פרוטוקול החלטות – ישיבת ועדת משנה של הועדה המקומית

‫מס' דף‪1:‬‬
‫תאריך‪4/0I/01/I3 :‬‬
‫ו' חשון תשע"ה‬
‫מועצה אזורית עמק הירדן‬
‫פרוטוקול ישיבת ועדת משנה של הועדה המקומית‬
‫ישיבה מספר‪ 8004002 :‬ביום רביעי תאריך ‪ 81/00/04‬ה' חשון‪ ,‬תשע"ה בשעה ‪04:40‬‬
‫השתתפו‪:‬‬
‫חברים‪:‬‬
‫ארזי אלי‬
‫סחייק דני‬
‫נציגים‪:‬‬
‫ניסים דמרי‬
‫אבא ניב‬
‫אביחי נחשון‬
‫אגוזי ענבל‬
‫סגל‪:‬‬
‫ששון מועלם‬
‫אורי אפרת‬
‫שולה עטיה‬
‫סרחיו וינר מוציני‬
‫מוזמנים‪:‬‬
‫עו"ד קורין יעקב‬
‫ חבר הועדה‬‫ חבר הועדה‬‫ משרד הבריאות טבריה‬‫ מהנדס רשות הניקוז כנרת‬‫ מהנדס מנהלת הכנרת‬‫ נציגת משרד החקלאות ופיתוח הכפר‬‫ מהנדס הועדה המקומית‬‫ קב"ט המועצה‬‫ מזכירת הועדה המקומית‬‫ מיחשוב הועדה‬‫‪ -‬יועץ משפטי לועדה המקומית‬
‫נעדרו‬
‫נציגים‪:‬‬
‫בליש ג'נין‬
‫רס"מ אייל כהן‬
‫יחיאל שמו‬
‫כהן ציון‬
‫זידאן עומר‬
‫הורוביץ צח‬
‫שירן אונגר‬
‫עייק מיכל‬
‫עדי חימוביץ אדניה‬
‫זרבל אלון‬
‫סגל‪:‬‬
‫אמנון קדוש‬
‫אוחנה רני‬
‫נוסן אהוד‬
‫פרוטוקול זה טרם אושר‬
‫גרסה ‪ - 11x7.5II‬קומפלוט בע"מ‬
‫ נציג‪0‬ת שר הפנים ‪ -‬הועדה המחוזית‬‫ רכז רשוי ‪ -‬משטרת טבריה‬‫ שרותי כבאות טבריה‪-‬עמק הירדן‬‫ מהנדס רשות הניקוז כנרת‬‫ נציג רשות העתיקות ‪ -‬מחוז צפון‬‫ נציג רשות העתיקות ‪ -‬מחוז צפון‬‫ נציג רשות הטבע והגנים הלאומיים‬‫ המשרד להגנת הסביבה ‪ -‬מחוז צפון‬‫ נציגת רשות מקרקעי ישראל‪-‬מחוז צפון‬‫ מח' פיקוח‪-‬רשות מקרקעי ישראל‪-‬מחוז צפון‬‫ פקח בניה של הועדה‬‫ פקח בניה של הועדה‬‫‪ -‬מבקר פנים של המועצה‬
‫מס' דף‪2:‬‬
‫====================================================‬
‫פרוטוקול ישיבה זו יופיע באתר האינטרנט של המועצה האזורית בכתובת‪:‬‬
‫‪www.j-v.org.il‬‬
‫====================================================‬
‫פרוטוקול זה טרם אושר‬
‫גרסה ‪ - 11x7.5II‬קומפלוט בע"מ‬
‫מס' דף‪3:‬‬
‫‪BAKPIRUT0000 1‬‬
‫מספר בקשה‪1/I1//xx :‬‬
‫סעיף‪0:‬‬
‫תיק בניין‪:‬‬
‫‪x4x‬‬
‫פרוטוקול ועדת משנה של הועדה המקומית ישיבה מספר‪ 1/I3//2 :‬בתאריך‪110I/01/I3 :‬‬
‫מבקש ‪:‬‬
‫‪ ‬חברת מקורות‬
‫טובים ‪ 1‬ת‪7‬ד‪ .xx 7‬חיפה ‪ -‬חוף שמן מיקוד ‪4I//. :‬‬
‫עורך ‪:‬‬
‫‪ ‬זוננשיין אלי‬
‫סוג בקשה‪ :‬בקשה להיתר‬
‫כתובת הבניין‪ :‬דגניה א'‬
‫חלקה‪:‬‬
‫חלקה‪:‬‬
‫חלקה‪:‬‬
‫חלקה‪:‬‬
‫חלקה‪:‬‬
‫חלקה‪:‬‬
‫חלקה‪:‬‬
‫גוש וחלקה‪ :‬גוש‪06011 :‬‬
‫גוש‪IxI./ :‬‬
‫גוש‪Ix./1 :‬‬
‫גוש‪Ix./4 :‬‬
‫גוש‪Ix./1 :‬‬
‫גוש‪Ix.I1 :‬‬
‫גוש‪Ix.I. :‬‬
‫מ ה ו ת ה ב ק ש ה‪:‬‬
‫קו מחבר דגניה א' ‪ -‬אפיקים באורך של כ‪ 6100-‬מ' ‪ -‬חב' מקורות בע"מ ‪( -‬בתחום תכניות‬
‫מס' ג‪ 0614/‬ו‪-‬ג‪ )0614/‬דיון המשך לישיבה מס' ‪ 8004000‬יום שני ה‪81/01/04-‬‬
‫ה ח ל ט ו ת‪:‬‬
‫לאחר ששמענו את נציגי הקיבוצים ומקורות והוצעו חלופות שהוצגו לפנינו‪ ,‬נראה לנו כי יש לדחות‬
‫את הבקשה להיתר‪.‬‬
‫מכל מקום אנו ממליצים להעביר את ההחלטה למליאת הועדה המקומית‪.‬‬
‫_______________________‬
‫יוסי ורדי‬
‫יו"ר הועדה המקומית‬
‫לתכנון ובניה עמק הירדן‬
‫פרוטוקול זה טרם אושר‬
‫גרסה ‪ - 11x7.5II‬קומפלוט בע"מ‬
‫_______________________‬
‫ששון מועלם‬
‫מהנדס הועדה מקומית‬
‫לתכנון ובניה עמ הירדן‬