"ב תשע

‫סמסטר קיץ = תואר ראשון‬
‫שימו ‪-‬לב‪ :‬לימודים בסמסטר קיץ ‪ ,‬יתקיימו בתאריכים שונים ‪ ,‬ראה בטבלה את תקופת הלימוד בקורס אותו בחרת‬
‫סוציולוגיה‬
‫קבוצה‬
‫סמסטר‬
‫חוג‬
‫רישום לקורסים יערך דרך רישום הממוחשב‪ ,‬אנא בדקו באתרי החוג ( כל תלמיד לפי החוג בו הוא רשום) את מועדי הרישום‪ ,‬והליך הרישום‬
‫מספר קורס‬
‫‪ 1‬קיץ‬
‫‪204.1001‬‬
‫מבוא לסוציולוגיה‬
‫‪ 1‬קיץ‬
‫‪204.1001‬‬
‫מבוא לסוציולוגיה‬
‫שם קורס‬
‫חובה לקחת‬
‫שיעור‪+‬תרגיל‬
‫(תקופת הלימוד תלוי שעות ההוראה בשבוע)‬
‫סוג‬
‫יום‬
‫**‬
‫**‬
‫תשע"ב‬
‫משעה‬
‫עד שעה‬
‫נקודות‬
‫שעות‬
‫שם מרצה‬
‫שיעור‬
‫שישי‬
‫‪8:00‬‬
‫‪12:00‬‬
‫‪5.00‬‬
‫‪4.00‬‬
‫פרופ' גוסטבו מש‬
‫תרגיל‬
‫שישי‬
‫‪12:00‬‬
‫‪14:00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪2.00‬‬
‫תקופת לימוד‬
‫‪06/07/2012-07/09/2012‬‬
‫הערות‬
‫פתוח לבחירה לכלל התלמידים‬
‫מדעי המדינה‬
‫‪ 1‬קיץ‬
‫‪204.1920‬‬
‫סוציולוגיה של האינטרנט‬
‫שיעור‬
‫שלישי‬
‫‪17:00‬‬
‫‪19:00‬‬
‫‪4.00‬‬
‫‪2.00‬‬
‫פרופ' גוסטבו מש‬
‫‪10/07/2012-12/09/2012‬‬
‫פתוח לבחירה לכלל התלמידים‬
‫‪ 1‬קיץ‬
‫‪204.2902‬‬
‫תיאוריות אנתרופולוגיות‬
‫שיעור‬
‫שלישי‬
‫‪17:00‬‬
‫‪19:00‬‬
‫‪3.00‬‬
‫‪2.00‬‬
‫דר' דני נווה‬
‫‪10/07/2012-12/09/2012‬‬
‫פתוח לבחירה לכלל התלמידים‬
‫‪ 1‬קיץ‬
‫‪204.3426‬‬
‫הון חברתי וניהול ידע‬
‫סמינריון‬
‫שלישי‬
‫‪17:00‬‬
‫‪21:00‬‬
‫‪5.00‬‬
‫‪4.00‬‬
‫פרופ'אילן תלמוד‬
‫‪10/07/2012-12/09/2012‬‬
‫פתוח לתלמידי החוג לסוציולוגיה‬
‫‪ 1‬קיץ‬
‫‪205.1930‬‬
‫מבוא ליחסים בינלאומיים ‪ -‬ערב‬
‫שיעור‬
‫ראשון‬
‫‪17:00‬‬
‫‪20:00‬‬
‫‪5.00‬‬
‫‪6.00‬‬
‫דר' ארז שושני‬
‫‪ 1‬קיץ‬
‫‪205.1930‬‬
‫מבוא ליחסים בינלאומיים ‪ -‬תרגיל‬
‫תרגיל‬
‫ראשון‬
‫‪20:00‬‬
‫‪22:00‬‬
‫‪5.00‬‬
‫‪6.00‬‬
‫‪ 1‬קיץ‬
‫‪205.2930‬‬
‫מבוא לשיטות מחקר ‪ -‬ערב‬
‫‪ 1‬קיץ‬
‫‪205.3959‬‬
‫קביעת מדיניות‪-‬ערב‬
‫‪08/07/2012 - 09/09/2012‬‬
‫פתוח לבחירה לכלל התלמידים‬
‫שיעור‬
‫ראשון‬
‫‪17:00‬‬
‫‪22:00‬‬
‫‪4.00‬‬
‫‪6.00‬‬
‫גב' מורן ירחי‬
‫‪08/07/2012 - 09/09/2012‬‬
‫פתוח לבחירה לכלל התלמידים‬
‫סמינריון‬
‫ראשון‬
‫‪17:00‬‬
‫‪22:00‬‬
‫‪5.00‬‬
‫‪6.00‬‬
‫דר' יאיר זלמנוביץ‬
‫‪08/07/2012 - 09/09/2012‬‬
‫פתוח לבחירה לכלל התלמידים‬
‫‪ 1‬קיץ‬
‫‪205.2941‬‬
‫פרדוקס הקונצנזוס הליברלי‬
‫ש" מ‬
‫ראשון‬
‫‪17:00‬‬
‫‪22:00‬‬
‫‪5.00‬‬
‫‪6.00‬‬
‫גב' מיטל שניידר‬
‫‪08/07/2012 - 09/09/2012‬‬
‫פתוח לבחירה לכלל התלמידים‬
‫קיץ‬
‫‪205.2135‬‬
‫מאופוריה לקטסטרופה‬
‫שיעור‬
‫שני‬
‫‪10:00‬‬
‫‪14:00‬‬
‫‪5.00‬‬
‫‪4.00‬‬
‫רביעי‬
‫‪10:00‬‬
‫‪14:00‬‬
‫ראשון‬
‫‪14:00‬‬
‫‪17:00‬‬
‫רביעי‬
‫‪14:00‬‬
‫‪17:00‬‬
‫ראשון‬
