קוש ,45 ₪ תשואת 2011 - שני רבעון תוצאות

‫פרטנר ‪ -‬תוצאות רבעון שני ‪ - 2011‬תשואת שוק‪₪ 45 ,‬‬
‫תוצאות חלשות בשורת הרווח ותזרים המזומנים‪ ,‬מורידים את מחיר יעד ל‪ 45-‬ש"ח מ‪63-‬‬
‫ש "ח ‪.‬‬
‫התוצאות העסקיות של פרטנר לרבעון השני של ‪ 2011‬שיקפו את המשך החולשה של תחום הסלולר‬
‫בכלל ושל החברה בפרט‪ .‬ההכנסות הסתכמו בכ‪ 1.887-‬מיליארד ש"ח כאשר בולטת ‪ -‬כמו במקרה‬
‫של פלאפון‪ ,‬וסלקום ‪ -‬מכירות מוגברות של סמארטפונים‪ .‬להערכתנו‪ ,‬מגמה זו תיחלש במהלך‬
‫המחצית השניה של ‪ 2011‬וטוב שכך‪ .‬המכירה המוגברת של סמארטפונים במהלך הרבעון השני‬
‫עשויה להוביל לירידה של ‪ 2-3‬ש"ח בהכנסה הממוצעת ללקוח ברבעון הבא )בלי להתחשב בגורמים‬
‫נוספים כמו הגברת התחרות וכו'(‪ .‬בולטת עליה משמעותית במספר המנויים במהלך הרבעון כאשר‬
‫למעשה חל תהליך של "טיוב" בסיס הלקוחות קרי‪ ,‬הצטרפות לקוחות ‪ Post-paid‬ועזיבה של לקוחות‬
‫‪.Prepaid‬‬
‫הנהלת פרטנר הודיעה שתי החלטות חשובות מאוד מבחינת מבנה ההון של החברה‪ .‬ראשית לא‬
‫תהיה הרבעון הזה חלוקת דיבידנד בגלל אי הוודאות בכלכלה העולמית והישראלית‪ .‬הנהלת החברה‬
‫רואה בצעד זה מעשה אחראי‪ ,‬ואנו מצטרפים לדעתה‪ .‬יחד עם זאת מחזיקי האג"ח של סקיילקס‬
‫צריכים להתחיל לחשוש מאחר והדיבידנד מפרטנר מהווה מקור מרכזי של תזרים מזומנים להחזרי‬
‫החוב‪ .‬שנית‪ ,‬החברה תרכוש מעת לעת אג"ח מסדרה א' בהיקף כספי של עד ‪ 200‬מל' ש"ח‪ .‬החלטה‬
‫זו אמורה לצמצם את רמת המינוף העצומה של פרטנר אבל גם אם כל הסידרה תירכש גובה המינוף‬
‫של החברה יהיה עדיין גבוה מאוד‪ .‬יחס ההון העצמי לסך מאזן במצב כזה יעלה ל‪ 8.0%-‬לעומת‬
‫‪ 7.8%‬כיום‪ .‬אנו מדגישים כי יחס זה טוב יותר מזה של סלקום‪.‬‬
‫נקודות שליליות אשר עולות מן הדו"ח הן‪:‬‬
‫המשך הירידה ברווחיות לכל אורך דו"ח הרווח והפסד‪.‬‬
‫ירידה נמשכת בהכנסות משירותי סלולר ‪ 774 -‬מל' ש"ח ברבעון זה לעומת ‪ 793‬מל' ש"ח ברבעון‬
‫הקודם‪ .‬נתון זה הוא פחות דרמטי מאשר בסלקום‪ .‬פיצוי מסויים לירידה זאת מגיע מצד עליה‬
‫בהכנסות מתוכן ושירותי ערך מוסף ל‪ 300-‬מל' ש"ח לעומת ‪ 282‬מל' ש"ח ברבעון הקודם‪.‬‬
‫תזרים מזומנים חופשי נמוך מאוד בגובה של ‪ 158‬מל' ש"ח אשר נובע בעיקר מהשינויים שחלו בהון‬
‫החוזר כתוצאה ממכירה מוגברת של מכשירי קצה‪ .‬סכום זה נמוך אף מזה שסלקום הציגה שעמד על‬
‫‪ 174‬מל' ש"ח ברבעון ה‪.2-‬‬
