govmap שימושים חדשים

‫מדינת ישראל‬
‫משרד הבינוי והשיכון‬
‫המרכז למיפוי ישראל‬
‫שיתוף מידע גיאוגרפי‬
‫באמצעות מערכת ‪govmap‬‬
‫יובב סנדרס‬
‫אגף טכנולוגיות מיפוי‬
‫המרכז למיפוי ישראל‬
‫הקדמה‬
‫פורטל המפות הממשלתי‪ ,GovMap ,‬מספק יכולות שיתוף מידע‬
‫גיאוגרפי ושילוב רכיבי מפה בשלוש דרכים עיקריות‪:‬‬
‫א‪ – URL .‬גלישה לפורטל המפות בתצורה התחלתית מוגדרת‬
‫מראש (התמקדות לקואורדינאטות‪ ,‬קביעת קנה מידה‪ ,‬סוג‬
‫המפה‪ )...‬על ידי הוספת של פרמטרים לכתובת ה‪.URL-‬‬
‫ב‪ .‬קוד ‪ –HTML‬הטמעת המפה על פי פרמטרים שמוגדרים ב‪-‬‬
‫‪ URL‬באתר מארח אחר‪.‬‬
‫ג‪ .‬פונקציות ‪ – JavaScript‬הפעלת פונקציונליות מתקדמת‬
‫בחלונית המפה המוטמעת באמצעות קוד ‪.HTML‬‬
‫המרכז למיפוי ישראל‬
‫הגדרת מצב מפה באמצעות ‪URL‬‬
‫א‪ .‬שיתוף מפה באמצעות לחיצה על כפתור "שתף" וקבלת קישור‬
‫למפה המוצגת במצב נתון‪.‬‬
‫ב‪ .‬התמקדות לפי קואורדינטות ע"י הוספה של פרמטר ‪ C‬ל ‪.URL‬‬
‫(הפרמטר כולל קואורדינטות ‪ X‬ו‪.)Y-‬‬
‫ג‪ .‬התמקדות לפי שאילתה ע"י הוספת פרמטרים ל‪ .URL-‬לדוגמא‪:‬‬
‫כתובת (ישוב‪ ,‬רחוב‪ ,‬מס' בית)‪ ,‬גוש‪/‬חלקה (מס' גוש‪ ,‬מס' חלקה)‪,‬‬
‫כבישים (מס' כביש)‪.‬‬
‫ד‪ .‬הוספת שכבות מידע על גבי מפת הרקע ע"י הוספת פרמטר‬
‫‪ ,lay‬לדוגמא‪ - "lay=t_delek” :‬תחנות דלק‪.‬‬
‫המרכז למיפוי ישראל‬
‫הגדרת מצב מפה באמצעות ‪URL‬‬
‫המרכז למיפוי ישראל‬
‫חלונית מפה בדף ‪ HTML‬מארח‬
‫על מנת להוסיף מפה לדף מארח יש להוסיף לגוף הדף המארח‬
‫‪ iframe‬הכולל ‪ URL‬להגדרת מצב המפה המבוקש‪( .‬ניתן להגיע‬
‫לקוד ה ‪ iframe‬ע"י לחיצה על "שתף מפה" ובחירה ב "קוד ‪"html‬‬
‫באתר ‪)govmap‬‬
‫דוגמאות‪:‬‬
‫‪-‬‬
‫שילוב חלונית מפה באתר המטה לפיתוח אזורי במשרד‬
‫התמ"ת‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫שילוב חלונית מפה באתר המשרד לאיכות הסביבה‬
‫המרכז למיפוי ישראל‬
‫חלונית מפה בדף ‪ HTML‬מארח‬
‫המרכז למיפוי ישראל‬
‫אינטראקציה עם המפה באמצעות‬
‫פונקציות ‪JavaScript‬‬
‫על מנת להשתמש בפונקציונאליות מתקדמת לאחר הוספת‬
‫המפה לדף מארח יש להוסיף לקוד של ה ‪ iframe‬את קובץ‬
‫ה ‪JavaScript‬‬
‫דוגמאות לפונקציות אפשריות‪:‬‬
‫ הוספת נקודות מאתר מארח למפה על בסיס ערכי ‪XY‬‬‫ גיאוקוד לכתובת – קבלת נתוני מיקום ‪ XY‬לפי מחרוזת של‬‫כתובת‬
‫ התמקדות לכתובת – התמקדות למיקום במפה לפי מחרוזת‬‫של כתובת‬
‫ התמקדות לקואודינטות – התמקדות למיקום במפה לפי ערכי‬‫קואורדינטות ‪XY‬‬
‫ התמקדות לשכבה לפי ערכי מאפיין‬‫ כיבוי והדלקה של שכבות‬‫‪ -‬ציור מצולע‪/‬עיגול‪/‬מלבן‬