‫‪16:00‬‬
‫‪20:00‬‬
‫רביעי‬
‫‪16:00‬‬
‫‪20:00‬‬
‫שישי‬
‫‪09:00‬‬
‫‪13:00‬‬
‫ראשון‬
‫‪16:00‬‬
‫‪20:00‬‬
‫חמישי‬
‫‪16:00‬‬
‫‪20:00‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ 1‬קיץ‬
‫‪205.2814‬‬
‫דת המדינה בישראל ובעולם‬
‫ש" מ‬
‫‪1‬‬
‫‪ 1‬קיץ‬
‫אסיה‬
‫‪125.8039‬‬
‫סכסוכים אתניים באסיה‬
‫‪106.2641‬‬
‫פוליטיקה ונפט במדינות המפרץ‬
‫‪ 1‬קיץ‬
‫‪ 1‬קיץ‬
‫מזה"ת‬
‫‪125.8036‬‬
‫מדיניות חוץ וביטחון של דרום וצפון קוריאה‬
‫פרו"ס‬
‫‪ 1‬קיץ‬
‫סמינריון‬
‫פרו"ס‬
‫קיץ‬
‫‪5.00‬‬
‫‪6.00‬‬
‫‪6.00‬‬
‫‪15/07/2012-07/09/2012‬‬
‫‪4.00‬‬
‫‪6.00‬‬
‫‪5.00‬‬
‫‪4.00‬‬
‫‪4.00‬‬
‫פתוח לבחירה לכלל התלמידים‬
‫מיכל זלצר‪-‬לביד‬
‫פרופ' און וינקלר‬
‫‪06/07/2012-28/09/2012‬‬
‫‪06/07/2012-07/09/2012‬‬
‫פתוח לבחירה לכלל התלמידים‬
‫פתוח לבחירה לכלל התלמידים‬
‫פתוח לבחירה לכלל התלמידים‬
‫רב תחומי‬
‫‪ 1‬קיץ‬
‫‪212.3036‬‬
‫‪ 1‬קיץ‬
‫‪212.2258‬‬
‫התנהגות מינית מסתכנת ומסכנת‬
‫שיעור‬
‫‪ 1‬קיץ‬
‫‪212.2255‬‬
‫ילדים בסיכון‬
‫שיעור‬
‫רביעי‬
‫‪ 1‬קיץ‬
‫‪212.2711‬‬
‫פסיכולוגיה חיובית‬
‫שיעור‬
‫שלישי‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 1‬קיץ‬
‫‪212.2260‬‬
‫מצבי טראומה‪ ,‬איום הטרור ורעידות האדמה‬
‫שיעור‬
‫רביעי‬
‫‪16:00‬‬
‫‪20:00‬‬
‫‪ 1‬קיץ‬
‫‪212.2202‬‬
‫לימודי נשים ומגדר‬
‫שיעור‬
‫ראשון‪+‬שלישי‬
‫‪16:00‬‬
‫‪19:30‬‬
‫‪4.00‬‬
‫‪ 1‬קיץ‬
‫‪100.1005‬‬
‫שיעור‬
‫ראשון‪+‬שלישי‬
‫‪16:00‬‬
‫‪19:30‬‬
‫‪4.00‬‬
‫‪4.00‬‬
‫‪ 1‬קיץ‬
‫‪212.4215‬‬
‫שיעור‬
‫שני‬
‫‪16:30‬‬
‫‪20:00‬‬
‫‪4.00‬‬
‫‪4.00‬‬
‫מיומנויות בין אישיות‬
‫דר אביעד רובין‬
‫‪15/07/2012-07/09/2012‬‬
‫פתוח לבחירה לכלל התלמידים‬
‫פתוח לבחירה לכלל התלמידים‬
‫פסיכופתולוגיה אישיותית בראיה התפתחותית‬
‫נשיות‪ ,‬גבריות וכל מה שביניהם(דרך הרוח)‬
‫פרופ' אורי בר יוסף‬
‫‪15/07/2012-07/09/2012‬‬
‫פתוח לבחירה לכלל התלמידים‬
‫סמינריון‬
‫שלישי‬
‫‪16:00‬‬
‫‪20:00‬‬
‫‪6.00‬‬
‫‪4.00‬‬
‫ד"ר אופרי בר נדב‬
‫‪08/07/2012 - 14/09/2012‬‬
‫פתוח לבחירה לכלל התלמידים‬
‫רביעי‬
‫‪12:00‬‬
‫‪14:00‬‬
‫‪2.00‬‬
‫‪2.00‬‬
‫דר' מייקל קרן‬
‫‪08/07/2012-14/09/2012‬‬
‫פתוח לבחירה לכלל התלמידים‬
‫‪14:00‬‬
‫‪16:00‬‬
‫‪2.00‬‬
‫‪2.00‬‬
‫דר' מייקל קרן‬
‫‪08/07/2012-14/09/2012‬‬
‫פתוח לבחירה לכלל התלמידים‬
‫‪16:00‬‬
‫‪4.00‬‬
‫‪4.00‬‬
‫ד"ר קרן אור חן‬
‫‪08/07/2012 - 14/09/2012‬‬
‫פתוח לבחירה לכלל התלמידים‬
‫‪4.00‬‬
‫‪4.00‬‬
‫דר' רון רובינשטיין פנינה‬
‫‪05/07/2011-11/09/2011‬‬
‫פתוח לבחירה לכלל התלמידים‬
‫‪4.00‬‬
‫ד"ר שרון הלוי‬
‫‪15/07/2012- 01/09/2012‬‬
‫פתוח לבחירה לכלל התלמידים‬
‫ד"ר שרון הלוי‬
‫‪15/07/2012- 01/09/2012‬‬
