כתב כמויות

‫מכו הלאומי לביוטכנולוגיה בנגב‬
‫‪24/04/2014‬‬
‫עמוד‪1 :‬‬
‫מכרז מספר ‪212/2014:‬‬
‫עבודות פיתוח סביב בני ‪41+42‬‬
‫מנהל פרוייקט‪:‬‬
‫פרוייקט‪:‬‬
‫‪8‬‬
‫‪12‬‬
‫תת כתב‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫מבנה ‪NIBN‬‬
‫פיתוח השטח‬
‫אורי דורו‬
‫‪111005‬‬
‫ריכוז הצעת קבל‬
‫שלב א'‬
‫נושא‬
‫תת פרק‪1.8.1 :‬‬
‫תת פרק‪1.8.2 :‬‬
‫תת פרק‪1.8.3 :‬‬
‫תת פרק‪1.8.4 :‬‬
‫תת פרק‪1.8.5 :‬‬
‫תת פרק‪1.8.6 :‬‬
‫סה"כ לפרק‪:‬‬
‫תת פרק‪1.40.2 :‬‬
‫תת פרק‪1.40.6 :‬‬
‫תת פרק‪1.40.7 :‬‬
‫תת פרק‪1.40.8 :‬‬
‫סה"כ לפרק‪:‬‬
‫תת פרק‪1.41.1 :‬‬
‫תת פרק‪1.41.2 :‬‬
‫סה"כ לפרק‪:‬‬
‫תת פרק‪1.51.1 :‬‬
‫תת פרק‪1.51.2 :‬‬
‫תת פרק‪1.51.3 :‬‬
‫תת פרק‪1.51.4 :‬‬
‫תת פרק‪1.51.5 :‬‬
‫תת פרק‪1.51.6 :‬‬
‫תת פרק‪1.51.7 :‬‬
‫תת פרק‪1.51.8 :‬‬
‫סה"כ לפרק‪:‬‬
‫תת פרק‪1.57.1 :‬‬
‫תת פרק‪1.57.2 :‬‬
‫סה"כ לפרק‪:‬‬
‫סה"כ לתת כתב‪:‬‬
‫תת כתב‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫נושא‬
‫תת פרק‪2.2.1 :‬‬
‫סה"כ לפרק‪:‬‬
‫תת פרק‪2.8.1 :‬‬
‫תת פרק‪2.8.2 :‬‬
‫תת פרק‪2.8.3 :‬‬
‫תת פרק‪2.8.4 :‬‬
‫סה"כ‬
‫אינסטלציה חשמלית‬
‫גופי תאורה התקנה בלבד‬
‫הארקות‬
‫העתקת מרכזיית מאור קיימת‬
‫תוכניות עדות ובדיקות‬
‫אספקה בלבד של גופי תאורה בפיתוח‬
‫עבודות חשמל‬
‫‪1.8‬‬
‫עב' מיוחדות‬
‫ריצופי( ומדרגות‬
‫קירות וסלעיות‬
‫עבודות שונות‬
‫עב' פתוח‬
‫‪1.40‬‬
‫צנרת השקיה‬
‫גינו ונטיעות‬
‫עב' גינו והשקיה‬
‫‪1.41‬‬
‫עבודות הכנה‬
‫עב' עפר‬
‫מצעי( ותשתיות‬
‫אבני שפה וריצו*‬
‫עבודות אספלט‬
‫עבודות בטו וניקוז‬
‫עבודות סימו ותמרור‬
‫עבודות שונות‬
‫כבישי‪ $‬ורחבות ‪ %‬כביש מזרחי‬
‫‪1.51‬‬
‫מערכות מי(‬
‫מערכות ניקוז‬
‫מערכות ניקוז ומי‪$‬‬
‫‪1.57‬‬
‫שלב א'‬
‫שלב ב'‬
‫סה"כ‬
‫קירות תומכי(‬
‫עבודות בטו יצוק באתר‬
‫‪2.2‬‬
‫אינסטלציה חשמלית‬
‫גופי תאורה התקנה בלבד‬
‫הארקות‬
‫תוכניות עדות ובדיקות‬
‫נושא‬
‫סה"כ לפרק‪:‬‬
‫תת פרק‪2.40.2 :‬‬
‫תת פרק‪2.40.6 :‬‬
‫תת פרק‪2.40.8 :‬‬
‫סה"כ לפרק‪:‬‬
‫תת פרק‪2.41.1 :‬‬
‫תת פרק‪2.41.2 :‬‬
‫סה"כ לפרק‪:‬‬
‫תת פרק‪2.51.1 :‬‬
‫תת פרק‪2.51.2 :‬‬
‫תת פרק‪2.51.3 :‬‬
‫תת פרק‪2.51.4 :‬‬
‫תת פרק‪2.51.5 :‬‬
‫סה"כ לפרק‪:‬‬
‫תת פרק‪2.57.1 :‬‬
‫תת פרק‪2.57.2 :‬‬
‫תת פרק‪2.57.3 :‬‬
‫סה"כ לפרק‪:‬‬
‫סה"כ לתת כתב‪:‬‬
‫‪2‬‬
‫סה"כ‬
‫עבודות חשמל‬
‫‪2.8‬‬
‫עב' מיוחדות‬
‫ריצופי( ומדרגות‬
‫עבודות שונות‬
‫עב' פתוח‬
‫‪2.40‬‬
‫צנרת השקיה‬
‫גינו ונטיעות‬
‫עב' גינו והשקיה‬
‫‪2.41‬‬
‫פירוקי( ושונות‬
‫עב' עפר‬
‫מצעי( ותשתיות‬
‫עב' אספלט‬
‫עב' בטו בניקוז ומעבירי מי(‬
‫תשתיות וכבישי‪$‬‬
‫‪2.51‬‬
‫מערכות מי(‬
‫מערכות ניקוז‬
‫קו ביוב‬
‫מערכות ביוב‪ ,‬ניקוז ומי‪$‬‬
‫‪2.57‬‬
‫שלב ב'‬
‫סה"כ לכל כתב הכמויות‪:‬‬
‫‪ %‬הנחה‪:‬‬
‫תארי‪___________ :‬‬
‫ש הקבל וחתימתו‪___________________ :‬‬
‫מכו הלאומי לביוטכנולוגיה בנגב‬
‫‪24/04/2014‬‬
‫עמוד‪3 :‬‬
‫כתב כמויות למכרז מספר ‪212/2014‬‬
‫עבודות פיתוח סביב בני ‪41+42‬‬
‫‪m‬‬
‫תת כתב‪ :‬שלב א'‬
‫פרק‪:‬‬
‫‪8‬‬
‫עבודות חשמל‬
‫תת פרק‪:‬‬
‫‪8.1‬‬
‫אינסטלציה חשמלית‬
‫יח'‬
‫מ"א‬
‫כמות‬
‫‪500.00‬‬
‫תאור הסעי!‬
‫מספר סעי!‬
‫‪ 1.8.1.0010‬כבל חשמל גמיש מנחושת ‪ 3X1.5 HO7RN(F‬ממ"ר )נאופר(‬
‫‪ 1.8.1.0020‬כבל חשמל מנחושת ‪ 3X1.5 N2XY‬ממ"ר‬
‫מ"א‬
‫‪100.00‬‬
‫‪ 1.8.1.0030‬כבל חשמל מנחושת ‪ 4X6 N2XY‬ממ"ר‬
‫מ"א‬
‫‪50.00‬‬
‫‪ 1.8.1.0040‬כבל חשמל מנחושת ‪ 4X10 N2XY‬ממ"ר‬
‫מ"א‬
‫‪50.00‬‬
‫‪ 1.8.1.0050‬כבל חשמל מנחושת ‪ 3X2.5 N2XY‬ממ"ר‬
‫מ"א‬
‫‪100.00‬‬
‫‪ 1.8.1.0060‬כבל חשמל מנחושת ‪ 3X4 N2XY‬ממ"ר‬
‫מ"א‬
‫‪50.00‬‬
‫‪ 1.8.1.0070‬צינור שרשורי רב שכבתי ( קוברה בקוטר ‪ 75‬מ"מ‬
‫מ"א‬
‫‪100.00‬‬
‫‪ 1.8.1.0080‬צינור שרשורי רב שכבתי ( קוברה בקוטר ‪ 63‬מ"מ‬
‫מ"א‬
‫‪100.00‬‬
‫‪ 1.8.1.0090‬צינור שרשורי רב שכבתי ( קוברה בקוטר ‪ 50‬מ"מ‬
‫מ"א‬
‫‪500.00‬‬
‫‪ 1.8.1.0100‬צינור ‪ P.V.C‬קשיח דרג ‪ 10‬בקוטר ‪ 160‬מ"מ עובי דופ ‪ 4.7‬מ"מ לפחות‬
‫מ"א‬
‫‪40.00‬‬
‫‪ 1.8.1.0110‬צינור ‪ P.V.C‬קשיח דרג ‪ 10‬בקוטר ‪ 110‬מ"מ עובי דופ ‪ 4.7‬מ"מ לפחות‬
‫מ"א‬
‫‪40.00‬‬
‫‪ 1.8.1.0120‬צינור מריכ‪ 6‬כבה מאליו בקוטר ‪ 32‬מ"מ‬
‫מ"א‬
‫‪50.00‬‬
‫‪ 1.8.1.0130‬צינור מריכ‪ 6‬כבה מאליו בקוטר ‪ 25‬מ"מ‬
‫מ"א‬
‫‪50.00‬‬
‫‪ 1.8.1.0140‬צינור מריכ‪ 6‬כבה מאליו בקוטר ‪ 20‬מ"מ שאינו כלול במחיר הנקודה‪.‬‬
‫מ"א‬
‫‪50.00‬‬
‫‪ 1.8.1.0150‬תיבת הסתעפות מפוליקרבונט ‪ IP(67‬מוגנת ‪ UV‬במידות ‪250X125X125‬‬
‫מ"מ כולל כניסות כבל "אנטיגרו" ע מכסה מחוזק בברגי‪ .‬מותקנת‬
‫שקועה בקיר או על בסיס בטו‪ ,‬המחיר כולל את ברגי היסוד והיסוד‬
‫דוגמת ‪ TAIS(Ex‬של פלזולי )קשט(‪.‬‬
‫יח'‬
‫‪2.00‬‬
‫‪ 1.8.1.0160‬שוחת מעבר בקרקע קוטר ‪ 80‬ס"מ עומק ‪ 100‬ס"מ ע תקרה ומכסה‪ .‬מכסה‬
‫יצוק פלדה לעומס ‪ 12.5‬טו ע כיתוב חשמל \ תקשורת לפי כללי‬
‫האוניברסיטה‪ .‬כולל חפירה התקנה‪ ,‬דיפו‪ ,‬הכנת פתחי‪ ,‬איטו וכל‬
‫העבודות וחומרי העזר הדרושי‪.‬‬
‫יח'‬
‫‪2.00‬‬
‫מחיר‬
‫סה"כ‬
‫‪24/04/2014‬‬
‫מכו הלאומי לביוטכנולוגיה בנגב‬
‫עמוד‪4 :‬‬
‫כתב כמויות למכרז מספר ‪212/2014‬‬
‫עבודות פיתוח סביב בני ‪41+42‬‬
‫‪m‬‬
‫תת כתב‪ :‬שלב א'‬
‫תאור הסעי!‬
‫מספר סעי!‬
‫‪ 1.8.1.0170‬שוחת מעבר בקרקע קוטר ‪ 100‬ס"מ עומק ‪ 150‬ס"מ ע תקרה ומכסה‪.‬‬
‫מכסה יצוק פלדה לעומס ‪ 12.5‬טו ע כיתוב חשמל \ תקשורת לפי כללי‬
‫האוניברסיטה‪ .‬כולל חפירה התקנה‪ ,‬דיפו‪ ,‬הכנת פתחי‪ ,‬איטו וכל‬
‫העבודות וחומרי העזר הדרושי‪.‬‬
‫‪ 1.8.1.0180‬התאמה גובה תקרה ומכסה קיי של תא חשמל ו‪/‬או תקשורת מכל סוג‬
‫שהוא )הנמכה או הגבהה( לשביעות רצו המפקח באתר כולל יציקת‬
‫הגבהה במידת הצור‬
‫יח'‬
‫יח'‬
‫כמות‬
‫‪3.00‬‬
‫קומפלט ‪1.00‬‬
‫‪ 1.8.1.0190‬חפירה ו \ או חציבה עד לעומק של ‪ 80‬ס"מ ורוחב עד ‪ 40‬ס"מ ופינוי עודפי מ"א‬
‫החפירה מהאתר‪ .‬כולל סרטי סימו‪ ,‬ריפוד חול‪ ,‬עבודות הכנה ופינוי‬
‫עודפי חומר חפור ועבודות מילוי כבישה והידוק החפירה‪ .‬בהתא‬
‫לתוכניות‪.‬‬
‫‪500.00‬‬
‫‪ 1.8.1.0200‬חפירה ו \ או חציבה עד לעומק של ‪ 150‬ס"מ ורוחב עד ‪ 60‬ס"מ ופינוי‬
‫עודפי החפירה מהאתר‪ .‬כולל סרטי סימו‪ ,‬ריפוד חול‪ ,‬עבודות הכנה‬
‫ופינוי עודפי חומר חפור ועבודות מילוי כבישה והידוק החפירה‪ .‬בהתא‬
‫לתוכניות‪.‬‬
‫מ"א‬
‫‪100.00‬‬
‫‪ 1.8.1.0210‬ארו מפוליאסטר משורי ‪ IP55‬במידות ‪ 40X30X20‬ס"מ כולל דלת ע‬
‫נעילה ופלטת פח בגב הארו‪ .‬כולל פסי די‪ ,‬מהדקי ומנתק בעומס לזר‬
‫עד ‪ 4X25A‬מותק על בסיס בטו מזויי ע"פ פרט‪.‬‬
‫יח'‬
‫‪1.00‬‬
‫‪ 1.8.1.0220‬יסוד בטו מזויי לארו פוליאסטר במידות ‪ 40X20X60‬ס"מ ע פס ברזל‬
‫מגולוו ‪ 4X40‬מ"מ להארקה ע"פ פרט‪ .‬כולל ברגי יסוד‪ ,‬חפירה‪ ,‬שרוולי‪,‬‬
‫הארקה‪ ,‬פינוי עודפי חומר חפור וכל העבודה וחומרי העזר‪.‬‬
‫יח'‬
‫‪1.00‬‬
‫‪ 1.8.1.0230‬הוספת מא"ז תלת פאזי לזר עד ‪ 10kA 3X25A‬אופיי ‪ B/C‬בלוח קיי‪.‬‬
‫כולל המא"ז‪ ,‬חיווט שילוט וכל העבודה וחומרי העזר‪.‬‬
‫יח'‬
‫‪2.00‬‬
‫‪ 1.8.1.0240‬הוספת מגע תלת פאזי לזר עד ‪ AC1 3X25A‬בלוח קיי‪ .‬כולל המגע‪,‬‬
‫חיווט שילוט וכל העבודה וחומרי העזר‪.‬‬
‫יח'‬
‫‪2.00‬‬
‫‪ 1.8.1.0250‬הוספת ממסר פוטוצל בטור לשעו מכאני יומי להפעלת התאורה‪ .‬כולל‬
‫תא פוטו‪ ,‬חיווט שילוט וכל העבודה וחומרי העזר‪.‬‬
‫יח'‬
‫‪1.00‬‬
‫‪ 1.8.1.0260‬הוספת שעו מכאני יומי להפעלת התאורה‪ .‬כולל השעו‪ ,‬חיווט שילוט‬
‫וכל העבודה וחומרי העזר‪.‬‬
‫יח'‬
‫‪1.00‬‬
‫‪ 1.8.1.0270‬הוספת מעגלי חדשי במרכזיית תאורה קיימת‪ .‬המחיר כולל הוספת‬
‫מהדקי‪ ,‬חיבור הכבלי חיווט בלוח‪ ,‬שילוט וכל העבודה וחומרי העזר‪.‬‬
‫)המחיר עבור כל מעגל נוס‪ 6‬קומפלט(‪.‬‬
‫קומפלט ‪4.00‬‬
‫‪ 1.8.1.0280‬תוספת של בקר חסכו בארגיה של חברת פאוור סיינס ‪ LEC A‬מתאי‬
‫להספק הנדרש‪ ,‬כולל אספקה הובלה‪ ,‬התקנה בלוח פוליאסטר משורי‬
‫צמוד למרכזיית תאורה‪ ,‬חיבור‪ ,‬בדיקה והרצה בתאו ע חברת פאוור‬
‫סיינס‬
‫קומפלט ‪1.00‬‬
‫‪ 1.8.1.0290‬התחברות תת קרקעית למערכת תאורת חזית קיימת בחצר הדרומית של‬
