סילבוסיי קורסים

‫סילבוסים – המכללה הקהילתית‬
‫דצמבר ‪2102‬‬
‫לימודי תשתית‪:‬‬
‫‪ .1‬ערבית‬
‫‪ .2‬עברית‬
‫‪ .3‬אנגלית‬
‫‪ .4‬מיומנויות למידה‬
‫‪ .5‬מאגרי מידע וכתיבה אקדמית‬
‫‪ .6‬יישומי מחשב‬
‫לימודי חינוך‪:‬‬
‫‪ .7‬מערכת החינוך הערבית בישראל‬
‫‪ .8‬שיטות מחקר איכותני בחינוך‬
‫‪ .9‬סוגיות בתרבות האסלאם בימי הביניים‬
‫לימודי חינוך מיוחד‪:‬‬
‫‪ .11‬הפרעות בתקשורת‬
‫‪ .11‬פיגור שכלי‬
‫‪ .12‬דפוסי התנהגות‬
‫‪ .13‬ליקויי למידה‬
‫‪ .14‬שילוב הילד בחינוך הרגיל‬
‫‪ .15‬תכנון ושיטות עבודה בחינוך מיוחד‬
‫‪1‬‬
‫ערבית‬
‫דרישות קדם‪ :‬אין‪.‬‬
‫מטרות הקורס‪:‬‬
‫הקורס יתמקד בהקניית כישורי שפה (דיבור‪ ,‬דקדוק‪ ,‬קריאה) של השפה הערבית הספרותית‪.‬‬
‫במסגרת הקורס נכיר את המרכיבים השונים של הערבית הספרותית‪ ,‬ונלמד סוגיות מתחום‬
‫הדקדוק‪ ,‬תחביר‪ ,‬כתיבה‪ ,‬שימוש במילונים‪ ,‬קריאת וכתיבת טקסטים‪ .‬בנוסף‪ ,‬נכיר טקסטים‬
‫מהקוראן‪ ,‬מהשירה והספרות הערבית‪.‬‬
‫נושאי הקורס‪:‬‬
‫שבוע‬
‫נושא‬
‫‪1‬‬
‫התפתחות השפה ‪ ,‬המובן והחשיבות ‪ +‬אקוסטיקה ‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫אלסרף ‪ :‬אלמיזאן אלסרפי ‪ +‬אקסאם אלאשתקאק‬
‫‪3‬‬
‫אסם אלפאעל ‪ +‬אסם אלמפעול ‪ +‬אלסיפה אלמושבהה ‪ +‬תיאורי מקום וזמן ‪+‬‬
‫אסם אלמרה ‪ +‬אסם אלהיאה ‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫המישור הדקדוקי ‪ :‬אלאסמא אלכמסה ‪ +‬אלמות'נא‪+‬ג'מע אלמוזכר אלסאלם‬
‫‪+‬ג'מע אלמואנת' אלסאלם ‪+‬אלממנוע מן אלסרף ‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫אלמקסור ולמנקוס‪+‬נושא ונשוא ‪+‬קאן ואכוואתהא‪+‬אן ואכוואתהא ‪+‬‬
‫אלאפעאל אלכמסה ‪ +‬אלעדד ‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫אלבלאג'ה ‪ :‬קידומת ‪ +‬מטאפורה ‪ +‬דימוי ‪ +‬עלם אלבדיע וכו'‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫מישור קוגנטיבי ‪ :‬מילונים ‪+‬שיטות שימוש וכו'‬
‫‪8‬‬
‫המישור הכתיבתי ‪ :‬סדרי הכתיבה ‪ ,‬כתיב והכתבה‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫מיומנויות כתיבה שיטתיות ‪ :‬עקרונות הכתיבה ‪ +‬התכתבויות ודוחות ‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫היופי שבטקסט ‪ +‬דוגמאות ‪ +‬דוחות ‪ +‬התכתבויות רשמיות‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫טקסטים שיריים ‪ :‬שיר השונפרי ‪ +‬מועלקת זוהייר‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫שיר המותנבי ‪ +‬שיר לאלמערי ‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫שיר לחאפז אבראהים ‪ +‬שיר לבדר שאקר אלסיאב ‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫אומנות הסיפורת ‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪15‬‬
‫ניתוח סיפור –אלג'רימה לזכריא תאמר ‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫ניתוח סיפור ליוסף אדריס‬
‫דרישות הקורס והרכב הציון הסופי‪:‬‬
‫נוכחות חובה‪ ,‬סטודנט‪/‬ית שיעדרו מעל ל‪ 3-‬שיעורים לא יהיו זכאים לגשת למבחן‪.‬‬
‫בחנים‪ 25% :‬מהציון הכולל ‪.‬‬
‫עבודות‪ 25% :‬מהציון הכולל ‪.‬‬
‫פעילות כיתתית‪ 11% :‬מהציון הכולל ‪.‬‬
‫בחינה סופית‪ 41% :‬מהציון הכולל ‪.‬‬
‫רשימה ביבליוגרפית‪:‬‬
‫آبادي ا‪ .)1111( .‬القاموس المحيط‪ ,‬دار الكتب العلمية‪ ,‬لبنان‪.‬‬
‫أبو حمدة م‪ .)1191( .‬فن الكتابة والتعبير‪ ,‬مكتبة األقصى‪ ,‬عمان‪.‬‬
‫إبراهيم ع‪ .)1191( .‬اإلمالء والترقيم‪ ,‬مكتبة غريب‪ ,‬السعودية‪.‬‬
‫التبريزي ا‪ .)1119( .‬شرح المعلقات العشر‪ ,‬دار الفكر المعاصر‪ ,‬دمشق‪.‬‬
‫الجارم ا‪ .‬وأمين م‪( .‬بدون سنة)‪ ,‬النحو الواضح‪ ,‬دار المعارف‪ ,‬القاهرة‪.‬‬
‫الجارم ع‪ .‬وأمين م‪ .)1111( .‬البالغة الواضحة‪ ,‬دار المعارف‪ ,‬القاهرة‪.‬‬
‫ألراجحي ع‪ .)2222( .‬التطبيق النحوي‪ ,‬دار النهضة العربية‪ ,‬بيروت‪.‬‬
‫ألراجحي ع‪ .)2221( .‬التطبيق الصرفي‪ ,‬دار النهضة العربية‪ ,‬بيروت‪.‬‬
‫السالمة س‪( .‬المحقق) (‪ .)1111‬تفسير القرآن العظيم‪ ,‬المقدمة‪ ,‬دار طيبة‪ ,‬السعودية‪.‬‬
‫الصابوني م‪ .)1119( .‬صفوة التفاسير‪ ,‬دار الصابوني للطباعة والنشر‪ ,‬القاهرة‪.‬‬
‫الغالييني م‪ .)1113( .‬جامع الدروس العربية‪ ,‬المكتبة العصرية‪ ,‬بيروت‪.‬‬
‫القباني ح‪ .)1191( .‬فن كتابة القصة‪ ,‬دار الجليل‪ ,‬بيروت‪.‬‬
‫الهمذاني ع‪ .)1113( .‬كتاب األلفاظ الكتابية‪ ,‬مكتبة المليجي‪ ,‬مصر‪.‬‬
‫إميل ي‪ .)2211( .‬موسوعة النحو الصرف واإلعراب‪ ,‬المؤسسة الحديثة للكتاب‪ ,‬بيروت‪.‬‬
‫حسن ع‪ .)1191( .‬النحو الوافي‪ ,‬دار المعارف‪ ,‬القاهرة‪.‬‬
‫حالق م‪ .‬واألطرش م‪ .)2222( .‬أنوار التنزيل وأسرار التأويل المسمى تفسير البيضاوي‪ ,‬دار الرشيد ومؤسسة‬
‫اإليمان‪ ,‬دمشق‪.‬‬
‫عتيق ع‪ .)1191( .‬المدخل إلى علم الصرف‪ ,‬دار النهضة العربية‪ ,‬بيروت‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫فرحات ش‪ .)1112( .‬ديوان الصعاليك‪ ,‬دار الجليل‪ ,‬بيروت‪.‬‬
‫مجمع اللغة العربية (‪ .)1119‬المعجم الوسيط‪ ,‬مجمع اللغة العربية‪ ,‬القاهرة‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫עברית‬
‫מתחילים רמה א'‬
‫דרישות קדם‪ :‬קביעת רמה על פי מבחן מיון‪.‬‬
‫תיאור הקורס‪:‬‬
‫מטרת הקורס הינה להרחיב את הידע בשפה העברית‪ ,‬ובכלל זה כישורי קריאה‪ ,‬כתיבה וביטוי‬
‫בעל פה‪ .‬הקורס יציע דרכים לשיפור יכולת השיחה והדיוק בדיבור‪ ,‬הרחבת אוצר המילים‪ ,‬שיפור‬
‫קריאת טקסטים‪ ,‬הבנת הנקרא והנשמע והבעה בכתב‪ .‬בקורס ישולבו שיעורים באסטרטגיות‬
‫למידה אשר יסייעו בהבנת השפה ואופן השימוש בה‪.‬‬
‫נושאי הקורס‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫תקינות‪ :‬שם המספר‪ ,‬פועל‪ ,‬שם עצם‪ ,‬סמיכות‪.‬‬
‫נטייה של מילים‪ :‬צורני הנטייה‪ ,‬מין דקדוקי‪ ,‬זמן‪ ,‬גוף‪ ,‬גופים בתקשורת‬
‫יחסי מילים‪ :‬נרדפות‪ ,‬הפכים‪ ,‬מילה מכלילה‪ ,‬תחום משמעות‪ ,‬יחסי משמעות בין מילים‬
‫מילים בהקשר‪ :‬מילים "קשות"‪ ,‬מילים לועזיות‪ ,‬ניבים וביטויים‬
‫מקריאה לכתיבה‪ :‬תעודת זהות לטקסט‪ ,‬הפקת מידע מהכותרת‪ ,‬הפקת מידע משאלות שנלוות‬
‫לטקסט‪ ,‬הפקת מידע מקריאה מרפרפת‪.‬‬
‫‪ .6‬חלקי הדיבור‪ :‬ממילה למשפט‪ ,‬שמות עצם‪ ,‬פעלים‪ ,‬שמות תואר מילות יחס‬
‫חלקי דיבור בקטע ‪ ,‬מילות תוכן ומילות תפקוד‪.‬‬
‫‪ .7‬סוגי משפטים‪ :‬משפט פשוט ‪ ,‬משפט מורכב‪ ,‬משפט מאוחה‪.‬‬
‫‪ .8‬מהו משפט‪ :‬המשפט‪ ,‬למשפט יש משמעות‪ ,‬למשפט יש זמן‪ ,‬סימני הפיסוק‪.‬‬
‫‪ .9‬כתיבת תשובה‪ :‬מה השאלה‪ ,‬מילות ההוראה בשאלה‪ ,‬מבנה התשובה‪.‬‬
‫‪ .11‬מילים במילון‪ :‬סוגי מילונים‪ ,‬המידע במילון‪ ,‬איך מגדירים מילה‪ ,‬החיפוש במילון‪ ,‬צורת היסוד‬
‫של המילה‪.‬‬
‫‪ ‬הערה ‪ :‬יישום כל הנושאים הנ"ל יהיה באמצעות טקסטים אשר יחולקו לסטודנטים במהלך‬
‫הקורס‪.‬‬
‫דרישות הקורס והרכב הציון הסופי‪:‬‬
‫נוכחות חובה‪ ,‬סטודנטים אשר יחסירו יותר משלוש פעמים ללא אישור‪ ,‬לא יהיו זכאים לגשת‬
‫לבחינה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫שקלול הציון‪ :‬השתתפות פעילה והגשת תרגילים – ‪ , 31%‬בחינה סופית – ‪.70%‬‬
‫רשימה ביבליוגראפית‪:‬‬
‫אבן שושן‪ ,‬א' (‪ .)2113‬מילון אבן שושן מחודש ומעודכן לשנות האלפיים‪ .‬תל אביב‪ :‬עם עובד‪,‬‬
‫כנרת‪-‬זמורה ביתן דביר‪ ,‬ידיעות אחרונות ספרים ‪.‬‬
‫אבניאון‪ ,‬א' (‪ .)2111‬מילה במילה ‪ -‬אוצר המילים הנרדפות ניגודים ושדות סמנטיים‪ .‬חולון‪:‬‬
‫איתאב‪.‬‬
‫אתר האקדמיה ללשון העברית‪. http://hebrew-academy.huji.ac.il :‬‬
‫בורשטיין‪ ,‬ר' (‪ .)2113‬סוגיות בהוראת התחביר‪ .‬בתוך‪ :‬אגרת מידע‪ ,‬משרד החינוך והתרבות‪,‬‬
‫ירושלים‪.‬‬
‫בן‪-‬צבי‪ ,‬א' ולבל‪ ,‬ה' (‪ .)1991‬לשון הטקסט מבנה ומשמעות‪ .‬אבן יהודה‪ :‬רכס‪.‬‬
‫ברגרין‪ ,‬נ' (‪ .)1995‬עיונים בלשון העברית‪ .‬ירושלים‪ :‬האקדמיה ללשון העברית ‪.‬‬
‫גושן גוטשטיין‪ ,‬מ' (‪ .)1996‬הדקדוק העברי השימושי‪ .‬תל‪-‬אביב‪ :‬שוקן‪.‬‬
‫ליפקין‪ ,‬ש' (‪ .)2118‬מילה טובה ‪ .0‬הבנה‪ ,‬הבעה ולשון‪ .‬תל אביב‪ :‬המרכז לטכנולוגיה חינוכית ‪.‬‬
‫מעדיה‪ ,‬מ' (‪ .)2117‬להצליח בעברית ג' ‪ .‬תל אביב‪ :‬סנדרס‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫עברית‬
‫מתקדמים רמה ב'‬
‫דרישות קדם‪ :‬קורס עברית מתחילים רמה א' או קביעת רמה על פי מבחן מיון‪.‬‬
‫תיאור הקורס‪:‬‬
‫מטרת הקורס הינה להקנות ידע רחב בשפה העברית‪ ,‬ובכלל זה כישורי קריאה‪ ,‬כתיבה וביטוי בעל‬
‫פה‪ .‬קורס המתקדמים מציע לסטודנטים היכרות מעמיקה עם השפה העברית הן ברמת הדיבור‪,‬‬
‫והן ברמת אוצר המילים‪ .‬במהלך הקורס נתמקד בכישורי כתיבה וקריאה לקראת לימודים‬
‫באוניברסיטה‪.‬‬
‫נושאי הקורס‪:‬‬
‫‪ .1‬תהליך הכתיבה‪ :‬העלאת רעיונות‪ ,‬תכנון‪ ,‬פיתוח ‪ ,‬סיום‪ ,‬כתיבה בעקבות טקסט‪.‬‬
‫‪ .2‬מבנה הטקסט‪ :‬הפסקות ‪ ,‬חלקי הטקסט‪,‬‬
‫‪ .3‬סוגי פסקאות‪ :‬פסקת פירוט‪ ,‬פסקת הסבר‪ ,‬פסקת השוואה‪ ,‬פסקת נימוק‬
‫‪ .4‬קישוריות‬
‫‪ .5‬הנושא הנדון‪ :‬על מה מדובר?‪ ,‬היגד ראשי של הפיסקה‪ ,‬הנושא הנדון של כל הטקסט‪.‬‬
‫‪ .6‬טקסט מידע והרצאה‪ :‬טקסט מידע ‪ ,‬הרצאה‪ ,‬מצגת‪ ,‬מבנה הרצאה ומצגת‪.‬‬
‫‪ .7‬טקסט שכנוע‪-‬טיעון‪ :‬מהו טקסט שכנוע‪ ,‬ההבדל בין דעה לעובדה‪ ,‬טענה גלויה‪ ,‬טענה סמויה‪.‬‬
‫‪ .8‬הבעה בעל‪-‬פה‬
‫‪ .9‬האזנה וצפייה‪ :‬האזנה‪ ,‬סיכום שיעור‪ -‬הרצאה‪.‬‬
‫‪ .11‬כתיבת חיבור‪ :‬חלקי החיבור‪ ,‬מילות קישור‪ ,‬משפט מפתח ומשפטים תומכים‪.‬‬
‫‪ .11‬כתיבת סיכום‪ :‬משפט מפתח‪ ,‬משפטים חשובים‪ ,‬איך מתחילים סיכום‪.‬‬
‫‪ ‬הערה ‪ :‬יישום כל הנושאים הנ"ל יהיה באמצעות טקסטים אשר יחולקו לסטודנטים במהלך‬
‫הקורס‪.‬‬
‫דרישות הקורס והרכב הציון הסופי‪:‬‬
‫נוכחות חובה‪ ,‬סטודנטים אשר יחסירו יותר משלוש פעמים ללא אישור‪ ,‬לא יהיו זכאים לגשת‬
‫לבחינה‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫שקלול הציון‪ :‬השתתפות פעילה והגשת תרגילים – ‪ , 31%‬בחינה סופית – ‪.70%‬‬
‫רשימה ביבליוגראפית‪:‬‬
‫אבן שושן‪ ,‬א' (‪ .)2113‬מילון אבן שושן מחודש ומעודכן לשנות האלפיים‪ .‬תל אביב‪ :‬עם עובד‪,‬‬
‫כנרת‪-‬זמורה ביתן דביר‪ ,‬ידיעות אחרונות ספרים ‪.‬‬
‫אבניאון‪ ,‬א' (‪ .)2111‬מילה במילה ‪ -‬אוצר המילים הנרדפות ניגודים ושדות סמנטיים‪ .‬חולון‪:‬‬
‫איתאב‪.‬‬
‫אתר האקדמיה ללשון העברית‪. http://hebrew-academy.huji.ac.il :‬‬
‫בורשטיין‪ ,‬ר' (‪ .)2113‬סוגיות בהוראת התחביר‪ .‬בתוך‪ :‬אגרת מידע‪ ,‬משרד החינוך והתרבות‪,‬‬
‫ירושלים‪.‬‬
‫בן‪-‬צבי‪ ,‬א' ולבל‪ ,‬ה' (‪ .)1991‬לשון הטקסט מבנה ומשמעות‪ .‬אבן יהודה‪ :‬רכס‪.‬‬
‫ברגרין‪ ,‬נ' (‪ .)1995‬עיונים בלשון העברית‪ .‬ירושלים‪ :‬האקדמיה ללשון העברית ‪.‬‬
‫גושן גוטשטיין‪ ,‬מ' (‪ .)1996‬הדקדוק העברי השימושי‪ .‬תל‪-‬אביב‪ :‬שוקן‪.‬‬
‫ליפקין‪ ,‬ש' (‪ .)2118‬מילה טובה ‪ .0‬הבנה‪ ,‬הבעה ולשון‪ .‬תל אביב‪ :‬המרכז לטכנולוגיה חינוכית ‪.‬‬
‫מעדיה‪ ,‬מ' (‪ .)2117‬להצליח בעברית ג' ‪ .‬תל אביב‪ :‬סנדרס‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫אנגלית‬
‫דרישות קדם‪ :‬קביעת רמה על פי מבחן מיון‪.‬‬
‫מטרות הקורס‪:‬‬
‫הקניית ידע בשפה האנגלית כהכנה לקבלת פטור לצורך קבלת תואר ראשון ‪.‬‬
‫נושאי הקורס‪:‬‬
‫‪Word order/sentence structure‬‬
‫‪Reading techniques‬‬
‫‪Pronouns‬‬
‫‪Main Ideas‬‬
‫‪Paraphrasing‬‬
‫‪Parts of speech‬‬
‫‪Time management‬‬
‫‪Quantifiers‬‬
‫‪Vocabulary enrichment‬‬
‫‪Modal verbs‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫דרישות הקורס והרכב הציון‪:‬‬
‫נוכחות חובה‪ ,‬סטודנט‪/‬ית שיעדרו מעל ל‪ 3-‬שיעורים לא יהיו זכאים לגשת למבחן‪.‬‬
‫הגשת תרגילים לאורך הסמסטר‪( 31% :‬על המועד תימסר הודעה בתחילת הקורס)‬
‫מבחן מסכם‪71% :‬‬
‫‪1‬‬
:‫רשימה ביבליוגרפית‬
Bonvillain, N. (2007). Language, Culture, and Communication: The Meaning of
Messages (5th Edition)NJ: Prentice Hall.