‫פתוח לבחירה לכלל התלמידים‬
‫ד"ר גיל שרון‬
‫‪08/07/2012 - 14/09/2012‬‬
‫פתוח לבחירה לכלל התלמידים‬
‫‪ 1‬קיץ‬
‫‪212.4218‬‬
‫‪ 1‬קיץ‬
‫‪212.4219‬‬
‫שחיקה נפשית בעבודה‬
‫תיאוריה פוליטית‪-‬שיעור‬
‫שיעור‬
‫שישי‬
‫‪08:00‬‬
‫‪11:00‬‬
‫‪4.00‬‬
‫‪4.00‬‬
‫דר' רון רובינשטיין פנינה‬
‫‪08/07/2012 - 14/09/2012‬‬
‫פתוח לבחירה לכלל התלמידים‬
‫שיעור‬
‫שני‪+‬ורביעי‬
‫‪20:00‬‬
‫‪21:30‬‬
‫‪4.00‬‬
‫‪4.00‬‬
‫דר' אסף תורג'מן‬
‫‪08/07/2012 - 14/09/2012‬‬
‫פתוח לבחירה לכלל התלמידים‬
‫קיץ‬
‫‪212.4732‬‬
‫ההון האנושי‬
‫קורס מתוקשב הלימוד דרך ההילרן‬
‫‪00:00‬‬
‫‪00:00‬‬
‫ד"ר אורית שמאי‬
‫פתוח לבחירה לכלל התלמידים‬
‫קיץ‬
‫‪212.4728‬‬
‫משפט בריאות‬
‫קורס מתוקשב הלימוד דרך ההילרן‬
‫‪00:00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫עו"ד אורן אסמן‬
‫פתוח לבחירה לכלל התלמידים‬
‫קיץ‬
‫‪212.4703‬‬
‫שיווק מיתוג ערים ומקומות‬
‫קורס מתוקשב הלימוד דרך ההילרן‬
‫‪4.00‬‬
‫קיץ‬
‫‪212.4712‬‬
‫הפשע המאורגן‬
‫קורסים מתוקשבים‬
‫א‪.‬מ‪.‬ת (מוסיקה‪+‬תאטרון)‬
‫‪0.00‬‬
‫מר יריב שגיא‬
‫קורס מתוקשב הלימוד דרך ההילרן‬
‫‪4.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫ד"ר עופר פרצ"ב‬
‫‪ 1‬קיץ‬
‫‪212.4706‬‬
‫תורת המודיעין וקהילת המודיעין בישראל‬
‫שיעור‬
‫קורס מתוקשב הלימוד דרך ההילרן‬
‫‪4.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫ד"ר אייל פסקוביץ‬
‫‪ 1‬קיץ‬
‫‪212.4715‬‬
‫מבוא לניהול‬
‫שיעור‬
‫קורס מתוקשב הלימוד דרך ההילרן‬
‫‪4.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫גב' טלי בירמן‬
‫‪ 1‬קיץ‬
‫‪212.4707‬‬
‫תעמולה ולוחמה פסיכולוגית‬
‫שיעור‬
‫קורס מתוקשב הלימוד דרך ההילרן‬
‫‪4.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫ד"ר יניב לויתן‬
‫‪ 1‬קיץ‬
‫‪212.4709‬‬
‫קהילות מתבלות בארץ ובעולם‬
‫שיעור‬
‫קורס מתוקשב הלימוד דרך ההילרן‬
‫‪4.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫ד"ר לי כהנר‬
‫‪ 1‬קיץ‬
‫‪212.4733‬‬
‫חלומות וסיפורי עמים‬
‫שיעור‬
‫קורס מתוקשב הלימוד דרך ההילרן‬
‫‪4.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫ד"ר רווית ראופמן‬
‫‪ 1‬קיץ‬
‫‪212.4704‬‬
‫משטר משילות וממשל‬
‫שיעור‬
‫קורס מתוקשב הלימוד דרך ההילרן‬
‫‪4.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫ד"ר גל אראלי‬
‫‪ 1‬קיץ‬
‫‪212.4718‬‬
‫הפוליטיקה של המיניות‬
‫שיעור‬
‫קורס מתוקשב הלימוד דרך ההילרן‬
‫‪4.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫ד"ר עפר פרצ'ב‬
‫‪ 1‬קיץ‬
‫‪212.4739‬‬
‫הבורסה מורה נבוכים‬
‫שיעור‬
‫קורס מתוקשב הלימוד דרך ההילרן‬
‫‪4.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫מר גיל ברוש‬
