שליחת תוצאות מרוכזות במייל

‫מעיינות אתא בע"מ‪-‬איכות הסביבה ‪ -‬גולדפרב‬
‫שלום עליכם ‪11‬‬
‫‪ 28000‬קרית אתא‬
‫תאריך הדפסה‪21/05/14 :‬‬
‫טופס תוצאות מרוכז‬
‫יחידה‬
‫בדיקה‬
‫מספר מעבדה‪SO13042364 :‬‬
‫חומר לבדיקה‪ :‬שפכים‬
‫תאריך אישור‪02/07/13 15:03 :‬‬
‫תאריך קליטה‪ ,12/06/13 :‬אתר קליטה‪ :‬מילודע‬
‫תאור דוגמאות‪ :‬מעיינות אתא ‪ -‬קיבוץ אושה‬
‫‪.‬‬
‫מספר דגימה‪SO13042364/1 :‬‬
‫‪PH‬‬
‫‪mg/L‬‬
‫‪ TSS‬מוצקים מרחפים‬
‫‪mg O2/L‬‬
‫‪ COD‬כללי‬
‫‪mg/L‬‬
‫‪ BOD‬כללי‬
‫‪mg/L‬‬
‫שומנים‬
‫‪mg/L‬‬
‫שמן מינרלי‬
‫‪mg/L‬‬
‫כלורידים‬
‫‪mg/L‬‬
‫נתרן‪AA -‬‬
‫‪mg/L‬‬
‫סולפידים (כ‪-)S -‬קבלן משנה‬
‫מספר מעבדה‪SO13042368 :‬‬
‫חומר לבדיקה‪ :‬שפכים‬
‫תאריך אישור‪08/07/13 09:34 :‬‬
‫תאריך קליטה‪ ,12/06/13 :‬אתר קליטה‪ :‬מילודע‬
‫תאור דוגמאות‪ :‬מעיינות אתא ‪ -‬תחנת דלק שלו‬
‫‪.‬‬
‫מספר דגימה‪SO13042368/1 :‬‬
‫‪mg O2/L‬‬
‫‪ COD‬כללי‬
‫‪mg/L‬‬
‫שמן מינרלי‬
‫‪µg/L‬‬
‫‪MTBE‬‬
‫‪BTEX‬‬
‫‪ VOC‬כמותי ב‪P&T GCMS -‬‬
‫‪ SVOC‬אנליזה ב‪GCMS -‬‬
‫‪mg/L‬‬
‫סולפידים (כ‪-)S -‬קבלן משנה‬
‫‪ -PH‬בדיקת שטח‬
‫תוצאה‬
‫‪6.41‬‬
‫‪150.0‬‬
‫‪1,235‬‬
‫‪665‬‬
‫‪35.00‬‬
‫‪< 10.00‬‬
‫‪274‬‬
‫‪179‬‬
‫‪< 0.100‬‬
‫‪245‬‬
‫‪< 10.00‬‬
‫‪3.000‬‬
‫ראה פרשנות‬
‫ראה פרשנות‬
‫ראה נספח‬
‫‪0.100‬‬
‫‪6.91‬‬
‫תקן מינימום‬
‫‪6.00‬‬
‫אתר ביצוע‬
‫תקן מקסימום‬
‫‪10.00‬‬
‫‪400.0‬‬
‫‪800‬‬
‫‪COD>4*BOD‬‬
‫‪200.00‬‬
‫‪20.00‬‬
‫‪800‬‬
‫‪20.00‬‬
‫מיגל‬
‫מיגל‬
‫מיגל‬
‫מיגל‬
‫‪6.00‬‬
‫‪10.00‬‬
‫** סוף דווח תוצאות **‬
‫פרשנות לדגימות‬
‫דגימה‪SO13042368/1 :‬‬
‫בדיקות‪MTBE,BTEX,VOC :‬‬
‫עקב תקלה במכשיר ‪ ,P&T‬הבדיקה בוצעה לא תחת הסמכה ובשיטת ‪ GCMS HS‬כנגד סטנדרט ‪EPA-8260B‬‬
‫חומר‬
‫שפכים‬
‫שפכים‬
‫שפכים‬
‫שפכים‬
‫שפכים‬
‫שפכים‬
‫שפכים‬
‫שפכים‬
‫שפכים‬
‫שפכים‬
‫שפכים‬
‫שפכים‬
‫שפכים‬
‫שפכים‬
‫קוד‬
‫‪1‬‬
‫‪17‬‬
‫אבטחת איכות‬
‫שיטת בדיקה‬
‫בדיקה‬
‫‪ VOC‬כמותי ב‪P&T GCMS -‬‬
‫‪ SVOC‬אנליזה ב‪GCMS -‬‬
‫‪ BOD‬כללי‬
‫‪ COD‬כללי‬
‫‪MTBE‬‬
‫‪PH‬‬
‫‪ -PH‬בדיקת שטח‬
‫‪ TSS‬מוצקים מרחפים‬
‫‪BTEX‬‬
‫כלורידים‬
‫נתרן‪AA -‬‬
‫סולפידים (כ‪-)S-‬קבלן משנה‬
‫שומנים‬
‫שמן מינרלי‬
‫‪SM 6200B‬‬
‫‪In House Method Based on EPA 8270‬‬
‫‪SM 5210B‬‬
‫‪MERCK KIT SQ‬‬
‫‪SM 6200B‬‬
‫‪SM 4500 H+B‬‬
‫‪SM 2540D‬‬
‫‪SM 6200B‬‬
‫‪Based on SM 4500 CL-D‬‬
‫‪USEPA SW 846 Method 7000B‬‬
‫‪SM5520 D‬‬
‫‪SM5520 F‬‬
‫באורים לבדיקות‬
‫ביאורים‬
‫בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות‪.‬‬
‫בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות‪-‬לאתר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיגל)‬
‫ביאורים‬
‫תקן‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ 1,2,9‬קובץ התקנות ‪7021‬‬
‫‪ 1,2,9‬קובץ התקנות ‪7021‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ 17,2,9‬קובץ התקנות ‪7021‬‬
‫‪ 9‬קובץ התקנות ‪7021‬‬
‫‪ 17,2,9‬קובץ התקנות ‪7021‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1,2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪ 17,9‬קובץ התקנות ‪7021‬‬
‫‪ 1,9‬קובץ התקנות ‪7021‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪9‬‬
‫בהכרת משרד הבריאות‪ :‬אתרים מילודע ומיגל‪-‬מים‪ ,‬אתר מילודע‪ -‬מזון וקוסמטיקה‬
‫קבלנות משנה‪.‬‬
‫הערך המקס' הרשום אינו מחליף את דרישת רשיון העסק‪.‬‬
‫הערות‬
‫א‪ .‬המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים‪,‬התואמים לתקנים בינלאומיים‪ ISO/IEC 17025‬בכל אותם תחומים להם הוסמכה‪ ,‬לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה‪.‬‬
‫ב‪ .‬הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר‪.‬‬
‫ג‪ .‬התוצאות מתיחסות לדוגמא הנבדקת בלבד‪.‬‬
‫ד‪ .‬יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים‪.‬‬
‫ה‪ .‬הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח‪ ,‬אלא אם מצוין אחרת‪.‬‬
‫ו‪ .‬הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק‪.‬‬
‫ז‪ .‬התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר‪.‬‬
‫ח‪.‬הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות‪.‬‬
‫ט‪.‬הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה‪ ,‬אלא אם צויין אחרת‪.‬‬