תהלים - אתר נוסח תימן

‫ספרי קודש שונים‬
‫חדש‬
‫שו"ת הרב קאפח‬
‫שאלות אשר נשאל הרה"ג יוסף‬
‫קאפח זצ"ל ותשובותיו עם צילומם‬
‫המקורי וביאור נרחב על התשובות‬
‫מאת הרה"ג שלום נגר שליט"א‪.‬‬
‫חדש‬
‫מחיר‬
‫ב"נוסח תימן"‬
‫‪45‬‬
‫מחיר קטלוגי‬
‫‪60‬‬
‫תיקון סופרים‬
‫למגילת אסתר‬
‫נערך ע"י הרב בועז דחבש שליט"א‪.‬‬
‫לפי מסורת ק"ק תימן יע"א‪ 21 ,‬ו‪28-‬‬
‫שורות‪ ,‬המלך וסוף פסוק לפי שיטת‬
‫רא"ש ‪ -‬רמב"ם ורמב"ם‪.‬‬
‫תהלים‬
‫מחיר‬
‫ב"נוסח תימן"‬
‫‪25‬‬
‫מחיר קטלוגי‬
‫‪33‬‬
‫שלש מגילות‬
‫פירוש‪ ,‬עריכה והגהה מאת‪:‬‬
‫הרב שלום ב"ר סעיד גמליאל‪.‬‬
‫עם פירוש רש"ג‪ ,‬וכן שלש מגילות‬
‫ותהלים כת"י המקורי עם תרגום‬
‫יונתן בן עוזיאל ותפסיר רס"ג‪.‬‬
‫תיקון סופרים‬
‫מחיר‬
‫ב"נוסח תימן"‬
‫‪40‬‬
‫מחיר קטלוגי‬
‫‪53‬‬
‫למגילת אסתר‬
‫משוכלל ומדויק עפ"י‬
‫מסורת ק"ק תימן יע"א מוגה ע"י מחשב‪.‬‬
‫כולל הלכות כתיבת המגילה‪.‬‬
‫נערך ע"י הרב דוד צדוק הי"ו‪.‬‬
‫מחיר‬
‫ב"נוסח תימן"‬
‫‪10‬‬
‫חדש‬
‫‪13‬‬
‫שמחת חיים‬
‫שערים ללוח העברי‬
‫תהלים‬
‫מחיר‬
‫ב"נוסח תימן"‬
‫‪80‬‬
‫מחיר קטלוגי‬
‫‪107‬‬
‫מחיר‬
‫ב"נוסח תימן"‬
‫‪25‬‬
‫מחיר קטלוגי‬
‫‪33‬‬
‫מחיר‬
‫ב"נוסח תימן"‬
‫גדול‬
‫‪20‬‬
‫מחיר קטלוגי‬
‫‪25‬‬
‫מחיר‬
‫ב"נוסח תימן"‬
‫כיס‬
‫‪60‬‬
‫אבי משה‬
‫העורך‪ :‬ר’ נריה עוזירי הי”ו‬
‫ערוך בצורה נאה ובאותיות מאירות עינים‬
‫מחיר‬
‫כולל בתוכו‪ :‬שימוש תהלים‪ ,‬פסוקים‬
‫ב"נוסח תימן"‬
‫לשמות האנשים‪ ,‬קרוב למאה בקשות‬
‫‪28‬‬
‫מחיר קטלוגי‬
‫ותחינות‪ ,‬מנחה וערבית בלדי ושאמי‪.‬‬
‫‪37‬‬
‫מוגה ומדויק היטב‪ ,‬כולל ילקוט‬
‫תפילות ובקשות ושער "סגולות‬
‫המזמורים" עם פירוש "חיי ברכה"‬
‫להרה"ג שלמה קורח שליט"א‪.‬‬
‫מחיר‬
‫ב"נוסח תימן"‬
‫‪7‬‬
‫מחיר קטלוגי‬
‫‪8‬‬
‫תהלים‬
‫‪35‬‬
‫מחיר קטלוגי‬
‫‪47‬‬
‫מחיר‬
‫ב"נוסח תימן"‬
‫קטן‬
‫תהלים‬
‫שערי שלמה‬
‫בינוני‬
‫עם פירוש "חיי ברכה"‬
‫הוצאת מכון "פעולת צדיק"‬
‫אוצר כתבי יד במדרש‪ ,‬בהלכה‬
‫ובאגדה מרבותינו קדושי עליון זיע"א‬
‫היוצאים לאור בפעם הראשונה‪.‬‬
‫מחיר‬
‫ב"נוסח תימן"‬
‫הגיה‪ ,‬ערך והתקין‪:‬‬
‫‪45‬‬
‫מחיר קטלוגי‬
‫הרב אלמוג שלמה שליט"א‪.‬‬
‫מדויק ומדוקדק‬
‫עפ"י כתבי יד‬
‫בכריכה קשה‬
‫עתיקים וכן עפ"י‬
‫(‪ 12‬ס"מ ‪ 17‬ס"מ)‬
‫"חלק הדקדוק"‬
‫מחיר ב"נוסח תימן"‬
‫למהרי"ץ זצוק"ל‬
‫‪16‬‬
‫בהגהתו של‬
‫מחיר קטלוגי‬
‫‪20‬‬
‫הרה"ג פנחס‬
‫קורח שליט"א‪.‬‬
‫בכריכה רכה‬
‫בתוספת של‬
‫(‪ 12‬ס"מ ‪ 17‬ס"מ)‬
‫מחיר ב"נוסח תימן"‬
‫סגולות ותפילות‬
‫‪12‬‬
‫מכתבי יד תימניים‬
‫מחיר קטלוגי‬
‫עתיקים‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫עם מנחה וערבית בלדי ושאמי‪.‬‬
‫‪30‬‬
‫תהלים‬
‫תורת אבות‬
‫מוגה ומדויק היטב עפ"י כת”י‬
‫ישנים‪ ,‬עם רווחים באמצע השורות‬
‫כפי מסורת הקדמונים כולל‬
‫חלק הדקדוק למהרי"ץ זצוק"ל‪.‬‬
‫נערך ונסדר עי" הרב שלמה צדוק‬
‫והרב דוד צדוק הי"ו‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫מחיר קטלוגי‬
‫תהלים‬
‫מוגה ומדויק עפ"י כת"י וחלק הדקדוק‬
‫למהרי"ץ זצוק"ל וספר מנחת שי‪.‬‬
‫מוגה ע"י הרה"ג יצחק רצאבי שליט"א‪.‬‬
‫בתוספת מאמר "יושב תהילות ישראל"‬
‫ובסופו קובץ תפילות ובקשות‪.‬‬
‫מחיר ב"נוסח תימן"‬
‫גדול‬
‫מאת‪ :‬ר' רחמים שר שלום הי"ו‪.‬‬
‫יסודות ודברי ימי העיבור‪ ,‬המועדים‪,‬‬
‫השבתות‪ ,‬החודשים‪ ,‬המולד‬
‫מחיר‬
‫ב"נוסח תימן"‬
‫וסימני הקביעות להמצאותם‪.‬‬
‫‪100‬‬
‫מחיר קטלוגי‬
‫השוואת הלוח העברי ותאריכיו‬
‫‪133‬‬
‫עם לוחות אחרים‪.‬‬
‫תפילה למשה‬
‫‪ 3‬כרכים‬
‫מאת‪ :‬הרה"ג מרדכי שרעבי זצוק"ל‬
‫לקט מעשיות‪ ,‬תפילות‪ ,‬סגולות‪ ,‬עצות‬
‫ומוסר המופיעים בצורה מורחבת‬
‫ומבוארת‪.‬‬
‫(‪16‬‬
‫ס"מ‬
‫בינוני‬
‫מחיר קטלוגי‬
‫ובו סדר חינוך הבית‪ ,‬סדר תיקון‬
‫הבית‪ ,‬סדר ברית יצחק‪ ,‬סדר פדיון הבן‪.‬‬
‫מחיר‬
‫כולל מנחה וערבית שאמי ובלדי‪.‬‬
‫ב"נוסח תימן"‬
‫סודר נערך והוגה ע"י הרב אפרים‬
‫‪25‬‬
‫מחיר קטלוגי‬
‫הלוי הי"ו‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫גדול‬
‫‪ 22‬ס"מ)‬
‫‪25‬‬
‫מחיר קטלוגי‬
‫‪33‬‬
‫עם מבחר מדרשי חז"ל‬
‫ילקוט מדרשים על ספר תהלים‬
‫מלוקטים מתלמוד בבלי וירושלמי‪,‬‬
‫ממדרש רבה ותנחומא ועוד‪.‬‬
‫העורך‪ :‬ר' דניאל צדוק הי"ו‪.‬‬
‫מחיר‬
‫ב"נוסח תימן"‬
‫‪35‬‬