‫בניי ‪ 39‬ע כבל בחת עד ‪ 3X4 N2XY‬ומולי נחושת ‪ 25‬ממ"ר כולל‬
‫ביצוע מופה‪ ,‬ניתוק ופרוק כבל הזנה יש‬
‫קומפלט ‪1.00‬‬
‫‪ 1.8.1.0300‬ביצוע ‪ 4‬קידוחי בקיר מנהרת תשתיות להחדרת ‪ 4‬צינורות ‪ 160‬מ"מ כולל קומפלט ‪1.00‬‬
‫איטו הפתחי והצינורות ע"פ פרט של יוע‪ F‬איטו‬
‫סה"כ לתת פרק‪:‬‬
‫‪8. 1‬‬
‫אינסטלציה חשמלית‬
‫מחיר‬
‫סה"כ‬
‫מכו הלאומי לביוטכנולוגיה בנגב‬
‫‪24/04/2014‬‬
‫עמוד‪5 :‬‬
‫כתב כמויות למכרז מספר ‪212/2014‬‬
‫עבודות פיתוח סביב בני ‪41+42‬‬
‫‪m‬‬
‫תת כתב‪ :‬שלב א'‬
‫תת פרק‪:‬‬
‫‪8.2‬‬
‫מספר סעי!‬
‫"גופי תאורה"התקנה בלבד‬
‫תאור הסעי!‬
‫הערות כלליות ============================= ‪ .1‬גופי‬
‫תאורה ועמודי התאורה בפרויקט יירכשו בנפרד על פי תת פרק נפרד‬
‫ויותקנו ע"י הקבל ‪ .2 .‬התשלו בתת פרק זה הוא עבור הובלה‪ ,‬אחסנה‪,‬‬
‫התקנה וחיבור מושל‪============================= .‬‬
‫‪ 1.8.2.0020‬הובלה‪ ,‬התקנה וחיבור של עמוד תאורה והפנסי שעליו‪ ,‬בגובה ‪ 4‬מטר‪,‬‬
‫כולל חיבורי פנימיי של הכבלי הנכנסי ויוצאי ע כפפות מפוצלות‬
‫מתכווצות וחיבורי הארקה‪ .‬כולל ג שילוט כבלי והארקות ומספור‬
‫עמוד קומפלט‬
‫יח'‬
‫כמות‬
‫מחיר‬
‫סה"כ‬
‫קומפלט ‪2.00‬‬
‫‪ 1.8.2.0030‬מגש אביזרי תקני כולל מהדקי ‪ SOGEXI‬לגידי ‪ 6‬או ‪ 10‬ממ"ר נחושת‪,‬‬
‫בורג הארקה וכל חומרי העזר ע"פ פרט כולל התקנה בתו עמוד תאורה‪.‬‬
‫יח'‬
‫‪2.00‬‬
‫‪ 1.8.2.0040‬מא"ז ע ניתוק אפס ‪ 10kA 10A‬אופיי‪C‬‬
‫יח'‬
‫‪8.00‬‬
‫‪ 1.8.2.0050‬הובלה‪ ,‬התקנה וחיבור של ג"ת שקוע ברצפה עגול או מרובע ‪ IP67‬לנורות קומפלט ‪28.00‬‬
‫מכל סוג‪ .‬חיבור בי כבל יצוק אורגינלי ובי כבל הזנה באמצעות מחבר‬
‫‪ .IP68‬התקנת הגו‪ 6‬ע"פ הוראות יצר ג"ת‪ .‬כולל התקנה בשלבי של‬
‫קופסת הביטו ולאחר גמר פיתוח של גו‪ 6‬התאורה‪.‬‬
‫‪ 1.8.2.0060‬הובלה‪ ,‬התקנה וחיבור של עמודו תאורה בגובה ‪ 110‬ס"מ לנורות מכל סוג קומפלט ‪13.00‬‬
‫כולל חיבורי פנימיי של הכבלי הנכנסי ויוצאי ע כפפות‬
‫מפוצלות מתכווצות וחיבורי הארקה‪ .‬כולל ג שילוט כבלי והארקות‬
‫ומספור עמוד קומפלט‪ .‬התקנת הגו‪ 6‬ע"פ הוראות יצר ג"ת‪.‬‬
‫‪ 1.8.2.0070‬יסוד בטו לעמוד תאורה בגובה עד ‪ 4‬מטר במידות ‪ 60X60X70‬ס"מ כולל‬
‫חפירת הבור והארקת יסוד עבורו‪ ,‬ברגי יסוד מתאימי לפלטת היסוד של‬
‫העמוד המתוכנ וכל העבודה וחומרי העזר‪ .‬כולל פס ברזל מגולוו ‪40X4‬‬
‫מ"מ המשמש כהארקת יסוד‪.‬‬
‫קומפלט ‪2.00‬‬
‫‪ 1.8.2.0080‬יסוד בטו לעמודו תאורה בגובה ‪ 110‬ס"מ במידות ‪ 30X30X40‬ס"מ כולל‬
‫חפירת הבור והארקת יסוד עבורו‪ ,‬ברגי יסוד מתאימי לפלטת היסוד של‬
‫העמוד המתוכנ וכל העבודה וחומרי העזר‪.‬‬
‫קומפלט ‪13.00‬‬
‫‪ 1.8.2.0090‬מחבר ‪ IP68‬לחיבור כבלי בקוטר עד ‪ 3X1.5‬בעל תק ישראלי או‬
‫אמריקאי או ארופאי‪ .‬דוגמת חברת ‪) 3M‬ניסקו(‬
‫קומפלט ‪60.00‬‬
‫סה"כ לתת פרק‪:‬‬
‫תת פרק‪:‬‬
‫‪8.3‬‬
‫‪8. 2‬‬
‫(גופי תאורה(התקנה בלבד‬
‫הארקות‬
‫תאור הסעי!‬
‫מספר סעי!‬
‫‪ 1.8.3.0010‬שוחת ביקורת תיקנית להארקה‪ ,‬בקוטר ‪ 50‬ס"מ נטו עומק ‪ 50‬ס"מ כולל‬
‫תקרה ומכסה פלדה יצוק ע כיתוב "הארקה לא לפרק" כולל חפירת‬
‫הבור‪,‬הידוק‪ ,‬קידוחי מילוי חצ‪ F‬בקרקעית‪.‬‬
‫כמות‬
‫יח'‬
‫קומפלט ‪2.00‬‬
‫‪ 1.8.3.0020‬אלקטרודת הארקה מפלדה מצופה נחושת בקוטר ‪ 19‬מ"מ ואור ‪ 300‬ס"מ‬
‫מותקנת בשוחת ביקורת כולל כל העבודה וחומרי העזר‬
‫יח'‬
‫‪2.00‬‬
‫‪ 1.8.3.0030‬מולי נחושת גלוי ‪ 35‬ממ"ר טמו בקרקע‪ ,‬כולל חיבור בעמודי‪ ,‬כולל את‬
‫כל העבודה וחומרי העזר‬
‫מ"א‬
‫‪50.00‬‬
‫מחיר‬
‫סה"כ‬
‫מכו הלאומי לביוטכנולוגיה בנגב‬
‫‪24/04/2014‬‬
‫עמוד‪6 :‬‬
‫כתב כמויות למכרז מספר ‪212/2014‬‬
‫עבודות פיתוח סביב בני ‪41+42‬‬
‫‪m‬‬
‫תת כתב‪ :‬שלב א'‬
‫כמות‬
‫יח'‬
‫תאור הסעי!‬
‫מספר סעי!‬
‫‪ 1.8.3.0040‬פס הארקה מנחושת ‪ 30X4‬מ"מ באור מתאי לחיבור עד ‪ 6‬מוליכי בחת קומפלט ‪2.00‬‬
‫עד ‪ 35‬ממ"ר להארקה ע ברגי‪ ,‬אומי ודסקיות כולל התקנה וחיבור‬
‫בתו פתח הציוד של עמוד תאורה כולל חיבורו ע"ג פס ברזל מגולוו של‬
‫הארקת היסוד‪.‬‬
‫סה"כ לתת פרק‪:‬‬
‫תת פרק‪:‬‬
‫‪8.4‬‬
‫‪8. 3‬‬
‫מחיר‬
‫סה"כ‬
‫הארקות‬
‫העתקת מרכזיית מאור קיימת‬
‫תאור הסעי!‬
‫מספר סעי!‬
‫‪ 1.8.4.0010‬חפירת בור ויציקת יסוד מסוג מבטו ב(‪ 300‬במידות ‪ 60X60X150‬ס"מ‬
‫)אור‪,‬רוחב‪,‬עומק( למרכזית מאור קיימת וארו בקרת חסכו באנרגיה‬
‫צמוד לה כולל ברגי יסוד ‪,‬הארקת יסוד ‪ ,‬טבעת גישור להשוואת‬
‫פוטנציאלי סביב המרכזיה וכולל את כל העבודות הדרושות להשלמת‬
‫היסוד‪.‬‬
‫כמות‬
‫יח'‬
‫קומפלט ‪1.00‬‬
‫‪ 1.8.4.0020‬גומחת בטו ע תקרה למרכזית תאורה‪ +‬בקר תאורה במידות רוחב פני‬
‫‪ 220‬ס"מ‪ ,‬גובה כולל )מעל ומתחת לקרקע( ‪ 250‬ס"מ‪ ,‬עומק ‪ 50‬ס"מ כולל‬
‫חפירה‪/‬חציבה‪ ,‬ביסוס מבטו‪ ,‬זיו וכל העבודות וחומרי העזר הדרושי‪.‬‬
‫קומפלט ‪1.00‬‬
‫‪ 1.8.4.0030‬תוספת למחיר גומחה למרכזיה עבור דלתות מרפפות פלדה מגולוונות‬
‫וצבועות בתנור בגוו שיקבע ע"י האדריכלי ‪,‬כולל מוט נעילה ‪ ,‬צירי‬
‫‪,‬ידיות וכל הדרוש לביצוע מושל כולל הכנת תכנית יצר לאישור המתכנ‬
‫והאדריכל ‪ .‬חלוקת הכנפיי תבוצע בהתא לסידור ארונות החשמל‬
‫בגומחה‪ .‬קומפלט‪.‬‬
‫קומפלט ‪1.00‬‬
‫‪ 1.8.4.0040‬חיבור הזנה למרכזית מאור מועתקת ע כבל בחת עד ‪3X50+25 XLPE‬‬
‫כולל ניתוק ופרוק כבל הזנה יש‬
‫קומפלט ‪2.00‬‬
‫‪ 1.8.4.0050‬חיבור יציאה ממרכזית מאור קיימת ומועתקת ע כבל קיי בחת עד‬
‫‪ 4X25N2XY‬כולל חיבורו למעגל קיי ותאמת השילוט‬
‫קומפלט ‪4.00‬‬
‫מחיר‬
‫סה"כ‬
‫‪ 1.8.4.0060‬אספקה וביצוע חיבור ע"י מופה אפוקסי דג ‪ 3M‬לכבלי חשמל בחת עד קומפלט ‪2.00‬‬
‫‪ X50+25 3‬ממ"ר‪ .‬כולל חמרי עזר‪ ,‬נעלי כבל ושרוולי מתכווצי‬
‫‪ 1.8.4.0070‬ניתוק פירוק והעתקה של מרכזיה קיימת כולל התקנתה מחדש וחיבור‬
‫הכבלי מחדש יחד ע ארו בקר לחסכו באנרגיה הצמוד למרכזיה כולל‬
‫כל העבודות והחומרי הדרושי קומפלט‪.‬‬
‫‪ 1.8.4.0080‬ביצוע מספור לעמודי תאורה חדשי ו\או שינוי מספור לעמודי קיימי‬
‫ע"י צבע ע שבלונת מספרי ע"פ סטנדרט מחלקת אחזקה‪.‬‬
‫סה"כ לתת פרק‪:‬‬
‫תת פרק‪:‬‬
‫‪8.5‬‬
‫‪8. 4‬‬
‫קומפלט ‪1.00‬‬
‫יח'‬
‫‪20.00‬‬
‫העתקת מרכזיית מאור קיימת‬
‫תוכניות עדות ובדיקות‬
‫תאור הסעי!‬
‫מספר סעי!‬
‫‪ 1.8.5.0010‬העברת מתק חשמל \תאורה בפיתוח באזור שלב א'(‪ .‬בדיקת מהנדס בודק‬
‫מוסמ והגשת דוח כולל פרוט כל התיקוני הדרושי לצור חיבור המתק‬
‫לחשמל‪ .‬המחיר כולל תשלו עבור הבדיקה לבודק מוסמ‪ ,‬ליווי הבודק‬
‫והגשת עזרה בכל שלבי הבדיקה‪ .‬תיקו הליקויי כלול במחיר העבודה‬
‫ולא תשול תוספת‪.‬‬
‫‪ 1.8.5.0020‬הכנת תוכנית עדות כמפורט במפרט הטכני ( פרק ‪ 6‬סעי‪ 6‬ו'‬
‫כמות‬
‫יח'‬
‫קומפלט ‪1.00‬‬
‫קומפלט ‪1.00‬‬
‫מחיר‬
‫סה"כ‬
‫מכו הלאומי לביוטכנולוגיה בנגב‬
‫‪24/04/2014‬‬
‫עמוד‪7 :‬‬
‫כתב כמויות למכרז מספר ‪212/2014‬‬
‫עבודות פיתוח סביב בני ‪41+42‬‬
‫‪m‬‬
‫תת כתב‪ :‬שלב א'‬
‫מספר סעי!‬
‫יח'‬
‫תאור הסעי!‬
‫סה"כ לתת פרק‪:‬‬
‫תת פרק‪:‬‬
‫‪8.6‬‬
‫‪8. 5‬‬
‫כמות‬
‫מחיר‬
‫סה"כ‬
‫תוכניות עדות ובדיקות‬
‫אספקה בלבד של גופי תאורה בפיתוח‬
‫יח'‬
‫יח'‬
‫כמות‬
‫‪2.00‬‬
‫תאור הסעי!‬
‫מספר סעי!‬
‫‪ 1.8.6.0010‬עמודו תאורה גובה ‪ 100‬ס"מ מאיר שני צדדי להארת רמפה דוגמת‬
‫‪ UNILAMP XEON FLAT‬נורה ‪ 1XHIE(CE 70W‬תוצרת אוסר או ש"ע‬
‫מאושר כולל כל אביזרי החשמל ואביזרי ההתקנה )שטייני‪ F‬לירד()סימו‬
‫‪(1‬‬
‫‪ 1.8.6.0020‬עמוד תאורה גובה ‪ 420‬ס"מ מוג מי ‪ IP65‬דוגמת ‪CONE 3 POLE‬‬
‫‪ UNILAMP‬נורה ‪ 1XHIT 150W‬תוצרת אוסר או ש"ע מאושר כול כל‬
‫אביזרי החשמל ואיבזרי ההתקנה כולל עמוד ועיגו לקרקע )סימו ‪(2‬‬
‫יח'‬
‫‪12.00‬‬
‫‪ 1.8.6.0030‬ג‪ 6‬תאורה שקוע רצפה מורה דר מאיר פתח אחד מוג מי ‪IP‬‬
‫‪67‬דוגמת‪ INGROUND GUIDE LIGHT LIGMAN MASK‬נורה ‪1XHIT(CE‬‬
‫‪35W‬תוצרת אוסר או ש"ע מאושר כולל קופסת ביטו עשויה נירוסטה וכל‬
‫אביזרי החשמל ואביזרי ההתקנה ‪) 60241‬סימו ‪(2.1‬‬
‫יח'‬
‫‪5.00‬‬
‫‪ 1.8.6.0040‬גו‪ 6‬תאורת שטיפה לד עגול שקוע רצפה מוג מי להארת עמודי ועצי‬
