הורדת הסכם להזמנת הופעה

‫הסכם להזמנת שרותי מוזיקה‬
‫זכרון דברים מיום ___________ בין ___________ לבין ___________‪.‬‬
‫‪ .1‬המופע יתקיים בתאריך ___________ מקום‪._____________________________ :‬‬
‫‪ .2‬מחיר המופע ___________ כולל מע"מ‪.‬‬
‫‪ .3‬במופע משתתף נגן אחד עם הכלים הבאים‪:‬‬
‫___________ ‪.___________ / ___________ / ___________ / ___________ /‬‬
‫‪ .4‬אורך ההופעה ___________‪.‬‬
‫‪ .5‬פרטי ההופעה‪:‬‬
‫___________________________________________________________________________‬
‫___________________________________________________________________________‬
‫___________________________________________________________________________‬
‫___________________________________________________________________________‬
‫___________________________________________________________________________‬
‫‪ .6‬הלקוח החתום מטה‪ ,‬מתחייב לשלם באופן הבא‪ :‬מקדמה ‪ 20%‬עד שבוע לפני הגשמת האירוע ואת שאר‬
‫הכסף בצק מזומן‪ ,‬או במזומן ביום הארוע תמורת חשבונית ו‪/‬או אישור פטור ממס שיקבל מהנגן‪.‬‬
‫‪ .7‬האמן אינו רשאי לבטל‪/‬לשנות את פרטי הדברים או ההתחייבות כמפורט בהסכם זה‪ ,‬אלא בהסכמת‬
‫הלקוח‪.‬‬
‫‪ .8‬הלקוח אינו רשאי לבטל‪/‬לשנות את פרטי הדברים או ההתחייבות כמפורט בהסכם זה‪ ,‬אלא בהסכמת‬
‫האמן‪.‬‬
‫ולראיה באו על החתום‬
‫האמן‪:‬‬
‫הלקוח‪:‬‬
‫שם‪ :‬אנדרס צ'ייט‬
‫שם‪_______________ :‬‬
‫ת‪.‬ז‪324606854 :.‬‬
‫ת‪.‬ז‪_______________ :.‬‬
‫חתימה‪_______________ :‬‬
‫חתימה‪_______________ :‬‬