: של הקריקטוריסט זאב לפסח שלוש חידות הומופוניות

‫שלוש חידות הומופוניות לפסח של הקריקטוריסט זאב‪:‬‬
‫מצאו את שני הצירופים ההומופוניים בכל חידה (תשובות למטה)‬
‫‪)1‬‬
‫‪)2‬‬
‫‪)3‬‬
‫תשובות‪ )1 :‬מצא מלוכה‪ /‬מצה מלוחה;‬
‫‪ )2‬מצא כלה‪ /‬מצה קלה;‬
‫‪ )3‬כל התור‪/‬קול התור‬