Celce-Murcia, M. (1998). The Grammar Book: An ESL/EFL Teacher's Course
(Second Edition). Boston: Heinle ELT.
Gras, M. (2006) ESL Intermediate/Advanced Writing. Piscataway, NJ: Research &
Education Association.
Ovando, C. et al. (2005). Bilingual and ESL Classrooms: Teaching in Multicultural
Contexts with PowerWeb (4th Edition) Columbus, OH: McGraw-Hill.
Swick, E. (2004). Writing Better English: An ESL Workbook. Columbus, OH:
McGraw-Hill.
Yates, J. (2006). Practice Makes Perfect: English Vocabulary for Beginning ESL
Learners (Practice Makes Perfect). Columbus, OH: McGraw-Hill.
12
‫מיומנויות למידה‬
‫דרישות קדם‪ :‬קורס עברית מתחילים רמה א' ומתקדמים רמה ב'‪.‬‬
‫תיאור הקורס‪:‬‬
‫שיטת הלימודים באוניברסיטאות ובמכללות שונה משיטת הלימודים בבתי הספר התיכוניים‪.‬‬
‫במסגרת הקורס‪ ,‬נפתח כלים ומיומנויות ללמידה אקדמאית במסגרת תומכת‪ .‬במהלך הקורס נדון‬
‫בהיבטים שונים של הלימוד האקדמי‪ ,‬כגון‪ ,‬קריאה ביקורתית של טקסטים‪ ,‬מיומנויות כתיבה‬
‫וסיכום‪ ,‬הקשבה פעילה בשיעורים‪ ,‬הכנה למבחן‪ ,‬ניהול זמן וארגון ומבוא לכתיבת עבודה‬
‫אקדמית‪ .‬הקורס ישים דגש לאתגרים הייחודיים בלימוד אקדמי בשפה שנייה‪ ,‬שאינה שפת אם‪,‬‬
‫ולדרכים להתמודדות עם קשיים הקשורים בשפה‪ .‬במסגרת הקורס נתייחס לחששות המלווים את‬
‫הכניסה לעולם האקדמי‪ ,‬ודרכים לפיתוח בטחון עצמי תוך כדי הקניית כישורי למידה‪.‬‬
‫מטרות הקורס‪:‬‬
‫להקנות לסטודנטים את המיומנויות הדרושות ללמידה יעילה במסגרות של השכלה גבוהה‪.‬‬
‫להקנות ולפתח כישורי למידה אקדמאים‪ ,‬כגון‪ ,‬קריאה ביקורתית‪ ,‬סיכום‪ ,‬מיומנויות כתיבה‪,‬‬
‫התנהלות בשיעורים‪ ,‬לימוד למבחנים‪ ,‬ניהול וארגון זמן‪.‬‬
‫להקנות כלים להתמודדות עם למידה בשפה שאינה שפת אם‪.‬‬
‫לספק סביבת לימוד בטוחה המאפשרת התמודדות עם חששות וחיזוק מוטיבציה ואמונה עצמית‪.‬‬
‫נושאי הקורס‪:‬‬
‫‪ .1‬הכרות כללית עם העולם האקדמאי‪ :‬דרישות‪ ,‬ציפיות‪.‬‬
‫‪ .2‬חיזוק הערכה עצמית‪ ,‬דרכים להתמודדות עם קשיים‪ ,‬פחדים ואתגרים‪.‬‬
‫‪ .3‬כלים להתמודדות עם קשיי שפה‪ ,‬כולל שימוש במילון‪.‬‬
‫‪ .4‬השיעור האקדמי‪ :‬הקשבה פעילה וביקורתית להרצאה‪ ,‬סיכום בכתב של שיעורים‪ ,‬חזרה על‬
‫חומר לימודים ולימוד לקראת שיעורים לאורך תקופת הלימודים‪.‬‬
‫‪ .5‬ארגון‪ ,‬סדר‪ ,‬ניהול זמן‪ :‬סגנונות למידה‪ ,‬יצירת סביבת לימודים תומכת ולוח זמנים‪.‬‬
‫‪ .6‬מיומנויות קריאה‪ :‬קריאה ממוקדת וביקורתית של טקסט אקדמי; איתור משפטי‪-‬מפתח‬
‫ומושגים מרכזיים‪.‬‬
‫‪ .7‬מיומנויות כתיבה‪ :‬משפטים ופסקאות‪ ,‬סימני פיסוק‪ ,‬מעברים מפסקה לפסקה‪ ,‬מיומנויות‬
‫‪11‬‬
‫סיכום‪ :‬סיכום מילולי וגראפי ("מיפוי") של מאמר‬
‫‪ .8‬הכנת עבודות‪ :‬הבנת וניתוח השאלה‪ ,‬כתיבת ראשי פרקים לתשובה‪ ,‬כתיבת תשובה‪.‬‬
‫‪ .9‬מבחנים‪ :‬לימוד למבחנים‪ ,‬שיטות זכירה‪ ,‬התמודדות עם פחד ממבחנים‪ ,‬התמודדות בזמן‬
‫המבחן‪.‬‬
‫דרישות הקורס והרכב הציון הסופי‪:‬‬
‫נוכחות חובה‪ ,‬סטודנט‪/‬ית שיעדרו מעל ל‪ 3-‬שיעורים לא יהיו זכאים לגשת למבחן‪.‬‬
‫הגשת תרגילים לאורך הסמסטר‪( 31% :‬על המועד תימסר הודעה בתחילת הקורס)‬
‫מבחן מסכם‪71% :‬‬
‫רשימה ביבליוגראפית‪:‬‬
‫מוצפי ר' ומ' שחר‪ .)2111( .‬המילה האחרונה‪ :‬לשון‪ ,‬הבנה והבעה כמכלול‪ .‬רכס הוצאה לאור‬
‫מליץ ע' ו מליץ‪ ,‬צ' ‪ .)1993( .‬אסטרטגיות למידה‪ .‬באר שבע‪ :‬המכון לשיפור הישגים לימודיים‬
‫‪.993.‬‬
‫משולם צ'‪ .)2111( .‬ארגז הכלים שלי מסדרת "לומדים להצליח"‪ .‬מכון מילי‪ -‬המכון ללמידה‬
‫יעילה‪.‬‬
‫עדן‪ ,‬נ' ורפאלי‪ ,‬ר' ‪ )1989( .‬במילים אחרות‪ ...‬פרקים בכתיבה עיונית‪ .‬ירושלים‪ :‬אקדמון ‪.‬‬
‫פרידלר‪ ,‬א' ‪ .)2117(.‬מיומנויות למידה‪ :‬להצליח ללמוד‪ ,‬ללמוד ולהצליח‪ .‬חולון‪ :‬יסוד‪.‬‬
‫פארן‪ ,‬ח'‪ .)1995( .‬המדריך ללמידה‪ :‬כיצד לשפר כישורים והישגים לימודיים‪ .‬תל‪-‬אביב‪ :‬כתר‪.‬‬
‫צפריר ח' ‪ .(2004(.‬תנאי וסגנון למידה‪ .‬אוחזר ב ‪1.12.2012‬‬
‫‪http://kabayim.com/learning.htm‬‬
‫צפריר ח'‪ .)2004( .‬איך ליעל את הקריאה? ‪.‬אוחזר ב ‪1.12.2012‬‬
‫‪http://kabayim.com/learning.htm‬‬
‫צפריר ח'‪ .(2004) .‬התמודדות מוצלחת עם בחינות‪ .‬אוחזר ב‪1.12.2012‬‬
‫‪http://kabayim.com/learning.htm‬‬
‫קניאל‪ ,‬ש' ‪ .)2116(.‬ספר האסטרטגיות ללמידה‪ :‬ללמוד איך ללמוד‪ .‬תל אביב‪ :‬המרכז לטכנולוגיה‬
‫חינוכית‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫כתיבה אקדמית‬
‫דרישות קדם‪ :‬קורס עברית מתחילים רמה א' ‪,‬מתקדמים רמה ב'‪ ,‬קורס מיומנויות‬
‫למידה‪.‬‬
‫מטרות הקורס‪:‬‬
‫הקורס עוסק ביסודות הכתיבה המדעית ובקשר שבינה לבין חשיבה מדעית‪ ,‬תוך מטרה להקנות‬
‫לסטודנטים כישורים בסיסיים בכתיבת טקסטים מדעיים‪ .‬במסגרת הקורס נעסוק בבחירת נושא‬
‫לכתיבת עבודה‪ ,‬צמצומו לשאלת חקר‪ ,‬חיפוש מידע רלוונטי באמצעות מאגרי מידע‪ ,‬כתיבת‬
‫טיוטות ושכתובן‪ ,‬מיזוג מידע ממספר מקורות ועריכה‪ .‬בנוסף נלמד להכיר מקורות מידע עדכניים‬
‫במדעי החברה ואת כללי הרישום הביבליוגראפי המקובל (‪ )APA‬של סוגי מקורות שונים‪.‬‬
‫נושאי הקורס‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.8‬‬
‫‪.9‬‬
‫‪.11‬‬
‫מבוא‪ :‬אוריינות אקדמית–מהי?‬
‫דרכי קריאה‪.‬‬
‫סיכום וסיכום ממזג‪.‬‬
‫הפסקה המושגית כיחידה רעיונית‪ ,‬סוגי פסקאות‪.‬‬
‫בניית טיעונים לוגיים‪.‬‬
‫מיזוג מידע ממקורות אחדים‪.‬‬
‫שלבים בכתיבת עבודה אקדמאית‪ :‬בחירת נושא העבודה‪ ,‬שאלת המחקר‪ ,‬איתור מקורות‬
‫המידע‬
‫מבנה העבודה‪.‬‬
‫כללי הרישום הביבליוגראפי לפי כללי ‪( APA‬בגוף העבודה וברשימה הביבליוגרפית)‬
‫היכרות עם מאגרי מידע שימושיים במדעי החברה‪.‬‬
‫‪ .11‬משמעות הציטוט‪ ,‬אתיקה בכתיבה‪.‬‬
‫‪ .12‬דרכי הערכת הכתיבה האקדמית‪.‬‬
‫דרישות הקורס והרכב הציון הסופי‪:‬‬
‫נוכחות חובה‪ ,‬סטודנט‪/‬ית שיעדרו מעל ל‪ 3-‬שיעורים לא יהיו זכאים לגשת למבחן‪.‬‬
‫תרגילים‪( 31% :‬על המועד תימסר הודעה בתחילת הקורס)‬
‫עבודה מסכמת‪71% :‬‬
‫‪13‬‬
‫רשימה ביבליוגראפית‪:‬‬
‫אלחנני ‪ ,‬א' וויינבך ‪,‬ל'‪ . ( 1990 ).‬עקרונות החיבור האוניברסיטאי ‪ .‬תל‪-‬אביב ‪ :‬דיונון‪.‬‬
‫אפרתי‪ ,‬נ' לידור‪ ,‬ר' צדקיהו‪ ,‬ש' וקאופמן‪ ,‬ח'‪ . ( 2002 ).‬העבודה הסמינריונית במוסד אקדמי‪:‬‬
‫חלקיה ודרכי הגשתה ‪.‬תל‪-‬אביב ‪:‬מכון מופ"ת‪.‬‬
‫בירנבוים‪ ,‬מ' ‪. ( 1993 ).‬מי מפחד מעבודת מחקר? תל‪-‬אביב ‪ :‬מפעלים אוניברסיטאיים הוצאה‬
‫לאור‪.‬‬
‫גדיש‪ ,‬ר' (עורכת)‪ .(2002( .‬כללי הפיסוק ; כללי הכתיב חסר הניקוד ‪ ,‬לשוננו לעם‪ .‬ירושלים ‪:‬‬
‫האקדמיה ללשון העברית‪.‬‬
‫וולפה‪ ,‬ע‪ .‬ועמית ‪ ,‬ע‪ .)1998(.‬לכתוב עבודת מחקר ‪ -‬כלים וכללים‪ .‬תל‪-‬אביב ‪ :‬דיונון‪.‬‬
‫לזרסון ‪ ,‬ע‪ .)1999( .‬הזמנה לחקר ‪.‬ירושלים ‪ :‬משרד החינוך‪.‬‬
‫מרבך‪ ,‬ע‪ .( 2001 ) .‬תהליך החשיבה האקדמית ‪.‬תל‪-‬אביב ‪ :‬מכון מופ"ת‪.‬‬
‫מרגולין‪ ,‬ב' ומשיח ר' (עורכות) רישום מקורות על פי כללי ‪ . 2101 APA‬תל אביב‪ :‬מכללת‬
‫לוינסקי לחינוך‪ http://www.levinsky.ac.il/.upload/General/APA.pdf .‬אוחזר ב‪ 2-‬לדצמבר‬
‫‪.2112‬‬
‫עזר‪ ,‬ח' ‪ . ( 2000 ).‬כתיבה אקדמית "טובה" בעברית ‪ .‬תל‪-‬אביב ‪ :‬מכללת לוינסקי לחינוך‪.‬‬
‫עזר‪ ,‬ח'; לוריאן‪ ,‬ר'; מרגולין‪ ,‬ב' וטנא‪ ,‬א' ‪ .)2111(.‬כתיבת עבודה אקדמית ‪ :‬תהליך ותוצר ‪.‬תל‪-‬‬
‫אביב‪:‬מכללת לוינסקי לחינוך‪.‬‬
‫ערפלי ‪,‬ב' ‪ .)1999(.‬מדריך להגשת חיבור אקדמי‪ .‬מהדורה חמישית‪ .‬תל ‪-‬אביב ‪ :‬דיונון‪.‬‬
‫פולמן ‪,‬ש' ‪ . ( 1992 ).‬הוראת ההבנה וההבעה והערכתה ‪ :‬הקשר בין תפישת תחום הדעת ובין רמת‬
‫הכשירות בו‪ ,‬חלקת לשון ‪.56-32 , 8‬‬
‫קופפרברג ‪,‬ע' (עורכת) ‪ .( 2010 ).‬חקר הטקסט והשיח ‪ :‬רשומון של שיטות מחקר ‪ .‬באר שבע ‪:‬‬
