מעקב תלונות לקוח - שליחת הודעות SMS

‫מעקב תלונות לקוח‬
‫טיפול בתלונות לקוח במערכת התוכנה מוסכית ‪4102‬‬
‫מדריך‬
‫תאריך עדכון אחרון ‪11.22.102.‬‬
‫© כל הזכויות שמורות‬
‫אייל פתרונות תוכנה בע"מ‬
‫מרץ ‪102.‬‬
‫החומר הרשום בדפים אלו הינו רכוש של חברת אייל פתרונות תוכנה בע"מ ‪.‬‬
‫כל שימוש בחומר זה ללא אישור לרבות שכפול ‪ /‬הפצה מלאה או חלקית הינו אסור בהחלט‪.‬‬
‫תוכן עניינים‬
‫עמוד‬
‫הקדמה ‪3........................ ................................ ................................ ................................‬‬
‫כניסה למערכת ‪3................. ................................ ................................ ................................‬‬
‫‪.2‬‬
‫מעקב תלונות לקוח ‪............................... ................................ ................................‬‬
‫‪2.2‬‬
‫ריכוז תלונות בטיפול ‪................ ................................ ................................‬‬
‫‪2.1‬‬
‫איתור תלונה ‪.......................... ................................ ................................‬‬
‫‪2.3‬‬
‫הצגת תלונות בטיפול ‪5.............. ................................ ................................‬‬
‫הצגת תלונות לקוח ‪ -‬המשך ‪6.......................... ................................ ................................‬‬
‫‪2.3.2‬‬
‫הוספת תלונה לקוח ‪7............ ................................ ................................‬‬
‫‪2.3.1‬‬
‫העברת תלונת לקוח ‪8............ ................................ ................................‬‬
‫‪2.3.3‬‬
‫הצגת תהליך טיפול בתלונה ‪8.................................. ................................‬‬
‫‪2.3..‬‬
‫סיווג תלונות הלקוח ‪9............ ................................ ................................‬‬
‫‪2.3.5‬‬
‫סגירת תלונת לקוח ‪9............. ................................ ................................‬‬
‫‪.1‬‬
‫התפלגות תלונות לקוחות בדוח מדדים למנהל ‪20.......................... ................................‬‬
‫‪.3‬‬
‫הגדרות ‪22............ ................................ ................................ ................................‬‬
‫‪3.2‬‬
‫הרשאות לפתיחה וסגירת תלונת לקוח ‪22..................... ................................‬‬
‫‪3.1‬‬
‫הגדרת אחראי קשרי לקוחות ‪22.................................. ................................‬‬
‫‪2‬‬
‫הקדמה‬
‫כלי ניהולי חדש לשימור לקוחות מרכז השרות למעקב אחר תלונות לקוחות מרכז השירות‪ ,‬מפתיחת‬
