- חוקר מורה

‫התפתחות מקצועית‬
‫מורה חוקר‪ -‬שנה א'‬
‫מטרת ההשתלמות‪ :‬מטרת התוכנית להקנות למורה‪-‬המשתלם יכולת להתבונן על עשייתו בכלים מחקריים‪,‬‬
‫להעשיר את הידע והכלים המצויים בידי המערכת החינוכית על ידי תכנון‪ ,‬ביצוע למידת עומק מחקרית על‬
‫עשייתו ועל עשיית בית ספרו ולתעד אותה‪.‬‬
‫תנאי סף‪ :‬מורים המבקשים לעסוק במחקר פעולה‬
‫היקף הלימודים‪ :‬שנתיים‪ -‬סה"כ ‪ 150‬שעות‪ 75 ,‬שעות בכל שנת לימודים על‪-‬פי החלוקה הזאת‪ :‬לימודים‬
‫עיוניים‪ 45 :‬שעות; הנחיה‪ 15 :‬שעות; כתיבה אישית‪ 15 :‬שעות‪.‬‬
‫תנאי קבלה‪ :‬מורים המבקשים להתקדם לדרגות ‪ 7-9‬ב"אופק חדש"‬
‫תוכנית הלימודים‪ :‬ראה סילבוס מצורף‬
‫מנחה‪ :‬לילך שני רומנו‬
‫מס' מפגש‬
‫שנה א'‬
‫דרכי הוראה‬
‫‪1‬‬
‫מורה חוקר את עשייתו‪ :‬מחקר פעולה – מהות ומאפיינים‪.‬‬
‫היכרות‪ ,‬הרצאה ודיון‬
‫‪2‬‬
‫מושגי יסוד במחקר מדעי‪ .‬מהות המחקר במדעי ההתנהגות‬
‫ומאפייניו‪.‬‬
‫הרצאה וסדנה‬
‫‪3‬‬
‫ניתוח מאמר על מחקר פעולה במערכת החינוך‪.‬‬
‫למידה מקוונת‬
‫‪4‬‬
‫פרדיגמות מחקר כמותי לעומת מחקר איכותי‪.‬‬
‫מחקר איכותני בחינוך‪ :‬עקרונות ויישום‪.‬‬
‫הרצאה‪ ,‬דיון ותרגיל‬
‫‪5‬‬
‫ניתוח יומנים אישיים של מורים‪.‬‬
‫למידה מקוונת‬
‫‪6‬‬
‫"נפגשים באוהלו"‪ -‬סדנאות לבחירת הלומדים במכללה‬
‫‪7‬‬
‫כלי המחקר‪ :‬תצפיות ומסמכים – סוגים‪ ,‬דרכי ביצוע ותיעוד‪.‬‬
‫סדנאות במכללה‬
‫‪8‬‬
‫כלי המחקר‪ :‬ראיונות – סוגי ראיונות ודרכי ביצוע ותיעוד‬
‫הצגה וסדנת עמיתים‬
‫‪9‬‬
‫‪ .‬התנסות בבניית ראיון‪ ,‬בביצועו ובתיעודו‪.‬‬
‫למידה מקוונת‬
‫‪10‬‬
‫איסוף נתונים באמצעות תצפיות ומסמכים‪.‬‬
‫למידה מקוונת‬
‫‪11‬‬
‫הצגת הנתונים ודרכי ניתוחם‪.‬‬
‫סדנת עמיתים‬
‫)‪ 15‬שעות(‪ :‬בחירת הנושא‪ ,‬סקירת הספרות ומתודולוגיה‪.‬‬
‫עבודה אישית‬
‫ניתוח רפלקטיבי של תהליך המחקר‪.‬‬
‫למידה מקוונת‬
‫‪12‬‬
‫גמול השתלמות‪ :‬על‪-‬פי התקנות של משרד החינוך‪ .‬התכנית מוכרת ב"אופק חדש"‬
‫מכללת אוהלו בקצרין ‪ -‬מדדים להערכת משימת הסיכום‬
‫)שנה א' – התמקדות במדדים ‪(2-1‬‬
‫מדד‬
‫רכיבים‬
‫דו"ח המחקר המסכם‬
‫‪ .1‬רציונל למחקר ‪-‬‬
‫‪5%‬‬
‫הצגה ראויה של שדה המחקר‪ ,‬של הסוגיה העיקרית ושל חשיבות העיסוק בסוגיה זו; ניסוח‬
‫ממוקד ובהיר של מטרה מחקרית הנגזרת מהסוגיה‪ ,‬ושל שאלת‪/‬שאלות מחקר ממוקדת‪/‬‬
‫ממוקדות הנגזר‪/‬ות מהמטרה‬
‫‪ .2‬רקע תיאורטי –‬
‫‪20%‬‬
‫סקירת ספרות רלוונטית למטרת המחקר ולשאלותיו‪ ,‬רקע תיאורטי שמכסה באופן מאוזן את‬
‫ההיבטים השונים במחקר‪ ,‬שימוש במקורות שפיטים‪ ,‬אינטגרציה מקורית בין הפריטים‬
‫‪ .3‬מתודולוגיה – ‪15%‬‬
‫פירוט השיטה תוך ציון מקורות עיקריים לשימוש בה‪ ,‬תיאור מדויק של הליך המחקר‪ ,‬הצגת‬