‫דוגמת ‪ ALDABRA MOYRA 3000K 180( 2W‬בהספק כולל של ‪ 30‬וואט‬
‫זוית הארה ‪ 25‬מעלות ‪ ,‬תוצרת ‪ CREE‬או ש"ע מאושר כולל דרייבר קופסת‬
‫ביטו עשויה נירוסטה וכל אביזרי החשמל ואביזרי ההתקנה כולל כוורת‬
‫נגד סינוור )סימו ‪(4‬‬
‫יח'‬
‫‪33.00‬‬
‫‪ 1.8.6.0050‬גו‪ 6‬תאורה פלורוסנטי לינארי זוגי צ'וק משות‪ 6‬לתאורה נסתרת מוג מי‬
‫‪ IP55‬דוגמת פ"א געש פסדובלה נורה ‪ 2X1XT5 54W‬תוצרת אוסר או ש"ע‬
‫מאושר כולל כל אביזרי החשמל ואיבזרי ההתקנה )סימו ‪(5‬‬
‫יח'‬
‫‪13.00‬‬
‫‪ 1.8.6.0060‬כנ"ל פס אמריקאי בודד ‪)1XT5 54W‬סימו ‪(5.1‬‬
‫יח'‬
‫‪1.00‬‬
‫‪ 1.8.6.0070‬גו‪ 6‬תאורה צמוד קיר מוג מי ‪ IP 65‬מאיר מעלה מטה דוגמת ‪BEGA‬‬
‫‪ WALL LUMINAIRE‬נורה ‪ 1XTC(TEL 42W‬תוצרת אוסר או ש"ע מאושר‬
‫כולל כל אביזרי החשמל ואביזרי ההתקנה )סימו ‪(7‬‬
‫יח'‬
‫‪3.00‬‬
‫‪ 1.8.6.0080‬גו‪ 6‬תאורה לד מוג מי ‪ IP 65‬שקוע עגול זווית הארה ‪ 25‬מע' דוגמת‬
‫‪ SIMES MEGAZIP ROUND‬נורה בהספק של ‪ 17.5W‬תוצרת ‪ CREE‬או‬
‫ש"ע מאושר כולל דרייבר וכל אביזרי החשמל ואביזרי ההתקנה )סימו‪(8‬‬
‫יח'‬
‫‪23.00‬‬
‫‪ 1.8.6.0090‬גו‪ 6‬תאורה שקוע עגול זוית הארה רחבה דוגמת ‪UNILAMP MAXI TUBE‬‬
‫‪ RECESSED‬נורה ‪1XHIT 35 W‬תוצרת אוסר או ש"ע מאושר כולל כל‬
‫אביזרי החשמל ואביזרי ההתקנה )סימו ‪)9‬‬
‫יח'‬
‫‪15.00‬‬
‫‪ 1.8.6.0100‬גו‪ 6‬תאורת שטיפה להארת קיר שקוע רצפה מתכוונ מוג מי זווית רחבה יח'‬
‫דוגמת ‪ BEGA INGROUND FLOOD LIGHT‬נורה ‪CE(1XHIT 35W‬‬
‫תוצרת אוסר או ש"ע מאושר כולל קופסת ביטו עשויה נירוסטה וכל‬
‫אביזרי החשמל ואביזרי ההתקנה כולל אביזר נגד סנוור )יאיר דור(‬
‫)סימו ‪(10‬‬
‫‪16.00‬‬
‫מחיר‬
‫סה"כ‬
‫מכו הלאומי לביוטכנולוגיה בנגב‬
‫‪24/04/2014‬‬
‫עמוד‪8 :‬‬
‫כתב כמויות למכרז מספר ‪212/2014‬‬
‫עבודות פיתוח סביב בני ‪41+42‬‬
‫‪m‬‬
‫תת כתב‪ :‬שלב א'‬
‫תאור הסעי!‬
‫מספר סעי!‬
‫‪ 1.8.6.0110‬גו‪ 6‬תאורת שטיפה מותק על עמוד גובה ‪ 5‬מ' מוג מי ‪ IP 65‬דוגמת‬
‫‪ RUUD VPR MINU‬נורה ‪ 1XHIT 150W‬תוצרת אוסר או ש"ע מאושר‬
‫כולל כל אביזרי החשמל ואביזרי ההתקנה ‪ .‬כולל עמוד תאורה עשוי‬
‫מתכת גובה ‪ 5.1‬מ' צבוע בצבע נוגד חלודה לפי בחירת הלקוח‪ ,‬העמוד‬
‫יהיה בעל אישור של מכו התקני הישראלי בחת עגול או מרובע ברוחב‬
‫‪ 15‬ס"מ‪ ,‬עובי דופ לפי דרישות מהנדס‪ ,‬כולל מחבר בצבע העמוד‪ .‬כולל‬
‫פתח תקני לחיבורי חשמל ‪ ,‬פלטת עיגו ברגי עיגו אומי ודיסקיות ‪,‬‬
‫כולל כל אביזרי החשמל וההתקנה )סימו ‪.(11‬‬
‫‪ 1.8.6.0120‬עמודו תאורה גובה ‪ 110‬ס"מ מוג מי ‪ IP 65‬דוגמת ‪BEGA‬‬
‫‪ SURFACE WASHER 8534‬נורה ‪ 1XHIT (CE 70W‬תוצרת אוסר או‬
‫ש"ע מאושר כולל כל אביזרי החשמל ואביזרי ההתקנה )סימו ‪(12‬‬
‫סה"כ לתת פרק‪:‬‬
‫סה"כ לפרק‪:‬‬
‫פרק‪:‬‬
‫‪40‬‬
‫עב' פתוח‬
‫תת פרק‪:‬‬
‫‪40.2‬‬
‫עב' מיוחדות‬
‫‪8. 6‬‬
‫‪8‬‬
‫יח'‬
‫יח'‬
‫כמות‬
‫‪14.00‬‬
‫יח'‬
‫‪13.00‬‬
‫אספקה בלבד של גופי תאורה בפיתוח‬
‫עבודות חשמל‬
‫תאור הסעי!‬
‫מספר סעי!‬
‫‪ 1.40.2.0010‬אספקה‪ ,‬פיזור שכבת פרלייט ‪ (0.6) 2‬בעובי ‪ 50‬ס"מ‬
‫יח'‬
‫מ"ק‬
‫כמות‬
‫‪140.00‬‬
‫‪ 1.40.2.0020‬בד הגנה ‪ SSM(45‬או ש"ע לפי פרט א‪2064/‬‬
‫מ"ר‬
‫‪330.00‬‬
‫‪ 1.40.2.0030‬אספקת והנחת פלטות מנקזות ‪ "ZIN CO GREEN GOOF" FD 25‬או‬
‫שווה ער בטיבו כולל כל המפורט במפרט ולפי פרט א‪2064/‬‬
‫מ"ר‬
‫‪330.00‬‬
‫‪ 1.40.2.0040‬אספקה וביצוע צינור בקרת ניקוז ‪ PVC "6‬ע מכסה חוליות‬
‫מ"א‬
‫‪6.00‬‬
‫‪ 1.40.2.0050‬אספקה‪ ,‬פיזור וישור שכבת טו‪ OVER(SIZE 20(50 6‬בעובי ‪ 10‬ס"מ בגוו‬
‫שחור כחיפוי לקרקע לפי פרט א‪2064/‬‬
‫מ"ק‬
‫‪33.00‬‬
‫‪ 1.40.2.0060‬בד גאוטכני לסינו ‪ SF‬או ש"ע לפי פרט א‪2064/‬‬
‫מ"ר‬
‫‪330.00‬‬
‫‪ 1.40.2.0070‬אספקת יריעה למניעת חדירת שורשי ‪ WSF(40‬לפי פרט א‪2064/‬‬
‫מ"ר‬
‫‪330.00‬‬
‫‪ 1.40.2.0080‬שכבת אב גרוסה סוג א' בעובי משתנה )‪ 1(2‬ס"מ( לפי פרט שד‪2064(2/‬‬
‫מ"ק‬
‫‪8.00‬‬
‫‪ 1.40.2.0090‬תיקו ועיבוד הגימור של קירות בטו קיימי לאור בניי ‪ 39‬והרמפה‬
‫היורדת למרתפיו‪ ,‬לרמה של בטו חשו‪ 6‬אדריכלי בגימור חלק כולל עיצוד‬
‫פוגות שקועות על פי העיצוב הקיי‪ .‬העבודה כוללת סיתות פני הקיר‬
‫הקיי לעומק של כ ‪ 3‬ס"מ ויציקת שבכת בטו בלתי מתכוו‪ F‬בגוו מתאי‬
‫לקיי על גבי פריימר לחיבור בטו חדש ליש‪ ,‬עד לקב לת פני קיר‬
‫לשביעות רצו האדריכל‪.‬‬
‫מ"ר‬
‫‪100.00‬‬
‫סה"כ לתת פרק‪:‬‬
‫תת פרק‪:‬‬
‫‪40.6‬‬
‫מספר סעי!‬
‫מחיר‬
‫סה"כ‬
‫‪40.‬‬
‫‪40.2‬‬
‫מחיר‬
‫סה"כ‬
‫עב' מיוחדות‬
‫ריצופי' ומדרגות‬
‫תאור הסעי!‬
‫יח'‬
‫כמות‬
‫מחיר‬
‫סה"כ‬
‫מכו הלאומי לביוטכנולוגיה בנגב‬
‫‪24/04/2014‬‬
‫עמוד‪9 :‬‬
‫כתב כמויות למכרז מספר ‪212/2014‬‬
‫עבודות פיתוח סביב בני ‪41+42‬‬
‫‪m‬‬
‫תת כתב‪ :‬שלב א'‬
‫יח'‬
‫מ"ק‬
‫כמות‬
‫‪1,200.00‬‬
‫תאור הסעי!‬
‫מספר סעי!‬
‫‪ 1.40.6.0010‬מצע גרוס סוג א' מפוזר בשכבות של ‪ 15‬ס"מ ומהודק בהדוק מבוקר ל‬
‫‪ 98%‬על פי מודיפייד אאשהו‪ ,‬כתשתית למרצפי בטו השוני ולרצופי‪.‬‬
‫‪ 1.40.6.0020‬הדוק שתית לפני פיזור המצע לדרגת הדוק של ‪96%‬‬
‫מ"ר‬
‫‪2,400.00‬‬
‫‪ 1.40.6.0030‬אספקה וריצו‪ 6‬מרצפות ‪ 15/15‬ס"מ למדרכה‬
‫מ"ר‬
‫‪380.00‬‬
‫‪ 1.40.6.0040‬אספקה ויציקת משטח גרנוליט ע"ג משטח בטו מזויי בהתא לפרט ר(‬
‫‪ 2064/1‬ותכ' הקונס'‪ .‬סוג האגרגטי‪ :‬אבני מעובדות טבעיות גוו‬
‫חו(בז' בהיר‪ ,‬מק"ט ‪ YCD(018‬גודל ‪ 3(6‬מ"מ או ‪ 6(9‬מ"מ תוצרת חברת‬
‫‪ Arkop‬ממושב חמד )‪ (054(5233095‬או ש"ע‪ .‬גוו המלט(לפי בחירת‬
‫האדריכל )כולל אופציה של תוספת פיגמנט(‪ .‬כולל פסי הפרדה וקנטי‬
‫מאלומיניו לפי תכנית אדריכלית‪ ,‬המחיר כולל ג את תשתית הבטו‬
‫ויריעת פוליאטיל כמפורט‪.‬‬
‫מ"ר‬
‫‪630.00‬‬
‫‪ 1.40.6.0050‬אספקה וריצו‪ 6‬מרצפת "אריח דשא" ‪ 40/60/10‬כמו דג ‪" 1711‬אקרשטיי" מ"ר‬
‫לפי פרט ר‪73/‬‬
‫‪350.00‬‬
‫מ"א‬
‫‪215.00‬‬
‫‪ 1.40.6.0060‬אב ג ‪ 10/20/100‬ס"מ על יסוד ומשענת בטו ב(‪20‬‬
‫‪ 1.40.6.0070‬מדרגות בטו חשו‪ 6‬טרומי במידות ‪ 15/45/180‬ס"מ בהתא לפרט שד‪ 2064/‬יח'‬
‫(‪ 2‬המחיר כולל ג את מצע החול כמצוי והמילוי בי האלמנטי‪.‬‬
‫‪10.00‬‬
‫‪ 1.40.6.0080‬אספקה וביצוע שביל גרנוליט משולב אב טבעית בהתא לפרט רג‪2064/‬‬
‫מ"ר‬
‫‪25.00‬‬
‫‪ 1.40.6.0090‬משטח בטו חשו‪ 6‬טרומי במידות ‪ 10/35/230‬ס"מ לפי פרט שד‪2064(2/‬‬
‫המחיר כולל כנ"ל סעי‪ 0050 6‬לעיל‪.‬‬
‫יח'‬
‫‪25.00‬‬
‫‪ 1.40.6.0100‬מרצ‪ 6‬בטו יצוק ב( ‪ 30‬על גבי מצע מהודק במרפסות לאור קירות‬
‫הזכוכית של המבואה של בניי ‪ ,41‬בעובי ‪ 20‬ס"מ וכולל עיבויי על פי‬
‫הפרטי בתכניות‪ .‬המחיר כולל ג את רשתות הזיו ויריעת פוליאטיל‬
‫מתחת ליציקה‪.‬וכ יישור והחלקה כמפורט‬
‫מ"ק‬
‫‪45.00‬‬
‫‪ 1.40.6.0110‬ניסור תפרי הרפייה\דמה בבטו הנ"ל על פי הנחיות קבל הטרצו לעומק‬
‫של כ ‪ 15‬מ"מ‬
‫מ"א‬
‫‪50.00‬‬
‫‪ 1.40.6.0120‬חיפוי מרצ‪ 6‬בטו ביציקה של טרצו(מינרלי בעובי של ‪ 6(10‬מ"מ על פי‬
‫הנחיות היצר‪ ,‬כמפורט‪ ,‬המחיר כולל ג טיפול התפרי ובסדקי וכ‬
‫סילר פוליאוריטני כמפורט‪.‬‬
‫מ"ר‬
‫‪210.00‬‬
‫‪ 1.40.6.0130‬מדה בטו בעובי ‪ 5(9‬ס"מ על רצפת בטו קיימת במעבר לבניי ‪ 39‬כתשתית מ"ר‬
‫לחיפוי טרצו(מינלי וכולל ג רשת פלדה נגד סדיקה‪ ,‬וכ ישור והחלקה‬
‫כמפורט‬
‫סה"כ לתת פרק‪:‬‬
‫תת פרק‪:‬‬
‫‪40.7‬‬
‫מספר סעי!‬
‫‪40.‬‬
‫‪40.6‬‬
‫מחיר‬
‫סה"כ‬
‫‪30.00‬‬
‫ריצופי ומדרגות‬
‫קירות וסלעיות‬
‫תאור הסעי!‬
‫יח'‬
‫כמות‬
‫מחיר‬
‫סה"כ‬
‫מכו הלאומי לביוטכנולוגיה בנגב‬
‫‪24/04/2014‬‬
‫עמוד‪10 :‬‬
‫כתב כמויות למכרז מספר ‪212/2014‬‬
‫עבודות פיתוח סביב בני ‪41+42‬‬
‫‪m‬‬
‫תת כתב‪ :‬שלב א'‬
‫תאור הסעי!‬
‫מספר סעי!‬
‫‪ 1.40.7.0010‬קירות תומכי נמוכי בטו חשו‪ 6‬אדריכלי בהתא לפרט מע(‪2064‬‬
‫ותכניות הקונסטרוקטור‪ .‬המחיר כולל ג רשתות הזיו‪ ,‬יסוד הבטו וכולל‬
‫ישור שתית ומצעי בעובי ‪ 20‬ס"מ‪.‬‬
‫סה"כ לתת פרק‪:‬‬
‫תת פרק‪:‬‬
‫‪40.8‬‬
‫‪40.‬‬
‫‪40.7‬‬
‫יח'‬
‫מ"ק‬
‫כמות‬
‫‪25.00‬‬
‫מחיר‬
‫סה"כ‬
‫קירות וסלעיות‬
‫עבודות שונות‬
‫כמות‬
‫יח'‬
‫תאור הסעי!‬
‫מספר סעי!‬
