OECD - Barnea & Co.

‫השפעת הנחיות ה‪OECD -‬‬
‫על מערכת המס הישראלית‬
‫‪ 22/10/2013‬סמינר מיסים ‪ - AOR‬תל אביב‬
‫הנרייט פוקס‪ ,‬עו"ד‬
‫שותפה במשרד ברנע ושות'‬
‫מטרת הארגון ככלל‬
‫לאחר מלחמת העולם השנייה‪ :‬יישום התוכנית לשחזור של הכלכלה‬
‫האירופית (מארשאל) ב‪.1948-‬‬
‫היום‪ - :‬שואף לצמיחה כלכלית‪ ,‬תעסוקה‪ ,‬עליית רמת החיים‪ ,‬בכל המדינות אשר‬
‫חברות בארגון‪ ,‬בצורה ברת קיימא‪.‬‬
‫ התפתחות כלכלית נכונה גם במדינות מחוץ לארגון‪.‬‬‫ הרחבת הסחר העולמי על בסיס רב צדדי‪ ,‬בצורה שאינה מפלה‬‫בהתאם להתחייבויות בינלאומיות‪.‬‬
‫מטרת הארגון בתחום המיסים‬
‫•‬
‫מטרות הארגון מושגות על‪-‬ידי בקרה והגדרה של המדיניות הפנימית של‬
‫המדינות חברות הארגון בכלל ושל מדיניות המס בכל אחת מהמדינות כאמור‬
‫בפרט‪ .‬מניעת כפל מס‪ ,‬מניעת שימוש לרעה באמנות למניעת כפל מס והימנעות‬
‫מתשלום מס אמת הינם המטרות העיקריות של הארגון בתחום המס‪.‬‬
‫‪Barnea & Co, Attorneys at Law‬‬
‫‪Life Plaza‬‬
‫‪6 Hachoshlim St.‬‬
‫‪Herzliya Pituach 46724 Israel‬‬
‫ והנחיות‬,‫ החלטות‬,‫ הסכמים‬:OECD-‫"חקיקה" של ה‬
Barnea & Co, Attorneys at Law
Life Plaza
6 Hachoshlim St.
Herzliya Pituach 46724 Israel
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫כלים של ה‪ OECD -‬בתחום המס‬
‫אמנת המודל למניעת כפל מס‬
‫אמנות הדדיות בדבר סיוע אדמיניסטרטיבי‬
‫"הנחיות" ‪ -‬שיטות פעולה מומלצות‬
‫ביקורות עמיתים (‪(Peer Reviews‬‬
‫מאגרי מידע –‬
‫פרסומים של מידע (‪(Publications‬‬
‫‪Barnea & Co, Attorneys at Law‬‬
‫‪Life Plaza‬‬
‫‪6 Hachoshlim St.‬‬
‫‪Herzliya Pituach 46724 Israel‬‬
‫תכניות עבודה בתחום המיסים של ה‪OECD -‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫מע"מ‬
‫‪TRACE‬‬
‫‪BEPS‬‬
‫תחרות מזיקה בתחום המס (‪(Harmful Tax Competition‬‬
‫מחירי העברה בנוגע לנכסים בלתי מוחשיים‬
‫קשרים עם מדינות אשר כיום אינן חברות ב‪OECD -‬‬
‫שינוים במודל האמנה למניעת כפל מס‬
‫‪Barnea & Co, Attorneys at Law‬‬
‫‪Life Plaza‬‬
‫‪6 Hachoshlim St.‬‬
‫‪Herzliya Pituach 46724 Israel‬‬
‫‪1‬‬
‫התמודדות עם אתגרי המיסוי בעידן הכלכלה הדיגיטלית‬
‫ארגון ה‪ OECD -‬יבחן מספר מודלים עסקיים אשר נמצאים בשימוש בסקטור הדיגיטלי‬