‫ההכנסה הממוצעת ללקוח ירדה לרמה של ‪ 112‬ש"ח לעומת ‪ 115‬מל' ש"ח ברבעון הקודם ‪ -‬גבוהה‬
‫מאצל סלקום‪ 108 ,‬ש"ח ופלאפון ‪ 107‬ש"ח‪ .‬אלו בהחלט בשורות יחסית מעודדות‪.‬‬
‫שורה תחתונה ‪ -‬אנו חוזרים על המלצת תשואת שוק ומורידים את מחיר היעד ל‪ ₪ 45-‬מ‪ 63-‬ש"ח‪.‬‬
‫אנו מצפים לרווח נמוך יותר במחצית השניה של ‪ 2011‬לעומת המחצית הראשונה ‪ -‬נצרף מודל‬
‫מפורט בהמשך‪ .‬אנו סבורים כי להמלצות וועדת חייק עשויות להיות השלכות חיוביות על מחירי מניות‬
‫הסלולר בכך שהן מצד אחד יפתחו עבור פרטנר וסלקום ערוצי הכנסות נוספים ומצד שני יורידו מבזק‬
‫והוט נתחי שוק בפעילות התחום הקווי‪.‬‬
‫עיקרי התוצאות ‪-‬‬
‫נתונים נוספים ‪-‬‬
‫גילוי נאות‬
‫ניירות הערך ו‪/‬או הנכסים הפיננסים הנזכרים בעבודה זו עלולים שלא להתאים לכל משקיע‪ .‬אין לראות‬
‫בעבודה זו משום שיווק השקעות או תחליף לשיווק השקעות או תחליף לייעוץ מס עצמאי‪ .‬עבודה זו אינה‬
‫מותאמת למטרות ההשקעה ולצרכיו האישים והמיוחדים של כל משקיע‪ .‬עבודת אנליזה זו הינה רכוש הראל‬
‫פיננסים מסחר וני"ע בע"מ )להלן‪":‬הראל פיננסים מסחר" ו‪/‬או "החברה"(‪.‬‬
‫אין להעתיק‪ ,‬לשכפל‪ ,‬לצטט‪ ,‬להפיץ או להעביר את העבודה או חלקים ממנה ללא קבלת אישור מראש ובכתב‬
‫מהחברה‪.‬‬
‫עבודה זו מתבססת על מידע פומבי גלוי וכן על מקורות מידע הנחשבים בעיני החברה כאמינים‪ .‬הנחת החברה‬
‫כי המידע ונתונים אלו נכונים‪ ,‬אך אין השימוש בהם מהווה אימות ו‪/‬או אישור לבדיקת נכונתם‪.‬‬
‫האמור בעבודה זו משקף את חוות דעתנו במועד פרסום העבודה‪ .‬חוות דעתנו יכולה להשתנות בכל עת וללא‬
‫מתן הודעה נוספת בענין‪ .‬החברה לא תהיה אחראית‪ ,‬בכל צורה שהיא‪ ,‬לנזק ו‪/‬או הפסד שיגרמו‪ ,‬אם יגרמו‪,‬‬
‫כתוצאה משימוש בעבודה זו‪ ,‬וכן אינה מתחייבת כי התבססות על המידע המופיע בעבודה זו עשוי להניב‬
‫רווחים‪.‬‬
‫החברה מסירה אחריות מהקבוצה‪ ,‬מעובדי החברה ומעובדי החברות בקבוצה ונושאי המשרה בחברה ביחס‬
‫לכל תביעה ו‪/‬או טענה שתעלה בהתבסס על הכתוב בעבודה זו‪.‬‬
‫החברה ו‪/‬או חברות קשורות אליה ו‪/‬או בעלי שליטה בה ו‪/‬או בעלי ענין במי מהם עשויים להחזיק ו‪/‬או לסחור‪,‬‬
‫בעבור עצמם ו‪/‬או בעבור אחרים‪ ,‬בניירות הערך והנכסים הפיננסים המצוינים בעבודה זו‪ ,‬וזאת חרף האמור‬
‫בעבודה זו‪.‬‬
‫אין להעביר עבודה זו לצד ג' כלשהו‪ .‬העבודה מיועדת רק למי שהיא הומצאה לו במישרין ע"י החברה‪.‬‬