‫מחיר קטלוגי‬
‫‪47‬‬
‫‪31‬‬
‫סיפורי תימן‬
‫סיפורי צדיקים‬
‫זכרון תימן‬
‫חדש‬
‫מהרי"ץ‬
‫אהל נעמי‬
‫הגיגי לב של תלמידותיה‪ ,‬ידידותיה‪,‬‬
‫חברותיה‪ ,‬ילדיה ומשפחתה של הרבנית‬
‫מחיר‬
‫נעמי קארו ע"ה‪.‬‬
‫ב"נוסח תימן"‬
‫הספר עשיר בסיפורים‪,‬מכתבים‪,‬‬
‫‪35‬‬
‫מחיר קטלוגי‬
‫מאמרים‪ ,‬הנהגתה ומפעלה‪.‬‬
‫‪47‬‬
‫דרך צדיקים‬
‫‪ 2‬כרכים‪.‬‬
‫עובדות‪ ,‬הנהגות ומעשים מצדיקי אמת‬
‫בדורות האחרונים‪ ,‬כ"ק המקובל‬
‫מחיר‬
‫ב"נוסח תימן"‬
‫הצדיק הרה”ג חיים סינוואני זצוק"ל‬
‫‪100‬‬
‫מחיר קטלוגי‬
‫וכ"ק המקובל הצדיק הרה”ג מרדכי‬
‫‪133‬‬
‫שרעבי זצוק”ל‪.‬‬
‫מחיר‬
‫ב"נוסח תימן"‬
‫‪60‬‬
‫‪80‬‬
‫מחיר‬
‫ב"נוסח תימן"‬
‫‪55‬‬
‫מחיר קטלוגי‬
‫‪27‬‬
‫מחיר קטלוגי‬
‫‪33‬‬
‫אבן ספיר‬
‫מחיר‬
‫ב"נוסח תימן"‬
‫‪40‬‬
‫מחיר קטלוגי‬
‫‪73‬‬
‫מחיר‬
‫ב"נוסח תימן"‬
‫‪8‬‬
‫‪11‬‬
‫מסעותיו המופלאים של ר' יעקב‬
‫ספיר הלוי בתימן בשנת תרי"ט‪,‬‬
‫מעובד ללשון קלה‪.‬‬
‫‪50‬‬
‫בעקבות אחיי האובדים‬
‫מחיר‬
‫ב"נוסח תימן"‬
‫‪54‬‬
‫מחיר קטלוגי‬
‫‪72‬‬
‫סיפור בתימנית על מכירת יוסף‪,‬‬
‫סיפור חנה ושבעת בניה‪ ,‬תפסיר‬
‫עשרת הדברות‪ ,‬פטירת משה רבינו‬
‫ואהרן הכהן‪ ,‬חלק מהספר גלות‬
‫תימן ועוד‪.‬‬
‫מאת‪ :‬ר' שלמה‬
‫כוכבי ז"ל‪.‬‬
‫ספר מרתק‬
‫המכיל עשרות‬
‫רבות של‬
‫סיפורים אשר‬
‫נפוצו בק"ק‬
‫תימן‪,‬‬
‫בנושאי‪ :‬חכמה‬
‫ודרך ארץ‪ ,‬בין‬
‫ישראל לעמים‪,‬‬
‫מחיר‬
‫מעשיות‪,‬‬
‫ב"נוסח תימן"‬
‫‪43‬‬
‫סיפורי‬
‫מחיר קטלוגי‬
‫ילדים ועוד‪55 .‬‬
‫על ציפורני נשרים‬
‫ספר חשוב ביותר‬
‫המתאר את חשיפת‬
‫פרשת חטיפת ילדי‬
‫תימן‪ ,‬גזילת רכושם‬
‫של העולים מתימן‬
‫וכן מסכת ההשפלות‬
‫וההתעללות שקידמו‬
‫את פני העולים לארץ‬
‫ישראל‪.‬‬
‫תימן ומחנה גאולה‬
‫מחיר‬
‫ב"נוסח תימן"‬
‫‪37‬‬
‫מחיר קטלוגי‬
‫‪48‬‬
‫הייתי בן ערובה בתימן‬
‫אל ישיב‬
‫מחיר‬
‫ב"נוסח תימן"‬
‫‪13‬‬
‫מחיר קטלוגי‬
‫‪17‬‬
‫תולדות‬
‫הרב שלום שבזי‬
‫מחיר קטלוגי‬
‫‪32‬‬
‫מחיר‬
‫ב"נוסח תימן"‬
‫קצת יוסף הצדיק‬
‫חוברת מהרי"ץ‬
‫עוסק בגולת תימן מראשיתה ועד‬
‫לתקופת מהר"ץ (זקנו של מהרי"ץ)‪,‬‬
‫קורות חייהם המופלאים של מהרי"ץ‬
‫זצוק"ל‪ ,‬בניו ושאר צאצאיו‪.‬‬
‫מאת‪ :‬ר' גלעד צדוק הי"ו‬
‫אוסף סיפורי מוסר‪ ,‬סיפורי צדיקים‪,‬‬
‫סיפורי ניסים ונפלאות וסיפורים על‬
‫ספרי תורה מקודשים מיהדות תימן‪.‬‬
‫מיועד למבוגרים וילדים כאחד‪.‬‬
‫מחיר קטלוגי‬
‫הנשר הגדול‬
‫מאת‪ :‬ר' אבישי בר אושר הי"ו‬
‫תיאור חייו ותולדותיו של רבינו‬
‫משה בן מימון זצוק"ל הלא הוא‬
‫הרמב"ם‪ .‬וכן תיאור משנתו ותורתו‬
‫ובאספקלריית הדורות‪.‬‬
‫מאת‪ :‬אורה יפת‬
‫תולדות חייו וקורותיו‬
‫של מו"ר הרה"ג‬
‫יחיא צאלח זצוק"ל‬
‫(מהרי"ץ)‪ ,‬הספר ערוך‬
‫בצורה נפלאה ושנונה‬
‫בשילוב מנהגים‪,‬‬
‫אורחות חיים‪ ,‬מוסר‬
‫ודרך ארץ‪.‬‬
‫מיועד למבוגרים‬
‫וילדים כאחד‪.‬‬
‫לבניכם ספרו‬
‫הולך תמים‬
‫מאת‪ :‬אביבית לוי‬
‫תיאור חייו‪ ,‬פועלו ומורשתו של הרב‬
‫יוסף קאפח זצ"ל בצורה נרחבת‬
‫ומפורטת המשקפת את אורחות‬
‫חייו מאת נכדת הרב‪.‬‬
‫מאת‪ :‬ר' גלעד‬
‫צדוק הי"ו‬
‫סיפורי מופת‬
‫אשר התרחשו‬
‫ביהדות תימן‬
‫וכן סיפורים‬
‫אודות ספרי‬
‫התורה‬
‫המקודשים‬
‫שהיו בתימן‪,‬‬
‫מילי דבדיחותא‬
‫ועל קהילות‬
‫מחיר‬
‫אכמה‬
‫ב"נוסח תימן"‬
‫ואלצ'אלע‬
‫‪38‬‬
‫מחיר קטלוגי‬
‫ומנהגיהן‬
‫‪50‬‬
‫ועוד‪.‬‬
‫מבחר סיפורי תימן‬
‫‪ 2‬כרכים מאת‪ :‬הרב סעדיה חוזה זצ"ל‬
‫תולדות חייו ופועלו של הרה"ג אבא שלם‬
‫מחיר‬
‫שבזי זצוק"ל כולל בתוכו‪ :‬סיפורי‬
‫ב"נוסח תימן"‬
‫נפלאות‪ ,‬מעשי ניסים וצדיקים‪ ,‬מנהגי‬
‫‪130‬‬
‫מחיר קטלוגי‬
‫יהדות שרעב ועדן‪ ,‬מלכים יהודים‬
‫‪167‬‬
‫בתימן‪ ,‬ספר גורל החול‪ ,‬סיפורים‬
‫עתיקים ועוד‪.‬‬
‫מאת‪ :‬יוסף דנין הי"ו‬
‫ספר זכרונות של יוסף דנין אשר‬
‫נולד במרכז תימן ועלה לארץ‬
‫בשנת ‪ 1930‬והתיישב עם‬
‫משפחתו במושב אלישיב‪.‬‬
‫מאת‪ :‬עו"ד רמי צוברי הי"ו‬
‫מסמך אנושי רב עוצמה‪ ,‬המגולל את‬
‫מחיר‬
‫פרשת חטיפת ילדי תימן וחושף‬
‫ב"נוסח תימן"‬
‫את עומק התלאות שעברה העדה‬
‫‪85‬‬
‫מחיר קטלוגי‬
‫בימיה הראשונים של המדינה‪.‬‬
‫‪114‬‬
‫ההיית או חלמתי חלום‬
‫מחיר‬
‫ב"נוסח תימן"‬
‫‪38‬‬
‫מחיר קטלוגי‬
‫‪50‬‬
‫מאת‪ :‬יהודה ניני הי"ו‬
‫ספר העוסק בפרשת התישבותם של‬
‫תימנים במושבה "כנרת"‬
‫ב‪ 1912-‬ועד לעקירתם ב‪.1930-‬‬