‫וינסה לזהות קשיים הניצבים בהמשך הדרך‪:‬‬
‫• האפשרות לנוכחות דיגיטלית ללא מחויבות בתשלום מיסים‪.‬‬
‫• היכולת לבצע הערכה של שווים של נכסים בלתי מוחשיים המועברים ממדינה אחת‬
‫למדינה אחרת‪ -‬יש צורך במידע רלוונטי‪.‬‬
‫• אפיון ההכנסות הנצמחות ממודלים עסקיים חדשים‪.‬‬
‫• יישום של כללי מקור בין מדינות‪.‬‬
‫• כיצד להבטיח את האיסוף של מע"מ ומיסים עקיפים נוספים‪.‬‬
‫‪Barnea & Co, Attorneys at Law‬‬
‫‪Life Plaza‬‬
‫‪6 Hachoshlim St.‬‬
‫‪Herzliya Pituach 46724 Israel‬‬
‫‪2‬‬
‫ניטרול השפעות של עסקאות‪/‬מכשירים המכילים מרכיבים היברידיים‬
‫ה ‪ OECD -‬יפתח סעיפים לאמנת המודל והמלצות לפיתוח כללים מדינתיים לנטרול כפל‬
‫פטור ממס‪ ,‬ניכוי כפול לצרכי מס ודחיית המס לטווח הארוך‪.‬‬
‫ככל הנראה המודל יכלול‪:‬‬
‫• שינויים במודל האמנת ה‪ OECD-‬על מנת להבטיח כי ישויות מס היברידיות (בעלי‬
‫תושבויות כפולות) לא יוכלו להשיג יתרונות מס ביתר באמצעות אמנות המס‪.‬‬
‫• המלצות לחקיקת מס מדינתיות אשר‪:‬‬
‫‪ ‬ימנעו מתן פטור מהכנסה או אי הכרה של הכנסה שכזו במדינת המושב‪ ,‬שעה‬
‫שההוצאה בגין ההכנסה כאמור הותרה בניכוי במדינת המקור‪.‬‬
‫‪ ‬לא יאפשרו ניכוי של תשלום‪ ,‬אשר לא נחשב כהכנסה בידי המקבל (או כפוף למס‬
‫לפי הוראות החנ"ז או הוראות דומות)‪.‬‬
‫‪Barnea & Co, Attorneys at Law‬‬
‫למנוע אפשרות של ניכוי הוצאה כאשר אותה הוצאה ניתנת לניכוי בנוסף ‪Life Plaza‬‬
‫במדינה‬
‫‪‬‬
‫‪6 Hachoshlim St.‬‬
‫‪Herzliya Pituach 46724 Israel‬‬
‫אחרת‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫הכוונה לגבי הוראות שוברי שוויון‪.‬‬
‫תשומת לב מיוחדת תינתן לאינטראקציה בין שינויים עתידיים אפשריים בחוקי‬
‫המס המדינתיים לבין אמנות המס‪.‬‬
‫ה‪ OECD -‬מכיר בחשיבות של התיאום בין פעולה זו לפעולות ‪ 3‬ו‪.4-‬‬
‫‪Barnea & Co, Attorneys at Law‬‬
‫‪Life Plaza‬‬
‫‪6 Hachoshlim St.‬‬
‫‪Herzliya Pituach 46724 Israel‬‬
‫‪3‬‬
‫חיזוק הוראות החברה הנשלטת הזרה‬
‫•‬
‫•‬
‫ה‪ OECD -‬ייפתח המלצות הנוגעות לעיצוב כללי החנ"ז‪.‬‬
‫ה‪ OECD -‬מכיר בחשיבות בתיאום שבין פעולה זו לפעולות ‪ 2‬ו‪.4 -‬‬
‫‪Barnea & Co, Attorneys at Law‬‬
‫‪Life Plaza‬‬
‫‪6 Hachoshlim St.‬‬
‫‪Herzliya Pituach 46724 Israel‬‬
‫‪4‬‬