‫‪ 1.40.8.0010‬פרוק גדר פח איסכורית קיימת סביב בניי ‪ 41‬והקמה מחדש של גדר זמנית קומפלט ‪1.00‬‬
‫לאור גבול העבודות מצפו לבניי ‪41 .‬‬
‫‪ 1.40.8.0020‬אספקה והתקנת ספסל דג "גל(י" ‪ 170‬ו‪/‬או ‪ 70‬תוצרת "שח אריכא" או יח'‬
‫ש"ע מק"ט ‪ 1085‬או ‪1086‬‬
‫‪5.00‬‬
‫‪ 1.40.8.0030‬אספקה והתקנת אשפתו דג "גל י" תוצרת "שח אריכא" או ש"ע מק"ט יח'‬
‫‪3080‬‬
‫‪2.00‬‬
‫‪ 1.40.8.0040‬אספקה ופרישת יריעת בד גאוטכני שחור )‪ 200‬גר'‪/‬מ"ר( לפחות‪ ,‬לצידי‬
‫המבנה בשביל הדרומי ומתחת לשכבת אב גרוסה‬
‫מ"ר‬
‫‪70.00‬‬
‫‪ 1.40.8.0050‬אספקה והתקנת מכסי תאי ביקורת מכל סוג במילוי גרנוליט כמפורט‬
‫בפרט משטח הגרנוליט‬
‫יח'‬
‫‪15.00‬‬
‫‪ 1.40.8.0060‬התאמת גובה מכסי תאי ביקורת קיימי‪.‬‬
‫יח'‬
‫‪10.00‬‬
‫‪ 1.40.8.0070‬אספקה והחלפת מכסי לתאי ביקורת קיימי לעומס כבד‪ ,‬כולל כיתוב‬
‫על פי סטנדרט האוניברסיטה‬
‫יח'‬
‫‪10.00‬‬
‫‪ 1.40.8.0080‬פינוי פסולת וחישו‪ 6‬השטח‬
‫קומפלט ‪1.00‬‬
‫‪ 1.40.8.0090‬יישור שטחי )עבודות עפר חפירה ו‪/‬או מילוי ) בגובה עד ‪ (+50‬ס"מ‬
‫מ"ר‬
‫‪3,000.00‬‬
‫‪ 1.40.8.0100‬אדמת ג מטיב מאושר בעובי ‪ 40‬ס"מ לפחות‬
‫מ"ק‬
‫‪1,200.00‬‬
‫סה"כ לתת פרק‪:‬‬
‫סה"כ לפרק‪:‬‬
‫פרק‪:‬‬
‫‪41‬‬
‫עב' גינו) והשקיה‬
‫תת פרק‪:‬‬
‫‪41.1‬‬
‫צנרת השקיה‬
‫תאור הסעי!‬
‫מספר סעי!‬
‫‪ 1.41.1.0010‬חיבור למקור מי לפי פרט א‬
‫‪ 1.41.1.0020‬צנור פוליאטיל קוטר ‪ 63‬דרג ‪6‬‬
‫‪40.‬‬
‫‪40.8‬‬
‫‪40‬‬
‫מחיר‬
‫סה"כ‬
‫עבודות שונות‬
‫עב' פתוח‬
‫כמות‬
‫יח'‬
‫קומפלט ‪1.00‬‬
‫מ"א‬
‫‪140.00‬‬
‫מחיר‬
‫סה"כ‬
‫‪24/04/2014‬‬
‫מכו הלאומי לביוטכנולוגיה בנגב‬
‫עמוד‪11 :‬‬
‫כתב כמויות למכרז מספר ‪212/2014‬‬
‫עבודות פיתוח סביב בני ‪41+42‬‬
‫‪m‬‬
‫תת כתב‪ :‬שלב א'‬
‫תאור הסעי!‬
‫מספר סעי!‬
‫‪ 1.41.1.0030‬צנור פוליאטיל קוטר ‪ 50‬דרג ‪6‬‬
‫יח'‬
‫מ"א‬
‫כמות‬
‫‪350.00‬‬
‫‪ 1.41.1.0040‬צנור פוליאטיל קוטר ‪ 32‬דרג ‪6‬‬
‫מ"א‬
‫‪500.00‬‬
‫‪ 1.41.1.0050‬צנור פוליאטיל קוטר ‪ 25‬דרג ‪6‬‬
‫מ"א‬
‫‪500.00‬‬
‫‪ 1.41.1.0060‬צינור פוליאתיל סגול ‪ 75‬מ"מ דרג ‪10‬‬
‫מ"א‬
‫‪100.00‬‬
‫‪ 1.41.1.0070‬שרוול פוליאתיל ‪ 110‬מ"מ דרג ‪6‬‬
‫מ"א‬
‫‪50.00‬‬
‫‪ 1.41.1.0080‬קו טפטו‪ 6‬בקוטר ‪ 16‬מ"מ בצבע חו כולל טפטפות אינטגרליות מתווסתות מ"א‬
‫‪ 1.6‬ליטר‪/‬שעה‪ ,‬במרווחי של ‪ 1.0‬מ' כולל מיצבי ברזל קוטר ‪ 6‬מ"מ‬
‫באור ‪ 40‬ס"מ כל ‪ 2.5‬מ'‬
‫‪50.00‬‬
‫‪ 1.41.1.0090‬כמו סעי‪ 41.1.190 6‬א במרווחי של ‪ 0.8‬מ'‬
‫מ"א‬
‫‪560.00‬‬
‫‪ 1.41.1.0100‬כמו סעי‪ 41.1.190 6‬א במרווחי של ‪ 0.6‬מ'‬
‫מ"א‬
‫‪240.00‬‬
‫‪ 1.41.1.0110‬כמו סעי‪ 41.1.190 6‬א במרווחי של ‪ 0.5‬מ'‬
‫מ"א‬
‫‪5,500.00‬‬
‫‪ 1.41.1.0120‬טבעת מצינור טפטו‪ 6‬מחוברת במסע‪" T 6‬פלסאו" אינטגרלי מתווסת‬
‫בצבע חו ‪ 16‬מ"מ רע"מ נטפי או שווה בטיבו בספיקה של ‪AS 1.6‬‬
‫ליטר‪/‬שעה כל ‪ 30‬ס"מ‪ ,‬הטבעת באור ‪ 8.1‬מ' תקובע סביב הע‪ F‬באמצעות‬
‫‪ 3‬יתדות קוטר ‪ 6‬מ"מ בצורת ‪ U‬ובאור ‪ 40‬ס"מ לפי פרט ומפרט‪ .‬השלוחה‬
‫טמונה בעומק ‪ 0.15‬מ'‬
‫יח'‬
‫‪47.00‬‬
‫‪ 1.41.1.0130‬כמו סעי‪ 41.1.195 6‬א ע ‪ 10‬טפטפות‬
‫יח'‬
‫‪1.00‬‬
‫‪ 1.41.1.0140‬ראש מערכת ממוחשב בקוטר "‪ 2‬כולל ארו מיגו "אורלייט" בלו(גארד‬
‫יח'‬
‫‪1.00‬‬
‫‪ 1.41.1.0150‬צנור מתעל תקשורת ‪ 75‬מ"מ כולל חוט משיכה‪ ,‬ישמש כשרוול‬
‫מ"א‬
‫‪85.00‬‬
‫‪ 1.41.1.0160‬ממטיר גיחה הנטר "‪ "PGP‬או שווה בטיבו כולל אל נגר פנימי‬
‫יח'‬
‫‪33.00‬‬
‫‪ 1.41.1.0170‬בריכת ניקוז לשלוחות טפטו‪ 6‬לפי פרט בתכ' ההשקיה ו‪/‬או המפרט‬
‫המיוחד‪.‬‬
‫יח'‬
‫‪3.00‬‬
‫‪ 1.41.1.0180‬סולונואיד תלת דרכי "‪") "BACARA‬בקרה"( כולל כל החיבורי הדרושי‬
‫למחשב ההשקייה ולמגו‪ 6‬המפוקד‪ .‬הסולונואיד יותק על פס מתכת‬
‫מגולוונת שתקובע לדופ ארגז ראש המערכת‬
‫קומפלט ‪10.00‬‬
‫מחיר‬
‫סה"כ‬
‫מכו הלאומי לביוטכנולוגיה בנגב‬
‫‪24/04/2014‬‬
‫עמוד‪12 :‬‬
‫כתב כמויות למכרז מספר ‪212/2014‬‬
‫עבודות פיתוח סביב בני ‪41+42‬‬
‫‪m‬‬
‫תת כתב‪ :‬שלב א'‬
‫תאור הסעי!‬
‫מספר סעי!‬
‫‪ 1.41.1.0190‬אספקה והתקנת מחשב השקיה מסוג "‪ "itec(10‬תוצרת "א‪.‬ט‪ ".‬או ש"ע‬
‫כולל ארו מיגו‪ ,‬כולל כל עבודות החיבור החשמליות‪ ,‬האביזרי‬
‫הדרושי לפעולת שליטה מושלמת על ראש)י( המערכת על פי ההנחיות‬
‫בתכנית ו‪/‬או הנחיית היצר‬
‫סה"כ לתת פרק‪:‬‬
‫תת פרק‪:‬‬
‫‪41.2‬‬
‫‪41.‬‬
‫‪41.1‬‬
‫כמות‬
‫יח'‬
‫קומפלט ‪1.00‬‬
‫מחיר‬
‫סה"כ‬
‫צנרת השקיה‬
‫גינו) ונטיעות‬
‫יח'‬
‫יח'‬
‫כמות‬
‫‪45.00‬‬
‫תאור הסעי!‬
‫מספר סעי!‬
‫‪ 1.41.2.0010‬נטיעת שתילי עצי בעלי גזע מעוצב גודל ‪8‬‬
‫‪ 1.41.2.0020‬נטיעת שיחי ‪ 3‬ליטר‪ ,‬גודל ‪4‬‬
‫יח'‬
‫‪8,425.00‬‬
‫‪ 1.41.2.0030‬דקל זנב השועל מאדמה‪ ,‬גובה כללי ‪ 4.00(5.00‬מ'‬
‫יח'‬
‫‪1.00‬‬
‫‪ 1.41.2.0040‬שתילת דשא "קוקויה" במשטחי‬
‫מ"ר‬
‫‪680.00‬‬
‫סה"כ לתת פרק‪:‬‬
‫סה"כ לפרק‪:‬‬
‫פרק‪:‬‬
‫‪51‬‬
‫כבישי' ורחבות " כביש מזרחי‬
‫תת פרק‪:‬‬
‫‪51.1‬‬
‫עבודות הכנה‬
‫תאור הסעי!‬
‫מספר סעי!‬
‫‪ 1.51.1.0010‬ניקוי‪ ,‬חישו‪ ,6‬פינוי פסולת ועקירת צמחיה‬
‫‪41.‬‬
‫‪41.2‬‬
‫‪41‬‬
‫מחיר‬
‫סה"כ‬
‫גינו ונטיעות‬
‫עב' גינו והשקיה‬
‫כמות‬
‫יח'‬
‫קומפלט ‪1.00‬‬
‫‪ 1.51.1.0020‬פירוק אב שפה‬
‫מ"א‬
‫‪1,000.00‬‬
‫‪ 1.51.1.0030‬פירוק אספלט‬
‫מ"ר‬
‫‪500.00‬‬
‫‪ 1.51.1.0040‬פירוק תא קליטה‪/‬בקרה‬
‫יח'‬
‫‪5.00‬‬
‫‪ 1.51.1.0050‬פירוק תמרורי‬
‫יח'‬
‫‪5.00‬‬
‫‪ 1.51.1.0060‬חפירת גישוש לגילוי תשתיות‬
‫מ"א‬
‫‪100.00‬‬
‫‪ 1.51.1.0070‬התאמת גובה לתאי‬
‫יח'‬
‫‪15.00‬‬
‫‪ 1.51.1.0080‬הדברה בריסוס קוטל עשבי‬
‫מ"ר‬
‫‪5,000.00‬‬
‫מחיר‬
‫סה"כ‬
‫מכו הלאומי לביוטכנולוגיה בנגב‬
‫‪24/04/2014‬‬
‫עמוד‪13 :‬‬
‫כתב כמויות למכרז מספר ‪212/2014‬‬
‫עבודות פיתוח סביב בני ‪41+42‬‬
‫‪m‬‬
‫תת כתב‪ :‬שלב א'‬
‫יח'‬
‫מ"א‬
‫תאור הסעי!‬
‫מספר סעי!‬
‫‪ 1.51.1.0090‬ניקוי מערכת הניקוז‬
‫סה"כ לתת פרק‪:‬‬
‫תת פרק‪:‬‬
‫‪51.2‬‬
‫‪51.‬‬
‫‪51.1‬‬
‫עבודות הכנה‬
‫עב' עפר‬
‫תאור הסעי!‬
‫מספר סעי!‬
‫‪ 1.51.2.0010‬חפירה והעברה למילוי או סילוק‬
‫יח'‬
‫מ"ק‬
‫כמות‬
‫‪1,500.00‬‬
‫‪ 1.51.2.0020‬הידוק מילויי מבוקר‬
‫מ"ק‬
‫‪100.00‬‬
‫‪ 1.51.2.0030‬הידוק שתית‬
‫מ"ר‬
‫‪2,000.00‬‬
‫סה"כ לתת פרק‪:‬‬
‫תת פרק‪:‬‬
‫‪51.3‬‬
‫‪51.‬‬
‫‪51.2‬‬
‫עב' עפר‬
‫יח'‬
‫מ"ק‬
‫סה"כ לתת פרק‪:‬‬
‫‪51.4‬‬
‫‪51.‬‬
‫‪51.3‬‬
‫כמות‬
‫‪1,000.00‬‬
‫אבני שפה וריצו!‬
‫תאור הסעי!‬
‫מספר סעי!‬
‫‪ 1.51.4.0010‬אב תעלה חד שיפועית‬
‫יח'‬
‫מ"א‬
‫‪ 1.51.4.0020‬אב תעלה דו שיפועית‬
‫מ"א‬
‫‪20.00‬‬
‫‪ 1.51.4.0030‬אב שפה במידות ‪17/25‬‬
‫מ"א‬
‫‪650.00‬‬
‫סה"כ לתת פרק‪:‬‬
‫תת פרק‪:‬‬
‫מחיר‬
‫סה"כ‬
‫מצעי ותשתיות‬
‫כמות‬
‫‪40.00‬‬
‫‪51.5‬‬
‫מחיר‬
‫סה"כ‬
‫מצעי' ותשתיות‬
‫תאור הסעי!‬
‫מספר סעי!‬
‫‪ 1.51.3.0010‬מצע סוג א'‬
‫תת פרק‪:‬‬
‫כמות‬
‫‪300.00‬‬
‫מחיר‬
‫סה"כ‬
‫‪51.‬‬
‫‪51.4‬‬
‫מחיר‬
‫סה"כ‬
‫אבני שפה וריצו‪6‬‬
‫עבודות אספלט‬
‫תאור הסעי!‬
‫מספר סעי!‬
‫‪ 1.51.5.0010‬שכבת אספלט מקשרת בעובי ‪ 6‬ס"מ‬
‫יח'‬
‫מ"ר‬
‫‪ 1.51.5.0020‬שכבת אספלט נושאת בעובי ‪ 4‬ס"מ ( לביצוע בשלב ב'‬
‫מ"ר‬
‫‪ 1.51.5.0030‬ציפוי יסוד‬
‫מ"ר‬
‫כמות‬
‫‪1,500.00‬‬
‫‪1,500.00‬‬
‫מחיר‬
‫סה"כ‬
‫מכו הלאומי לביוטכנולוגיה בנגב‬
‫‪24/04/2014‬‬
‫עמוד‪14 :‬‬
‫כתב כמויות למכרז מספר ‪212/2014‬‬
‫עבודות פיתוח סביב בני ‪41+42‬‬
‫‪m‬‬
‫תת כתב‪ :‬שלב א'‬
‫תאור הסעי!‬
‫מספר סעי!‬
‫‪ 1.51.5.0040‬ציפוי מאחה ( לביצוע בשלב ב'‬
‫סה"כ לתת פרק‪:‬‬
‫תת פרק‪:‬‬
‫‪51.6‬‬
‫יח'‬
‫מ"ר‬
‫‪51.‬‬
‫‪51.5‬‬
‫עבודות אספלט‬
‫עבודות בטו) וניקוז‬
‫יח'‬
‫תאור הסעי!‬
‫מספר סעי!‬
‫‪ 1.51.6.0010‬ינורות ניקוז מבטו דרג ‪ 4‬ומסוג ‪ 1‬אטומי למי בקוטר ‪ 40‬ס"מ בעומק עד מ"א‬
‫‪ 2.0‬מ'‬
‫‪ 1.51.6.0020‬תאי קליטה במידות ‪ 40/80‬ס"מ ובעומק עד ‪ 2‬מ'‪ ,‬מס רשתות ‪ 2‬כולל שבכה יח'‬
‫ואב שפה מיצקת‬
‫‪ 1.51.6.0030‬תאי קליטה במידות ‪ 40/80‬ס"מ ובעומק עד ‪ 2‬מ'‪ .‬מס רשתות ‪ 3‬כולל שבכה יח'‬
‫ואב שפה מיצקת‬
‫‪3.00‬‬
‫‪ 1.51.6.0040‬תעלת ניקוז יצוקה מבטו ברוחב ‪ 40‬ס"מ‪ ,‬כולל רשת סבכה מפלדה‬
