.1‬אכיפת מחצבות‪ -‬כוכב השחר‪ ,‬נטוף‪ ,‬הנסון נחל רבה ומגרסות אבן מודעין‬
‫עילית ונוספות‬
‫‪21‬‬
‫‪ 5.4‬מניעת זיהום מארובות קמינים‬
‫‪21‬‬
‫‪ 5.1.1‬הנחיות‬
‫‪21‬‬
‫‪ 5.5‬מניעת פליטות חורגות בתעשייה‬
‫‪21‬‬
‫‪ 5.5.1‬בקרת דיגום ארובות ע"פ הנחיות המשרד להגה"ס (כ‪ 1-‬בדיקות בשנה)‬
‫‪21‬‬
‫‪ .6‬מניעת מזיקים לאדם‬
‫‪21‬‬
‫‪ 6.1‬מניעת התפשטות ונגיעות לישמניה‬
‫‪21‬‬
‫‪ 6.1.1‬פעולות ניטור‪ ,‬מניעה ברשויות וישובים נגועים‬
‫‪21‬‬
‫‪ 6.2‬מניעת נגיעות מיתושים‪ ,‬זבובים ומזיקים אחרים‬
‫‪21‬‬
‫‪ 6.2.1‬הנחיות לרשויות‪ ,‬איתור וניטור‬
‫‪21‬‬
‫‪ 6.2.2‬עזרה לרשויות בניטור יתושים‪ ,‬מתן סיוע מקצועי‪ ,‬ניטור זבובים בלולים‬
‫‪21‬‬
‫‪ .7‬חינוך וקהילה‪ :‬העמקת מודעות הציבור ומעורבותו בפעילויות להגנת הסביבה‬
‫‪21‬‬
‫‪ 7.1‬חינוך פורמלי‪ -‬הטמעת קידום המיחזור ומניעת צרכנות יתר\‬
‫‪21‬‬
‫‪ 7.2‬הנחיית צוותי חינוך‬
‫‪21‬‬
‫‪ 7.3‬הסמכת גנים ירוקים‪:‬‬
‫‪21‬‬
‫‪ 7.1.1‬גנים חדשים‬
‫‪21‬‬
‫‪ 7.4‬ליווי גנים בהטמעת אורך חיים בר קיימא‬
‫‪21‬‬
‫‪ 7.1.1‬גנים חדשים‬
‫‪1‬‬
‫איגוד ערים לאיכות הסביבה שומרון‬
‫אריאל‪ ,‬רח' נחשונים ‪ 71‬ת‪.‬ד‪ 4013 .‬מיקוד ‪,40700‬‬
‫טל‪ 03-9367135 .‬פקס‪03-9367136 .‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪ 7.5‬הנגשת צוותי חינוך לחומרי לימדה בנושא שנת השמיטה‪ -‬חיי קימות‬
‫‪ 7.5.1‬באמצעות מחלקות החינוך ברשויות‬
‫‪ 7.6‬חינוך לקיימות במוסדות לימוד לבנים במודעין עילית‬
‫‪ 7.6.1‬באמצעות מחלקת חינוך מודעין עילית‬
‫‪ 7.7‬קהילה וחינוך בלתי פורמלי‬
‫‪ 7.7.1‬קורסים למעורבות רכזי נוער וקהילה‪ ,‬כנסים צעדות והשתלמיות בדגש‬
‫לקראת שמיטה‬
‫‪ 7.4‬הסברה למניעת חשיפה לזבוב החול והדבקות בלישמניה‬
‫‪ 7.8.1‬המשך הפצת הערכות‪ :‬ספר‪ ,‬סרטון‪ ,‬מגנטים‪ ,‬פלאיירים‪ ,‬הסברה במוסדות‬
‫חינוך‬
‫‪ 7.9‬הטמעת הפרדת האריזות (פח כתום) ברשויות‬
‫‪ 7.3.1‬ליווי פרויקטורים‬
‫הטמעת ההפרדה יבש רטוב‬
‫‪7.10‬‬
‫‪ 7.13.1‬ליווי הפרויקטורים בבית אריה‪ ,‬קדומים‪ ,‬מטה בנימין ורשויות נוספות‬
‫חופש מידע‪ ,‬הגברת מעורבות‬
‫‪7.11‬‬
‫‪ 7.11.1‬עידכון שוטף של המידע באמצעות תוכנת ניטורית‬
‫‪ 7.11.2‬השלמת נגישות ושדרוג אתר האינטרנט‬
‫ליווי רשויות בהגשה ובביצוע קולות קוראים בנושא חינוך‬
‫‪7.12‬‬
‫הקמת קבוצות פעילים בקהילה והנוער‬
‫‪7.13‬‬
‫‪ .4‬טיפול במפגעי רעש וקרינה‬
‫‪ 4.1‬שוטף‬
‫‪ .9‬טיפול בחומרים מסוכנים ומפגעי אסבסט‬
‫‪ 9.1‬שוטף‬
‫‪ 9.2‬יעוץ לתושבים פיקוח וביצוע סקרים במפגעי אסבסט‬
‫‪ .10‬תיכנון סביבתי‬
‫היתרי בניה‪ -‬מניעת מטרדים ובניה ירוקה‬
‫‪10.1‬‬
‫‪ 13.1.1‬בדיקה ואישור תוכניות מול ‪ 15‬ועדות מקומיות‬
‫‪ .11‬פניות ציבור‬
‫‪ 11.1‬טיפול בפניות ציבור‬
‫נספח‪ -‬תוצאות בדיקות שפכי תעשיה ‪2311‬‬
‫‪1‬‬
‫‪21‬‬
‫‪21‬‬
‫‪21‬‬
‫‪21‬‬
‫‪21‬‬
‫‪25‬‬
‫‪25‬‬
‫‪25‬‬
‫‪25‬‬
‫‪25‬‬
‫‪25‬‬
‫‪25‬‬
‫‪25‬‬
‫‪25‬‬
‫‪25‬‬
‫‪25‬‬
‫‪25‬‬
‫‪26‬‬
‫‪26‬‬
‫‪26‬‬
‫‪26‬‬
‫‪26‬‬
‫‪27‬‬
‫‪27‬‬
‫‪27‬‬
‫‪27‬‬
‫‪27‬‬
‫‪27‬‬
‫איגוד ערים לאיכות הסביבה שומרון‬
‫אריאל‪ ,‬רח' נחשונים ‪ 71‬ת‪.‬ד‪ 4013 .‬מיקוד ‪,40700‬‬
‫טל‪ 03-9367135 .‬פקס‪03-9367136 .‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫דוח ביצוע לתוכנית עבודה לשנת ‪2014‬‬
‫‪ .1‬נושא מרכזי‪ :‬הפחתת מזהמים וגורמי סיכון בסקטור התעשייתי והעסקי‬
‫‪ .1.1‬משימה‪/‬מטרה‪ :‬מניעת זיהום משפכי תעשיה‬
‫באחריות‪ :‬ד"ר וסילי רודסקי [ מ‪ .‬מח' תעשיות וחומ"ס]‬
‫‪ .1.1.1‬ביקורות ודיגום באזורי תעשיה ‪ :‬ברקן ‪,‬אריאל‪ ,‬שח"ק‪ ,‬עמנואל‬
‫בוצעו ‪ 281‬בדיקות לשפכי מפעלי ברקן‪ ,‬אריאל‪ ,‬קרני שומרון‪ ,‬קדומים‪ ,‬אלון מורה ומעלה‬
‫אפרים‪ .‬תוצאות רוב הבדיקות שנערכו במפעלים בעלי שפכים תעשייתיים מרוכזות‬
‫בטבלה שבנספח המצ"ב הטבלה לא כוללת תוצאות בדיקת שפכי מפעלי ברקן‬
‫שתשטיפיהם עשויים לפגוע בתפקודו של מט"ש ברקן‪ :‬מפעלי פלסטיק ‪ ,‬עיבוד מתכת‬
‫ועוד‪.‬‬
‫‪ .1.1.2‬ביקורות באזורי מלאכה בישובים‬
‫נערכו ביקורים במפעלי אזורי המלאכה אריאל‪ ,‬קרני שומרון‪ ,‬קדומים‪ ,‬אלון מורה‪,‬‬
‫עפרה‪ ,‬עלי זהב‪ ,‬מבוא חורון‪ ,‬וכפר אדומים‪ .‬הממצאים הוצגו בדו"ח פיקוח על‬
‫מפעלים המצ"ב ובתיאור אזורי המלאכה מבוא חורון ועלי זהב להלן‪.‬‬
‫‪ .1.1.1‬בדיקות שפכי תעשיה ע"פ רשימת מזהמים פוטנציאלים‪:‬‬
‫בוצעו ‪ 281‬בדיקות לשפכי מפעלים כאשר ‪ 263‬מהם נערכו במפעלי אזה"ת ברקן בו‬
‫קיים מערך הפיקוח על שפכי תעשיית ברקן‪ .‬מדי חודש מוגש דו"ח הפיקוח כדוגמת‬
‫זה‪-‬‬
‫‪ .1.1.1‬סקר מפעלים באזורי המלאכה עלי זהב ומבוא חורון ופיקוח‪:‬‬
‫לאזור המלאכה עלי זהב חסרה תב"ע ותשתית ביוב‪ .‬יש בו ‪ 13‬עסקים‪ 16 :‬נגריות‪- 8 ,‬‬
‫עיבוד שיש ויציקת כיורים‪ 5 ,‬מסגריות ועסקים אחרים‪ :‬תפירה‪ ,‬תמונות דלי‪ ,‬מוצרי‬
‫פרסום‪ ,‬תחנת מעבר לפסולת אלומיניום ומחסנים‪ .‬חסר סילוק מוסדר של שפכים‬
‫סניטאריים ופסולת תעשייתית‪ .‬שפכי מפעלי עיבוד שיש ממוחזרים במערוכות שיקוע‬
‫ובמידת הצורך מסולקים על קרקע באזור בית המלאכה‪ .‬ממצאי ביקורים במספר‬
‫עסקי אזור המלאכה הוצגו בדו"ח פיקוח על מפעלים המצ"ב‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫איגוד ערים לאיכות הסביבה שומרון‬
‫אריאל‪ ,‬רח' נחשונים ‪ 71‬ת‪.‬ד‪ 4013 .‬מיקוד ‪,40700‬‬
‫טל‪ 03-9367135 .‬פקס‪03-9367136 .‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫לאזור המלאכה מבוא חורון קיימים תב"ע ותשתית ביוב‪ .‬יש בו ‪ 18‬עסקים ו‪13 -‬‬
‫מחסנים‪.‬‬
‫‪ .1.2‬תיקון חוק עזר שפכי תעשיה‪/‬ריכוז הפעילות ע"פ כללי תאגידי המים בא‪.‬ת‪ .‬אריאל ‪,‬‬
‫קרנ"ש‪.‬‬
‫באחריות‪ :‬איצ'ה מאיר – מנכ"ל‬
‫תיקון חוק העזר לא הסתיים‪.‬‬
‫סוכם על ניהול הפיקוח ע"פ כללי תאגידי מים וביוב בתאגיד יובלים בשומרון‬
‫(ישובים וא‪.‬ת‪ .‬אריאל וקרני שומרון) בשנת ‪ 2315‬באחריות האיגוד‬
‫‪6‬‬
‫איגוד ערים לאיכות הסביבה שומרון‬
‫אריאל‪ ,‬רח' נחשונים ‪ 71‬ת‪.‬ד‪ 4013 .‬מיקוד ‪,40700‬‬
‫טל‪ 03-9367135 .‬פקס‪03-9367136 .‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪ .1.1‬טיפול בהיתרים ורשיונות עסק (מפעלים ‪ ,‬ת‪ .‬דלק ועוד)‬
‫באחריות ‪ :‬ד"ר וסילי רודסקי ‪.‬‬
‫טיפול בבקשות לרישיון עסק בשנת ‪2311‬‬
‫מ‪/‬ס‬
‫‪1‬‬
‫רשות מקומית‬
‫מספר בקשות‬
‫התקבלו אושרו‬
‫‪)2( 8‬‬
‫‪3‬‬
‫סיבות לסירוב‬
‫סורבו‬
‫‪1‬‬
‫מועצה אזורית (מוא"ז)‬
‫שומרון‬
‫עיריית אריאל‬
‫‪5‬‬
‫‪)1( 1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫מוא"ז מטה בנימין‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫מוא"ז בקעת הירדן‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫מ‪ .‬מ קדומים‬
‫‪5‬‬
‫מ‪ .‬מ‪ .‬מעלה אפרים‬
‫‪6‬‬
‫מ‪.‬מ‪ .‬קרני שומרון‬
‫‪7‬‬
‫סה"כ‪:‬‬
‫הערה לטבלה ‪:1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪23‬‬