‫התלונה וסגירתה ע"י אחראי קשרי לקוחות‪.‬‬
‫מתן ‪ SLA‬לטיפול של ‪ 1.‬שעות ממועד רישום קבלת התלונה ודחיפת תזכורת לאחראי קשרי לקוחות‬
‫לאי טפול בתלונה בעזרת מערכת מעקב השיחות ‪.CRM‬‬
‫המעקב הינו יומי ומוצג בהתפלגות התלונות לפי עובד ורמת הדחיפות‪ .‬קבלת דוחות למנהל‬
‫להתפלגות התלונות בדוח מדדים בקסם השירות‪.‬‬
‫התהליך בטיפול תלונת הלקוח כדלקמן‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫פתיחת תלונת הלקוח‬
‫דווח על "מקור התלונה" ו"דחיפות התלונה" תלונת הלקוח‪.‬‬
‫רישום במערכת מעקב השיחות אופן הטיפול בתלונה‬
‫אפשרות העברת להמשך טיפול התלונה לעובד מתמחה‬
‫מעקב בכל שלב על תהליך התלונה‬
‫סווג תלונות הלקוח‬
‫סגירת התלונה‪.‬‬
‫המערכת מאפשרת לעדכן את הלקוח בשלבי הטיפול בתלונה בעזרת הודעת ‪ SMS‬ואו שליחת דואר‬
‫אלקטרוני (‪.)E-mail‬‬
‫בכל שלב ניתנת האפשרות להצגת כל התלונות הפתוחות ואו הסגורות וברמת עובד מטפל‪.‬‬
‫אפשרות לאיתור מהיר של תלונת לקוח לפי מספר רישוי ואו מספר לקוח‪.‬‬
‫לנוחיותכם‪ ,‬מצורף מדריך מפורט‪.‬‬
‫כניסה למערכת‬
‫בתפריט הגלילה בחר ‪ -‬קסם השרות ‪:‬‬
‫בחר ‪ 20 -‬מעקב תלונות לקוח ‪ -‬יתקבל המסך בעמוד הבא המרכז את כל התלונות שבטיפול בהתפלות עובד‬
‫ורמת הדחיפות‪:‬‬
‫‪3‬‬
‫‪ .1‬מעקב תלונות לקוח‬
‫‪ 1.1‬ריכוז תלונות בטיפול‬
‫הצגת תלונות בטיפול המשויכות לעובד‬
‫פתיחת תלונה חדשה‬
‫איתור תלונה לקוח‬
‫הצגת כל התלונות שבטיפול‬
‫ קוד משתמש במערכת האחראי לקשרי לקוחות‪ - .‬יוגדר במערכת ‪ -‬בנתוני בקרה ‪ -‬ראה עמוד ‪.22‬‬‫בעזרת מערכת ההרשאות ניתן להגדיר לעובד ההרשאה לפתיחה ולסגירת תלונה‪ .‬מומלץ לאפשר סגירת תלונת לקוח רק ע"י‬
‫אחראי קשרי לקוחות‪ .‬ראה עמוד ‪.22‬‬
‫בחר לחצן "איתור " יתקבל המסך בעמוד הבא‪:‬‬
‫‪ 1.1‬איתור תלונה‬
‫לאיתור מהיר של תלונת לקוח ע"פ מספר הרישוי ואו מספר הלקוח‬
‫בחר לחצן "הצג כול התלונות " יתקבל המסך בעמוד הבא‪:‬‬
‫‪4‬‬
‫‪ 1.1‬הצגת תלונות בטיפול‬
‫פתיחת תלונה חדשה‬
‫עדכון פרטי תלונה העברה תלונה לעובד אחר‬
‫הצגת תהליך התלונה סיווג תלונות לקוח סגירת תלונת לקוח‬
‫אפשרות סינון תלונות לפי עובד‪ .‬לחצנים פעילים לאחר בחירת עובד מטפל‪.‬‬
‫אפשרות סינון לפי תלונות פתוחות ואו סגורות‪.‬‬
‫אפשרות סינון דחיפות התלונות‪ :‬רגילה‪ ,‬בנונית‪ ,‬גבוהה‪.‬‬
‫אפשרות סינון תלונות שעברו ‪ 1.‬שעות מאז רישום קבלת התלונה‪.‬‬
‫המערכת מחשבת את מעוד הסיום לטיפול התלונה‪ .‬התחיבות ‪ SLA‬לסיום‬
‫טיפול התלונה מחושב ל‪ 1.-‬שעות ממועד רישום קבלת התלונה‪ .‬אי עמידה ב‪ SLA-‬לזמן מוצג בצבע אדום‪ SLA .‬שעדיין לא עבר מסומן בצבע ירוק‪.‬‬
‫עבר זמן ‪ SLA‬לטיפול בתלונה‪ -‬המערכת דוחפת הודעה באופן‬
