לקול קורא לחץ כאן - איגוד הרדיולוגים בישראל

:‫הנחיות ומידע לגבי הכנס‬
‫ תכלול תוכנית הכנס‬,‫מלבד הרצאות של מרצים אורחים מחו"ל‬
,‫ רדיולוגיה כללית‬:‫הצגות מדעיות מקומיות בכל תחומי הרדיולוגיה‬
,‫ אולטרסאונד‬,‫ רדיולוגיית ילדים‬,‫ רדיולוגיה פולשנית‬,‫רדיולוגיה‬-‫נוירו‬
.‫ רדיולוגיה של מערכת השלד והשרירים ועוד‬,‫ממוגרפיה‬
.28.6.2013 ‫הנכם מוזמנים להגיש את תקצירי העבודות עד לתאריך‬
:‫טופס התקצירים מופיע באתר האיגוד לפי הכתובת‬
Israel Radiological Association - ‫איגוד הרדיולוגים בישראל‬
Hosting the ‫מארח את‬
French Israeli Association of Medical Imaging - AFIIM - SFR
www.israel-radiology.org.il
17.25 CME CREDITS
In joint sponsorship with Albert Einstein College
of Medicine of Yeshiva University, USA
:‫ ישירות לדואר אלקטרוני‬,‫פי ההנחיות להלן‬-‫ניתן לשלוח תקציר על‬
[email protected]
Israel Radiological Association
International Annual Meeting
:‫הנחיות לגבי תקצירי הכנס‬
Eilat 2013
Deadline for Abstract Submission June 28, 2013
‫אתר הבית של איגוד הרדיולוגים‬
www.israel-radiology.org.il
‫מתמחים המעוניינים להגיש את עבודתם למילגה ע"ש‬
‫ מתבקשים למלא את פרטיהם על גבי‬,‫מיכל מידן ז"ל‬
‫טופס תקנון הפרס הנמצא באתר האיגוד (ללא טופס זה‬
.)‫לא תוכל ועדת הפרס לשקול את המועמדות‬
‫את הטופס יש לשלוח עם התקציר לחברת "אופקים‬
."‫כנסים‬
Dan Eilat Hotel (on the Red Sea), Israel
October 30 - November 1, 2013
‫ שישי‬- ‫ ימים רביעי‬,‫כ"ח בחשון תשע"ד‬-‫כ"ו‬
80 Derech Menachem Begin, Tel Aviv 67138, Israel
Tel: 972-3-7610827/807 • Fax: 972-3-7610799
e-mail: [email protected]
Abstract Requirements:
Size:
one page, size A4 (max. 400 words)
Font:
Times New Roman, size 12
Margin:
2.5 cm on each side of the page
Header:
Title must be written in capital letters,
centered at the top of the page
Authors: The speaker's name must be underlined.
The affiliation of all the authors should
be listed
Language: The official language of the conference
is English
Accreditation Statements
This activity has been planned and implemented in accordance with
the Essential Areas and policies of the Accreditation Council for
Continuing Medical Education (ACCME) through joint sponsorship
of Albert Einstein College of Medicine of Yeshiva University and
the Israel Radiological Association, Israel. Albert Einstein College
of Medicine of Yeshiva University is accredited by the ACCME to
provide continuing medical education for physicians.
Albert Einstein College of Medicine of Yeshiva University designates
this live activity for a maximum of 17.25 AMA PRA Category 1
CreditsTM. Each course participant should only claim credits
commensurate with the extent of their participation in the activity.
CME Reviewer
Nogah Haramati, MD
Professor of Clinical Radiology and Orthopedic Surgery
Chief of Radiology
Albert Einstein College of Medicine
Montefiore Medical Center
Bronx, New York, USA
Accreditation Statements:
This activity has been planned and implemented in accordance with
the Essential Areas and policies of the Accreditation Council for
Continuing Medical Education (ACCME) through joint sponsorship
of Albert Einstein College of Medicine of Yeshiva University and
the Israel Radiological Association, Israel. Albert Einstein College
of Medicine of Yeshiva University is accredited by the ACCME to
provide continuing medical education for physicians.
Albert Einstein College of Medicine of Yeshiva University designates
this live activity for a maximum of 17.25 AMA PRA Category 1
CreditsTM. Physicians should claim only the credit commensurate
with the extent of their participation in the activity.
American with Disabilities Act:
If you require any special dietary or ADA accommodations, please
contact us at: Tel: 972-3-7610802/7 Fax: 972-3-7610799
Registration for the meeting is online at: the ISRA website:
www.israel-radiology.org.il
The registration costs have not yet been determined at the time of
the preparation of this statement.