‫‪)2( 2‬‬
‫‪)2( 2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪19‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫לא הוגשו מסמכים‬
‫הנדרשים לכך‪.‬‬
‫לא הוגשו מסמכים‬
‫הנדרשים לכך‪.‬‬
‫לא הוגשו מסמכים‬
‫הנדרשים לכך‪.‬‬
‫לא הוגשו מסמכים‬
‫הנדרשים לכך‪.‬‬
‫(‪ - )2‬מספר בקשות שאושרו ע"י האיגוד והועברו להמשך הטיפול במשרד להגנת הסביבה‪.‬‬
‫פירוט בקשות לרישיון עסק שטופלו בשנת ‪2311‬‬
‫מ‪/‬ס‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫מספר‬
‫פריט‬
‫‪.1.2‬א'‬
‫‪.1.6‬ו'‬
‫‪.5.1‬ג'‬
‫‪6.1‬‬
‫שם העסק ומיקומו‬
‫מרכז רכיבה טיפולית גיתית‬
‫תבואות בר מזון‬
‫עמית דברי מאפה קפואים‬
‫קונד שבתות וחגים‬
‫ביודיזל‬
‫אקו מדיקל‬
‫טופ‪-‬וור‬
‫בקשה‬
‫אושרה‪/‬סורבה‬
‫אושרה‬
‫אושרה‬
‫אושרה‬
‫אושרה‬
‫*אושרה‬
‫*אושרה‬
‫אושרה‬
‫מוסך אפיקים שרותי‬
‫תחבורה‬
‫פורד מערכות מוניציפאליות‬
‫אבן עמי הנדסה אזרחית‬
‫אושרה‬
‫סורבה‬
‫‪11‬‬
‫‪13.2‬‬
‫מחצבת כוכב השכר‬
‫סורבה‬
‫‪12‬‬
‫‪13.8‬א'‬
‫‪13.8‬ב'‬
‫‪11‬‬
‫‪11‬‬
‫‪13.3‬‬
‫מטלוב פתרונות ירוקים‬
‫לתעשייה‬
‫א‪ .‬א‪ .‬א‪ .‬חיווט‬
‫מזרני כפ"ס ייבוא וסחר‬
‫*אושרה‬
‫אושרה‬
‫אושרה‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫‪ 13.13‬ה'‬
‫‪13.13‬ז'‬
‫ירוק לעד מחזור‬
‫פולקום‬
‫*אושרה‬
‫* אושרה‬
‫‪.8.3‬א'‬
‫‪3‬‬
‫‪13‬‬
‫‪7‬‬
‫סיבות לסירוב‬
‫אושרה‬
‫לא הוגשו מסמכים‬
‫הנדרשים לכך‪.‬‬
‫לא הוגשו מסמכים‬
‫הנדרשים לכך‪.‬‬
‫איגוד ערים לאיכות הסביבה שומרון‬
‫אריאל‪ ,‬רח' נחשונים ‪ 71‬ת‪.‬ד‪ 4013 .‬מיקוד ‪,40700‬‬
‫טל‪ 03-9367135 .‬פקס‪03-9367136 .‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪13‬‬
‫‪23‬‬
‫‪13.11‬א'‬
‫‪.13.11‬ג'‬
‫‪.13.16‬ב'‬
‫‪21‬‬
‫‪22‬‬
‫‪21‬‬
‫קבוצת אלון‬
‫פרופימאט‬
‫ג‪ .‬את ט‪ .‬תעשיות ומסחר‬
‫רתק תעשיות‬
‫*אושרה‬
‫*אושרה‬
‫אושרה‬
‫סורבה‬
‫רשתות עוז‬
‫רהיטי מרום הגולן‬
‫א‪ .‬פ‪ .‬עיצובים‬
‫אושרה‬
‫אושרה‬
‫סורבה‬
‫לא הוגשו מסמכים‬
‫הנדרשים לכך‪.‬‬
‫לא הוגשו מסמכים‬
‫הנדרשים לכך‪.‬‬
‫הערה לטבלה ‪ * :2‬אושרה ‪ -‬בקשה שאושרה ע"י האיגוד והועברה להמשך הטיפול במ' להגנה"ס‪.‬‬
‫מקרא‪ - xxxx :‬מחוז ירושלים; ‪ - xxxx‬מחוז המרכז; ‪ - xxxx‬מחוז חיפה‪.‬‬
‫‪ .1.1‬קליטת מפעלים לא מזהמים‬
‫באחריות‪ :‬ד"ר וסילי רודסקי‬
‫‪ .1.1.1‬בדיקות ‪ ,‬בהתאם לבקשות בועדות קליטה לתעשיה ‪-‬‬
‫נבחנו ‪ 3‬בקשות‪ .‬נתנו חוות דעות חיוביות לקליטת מפעל סנטר פלסט באזה"ת ברקו‬
‫ומפעל כל חן באזור המלאכה מבוא חורון‬
‫‪ .1.5‬מעקב אחר פינוי שמנים ממפעלים‬
‫‪ .1.5.1‬דווח ממפעלי מזון ‪ ,‬הזרקת פלסטיק‪ ,‬עיבוד מתכות‬
‫ואחרים‬
‫פינוי שמנים משומשים סדיר ממפעלי מזון‪ ,‬מפעלי הזרקת פלסטיק ומפעלי עיבוד מתכת‬
‫בהם הותקנו מפריד שמנים‪ :‬טוויטו פלסט‪ ,‬כתר‪ ,‬חרסה סטודיו‪ ,‬שלייסנר‪ ,‬קבוצת אלון‪,‬‬
‫אחווה אחדות‪ ,‬ביצי כפר‪ ,‬תבואות בר‪ ,‬אנטיקוביץ‪ ,‬עמית‪ ,‬תבליני שמש‪ ,‬גוד פוד‪ ,‬מעדני‬
‫ש‪.‬ר‪.‬פ‪ , .‬קייטרינג אדמה‪ ,‬מאפית שיפון ועוד‪.‬‬
‫מפעל סלטי שמיר באזה"ת ברקן פינה כ‪ 211 -‬מ"ק של שמן משומש לליפודן‪.‬‬
‫‪ .1.6‬פיקוח על חומ"ס בתעשיה‬
‫‪ .1.6.1‬הכנת רשימת עסקים ורמת הפיקוח ע"פ חוק העזר‬
‫היקף הפיקוח‬
‫מספר‬
‫שם המפעל‬
‫בביקור‬
‫ביקורים‬
‫ומיקומו‬
‫מס'‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪3‬‬
‫‪13‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪11‬‬
‫‪11‬‬
‫‪15‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫אבגול‪ ,‬א‪.‬ת‪ .‬ברקן‬
‫אביג‪ ,‬א‪.‬ת‪ .‬ברקן‬
‫אור ברקן‪ ,‬א‪.‬ת‪ .‬ברקן‬
‫אורן יורם אריזות‪ ,‬א‪.‬ת‪ .‬ברקן‬
‫אם‪ .‬סי‪ .‬איי מולטיקולור‪ ,‬א‪.‬ת‪ .‬ברקן‬
‫אי‪.‬אר‪.‬פי‪.‬סי‪ ,.‬א‪.‬ת‪ .‬ברקן‬
‫ביצי כפר‪ ,‬א‪.‬ת‪ .‬ברקן‬
‫הארגז טכנופח‪ ,‬א‪.‬ת‪ .‬ברקן‬
‫ויקטוקור‪ ,‬א‪.‬ת‪ .‬ברקן‬
‫זהבי הכרם בע"מ‪ ,‬א‪.‬ת‪ .‬ברקן‬
‫מוליתן ‪ ,2313‬א‪.‬ת‪ .‬ברקן‬
‫מעוז‪ ,‬א‪.‬ת‪ .‬ברקן‬
‫אלכוהום‪ ,‬א‪.‬ת‪ .‬ברקן‬
‫ניתוב‪ ,‬א‪.‬ת‪ .‬ברקן‬
‫סופרגום תעשיות‪ ,‬א‪.‬ת‪ .‬ברקן‬
‫‪8‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫מס' של‬
‫יח' הפיקוח‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫איגוד ערים לאיכות הסביבה שומרון‬
‫אריאל‪ ,‬רח' נחשונים ‪ 71‬ת‪.‬ד‪ 4013 .‬מיקוד ‪,40700‬‬
‫טל‪ 03-9367135 .‬פקס‪03-9367136 .‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪13‬‬
‫‪23‬‬
‫‪21‬‬
‫‪22‬‬
‫‪21‬‬
‫‪21‬‬
‫‪25‬‬
‫‪26‬‬
‫‪27‬‬
‫‪28‬‬
‫‪23‬‬
‫‪13‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪11‬‬
‫‪11‬‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪13‬‬
‫‪13‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪11‬‬
‫‪11‬‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪13‬‬
‫‪53‬‬
‫‪51‬‬
‫‪52‬‬
‫‪51‬‬
‫‪51‬‬
‫‪55‬‬
‫‪56‬‬
‫‪57‬‬
‫‪58‬‬
‫סלטי שמיר ‪ ,2336‬א‪.‬ת‪ .‬ברקן‬
‫ספרי מטל‪ ,‬א‪.‬ת‪ .‬ברקן‬
‫פלקסו פרינט (‪ )1383‬בע"מ‪ ,‬א‪.‬ת‪ .‬ברקן‬
‫פרופימאט בע"מ‪ ,‬א‪.‬ת‪ .‬ברקן‬
‫רונופולידן‪ ,‬א‪.‬ת‪ .‬ברקן‬
‫רתק תעשיות בע"מ‪ ,‬א‪.‬ת‪ .‬ברקן‬
‫שלייסנר‪ ,‬א‪.‬ת‪ .‬ברקן‬
‫שרל מעבדה קוסמטית בע"מ‪ ,‬א‪.‬ת‪ .‬ברקן‬
‫תבואות בר‪ ,‬א‪.‬ת‪ .‬ברקן‬
‫‪ , M.T.I‬א‪.‬ת‪ .‬ברקן‬
‫גרין אויל‪ ,‬פארק תעשיות אריאל‬
‫כמיארט אריאל‪ ,‬פארק תעשיות אריאל‬
‫מטלוב‪ ,‬פארק תעשיות אריאל‬
‫שחר כימיקלים‪ ,‬פארק תעשיות אריאל‬
‫תירוש דוד‪ ,‬פארק תעשיות אריאל‬
‫רייקול גבישים‪ ,‬אריאל‬
‫תבליני שמש‪ ,‬א‪.‬ת‪ .‬קרנ"ש‬
‫יהלום תעשיית חומרי ניקוי‪ ,‬א‪.‬ת‪ .‬קרנ"ש‬
‫פיברטק‪ ,‬א‪.‬ת‪ .‬קרני שומרון‬
‫פלסטופיבר‪ ,‬א‪.‬ת‪ .‬קרני שומרון‬
‫ישראפוט‪ ,‬א‪.‬ת‪ .‬קרנ"ש‬
‫מכבסה י‪.‬ש‪ .‬קלין‪ ,‬א‪.‬ת‪ .‬קרנ"ש‬
‫חב' ‪ , RST‬א‪.‬ת‪ .‬עפרה‬
‫מוטולה‪ ,‬א‪.‬ת‪ .‬עמנואל‬
‫ביודיזל‪ ,‬א‪.‬ת‪ .‬מעלה אפרים‬
‫עתיד אריזות‪ ,‬א‪.‬ת‪ .‬מעלה אפרים‬
‫י‪ .‬ברום‪ ,‬א‪.‬ת‪ .‬מעלה אפרים‬
‫דולפין‪ ,‬א‪.‬ת‪ .‬בר און‬
‫ירוק לעד‪ ,‬א‪.‬ת‪ .‬בר און‬
‫פולקום‪ ,‬א‪.‬ת‪ .‬בר און‬
‫קניגסברג יצחק‪ ,‬א‪.‬ת‪ .‬אלון מורה‬
‫פי‪ .‬וי‪ .‬רן‪ ,.‬קיבוץ נערן‬
‫אי‪.‬אם‪.‬אס (זיקוק מתכות עדינות)‪ ,‬שילה‬
‫א‪.‬שיצר בע"מ‪ ,‬פארק תעשיות שח"ק‬
‫טיירק‪ ,‬פארק תעשיות שח"ק‬
‫פילטר אייר‪ ,‬פארק תעשיות שח"ק‬
‫מחסן חומרי הדברה "עמיר"‪ ,‬תומר‬
‫מחסן חומרי הדברה "משביר לחקלאי"‪ ,‬תומר‬
‫מחסן חומרי הדברה "הגרעין" ‪ ,‬פצאל‬
‫מחסן חומרי הדברה "עמיר"‪ ,‬נעמה‬
‫מי‪/‬קולחי בקעת הירדן‬
‫הלל תעשיות ומסחר‪ ,‬א‪.‬ת‪ .‬כפר אדומים‬
‫קידוחי מים של מקורות‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪7‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪7‬‬
‫איגוד ערים לאיכות הסביבה שומרון‬
‫אריאל‪ ,‬רח' נחשונים ‪ 71‬ת‪.‬ד‪ 4013 .‬מיקוד ‪,40700‬‬