‫מגולבנת‬
‫מ"א‬
‫‪10.00‬‬
‫‪ 1.51.6.0050‬חיבור לתא ניקוז קיי‬
‫יח'‬
‫‪3.00‬‬
‫‪ 1.51.6.0060‬התאמת גבה לשוחות קיימות‬
‫יח'‬
‫‪3.00‬‬
‫‪ 1.51.6.0070‬הספקה והחלפה של מכסי לשוחות קיימות לעומס כבד ע כתוב עפ"י‬
‫סטנדרט האוניברסיטה‬
‫יח'‬
‫‪5.00‬‬
‫‪51.7‬‬
‫‪51.‬‬
‫‪51.6‬‬
‫עבודות סימו) ותמרור‬
‫יח'‬
‫יח'‬
‫כמות‬
‫‪5.00‬‬
‫‪ 1.51.7.0020‬אספקה והתקנת תמרורי ללא עמוד‬
‫יח'‬
‫‪5.00‬‬
‫‪ 1.51.7.0030‬צביעת קווי ברוחב ‪ 15‬ס"מ‬
‫מ"א‬
‫‪700.00‬‬
‫סה"כ לתת פרק‪:‬‬
‫‪51.8‬‬
‫מחיר‬
‫סה"כ‬
‫עבודות בטו וניקוז‬
‫תאור הסעי!‬
‫מספר סעי!‬
‫‪ 1.51.7.0010‬אספקה והתקנת תמרורי אזהרה ‪ ,‬הוריה מודיעי כולל עמוד ויסוד‬
‫תת פרק‪:‬‬
‫כמות‬
‫‪15.00‬‬
‫‪1.00‬‬
‫סה"כ לתת פרק‪:‬‬
‫תת פרק‪:‬‬
‫כמות‬
‫מחיר‬
‫סה"כ‬
‫‪51.‬‬
‫‪51.7‬‬
‫מחיר‬
‫סה"כ‬
‫עבודות סימו ותמרור‬
‫עבודות שונות‬
‫כמות‬
‫יח'‬
‫קומפלט ‪1.00‬‬
‫תאור הסעי!‬
‫מספר סעי!‬
‫‪ 1.51.8.0010‬תכנית עדות‬
‫סה"כ לתת פרק‪:‬‬
‫‪51.‬‬
‫‪51.8‬‬
‫עבודות שונות‬
‫מחיר‬
‫סה"כ‬
‫מכו הלאומי לביוטכנולוגיה בנגב‬
‫‪24/04/2014‬‬
‫עמוד‪15 :‬‬
‫כתב כמויות למכרז מספר ‪212/2014‬‬
‫עבודות פיתוח סביב בני ‪41+42‬‬
‫‪m‬‬
‫תת כתב‪ :‬שלב א'‬
‫מספר סעי!‬
‫יח'‬
‫תאור הסעי!‬
‫סה"כ לפרק‪:‬‬
‫פרק‪:‬‬
‫‪57‬‬
‫מערכות ניקוז ומי'‬
‫תת פרק‪:‬‬
‫‪57.1‬‬
‫מערכות מי'‬
‫‪51‬‬
‫כבישי ורחבות ( כביש מזרחי‬
‫תאור הסעי!‬
‫מספר סעי!‬
‫‪ 1.57.1.0010‬התחברות לצינור פקסגל קיי בקוטר ‪ 160‬במרכזו או בקצהו ע צינור‬
‫מתוכנ פוליאטיל מצולב בקוטר ‪ 160‬מ"מ כולל חשיפת הצינור‪ ,‬תיאו‬
‫הפסקת מי ע המועצה‪ ,‬חיתו הצינור והתחברות לרבות הסתעפות ע‬
‫ניצב מאוג עשוי יצקת‪ ,‬שני מחברי "רב קוטר" או "שטראוב"‪ ,‬שני קטעי‬
‫צינורות א‪.‬צ‪ .‬גוש עיגו מבטו מחבר לאוג מנירוסטה‪ ,‬סיל וק פסולת‬
‫וחומר עוד‪ 6‬באותו יו‪ ,‬החזרת מצב השטח לקדמותו בשלמות וכו'‪ ,‬הכל‬
‫כנדרש בהתא לתכנית סטנדרטית‪.‬‬
‫‪ 1.57.1.0020‬התחברות לצינור פקסגל קיי בקוטר ‪ 110‬במרכזו או בקצהו ע צינור‬
‫מתוכנ פוליאטיל מצולב בקוטר ‪ 160‬מ"מ כולל חשיפת הצינור‪ ,‬תיאו‬
‫הפסקת מי ע המועצה‪ ,‬חיתו הצינור והתחברות לרבות הסתעפות ע‬
‫ניצב מאוג עשוי יצקת‪ ,‬שני מחברי "רב קוטר" או "שטראוב"‪ ,‬שני קטעי‬
‫צינורות א‪.‬צ‪ .‬גוש עיגו מבטו מחבר לאוג מנירוסטה‪ ,‬סיל וק פסולת‬
‫וחומר עוד‪ 6‬באותו יו‪ ,‬החזרת מצב השטח לקדמותו בשלמות וכו'‪ ,‬הכל‬
‫כנדרש בהתא לתכנית סטנדרטית‪.‬‬
‫כמות‬
‫יח'‬
‫קומפלט ‪1.00‬‬
‫‪ 1.57.1.0030‬צינור פוליאטיל מצולב דרג ‪ 10‬שחור )עמיד ‪ (U.‬בקוטר ‪ 160‬מ"מ ובעומק‬
‫ממוצע ‪ 1.5‬מ' לרבות ספחי לריתו חשמלי‪ ,‬חפירה ו\או חציבה‪ ,‬ריפוד‬
‫בחול‪ ,‬מילוי החפירה בחומר מוברר מהודק כאשר הצינור בשטח פתוח‬
‫ומילוי בחול בשכבות של ‪ 20‬ס"מ בהרטבה והדוק מבוקר במלוא העומק‬
‫בכבישי או שטח מרוצ‪ , 6‬מילוי מצע סוג א' מהודק בשכב ות עד תחתית‬
‫האספלט או הריצו‪ 6‬בדיקות כנדרש וכו'‪.‬‬
‫יח'‬
‫‪ 1.57.1.0040‬צינור כולל הכל כנ"ל אבל בקוטר ‪ 110‬מ"מ‬
‫מ"א‬
‫‪30.00‬‬
‫‪ 1.57.1.0050‬הידרנט בקוטר "‪ 3‬כולל התחברות לצינור ראשי‪ ,‬קטע צינור פוליאטיל‬
‫מצולב דרג ‪ 10‬שחור בקוטר ‪ 110‬מ"מ‪ ,‬באור כ(‪ 3.0‬מ' ואביזרי חיבור‪ ,‬ברז‬
‫כיבוי אש תקני "‪ 3‬ע מחבר שטור‪ ,F‬מתק שבירה הכל תוצרת "רפאל" או‬
‫ש‪.‬ע‪.‬וכו' כמפורט בפרט ‪304‬‬
‫יח'‬
‫‪2.00‬‬
‫‪ 1.57.1.0060‬עשיית הכנה לחיבור בעתיד בקוטר "‪) 6‬קצה חסו באוג ואוג עוור‬
‫ומסומ בעמוד סימו(‪.‬‬
‫יח'‬
‫‪1.00‬‬
‫‪ 1.57.1.0070‬פירוק הידרנט קיי והעברתו לידי האוניברסיטה ‪,‬שמירתו לשימוש חוזר‬
‫או סילוקו לאתר שפיכה מאושר לרבות ניסורו מתחת למפלס פני הקרקע‬
‫בחיבור לקו הראשי וחסימת הקו כולל ספחי כנדרש לפי סוג הקוו‪..‬‬
‫קומפלט ‪1.00‬‬
‫‪ 1.57.1.0080‬פתיחת ריצו‪ 6‬מכל סוג שהוא‪ :‬משתלבות‪ ,‬גרנולית‪ ,‬אבני משתלבות וכו'‬
‫ותיקונו לאחר הנחת קו מי חדש‪.‬‬
‫‪5.00‬‬
‫‪57.2‬‬
‫‪57.‬‬
‫‪57.1‬‬
‫מחיר‬
‫סה"כ‬
‫קומפלט ‪1.00‬‬
‫‪50.00‬‬
‫סה"כ לתת פרק‪:‬‬
‫תת פרק‪:‬‬
‫כמות‬
‫מחיר‬
‫סה"כ‬
‫מ"א‬
‫מערכות מי‬
‫מערכות ניקוז‬
‫תאור הסעי!‬
‫מספר סעי!‬
‫‪ 1.57.2.0010‬צינור בטו מזוי בקוטר ‪ 40‬ס"מ דרג ‪ 150‬לפי ת‪.‬י‪ 27 .‬בעומק עד ‪ 1.5‬מ'‬
‫לרבות אטמי‪ ,‬חפירה ו‪/‬או חציבה‪ ,‬התגברות על מכשולי‪ ,‬ריפוד בחול‪,‬‬
‫מילוי החפירה בחומר מהודק בשכבות וכו'‪.‬‬
‫יח'‬
‫מ"א‬
‫כמות‬
‫‪70.00‬‬
‫מחיר‬
‫סה"כ‬
‫‪24/04/2014‬‬
‫מכו הלאומי לביוטכנולוגיה בנגב‬
‫עמוד‪16 :‬‬
‫כתב כמויות למכרז מספר ‪212/2014‬‬
‫עבודות פיתוח סביב בני ‪41+42‬‬
‫‪m‬‬
‫תת כתב‪ :‬שלב א'‬
‫תאור הסעי!‬
‫מספר סעי!‬
‫‪ 1.57.2.0020‬התחברות לתא ניקוז קיי לרבות חפירה ו‪/‬או חציבה‪,‬חציבה בדופ‬
‫התא‪,‬התקנת מחבר לשוחה לקבלת איטו מושל‪ ,‬ביטו במלט ע ערב‬
‫ביג'יבונד‪,‬והחזרת מצב השטח לקדמותו לקדמותו‪.‬‬
‫כמות‬
‫יח'‬
‫קומפלט ‪1.00‬‬
‫‪ 1.57.2.0030‬תוספת מכסה שבכה עגול עשוי יצקת בקוטר ‪ 60‬ס" מותק בתא ניקוז‬
‫במקו מכסה אטו‬
‫יח'‬
‫‪1.00‬‬
‫‪ 1.57.2.0040‬תא ביקורת מרובע במידות ‪ 100X100‬ס"מ בעומק עד ‪1.5‬מ' לרבות מחברי‬
‫"קונטור סיל" מכסה לעומס כבד ‪ D(400‬עשוי יצקת ע נלה ע סמל‬
‫האוניברסיטה וכל המפורט במפרטי‪.‬‬
‫יח'‬
‫‪1.00‬‬
‫סה"כ לתת פרק‪:‬‬
‫סה"כ לפרק‪:‬‬
‫סה"כ לתת כתב‪:‬‬
‫‪57.‬‬
‫‪57.2‬‬
‫‪57‬‬
‫מערכות ניקוז‬
‫מערכות ניקוז ומי‬
‫‪1‬‬
‫שלב א'‬
‫מחיר‬
‫סה"כ‬
‫מכו הלאומי לביוטכנולוגיה בנגב‬
‫‪24/04/2014‬‬
‫עמוד‪17 :‬‬
‫כתב כמויות למכרז מספר ‪212/2014‬‬
‫עבודות פיתוח סביב בני ‪41+42‬‬
‫‪m‬‬
‫תת כתב‪ :‬שלב ב'‬
‫פרק‪:‬‬
‫‪2‬‬
‫עבודות בטו) יצוק באתר‬
‫תת פרק‪:‬‬
‫‪2.1‬‬
‫קירות תומכי'‬
‫יח'‬
‫מ"ק‬
‫כמות‬
‫‪150.00‬‬
‫תאור הסעי!‬
‫מספר סעי!‬
‫‪ 2.2.1.0010‬קירות תומכי בטו בעוביי שוני ‪ ,‬לרבות יסוד עובר‪ ,‬עפ"י תכנית‬
‫קונסטרוקטור ולרבות פירטי ניקוז ומישקי‪.‬‬
‫‪ 2.2.1.0020‬מוטות פלדה מצולעי ורשתות מרותכות לזיו בטו‬
‫טו‬
‫‪20.00‬‬
‫‪ 2.2.1.0030‬חפירה ליסודות הקירות ממפלס קרקע מתוכנ‪ ,‬לעומק הנדרש כולל ג‬
‫הידוק השתית כהכנה למצעי‬
‫מ"ק‬
‫‪200.00‬‬
‫‪ 2.2.1.0040‬מצע סוג א' מפוזר בשכבות של ‪ 20‬ס"מ בעובי כולל של ‪ 40‬ס"מ כתשתית‬
‫ליסודות הקירות מהודק לצפיפות של ‪ 98%‬על פי מודיפייד=אאשהו‪.‬‬
‫מ"ר‬
‫‪400.00‬‬
‫‪ 2.2.1.0050‬תוספת למחיר קירות הבטו הנ"ל עבור יצירת פני בטו גלוי אדריכלי‬
‫כמפורט‪ ,‬כולל ג שימוש בבטו מיוחד‪ ,‬טפסות מיוחדות לשטחי הגלויי‬
‫לעי‪ ,‬פירטי עיצוב אדריכלי‪ .‬המדידה על פי פני הבטו הגלויי לעי‪.‬‬
‫מ"ר‬
‫‪200.00‬‬
‫סה"כ לתת פרק‪:‬‬
‫סה"כ לפרק‪:‬‬
‫פרק‪:‬‬
‫‪8‬‬
‫עבודות חשמל‬
‫תת פרק‪:‬‬
‫‪8.1‬‬
‫אינסטלציה חשמלית‬
‫‪2. 1‬‬
‫‪2‬‬
‫מחיר‬
‫סה"כ‬
‫קירות תומכי‬
‫עבודות בטו יצוק באתר‬
‫יח'‬
‫מ"א‬
‫כמות‬
‫‪500.00‬‬
‫תאור הסעי!‬
‫מספר סעי!‬
‫‪ 2.8.1.0010‬כבל חשמל גמיש מנחושת ‪ 3X1.5 HO7RN(F‬ממ"ר )נאופר(‬
‫‪ 2.8.1.0020‬כבל חשמל מנחושת ‪ 3X1.5 N2XY‬ממ"ר‬
‫מ"א‬
‫‪100.00‬‬
‫‪ 2.8.1.0030‬כבל חשמל מנחושת ‪ 4X6 N2XY‬ממ"ר‬
‫מ"א‬
‫‪400.00‬‬
‫‪ 2.8.1.0040‬כבל חשמל מ‪ N2XY‬נחושת ‪ 4X10‬ממ"ר‬
‫מ"א‬
‫‪400.00‬‬
‫‪ 2.8.1.0050‬כבל חשמל מנחושת ‪ 3X2.5 N2XY‬ממ"ר‬
‫מ"א‬
‫‪100.00‬‬
‫‪ 2.8.1.0060‬כבל חשמל מנחושת ‪ 3X4 N2XY‬ממ"ר‬
‫מ"א‬
‫‪200.00‬‬
‫‪ 2.8.1.0070‬צינור שרשורי רב שכבתי ( קוברה בקוטר ‪ 75‬מ"מ‬
‫מ"א‬
‫‪700.00‬‬
‫‪ 2.8.1.0080‬צינור שרשורי רב שכבתי ( קוברה בקוטר ‪ 63‬מ"מ‬
‫מ"א‬
‫‪300.00‬‬
‫‪ 2.8.1.0090‬צינור שרשורי רב שכבתי ( קוברה בקוטר ‪ 50‬מ"מ‬
‫מ"א‬
‫‪500.00‬‬
‫מחיר‬
‫סה"כ‬
‫‪24/04/2014‬‬
‫מכו הלאומי לביוטכנולוגיה בנגב‬
‫עמוד‪18 :‬‬
‫כתב כמויות למכרז מספר ‪212/2014‬‬
‫עבודות פיתוח סביב בני ‪41+42‬‬
‫‪m‬‬
‫תת כתב‪ :‬שלב ב'‬
‫תאור הסעי!‬
‫מספר סעי!‬
‫‪ 2.8.1.0100‬צינור ‪ P.V.C‬קשיח דרג ‪ 10‬בקוטר ‪ 160‬מ"מ עובי דופ ‪ 4.7‬מ"מ‬
‫יח'‬
‫מ"א‬
‫כמות‬
‫‪100.00‬‬
‫‪ 2.8.1.0110‬צינור ‪ P.V.C‬קשיח דרג ‪10‬בקוטר ‪ 110‬מ"מ עובי דופ ‪ 4.7‬מ"מ‬
‫מ"א‬
‫‪40.00‬‬
‫‪ 2.8.1.0120‬צינור מריכ‪ 6‬כבה מאליו בקוטר ‪ 32‬מ"מ‬