‫הוצאת ספרים של אוניברסיטת בן ‪-‬גוריון בנגב‪.‬‬
‫שלסקי ‪,‬ש'; ואלפרט ‪,‬ב' ‪ . ( 2007 ).‬דרכים בכתיבת מחקר איכותני ‪ :‬מפירוק המציאות‬
‫להבנייתה כטקסט ‪.‬תל ‪-‬אביב ‪ :‬מכון מופ"ת‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫יישומי מחשב‬
‫דרישות קדם‪ :‬אין‪.‬‬
‫תיאור הקורס‪:‬‬
‫לנוכח הפיתוח המהיר והנמשך של טכנולוגיות דיגיטאליות בעידן המודרני‪ ,‬אנשים נדרשים‬
‫להשתמש במגוון הולך וגדל של מיומנויות טכניות‪ ,‬קוגניטיביות וסוציולוגיות לביצוע מטלות‬
‫ולפתרון בעיות בסביבות דיגיטאליות‪ ,‬הן ברמה האישית והן ברמה המקצועית‪ .‬קורס זה מהווה‬
‫פתח חשוב לסטודנטים להכיר את הסביבה המתוקשבת והשימושים בה‪.‬‬
‫מטרות הקורס‪:‬‬
‫‪ ‬הסטודנט יפתח אוריינות מחשב ויכולת שימוש עצמאי ביישומי מחשב מגוונים‪.‬‬
‫‪ ‬הסטודנט ירכוש מיומנויות של שילוב המחשב בתהליכי הלמידה ובחיי היומיום ‪.‬‬
‫‪ ‬הסטודנט יכיר את האינטרנט כסביבה לימודית התומכת בהתפתחות המקצועית שלו‪.‬‬
‫‪ ‬הסטודנט ירכוש כלים בסביבת תקשורת מחשבים ככלי עזר בדיונים והעברת מידע כגון‬
‫דואר אלקטרוני‪.‬‬
‫נושאי הקורס‪:‬‬
‫‪‬‬
‫מבוא להכרת המחשב ‪:‬‬
‫הכרות עם מבנה המחשב‪ Software , hardware ,‬ו‪ . Users -‬ההיסטוריה של המחשב‬
‫ויישומיו בחיי היום יומיים‪.‬‬
‫‪‬‬
‫מערכת ההפעלה חלונות ‪:Windows‬‬
‫לימודי החלונות כוללים‪ :‬המכתבה‪ ,‬מבנה המחשב‪ ,‬תפריטים‪ ,‬שורת משימות‪ ,‬החלפת‬
‫שפת המערכת‪ ,‬לוח בקרה‪ ,‬התאמת סביבת העבודה לצורכי המשתמש‪ ,‬ביצוע פעולות‬
‫ניהול קבצים‪ ,‬שיתוף מידע בין יישומים‪ ,‬נהלי עבודה נכונה ועוד‪.‬‬
‫‪‬‬
‫מעבד התמלילים ‪: Word‬‬
‫לימודי ‪ Word‬כוללים‪ :‬קליטה ועריכת מסמכים‪ ,‬עצוב גרפי‪ ,‬שילוב תמונות‪ ,‬עיצוב‬
‫ועריכת טקסט‪ ,‬עיצוב גופן‪ ,‬עיצוב פסקה‪ ,‬העתקה‪ ,‬גזירה והדבקה‪ ,‬שמירת מסמכים‬
‫ויישור‪ ,‬עריכת טבלאות‪ ,‬כותרות‪ ,‬הוספת עמודים‪ ,‬כותרות עליונות ותחתונות‪ ,‬תבליטים‪,‬‬
‫מספור‪ ,‬תאריך אוטומטי‪ ,‬חיפוש והחלפה‪ ,‬הגדרת עמוד ושוליים‪ ,‬סוגי תצוגה ועוד‪.‬‬
‫מצגות ‪: PowerPoint‬‬
‫‪11‬‬
‫לימודי ‪ Power Point‬כוללים‪ :‬עבודה עם אובייקטים‪ ,‬כלים גראפיים‪ ,‬הוספת שקופית‪,‬‬
‫שקופית מאסטר‪ ,‬מבנה ארגוני‪ ,‬שיטות תצוגה‪ ,‬יצירת מצגות מרובות שקופיות הכוללות‬
‫תמונות‪ ,‬גרפים‪ ,‬טקסט‪ ,‬אפקטים מיוחדים ותנועה‪.‬‬
‫‪‬‬
‫גיליונות ‪: Excel‬‬
‫לימודי ‪ Excel‬כוללים‪ :‬לימוד חישוב של ערכים מתמטיים ונוסחאות לצרכים שונים‪,‬‬
‫הוספת תרשימים המתארים ערכים‪/‬נתונים מסוימים‪.‬‬
‫‪‬‬
‫הכרות עם רשת האינטרנט‪:‬‬
‫‪ ‬מה זה רשת אינטרנט?‬
‫‪‬‬
‫מבנה הכתובת ומשמעותה‪.‬‬
‫‪‬‬
‫עקרונות חיפוש מידע באינטרנט‪.‬‬
‫‪‬‬
‫הורדת טקסטים ותמונות ושילובם ביישומי אופיס‪.‬‬
‫‪‬‬
‫הכרת עם אתרים חינוכיים‪.‬‬
‫‪‬‬
‫הכרות עם הדואר האלקטרוני ‪.‬‬
‫דרישות הקורס והרכב הציון הסופי‪:‬‬
‫נוכחות חובה‪ ,‬סטודנט‪/‬ית שיעדרו מעל ל‪ 3-‬שיעורים לא יהיו זכאים לגשת למבחן‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫הגשת תרגילים ‪.31%‬‬
‫מבחן סופי ‪.70%‬‬
‫רשימה ביבליוגראפית‪:‬‬
‫אלמוג ת'‪ .‬הטקסט הדיגיטאלי בעולם ההוראה‪ .‬אוניברסיטת חיפה הפקולטה לחינוך‪ ,‬אוחזר‬
‫בתאריך ‪2.12.2112‬‬
‫‪http://www.daat.ac.il/daat/kitveyet/machshev/hatext.htm‬‬
‫אתר המנהל למדע וטכנולוגיה‪ ,‬משרד החינוך‪ ,‬אוחזר בתאריך ‪2.12.2112‬‬
‫‪http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/MadaTech?gclid=CO2FheLa77M‬‬
‫‪CFefMtAodJDcA3A‬‬
‫למידה בסביבה מתוקשבת בבי"ס יסודי (‪ ) 2118‬משרד החינוך‪.‬‬
‫‪ http://web.macam.ac.il/~jhurvitz/mismakh/using-machshev.htm‬אוחזר בתאריך‬
‫‪2.12.2112‬‬
‫עשת‪-‬אלקלעי י' ‪ .)4002(.‬אוריינות דיגיטלית‪ :‬מסגרת מושגית עבור מיומנויות חשיבה בעידן‬
‫דיגיטלי‪ .‬מגזין ברשת ‪ http://www2.isoc.org.il/magazine/magazine4_6.html‬אוחזר‬
‫בתאריך ‪2.12.2112‬‬
‫‪16‬‬
‫מערכת החינוך הערבית בישראל‬
‫דרישות קדם‪ :‬אין‪.‬‬
‫תיאור הקורס‪:‬‬
‫הקורס יעסוק בהיבטים שונים של מערכת החינוך הערבית בישראל‪ ,‬כגון ההיבט הארגוני‪-‬‬
‫מנהלי‪ ,‬תכניות לימודים‪ ,‬מעמד המורה‪ ,‬חינוך רב‪-‬תרבותי‪ .‬הקורס יקנה לסטודנט ידע על תהליך‬
‫ההתפתחות של מערכת החינוך הערבית ועל הבעיות והאתגרים של המערכת כיום‪ .‬הקורס ישים‬
‫דגש על הבנת מרכיביה השונים של מערכת החינוך הערבית ועל הדינמיקה שלה בחברה משתנה‪.‬‬
‫נושאי הקורס‪:‬‬
‫‪ .1‬מדיניות החינוך בישראל ובמגזר הערבי – כללי‪.‬‬
‫‪ .2‬התפתחות מערכת החינוך הערבי‪ :‬התקופה העותומאנית ותקופת המנדט הבריטי‪.‬‬
‫‪ .3‬התפתחות החינוך הערבי מאז קום המדינה‪.‬‬
‫‪ .4‬המבנה של מערכת החינוך הערבית‪.‬‬
‫‪ .5‬תכניות לימודים לבתי ספר ערביים‪.‬‬
‫‪ .6‬פוליטיזציה ושליטה‪.‬‬
‫‪ .7‬השירותים החברתיים בבתי ספר ערביים‪.‬‬
‫‪ .8‬האישה והחינוך במגזר הערבי‪.‬‬
‫‪ .9‬הישגים ונשירת תלמידים מבתי הספר‪.‬‬
‫‪ .11‬אוכלוסיות חלשות‪.‬‬
‫‪ .11‬מגמות בהתפתחות החינוך הבדואי והדרוזי‪.‬‬
‫‪ .12‬השכלה גבוה ואבטלת אקדמאיים‪.‬‬
‫‪ .13‬סוגיות ודילמות ערכיות ומעשיות העומדות בפני מערכת החינוך הערבי היום‪.‬‬
‫דרישות הקורס והרכב הציון הסופי‪:‬‬
‫נוכחות חובה‪ ,‬סטודנטים שיעדרו מעל ל‪ 3-‬שיעורים לא יהיו זכאים לגשת למבחן‪.‬‬
‫בוחן‪/‬תרגיל‪/‬רפרט אמצע סמסטר‪( 31% :‬על המועד תימסר הודעה בתחילת הקורס)‬
‫‪19‬‬
‫מבחן מסכם‪71% :‬‬
‫רשימה ביבליוגראפית‪:‬‬
‫‪ .1‬خالد عرار‪ ".)1111( .‬مفهوم في التعليم العالي لدى الطالب العرب في الجامعات اإلسرائيلية ‪ :‬بحث‬
‫طالئعي"‪ .‬ص‪ 141 -111 :‬من‪ :‬أبو عصبة‪ ,‬وآخرون‪. 1111 .‬أبحاث في التعليم العالي لدى المجتمع‬
‫العربي في إسرائيل‪ .‬ص‪ :‬إصدار‪ :‬صندوق التعليم العالي عن روح المرحومين احمد شريم و مريم‬
‫سليمان‪.‬‬
‫‪ .1‬إباء خطيب‪ " .)1122( .‬التعليم العالي العربي‪ :‬معيقات التطور من المرحلة الثانوية إلى الجامعة‪.‬‬
‫ص‪ .114-141 :‬من‪ :‬أبو عصبة‪ ,‬وآخرون‪. 1111 .‬أبحاث في التعليم العالي لدى المجتمع العربي‬
‫في إسرائيل‪ .‬ص‪ :‬إصدار‪ :‬صندوق التعليم العالي عن روح المرحومين احمد شريم و مريم سليمان‪.‬‬
‫‪ .3‬عبد الكريم الظاهر‪ .)1112 (.‬مسيرة التعليم في المجتمع العربي في إسرائيل‪ .‬ص‪.26-26 + 01-12 :‬‬
‫ابن خلدون للطباعة والنشر‪ -‬طول كرم‬
‫‪ .0‬إسماعيل أبو سعد‪ .)1111( .‬التعليم العربي في إسرائيل وسياسة السيطرة‪ :‬واقع التعليم في النقب‪ .‬ص‪:‬‬
‫‪ .231-218 +211 -48‬الناشر‪ :‬جامعة بن غور يون في النقب‪.‬‬
‫‪ .5‬أبو عصبة‪ .‬خ‪ . .‬التعليم العربي في إسرائيل‪ :‬مل بين خطاب الهوية المتعثر واإلخفاقات التحصيلية‪.‬‬
‫ص ‪.0 - 1 :‬‬
‫‪ .2‬حاج يحيى قصي وأبو عيطة مازن (‪ .)1112‬دراسات وبحوث في المجتمع العربي الفلسطيني في‬
‫إسرائيل‪ .‬مركز دراسات األدب العربيـ بيت بيرل ‪ ،‬ص‪110-112 ،100-116 ،62-05 .‬‬
‫‪ .2‬الحاج‪ ،‬م‪ .)1112( .‬التعليم الفلسطيني في إسرائيل‪ ،‬بين الضبط وثقافة الصمت‪ .‬ص‪ 02-15 :‬؟ مركز‬
‫دراسات االتحاد العربي‪ ،‬بيروت‬
‫‪ .6‬ربيع حمد اهلل‪" .)1110 (.‬الحمولة والتعليم"‪ .‬ص‪ .111-26:‬في‪ :‬الحمولة العربية في إسرائيل ‪ -‬بين‬
‫التقليدية والحداثة‪ .‬معهد مسار‪ :‬جت المثلث‪1110 .‬‬
‫‪ .2‬ربيع حمد اهلل‪" .)1110( .‬موقف األكاديميون العرب من الحمولة"‪ .‬ص‪ .131 -113 :‬في‪ :‬الحمولة‬
‫العربية في إسرائيل ‪ -‬بين التقليدية والحداثة‪ .‬معهد مسار‪ :‬جت المثلث‪1110 .‬‬
‫‪ .11‬אבו‪-‬סעד‪ ,‬א' ‪ .)2118(.‬מערכת החינוך הערבית‪-‬פלסטינית במדינת ישראל‪ .‬רעננה‪:‬‬
‫האוניברסיטה הפתוחה‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫‪ .11‬אבו‪-‬סעד‪ ,‬א'‪ .)2114(.‬מדיניות השליטה והמיעוט הערבי‪-‬פלסטיני בישראל‪ -‬מערכת החינוך‬
‫הבדואית בנגב‪ .‬מדינה וחברה‪.911-932 ,‬‬