‫טל‪ 03-9367135 .‬פקס‪03-9367136 .‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫בריכות שחיה‬
‫מס'‬
‫שם הבריכה‬
‫ומיקומה‬
‫מספר‬
‫ביקורים‬
‫היקף הפיקוח‬
‫בביקור‬
‫מס' של‬
‫יח' הפיקוח‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪3‬‬
‫‪13‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪11‬‬
‫‪11‬‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪13‬‬
‫‪23‬‬
‫‪21‬‬
‫‪22‬‬
‫‪21‬‬
‫‪21‬‬
‫‪25‬‬
‫‪26‬‬
‫‪27‬‬
‫‪28‬‬
‫‪23‬‬
‫‪13‬‬
‫‪11‬‬
‫בריכת שחיה מועדון ספורט אורנית‬
‫בריכת שחיה בישוב אלון מורה‬
‫בריכת שחיה מועדון ספורט אלפי מנשה‬
‫בריכת שחיה קיצית של קאנטרי קלאב אריאל‬
‫בריכת שחיה שנתית של קאנטרי קלאב אריאל‬
‫בריכת שחיה במלון אשל השומרון‪ ,‬אריאל‬
‫בריכת שחיה בישוב בית אל‬
‫בריכת שחיה בישוב בית אריה‬
‫בריכת שחיה בישוב ברקן‬
‫בריכת שחיה "גבע" בגבעת זאב‬
‫בריכת שחיה בישוב דולב‬
‫בריכת שחיה בישוב חרמש‬
‫בריכת שחיה בכפר אדומים‬
‫בריכת שחיה בישוב מבוא דותן‬
‫בריכת שחיה במכללת אורות ישראל באלקנה‬
‫בריכת שחיה בישוב מעלה אפרים‬
‫בריכת שחיה בישוב נוה צוף‬
‫בריכת שחיה בישוב נילי‬
‫בריכת שחיה בישוב סלעית‬
‫בריכת שחיה בישוב עלי‬
‫בריכת שחיה בישוב עמנואל‬
‫בריכת שחיה בישוב עפרה‬
‫בריכת שחיה בישוב קדומים‬
‫בריכת שחיה מועדון ספורט "אורנים" בקרנ"ש‬
‫בריכת שחיה בישוב רימונים‬
‫בריכת שחיה בישוב שבי שומרון‬
‫בריכת שחיה בישוב שילה‬
‫בריכת שחיית קאנטרי שערי תקווה‬
‫בריכת שחיה בישוב שקד‬
‫בריכת שחיה בישוב מתתיהו‬
‫בריכת שחיה בכפר האורנים‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ 1.6.2‬ביקורות במפעלים‪ ,‬בריכות שחיה ותחנות דלק‪ :‬בוצעו ‪ 215‬ביקורות‪ .‬להלן דו"ח פיקוח על‬
‫מפעלים שבוצעו בשנת ‪2311‬‬
‫‪13‬‬
‫איגוד ערים לאיכות הסביבה שומרון‬
‫אריאל‪ ,‬רח' נחשונים ‪ 71‬ת‪.‬ד‪ 4013 .‬מיקוד ‪,40700‬‬
‫טל‪ 03-9367135 .‬פקס‪03-9367136 .‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫דו"ח פיקוח על מפעלים בשנת ‪2014‬‬
‫מס‬
‫'‬
‫שם‬
‫המפעל‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫אבגול‬
‫נושאים לפיקוח‬
‫זיהום‬
‫שפכים חומ"ס‬
‫אויר‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫ביצוע הפיקוח‬
‫דיגום‬
‫ביקורים דיגום‬
‫שפכים ארובות‬
‫‪4‬‬
‫‪7‬‬
‫‪6‬‬
‫הערות‬
‫‪9‬‬
‫אזור התעשייה ברקן‬
‫‪+‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫אביג‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪1‬‬
‫‪21‬‬
‫‪1‬‬
‫אור ברקן‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪2‬‬
‫‪12‬‬
‫‪1‬‬
‫אורן‬
‫אריזות‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5‬‬
‫אחוה‬
‫אחדות‬
‫‪6‬‬
‫אי‪ .‬אר‪.‬פי‪.‬‬
‫סי‪.‬‬
‫‪+‬‬
‫‪7‬‬
‫אם‪ .‬טי‪.‬‬
‫איי‪.‬‬
‫‪+‬‬
‫‪8‬‬
‫אם‪ .‬סי‪.‬‬
‫איי‪.‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪1‬‬
‫‪12‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪+‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪21‬‬
‫‪3‬‬
‫אנטקוביץ‬
‫‪+‬‬
‫‪2‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫אנרקון‬
‫‪+‬‬
‫‪1‬‬
‫‪12‬‬
‫‪11‬‬
‫אלכוהום‬
‫‪+‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪12‬‬
‫אקו אלפא‬
‫‪+‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5‬‬
‫‪11‬‬
‫ביצי כפר‬
‫‪+‬‬
‫‪1‬‬
‫‪12‬‬
‫‪11‬‬
‫בסט‬
‫‪+‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪11‬‬
‫מצב סביר‪,‬‬
‫אין רישיון‬
‫עסק‬
‫מצב סביר‪,‬‬
‫אין רישיון‬
‫עסק‬
‫מצב סביר‪,‬‬
‫אין רישיון‬
‫עסק‬
‫מצב סביר‪,‬‬
‫אין רישיון‬
‫עסק‬
‫עומד‬
‫בדרישות‬
‫הסביבתיות‬
‫נדרש שיפור‬
‫באחסון‬
‫חומ"ס‪ ,‬אין‬
‫רישיון עסק‬
‫מצב סביר‪,‬‬
‫אין רישיון‬
‫עסק‬
‫מצ"ב סביר‪,‬‬
‫אין רישיון‬
‫עסק‬
‫עומד‬
‫בדרישות‬
‫הסביבתיות‬
‫מצ"ב סביר‪,‬‬
‫אין רישיון‬
‫עסק‬
‫עומד‬
‫בדרישות‬
‫הסביבתיות‬
‫מצ"ב סביר‪,‬‬
‫אין רישיון‬
‫עסק‬
‫עומד‬
‫בדרישות‬
‫הסביבתיות‬
‫מצ"ב סביר‪,‬‬
‫איגוד ערים לאיכות הסביבה שומרון‬
‫אריאל‪ ,‬רח' נחשונים ‪ 71‬ת‪.‬ד‪ 4013 .‬מיקוד ‪,40700‬‬
‫טל‪ 03-9367135 .‬פקס‪03-9367136 .‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫סטונס‬
‫‪15‬‬
‫הארגז‬
‫טכנופח‬
‫‪16‬‬
‫הכי נקי‪,‬‬
‫מכבסת‬
‫‪VIP‬‬
‫‪17‬‬
‫ויקטור‬
‫טכנולוגיו‬
‫ת‬
‫זהבי‬
‫הכרם‬
‫‪13‬‬
‫טוויטו‬
‫פלסט‬
‫‪18‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪+‬‬
‫‪1‬‬
‫‪8‬‬
‫‪+‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪+‬‬
‫‪1‬‬
‫‪+‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪23‬‬
‫טופ‪ -‬וור‪,‬‬
‫מכבסה‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪1‬‬
‫‪8‬‬
‫‪21‬‬
‫מוליתן‬
‫‪2313‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪1‬‬
‫‪21‬‬
‫‪22‬‬
‫מעוז‬
‫‪+‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪21‬‬
‫ניתוב‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪21‬‬
‫‪2‬‬
‫סופרגום‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪+‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪1‬‬
‫‪7‬‬
‫‪2‬‬
‫‪25‬‬
‫סלטי‬
‫שמיר‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪1‬‬
‫‪21‬‬
‫‪26‬‬
‫סנטר‬
‫פלסט‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪27‬‬
‫ספרי מטל‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪28‬‬
‫עמית‬
‫דברי‬
‫מאפה‬
‫קפואים‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪12‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4‬‬
‫אין רישיון‬
‫עסק‬
‫מצב סביר‪,‬‬
‫אין רישיון‬
‫עסק‬
‫שפכים‬
‫חריגים‬
‫מבחינת ריכוז‬
‫דטרגנטים‪,‬‬
‫אין רישיון‬
‫עסק‬
‫נדרש שיפור‬
‫באחסון‬
‫חומ"ס‬
‫עומד‬
‫בדרישות‬
‫הסביבתיות‬
‫עומד‬
‫בדרישות‬
‫הסביבתיות‬
‫שפכים‬
‫חריגים‬
‫מבחינת ריכוז‬
‫דטרגנטים‬
‫מצ"ב סביר‪,‬‬
‫אין רישיון‬
‫עסק‬
‫מצ"ב סביר‪,‬‬
‫אין רישיון‬
‫עסק‬
‫נדרש שיפור‪,‬‬
‫אין רישיון‬
‫עסק‬
‫‪9‬‬
‫מצ"ב סביר‪,‬‬
‫אין רישיון‬
‫עסק‬
‫נדרש שיפור‪,‬‬
‫אין רישיון‬
‫עסק‬
‫מצ"ב סביר‪,‬‬
‫מטפל בקבלת‬
‫רישיון עסק‬
‫לא עומד‬
‫בדרישות‬
‫סביבתיות‪,‬‬
‫אין רישיון‬
‫עסק‬
‫מפעל‬
‫בהקמה‪ ,‬מצב‬
‫סביר‬
‫איגוד ערים לאיכות הסביבה שומרון‬
‫אריאל‪ ,‬רח' נחשונים ‪ 71‬ת‪.‬ד‪ 4013 .‬מיקוד ‪,40700‬‬
‫טל‪ 03-9367135 .‬פקס‪03-9367136 .‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪23‬‬
‫פלקסו‬
‫פרינט‬
‫‪+‬‬
‫‪13‬‬
‫פרופימאט‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪11‬‬
‫קבוצת‬
‫אלון‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪12‬‬
‫רונופולידן‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪2‬‬
‫‪11‬‬
‫רהיטי‬
‫מרום‬
‫הגולן‬
‫רשתות‬
‫עוז‬
‫‪+‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪15‬‬