‫‪ 1‬קיץ‬
‫‪212.4733‬‬
‫מעשיות וחלומות‬
‫שיעור‬
‫קורס מתוקשב הלימוד דרך ההילרן‬
‫‪4.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫ד"ר רווית ראופמן‬
‫‪ 1‬קיץ‬
‫‪212.4717‬‬
‫שימושי מחשב בסיסיים‬
‫קורס מתוקשב הלימוד דרך ההילרן‬
‫‪4.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫מר שי שפילר‬
‫‪ 1‬קיץ‬
‫‪124.2454‬‬
‫ה ‪ Outsiders-‬במוסיקה המערבית‬
‫‪ 1‬קיץ‬
‫‪124.3454‬‬
‫ה ‪ Outsiders-‬במוסיקה המערבית‬
‫‪ 1‬קיץ‬
‫‪124.2455‬‬
‫צורות מוסיקליות‪-‬צמיחתן ועקרונותיהן‬
‫שיעור‬
‫קיץ‬
‫‪118.2304‬‬
‫מליצנות פולחנית לליצנות רפואית‬
‫שיעור‬
‫קורסים‬
‫שנלמדים‬
‫דרך ההילרן‬
‫שיעור‬
‫ראשון‬
‫‪12:00‬‬
‫‪16:00‬‬
‫רביעי‬
‫‪12:00‬‬
‫‪16:00‬‬
‫חמישי‬
‫‪12:00‬‬
‫‪16:00‬‬
‫ראשון‬
‫‪12:00‬‬
‫‪16:00‬‬
‫רביעי‬
‫‪12:00‬‬
‫‪16:00‬‬
‫חמישי‬
‫‪12:00‬‬
‫‪16:00‬‬
‫ראשון‬
‫‪10:00‬‬
‫‪12:00‬‬
‫רביעי‬
‫‪10:00‬‬
‫‪12:00‬‬
‫חמישי‬
‫‪10:00‬‬
‫‪12:00‬‬
‫שני‬
‫‪11:00‬‬
‫‪13:00‬‬
‫חמישי‬
‫‪11:00‬‬
‫‪13:00‬‬
‫‪118.2892‬‬
‫התיאטרון החזותי ‪ -‬צמיחתו ושפתו‬
‫פרו"ס‬
‫שני‬
‫‪14:00‬‬
‫‪18:00‬‬
‫‪118.3776‬‬
‫התיאטרון החזותי ‪ -‬צמיחתו ושפתו‬
‫סמינריון‬
‫חמישי‬
‫‪14:00‬‬
‫‪18:00‬‬
‫‪1‬‬
‫קיץ‬
‫‪115.2573‬‬
‫מחלוקות פוליטיות ועיצוב הנוף במדינת ישראל‬
‫שיעור‬
‫לבחור שיעור או‬
‫סמינריון‬
‫קיץ‬
‫סמנריון‬
‫‪4.00‬‬
‫‪4.00‬‬
‫‪2.00‬‬
‫‪2.00‬‬
‫‪4.00‬‬
‫‪4.00‬‬
‫‪4.00‬‬
‫‪2.00‬‬
‫‪2.00‬‬
‫‪4.00‬‬
‫פתוח לבחירה לכלל התלמידים‬
‫קורסים מתוקשבים‬
‫נלמדים דרך מערכת ההילרן‬
‫מהמחשב הביתי‬
‫פרופ' יובל שקד‬
‫פרופ' יובל שקד‬
‫ד"ר עתי ציטרון‬
‫ד"ר עתי ציטרון‬
‫פתוח לבחירה לכלל התלמידים‬
‫פתוח לבחירה לכלל התלמידים‬
‫פתוח לבחירה לכלל התלמידים‬
‫קורסים מתוקשבים‬
‫פרופ' יובל שקד‬
‫פתוח לבחירה לכלל התלמידים‬
‫נלמדים דרך מערכת ההילרן‬
‫מהמחשב הביתי‬
‫פתוח לבחירה לכלל התלמידים‬
‫פתוח לבחירה לכלל התלמידים‬
‫פתוח לבחירה לכלל התלמידים‬
‫פתוח לבחירה לכלל התלמידים‬
‫פתוח לבחירה לכלל התלמידים‬
‫פתוח לבחירה לכלל התלמידים‬
‫פתוח לבחירה לכלל התלמידים‬
‫‪05/08/2012 - 05/09/2012‬‬
‫‪05/08/2012 - 05/09/2012‬‬
‫‪05/08/2012 - 05/09/2012‬‬
‫‪15/07/2012-07/09/2012‬‬
‫פתוח לבחירה לכלל התלמידים‬
‫פתוח לבחירה לכלל התלמידים‬
‫פתוח לבחירה לכלל התלמידים‬
‫מיועד לתלמידי תיאטרון‬
‫חובה למסלול לליצנות רפואית‪,‬‬
‫‪15/07/2012-07/09/2012‬‬
‫מיועד לתלמידי תיאטרון‬
‫ארץ ישראל‬
‫שו"ת‬
‫שלישי‬
‫‪08:30‬‬
‫‪12:00‬‬
‫‪4.00‬‬
‫‪4.00‬‬
‫ד"ר אופירה‬
‫‪1‬‬
‫קיץ‬
‫‪115.2574‬‬
‫ביחד ולחוד‪ :‬ערים מעורבות בארץ ישראל‬
‫שו"ת‬
‫המנדטורית‬
‫שלישי‬
‫‪12:15‬‬
‫‪16:00‬‬
‫‪4.00‬‬