‫‪ .12‬איילון‪ ,‬ע' (עורכים)‪ .)2114( .‬חינוך ותסכול בפלסטין המנדטורית‪ :‬המקרה העצוב של‬
‫המורה נעים סלמאן‪ .‬בתוך‪ ,‬עמי איילון ודויד ווסרשטיין מדרסה‪ :‬חינוך‪ ,‬דת ומדינה‬
‫במזרח התיכון‪ .‬תל‪-‬אביב‪ :‬אוניברסיטת תל‪-‬אביב‪ ,‬מרכז משה דיין ללימודי המזרח‪.‬‬
‫‪ .13‬אלחאג'‪ ,‬מ' ‪ .)1996(.‬חינוך בקרב הערבים בישראל‪ :‬שליטה ושינוי חברתי‪ .‬ירושלים‪:‬‬
‫מאגנס‪.‬‬
‫‪ .14‬בנזימן‪ ,‬ע' ומנצור‪ ,‬מ' ‪ .)1992(.‬דיירי משנה‪ :‬ערבי ישראל‪ -‬מעמדם והמדיניות כלפיהם‪.‬‬
‫ירושלים‪ :‬כתר‪.‬‬
‫‪ .15‬גולן‪-‬עגנון‪ ,‬ד' (עורכת)‪ .)2114( .‬אי שוויון בחינוך‪ .‬תל אביב‪ :‬בבל‪.‬‬
‫‪ .16‬כהן‪ ,‬ה'‪ .)2116( .‬ערבים טובים‪ .‬ירושלים‪ :‬הוצאת עברית ירושלים (פרק ‪ ,5‬עמ' ‪.) 151-186‬‬
‫‪ .17‬חסון‪ ,‬ש‪ ,‬וקרייני‪ ,‬מ' ‪ .)2116(.‬חסמים בפני שוויון הערבים בישראל‪ .‬ירושלים‪ :‬מכון‬
‫פלורסהיימר למחקרי מדיניות‪.‬‬
‫‪ .18‬לוסטיק‪ ,‬א'‪ .)1985( .‬ערבים במדינה יהודית‪ .‬חיפה‪ :‬מפרש‪.‬‬
‫‪ .19‬מרעי‪ ,‬ס' ‪" .)1985(.‬החינוך הערבי בישראל‪ :‬תלמידים כמחנכים ומחנכים כתלמידים"‪.‬‬
‫פוליטיקה ‪.34-36 ,4‬‬
‫‪ .21‬סבירסקי‪ ,‬ש' ‪ .)1991(.‬חינוך בישראל‪ :‬מחוז המסלולים הנפרדים‪ .‬תל‪-‬אביב‪ :‬ברירות‪.‬‬
‫‪ .20‬פרי‪ ,‬פ' (עורכת)‪ .)2117( .‬חינוך בחברה רבת תרבויות‪ .‬תל‪-‬אביב‪ :‬כרמל‪.‬‬
‫‪ .22‬צרצור‪ ,‬ס'‪ .)1999( .‬החינוך הערבי‪ .‬בתוך א‪ .‬פלד (עורך)‪ ,‬יובל למערכת החינוך בישראל‬
‫(‪ .)1161-1183‬תל‪-‬אביב‪ :‬הוצאת משרד הביטחון‪.‬‬
‫‪ .23‬אלחאג'‪ ,‬מ'‪ . )1995( .‬המורה הערבי בישראל‪ :‬מעמד‪ ,‬שאלות וציפיות‪ .‬עמ'‪ .1-12 -‬חיפה‪:‬‬
‫אוניברסיטת חיפה‪.‬‬
‫‪ .24‬מרעי‪ ,‬ס'‪". )1974( .‬בית הספר והחברה בכפר הערבי בישראל"‪ .‬עיונים בחינוך ‪ .4‬עמ' ‪85-‬‬
‫‪.114‬‬
‫‪ .25‬ישיב‪ ,‬ע'‪ . )2112 ( .‬הערבים בשוק העבודה בישראל‪ .‬עמ' ‪ .9-29:‬בתוכנית לכלכלה וחברה‪:‬‬
‫מכון ון ליר בירושלים‪.‬‬
‫‪ .26‬אלחאג מ'‪ )1994( .‬הכנת תכניות לימודים במערכת החינוך הערבית בישראל‪ :‬תמורות‬
‫והמלצות‪ .‬עמ'‪ .8-21 :‬מכון פלוסהיימר למחקרי מדיניות‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪ .27‬מאגד אלחג‪ ,‬ובן אליעזר‪ .)2113 (.‬בשם הביטחון‪ :‬סוציולוגיה של שלום ומלחמה בישראל‬
‫בעידן משתנה‪ .‬עמ'‪ .296-321 :‬הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה‪ :‬פרדס הוצאה‬
‫לאור‪.‬‬
‫‪ .28‬סמוחה‪ ,‬ס' ‪ .)2114 (.‬תעסוקת אקדמאיים ערביים בישראל‪( .‬ספר ל‪-‬אלחאג)‪.‬‬
‫‪ .29‬אבו עסבה‪ ,‬ח' ‪ .)2117(.‬החינוך הערבי בישראל‪ :‬דילמות של מיעוט לאומי‪ .‬מכון‬
‫פלורסהיימר למחקרי מדיניות‪.‬‬
‫‪ .31‬סלמאן‪ ,‬פ' ‪. )1999(.‬החינוך הדרוזי במדינת ישראל ‪ .‬בתוך‪ :‬אלעד פלד (עורך)‪ ,‬יובל‬
‫למערכת החינוך‪ .‬כרך ג'‪ ,‬עמ'‪ .1111 -1185 :‬תל‪-‬אביב‪ .‬משרד החינוך והתרבות והספורט‬
‫ומשרד הביטחון ‪.‬‬
‫‪ .31‬סעד צ' ‪ .)1999 (.‬החינוך הערבי‪-‬תמונת מצב ומבט לעתיד‪ .‬בתוך‪ :‬אלעד פלד (עורך)‪ ,‬יובל‬
‫למערכת החינוך‪ .‬כרך ג'‪ ,‬עמ'‪ .1161-1184 :‬תל‪-‬אביב‪ .‬משרד החינוך והתרבות והספורט‬
‫ומשרד הביטחון ‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫שיטות מחקר איכותני בחינוך‬
‫דרישות קדם‪ :‬אין‪.‬‬
‫מטרות הקורס‪:‬‬
‫מטרת הקורס היא להכיר לסטודנטים את המחקר האיכותי בתחום החינוך‪ .‬במסגרת הקורס נדון‬
‫בנושאים הבאים‪ :‬מושגי יסוד במחקר איכותני‪ ,‬שיטות לאיסוף וניתוח של נתונים איכותיים‪,‬‬
‫ההבדלים בין מחקר איכותי למחקר כמותי‪ ,‬והשימוש במחקר איכותי לחקירה ולהבנה של בעיות‬
‫מעשיות בשטח החינוך‪.‬‬
‫נושאי הקורס‪:‬‬
‫‪-‬‬
‫מבוא למחקר איכותי; מחקר איכותי מול מחקר כמותי‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫כלים לאיסוף נתונים איכותיים‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫מהימנות ותוקף‪ ,‬דגימה‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫תצפיות‪ :‬סוגים‪ ,‬ביצוע‪ ,‬ניתוח‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫ניתוח מסמכים ‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫אתנוגרפיה‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫מחקר פעולה‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫ניתוח תוכן‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫המבנה של מאמר איכותי‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫אתיקה במחקר איכותי‪.‬‬
‫דרישות הקורס והרכב הציון הסופי‪:‬‬
‫נוכחות חובה‪ ,‬סטודנט‪/‬ית שיעדרו מעל ל‪ 3-‬שיעורים לא יהיו זכאים לגשת למבחן‪.‬‬
‫השתתפות פעילה‪ ,‬בוחן‪/‬תרגיל‪/‬רפרט אמצע סמסטר‪( 21% :‬על המועד תימסר הודעה בתחילת‬
‫הקורס)‬
‫מבחן מסכם‪81% :‬‬
‫רשימה ביבליוגרפית‪:‬‬
‫‪21‬‬
‫אשכנזי‪ ,‬מ'‪ .)1986( .‬יחידה ‪ :4‬מחקר אתנוגרפי באנתרופולוגיה‪ .‬בתוך בייט‪-‬מרום‪ ,‬ר' ואשכנזי‪ ,‬מ'‬
‫‪(1986‬עורכים) שיטות מחקר במדעי החברה‪ :‬עקרונות המחקר וסגנונותיו‪ .‬רעננה‪ :‬האוניברסיטה‬
‫הפתוחה‪.‬‬
‫היימן‪ ,‬ר' ‪ .)2112(.‬מודל למחקר פעולה שיתופי כאמצעי לפיתוח מקצועי של מורים בבית הספר‪.‬‬
‫המחקר האיכותני בחקר החינוך‪ .‬ירושלים‪ :‬יוניגרף ‪ .‬ע' ‪.297 – 279‬‬
‫לוי‪ ,‬ד' ‪ .)2116(.‬מחקר פעולה‪ :‬הלכה ומעשה זיקות פילוסופיות ומתודולוגיות בין מחקר פעולה‬
‫לבין פרדיגמת המחקר האיכותי‪ .‬תל‪-‬אביב‪ :‬כליל ‪,‬מכון מופ"ת‪.‬‬
‫=‪http://ildigital.olivesoftware.com/Olive/ODE/Mofet/default.aspx?href‬‬
‫‪MOF/2011/01/10‬‬
‫צבר בן‪-‬יהושע‪ ,‬נ' ‪ .)1999(.‬המחקר האיכותי בהוראה ובלמידה‪ .‬תל‪-‬אביב‪ :‬מודן‪.‬‬
‫שי‪ ,‬א' ובר‪-‬שלום‪ ,‬י' (עורכים)‪ .)2112( .‬המחקר האיכותני בחקר החינוך‪ .‬ירושלים‪ :‬יוניגרף‪.‬‬
‫שלנסקי‪ ,‬ש' ‪ .)2117(.‬דרכים בכתיבת מחקר איכותני‪ :‬מפירוק המציאות להבנייתה כטקסט‪.‬‬
‫תל‪-‬אביב‪ :‬כליל ‪,‬מכון מופ"ת‪.‬‬
‫שקדי‪ ,‬א'‪ .)2113( .‬מילים המנסות לגעת‪ :‬מחקר איכותני – תיאוריה ויישום‪ .‬תל‪-‬אביב‪ :‬רמות‪.‬‬
‫תובל‪ ,‬ר' ומשיח‪ ,‬ג' ‪. )2117(.‬מחקר נרטיבי ‪:‬תיאוריה‪ ,‬יצירה ופרשנות‪ .‬תל‪-‬אביב‪ :‬כליל ‪,‬מכון‬
‫מופ"ת‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫סוגיות בתרבות האסלאם בימי הביניים‬
‫דרישות קדם‪ :‬אין‪.‬‬
‫תיאור הקורס‪:‬‬
‫הקורס דן בסוגיות מתחום ההיסטוריה‪ ,‬התרבות והחינוך באסלאם‪ ,‬מראשיתו ועד ימי הביניים‬
‫המאוחרים‪ .‬הקורס יעסוק בסקירת המימדים‬
‫הפוליטיים‪-‬צבאיים‪ ,‬החברתיים‪-‬כלכליים‪,‬‬
‫הדתיים והתרבותיים‪ ,‬שעיצבו את הפרה‪-‬אסלאם ‪,‬את תקופת הנביא ‪,‬את תקופת הח'לפא‬
‫אלראשדון והתקופה האמיית‪ .‬במהלך הקורס נעמוד על השינויים וההתפתחויות במערכת המנהל‬
‫והחינוך האסלאמי לאור הנסיבות הפוליטיות והכלכליות‪ ,‬בעיקר בעיראק‪ ,‬מצרים וסוריה‪.‬‬
‫במסגרת הקורס נדון בנושאים הבאים‪ :‬מוסדות ממשל ומנהל באסלאם‪ ,‬העיר המוסלמית‪ :‬אופי‬
‫וארכיטקטורה‪ ,‬המסגד ומוסדות חינוך ודת ‪ ,‬מקצועות וחומרי לימוד‪ ,‬כוח אדם במערכות הניהול‪,‬‬
‫הדת והחינוך‪ ,‬מקורות הממון והוקף‪.‬‬
‫מטרות הקורס‪:‬‬
‫הנחת תשתית מושגית בהיסטוריה ובחקר דתות‪.‬‬
‫דיון ביקורתי ברקע ובתהליכים הסטורים שקדמו להופעת האסלאם בימי הביניים המוסלמיים‬
‫האּומיִ ית‪.‬‬
‫ָ‬
‫המוקדמים עד קצּה של הח'ליפות‬
‫הדרכת תלמידים בקריאה ביקורתית ובעיבוד של חומר תאורטי‪-‬מחקרי בתחום ‪.‬‬
‫חשיפת הלומד לסוגיות בתרבות ובחינוך אסלאמי בתקופת ימי הביניים‪.‬‬
‫דרישות הקורס והרכב הציון הסופי‪:‬‬
‫‪23‬‬
‫נוכחות חובה‪ ,‬סטודנט‪/‬ית שיעדרו מעל ל‪ 3-‬שיעורים לא יהיו זכאים לגשת למבחן‪.‬‬
‫משימה שבועית‪ ,‬נוכחות‪ ,‬והשתתפות פעילה‬
‫‪31%‬‬
‫מבחן מסכם‬
‫‪71%‬‬
‫סה"כ‬
‫‪111%‬‬
‫רשימה ביבליוגראפית‪:‬‬
‫כאהן‪ ,‬ק' ‪ .)1995(.‬האסלאם מלידתו עד תחילת האימפריה העות'מאנית‪ ,‬מצרפתית ‪:‬עמנואל‬
