התרגול

‫סמסטר אביב‪ ,‬תשע"א )‪(2011‬‬
‫מתרגלים‪ :‬רועי עשור ואמיר ונד‬
‫כימיה פיסיקלית א' )‪ – (69163‬תרגול מס' ‪6‬‬
‫החוג לכימיה‬
‫המכון לכימיה‬
‫נושאי התרגול‬
‫‪) .1‬חוב מתרגול קודם(‪ :‬שיטת ‪ Powell Plot‬לקביעת סדר כולל של ריאקציה‪.‬‬
‫‪ .2‬ריאקציות מורכבות מסדר ראשון‪ :‬הפיכות )שיווי‪-‬משקל(‪ ,‬עוקבות ומתחרות‪.‬‬
‫‪) .1‬חוב מתרגול קודם(‪ :‬שיטות לקביעת סדר של ריאקציות )התחלה(‬
‫עד עתה‪ ,‬הגדרנו בקורס את המושגים של קצב ריאקציה‪ ,‬משוואת קצב וסדרים )כוללים וחלקיים( של‬
‫ריאקציות‪ .‬התחלנו לבחון שיטות שבהן ניתן לקבוע מהו הסדר של ריאקציות פשוטות‪.‬‬
‫כעת נציג שתי שיטות חשובות לקביעת סדר של ריאקציות פשוטות )בעלות מגיב בודד(; בתרגולים‬
‫הבאים נציג שיטות כלליות יותר‪:‬‬
‫כל השיטות – בהנחה שלריאקציות אכן יש סדר מוגדר !!! ‪v = k[ A]α [ B]β ⋅⋅⋅ [ L]λ‬‬
‫השיטות הפשוטות שהצגנו עבור‪. v = k[ A]n :‬‬
‫א‪ .‬בעזרת שרטוט גרפי והתאמת רגרסיה אופטימלית‬
‫ב‪ .‬ציור ‪Powell-Plot‬‬
‫שיטה זו מתאימה אך ורק לריאקציות בעלות חוק קצב מן הצורה‪. r = k[ A]n :‬‬
‫מגדירים את הפרמטרים חסרי‪-‬היחידות‪:‬‬
‫) ‪φ = k A [ A]n0 −1 t (k A = nk‬‬
‫‪,‬‬
‫]‪[ A‬‬
‫‪[ A]0‬‬
‫=‪α‬‬
‫‪ α‬הוא החלק היחסי של ‪ A‬שלא הגיב‪ .‬בתרגום למונחים אלו‪ ,‬ניתן לרשום את המשוואות שלמדנו‬
‫לריאקציות אלמנטאריות מסדר ‪ n‬בצורה הבאה‪:‬‬
‫‪α 1− n − 1 = (n − 1)φ , n ≠ 1‬‬
‫‪‬‬
‫‪, n =1‬‬
‫‪ln α = −φ‬‬
‫⇒‬
‫‪1‬‬
‫‪ 1‬‬
‫‪[ A] n −1 = [ A] n −1 + (n − 1)k At‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ t‬‬
‫‪ln[ A]t = ln[ A]0 − k At‬‬
‫לכן‪ ,‬עבור כל ‪ n‬ישנו קשר פונקציונאלי ברור וידוע בין שני המשתנים שלנו ‪. α , φ -‬‬
‫כעת‪ ,‬משתמשים בציורים ידועים ומכונים מראש של הקשר‪) α vs. log10 φ :‬המשוואות מכונות‬
‫משוואות ‪ (Master‬ומתאימים בין סט מדידות ניסיוני לבין גרף מוכן מראש לקביעת הסדר של הריאקציה‪.‬‬
‫כימיה פיסיקלית א' )‪ – (69163‬תרגול מס' ‪ :6‬ריאקציות מורכבות מסדר ראשון‬
‫‪1‬‬
‫מתרגלים‪ :‬רועי עשור ואמיר ונד‬
‫סמסטר אביב‪ ,‬תשע"א )‪(2011‬‬
‫החוג לכימיה‬
‫המכון לכימיה‬
‫המדידה הניסיונית היא של ‪ , log10 t‬אבל זה שונה רק בקבוע מ‪) log10 φ -‬הסחה קבוע לאורך ציר ה‪-‬‬
‫‪ ,(x‬ולכן ניתן ישירות להשוות בין התוצאות הניסיוניות לגרף המוכן מראש‪.‬‬
‫אנו לא נתעסק בשיטה זו יותר‪ ,‬אך מזכירים אותה כאן היות והיא הוזכרה גם בשיעור‪.‬‬
‫ג‪ .‬שיטת זמן מחצית החיים‬
‫הערה על הישימות של כל השיטות‪:‬‬
‫כימיה פיסיקלית א' )‪ – (69163‬תרגול מס' ‪ :6‬ריאקציות מורכבות מסדר ראשון‬
‫‪2‬‬
‫סמסטר אביב‪ ,‬תשע"א )‪(2011‬‬
‫מתרגלים‪ :‬רועי עשור ואמיר ונד‬
‫החוג לכימיה‬
‫המכון לכימיה‬
‫‪ .2‬ריאקציות מורכבות )דגש על סדר ראשון(‬
‫עד עתה דנו אך ורק בריאקציות סינגולריות )כלומר‪ ,‬קיום של ריאקציה בודדת ופשוטה( מסדרים שונים‪.‬‬
‫בתרגול זה נרחיב את היריעה לריאקציות מסובכות יותר‪ .‬ראשית‪ ,‬נתרגל דבר כללי‪:‬‬
‫תרגול כתה )שאלה מס' ‪ 1‬מדף העזר(‬
‫ראשית‪ ,‬נתרגל באופן כללי כתיבת משוואות קצב ליצירה‪/‬צריכה של צורונים בריאקציות מורכבות‪:‬‬
‫][ ‪d‬‬
‫כתבו ביטויי קצב )‬
‫‪dt‬‬
‫( לכל הצורונים בסט הריאקציות האלמנטאריות הבא )… ‪:(A,B,C‬‬
‫‪k1‬‬
‫‪k2‬‬
‫‪ A ←‬‬
‫‪→ B ←‬‬
‫‪‬‬
‫‪→C‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪k−1‬‬
‫‪k−2‬‬
‫‪‬‬
‫‪k3‬‬
‫‪ A + B ‬‬
‫‪→D‬‬
‫פיתרון‪:‬‬
‫הריאקציות הנתונות )שתיהן מתרחשות בכלי במקביל( הן‪:‬‬
‫‪ A ←‬‬
‫‪→ B ←‬‬
‫‪→ C‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪k−1‬‬
‫‪k−2‬‬
‫‪‬‬
‫‪k3‬‬
‫‪ A + B ‬‬
‫‪→D‬‬
‫‪k2‬‬
‫‪k1‬‬
‫הערה‪ :‬למי שקל יותר‪ ,‬תמיד ניתן לרשום את כל הריאקציות בתור שלבים של ריאקציות פשוטות וחד‪-‬‬
‫כיווניות )ריאקציות סינגולריות(‪:‬‬
‫‪k1‬‬
‫‪ A ‬‬
‫‪→B‬‬
‫‪‬‬
‫‪k−1‬‬
‫‪k1‬‬
‫‪k2‬‬
‫‪ B → A‬‬
‫‪ A ←‬‬
‫‪→ B ←‬‬
‫‪‬‬
‫‪→C‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪‬‬
‫‪k2‬‬
‫‪k−1‬‬
‫‪k−2‬‬
‫‪⇔  B ‬‬
‫‪→C‬‬
‫‪‬‬
‫‪k3‬‬
‫‪ A + B ‬‬
‫‪‬‬
‫‪k−2‬‬
‫‪→D‬‬
‫‪C → B‬‬
‫‪k3‬‬
‫‪ A + B ‬‬
‫‪→D‬‬
‫‪‬‬
‫כעת‪ ,‬נוכל לרשום את התשובה‪:‬‬
‫]‪d [ A‬‬
‫]‪= − k1[ A] + k−1[ B] − k3 [ A][ B‬‬
‫‪dt‬‬
‫]‪d [ B‬‬
‫]‪= k1[ A] − k−1[ B] − k2 [ B] + k−2 [C ] − k3 [ A][ B‬‬
‫‪dt‬‬
‫] ‪d [C‬‬
‫] ‪= k2 [ B] − k−2 [C‬‬
‫‪dt‬‬
‫]‪d [ D‬‬
‫]‪= k3 [ A][ B‬‬
‫‪dt‬‬
‫תשובה מסוג זה מסבירה בדיוק את מידת הסיבוך של ריאקציות מורכבות ואת הצורך בקירובים לפיתרון‬
‫מנגנונים‪ :‬כבר עבור מס' שלבים מצומצם‪ ,‬קיבלנו ארבע משוואות דיפרנציאליות מצומדות‪ ,‬שקשות מאוד‬