‫רתק‬
‫תעשיות‬
‫בע"מ‬
‫שלייסנר‬
‫‪+‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪+‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪17‬‬
‫שרל‬
‫מעבדה‬
‫קוסמטית‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪18‬‬
‫תבואות‬
‫בר‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪2‬‬
‫‪12‬‬
‫‪1‬‬
‫א‪ .‬א‪ .‬א‪.‬‬
‫חיווט‬
‫‪11‬‬
‫‪16‬‬
‫‪+‬‬
‫‪1‬‬
‫מצב סביר‪,‬‬
‫אין רישיון‬
‫עסק‬
‫מצב סביר‪,‬‬
‫מטפל בקבלת‬
‫רישיון עסק‬
‫מפעל חדש‪,‬‬
‫מצב סביר‪,‬‬
‫מטפל בקבלת‬
‫רישיון עסק‬
‫מצב סביר‪,‬‬
‫אין רישיון‬
‫עסק‬
‫מצב סביר‬
‫עומד‬
‫בדרישות‬
‫סביבתיות‪,‬‬
‫מטפל בקבלת‬
‫רישיון עסק‬
‫מצב סביר‪,‬‬
‫אין רישיון‬
‫עסק‬
‫מצב סביר‪,‬‬
‫אין רישיון‬
‫עסק‬
‫מצב סביר‪,‬‬
‫עובר לפארק‬
‫תעשיות‬
‫אריאל‬
‫עומד‬
‫בדרישות‬
‫סביבתיות‬
‫פארק תעשיות אריאל‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫אחווה‬
‫אחדות‬
‫‪+‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫אחים‬
‫פריד‬
‫‪+‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫גרין אויל‬
‫‪+‬‬
‫‪5‬‬
‫כמיארט‬
‫‪+‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫מטלוב‬
‫‪+‬‬
‫‪2‬‬
‫‪21‬‬
‫‪+‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2‬‬
‫עומד‬
‫בדרישות‬
‫סביבתיות‬
‫עומד‬
‫בדרישות‬
‫סביבתיות‬
‫עומד‬
‫בדרישות‬
‫סביבתיות‬
‫מצב סביר‪,‬‬
‫מטפל בחידוש‬
‫רישיון עסק‬
‫מצב סביר‪,‬‬
‫מטפל בקבלת‬
‫רישיון עסק‬
‫מצב סביר‪,‬‬
‫איגוד ערים לאיכות הסביבה שומרון‬
‫אריאל‪ ,‬רח' נחשונים ‪ 71‬ת‪.‬ד‪ 4013 .‬מיקוד ‪,40700‬‬
‫טל‪ 03-9367135 .‬פקס‪03-9367136 .‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪1‬‬
‫‪7‬‬
‫פתרונות‬
‫ירוקים‬
‫‪2‬‬
‫שחר‬
‫כימיקלים‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪+‬‬
‫‪8‬‬
‫תירוש דוד‬
‫‪3‬‬
‫קונדיטורי‬
‫ה שבתות‬
‫וחגים‬
‫‪13‬‬
‫רייקול‬
‫גבישים‬
‫‪1‬‬
‫ג‪ .‬את ט‪.‬‬
‫תעשיות‬
‫ומסחר‬
‫יהלום‬
‫תעשיות‬
‫חומרי‬
‫ניקוי‬
‫‪1‬‬
‫י‪.‬ש‪ .‬קלין‪,‬‬
‫מכבסה‬
‫‪1‬‬
‫ישראפוט‬
‫‪+‬‬
‫‪5‬‬
‫פיברטק‬
‫‪+‬‬
‫‪6‬‬
‫תבליני‬
‫שמש‬
‫‪7‬‬
‫פלסטופיב‬
‫ר‬
‫‪5‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪6‬‬
‫‪1‬‬
‫‪7‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪+‬‬
‫‪4‬‬
‫מטפל בקבלת‬
‫רישיון עסק‬
‫‪9‬‬
‫עומד‬
‫בדרישות‬
‫סביבתיות‬
‫מצב סביר‪,‬‬
‫מטפל בקבלת‬
‫רישיון עסק‬
‫נמצא באזור‬
‫המלאכה של‬
‫אריאל‪ .‬מצב‬
‫סביר‪ .‬קבלת‬
‫רישיון עסק‬
‫בטיפול‬
‫נמצא בעיר‬
‫אריאל‪ .‬עומד‬
‫בדרישות‬
‫סביבתיות‬
‫אזור התעשייה קרני שומרון‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪1‬‬
‫‪+‬‬
‫‪1‬‬
‫‪11‬‬
‫‪1‬‬
‫מצב סביר‪.‬‬
‫מטפל בקבלת‬
‫רישיון עסק‬
‫לא עומד‬
‫בדרישות‬
‫סביבתיות‪.‬‬
‫אין רישיון‬
‫עסק‬
‫שפכים‬
‫חריגים‪.‬‬
‫מטפל בבעיה‬
‫מצב סביר‪,‬‬
‫אין רישיון‬
‫עסק‬
‫גורם לזיהום‬
‫אויר באבק‪.‬‬
‫מטפל בבעיה‪.‬‬
‫אין רישיון‬
‫עסק‬
‫שפכים‬
‫חריגים‪.‬‬
‫מטפל בבעיה‬
‫ובקבלת‬
‫רישיון עסק‪.‬‬
‫נמצא באזור‬
‫המלאכה‬
‫קרנ"ש‪ .‬לא‬
‫עומד‬
‫בדרישות‬
‫סביבתיות‪.‬‬
‫אין רישיון‬
‫איגוד ערים לאיכות הסביבה שומרון‬
‫אריאל‪ ,‬רח' נחשונים ‪ 71‬ת‪.‬ד‪ 4013 .‬מיקוד ‪,40700‬‬
‫טל‪ 03-9367135 .‬פקס‪03-9367136 .‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫עסק‬
‫אזור התעשייה מעלה אפרים‬
‫‪1‬‬
‫אקו‬
‫מדיקל‬
‫‪+‬‬
‫‪2‬‬
‫ביו דיזל‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫גוד פוד‬
‫י‪ .‬ברום‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪5‬‬
‫עתיד‬
‫אריזות‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫דולפין‬
‫תעשיות‬
‫סבונים‬
‫ירוק לעד‬
‫מחזור‬
‫פולקום‬
‫קייטרינג‬
‫אדמה‬
‫‪1‬‬
‫יצחק‬
‫קניגסברג‬
‫‪+‬‬
‫‪2‬‬
‫מעדני‬
‫ש‪.‬ר‪.‬פ‪.‬‬
‫‪+‬‬
‫‪1‬‬
‫‪RST‬‬
‫‪1‬‬
‫שמורי‬
‫מוטולה‬
‫‪1‬‬
‫פי‪ .‬וי‪ .‬רן‬
‫‪+‬‬
‫‪21‬‬
‫‪2‬‬
‫‪+‬‬
‫‪21‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪4‬‬
‫עומד‬
‫בדרישות‬
‫סביבתיות‬
‫גורם למטרדי‬
‫ריח קשה‪.‬‬
‫מטפל בחידוש‬
‫רישיון עסק‬
‫מצב סביר‪.‬‬
‫מצב סביר‪.‬‬
‫אין רישיון‬
‫עסק‬
‫נדרש שיפור‪.‬‬
‫שימוש מוגבל‬
‫בחומ"ס עקב‬
‫ביטול היתר‬
‫רעלים‪ .‬אין‬
‫רישיון עסק‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫אזור התעשייה בר און ‪ -‬קדומים‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪+‬‬
‫‪2‬‬
‫‪+‬‬
‫‪1‬‬
‫‪+‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪+‬‬
‫נדרש שיפור‪.‬‬
‫אין רישיון‬
‫עסק‬
‫מצב סביר‬
‫‪1‬‬
‫מצב סביר‬
‫נמצא באזור‬
‫המלאכה‬
‫קדומים‪ .‬מצב‬
‫סביר‪ ,‬אין‬
‫רישיון עסק‬
‫אזור המלאכה אלון מורה‬
‫‪+‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫שפכים‬
‫חריגים‪ .‬אין‬
‫רישיון עסק‬
‫מצב סביר‬
‫אזור המלאכה עפרה‬
‫‪+‬‬
‫מצב סביר‪.‬‬
‫מטפל בקבלת‬
‫רישיון עסק‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫אזור התעשייה עמנואל‬
‫‪+‬‬
‫‪1‬‬
‫‪+‬‬
‫‪2‬‬
‫מצב סביר‪.‬‬
‫אין רישיון‬
‫עסק‬
‫בקעת הירדן‬
‫‪1‬‬
‫‪+‬‬
‫‪15‬‬
‫מצב סביר‪.‬‬
‫אין רישיון‬
‫איגוד ערים לאיכות הסביבה שומרון‬
‫אריאל‪ ,‬רח' נחשונים ‪ 71‬ת‪.‬ד‪ 4013 .‬מיקוד ‪,40700‬‬
‫טל‪ 03-9367135 .‬פקס‪03-9367136 .‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫עסק‬
‫פארק תעשיות שח"ק‬
‫‪1‬‬
‫אלפנט‬
‫‪1‬‬
‫עומד‬
‫בדרישות‬
‫סביבתיות‬
‫מצב סביר‬
‫עומד‬
‫בדרישות‬
‫סביבתיות‬
‫עומד‬
‫בדרישות‬
‫סביבתיות‬
‫‪1‬‬
‫מצב סביר‪.‬‬
‫מטפל בקבלת‬
‫רישיון עסק‬
‫מצב סביר‪,‬‬
‫אין רישיון‬
‫עסק‬
‫גורם למטרדי‬
‫ריח‪ .‬מטפל‬
‫בבעיה‬
‫עומד‬
‫בדרישות‬
‫סביבתיות‬
‫‪9‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫טיירק‬
‫מזרני‬
‫כפ"ס‬
‫‪+‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫פילט אייר‬
‫‪+‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5‬‬
‫פרופיליין‬
‫‪6‬‬
‫קולורפול‬
‫‪7‬‬
‫ריאקטיב‬
‫‪8‬‬
‫שיצר‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫פורד‬
‫מערכות‬
‫מוניציפאל‬
‫יות‬
‫פומרנץ‬
‫מיצים‬
‫‪1‬‬
‫אי‪ .‬אמ‪.‬‬
‫אס‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫בית בד‬
‫‪+‬‬
‫‪1‬‬
‫הילל‬
‫תעשיות‬
‫ומסחר‬
‫‪+‬‬
‫‪1‬‬
‫אפיד‬
‫‪1‬‬
‫?‬
‫‪1‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪7‬‬
‫‪4‬‬
‫אזור התעשייה מבוא חורון‬
‫‪2‬‬
‫‪+‬‬
‫‪1‬‬
‫מוסך חדש‪.‬‬
‫מצב סביר‬
‫‪+‬‬
‫‪1‬‬
‫מפעל‬
‫בשלבים‬
‫סופיים של‬
‫הקמתו‬
‫(העתקה‬
‫למגרש אחר)‪.‬‬
‫אזור התעשייה שילה‬
‫‪1‬‬
‫‪+‬‬
‫‪1‬‬
‫עומד‬
‫בדרישות‬
‫סביבתיות‬
‫מצב סביר‬
‫אזור המלאכה כפר אדומים‬
‫‪1‬‬
‫‪+‬‬
‫מצב סביר‬
‫אזור המלאכה עלי זהב‬
‫‪1‬‬
‫‪16‬‬
‫מצב סביר‪.‬‬
‫אין רישיון‬
‫איגוד ערים לאיכות הסביבה שומרון‬