‫‪4.00‬‬
‫ד"ר ענת קדרון‬
‫‪22/07/2012 - 14/09/2012‬‬
‫‪1‬‬
‫קיץ‬
‫‪115.3308‬‬
‫ארכיאולוגי ראשון‬
‫סמינריון‬
‫החוף הצפוני של ממלכת ירושלים הצלבנית ‪ -‬סמינר‬
‫‪08:30‬‬
‫‪16:00‬‬
‫‪6.00‬‬
‫‪4.00‬‬
‫פרופ' אדריאן בועז‬
‫‪15/07/2012 - 19/07/2012‬‬
‫פתוח לבחירה לכלל התלמידים‬
‫‪ 1‬קיץ‬
‫‪201.1917‬‬
‫מבוא לגיאולוגיה ‪ -‬ש"ת לימודי ערב‬
‫שלישי‬
‫‪19:00‬‬
‫‪21:00‬‬
‫‪2.00‬‬
‫ד"ר שטובר‬
‫‪03/07/2012 - 31/07/2012‬‬
‫פתוח לתלמידי החוג לגאוגרפיה‬
‫‪ 1‬קיץ‬
‫‪201.1917‬‬
‫מבוא לגיאולוגיה ‪-‬ש"ת לימודי ערב‬
‫‪ 1‬קיץ‬
‫‪201.1922‬‬
‫מבוא לגיאומורפולוגיה ‪ -‬ערב‬
‫‪ 1‬קיץ‬
‫‪201.1922‬‬
‫מבוא לגיאומורפולוגיה ‪ -‬ערב‬
‫שיעור‬
‫חוג לגיאוגרפיה‪-‬קורסים‬
‫שנלמדים במרוכז ‪ 6‬שעות‬
‫רצופות ‪ ,‬בתקופה קיץ(ראה‬
‫תקופת הלימוד)‬
‫שיעור‬
‫‪3.00‬‬
‫גרוואיס‪-‬קובלסקי‪22/07/2012 - 14/09/2012‬‬
‫פתוח לבחירה לכלל התלמידים‬
‫פתוח לבחירה לכלל התלמידים‬
‫שלישי‬
‫‪21:00‬‬
‫‪22:00‬‬
‫‪1.00‬‬
‫ד"ר שטובר‬
‫‪03/07/2012 - 31/07/2013‬‬
‫פתוח לתלמידי החוג לגאוגרפיה‬
‫שלישי‬
‫‪16:00‬‬
‫‪18:00‬‬
‫‪2.00‬‬
‫ד"ר לאה ויטנברג‬
‫‪07/08/2012 - 04/09/2012‬‬
‫פתוח לתלמידי החוג לגאוגרפיה‬
‫שלישי‬
‫‪18:00‬‬
‫‪19:00‬‬
‫‪1.00‬‬
‫ד"ר לאה ויטנברג‬
‫‪07/08/2012 - 04/09/2013‬‬
‫פתוח לתלמידי החוג לגאוגרפיה‬
‫‪3.00‬‬
‫גא‬
‫גאוגרפיה‬
‫‪ 1‬קיץ‬
‫‪201.2907‬‬
‫סטטיסטיקה ושיטות מחקר בגאוגרפיה ‪ -‬ערב‬
‫שיעור‬
‫שלישי‬
‫‪16:00‬‬
‫‪20.00‬‬
‫‪ 1‬קיץ‬
‫‪201.2907‬‬
‫סטטיסטיקה ושיטות מחקר בגאוגרפיה ‪ -‬ערב‬
‫תרגיל‬
‫שלישי‬
‫‪20.00‬‬
‫‪22.00‬‬
‫‪ 1‬קיץ‬
‫‪201.2919‬‬
‫יחס המיעוטים למקום וסביבה‪ -‬ערב‬
‫שיעור‬
‫שלישי‬
‫‪16:00‬‬
‫‪22.00‬‬
‫‪ 1‬קיץ‬
‫‪201.2926‬‬
‫שיטות מחקר איכותניות‪ -‬ערב‬
‫שיעור‬
‫שלישי‬
‫‪16:00‬‬
‫‪20.00‬‬
‫‪ 1‬קיץ‬
‫‪201.2926‬‬
‫שיטות מחקר איכותניות‪ -‬ערב‬
‫תרגיל‬
‫שלישי‬
‫‪20.00‬‬
‫‪22.00‬‬
‫‪ 1‬קיץ‬
‫‪201.2927‬‬
‫גאוגרפיה של רוסיה‪ -‬ערב‬
‫שיעור‬
‫שלישי‬
‫‪16.00‬‬
‫‪22:00‬‬
‫‪2.00‬‬
‫‪3.00‬‬
‫‪2.00‬‬
‫‪3.00‬‬
‫‪2.00‬‬
‫דר' ירדנה שאול‬
‫‪03/07/2012 - 31/07/2012‬‬
‫פתוח לבחירה לכלל התלמידים‬
‫‪1.00‬‬
‫דר' ירדנה שאול‬
‫‪03/07/2012 - 31/07/2013‬‬
‫פתוח לבחירה לכלל התלמידים‬
‫‪2.00‬‬
‫ד"ר יוסף חסן‬
‫‪03/07/2012 - 24/07/2012‬‬
‫פתוח לבחירה לכלל התלמידים‬
‫‪2.00‬‬
‫ד"ר לי כהנר‬
‫‪07/08/2012 - 04/09/2012‬‬
‫פתוח לבחירה לכלל התלמידים‬
‫‪07/08/2012 - 04/09/2012‬‬
‫פתוח לבחירה לכלל התלמידים‬
‫‪31/07/2012- 21/08/2012‬‬
‫פתוח לבחירה לכלל התלמידים‬
‫‪1.00‬‬
‫‪2.00‬‬
‫ד"ר אנטו ברקובסקי‬
‫ערבית‬
‫‪1‬‬
‫קיץ‬
‫‪105.2887‬‬
‫פרקים בפילוסופיה של האסלאם‬
‫ש"ת‬
‫ראשון‪+‬שלישי‬