‫קופלביץ'‪ .‬תל אביב‪ :‬דביר‪.‬‬
‫לבציון‪ ,‬נ' ואחרים‪ .)1998( .‬האסלאם ‪ -‬מבוא להיסטוריה של הדת‪ .‬רעננה‪ :‬האוניברסיטה‬
‫הפתוחה‪.‬‬
‫ברנרד‪ ,‬ל' ‪ . )1995(.‬הערבים בהיסטוריה‪ .‬תל אביב‪ :‬דביר‪.‬‬
‫לצרוס – יפה‪ ,‬ח'‪ .)1967 ( .‬פרקים בתולדות הערבים והאסלאם‪ .‬תל אביב‪ :‬רשפים‪.‬‬
‫קנדי‪ ,‬ה'‪ )1999( .‬מחמד והח'ליפות ‪ -‬המזרח התיכון המוסלמי במאות השישית – האחת עשרה‪.‬‬
‫ירושלים ובאר שבע‪ :‬מוסד ביאליק ואוניברסיטת בן גוריון בנגב‪.‬‬
‫איילון‪ ,‬ע' ווסרשטיין ד' (עורכים)‪ .)2114( .‬מדרסה‪ :‬חינוך‪ ,‬דת ומדינה במזרח התיכון‪ .‬תל אביב‪:‬‬
‫אוניברסיטת תל‪-‬אביב‪ ,‬מרכז משה דיין‪.‬‬
‫إبن أبي أصيبعة ‪ .)1965(.‬عيون األنباء في طبقات األطباء‪ .‬بيروت‪ :‬دار مكتبة الحياة‪.‬‬
‫إبن جماعة‪ ،‬بدر الدين محمد ‪ .)1994(.‬تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم‪ .‬الرياض‪ :‬دار الكتب‬
‫العلمية‪.‬‬
‫إبن خلدون‪ ،‬عبد الرحمن المغربي ‪ .)1113(.‬مقدمة إبن خلدون‪ .‬بيروت‪ :‬دار الكتاب الجديد‪.‬‬
‫النّعيمي‪ ،‬عبد القادر بن محمد ‪ .)1988 ،1981(.‬الدارس في تاريخ المدارس‪( .‬ج ‪ ،)2 – 1‬بيروت‪ :‬دار‬
‫الكتاب الجديد‪.‬‬
‫العليمي‪ ،‬مجير الدين عبد الرحمن الحنبلي ‪ .)1973(.‬األنس الجليل بتاريخ القدس والخليل‪ .‬بيروت‪ :‬دار‬
‫الجيل‪.‬‬
‫العشّ‪ ،‬يوسف ‪ .)1991(.‬دور الكتب العربية العامّة وشبه العامّة لبالد العراق والشام ومصر في العصر‬
‫الوسيط‪ .‬بيروت‪ :‬دار الفكر‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫الغزالي‪ ،‬أبو حامد محمد بن محمد‪( ،‬د‪.‬ت)‪ .‬إحياء علوم الدين‪( .‬ج ‪ ،)5 – 1‬القاهرة‪ :‬دار الفكر العربي‪.‬‬
‫القلقشندي‪ ،‬أبو العباس أحمد ‪ .)1196(.‬صبح األعشى في صناعة اإلنشا‪ .‬بيروت‪ :‬دار الفكر‪.‬‬
‫מקורות משניים‬
‫جودة‪ ،‬صادق أحمد‪ .)1986( .‬المدارس العصرونية في بالد الشام‪ .‬بيروت‪ :‬مؤسسة الرسالة‪.‬‬
‫رمضان‪ ،‬عبد العظيم‪( ،‬المحرر) ‪ .)1992(.‬تاريخ المدارس في مصر اإلسالمية‪ .‬القاهرة‪ :‬الهيئة المصرية‬
‫العامة للكتاب‪.‬‬
‫رؤوف‪ ،‬عماد عبد السالم‪ .)1966( .‬مدارس بغداد في العصر العباسي‪ .‬بغداد‪ :‬دار البصري‪.‬‬
‫عبد الجليل‪ ،‬حسن عبد المهدي ‪ .)1981(.‬الحركة الفكرية في ظلّ المسجد األقصى في العصرين األيوبي‬
‫والمملوكي‪ .‬عمان‪ :‬مكتبة األقصى‪.‬‬
‫عبد الجليل‪ ،‬حسن عبد المهدي‪ .)1981( .‬المدارس في بيت المقدس‪ .‬عمان‪ :‬مكتبة األقصى‪.‬‬
‫عيسى‪ ،‬محمد عبد الحميد‪ .)1982( .‬تاريخ التعليم في األندلس‪ .‬القاهرة‪ :‬دار الفكر العربي‪.‬‬
‫الطبّاخ‪ ،‬محمد راغب‪ .)1989( .‬إنباء العلماء بتاريخ حلب الشهباء‪ 5( .‬اجزاء)‪ ،‬حلب‪ :‬دار القلم العربي‪.‬‬
‫‪21‬‬
‫הפרעות בתקשורת‬
‫דרישות קדם‪ :‬אין‪.‬‬
‫תיאור הקורס‪:‬‬
‫במסגרת הקורס נספק תשתית רחבה להבנה של הופעת הפרעות בהתפתחות התקינה של תקשורת‬
‫ושפה ונכיר את הסיבות והאפיונים של הפרעות התפתחותיות מרכזיות בתחום זה‪ .‬כמו כן‪,‬‬
‫יתקיים דיון בתפקידו של המטפל החינוכי במסגרת המערך המסייע לילדים עם הפרעות תקשורת‪,‬‬
‫שפה או דיבור‪ .‬הקורס בנוי משני מוקדים עיקריים‪:‬‬
‫א‪ .‬הבנת המהלך התקין של התפתחות התקשורת והשפה‪.‬‬
‫ב‪ .‬הופעת הפרעות בהתפתחות תקשורת ושפה‪.‬‬
‫נושאי הקורס‪:‬‬
‫‪ .1‬הבהרת מושגי יסוד‪ :‬מהי שפה אנושית ומה ייחודה? מה בין תקשורת‪ ,‬שפה ודיבור? רכיבי‬
‫השפה‪.‬‬
‫‪ .2‬התשתית הביולוגיות – מערכות מרכזיות המשתתפות בתהליכי התקשורת והשפה ‪ -‬מבנה‬
‫ותפקוד‪:‬‬
‫א‪ .‬מערכת השמע‬
‫ב‪ .‬מערכת הפקת קול ודיבור‬
‫ג‪ .‬תפקודי השפה במוח‬
‫‪ .3‬מסלול ההתפתחות התקין של תהליכי תקשורת‪ ,‬שפה ודיבור‪:‬‬
‫א‪ .‬השלב הקדם‪-‬מילי‬
‫ב‪ .‬השלב החד ‪ -‬מילי‬
‫ג‪ .‬השלב הדקדוקי המוקדם‬
‫‪26‬‬
‫ד‪ .‬השלב הדקדוקי המאוחר והתפתחות השיח‬
‫‪ .4‬הפרעות בהתפתחות התקשורת והשפה‪:‬‬
‫א‪ .‬מודלים לסיווג הפרעות בתקשורת‬
‫ב‪ .‬מיפוי ואפיון סוגים שונים של הפרעות בהתפתחות תקשורת‪ ,‬שפה ודיבור‪.‬‬
‫ג‪ .‬הבחנה בין לקות שפה ולקות דיבור‬
‫ד‪ .‬גישות טיפוליות מרכזיות להפרעות תקשורתיות ומקומו של המטפל החינוכי בתהליך‬
‫הגילוי והאיתור ובתכנית ההתערבות‬
‫דרישות הקורס והרכב הציון הסופי‪:‬‬
‫נוכחות חובה‪ ,‬סטודנט‪/‬ית שיעדרו מעל ל‪ 3-‬שיעורים לא יהיו זכאים לגשת למבחן‪.‬‬
‫בוחן‪/‬תרגיל‪/‬רפרט אמצע סמסטר‪( 31% :‬על המועד תימסר הודעה בתחילת הקורס)‬
‫מבחן מסכם‪71% :‬‬
‫רשימה ביבליוגראפית‪:‬‬
‫האגודה הישראלית של קלינאי התקשורת ‪ 2113‬שאלות ותשובות‪ :‬שפה ותקשורת‬
‫‪http://makom-m.cet.ac.il/pages/item.asp?s=0&id=-1&defid=-1&page=1&item=1201‬‬
‫אוחזר ב ‪ 3‬לדצמבר ‪.2112‬‬
‫דוידסון‪ ,‬ש' ‪ .)2112(.‬פרופיל השפה של ילדים בעלי ליקוי שפה ספציפי דוברי עברית בגיל טרום‬
‫בית‪-‬ספר‪ .‬עבודת מחקר לתואר שני‪ .‬תל‪-‬אביב‪ :‬אוניברסיטת תל‪-‬אביב‪ ,‬החוג להפרעות בתקשורת‪.‬‬
‫דרומי‪ ,‬א' ורינגוולד‪-‬פרימרמן‪ ,‬ד' ‪ .)1996(.‬התערבות תקשורת ושפה של ילדים לקויי שמיעה‪,‬‬
‫התערבות תקשורת ושפה לילדים לקויי שמיעה‪ ,‬השלב הקדם מילי‪ .‬תל‪-‬אביב‪ :‬רמות‪.‬‬
‫הרמז‪ ,‬ס' ‪ .)9191(.‬פסיכולוגיה של שפת ילדים‪ .‬מה' ‪.9‬‬
‫הרפלין‪ ,‬א'; וטובין‪ ,‬י'‪ Non Vocalization .)2116( .‬תהליך שיבוש פונולוגי בדיבורם של אנשים‬
‫עם ליקוי שמיעה‪ ,‬מנקודת המבט של התיאוריה‪ ,‬פונולגיה כהתנהגות האדם‪ .‬לראות את‬
‫הקולות‪ .‬מס' ‪ .3‬עמ' ‪.89-95‬‬
‫לנצר‪ ,‬ט'; קישון‪ ,‬ר'; ועזרתי‪ ,‬ר' (‪ .)2116‬הפקת ניגודים פונולוגיים אצל ילדים בגילאי ‪2-4‬‬
‫שנים‪ .‬לראות את הקולות‪ .‬מס' ‪ .3‬עמ' ‪.77-81‬‬
‫מתי"א אום אל פאחם ‪ ,‬הפרעות בדיבור – שאלות ותשובות‪.‬‬
‫‪http://www.orianit.edu-negev.gov.il/matiaoef/cp/homepage/hafraoot.htm‬‬
‫אוחזר ב ‪ 3‬לדצמבר ‪.2112‬‬
‫סטרקווטר‪ ,‬ס' ‪ .)2111(.‬מניעת גמגום‪ :‬מדריך להורים (תרגום ועריכה‪ :‬ת' מלניק)‪.‬‬
‫‪http://www.ambi.org.il/articles/Parents%20manual%20-%20Hebrew%20version.pdf‬‬
‫‪29‬‬
‫ שינויים לאורך זמן בהשמה חינוכית של ילדים‬.)2117(. '‫ מ‬,‫ ט' ולונץ‬,‫ ת' מוסט‬,‫ נ' שפק‬,‫צח‬
' 101-94.‫עמ‬, 28, ‫ד"ש‬. ‫מושתלים‬
.114-115 '‫ עמ‬.221 '‫ מס‬.‫ הורים וילדים‬.) 3 -2 ‫ כשהדיבור לא כללי (גיל‬.)2116(. '‫ נ‬,‫צוק‬
.‫ מכון מופת‬:‫אביב‬-‫ ילד מה הוא אומר ? תל‬.)2113( '‫ ב‬,‫ מ' וצור‬,‫ א' סגל‬,‫רום‬
.‫ דרכי טיפול‬:‫ בעיות תקשורת בקרב ילדים בגיל הרך‬.)2111(. '‫ג‬.‫ מ' ורייט א‬,‫קרסנר‬
.‫הוצאת אח‬
‫ לקויות תקשורת שפה ודיבור אצל ילדים‬:‫( שפה וקוץ בה‬2119(. '‫ ו‬,‫ ב'; וקרייזר‬,‫ א'; צור‬,‫רום‬
.‫ מכון מופ"ת‬:‫אביב‬-‫תל‬
‫ בתוך ס' לוינגר ופ' קליין‬.‫ אבחנה ואפיונים של ילדים עם בעיות תקשורת‬.)2112(. '‫ ק‬,‫שולמן‬
.‫ אח‬:‫ קרית ביאליק‬.)9-21 '‫ הכשר לקשר (עמ‬,)‫(עורכות‬
'‫ בתוך ס' לוינגר ופ‬.‫ אבחנה מבדלת במהלך טיפול בילדים עם בעיות תקשורת‬.)2112(. '‫ מ‬,‫שטיימן‬
.‫ אח‬:‫ קרית ביאליק‬.)21-38 '‫ הכשר לקשר (עמ‬,)‫קליין (עורכות‬
.] . [ ] . [ .9 .
.)9191( .
Bond, A. &Wasik, B. (2009). Conversation Stations: Promoting language
development in young children. Early Childhood Education Journal,
36(6), 467-473.
Hauser, M. D., Barner, D., & O’Donnell, T. (2007). Evolutionary
Linguistics: A New Look at an Old Landscape. Language Learning and
Development, 3(2):101-132.
Lust, B. (2006). Child Language: Acquisition and Growth. Cambridge
University Press. Chapter 5: Brain and Language Development
Barrett, M. (1999). The development of language. Hove: Psychology Press.
Lahey, M. (1988). Language disorders and language development. New York:
McMillan.
Paul, R. (1995). Language disorders: From infancy to adolescence. Philadelphia,
PA: Saunders.