‫אריאל‪ ,‬רח' נחשונים ‪ 71‬ת‪.‬ד‪ 4013 .‬מיקוד ‪,40700‬‬
‫טל‪ 03-9367135 .‬פקס‪03-9367136 .‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪2‬‬
‫נ‪ .‬ג‪ .‬נ‪.‬‬
‫מתכות‬
‫‪+‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫רז רהיט‬
‫‪+‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫שיש‬
‫רבינסקי‬
‫‪+‬‬
‫סה"כ‪86 :‬‬
‫‪13‬‬
‫‪51‬‬
‫‪+‬‬
‫‪1‬‬
‫‪18‬‬
‫‪233‬‬
‫עסק‬
‫לא עומד‬
‫בדרישות‬
‫סביבתיות‪.‬‬
‫אין רישיון‬
‫עסק‬
‫נדרש שיפור‪.‬‬
‫אין רישיון‬
‫עסק‬
‫לא עומד‬
‫בדרישות‬
‫סביבתיות‪.‬‬
‫אין רישיון‬
‫עסק‬
‫‪253‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ 1.7‬מניעת נזק וסיכון באירועי חומ"ס‬
‫‪ 1.7.1‬ביצוע כוננות כתמיכה בכיבוי אש‪ 1 :‬כוננים ‪ ,‬כל השנה שעוסקים‬
‫בטיפול באירועי חומ"ס והגברת מוכנות‪ :‬השתתפות בטיפול בשני אירועי חומ"ס‪ :‬דליפת‬
‫גז ממכלית גפ"מ ודליפת סודיום היפוכלוריט ממכלית הובלתו‪ .‬השתתפות בהכנה וביצוע‬
‫תרגיל חומ"ס אזורי שהתקיים בפארק תעשיות אריאל‪.‬‬
‫כיול וטיפול במכשירי גו"ז וטיפול בציוד מיגון אישי‪.‬‬
‫‪ 2‬נושא מרכזי‪ :‬טיפול בקרקעות מזוהמות‬
‫‪ .2.1‬מניעת זיהום קרקע מפעילות מפעלים ומוסכים‬
‫באחריות‪ :‬ד"ר וסילי רודסקי‬
‫‪ .2.1.1‬מעקב שוטף וניטור‬
‫לא התגלה זיהום קרקע שנדרש טיפול רציני ‪ -‬פינוי הקרקע המזוהמת‪.‬‬
‫‪ 1‬נושא מרכזי‪ :‬מניעת זיהום משפכים סניטריים‬
‫‪ .1.1‬הסדרת הטיפול בשפכים לרמה שלישונית‬
‫באחריות‪ :‬איצ'ה מאיר ‪ ,‬חזי ליפל ‪ ,‬יעל סימן טוב‬
‫‪ .1.1.1‬השתתפות בהכנת תוכנית אב ליו"ש )רשות המים( ‪DHV‬‬
‫‪ .1.1.2‬קידום וליווי ביצוע פתרונות ברשויות המקומיות‪ :‬נבדקו ‪ 1‬תוכניות‬
‫למטשי"ם ‪ ,‬חלק מתוכנית קו אריאל שפד"ן ‪ ,‬שידרוג מט"ש קדומים ‪,‬‬
‫תוכנית ביוב עמנואל ‪ ,‬תוכנית אזורית גוש שילה ‪ ,‬שידרוג מט"ש ברכה ‪,‬‬
‫קו אזורי למט"ש עפרה‪.‬‬
‫‪ .1.1.1‬ליווי שדרוג מטשי"ים‪ ,‬הכנת מכרזים ‪ ,‬פיקוח על‬
‫ביצוע חדשים ופיקוח שוטף‬
‫בוצעו ‪ 12‬סיורים‪/‬טיפול בתלונות מטשים בתחום רשויות האיגוד‪ ,‬פיקוח ע"פ‬
‫הטבלה לעיל‪.‬‬
‫‪17‬‬
‫איגוד ערים לאיכות הסביבה שומרון‬
‫אריאל‪ ,‬רח' נחשונים ‪ 71‬ת‪.‬ד‪ 4013 .‬מיקוד ‪,40700‬‬
‫טל‪ 03-9367135 .‬פקס‪03-9367136 .‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪ .1.1.1‬סקר מצב מטשי"ם ופתרונות קצה והוצאתו כדו"ח שנתי‬
‫דו"ח שפכים לשנת ‪2014‬‬
‫מ‪.‬א‪ .‬מטה בנימין‬
‫מס'‬
‫‪100‬‬
‫‪101‬‬
‫‪102‬‬
‫‪103‬‬
‫‪104‬‬
‫‪105‬‬
‫‪106‬‬
‫‪107‬‬
‫‪108‬‬
‫‪109‬‬
‫‪110‬‬
‫‪111‬‬
‫‪112‬‬
‫‪113‬‬
‫‪114‬‬
‫‪115‬‬
‫‪116‬‬
‫‪117‬‬
‫‪118‬‬
‫‪120‬‬
‫‪121‬‬
‫‪122‬‬
‫‪123‬‬
‫‪124‬‬
‫‪125‬‬
‫‪126‬‬
‫‪127‬‬
‫‪129‬‬
‫‪130‬‬
‫שם הישוב נ‪.‬צ‪ .‬רוחב נ‪.‬צ‪ .‬אורך אוכ' קיימת‬
‫‪4039‬‬
‫‪1755‬‬
‫‪1399‬‬
‫אדם‬
‫‪100‬‬
‫‪1842‬‬
‫‪1383‬‬
‫אלון‬
‫‪1101‬‬
‫‪1627‬‬
‫‪1424‬‬
‫בית חורון‬
‫‪1,307‬‬
‫‪1657‬‬
‫גבעון החדשה ‪1396‬‬
‫‪1247‬‬
‫‪1630‬‬
‫‪1480‬‬
‫דולב‬
‫‪2,974‬‬
‫‪1520‬‬
‫‪1485‬‬
‫חשמונאים‬
‫‪2792‬‬
‫‪1628‬‬
‫‪1596‬‬
‫טלמון‬
‫‪1790‬‬
‫‪1830‬‬
‫‪1520‬‬
‫כוכב השחר‬
‫‪6281‬‬
‫‪1732‬‬
‫‪1432‬‬
‫כוכב יעקב‬
‫‪2,980‬‬
‫‪1820‬‬
‫‪1370‬‬
‫כפר אדומים‬
‫‪1534‬‬
‫‪1533‬‬
‫‪1395‬‬
‫מבוא חורון‬
‫‪610‬‬
‫‪1728‬‬
‫מעלה לבונה ‪1625‬‬
‫‪1343‬‬
‫‪1791‬‬
‫מעלה מכמש ‪1428‬‬
‫‪1710‬‬
‫‪1857‬‬
‫‪1360‬‬
‫מצפה יריחו‬
‫‪442‬‬
‫‪1533‬‬
‫‪1486‬‬
‫מתתיהו‬
‫‪1132‬‬
‫‪1620‬‬
‫‪1570‬‬
‫נוה צוף‬
‫‪436‬‬
‫‪1634‬‬
‫‪1535‬‬
‫נחליאל‬
‫‪898‬‬
‫‪1545‬‬
‫‪1522‬‬
‫נילי‬
‫‪845‬‬
‫‪1565‬‬
‫‪1525‬‬
‫נעלה‬
‫עטרת‬
‫עלי‬
‫ענתות‬
‫עופרה‬
‫רימונים‬
‫שילה‬
‫שבות רחל‬
‫פסגות‬
‫גבעת אהוד‬
‫‪1565‬‬
‫‪1640‬‬
‫‪1363‬‬
‫‪1515‬‬
‫‪1490‬‬
‫‪1620‬‬
‫‪1625‬‬
‫‪1451‬‬
‫‪1475‬‬
‫‪1677‬‬
‫‪1750‬‬
‫‪1780‬‬
‫‪1747‬‬
‫‪1822‬‬
‫‪1780‬‬
‫‪1795‬‬
‫‪1714‬‬
‫‪1535‬‬
‫‪515‬‬
‫‪2,565‬‬
‫‪930‬‬
‫‪2,940‬‬
‫‪646‬‬
‫‪2,283‬‬
‫‪300‬‬
‫‪1713‬‬
‫‪2,281‬‬
‫‪47734‬‬
‫נפשות‬
‫מסו"ת קיים‬
‫‪10‬‬
‫‪2‬‬
‫‪8‬‬
‫‪20‬‬
‫‪6‬‬
‫‪15‬‬
‫‪5‬‬
‫‪15‬‬
‫‪10‬‬
‫‪15‬‬
‫‪70‬‬
‫‪1‬‬
‫‪8‬‬
‫‪5‬‬
‫‪10‬‬
‫‪2‬‬
‫מתקן קיים מתקן מתוכנן ‪BOD‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪13‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4‬‬
‫‪19‬‬
‫‪2‬‬
‫‪10‬‬
‫‪1‬‬
‫‪7‬‬
‫‪1‬‬
‫‪6‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪3‬‬
‫תת אזורי‪/‬חקל ‪16‬‬
‫‪1‬‬
‫‪6‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫‪11‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1‬‬
‫‪11‬‬
‫‪1‬‬
‫‪43‬‬
‫‪7‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪15‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪14‬‬
‫‪TSS‬‬
‫‪7‬‬
‫‪75‬‬
‫‪18‬‬
‫‪9‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪8‬‬
‫‪7‬‬
‫‪32‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪14‬‬
‫‪2,3‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪2‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪2‬‬
‫)מסחר ותעשייה(‬
‫דונם‬
‫מג"ל‬
‫‪18‬‬
‫מג"ל‬
‫הערות‬
‫תאריך כמות שפ' קיימת‬
‫חובר למאסף עוג בשנת ‪2000‬‬
‫‪404‬‬
‫קווי הולכה לעוג הפעלה בתחילת ביצוע‬
‫‪10‬‬
‫ישודרג ב ‪2011‬‬
‫‪110‬‬
‫‪1.10.14‬‬
‫מחובר לקו ג‪.‬זאב‪ -‬י‪-‬ם‬
‫‪131‬‬
‫בשדרוג‬
‫‪125‬‬
‫‪1.10.14‬‬
‫מחובר למודיעין עלית‬
‫‪297‬‬
‫אוג‪12-‬‬
‫השקייה חקלאית המטרת סרק‬
‫‪279‬‬
‫‪1.10.14‬‬
‫מתקן חדש‬
‫‪179‬‬
‫‪23.9.2104‬‬
‫מחובר למט"ש אל בירה‬
‫‪628‬‬
‫הפעלת חיבור לעוג ‪12.2010‬‬
‫‪298‬‬
‫בתכנון קו סילוק למודיעין עבר במילט"ב‬
‫‪153‬‬
‫אגן ירוק מתקן חדש‬
‫‪61‬‬
‫‪23.9.14‬‬
‫מתקו חדש‬
‫‪134‬‬
‫‪23.9.14‬‬
‫‪171‬‬
‫יחובר למודיעין עלית‬
‫‪44‬‬
‫‪6.10.14‬‬
‫ישודרג לשימוש חקלאי ב ‪2011‬‬
‫‪113‬‬
‫ינו‪00-‬‬
‫‪44‬‬
‫‪6.10.14‬‬
‫שיפוט מתקו חדש משותף עם נעלה‬
‫‪90‬‬
‫‪1.10.14‬‬
‫ותכנון חיבור לקו מודיעין עתידי‬
‫‪85‬‬
‫‪6.10.14‬‬
‫‪0‬‬
‫‪52‬‬
‫‪257‬‬
‫‪23.9.14‬‬
‫מחובר למאסף י‪-‬ם מז'‬
‫‪93‬‬
‫מתקן בהקמה‬
‫‪294‬‬
‫מתקו חדש מחובר לכוכב השחר‬
‫‪65‬‬
‫‪228‬‬
‫‪6.10.14‬‬
‫מתוכנן שלישוני לשימוש לחקלאות‬
‫‪30‬‬
‫‪23.9.14‬‬
‫מחובר למט"ש אל‪-‬בירה‬
‫‪171‬‬
‫מערכת מחוברת לקו לפיד‬
‫‪228‬‬
‫‪1,742,291‬‬
‫מ"ק‪/‬שנה‬
‫)אומדן(‬
‫איגוד ערים לאיכות הסביבה שומרון‬
‫אריאל‪ ,‬רח' נחשונים ‪ 71‬ת‪.‬ד‪ 4013 .‬מיקוד ‪,40700‬‬
‫טל‪ 03-9367135 .‬פקס‪03-9367136 .‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫מ‪.‬א‪.‬שומרון‬
‫מס'‬
‫שם ישוב‬
‫‪200‬‬
‫‪201‬‬
‫‪202‬‬
‫‪203‬‬
‫‪205‬‬
‫‪206‬‬
‫‪207‬‬
‫‪208‬‬
‫‪209‬‬
‫‪210‬‬
‫אבני חפץ‬
‫איתמר‬
‫אלון מורה‬
‫ברקן‬
‫הר ברכה‬
‫ברוכין‬
‫חיננית‬
‫חרמש‬
‫יצהר‬
‫יקיר‬
‫‪212‬‬
‫‪213‬‬
‫‪214‬‬
‫‪215‬‬
‫‪216‬‬
‫‪217‬‬
‫‪218‬‬