‫הגבלת השחיקה הבסיסית מניכוי הוצאות ריבית ותשלומי‬
‫מימון אחרים‬
‫ארגון ה‪ OECD -‬ייפתח המלצות לגבי‪:‬‬
‫• שיטות עבודה מומלצות בגיבוש הוראות למניעת השחיקה הבסיסית באמצעות‬
‫ניכויים מופרזים‪.‬‬
‫• ובנוסף‪ ,‬הכוונה לגבי מחירי העברה‪ ,‬על מנת לתמחר עסקאות מימוניות בין צדדים‬
‫קשורים (בטחונות‪ ,‬נגזרים והוראות גידור נוספות)‪.‬‬
‫• ה‪ OECD -‬מכיר בחשיבות של התיאום בין פעולה זו לפעולות ‪ 2‬ו‪.3 -‬‬
‫‪Barnea & Co, Attorneys at Law‬‬
‫‪Life Plaza‬‬
‫‪6 Hachoshlim St.‬‬
‫‪Herzliya Pituach 46724 Israel‬‬
‫‪5‬‬
‫גיבוש שיטות עבודה למניעת פרקטיקות מיסוי מזיקות‬
‫המתחשבות בשקיפות ומהות‬
‫ה‪ OECD -‬יכנס קבוצת מיקוד אשר תטפל בפרקטיקות מיסוייות מזיקות ואשר תתעדף‬
‫את שיפור השקיפות (בין היתר‪ :‬חילופי מידע ספונטניים בין משטרי מס מועדפים‬
‫& דרישה של "פעילות משמעותית" במשטרי מס מועדפים כאלה) ובמבט כולל תבצע‬
‫הערכה של משטרי המס בהקשר של ה‪ .BEPS -‬הפעולות לביצוע הן‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫התקשרות עם מדינות שאינן חברות ב‪ OECD -‬על בסיס מסגרת העבודה הקיימת‪.‬‬
‫לשקול שינויים במסגרת העבודה הקיימת‪.‬‬
‫‪Barnea & Co, Attorneys at Law‬‬
‫‪Life Plaza‬‬
‫‪6 Hachoshlim St.‬‬
‫‪Herzliya Pituach 46724 Israel‬‬
‫‪6‬‬
‫מניעת שימוש מלאכותי באמנות המס על מנת להימנע או‬
‫להפחית תשלום המס‬
‫ה‪ OECD -‬ייפתח מודל אמנה והמלצות לגיבוש כללים וחוקים מדינתיים על מנת‬
‫להימנע ממתן הטבות המצויות באמנות המס באופן שנוגד את הדין או את תכלית‬
‫האמנה ובלתי ראוי בהתאם לנסיבות‪ .‬ה‪ OECD -‬יבהיר כי אמנות מס לא נועדו על‬
‫מנת להפחית את המס ויזהה שיקולי מדיניות שעל חברי האמנות לקחת בחשבון‬
‫בטרם היכללותם באמנות המס‪.‬‬
‫‪Barnea & Co, Attorneys at Law‬‬
‫‪Life Plaza‬‬
‫‪6 Hachoshlim St.‬‬
‫‪Herzliya Pituach 46724 Israel‬‬
‫‪7‬‬
‫הימנעות מלאכותית מלהיחשב כמוסד קבע‬
‫ה‪ OECD -‬ישקול שינויים בהגדרת "מוסד הקבע"‪ ,‬על מנת למנוע מישויות‬
‫משפטיות להימנע באופן מלאכותי מהיכללותן בסטטוס "מוסד קבע" במדינות שונות‬
‫בהתייחס ל‪ ,BEPS -‬הכוללים את השימוש בהסדרים של ‪commissionaire‬‬
‫‪ arrangements‬ופעילויות ספציפיות פטורות ממס (וכולל נושאים הנוגעים לייחוס‬
‫וחלוקה)‪.‬‬