‫‪14:00‬‬
‫‪16:00‬‬
‫‪2.00‬‬
‫‪2.00‬‬
‫ד"ר קלרה סרוג'י‪-‬שג'ראוי‬
‫‪15/07/2012 - 07/09/2012‬‬
‫‪1‬‬
‫קיץ‬
‫‪105.2532‬‬
‫יצירתו של זכריא תאמר‬
‫ש"ת‬
‫ראשון‪+‬שלישי‬
‫‪12.00‬‬
‫‪14.00‬‬
‫‪2.00‬‬
‫‪2.00‬‬
‫פרופ' אבראהים טאהא‬
‫‪15/07/2012 - 07/09/2012‬‬
‫פתוח לתלמידי החוג לשפה ערבית‬
‫‪1‬‬
‫קיץ‬
‫‪105.2893‬‬
‫יצירתו של אל‪-‬סראג' אל‪-‬טוסי‬
‫ש"ת‬
‫ראשון‪+‬שלישי‬
‫‪8.00‬‬
‫‪10.00‬‬
‫‪2.00‬‬
‫‪2.00‬‬
‫ד"ר ערין סלאמה‪-‬קודסי‬
‫‪15/07/2012 - 07/09/2012‬‬
‫פתוח לתלמידי החוג לשפה ערבית‬
‫קיץ‬
‫‪318.3219‬‬
‫מבט התפתחותי על תהליכי למידה והוראה‬
‫שני‬
‫‪10.00‬‬
‫‪14.00‬‬
‫‪4.00‬‬
‫‪4.00‬‬
‫‪206.1120‬‬
‫מבוא לכלכלה ב'‬
‫שו"ת‬
‫שני‬
‫‪09:00‬‬
‫‪14:00‬‬
‫‪4.00‬‬
‫‪5.00‬‬
‫שו"ת‬
‫חמישי‬
‫‪09:00‬‬
‫‪14:00‬‬
‫חינוך‬
‫‪ 1‬קיץ‬
‫‪201.2939‬‬
‫מבוא לגאוגרפיה של פנאי ותיירות ‪ -‬ערב‬
‫שיעור‬
‫שלישי‬
‫‪16:00‬‬
‫‪22:00‬‬
‫‪4.00‬‬
‫‪2.00‬‬
‫דר' נגה קולינס‪-‬קריינר‬
‫‪28/08/2012 - 11/09/2012‬‬
‫פתוח לבחירה לכלל התלמידים‬
‫פתוח לתלמידי החוג לשפה ערבית‬
‫סמינריון‬
‫ד"ר יאיר זיו‬
‫‪08/07/2012 - 06/09/2012‬‬
‫פתוח לתלמידי החוג ליעוץ‬
‫קדם‪ :‬פסיכולוגיה התפתחותית‬
‫עדיין לא נקבע‬
‫‪01/08/2012 - 13/09/2012‬‬
‫לתלמידי החוג לכלכלה‬
‫עדיין לא נקבע‬
‫‪01/08/2012 - 13/09/2012‬‬
‫לתלמידי החוג לכלכלה‬
‫שו"ת‬
‫שני‬
‫‪09:00‬‬
‫‪14:00‬‬
‫עדיין לא נקבע‬
‫‪01/08/2012 - 10/09/2012‬‬
‫לתלמידי החוג לכלכלה‬
‫שו"ת‬
‫חמישי‬
‫‪09:00‬‬
‫‪14:00‬‬
‫עדיין לא נקבע‬
‫‪01/08/2012 - 10/09/2012‬‬
‫לתלמידי החוג לכלכלה‬
‫שו"ת‬
‫שני‬
‫‪16:00‬‬
‫‪21:00‬‬
‫עדיין לא נקבע‬
‫‪03/08/2012 - 10/09/2012‬‬
‫לתלמידי החוג לכלכלה‬
‫שו"ת‬
‫שישי‬
‫‪08:30‬‬
‫‪14:00‬‬
‫עדיין לא נקבע‬
‫‪03/08/2012 - 10/09/2012‬‬
‫לתלמידי החוג לכלכלה‬
‫‪1‬‬
‫קיץ‬
‫‪290.3523‬‬
‫סמינר מחקר בגנטיקה‬
‫סמינר‬
‫חמישי‬
‫‪8.00‬‬
‫‪12.00‬‬
‫‪2.00‬‬
‫‪4.00‬‬
‫ד"ר דגן‬
‫‪19/07/2012 -30/08/2012‬‬
‫לתלמידי החוג לסיעוד בלבד‬
‫‪1‬‬
‫קיץ‬
‫קיץ‬
‫קיץ‬
‫קיץ‬
‫‪290.3529‬‬
‫סמינר קידום בריאות‪ :‬קידום‬
‫סמינר‬
‫‪15/07/2012 -12/08/2012‬‬
‫‪103.3635‬‬
‫חיי שפה‪ :‬כיצד שפות מתהוות ומשתנות‬
‫ש"ס‬
‫חמישי‬
‫ראשון‬
‫שלישי‬
‫חמישי‬
‫‪12:00‬‬
‫‪14:00‬‬
‫‪14:00‬‬
‫‪14:00‬‬
‫‪16:00‬‬
‫‪18:00‬‬
‫‪18:00‬‬
‫‪18:00‬‬
‫‪2.00‬‬
‫‪4.00‬‬
‫ד"ר חטיב‬
‫‪19/07/2012 -30/08/2012‬‬
‫לתלמידי החוג לסיעוד בלבד‬
‫‪4.00‬‬
‫‪4.00‬‬
‫ד"ר עירית מאיר‬
‫פתוח לבחירה לכלל התלמידים‬
‫פתוח לבחירה לכלל התלמידים‬
‫פתוח לבחירה לכלל התלמידים‬
‫‪ 1‬קיץ‬
‫‪ 1‬קיץ‬
‫כלכלה‬
‫‪ 1‬קיץ‬
‫‪206.2020‬‬
‫מיקרו כלכלה ב'‬
‫‪ 1‬קיץ‬
‫‪ 1‬קיץ‬
‫‪206.2040‬‬