‫מחיר‬
‫ב"נוסח תימן"‬
‫‪60‬‬
‫מאת‪ :‬ר' מהלל העדני ז"ל‬
‫בעריכת‪ :‬יוסף טובי הי"ו‬
‫תיאור דמויותיה של עדן‪,‬‬
‫והווי החיים בה‪.‬‬
‫כרך ג' בלבד‪.‬‬
‫הילד איננו‬
‫מחיר‬
‫ב"נוסח תימן"‬
‫‪45‬‬
‫מחיר קטלוגי‬
‫‪60‬‬
‫מחיר‬
‫ב"נוסח תימן"‬
‫‪45‬‬
‫מחיר קטלוגי‬
‫‪58‬‬
‫כך ברחתי מתימן‬
‫מאת‪ :‬הרב צדוק יצהרי ז"ל‪.‬‬
‫בעריכת‪ :‬מרדכי יצהרי הי"ו‬
‫סיפור בריחתו של הרב צדוק יצהרי‬
‫ז"ל‪ ,‬לאחר רציחתו של האימאם‬
‫יחיא בן מוחמד חמיד אלדין ומהפכת‬
‫השלטון בתימן‪.‬‬
‫ספר המעשים‬
‫‪ 2‬כרכים‪.‬‬
‫מאת‪ :‬הרב ד"ר אהרן בן דוד הי"ו‬
‫מעשים מחיי יהודי תימן‪ ,‬מעשים‬
‫שבין אדם לחבירו‪,‬‬
‫בין המאמין לקב"ה‪,‬‬
‫בין יהודי למוסלמי ועוד‪.‬‬
‫מאת‪ :‬שושי זייד‬
‫תיאור פרשת חטיפת‬
‫ילדי תימן על היבטיה‬
‫השונים‪.‬‬
‫מחיר‬
‫ב"נוסח תימן"‬
‫‪50‬‬
‫מחיר קטלוגי‬
‫‪65‬‬
‫מחיר‬
‫ב"נוסח תימן"‬
‫‪145‬‬
‫מחיר קטלוגי‬
‫‪193‬‬
‫עלילות ונפתולים מתימן‬
‫מחיר‬
‫ב"נוסח תימן"‬
‫‪40‬‬
‫מחיר קטלוגי‬
‫‪53‬‬
‫מאת‪ :‬מרדכי יצהרי הי"ו‬
‫ספר העוסק בסיפורים‬
‫ומחזות אשר התרחשו‬
‫בתימן‪.‬‬
‫מחיר‬
‫ב"נוסח תימן"‬
‫‪42‬‬
‫מחיר קטלוגי‬
‫‪56‬‬
‫מחיר קטלוגי‬
‫‪80‬‬
‫בין עדן ותימן‬
‫מאת‪ :‬מרדכי יצהרי הי"ו‬
‫פרשיות עלומות ועלילות מרתקות‬
‫שהתרחשו בתימן בשנת תש"ח‬
‫(‪ :)1948‬ארגון המהפכה‪ ,‬רציחת‬
‫האימאם יחיא‪ ,‬בניו ומלוויו בצהרי‬
‫יום ועוד‪.‬‬
‫מאת‪ :‬נסים בנימין‬
‫גמליאלי ז"ל‬
‫ספר מרתק וחשוב‬
‫ביותר המתאר את סדרי‬
‫החיים בין הגויים בתימן‬
‫לשבטיהם בצורה נרחבת‪,‬‬
‫וכן את קורות היהודים‬
‫בתימן‪ ,‬בדרכים‪ ,‬בעדן‬
‫מחיר‬
‫ב"נוסח תימן"‬
‫ובמחנות הפליטים‬
‫בשנות תש"ד‪-‬תש"י ‪37‬‬
‫מחיר קטלוגי‬
‫‪45‬‬
‫(‪.)1944-1950‬‬
‫מעולם לעולם‬
‫מאת‪ :‬ר' רצון הלוי ז"ל‬
‫הספר מתאר את הווית החיים שהיתה‬
‫בתימן וכן משקף את אהבת התורה‬
‫וקיום מצוות הדת‪ ,‬היחסים בין אדם‬
‫לאדם ובין יהודים לגוים‪.‬‬
‫עלילות מעולם לעולם‬
‫מחיר‬
‫ב"נוסח תימן"‬
‫‪58‬‬
‫מחיר קטלוגי‬
‫‪77‬‬
‫מאת‪ :‬ר' רצון הלוי ז"ל‬
‫סיפורים מהווי חיי‬
‫היהודים בתימן‪.‬‬
‫מחיר‬
‫ב"נוסח תימן"‬
‫‪58‬‬
‫מחיר קטלוגי‬
‫‪77‬‬
‫‪33‬‬
‫ספרי מחקר‬
‫ספרי מחקר‬
‫החינוך כבבואה‬
‫בית האבן‬
‫‪55‬‬
‫מחיר קטלוגי‬
‫‪65‬‬
‫אוצר המשלים‬
‫והפתגמים התימניים‬
‫חלקים א‪-‬ב‬
‫מאת‪ :‬ר' מרדכי יצהרי הי"ו‬
‫מעל ‪ 2500‬פתגמים ומאמרים תימניים‬
‫בנושאים שונים‪ ,‬בשפתם המקורית‪ -‬ערבית‪.‬‬
‫מתורגמים לעברית‪ ,‬מנוקדים ומבוארים‪.‬‬
‫דיוקנאות‬
‫מחיר‬
‫ב"נוסח תימן"‬
‫‪80‬‬
‫מחיר קטלוגי‬
‫‪107‬‬
‫מחיר‬
‫ב"נוסח תימן"‬
‫‪120‬‬
‫מחיר קטלוגי‬
‫אנציקלופדיה‬
‫לחכמי תימן‬
‫‪ 2‬כרכים‪.‬מאת‪ :‬ד"ר משה גברא הי"ו‬
‫באנציקלופדיה זו למעלה מ‪3000-‬‬
‫ערכים הכוללים‪ :‬רבנים ראשיים‪,‬‬
‫רבני קהילות‪ ,‬ראשי אבות בית דין‪,‬‬
‫דיינים‪ ,‬חכמים‪ ,‬משוררים‪ ,‬מקובלים‪,‬‬
‫מנהיגי קהילות ועוד‪.‬‬
‫‪160‬‬
‫מחיר‬
‫ב"נוסח תימן"‬
‫‪50‬‬
‫מחיר קטלוגי‬
‫מחיר‬
‫ב"נוסח תימן"‬
‫‪170‬‬
‫מחיר קטלוגי‬
‫‪222‬‬
‫אנציקלופדיה‬
‫‪ 2‬כרכים‪ .‬כתב וערך‪ :‬ד"ר משה גברא הי"ו‬
‫כ‪ 2600-‬ערכים הכוללים מחוזות‪ ,‬נפות‪,‬‬
‫מחיר‬
‫אזורים‪ ,‬ערים‪ ,‬עיירות וכפרים בהם חיו‬
‫ב"נוסח תימן"‬
‫יהודי תימן‪ .‬בכל ערך רשום מיקומו‬
‫‪185‬‬
‫מחיר קטלוגי‬
‫המדויק בתימן‪ ,‬ההסטוריה היהודית‬
‫‪240‬‬
‫במקום‪ ,‬גודל הקהילה‪ ,‬שמות המשפחה ועוד‪.‬‬
‫מכיל מפה גדולה ומפורטת של תימן‪.‬‬
‫מחיר‬
‫ב"נוסח תימן"‬
‫‪28‬‬
‫מחיר קטלוגי‬
‫‪37‬‬
‫מחיר‬
‫ב"נוסח תימן"‬
‫‪50‬‬
‫מחיר קטלוגי‬
‫‪67‬‬
‫מחיר‬
‫ב"נוסח תימן"‬
‫‪35‬‬
‫מחיר קטלוגי‬
‫‪47‬‬
‫היהודים והמלך בתימן‬
‫‪ 2‬כרכים‪.‬‬
‫מאת‪ :‬הרב שלום ב"ר סעיד גמליאל זצ"ל‬
‫מחיר‬
‫נפלאות ה' ליהודים בתימן בתקופת‬
‫ב"נוסח תימן"‬
‫האימאם יחיא בן מוחמד חמיד אלדין‬
‫‪48‬‬
‫מחיר קטלוגי‬
‫בליווי ‪ 46‬תעודות‪.‬‬
‫‪64‬‬
‫המחיר לכרך בודד‬
‫הליכות קדם‬
‫העורכים‪ :‬שלום סרי וישראל קיסר‪.‬‬
‫מבחר מאמרים ממיטב החוקרים‬
‫של יהדות תימן העוסקים‬
‫בנושאי הליכות והלכות‪ ,‬אמונות‬
‫ודעות‪ ,‬עלייה והתיישבות ועוד‪.‬‬
‫יהודי ביצ'א‬
‫מאת‪ :‬ד"ר מנשה זכריה הי"ו‬
‫מחקר המתאר את חיי קהילת היהודים‬
‫בביצ'א‪ ,‬עליית קהילת יהודי ביצ'א‬
‫לארץ ישראל והשתלבותם בחברה‬
‫הישראלית‪.‬‬