‫כלי המחקר ואופני ניתוח הנתונים‪ ,‬התייחסות להיבטים אתיים‬
‫‪ .4‬ממצאים ודיון –‬
‫‪20%‬‬
‫ארגון בהיר של הצגת הממצאים תוך הלימה לשאלות המחקר‪ ,‬ייצוג מגוון של הנתונים‬
‫והממצאים‪ ,‬איזון בין העובדות לבין הפרשנות להן‪ ,‬הצגת תימוכין באמצעות עדויות מהשדה‬
‫‪ .5‬מסקנות והשלכות‬
‫מהמחקר – ‪10%‬‬
‫הצגת מסקנות תוך התייחסות ביקורתית לממצאים‪ ,‬המלצות על כיווני פעולה אפשריים‬
‫‪ .6‬רפלקציה אישית –‬
‫‪5%‬‬
‫התייחסות אישית מפורטת‪ ,‬כנה ועניינית לתהליך העבודה הכולל‬
‫תהליכי העבודה המחקרית‬
‫‪ .1‬תהליך העבודה –‬
‫‪5%‬‬
‫מחויבות והתמדה‪ ,‬השקעה‪ ,‬יוזמה‪ ,‬עצמאות‪ ,‬עמידה בלוחות זמנים‪ ,‬שיתוף פעולה עם‬
‫עמיתים‬
‫‪ .2‬סגנון כתיבה –‬
‫‪10%‬‬
‫איכות העריכה‪ ,‬בהירות‪ ,‬תקינות השפה‪ ,‬שימוש תקין במינוח ים מקצועיים‪ ,‬שילוב איורים‪,‬‬
‫תמונות‪ ,‬טבלאות וסכמות‪ ,‬שימוש בכללי ציטוט ובביבליוגרפיה הולמת‬
‫‪ .3‬הצגת המחקר‬
‫במליאת הקורס –‬
‫‪10%‬‬
‫איכות המצגת מבחינת עריכה הגיונית של התכנים להצגה‪ ,‬מיקוד המשקף את נושא המחקר‪,‬‬
‫את מהלכו וממצאיו העיקריים‬
‫סה"כ‬
‫‪100%‬‬
‫נוהל לימודים במסלול ‪ 7-9‬מכללת אוהלו‬
‫ביה"ס ללימודי המשך‪ -‬היחידה לפיתוח פרופסיונאלי באוהלו‪ ,‬נותן מענה לאנשי חינוך המשויכים ל"אופק חדש"‬
‫ול"עוז לתמורה"‪.‬‬
‫במסגרת "אופק חדש" מכללת אוהלו פונה למורים המבקשים להשתלם לצורך מעבר‪-‬‬
‫א‪ .‬מדרגת קידום ‪ 6‬לדרגת קידום ‪) 7‬להלן "דרגה ‪("7‬‬
‫ב‪ .‬מדרגת קידום ‪ 7‬לדרגת קידום ‪) 8‬להלן "דרגה ‪("8‬‬
‫ג‪.‬‬
‫מדרגת קידום ‪ 8‬לדרגת קידום ‪) 9‬להלן "דרגה ‪("9‬‬
‫למבקשים ללמוד לדרגה ‪ 7‬או דרגה ‪ 8‬עומדת הבחירה בין הקורסים הבאים‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫מורה חוקר את עשייתו‬
‫ב‪ .‬מורה יוזם ומטמיע תכניות חינוכיות‬
‫ג‪.‬‬
‫תוכנית אשכולות‬
‫ד‪.‬‬
‫תוכנית התקשוב‬
‫למבקשים ללמוד לדרגה ‪ 9‬עומדת האפשרות ללמוד בקורס‪ -‬מורה חונך בכיר‪.‬‬
‫להלן נהלי היחידה‪ ,‬בהתאם להנחיות משרד החינוך‪:‬‬
‫א‪ .‬לימודים לקבלת דרגה נמשכים על פני ‪ 3‬שנים‪ -‬שנתיים במסגרת האקדמית ושנה נוספת במסגרת‬
‫הפסגה ועל פי תיאום עם מנהל ביה"ס‪ .‬על המשתלם לצבור ‪ 210‬שעות ב‪ 36 -‬חודשים )‪ 150‬במסגרת‬
‫אקדמית ו‪ 60 -‬במסגרת פסג"ה(‪.‬‬
‫ב ‪ .‬הלימודים במסגרת האקדמית במכללת אוהלו יתקיימו במהלך שנתיים בהיקף של ‪ 150‬שעות‪ .‬בכל‬
‫שנה ילמדו ‪ 45‬שעות עיוניות‪ 15 +‬שעות ליווי אישי והנחיית עמיתים ו‪ 15 -‬שעות תכנון‪ ,‬חקירה וכתיבה‬
‫של מטלת סיום קורס‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫כאמור‪ ,‬לצורך קבלת הדרגה על המשתלם ללמוד שנה נוספת )מעבר לשנתיים שלמד באקדמיה( ‪60‬‬