‫מאקרו כלכלה ב'‬
‫‪ 1‬קיץ‬
‫‪4.00‬‬
‫‪4.00‬‬
‫‪5.00‬‬
‫‪5.00‬‬
‫סיעוד‬
‫לשון‬
‫‪15/07/2012 -12/08/2012‬‬
‫‪15/07/2012 -12/08/2012‬‬
‫אנגלית רווחה ובריאות‬
‫קיץ‬
‫‪109.2725‬‬
‫הסיפור הקצר המודרני"‬
‫שיעור‬
‫שני‪+‬רביעי‬
‫‪10:00‬‬
‫‪14:00‬‬
‫‪4.00‬‬
‫‪4.00‬‬
‫פרופ' דפנה ארדנסט וולקן‬
‫‪15/07/2012 -0709/2012‬‬
‫פתוח לבחירה לכלל התלמידים‬
‫‪ 1‬קיץ‬
‫‪288.1986‬‬
‫מיומנויות מחשב‬
‫תרגיל‬
‫שני‬
‫‪16:00‬‬
‫‪20:00‬‬
‫‪2.00‬‬
‫‪2.00‬‬
‫מר דניאל קרפ‬
‫‪15/07/2012 -07/09/2012‬‬
‫פתוח לבחירה לכלל התלמידים‬
‫‪ 1‬קיץ‬
‫‪289.1066‬‬
‫מיומנויות מחשב‬
‫תרגיל‬
‫שלישי‬
‫‪16:00‬‬
‫‪20:00‬‬
‫‪2.00‬‬
‫‪2.00‬‬
‫מר דניאל קרפ‬
‫‪15/07/2012 -07/09/2012‬‬
‫פתוח לבחירה לכלל התלמידים‬
‫‪ 1‬קיץ‬
‫‪295.1122‬‬
‫מיומנויות מחשב‬
‫תרגיל‬
‫חמישי‬
‫‪16:00‬‬
‫‪20:00‬‬
‫‪2.00‬‬
‫‪2.00‬‬
‫מר דניאל קרפ‬
‫‪15/07/2012 -07/09/2012‬‬
‫פתוח לבחירה לכלל התלמידים‬
‫‪203.8019‬‬
‫מתמטיקה דיסקרטית‬
‫שיעור‬
‫שני‬
‫‪9:00‬‬
‫‪12.00‬‬
‫מר אופיר שנבל‬
‫‪15/07/2012 -23/08/2012‬‬
‫שיעור‬
‫חמישי‬
‫‪10.00‬‬
‫‪13.00‬‬
‫תרגיל‬
‫ראשון‬
‫טרם‬
‫נקבע‬
‫תרגיל‬
‫רביעי‬
‫‪1‬‬
‫קיץ‬
‫‪ 1‬קיץ‬
‫‪1‬‬
‫קיץ‬
‫מתמטיקה דיסקרטית‪-‬תרגיל‬
‫‪ 1‬קיץ‬
‫‪1‬‬
‫קיץ‬
‫‪203.8017‬‬
‫חדו"א ‪1‬‬
‫קיץ‬
‫תוכנית סגורה "את‬
‫קיץ‬
‫חדו"א ‪-‬תרגיל‬
‫קיץ‬
‫קיץ‬
‫‪1‬‬
‫קיץ‬
‫‪203.1860‬‬
‫אתגר במתמ'‬
‫‪203.3930‬‬
‫מבוא לפסיכולוגיה‬
‫קיץ‬
‫‪1‬‬
‫קיץ‬
‫‪203.8018‬‬
‫חדו"א ‪2‬‬
‫קיץ‬
‫קיץ‬
‫חדו"א ‪- 2‬תרגיל‬
‫‪4.00‬‬
‫‪4.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪2.00‬‬
‫‪4.00‬‬
‫‪4.00‬‬
‫‪15/07/2012 -23/08/2012‬‬
‫טרם ידוע‬
‫‪15/07/2012 -23/08/2012‬‬
‫תוכנית אתגר‬
‫לא פתוח לתלמיד החוג למדעי‬
‫המחשב ולא לכלל הסטודנטים‬
‫‪15/07/2012 -23/08/2012‬‬
‫שיעור‬
‫ראשון‬
‫‪14:00‬‬
‫‪18.00‬‬
‫שיעור‬
‫רביעי‬
‫‪9.00‬‬
‫‪13.00‬‬
‫תרגיל‬
‫ראשון‬
‫‪11:00‬‬
‫‪13.00‬‬
‫תרגיל‬
‫חמישי‬
‫‪14:00‬‬
‫‪16:00‬‬
‫שיעור‬
‫שני‬
‫‪13:00‬‬
‫‪17.00‬‬
‫שיעור‬
‫שני‬
‫‪9:00‬‬
‫‪13.00‬‬
‫שיעור‬
‫רביעי‬
‫‪9:00‬‬
‫‪13.00‬‬
‫שיעור‬
‫ראשון‬
‫‪8:00‬‬
‫‪12.00‬‬
‫שיעור‬
‫חמישי‬
‫‪8:00‬‬
‫‪12.00‬‬
‫תרגיל‬
‫ראשון‬
‫‪15:00‬‬
‫‪17.00‬‬
‫פרופ' דניאל קרן‬
‫‪15/07/2012 -23/08/2012‬‬
‫‪15/07/2012 -23/08/2012‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪2.00‬‬
‫מר עדן ניסנבוים‬
‫תוכנית אתגר‬
‫לא פתוח לתלמיד החוג למדעי‬
‫המחשב ולא לכלל הסטודנטים‬
‫‪15/07/2012 -23/08/2012‬‬
‫‪15/07/2012 -23/08/2012‬‬
‫‪2.00‬‬
‫‪4.00‬‬
‫‪2.00‬‬
‫‪4.00‬‬
‫פרופ' דניאל קרן‬
‫‪15/07/2012 -23/08/2012‬‬
‫דר' קרן אור‪-‬חן‬
‫‪15/07/2012 -23/08/2012‬‬