‫מחיר‬
‫ב"נוסח תימן"‬
‫‪90‬‬
‫מחיר קטלוגי‬
‫‪120‬‬
‫ספר העוסק על קהילת עדן בתקופות‬
‫השונות‪ ,‬מוסדות קהילתיים‪ ,‬תמורות‬
‫בחינוך היהודי בעדן‪ ,‬מחיי היום יום‪,‬‬
‫מנהגי הנשואין ועוד‪.‬‬
‫מאת‪ :‬ראובן אהרוני‪.‬‬
‫מחיר‬
‫ב"נוסח תימן"‬
‫‪50‬‬
‫מחיר קטלוגי‬
‫‪67‬‬
‫מחיר‬
‫ב"נוסח תימן"‬
‫‪60‬‬
‫מחיר קטלוגי‬
‫‪80‬‬
‫על כנפי נשרים מתימן‬
‫‪60‬‬
‫מתולדות חיי ומתלאות יהודי צנעא‬
‫בשלהי גלותם בתימן‪.‬‬
‫נלווה אליו קיצור "חובות הלבבות"‬
‫לר' בחיי אבן פקודה‪ ,‬נעתק מכת"י‬
‫שנכתב בתימן בשנת הש"ו ליצירה‪.‬‬
‫מחיר‬
‫ב"נוסח תימן"‬
‫‪40‬‬
‫מחיר קטלוגי‬
‫‪50‬‬
‫מחיר‬
‫ב"נוסח תימן"‬
‫‪45‬‬
‫מחיר קטלוגי‬
‫‪58‬‬
‫‪47‬‬
‫מאת‪ :‬ר' יוסף צוריאלי הי"ו‬
‫עוסק בכלכלה ובחינוך בתימן למן‬
‫שלהי המאה ה‪ 19-‬ועד לראשית‬
‫המאה ה‪ 20-‬על רקע שינויים‬
‫פוליטיים‪ ,‬חברתיים וכלכליים‪.‬‬
‫מחיר‬
‫ב"נוסח תימן"‬
‫מאת‪ :‬הרב ד"ר אהרון בן דוד שליט"א‬
‫לקט מקורות מבוארים מתוך המשנה‬
‫והתוספתא‪ ,‬התלמוד הבבלי‬
‫והתלמוד הירושלמי‪ ,‬על החינוך‬
‫היהודי בתקופת המשנה והתלמוד‪.‬‬
‫מטוב יוסף‬
‫מאמרים ומחקרים‬
‫במורשת יהדות‬
‫מחיר‬
‫תימן במכלול‬
‫ב"נוסח תימן"‬
‫נושאים‪ ,‬ממיטב ‪80‬‬
‫מחיר קטלוגי‬
‫החוקרים‪.‬‬
‫‪107‬‬
‫ספר זה הוא ספר‬
‫היובל לכבוד‬
‫פרופסור יוסף טובי‪.‬‬
‫ערכו‪ :‬אילת אטינגר ודני‬
‫בר מעוז‪.‬‬
‫‪180‬‬
‫מחיר קטלוגי‬
‫‪240‬‬
‫חדש‬
‫מחיר‬
‫ב"נוסח תימן"‬
‫‪50‬‬
‫מחיר קטלוגי‬
‫‪67‬‬
‫מחיר‬
‫ב"נוסח תימן"‬
‫‪240‬‬
‫מחיר קטלוגי‬
‫‪320‬‬
‫מבועי אפיקים‬
‫העורך‪ :‬ר' יוסף דחוח הלוי הי"ו‬
‫מחקרים במורשת יהדות תימן ובתרבותה‪:‬‬
‫ספרות‪ ,‬לשון‪ ,‬הלכה ומנהג‪ ,‬חינוך‪,‬‬
‫חברה והסטוריה‪.‬‬
‫מחיר‬
‫ב"נוסח תימן"‬
‫‪50‬‬
‫מחיר קטלוגי‬
‫‪67‬‬
‫כבשונה של תקופתינו‬
‫מאת‪ :‬הרב זכריה תנעמי שליט"א‬
‫עיון בשאלות המוסריות שבתקופתנו‪,‬‬
‫כפרקי מבוא לספר "דרך הקודש"‬
‫שבו מוצע הפתרון לבעיות הכלליות‬
‫והמוסריות שבדורנו‪.‬‬
‫מחיר קטלוגי‬
‫לב אהרון‬
‫מפקד עולי תימן במחנה "גאולה"‬
‫אשר היה סמוך לעיר עדן‪ ,‬ששבו‬
‫בהמוניהם לארץ ישראל בשנים‬
‫התש"ט‪-‬התש"י‪.‬‬
‫חיבר ושימר את המקור‪:‬‬
‫הרב שלום ב"ר סעדיה גמליאל ז"ל‬
‫‪45‬‬
‫‪35‬‬
‫מודרני בתימן בעת החדשה‬
‫מאת‪ :‬פרופ' יוסף טובי הי"ו‬
‫סיפורו של איש העסקים וסוחר הנשק‬
‫ישראל צוביירי‪ ,‬על דמותו ופועלו‬
‫וכן מובאים עשרות תכתובות‬
‫ומסמכים הקשורים בעסקיו עם‬
‫יצרני נשק וממשלת תימן‪.‬‬
‫מחיר קטלוגי‬
‫‪133‬‬
‫חדש‬
‫כלכלה וחינוך‬
‫יהודי בשירות האמאם‬
‫מחיר‬
‫ב"נוסח תימן"‬
‫‪100‬‬
‫מחיר קטלוגי‬
‫מחיר‬
‫ב"נוסח תימן"‬
‫יהודי עדן‬
‫חכמה ומוסר‬
‫הוד‬
‫מאת‪ :‬הרב ד"ר אהרן בן דוד הי"ו‬
‫סיפור חייהם של הוידה ודאוד‬
‫מצפון תימן‪ .‬דמויותיהם‪,‬‬
‫הליכותיהם והנהגותיהם‪.‬‬
‫בתוספת דינים והלכות‪.‬‬
‫‪67‬‬
‫הנחשונים‬
‫שעליו דיברה התורה‬
‫מאת‪ :‬ר' צמח קאדי הי"ו‬
‫סוגיית האתרוג הכשר האמיתי‬
‫שמקורו בתימן‪ ,‬עם קונטרס‬
‫הוספות "וינהג בעוזו תימן"‬
‫העוסק בדבר המנהגים המקוריים‬
‫שנשתמרו בתימן מימי קדם‪.‬‬
‫מחיר קטלוגי‬
‫‪67‬‬
‫האתרוג‬
‫לקהילות היהודיות בתימן‬
‫‪34‬‬
‫מאת‪ :‬ר' יחיאל נחשון הי"ו‬
‫על מעמד האשה היהודיה בתימן‬
‫במאות הי"ח‪-‬י"ט‪ ,‬סדר יומה ועיסוקיה‪,‬‬
‫נישואין וגיטין‪ ,‬ירושת הנשים‪,‬‬
‫השכלת הנשים‪ ,‬חינוכן ועוד‪.‬‬
‫‪50‬‬
‫במשכנות תימן‬
‫דיוקנה של בת תימן‬
‫אורחות תימן‬
‫אוסף מאמרים מ‪ 25-‬חוקרים בנושאים‪:‬‬
‫שערים בארחות תימן‪ ,‬לשון‪ ,‬היסטוריה‬
‫וחברה‪ ,‬חקרי ספרות‪ ,‬תרבות חמרית ועוד‪.‬‬
‫ספר נדיר‪.‬‬
‫מאת‪ :‬ר' יחיאל נחשון הי"ו‬
‫עוסק בהנהגה היהודית בתימן במאה הי"ח‪-‬‬
‫י"ט‪ ,‬אבות בתי דין ודיינים‪ ,‬רבנים‬
‫מחיר‬
‫ב"נוסח תימן"‬
‫ונשיאים‪ ,‬קווי אופי לדמותם ועל‬
‫‪50‬‬
‫מחיר קטלוגי‬
‫אישיותם ופעולתם הדתית‬
‫‪67‬‬
‫והציבורית למען העדה‪.‬‬
‫מחיר‬
‫ב"נוסח תימן"‬
‫מאת‪ :‬ד"ר משה גברא הי"ו‬
‫מחקר העוסק בתולדות חייהם של‬
‫למעלה ממאה רבנים‪ ,‬ראשי אבות‬
‫בית דין‪ ,‬דיינים‪ ,‬מנהיגים וסופרים‬
‫אשר חיו בתימן במאה הי"ח‪.‬‬
‫ג'‬
‫מחיר‬
‫ב"נוסח תימן"‬
‫מאת‪ :‬הרב ד"ר אהרן בן דוד הי"ו‬
‫החינוך היהודי בתימן כבבואה‬
‫של החינוך היהודי בתקופת‬
‫המנה והתלמוד‪.‬‬
‫במאה הי"ח‬
‫‪ 3‬כרכים‪.‬‬