‫מ"א‬
‫‪50.00‬‬
‫‪ 2.8.1.0130‬צינור מריכ‪ 6‬כבה מאליו בקוטר ‪ 25‬מ"מ‬
‫מ"א‬
‫‪50.00‬‬
‫‪ 2.8.1.0140‬צינור מריכ‪ 6‬כבה מאליו בקוטר ‪ 20‬מ"מ שאינו כלול במחיר הנקודה‪.‬‬
‫מ"א‬
‫‪50.00‬‬
‫‪ 2.8.1.0150‬תיבת הסתעפות מפוליקרבונט ‪ IP(67‬מוגנת ‪ UV‬במידות ‪250X125X125‬‬
‫מ"מ כולל כניסות כבל "אנטיגרו" ע מכסה מחוזק בברגי‪ .‬מותקנת‬
‫שקועה בקיר או על בסיס בטו‪ ,‬המחיר כולל את ברגי היסוד והיסוד‬
‫דוגמת ‪ TAIS(Ex‬של פלזולי )קשט(‪.‬‬
‫יח'‬
‫‪2.00‬‬
‫‪ 2.8.1.0160‬שוחת מעבר בקרקע קוטר ‪ 80‬ס"מ עומק ‪ 100‬ס"מ ע תקרה ומכסה‪ .‬מכסה‬
‫יצוק פלדה לעומס ‪ 12.5‬טו ע כיתוב חשמל \ תקשורת לפי כללי‬
‫האוניברסיטה‪ .‬כולל חפירה התקנה‪ ,‬דיפו‪ ,‬הכנת פתחי‪ ,‬איטו וכל‬
‫העבודות וחומרי העזר הדרושי‪.‬‬
‫יח'‬
‫‪4.00‬‬
‫‪ 2.8.1.0170‬שוחת מעבר בקרקע קוטר ‪ 100‬ס"מ עומק ‪ 150‬ס"מ ע תקרה ומכסה‪.‬‬
‫מכסה יצוק פלדה לעומס ‪ 12.5‬טו ע כיתוב חשמל \ תקשורת לפי כללי‬
‫האוניברסיטה‪ .‬כולל חפירה התקנה‪ ,‬דיפו‪ ,‬הכנת פתחי‪ ,‬איטו וכל‬
‫העבודות וחומרי העזר הדרושי‪.‬‬
‫יח'‬
‫‪4.00‬‬
‫‪ 2.8.1.0180‬התאמה גובה תקרה ומכסה קיי של תא חשמל ו‪/‬או תקשורת מכל סוג‬
‫שהוא )הנמכה או הגבהה( לשביעות רצו המפקח באתר כולל יציקת‬
‫הגבהה במידת הצור‬
‫קומפלט ‪5.00‬‬
‫‪ 2.8.1.0190‬חפירה ו \ או חציבה עד לעומק של ‪ 80‬ס"מ ורוחב עד ‪ 40‬ס"מ ופינוי עודפי מ"א‬
‫החפירה מהאתר‪ .‬כולל סרטי סימו‪ ,‬ריפוד חול‪ ,‬עבודות הכנה ופינוי‬
‫עודפי חומר חפור ועבודות מילוי כבישה והידוק החפירה‪ .‬בהתא‬
‫לתוכניות‪.‬‬
‫‪500.00‬‬
‫‪ 2.8.1.0200‬חפירה ו \ או חציבה עד לעומק של ‪ 150‬ס"מ ורוחב עד ‪ 60‬ס"מ ופינוי‬
‫עודפי החפירה מהאתר‪ .‬כולל סרטי סימו‪ ,‬ריפוד חול‪ ,‬עבודות הכנה‬
‫ופינוי עודפי חומר חפור ועבודות מילוי כבישה והידוק החפירה‪ .‬בהתא‬
‫לתוכניות‪.‬‬
‫מ"א‬
‫‪80.00‬‬
‫‪ 2.8.1.0210‬ארו מפוליאסטר משורי ‪ IP55‬במידות ‪ 40X30X20‬ס"מ כולל דלת ע‬
‫נעילה ופלטת פח בגב הארו‪ .‬כולל פסי די‪ ,‬מהדקי ומנתק בעומס לזר‬
‫עד ‪ 4X25A‬מותק על בסיס בטו מזויי ע"פ פרט‪.‬‬
‫יח'‬
‫‪2.00‬‬
‫‪ 2.8.1.0220‬יסוד בטו מזויי לארו פוליאסטר במידות ‪ 40X20X60‬ס"מ ע פס ברזל‬
‫מגולוו ‪ 4X40‬מ"מ להארקה ע"פ פרט‪ .‬כולל ברגי יסוד‪ ,‬חפירה‪ ,‬שרוולי‪,‬‬
‫הארקה‪ ,‬פינוי עודפי חומר חפור וכל העבודה וחומרי העזר‪.‬‬
‫יח'‬
‫‪1.00‬‬
‫חיבור למרכזיית תאורה מופיע בפרק ‪08‬‬
‫‪ 2.8.1.0240‬ביצוע ‪ 4‬קידוחי בקיר בניי ‪ 42‬בתחו חדר חשמל‪ ,‬להחדרת ‪ 4‬צינורות‬
‫‪ 160‬מ"מ כולל איטו הפתחי והצינורות ע"פ פרט של יוע‪ F‬איטו‬
‫קומפלט ‪1.00‬‬
‫מחיר‬
‫סה"כ‬
‫מכו הלאומי לביוטכנולוגיה בנגב‬
‫‪24/04/2014‬‬
‫עמוד‪19 :‬‬
‫כתב כמויות למכרז מספר ‪212/2014‬‬
‫עבודות פיתוח סביב בני ‪41+42‬‬
‫‪m‬‬
‫תת כתב‪ :‬שלב ב'‬
‫מספר סעי!‬
‫יח'‬
‫תאור הסעי!‬
‫סה"כ לתת פרק‪:‬‬
‫תת פרק‪:‬‬
‫‪8.2‬‬
‫מספר סעי!‬
‫‪8. 1‬‬
‫כמות‬
‫מחיר‬
‫סה"כ‬
‫אינסטלציה חשמלית‬
‫גופי תאורה" התקנה בלבד‬
‫תאור הסעי!‬
‫הערות כלליות ============================= ‪ .1‬גופי‬
‫תאורה ועמודי התאורה בפרויקט יירכשו בנפרד בשלב א' ויותקנו ע"י‬
‫הקבל ‪ .2 .‬התשלו בתת פרק זה הוא עבור הובלה‪ ,‬אחסנה‪ ,‬התקנה‬
‫‪============================= .‬‬
‫וחיבור מושל‪.‬‬
‫‪ 2.8.2.0020‬הובלה‪ ,‬התקנה וחיבור של עמוד תאורה והפנסי שעליו‪ ,‬בגובה ‪ 4‬מטר‪,‬‬
‫כולל חיבורי פנימיי של הכבלי הנכנסי ויוצאי ע כפפות מפוצלות‬
‫מתכווצות וחיבורי הארקה‪ .‬כולל ג שילוט כבלי והארקות ומספור‬
‫עמוד קומפלט‬
‫יח'‬
‫כמות‬
‫מחיר‬
‫סה"כ‬
‫קומפלט ‪10.00‬‬
‫‪ 2.8.2.0030‬מגש אביזרי תקני כולל מהדקי ‪ SOGEXI‬לגידי ‪ 6‬או ‪ 10‬ממ"ר נחושת‪,‬‬
‫בורג הארקה וכל חומרי העזר ע"פ פרט כולל התקנה בתו עמוד תאורה‪.‬‬
‫יח'‬
‫‪10.00‬‬
‫‪ 2.8.2.0040‬מא"ז ע ניתוק אפס ‪ 10kA 10A‬אופיי‪C‬‬
‫יח'‬
‫‪50.00‬‬
‫‪ 2.8.2.0050‬הובלה‪ ,‬התקנה וחיבור של ג"ת שקוע ברצפה עגול או מרובע ‪ IP67‬לנורות קומפלט ‪10.00‬‬
‫מכל סוג‪ .‬חיבור בי כבל יצוק אורגינלי ובי כבל הזנה באמצעות מחבר‬
‫‪ .IP68‬התקנת הגו‪ 6‬ע"פ הוראות יצר ג"ת‪ .‬כולל התקנה בשלבי של‬
‫קופסת הביטו ולאחר גמר פיתוח של גו‪ 6‬התאורה‪.‬‬
‫‪ 2.8.2.0060‬יסוד בטו לעמוד תאורה בגובה עד ‪ 4‬מטר במידות ‪ 60X60X70‬ס"מ כולל‬
‫חפירת הבור והארקת יסוד עבורו‪ ,‬ברגי יסוד מתאימי לפלטת היסוד של‬
‫העמוד המתוכנ וכל העבודה וחומרי העזר‪ .‬כולל פס ברזל מגולוו ‪40X4‬‬
‫מ"מ המשמש כהארקת יסוד‪.‬‬
‫קומפלט ‪10.00‬‬
‫‪ 2.8.2.0070‬הובלה‪ ,‬התקנה וחיבור של עמודו תאורה בגובה ‪ 110‬ס"מ לנורות מכל סוג קומפלט ‪2.00‬‬
‫כולל חיבורי פנימיי של הכבלי הנכנסי ויוצאי ע כפפות‬
‫מפוצלות מתכווצות וחיבורי הארקה‪ .‬כולל ג שילוט כבלי והארקות‬
‫ומספור עמוד קומפלט‪ .‬התקנת הגו‪ 6‬ע"פ הוראות יצר ג"ת‪.‬‬
‫‪ 2.8.2.0080‬יסוד בטו לעמודו תאורה בגובה ‪ 110‬ס"מ במידות ‪ 30X30X40‬ס"מ כולל‬
‫חפירת הבור והארקת יסוד עבורו‪ ,‬ברגי יסוד מתאימי לפלטת היסוד של‬
‫העמוד המתוכנ וכל העבודה וחומרי העזר‪.‬‬
‫קומפלט ‪2.00‬‬
‫‪ 2.8.2.0090‬ביצוע הגנה על יסוד וכבלי של עמוד תאורה שיותק בעתיד כולל חוליה קומפלט ‪14.00‬‬
‫עגולה מבטו בגובה ‪ 50‬ס"מ ובקוטר ‪ 80‬ס"מ מותקנת מעל היסוד ומגנה‬
‫על יציאות כבלי והארקה מהיסוד מילוי חול עד לחלק העליו‪ ,‬יציקת‬
‫בטו הגנה בעובי ‪ 3‬ס"מ בחלק העליו וצביעה בגוו זוהר למניעת פגיעה‬
‫קומפלט‪.‬‬
‫‪ 2.8.2.0100‬מחבר ‪ IP68‬לחיבור כבלי בקוטר עד ‪ 3X1.5‬בעל תק ישראלי או‬
‫אמריקאי או ארופאי‪ .‬דוגמת חברת ‪) 3M‬ניסקו(‬
‫סה"כ לתת פרק‪:‬‬
‫תת פרק‪:‬‬
‫‪8.3‬‬
‫מספר סעי!‬
‫‪8. 2‬‬
‫קומפלט ‪40.00‬‬
‫גופי תאורה( התקנה בלבד‬
‫הארקות‬
‫תאור הסעי!‬
‫יח'‬
‫כמות‬
‫מחיר‬
‫סה"כ‬
‫מכו הלאומי לביוטכנולוגיה בנגב‬
‫‪24/04/2014‬‬
‫עמוד‪20 :‬‬
‫כתב כמויות למכרז מספר ‪212/2014‬‬
‫עבודות פיתוח סביב בני ‪41+42‬‬
‫‪m‬‬
‫תת כתב‪ :‬שלב ב'‬
‫תאור הסעי!‬
‫מספר סעי!‬
‫‪ 2.8.3.0010‬שוחת ביקורת תיקנית להארקה‪ ,‬בקוטר ‪ 50‬ס"מ נטו עומק ‪ 50‬ס"מ כולל‬
‫תקרה ומכסה פלדה יצוק ע כיתוב "הארקה לא לפרק" כולל חפירת‬
‫הבור‪,‬הידוק‪ ,‬קידוחי מילוי חצ‪ F‬בקרקעית‪.‬‬
‫כמות‬
‫יח'‬
‫קומפלט ‪3.00‬‬
‫‪ 2.8.3.0020‬אלקטרודת הארקה מפלדה מצופה נחושת בקוטר ‪ 19‬מ"מ ואור ‪ 300‬ס"מ‬
‫מותקנת בשוחת ביקורת כולל כל העבודה וחומרי העזר‬
‫יח'‬
‫‪3.00‬‬
‫‪ 2.8.3.0030‬מולי נחושת גלוי ‪ 35‬ממ"ר טמו בקרקע‪ ,‬כולל חיבור בעמודי‪ ,‬כולל את‬
‫כל העבודה וחומרי העזר‬
‫מ"א‬
‫‪700.00‬‬
‫מחיר‬
‫סה"כ‬
‫‪ 2.8.3.0040‬פס הארקה מנחושת ‪ 30X4‬מ"מ באור מתאי לחיבור עד ‪ 6‬מוליכי בחת קומפלט ‪10.00‬‬
‫עד ‪ 35‬ממ"ר להארקה ע ברגי‪ ,‬אומי ודסקיות כולל התקנה וחיבור‬
‫בתו פתח הציוד של עמוד תאורה כולל חיבורו ע"ג פס ברזל מגולוו של‬
‫הארקת היסוד‪.‬‬
‫סה"כ לתת פרק‪:‬‬
‫תת פרק‪:‬‬
‫‪8.4‬‬
‫הארקות‬
‫‪8. 3‬‬
‫תוכניות עדות ובדיקות‬
‫תאור הסעי!‬
‫מספר סעי!‬
‫‪ 2.8.4.0010‬העברת מתק חשמל \תאורה בפיתוח באזור שלב ב'‪ .‬בדיקת מהנדס בודק‬
‫מוסמ והגשת דוח כולל פרוט כל התיקוני הדרושי לצור חיבור המתק‬
‫לחשמל‪ .‬המחיר כולל תשלו עבור הבדיקה לבודק מוסמ‪ ,‬ליווי הבודק‬
‫והגשת עזרה בכל שלבי הבדיקה‪ .‬תיקו הליקויי כלול במחיר העבודה‬
‫ולא תשול תוספת‪.‬‬
‫‪ 2.8.4.0020‬הכנת תוכנית עדות כמפורט במפרט הטכני ( פרק ‪ 6‬סעי‪ 6‬ו'‬
‫סה"כ לתת פרק‪:‬‬
‫סה"כ לפרק‪:‬‬
‫פרק‪:‬‬
‫‪40‬‬
‫עב' פתוח‬
‫תת פרק‪:‬‬
‫‪40.2‬‬
‫עב' מיוחדות‬
‫‪8. 4‬‬
‫‪8‬‬
‫כמות‬
‫יח'‬
‫קומפלט ‪1.00‬‬
‫מחיר‬
‫סה"כ‬
‫קומפלט ‪1.00‬‬
‫תוכניות עדות ובדיקות‬
‫עבודות חשמל‬
‫יח'‬
‫מ"ק‬
‫כמות‬
‫‪80.00‬‬
‫תאור הסעי!‬
‫מספר סעי!‬
‫‪ 2.40.2.0010‬אספקה‪ ,‬פיזור שכבת פרלייט ‪ (0.6) 2‬בעובי ‪ 50‬ס"מ‬
‫‪ 2.40.2.0020‬אספקת והנחת פלטות מנקזות ‪ "ZIN CO GREEN GOOF" FD 25‬או‬
‫שווה ער בטיבו כולל כל המפורט במפרט ולפי פרט א‪2064/‬‬
‫מ"ר‬
‫‪150.00‬‬
‫‪ 2.40.2.0030‬אספקה וביצוע צינור בקרת נוקז ‪PVC "6‬‬
‫מ"א‬
‫‪4.00‬‬
‫‪ 2.40.2.0040‬אספקה‪ ,‬פיזור וישור שכבת טו‪ OVER(SIZE 20((50 6‬בעובי ‪ 10‬ס"מ בגוו‬