Conflict of Interest Statement:
The ”Conflict of Interest Disclosure Policy” of Albert Einstein
College of Medicine requires that faculty participating in any
CME activity disclose to the audience any relationship(s) with a
pharmaceutical or equipment company. Any presenter whose
disclosed relationships prove to create a conflict of interest, with
regards to their contribution to the activity, will not be permitted
to present.
The Albert Einstein College of Medicine also requires that faculty
participating in any CME activity disclose to the audience when
discussing any unlabeled or investigational use of any commercial
product, or device, not yet approved for use in the United States.
Equal Opportunity Statement:
The Albert Einstein College of Medicine is an equal opportunity
institution.
Dear friends and colleagues,
We are delighted to invite you to the annual meeting which will
take place at the Dan Hotel in Eilat on October 30 – November 1,
2013.
The Israel Radiological Association (ISRA) and the French-Israeli
Association of Medical Imaging (AFIIM), will join forces to form
a productive and interesting scientific event. The meeting will
cover most clinical aspects of radiology such as neuroradiology,
body imaging, cardiovascular imaging, interventional radiology,
pediatric radiology, breast imaging, informatics and advanced
technologies.
As last year the conference will enable the participants to obtain
17.25 AMA PRA Category 1 Credits.
We will host world leaders of Radiology and among them Prof.
Guy Frija, ESR president, Drs. Paul Ellenbogen and Albert Blumberg,
Chair of ACR Board and President of ACR respectively , Prof. Hans
Ringertz, past president of the Nobel prize committee in Medicine
and Prof. Caseiro-Alves, ESGAR president.
All lectures, scientific communications and posters will be held
in English for the convenience of the international forum of
attendees.
The invited lectures, as well as the peer reviewed papers, will be
presented in various formats such as parallel scientific sessions,
plenary lectures, refresher courses, panel discussions and
electronic posters.
We shall continue with the tradition of ‘Michal Meidan’ award for
the best resident presentation as well as the radiological quiz. Please save the date.
Deadline for abstract submission is June 28th, 2013. Please
use the ISRA website www.israel-radiology.org.il for on-line
submission or send to the following address [email protected]
Sincerely Yours,
Prof. Jacob Sosna
Chairman of the Israel Radiological Association and
President of the Conference
Organizing Committee:
Prof. Jacob Sosna - Chairman
Prof. Moshe Graif - Honorary President of ISRA
A. Blachar MD
E. Konen MD
M. Amitai MD
N. Hiller MD
D. Shaham MD
A. Blum MD
J.D. Laredo MD
H. Azoulay MD
Scientific Committee:
Dr. Nurit Hiller - Chairman
R. Zissin MD
(Israel)
L. Kornreich MD (Israel)
A. Blachar MD (Israel)
E. Konen MD
(Israel)
A. Engel MD
(Israel)
I. Shelef MD
(Israel)
D. Shaham MD (Israel)
D. Goldsher MD (Israel)
N. Peled MD
(Israel)
G. Bartal MD
(Israel)
T. Sella MD
(Israel)
L. Appelbaum MD(Israel)
Conference Program
Wednesday – October 30, 2013
10:00–12:00 Registration
12:00-13:30 Refresher Course – Part I
13:30-14:30 Light Lunch
14:30-16:00 Refresher Course – Part II
19:30
Cocktail Reception
Thursday – October 31, 2013
08:30-09:00 Opening
09:00-10:00 Plenary Session
10:00-10:30 Coffee Break
10:30-13:00 Parallel Sessions
13:00-14:00 Lunch
14:00-15:30 Parallel Sessions
15:30-16:00 Coffee Break
16:00-17:00 Plenary Session
20:00
Gala Dinner at the Hotel Pool area
Friday – November 1, 2013
08:45-09:15 Plenary Session
09:15-10:30 Parallel Sessions