‫קובץ מאמרים מהרב יוסף‬
‫קאפח זצ"ל בנושאי‪ :‬הלכה‬
‫ודברי תורה‪ ,‬מחשבה‪ ,‬דברי‬
‫ראשונים‪ ,‬משנת הרמב"ם‪,‬‬
‫יהודי תימן‪ ,‬מקורות ועוד‪.‬‬
‫בעריכת‪ :‬פרופ' יוסף טובי‪.‬‬
‫מחיר‬
‫ב"נוסח תימן"‬
‫א'‪+‬ב'‬
‫אגרות הרמב"ם‬
‫כולל מבוא‪ ,‬אגרת תימן‪ ,‬מאמר תחיית המתים‪,‬‬
‫אגרת השמד‪ ,‬אגרות לתלמידו ר' יוסף‪,‬‬
‫נספחים ותוכן האגרות‪ .‬תרגם לעברית‪,‬‬
‫ביאר והכין ע"פ כתבי יד ודפוסים‪:‬‬
‫הרה"ג יוסף קאפח זצ"ל‪.‬‬
‫מאת‪ :‬הרב ד"ר אהרן בן דוד הי"ו‬
‫הליכות יהודי צפון תימן‪ .‬בין הנושאים‪:‬‬
‫מחיר‬
‫ישובים ומקומות‪ ,‬שמות ואישים‪,‬‬
‫ב"נוסח תימן"‬
‫‪100‬‬
‫אורחות חיים ומסורות‪ ,‬אמונה‬
‫מחיר קטלוגי‬
‫ואמונות‪ ,‬מנהגים ונוהגים‪ ,‬חינוך‬
‫‪133‬‬
‫ותורה‪ ,‬לשון ומבטא‪ ,‬מעשים וסיפורים ועוד‪.‬‬
‫חכמים וסופרים בתימן‬
‫כתבים‬
‫מחיר‬
‫ב"נוסח תימן"‬
‫‪33‬‬
‫מחיר קטלוגי‬
‫‪44‬‬
‫מחשבת ישראל בתימן‬
‫מאת‪ :‬ר' משה צדוק‬
‫תמצית הגותם של כ‪ 50-‬מחברים מק"ק‬
‫תימן‪ ,‬במשך אלף השנים האחרונות‬
‫כחלק ממחשבת ישראל לדורותיה‪.‬‬
‫מחיר‬
‫ב"נוסח תימן"‬
‫‪45‬‬
‫מחיר קטלוגי‬
‫‪58‬‬
‫מחקרים בסידורי תימן‬
‫מאת‪ :‬ד"ר משה גברא הי"ו‬
‫‪ 4‬כרכים‪.‬‬
‫פרי עבודה של למעלה מ‪ 20 -‬שנות מחקר‪ ,‬עוסק‬
‫בהרחבה במחקרי תפילות החול‪ ,‬שבת ומועדים‬
‫והתפתחותן במשך למעלה מ‪ 1000 -‬שנים‬
‫בהשוואה עם ‪ 670‬ספרי תפילה כתבי יד מתימן‪.‬‬
‫‪35‬‬
‫ספרי מחקר‬
‫סערת תימן‬
‫חדש‬
‫מצפונות‬
‫יהודי תימן‬
‫מתימן לישראל‬
‫מאמרים ומחקרים‬
‫במורשת יהדות‬
‫תימן במכלול‬
‫נושאים‪ ,‬כגון‪:‬‬
‫תרבות‪ ,‬לשון‪,‬‬
‫ספרות וחינוך‪,‬‬
‫ממיטב החוקרים‪.‬‬
‫עורכת‪ :‬ד”ר אסתר‬
‫קאפח‬
‫מאת‪ :‬ר' יהודה לוי נחום ז"ל‬
‫ספר חשוב ביותר המכיל‬
‫מחיר‬
‫בתוכו קובץ פרקים‬
‫ב"נוסח תימן"‬
‫‪47‬‬
‫המתארים בנאמנות‬
‫מחיר קטלוגי‬
‫ובדייקנות את צורת‬
‫‪60‬‬
‫החיים של יהודי תימן כפי שהיו‬
‫בצנעא‪ ,‬דמאר‪ ,‬עמראן ואגפיהן‪,‬‬
‫לרבות תיאור הבית‪ ,‬המלבושים‪,‬‬
‫התכשיטים ועוד‪.‬‬
‫כולל מילון עברי תימני‬
‫המכיל מאות ערכים‪.‬‬
‫ומאות משפטים בתימנית‬
‫עם תרגומם לעברית‪.‬‬
‫מיצירות ספרותיות מתימן חדש‬
‫‪28‬‬
‫‪37‬‬
‫מכמנים‬
‫חדש‬
‫מחיר‬
‫ב"נוסח תימן"‬
‫‪28‬‬
‫‪37‬‬
‫עיצוב כריכה‬
‫מחיר קטלוגי‬
‫סדרת הספרים איש ימיני נערכה בידי הרב אבירן יצחק הלוי נינו של‬
‫רבינו‪ ,‬וזכתה להסכמותיהם של גדולי תורה רבים‪ .‬ספר מומלץ לכל דורש‬
‫מורשת תימן ומסורתה‪.‬‬
‫‪70‬‬
‫מחיר קטלוגי‬
‫‪85‬‬
‫מכון‬
‫החיים‬
‫והשלום‬
‫כרך‬
‫א‬
‫ספר הזכרון למרן הגאון‬
‫הרב יחיא יצחק הלוי זצוק"ל‬
‫הרב הראשי וראב"ד כל קהילות קודש תימן‬
‫המכון‬
‫לחקר‬
‫חכמי‬
‫תימן‬
‫האגודה‬
‫לטיפוח‬
‫חברה‬
‫ותרבות‬
‫מכון‬
‫החיים‬
‫והשלום‬
‫ספר המוסר‬
‫השירה והפיוט‬
‫מאת‪ :‬הרה"ג יחיא אלצ'אהרי זצ"ל‬
‫מבוא‪ ,‬איסוף ועריכה‪ :‬מרדכי יצהרי הי"ו‬
‫ספרו המפורסם של רבינו הערוך‬
‫מחיר‬
‫ב"נוסח תימן"‬
‫בצורת מחברות ומקאמות‪ ,‬סיפור‬
‫‪80‬‬
‫מסעות המחבר בארצות אסיה‪,‬‬
‫מחיר קטלוגי‬
‫והגזירות על יהודי תימן בתקופת‬
‫‪107‬‬
‫האימאם החיגר אלמטהר בן יחיא שרף א‪-‬דין‪.‬‬
‫מאת‪ :‬ר' יהודה לוי נחום ז"ל‬
‫כולל חמשה חיבורים כתבי יד‪,‬למעלה‬
‫מ‪ 200-‬שו”ת במשנה והלכה‪ ,‬משני‬
‫מחיר‬
‫ב"נוסח תימן"‬
‫רבנים שחיו בתימן לפני ‪ 500‬שנה‪,‬‬
‫‪28‬‬
‫‪ 22‬קטעים מספר הרפואות‬
‫מחיר קטלוגי‬
‫‪37‬‬
‫אלמועתמד‪ ,‬מתורגמים לעברית‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫מחיר קטלוגי‬
‫‪20‬‬
‫מאת‪ :‬הרה”ג אבירן יצחק הלוי שליט”א‪.‬‬
‫סדרת ‪ 3‬כרכים העוסקים בתקופת‬
‫מחיר‬
‫רבינו יחיא יצחק הלוי זצוק”ל‪ ,‬כולל‬
‫ב"נוסח תימן"‬
‫הלכות‪ ,‬מנהגים ומסורות בצירוף‪180 :‬‬
‫מחיר קטלוגי‬
‫תעודות‪ ,‬מסמכים ותמונות‪ .‬מספדים‪240 ,‬‬
‫דברי הערכה ותולדות רבינו‪.‬‬
‫מחיר‬
‫ב"נוסח תימן"‬
‫‪38‬‬
‫מחיר קטלוגי‬
‫‪50‬‬
‫‪90‬‬
‫פעולות צדיק‬
‫מאת‪ :‬ר’ שלמה עמיהוד הי”ו‪.‬‬
‫ספר מקיף על קהילת רדאע‬
‫ובפרט על חייו של הרה”ג יחיא‬
‫עומייסי זצ”ל‪ ,‬בשילוב סיפורים‪,‬‬
‫מאמרים‪ ,‬תעודות עם תרגומן‬
‫לעברית והסברים‪.‬‬
‫שירי ר' שלם שבזי‬
‫מאת‪ :‬פרופ' יהודה רצהבי הי"ו‬
‫ביבליוגרפיה‪.‬‬
‫מכיל את רשימת השירים‪,‬‬
‫אקרוסטיכונים‪,‬רשימת המקורות‪,‬‬
‫דיואנים‪ ,‬מחקרים ועוד‪.‬‬
‫מחיר‬
‫ב"נוסח תימן"‬
