להלן פרוט מקצועות שיפתחו בסמסטר קיץ תש ע" ד

‫להלן פרוט מקצועות שיפתחו בסמסטר קיץ תשע"ד‬
‫נכון ל ‪47.7.8-‬‬
‫‪ - 1.8110‬סטטיסטיקה‬
‫‪ – 1.8110‬מעבדה הנדסית‬
‫‪ – 1.801.‬פרויקט בחומרים‬
‫‪ – 1.840.‬מחנה גיאודזיה בקדסטר (במקום ‪ 1.8440‬מחנה מדידות‬
‫קדסטרליות)‬
‫‪ – 1.8400‬מחנה מדידות ‪.‬‬
‫‪ – 1.8408‬מחנה מדידות ‪2‬‬
‫‪ – 108818‬מעבדה מתקדמת בתיב"מ‬
‫‪ – 188100‬מעבדה בהנדסת חשמל‬
‫‪ – 188.01‬אותות ומערכות‬
‫‪ – 188.0.‬מעבדה להנדסת חשמל ‪.‬ח‬
‫‪ – 188.01‬מעבדה בהנדסת חשמל ‪.‬‬
‫‪ – 188.02‬מעבדה בהנדסת חשמל ‪2‬‬
‫‪ – 188.08‬מעבדה בהנדסת חשמל ‪0‬‬
‫‪ – 188.00‬מעבדה בהנדסת חשמל ‪2‬‬
‫‪ – 188.00‬מעבדה בהנדסת חשמל ‪0‬‬
‫‪ – 188.0.‬פרויקט א‬
‫‪ – 188.00‬פרויקט ב‬
‫‪ – 188..1‬פרויקט מיוחד‬
‫‪ – 188202‬תכן לוגי ומבוא למחשבים‬
‫‪ – 180211‬עבוד וניתוח תמונות‬
‫‪ – 108811‬מעבדה להנדסה כימית ‪2‬‬
‫‪ – 108821‬מעבדה להנדסה כימית ‪ 2‬בכ'‬
‫‪ – 148.00‬שיטות ניסוי בהנדסה אוירונוטית‬
‫‪ – 1080.0‬מודלים דטרמיניסטיים בחקב"צ‬
‫‪ – 108841‬מבוא להסתברות וסטטיסטיקה‬
‫‪ – 108008‬מבוא לניהול פיננסי‬
‫‪ – 10800.‬מבוא לכלכלה‬
‫‪ – .181.2‬חדו"א ‪ .‬ת‬
‫‪ – .181.0‬חדו"א ‪ 2‬ת‬
‫‪.181.0‬‬
‫‪ – .18108‬מבוא להסתברות ח‬
‫‪ – .18.0.‬משוואות דיפרנציאליות רגילות‪/‬ח‬
‫‪ – .18.08‬אלגברה מודרנית ח‬
‫‪ – .182.4‬משוואות דיפרנציאליות חלקיות ח‬
‫‪ – .18220‬מד"ח וטורי פוריה‬
‫‪ – ..810.‬מעבדה לפיסיקה ‪8‬מח‬
‫‪ – ..8102‬מעבדה לפיסיקה ‪.‬ח‬
‫‪ – ..8100‬מעבדה לפיסיקה ‪2‬ח‬
‫‪ – ..810.‬פיסיקה ‪.‬‬
‫‪ – ..8102‬פיסיקה ‪2‬‬
‫‪ – ..8108‬פיסיקה ‪0‬‬
‫‪..8108‬‬
‫‪ – ..81..‬פיסיקה ‪.‬מ‬
‫‪ – ..81.0‬פיסיקה ‪2‬ממ‬
‫‪ – ..81..‬פיסיקה ‪.‬ל‬
‫‪ – ..81.4‬פיסיקה ‪2‬ל‬
‫‪ – ..814.‬מעבדה לפיסיקה ‪.‬‬
‫‪ – ..8142‬מעבדה לפיסיקה ‪2‬‬
‫‪ – .282‬מעבדה בכימיה אנליטית ‪ 2‬מורחב‬
‫‪.282.8‬‬
‫‪ – .08121‬גנטיקה כללית‬
‫‪ – .08104‬ביולוגיה ‪.‬‬
‫‪ – 2104.0‬הבעה גרפית‬
‫‪ – 2104.8‬רישום אדריכלי‬
‫‪ – 21002.‬מבוא מחשב לדיגום ותצוגה‬
‫‪ – 208...‬מבוא למדעי המחשב‬
‫‪ – 208..2‬מבוא למחשב שפת סי‬
‫‪ – 208..8‬מבוא למדעי המחשב מ‬
‫‪ – 208...‬מבוא למדעי המחשב ח‬
‫‪ – 208.22‬מבוא לתכנות מערכות‬
‫‪ – 208.2.‬מבוא למחשב שפת מטלאב‬
‫‪ – 208.8.‬קומבינטוריקה למדעי המחשב‬
‫‪ – 20828.‬אלגוריתמים ‪.‬‬
‫‪ – 2080.0‬שפות תכנות‬
‫‪ - 200000‬אוטומטים ושפות פורמליות‬
‫‪ – 200.10‬תכנות מונחה עצמים‬
‫‪ – 0.8110‬מעבדה בחומרים הנדסיים ח'‬
‫‪ – 028102‬אנגלית מתקדמים א'‬
‫‪ – 028100‬אנגלית טכנית ‪-‬מתקדמים ב'‬
‫‪ – 028102‬עברית ‪2‬‬
‫‪ – 028100‬עברית ‪0‬‬
‫‪ – 028282‬השואה בראי הקולנוע‬
‫‪ – 02884.‬רישום למתחילים‬
‫‪ – 028800‬רישום ציור וצבע‬
‫‪ – 0280.1‬יסודות באמנות הודו‬
‫‪ – 02800.‬סדנת צילום – שפה וכלים‬
‫‪ – 0280..‬סדנת יצירה בצילום ‪2‬‬
‫‪ – 02802.‬רוסית למתחילים ‪.‬‬
‫‪02802.‬‬
‫‪ – 0280.0‬ספרדית למתחילים‬
‫‪ – 028002‬סינית למתחילים‬
‫‪ – 028404‬לוחמה פסיכול'‪#‬מתעמולה ללוחמת מידע‬
‫‪ – 008011‬חוגי ‪-‬ספורט‬
‫‪7‬‬
‫איך רואים את ריכוז מקצועות הקיץ‬
‫כפתור מידע כללי‪/‬מקצועות הסמכה=>בוחרים סמסטר קיץ=>מסמנים ‪ V‬ליד‬
‫"הצג רק מקצועות הנלמדים בסמסטר"‬
‫ולוחצים על כפתור "חפש"‬
‫מידע על החיוב הכספי שיתבצע בקיץ –‬
‫בכפתור מידע אישי=>שכ"ל קיץ‬