‫פרטי עבודת האנליזה‬
‫מועד עריכת העבודה‪10.8.2011 :‬‬
‫מועד פרסום העבודה‪10.8.2011 :‬‬
‫פרטי מכין עבודת האנליזה‬
‫שם‪ :‬רמי רוזן‬
‫כתובת‪ :‬ז'בוטינסקי ‪ ,7‬רמת גן‬
‫מספר רישיון ‪ :‬רישיון משווק השקעות מספר ‪.10761‬‬
‫פרטי השכלה‪:‬‬
‫תואר ראשון בכלכלה וניהול‪ ,‬תואר שני במנהל עסקים‪ ,‬אוניברסיטת תל אביב‪.‬‬
‫ניסיון‪:‬‬
‫מנהל מחלקת מחקר ואנליסט החל משנת ‪ 1995‬ועד היום‪ ,‬בחברות הבאות‪,ING :‬‬
‫אוסקר גרוס‪ ,‬דיסקונט שוקי הון‪.‬‬
‫פרטי התאגיד המורשה מטעמו פועל מכין עבודת האנליזה‬
‫שם התאגיד‪:‬‬
‫הראל פיננסים מסחר וניירות ערך בע"מ )להלן‪ :‬התאגיד המורשה(‬
‫כתובת‪:‬‬
‫ז'בוטינסקי ‪ ,7‬רמת גן‬
‫מס' טלפון‪:‬‬
‫‪03-7546237‬‬
‫גילוי נאות מטעם מכין עבודת האנליזה‬
‫אני‪ ,‬רמי רוזן‪ ,‬בעל רישיון משווק השקעות מס' ‪ ,10761‬מאשר כי‪ ,‬במועד פרסום‬
‫העבודה‪ ,‬לא ידוע לי על ניגוד עניינים אשר עשוי להשפיע על שיקול דעתי‪.‬‬
‫גילוי נאות מטעם התאגיד המורשה‬
‫ב‪ 30-‬הימים שקדמו למועד הפרסום‪ ,‬התאגיד המורשה או תאגיד קשור אליו החזיקו‪,‬‬
‫בחשבונות הנוסטרו שלהם או בחשבונות המנוהלים על ידם‪ ,‬החזקה מהותית בסוג‬
‫מסוים של ניירות ערך של התאגידים הנסקרים‪.‬‬
‫גרף מחירי המניה‬
‫מצורף‬
‫שיטות הערכה לקביעת מחיר היעד והסיכונים העשויים להשפיע על מחיר‬
‫היעד‬
‫אנו הערכנו את החברות לפי מודל ה‪.DCF-‬‬
‫סיכונים עיקריים‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫התניית ביטול סוגיית ההפרדה המבנית בתחרות ממשית במקטע הפנים ארצי‪.‬‬
‫תחרות בתחום הסלולר‪.‬‬
‫כניסת שחקנים נוספים בתחום הטלוויזיה הרבה ערוצית‪.‬‬
‫הצלחה של מיזם התקשורת של חברת חשמל‪.‬‬
‫הצהרה בדבר עצמאות שיקול הדעת של מכין העבודה‬
‫אני‪ ,‬רמי רוזן‪ ,‬בעל רישיון משווק השקעות מס' ‪ ,10761‬מצהיר בזאת כי הדעות‬
‫המובעות בעבודת אנליזה זו משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך‬
‫המסוקרים ועל התאגיד שהנפיק ניירות ערך אלה‪.‬‬
‫גרף המניה פרטנר‪:‬‬
‫‪10000‬‬
‫ת ‪ .‬שוק ‪63‬‬
‫ש"ח‬
‫‪25/5/11‬‬
‫ת ‪ .‬שוק ‪75‬‬
‫ש"ח‬
‫‪29/11/10‬‬
‫ת ‪ .‬שוק ‪84‬‬
‫ש"ח‬
‫‪13/12/08‬‬
‫‪9000‬‬
‫‪8000‬‬
‫‪7000‬‬
‫‪6000‬‬
‫‪5000‬‬
‫‪4000‬‬
‫‪3000‬‬
‫‪2000‬‬
‫‪1000‬‬
‫‪0‬‬
‫מחלקת ברוקראג' מוסדי‬
‫מחלקת מסחר‬
‫סמנכ"ל ברוקראז' מוסדי‬
‫דודו מנגן‬
‫‪03-7546122‬‬