‫לפיתרון )וייתכן שאף אינן ניתנות לפיתרון אנליטי מלא(‪.‬‬
‫כימיה פיסיקלית א' )‪ – (69163‬תרגול מס' ‪ :6‬ריאקציות מורכבות מסדר ראשון‬
‫‪3‬‬
‫סמסטר אביב‪ ,‬תשע"א )‪(2011‬‬
‫מתרגלים‪ :‬רועי עשור ואמיר ונד‬
‫החוג לכימיה‬
‫המכון לכימיה‬
‫כעת‪ ,‬נעבור לנושא הספציפי של תרגול זה – והוא מתן הפיתרון המפורש לשלושה מצבים בסיסיים של‬
‫ריאקציות מורכבות )שלמעשה‪ ,‬מהם נוכל להרכיב כל ריאקציה בכל מידת סיבוך כרצוננו(‪:‬‬
‫‬
‫ריאקציות הפיכות‪ ,‬כלומר נוסיף את האפשרות שהריאקציה לא הולכת עד תום אלא מגיעה‬
‫‪1‬‬
‫‪‬‬
‫לשיווי‪-‬משקל‪→ P :‬‬
‫‪. A ←‬‬
‫‪‬‬
‫‪k‬‬
‫‪k−1‬‬
‫‬
‫‪k1‬‬
‫‪k2‬‬
‫‪. A ‬‬
‫‪→ B ‬‬
‫ריאקציות עוקבות‪ ,‬כלומר מן הצורה‪→ C :‬‬
‫‪k1‬‬
‫‬
‫ריאקציות מתחרות )מקבילות(‪ ,‬כלומר‪:‬‬
‫‪A B‬‬
‫‪ C‬‬
‫‪.‬‬
‫‪k2‬‬
‫המשוואות שיוצגו להלן תהיינה למקרה הפרטי בו כל הריאקציות הן מסדר ראשון‪ ,‬אך ההרחבה למקרים‬
‫מסובכים יותר היא מיידית )ותתורגל גם בתרגילי הבית(‪ .‬כלומר‪ ,‬אנו מניחים כי כל השלבים הרשומים‬
‫הם שלבים אלמנטריים‪.‬‬
‫בכל המקרים הנ"ל‪ ,‬הפיתרון הוא אנליטי וניתן לקבלו מפיתרון ישיר של המשוואה הדיפרנציאלית‬
‫הרלוונטית‪ ,‬ואין צורך בקירובים כלשהם‪ .‬קיבלתם את כל הפתרונות כבר בהרצאה עם ד"ר רביב‪.‬‬
‫כימיה פיסיקלית א' )‪ – (69163‬תרגול מס' ‪ :6‬ריאקציות מורכבות מסדר ראשון‬
‫‪4‬‬
‫סמסטר אביב‪ ,‬תשע"א )‪(2011‬‬
‫מתרגלים‪ :‬רועי עשור ואמיר ונד‬
‫החוג לכימיה‬
‫המכון לכימיה‬
‫א‪ .‬תגובות חוזרות )ריאקציות הפיכות(‬
‫כידוע לכם מן הקורסים הקודמים בכימיה כללית‪ ,‬רבות מן הריאקציות בטבע לא מתרחשות עד תום‪ ,‬אלא‬
‫מגיעות לנקודת "שיווי‪-‬משקל" שמעבר אליה לא נצפית התקדמות בריאקציה‪.‬‬
‫עד עכשיו‪ ,‬כאשר פתרנו משוואות קצב לריאקציה הנחנו כי הריאקציה מתרחשת רק לכיוון אחד ובנוסף‬
‫שהריאקציה ממשיכה עד לצריכה מלאה של המגיבים‪ .‬ביצוע הנחות אלו נכון כאשר אנו מסתכלים על‬
‫זמנים קצרים מתחילת הריאקציה )כאשר בכלי בזמן ‪ 0‬יש רק מגיבים( או כאשר קבוע שיווי המשקל ‪K‬‬
‫מאוד גדול‪.‬‬
‫היום בתרגול אנו נסתכל על ריאקציה כללית שבה יש התייחסות גם לריאקציות החוזרות ולריכוזי שיווי‬
‫המשקל של המגיבים והתוצרים‪.‬‬
‫שיווי משקל דינמי – חשוב להדגיש כי בכימיה שיווי המשקל הוא דינמי; כלומר‪ ,‬לא נכון להגיד כי‬
‫הריאקציה הפסיקה ולא קורה יותר דבר‪ ,‬אלא שלא נצפה יותר שינוי‪ :‬סך השינוי הוא אפס‪ .‬עובדה זו‬
‫]‪d [ A‬‬
‫תבוא לידי ביטוי בדרישה כי הנגזרת של הריכוז לפי הזמן מתאפסת‪= 0 :‬‬
‫‪dt eq‬‬
‫‪.‬‬
‫‪k1‬‬
‫‪‬‬
‫נתבונן בריאקציה הכללית‪→ P :‬‬
‫‪. A ←‬‬
‫‪‬‬
‫‪k −1‬‬
‫כאמור‪ ,‬נכון לעכשיו אנו דנים במקרים בו הריאקציה הלוך והריאקציה חזור – שתיהן מסדר ראשון‬
‫)כלומר‪ ,‬המשוואה רשומה בצורה אלמנטרית(‪.‬‬
‫כפי שראיתם‪ ,‬נוכל במקרה זה לרשום את משוואת הקצב‪:‬‬
‫]‪d [ A] d [ P‬‬
‫=‬
‫]‪= rf + rb = k1[ A] − k−1[ P‬‬
‫‪dt‬‬
‫‪dt‬‬
‫‪r=−‬‬
‫⇒‬
‫]‪rf = k1[ A‬‬
‫‪‬‬
‫]‪rb = k−1[ P‬‬
‫כאשר‪ ,‬פשוט סוכמים על קצבי היצירה והצריכה של ‪ A/P‬בהתאם לכיוון המשוואה‪.‬‬
‫מבחינת סימונים‪:‬‬
‫‪ -rf‬קצב הריאקציה ליצירת "התוצרים"‪.‬‬
‫‪ – rb‬קצב הריאקציה החוזרת ליצירת "המגיבים"‪.‬‬
‫שימו לב כי קצב הריאקציה עבור שתי הריאקציות הוא גודל חיובי אך כאשר אנו כותבים את קבוע הקצב‬
‫הכללי מוסף ) ‪ ( -‬לפני ‪) rb‬הריאקציה החוזרת "מורידה את קצב הריאקציה" ליצירת התוצרים(‪.‬‬
‫כימיה פיסיקלית א' )‪ – (69163‬תרגול מס' ‪ :6‬ריאקציות מורכבות מסדר ראשון‬
‫‪5‬‬
‫סמסטר אביב‪ ,‬תשע"א )‪(2011‬‬
‫מתרגלים‪ :‬רועי עשור ואמיר ונד‬
‫החוג לכימיה‬
‫המכון לכימיה‬
‫נהוג לפתור את המשוואה בשני שלבים‪:‬‬
‫א‪ .‬התבוננות בזמן בו הריאקציה הגיעה לשיווי משקל‬
‫מתמטית‪ ,‬הכוונה ל‪ ; t → ∞ -‬במקרה זה‪ ,‬כפי שכבר הסברנו לעיל‪ ,‬קצבי הריאקציה הלוך וחזור‬
‫]‪d [ A‬‬
‫משתווים ואין יותר שינוי בריכוזו של ‪) A‬שיווי משקל דינמי(‪= 0 :‬‬
‫‪dt‬‬
‫‪ .‬לכן‪:‬‬
‫‪k1 [ A]eq − k−1 [ P ]eq = 0‬‬
‫‪k1 [ P ]eq‬‬
‫=‬
‫‪≡ K eq‬‬
‫‪k−1 [ A]eq‬‬
‫שימו לב‪ ,‬כי בשלב השני השתמשנו בהגדרה המוכרת של קבוע שיווי משקל‪.‬‬
‫הקשר שמצאנו בין קבועי המהירות של התגובות לקבוע שיווי המשקל של התגובה הוא כללי‪:‬‬
‫‪k1‬‬
‫‪k−1‬‬
‫= ‪K eq‬‬
‫הערה חשובה על ריאקציות אלמנטריות‪:‬‬
‫הקשר שקיבלנו בין קבוע שיווי‪-‬המשקל לקבועי הקצב של ריאקציה הוא קשר כללי שיתקיים‬
‫לכל ריאקציה אלמנטרית )סדרים חלקיים=מקדמים סטויכיומטריים(‪ .‬למשל‪:‬‬
‫‪k‬‬
‫‪f‬‬
‫‪‬‬
‫‪→ cC + dD‬‬
‫‪aA + bB ←‬‬
‫‪‬‬
‫‪kb‬‬
‫⇓‬
‫‪c‬‬
‫‪d‬‬