Tomasello, M., & Bates, E. (2001). Language development. Malden, MA:
Blackwell
29
‫פיגור שכלי‬
‫דרישות קדם‪ :‬אין‪.‬‬
‫מטרות הקורס‪:‬‬
‫‪ .1‬הכרת סוגים שונים של פיגור שכלי‪ ,‬ובכלל זה הגורמים לפיגור השכלי ומאפייני התסמונות‬
‫השונות‪.‬‬
‫‪ .2‬הקניית כלים להתמודדות עם תלמידים עם פיגור שכלי‪.‬‬
‫‪ .3‬הכרת תכניות לימודים המותאמות לאוכלוסיות עם פיגור שכלי‪.‬‬
‫‪ .4‬הכרת כלי אבחון שונים ותצפיות לאיסוף נתונים בנושא‪.‬‬
‫‪ .5‬הכרות עם מסגרות טיפול שונות לאוכלוסייה בעלת פיגור שכלי‪.‬‬
‫‪ .6‬הכרת תיאוריות שונות בפיגור שכלי‪.‬‬
‫נושאי הקורס‪:‬‬
‫‪‬‬
‫הגדרת הפיגור השכלי ‪.‬‬
‫‪ ‬אוכלוסיות הפיגור השכלי ‪.‬‬
‫‪ o‬פיגור קל‬
‫‪ o‬פיגור בינוני‬
‫‪ o‬פיגור קשה‬
‫‪ o‬פיגור עמוק‬
‫‪ ‬אבחון פיגור שכלי‬
‫‪ ‬השפעת הסביבה על ההתפתחות השכלית ‪.‬‬
‫‪ ‬השפעת הגנטיקה על ההתפתחות השכלית‪.‬‬
‫‪ ‬תיאוריות שונות בהתפתחות קוגניטיבית ‪.‬‬
‫‪ ‬התפתחות חברתית ‪.‬‬
‫‪ ‬הלמידה אצל הילד המפגר‪.‬‬
‫‪ ‬מסגרות חינוך ‪.‬‬
‫‪21‬‬
‫‪ ‬תכניות לימוד‪ :‬עבודת המחנך בכיתה‪ ,‬תכנית לימוד אישית‪ ,‬חינוך גופני‪ ,‬שפה ותקשורת‪,‬‬
‫חינוך לתעסוקה‪ ,‬חינוך חברתי‪ ,‬האינטראקציה עם המשפחה‪.‬‬
‫‪ ‬בעיות התנהגות ופיגור שכלי‪.‬‬
‫‪ ‬מורה הילד המפגר‪.‬‬
‫דרכי הוראה‪:‬‬
‫הרצאות; דיונים קבוצתיים ; סיור בבית ספר לתלמידים בעלי פיגור שכלי; ביקור‬
‫במערך דיור קהילתי ‪,‬צפייה בסרטים‪.‬‬
‫דרישות הקורס והרכב הציון הסופי‪:‬‬
‫נוכחות חובה‪ ,‬סטודנטים שיעדרו מעל ל‪ 3-‬שיעורים לא יהיו זכאים לגשת למבחן‪.‬‬
‫בוחן‪/‬תרגיל‪/‬רפרט אמצע סמסטר‪( 31% :‬על המועד תימסר הודעה בתחילת הקורס)‬
‫מבחן מסכם‪71% :‬‬
‫רשימה ביבליוגראפית‪:‬‬
‫אשר‪ ,‬א'; ואלון‪-‬רשף‪ ,‬א'‪. )1994 ( .‬מדריך לתכנון דיור בקהילה לאנשים עם פיגור שכלי תל‪-‬‬
‫אביב ‪ :‬המכון לפיתוח מבני חינוך ורווחה‬
‫דובדבני‪ ,‬א'; חובב‪ ,‬מ'; רימרמן‪ ,‬א'; ורמות‪ ,‬א' (עורכים) ‪ .)1998(.‬הורות ונכות התפתחותית‬
‫בישראל‪ .‬ירושלים‪ :‬מאגנס‪.‬‬
‫הררי‪-‬זונדר‪ ,‬ס'; וברזון מ' ‪ .)2111(.‬תפיסת מושג המוות אצל אנשים מבוגרים בעלי פיגור‬
‫שכלי‪ .‬חברה ורווחה‪.561-641 ,20 ,‬‬
‫וייס‪ ,‬מ' ‪ .)1991(.‬אהבה התלויה בדבר – הילד הפגוע בעיני הוריו‪ .‬ת"א‪ :‬ספרית הפועלים‪.‬‬
‫זיידר‪ ,‬י'; ומרום‪ ,‬א‪ .)1989( .‬התמודדות המשפחה עם קבלת חריגותו של אחד מילדיה‪.‬‬
‫חברה ורווחה‪ ,‬כרך ג'‪.415- 394 ,‬‬
‫חובב‪ ,‬ב'; ורמות‪ ,‬א‪ .)1996( .‬התפתחות שירותי רווחה בישראל בתחום הטיפול באדם‬
‫המפגר‪ .‬בטחון סוציאלי‪.5-21 ,38 ,‬‬
‫יופה ‪,‬א'‪ . ( 2000 ).‬הרחבת תקשורת תומכת חלופית אצל מתבגר בעל פיגור שכלי בינוני ‪,‬סוגיות‬
‫בחינוך מיוחד ובשיקום )‪ 15 (2‬עמ' ‪.74-73‬‬
‫לביא‪ ,‬א' ורוזנברג‪ ,‬י' ‪.)2115(.‬דיווח על לקות התפתחותית קשה במכון להתפתחות הילד‪ :‬מה‬
‫הורים רוצים? הרפואה‪.326-322 ,144 ,‬‬
‫לפידות‪ ,‬ד'‪ .)2115 (.‬דיור בקהילה לאנשים עם פיגור שכלי ‪ :‬מדריך לתכנון פיסי‪ .‬המכון למחקר‬
‫‪32‬‬
‫ופתוח מוסדות חנוך ורוחה תל‪-‬אביב ‪ :‬המכון למחקר ופיתוח מוסדות חינוך ורווחה תשס"ה ‪2115‬‬
‫מנדלר‪ ,‬ד'; ונאון‪ ,‬ד'‪ .)2113 ( .‬הערכת תכנית של תעסוקה נתמכת לאנשים עם פיגור שכלי‬
‫המופעלת בידי אלווין ירושלים‪ .‬מכון ברוקדיל לגרונטולוגיה והתפתחות אדם וחברה בישראל‪.‬‬
‫ירושלים ‪ :‬ג'וינט‪-‬מכון ברוקדייל‬
‫מנדלר‪ ,‬ד'; ונאון‪ ,‬ד' ‪ .)2111(.‬איכות חיים של אנשים סיעודיים עם פיגור שכלי קשה או עמוק‬
‫בדיור קהילתי‪ .‬משרד העבודה והרווחה‪ .‬האגף לטפול באדם המפגר ‪ ,‬ירושלים ‪ :‬ג'וינט‪-‬מכון‬
‫ברוקדייל‪ ,‬לגרונטולוגיה והתפתחות אדם וחברה‪.‬‬
‫עמינדב‪ ,‬ח'; ומורבר‪ ,‬מ'‪ .) 2111 (.‬תכנית קידום אישית ‪ .‬ח"מ ‪ :‬משרד העבודה והרווחה‪ ,‬האגף‬
‫לטיפול באדם המפגר‪ ,‬מחלקת אבחון וקידום‪.‬‬
‫עמינדב‪ ,‬ח‪ .)1991( .‬הגדרות הפיגור השכלי‪ .‬צעדים‪.23-21 ,1 ,‬‬
‫פזרסטון‪ ,‬ה‪ .)1987( .‬הילד החריג במשפחה‪ .‬ת"א‪ :‬ספרית הפועלים‪.‬‬
‫רונן‪ ,‬ח' ‪ .( 2115(.‬פיגור שכלי‪ :‬עיון‪ ,‬דרכי עבודה והוראה ‪,‬קריית ביאליק‪ :‬אח‪.‬‬
‫רייטר‪ ,‬ש' ‪ . (2114(.‬מעגלי אחווה‪ :‬לשבירת הקשר בין מוגבלות לבדידות‪ .‬חיפה‪ :‬אחווה‪.‬‬
‫עמ' ‪.63-82‬‬
‫רייטר ‪,‬ש ' ;שלומי ‪,‬ד;‪.‬וצדר ‪,‬ש ‪' (–).‬לקראת בגרות‪-‬לב ‪ 21 ,‬תכנית לימודים לבני גיל ‪21-16 ,‬‬
‫בחינוך המיוחד ‪,‬יחידות א'‪'-‬ד 'ירושלים ‪,‬משרד החינוך והתרבות ‪,‬כנה‪.‬‬
‫רייטר ‪,‬ש ‪. ( 1997 ).‬חבר חריג במערכות הרווחה ‪,‬הבריאות והחינוך ‪.‬חיפה‪ :‬גסטליט‪.‬‬
‫רייטר‪ ,‬ש'; לייזר‪ ,‬י ' ;ואבישר‪ ,‬ג ' (עורכים (‪. (2007).‬שילובים‪ :‬לומדים עם מוגבלויות במערכות‬
‫חינוך‪ .‬חיפה‪ :‬אחווה ‪.‬‬
‫רייטר‪ ,‬ש' ‪ .)2111(.‬מיומנויות חברתיות‪ ,‬תפיסת איכות החיים ודימוי עצמי של מתבגרים עם‬
‫פיגור שכלי‪ :‬ממצאי מחקר מלווה לתכנית קבוצתית של הכנה לחיים "אני והקהילה"‪.‬‬
‫עיונים בחינוך‪.276-257 ,5 ,‬‬
‫רימרמן‪ ,‬א'; חובב‪ ,‬מ'; דובדבני‪ ,‬א'; ורמות‪ ,‬א' (עורכים) ‪ .)1998(.‬נכות התפתחותית ופגור‬
‫שכלי בישראל‪ .‬ירושלים‪ :‬מאגנס‪.‬‬
‫רימרמן‪ ,‬א'; מאיר‪ ,‬א'; ושטנגר‪ ,‬ו' ‪ .)1986(.‬נכות התפתחותית‪ :‬קובץ מונחים‪ .‬ת"א‪ :‬צ'ריקובר‪.‬‬
‫רימרמן‪ ,‬א' ;רייטר‪ ,‬ש'; וחובב‪ ,‬מ' ‪ .)1986(.‬נכות התפתחותית ופיגור שכלי‪ .‬ת"א‪ :‬צ'ריקובר‪.‬‬
‫‪31‬‬
.‫ האוניברסיטה הפתוחה‬:‫ רעננה‬.‫סוגיות בחינוך מיוחד‬, ‫פיגור שכלי‬. ( 1990 ). ‫ח‬, ‫רונן‬
‫ הוצאת‬: ‫ ירושלים‬.‫ צרכים ומענים‬: ‫ נכות התפתחותית ופיגור שכלי בישראל‬.)1997 ( .'‫ א‬,‫רימרמן‬
.‫ האוניברסיטה העברית‬,‫ספרים ע"ש י"ל מאגנס‬
,‫ תוכנית למידה חברתית תוך קהילתית‬:‫ אינטגרציה פלוס‬.)1994(.'‫ צ‬,‫ ס'; וגרין‬,‫שלום ג'; אלפר‬
,‫ סוגיות בחינוך מיוחד ובשיקום‬.‫המיועדת לצעירים בעלי פיגור שכלי ובעלי נטיה לתוקפנות פיסית‬
.53-45 ,9
.‫ "גם לי יש אלבום צילומים" יצירת אלבום אישי עם מתבגרים בעלי פיגור שכלי‬.)1999( .‫ א‬,‫שפר‬
.79-71 ,13 ,‫סוגיות בחינוך מיוחד ובשיקום‬
Berson, M. (1998). The development of Social Work and rehabilitation services
and treatment in the field of mental disability in Israel. In F.M. Lowenberg,
Meeting the Challenges of a changing Society: Fifty Years of Social Work in
Israel. Jerusalem: Magnese Press.
Cooper, j.k. & Browder, D.M. (1998). Enhancing, Choice and Participation for
Adults With Severe Disabilities in Community Based Instruction. Jash, vol, 3,
pp.252-260.
Sitlington, L.P., Frank, R.A. & Carson, R. (1993). Adult adjustment among high
school graduates with mild disabilities. Exceptional Children, 59.
32
‫דפוסי התנהגות‬
‫דרישות קדם‪ :‬אין‪.‬‬
‫מטרות הקורס‪:‬‬
‫‪ -1‬הכרת סוגים שונים של דפוסי התנהגות‪.‬‬
‫‪ -2‬להקנות לסטודנטים כלים להתמודדות עם בעיות התנהגות‪.‬‬
‫‪ -3‬הכרת שיטות חקר במדעי התנהגות‪.‬‬
‫‪ -4‬הכרת והבנת שיטות שונות בעיצוב ההתנהגות‪.‬‬
‫‪ -5‬הבנה מעמיקה לאישיותו של הפרט‪.‬‬
‫‪ -6‬הבנת חשיבות הסביבה החברתית בעיצוב התנהגות האדם ורכישת עמדות‪.‬‬
‫‪ -7‬פיתוח יכולת חשיבה ביקורתית‪.‬‬
‫‪ -8‬חשיפה למחקרים ולניסויים מדעיים שונים‪.‬‬
‫נושאי הקורס‪:‬‬
‫‪‬‬
‫המושג "התנהגות"‪ :‬דפוסי התנהגות נורמטיביים ולא נורמטיביים‪.‬‬
‫‪‬‬
‫כיצד חוקרים התנהגות‪ :‬עקרונות‪ ,‬מטרות ושיטות‪.‬‬
‫‪‬‬
‫כיצד נלמדת התנהגות‪ :‬המושג "למידה" ו"עיצוב התנהגות"‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪-‬‬
‫הגישה ההתנהגותית (התניה קלסית‪ ,‬התניה אופרנטית)‬
‫‪-‬‬
‫הגישה הקוגניטיבית (גשטלט‪ ,‬קוהלר)‬
‫‪-‬‬
‫הגישה החברתית (בנדורה)‬
‫אישיות נורמטיבית\לא נורמטיבית‪:‬‬
‫‪-‬‬
‫הגישה הפסיכואנליטית (פרויד)‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫התיאוריה הפסיכו‪-‬חברתית (אריקסון)‪.‬‬
‫השפעת הסביבה החברתית על הפרט‬
‫‪-‬‬
‫קונפורמיות ו לחץ קבוצתי (ניסוי אש & מלגרם)‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫סטייה חברתית (דורקהיים & מרטון & סאתרלנד)‪.‬‬
‫עמדות ודעות קדומות‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫‪‬‬
‫ייחוס סיבתיות והשפעתו על התנהגות (היידר&ויינר)‪.‬‬
‫דרישות הקורס והרכב הציון הסופי‪:‬‬
‫נוכחות חובה‪ ,‬סטודנט‪/‬ית שיעדרו מעל ל‪ 3-‬שיעורים לא יהיו זכאים לגשת למבחן‪.‬‬
‫בוחן‪/‬תרגיל‪/‬רפרט אמצע סמסטר‪( 31% :‬על המועד תימסר הודעה בתחילת הקורס)‬
‫מבחן מסכם‪71% :‬‬
‫רשימה ביבליוגרפית‪:‬‬
‫אבו‪-‬ריא‪ ,‬ס' ‪" .)2111(.‬ניתוח מקרה של קבוצת הכדורגל בסכנין ובני הנוער בעיר" ‪,‬מניתוק‬
‫לשלוב‪ :‬יוזמות ומחשבות‪ ,‬במה לעובדי קדום נער בישראל ‪.61-74 :16 ,‬‬
‫בייט מ' ואחרים ‪ .)1992(.‬אישיות‪ :‬תיאוריה ומחקר‪ ,‬האוניברסיטה הפתוחה‪ ,‬תל אביב‪.‬‬
‫בר אל‪ ,‬צ' ‪ .) 1996 (.‬פסיכולוגיה חינוכית‪ .‬רכס‪ :‬אבן יהודה‪.‬‬