‫אוטומטי לאחרי קשרי לקוחות‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫הצגת תלונות לקוח ‪ -‬המשך‬
‫דחיפות טיפול בתלונה מסווגת ל ‪ 3 -‬אפשריות‪:‬‬
‫‪ -‬רגילה בצבע ירוק‪.‬‬
‫בנונית בצבע כתום‪.‬‬
‫גבוהה בצבע אדום‪.‬‬
‫סיווג למקור התלונה‪:‬טלפון‪ ,‬דוא"ל‪ ,‬סקר‪ ,‬במוסך‪ ,‬יבואן‪.‬‬
‫לחצץ לכניסה ישירה למערכת הזמנת תורים לטיפול‪ .‬במקרה הנ"ל זומן הלקוח ליום ‪ 08.22.102.‬בשעה ‪.20:30‬‬
‫לשמירת קשר עם הלקוח ולעדכנו בכל שלב בטיפול בתלונה באמצעות שליחת הודעת ‪ SMS‬ואו דוא"ל‪.‬‬
‫הצגת טבלת תלונות לקוח ואפשרות סימון תלונות פעילות להצגה‪.‬‬
‫הצגת סווג תלונות לקוח לפי נושאים‪.‬‬
‫להוספת תלונת לקוח לחץ "הוספת תלונה" יתקבל המסך בעמוד הבא‪:‬‬
‫‪6‬‬
‫‪1.1.1‬‬
‫הוספת תלונה לקוח‬
‫להוספת תלונת לקוח לחץ "הוספת תלונה" יתקבל המסך הבא‪:‬‬
‫עדכון מקור התלונה‬
‫עדכון דחיפות טיפול בתלונה בחירת עדיפות לעובד לטיפול בתלונה‬
‫רישום תלונת הלקוח‬
‫עדכון מקור התלונה‬
‫עדכון דחיפות התלונה‬
‫להעברת תלונת לקוח לחץ "העברה" יתקבל המסך בעמוד הבא‪:‬‬
‫‪7‬‬
‫‪1.1.1‬‬
‫העברת תלונת לקוח‬
‫להעברת תלונת לקוח לחץ "העברה" יתקבל המסך הבא‪:‬‬
‫המערכת מאפשרת העברת תלונת הלקוח להמשך טיפול של עובד אחר‬
‫‪1.1.1‬‬
‫הצגת תהליך טיפול בתלונה‬
‫להצגת תהליך תלונת לקוח לחץ "תהליך" יתקבל המסך הבא‪:‬‬
‫הצגת תהליך טיפול בתלונה כולל זמנים‪ ,‬העברה מעובד‪ ,‬לעובד‪ ,‬סיבת העברה‪ .‬חשוב למעקב לאופן טיפול בתלונה‪.‬‬
‫לסיווג תלונת לקוח לחץ "סיווג תלונות" יתקבל המסך בעמוד הבא‪:‬‬
‫‪8‬‬
‫‪1.1.1‬‬
‫סיווג תלונות הלקוח‬
‫לסיווג תלונת לקוח לחץ "סיווג תלונות" יתקבל המסך בעמוד הבא‪:‬‬
‫באמצעות העכבר סמן בעמודה בחר את תלונות הלקוח‪ .‬לא ניתן לסגור תלונת לקוח ללא סיווג התלונה‪.‬‬
‫‪1.1.1‬‬
‫סגירת תלונת לקוח‬
‫לסגירת תלונת לקוח לחץ "סגירת תלונה" יתקבל המסך בעמוד הבא‪:‬‬
‫מומלץ לאפשר סגירת תלונת לקוח רק ע"י אחראי קשרי לקוחות‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫‪ .1‬התפלגות תלונות לקוחות בדוח מדדים למנהל‬
‫קסם השירות ‪ -‬בדוח מדדים ‪ -‬מדד ‪ 5‬שביעות רצון לקוחות ‪ -‬נוסף דווח ‪ -‬כמות תלונות לקוחות שנפתחו‪:‬‬
‫לקבלת התפלגות פירוט התפלגות התלונות בחר לשונית ‪ -‬יפתח המסך הבא ‪:‬‬
‫להצגת רשימה מפורטת של התלונות‬
‫‪01‬‬
‫‪ .1‬הגדרות‬
‫‪ 1.1‬הרשאות לפתיחה וסגירת תלונת לקוח‬
‫הרשאה לסגירת תלונת לקוח‬
‫הרשאה לפתיחת תלונת לקוח‬
‫‪ 1.1‬הגדרת אחראי קשרי לקוחות‬
‫בחר בתפריט הגלילה ‪ -‬אחזקה ‪ -‬נתוני בקרה ‪ -‬בקרב פרטי מוסך ‪ -‬בחר לחצן "נוסף" יתקבל המסך הבא‪:‬‬
‫בסידורי ‪" 283‬משתמש ‪ -‬ממונה קשרי לקוחות" ‪ -‬עדכן את שם המשתמש ‪ -‬לדוגמה "משה"‪.‬‬
‫‪00‬‬