‫) ‪k f ([C ]eq )([ D]eq‬‬
‫= ‪K eq‬‬
‫=‬
‫‪a‬‬
‫‪kb ([ A]eq‬‬
‫) ‪)([ B]beq‬‬
‫ב‪ .‬הרחבת הפיתרון לזמן כלשהו‬
‫כעת‪ ,‬נשתמש בתוצאה שקיבלנו כדי לקבל פיתרון לזמן כלשהו )בדרך לשיווי משקל(‪.‬‬
‫כפי שכבר ראינו בעבר )במקרה של הריאקציה האלמנטרית מסדר שני‪ ,( A + B → P :‬כדאי‬
‫לעבור למשתנה בודד כדי לפתור‪ .‬נסמן ב‪ x -‬את ריכוז ‪ A‬שהגיב ונקבל את הקשר‪:‬‬
‫‪[ A]t = [ A]0 − x‬‬
‫‪[ P ]t = [ P ]0 + x‬‬
‫‪. [ P ]t = [ P ]0 + [ A]0 − [ A]t‬‬
‫כאשר בכל זמן מתקיים הקשר‪:‬‬
‫לכן‪ ,‬נוכל לרשום‪:‬‬
‫]‪d [ A‬‬
‫= ]‪= k1[ A] − k−1[ P‬‬
‫‪dt‬‬
‫) ‪k1[ A] − k−1 ([ A]0 + [ P]0 − [ A]) = ( k1 + k−1 ) [ A] − k−1 ([ A]0 + [ P]0‬‬
‫ ‬
‫‪r=−‬‬
‫‪II‬‬
‫‪I‬‬
‫כימיה פיסיקלית א' )‪ – (69163‬תרגול מס' ‪ :6‬ריאקציות מורכבות מסדר ראשון‬
‫‪6‬‬
‫סמסטר אביב‪ ,‬תשע"א )‪(2011‬‬
‫מתרגלים‪ :‬רועי עשור ואמיר ונד‬
‫החוג לכימיה‬
‫המכון לכימיה‬
‫שימו לב למשמעות של כל אחד מן האיברים‪:‬‬
‫איבר הקובע את הדעיכה של הריכוז של ‪ ;A‬מאיבר זה רואים כי הדעיכה היא בעלת‬
‫)‪(I‬‬
‫אופי של סדר ראשון‪ ,‬ושקבוע הקצב הוא סכום הקבועים‪. k = k1 + k−1 :‬‬
‫איבר ה"דואג" לכך שהדעיכה אינה לערך אפס‪ ,‬אלא לערך קבוע )שיווי משקל(‪.‬‬
‫)‪(II‬‬
‫למעשה‪ ,‬עכשיו כבר קיבלנו משוואה שאנו יודעים לפתור‪:‬‬
‫]‪d [ A‬‬
‫) ‪+ ( k1 + k−1 ) [ A] = k−1 ([ A]0 + [ P]0‬‬
‫‪dt‬‬
‫זוהי משוואה ליניארית מסדר ראשון לא‪-‬הומוגנית‪ ,‬שניתן לפתור ע"י גורם אינטגרציה‪.‬‬
‫בד"כ נהוג לפתור מעט אחרת‪ .‬ניישם את המשוואה שקיבלנו הנכונה לכל זמן‪ ,‬לזמן שיווי‬
‫המשקל‪ .‬כידוע‪ ,‬מתקיים ‪:r=0‬‬
‫) ‪0 = ( k1 + k−1 ) [ A]eq − k−1 ([ A]0 + [ P]0‬‬
‫⇓‬
‫) ‪( k1 + k−1 ) [ A]eq = k−1 ([ A]0 + [ P]0‬‬
‫לכן‪ ,‬נוכל להציב את התוצאה האחרונה במשוואה הכללית ולקבל‪:‬‬
‫)‬
‫(‬
‫‪= ( k1 + k−1 ) [ A]t − k−1 [ P ]0 + [ A]0‬‬
‫‪= ( k1 + k−1 ) [ A]t − ( k1 + k−1 ) [ A]eq‬‬
‫)‬
‫(‬
‫‪= ( k1 + k−1 ) [ A]t − [ A]eq‬‬
‫]‪d [ A‬‬
‫‪dt‬‬
‫]‪d [ A‬‬
‫‪dt‬‬
‫]‪d [ A‬‬
‫‪dt‬‬
‫‪−‬‬
‫‪−‬‬
‫‪−‬‬
‫שימו לב‪ ,‬כי כעת ניתן לפתור בשתי דרכים‪:‬‬
‫‬
‫המשוואה ליניארית‪ ,‬לא‪-‬הומוגנית מסדר ראשון – גורם אינטגרציה או ניחוש‪.‬‬
‫‬
‫מעבר משתנה‪. [ A] → [ A] − [ A]eq :‬‬
‫הפיתרון המתקבל הוא‪:‬‬
‫‪)t‬‬
‫‪−1‬‬
‫‪[ A]t − [ A]eq = ([ A]0 − [ A]eq ) ⋅ e−( k + k‬‬
‫‪1‬‬
‫הפיתרון לתוצר מתקבל מחוק שימור החומר‪:‬‬
‫‪)t‬‬
‫‪−1‬‬
‫‪[ P ]t − [ P ]eq = ([ P ]0 − [ P ]eq ) ⋅ e−( k + k‬‬
‫‪1‬‬
‫כימיה פיסיקלית א' )‪ – (69163‬תרגול מס' ‪ :6‬ריאקציות מורכבות מסדר ראשון‬
‫‪7‬‬
‫סמסטר אביב‪ ,‬תשע"א )‪(2011‬‬
‫מתרגלים‪ :‬רועי עשור ואמיר ונד‬
‫החוג לכימיה‬
‫המכון לכימיה‬
‫הערה לפיתרון נוח של שאלות‪:‬‬
‫בהרבה מאוד שאלות יהיה דווקא נוח להשתמש במשוואות במונחים של ‪ – x‬ריכוז המגיב שכבר‬
‫הגיב ונעלם – ולא במונחים של ריכוזי התוצר‪/‬מגיב ישירות‪.‬‬
‫מן ההגדרה שלנו‪:‬‬
‫‪[ A]t = [ A]0 − x‬‬
‫‪[ P ]t = [ P ]0 + x‬‬
‫נקבל כי‪x(t ) = [ A]0 − [ A]t :‬‬
‫ובפרט‪xeq = [ A]0 − [ A]eq :‬‬
‫ולכן‪ ,‬נוכל לקבל את המשוואה‪:‬‬
‫‪xeq − x(t ) = xeq ⋅ e−( k1 + k−1 )t‬‬
‫משוואה זו מתארת את "התקדמות" הריאקציה במובן של אחוז המגיב שכבר הגיב‪ ,‬מ"סך" כמות‬
‫המגיב שתיעלם )כלומר‪ ,‬עד אשר המגיב יגיע לריכוז שיווי‪-‬המשקל שלו(‪.‬‬
‫כמו כן‪ ,‬בצורה זו מנטרלים )לפחות ויזואלית( את התלות בריכוז התחילי‪.‬‬
‫נשתמש במשוואה בצורתה זו מאוחר יותר‪.‬‬
‫שימו לב כי המשוואה תלויה בריכוז המגיב במצב שיווי‪-‬משקל‪ ,‬אך מאידך ריכוז המגיב בשיווי‬
‫משקל תלוי בריכוזים ההתחלתיים‪.‬‬
‫"זמן מחצית‪-‬החיים" במקרה זה מוגדר כזמן שבו החומר עובר מחצית מן השינוי לשיווי משקל‪,‬‬
‫‪ln 2‬‬
‫ונתון ע"י הביטוי‪:‬‬
‫‪k1 + k−1‬‬
‫) ]‪( [ A] − [ A‬‬
‫‪eq‬‬
‫‪0‬‬
‫= ‪ . t 12‬בניסוח מתמטי‪ ,‬זהו הזמן בו מתקיים‪:‬‬
‫‪=1‬‬
‫‪2‬‬
‫) ]‪( [ A ] − [ A‬‬
‫‪2‬‬
‫‪eq t = t‬‬
‫‪1‬‬
‫‪t‬‬
‫או בצורה קלה יותר במונחים שהגדרנו‪ ,‬זהו הזמן בו מתקיים‪:‬‬
‫‪xt 1 = 1 xeq‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫שימו לב‪ ,‬כי המשמעות היא שוב ש"קבוע הקצב האפקטיבי"‬
‫לריאקציה בשיווי‪-‬משקל הוא סכום של קבועי הקצב קדימה‬
‫ואחורה )תוצאה לא‪-‬אינטואיטיבית !(‪.‬‬
‫כימיה פיסיקלית א' )‪ – (69163‬תרגול מס' ‪ :6‬ריאקציות מורכבות מסדר ראשון‬
‫‪8‬‬
‫סמסטר אביב‪ ,‬תשע"א )‪(2011‬‬
‫מתרגלים‪ :‬רועי עשור ואמיר ונד‬
‫החוג לכימיה‬
‫המכון לכימיה‬
‫בהצגה גרפית‪ ,‬אם נתחיל במצב בו רק ‪ A‬נמצא בכלי‪ ,‬נקבל גרף דוגמת זה המוצג מצד שמאל‪.‬‬