‫בר אל‪ ,‬צ' ונוימאיר‪ ,‬מ' ‪ .)2119(.‬פסיכולוגיה כללית‪ ,‬מפגש‪ ,‬ראשון חלק א'‪ ,‬הוצאת רכס‪ ,‬אבן‬
‫יהודה‪.‬‬
‫גליק י' ‪" ,)2119(.‬דע את ילדך‪ :‬שני עולמות ומפגש אחד"‪ ,‬אקרופוליס‪ :‬כתב‪-‬עת בנושא פילוסופיה‬
‫כדרך חיים ‪.14-15 :38 ,‬‬
‫גרוזברד‪ ,‬ע' ‪ .)2118(.‬הקוראן לחינוך הילד‪ :‬בליווי דוגמאות והסברים פסיכולוגיים‪ .‬באר‪-‬שבע‪:‬‬
‫הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן‪-‬גוריון בנגב‪.‬‬
‫זיו‪ ,‬א'; וזיו‪ ,‬נ' ‪ .) 2111 (.‬פסיכולוגיה בחינוך‪ .‬יחדיו‪ :‬תל אביב‪.‬‬
‫משוניס‪ ,‬ג' ‪ .)1999(.‬סוציולוגיה‪ ,‬האוניברסיטה הפתוחה‪ ,‬תל אביב‪.‬‬
‫נדלר‪ ,‬א'; וליברמן נ' ‪ .) 2111(.‬פסיכולוגיה חברתית‪ ,‬יחידה ‪ ,1,2‬האוניברסיטה הפתוחה‪ ,‬רמת‬
‫אביב‪.‬‬
‫פוקס‪-‬שבתאי‪ ,‬א' ‪" .)2117(.‬גבולות ככלי להתמודדות עם בעיות התנהגות"‪ ,‬פנים‪.92-111 ,)38( ,‬‬
‫רז‪ ,‬ח'‪ " .)2111( .‬לא הכל דיבורים‪ :‬שינוי דפוסי התנהגות כפתרון לאלימות בגן הילדים"‪ ,‬בתוך‪:‬‬
‫הד הגן‪.74-78 ,)3( 64 ,‬‬
‫קורן‪ ,‬ל' ובוני‪-‬נח ‪ ,‬ח' ‪" ,)2111(.‬התנהגויות סיכון לבריאות וסטייה בקרב סטודנטים במוסד‬
‫אקדמי בישראל"‪ ,‬סוגיות חברתיות בישראל‪ :‬כתב עת לנושאי חברה ‪.118-139 :12 ,‬‬
‫‪34‬‬
‫רייטר‪ ,‬ש' ‪ .)2111(.‬מיומנויות חברתיות‪ ,‬תפיסת איכות החיים ודימוי עצמי של מתבגרים עם‬
‫פיגור שכלי‪ :‬ממצאי מחקר מלווה לתכנית קבוצתית של הכנה לחיים "אני והקהילה"‪ .‬עיונים‬
‫בחינוך‪276-257 ,5 ,‬‬
‫‪31‬‬
‫ליקויי למידה‬
‫דרישות קדם‪ :‬אין‪.‬‬
‫מטרות הקורס‪:‬‬
‫‪‬‬
‫הכרת המושג לקות למידה‪.‬‬
‫‪‬‬
‫הכרת ההבדלים בין לקות למידה וקשיי למידה‪.‬‬
‫‪‬‬
‫להקנות לסטודנטים כלים להתמודדות עם תלמידים לקויי למידה‪.‬‬
‫‪‬‬
‫הכרת כלי אבחון שונים ותצפיות לאיסוף נתונים בנושא‪.‬‬
‫‪‬‬
‫הכרת תיאוריות שונות בלקות למידה‪.‬‬
‫נושאי הקורס‪:‬‬
‫‪‬‬
‫הגדרת לקות למידה ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫תיאוריות שונות בלקות למידה ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫אתולוגיה של לקות למידה‪.‬‬
‫‪‬‬
‫המוח והלמידה ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫לקות למידה ממבט נוירולוגי‪.‬‬
‫‪‬‬
‫לקות למידה וקריאה‪.‬‬
‫‪‬‬
‫לקות למידה וכתיבה ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫לקות למידה וחשבון‪.‬‬
‫‪‬‬
‫לקות הלמידה והסביבה ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫לקות הלמידה והגנטיקה‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ליקויי למידה ובית הספר‪.‬‬
‫‪‬‬
‫מסגרות חינוך ללקויי למידה ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫בעיות התנהגות ולקות למידה‪.‬‬
‫‪‬‬
‫מורה הילד לקוי הלמידה‪.‬‬
‫‪36‬‬
‫דרישות הקורס והרכב הציון הסופי‪:‬‬
‫נוכחות חובה‪ ,‬סטודנטים שיעדרו מעל ל‪ 3-‬שיעורים לא יהיו זכאים לגשת למבחן‪.‬‬
‫בוחן‪/‬תרגיל‪/‬רפרט אמצע סמסטר‪( 31% :‬על המועד תימסר הודעה בתחילת הקורס)‬
‫מבחן מסכם‪71% :‬‬
‫רשימה ביבליוגרפית‪:‬‬
‫אוקלנדר‪ ,‬ו' ‪ .)1992(.‬אשנב לנפש ‪ -‬שיח יצירתי עם ילדים‪ .‬חיפה‪ :‬הוצאת נורד‪.‬‬
‫אילון‪ ,‬ע' ‪ .)1983(.‬איזון עדין ‪ -‬התמודדות במצבי לחץ במשפחה‪ .‬חיפה‪ :‬הוצאת ספריית פועלים‪.‬‬
‫אילון‪ ,‬ע' ;ולהד‪ ,‬מ' ‪ .)1991(.‬חיים על הגבול‪ :‬חיסון והתמודדות במצבי לחץ של אלימות וסיכונים‬
‫ביטחוניים‪ .‬חיפה‪ :‬נורד‪.‬‬
‫אילון‪ ,‬ע'; ולהד‪ ,‬מ' ‪ .)1992(.‬כל החיים לפניך‪ .‬חיפה‪ :‬נורד‪.‬‬
‫אל‪-‬יגון‪ ,‬מ'; וברכה‪ ,‬ע' ‪ .)1996(.‬קידום כשירות חברתית והסתגלות‪ .‬תל‪-‬אביב‪ :‬רמות‪.‬‬
‫אל‪-‬יגון‪ ,‬מ' ;ונויברגר‪ ,‬ש' ‪" .)2111(.‬יש לי פתרון" ‪ -‬לגילאים הצעירים‪ .‬תל‪-‬אביב‪ :‬רמות‪.‬‬
‫ארבל‪ ,‬מ' ‪ .)2114(.‬הפרעות קשב וריכוז המלווה בהיפראקטיביות‪ .‬שדה חמד‪.‬‬
‫ארהרד‪ ,‬ר'; ואל‪-‬דור‪ ,‬י' ‪ .)1991(.‬חוסן נפשי‪ .‬תל‪-‬אביב‪ :‬עמל ‪ -‬המרכז הפדגוגי טכנולוגי‪ ,‬משרד‬
‫החינוך והתרבות‪ ,‬שרות פסיכולוגי יעוצי‪.‬‬
‫ארהרד‪ ,‬ר' ;וקלינגמן‪ ,‬א' ‪ .)2114(.‬ייעוץ בבית‪-‬הספר בחברה משתנה‪ .‬תל‪-‬אביב‪ :‬רמות‪.‬‬
‫אריך‪ ,‬ג' ‪ .)2113(.‬השגת הקשב של המוח‪ .‬בתוך‪ :‬חנוך לנער על פי מוחו‪ .‬הוצאת מכון‬
‫ברנקו וייס‪.‬‬
‫בן‪-‬עמי‪ ,‬ג' ‪ .)2118(.‬התיאוריה האינטראקטיבית של קולס והאחריות על ליקויי למידה‪ .‬מכון‬
‫מופ"ת‪ http://portal.macam.ac.il/ArticlePage.aspx?id=2033 .‬אוחזר בתאריך ‪ 2‬לדצמבר‬
‫‪.2112‬‬
‫זיו אור‪ ,‬מ' ‪ .)2111(.‬לקויות למידה – התפתחות‪ .‬מתוך ‪:‬זכויות ילדים בעלי לקות למידה במערכת‬
‫החינוך הרגילה‪ ,‬עבודת מ‪.‬א‪ ,‬אוניברסיטת בר‪-‬אילן‪.‬‬
‫‪http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/3DBD594E-D375-4D18-8140‬‬‫‪ 83E2309F6F97/120032/hitpathutldzivor.pdf‬אוחזר בתאריך ‪ 2‬לדצמבר ‪.2112‬‬
‫חגי‪ ,‬ע'‪ .)2115( .‬ילד שלי מיוחד‪ :‬על ילדים עם קשיים תחושתיים‪ ,‬מוטוריים‪ ,‬שפתיים‪ .‬תל אביב‪:‬‬
‫מודן‪.‬‬
‫טל‪ ,‬ק' ‪ .)2112(.‬כשירות חברתית‪ :‬התפתחות‪ ,‬הערכה‪ ,‬טיפוח והתמודדות עם קשיים‪ .‬תל‪-‬אביב‪:‬‬
‫טכנוסדר‪.‬‬
‫כהן‪ ,‬א' ‪ )1991(.‬סיפור הנפש (כר' א‪-‬ב)‪ .‬חיפה‪ :‬אח‪.‬‬
‫כהן‪ ,‬א' ‪ .)1995(.‬הדף המפוכח‪ :‬כתיב התרפיה הלכה למעשה‪ .‬חיפה‪ :‬אמציה‪.‬‬
‫כהן‪ ,‬א' ‪ .)1995(.‬לחלום בעיניים פקוחות‪ :‬ביבליותרפיה‪ ,‬דמיון מודרך‪ ,‬כתיבה יצירתית‪ .‬תל‪-‬‬
‫אביב‪ :‬ידיעות אחרונות‪/‬חמד‪.‬‬
‫כצנלסון‪ ,‬ע' ‪.)2115(.‬ילדים מסורבלים‪ :‬הגדרה‪ ,‬אבחון וטיפול‪" .‬החינוך וסביבו"‪ ,‬כ"ז‪ ,‬עמ' ‪321-‬‬
‫‪39‬‬
‫‪.331‬‬
‫לאבוי‪ ,‬ר' ‪ .)2116(.‬קשה כל‪-‬כך להתיידד אתך‪ .‬חיפה‪ :‬אמציה‪.‬‬
‫לוין‪ ,‬מ' ‪ .)2116(.‬כל ילד חושב אחרת‪ .‬מודן הוצאה לאור‪.‬‬
‫לשם‪ ,‬א' ‪ .)2111(.‬חקר הדיסלקציה ותרומתו להבנת תהליך הקריאה‪ .‬הד החינוך‪ ,‬כרך ע"ד‪,‬‬
‫גיליון ‪ ,9‬עמ' ‪.35-32‬‬
‫מנור‪ ,‬א' ;וטיאנו‪ ,‬ש' ‪ .)2111(.‬לחיות עם הפרעת קשב וריכוז ‪ .ADHD‬תל‪-‬אביב‪ :‬דיונון‪.‬‬
‫מרגלית‪ ,‬מ' ‪ .)1995(.‬מגמות פיתוח בחינוך המיוחד‪ :‬קידום התמודדות עם בדידות‪ ,‬קשרי חברות‬
‫ותחושת קוהרנטיות‪ .‬בתוך ד' חן (עורך)‪ ,‬החינוך לקראת המאה ה‪ .20-‬תל‪-‬אביב‪ :‬רמות‪.‬‬
‫מרגלית‪ ,‬מ'; וטור‪-‬כספא‪ ,‬ח' ‪ .)1998(.‬ליקויי למידה‪ :‬מודל נוירו‪-‬התפתחותי רב‪-‬מימדי‪.‬‬
‫פסיכולוגיה‪ ,‬ו (‪.0-33 ,)2‬‬
‫ספקטור‪ ,‬נ' ‪ )2115(.‬ללמוד מלקויי למידה על פסיכולוגיה אחרת‪ :‬מאמרים ומילון מושגים ועצות‪.‬‬
‫תל אביב‪ :‬קריאה בצבעים‪.‬‬
‫פלוטניק‪ ,‬ר' ‪ )2118(.‬לגדול אחרת‪ :‬עולמם הרגשי והחברתי של ילדים בעלי לקויות למידה‪ ,‬קשב‬
‫וריכוז‪ .‬תל אביב‪ :‬יסוד‪.‬‬
‫קובובי‪ ,‬ד' ‪ .)1993(.‬ספרותרפיה‪ :‬ספרות‪ ,‬חינוך ובריאות הנפש‪ .‬ירושלים‪ :‬מאגנס‪.‬‬
‫רייטי‪ ,‬ג' ‪ .)2115(.‬מדריך למשתמש במוח‪-‬תפיסה‪ ,‬קשב וארבע זירות המוח‪ .‬תל אביב‪ :‬זמורה‪-‬‬
‫ביתן‪.‬‬
‫שאול‪ ,‬ש' ‪ .)2119(.‬מחקרי מוח ולקויות למידה‪ .‬הד החינוך‬
‫‪ http://www.itu.org.il/Index.asp?ArticleID=14241&CategoryID=1552&Page=1‬אוחזר‬
‫בתאריך ‪ 2‬לדצמבר ‪.2112‬‬
‫שרוני יצחק‪ ,‬ו' ‪ .)1991(.‬סוגיות בחינוך מיוחד ‪,‬יחידה ‪ :4‬ליקויי למידה‪ ,‬רעננה‪ :‬האוניברסיטה‬
‫הפתוחה‪.‬‬
‫ابو ربيعة‪ ،‬سليم (‪)1111‬‬
‫‪Al-Yagon, M. (2007). Socioemotional and behavioral adjustment among school-age‬‬
‫‪children with learning disabilities: The moderating role of maternal personal‬‬
‫‪resources. Journal of Special Education, 40, 205-217.‬‬
‫‪Al-Yagon, M., & Mikulincer, M. (2004b). Socioemotional and academic‬‬
‫‪adjustment among children with learning disorders: The mediational role of‬‬
‫‪attachment-based factors. Journal of Special Education, 38(2), 111-123.‬‬
‫)‪(1102882‬‬
‫‪Antshel, K. M. & Joseph, G. (2006). Maternal stress in nonverbal learning disabilities: A‬‬
‫‪comparison with reading disorder. Journal of Learning Disabilities, 39(3), 194-205.‬‬
‫‪Dyson, L. L. (2003). Children with learning disabilities within the family context:‬‬
‫‪A comparison with sibling in global self-concept, academic self-perception,‬‬
‫‪39‬‬
and social competence. Learning Disabilities Research and Practice, 18(1), 19.
Margalit, M. (2006). Loneliness, the Salutogenic paradigm and Learning
Disabilities: Current research, future directions, and interventional
implications, The Cruickshank Memorial Lecture. Thalamus, 24(1), 38-48.
Murray, C. & Greenberg, M. (2006). Examining the importance of social
relationships and social contexts in the lives of children with high-incidence
disabilities. Journal of Special Education, 39(4), 220-233.(1117618)
Murray, C. & Pianta, R. (2007). The importance of teacher-students relationships
for adolescents with high incidence disabilities. Theory into Practice, 46(2), 105112.
