ויינר טולבוביץ דינה : מורה ] [ יא יא רשימה שמית לקבוצה אנגלית 1 / 1 2014

‫‪ 12/05/2014‬רשימה שמית לקבוצה אנגלית ‪ 4‬יא‪-1‬יא‪ 2014 ]11003006[ 3‬מורה‪ :‬ויינר טולבוביץ דינה‬
‫מספר‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪17‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪3‬‬
‫‪8‬‬
‫‪18‬‬
‫‪4‬‬
‫‪19‬‬
‫‪20‬‬
‫‪21‬‬
‫‪22‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪23‬‬
‫‪5‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪24‬‬
‫כיתת אם‬
‫יא‪3‬‬
‫יא‪3‬‬
‫יא‪3‬‬
‫יא‪1‬‬
‫יא‪1‬‬
‫יא‪3‬‬
‫יא‪2‬‬
‫יא‪2‬‬
‫יא‪1‬‬
‫יא‪2‬‬
‫יא‪3‬‬
‫יא‪1‬‬
‫יא‪3‬‬
‫יא‪3‬‬
‫יא‪3‬‬
‫יא‪3‬‬
‫יא‪2‬‬
‫יא‪2‬‬
‫יא‪3‬‬
‫יא‪1‬‬
‫יא‪2‬‬
‫יא‪2‬‬
‫יא‪2‬‬
‫יא‪3‬‬
‫ת‪ .‬ז‪.‬‬
‫‪208990473‬‬
‫‪208827147‬‬
‫‪208826362‬‬
‫‪208773630‬‬
‫‪209042175‬‬
‫‪209044437‬‬
‫‪208793257‬‬
‫‪315782714‬‬
‫‪318734811‬‬
‫‪208828665‬‬
‫‪209047570‬‬
‫‪208712034‬‬
‫‪208646521‬‬
‫‪209006840‬‬
‫‪208991505‬‬
‫‪208829853‬‬
‫‪208644385‬‬
‫‪208998609‬‬
‫‪315536565‬‬
‫‪318456373‬‬
‫‪208991257‬‬
‫‪208994889‬‬
‫‪208726075‬‬
‫‪204808091‬‬
‫‪1/1‬‬
‫‪D‬‬
‫‪70‬‬
‫‪85‬‬
‫‪80‬‬
‫‪82‬‬
‫‪60‬‬
‫‪82‬‬
‫‪80‬‬
‫‪75‬‬
‫‪90‬‬
‫‪70‬‬
‫‪90‬‬
‫‪55‬‬
‫‪82‬‬
‫‪80‬‬
‫‪82‬‬
‫‪90‬‬
‫‪92‬‬
‫‪80‬‬
‫‪82‬‬
‫‪75‬‬
‫‪90‬‬
‫‪88‬‬
‫‪75‬‬
‫‪70‬‬
‫הופק על ידי מערכת משוב ‪,‬הודפס על ידי פינצ'וק מוריה ‪ -‬ישיבה תיכונית בנע ‪ -‬נחלים‪ .‬חסוי עפי חוק הגנת הפרטיות‬