‫)‬
‫(‬
‫גם כאן‪ ,‬נוכל לבצע ליניאריזציה לגרף ע"י ציור של ‪ ln [ A]t − [ A]eq‬כנגד הזמן‪.‬‬
‫השיפוע של הגרף יהיה‪. k1 + k−1 :‬‬
‫שימו לב‪ ,‬כי כפי שניתן לראות המערכת שואפת לחזור למצב של שיווי משקל בקצב המיוצג ע"י‬
‫קבוע קצב שהוא סכום קבועי הקצב קדימה ואחורה‪. k = k1 + k−1 :‬‬
‫ניסיונית‪ ,‬מושג שימוש בקשר זה בעת החקר של ריאקציות הפיכות‪.‬‬
‫לשם כך‪ ,‬יוצרים הסחה מכוונת משיווי משקל )בעזרת טמפרטורה‪,‬‬
‫בתהליך המכונה ‪ ,T-jump‬או בעזרת לחץ‪ ,‬בתהליך המכונה ‪P-‬‬
‫‪ ,(jump‬ואז חוקרים את החזרה לשיווי משקל‪ .‬מה שנצפה ניסיונית‬
‫היא דעיכה אקספוננציאלית לשיווי‪-‬משקל‪.‬‬
‫השיטה מוצגת באופן סכמטי באיור שמשמאל‪.‬‬
‫כימיה פיסיקלית א' )‪ – (69163‬תרגול מס' ‪ :6‬ריאקציות מורכבות מסדר ראשון‬
‫‪9‬‬
‫סמסטר אביב‪ ,‬תשע"א )‪(2011‬‬
‫מתרגלים‪ :‬רועי עשור ואמיר ונד‬
‫החוג לכימיה‬
‫המכון לכימיה‬
‫ב‪ .‬תגובות עוקבות )בטור(‬
‫כעת‪ ,‬אנחנו מתבוננים בריאקציית שרשרת מן הצורה‪:‬‬
‫‪k1‬‬
‫‪k2‬‬
‫‪A ‬‬
‫‪→ B ‬‬
‫‪→C‬‬
‫כמו מקודם‪ ,‬נניח כי שתי הריאקציות הן מסדר ראשון‪ :‬התוצר של התגובה הראשונה )‪ (B‬הוא המגיב של‬
‫התגובה השנייה )ליצירת ‪.(C‬‬
‫שימו לב‪ ,‬כי לעת עתה אנו מניחים כי‪:‬‬
‫‪ .1‬כל אחת מן הריאקציות אינה הפיכה בפני עצמה )כמובן שניתן להעלות את הסיבוך ולהניח גם‬
‫הנחה כללית יותר(‪.‬‬
‫‪ .2‬כמו כן‪ ,‬נניח כי בתחילת הריאקציה נמצא רק המגיב ‪ A‬בכלי‪.‬‬
‫משוואות הקצב המתקבלות הן‪:‬‬
‫]‪= − k1 [ A‬‬
‫] ‪= k1 [ A] − k2 [ B‬‬
‫] ‪= k2 [ B‬‬
‫]‪d [ A‬‬
‫‪dt‬‬
‫]‪d [ B‬‬
‫‪dt‬‬
‫] ‪d [C‬‬
‫‪dt‬‬
‫)‪(1‬‬
‫)‪(2‬‬
‫)‪(3‬‬
‫למעשה‪ ,‬ראיתם כבר את הפיתרון של כל משוואות הקצב הללו בשיעור ובתרגילי הבית הראשונים‪ ,‬וכמו‬
‫כן תצטרכו ליישמו בשיעורי הבית הנוכחיים‪.‬‬
‫דרך הפיתרון‪:‬‬
‫א‪ .‬הפיתרון למגיב ‪A‬‬
‫עבור המגיב ‪ A‬זוהי משוואת קצב טריויאלית מסדר ראשון‪ ,‬ולכן‪:‬‬
‫‪[ A]t = [ A]0 e− k t‬‬
‫‪1‬‬
‫ב‪ .‬הפיתרון לתוצר הביניים ‪B‬‬
‫כעת‪ ,‬המשוואה כבר מסובכת יותר‪ .‬בשלב הראשון‪ ,‬נציב במשוואה )‪ (2‬את הפיתרון ל‪[A](t) -‬‬
‫שקיבלנו לפני שלב‪ .‬תתקבל משוואה ליניארית מסדר ראשון‪ ,‬אך לא‪-‬הומוגנית‪:‬‬
‫] ‪= k1 [ A]0 e − k1t − k2 [ B‬‬
‫]‪d [ B‬‬
‫‪dt‬‬
‫פיתרון משוואה זו כבר בוצע בתרגיל הבית הראשון )תרגיל מס' ‪ ,1‬שאלה ‪ ,5‬סעיף ‪:(c‬‬
‫‪k1 ≠ k2‬‬
‫)‬
‫‪− e − k2t‬‬
‫‪− k1t‬‬
‫‪(e‬‬
‫כימיה פיסיקלית א' )‪ – (69163‬תרגול מס' ‪ :6‬ריאקציות מורכבות מסדר ראשון‬
‫‪k1 [ A]0‬‬
‫‪k2 − k1‬‬
‫= ‪[ B ]t‬‬
‫‪10‬‬
‫סמסטר אביב‪ ,‬תשע"א )‪(2011‬‬
‫מתרגלים‪ :‬רועי עשור ואמיר ונד‬
‫החוג לכימיה‬
‫המכון לכימיה‬
‫ג‪ .‬הפיתרון לתוצר ‪C‬‬
‫כאן‪ ,‬כדאי לשים לב שניתן להציב את ‪ B‬ולפתור את המשוואה ל‪) C -‬לא מאוד מסובך(‪ ,‬או פשוט‬
‫להשתמש בחוק שימור החומר‪ .‬תחת ההנחה כי בתחילת הריאקציה היה רק חומר ‪ A‬בכלי נקבל‪:‬‬
‫‪[ A]0 = [ A]t + [ B]t + [C ]t‬‬
‫‪[C ]t = [ A]0 − [ A]t − [ B]t‬‬
‫⇓‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪1‬‬
‫‪[C ]t = [ A]0 1 +‬‬
‫‪k2 e − k1t − k1e − k2t ‬‬
‫‪ k1 − k2‬‬
‫‪‬‬
‫)‬
‫(‬
‫בבית תתבקשו לבדוק את הגבולות של הביטוי שקיבלנו‪ ,‬עבור המצבים ‪ k2 >> k1‬ו‪ . k1 >> k2 -‬בשני‬
‫המצבים הללו‪ ,‬הפיתרון המתקבל די מתאים לאינטואיציה‪.‬‬
‫המאפיינים הגרפיים של הפיתרון הינם‪:‬‬
‫‬
‫ריכוז ‪ A‬דועך אקספוננציאלית‪ ,‬בדיוק כמו בתגובה פשוטה‬
‫מסדר ראשון‪.‬‬
‫‬
‫התוצר הסופי ‪ C‬עולה תמיד ובהדרגה‪ ,‬כאשר ברור כי‪:‬‬
‫‪) . [C ]t →∞ = [ A]0‬הריאקציה ממשיכה עד ניצול סופי של כל‬
‫המגיבים וצורוני הביניים(‪.‬‬
‫‬
‫תוצר הביניים ‪ B‬עולה עד לערך מקסימלי ויורד‪.‬‬
‫מידת העלייה‪/‬ירידה וזמניה האופייניים תלויים ביחס בין‬
‫הקבועים ‪ k1‬ו‪.k2 -‬‬
‫‬
‫סכום ריכוזי המערכת בכל רגע נתון חייב להשתוות ל‪[A]0 -‬‬
‫)מחוק שימור החומר‪ ,‬ובהנחה שהתגובה מתרחשת כפי‬
‫שנרשמה לעיל ובכלי סגור בנפח קבוע(‪.‬‬
‫הדוגמה הקלאסית לריאקציות שרשרת מסדר ראשון הן תגובות פירוק רדיואקטיביות‪.‬‬
‫דוגמה לכך תראו בתרגיל בבית‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫שימו לב כי לעתים מעוניינים דווקא בכמות מקסימלית מתוצר הביניים )כלומר‪ ,‬תהליך הפירוק השני של‬
‫‪ B‬ל‪ C -‬הוא למעשה תגובת לוואי לא‪-‬רצויה במערכת(‪.‬‬
‫במקרה כזה‪ ,‬חשוב להיות מסוגלים לדעת היכן מתקבל ריכוז מקסימלי של ‪ ,B‬על מנת לדעת מתי לעצור‬
‫את הריאקציה‪.‬‬
‫כימיה פיסיקלית א' )‪ – (69163‬תרגול מס' ‪ :6‬ריאקציות מורכבות מסדר ראשון‬
‫‪11‬‬
‫סמסטר אביב‪ ,‬תשע"א )‪(2011‬‬