‫‪15/07/2012 -23/08/2012‬‬
‫‪4.00‬‬
‫‪4.00‬‬
‫ד"ר יעל זפקוביץ‬
‫‪15/07/2012 -23/08/2012‬‬
‫‪15/07/2012 -23/08/2012‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪2.00‬‬
‫מר אופיר שנבל‬
‫‪15/07/2012 -23/08/2012‬‬
‫תוכנית אתגר לא פתוח לכלל הסטדנטים‬
‫תוכנית אתגר‬
‫לא פתוח לתלמיד החוג למדעי‬
‫המחשב ולא לכלל הסטודנטים‬
‫תוכנית אתגר‬
‫פתוח לתלמיד החוג למדעי המחשב‬
‫ולא לכלל הסטודנטים‬
‫"אתגר"‪-‬מדעי מחשב‬
‫חדו"א ‪- 2‬תרגיל‬
‫קיץ‬
‫‪1‬‬
‫קיץ‬
‫‪203.8001‬‬
‫תכנות מונחה עצמים‬
‫קיץ‬
‫קיץ‬
‫תכנות מונחה עצמים‪-‬תרגיל‬
‫קיץ‬
‫‪1‬‬
‫קיץ‬
‫‪203.8021‬‬
‫מבוא ללוגיקה‬
‫קיץ‬
‫קיץ‬
‫מבוא ללוגיקה ‪-‬תרגיל‬
‫קיץ‬
‫‪1‬‬
‫קיץ‬
‫‪203.8006‬‬
‫מבני נתונים מתקדמים‬
‫קיץ‬
‫‪1‬‬
‫קיץ‬
‫‪203.8004‬‬
‫מערכות הפעלה‬
‫קיץ‬
‫קיץ‬
‫קיץ‬
‫מערכות הפעלה ‪-‬תרגיל‬
‫‪0.00‬‬
‫תרגיל‬
‫חמישי‬
‫‪15:00‬‬
‫‪17.00‬‬
‫שיעור‬
‫שני‬
‫‪14:00‬‬
‫‪17.00‬‬
‫שיעור‬
‫רביעי‬
‫‪14:00‬‬
‫‪17.00‬‬
‫תרגיל‬
‫ראשון‬
‫‪13:00‬‬
‫‪15:00‬‬
‫תרגיל‬
‫חמישי‬
‫‪13:00‬‬
‫‪15:00‬‬
‫שיעור‬
‫שני‬
‫‪13:00‬‬
‫‪17.00‬‬
‫שיעור‬
‫רביעי‬
‫‪9:00‬‬
‫‪13.00‬‬
‫תרגיל‬
‫ראשון‬
‫‪9:00‬‬
‫‪11:00‬‬
‫תרגיל‬
‫חמישי‬
‫‪9:00‬‬
‫‪11:00‬‬
‫שיעור‬
‫שני‬
‫‪9:00‬‬
‫‪12.00‬‬
‫שיעור‬
‫רביעי‬
‫‪14:00‬‬
‫‪17.00‬‬
‫שיעור‬
‫ראשון‬
‫‪14:00‬‬
‫‪17.00‬‬
‫שיעור‬
‫חמישי‬
‫‪14:00‬‬
‫‪17.00‬‬
‫תרגיל‬
‫ראשון‬
‫‪11:00‬‬
‫‪13:00‬‬
‫תרגיל‬
‫חמישי‬
‫‪11:00‬‬
‫‪13:00‬‬
‫‪2.00‬‬
‫‪15/07/2012 -23/08/2012‬‬
‫‪3.00‬‬
‫‪3.00‬‬
‫גב' ענבל בודובסקי‬
‫‪15/07/2012 -23/08/2012‬‬
‫‪15/07/2012 -23/08/2012‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪2.00‬‬
‫מר ולדיסלב טרטקובסקי‬
‫תוכנית אתגר‬
‫פתוח לתלמיד החוג למדעי המחשב‬
‫ולא לכלל הסטודנטים‬
‫‪15/07/2012 -23/08/2012‬‬
‫‪15/07/2012 -23/08/2012‬‬
‫‪5.00‬‬
‫‪4.00‬‬
‫ד"ר דני הרמלין‬
‫‪15/07/2012 -23/08/2012‬‬
‫‪15/07/2012 -23/08/2012‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪2.00‬‬
‫מר עדו ניסנבוים‬
‫תוכנית אתגר‬
‫פתוח לתלמיד החוג למדעי המחשב‬
‫ולא לכלל הסטודנטים‬
‫‪15/07/2012 -23/08/2012‬‬
‫‪15/07/2012 -23/08/2012‬‬
‫‪3.00‬‬
‫‪3.00‬‬
‫ד"ר אורן וימן‬
‫‪15/07/2012 -23/08/2012‬‬
‫‪15/07/2012 -23/08/2012‬‬
‫‪4.00‬‬
‫‪3.00‬‬
‫ד"ר איתן רון‬
‫‪15/07/2012 -23/08/2012‬‬
‫‪15/07/2012 -23/08/2012‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪2.00‬‬
‫גב' נועה פריבמן‪-‬חורש‬
‫‪15/07/2012 -23/08/2012‬‬
‫‪15/07/2012 -23/08/2012‬‬
‫תוכנית אתגר‬
‫פתוח לתלמיד החוג למדעי המחשב‬
‫ולא לכלל הסטודנטים‬
‫תוכנית אתגר‬
‫פתוח לתלמיד החוג למדעי המחשב‬
‫ולא לכלל הסטודנטים‬