‫‪25‬‬
‫מחיר קטלוגי‬
‫‪30‬‬
‫תהודה‬
‫מחיר‬
‫ב"נוסח תימן"‬
‫‪57‬‬
‫מחיר קטלוגי‬
‫קובץ מס' ‪ 25 ,24‬ו‪.26-‬‬
‫בטאון שנתי של האגודה לטיפוח חברה‬
‫ותרבות‪ ,‬הכולל מחקר ועיון‪ ,‬על אישים‬
‫ומעשים‪ ,‬שירה וסיפורת ומעניני היום‪.‬‬
‫בטאון שנות תשס"ז ותשס"ח‪.‬‬
‫‪75‬‬
‫פעמי העליה מתימן‬
‫מאת‪ :‬הרב שלום גמליאל ז"ל‬
‫מתולדות יהודי תימן בתקופת‬
‫האימאם יחיא בן מוחמד חמיד‬
‫אלדין‪ ,‬בליווי ארבעים ושמונה‬
‫תעודות‪ .‬בעברית ובאנגלית‪.‬‬
‫מחיר‬
‫ב"נוסח תימן"‬
‫‪48‬‬
‫מחיר קטלוגי‬
‫‪63‬‬
‫מחיר‬
‫ב"נוסח תימן"‬
‫‪35‬‬
‫מחיר קטלוגי‬
‫‪45‬‬
‫המחיר לכרך בודד‬
‫מאת‪ :‬הרב שלום גמליאל ז"ל‬
‫חיי היום יום של יהודי תימן‪,‬‬
‫הליכותיהם ומנהגיהם בתקופת‬
‫האימאם יחיא חמיד אלדין‪,‬‬
‫בליווי חמישים ושמונה תעודות‪.‬‬
‫מחיר‬
‫ב"נוסח תימן"‬
‫‪40‬‬
‫מחיר קטלוגי‬
‫‪53‬‬
‫מאת‪ :‬ר' זכריה דורי הי"ו‬
‫החוברת היא פרי מחקר ממושך ויסודי‬
‫בנושא "תולעת השני" הנדרשת‬
‫למצוות אחדות הקשורות במקדש‪,‬‬
‫כגון‪ :‬בגדי כהונה‪ ,‬פרה אדומה‪,‬‬
‫טהרת המצורע ועוד‪.‬‬
‫‪48‬‬
‫‪ 8‬חלקים (ג'‪-‬יא’)‬
‫כתב עת לחקר יהדות‬
‫תימן ותרבותה במגוון‬
‫ומבחר נושאים מאת מיטב‬
‫החוקרים‪.‬‬
‫מחיר‬
‫ב"נוסח תימן"‬
‫‪45‬‬
‫מחיר קטלוגי‬
‫‪60‬‬
‫‪63‬‬
‫מאת‪ :‬ר' יהודה לוי נחום ז"ל‬
‫כולל רשימת אוסף כתבי יד שבמפעל‬
‫"חשיפת גנזי תימן" ותכנם‪ :‬תנ"ך‪,‬‬
‫מחיר‬
‫ב"נוסח תימן"‬
‫משנה‪ ,‬תלמוד‪ ,‬פירושים‪ ,‬מדרשים‪,‬‬
‫‪28‬‬
‫מחיר קטלוגי‬
‫דינים‪ ,‬הגות ופילוסופיה‪ .‬בתוספת‬
‫‪37‬‬
‫תעודות חשובות‪ ,‬מכתבים ועוד‪.‬‬
‫מחיר‬
‫ב"נוסח תימן"‬
‫‪45‬‬
‫מחיר קטלוגי‬
‫‪60‬‬
‫המחיר לכרך בודד‬
‫מחיר קטלוגי‬
‫לחשיפת גנזי תימן‬
‫מחיר‬
‫ב"נוסח תימן"‬
‫קרמיז וכרמל‬
‫תימא‬
‫צהר‬
‫עטרת יצחק‬
‫העורך‪ :‬פרופ' יוסף טובי הי"ו‬
‫קובץ מחקרים במורשת יהודי תימן‬
‫העוסקים בין השאר ביצירה הרבנית‬
‫של חכמי תימן בתחום ההלכה‬
‫והמחשבה‪ ,‬שירת יהודי תימן‪,‬‬
‫מנהג אכילת החגבים ועוד‪.‬‬
‫מחיר קטלוגי‬
‫מס החסות בתימן‬
‫קורות הזמן בתימן‬
‫מחיר‬
‫ב"נוסח תימן"‬
‫מאת‪ :‬חיים טויל הי"ו‬
‫סיפור פתיחת השערים לאחרוני יהודי‬
‫מחיר‬
‫תימן‪ ,‬בין השנים ‪1989-1993‬‬
‫ב"נוסח תימן"‬
‫במבצע שנקרא "מבצע אסתר"‪68 .‬‬
‫פקודי תימן‬
‫עדות ביהוסף‬
‫מאת‪ :‬הרב יוסף יצחק הלוי זצוק"ל‬
‫פירוש יקר על מקרא הקודש‬
‫ובתוספת חיבור הסטורי הנקרא‬
‫"קורות הזמן בתימן"‪.‬‬
‫על כנפי נשרים‬
‫תולעת השני‬
‫ספר התעודה‬
‫איש ימיני‬
‫ספר הזכרון לרבינו‬
‫יחיא יצחק הלוי זצוק"ל‬
‫רבינו יחיא יצחק הלוי זצוק"ל‪ ,‬כיהן כרב הראשי וראב"ד כל קהילות קודש‬
‫תימן בשנים תרס"ב‪-‬תרצ"ב‪ ,‬ומצודתו היתה פרוסה על פני כאלף ישובים‪.‬‬
‫הניח אחריו אלפי מסמכים בכתב יד ובהם‪ :‬תשובות בהלכה‪ ,‬פסקי דין‪,‬‬
‫איגרות מוסר‪ ,‬הרשאות רבנים ושוחטים‪ ,‬תעודות ושטרות רבים ומגוונים‬
‫משלל סוגים‪ ,‬ששימשו בתימן רבתי‪ ,‬ואיגרות רבות ענין וחשיבות ששיגר‬
‫לארבע כנפות תבל‪.‬‬
‫ׂצחקׂנרו י‬
‫ׂחיאׂמשה י‬
‫ׂ )י‬
‫ׂׂני‬
‫ׂׂמי‬
‫סדרת הספרים איש י‬
‫ׂאיר‪ ,‬כפי שהיה רבינו‬
‫חותם לעיתים(‪ ,‬כוללת חמישה כרכים האוגדים כשלשת אלפי עמודים‪,‬‬
‫ובהם פרקים מתורתו וממשנתו‪ ,‬מתולדותיו ומפעליו‪ ,‬שפע תעודות‬
‫ומסמכים מבוארים ומוערים‪ ,‬צילומי כתבי יד ותמונות חדשות‪ ,‬וכן‬
‫עשרות מאמרי הערכה על הרב ודמותו‪ ,‬שנכתבו בידי גדולי הרבנים‬
‫ובכירי המלומדים‪.‬‬
‫‪36‬‬
‫המגזין לקהילת עדן‪.‬‬
‫גליון מס’ ‪ 1‬טבת התשע”א‪.‬‬
‫בנושאי‪ :‬קהילת אסמרה‪ ,‬קהילת‬
‫עדן עבר הווה ועתיד‪ ,‬לאכול עם‬
‫מצפון‪ ,‬מלחמה על הבית וראיון עם‬
‫הרה”ג נתנאל זכריהו שליט”א‪.‬‬
‫מחיר קטלוגי‬
‫עד כה טרם נכתב מחקר ראוי לשמו‪ ,‬על דמות רבנית בתימן‪ .‬חיבור מעין‬
‫זה הוא צורך השעה‪ ,‬וילמד לא רק על אישיותו הבולטת של רבינו יחיא‬
‫יצחק‪ ,‬שיצא מן הכלל‪ ,‬ללמד על עצמו‪ ,‬וללמד על הכלל‪ .‬החיבור‪ ,‬שהוא‬
‫מעין אנציקלופדיה זוטא‪ ,‬עוסק ודן בדמויותיהם המאירות של רבים‬
‫מגדולי תימן‪ ,‬אלה שקדמו לרבינו יחי"ה ואלו שאחריו‪ .‬ככלל‪ ,‬מצויינים‬
‫היו רבני תימן בייחודם‪ ,‬לעומת רבני שאר קהילות ישראל‪ ,‬לפי שבתימן‬
‫נשתמר אופי ההנהגה הרבנית‪ ,‬כפי שהיה בימי הביניים בקהילות רבות‬
‫במזרח‪ ,‬ומכאן חשיבותו ותרומתו הכללית של החיבור‪.‬‬