‫מתרגלים‪ :‬רועי עשור ואמיר ונד‬
‫החוג לכימיה‬
‫המכון לכימיה‬
‫ג‪ .‬תגובות מתחרות )מקבילות(‬
‫נעבור כעת לדון בסוג הריאקציות המורכבות האחרון בו נדון במסגרת זו‪ .‬כעת‪ ,‬הכוונה לריאקציות‬
‫מתחרות‪ ,‬כלומר מצב מן הצורה‪:‬‬
‫‪k1‬‬
‫‪ B‬‬
‫‪k1‬‬
‫‪A ‬‬
‫‪→B‬‬
‫‪k2‬‬
‫‪A ‬‬
‫‪→C‬‬
‫‪A‬‬
‫‪or‬‬
‫‪ C‬‬
‫‪k2‬‬
‫במקרה זה‪ A ,‬יכול להפוך הן ל‪) B -‬בקבוע קצב ‪ (k1‬והן ל‪) C -‬בקבוע קצב ‪.(k2‬‬
‫משוואות הקצב למקרה זה הן‪:‬‬
‫]‪= − k1 [ A] − k2 [ A] = − ( k1 + k2 ) [ A‬‬
‫]‪= k1 [ A‬‬
‫]‪= k 2 [ A‬‬
‫]‪d [ A‬‬
‫‪dt‬‬
‫]‪d [ B‬‬
‫‪dt‬‬
‫] ‪d [C‬‬
‫‪dt‬‬
‫)‪(1‬‬
‫)‪(2‬‬
‫)‪(3‬‬
‫פיתרון משוואות הקצב למקרה זה‪:‬‬
‫א‪ .‬הפיתרון למגיב ‪A‬‬
‫עבור המגיב ‪ A‬זוהי משוואת קצב רגילה מסדר ראשון‪ ,‬אך כעת הקבוע הוא סכום הקבועים לשתי‬
‫הריאקציות המתחרות‪.‬‬
‫‪[ A]t = [ A]0 e−( k +k )t‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫שימו לב כי תוצאה זו אינטואיטיבית מאוד‪ :‬היות ו‪ A -‬נעלם בשני מסלולי הריאקציה השונים‬
‫במקביל‪ ,‬הרי שקצב היעלמותו הוא סכום על שתי האפשרויות‪.‬‬
‫ב‪ .‬הפיתרון לתוצרים ‪ B‬ו‪C -‬‬
‫גם כאן‪ ,‬אנו נניח כי בהתחלה נמצא בכלי רק המגיב ‪) A‬ואף אחד מן התוצרים(‪ .‬במקרה אחר‪ ,‬כל‬
‫שעלינו לשנות הוא להוסיף לפתרונות קבוע‪ ,‬שהוא הריכוז התחילי של התוצר הרלוונטי‪.‬‬
‫המשוואות לתוצרים ‪ B‬ו‪ C -‬הן משוואות פשוטות )הניתנות להפרדה( והפיתרונות הם מיידיים‪:‬‬
‫)‬
‫‪k1‬‬
‫‪[ A]0 1 − e−( k1 +k2 )t‬‬
‫‪+‬‬
‫‪k‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫(‬
‫)‬
‫(‬
‫‪[ B ]t = k‬‬
‫‪k2‬‬
‫‪A]0 1 − e −( k1 + k2 )t‬‬
‫[‬
‫‪1 + k2‬‬
‫כימיה פיסיקלית א' )‪ – (69163‬תרגול מס' ‪ :6‬ריאקציות מורכבות מסדר ראשון‬
‫‪[C ]t = k‬‬
‫‪12‬‬
‫סמסטר אביב‪ ,‬תשע"א )‪(2011‬‬
‫מתרגלים‪ :‬רועי עשור ואמיר ונד‬
‫החוג לכימיה‬
‫המכון לכימיה‬
‫שימו לב‪ ,‬כי במקרה זה – בו ריכוזי שני התוצרים בתחילת הריאקציה הוא אפס – היחס בין‬
‫מהירויות קבלת התוצרים יתנו את היחס בין ריכוזי התוצרים בכל רגע ורגע‪:‬‬
‫‪k1‬‬
‫‪k2‬‬
‫=‬
‫‪[ B ]t‬‬
‫‪[C ]t‬‬
‫גם תוצאה זו מתאימה לאינטואיציה הכימית שלנו‪.‬‬
‫כמו כן‪ ,‬שימו לב כי ריכוז התוצרים ‪ B‬ו‪ C -‬לאחר זמן רב נתון ע"י‪:‬‬
‫‪k1‬‬
‫‪[ A]0‬‬
‫‪1 + k2‬‬
‫‪[ B ]t →∞ = k‬‬
‫‪k2‬‬
‫‪[ A]0‬‬
‫‪1 + k2‬‬
‫‪[C ]t →∞ = k‬‬
‫הקשר בין ריכוזי שני התוצרים האפשריים מכונה לעתים בספרות "יחס החלוקה" )‪.(Branching Ratio‬‬
‫ההצגה של הפיתרון בצורה גרפית‪:‬‬
‫‪. [ A]0 = [ A]t + [ B]t + [C ]t‬‬
‫‪[J] - concentartion‬‬
‫גם כאן חייב להתקיים בכל רגע‪:‬‬
‫]‪[A‬‬
‫]‪[B‬‬
‫]‪[C‬‬
‫‪A‬‬
‫‪B‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫לריאקציות מתחרות יש חשיבות עצומה‬
‫בקביעת "הסביבתיות" של תהליכים‬
‫כימיים; באופן כללי‪ ,‬נרצה לדרוש מתהליך‬
‫‪A‬‬
‫‪t - time‬‬
‫שייצור מעט תוצרי לוואי ככל הניתן‪ ,‬ולכן‬
‫נרצה שמרבית המגיב תהפוך לתוצר הרצוי‪.‬‬
‫בשיעורי הבית יש לכם שאלה שמדגישה עיקרון זה‪ ,‬בהקשר של הגדרת הסלקטיביות של ריאקציה כימית‪.‬‬
‫בעמוד הבא מוצגת טבלה המסכמת את הקשרים החשובים אליהם הגענו עבור הריאקציות המורכבות‬
‫מסדר ראשון‪.‬‬
‫מומלץ לבדוק כי אתם מבינים את כל הקשרים ויכולים לקבלם בעצמכם‪.‬‬
‫כימיה פיסיקלית א' )‪ – (69163‬תרגול מס' ‪ :6‬ריאקציות מורכבות מסדר ראשון‬
‫‪13‬‬
‫סמסטר אביב‪ ,‬תשע"א )‪(2011‬‬
‫מתרגלים‪ :‬רועי עשור ואמיר ונד‬
‫כימיה פיסיקלית א' )‪ – (69163‬דף עזר לתרגול מס' ‪6‬‬
‫המקרה‬
‫משוואות הקצב‬
‫דיפרנציאלית‬
‫‪)t‬‬
‫‪−1‬‬
‫‪)t‬‬
‫‪−1‬‬
‫תגובות חוזרות‬
‫)שיווי משקל(‬
‫‪1‬‬
‫‪‬‬
‫‪→P‬‬
‫‪A ←‬‬
‫‪‬‬
‫‪k‬‬
‫זמ מחצית החיי‬
‫אינטגרלית )פיתרו(‬
‫]‪d [ A] d [ P‬‬
‫‪r=−‬‬
‫=‬
‫‪dt‬‬
‫‪dt‬‬
‫]‪= rf + rb = k1[ A] − k−1[ P‬‬
‫‪[ A]t − [ A]eq = ([ A]0 − [ A]eq ) ⋅ e −( k + k‬‬
‫‪1‬‬
‫‪[ P ]t − [ P ]eq = ([ P ]0 − [ P ]eq ) ⋅ e −( k + k‬‬
‫‪1‬‬
‫)‬
‫(‬
‫‪k −1 [ A]0 + [ P ]0‬‬
‫‪k1 + k −1‬‬
‫)‬
‫(‬
‫‪k1 [ A]0 + [ P ]0‬‬
‫‪k1 + k −1‬‬
‫]‪= −k1 [ A‬‬
‫תגובות עוקבות‬
‫‪k1‬‬
‫‪k2‬‬
‫‪A ‬‬
‫‪→ B ‬‬
‫‪→C‬‬
‫תגובות מתחרות‬
‫‪ B‬‬
‫‪A‬‬
‫‪ C‬‬
‫‪k2‬‬
‫] ‪= k2 [ B‬‬
‫]‪= − ( k1 + k2 ) [ A‬‬
‫]‪= k1 [ A‬‬
‫]‪= k 2 [ A‬‬
‫‪dt‬‬
‫]‪d [ B‬‬
‫‪dt‬‬
‫] ‪d [C‬‬
‫‪dt‬‬
‫]‪d [ A‬‬
‫‪dt‬‬
‫]‪d [ B‬‬
‫‪dt‬‬
‫] ‪d [C‬‬
‫‪dt‬‬
‫= ‪[ A]eq‬‬
‫= ‪[ P ]eq‬‬
‫בהנחה שבתחילת הריאקציה יש רק ‪ A‬בכלי‪:‬‬
‫‪[ A]t = [ A]0 e− k t‬‬
‫]‪k [ A‬‬
‫) ‪[ B ]t = 1 0 ( e− k t − e− k t‬‬
‫‪1‬‬
‫)‪(2‬‬
‫‪2‬‬
‫)‪(3‬‬
‫‪[ A]t − [ A]eq‬‬