‫‪219‬‬
‫‪220‬‬
‫‪221‬‬
‫‪222‬‬
‫‪223‬‬
‫‪224‬‬
‫‪225‬‬
‫‪226‬‬
‫‪228‬‬
‫‪229‬‬
‫‪230‬‬
‫כפר תפוח‬
‫מבוא דותן‬
‫מגדלים‬
‫מעלה שומרון‬
‫נופים‬
‫סלעית‬
‫עינב‬
‫עלי זהב‬
‫עץ אפריים‬
‫פדואל‬
‫צופים‬
‫קריית נטפים‬
‫רבבה‬
‫רחלים‬
‫ריחן‬
‫שקד‬
‫שבי שומרון‬
‫שערי תקוה‬
‫סה"כ‬
‫נ‪.‬צ‪ .‬רוחב נ‪.‬צ‪ .‬אורך אוכ' קיימת‬
‫‪1880‬‬
‫‪1757‬‬
‫‪1820‬‬
‫‪1685‬‬
‫‪1778‬‬
‫‪1562‬‬
‫‪1792‬‬
‫‪1812‬‬
‫‪1602‬‬
‫‪1750‬‬
‫‪1435‬‬
‫‪835‬‬
‫‪1,490‬‬
‫‪1,478‬‬
‫‪1501‬‬
‫‪2097‬‬
‫‪2033‬‬
‫‪1750‬‬
‫‪1730‬‬
‫‪1665‬‬
‫‪1615‬‬
‫‪1725‬‬
‫‪1610‬‬
‫‪866‬‬
‫‪219‬‬
‫‪970‬‬
‫‪1339‬‬
‫‪1695‬‬
‫‪2030‬‬
‫‪1663‬‬
‫‪1750‬‬
‫‪1735‬‬
‫‪1833‬‬
‫‪1880‬‬
‫‪1643‬‬
‫‪1696‬‬
‫‪1630‬‬
‫‪1784‬‬
‫‪1693‬‬
‫‪1693‬‬
‫‪1678‬‬
‫‪2083‬‬
‫‪2090‬‬
‫‪1855‬‬
‫‪1698‬‬
‫‪1738‬‬
‫‪1663‬‬
‫‪1825‬‬
‫‪1568‬‬
‫‪1595‬‬
‫‪1550‬‬
‫‪1620‬‬
‫‪1562‬‬
‫‪1546‬‬
‫‪1549‬‬
‫‪1510‬‬
‫‪1610‬‬
‫‪1623‬‬
‫‪1747‬‬
‫‪1628‬‬
‫‪1660‬‬
‫‪1678‬‬
‫‪1528‬‬
‫‪970‬‬
‫‪360‬‬
‫‪136‬‬
‫‪723‬‬
‫‪468‬‬
‫‪518‬‬
‫‪644‬‬
‫‪933‬‬
‫‪809‬‬
‫‪1184‬‬
‫‪1182‬‬
‫‪597‬‬
‫‪1202‬‬
‫‪300‬‬
‫‪184‬‬
‫‪615‬‬
‫‪811‬‬
‫‪4,414‬‬
‫‪26183‬‬
‫מסו"ת קיים‬
‫‪20‬‬
‫‪45.7‬‬
‫מתקן קיים מתקן מתוכנן ‪ TSS BOD‬כמות שפ' קיימת‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫‪16.5‬‬
‫‪13.4‬‬
‫‪31‬‬
‫‪61‬‬
‫‪40.7‬‬
‫‪12.4‬‬
‫‪29.7‬‬
‫‪32‬‬
‫‪32.5‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪5‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4‬‬
‫שדרוג‬
‫שדרוג‬
‫‪20‬‬
‫‪22‬‬
‫שדרוג‬
‫‪4‬‬
‫שדרוג‬
‫שדרוג‬
‫שדרוג‬
‫‪2‬‬
‫שדרוג‬
‫‪4‬‬
‫שיפוץ‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫)מסחר ותעשייה(‬
‫דונם‬
‫מג"ל מג"ל‬
‫‪13‬‬
‫‪144‬‬
‫‪84‬‬
‫‪149‬‬
‫‪148‬‬
‫‪150‬‬
‫‪0‬‬
‫‪87‬‬
‫‪22‬‬
‫‪97‬‬
‫‪134‬‬
‫‪0‬‬
‫‪97‬‬
‫‪36‬‬
‫‪14‬‬
‫‪72‬‬
‫‪47‬‬
‫‪52‬‬
‫‪64‬‬
‫‪93‬‬
‫‪81‬‬
‫‪118‬‬
‫‪118‬‬
‫‪60‬‬
‫‪120‬‬
‫‪30‬‬
‫‪18‬‬
‫‪62‬‬
‫‪81‬‬
‫‪441‬‬
‫מ"ק‪/‬שנה‬
‫הערות‬
‫לא עובד מתקן חדש עבר שיפוט‬
‫לקראת שידרוג שלישוני‬
‫מתקן שודרג עובד‬
‫עובד ‪/‬בביצוע מתקן חדש‬
‫מתוכנן חיבור למאסף נחל רבה‬
‫תקין עבק שגרוג‬
‫לא עובד דרוש שיפוץ ‪ 4‬מלש"ח‬
‫לא עובד בביצוע מתקן חדש‬
‫מחובר למאסף נחל קנה לדרום השרון‬
‫לא תקין מתוכנן שלישוני אזורי ‪2014-2015‬‬
‫לא עובד שדרוג עלות ‪ 900‬אלש"ח‬
‫תקין‬
‫יחובר לנחל קנה‬
‫מחובר למאסף נחל קנה לדרום השרון‬
‫עובד דרשוש שדרוג ‪ 500‬אש"ח‬
‫מאסף נחל רבה\ברקן‬
‫מחובר למאסף נחל קנה לדרום השרון‬
‫לא עובד עומס יתר חיבור עתיגי נחל רבה‬
‫מחובר לק נטפים ל א‪.‬ת‪ .‬ברקן‬
‫אין מתקן‬
‫אין מתקן‬
‫תקין‬
‫מחובר למאסף נחל קנה לדרום השרון‬
‫‪955,680‬‬
‫איגוד ערים לאיכות הסביבה שומרון‬
‫אריאל‪ ,‬רח' נחשונים ‪ 71‬ת‪.‬ד‪ 4013 .‬מיקוד ‪,40700‬‬
‫טל‪ 03-9367135 .‬פקס‪03-9367136 .‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫מ‪.‬א‪ .‬בקעת הירדן‬
‫מס'‬
‫‪300‬‬
‫‪301‬‬
‫‪302‬‬
‫‪303‬‬
‫‪304‬‬
‫‪305‬‬
‫‪306‬‬
‫‪307‬‬
‫‪308‬‬
‫‪309‬‬
‫‪310‬‬
‫‪311‬‬
‫‪312‬‬
‫‪313‬‬
‫‪314‬‬
‫‪315‬‬
‫‪316‬‬
‫‪317‬‬
‫‪318‬‬
‫‪319‬‬
‫‪320‬‬
‫‪321‬‬
‫‪329‬‬
‫שם ישוב‬
‫ארגמן‬
‫בקעות‬
‫גיתית‬
‫גלגל‬
‫חמרה‬
‫ייטב‬
‫יפית‬
‫ש‪ .‬מחולה‬
‫מכורה‬
‫משואה‬
‫נעמה‬
‫נערן‬
‫נתיב הגדוד‬
‫פצאל‬
‫רועי‬
‫תומר‬
‫מחולה‬
‫אתר מועצה‬
‫מפגש הבקעה‬
‫חמדת‬
‫משכיות‬
‫רותם‬
‫נ‪.‬צ‪ .‬רוחב‬
‫‪1755‬‬
‫‪1835‬‬
‫‪1675‬‬
‫‪1564‬‬
‫‪1785‬‬
‫‪1550‬‬
‫‪1635‬‬
‫‪1950‬‬
‫‪1747‬‬
‫‪1670‬‬
‫‪1460‬‬
‫‪1527‬‬
‫‪1550‬‬
‫‪1612‬‬
‫‪1839‬‬
‫‪1385‬‬
‫‪1970‬‬
‫מתקן קיים מתקן מתוכנן‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪5‬‬
‫‪3‬‬
‫נ‪.‬צ‪ .‬אורך אוכ' קיימת מסו"ת קיים‬
‫‪159‬‬
‫‪1995‬‬
‫‪200‬‬
‫‪1930‬‬
‫‪281‬‬
‫‪1875‬‬
‫‪166‬‬
‫‪1930‬‬
‫‪151‬‬
‫‪1914‬‬
‫‪220‬‬
‫‪1900‬‬
‫‪175‬‬
‫‪1950‬‬
‫‪438‬‬
‫‪2000‬‬
‫‪155‬‬
‫‪1900‬‬
‫‪182‬‬
‫‪1965‬‬
‫‪133‬‬
‫‪1944‬‬
‫‪130‬‬
‫‪1931‬‬
‫‪176‬‬
‫‪1921‬‬
‫‪273‬‬
‫‪1920‬‬
‫‪153‬‬
‫‪1963‬‬
‫‪303‬‬
‫‪1916‬‬
‫‪543‬‬
‫‪1988‬‬
‫‪155‬‬
‫‪46‬‬
‫‪75‬‬
‫)מסחר ותעשייה(‬
‫דונם‬
‫‪BOD‬‬
‫‪TSS‬‬
‫הערות‬
‫כמות שפכים‬
‫‪16‬‬
‫‪20‬‬
‫‪28‬‬
‫שפכי רפתות ‪ 275‬פרות‬
‫‪17‬‬
‫‪15‬‬
‫‪22‬‬
‫‪18‬‬
‫שפכי רפתות ‪ 260‬פרות‬
‫‪44‬‬
‫‪16‬‬
‫‪18‬‬
‫ביוב גולמי נשפך לואדי‬
‫‪13‬‬
‫‪13‬‬
‫‪18‬‬
‫‪27‬‬
‫‪15‬‬
‫‪30‬‬
‫‪54‬‬
‫בור ספיגה‬
‫‪16‬‬
‫‪5‬‬
‫‪8‬‬
‫מ"ק‪/‬שנה‬
‫מג"ל‬
‫‪5,874‬‬
‫מג"ל‬
‫רשויות מקומיות‬
‫‪400‬‬
‫‪401‬‬
‫אורנית‬
‫אלפי מנשה‬
‫‪1710‬‬
‫‪1750‬‬
‫‪1495‬‬
‫‪1515‬‬
‫‪6,551‬‬
‫‪7,338‬‬
‫‪402‬‬
‫‪403‬‬
‫‪404‬‬
‫‪405‬‬
‫‪406‬‬
‫‪407‬‬
‫‪408‬‬
‫‪409‬‬
‫‪410‬‬
‫‪411‬‬
‫אלקנה‬
‫אריאל‬
‫בית אל‬
‫בית אריה‬
‫גבעת זאב‬
‫מודיעין עילית‬
‫מעלה אפרים‬
‫עמנואל‬
‫קדומים‬
‫קרני שומרון‬
‫‪1685‬‬
‫‪1680‬‬
‫‪1495‬‬
‫‪1600‬‬
‫‪1410‬‬
‫‪1490‬‬
‫‪1642‬‬
‫‪1740‬‬
‫‪1798‬‬
‫‪1750‬‬
‫‪1535‬‬
‫‪1670‬‬
‫‪1712‬‬
‫‪1550‬‬
‫‪1660‬‬
‫‪1545‬‬
‫‪1884‬‬
‫‪1630‬‬
‫‪1650‬‬
‫‪1580‬‬
‫‪3,460‬‬
‫‪18,264‬‬
‫‪5,696‬‬
‫‪3,912‬‬
‫‪11,687‬‬
‫‪50,000‬‬
‫‪1,624‬‬
‫‪3,459‬‬
‫‪3,840‬‬
‫‪6,926‬‬
‫*‬
‫*‬
‫*‬
‫*‬
‫*‬
‫*‬
‫*‬
‫)מסחר ותעשייה(‬
‫דונם‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫‪655‬‬
‫‪734‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪15‬‬
‫‪10‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫מג"ל‬
‫מקרא‪:‬‬
‫=‪1‬‬
‫מט"ש קיים‬
‫=‪2‬‬
‫מט"ש עם סילוק קולחין‬
‫=‪3‬‬
‫מט"ש רמה ב' (ב‪ .‬חימצון )‬
‫=‪4‬‬
‫מתקן אזורי‬
‫זרימת ביוב לא מטופל ‪ /‬בור רקב = ‪5‬‬
‫מט"ש = מתקן טיפול בשפכים‬
‫‪23‬‬
‫מג"ל‬
‫‪26.08.10‬‬
‫‪346‬‬
‫‪1,826‬‬
‫‪570‬‬
‫‪391‬‬
‫‪1,169‬‬
‫‪5,000‬‬
‫‪162‬‬
‫‪346‬‬
‫‪384‬‬
‫‪693‬‬
‫מ"ק‪/‬שנה‬
‫מאסף נחל קנה לדרום השרון‬
‫מחובר בקו למתקן ניר אליהו‬
‫מתקן לא תקין שידרוג אין תב"ע‬
‫שכונה צפונית מחוברת לנחל קנה‬
‫תקין מתוכנן קו לשפדן‬
‫מתקן חדש‬
‫מתקן חדש‬
‫מחובר בקו לירושלים‬
‫מחובר לנשר‬
‫לא תקין כרגע בשדרוג ושיפוץ‬
‫מאסף נחל קנה לדרום השרון‬
‫מתקן דרומי לא תקין‬
‫מאסף נחל קנה לדרום השרון‬
‫‪4,480,631‬‬
‫איגוד ערים לאיכות הסביבה שומרון‬
‫אריאל‪ ,‬רח' נחשונים ‪ 71‬ת‪.‬ד‪ 4013 .‬מיקוד ‪,40700‬‬
‫טל‪ 03-9367135 .‬פקס‪03-9367136 .‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪ 1.1.5‬הכנת חלופות לפתרון אזורי א‪.‬ת‪ .‬שער השומרון ונ‪ .‬קנה בוצע ע "י‬
‫מ‪.‬א‪ .‬שומרון‬
‫‪ 1.1.6‬ליווי תיכנון ואישור קו מאסף לשפכי גבעת זאב‬
‫בוצע חלקית‬
‫‪ 1.1.7‬קידום פתרון אזורי צפון בקעת הירדן‬
‫הוכנה תוכנית פתרון שפכי רותם‬
‫‪ 1.1.8‬שומרון‪ :‬קידום קו פדואל – ברקן וצפון השומרון‬
‫בדיון‬
‫‪ .1.1.3‬קידום פתרון לשפכי שבי שומרון‬