‫‪Barnea & Co, Attorneys at Law‬‬
‫‪Life Plaza‬‬
‫‪6 Hachoshlim St.‬‬
‫‪Herzliya Pituach 46724 Israel‬‬
‫‪8‬‬
‫להבטיח כי תוצאות מחירי ההעברה מיושרות עם יצירת ערך‬
‫בכל מדינה ‪ -‬נכסים בלתי מוחשיים‬
‫ה‪ OECD -‬ייפתח כללים למניעת ייחוס רווחים על ידי העברת נכסים בלתי‬
‫מוחשיים בין מדינות על‪-‬ידי‪:‬‬
‫• קביעת המונח "נכסים בלתי מוחשיים" באופן הברור ביותר‪.‬‬
‫• הבטחה כי רווחים ייוחסו בהתאם למדינה שבה יש יצירת ערך בפועל בגין הנכס‬
‫הבלתי מוחשי‪.‬‬
‫• קביעת הוראות מיוחדות להעברת נכסים בלתי מוחשיים‪.‬‬
‫• בחינה מחדש לגבי הוראות של ייחוס עלויות‪.‬‬
‫‪Barnea & Co, Attorneys at Law‬‬
‫‪Life Plaza‬‬
‫‪6 Hachoshlim St.‬‬
‫‪Herzliya Pituach 46724 Israel‬‬
‫‪9‬‬
‫להבטיח כי תוצאות מחירי ההעברה מיושרות עם יצירת‬
‫הערך – סיכון והון‬
‫ה‪ OECD -‬ייפתח כללים למניעת ייחוס רווחים על ידי העברת סיכונים‪/‬הון בין‬
‫מדינות על‪ -‬ידי‪:‬‬
‫• אימוץ כללי מחירי העברה המונעים ייחוס רווחים לישות אחרת רק מחמת‬
‫היותה נושאת בסיכון או מספקת הון‪.‬‬
‫• התאמת ייחוס הרווחים באמצעות המדינה בה ישנה יצירת ערך בפועל‪.‬‬
‫‪Barnea & Co, Attorneys at Law‬‬
‫‪Life Plaza‬‬
‫‪6 Hachoshlim St.‬‬
‫‪Herzliya Pituach 46724 Israel‬‬
‫‪10‬‬
‫להבטיח כי תוצאות מחירי ההעברה מיושרות עם יצירת‬
‫הערך –העברות עם סיכון‬
‫ה‪ OECD -‬ייפתח כללים למניעת ייחוס רווחים על ידי כניסה להסכמים אשר לא‬
‫היו נוצרים בין גופים אשר אינם קרובים זה לזה על‪ -‬ידי‪:‬‬
‫• הבהרה של נסיבות בהן העברות בין צדדים יוכלו לקבל סיווג מחדש‪.‬‬
‫• הבהרת השיטות של מחירי העברה (בעיקר פיצול רווחים ובשים לב ליצירת ערך‬
‫באופן בינלאומי)‪.‬‬
‫• מתן הגנה מפני סוגים נפוצים של תשלומים התורמים לשחיקת בסיס המס‪ ,‬כמו‬
‫הוצאות ניהול ותפעול‪.‬‬
‫‪Barnea & Co, Attorneys at Law‬‬
‫‪Life Plaza‬‬
‫‪6 Hachoshlim St.‬‬
‫‪Herzliya Pituach 46724 Israel‬‬
‫‪11‬‬
‫פיתוח מתודולוגיות לאיסוף וניתוח מידע לגבי "שחיקה‬
‫בסיסית והעתקת רווחים"‬
‫ה‪ OECD -‬ייפתח המלצות לגבי האינדיקציות של ה‪ BEPS -‬ויבטיח זמינותם של‬
‫כלים אשר באמצעותם ניתן יהא להעריך את הפעולות אשר ננקטו לטובת הטיפול ב‪-‬‬
‫‪ BEPS‬על בסיס מתמשך‪.‬‬
‫‪Barnea & Co, Attorneys at Law‬‬