‫לרדת לחצי מערכו התחילי‪:‬‬
‫‪t 12 = ln 2‬‬
‫‪k1 + k−1‬‬
‫נוכל להגדיר את זמן מחצית החיים למגיב‬
‫המקורי )‪ ,(A‬וזה כמובן יהיה כמו בריאקציה‬
‫רגילה מסדר ראשון‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫‪k2 − k1‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪1‬‬
‫‪[C ]t = [ A]0 1 +‬‬
‫‪k2 e − k1t − k1e − k2t ‬‬
‫‪ k1 − k2‬‬
‫‪‬‬
‫)‬
‫לעבור את מחצית השינוי ביחס לערכו‬
‫(‬
‫‪t 12 = ln 2‬‬
‫‪k1‬‬
‫בהנחה שבתחילת הריאקציה יש רק ‪ A‬בכלי‪:‬‬
‫)‪(1‬‬
‫‪− ( k1 + k 2 )t‬‬
‫‪[ A]t = [ A]0 e‬‬
‫)‪(2‬‬
‫)‬
‫‪k1‬‬
‫‪A]0 1 − e−( k1 + k2 )t‬‬
‫[‬
‫‪1 + k2‬‬
‫(‬
‫)‪(3‬‬
‫)‬
‫(‬
‫‪[ B ]t = k‬‬
‫‪k2‬‬
‫‪[ A]0 1 − e−( k1 + k2 )t‬‬
‫‪+‬‬
‫‪k‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪[C ]t = k‬‬
‫כפי שרואים מן המשוואה לריכוז של ‪ ,A‬הוא‬
‫למעשה נצרך בתגובה מסדר ראשון עם קבוע‬
‫קצב שהוא סכום הקבועים‪ .‬לכן‪ ,‬נקבל‪:‬‬
‫‪t 12 = ln 2‬‬
‫‪k1 + k2‬‬
‫]‪[A‬‬
‫]‪[B‬‬
‫]‪[C‬‬
‫‪[J] - concentartion‬‬
‫‪k1‬‬
‫] ‪= k1 [ A] − k2 [ B‬‬
‫]‪d [ A‬‬
‫זמן מחצית‪-‬החיים מוגדר כזמן שלוקח למגיב‬
‫בשיווי‪-‬משקל‪ .‬כלומר‪ ,‬הזמן בו לוקח לערך‬
‫כמו כן‪ ,‬ניתן לקבל את הקשרים‪:‬‬
‫‪k −1‬‬
‫)‪(1‬‬
‫הצגה גרפית‬
‫‪C‬‬
‫‪B‬‬
‫‪A‬‬
‫‪t - time‬‬
‫‪14‬‬
‫כימיה פיסיקלית א' )‪ – (69163‬תרגול מס' ‪ :6‬ריאקציות מורכבות מסדר ראשון‬
‫סמסטר אביב‪ ,‬תשע"א )‪(2011‬‬
‫מתרגלים‪ :‬רועי עשור ואמיר ונד‬
‫החוג לכימיה‬
‫המכון לכימיה‬
‫שאלת תרגול על ריאקציות בשו"מ )בחינת אמצע ‪(2010‬‬
‫‪‬‬
‫‪ (2‬ריאקצית שו"מ הבאה‪→ trans − C2 H 2Cl2 :‬‬
‫‪ cis − C2 H 2Cl2 ←‬נחקרה בטמפרטורה קבועה‪.‬‬
‫‪k1‬‬
‫‪k −1‬‬
‫נתון כי הריאקציה היא מסדר ראשון לכל אחד מן הכיוונים )קדימה ואחורה(‪ .‬להלן נתוני הניסוי‬
‫שהתקבלו‪:‬‬
‫‪20‬‬
‫‪cis‬‬
‫‪trans‬‬
‫‪18‬‬
‫‪14‬‬
‫‪12‬‬
‫‪10‬‬
‫‪8‬‬
‫‪6‬‬
‫‪4‬‬
‫]‪Concentration [mM‬‬
‫‪16‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650‬‬
‫)א(‬
‫)ב(‬
‫)ג(‬
‫)ד(‬
‫‪0‬‬
‫]‪t [min‬‬
‫רשמו את משוואת הקצב הדיפרנציאלית עבור צורון ה‪) cis -‬במונחים של שני הצורונים(‪ .‬בנוסף‪,‬‬
‫רשמו את המשוואה במונחים של צורון בודד בלבד )אין צורך לפתור את המשוואה(‪.‬‬
‫קבעו את ערכם של ‪ k1‬ו‪ k−1 -‬ע"ס הנתונים מן הגרף‪.‬‬
‫נניח כי כעת מבצעים את הריאקציה באותה הטמפרטורה כאשר הריכוז ההתחלתי של איזומר ה‪trans -‬‬
‫הוא ‪ 30mM‬ואין בכלל איזומר ‪ cis‬בכלי‪ .‬להלן נתון הגרף המקורי פעם נוספת‪ .‬ציירו על אותה‬
‫מערכת הצירים את‪:‬‬
‫‪ .i‬הגרפים של שני הצורונים עבור התנאים החדשים‪.‬‬
‫‪ .ii‬נניח כי כעת נמצאה דרך למנוע את אחד מכיווני הריאקציה )מבלי לשנות דבר בכיוון‬
‫השני(‪ ,‬כך שהריאקציה לא הפיכה אלא הולכת רק בכיוון ‪ . trans → cis‬ציירו את הגרף‬
‫של צורון ה‪ trans -‬במקרה זה‪.‬‬
‫ציינו ליד כל עקומה מה היא מציינת‪ .‬הקפידו להיות נאמנים ומדויקים ככל האפשר בציור הגרפים‪.‬‬
‫‪‬‬
‫נתונה הריאקציה הכללית‪→ cC + dD :‬‬
‫‪ . aA + bB ←‬מה ניתן לומר על היחס בין קבועי הקצב‬
‫‪k1‬‬
‫‪k −1‬‬
‫‪k1‬‬
‫‪k −1‬‬
‫? נמקו בחירתכם !‬
‫‪k1‬‬
‫‪k‬‬
‫‪k‬‬
‫)‪< K eq (iii) ; 1 > K eq (ii) ; 1 = K eq (i‬‬
‫‪k−1‬‬
‫‪k−1‬‬
‫‪k−1‬‬
‫; )‪ (iv‬לא ניתן לדעת בוודאות‪.‬‬
‫כימיה פיסיקלית א' )‪ – (69163‬תרגול מס' ‪ :6‬ריאקציות מורכבות מסדר ראשון‬
‫‪15‬‬
‫סמסטר אביב‪ ,‬תשע"א )‪(2011‬‬
‫מתרגלים‪ :‬רועי עשור ואמיר ונד‬
‫החוג לכימיה‬
‫המכון לכימיה‬
‫)א(‬
‫נסמן את שני האיזומרים בעזרת ‪ cis‬ו‪ trans -‬בלבד‪ .‬בהתאם למה שראינו בכיתה ובתרגול עבור ריאקציות הפיכות‪:‬‬
‫] ‪d [cis‬‬
‫] ‪= −k1[cis ] + k−1[trans‬‬
‫‪dt‬‬
‫כעת‪ ,‬על מנת לקבל משוואה המשתמשת בצורון אחד בודד‪ ,‬עלינו לקשר בין שני הריכוזים הנ"ל‪ .‬משיקולים פשוטים‬
‫של שימור חומר‪ ,‬בהינתן המקדמים הסטויכומטריים )‪ (1:1‬מקבלים‪:‬‬
‫‪[cis ]0 − [cis ] = [trans ] − [trans ]0‬‬
‫⇓‬
‫)] ‪[trans ] = [trans ]0 + ([cis]0 − [cis‬‬
‫ומכאן מקבלים את המשוואה‪:‬‬
‫] ‪d [cis‬‬
‫) ‪= −k1[cis ] + k−1 ([trans ]0 + ([cis ]0 − [cis ]) ) = −( k1 + k−1 )[cis ] + k−1 ([trans ]0 + [cis ]0‬‬
‫‪dt‬‬
‫כפי שהראינו בתרגול‪ ,‬המשוואה הזו מתארת דעיכה מסדר ראשון בקבוע קצב שהוא סכום קבועי הקצב קדימה‬
‫ואחורה ) ‪ – ( ktot = k1 + k−1‬כפי שנתון ע"י האיבר הראשון מצד ימין – המתרחשת לעבר ריכוז שיווי‪-‬משקל ולא‬
‫לעבר ריכוז ‪ – 0‬כפי שנקבע ע"י האיבר השני מצד ימין‪.‬‬
‫)ב(‬
‫לשם קביעת ערכם של שני קבועי הקצב‪ ,‬נשתמש במה שידוע לנו על ריאקציות הפיכות מסדר ראשון‪ .‬כבר מן‬