10:30-11:00 Coffee Break
11:00-11:30 Plenary Session
11:30-13:00 Parallel Sessions
13:00-13:30 Closing Session
13:30-14:00 Light Lunch
,‫חברים יקרים‬
)ISRA-2013( ‫הכנס השנתי של האיגוד הישראלי לרדיולוגיה‬
‫ בשיתוף האיגוד הרדיולוגי‬,‫יתקיים גם השנה במלון דן אילת‬
.)AFIIM( ‫ישראלי‬-‫הצרפתי‬
2013 ‫ בנובמבר‬1 - ‫ באוקטובר‬30 ‫תאריכי הכנס הם‬
‫ ימים רביעי – שישי‬,‫ תשע"ד‬,‫כ"ח בחשון‬-‫כ"ו‬
‫קורס הרענון והרצאות מדעיות בכל התחומים ינתנו במתכונת‬
.‫דומה לכנסים הקודמים‬
. ‫ אמריקאי‬CME ‫גם השנה הכנס יוכר ל‬
‫לכנס השנה הוזמנו מרצים ידועי שם מחו"ל וראשי איגודים‬
‫ בין אלו אשר אישרו כבר את‬.‫רדיולוגיים מובילים בעולם‬
‫ פרופ' פול‬,ESR-‫ נשיא ה‬- ‫ פרופ' גי פריזה‬:‫השתתפותם‬
,‫ בהתאמה‬ACR-‫אלנבוגן ופרופ' אלברט בלומברג יו"ר ונשיא ה‬
,‫ יו"ר ועדת פרסי נובל לרפואה לשעבר‬- ‫פרופ' הנס רינגרטס‬
.ESGAR ‫ נשיא‬- ‫פרופ' קסירו אלווז‬
‫הכנס יכלול את פרס מיכל מידן ז"ל לעבודה המצטיינת של‬
.‫מתמחה ואת החידון הרדיולוגי‬
.‫אנא שריינו את התאריך‬
‫ ניתן‬.2013 ‫ ביוני‬28 ‫המועד האחרון להגשת התקצירים הינו‬
‫להגיש תקצירים דרך אתר איגוד הרדיולוגים‬
http://www.israel-radiology.org.il
[email protected] :‫או לכתובת‬
‫ יציגו גם‬,‫חברות מסחריות המשתתפות בכנס לאורך השנים‬
.‫הפעם את החידושים האחרונים בתחום הדימות הרפואי‬
,‫בברכה‬
‫ סוסנה‬.‫פרופ' י‬
‫יו"ר איגוד הרדיולוגים בישראל‬
‫נשיא הכנס‬
:‫ועדה מארגנת‬
‫ יו"ר‬,‫ סוסנה‬.‫פרופ' י‬
‫ נשיא כבוד של איגוד הרדיולוגים‬,‫ גרייף‬.‫פרופ' מ‬
‫ שחם‬.‫פרופ' ד‬
)‫ בלום (צרפת‬.‫פרופ' א‬
)‫ לרדו (צרפת‬.‫ ד‬.‫פרופ' ז‬
)‫ אזולאי (צרפת‬.‫ד"ר ה‬
:‫ועדה מדעית‬
‫ יו"ר‬,‫ד"ר נורית הילר‬
‫ קונן‬.‫פרופ' א‬
‫ שחם‬.‫פרופ' ד‬
‫ גולדשר‬.‫פרופ' ד‬
‫ ברטל‬.‫ד"ר ג‬
‫ סלע‬.‫ד"ר ת‬
‫ אפלבוים‬.‫ד'ר ל‬
CME Accreditation Information
Israel Radiological Association 2013 Annual Meeting
Needs: The needs assessment for this activity were determined on
the basis of national guidelines, published literature and a survey
performed at the ISRA2012 annual meeting and on the basis of
national guidelines and published literature, and these needs are
addressed in the Learning Objectives.
Intended Audience:
Medical Doctor degree or equivalent. Post graduate training
with completion of residency in one of the following specialties:
Diagnostic Radiology, Surgery, Internal Medicine, OB-GYN,
Pediatrics, Oncology, Rheumatology, Radiation Therapy, Physical
Medicine & Rehabilitation.
Learning Objectives:
Understand the recent technological advancement in CT and MR
examinations and how to utilize these in daily practice
Understand the most recent science behind the role of breast
imaging in reducing breast cancer morbidity and mortality
Understand the role and advancements in imaging and healthcare
informatics to improve patient care and to better assure data
reliability, integrity, security and privacy
Understand how to optimally utilize neurovascular imaging to
assure that endovascular therapy options are always considered,
where appropriate
Understand the current state-of-the-art imaging approaches to
articular derangement diagnosis and treatment
‫ בלשר‬.‫פרופ' א‬
‫ קונן‬.‫פרופ' א‬
‫ אמיתי‬.‫ד"ר מ‬
‫ הילר‬.‫ד"ר נ‬
‫ זיסין‬.‫פרופ' ר‬
‫ קורנרייך‬.‫פרופ' ל‬
‫ בלשר‬.‫פרופ' א‬
‫ פלד‬.‫ד"ר נ‬
‫ אנגל‬.‫פרופ' א‬
‫ שלף‬.‫ד"ר א‬
In joint sponsorship with Albert Einstein College
of Medicine of Yeshiva University, USA
Understand the latest advances in the imaging and management
of hepatobiliary neoplasms
Understand the latest radiation reduction strategies
Understand the diagnostic, iatrogenic or therapeutic complications
of disease processes
Understand the latest MR strategies and advancements in the
staging of disease
Understand the ultrasound advancements and methods in which
these are adapted to enhance diagnostic capabilities