‫מחיר‬
‫ב"נוסח תימן"‬
‫נחל עדנים‬
‫מחיר‬
‫ב"נוסח תימן"‬
‫מחשיפת גנזי תימן‬
‫מאת‪ :‬ר' יהודה לוי נחום ז"ל‬
‫למעלה מ‪ 60-‬חיבורים בנושאים שונים‪:‬‬
‫התנ"ך‪ ,‬התלמוד‪ ,‬משנה והלכה‪ ,‬מדרש‬
‫ואגדה‪ ,‬דברי הגות ופילוסופיה תורנית‪,‬‬
‫וכן שאלות ותשובות בענייני הלכה‬
‫ומנהגים מארבעים ת"ח בתימן‪.‬‬
‫‪75‬‬
‫מאת‪ :‬ד"ר זהר עמר הי"ו‬
‫קובץ מאמרים הדנים בהיבטים הקשורים‬
‫מחיר‬
‫לעופות שנזכרו במקורות ישראל‪:‬‬
‫ב"נוסח תימן"‬
‫‪60‬‬
‫זיהויים‪ ,‬בחינת זרמים פרשניים‬
‫מחיר קטלוגי‬
‫ופסיקתיים ודרכי השפעתם‪,‬‬
‫‪80‬‬
‫העברת מסורות כשרות בין קהילות ישראל‪.‬‬
‫בעריכת‪ :‬פרופ' יוסף טובי ואפרים יצחק‬
‫מבחר גדול של מחקרים ממיטב החוקרים‬
‫אשר נידונו בקונגרס הבינלאומי השני‬
‫מחיר‬
‫ב"נוסח תימן"‬
‫לחקר יהדות תימן אשר התקיים‬
‫‪40‬‬
‫מחיר קטלוגי‬
‫באוניברסיטת פרינסטון‪ ,‬ניו ג'רסי‪.‬‬
‫‪53‬‬
‫בשפות עברית ואנגלית‪.‬‬
‫מאת‪ :‬מארי עמרם קורח זצוק"ל‬
‫קורות יהודי תימן‪ ,‬אורחות חייהם ומסורת‬
‫אבותם‪ ,‬מראשית נדידת היהודים‬
‫מחיר‬
‫ב"נוסח תימן"‬
‫לתימן‪ ,‬ועד העליה לארץ ישראל‪.‬‬
‫‪57‬‬
‫מחיר קטלוגי‬
‫מסורת העוף‬
‫מחקרים ביהדות תימן‬
‫מאת‪ :‬ר' יהודה לוי נחום ז"ל‬
‫פירושים ודברי הגות לתנ"ך‪ ,‬פירוש על‬
‫הרמב"ם ושרידי דפים עתיקים מפרקי‬
‫ר' אליעזר‪ ,‬וכן ‪ 62‬צילומי עמודים‬
‫מכתבי יד‪ ,‬תעודות חשובות‪ ,‬מכתבים‪,‬‬
‫שטרי מכירה ועוד‪.‬‬
‫ספרי מחקר‬
‫תימן בתעודות‬
‫מאת‪ :‬ר' ניסים בנימין גמליאלי ז"ל‪.‬‬
‫בעריכת‪ :‬פרופ' יוסף טובי‪.‬‬
‫כרך ב' המכיל מבחר גדול של‬
‫תעודות על קהילות‪ :‬צ'ואלע‪ ,‬מעזבה‪,‬‬
‫רדאע‪ ,‬דמת‪ ,‬רצ'מה‪ ,‬אגלב וצ'אלע‪.‬‬
‫איסוף‪ ,‬פענוח‪ ,‬תרגום‪ ,‬מבואות והערות‪.‬‬
‫מחיר‬
‫ב"נוסח תימן"‬
‫‪70‬‬
‫מחיר קטלוגי‬
‫‪93‬‬
‫‪37‬‬
‫הגדות של פסח‬
‫גאולי תימן‬
‫הגדה שלפסח‬
‫בני מלכים‬
‫בנוסח בלדי או שאמי‬
‫הגדה שלפסח מצויירת‬
‫לילדים‪.‬‬
‫הגדה שלפסח ערוכה בצורה נפלאה‬
‫ובאותיות גדולות וברורות‪,‬‬
‫עם הסברים והערות‪.‬‬
‫כולל שיר השירים עם תרגום‪.‬‬
‫בשני סוגי כריכות‪ :‬קשה או רכה‪.‬‬
‫מחיר‬
‫ב"נוסח תימן"‬
‫‪20‬‬
‫מחיר קטלוגי‬
‫‪25‬‬
‫הגדה שלפסח‬
‫גאולת ישראל‬
‫נוסח בלדי‪.‬‬
‫מאת‪ :‬הרה"ג יצחק רצאבי שליט"א‬
‫מוגה מכתי”ק של מהרי"ץ בצירוף‬
‫ליקוטים מפירושו "עץ חיים"‬
‫ועם פירוש מדרש הביאור וכן‬
‫מדרשים בענייני יציאת מצרים‪.‬‬
‫כריכה רכה‬
‫‪25‬‬
‫‪25‬‬
‫‪17‬‬
‫‪31‬‬
‫הגדה שלפסח‬
‫עם תוספות‬
‫מחיר‬
‫ב"נוסח תימן"‬
‫‪8‬‬
‫כולל דינים השייכים לחג הפסח‪,‬‬
‫מגילת שיר השירים‪ ,‬שירים לפסח‬
‫ועוד תוספות רבות כמנהג ק"ק‬
‫עדן יע"א‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫טעם זקנים‬
‫מחיר‬
‫ב"נוסח תימן"‬
‫‪25‬‬
‫מחיר קטלוגי‬
‫מחיר קטלוגי‬
‫הגדה שלפסח‬
‫‪33‬‬
‫פרי עץ חיים‬
‫הגדה שלפסח‬
‫מגיד מראשית‬
‫מחיר‬
‫ב"נוסח תימן"‬
‫‪15‬‬
‫מחיר קטלוגי‬
‫‪18‬‬
‫הגדה שלפסח‬
‫‪38‬‬
‫‪20‬‬
‫הגדה שלפסח‬
‫הגדה שלפסח‬
‫נוסח שאמי‪.‬‬
‫כולל‪ :‬סדר וביעור חמץ‪ ,‬אופן עשיית‬
‫החרוסת‪ ,‬סדר עירובי תבשילין לבני‬
‫חו"ל‪ ,‬עריכת שלחן הסדר ושאר‬
‫ההכנות‪ ,‬שיר השירים ופיוטים לחג‪.‬‬
‫מאת‪ :‬הרה"ג יוסף צוביירי זצ"ל‪.‬‬
‫מחיר קטלוגי‬
‫מחיר קטלוגי‬
‫מחיר קטלוגי‬
‫לכל בית ישראל‬
‫נוסח שאמי‪.‬‬
‫כולל סדר עירוב תבשילין‪,‬‬
‫דיני הדלקת נר יו"ט‪ ,‬הסדר‬
‫וההסיבה‪,‬‬
‫דיני ארבעה כוסות ועוד‪.‬‬
‫מחיר ב"נוסח תימן"‬
‫מחיר ב"נוסח תימן"‬
‫‪13‬‬
‫מחיר‬
‫ב"נוסח תימן"‬
‫כריכה קשה‬
‫עם פירוש "עץ חיים" למהרי"ץ זצוק"ל‪,‬‬
‫הכולל הלכות ליל הסדר ומנהגיו‪ ,‬ופירוש‬
‫מחיר‬
‫רחב על ההגדה ועליו סובב ספר‬
‫ב"נוסח תימן"‬
‫"פרי עץ חיים" והוא ביאורים‪,‬‬
‫‪40‬‬
‫מחיר קטלוגי‬
‫חידושים‪ ,‬ופירושים בדברי מהרי"ץ‪,‬‬
‫‪50‬‬
‫מאת הרה"ג יצחק רצאבי שליט"א‪.‬‬
‫נוסח בלדי ושאמי‪.‬‬
‫עם פירוש מקוצר מאוצרות חכמי תימן‪.‬‬
‫חידושים וביאורים‪ ,‬רעיונות‪ ,‬טעמים‬
‫מחיר‬
‫ב"נוסח תימן"‬
‫ורמזים‪ ,‬סיפורים ופרפראות‪.‬‬
‫‪47‬‬
‫לוקט נכתב ונערך ע”י‪:‬‬
‫מחיר קטלוגי‬
‫‪62‬‬
‫הרה”ג יוסף צברי שליט”א‪.‬‬
‫הגדה שלפסח‬
‫זכור לאברהם‬
‫נוסח שאמי‪.‬‬
‫על פי הסדר וההוספות המופיעות‬
‫בספר “זכור לאברהם ‪ -‬בית מועד”‬
‫והתוספות הנהוגות בק”ק שרעב‬
‫ואגפיה‪.‬‬
‫הגדה שלפסח‬
‫אגדתא דפסחא‬