‫השאלה ברור כי עלינו למצוא שתי משוואות )היות ויש שני נעלמים(‪.‬‬
‫בדומה לתרגילים רבים שפתרנו‪ ,‬נוכל לחלץ פה שתי משוואות ע"ס הערכה מן הנתונים הגרפיים‪:‬‬
‫‬
‫כזכור‪ ,‬היחס בין קבועי הקצב קדימה ואחורה שווה לקבוע שיווי‪-‬המשקל של הריאקציה; בצורה מתמטית‪,‬‬
‫‪[trans ]eq‬‬
‫= ‪ . K eq = k1‬את ריכוזי שיווי המשקל נוכל לקבוע בקירוב טוב מן הגרפים‪,‬‬
‫נקבל את הקשר‪:‬‬
‫‪k−1‬‬
‫‪[cis]eq‬‬
‫שניתן להבחין שבקירוב טוב מתקרבים לפלאטו כבר בסקאלה המצוירת‪:‬‬
‫‪[trans]eq‬‬
‫‪k1‬‬
‫= ‪= K eq‬‬
‫‪=2‬‬
‫‪k−1‬‬
‫‪[cis]eq‬‬
‫‬
‫‪[trans ]eq = 16 mM‬‬
‫⇒‬
‫‪‬‬
‫‪[cis]eq = 8 mM‬‬
‫את המשוואה השנייה המקשרת בין הנתונים נוכל לחלץ ישירות מן הקינטיקה המתוארת לנו בגרף‪ .‬ניתן למשל‬
‫לחשב עבור אחת הנקודות בגרף בעזרת המשוואות לשיווי‪-‬משקל‪ ,‬או בצורה פשוטה יותר להעריך מן הגרף‬
‫מהו זמן מחצית‪-‬החיים של הריאקציה‪ .‬להזכירכם‪ ,‬זהו הזמן בו המערכת עוברת מחצית מן השינוי ביחס לשינוי‬
‫בדרך לשיווי‪-‬המשקל‪ ,‬כלומר‪. [cis ]t = 13 mM , [trans ]t = 11 mM :‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫מן הגרף‪ ,‬ניתן לראות כי הנקודה המקיימת את זה היא‪. t ≅ 75min :‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫מאידך‪ ,‬אנו יודעים כי הביטוי לזמן מחצית‪-‬החיים )באנאלוגיה לסדר ראשון( נתון ע"י‪:‬‬
‫‪t 1 2 = ln 2 = ln 2 = 75 min‬‬
‫‪ktot k1 + k−1‬‬
‫כעת‪ ,‬יש בידינו שתי משוואות בשני נעלמים )מוקפות בריבוע( שפתרונן נותן‪:‬‬
‫‪k1 = 6.16 × 10−3 min −1‬‬
‫‪k−1 = 3.08 ×10−3 min −1‬‬
‫כימיה פיסיקלית א' )‪ – (69163‬תרגול מס' ‪ :6‬ריאקציות מורכבות מסדר ראשון‬
‫‪16‬‬
‫סמסטר אביב‪ ,‬תשע"א )‪(2011‬‬
‫מתרגלים‪ :‬רועי עשור ואמיר ונד‬
‫החוג לכימיה‬
‫המכון לכימיה‬
‫)ג(‬
‫העקומות המבוקשות מתוארות על פני הגרף בעמוד הבא‪ ,‬כאשר המקרא מציין איזו עקומה שייכת לאיזה סעיף‬
‫ולאיזה צורון‪.‬‬
‫התשובות לסעיף )‪ (i‬מתוארות בצבע אדום‪ ,‬ואילו לסעיף )‪ (ii‬בצבע כחול‪.‬‬
‫חשובה ההקפדה על הפרטים הבאים‪:‬‬
‫ נקודות ההתחלה של הגרפים – בהתאם לתנאי ההתחלה )ריכוזים התחלתיים( שניתנו לנו‪ .‬במקרה זה‪ ,‬מדובר‬
‫בגרפים שמתחילים ב‪ 0 -‬עבור ה‪ ,cis -‬וב‪ 30mM -‬עבור ה‪.trans -‬‬
‫ בסעיף )‪ (i‬עלינו לראות דעיכה לעבר שו"מ באותו קבוע הקצב )כלומר‪ ,‬בסכום הקבועים קדימה ואחורה של‬
‫הריאקציה‪ ,‬אותם לא שינינו(‪ .‬היות ולא שינינו דבר שקשור למנגנון הריאקציה – אלא רק את תנאי ההתחלה –‬
‫הרי שקבוע שו"מ גם הוא לא השתנה )שווה לחלוקת הקבועים(‪ ,‬וחישוב פשוט נותן שמשיקולי שימור מסה‬
‫הריכוזים בסוף יהיו ‪ 20mM‬ו‪ 10mM -‬לטובת ה‪) trans -‬זהה לחלוטין לשאלות שפתרתם בקורס בכימיה‬
‫כללית‪ ,‬כאשר אין שינוי בטמפ' ולכן קבוע שו"מ לא משתנה(‪.‬‬
‫כלומר‪ ,‬עלינו לראות ‪ 2‬עקומות המתחילות מתנאי ההתחלה ושואפות לריכוזים הסופיים אותם חישבו‪ ,‬ועושות‬
‫זאת באותו הקצב כמו העקומות המקוריות )למשל‪ ,‬שימו לב כי זמן מחצית החיים לא השתנה ונותר על ‪75‬‬
‫דקות(‪.‬‬
‫שימו לב גם כי בשל תנאי ההתחלה‪" ,‬כיוון" דעיכת העקומות לשיווי משקל מתהפך )ריכוז ה‪ trans -‬יורד‪,‬‬
‫ואילו ריכוז ה‪ cis -‬עולה( והן גם כעת לא חותכות זו את זו‪.‬‬
‫בביטויים מתמטיים‪:‬‬
‫) ‪[trans ] = [trans ]eq + ([trans]0 − [trans ]eq ) ⋅ exp ( − ( k1 + k−1 ) t‬‬
‫) ‪[cis] = [cis]eq + ([cis ]0 − [cis ]eq ) ⋅ exp ( − ( k1 + k−1 ) t‬‬
‫כאשר‪ ,‬אם נציב את המספרים הידועים לנו פנימה )הריכוזים נמדדים ב‪ ,mM -‬והזמן בדקות(‪:‬‬
‫) ‪[trans] = 20 + ( 30 − 20 ) ⋅ exp ( −9.24 ×10−3 t‬‬
‫) ‪[cis] = 10 + ( 0 − 10 ) ⋅ exp ( −9.24 ×10−3 t‬‬
‫‬
‫בסעיף )‪ (ii‬עלינו לקבל דעיכה שהולכת כעת עד לאפס )הריאקציה לא הפיכה‪ ,‬ולכן זו ריאקציה רגילה מסדר‬
‫ראשון( ועושה זאת בקצב איטי יותר מן העקומות הקודמות )היות וקבוע הקצב הוא רק ‪ k −1‬כעת‪ ,‬ולא סכום‬
‫הקבועים – כלומר קבוע הקצב קטן פי ‪ .(3‬הדעיכה האיטית תורגש‪ ,‬למשל‪ ,‬בזמן מחצית החיים שצריך‬
‫להתארך פי ‪) 3‬מעיון בגרף שהוספנו זה בדיוק מתקיים – זמן מחצית החיים גדל לכ‪ 225 -‬דקות(‪.‬‬
‫בצורה מתמטית‪:‬‬
‫) ‪[trans] = [trans ]0 ⋅ exp ( −k−1t‬‬
‫ובעזרת הערכים המספריים הידועים )שוב באותן היחידות(‪:‬‬
‫) ‪[trans ] = 30 ⋅ exp ( −3.08 ×10 t‬‬
‫‪−3‬‬
‫להלן הגרפים שהתקבלו‪:‬‬
‫‪40‬‬
‫)‪cis (original‬‬
‫)‪trans (original‬‬
‫)‪cis (i‬‬
‫)‪trans (i‬‬
‫)‪trans (ii‬‬
‫‪35‬‬
‫‪25‬‬
‫‪20‬‬
‫‪15‬‬
‫‪10‬‬
‫]‪Concentration [mM‬‬
‫‪30‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0‬‬