‫שעות מתוך מתווה התוכניות של דרגות ‪ 1-6‬ובתאום עם מנהל בית ספרו‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫יש לוודא את מיקום הקורס‪ -‬רוב הקורסים מתקיימים במרכזי פסג"ה שבאזורנו‪ -‬אנא ודאו זאת‬
‫בסילבוס טרם הרשמתכם‪.‬‬
‫ה‪ .‬הרשמה‪:‬‬
‫•‬
‫על מנת להירשם יש לשתף את מנהל ביה"ס על ההרשמה ללימודים בדרגות הגבוהות‪.‬‬
‫•‬
‫ההרשמה מתבצעת בצורה מקוונת דרך אתרי הפסג"ה או באתר מכללת אוהלו באינטרנט‬
‫‪http://www.ohalo.ac.il‬‬
‫•‬
‫ההרשמה מחייבת‪ .‬עד חודש טרם פתיחת הלימודים בפועל‪ ,‬ניתן לשנות ו‪/‬או לבטל מקום‬
‫לימוד‪ .‬לאחר תאריך זה‪ ,‬יחויב הנרשם בתשלום דמי רשום למוסד בסך ‪.₪ 130‬‬
‫•‬
‫ההרשמה מסתיימת ביום חמישי ‪) 2.10.14‬ח' תשרי תשע"ה(‪.‬‬
‫•‬
‫השיבוצים לקבוצות הלימוד נקבעים עוד טרם תחילת הלימודים‪ .‬מרגע התחלתם אין‬
‫אפשרות לעבור בין קבוצה לקבוצה‪ ,‬אלא במקרים חריגים שקיבלו את אישור ראש התחום‬
‫במכללה‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫הלימודים כוללים מפגשים פרונטאליים ומפגשים מקוונים‪ .‬בכל אחד מהקורסים ישנן מטלות ביניים‬
‫ועבודה מסכמת‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫על המשתלם לקרוא את סילבוס הקורס טרם הרשמתו בכדי להבטיח כי הקורס מתאים לצרכיו וכי הוא‬
‫יכול להתחייב לדרישותיו‪.‬‬
‫ח‪.‬‬
‫את הקורס מלווה אתר קורס אינטרנטי שבאמצעותו נשמר הקשר בין רכז הקורס לסטודנט‪ .‬ביום‬
‫תחילת הקורס יוצג האתר והסטודנט יקבל קוד כניסה אליו‪.‬‬
‫ט‪.‬‬
‫מרגע פתיחת הקורס חובות הלומדים‪:‬‬
‫•‬
‫הגעה בזמן‬
‫•‬
‫נוכחות מלאה ופעילה בכיתה‬
‫•‬
‫עמידה בכל מטלות הקורס‬
‫•‬
‫הגשת עבוד ה מקורית ומסכמת בסיום כל שנה‬
‫היעדרות של מעל שני מפגשים או אי עמידה במטלות ההשתלמות לא מאפשרת למשתלם‬
‫לקבל הכרה בשעות שלמד‪.‬‬
‫י‪.‬‬
‫עבודת הסיכום בקורס‪:‬‬
‫•‬
‫על העבודה לעמוד בכל כללי הכתיבה האקדמיים‪ -‬בכלל זה להיות מוגשת בכתב ‪,david 12‬‬
‫רווח שורה וחצי‪ ,‬כותרות מודגשות ‪.david 14‬‬
‫•‬
‫שער העבודה יכלול לוגו של אוהלו‪ ,‬שם הקורס‪ ,‬שם העבודה‪ ,‬שם המגיש ות‪.‬ז שלו‪ ,‬שם‬
‫מנחה העבודה‪ ,‬תאריך ההגשה‪.‬‬
‫•‬
‫על העבודות להיות מוגשות בצורה דיגיטאלית )דרך אתר הקורס( ובלוח הזמנים שהוגדר‬
‫בתחילת הקורס‪ ,‬אלא אם צוין אחרת על ידי מנחה הקורס‪.‬‬
‫•‬
‫ציון העבודה יינתן למשתלם שלושה שבועות מיום הגשתה‪.‬‬
‫יא‪.‬‬
‫עם סיום כל שנת לימודים‪ ,‬ובכפוף לעמידה בטלות ודרישות הקורס‪ ,‬מועבר אישור לימודים למשתלם‪.‬‬
‫יב‪.‬‬
‫אתיקה‪ :‬על הלומדים במסלול זה חלים כל התקנות והכללים המופיעים בתקנון המשמעת של‬
‫המכללה‪.‬‬
‫יג‪.‬‬
‫המכללה שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים בתוכנית הלימודים‪.‬‬