הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד -חברת מובילטיק

‫‪‬‬
‫םיזרכ ה תדיחי‬
‫הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד‬
‫בהתאם להוראות תקנות חובת המכרזים‪ ,‬התשנ"ג ‪ ,1993‬תורוקמ תאזב העידומ‬
‫כי בכוונתה להתקשר עם קיטל בומ תרבח בנושא אבטחת מידע לתודמע תקפסא‬
‫הלבנה בהתאם לצרכי החברה בהתקשרות לתקופה של ‪ 5‬שנים‪.‬‬
‫צר"ה תעד תו ח ז הע והל ביעוצ מה םרוג די י קפס רבו מ יכ‪.‬‬
‫אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות‬
‫למקורות בנושא וזאת לא יאוחר מיום ‪.20.7.2011‬‬
‫פניות כאמור יש להעביר בכתב בלבד‪ ,‬סמ סקפ ועצ אב' ‪.03-6230568‬‬
‫ה לבק א וול יסקפ ןופלטב ‪) 03-6230735‬שוש( וא ‪) 03-6230402‬הילדוא(‪.‬‬
‫לכל פניו ה ש םי למ ויטר תא ףר ל י הנה )אלמ ם ת ברל‪ ,‬ירפסמ תבותכ‬
‫טלפון קווי ונייד( רחא ק סה לש וי רפ ת ןכו‪ ,‬רבדב ואתכמסא רצלו‬
‫הטענות הנטענות בפניה‪.‬‬
‫תטלח מ קתוע ועדת המכרזים בנושא הפניה חלשת לפונים בהתאם לפרטים‬
‫שמסרו בפנייתם‪.‬‬
‫הרב ה הטמ‪ -‬ןלוק י ל בוחר ‪ 9‬לת‪-‬בי בא ‪ ,‬ת‪.‬ד ‪ 20128‬דוק ימ ‪ 61201‬לט‪03-6230735 :‬‬
‫סקפ‪03-6230568 :‬‬
‫‪WWW.MEKOROT.CO.IL‬‬
‫יחידת מערכות מידע ‪ -‬מחלקת אבטחת מידע‬
‫‪‬‬
‫‪ 5‬יולי‪2011 ,‬‬
‫הנדון‪:‬רכש עמדות הלבנה מחברת מובילטיק‬
‫‪ .1‬חברת מקורות מונחית ע"י הרשות לאבטחת מידע בתחומי אחריותה‪.‬‬
‫‪ .2‬כחלק מהנחיה זו מקורות מחויבת להשתמש במוצרי אבטחת מידע המאושרים לשימוש ע" י הרשות‪.‬‬
‫‪ .3‬עפ"י הידוע כיום‪ ,‬רק למוצר ההלבנה של חברת מובילטיק יש אישור של הרשות לאבטחת מידע‪.‬‬
‫‪ .4‬מקורות מעוניינת להתקשר עם חברת מובילטיק‪ ,‬כספק יחיד‪ ,‬על מנת לרכוש מערכו ת הלבנה עפ"י צרכיה‪.‬‬
‫‪ .5‬בברכה‬
‫אודי רוט‬
‫מנהל מחלקת אבטחת מידע‬
‫פקס‪:‬‬
‫‪FAX 03-6240560‬‬