‫‪50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650‬‬
‫‪0‬‬
‫]‪t [min‬‬
‫כימיה פיסיקלית א' )‪ – (69163‬תרגול מס' ‪ :6‬ריאקציות מורכבות מסדר ראשון‬
‫‪17‬‬
‫סמסטר אביב‪ ,‬תשע"א )‪(2011‬‬
‫מתרגלים‪ :‬רועי עשור ואמיר ונד‬
‫‪‬‬
‫)ד( נתונה הריאקציה הכללית‪→ cC + dD :‬‬
‫‪ . aA + bB ←‬מה ניתן לומר על היחס בין‬
‫‪k1‬‬
‫‪k −1‬‬
‫‪k1‬‬
‫קבועי הקצב‬
‫‪k −1‬‬
‫‪k‬‬
‫‪. 1 = K eq .i‬‬
‫‪k−1‬‬
‫‪k‬‬
‫‪. 1 > K eq .ii‬‬
‫‪k−1‬‬
‫‪k‬‬
‫‪. 1 < K eq .iii‬‬
‫‪k−1‬‬
‫‪ .iv‬לא ניתן לדעת בוודאות‪.‬‬
‫?‬
‫נמקו בחירתכם‪:‬‬
‫בהיעדר נתונים נוספים על הריאקציה – למשל‪ ,‬מהם סדריה החלקיים והאם היא אלמנטרית – לא נוכל לומר דבר‬
‫על הקשר בין קבועי הקצב שלה לבין קבוע שיווי‪-‬המשקל‪.‬‬
‫כפי שהדגשנו הן בשיעור והן בתרגול‪ ,‬הקשר המצוין בסעיף )‪ (i‬תקף אך ורק לריאקציות אלמנטריות‪ ,‬שם המקדמים‬
‫הסטויכיומטריים שווים לסדרים החלקיים של הריאקציה‪ .‬בכל ריאקציה אחרת – בה ייתכן כל סדר חלקי שהוא‬
‫)חיובי‪ ,‬שלילי‪ ,‬שלם ושבר(‪ ,‬לא ניתן לומר דבר‪.‬‬
‫נסביר זאת גם בצורה מתמטית‪ .‬נרשום משוואת קצב כללית עבור הריאקציה )למשל עבור הצורון ‪:(A‬‬
‫]‪d [ A‬‬
‫‪= rf + rb = −k1[ A]α [ B ]β + k−1[C ]γ [ D]δ‬‬
‫‪r =−1‬‬
‫‪a dt‬‬
‫בשו"מ מתקיים כי הקצב אחורה שווה לקצב קדימה )כלומר‪ ,‬המהירות נטו שווה לאפס(‪ .‬לכן‪:‬‬
‫‪γ‬‬
‫‪δ‬‬
‫‪k1 [C ]eq [ D]eq‬‬
‫=‬
‫‪k−1 [ A]eqα [ B ]eq β‬‬
‫⇒‬
‫]‪d [ A‬‬
‫‪req = − 1‬‬
‫‪= 0 ⇒ k1[ A]eqα [ B]eq β = k−1[C ]eqγ [ D]eqδ‬‬
‫‪a dt eq‬‬
‫ואילו קבוע שיווי‪-‬המשקל‪ ,‬המוכר מלימודי הכימיה הכללית‪ ,‬נתון ע"י‪:‬‬
‫‪[C ]eq c [ D ]eq d‬‬
‫‪[ A]eq a [ B]eq b‬‬
‫= ‪K eq‬‬
‫היות ואנו לא יודעים דבר על הסדרים החלקיים‪ ,‬כלומר על הקשר שבין המקדמים הסטויכיומטריים של הריאקציה‬
‫לסדריה‪ ,‬לא נוכל להשוות בין הביטויים‪.‬‬
‫במקרה הפרטי של ריאקציה אלמנטרית‪a = α , b = β , c = γ , d = δ :‬‬
‫‪k1‬‬
‫אכן נקבל את התצפית שציינו בכיתה )סעיף )‪= K eq :((i‬‬
‫‪k −1‬‬
‫כימיה פיסיקלית א' )‪ – (69163‬תרגול מס' ‪ :6‬ריאקציות מורכבות מסדר ראשון‬
‫‪18‬‬
‫החוג לכימיה‬
‫המכון לכימיה‬
‫סמסטר אביב‪ ,‬תשע"א )‪(2011‬‬
‫מתרגלים‪ :‬רועי עשור ואמיר ונד‬
‫‪ (3‬ריאקציות עוקבות )בטור(‬
‫‪U ‬‬
‫אטומי אורניום עוברים פירוק רדיואקטיבי בריאקציה העוקבת‪→ Np → Pu :‬‬
‫נתון‪:‬‬
‫ריכוזו של האורניום יורד ל‪ 1/4 -‬מערכו התחילי לאחר ‪ 46.95‬ימים‪.‬‬
‫)‪(i‬‬
‫‪239‬‬
‫)‪ (ii‬אם מתחילים את הריאקציה עם ‪ , 93 Np‬ריכוזו יורד ל‪ 1/3 -‬מערכו התחילי לאחר ‪ 32.24‬דקות‪.‬‬
‫)‪ (iii‬בזמן ‪ t=0‬היו בכלי ‪ 1‬גרם של אורניום‪.‬‬
‫)‪ (iv‬הכלי סגור ונפחו קבוע‪.‬‬
‫‪239‬‬
‫‪94‬‬
‫‪k2‬‬
‫‪239‬‬
‫‪93‬‬
‫‪k1‬‬
‫‪. 239‬‬
‫‪92‬‬
‫חשבו את הרכב התערובת בגרמים לאחר‪:‬‬
‫)א( ‪ 8‬דקות‪.‬‬
‫)ב( שעה וחצי‪.‬‬
‫)ג( יממה‪.‬‬
‫‪k1‬‬
‫‪k2‬‬
‫‪. 239‬‬
‫‪→ 239‬‬
‫‪→ 239‬‬
‫‪92 U ‬‬
‫‪93 Np ‬‬
‫בשאלה נתונה הריאקציה העוקבת‪94 Pu :‬‬
‫שימו לב‪ ,‬כי במקרה שלנו כל הצורונים הם בעלי מסה אטומית זהה )הקרינה היא מסוג ‪ , β‬שמשנה את המס'‬
‫האטומי – כלומר את היסוד – אך לא את המסה האטומית(‪ .‬לכן‪ ,‬קיימת שקילות מלאה בין הכמות )מולים(‪,‬‬
‫הריכוז והמסה )כלומר‪ ,‬המשוואות לכל הגדלים אקוויולנטיות‪ ,‬וכנ"ל לגבי שימור החומר(‪.‬‬
‫שני הנתונים הראשונים בשאלה – )‪ (i‬ו‪ – (ii) -‬עוסקים בריאקציות פשוטות מסדר ראשון‪ ,‬האחת אשר‬
‫מתחילה ב‪ U -‬והשנייה אשר מתחילה ב‪ .Np -‬במקרה זה‪ ,‬משוואת הקצב פשוטה‪. [ A] = [ A]0 e − kt :‬‬
‫לכן‪ ,‬עבור ה‪ U -‬נקבל‪:‬‬
‫ועבור ה‪ Np -‬נקבל‪:‬‬
‫כעת‪ ,‬הצלחנו לחלץ את שני קבועי הקצב לשני השלבים של הריאקציה‪ ,‬ועל כן – אם נוסיף את הנתון לגבי‬
‫הכמות התחילית של ה‪) U -‬נתון )‪ – ((iii‬יש לנו את כל הנתונים הדרושים לפיתרון הסכימה של הריאקציות‬
‫העוקבות )הפיתרון הכללי ידוע לכם ‪ -‬הן מהדפים שחולקו והן מהשיעור(‪:‬‬
‫הצבת הנתונים המספריים‪ ,‬תוך שימוש בעובדה שנוכל להשתמש במסה במקום בריכוז )כפי שהוסבר לעיל(‪,‬‬
‫נותנת את התוצאות המסוכמות בטבלה הבאה‪:‬‬
‫)‪MPu (gr‬‬
‫‪2.04×10-5‬‬
‫‪1.27×10-3‬‬
‫‪2.85×10-2‬‬
‫)‪MNp (gr‬‬
‫‪1.44×10-4‬‬
‫‪5.74×10-4‬‬
‫‪5.86×10-4‬‬
‫)‪MU (gr‬‬
‫‪1.00‬‬
‫‪9.98×10-1‬‬
‫‪9.71×10-1‬‬
‫‪Time‬‬
‫‪8 min‬‬
‫‪1.5 hour / 90 min‬‬
‫‪1 day / 1440 min‬‬
‫)וודאו כי אתם מבינים מדוע לאחר המדידה הראשונה ישנה התהפכות בכמות התוצרים בין ‪ Np‬ו‪.(Pu -‬‬
‫כימיה פיסיקלית א' )‪ – (69163‬תרגול מס' ‪ :6‬ריאקציות מורכבות מסדר ראשון‬
‫‪19‬‬
‫החוג לכימיה‬
‫המכון לכימיה‬