‫‪ .1.1.13‬קידום חיבור שפכי אלקנה למאסף מאריאל ‪-‬נקבע‬
‫לו"ז לחיבור ‪ ,‬עדכון תוכניות‬
‫‪ . .1.1.11‬מטה בנימין‪ :‬אישור פתרון לטיפול בשפכי עפרה‬
‫בהפקדה‬
‫‪ 1.1.12‬קידום ביצוע מתקנים נילי – נעלה ‪ ,‬עלי‬
‫בביצוע‬
‫‪ .1.1.11‬טיפול ובקרה לשפכי ישובי נחל קנה‪ -‬בוצעו ‪ 7‬סיורי‬
‫ביקורת לאורך קו נחל קנה‪ ,‬בוצעו ‪ 28‬ביקורות בתחנת שאיבה חורשים‬
‫טופלו ‪ 5‬תקלות לאורך הקו‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫נושא מרכזי‪ :‬מניעת זיהום מפסולת וקידום המיחזור‬
‫מניעת הקמת מטמנות וגורמי זיהום באזור‬
‫‪.1.1‬‬
‫באחריות‪ :‬איצ'ה מאיר ‪ ,‬מנכ"ל‬
‫‪ . 1.1.1‬מאבק לביטול מטמנה פלסטינאית באזור רימונים‬
‫הגשת התנגדות ‪ .‬התקבלה !‬
‫‪.1.2‬‬
‫אס"פ טובלן – מניעת מטרדים‬
‫באחריות ‪ :‬חזי ליפל‬
‫‪ .1.2.1‬בקרה ופיקוח על הפעולות למניעת זיהום הקרקע‪ ,‬בקרת‬
‫הטיפול בגז מתאן‪.‬‬
‫בוצעו ‪ 16‬ביקורים‪/‬סיורים באס"פ טובלן‪/‬משטח קומפוסט משואה‪.‬‬
‫הוכנו הנחיות וחוות דעת לתוכנית מחודשת ‪.‬‬
‫מתקן בראון לפסולת יבשה‬
‫‪ .1.1.1‬בקרה ופיקוח‬
‫ליווי להסדרת הפעילות מול המועצה והייזם ‪ .‬בתיכנון‬
‫‪.1.1‬‬
‫אישור ‪ ,‬הקמה והפעלת מתקן קצה לטיפול בפסולת מופרדת בשיטת עיכול‬
‫אנארובי בא‪.‬ת‪ .‬עמנואל‬
‫‪ .1.1.1‬קידום אישור מחיר לחשמל ירוק‬
‫לא נחתם הצו‪.‬‬
‫‪ .1.1.2‬אישור התוכניות‪ .‬אין התקדמות ‪.5.5.‬‬
‫פיקוח על מתקני ייצור קומפוסט בבקעה(קומפוסט אור‬
‫וטובלן)‬
‫‪ .1.5.1‬פיקוח מיוחד‬
‫‪.1.1‬‬
‫‪.1.5‬‬
‫‪21‬‬
‫איגוד ערים לאיכות הסביבה שומרון‬
‫אריאל‪ ,‬רח' נחשונים ‪ 71‬ת‪.‬ד‪ 4013 .‬מיקוד ‪,40700‬‬
‫טל‪ 03-9367135 .‬פקס‪03-9367136 .‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪.1.6‬‬
‫‪.1.7‬‬
‫‪.1.8‬‬
‫‪.5‬‬
‫בוצעו‪ 12‬ביקורות ב ‪ 2‬המתקנים‬
‫הפרדת הפסולת לזרם יבש וזרם רטוב‬
‫‪ .1.6.1‬מטה בנימין – החלטה על כניסה לתהליך יבש רטוב ‪.‬‬
‫ביצוע – ‪ 3‬שנים‬
‫בבדיקות ייתכנות‪ .‬בחינת תוכנית להקמת מתקן קצה‪.‬‬
‫‪ .1.6.2‬בית אריה עופרים – ביצוע בעזרת פרויקטור ‪ ,‬ליווי‬
‫והנחיה‪.‬‬
‫הפרדה יבש רטוב בוצעה‪ .‬הפרדת אריזות בתהליך הסדרה‬
‫‪ .1.6.1‬קדומים ‪ -‬ביצוע בעזרת פרויקטור ‪ ,‬ליווי והנחיה‪.‬‬
‫פעילות התחלתית בלבד‬
‫יישום חוק האריזות – פח כתום‬
‫‪ .1.7.1‬יזום ‪ ,‬תיכנון וליווי הביצוע ב ‪ 10‬רשויות מתוך ‪15‬‬
‫בוצע במ‪.‬א‪ .‬שומרון ‪ ,‬בוצע במודיעין עלית‪,‬‬
‫רשויות בתהליך חתימה מול תמיר‪ :‬אורנית קרני שומרון‪ ,‬קדומים‪ ,‬אלקנה‪,‬‬
‫אלפי מנשה גבעת זאב מטה בנימין‬
‫חיסול מצבורי פסולת בישובים‬
‫‪ .1.8.1‬איתור וביצוע‬
‫פעילות שוטפת‬
‫נושא מרכזי‪ :‬איכות אויר נקי באזור‬
‫באחריות‪ :‬איצ'ה מאיר – מנכ"ל‬
‫‪ .5.1‬החלת חוק אויר נקי‬
‫ אין הישגים!‪.‬‬‫‪ .5.1.1‬מאבק ציבורי‬
‫‪ .5.2‬ניטור ומעקב אחר נתוני איכות אויר בתחנות אריאל ונילי‬
‫‪ .5.2.1‬פרסום חודשי‬
‫באחריות‪ :‬ד"ר וסילי רודסקי‬
‫בביצוע שוטף לצפייה בדו"חות לחץ כאן‬
‫‪ .5.1‬ניטור ופיקוח מחצבות‬
‫‪ . .5.1.1‬אכיפה מחצבות – כוכב השחר ‪ ,‬נטוף‪ ,‬הנסון נחל רבה‬
‫ומגרסות אבן ‪ ,‬מודיעין עילית ונוספות‬
‫באחריות‪ :‬ד"ר וסילי רודסקי ‪ ,‬יעל סימן טוב‬
‫בביצוע שוטף‪ ,‬ביקורים חודשיים‪ .‬מפת מגרסות ומחצבות‬
‫‪22‬‬
‫איגוד ערים לאיכות הסביבה שומרון‬
‫אריאל‪ ,‬רח' נחשונים ‪ 71‬ת‪.‬ד‪ 4013 .‬מיקוד ‪,40700‬‬
‫טל‪ 03-9367135 .‬פקס‪03-9367136 .‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫פיקוח על מחצבות ואתרי פיתוח ובניה בתחום האיגוד בשנת ‪2311‬‬
‫שם מחצבה‪/‬אתר‬
‫הפיתוח‬
‫מחצבת נטוף חב' שפיר‬
‫תאריכי ביקור‬
‫הערות‬
‫‪,26.35 ,23.31 ,26.31 ,21.32 ,27.31‬‬
‫‪,23.13 ,18.33 ,28.38 ,11.37 ,23.36‬‬
‫‪.11.12 ,13.11‬‬
‫למחצבה קיים רישיון עסק‪.‬‬
‫במדידות אבק שנערכו במשך‬
‫השנה לא התגלו חריגות‬
‫בריכוזי אבק מרחף ואבק‬
‫שוקע‪.‬‬
‫תדירות לא מספיקה של ניקוי‬
‫כבישי הגישה הסלולים‬
‫למחצבה‪.‬‬
‫מחצבת כוכב השחר‬
‫‪,25.35 ,33.31 ,26.31 ,23.32 ,21.31‬‬
‫‪,21.13 ,21.33 ,31.38 ,21.37 ,25.36‬‬
‫‪.31.12 ,17.11‬‬
‫למחצבה חסר רישיון עסק‪.‬‬
‫במדידת אבק שנערכה בחודש‬
‫אוגוסט נמדדה חריגה גבוהה‬
‫בריכוז של אבק מרחף (פי ‪2‬‬
‫מהתקן השלושה שעתי)‪.‬‬
‫תדירות לא מספיקה של ניקוי‬
‫כביש הגישה הסלול‪.‬‬
‫הרטבה לא סדירה של דרכים‬
‫פנימיות במחצה‪.‬‬
‫מחצבת הנסון נחל רבה‬
‫‪31.12 ,18.11 ,21.13 ,17.33‬‬
‫פיקוחנו על המחצבה החל‬
‫מחודש ספטמבר ‪.23311‬‬
‫קבלת רישיון עסק נמצאת‬
‫בטיפול‪.‬‬
‫במדידות אבק שנערכו במשך‬
‫השנה לא התגלו חריגות‬
‫בריכוזי אבק מרחף ואבק‬
‫שוקע‪.‬‬
‫טרם הוגשו תכניות לביצוע‬
‫סקר רעש וסקר סיסמי‪.‬‬
‫אתרי פיתוח ובניה‬
‫"נאות הפסגה" ו"גרין‬
‫פארק" במודיעין עילית‪.‬‬
‫קבלן דחפורי הבקעה‬
‫‪,26.35 ,23.31 ,26.31 ,21.32 ,27.31‬‬
‫‪,23.13 ,18.33 ,28.38 ,11.37 ,23.36‬‬
‫‪.11.12 ,13.11‬‬
‫הרטבה לא סדירה של דרכים‬
‫שאינן סלולות שנמצאות‬
‫בשימוש על ידי הקבלן‪.‬‬
‫מניעת זיהום מארובות קמינים‬
‫‪.5.1‬‬
‫‪ .5.1.1‬הנחיות קמינים‬
‫הנחיות על אופן הטיפול בתלונות על מטרדי ריח מקמינים ניתנו לאחראים בנושא‬
‫ברשויות מקומיות‪.‬‬
‫מניעת פליטות חורגות בתעשיה‬
‫‪.5.5‬‬
‫‪21‬‬
‫איגוד ערים לאיכות הסביבה שומרון‬
‫אריאל‪ ,‬רח' נחשונים ‪ 71‬ת‪.‬ד‪ 4013 .‬מיקוד ‪,40700‬‬
‫טל‪ 03-9367135 .‬פקס‪03-9367136 .‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪ .5.5.1‬בקרת דיגום ארובות ע"פ הנחיות המשרד להג"ס(כ‪ 3-‬בדיקות בשנה)‬
‫בוצע דיגום בארובת של ‪ 1‬מפעלים באזור התעשייה ברקן‪ :‬רונופולידן‪,‬‬
‫פלקסו פרינט‪ ,‬ויקטוקור ו‪ .MTI -‬לא נמדדו חריגות‬
‫‪.6‬‬
‫מניעת מזיקים לאדם‬
‫אחריות‪ :‬חזי ליפל – רכז שפכים ‪ ,‬פסולת ‪ ,‬מזיקים‬
‫‪ .6.1‬מניעת התפשטות ונגיעות לישמניה‬
‫‪ .6.1.1‬פעולות ניטור ‪ ,‬מניעה ברשויות וישובים נגועים ליווי רשויות‬
‫המשתתפות בסיוע של המשרד ‪/‬פרוייקטים לטיפול בלישמניה‬
‫‪ .6.2‬מניעת נגיעות מיתושים ‪ ,‬זבובים ומזיקים אחרים‬
‫‪ .6.2.1‬הנחיות לרשויות ‪ ,‬איתור וניטור נשלחו הנחיות לרשויות לפני תחילת‬
‫העונה‪ ,‬סיוע בניטור לרשויות‪ .‬עזרה לרשויות בניטור יתושים‪ ,‬מתן סיוע מקצועי‪ ,‬ניטור זבובים‬
‫בלולים בתחום רשויות האיגוד‬
‫‪ .7‬נושא מרכזי‪ :‬חינוך וקהילה‪ :‬העמקת מודעות הציבור ומעורבותו בפעילויות‬
‫להגנת הסביבה‬
‫באחריות ‪ :‬שלוה נוה רכזת חינוך וקהילה‬
‫‪ .7.1‬חינוך פורמלי – הטמעת קידום המיחזור ומניעת צרכנות יתר‬
‫‪ .7.1.1‬מוסדות חינוך ‪ :‬בתי ספר וגני ילדים‬
‫נבנה מרכז למידה בנושא הפחתת פסולת לתלמודי התורה במודיעין‬
‫עילית‪ .‬המרכז יחל לפעול בשנת ‪.2315‬‬
‫‪ 7.2‬הנחיית צוותי חינוך‬
‫הנחיית צוות קייטנת רימונים לבניית תוכנית קייטנה ירוקה עם דגש‬
‫על שימוש חוזר בחומרים והפחתת פסולת‪.‬‬
‫‪ 7.1‬הסמכת גנים ירוקים ‪:‬‬
‫‪ 7.1.1‬גנים חדשים‬