‫‪Life Plaza‬‬
‫‪6 Hachoshlim St.‬‬
‫‪Herzliya Pituach 46724 Israel‬‬
‫‪12‬‬
‫לדרוש הנישומים חובת דווח לגבי תכנוני מס בלתי רצויים‬
‫ה ‪ OECD -‬יגבש המלצות לגבי חובת דווח של עסקאות הכוללות תכנוני מס‬
‫אגרסיביים‪ ,‬הסדרים או מבנים משפטיים אשר נשקלו בגינם שיקולים של עלויות‬
‫אדמיניסטרטיביות לשלטונות מס והעסקאות של ההמלצות כאמור‪ .‬העבודה תושלם‬
‫בתיאום ובאופן שיתופי ויתמקד בעיקר ב‪:‬‬
‫• עיצוב מודולרי המאפשר מקסימום עקביות‪ ,‬ויחד עם זאת פונה לסיכונים‬
‫הספציפיים המדינתיים‪.‬‬
‫• גיבוש מונח באופן רחב יותר של "הטבת מס"‪.‬‬
‫• מודלים משופרים להחלפת מידע לגבי תכניות מס בין רשויות מס מדינתיות‪.‬‬
‫‪Barnea & Co, Attorneys at Law‬‬
‫‪Life Plaza‬‬
‫‪6 Hachoshlim St.‬‬
‫‪Herzliya Pituach 46724 Israel‬‬
‫‪13‬‬
‫בחינה מחדש של המסמכים וטפסים הנדרשים לדיווח של‬
‫מחירי העברה‬
‫ה ‪ OECD -‬יגבש כללים לגבי מסמכי מחירי העברה על מנת להגביר את השקיפות‬
‫תוך לקיחת בחשבון את עלויות הציות לעסקים‪ .‬זה עלול לכלול גם הוראות בדבר‬
‫חובות דווח למיניהם כגון‪:‬‬
‫• אלוקציות גלובליות של הכנסות‪.‬‬
‫• פעילות כלכלית ומיסים המשולמים בכל אחת מהמדינות‪.‬‬
‫‪Barnea & Co, Attorneys at Law‬‬
‫‪Life Plaza‬‬
‫‪6 Hachoshlim St.‬‬
‫‪Herzliya Pituach 46724 Israel‬‬
‫‪14‬‬
‫יצירת מנגנון אפקטיבי יותר לפתרון סכסוכים‬
‫ה‪ OECD -‬יגבש פתרונות לנושאים הבאים‪:‬‬
‫• החוסר של הוראות הנוגעות לבוררות ברוב האמנות‪.‬‬
‫• העובדה שהבוררות עלולה להידחות במקרים מסוימים‪.‬‬
‫‪Barnea & Co, Attorneys at Law‬‬
‫‪Life Plaza‬‬
‫‪6 Hachoshlim St.‬‬
‫‪Herzliya Pituach 46724 Israel‬‬
‫‪15‬‬
‫פיתוח מכשירים מולטילטרליים‬
‫ה ‪ OECD -‬ינתח את סוגיות המס הבינלאומיות הנוגעות לפיתוח מכשירים‬
‫מולטילטרליים‪ ,‬המשקפים את הצורך לבצע את ההתאמות הדרושות להתפתחות‬
‫המהירה של הכלכלה העולמית‪.‬‬
‫‪Barnea & Co, Attorneys at Law‬‬
‫‪Life Plaza‬‬
‫‪6 Hachoshlim St.‬‬
‫‪Herzliya Pituach 46724 Israel‬‬
‫ על מערכת‬OECD -‫ מהי ההשפעה של ארגון ה‬:‫לשאלת‬
? ‫המס הישראלית‬
‫ זה ממש גם תלוי בכם‬.......
‫תודה על תשומת הלב‬
[email protected]
Barnea & Co, Attorneys at Law
Life Plaza
6 Hachoshlim St.
Herzliya Pituach 46724 Israel