‫שחור כחיפוי לקרקע ולפי פרט א‪2064/‬‬
‫מ"ק‬
‫‪15.00‬‬
‫‪ 2.40.2.0050‬אספקת יריעה למניעת חדירת שורשי ‪ WSF(40‬לפי פרט א‪2064/‬‬
‫מ"ר‬
‫‪150.00‬‬
‫‪ 2.40.2.0060‬מצע אב גרוסה ‪ 3(4‬ס"מ גוו אפור עובי שכבה ‪ 10‬ס"מ‬
‫מ"ק‬
‫‪8.00‬‬
‫מחיר‬
‫סה"כ‬
‫מכו הלאומי לביוטכנולוגיה בנגב‬
‫‪24/04/2014‬‬
‫עמוד‪21 :‬‬
‫כתב כמויות למכרז מספר ‪212/2014‬‬
‫עבודות פיתוח סביב בני ‪41+42‬‬
‫‪m‬‬
‫תת כתב‪ :‬שלב ב'‬
‫מספר סעי!‬
‫יח'‬
‫תאור הסעי!‬
‫סה"כ לתת פרק‪:‬‬
‫תת פרק‪:‬‬
‫‪40.6‬‬
‫‪40.‬‬
‫‪40.2‬‬
‫עב' מיוחדות‬
‫ריצופי' ומדרגות‬
‫תאור הסעי!‬
‫מספר סעי!‬
‫‪ 2.40.6.0010‬מצע גרוס סוג א' מפוזר בשכבות של ‪ 15‬ס"מ ומהודק בהדוק מבוקר ל‬
‫‪ 98%‬על פי מודיפייד אאשהו‪ ,‬כתשתית למרצפי בטו השוני ולרצופי‪.‬‬
‫יח'‬
‫מ"ק‬
‫כמות‬
‫‪1,000.00‬‬
‫‪ 2.40.6.0020‬הדוק שתית לפני פיזור המצע לדרגת הדוק של ‪96%‬‬
‫מ"ר‬
‫‪2,500.00‬‬
‫‪ 2.40.6.0030‬אספקה וריצו‪ 6‬מרצפות ‪ 15/15‬ס"מ לכביש בגוו קוקטייל אפור לפי פרט‬
‫ר(‪2064/2‬‬
‫מ"ר‬
‫‪280.00‬‬
‫‪ 2.40.6.0040‬אספקה וריצו‪ 6‬מרצפות ‪ 15/15‬ס"מ למדרכה‬
‫מ"ר‬
‫‪300.00‬‬
‫‪ 2.40.6.0050‬אספקה ויציקת משטח גרנוליט ע"ג משטח בטו מזויי בהתא לפרט ר(‬
‫‪ 2064/1‬ותכ' הקונס'‪ .‬סוג האגרגטי‪ :‬אבני מעובדות טבעיות גוו‬
‫חו(בז' בהיר‪ ,‬מק"ט ‪ YCD(018‬גודל ‪ 3(6‬מ"מ או ‪ 6(9‬מ"מ תוצרת חברת‬
‫‪ Arkop‬ממושב חמד )‪ (054(5233095‬או ש"ע‪ .‬גוו המלט(לפי בחירת‬
‫האדריכל )כולל אופציה של תוספת פיגמנט(‪ .‬כולל פסי הפרדה וקנטי‬
‫מאלומיניו לפי תכנית אדריכלית‪ ,‬כולל ג תשתית בטו‪ ,‬רשתות הזיו‬
‫ויריעת פוליאטיל‪.‬‬
‫מ"ר‬
‫‪1,500.00‬‬
‫‪ 2.40.6.0060‬אב ג ‪ 10/20/100‬ס"מ על יסוד ומשענת בטו ב(‪20‬‬
‫מ"א‬
‫‪100.00‬‬
‫‪ 2.40.6.0070‬כמו סעי‪ 0030 6‬א כולל ריצו‪ 6‬אב טבעית בהתא לפרט ר‪2064/4/‬‬
‫מ"ר‬
‫‪60.00‬‬
‫‪ 2.40.6.0080‬ציפוי מדרגות בגרנוליט היצוקות בטו על ידי קבל המבנה לפי פרט‬
‫מג‪2064/‬‬
‫מ"א‬
‫‪330.00‬‬
‫‪ 2.40.6.0090‬ציפוי בגרנוליט כנ"ל‪ ,‬א של מדרגות ישיבה במידות ‪ 48*90‬ס"מ‬
‫מ"א‬
‫‪150.00‬‬
‫סה"כ לתת פרק‪:‬‬
‫תת פרק‪:‬‬
‫כמות‬
‫‪40.8‬‬
‫מחיר‬
‫סה"כ‬
‫‪40.‬‬
‫‪40.6‬‬
‫מחיר‬
‫סה"כ‬
‫ריצופי ומדרגות‬
‫עבודות שונות‬
‫יח'‬
‫מ"א‬
‫כמות‬
‫‪150.00‬‬
‫תאור הסעי!‬
‫מספר סעי!‬
‫‪ 2.40.8.0010‬פירוק וסילוק גדר איסכורית ‪+‬שערי‬
‫‪ 2.40.8.0020‬מעקה בטיחות למדרו כמו "אורלי" מעקה הולכה חיפה מק"ט ‪ 4006‬או‬
‫ש"ע‬
‫מ"א‬
‫‪70.00‬‬
‫‪ 2.40.8.0030‬מאחז יד לפי פרט מי‪2064/‬‬
‫מ"א‬
‫‪40.00‬‬
‫‪ 2.40.8.0040‬אספקה והתקנת ספסל דג "גלרו" תוצרת "שח אריכא" או ש"ע מק"ט‬
‫‪ 1085‬או ‪1086‬‬
‫יח'‬
‫‪13.00‬‬
‫מחיר‬
‫סה"כ‬
‫מכו הלאומי לביוטכנולוגיה בנגב‬
‫‪24/04/2014‬‬
‫עמוד‪22 :‬‬
‫כתב כמויות למכרז מספר ‪212/2014‬‬
‫עבודות פיתוח סביב בני ‪41+42‬‬
‫‪m‬‬
‫תת כתב‪ :‬שלב ב'‬
‫יח'‬
‫יח'‬
‫כמות‬
‫‪5.00‬‬
‫תאור הסעי!‬
‫מספר סעי!‬
‫‪ 2.40.8.0050‬אספקה והתקנת אשפתו דג "גל י" תוצרת "שח אריכא" או ש"ע‬
‫‪ 2.40.8.0060‬משטח "דק" כמו "‪ "megawood‬או ש"ע‬
‫מ"ר‬
‫‪100.00‬‬
‫‪ 2.40.8.0070‬מעקה בטיחות לפי פרט מע‪2064/‬‬
‫מ"א‬
‫‪60.00‬‬
‫סה"כ לתת פרק‪:‬‬
‫סה"כ לפרק‪:‬‬
‫פרק‪:‬‬
‫‪41‬‬
‫עב' גינו) והשקיה‬
‫תת פרק‪:‬‬
‫‪41.1‬‬
‫צנרת השקיה‬
‫‪40.‬‬
‫‪40.8‬‬
‫‪40‬‬
‫מחיר‬
‫סה"כ‬
‫עבודות שונות‬
‫עב' פתוח‬
‫תאור הסעי!‬
‫מספר סעי!‬
‫‪ 2.41.1.0010‬צנור פוליאטיל קוטר ‪ 75‬דרג ‪6‬‬
‫יח'‬
‫מ"א‬
‫כמות‬
‫‪100.00‬‬
‫‪ 2.41.1.0020‬צנור פוליאטיל קוטר ‪ 63‬דרג ‪6‬‬
‫מ"א‬
‫‪100.00‬‬
‫‪ 2.41.1.0030‬צנור פוליאטיל קוטר ‪ 50‬דרג ‪6‬‬
‫מ"א‬
‫‪150.00‬‬
‫‪ 2.41.1.0040‬צנור פוליאטיל קוטר ‪ 32‬דרג ‪6‬‬
‫מ"א‬
‫‪100.00‬‬
‫‪ 2.41.1.0050‬צנור פוליאטיל קוטר ‪ 25‬דרג ‪6‬‬
‫מ"א‬
‫‪430.00‬‬
‫‪ 2.41.1.0060‬קו טפטו‪ 6‬בקוטר ‪ 16‬מ"מ בצבע חו כולל טפטפות אינטגרליות מתווסתות מ"א‬
‫‪ 1.6‬ליטר‪/‬שעה‪ ,‬במרווחי של ‪ 1.0‬מ' כולל מיצבי ברזל קוטר ‪ 6‬מ"מ‬
‫באור ‪ 40‬ס"מ כל ‪ 2.5‬מ'‬
‫‪40.00‬‬
‫‪ 2.41.1.0070‬כמו סעי‪ 41.1.190 6‬א במרווחי של ‪ 0.8‬מ'‬
‫מ"א‬
‫‪32.00‬‬
‫‪ 2.41.1.0080‬כמו סעי‪ 41.1.190 6‬א במרווחי של ‪ 0.6‬מ'‬
‫מ"א‬
‫‪170.00‬‬
‫‪ 2.41.1.0090‬כמו סעי‪ 41.1.190 6‬א במרווחי של ‪ 0.5‬מ'‬
‫מ"א‬
‫‪1,520.00‬‬
‫‪ 2.41.1.0100‬טבעת מצינור טפטו‪ 6‬מחוברת במסע‪" T 6‬פלסאו" אינטגרלי מתווסת‬
‫בצבע חו ‪ 16‬מ"מ רע"מ נטפי או שווה בטיבו בספיקה של ‪AS 1.6‬‬
‫ליטר‪/‬שעה כל ‪ 30‬ס"מ‪ ,‬הטבעת באור ‪ 8.1‬מ' תקובע סביב הע‪ F‬באמצעות‬
‫‪ 3‬יתדות קוטר ‪ 6‬מ"מ בצורת ‪ U‬ובאור ‪ 40‬ס"מ לפי פרט ומפרט‪ .‬השלוחה‬
‫טמונה בעומק ‪ 0.15‬מ'‬
‫יח'‬
‫‪18.00‬‬
‫‪ 2.41.1.0110‬כמו סעי‪ 41.1.195 6‬א ע ‪ 10‬טפטפות‬
‫יח'‬
‫‪5.00‬‬
‫מחיר‬
‫סה"כ‬
‫מכו הלאומי לביוטכנולוגיה בנגב‬
‫‪24/04/2014‬‬
‫עמוד‪23 :‬‬
‫כתב כמויות למכרז מספר ‪212/2014‬‬
‫עבודות פיתוח סביב בני ‪41+42‬‬
‫‪m‬‬
‫תת כתב‪ :‬שלב ב'‬
‫יח'‬
‫מ"א‬
‫כמות‬
‫‪35.00‬‬
‫תאור הסעי!‬
‫מספר סעי!‬
‫‪ 2.41.1.0120‬צנור מתעל תקשורת ‪ 75‬מ"מ כולל חוט משיכה‪ ,‬ישמש כשרוול‬
‫‪ 2.41.1.0130‬ממטיר גיחה הנטר "‪ "PGP‬או שווה בטיבו כולל אל נגר פנימי‬
‫יח'‬
‫‪42.00‬‬
‫‪ 2.41.1.0140‬בריכת ניקוז לשלוחות טפטו‪ 6‬לפי פרט בתכ' ההשקיה ו‪/‬או המפרט‬
‫המיוחד‪.‬‬
‫יח'‬
‫‪4.00‬‬
‫‪ 2.41.1.0150‬תא בקרה לשרוולי השקייה מחוליית בטו טרומי בקוטר ‪ 80‬ס"מ כולל‬
‫תקרה ומכסה תוא ריצו‪6‬‬
‫יח'‬
‫‪2.00‬‬
‫סה"כ לתת פרק‪:‬‬
‫תת פרק‪:‬‬
‫‪41.2‬‬
‫‪41.‬‬
‫‪41.1‬‬
‫מחיר‬
‫סה"כ‬
‫צנרת השקיה‬
‫גינו) ונטיעות‬
‫יח'‬
‫יח'‬
‫כמות‬
‫‪10.00‬‬
‫תאור הסעי!‬
‫מספר סעי!‬
‫‪ 2.41.2.0010‬נטיעת שתילי עצי בעלי גזע מעוצב גודל ‪8‬‬
‫‪ 2.41.2.0020‬נטיעת שיחי ‪ 3‬ליטר‪ ,‬גודל ‪4‬‬
‫יח'‬
‫‪2,795.00‬‬
‫‪ 2.41.2.0030‬דקל זנב השועל מאדמה‪ ,‬גובה כללי ‪ 4.00(5.00‬מ'‬
‫יח'‬
‫‪5.00‬‬
‫‪ 2.41.2.0040‬נטיעת עצי זית מאדמה‬
‫יח'‬
‫‪3.00‬‬
‫‪ 2.41.2.0050‬שתילת דשא "קוקויה" במשטחי‬
‫מ"ר‬
‫‪230.00‬‬
‫סה"כ לתת פרק‪:‬‬
‫סה"כ לפרק‪:‬‬
‫פרק‪:‬‬
‫‪51‬‬
‫תשתיות וכבישי'‬
‫תת פרק‪:‬‬
‫‪51.1‬‬
‫פירוקי' ושונות‬
‫‪41.‬‬
‫‪41.2‬‬
‫‪41‬‬
‫מחיר‬
‫סה"כ‬
‫גינו ונטיעות‬
‫עב' גינו והשקיה‬
‫יח'‬
‫תאור הסעי!‬
‫מספר סעי!‬
‫‪ 2.51.1.0010‬פירוק אב שפה קיימת במגש החניה הקיי ופינויה למקו שיורה המפקח‪ ,‬מ"א‬
‫כולל סילוק כל החומר לאתר שפיכה מאושר‪.‬‬
‫כמות‬
‫‪80.00‬‬
‫‪ 2.51.1.0020‬אספקה והתקנת מכסי תאי ביקורת מכל סוג במילוי גרנוליט כמפורט‬
‫בפרט משטח הגרנוליט‬
‫יח'‬
‫‪15.00‬‬
‫‪ 2.51.1.0030‬התאמת גובה מכסי תאי ביקורת‬
‫יח'‬
‫‪10.00‬‬
‫‪ 2.51.1.0040‬פירוק חלקי של מסלעה ופינויה ‪ ,‬כולל סילוק כל החומר לאתר שפיכה‬
‫מאושר ע"י מפקח‬
‫מ"ר‬
‫‪100.00‬‬
‫‪ 2.51.1.0050‬פירוק כבישי ומדרכות אספלט במגרש החניה הקיי ופינוי החומר‬
‫למקו שפ מותר‬
‫מ"ר‬
‫‪100.00‬‬
‫מחיר‬
‫סה"כ‬
‫מכו הלאומי לביוטכנולוגיה בנגב‬
‫‪24/04/2014‬‬
‫עמוד‪24 :‬‬
‫כתב כמויות למכרז מספר ‪212/2014‬‬
‫עבודות פיתוח סביב בני ‪41+42‬‬
‫‪m‬‬
‫תת כתב‪ :‬שלב ב'‬
‫מספר סעי!‬
‫יח'‬
‫תאור הסעי!‬
‫סה"כ לתת פרק‪:‬‬
‫תת פרק‪:‬‬
‫‪51.2‬‬
‫‪51.‬‬
‫‪51.1‬‬
‫כמות‬
‫פירוקי ושונות‬
‫עב' עפר‬
‫תאור הסעי!‬
‫מספר סעי!‬
‫‪ 2.51.2.0010‬יישור שטחי )עבודות עפר חפירה ו‪/‬או מילוי( בגובה עד ‪ 50‬ס"מ‪.‬‬
‫יח'‬
‫מ"ר‬
‫כמות‬
‫‪2,400.00‬‬
‫‪ 2.51.2.0020‬אספקה ופיזור של אדמת מילוי מחו‪ F‬לאתר )אזור המסלעה(‬
‫מ"ק‬
‫‪1,450.00‬‬
‫‪ 2.51.2.0030‬אדמת ג מטיב מאושר בעובי ‪ 40‬ס"מ לפחות‬
‫מ"ק‬
‫‪570.00‬‬
‫‪ 2.51.2.0040‬פינוי פסולת וחישו‪ 6‬השטח‬
‫קומפלט ‪1.00‬‬
‫סה"כ לתת פרק‪:‬‬
‫תת פרק‪:‬‬
‫‪51.3‬‬
‫‪51.‬‬
‫‪51.2‬‬
‫מצעי' ותשתיות‬
‫‪ 2.51.3.0020‬הדוק שתית לפני פיזור המצע לדרגת הדוק של ‪96%‬‬
‫סה"כ לתת פרק‪:‬‬
‫תת פרק‪:‬‬
‫‪51.‬‬
‫‪51.3‬‬
‫מ"ר‬
‫‪2,500.00‬‬
‫מחיר‬
‫סה"כ‬
‫מצעי ותשתיות‬
‫עב' אספלט‬
‫תאור הסעי!‬
‫מספר סעי!‬
‫‪ 2.51.4.0010‬השלמת ריבוד במגרש החניה הקיי לאור המדרו בשכבת בטו אספלט‬