‫בשנת הלימודים תשע"ד לא הצטרפו גנים להסמכה לגן ירוק‪ .‬עם‬
‫פתיחת שנת הלימודים תשע"ה התקיימה פניה לגננות שעברו בשנה שעברה‬
‫קורס קיימות וגננת אחת הגישה טפסים להסמכה לגן ירוק‬
‫‪ 7.1‬ליווי גנים בהטמעת אורך חיים בר קיימא‬
‫‪ 7.1.1‬גנים חדשים‬
‫גננות מועצה אזורית שומרון‪ -‬תוכנית המגוון הביולוגי (קול קורא‬
‫‪)2311‬‬
‫גננות בית אל‪ -‬תוכנית המגוון הביולוגי (קול קורא ‪.)2311‬‬
‫גננות בקעת הירדן‪ -‬תוכנית המגוון הביולוגי התחלת עבודה עם‬
‫מ‪.‬א‪.‬שומרון‪ ,‬מ‪.‬מ‪ .‬קדומים ומ‪ .‬א‪ .‬בקעת הירדן בביצוע קול קורא ‪2311‬‬
‫בנושא הקמת מרחבי פעילות להנחלת אורח חיים בר‪-‬קיימא לילדי הגן‬
‫‪ 7.5‬הנגשת צוותי חינוך לחומרי למידה בנושא שנת השמיטה‪ -‬חיי קיימות‬
‫‪ 7.5.1‬באמצעות מח' החינוך ברשויות‪ -‬חוברת השמיטה הועלתה לאתר‬
‫האינטרנט של האיגוד – נמצאת בשימוש מורות וגננות‪.‬‬
‫דוכן למכירת חוברת השמיטה בכנס מנהלים בנושא שמיטה של החמ"ד‬
‫‪ 7.6‬חינוך לקיימות במוסדות לימוד לבנים במודיעין עילית‬
‫‪ 7.6.1‬באמצעות מחלקת חינוך מודיעין עילית‬
‫הופקו שני מרכזי למידה‪ :‬מרכז בנושא הפחתת פסולת ומרכז בנושא‬
‫חיסכון באנרגיה‪ .‬המרכזים יחלו לפעול בשנת ‪2315‬‬
‫‪ 7.7‬קהילה וחינוך בלתי פורמלי‬
‫‪21‬‬
‫איגוד ערים לאיכות הסביבה שומרון‬
‫אריאל‪ ,‬רח' נחשונים ‪ 71‬ת‪.‬ד‪ 4013 .‬מיקוד ‪,40700‬‬
‫טל‪ 03-9367135 .‬פקס‪03-9367136 .‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪ 7.7.1‬קורסים למעורבות רכזי נוער וקהילה‪ ,‬כנסים צעדות והשתלמויות‬
‫בדגש "לקראת השמיטה"‬
‫בקרני שומרון‪ ,‬עמנואל ובקעת הירדן נערכו פעילויות לקהילה‪ :‬הוקמו‬
‫קבוצות מנהיגות ירוקות (מקרב המבוגרים והנוער)‪ .‬בעמנואל הוקמה גינה‬
‫אקולוגית בחצר מרכז פיס לגיל הזהב‪ .‬בבקעת הירדן נערכו פרויקטים‬
‫בישובים (איסוף מיכלי חוק הפיקדון‪ ,‬טיפוח הסביבה בבניה מאדמה‪ ,‬ועוד)‬
‫בקרני שומרון הוקמה גינת תבלינים אקולוגית ונערך יום הניקיון‬
‫הבינלאומי בהובלת הפעילים הסביבתיים שהשתתפו בקורס‪.‬‬
‫‪ 7.8‬הסברה למניעת חשיפה לזבוב החול והדבקות בלישמניה‬
‫‪ 7.8.1‬המשך הפצת הערכות‪ :‬ספר ‪ ,‬סרטון‪ ,‬מגנטים‪ ,‬פלאיירים ‪ ,‬הסברה‬
‫במוסדות חינוך‬
‫חולקו פליירים ‪ +‬מגנטים בתיבות הדואר בישובים הרלוונטיים‬
‫בשומרון ובמטה בנימין וכן חולק חומר הסברה בבית אריה‪ .‬בוצעה הסברה‬
‫בגני ילדים בשומרון‪ ,‬בבנימיןומעלה אפרים‪ .‬הופק הספר וחולק לגני ילדים‪.‬‬
‫נערך מפגש הסברה למחנכי בי"ס כפר אדומים‪ .‬הוחל בפעילות הסברה‬
‫באלקנה‪.‬‬
‫‪ 7.3‬הטמעת הפרדת האריזות [פח כתום] ברשויות‬
‫‪ 7.3.1‬ליווי פרויקטורים‬
‫אלקנה‪ -‬נערכה פגישה במטרה ליצור תוכנית חינוכית למוסדות‬
‫החינוך והקהילה באלקנה ‪ .‬ליווי פעילות ההסברה במודיעין עילית ובשומרון‬
‫[ לא בוצע על ידנו]‪.‬‬
‫הטמעת ההפרדה יבש רטוב‬
‫‪7.13‬‬
‫ליווי הפרויקטורים בבית אריה‪ ,‬קדומים‪ ,‬מטה בנימין‬
‫‪7.13.1‬‬
‫ורשויות נוספות‬
‫השתתפות בישיבת צוות היגוי של ביצוע הפרדה לזרמים בבית אריה‬
‫חופש מידע‪ ,‬הגברת מעורבות‬
‫‪7.11‬‬
‫עידכון שוטף של המידע באמצעות תוכנת ניטורית‬
‫‪7.11.1‬‬
‫אחריות‪ :‬שלוה נווה ויעל סימן טוב – מ‪ .‬תיכנון סביבתי‬
‫בוצע‬
‫השלמת נגישות ושידרוג אתר האינטרנט‬
‫‪7.11.2‬‬
‫עלה לאויר אתר חדש של איגוד ערים לאיכות הסביבה שומרון‪ .‬באתר‬
‫נמצא מידע מעודכן על פעילות האיגוד לכניסה לאתר לחץ כאן‬
‫ליווי רשויות בהגשה ובביצוע קולות קוראים בנושא חינוך‬
‫‪7.12‬‬
‫הוגשו קולות קוראים לשנת ‪ 2311‬ברשויות‪ :‬מטה בנימין‪ ,‬שומרון‪,‬‬
‫בקעת הירדן‪ ,‬קדומים‪ ,‬קרני שומרון‪ ,‬מודיעין עילית‪ ,‬אלקנה‪ ,‬עמנואל‪,‬‬
‫בית‪-‬אל‪ ,‬אורנית ‪.‬‬
‫הקמת קבוצות פעילים בקהילה והנוער‬
‫‪7.11‬‬
‫החלה הערכות לביצוע קולות קוראים ברשויות הבאות (שקיבלו את‬
‫התמיכה)‪ :‬מודיעין עילית‪ ,‬מ‪.‬א‪ .‬שומרון‪ ,‬מ‪.‬א‪ .‬בקעת הירדן‪ ,‬בית אריה‪ ,‬קרני‬
‫שומרון וקדומים‪.‬‬
‫‪25‬‬
‫איגוד ערים לאיכות הסביבה שומרון‬
‫אריאל‪ ,‬רח' נחשונים ‪ 71‬ת‪.‬ד‪ 4013 .‬מיקוד ‪,40700‬‬
‫טל‪ 03-9367135 .‬פקס‪03-9367136 .‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪ 8‬נושא מרכזי‪ :‬טיפול במפגעי רעש וקרינה‬
‫באחריות‪ :‬ד"ר וסילי רודסקי ‪/‬חזי ליפל‬
‫‪ . .8.1‬שוטף‬
‫בוצעו ‪ 2‬מדידות רעש מפעילות של מסגדים בכפר קסם‪ .‬בוצעו כ‪ 63 -‬בדיקות קרינה‬
‫במוסדות חינוך‪,‬בתי תושבים ובישובים בתחום האיגוד‪.‬‬
‫דו"ח בדיקת קרינת חשמל מוסדות חינוך‬
‫שם הרשות‬
‫מ‪.‬א‪ .‬שומרון‬
‫מה נבדק‬
‫‪ 15‬בתי ספר יסודיים‬
‫תוצאות‬
‫תקין‬
‫מודיעין עלית‬
‫‪ 15‬בתי ספר וגני‬
‫ילדים‬
‫תקין למעט בית ספר‬
‫משכנות תמר‬
‫מעלה אפריים‬
‫‪ 5‬גני ילדים בי"ס‬
‫יסודי ועל יסודי‬
‫ומתנס‬
‫‪ 12‬בתי ספר וגני‬
‫ילדים ‪ +‬מתנס מועדון‬
‫קשישים ובניין‬
‫המועצה‬
‫כל בתי הספר וגני‬
‫ילדים ‪2312‬‬
‫בי"ס נחשון בנות‬
‫בביצוע הזמנה‬
‫תקין‬
‫אריאל‬
‫מוסדות אורט חטיבת‬
‫בניים וחטיבה עליונה‬
‫עלזה בגין‬
‫גבעת זאב‬
‫אלפי מנשה‬
‫קדומים‬
‫אורנית‬
‫הערות‬
‫יש צורך להשלים ‪2‬‬
‫בתי ספר שבי שומרון‬
‫ואבני חפץ‬
‫נעשה תיקונים בבית‬
‫ספר משכנות תמר‬
‫יתואם מועד לביקה‬
‫חוזרת‬
‫ש"ג בי"ס חריגה ‪63‬‬
‫מ"ג המועצה הזמינה‬
‫את ח"ח‪.‬‬
‫תקין‬
‫תקין חריגה בבי"ס רב‬
‫שכבתי (תוקן )‬
‫תקין‬
‫תקין‬
‫בוצע הזזה של לוח‬
‫חשמל מחוץ למבנה‬
‫עם קבלת הזמנה‬
‫יבוצע מיידית‬
‫עליזה בגין חריגה‬
‫בחדר יועצת ובחדר‬
‫סגנית מנהל ‪ 13‬מ"ג‬
‫ניתן המלצה‬
‫שהחדרים ישמשו‬
‫לאחסון בלבד‬
‫‪ 3‬נושא מרכזי‪ :‬טיפול בחומרים מסוכנים ומפגעי אסבסט‬
‫באחריות‪ :‬ד"ר וסילי רודסקי ‪/‬חזי ליפל‬
‫‪ .3.1‬שוטף‬
‫השתתפות בטיפול ב‪ 2 -‬אירועי חומ"ס‪ .‬השתתפות בהכנה וביצוע תרגיל חומ"ס אזורי‬
‫שהתקיים בפארק תעשיות אריאל‪.‬‬
‫יעוץ לתושבים פקוח וביצוע סקרים במפגעי אסבסט‬
‫‪ 3.2‬יעוץ לתושבים‪ ,‬פקוח וביצוע סקרים במפגעי אסבסט‬
‫‪26‬‬
‫איגוד ערים לאיכות הסביבה שומרון‬
‫אריאל‪ ,‬רח' נחשונים ‪ 71‬ת‪.‬ד‪ 4013 .‬מיקוד ‪,40700‬‬
‫טל‪ 03-9367135 .‬פקס‪03-9367136 .‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫תיכנון סביבתי‬
‫‪ 13‬נושא מרכזי‪:‬‬
‫באחריות‪ :‬יעל סימן טוב‬
‫‪ 13.1‬היתרי בניה – מניעת מטרדים ובניה ירוקה‬
‫‪ . 13.1.1‬בדיקת ואישור תוכניות מול ‪ 15‬ועדות מקומיות‬
‫השתתפות בוועדת התיישבות ואיכות סביבה במנהל האזרחי תמיכה ב‪ 11-‬תוכניות‬
‫בדיקת תוכנית באזור המועדים לתוחלת גז ראדון גבוהה ניתנו ‪ 8‬אישורים‬
‫‪ 15‬היתרי בניה‬
‫‪ 11‬נושא מרכזי‪ :‬פניות ציבור‬
‫גבי סולומון מנהלנית ורכזת פניות ציבור ‪.‬‬
‫האחראית‪:‬‬
‫‪ .11.1‬טיפול בפניות ציבור‬
‫אסבסט‪ ,2-‬ביוב – ‪, 23‬רעש – ‪,6‬מזיקים – ‪,13‬פסולת – ‪,15‬ריחות‪,3 -‬קרינה ‪,‬אבק מבניה –‬
‫‪,7‬עסקים ותעשיה – ‪,3‬חומ"ס – ‪ ,1‬איכות אויר – ‪ ,6‬שונות – ‪1‬‬
‫‪ 12‬נספח ‪ --‬תוצאות בדיקות שפכי תעשיה ‪2014‬‬
‫‪27‬‬