‫מנהל תחום אג"ח‬
‫רמז בן דבר‬
‫‪03 - 7546234‬‬
‫אג"ח‬
‫חן הימלפרב‬
‫‪03-7546091‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫אג"ח‬
‫אג"ח‬
‫אסף סבו‬
‫‪03-7546233‬‬
‫כוכי זמיר‬
‫‪03-7546237‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫מניות‬
‫רועי אשבל‬
‫‪03-7546238‬‬
‫מניות‬
‫יוסי שרון‬
‫‪03-7546074‬‬
‫מניות‪ ,‬לקוחות זרים‬
‫קורין אפריאט‬
‫‪03-7546039‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪[email protected]finance.co.il‬‬
‫מנהל דסק מט"ח‬
‫כרמית כגן‬
‫‪03-7546203‬‬
‫דסק מט"ח‬
‫יוסי מנשה‬
‫‪03-7546203‬‬
‫ראש דסק אג"ח זר‬
‫ארז אסיף‬
‫‪03-7546058‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫מחלקת מחקר מניות ‪SELL SIDE‬‬
‫מנהל מחלקת מחקר‬
‫רמי רוזן‬
‫‪03-7546241‬‬
‫אנליסט פארמה וביוטק‬
‫סטיבן טפר‬
‫‪03-7546240‬‬
‫אנליסט נדל"ן ובנקים‬
‫אלעד קראוס‬
‫‪03 - 7546113‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫אנליסט‬
‫רועי ירדן‬
‫‪03-7546025‬‬
‫אנליסט חוב‪ ,‬אג"ח חו"ל‬
‫לירון זיידין‬
‫‪03-7546071‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫אגף כלכלה ומחקר‬
‫ראש אגף כלכלה ומחקר‬
‫ד"ר מיכאל שראל‬
‫‪03-7546061‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫מקרא המלצות‪:‬‬
‫כלכלן בכיר‬
‫עופר קליין‬
‫‪03-7546062‬‬
‫כלכלן‬
‫רן זינגר‬
‫‪03-7546063‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫קניה – תשואת המניה ב‪ 12-‬החודשים הקרובים צפויה להיות גבוהה ב‪ 15%-‬ומעלה מתשואת מדד ת"א‪.100-‬‬
‫תשואת יתר – תשואת המניה ב‪ 12-‬החודשים הקרובים צפויה להיות גבוהה ב‪ 5%-15%-‬מתשואת מדד ת"א‪-‬‬
‫‪.100‬‬
‫החזק – תשואת המניה ב‪ 12-‬החודשים הקרובים צפויה לנוע בין ‪ 5%‬מעל ל‪ 5%-‬מתחת לתשואת ת"א‪.100-‬‬
‫תשואת חסר – תשואת המניה ב‪ 12-‬החודשים הקרובים צפויה להיות נמוכה ב‪ 5%-15%-‬מתשואת מדד ת"א‪-‬‬
‫‪.100‬‬
‫מכירה – תשואת המניה ב‪ 12-‬החודשים הקרובים צפויה להיות נמוכה ב‪ 15%-‬ומעלה מתשואת מדד ת"א‪.100-‬‬
‫מקרא סיכונים‪:‬‬
‫סיכון גבוה ‪ -‬חברה בעלת חלק או כל המאפיינים הבאים‪ :‬ביתא גבוהה מ‪ ,1-‬מבנה מאזן חלש‪ ,‬שיעור צמיחה‬
‫שנתי של מעל ‪.20%‬‬
‫סיכון שוק ‪ -‬חברה בעלת חלק או כל המאפיינים הבאים‪ :‬ביתא שווה ל‪ ,1-‬מבנה מאזן סביר‪ ,‬שיעור צמיחה‬
‫שנתי של ‪.8%-15%‬‬