‫מקשרת בעובי ‪ 5‬ס"מ‪ .‬דרוג האגרגטי בתערובת סוג א'‪.‬‬
‫יח'‬
‫מ"ר‬
‫‪ 2.51.4.0020‬ריסוס ביטומ ה‪.‬ב‪ 70.‬בשעור ‪ 1‬ק"ג‪/‬מ"ר‬
‫מ"ר‬
‫‪500.00‬‬
‫‪ 2.51.4.0030‬מישק התחברות אספלט קיי לאספלט חדש‬
‫מ"א‬
‫‪40.00‬‬
‫‪ 2.51.4.0040‬ריסוס בחומר מונע נביטת עשבי‬
‫מ"ר‬
‫‪110.00‬‬
‫‪ 2.51.4.0050‬השלמת שכבת אספלט נושאת בעובי ‪ 4‬ס"מ כולל ציפוי מאחה אל הקיי‬
‫וכולל ניקוי יסודי של האספלט הקיי שבוצע בכביש המזרחי בשלב א'‬
‫של הפרויקט‪.‬‬
‫מ"ר‬
‫‪1,500.00‬‬
‫סה"כ לתת פרק‪:‬‬
‫תת פרק‪:‬‬
‫יח'‬
‫מ"ק‬
‫כמות‬
‫‪1,300.00‬‬
‫כמות‬
‫‪500.00‬‬
‫‪51.5‬‬
‫מחיר‬
‫סה"כ‬
‫עב' עפר‬
‫תאור הסעי!‬
‫מספר סעי!‬
‫‪ 2.51.3.0010‬מצע גרוס סוג א' מפוזר בשכבות של ‪ 15‬ס"מ ומהודק בהדוק מבוקר ל‬
‫‪ 98%‬על פי מודיפייד אאשהו‪ ,‬כתשתית למרצפי בטו השוני ולרצופי‪.‬‬
‫‪51.4‬‬
‫מחיר‬
‫סה"כ‬
‫עב' בטו) בניקוז ומעבירי מי'‬
‫‪51.‬‬
‫‪51.4‬‬
‫עב' אספלט‬
‫מחיר‬
‫סה"כ‬
‫מכו הלאומי לביוטכנולוגיה בנגב‬
‫‪24/04/2014‬‬
‫עמוד‪25 :‬‬
‫כתב כמויות למכרז מספר ‪212/2014‬‬
‫עבודות פיתוח סביב בני ‪41+42‬‬
‫‪m‬‬
‫תת כתב‪ :‬שלב ב'‬
‫יח'‬
‫מ"א‬
‫כמות‬
‫‪200.00‬‬
‫תאור הסעי!‬
‫מספר סעי!‬
‫‪ 2.51.5.0010‬צנורות ניקוז מבטו מסוג ‪ 120‬בקוטר ‪ 40‬ס"מ ובעומקי עד ‪ 2.0‬מטר‬
‫‪ 2.51.5.0020‬תא בקרה במידות ‪ 100X100‬ס"מ ובעומק עד ‪ 250‬ס"מ כולל מכסה ב‪.‬ב‪.‬‬
‫‪104.1.3‬‬
‫יח'‬
‫‪3.00‬‬
‫‪ 2.51.5.0030‬תא בקרה קליטה במידות ‪ 100X80‬ס"מ ובעומק עד ‪ 200‬ס"מ כולל מכסה‬
‫קליטה מרשת סבכה לפי פרט‬
‫יח'‬
‫‪4.00‬‬
‫סה"כ לתת פרק‪:‬‬
‫סה"כ לפרק‪:‬‬
‫פרק‪:‬‬
‫‪57‬‬
‫מערכות ביוב‪ ,‬ניקוז ומי'‬
‫תת פרק‪:‬‬
‫‪57.1‬‬
‫מערכות מי'‬
‫‪51.‬‬
‫‪51.5‬‬
‫‪51‬‬
‫עב' בטו בניקוז ומעבירי מי‬
‫תשתיות וכבישי‬
‫תאור הסעי!‬
‫מספר סעי!‬
‫‪ 2.57.1.0010‬התחברות לצינור פקסגל קיי בקוטר ‪ 110‬במרכזו או בקצהו ע צינור‬
‫מתוכנ פוליאטיל מצולב בקוטר ‪ 160‬מ"מ כולל חשיפת הצינור‪ ,‬תיאו‬
‫הפסקת מי ע המועצה‪ ,‬חיתו הצינור והתחברות לרבות הסתעפות ע‬
‫ניצב מאוג עשוי יצקת‪ ,‬שני מחברי "רב קוטר" או "שטראוב"‪ ,‬שני קטעי‬
‫צינורות א‪.‬צ‪ .‬גוש עיגו מבטו מחבר לאוג מנירוסטה‪ ,‬סיל וק פסולת‬
‫וחומר עוד‪ 6‬באותו יו‪ ,‬החזרת מצב השטח לקדמותו בשלמות וכו'‪ ,‬הכל‬
‫כנדרש בהתא לתכנית סטנדרטית‪.‬‬
‫תת פרק‪:‬‬
‫כמות‬
‫יח'‬
‫קומפלט ‪1.00‬‬
‫‪ 2.57.1.0020‬צינור פוליאטיל מצולב דרג ‪ 10‬שחור )עמיד ‪ (U.‬בקוטר ‪ 110‬מ"מ ובעומק‬
‫ממוצע ‪ 1.5‬מ' לרבות ספחי לריתו חשמלי‪ ,‬חפירה ו\או חציבה‪ ,‬ריפוד‬
‫בחול‪ ,‬מילוי החפירה בחומר מוברר מהודק כאשר הצינור בשטח פתוח‬
‫ומילוי בחול בשכבות של ‪ 20‬ס"מ בהרטבה והדוק מבוקר במלוא העומק‬
‫בכבישי או שטח מרוצ‪ , 6‬מילוי מצע סוג א' מהודק בשכב ות עד תחתית‬
‫האספלט או הריצו‪ 6‬בדיקות כנדרש וכו'‪.‬‬
‫יח'‬
‫‪5.00‬‬
‫‪ 2.57.1.0030‬הידרנט בקוטר "‪ 3‬כולל התחברות לצינור ראשי‪ ,‬קטע צינור פוליאטיל‬
‫מצולב דרג ‪ 10‬שחור בקוטר ‪ 110‬מ"מ‪ ,‬באור כ(‪ 3.0‬מ' ואביזרי חיבור‪ ,‬ברז‬
‫כיבוי אש תקני "‪ 3‬ע מחבר שטור‪ ,F‬מתק שבירה הכל תוצרת "רפאל" או‬
‫ש‪.‬ע‪.‬וכו' כמפורט בפרט ‪304‬‬
‫יח'‬
‫‪1.00‬‬
‫סה"כ לתת פרק‪:‬‬
‫‪57.2‬‬
‫מחיר‬
‫סה"כ‬
‫‪57.‬‬
‫‪57.1‬‬
‫מחיר‬
‫סה"כ‬
‫מערכות מי‬
‫מערכות ניקוז‬
‫תאור הסעי!‬
‫מספר סעי!‬
‫‪ 2.57.2.0010‬צינור בטו מזוי בקוטר ‪ 40‬ס"מ דרג ‪ 150‬לפי ת‪.‬י‪ 27 .‬בעומק עד ‪ 1.5‬מ'‬
‫לרבות אטמי‪ ,‬חפירה ו‪/‬או חציבה‪ ,‬התגברות על מכשולי‪ ,‬ריפוד בחול‪,‬‬
‫מילוי החפירה בחומר מהודק בשכבות וכו'‪.‬‬
‫יח'‬
‫מ"א‬
‫כמות‬
‫‪20.00‬‬
‫‪ 2.57.2.0020‬צינור בטו מזוי בקוטר ‪ 60‬ס"מ דרג ‪ 150‬לפית‪.‬י‪ 27 .‬בעומק מ( ‪ 1.5‬ועד ‪ 2.5‬מ"א‬
‫מ' לרבות אטמי‪ ,‬חפירה ו‪/‬או חציבה‪ ,‬התגברות על מכשולי‪ ,‬ריפוד‬
‫בחול‪ ,‬מילוי החפירה בחומר מהודק בשכבות וכו'‪.‬‬
‫‪30.00‬‬
‫‪ 2.57.2.0030‬תא ביקורת מרובע במידות ‪ 100X100‬ס"מ בעומק מי ‪1.5‬ועד ‪ 2.5‬מ' לרבות יח'‬
‫מחברי "קונטור סיל" מכסה לעומס כבד ‪ D(400‬עשוי יצקת ע נלה ע‬
‫סמל האוניברסיטה וכל המפורט במפרטי‪.‬‬
‫‪1.00‬‬
‫מחיר‬
‫סה"כ‬
‫מכו הלאומי לביוטכנולוגיה בנגב‬
‫‪24/04/2014‬‬
‫עמוד‪26 :‬‬
‫כתב כמויות למכרז מספר ‪212/2014‬‬
‫עבודות פיתוח סביב בני ‪41+42‬‬
‫‪m‬‬
‫תת כתב‪ :‬שלב ב'‬
‫תאור הסעי!‬
‫מספר סעי!‬
‫‪ 2.57.2.0040‬תא קליטה ע שלוש שבכות לניקוז לרבות שבכות יצקת ‪,‬תא קצה בעומק‬
‫כ(‪ 1.3‬מ' ע יציאה לצינור ‪ 40‬ס"מ כולל מחבר לתא "קונטורסיל" ‪,‬צינור‬
‫בטו בקוטר ‪ 40‬ס"מ באור כ(‪ 4.0‬מ' עד לתא ניקוז קיי הכל קומפלט לפי‬
‫פרטי‬
‫כמות‬
‫יח'‬
‫קומפלט ‪1.00‬‬
‫‪ 2.57.2.0050‬התחברות לתא ניקוז קיי לרבות חפירה ו‪/‬או חציבה‪,‬חציבה בדופ‬
‫התא‪,‬התקנת מחבר לשוחה לקבלת איטו מושל‪ ,‬ביטו במלט ע ערב‬
‫ביג'יבונד‪,‬והחזרת מצב השטח לקדמותו לקדמותו‪.‬‬
‫קומפלט ‪3.00‬‬
‫‪ 2.57.2.0060‬התחברות לקו ניקוז קיי )הכנה שהוכנה בעבר( כולל חפירה ו‪/‬או חציבה‬
‫לחשיפת ההכנה‪ ,‬פירוק חסימת קצה הצינור‪ ,‬ניקוי ראש הצינור ואט‪,‬‬
‫התקנת צינור חדש מתאי לשקע הקיי‪ ,‬מילוי החפירה בחול‪ ,‬הכל‬
‫קומפלט לקבלת חיבור צינור חדש לצינור קיי‪.‬‬
‫קומפלט ‪1.00‬‬
‫‪ 2.57.2.0070‬פירוק קו ניקוז קיי לרבות תאי מילוי התעלה בחומר מקומי מהודק‬
‫וסילוק הפסולת לאתר פסולת מאושר‪.‬‬
‫מ"א‬
‫מחיר‬
‫סה"כ‬
‫‪110.00‬‬
‫‪ 2.57.2.0080‬פירוק שוחה במלואה עומקה‪ ,‬סילוק פסולת לאתר מאושר ומילוי החפירה קומפלט ‪2.00‬‬
‫במצע מהודק בהרטבה והידוק מבוקר או פירוקה לצור התקנת תא חדש‬
‫במקו תא קיי‪.‬‬
‫סה"כ לתת פרק‪:‬‬
‫תת פרק‪:‬‬
‫‪57.3‬‬
‫‪57.‬‬
‫‪57.2‬‬
‫מערכות ניקוז‬
‫קו ביוב‬
‫יח'‬
‫מ"א‬
‫כמות‬
‫‪20.00‬‬
‫תאור הסעי!‬
‫מספר סעי!‬
‫‪ 2.57.3.0010‬צינור עשוי פי‪.‬וי‪.‬סי לביוב ‪ SN(8‬לפי ת"י ‪ 884‬קצר‪ ,‬באור ‪ 3.0‬מ'‪ ,‬בקוטר‬
‫‪ 200‬מ"מ כולל חפירה ו‪/‬או חציבה‪ ,‬מצע ועטיפת חול‪ ,‬מילוי חפירה בחול‬
‫בשכבות של ‪ 20%‬בהרטבה והידוק ( ‪ 98%‬מוד‪.‬א‪.‬א‪.‬ש‪.‬ה‪.‬ו‪ .‬במלוא העומק‬
‫עד לתחתית מבנה הכביש או הריצו‪ ,6‬מילוי במצע סוג א' בשכבות עד‬
‫תחתית האספלט או הריצו‪,6‬מילוי בחומר מוברר מהדק בשכבות בשטח‬
‫פתוח‪ ,‬בדיקה הידרוסטטית‪ ,‬בדיקה בצילומי וידאו‪ ,‬הרחקת וסילוק החומר‬
‫העוד‪ 6‬וכו'‪ ,‬הכל כמפורט במפרטי בעומק עד ‪.1.75‬‬
‫‪ 2.57.3.0020‬שוחת בקרה בקוטר ‪ 100‬ס"מ ובעומק עד ‪ 1.75‬מ' עשויה חוליות טרומיות‪,‬‬
‫בהתא לפרט סט' מס' ‪ ,201 201‬א'‪ 201 ,‬ב' ו ( ‪ 201‬ג' כולל חפירה ו‪/‬או‬
‫חציבה‪ ,‬תיקרה מתאימה לעומס כבד ע מכסה עשוי יצקת בקותר ?‪60‬‬
‫ס"מ‪ ,‬מי ‪ D (400‬ע סמל האוניברסיטה וכיתוב מתאי ‪ ,‬מדרגות רחבות‬
‫מיצקת ע ציפוי פלסטי‪ ,‬איטו "איטופלסט" או ש‪.‬ע‪ .‬בי החוליות וטיח‬
‫צמנט לסגירת תפרי מבפני‪ ,‬עיבוד הבנצ'יק‪ ,‬מחברי "איטוביב" או ש‪.‬ע‪.‬‬
‫לתא וכו' כמפורט במפרט המיוחד‪.‬‬
‫יח'‬
‫‪2.00‬‬
‫‪ 2.57.3.0030‬פירוק צינור ביוב מבוטל בעומק עד ‪ 2.75‬מ' כולל חפירה ו‪/‬או חציבה‪,‬‬
‫סילוק הצינורות לאתר פסולת מאושר‪ ,‬מילוי החפירה בחומר מוברר או‬
‫חול לפי מיקו הצינור בהידוק מבוקר והחזרת מצב השטח לקדמותו באזור‬
‫שלא נשאות עבודות פיתוח‪.‬‬
‫מ"א‬
‫‪45.00‬‬
‫‪ 2.57.3.0040‬פירוק שוחה במלואה עומקה‪ ,‬סילוק פסולת לאתר מאושר ומילוי החפירה קומפלט ‪2.00‬‬
‫במצע מהודק בהרטבה והידוק מבוקר או פירוקה לצור התקנת תא חדש‬
‫במקו תא קיי‪.‬‬
‫‪ 2.57.3.0050‬תוספת עבור התקנת תא חדש על קו קיי כולל חפירה ו\או חציבה‪ ,‬גילוי‬
‫הצינור‪ ,‬התקנת תא לפי מפרט כולל איטו פתחי במעבר צינורות בדופ‬
‫התא לפי פרט‪ ,‬עיבוד‪ ,‬הכל כנדרש לקבלת תא חדש מושל‪) .‬התא החדש‬
‫לתשלו בנפרד(‪.‬‬
‫סה"כ לתת פרק‪:‬‬
‫‪57.‬‬
‫‪57.3‬‬
‫קו ביוב‬
‫יח'‬
‫‪1.00‬‬
‫מחיר‬
‫סה"כ‬
‫מכו הלאומי לביוטכנולוגיה בנגב‬
‫‪24/04/2014‬‬
‫עמוד‪27 :‬‬
‫כתב כמויות למכרז מספר ‪212/2014‬‬
‫עבודות פיתוח סביב בני ‪41+42‬‬
‫‪m‬‬
‫תת כתב‪ :‬שלב ב'‬
‫מספר סעי!‬
‫יח'‬
‫תאור הסעי!‬
‫סה"כ לפרק‪:‬‬
‫סה"כ לתת כתב‪:‬‬
‫מערכות ביוב‪ ,‬ניקוז ומי‬
‫‪57‬‬
‫‪2‬‬
‫שלב ב'‬
‫כמות‬
‫מחיר‬
‫סה"כ‬