31
‫שילוב הילד בחינוך הרגיל‬
‫דרישות קדם‪ :‬אין‪.‬‬
‫תיאור הקורס‪:‬‬
‫הקורס יעסוק בהשתלבותם של תלמידים עם צרכים מיוחדים במערכת החינוך‪ .‬נעמוד על‬
‫ההיבטים הרעיוניים‪ ,‬התחיקתיים‪ ,‬ההיסטוריים והפרקטיים של השילוב‪ .‬נכיר את חוק החינוך‬
‫המיוחד‪ ,‬ונלמד על התשתית המוסרית‪-‬פילוסופית שעומדת ביסודו‪ ,‬ועל ההתפתחויות‬
‫ההיסטוריות שהובילו לחקיקתו‪ .‬ננתח את העמדות והתפיסות של השותפים לשילוב‪ ,‬ואת‬
‫קשייהם ביישום מדיניות השילוב‪ .‬נדון במערכת המסייעת בבית הספר ובקהילה לשילוב של ילדים‬
‫בעלי צרכים מיוחדים‪ ,‬ונכיר עקרונות בהתאמת הסביבה החינוכית‪-‬לימודית לתלמידים בעלי‬
‫צרכים מיוחדים במערכת החינוך‪.‬‬
‫נושאי הקורס‪:‬‬
‫‪ .1‬שילוב‪ :‬מבוא ומסגרת מושגית‪.‬‬
‫‪ .2‬סקירה היסטורית – התפתחות החינוך המיוחד ותנועת השילוב בעולם ובישראל; הבסיס‬
‫החוקי‪ ,‬הפילוסופי והערכי‪.‬‬
‫‪ .3‬חוק חינוך מיוחד התשס"ג‪ :‬שילוב ילד בעל צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל ‪ ,‬תוכנית‬
‫השילוב ומשאבי תמיכה חינוכיים בישראל‪.‬‬
‫‪ .4‬יחסי גומלין בין גורמים המשתתפים בתהליכי שילוב של ילדים עם צרכים מיוחדים‬
‫במסגרת החינוך הרגיל‪ ,‬התמודדות המשפחה ושרותי התמיכה בבית הספר ובקהילה‪.‬‬
‫‪ .5‬העצמת שילוב ילדים עם צרכים מיוחדים‪ :‬דרכי התמודדות עם קשיים ברמה אקדמית‬
‫‪ .6‬דרכי התמודדות עם קשיים חברתיים בשילוב ילדים עם צרכים מיוחדים‪.‬‬
‫‪ .7‬עקרונות מנחים לשילוב בהתייחס לצרכים ייחודיים של ילדים עם לקויות ספציפיות‬
‫כגון‪ :‬לקויים בקשב וריכוז‪ ,‬ליקויים בראיה ושמיעה (לקויות סנסוריות)‪ ,‬לקויי התנהגות‬
‫ובעיות רגשיות‪ ,‬לקויות פיזיות‪ ,‬לקויי קריאה ודיסגרפיה‪.‬‬
‫‪ .8‬יישום עקרונות השילוב‪ :‬מודלים של שילוב במערכת החינוך ובקהילה‪.‬‬
‫‪ .9‬תכניות לימודים‪.‬‬
‫‪ .11‬סוגיות במחלוקת‪.‬‬
‫דרישות הקורס והרכב הציון הסופי‪:‬‬
‫‪42‬‬
‫נוכחות חובה‪ ,‬סטודנטים שיעדרו מעל ל‪ 3-‬שיעורים לא יהיו זכאים לגשת למבחן‪.‬‬
‫בוחן‪/‬תרגיל‪/‬רפרט אמצע סמסטר‪( 31% :‬על המועד תימסר הודעה בתחילת הקורס)‬
‫מבחן מסכם‪71% :‬‬
‫רשימה ביבליוגראפית‪:‬‬
‫איגל‪ ,‬כ' ‪ .)2116(.‬כלי הערכה לבדיקת איכות דיון‪/‬קבלת החלטות בצוות רב מקצועי בוועדות‬
‫ההשמה הפועלות מתוקף חוק החינוך המיוחד‪ .‬סוגיות בחינוך מיוחד ובשיקום‪ ,‬כרך ‪ ,21‬מס' ‪ 2‬ע'‬
‫‪ . 57-77‬אחוה הוצאה לאור‪.‬‬
‫איגל‪ ,‬כ'; ומליחי‪ ,‬ס'‪ .)2117( .‬חוק חינוך מיוחד‪ -‬השתקפות חברתית‪ ,‬ערכית ומקצועית בעיצוב‬
‫המדיניות ויישומה‪ ,‬בתוך שילובים‪ :‬לומדים עם מוגבלויות במערכת החינוך‪ .‬עורכים שונית רייטר‬
‫ויונה לייזר‪.‬‬
‫אלמוג‪ ,‬א' ;ושכטמן‪ ,‬צ' ‪ .)2114(.‬קשרים בין התנהגויות הוראה של מורים לבין תפקודם של‬
‫תלמידים בעלי צרכים מיוחדים המשולבים בכיתות רגילות‪ .‬סוגיות בחינוך מיוחד ובשיקום‪,‬‬
‫‪.79-94 ,)2(19‬‬
‫בנימיני‪ ,‬א' ‪ .)2113(.‬שיתוף פעולה בצוות רב‪-‬מקצועי בבית ספר לחינוך מיוחד‪ .‬סוגיות בחינוך‬
‫מיוחד ובשיקום‪ .71-83 ,)1(18 ,‬אחוה הוצאה לאור‬
‫בן יהודה‪ ,‬ש' ולסט‪ ,‬א' (‪ .)2114‬עמדות של מורים המצליחים בשילוב חברתי של תלמידים בעלי‬
‫צרכים מיוחדים בכיתה רגילה‪ .‬סוגיות בחינוך מיוחד ובשיקום‪.65-78 ,)2(19 ,‬‬
‫בן‪-‬יהודה‪ ,‬ש'; ולסט‪ ,‬א' ‪ .)2117(.‬פרופיל פסיכו‪-‬חינוכי של מורות מצליחות בשילוב חברתי של‬
‫תלמידים בעלי צרכים מיוחדים בכיתותיהן ‪ .‬דפים‪ 44 ,‬הוצאת מכון מופ"ת‪.‬‬
‫בשארה‪ ,‬ס' ‪ .)2111(.‬עמדות מורים כלפי תלמידים עם פיגור שכלי ונכונותם לעבוד עמם‪ .‬סוגיות‬
‫בחינוך המיוחד ושילוב‪ ,‬כרך ‪ ,26‬מס' ‪ 1‬ע' ‪ .73-86‬אחוה הוצאה לאור‪.‬‬
‫בשארה‪ ,‬ס';בשארה‪ ,‬נ'; וג'לג'ולי‪ ,‬מ' ‪ .)2118(.‬הבדלים בהעדפות אופני למידה‪ ,‬הישגים‬
‫ובמעורבות חברתית בקרב ילדים בעלי צרכים מיוחדים המשולבים בכיתת האם בהשוואה‬
‫לילדים בעלי צרכים מיוחדים הלומדים בכיתה מיוחדת סגורה‪ .‬סוגיות בחינוך המיוחד ובשיקום‪,‬‬
‫כרך ‪ ,23‬מס‪ 2.‬ע' ‪ ,75-93‬אחוה הוצאה לאור‪.‬‬
‫דו"ח דורנר‪ .)2117( .‬ועדה לבחינת יישום חוק החינוך המיוחד‪ .‬משרד החינוך‪.‬‬
‫דרור‪ ,‬א'; וויזל‪ ,‬א'‪ .)2113( .‬אקלים ארגוני‪ ,‬חוללות עצמית ועמדות כלפי שילוב תלמידים עם‬
‫צרכים מיוחדים‪ .‬סוגיות בחינוך מיוחד ובשיקום‪.5-18 ,)1(18 ,‬‬
‫הולצר‪ ,‬י'; חכם‪ ,‬ע'; ופליס‪ ,‬א'‪ .)2112( .‬אוריינטציה‪ ,‬איכות חיים‪ ,‬תפקוד גופני ופעילות גופנית של‬
‫ילדים עם נכויות משולבים ושאינם משולבים המערכת החינוך הרגילה‪ :‬השלכות לשילוב‬
‫והעצמה‪ .‬סוגיות בחינוך מיוחד ושיקום‪.45-35 ,)1(17 ,‬‬
‫הלברשטם‪ ,‬ח' ‪ .)2111(.‬ביחד ולחוד – שילובה של ילדה עם תסמונת דאון בגן ילדים רגיל‪ .‬סוגיות‬
‫בחינוך מיוחד ובשיקום‪.55-39 ,)1(15 ,‬‬
‫הלל לביאן‪ ,‬ר' ‪ .)2118(.‬אומני האריגה‪ -‬מורכות תפקיד המורה חינוך המיוחד‪ .‬סוגיות בחינוך‬
‫המיוחד ובשיקום‪ ,‬כרך ‪ ,23‬מס‪ ,1.‬ע' ‪ ,37-51‬אחוה הוצאה לאור‪.‬‬
‫הס‪ ,‬א'‪ .)2119( .‬הפרדיגמה ההומניסטית‪ -‬חינוכית בחינוך המיוחד‪ -‬מהתיאוריה אל המעשה‬
‫החינוכי‪ .‬החינוך וסביבו‪ ,‬ל"א‪.‬‬
‫‪41‬‬
‫וינקלר‪ ,‬ר' ‪ .)2111(.‬שילוב תלמידים חריגים במסגרת הלימוד הרגילה‪ .‬הגיגי גבעה‪.197-21 ,9 ,‬‬
‫חוק החינוך המיוחד ‪ .)1988(.‬ספר החוקים‪ ,1256 ,‬ז' באב‪ ,‬התשמ"ח‪.‬‬
‫תיקון לחוק חינוך מיוחד תשס"ג (‪.)2112‬‬
‫טלמור‪ ,‬ר'; שרון‪ ,‬א'; וקיים‪ ,‬א' ‪ .)2111(.‬עמדות מורים כלפי תלמידים עם צרכים מיוחדים לעומת‬
‫עמדותיהם כלפי תלמידים רגילים‪ -‬המחקר האיכותני‪ .‬סוגיות בחינוך ובשילוב‪ ,‬כרך ‪ ,25‬מס' ‪ ,1‬ע'‬
‫‪ .5-21‬אחוה הוצאה לאור‪.‬‬
‫טלמור‪ ,‬ר'; ארליך‪ ,‬א'; ואלדר‪ ,‬א‪ .)1999( .‬עמדות מורים לחינוך גופני כלפי שילוב הילד בעל‬
‫הצרכים המיוחדים בכיתה הרגילה‪ .‬סוגיות בחינוך מיוחד ובשיקום‪.61-45 ,)2(14 ,‬‬
‫כהן‪ ,‬א'; ולייזר י' ‪ .)2114(.‬עמדות מורים כלפי שילוב תלמידים על פי קטגוריות החריגות וחומרתן‬
‫ותפיסת הכישורים להתמודדות על תלמידים אלה בכתה המשלבת‪ .‬סוגיות בחינוך‬
‫מיוחד ובשיקום‪.95-119 ,)2(19 ,‬‬
‫לייזר‪ ,‬י' ‪ .)2111(.‬החינוך המיוחד נושק לעתיד‪ :‬נושאים לעיון ולדיון ביקורתי‪ .‬סוגיות בחינוך‬
‫מיוחד ובשיקום‪.24-15 ,)1(16 ,‬‬
‫לייזר‪ ,‬י'; ובן יהודה‪ ,‬ש'‪ .)1999( .‬האתגר בשילוב‪ :‬בחירת אסטרטגיות הוראה על ידי מורים‬
‫בחינוך הרגיל ובחינוך המיוחד‪ .‬סוגיות בחינוך מיוחד ובשיקום‪.29-17 ,)2(14 ,‬‬
‫ליפשיץ‪ ,‬ח' ונאור‪ ,‬מ' ‪ .)2111(.‬עמדות של סטודנטיות להוראה כלפי שילוב תלמידים בעלי צרכים‬
‫מיוחדים בכיתה הרגילה‪ ,‬ותחושת מסוגלותן להתמודד עם תלמידים אלה בזיקה למסלול‬
‫ההכשרה וסוג החריגות‪ .‬מגמות‪ ,‬מא'(‪.374-394 ,)3‬‬
‫רונן‪ ,‬ח' ‪ .)1997(.‬הכללתם של ילדים חריגים בחינוך הרגיל‪ .‬סוגיות בחינוך מיוחד ובשיקום‪,‬‬
‫‪.28-21 ,)2(12‬‬
‫שכטמן‪ ,‬צ' ‪ .) 1991(.‬שינוי עמדות של מורים בחינוך הרגיל כלפי שילוב החריג במסגרות רגילות‬
‫ממצאים אמפיריים ותוכנית התערבות‪ .‬דפים‪59-54 ,13 ,‬‬
‫‪Chloe, M. (2007). “ Please listen, it’s my turn”: Instructional approaches, curricula‬‬
‫‪and contexts for supporting communication and increasing access to inclusion.‬‬
‫‪Journal of Intellectual & Developmental Disability. 32(4). 263-278.‬‬
‫‪Karagiannis,, A., Stainback, S., & Stainback, W. (1995). Historical overview of‬‬
‫‪inclusion. In S. Stainback, & W. Stainback (Eds.). Inclusion. A guide for‬‬
‫‪educators (pp 17-25). Paul. H. Brookers publishing: London‬‬
‫?‪Kauffman, J.M., McGee, K., & Brigham, M. (2004). Enabling or Disabling‬‬
‫‪Observations on changes in special education. Phi Delta Kappan, 613-620‬‬
‫‪Robinson, R., & Robinson, R. (2002). Professional development for in inclusive‬‬
‫‪schooling. International Journal of Educational Management. 16(5). 239-247‬‬
‫‪Wayne, S., & Blair, R. (2005). Rethinking inclusion: School wide Applications. Phi‬‬
‫‪Delta Kappan, 86(17), 503-519.‬‬
‫‪42‬‬
‫תכנון יישום ופיתוח תכניות לימודים בחינוך המיוחד‬
‫דרישות קדם‪ :‬אין‪.‬‬
‫מטרות הקורס‪:‬‬
‫העמקת הידע של הסטודנטים בחינוך המיוחד ‪.‬‬
‫רכישת מיומנויות של בחירת וכתיבת מטרות חינוכיות ולימודיות באופן תיאורטי ומעשי‪.‬‬
‫הקורס יקנה מיומנויות בתכנון ובהכנת אמצעי למידה לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים ‪.‬‬
‫הסטודנטים ירכשו כלים לאיתור ואבחון ילדים בעלי צרכים מיוחדים ‪.‬‬
‫נושאי הקורס‪:‬‬
‫‪ .1‬הכרות עם יסודות מרכזיים בחינוך המיוחד‪ :‬החינוך המיוחד ומטרתו‪ ,‬החינוך המיוחד‬
‫בפתח המאה ה‪ , 21-‬מטרות חינוכיות ולימודיות‪ ,‬הוראה טיפולית‪.‬‬
‫‪ .2‬סוגיות בהוראת הילד בעל הצרכים המיוחדים והתאמת חומרי לימוד‪.‬‬
‫‪ .3‬תיאוריות למידה בחינוך המיוחד ‪.‬‬
‫‪ .4‬איתור ואבחון ילדים בעלי צרכים מיוחדים ‪ :‬הכרת כלי אבחון שונים ותצפיות לאיסוף‬
‫נתונים‪ ,‬הרצאת אורח של מאבחנת דידקטית ‪.‬‬
‫‪ .5‬הקניית מיומנויות בתכנון וביצוע תוכנית חינוכית לימודית ומערכי שעורים‪.‬‬
‫‪ .6‬העמקת הידע בחינוך המיוחד ‪ :‬מסגרות ‪ ,‬אוכלוסיות ‪.‬‬
‫‪ .7‬פיתוח מיומנויות חשיבה מעמיקה וביקורתית למורה בחינוך המיוחד ‪.‬‬
‫דרישות הקורס והרכב הציון הסופי‪:‬‬
‫תרגיל אמצע סמסטר‪( 31% :‬על המועד תימסר הודעה בתחילת הקורס)‬
‫מבחן מסכם‪71% :‬‬
‫‪43‬‬
‫רשימה ביבליוגרפית‪:‬‬
‫مرسي‪ ،‬كمال ‪.)2991(.‬مرجع في التخلف العقلي‪ .‬القاهرة‪ :‬دار النشر للجامعات المصرية‪.‬‬
‫عصر‪ ،‬حسني‪ .)1222( .‬تعليم القراءة من منظور علم النفس اللغوي ‪ :‬مدخل مقترح‪ :‬نظريته وتطبيقاته‪.‬‬
‫االسكندريه ‪ :‬المكتب العربى الحديث‪.‬‬
‫الروسان‪ ،‬فاروق ‪ .)1111(.‬أساليب القياس والتشخيص في التربية الخاصة‪ .‬القاهره ‪ :‬دار النشر للجامعات‬
‫المصرية‪.‬‬
‫אולשטיין ע'; וכהן‪ ,‬א' ‪ .)2111(.‬הוראת הקריאה בארצות הברית‪ ,‬מכון סאלד‪.‬‬
‫בלום‪ ,‬ג'‪ .)1988( .‬מיתוסה‪ . IQ-‬תל – אביב ‪ :‬ספרי מפרש‪.‬‬
‫בורוק‪ ,‬ר'‪ .)1997( .‬נקודת זינוק – מוכנות ללמידה‪ .‬תל‪-‬אביב‪ :‬ספרי עוז נייר‪.‬‬
‫בר‪-‬אל‪ ,‬צ'‪ .)1996( .‬פסיכולוגיה חינוכית ‪ .‬אבן יהודה ‪ :‬רכס‪.‬‬
‫גביש‪ ,‬ת'‪( .‬עורכת)‪ .)1994( .‬לחשוב נכון מהגן עד התיכון‪ .‬קריית ביאליק ‪ :‬אח‪.‬‬
‫טל‪ ,‬ד'; ולשם‪ ,‬ד‪ .)2117( .‬תכנון לימודים במסגרות לתלמידים עם צרכים מיוחדים‪ .‬ירושלים‪:‬‬
‫משרד החינוך‪ ,‬האגף לחינוך מיוחד‪.‬‬
‫שמיר‪ ,‬א' (עורכת)‪ .)1996( .‬תכנון פתוח ויישום תכנית לימודים‪( .‬יחידה ‪ 2‬עמ' ‪ )129-113‬רעננהה ‪:‬‬
‫האוניברסיטה הפתוחה‪.‬‬
‫‪44‬‬