‫עם פירוש מגיד מראשית‬
‫נוסח בלדי‪.‬‬
‫הגדה ע"פ כת”י‪ ,‬מהדורת הרה”ג יוסף‬
‫מחיר‬
‫קאפח זצ”ל‪ ,‬עם ארבעה פירושים‪:‬‬
‫ב"נוסח תימן"‬
‫הקדום‪ ,‬פירוש מארי יחיא בשירי‬
‫‪45‬‬
‫מחיר קטלוגי‬
‫זצוק”ל‪ ,‬פירוש מארי יצחק ונה‬
‫‪60‬‬
‫זצוק”ל ופירוש “עץ חיים”‪.‬‬
‫נוסח שאמי‪.‬‬
‫כולל‪ :‬סדר בדיקת וביעור חמץ‪ ,‬עשיית‬
‫החרוסת‪ ,‬עירובי תבשילין לבני חו”ל‪,‬‬
‫עריכת שלחן הסדר ושאר ההכנות‪,‬‬
‫שיר השירים ופיוטים לחג‪ .‬עם פירוש‬
‫נרחב מאת‪ :‬הרה”ג יוסף צוביירי זצ”ל‪.‬‬
‫מחיר‬
‫ב"נוסח תימן"‬
‫‪50‬‬
‫מחיר קטלוגי‬
‫‪67‬‬
‫מחיר‬
‫ב"נוסח תימן"‬
‫‪10‬‬
‫מחיר קטלוגי‬
‫‪13‬‬
‫הגדת מא‪-‬כבר‬
‫מאת‪ :‬ר’ זכריה דורי הי”ו‪.‬‬
‫מדרשה‪ ,‬מחקרה ונוסחותיה של‬
‫הגדת “מא כבר” הנהוגה בקרב‬
‫יהודי תימן‪.‬‬
‫מחיר‬
‫ב"נוסח תימן"‬
‫‪30‬‬
‫מחיר קטלוגי‬
‫‪40‬‬
‫‪39‬‬
‫ברכונים ומזכרות לאירועים‬
‫חדש‬
‫ברכת המזון‬
‫בלדי גדול‬
‫ברכת המזון‬
‫נוסח בלדי עם‬
‫ברכת האורח‬
‫הארוכה‪ ,‬שבע‬
‫ברכות וברכת‬
‫מעין שלוש‪,‬‬
‫מחיר‬
‫ב"נוסח תימן"‬
‫מפואר‪.‬‬
‫חדש‬
‫ברכת המזון‬
‫בלדי גדול‬
‫דף אחד‬
‫חדש‬
‫‪7‬‬
‫‪4‬‬
‫מחיר קטלוגי‬
‫‪5‬‬
‫ברכת המזון‬
‫בלדי גדול‬
‫תורת אבות‬
‫חדש‬
‫ברכת המזון נוסח‬
‫בלדי בהוצאת‬
‫מדרש “תורת‬
‫אבות”‪.‬‬
‫חדש‬
‫מחיר‬
‫ב"נוסח תימן"‬
‫‪3‬‬
‫שאמי בינוני‬
‫נוסח בלדי‬
‫ברכת המזון‬
‫נוסח שאמי עם‬
‫ברכת האורח‬
‫הארוכה‪ ,‬שבע‬
‫ברכות וברכת‬
‫מעין שלוש‪,‬‬
‫מחיר‬
‫ב"נוסח תימן"‬
‫מפואר‪.‬‬
‫קידוש לליל שבת‪,‬‬
‫קידושא רבה‪,‬‬
‫ברכת המזון‪,‬‬
‫הבדלה‪ ,‬ברכת‬
‫מעין שלש וסדר‬
‫מחיר‬
‫ב"נוסח תימן"‬
‫שבע ברכות‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫גדול ומפואר‪.‬‬
‫מחיר קטלוגי‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪11‬‬
‫‪7‬‬
‫ברכת המזון‬
‫חדש‬
‫ברכת המזון‬
‫שאמי קטן‬
‫סדר ברכות‬
‫נוסח שאמי‬
‫ברכת המזון נוסח‬
‫שאמי‪ ,‬מפואר‪.‬‬
‫קטן במיוחד לארנק‪.‬‬
‫קידוש לליל שבת‪,‬‬
‫קידושא רבה‪ ,‬ברכת‬
‫המזון‪ ,‬הבדלה‪,‬‬
‫ברכת מעין שלש‬
‫מחיר‬
‫וסדר שבע‬
‫ב"נוסח תימן"‬
‫‪9‬‬
‫ברכות‪.‬‬
‫מחיר קטלוגי‬
‫גדול ומפואר‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫מחיר‬
‫ב"נוסח תימן"‬
‫מחיר‬
‫ב"נוסח תימן"‬
‫‪3‬‬
‫מחיר קטלוגי‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫מחיר קטלוגי‬
‫‪5‬‬
‫מחיר קטלוגי‬
‫‪4‬‬
‫ברכת המזון‬
‫ברכת המזון‬
‫ברכת המזון‬
‫נוסח שאמי‬
‫בדף אחד ללא‬
‫קיפולים‪ ,‬עפ”י‬
‫סידור “כנסת‬
‫הגדולה”‪.‬‬
‫ברכת המזון‬
‫נוסח שאמי‬
‫כולל קידוש‬
‫לליל שבת ויום‬
‫שבת וכן שירי‬
‫שבת ושבע‬
‫מחיר‬
‫ב"נוסח תימן"‬
‫ברכות‪.‬‬
‫שאמי גדול‬
‫דף אחד‬
‫מחיר‬
‫ב"נוסח תימן"‬
‫‪6‬‬
‫מחיר קטלוגי‬
‫‪8‬‬
‫‪40‬‬
‫‪11‬‬
‫סדר ברכות‬
‫מחיר קטלוגי‬
‫ברכת המזון נוסח‬
‫בלדי בהוצאת‬
‫מדרש “תורת‬
‫אבות”‪.‬‬
‫ברכת המזון נוסח‬
‫בלדי‪ ,‬מפואר‪.‬‬
‫קטן במיוחד לארנק‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫מחיר קטלוגי‬
‫מחיר קטלוגי‬
‫בלדי קטן תורת אבות‬
‫בלדי קטן‬
‫מחיר‬
‫ב"נוסח תימן"‬
‫ברכת המזון‬
‫מחיר‬
‫ב"נוסח תימן"‬
‫‪5‬‬
‫ברכת המזון‬
‫סדר ברכת‬
‫המזון בנוסח‬
‫בלדי בצד אחד‬
‫ובצד השני‬
‫בנוסח שאמי‪.‬‬
‫כולל ברכת‬
‫האורח‬
‫הארוכה‪ ,‬ברכת‬
‫מעין שלש‬
‫וברכת בורא‬
‫נפשות‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫מחיר קטלוגי‬
‫‪6‬‬
‫שאמי גדול‬
‫מחיר קטלוגי‬
‫‪7‬‬
‫ברכת המזון‬
‫נוסח בלדי עם‬
‫ברכת האורח‬
‫הארוכה‪ ,‬שבע‬
‫ברכות וברכת‬
‫מעין שלוש‪,‬‬
‫מחיר‬
‫ב"נוסח תימן"‬
‫מפואר‪.‬‬
‫ברכת המזון‬
‫מחיר‬
‫ב"נוסח תימן"‬
‫‪6‬‬
‫בלדי בינוני‬
‫בלדי ושאמי‬
‫ברכת המזון‬
‫נוסח שאמי עם‬
‫ברכת האורח‬
‫הארוכה‪ ,‬שבע‬
‫ברכות וברכת‬
‫מעין שלוש‪,‬‬
‫מחיר‬
‫ב"נוסח תימן"‬
‫מפואר‪.‬‬
‫ברכת המזון‬
‫נוסח בלדי‬
‫בדף אחד‬
‫ללא קיפולים‪,‬‬
‫מפואר‪.‬‬
‫מחיר קטלוגי‬
‫ברכת המזון‬
‫חדש‬
‫ברכת המזון‬
‫שאמי גדול‬
‫‪8‬‬
‫מחיר קטלוגי‬
‫‪10‬‬
‫חדש‬
‫ברכת המזון‬
‫שאמי גדול‬
‫דף אחד‬
‫ברכת המזון‬
‫נוסח שאמי‬
‫בדף אחד‬
‫ללא קיפולים‪,‬‬
‫מפואר‪.‬‬
‫מחיר‬
‫ב"נוסח תימן"‬
‫‪4‬‬
‫מחיר קטלוגי‬
‫‪5‬‬
‫חדש‬
‫סדר‬
‫ברית מילה‬
‫סדר ברית‬
‫מילה כמנהג‬
‫ק”ק תימן יע”א‬
‫גדול ומפואר‪.‬‬
‫מחיר‬
‫ב"נוסח תימן"‬
‫‪5‬‬
‫מחיר קטלוגי‬
‫‪6‬‬