דף קשר לתקופת הקציר

‫ארגון עובדי הפלחה‬
‫‪ISRAEL ASSOCIATION OF‬‬
‫אגודה שיתופית חקלאית ארצית בע"מ‬
‫‪46103‬‬
‫ת‪.‬ד‪ ,305 .‬הרצליה ב'‪,‬‬
‫‪FIELD CROP GROWERS‬‬
‫טל' ‪ ,-09 9604080‬פקס‪09-9604087/88 :‬‬
‫‪Israel, p.o. box 305 hertzlia B’ 46103‬‬
‫‪Phone: 09-9604080, Fax: 09-9604087/88‬‬
‫מעודכן‬
‫קציר ‪ – 2010‬קשר טלפונים‬
‫‪13/04/10‬‬
‫ארגון עובדי הפלחה‬
‫ ‪054-7915588‬‬‫אורי נעמתי‬
‫ ‪050-5329832‬‬‫פיני מהר"מ‬
‫ ‪09-9604080‬‬‫משרד‬
‫ ‪09-9604087‬‬‫פקס‪:‬‬
‫‪---------------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬
‫ג'סקו‬
‫רודמקו‬
‫ ‪03-5161074‬‬‫משרד )ת"א(‬
‫משרד )אשדוד( ‪ ,08-8560688 -‬פקס‪08-8534273:‬‬
‫מיכה יונג )אשדוד(‪050-5239978 -‬‬
‫‪057-7718407‬‬
‫ ‪050-5249510‬‬‫שלמה גדות‬
‫ ‪) 03-5798899‬שלוחה ‪(3‬‬‫משרד‬
‫ ‪03-5795859‬‬‫פקס‪:‬‬
‫ ‪050-5240975‬‬‫יורם גינור‬
‫מיכה דרעי )חיפה(‪050-5241372 -‬‬
‫שטיבל‬
‫שעיה בארי‬
‫פרידי‬
‫ ‪057-6614030‬‬‫‪057-7714526 -‬‬
‫דיזנגוף‬
‫‪050-5242158 -‬‬
‫מאיר לוי‬
‫מנפטת העמק ‪-‬‬
‫‪04-6048500‬‬
‫מנפטת הדרום ‪-‬‬
‫‪08-8611860‬‬
‫נתיבות‬
‫‪-‬‬
‫‪08-9941071‬‬
‫יושיביה‬
‫‪-‬‬
‫‪) 08-9933120‬מירב ‪ 057-3333830 :‬דוא"ל‪( [email protected] :‬‬
‫ספקים וארגונים‬
‫טלפון‬
‫נייד‬
‫פקס‬
‫דוא"ל‬
‫משקי הנגב – איציק אמיתי‪/‬חנה‬
‫מושבי הנגב – אילן פרץ‬
‫משקי הדרום – מורדי ונטורה‬
‫מגדלי דרום יהודה – משה ברוקנטל‬
‫מבואות ים – יואב חדד‬
‫עמק יזרעאל – יואב ליבנה‬
‫סיגל )מזכירות(‬
‫בית שאן – אברום גלבוע‬
‫חב' עמיר – חנוך פישלר‬
‫ארגון עובדי הפלחה ‪ -‬אורי‬
‫‪03-6389506‬‬
‫‪08-9961313‬‬
‫‪08-8611888‬‬
‫‪08-8611860‬‬
‫‪02-9921982‬‬
‫‪04-6048500‬‬
‫‪052-8105555‬‬
‫‪050-5282815‬‬
‫‪050-5816000‬‬
‫‪050-5230867‬‬
‫‪052-8846172‬‬
‫‪052-5281587‬‬
‫‪03-6389590‬‬
‫‪08-9961318‬‬
‫‪08-8611880‬‬
‫‪08-8611850‬‬
‫‪02-9914425‬‬
‫‪04-6048505‬‬
‫‪04-6586304‬‬
‫‪04-6120200‬‬
‫‪050-7204237‬‬
‫‪052-2953155‬‬
‫‪054-7915588‬‬
‫‪04-6588019‬‬
‫‪04-6322255‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫ארגון עובדי הפלחה – פיני‬
‫מזכירות הארגון ‪ -‬טל‬
‫‪050-5329832‬‬
‫‪09-9604080‬‬
‫‪09-9604087‬‬
‫_____________________________________________________________________________‬
‫כתובת אתר ארגון עובדי הפלחה‪ www.falcha.co.il :‬כתובת דוא"ל ‪[email protected] :‬‬